Hjem
Forskergruppe for utsatte barn og unge
Forskningsprosjekt

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

Hovedinnhold

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Veiledningen er satt inn som et obligatorisk kurs for flykninger. I denne studien undersøker vi effekten og erfaringer flykninger har av å delta i De Utrolige Årene eller ICDP.

Prosjektet tilbyr nyankomne flyktninger og minoriteter med barn i alderen 6 – 12 år foreldreveiledning ledet av gruppeledere i kommunale tjenester. Med utgangspunkt i dette fokuserer studien på følgende:

  • Vurdere effekten av gruppebaserte foreldreprogram, når det handler om å redusere foreldres symptomer på stress og barns atferdsproblematikk
  • Vurdere om eventuelle effekter er stabile etter en periode på 12 måneder
  • Vurdere om et tilbakemeldingssytem som brukes i forbindelse med intervensjonen har en fordelaktig betydning for gruppelederne som ivaretar foreldregruppene.
  • Belyse de ulike opplevelsene og utfordringene som flyktningene og etniske minoritetsfamilier i Norge står overfor.

PIRM-studien går over fem år fra 2019 til 2024 og gjennomføres ved hjelp av et mixed methods design, som både involverer randomisert faktorielt forskningsdesign, intervju og observasjoner. 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=615150

Les mer