Hjem

Lærerutdanning

Lærer: Faglig fokus og variert praksis

Som lærerstudent ved Universitetet i Bergen blir du en trygg og engasjerende formidler, og en sterk fagperson med god innsikt i fagene som interesserer deg mest.

Du får et variert, utfordrende og givende yrke som lærer og kan undervise på ungdomsskolen og i videregående skole, samt voksenopplæringen.

Lektorprogram

Slik blir du lektor

Ønsker du å bli lærer? Med en femårig lektorutdanning kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Har du høgare utdanning, og ønsker å bli lærar? Då er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vegen å gå.

Nyhet

Vellykket lektorseremoni 2018

Årets lektorseremoni feiret 73 kandidater som fullførte sine utdaninningsløp våren 2018.

Ved Universitetet i Bergen kan du ta lektorutdanning innen språkfag eller realfag. Vi tilbyr også ettårig praktisk pedagogisk påbygningsstudium for deg som allerede har studert fag ved universitet eller høyskole. Studieprogrammene kvalifiserer deg for arbeid i ungdomsskolen og i den videregående skolen.