Hjem
Lektorutdanning
Polititattest

Husk at du skal levere politiattest

Alle som skal gå på en lærerutdanning må levere politiattest når de begynner studiet.

Politiattest
Politiattesten søker du om på nett
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto

Hovedinnhold

Bakgrunn for krav om politiattest

Kravet om politiattest i forbindelse med opptak til studiet gjelder alle lærerutdanninger, i henhold til universitets- og høgskoleloven § 4-9, forskrift om opptak til høgare utdanning § 6-1 og politiregisterloven § 39.

Det skal komme frem av politiattesten om en er siktet, tiltalt eller domfelt for brudd på straffeloven.

Ingen dispensasjoner

Det blir ikke gitt dispensasjon eller utsettelse av kravet om politiattest. Universitetet i Bergen har en forpliktelse ovenfor elevene som studentene kommer i kontakt med i løpet av studiet. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksisopplæring, og kan derfor heller ikke fortsette på studiet.

Straffbare forhold som vil dukke opp på politiattesten:

  • Narkotikaforbrytelser
  • Seksualforbrytelser
  • Ran
  • Familievold og frihetsberøvelse i familierelasjoner
  • Menneskehandel
  • Kroppskrenkelse 
  • Grov kroppsskade 
  • Drap

Studenter med merknad på politiattest

Studenter som har merknad på politiattest må sende inn politiattesten senest tre uker etter at de har fått tilbud om studieplass. Ta kontakt med oss på lektorpraksis@uib.no for å få en sikker oppkobling for å sende attesten. 

Spørsmål?

Spørsmål vedrørende politiattest rettes til fakultetet ditt.
HF: lektor@hf.uib.no
MN: studieveileder.laerer@mnfa.uib.no
SV: m.kalleklev@uib.no