Hjem
Lærerutdanning

Opptak

Dersom du ønsker å begynne på et av våre integrerte lærerutdanningsprogram, må du søke opptak via Samordna opptak.

Har du allerede avlagt en bachelor- eller mastergrad og er kvalifisert i minst ett av undervisningsfagene UiB tilbyr fagdidaktikk i, kan du søke opptak til ettårig påbygningsstudium i praktisk pedagogikk (PPU retta mot allmenne og teoretiske fag) via Søknadsweb. Siste mulighet for å søke opptak til PPU uten å ha avlagt mastergrad, er opptaket til høst 2018, med søknadsfrist 15. april 2018.

Hvis du allerede har en lærerutdanning fra utlandet, bør du ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for en vurdering, eller godkjenning, av denne utdanningen. Les mer om dette her.