Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

Tlf: 55 58 20 40, e-post: videre@uib.no

Vi har ferielukket uke 27-30. E-post og telefonhenvendelser besvares fra og med 2. august. 

Første modul i ny Executive master
Første modul i ny Executive master for kommunale ledere starter ved UiB i oktober 2021

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Frittstående modul i nytt Executive program for kommunale ledere starter i oktober 2021....

Kurspakke for næringslivet
Ny kurspakke for næringslivet: Teknologi for forretningsutvikling

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet. Nytt opptak til grunnmodul i programmering - søknadsfrist 15. august.

Starter høsten 2021
Gratis nettkurs ved UiB

Ta gratis nettkurs ved UiB

Vil du lære mer om programmering eller statistikk? UiB starter opp gratis nettkurs til høsten, primært for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller som er arbeidsledig og permittert. Søknadsfrister i august.

For lærere
Videreutdanning for lærere ved UiB

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Se oversikt over UiBs videreutdanninger for lærere. Opptak for 2021-2022 er nå i ferd med å avsluttes. Noen fagtilbud har utvidet frist til hhv. 4. august og 15. september.

Studere hjemmefra
Ta gratis nettkurs ved UiB høsten 2020

Nettstudier ved UiB

Her finner du en oversikt over nettbaserte kurs, deltidsstudier og videreutdanninger ved Universitetet i Bergen.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!