Hjem

Lærerutdanning

En kvinnelig lektorstudent sitter på en benk inne på Sydneshaugen skole

Lærer: Faglig fokus og variert praksis

Som lærerstudent ved Universitetet i Bergen blir du en trygg og engasjerende formidler, og en sterk fagperson med god innsikt i fagene som interesserer deg mest.

Du får et variert, utfordrende og givende yrke som lærer og kan undervise på ungdomsskolen, i videregående skole og i voksenopplæringen.

Møt UiB
Elever i en gymsal sittende på stoler, fokus på fire i forgrunnen
feb 08

Åpen dag ved Universitetet i Bergen

På Åpen dag kan du velge mellom arrangementer innen våre ulike fagretninger. Du får besøke campus, snakke med studenter og mulighet til å oppleve hvordan det er å studere ved Universitetet i Bergen.

Lektorprogram

Slik blir du lektor

Ønsker du å bli lærer? Med en femårig lektorutdanning kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Suzanne og Caritha har begge studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Har du fullført ein mastergrad, og ønsker å bli lærar? Då er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vegen å gå.

Ved Universitetet i Bergen kan du ta lektorutdanning innen språkfag eller realfag. Vi tilbyr også ettårig praktisk pedagogisk påbygningsstudium for deg som allerede har studert fag ved universitet eller høyskole. Studieprogrammene kvalifiserer deg for arbeid i ungdomsskolen og i den videregående skolen.