Hjem
Lektorutdanning

Kontaktinformasjon

Hovedinnhold

5-årig lektorutdanning med master

Har du spørsmål til lektorutdanningsprogramma i nordisk, framandspråk, historie eller religion? Desse tilhøyrer Det humanistiske fakultet og du kan sende spørsmål til: lektor@hf.uib.no  

Har du spørsmål til lektorutdanningsprogrammet i sosiologi? Dette tilhøyrer Det samfunnsvitskaplege fakultet og du kan sende spørsmål til: studieveileder.sos@uib.no

Har du spørsmål til lektorutdanningsprogrammet naturvitskap og matematikk? Disse tilhøyrer Det matematisk- naturvitskaplege fakultet og du kan sende spørsmål til: lektor.realfag@uib.no  

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Har du spørsmål til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)? Dette tilhøyrer Det psykologiske fakultet og du kan sende spørsmål til: info.psyfa@uib.no

Erfaringsbasert master i undervisning

Har du spørsmål til erfaringsbassert master i undervisning? Du finn nødvendig kontaktinformasjon på nettsida.