Hjem

Forskergruppe for utsatte barn og unge

Hovedinnhold

triste barn

Kontakt

Ragnhild Bjørknes 

Stine Lehmann

Alrek Helseklynge

Årstadveien 17

5009 Bergen

Gruppen forsker på usatte barn og unge, og deres familier. Utsatte barn og unge kjennetegnes av at de er barn med større behov for støtte, hjelp og tjenester enn barn flest. Enten fordi de selv har behov for ekstra oppfølging, eller fordi familien lever i en sårbar livssituasjon. 

Forskningsaktiviteten i gruppen har relevans for satsninger i BarnUnge21-strategien. Resultatene skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for prioriteringer, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.

DEBATT
barn som leser på pc

Vi er svært bekymret for ungdommen

Vi går et nytt år i møte med inngripende smitteverntiltak som rammer mange av våre ungdommer hardt. Hjemmeundervisning og stengte fritidsaktiviteter betyr dårligere læringsutbytte og mindre sosial kontakt.
ny studie
nrk

Eldre ungdommer sliter under pandemien

Barneombudet er bekymret for ungdommene i videregående skole. En ny studie viser at de er blant dem som er hardest rammet av pandemien.
Ny forskning
jente ved vindu

Bare halvparten av unge i fosterhjem opplever bedring

Studie viser at mange barn som bor i fosterhjem ikke opplever å bli bedre etter å ha vært i kontakt med hjelpetjenestene. – Systemet er problemet, sier fostermor.
DEBATT
familie

Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier

Foreldreveiledning er obligatorisk for foreldre med flyktningbakgrunn. Men vi vet lite om hva de trenger. Vi søker kommuner som vil bidra i forskning!
DEBATT
stopp

Vi trenger et bedre tilbud til barn med skadelig seksuell atferd

For å stoppe og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn, må fagpersoner også kunne samtale med unge som har utøvd vold og overgrep.