Hjem
Utdanning
erasmus+

Università degli Studi di Torino og Institutt for økonomi (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByTorino
  • Studieplassar3
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Ei oversikt over emnetilbodet ligg ute på instituttet sine heimesider: www.unito.it

Når i studiet kan eg reise

Studentane må ha fullført 60 studiepoeng før avreise. Masterstudentar blir råda til å reise ut i sitt 2. semester, når dei kan ta valemne på masternivå i samfunnsøkonomi.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er italiensk og engelsk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Universitetet tilbyr språkkurs i italiensk til Erasmus-studentar.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitá degli Studi di Torino blei grunnlagt i 1404, og er eit av dei eldste universiteta i Europa. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på seks fakultet, og om lag 70 000 studentar. Tidlegare har store namn som Umberto Eco og Erasmus frå Rotterdam studert her. I dag er universitetet særleg gode på forsking innanfor fagområda nanoteknologi, medisinsk diagnostisering og biomarkørar. Hovudcampus ligg i Torino, men det har òg fleire avdelingar andre stader i regionen.

Torino ligg i regionen Piemonte nordvest i Italia. Byen har over 900 000 innbyggarar. Det er ein viktig industriby og heimby blant anna for bilmerket Fiat. Regionen er elles blant anna populær grunna gode vintersportforhold og for sjokkolade. Somme av verdas best kjende sjokkoladeprodusentar, Nutella, Kinder og Ferrero Rocher, kjem frå Torino.

Bustad

Universitetet har ingen studentbustader, og det er vanleg å finne bustad på den private marknaden. Det finst òg eit regionalt føretak som tilbyr bustader for studentar i og utanfor Torino.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 – Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi

Vår 2018 – Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Italienere blir mye vennligere og imøtekommende dersom man kan språket, derfor er det lurt å lære seg noen ord og setninger på forhånd. En annen viktig ting som er verdt å nevne er tid. I Italia har alle veldig god tid så god tålmodighet er greit å ha.

Undervisningsformer

Forelesningene er stort sett som hjemme, men det er mer gruppearbeid og flere presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

For å fylle 30sp er det litt lite å velge mellom dersom man er avhengig av å ha fagene på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Det er mange av studentene som tar fagene ved Unito som ikke har økonomi-bakgrunn, noe som kanskje gjør forelesningene litt trege til tider. Dette åpner samtidig for litt smalere og mer interessante emner.

Universitetsområdet og byen

Campus Luigi Einaudi ligger midt i byen og fra universitetsområdet er det kort vei til alt. På campus er det både cafe, Mensa (kantine hvor man kan spise veldig billig), bordtennisbord, uteområde. Det er flere busser som stopper enten rett utenfor eller like ved noe som gjør det enkelt å komme seg til og fra universitetet.

Torino er en stor by med mange varierte områder, både når det gjelder generell stemning, uteliv, restauranter eller piazzaer. Langs elven er det veldig fint å ta med seg en pizza og nyte den i solen.

Bustad

Jeg leide en leilighet gjennom AirBnb, men det finnes flere sider både på nettet og på Facebook hvor man kan skaffe både rom, romkamerat eller leilighet. Her anbefaler jeg at man er tidlig ute!

Sosialt miljø

Det er mange events for Erasmus-studenter hele tiden. Dette gjør det veldig enkelt å komme i kontakt med folk fra forskjellige kulturer og nasjonaliteter. Gruppearbeid på forelesning hjelper også på dette.

Universitetet tilbyr et gratis språkkurs den første uken noe jeg virkelig anbefaler alle å delta på! Arrangementene gjorde det enkelt å møte andre mennesker.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2017 - 10.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

I møte med italiensk byråkrati må man som norsk student være tålmodige. Emnetilbudet blir ikke skikkelig publisert før i september, og man må huske på at den italienske fellesferien er i august. Det vil derfor være vanskelig å få svar på spørsmål i denne perioden. I tillegg kan det ta tid å få svar på mail, derfor bør man være tidlig ute. Jeg vil også anbefale å være tidlig ute med å søke bolig for å få seg et sikkelig sted.

Undervisningsformer

Undervisningen ved UniTo er veldig annerledes enn den jeg er vant med fra Norge, særlig dersom man ikke velger fag som er obligatoriske for italienske studenter. Det største faget mitt hadde omtrent 40 studenter. Det er vanligvis 2 forelesninger pr. fag pr. uke.

I de fleste fagene brukte professoren hjelpemidler som PPT og disposisjoner, mens i ett fag var det ikke noe slikt. Samtidig fikk jeg kun utdelt dette undervisningsmaterialet i ett fag. Det ble i de fleste fagene også lagt opp til aktiv deltagelse fra studentenes side; både når det om til diskusjon og å komme med egne perspektiver i tillegg til presentasjon av EU-dommer for å belyse temaer. Disse presentasjonene er melder man seg frivillig til, så det er lett å planlegge rundt eventuelle reiser etc. Jeg ville absolutt anbefale å møte til forelesninger ettersom professorene husker hvem som kommer og hvem som ikke kommer, og eksamen ofte er annerledes for studenter som fulgte undervisningen og de som ikke fulgte. Dette fordi de som fulgte fikk en lettere eksamen hvor man ikke trengte å lese pensumboken men kun baserte seg på forelesningene + eventuelle dommer og annet materiale de delte med studentene.

Eksamensformen er i all hovedsak muntlig, men det var flere professorer som var villig til å tilrettelegge for utvekslingsstudenter så de fikk skriftlig eksamen i stedet. Jeg valgte selv å ta alle muntlig og synes dette var en god trening i annerledes eksamensform. Eksamensperioden ved UniTo er delt inn i 4 seksjoner, men det er ofte også mulighet for å fremskynde eksamen og ta den på siste eller nest siste undervisningsdag (såkalt esonero). Seksjonene fordeler seg på desember, første halvdel av januar, andre halvdel av januar og den siste er første halvdel av februar. Personlig klarte jeg å få unnagjort alle de 5 eksamenene fordelt på de 2 første seksjonene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var store begrensninger i emnetilbudet når det kom til engelskspråklige-emner. Dette både fordi UiB ikke tillater at studentene følger andre fordi vi allerede har hatt fag med for store overlapp men også fordi fagene overlapper tidsmessig. Selv om ofte ikke er obligatorisk oppmøte til forelesninger er det som sagt en stor fordel å følge undervisingen. Fagene er på 6 ECTS, noe som tilsvarer 6 studiepoeng og man må derfor velge 5. Jeg endte opp med å velge 3 italienske fag og 2 engelske.

1) International Contracts: Dette faget var veldig interessant. Det var to ulike professorer som i all hovedsak delte undervisningen i to. Vi hadde undervisning i internasjonal privatrett på tirsdager og kontraktsrett på onsdager. Onsdagene var fylt med forskjellige avtaleformer, viktige klausuler og hva som er viktig å huske på. Det var også praktisk undervisning hvor vi ble bedt om å lage avtaler (kladd av de viktigste klausulene) som vi kunne levere inn å få tilbakemelding på. Det var også flere veldig interessante gjesteforelesere som møtte opp gjennom faget. Professorene snakket også engelsk såpass godt at man ikke hadde problemer med å forstå det de sa.
2) European Law and Humanities: Dette faget er veldig flytende og filosofisk. Professoren baserer seg i stor grad på en teori han har laget selv og er ofte vanskelig å følge fordi han også snakker ganske dårlig engelsk. Personlig var jeg svært nervøs fordi det ikke var et skikkelig pensum og jeg forsto nesten ingenting av hva han sa i forelesningene, særlig fordi han brøt ut på fransk til tider. Likevel reddet jeg meg inn fordi jeg fikk lov til å ha en presentasjon + skrive en oppgave om en av flere foreslåtte artikler noe som kun var mulig fordi jeg møtte til undervisning.
3) Diritto Internazionale Privato e Processuale: Internasjonal privat og prosessuell rett. Også dette faget var veldig spennende! For meg var dette faget en slags fordypning i de samme temaene som jeg hadde i tirsdagsundervisningen i International Contracts, og det var også samme professor. Temaene i fokus var forumvalg og lovvalg gjennom Brussel- og Roma-konvensjonen (og de etterfølgende forordninger).
4) Diritto Processuale Privato dell'UE: EU privat og prosessuell rett. Også her var professoren veldig flink! Han engasjerte studentene ofte til debatt og søkte dette i stor grad. Jeg ble også invitert, og dro på, en konferanse i Milano i forbindelse med faget som ga et godt grunnlag til å høre eksperter fra ulike posisjoner i Italia.
5) Diritto Fallimentare: Italiensk konkursrett. Dette var et krevende fag både fordi jussen var vanskelig men også fordi professoren i dette faget ikke benyttet seg av noen hjelpemidler for å gjøre det letter å følge med. Samtidig var det interessant å lære om konkurs rett i ett annet land for å kunne sammenligne det med det norske systemet.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt synes jeg det faglige utbyttet var bra. Jeg lærte mye om internasjonal rett og særlig mye om EU-rett. Det var et noe begrenset utvalg av engelskspråklige fag, men hvis jeg har forstått riktig skal utvalget bli bedret.
Jeg valgte som sagt å ta fag både på italiensk og engelsk noe som gjorde at jeg fikk forbedret, særlig det juridiske, ordforrådet mitt i begge språkene. Personlig snakket jeg allerede italiensk før jeg dro ned, men jeg valgte likevel å delta på italiensk-undervisningen universitetet tilbød. Her måtte man ta en test for å sjekke forkunnskaper dersom man ønsket å være med på andre kurs en nybegynner. Undervisningen på mitt C1/C2 kurs var godt strukturert og professoren var også her flink. Dersom man ønsket å ta eksamen måtte man ha 75% oppmøte men dersom man kun tar det for læringens skyld er ikke dette nødvendig.

Universitetsområdet og byen

De juridiske fagene undervises i på Campus Einaudi. Bygget er nytt og veldig flott. Det er en bar på området i tillegg til en kantine hvor man kan kjøpe lunsj til under 2 euro. Maten ved kantinen er kanskje ikke den aller beste men det er veldig billig. Fakultetet ligger kun litt over 10 minutter fra Via Po, en av Torino sine viktigste gater. Det befinner seg veldig sentralt og det er mange restauranter og cafeer i området. Dersom man bor i sentrum kan man gå til nesten alt i byen og man finner alt fra store fine parker og piazzaer i tillegg til mange flotte museer.
Det tar kun 1 time med hurtigtoget til Milano og man har alpene i nærheten. Det er derfor gode muligheter til å reise rundt i Italia.

Bustad

Jeg valgte å søke på en studentbolig via Collegio Einaudi. Personlig synes jeg dette virket tryggere fordi man da kunne være sikre på at utleiere var seriøse. Ettersom tilbudet for utvekslingsstudenter der er noe begrenset må man passe på sidene deres å søke så tidlig som mulig. Jeg fikk utdelt et dobbeltrom hvor jeg delte alt med en annen, noe som tidvis var utfordrende ettersom vi også delte soverom, dette kostet meg ca. 3000 kr i måneden noe som var ganske billig for å være Torino. Andre jeg kjenner fikk utdelt eget rom hvor de også hadde eget bad, men delte kjøkken med hele etasjen. Jeg var også ofte oppe i en av disse etasjene for å lage middag og dette var veldig hyggelig og sosialt.
Andre venner av meg leide privat med mer eller mindre gode opplevelser, men dersom man skal gjøre det bør man forsikre seg både om at utleier er seriøs og hva ekstrakostnadene i tillegg til leieprisen de opplyser (strøm, vann, gass og internett ++).

Jeg bodde i nabolaget San Salvario som både er rett ved hoved togstasjonen Porta Nuova og det er et av nabolagene med flest utesteder og restauranter. Det var likevel ikke bråkete om natten der hvor jeg bodde. Jeg hadde derfor nærhet til det meste, men samtidig ro.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler absolutt å være med på ESN sine arrangementer, særlig på starten. Jeg møtte de fleste av mine nærmeste venner på velkomsaftenen. Italienere er ofte veldig imøtekommende og det var lett å møte mennesker.

2016

Vår 2016 - MA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - MA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser til Italia er det lurt at du lærer deg noen enkle gloser på italiensk, og ellers er det bare å smøre seg med tålmodighet. Da er du godt på vei. Jo lenger sør i landet du kommer, jo mer språk og tålmodighet bør du ta med deg.

Undervisningsformer

Stort sett var det vanlige forelesninger som vi er vant til, men mer gruppearbeid og presentasjoner. Det var også lagt opp til mer diskusjon underveis i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

For at emnene både skal være på engelsk og skal gå opp i 30 sp er det ikke så mange valgmuligheter.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene er interessante, men da vi ikke bare er økonomer i alle fag er det mindre teknisk og kan føles å gå litt tregt til tider. Men det er veldig fint å kunne fordype seg i smalere tema og få litt nye perspektiv.

Universitetsområdet og byen

Campus Luigi Enaudi er veldig fin og moderne. Bygget omringer en åpen plass hvor en kan sitte ute og nyte lunsjen sin i solen, enten på gresset eller i kafeen. Det er også en studentkantine med billige varmretter. Torino er en nydelig by med mye fin arkitektur og mindre turister enn mange andre italienske byer. Det er mange historiske kafeer, åpne plasser og store deler av gatene i sentrum er dekket av søyler og buede tak.

Bustad

Jeg leide et rom gjennom AirBnB da det var vanskelig å finne noe gjennom andre kanaler. Jeg bodde rett ved Campus, på andre siden av elven, i et rolig område med søte kafeer. Kan anbefales for dem som ikke skal feste i ekstreme mengder, da mange av utestedene ligger på andre siden av sentrum.

Sosialt miljø

Siden det er mer gruppearbeid er det lett å komme i kontakt med andre på forelesningene, i tillegg til at det er mange Erasmus-arrangement. De vennene jeg var mest med møtte jeg på språkkurs de første ukene, så det kan være lurt å gå på uansett hvor mye språk en har tenkt å lære seg. Ellers var Italienerne ofte veldig åpne for å prate, hjelpe og tilby guiding eller soveplass i sine hjembyer!

Informasjon