Hjem
Lektorutdanning
Polititattest

Hugs at du skal levere politiattest

Dersom du har fått opptak til 5-årig lektorudanning eller ettårig PPU må du levere politiattest når du starter på studiet.

Hovedinnhold

Bakgrunn for krav om politiattest

Kravet om politiattest i samband med opptak til studiet gjeld alle lærerutdanningar, i samsvar med universitets- og høgskoleloven § 4-9, forskrift om opptak til høgare utdanning § 6-1 og politiregisterloven § 39.

Det skal komme frem av politiattesten om ein er sikta, tiltalt eller domfelt for brot på straffelova.

Straffbare forhold som vil dukke opp på politiattesten:

  • Narkotikabortsverk
  • Seksualbrotsverk 
  • Ran
  • Familievold og fridomskrenking i familierelasjonar
  • Menneskehandel
  • Kroppskrenkelse 
  • Grov kroppsskade 
  • Drap

Studentar med merknad på politiattest

Studentar som har merknad på politiattest må sende inn politiattesten seinast tre veker etter at dei har fått tilbod om studieplass. Ta kontakt med oss på lektorpraksis@uib.no for å få ei sikker oppkopling for å sende attesten. 

Dispensasjoner

Det blir ikkje gitt dispensasjon eller utsetjing av kravet om politiattest. Universitetet i Bergen har ei forplikting ovanfor elevane som studentane kjem i kontakt med i løpet av studiet. Studentar som ikkje leverer godkjend politiattest har ikkje rett til å delta i praksisopplæring, og kan derfor heller ikkje halde fram på studiet.

Spørsmål?

Spørsmål om politiattest kan rettast til fakultetet ditt.
HF: lektor@hf.uib.no
MN: studieveileder.laerer@mnfa.uib.no
SV: studieveileder.sos@uib.no