Hjem

Etter- og videreutdanning

Kompetanse for kvalitet
Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere 2019-2020

Vi har nå åpnet for suppleringsopptak til ledige plasser på videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk. Søknadsfrist 1. august.

Forskning i museer
Sondre B. Hvam

Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen

– Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet.

Nyhet | Utdanning
Fysioterapi

Tok master i helse ved UiB for å få drømmejobben

Fysioterapeut Ingrid Loftås tok master i fysioterapivitenskap ved Det medisinske fakultet, for å være bli bedre i jobben sin, og å stå sterkere i kampen om de mest attraktive jobbene.

Tok vidareutdanningskurs ved UiB

Ville lære meir om kulturforskjellar

Åshild Eiken Dahle jobbar som helsesøster og var nyfiken på korleis kulturforskjellar påverkar kommunikasjonen i møte med barn og foreldre på helsestasjonen. Vidareutdanningskurset Fleirkulturell forståelse og kommunikasjon ga henne både nokre svar og meir å undre seg over.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!