Hjem

Forskergruppe for utsatte barn og unge

Hovedinnhold

triste barn

Kontakt

post@hemil.uib.no

Alrek Helseklynge

Årstadveien 17

5009 Bergen

Gruppen forsker på usatte barn og unge, og deres familier. Utsatte barn og unge kjennetegnes av at de er barn med større behov for støtte, hjelp og tjenester enn barn flest. Enten fordi de selv har behov for ekstra oppfølging, eller fordi familien lever i en sårbar livssituasjon. 

Forskningsaktiviteten i gruppen har relevans for satsninger i BarnUnge21-strategien. Resultatene skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for prioriteringer, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.