Hjem
Lektorutdanning

Lektorutdanningsutvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lærerutdanningsforum diskuterer og uttaler seg i saker som gjelder lærerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Lærerutdanningsforum er et rådgivende forum for fakultetsledelsen og uttaler seg om spørsmål knyttet til undervisningstilbudet og andre saker som gjelder lærerutdanningen.

Sammensetting

Lærerutdanningsforum er satt sammen av følgende medlemmer:

  • Professor Kjetil Børhaug, fagdidaktiker i samfunnskunnskap (Institutt for admininstrasjon og organisasjonsvitenskap)
  • Universitetslektor Mona Langø, fagdidaktiker i samfunnskunnskap (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)
  • Førsteamanuensis Odd Inge Steen, fagdidaktiker i geografi (Institutt for geografi)
  • Førsteamanuensis Rune Klevjer, fagdidaktiker i mediefag og IT-fag (Institutt for informasjons- og medievitenskap)
  • Professor Dag Elgesem, visedekan for utdanning (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
  • Seksjonssjef for studieseksjonen Kirstine Kolsrud (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
  • Koordinator for lærerutdanningen Hilde Marie Rognås (sekretær) (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr vi praktisk-pedagogisk årsstudium (PPU) i fagene samfunnsfag, mediefag, IT-fag og geografi. I tillegg tilbyr fakultetet sosiologi som fag nr. 2 i 5-årig lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.