Hjem
Forskergruppe for utsatte barn og unge
Forskningsprosjekt

Ung i Fosterhjem Angst og depresjon blant ungdom i fosterhjem

Dette studiet fokuserer på internaliseringssymptomer (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år. Vi undersøker hvor mange som har ulike former for angst og depressive symptomer, og hvordan eksponering for ulike former for interpersonlig vold påvirker utviklingen av angst og depresjonssymptomer.videre undersøker vi Unge i fosterhkjem sine egne erfaringer i møte med hjelpeapparatet.

Hovedinnhold

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringssymptomer (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år. Vi undersøker hvor mange som har ulike former for angst og depressive symptomer, og hvordan eksponering for ulike former for interpersonlig vold (fysisk/emosjonell vold, omsorgssvikt, seksuelle overgrep) påvirker utviklingen av angst og depresjonssymptomer.

Informasjon om ungdommenes psykiske helse kommer fra den overordnede studien Ung i fosterhjem. Vi undersøker hvordan unge i fosterhjem har det sammenlignet med ungdommer som mottar behandling for angst (ATACA-studien), og jevnaldrende flest (LIST-studien). Sammenligningsgruppene vil kunne bidra til ny og viktig innsikt for å forstå på hvilken måte og i hvor stor grad behovene til unge i fosterhjem skiller seg fra sine jevnaldrende. Dette utvider kunnskapsgrunnlaget for hvorvidt ungdom i fosterhjem kan nyttiggjøre seg eksisterende behandling for internaliseringsvansker, og gi anbefalinger om justeringer av eksisterende behandlingsmetoder mot angst og depresjon. For bedre å kunne tilrettelegge helsetjenester for denne gruppen undersøker vi også unge i fosterhjem sine unike erfaringer med behandling for sine vansker. Dette innebærer samtaler direkte med ungdommene og hva de opplever som viktig, nyttig eller unyttig i møte med helsetjenestene. Fokuset vil være på å løfte frem ungdommenes stemme.

Vi undersøker:

  • Forekomst av internaliseringsvansker blant ungdom i fosterhjem
  • Sammenhengen mellom eksponering for ulike former for interpersonlig vold og angst- og depresjonssymptomer.
  • Har unge i fosterhjem symptommønstre som ligner eller skiller seg fra jevnaldrende, slik at behandling må tilpasses deres særlige behov?
  • Hvilke erfaringer har unge i fosterhjem selv med behandling for sine internaliseringsvansker?

Studiet ledes av førsteamanuensis og psykologspesialist Stine Lehmann. Stipendiat i prosjektet Yasmin Moussavi er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen.Studiet er finansiert av NORCE, Norwegian Research Center AS, Helse.