Hjem
Lærerutdanning

Informasjonsmøte om PPU

Har du mastergrad eller fullfører den i vår? Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) blir du lektor, og kvalifiserer til å undervise fra 5. til 13. trinn.

En tidligere PPU-student som nå er lærer på en videregående skole står ved en tavle
Stig Vinvand Kviljo var ferdig på PPU-studiet våren 2018, og jobber nå som lektor på en videregående skole i Bergensregionen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

PPU er et yrkesrettet og praksisbasert studium for deg som vil utdanne deg til å bli lærer. UiB tilbyr hele 20 ulike fagretninger på PPU-studiet, og du kan få opptak til to eller ett av disse faga:

 • biologi*
 • engelsk
 • filosofi*
 • fransk
 • fysikk*
 • geofag*
 • geografi*
 • historie
 • IT*
 • kjemi*
 • matematikk
 • medievitenskap*
 • naturfag*
 • norsk
 • norsk som andrespråk
 • psykologi
 • religion*
 • samfunnskunnskap
 • spansk
 • tysk

På informasjonsmøtet den 13. februar får du vite mer om opptak, studiehverdag, praksis, og annet du måtte lure på. Vi har med oss Suzanne Skintveit, tidligere PPU-student som nå jobber på St. Paul gymnas.

Møtet er i auditoriet i Ulrike Pihls hus fra klokka 12.00 til 13.00. Velkommen!

Har du spørsmål allerede nå? Kontakt oss på laerer@uib.no. Mer informasjon om studiet får du på studieprogramsiden.

*ikke opptak til ett fag, det vil si at du må få opptak på dette faget og ett annet for å kunne komme inn på PPU. Her er mer informasjon.