Hjem
Lektorutdanning
Lektorutdanning

Opptak

Hovedinnhold

Dersom du ønskjer å starte på eitt av våre 5 årige lektorutdanningsprogram med master, må du søkje opptak via Samordna opptak.

Har du allereie ein mastergrad og er kvalifisert i minst eitt av undervisningsfaga som UiB tilbyr fagdidaktikk i, kan du søkje opptak til eittårig påbygningsstudium i praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) via Søknadsweb.

Dersom du har ei lærarutdanning frå utlandet, bør du ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for ei vurdering eller godkjenning av denne utdanninga. Les mer om dette her.