Hjem
Lektorutdanning

Opptak

Hovedinnhold

Dersom du ønsker å begynne på et av våre integrerte lektorutdanningsprogram, må du søke opptak via Samordna opptak.

Har du allerede avlagt en mastergrad og er kvalifisert i minst ett av undervisningsfagene UiB tilbyr fagdidaktikk i, kan du søke opptak til ettårig påbygningsstudium i praktisk pedagogikk (PPU) via Søknadsweb.

Hvis du allerede har en lærerutdanning fra utlandet, bør du ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for en vurdering, eller godkjenning, av denne utdanningen. Les mer om dette her.