Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Torino og Institutt for økonomi (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByTorino
  • Studieplassar3
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Ei oversikt over emnetilbodet ligg ute på instituttet sine heimesider: www.unito.it

Når i studiet kan eg reise

Studentane må ha fullført 60 studiepoeng før avreise. Masterstudentar blir råda til å reise ut i sitt 2. semester, når dei kan ta valemne på masternivå i samfunnsøkonomi.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er italiensk og engelsk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Universitetet tilbyr språkkurs i italiensk til Erasmus-studentar.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitá degli Studi di Torino blei grunnlagt i 1404, og er eit av dei eldste universiteta i Europa. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på seks fakultet, og om lag 70 000 studentar. Tidlegare har store namn som Umberto Eco og Erasmus frå Rotterdam studert her. I dag er universitetet særleg gode på forsking innanfor fagområda nanoteknologi, medisinsk diagnostisering og biomarkørar. Hovudcampus ligg i Torino, men det har òg fleire avdelingar andre stader i regionen.

Torino ligg i regionen Piemonte nordvest i Italia. Byen har over 900 000 innbyggarar. Det er ein viktig industriby og heimby blant anna for bilmerket Fiat. Regionen er elles blant anna populær grunna gode vintersportforhold og for sjokkolade. Somme av verdas best kjende sjokkoladeprodusentar, Nutella, Kinder og Ferrero Rocher, kjem frå Torino.

Bustad

Universitetet har ingen studentbustader, og det er vanleg å finne bustad på den private marknaden. Det finst òg eit regionalt føretak som tilbyr bustader for studentar i og utanfor Torino.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2021

Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

28.02.2021 - 15.07.2021

Førebuingar/praktiske tips

Alt går i sitt eget tempo i Italia. Jeg opplevde å måtte mase flere ganger for å få løst problemer/uklarheter som oppsto gjennom semesteret. Tidene for buss og trikk i byen er ikke alltid til å stole på, så beregn alltid noen minutter ekstra. Disse tingene kan være irriterende, men så lenge man er forberedt på det så går det bra.

Jeg erfarte at Italienere som bor i Torino er dårlige i engelsk, så det kan være en fordel å legge ned en innsats for å lære seg litt grunnleggende italiensk for å gjøre seg forstått i hverdagen.

Undervisningsformer

Utvekslingsoppholdet mitt ble gjennomført under Covid-19, og undervisningsformene var derfor mye preget av det. All undervisning og eksamener foregikk for min del online. Professorene har generelt stor frihet når det gjelder undervisnings- og eksamensform i det enkelte fag. Det varierte stort fra fag til fag hvor mange undervisningstimer per uke jeg hadde, om professoren forventet innleveringer eller muntlige presentasjoner i løpet av semesteret, og hvordan den endelige eksamen ble gjennomført. Det er verdt å nevne at professorene ofte er fleksible hva gjelder eksamensform; i to av fagene jeg tok kunne jeg ha en muntlig presentasjon i løpet av semesteret for så å ta den endelige eksamen skriftlig i form av essay og multiple choice (i stedet for en større muntlig eksamen).

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke vanskelig å fylle opp 30 studiepoeng med fag undervist på engelsk. Jeg hadde fagene international contracts, international and european sales of goods, administrative law og labour law. Mitt inntrykk er at Italienerne har en mer generell tilnærming til jussen, dette gjaldt særlig to av fagene jeg tok som hører til graden Global Law and Transnational Studies ved Unito (administrative law og labour law). De to andre (international and european sales of goods og international contracts) hører til graden European Legal Studies, og professorene her hadde en mer praktisk tilnærming til jussen, med praktikum som eksamensform i førstnevnte fag, noe jeg personlig synes er mer interessant.

Fagleg utbyte og språk

Siden all undervisning og opplegg i fagene foregår på engelsk forbedrer man språket automatisk. Professorene som underviste i mine fag var mer eller mindre gode i engelsk og det var lett å følge undervisningen.

Det faglige utbyttet varierer fra fag til fag, mye grunnet den store friheten professorene har til å bestemme innhold og form på faget selv.

Universitetsområdet og byen

Torino er fantastisk! Byen i seg selv er majestetisk med flott arkitektur og imponerende bygninger. Den er oversiktlig og man har det meste i sentrum i gangavstand, i tillegg til at forbindelsene med kollektivtransport er gode. Det er gode togforbindelser fra byen om man vil besøke andre deler av Italia i løpet av oppholdet. Ikke minst er Alpene bare en kjøre- eller togtur unna for de som liker å stå på ski eller gå i fjellet.

Campus Luigi Einaudi (universitetsområdet) er et nytt og fint bygg som ligger litt utenfor sentrumskjernen. Selv om all undervisning foregikk online for min del holdt de åpent deler av campus gjennom semesteret slik at man kunne sitte der å studere. Jeg benyttet meg av både biblioteket og et study room på campus. Det finnes også andre study rooms spredt rundt i byen hvor det er mulig å studere.

Bustad

Jeg bodde i sentrumskjernen like ved Piazza Castello og Piazza San Carlo, og var veldig fornøyd med plasseringen. Nabolaget føltes trygt, Campus Luigi Einaudi var i gangavstand, og man har alt i umiddelbar nærhet. San Salvario er også et område det er fint å bo i, så lenge man ikke kommer for nærme Porta Nuova. Mange av de jeg ble kjent med bodde i San Salvario, og det er en bydel med mange restauranter og liv i gatene på kveldstid, med nærhet til Parco Valentino som ofte var et samlingssted for Erasmusstudentene.

Jeg valgte å leie gjennom Airbnb, men det finnes også Facebookgrupper hvor man kan finne bolig, eventuelt sammen med andre studenter som også er på utkikk etter sted å bo. De fleste jeg ble kjent med bodde i kollektiv der leieprisene er mye billigere enn i Norge. Mitt inntrykk er at det er litt dyrere å leie alene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Allerede fra første uke av semesteret arrangerte ESN Torino (Erasmus Student Network) forskjellige aktiviteter, og ved å bli med på disse blir man kjent med folk med en gang. Etter tre "welcoming weeks" gikk vi dessverre inn i lockdown og ESN sine arrangementer ble satt på pause, men vanligvis arrangerer de forskjellige ting (både i og utenfor Torino) gjennom hele semesteret. Størrelsen på byen er etter min mening noe av det som gjorde det sosiale miljøet så bra; den er stor nok til at man møter veldig mange Erasmus studenter, men samtidig liten nok til at man etter hvert blir godt kjent med de som er med på ting.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

28.02.2021 - 15.07.2021

Førebuingar/praktiske tips

Å dra på utveksling til Torino krever, etter min mening, ikke spesielle forberedelser utover det som kreves for en hvilken som helst annen nord-europeisk by. Dette med noen få unntak:

- Bruk god tid på å sette deg inn i hvilke emner som kan velges på forhånd. Se særlig på eksamensform og vurder hva du ønsker.
- Legg merke til hvor det juridiske fakultet (Campus Luigi Einaudi) ligger. Ta dette i betraktning ved valg av bosted. Min erfaring er at avstandene er større enn man først tror.
- Vær forberedt på at all kommunikasjon med offentlige organer er mer tungvint enn man er vant med i Norge. Dette gjelder også universitetet.
- Siden Italienere er så dårlige i engelsk, bør man begynne å lære seg helt grunnleggende italiensk allerede før man reiser.

Undervisningsformer

På Universitetet i Torino har professorene stor makt over fagene sine. Dette innebærer at det er stor forskjell på undervisningsformen i de forskjellige fagene. Generelt kan det likevel sies at at det er mindre fokus på en egenstudier, og mer fokus på forelesning i mindre grupper. Eksamen foregår ofte muntlig og holdes i fellesskap blant de studentene som skal opp til eksamen i faget samme dag. Dette var mellom 3 og 15 personer på mine eksamener. Det er likevel slik at man kan velge fag med skriftlig eksamen, eller velge skriftlig som eksamensform i en del fag. Man har ganske stor valgfrihet knyttet til når man vil avlegge eksamen. Man har gjerne 3-4 mulige datoer hvor man kan melde seg opp.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er svært godt. Det juridiske fakultetet tilbyr blant annet en helengelsk juridisk mastergrad i Global law and Transnational studies/European legal studies som man kan plukke emner fra. Det er likevel viktig å merke seg at at man også kan ta fag fra andre studieprogram innenfor det juridiske fakultetet. [Merknad fra UiB: Det juridiske fakultetet gir kun forhåndsgodkjenning for juridiske emner. Fag som tas fra andre studieprogram som ikke er juridiske må tas utenom de påkrevde 30 studiepoengene.]

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet varierer fra emne til emne. Generelt kan det likevel sies at man godt kan få det samme utbytte som i Norge ut av fagene, alt ettersom hvilken innstas man legger ned. Inntrykket er at det skal mye til å stryke i fagene.

Italienere er dårlige i engelsk. Dette gjenspeiler seg i noen fag. Professorene har dårlig uttale og de utrykker seg ikke alltid like godt skriftlig. Med dette mener jeg at de skriver mer komplisert enn nødvendig, samt at de kan være utydelige. Likevel er man mye sterkere i både muntlig og skriftlig engelsk når man drar. Dette i og med at man likevel må snakke engelsk med andre studenter og i alle sosiale sammenhenger. Samt at man jo skriver så korrekt engelsk som man selv klarer når man først skriver.

Universitetsområdet og byen

Campus Luigi Einaudi er er moderne campus som tilbyr alt man ønsker seg. Det samme gjelder Torino by. Torino har over lang tid vært en rik by, noe som preger byens arkitektur og utforming. Den er gjennomført vakker. Samtidig er Torino den byen som likner mest på en moderne nord-europeisk by i kulturell forstand. Den er slik sett perfekt for utveksling til Italia. Nærheten til utrolig natur må fremheves. De italienske alpene er stadig tilstede i byutsikten og flotte naturopplevelser er svært tilgjengelig. For de som er interesserte i vin, ligger Alba og Asti en kort togtur unna. Disse områdene må bare oppleves. Dersom man ikke var vininteressert fra før av, blir man det etter å ha vært på tur i disse distriktene.

Bustad

Det er betydelig billigere å bo i Torino enn i større norske byer. Vær obs på at det er vanlig at huseiere krever at man signerer en parallell kontakt til AirBnB. Disse kan ha andre vilkår på grunn av italiensk husleielov og registreringsmyndighetene. Vi løste dette ved å få det skriftlig at vilkårene i den parallelle kontrakten var "pro forma", og at det var AirBnb sine vilkår som gjaldt. Som kjent er AirBnB forbundet med ekstrautgifter, så å leie direkte bør vurderes.

Sosialt miljø

Mitt inntrykk er at det er et veldig sterkt Erasmus-miljø i Torino. I hvert fall sammenliknet med Milano. Politecnico di Torino er et annet universitet i Torino som det er svært populært for Norske studenter fra NTNU å utveksle til. Vi var en god gjeng med nordmenn i Torino, tross COVID-19. San Salvario er party-distriktet i Torino.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

28.02.2021 - 15.07.2021

Førebuingar/praktiske tips

Utvekslingsoppholdet mitt ble gjennomført under Covid-19 pandemien. Informasjon som fremkommer i denne rapporten kan derfor være påvirket av dette.

Det kan være lurt å book møte med info-point eller sørge for å møte opp der så raskt som mulig etter ankomst, for å registrere seg. Til tross for at det står på nettsiden at de er åpne hver dag, var de kun åpne mandager og onsdager da jeg ankom Torino. Oversikt over emner og timeplaner kom seint, så vær forberedt på å måtte endre Online Learning Agreement. Det kan også vært lurt å lese emnebeskrivelsene nøye, da ikke emnene alltid er av et slik innhold navnet og innledende beskrivelse skulle tilsi.

Undervisningsformer

Jeg hadde kun online-undervisning på grunn av Covid-19. Ellers hadde undervisningen foregått i klasserom. Kvaliteten på undervisningen varierer mye. Noen professorer virker godt forberedt og bruker PowerPoint. Andre professorer virker ikke så godt forberedt. Generelt er det lagt opp til mer deltakelse fra studentenes side. Dette særlig i de emnene hvor professorene ikke er godt forberedt.

Eksamensform, og vanskelighetsgrad på eksamen, kan ofte variere ut fra om man er regnet som en "attending" eller "non-attending" student. Professorene stiller da krav om prosentvis oppmøte for å være regnet som en "attending" student. Som "attending" student kan det også stilles krav om at man leverer skriftlige besvarelser underveis i kurset.

I noen emner kan man også velge å avlegge en "pre appello". Dette er en slags prøve man tar før eksamensperioden, som kan utgjøre en del av den endelige karakteren, eller den kan være styrende for vanskelighetsgraden av eksamen.

Eksamenene kan være muntlige, skriftlige, multiple choice, oppgaveinnlevering, eller en kombinasjon av disse. Det samme gjelder pre appelloene. Vanskelighetsgraden på emnene og eksamenene er generelt varierende.

Vurdering av emnetilbodet

UniTo har et godt emnetilbud. Et tips kan være å også se på de emnene som det undervises i under det andre semesteret enn utvekslingssemesteret. Det er nemlig lagt opp til eksamener i alle emner i begge eksamensperiodene. Man kan sende ansvarlig professor for det aktuelle emnet en e-post og spørre om man kan få gå opp til en eksamen i et emne det ikke undervises under utvekslingsoppholdet. Materialet ligger ofte tilgjengelig på Start@Unito eller E-learning. Ellers kan man spørre om tilgang.

Fagleg utbyte og språk

Professorene tilnærmer seg ofte jussen på en helt annen måte i undervisningen enn det man er vant med fra jusstudiet i Norge. Jeg opplevde at det kreves mindre forståelse, og mer pugging. Professorene har generelt gode engelskkunnskaper, men spørsmålene de stiller i undervisningssammenheng og på eksamener kan noen ganger være klønete og åpent formulerte. Jeg hadde emnene Legal English, Anti Discrimination Law, International Law and New Technologies, Web and E-commerce Law og Law and Political Thought. Jeg vil trekke fram Web and E-commerce Law og International Law and New Technologies som de emnene hvor jeg har fått størst faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet har jeg ikke så mye forhold til, siden jeg bodde et stykke unna og fordi all undervisning foregikk online. Men generelt er universitetsbiblioteket nytt og flott. Mange av mine medstudenter som bodde nærmere universitetet satt der og leste. Ellers er det plassert lesesaler rundt i hele byen. Det er også mulig å lese på Politecnico (det andre store universitetet i byen).

Torino by er fantastisk! På grunn av lockdowns og portforbud fikk jeg ikke oppleve livet i Torino til det fulle før mot slutten av utvekslingsoppholdet, men jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte å reise til Torino. Byen i seg selv er svært vakker. Det ligger også mange interessante historiske bygninger og museer i byen. Utelivet bærer preg av å være en studentby og det er alltid medstudenter å møte i parkenpå barer og liknende.

Også områdene rundt Torino byr på mange fantastiske opplevelser. Vindistriktene i Piemonte og alpene i Aosta Valley er bare noen av det man kan oppleve i nærheten.

Bustad

Selv leide jeg leilighet gjennom Airbnb i Crocetta. Dette er et rolig område som ligger litt utenfor selve sentrumskjernen. Universitetet ligger på den andre siden av byen. For min del var området helt topp, siden jeg ikke har hatt noe behov for å komme meg til universitetet. Dessuten bodde jeg en kort spasertur unna San Salvario og sentrumskjernen. De fleste jeg har blitt kjent med har leid gjennom Airbnb. Mange studenter velger å bosette seg i San Salvario eller i Quadrilatero. I disse områdene er det mye liv om kvelden. Noen vil nok oppleve støyet som problematisk. Jeg vil anbefale å finne en leilighet med AC dersom man skal oppholde seg i Torino i juni.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er helt supert. ESN har mange arrangementer som det kan være verdt å bli med på i starten for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Jeg fått flere gode venner fra andre land under utvekslingsoppholdet. Vi har møttes mye i Torino og reist på flere turer sammen. Etter min erfaring blir man oftest kjent med andre utvekslingsstudenter, men også italienerne er vennlige og opptatt av å bli kjent med utvekslingsstudentene. De fleste engelskspråklige emnene man kan ta tilhører Global Law and Transnational Legal Studies og European Legal Studies. Derfor tror jeg man ved stedlig undervisning også blir kjent med mange andre internasjonale og italienske studenter.

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2019 - 10.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

I Italia går alt i sitt eget tempo. Da jeg kom nedover ble jeg kun informert om et informasjonsmøte. Det viste seg at forelesningen allerede hadde begynt en uke før informasjonsmøte, noe ingen erasmusstudenter hadde fått med seg. Skal du nedover så må du ta kontakt med studentkoordinatoren (professoren) ved Universitetet i Torino, og be om informasjon tilknyttet studiestarten (det er veldig vanlig i Italia å ha kontakt med professorene).

Når det kommer til OLA (Learning Agreement) så måtte jeg omgjøre hele planen da jeg kom nedover. Når vi velger fag før avreise er ikke det neste semesteret i Italia planlagt. Hvilke fag som skal undervises ved ditt semester er ikke avgjort før i august. Det var kun et av mine forhåndsgodkjente fag som kunne tas, de resterende måtte jeg bytte ut. Dette er ikke så mye stress så lenge du er klar over det, men som sagt så får du ikke informasjon om dette før du spør om det.

Da jeg reiste nedover i begynnelsen av semesteret fløy jeg til Milano (Malpensa). Her er det billige og hyppige flyavganger. Derfra tok jeg tog til sentralstasjonen i Milano, og to videre til Torino (1 time). Dette gikk helt fint, men var ganske upraktisk med tanke på all den bagasjen jeg hadde med meg. Da jeg reiste hjem benyttet jeg meg av Torinos lokale flyplass, og syntes at det var en mye bedre løsning.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var ikke så ulik fra det jeg var vant med på UIB. Professoren kjørte på med sin greie, noen med PP og andre uten. Det var liten variasjon i undervisningsformen, men liker du godt vanlige forelesninger så passer Torino for deg. Min timeplan besto kun av forelesninger fra kl. 08 til 16 mandag til onsdag. Resten av uken kunne benyttes til selvstudium eller opplevelser.

Som alle andre steder var det kvalitetsforskjeller på formidlingsevnen til professorene, men alle var gode i engelsk.

Ved fakultetet i Torino hadde professorene mer innflytelse på eget opplegg enn ved UIB. Hver enkelt professor har en tilsynelatende ubegrenset frihet til å lage et opplegg for sitt emne. Det er derfor viktig at man møter opp i de første forelesningene å få med seg den informasjonen som gis. Denne informasjonen vil også kunne bli endret på av professoren underveis, så her gjelder det å følge med.

I mine fag var det i utgangspunktet ikke obligatorisk oppmøte. En professor ønsket at man kunne ha en gruppepresentasjon foran klassen som en del av karaktersettingen. For at denne presentasjonen skulle gjøre seg gjeldende måtte man ha et oppmøteprosent på 70. Den som ikke hadde presentasjon fikk en større eksamen.

Mine eksamener var for det meste av formatet multiple choice. Min lengste eksamen var på 50 minutter. To av eksamenen hadde ett åpent spørsmål. Svarene på eksamen ble publisert umiddelbart, dette var også tilfellet ved eksamenene med åpent spørsmål. Alle prøvene ble rettet umiddelbart av professoren og en time senere ble resultatet lest opp foran klassen (!). Eksamenene er ikke anonyme. Selv om eksamen var av typen multiple choice, ble eksamen opplevd som krevende. I noen fag kunne man bestemme at man ønsket å ha eksamenen muntlig. Selv hadde jeg ikke muntlig eksamen, men slik eksamen besto i en uformell samtale med professoren på max 10 min, gjerne i samme rom som skrifteligeksamenene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt. Her er det mange engelske fag å velge mellom. En liten hake ved tilbudet er imidlertid at undervisningen overlapper. Du kan derfor komme i en situasjon hvor du ikke kan ta et fag fordi dette kolliderer med et annet fag som du ønsker å ta. Dette var imidlertid ikke et problem i mitt tilfelle. Mine emner var følgende: Corporate Law, History of Law, Legal Globalization og Anti-Discriminational Law.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde stort faglig utbytte av oppholdet. Mitt inntrykk er at den faglige tilnærmingen i Italia er mer generell og basic enn i Norge, noe som gir en god oversikt over jussen.

Universitetsområdet og byen

Den juridiske avdelingen lå ved et Universitetsområdet som var helt nytt. Topp moderne, sentralt og med gode muligheter for en matbit.

Torino er en fantastisk by i seg selv. Byen overgikk enhver forventning. Svulmende uteliv, spisesteder, parker, historie, severdigheter, museum og aktivitetstilbud. Er du usikker på selve byen, så trenger du ikke å være det lengre. Har du bestemt deg for å reise, så gled deg.

Bustad

Jeg valgte å søke bolig gjennom Collegio Einaudi. Dette er et offentligregulert bosted for studenter. De har flere avdelinger i byen og jeg bodde i sezione Mole Antonelliana. Noen er mer moderne enn andre, og min avdeling var den eldste. Jeg hadde dessverre ikke egen dusj eller toalett, men klarte meg greit igjennom månedene som gikk. Leieprisen for mitt rom lå på 4000 NOK. Dette var alt inkludert, også toppmoderne bibliotek og treningsrom i kjelleren. Collegioet arrangerer kurs, turer og sosiale aktiviteter.

Collegioet er på mange måter som et stort hotell. På min etasje bodde det 26 personer. Alle var Italienere, noe som var veldig kult. Jeg lærte meg derfor å kjenne kulturen på en god måte og lage ekte hjemmelaget Italiensk mat.

Sosialt miljø

Det var ingenting å utsette på det sosiale miljøet i Torino. Italienere er et veldig sosialt og pratsomt folkeslag som du lett blir kjent med. Samtidig så er byen full av sosiallystne utvekslingsstudenter. Personlig synes jeg det tidvis ble oversosialt, og måtte derfor trekke meg tilbake. Jeg hadde også gleden av å kjenne noen fra UIB som reiste nedover. Vi hadde samme fag og trivdes godt sammen.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2019 - 10.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å være klar over at man selv er ansvarlig for at ting er i orden under oppholdet. Det er ikke slik som hjemme at man får informasjon om hva man må ordne i begynnelsen, hvordan og når oppmelding til eksamen skal gjøres og hvordan eksamen vil foregå. Det er derfor lurt å spørre professorene i hvert fag om hvordan eksamen vil foregå og om det er obligatorisk oppmøte i forelesning helt i begynnelsen. Underveis kan det også være lurt å høre med andre studenter eller gå til Erasmus-kontoret på skolen for å passe på at man har gjort det man skal. I tillegg kan man dra til et sted som heter Infopoint, dersom man får problemer under oppholdet. Det er ikke alle som jobber på skolen som snakker engelsk, men på Infopoint snakker alle engelsk og de er veldig hjelpsomme med hva enn det skulle være. Det var ikke noe problem å ikke kunne snakke italiensk, men det overrasket meg faktisk hvor få som snakker engelsk i Italia. Det gjelder derfor å være forberedt på at det kan bli litt forvirring både på skolen, restauranter, butikker osv. De fleste er imidlertid veldig hjelpsomme, så det ordner seg som regel.

Undervisningsformer

I alle fag hadde vi forelesninger fra begynnelsen av semesteret og frem til en-to uker før eksamen i desember. Forelesningene er noe varierende når det kommer til deltakelse fra studentene. Noen professorer sitter bare og prater, mens andre krever deltakelse av studentene. I to av fagene var eksamen utelukkende basert på forelesningene og vi trengte derfor ikke kjøpe pensum. I de to andre fagene var eksamen utelukkende basert på pensum. Det kan være lurt å høre med professoren tidlig hva eksamen kommer til å basere seg på. I et av fagene fikk vi muligheten til å holde en presentasjon som utgjorde halvparten av karakteren, dersom vi var til stede i minimum 70% av forelesningene. Dette anbefales, ettersom eksamen for "attending students" var mye enklere enn eksamen for "non-attending students". I et av de andre fagene ble også oppmøte registrert, men så lenge man var på en gjesteforelesning fikk man ha skriftlig eksamen (multiple choice) i stedet for muntlig eksamen. I alle fire fagene endte vi derfor opp med å ha en 30 - 50 min multiple choice eksamen. Karaktersystemet var slik at 18 poeng var bestått og 30 poeng var toppkarakter. Det er ikke vanskelig å bestå fagene, men vanskeligere å oppnå toppkarakter ettersom man må ha alt riktig.

Vurdering av emnetilbodet

Til tross for at jeg bare kunne ha fag på engelsk opplevde jeg emnetilbudet som veldig bra. Vi kunne velge fag både fra bachelorprogrammet "Global Law and Transnational Legal Studies" og masterprogrammet "European Legal Studies". Det var noen begrensninger, ettersom flere undervises samtidig. Jeg endte opp med å velge fag fra begge programmene og det var kun et av fagene jeg hadde valgt på forhånd. Dette skyldtes at de andre fagene ble undervist samtidig eller ikke i det hele tatt. Det var derfor først ved semesterstart, da jeg kunne sjekke timeplanene til begge programmene og velge fag ut i fra disse at jeg visste hvilke fag jeg skulle ha. Jeg hadde Corporate Law, Anti Discrimination Law, European History of Law og Legal Aspects of Globalisation. Corporate Law og Anti Discrimination Law var uten tvil de fagene jeg likte best. I begge disse fagene var foreleserne veldig flinke og fagene veldig interessante! Det gikk også greit å ha European History of Law og Legal Aspects of Globalisation, men i disse fagene var forelesningene litt mer rotete og det var vanskeligere å få tak på hva fagene dreide seg om konkret.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde alle fagene på engelsk, og følte absolutt at jeg fikk et faglig utbytte av å studere på engelsk!

Universitetet tilbyr også gratis italiensk kurs, dersom man følger med og melder seg på innen fristen. Italiensk kurset ga studiepoeng dersom man deltok i undervisningen og tok eksamen, men det var ikke påkrevd å ta eksamen selv om man deltok på kurset. Det er derfor gode muligheter for å lære seg litt italiensk.

Universitetsområdet og byen

Torino er en kjempefin by! Det er stort sett mulig å gå overalt, samtidig som det alltid er nye områder å utforske. Det er flotte eldre bygninger, store gater, mange parker og piazzaer, museumer, gode shoppingmuligheter, og fullt av barer og restauranter. Det er alltid noe å gjøre i byen, samt årlig sjokolade-festival, vintage-markeder og konserter. Det er også veldig lett å ta toget til byer rundt, som for eksempel Alba, Aosta, Como, Milano, Verona og Venezia. Det er gode reisemuligheter, da det går hurtigtog stort sett over hele Italia.

Det juridiske fakultetet ligger på Campus Luigi Einaudi i området Vanchiglia, noe i utkanten av Torino sentrum. Universitetsbygget er svært moderne og alt virker relativt nytt. Det er både bibliotek og kantine på området, men biblioteket fyller seg opp ganske tidlig. Vi leste derfor stort sett på Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino som ligger på Piazza Carlo Alberto i sentrum. Vi måtte registrere oss for å kunne lese der, men dette var gratis. Vi satt også en god del på en kafé kalt Costadoro Coffee Lab Diamond.

Bustad

Det er ikke så lett å finne bolig i Torino som Erasmus-student, ettersom de fleste vil leie ut for en periode på minimum ett år. Hørte derfor om flere Erasmus-studenter som slet med å finne seg bolig, men alle fant noe til slutt. Vi endte opp med å bo i en AirBnB-leilighet den første delen av oppholdet. Det ble ikke alt for dyrt, ettersom man får "månedsrabatt". Den siste delen av oppholdet bodde vi i en leilighet som vi ble tipset opp gjennom en familievenn av hun jeg reiste med.

Vi bodde først veldig nærme skolen i området kalt Vanchiglia, men dette er ikke særlig sentralt og ikke det hyggeligste området i Torino (selv om det ligger like ved Piazza Vittorio Veneto). Den andre leiligheten lå ved siden av Piazza Giambattista Bodoni. Dette var midt i byen og kun 20 min å gå til skolen. Området rundt er fullt av restauranter og butikker, og veldig hyggelig så lenge man ikke kommer for nærme togstasjonen Porta Nuova. Et annet område som kan nevnes er San Salvario, hvor det er masse hyggelige barer og restauranter. Det lønner seg imidlertid ikke å bo alt for nærme Parco del Valentino, da det ikke er anbefalt å gå i og i området rundt parken om kvelden.

Sosialt miljø

Det var ikke noe problem å bli kjent med andre Erasmus-studenter. Det arrangeres en rekke Erasmus-arrangementer i form av fester hver uke, helgeturer og ulike sporter. I tillegg ble det arrangert en velkomstdag for Erasmus-studentene av Universitet i begynnelsen av semesteret med informasjon, servering av mat og aktiviteter. Det var faktisk på denne dagen at vi ble kjent med flest.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2019 - 10.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det første du må være forberedt på når du velger Italia og Torino som utvekslingssted er at du ikke får noe særlig informasjon før du reiser og at det også kan være vanskelig å få klare beskjeder når du har ankommet. Jeg fikk et par mailer fra Unito angående oppstartsdag på universitetet for erasmusstudenter og hva man måtte gjøre når man hadde ankommet byen, men vi fikk ikke beskjeder om når undervisningen startet og lignende. Dette må du dermed finne ut selv. Jeg fikk avtalt et møte med en kordinator på universitetet som var ansvarlig for erasmusstudenter som tok juridiske fag. Dette anbefaler jeg å gjøre så tidlig som mulig så du ikke går glipp av de første undervisningsukene. Et annet generelt tips er at ting tar tid i Italia, ikke forvent deg at alt ordnes med det samme. Du må forberede deg på å være tålmodig.

Undervisningsformer

Universitetet i Torino har en god del juridiske fag på engelsk. Hva slags undervisningsformer det er kommer helt an på fagvalg og professor. I motsetning til i Norge har professorene i Italia ganske bredere spillerom for å ta individuelle valg. I noen fag hadde jeg store forelesninger, liknende det vi er vandt med fra UiB. Og i andre hadde jeg mindre klasser hvor professoren forventet aktiv deltakelse.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg tittet på emnetilbudet før jeg kom til Torino, så det ut til at det var en mengde ulike engelske juridiske fag å velge mellom. Jeg hadde fylt ut Learning Agreement før jeg reiste, og valgt fag som sto på Unito sin nettside. Da jeg kom ned viste det seg imidlertid at jeg måtte endre nesten alle fagene jeg hadde valgt. Enkelte fag underviste de kun i på vårsemesteret og andre fantes ikke lenger. Det viste seg altså ar fagvalget var noe mer begrenset enn jeg trodde, selv om jeg likevel hadde en del å velge i. Jeg ente opp med fire fag som til sammen ble 30 studiepoeng. Alle fagene hadde 2-3 forelesninger i uken. Fagene jeg valgte var:
European history of law: Dette faget var veldig historierettet selv om det også inneholdt informasjon om utviklingen av rettssystemer i Europa. Det var tre forelesninger i uken i vanlig forelesningsform som vi er vandt til. Første uken av faget fikk studentene mulighet til å melde seg til å holde en muntlig presentasjon. Da fikk du lov til å ha muntlig eksamen på slutten i stedet for skriftlig. Jeg hadde imidlertid skrifltig eksamen som besto i 20 multiple choice spørsmål og et «open question».
Legal aspects of globalization: Dette faget var ganske flytende og det var litt vanskelig å forstå hva som egentlig var pensum, da professoren snakket om helt andre ting i timen enn det som sto i boken. Det endte imidlertid opp med å være en 35 spørsmål multiple choice eksamen kun basert på boken.
Corporate law: Dette faget handlet om selskapsrett og hvordan ulike selskaper er bygget opp og fungerer. Læreren var veldig flink og snakket godt engelsk. Han forventet også at klassen kom forberedt, noe som gjorde at det ikke var mye mer diskusjon enn i de andre timene. Eksamen var 12 multiple choice spørsmål og et «open question».
Anti discrimination law: Dette faget var et EU rettslig fag og handlet om ulike former for diskriminering og lovgivning i den forbindelse. Hvis du hadde 70% oppmøte fikk du ta en presentasjon som talte halve sluttkarakteren din, og resterende halvpart var en 15 som multiple choice. Dette anbefaler jeg, da det var veldig enkelt å få toppkarakter på presentasjonen.

Undervisningen var ikke obligatorisk, men jeg ville likevel møtt opp i timene da noen professorer også baser eksamen på ting som er sagt i timen, men som kanskje ikke står i boken, samt at en del av professorene legger merke til hvem som kommer og ikke, og i noen tilfeller lager enklere eksamener, kun basert på det som er sagt i timen til de som har deltatt. Jeg var heldig og hadde kun undervisning mandag, tirsdag og onsdag, noe som gjorde det veldig enkelt å reise på ulike turer i helgene.

På Unito har de et helt annerledes karaktersystem enn vi er vandt til. Du får karakter opp til 30 der 30 er best og 18 er bestått. Det krevde imidlertid ikke veldig mye lesing for å oppnå greie karakterer. I Italia varer høstsemesteret fra september til februar, men Unito deler opp eksamensperiodene i ulike appeller. De er en periode i desember, to i januar og en i februar. Dette betyr at hvert fag har 4 ulike eksamensdatoer, og du velger selv hvilken dato du ønsker å melde deg opp til. De fleste italienerne og en god del av de andre utvekslingsstudentene fordeler derfor eksamnene sine på de fire appellene, slik at ikke alle kommer på en gang. Jeg skulle imidlertid skrive masteroppgave etter jul og valgte derfor å melde meg opp til alle eksamnene i desember. Dette gikk helt fint, og du fikk fortsatt kost deg de siste ukene uten like intensiv eksamensperiode som på UiB.

Fagleg utbyte og språk

I forhold til hvordan vi er vandt til på UiB vil jeg ikke si at det faglige utbyttet var like stort. Det varierte imidlertid mellom fagene. Både Corporate law og Anti discrimination law ga et ganske godt faglig utbytte, mens de siste to ga litt mindre. Ettersom undervisningen foregikk på engelsk blir man selvfølgelig bedre og tryggere til både å skrive og snakke engelsk. I tillegg tilbød Unito gratis italiensk kurs til alle erasmusstudenter, noe som var et veldig godt tilbud. Torino er en by hvor mange ikke snakker godt engelsk, og det er derfor kjempefint å kunne lære seg litt italiensk mens man bor der.

Universitetsområdet og byen

Universistet i Torino er kjempestort og består av fakulteter spredt rundt over hele byen. Juridiske fag undervises i på Enaudi campus som er et stort og nytt universitetsbygg som ligger veldig sentralt. Der finnes det også cafe og et bibliotek. Sistnevnte er imidlertid som regel veldig fullt, så jeg anbefaler heller å lese på nasjonalbiblioteket som ligger midt i byen.

Torino er en helt fantastisk flott by. Fin arkitektur, flotte museer og veldig gode restauranter. I motsetning til en del andre italienske storbyer, er det ikke så veldig turistifisert, noe som gjør at mat og drikke fortsatt er veldig billig og at det føles mer autentisk, da mange ikke snakker engelsk. Både tog og busstransport er veldig gode i Italia, så du kan enkelt komme deg til Alpene, Milano og andre steder i nærheten.

Bustad

En venninne tipset meg om en leilighet hun selv hadde bodd i på utveksling i Torino. Den var utleid tom oktober, så jeg bodde i en airbnb frem til jeg tok over den leiligheten i november. Det fungerte veldig greit. Av det jeg fink høre av en del andre erasmusstudenter, er det ganske vanskelig å finne bolig både på det private markedet og i studentkollektivene. Jeg anbefaler derfor å melde seg inn i Erasmus Torino sine sider på Facebook og andre likenende sider og legge ut melding om at man trenger sted å bo god tid i forveien.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var kjempebra. Det er veldig enkelt å komme i kontakt med andre erasmusstudenter og italienere er veldig åpne og hyggelige. Det arrangeres masse eventer hver uke og det er også flere arrangerte turer man kan bli med på.

2018

Vår 2018 – Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi

Vår 2018 – Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Italienere blir mye vennligere og imøtekommende dersom man kan språket, derfor er det lurt å lære seg noen ord og setninger på forhånd. En annen viktig ting som er verdt å nevne er tid. I Italia har alle veldig god tid så god tålmodighet er greit å ha.

Undervisningsformer

Forelesningene er stort sett som hjemme, men det er mer gruppearbeid og flere presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

For å fylle 30sp er det litt lite å velge mellom dersom man er avhengig av å ha fagene på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Det er mange av studentene som tar fagene ved Unito som ikke har økonomi-bakgrunn, noe som kanskje gjør forelesningene litt trege til tider. Dette åpner samtidig for litt smalere og mer interessante emner.

Universitetsområdet og byen

Campus Luigi Einaudi ligger midt i byen og fra universitetsområdet er det kort vei til alt. På campus er det både cafe, Mensa (kantine hvor man kan spise veldig billig), bordtennisbord, uteområde. Det er flere busser som stopper enten rett utenfor eller like ved noe som gjør det enkelt å komme seg til og fra universitetet.

Torino er en stor by med mange varierte områder, både når det gjelder generell stemning, uteliv, restauranter eller piazzaer. Langs elven er det veldig fint å ta med seg en pizza og nyte den i solen.

Bustad

Jeg leide en leilighet gjennom AirBnb, men det finnes flere sider både på nettet og på Facebook hvor man kan skaffe både rom, romkamerat eller leilighet. Her anbefaler jeg at man er tidlig ute!

Sosialt miljø

Det er mange events for Erasmus-studenter hele tiden. Dette gjør det veldig enkelt å komme i kontakt med folk fra forskjellige kulturer og nasjonaliteter. Gruppearbeid på forelesning hjelper også på dette.

Universitetet tilbyr et gratis språkkurs den første uken noe jeg virkelig anbefaler alle å delta på! Arrangementene gjorde det enkelt å møte andre mennesker.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2017 - 10.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

I møte med italiensk byråkrati må man som norsk student være tålmodige. Emnetilbudet blir ikke skikkelig publisert før i september, og man må huske på at den italienske fellesferien er i august. Det vil derfor være vanskelig å få svar på spørsmål i denne perioden. I tillegg kan det ta tid å få svar på mail, derfor bør man være tidlig ute. Jeg vil også anbefale å være tidlig ute med å søke bolig for å få seg et sikkelig sted.

Undervisningsformer

Undervisningen ved UniTo er veldig annerledes enn den jeg er vant med fra Norge, særlig dersom man ikke velger fag som er obligatoriske for italienske studenter. Det største faget mitt hadde omtrent 40 studenter. Det er vanligvis 2 forelesninger pr. fag pr. uke.

I de fleste fagene brukte professoren hjelpemidler som PPT og disposisjoner, mens i ett fag var det ikke noe slikt. Samtidig fikk jeg kun utdelt dette undervisningsmaterialet i ett fag. Det ble i de fleste fagene også lagt opp til aktiv deltagelse fra studentenes side; både når det om til diskusjon og å komme med egne perspektiver i tillegg til presentasjon av EU-dommer for å belyse temaer. Disse presentasjonene er melder man seg frivillig til, så det er lett å planlegge rundt eventuelle reiser etc. Jeg ville absolutt anbefale å møte til forelesninger ettersom professorene husker hvem som kommer og hvem som ikke kommer, og eksamen ofte er annerledes for studenter som fulgte undervisningen og de som ikke fulgte. Dette fordi de som fulgte fikk en lettere eksamen hvor man ikke trengte å lese pensumboken men kun baserte seg på forelesningene + eventuelle dommer og annet materiale de delte med studentene.

Eksamensformen er i all hovedsak muntlig, men det var flere professorer som var villig til å tilrettelegge for utvekslingsstudenter så de fikk skriftlig eksamen i stedet. Jeg valgte selv å ta alle muntlig og synes dette var en god trening i annerledes eksamensform. Eksamensperioden ved UniTo er delt inn i 4 seksjoner, men det er ofte også mulighet for å fremskynde eksamen og ta den på siste eller nest siste undervisningsdag (såkalt esonero). Seksjonene fordeler seg på desember, første halvdel av januar, andre halvdel av januar og den siste er første halvdel av februar. Personlig klarte jeg å få unnagjort alle de 5 eksamenene fordelt på de 2 første seksjonene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var store begrensninger i emnetilbudet når det kom til engelskspråklige-emner. Dette både fordi UiB ikke tillater at studentene følger andre fordi vi allerede har hatt fag med for store overlapp men også fordi fagene overlapper tidsmessig. Selv om ofte ikke er obligatorisk oppmøte til forelesninger er det som sagt en stor fordel å følge undervisingen. Fagene er på 6 ECTS, noe som tilsvarer 6 studiepoeng og man må derfor velge 5. Jeg endte opp med å velge 3 italienske fag og 2 engelske.

1) International Contracts: Dette faget var veldig interessant. Det var to ulike professorer som i all hovedsak delte undervisningen i to. Vi hadde undervisning i internasjonal privatrett på tirsdager og kontraktsrett på onsdager. Onsdagene var fylt med forskjellige avtaleformer, viktige klausuler og hva som er viktig å huske på. Det var også praktisk undervisning hvor vi ble bedt om å lage avtaler (kladd av de viktigste klausulene) som vi kunne levere inn å få tilbakemelding på. Det var også flere veldig interessante gjesteforelesere som møtte opp gjennom faget. Professorene snakket også engelsk såpass godt at man ikke hadde problemer med å forstå det de sa.
2) European Law and Humanities: Dette faget er veldig flytende og filosofisk. Professoren baserer seg i stor grad på en teori han har laget selv og er ofte vanskelig å følge fordi han også snakker ganske dårlig engelsk. Personlig var jeg svært nervøs fordi det ikke var et skikkelig pensum og jeg forsto nesten ingenting av hva han sa i forelesningene, særlig fordi han brøt ut på fransk til tider. Likevel reddet jeg meg inn fordi jeg fikk lov til å ha en presentasjon + skrive en oppgave om en av flere foreslåtte artikler noe som kun var mulig fordi jeg møtte til undervisning.
3) Diritto Internazionale Privato e Processuale: Internasjonal privat og prosessuell rett. Også dette faget var veldig spennende! For meg var dette faget en slags fordypning i de samme temaene som jeg hadde i tirsdagsundervisningen i International Contracts, og det var også samme professor. Temaene i fokus var forumvalg og lovvalg gjennom Brussel- og Roma-konvensjonen (og de etterfølgende forordninger).
4) Diritto Processuale Privato dell'UE: EU privat og prosessuell rett. Også her var professoren veldig flink! Han engasjerte studentene ofte til debatt og søkte dette i stor grad. Jeg ble også invitert, og dro på, en konferanse i Milano i forbindelse med faget som ga et godt grunnlag til å høre eksperter fra ulike posisjoner i Italia.
5) Diritto Fallimentare: Italiensk konkursrett. Dette var et krevende fag både fordi jussen var vanskelig men også fordi professoren i dette faget ikke benyttet seg av noen hjelpemidler for å gjøre det letter å følge med. Samtidig var det interessant å lære om konkurs rett i ett annet land for å kunne sammenligne det med det norske systemet.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt synes jeg det faglige utbyttet var bra. Jeg lærte mye om internasjonal rett og særlig mye om EU-rett. Det var et noe begrenset utvalg av engelskspråklige fag, men hvis jeg har forstått riktig skal utvalget bli bedret.
Jeg valgte som sagt å ta fag både på italiensk og engelsk noe som gjorde at jeg fikk forbedret, særlig det juridiske, ordforrådet mitt i begge språkene. Personlig snakket jeg allerede italiensk før jeg dro ned, men jeg valgte likevel å delta på italiensk-undervisningen universitetet tilbød. Her måtte man ta en test for å sjekke forkunnskaper dersom man ønsket å være med på andre kurs en nybegynner. Undervisningen på mitt C1/C2 kurs var godt strukturert og professoren var også her flink. Dersom man ønsket å ta eksamen måtte man ha 75% oppmøte men dersom man kun tar det for læringens skyld er ikke dette nødvendig.

Universitetsområdet og byen

De juridiske fagene undervises i på Campus Einaudi. Bygget er nytt og veldig flott. Det er en bar på området i tillegg til en kantine hvor man kan kjøpe lunsj til under 2 euro. Maten ved kantinen er kanskje ikke den aller beste men det er veldig billig. Fakultetet ligger kun litt over 10 minutter fra Via Po, en av Torino sine viktigste gater. Det befinner seg veldig sentralt og det er mange restauranter og cafeer i området. Dersom man bor i sentrum kan man gå til nesten alt i byen og man finner alt fra store fine parker og piazzaer i tillegg til mange flotte museer.
Det tar kun 1 time med hurtigtoget til Milano og man har alpene i nærheten. Det er derfor gode muligheter til å reise rundt i Italia.

Bustad

Jeg valgte å søke på en studentbolig via Collegio Einaudi. Personlig synes jeg dette virket tryggere fordi man da kunne være sikre på at utleiere var seriøse. Ettersom tilbudet for utvekslingsstudenter der er noe begrenset må man passe på sidene deres å søke så tidlig som mulig. Jeg fikk utdelt et dobbeltrom hvor jeg delte alt med en annen, noe som tidvis var utfordrende ettersom vi også delte soverom, dette kostet meg ca. 3000 kr i måneden noe som var ganske billig for å være Torino. Andre jeg kjenner fikk utdelt eget rom hvor de også hadde eget bad, men delte kjøkken med hele etasjen. Jeg var også ofte oppe i en av disse etasjene for å lage middag og dette var veldig hyggelig og sosialt.
Andre venner av meg leide privat med mer eller mindre gode opplevelser, men dersom man skal gjøre det bør man forsikre seg både om at utleier er seriøs og hva ekstrakostnadene i tillegg til leieprisen de opplyser (strøm, vann, gass og internett ++).

Jeg bodde i nabolaget San Salvario som både er rett ved hoved togstasjonen Porta Nuova og det er et av nabolagene med flest utesteder og restauranter. Det var likevel ikke bråkete om natten der hvor jeg bodde. Jeg hadde derfor nærhet til det meste, men samtidig ro.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler absolutt å være med på ESN sine arrangementer, særlig på starten. Jeg møtte de fleste av mine nærmeste venner på velkomsaftenen. Italienere er ofte veldig imøtekommende og det var lett å møte mennesker.

2016

Vår 2016 - MA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - MA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser til Italia er det lurt at du lærer deg noen enkle gloser på italiensk, og ellers er det bare å smøre seg med tålmodighet. Da er du godt på vei. Jo lenger sør i landet du kommer, jo mer språk og tålmodighet bør du ta med deg.

Undervisningsformer

Stort sett var det vanlige forelesninger som vi er vant til, men mer gruppearbeid og presentasjoner. Det var også lagt opp til mer diskusjon underveis i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

For at emnene både skal være på engelsk og skal gå opp i 30 sp er det ikke så mange valgmuligheter.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene er interessante, men da vi ikke bare er økonomer i alle fag er det mindre teknisk og kan føles å gå litt tregt til tider. Men det er veldig fint å kunne fordype seg i smalere tema og få litt nye perspektiv.

Universitetsområdet og byen

Campus Luigi Enaudi er veldig fin og moderne. Bygget omringer en åpen plass hvor en kan sitte ute og nyte lunsjen sin i solen, enten på gresset eller i kafeen. Det er også en studentkantine med billige varmretter. Torino er en nydelig by med mye fin arkitektur og mindre turister enn mange andre italienske byer. Det er mange historiske kafeer, åpne plasser og store deler av gatene i sentrum er dekket av søyler og buede tak.

Bustad

Jeg leide et rom gjennom AirBnB da det var vanskelig å finne noe gjennom andre kanaler. Jeg bodde rett ved Campus, på andre siden av elven, i et rolig område med søte kafeer. Kan anbefales for dem som ikke skal feste i ekstreme mengder, da mange av utestedene ligger på andre siden av sentrum.

Sosialt miljø

Siden det er mer gruppearbeid er det lett å komme i kontakt med andre på forelesningene, i tillegg til at det er mange Erasmus-arrangement. De vennene jeg var mest med møtte jeg på språkkurs de første ukene, så det kan være lurt å gå på uansett hvor mye språk en har tenkt å lære seg. Ellers var Italienerne ofte veldig åpne for å prate, hjelpe og tilby guiding eller soveplass i sine hjembyer!

Informasjon