Hjem
Lektorutdanning

Nyhetsarkiv for Lektorutdanning

132 kandidater ble feiret under årets avslutningsseremoni for 5-årig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.
– Hva lærere ser som kontroversielle tema er ikke nødvendigvis det samme som elevene opplever som kontroversielt, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe. Nå starter hun og tre kolleger opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema.
Lektorutdanningen ved UiB er mer populær enn noen gang. Tallene viser en oppgang på 16 prosent i antall søkere sammenlignet med i fjor.
– Kombinasjonen av faglig fordypning og mange praksisperioder gjorde at jeg var trygg i klasserommet allerede som nyutdannet, sier Inger-Hanne Dale.
– Jeg har lyst til å bli lærer men samtidig være spesialist på mitt fag. Med UiB sitt lektorprogram får jeg høy faglig kompetanse og flere valgmuligheter, sier Linn Eide Borge.
Sondre opplevde lektorutdanningen ved UiB som krevende da han begynte. Nå sørger han for at nye studenter kan lære av de som er kommet lengre i studieløpet.
– Vi må ta vare på alle, sier lektorstudent Trond Hvalbye. Han skal se på hvordan videregående skoler praktiserer opplæringen for minoritetsspråklige elever.
Rekordmange lærere fikk faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning på UiBs årlige etterutdanningsdag for lærere fredag 3. februar 2017. Dagen ble rundet av med jazzkonsert i Universitetsaulaen.
Våren 2015 leverte 13 lektorstudenter på MN-fakultetet masteroppgaven sin. Allerede før innleveringsfrist 1. juni hadde de aller fleste av dem skaffet seg jobb.
Solfrid Hernes har mastergrad i spansk språk og latinamerikastudium, og har også studert sosialantropologi. Etter masteren tok ho praktisk-pedagogisk utdanning. - Det var veldig lærerikt, både med faga i didaktikk og pedagogikk.