Hjem
Lektorutdanning

Hvem er vi?

Lektorutdanningen ved UiB inkluderer fem fakulteter, og har en egen organisering.

Hovedinnhold

Styrer og utvalg

Styringsgruppen for lektorutdanningen har ansvar for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanningen og for etter- og videreutdannings-tiltak rettet mot skoleverket.

Programrådet for lektorutdanningen koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning innenfor femårig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og har ansvar for at nasjonale retningslinjer, rammeplaner og kvalitetssikringsrutiner følges opp. Programrådet er et rådgivende organ for styringsgruppen.

Fakultetene har i tillegg til dette sine egne lærerutdanningsutvalg eller programutvalg.

 

Fagdidaktikere og pedagoger 

Didaktikere og pedagogene er spredt mellom de ulike fakultetene. 

Fagdidaktisk personale ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fagdidaktisk personale og administrasjon ved Det humanistiske fakultet 

Fagdidaktisk personale ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Pedagoger ved Institutt for Pedagogikk 

 

Fagfeller 

Som endel av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Bergen har lektorutdanningen tre fagfeller.