Hjem
Lektorutdanning

Hvilken studievei bør jeg velge?

Lektorprogram eller ettårig praktisk pedagogisk utdanning?

Hovedinnhold

Gode grunner til å velge lektorprogram:

  • Du er allerede fra studiestart nokså sikker på at du vil bli lærer.
  • Du følger et fast femårig program som sørger for at du får dekket det som trengs for å bli lektor. Du får en ferdig "pakke".
  • Du skaffer deg en utdannelse med bredde som gjør deg attraktiv for skolen, samtidig som du skaffer deg solid faglig dybde i et av fagene.
  • Fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis tas parallelt. Dermed holdes fokus på læreryrket og undervisning gjennom hele studiet.
  • Du følger et kull gjennom hele studiet.

Gode grunner til å velge ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU):

  • Du har fullført en mastergrad og har tatt fag som er aktuelle i forhold til læreryrket.
  • Du ønsker andre fagkombinasjoner enn det som er mulig innen våre lektorprogram, f.eks. master i matematikk med samfunnskunnskap ved siden av.
  • Du ønsker mer faglig spesialisering enn det som er mulig innen lektorprogrammene.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål vedrørende studievalg.

(lenken henviser til PPU i allmenne og teoretiske fag ved Det psykologiske fakultet. For PPU i visuell kunst og utøvende musikk, ta kontakt med Fakultet for kunst, musikk og design)