Hjem
Lektorutdanning

Utfyllende regler og retningslinjer

Hovedinnhold

Studenter på lektorutdanningen ved UiB må forholde seg til nasjonale og lokale reglement og forskrifter på lik linje med andre UiB-studenter.

For studenter på profesjonsstudiet integrert lektorutdanning, finnes det i tillegg et eget reglement: Utfyllende regler for integrert lektorutdanning.

Studenter på ettårig PPU må forholde seg til Retningslinjer for eksamen på det ettårige påbygningsstudiet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).