Hjem
Lektorutdanning

Lektorutdanningsutvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lærerutdanningsforum diskuterer og uttaler seg i saker som gjelder lærerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Lærerutdanningsforum er et rådgivende forum for fakultetsledelsen og uttaler seg om spørsmål knyttet til undervisningstilbudet og andre saker som gjelder lærerutdanningen.

Sammensetting

Lærerutdanningsforum er satt sammen av følgende medlemmer:

  • Professor Kjetil Børhaug, fagdidaktiker i samfunnskunnskap (Institutt for admininstrasjon og organisasjonsvitenskap)
  • Universitetslektor Mona Langø, fagdidaktiker i samfunnskunnskap (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)
  • Førsteamanuensis Odd Inge Steen, fagdidaktiker i geografi (Institutt for geografi)
  • Førsteamanuensis Rune Klevjer, fagdidaktiker i mediefag og IT-fag (Institutt for informasjons- og medievitenskap)
  • Professor Kristine Jørgensen, visedekan for utdanning (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
  • Seksjonssjef for studieseksjonen Kirstine Kolsrud (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
  • Koordinator for lærerutdanningen Hilde Marie Rognås (sekretær) (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)