Hjem
Lektorutdanning

Nyhetsarkiv for Lektorutdanning

For første gong vart det arrangert eit felles velkomst- og informasjonsmøte for alle studentane på dei fem ulike lektorprogramma til UiB.
– Det er mykje som er bra med å vere lærar, men det beste er kanskje tanken på at ein får vere med å forvalte og forme både elevar sin her-og-no-situasjon og framtida deira, seier lærar og prisvinnar Per-Magne Løken.
I snart to år har UiB samarbeidet med Metis videregående skole og Danielsen videregående skole gjennom dekomp-ordningen. Tema for samarbeidet har vært «Elevaktive arbeidsformer".
Lektorutdanningen ved UiB samarbeider med mange skoler om praksisopplæringen i lektorprogrammene og PPU. De fleste praksisskolene ligger i Bergen og omegn, men ikke alle.
132 kandidater ble feiret under årets avslutningsseremoni for 5-årig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.
– Kombinasjonen av faglig fordypning og mange praksisperioder gjorde at jeg var trygg i klasserommet allerede som nyutdannet, sier Inger-Hanne Dale.
– Jeg har lyst til å bli lærer men samtidig være spesialist på mitt fag. Med UiB sitt lektorprogram får jeg høy faglig kompetanse og flere valgmuligheter, sier Linn Eide Borge.
Sondre opplevde lektorutdanningen ved UiB som krevende da han begynte. Nå sørger han for at nye studenter kan lære av de som er kommet lengre i studieløpet.
– Vi må ta vare på alle, sier lektorstudent Trond Hvalbye. Han skal se på hvordan videregående skoler praktiserer opplæringen for minoritetsspråklige elever.
Solfrid Hernes har mastergrad i spansk språk og latinamerikastudium, og har også studert sosialantropologi. Etter masteren tok ho praktisk-pedagogisk utdanning. - Det var veldig lærerikt, både med faga i didaktikk og pedagogikk.