Hjem
Lektorutdanning

Praksisperioder på lektorutdanningen høsten 2024

Her finner du en oversikt over hvilke uker det er praksis i skolen for 5-årig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Se timeplanene for de ulike emnene for detaljer om for- og etterarbeid og temaseminar. Praksis er en obligatorisk del av lektorutdanningen.

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultet forkortes med HF
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forkortes med MN
Det samfunnsvitenskapelige fakultet forkortes med SV

Langpraksis 7. semester (LAPRA101)
LAPRA101-MN: 41 praksisdager i løpet av perioden uke 38-40, og uke 42-47
LAPRA101-HF/SV: 28 praksisdager i løpet av perioden uke 38-40, og uke 42-44 

Kortpraksis 5. semester (KOPRA103
HF/SV: Uke 42 og tre dager i uke 43-45 (totalt 8 praksisdager) 
MN: Uke 39-45 (totalt 5 praksisdager) 

Kortpraksis 3. semester (KOPRA102)
Praksis i skolen - 5 praksisdager for alle studenter 
Uke 38 

Kortpraksis 1. semester (PEDA130
Prakis i skolen - 8 dager for alle studenter 
Uke 37 (5 dager)
Uke 38-39 (avtale 3 dager) 

PPU 2. semester (PPUPRA101
Uker med praksis i skolen 
Uke 39-40 og uke 42-45
Antall praksisdager: 30 dager