Hjem
Lektorutdanning

Får energi av elevene!

Anders Bratteli trodde han ville bli sivilingeniør. Det var før møtet med to inspirerende lærere. Praksisperioden i PPU-studiet og møtet med elevene fjernet all tvil. Anders måtte bli lærer!

Hovedinnhold

Tenk om jeg kunne bli en like stor inspirator for fremtidige elever som disse lærerene hadde vært for meg?

Kan du fortelle litt om jobben din? 

Jeg underviser i fagene engelsk, samfunnsfag, tysk, musikk og valgfaget internasjonalt samarbeid. Det er med andre ord en veldig variert hverdag hvor jeg må holde meg oppdatert på mye forskjellig fagstoff. I tillegg har jeg som kontaktlærer mange utenomfaglige oppgaver, da særlig i forhold til elevenes ve og vel. Heldigvis er vi to kontaktlærere i hver klasse, noe som gjør det enkelt å hjelpe hverandre. Det er selvsagt kjekt å få jobbe daglig med de fagene man interesserer seg for, men det er først og fremst gleden over å kunne bringe dette videre til andre som gjør jobben så givende. Det er også elevene som gjør at ingen dager blir helt like. Det er fascinerende å se hvordan et undervisningsopplegg kan fungere på så totalt forskjellige måter alt etter dagsformen og gruppesammensetningen av elevene. Det er utvilsomt en krevende jobb som kan suge energi, men samtidig har elevene også den fantastiske evnen til å gi deg energi i bøttevis, og gjøre en tung dag om til en dag hvor du føler du går på skyer. 

Hvilken utdanning har du? 

Jeg tok først en master i engelsk (lingvistikk), hvor jeg brukte de frie studiepoengene på årsstudium historie. Etterhvert som jeg nærmet meg slutten av masterløpet merket jeg at jeg på ingen måte var ferdig med å studere. Jeg hadde lyst til å lære mer, og var vel strengt tatt ikke helt sikker på hva jeg eventuelt skulle finne på etter at jeg var ferdig å studere. Tanken på å bli lærer hadde streifet meg mange ganger, men jeg følte meg rett og slett ikke overbevist der og da. Jeg brukte derfor de siste årene med studielån på å ta årsstudium i religion og 90 studiepoeng i tysk, før jeg tok PPU.

Hvorfor valgte du å studerer PPU? 

Det høres sikkert klisjéaktig ut, men da jeg gikk på ungdomsskolen hadde jeg en veldig flink lærer i samfunnsfag og engelsk. Da jeg kom på videregående var jeg heldig nok til å få engasjerende og dyktige lærere i historie og engelsk også her, så plutselig ble alle tidligere planer om sivilingeniør-studier kastet ut vinduet til fordel for disse fagene. På dette tidspunktet virket også læreryrket veldig forlokkende. Tenk om jeg kunne bli en like stor inspirator for fremtidige elever som disse lærerene hadde vært for meg? Etterhvert mistet jeg likevel litt gnisten, særlig pga forverringer i arbeidsvilkårene for lærerene.

Da jeg tilslutt likevel valgte å ta PPU var det ikke med noen sikkerhet om at jeg skulle bli lærer. PPU-studiet ser bra ut på cv'en, og kan være en god døråpner i mange yrker. Det er heller ingen tvil om at erfaringene man får gjennom studiet kommer godt med videre i livet, både i arbeidslivet og utenom. For min del var det praksisen og møtet med elevene som raskt fjernet all tvil om hva jeg ville bli. Det var rett og slett så utrolig givende, og plutselig virket det uhorvelig meningsløst å sitte timesvis og skrive akademiske tekster som kun ville bli lest av en sensor eller to, sammenlignet med det å bruke tilsvarende tid på å forberede undervisning som gagner andre.

På hvilke måter er det du lærte på PPU relevant for jobben din? 

Jeg merker veldig at det å ha en master gir meg en faglig trygghet som er veldig god å lene seg på, og jeg anbefaler alle som tenker å undervise i engelsk/fremmedspråk å ha en master. Praksisen man får under selve PPU-studiet er uvurderlig, og jeg bruker ennå erfaringene og de tipsene jeg plukket opp fra veilederene når jeg planlegger min egen undervisning. Det teoretiske grunnlaget man får virker kanskje ikke umiddelbart like relevant, men også dette viser det seg at man bevisst eller ubevisst støtter seg på etterhvert. Den tingen studiet ikke makter å forberede deg på er den enorme arbeidsbelastningen som kommer det første året som kontaktlærer. Riktignok har man en del oppgaver mens man er i praksis, men det er vanskelig å bli forberedt på alle de utenomfaglige pliktene man har.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene? 

Uansett hvilken jobb du ser for deg, begynn å skape nettverk allerede mens du studerer. Bli med i studentorganisasjoner og skaff deg verv av ulike slag. For min del var det en enorm fordel at jeg satt som studentrepresentant i programstyret for lektorutdanningen. Gjennom dette vervet møtte jeg både lærere og rektorer fra universitetets partnerskoler, og det var uten tvil en veldig viktig grunn til at jeg fikk fast stilling allerede rett etter endt studium. Ellers kan jeg bare råde fremtidige lærere til å lære seg at «G+ innimellom er godt nok». Det nytter ikke å tro at alt skal bli perfekt hele tiden. Dagene er så fulle av møter, for- og etterarbeid i forhold til undervisning, vurderinger av elevarbeid, og ikke minst alt som foregår med selve elevene, at for å komme gjennom uken er man nødt til å kunne si at G+ er greit. Det er noe jeg foreløpig er altfor dårlig til selv, men jeg jobber med saken...