Hjem
Studentsider
erasmus+

Private Pädagogische Hohcschule der Diözese Linz og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

PhD-kandidater, primært i digital kultur

Når i studiet kan eg reise

Denne avtalen er kun for PhD-kandidater ved Universitetet i Bergen

Språk

Undervisningsspråket er Tysk og engelsk.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Emner i e-læring og digital pedagogikk

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Informasjon