Hjem

Forskergruppe for utsatte barn og unge

Hovedinnhold

triste barn

Kontakt

post@hemil.uib.no

Alrek Helseklynge

Årstadveien 17

5009 Bergen

Gruppen forsker på usatte barn og unge, og deres familier. Utsatte barn og unge kjennetegnes av at de er barn med større behov for støtte, hjelp og tjenester enn barn flest. Enten fordi de selv har behov for ekstra oppfølging, eller fordi familien lever i en sårbar livssituasjon. 

Forskningsaktiviteten i gruppen har relevans for satsninger i BarnUnge21-strategien. Resultatene skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for prioriteringer, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.

Aktuelt
ungdom og corona

Unge slit meir med psykiske problem under pandemien

Mange unge sørger over ei tapt ungdomstid. Forskarane ser stor vekst i symptom på angst og depresjon, og fryktar dei langsiktige konsekvensane.
FORSKNING | BARNEVERN
Camilla Bernt. Barnevern.

Skal gjennomgå 25 år med barnevernssaker

Barnevernet i Norge har fått en rekke dommer mot seg fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i forbindelse med omsorgsovertakelse. Nå skal UiB-forskere opprette en database om barnevernsvedtak i Norge de siste 25 årene, ledet av professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet.

DEBATT
barn som leser på pc

Vi er svært bekymret for ungdommen

Vi går et nytt år i møte med inngripende smitteverntiltak som rammer mange av våre ungdommer hardt. Hjemmeundervisning og stengte fritidsaktiviteter betyr dårligere læringsutbytte og mindre sosial kontakt.
Ny forskning
jente ved vindu

Bare halvparten av unge i fosterhjem opplever bedring

Studie viser at mange barn som bor i fosterhjem ikke opplever å bli bedre etter å ha vært i kontakt med hjelpetjenestene. – Systemet er problemet, sier fostermor.