Hjem
Lektorutdanning

Hva kreves for opptak til PPU i psykologi?

Her finner du informasjon om hvordan du dekker det faglige opptakskravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i psykologi. For å kvalifisere for opptak må du i tillegg ha fullført en mastergrad og dekke de generelle opptakskravene til studiet.

Hovedinnhold

For å dekke kravet til faglig fordypning for opptak til PPU i psykologi, må søker ha minimum 60 studiepoeng i psykologi.

Anbefalte psykologiemner å ta er emnene som inngår i årsstudiet i psykologi ved UiB. Trenger du noen flere emner dette studieåret før du søker PPU, så er alle emnene i årsstudiet i psykologi åpne. Har du akkurat avlagt mastergraden din ved UiB, kan du søke om poststudierett for å studere emnene du mangler. Hvis du ikke har studierett ved Universitetet i Bergen, så kan du ta de ved å få deg hospitantstudierett eller som privatist. Noen emner er også mulig å søke seg til ved enkeltemneopptak. Informasjon om disse studierettene er samlet på en egen side. 

Det er mulig å få ta PPU med bare psykologi som fag.