Hjem
Lektorutdanning
Fagdidaktikk

Velkommen til NOFA8 - Nordisk fagdidaktikkonferanse

Delta på konferansen og bli oppdatert i hva som rører seg innenfor kreativitet, lese- og skriveferdigheter og kritisk tenkning innenfor fagdidaktikkfeltet.

Bryggen i Bergen
Konferansen avholdes i Bergen denne gangen. Bildet viser Bryggen i Bergen sentrum.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen er stolte medarrangører av den åttende nordiske konferansen i fagdidaktikk i mai 2021. 

Vi inviterer til fagdidaktiske diskusjoner med ulike fagbakgrunner og synsvinkler som innfallsport. Konferansetemaet innbyr til å utforske de didaktiske begrepene: kreativitet, lese- og skriveferdigheter og kritisk tenkning. 

Påmeldingen åpner 30. januar 2021.

Hvem kan delta?

Konferansen retter seg mot akademikere på junior og seniornivå, ph.d.-kandidater og lærerutdannere. Vi ønsker velkommen faglige og tverrfaglige bidrag fra deltagere i og utenfor de nordiske landene. Arbeidsspråket på konferansen vil være engelsk, men det vil være mulig å presentere på et av de skandinaviske språkene.

Mer informasjon

Konferansen arrangeres på Høgskulen på Vestlandet og utfyllende informasjon om det følgende er tilgjengelig på hovedsiden til NOFA8:


•    Viktige datoer
•    Call for abstracts
•    Tentativt program og keynote-talere
•    Reise og transport
•    Arrangør- og kontaktinformasjon