Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

– Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena.
- Jeg ønsker meg større forståelse for hvordan økonomien påvirker viktige beslutninger i helsevesenet, sier Linda Eikefet Revheim. Hun er i gang med deltidsstudium i helseøkonomi ved siden av jobben som avdelingsleder for somatisk poliklinikk ved Voss sjukehus.
Juliane vil lære seg et språk som ikke alle andre kan. Karolina vil gjerne reise tilbake til Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen.
– UiB skal være en attraktiv kursleverandør for både offentlige og private aktører, sier viserektor Oddrun Samdal, og trekker frem digitalisering, dialog med eksterne oppdragsgivere og fokus på etterutdanning som viktige satsingsområder for nye UiB Videre.
- Demokratiet som styreform er satt under press, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk. Han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i demokratibygging ved UiB, som skal gi studentene solide kunnskaper om demokratiseringsprosesser og trening i praktisk demokratistøtte. Nye kurs starter høsten 2018, søknadsfrist 19. august.
– De fleste ønsker å drive med forskning, men føler at de ikke har tid. Dette emnet ga meg muligheten, sier Ingrid Haugrønning (38).
- Norske museer har gått gjennom store forandringer de siste 10 åra. Vi bør ha selvrefleksjon på dette, og blant annet forske mer på egen virksomhet, sier Helle Vangen Stuedal. Hun har tatt videreutdanning ved UiB for å lære mer om forskning og vitenskapelig publisering av forskningsarbeid i museer.
- Som sykepleier og leder for legevakten så jeg utfordringer vi har i møte med mennesker i sorg og ønsket å lære mer, sier Siri-Linn Schmidt Fotland. Hun har tatt toårig deltidsutdanning i sorg ved Universitetet i Bergen. Nytt opptak til Sorgutdanningen høsten 2018, med søknadsfrist 1. oktober.
Er du matematikklærer og ønsker mer kompetanse i bruk av GeoGebra?
Nærmere 900 lærere besøkte UiB for få faglig påfyll og inspirasjon på Faglig-pedagogisk dag fredag 5. februar 2016.
Hver dag dør 6300 arbeidstakere av skader eller sykdommer forårsaket av arbeidet de har. UiB ønsker å bidra til økt kunnskap om internasjonal arbeidshelse.
- For å være gode formidlere må vi få faglig fornyelse, sier Alastair Brown, historiker og konservator ved Randsfjordmuseene. Han var en av 15 deltakere på videreutdanningskurset Å forske i og på museum høsten 2015.
Ann Margret Hauknes er nytilsatt daglig leder ved Kontor for etter- og videreutdanning. Hun har ambisjoner om å koble arbeids- og samfunnsliv tettere på etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiB.
- Då eg byrja på Statsraad Lehmkuhl, hadde eg akkurat fylt femten år. Det var vinteren 1954. Då traska eg opp på universitetshøgda her i marineuniform, fortel Kjell Helland. No har 76-åringen frå Sunnmøre fullført mastergraden i spansk ved Universitetet i Bergen.
- Vi vil at fleire museum skal bli i stand i til å delta med gode forskingsprosjekt, seier generalsekretær Liv Ramskjær i Museumsforbundet. Vidareutdanningskurset Å forske i og på museum skal styrke forskings- og formidlingskompetansen blant museumstilsette over heile landet.
Fleire hundre lærarar fekk fagleg påfyll og inspirasjon til eiga undervisning då Universitetet i Bergen opna dørene på Fagleg-pedagogisk dag 2015.
Torsdag 28. og fredag 29. august deltok studenter i emnet "Fordypning i latinamerikansk kultur" (SLAN642) på nettspansk på samling i Bergen for å få en god start på semesteret og for å hilse på forelesere og fagkoordinator
Tematiske klynger, tettere faglig samarbeid med NHH, Kunst- og designhøgskolen, Høgskolen i Bergen og et mer formalisert UH-nett Vest. Langs disse linjene vil UiB svare på strukturutfordringen fra Kunnskapsdepartementet.

Sider