Hjem
Lærerutdanning

Krav til fagleg fordjuping for PPU

Her finn du informasjon om kva for fagleg bakgrunn som kvalifiserer til opptak til PPU. Denne sida gjeld for praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne og teoretiske fag, heiltid.

Kva er krava til fagleg fordjuping?

Du må kvalifisere for opptak i minst eitt undervisningsfag som UiB tilbyr fagdidaktikk i for å vere kvalifisert søkjar til PPU, og du må ha:

  • Minst 60 studiepoeng i det eine eller dei to faga du søker opptak på grunnlag av 
  • Ei særleg samansetting av emne/fagleg innhald
  • C-snitt i dei 60 studiepoenga som utgjer fordjupinga

Du finn ei oversikt over kva for emne du må ha for å oppfylle kravet til fagleg fordjuping under.

Korleis oppnår eg fagleg fordjuping?

Viss du ikkje oppfyller dei faglege krava for å komme inn på PPU, kan du søke opptak til UiB for å dei faga du manglar. Du kan for eksempel søke opptak til eit årsstudium i faget du ønskjer å fordjupe deg i gjennom Samordna Opptak. Viss du nettopp har fullført ei grad ved UiB kan du søke om poststudierett.

OBS! Frå 2019 er det krav om fullført mastergrad for å få opptak til PPU.