Hjem

Utdanning

erasmus+

Universiteit van Amsterdam og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByAmsterdam
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk har fortrinn på plassane før administrasjon og organisasjonsvitskap og andre samfunnsvitskapelege fagområde.

Søkaren må ha tatt minimum 120 studiepoeng ved utreise og ha C-snitt.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Det er berre mogleg å starte utvekslinga i vårsemesteret.

Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Universitetet krev dokumentasjon på at du har språkkunnskapar tilsvarande B1-nivå (CEFR) i engelsk.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Universitetet sitt 'Undergraduate Certificate Programme in Social Sciences' (UCP) tilbyr fleire fagområde innan samfunnsfag. Du kan velje emne fritt frå dei ulike fagområda eller du kan ta alle emna innen eit «cluster». Til dømes Politics, Governance and Democracy, International Relations and Globalisation, Ethnicity, Migration and Nationalism eller Development Studies. Du kan også velje inntil to emne på Faculty of Humanities.

denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet og meir informasjon.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Kvart emne utgjer frå 6 til 12 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universiteit van Amsterdam blei etablert i 1632, og er eit av dei største universiteta i Nederland, med rundt 30 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagtilbod som dekker alle dei klassiske universitetsdisiplinane. Fire av campusane ligg i sentrum, medan fakulteta for naturvitskap, medisin og odontologi er plasserte litt utanfor bykjernen.

Amsterdam har omlag 800 000 innbyggarar og er hovudstaden i Nederland. Byen ligg ved breiddene av elvene Amstel og Schinkel, og er kjend for det karakteristiske kanalsystemet som går på kryss og tvers inne i bykjernen. Den enklaste måten å ta seg rundt på i byen er ved hjelp av sykkel, eller til fots.

Bustad

Universitetet samarbeider med fleire bustadforeiningar i området som kan tilby utvekslingsstudentar bustad for eitt til to semester. Det følgjer informasjon om ordninga saman med opptaksbrevet. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden i Amsterdam rundt semesterstart.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - PRPSYK

Vår 2018 - PRPSYK

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Sett deg inn i at fagene dine blir godkjent, at fagene du velger er oppdaterte og tilbys det semesteret du reiser. Sett deg litt inn i kulturen du skal til før du reiser, vær forberedt på at det kan være tøft i starten, og at man kan ha dårlige perioder underveis men det går over.

Undervisningsformer

Ved Universitet i Amsterdam, er psykologi og sosiologi fag med mye obligatorisk undervisning, forelesninger er obligatoriske, det er seminarer, innleveringer, gruppeprosjekter og eksamener. Mengden obligatorisk undervisning er mye høyere enn ved UiB, lesemengden er nok den samme. Det er flere innleveringer og prosjekter.

Vurdering av emnetilbodet

Godt faglig tilbud. Krever mye av elevene men man lærer også mye.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, god oppfølgning. Undervisningsspråket er engelsk, men om man er vant til å lese engelske artikler er det ikke særlig annerledes.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fint, med en kantine, studentcafe, bokhandel og en gressplen. Byggene er nye og moderne og fasilitetene gode.

Bustad

De tilbyr diverse bosteder, delte rom, delte kjøkken eller egne leiligheter. Jeg anbefaler ikke å ta delt rom som jeg gjorde, da det er utrolig slitsomt å ta hensyn til ulike rutiner og vaner og vi ikke kom overens. invester i ditt eget rom!! delt kjøkken høres hyggelig ut, dersom man ikke er for prippen på renslighet.

Sosialt miljø

Det er mye tilrettelegging for at utvekslingsstudenter skal trives sosialt, så hvis man blir med på alt som skjer via skolen har man et veldig godt utgangspunkt. Bare vær åpen og jovial og bli kjent med folk.

2017

Høst 2017 - BAPS-AOP

Høst 2017 - BAPS-AOP

04.09.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser er det lurt å sette seg inn fagtilbudet ved Universitetet, i tilfelle man må bytte ett fag eller noe på timeplanen som ikke går opp. Husk å sjekke om noen av fagene eller eksamene overlapper. Ellers er det også viktig å se etter bo muligheter i god tid, spesielt hvis du ikke allerede har fått tilbud fra universitetet. Amsterdam er en populær by og derfor også utfordrende boligmarked. Det er flere steder de ikke tar visa, så det kan også være lurt å opprette en nederlandsk bankkonto tidlig. Ellers er det en del dokumenter og søknader som må leveres før semesterstart, men jeg opplevde at rådgiverne ved både UiB og UvA var flinke til å svare på mail og hjelpe med dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer mellom forelesninger og work groups, men dette er forskjellig fra fag til fag hvordan det er lagt opp. Til forskjell fra UiB så har de fleste av fagene ukentlige innleveringer og obligatorisk oppmøte, hvor muntlig deltakelse er forventet, spesielt i work groups. Dette gjør at man får utfordret seg på nye måter og må arbeide jevnt utover semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Det er generelt sett mange bra fag å velge mellom, men emnetilbudet er forskjellig fra høst og vår semesteret. Dette kan være lurt å se på tidlig. I tillegg er det mange spennende fag i andre disipliner som man kan ha mulighet til å kombinere. Semesteret er delt inn i ulike blokker, hvor man derfor burde velge fag som fordeler seg jevnt utover hele semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Amsterdam er en veldig internasjonal by hvor de fleste er flinke i engelsk. All undervisning foregår på engelsk og jeg opplevde at foreleserne også hadde høy kompetanse, flinke til å svare på spørsmål og spesielt interesserte i deres fagfelt. Semesteret er fordelt i blokker som er ganske intensive. Dette førte til et utfordrende, men også høyt faglig utbytte. Universitetet har blitt rangert som topp ti innen psykologi på verdensbasis, og det er derfor ekstra interessant å studere ved et universitet med gode omtaler og høyt faglig nivå.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er spredt utover sentrum, hvor det psykologiske fakultet, og det meste av sosialvitenskaps-fagene er på Roeterseiland campus. Jeg synes det var et fint og sosialt område å studere ved, med kort avstand til forelesninger og mange koselige cafeer og spisesteder i området. Får å se mest mulig av byen anbefales det å skaffe seg sykkel med en gang. Da sparer man penger på kollektiv transport, og det er både en praktisk og effektiv måte å komme seg rundt.

Bustad

Jeg søkte bolig gjennom UvA, og var heldig som fikk hybel nærme sentrum i bydelen Nieuw- west, ikke så langt unna Vondelpark. Det er mange studenter som ikke får tilbud om dette, så det er lurt å søke tidlig! men også å lese om de ulike områdene i byen og hvor det ligger i forhold til universitetet, da noen av studenthusene ligger et stykke unna sentrum. Men kollektiv transport er bra her, så om du får bosted et stykke unna er det ikke vanskelig å komme seg til sentrum.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra! ved semesterstart arrangeres det en fadderuke for alle internasjonale studenter, ISN introweek, hvor man har mulighet til å bli kjent med mange andre utvekslingsstudenter og byen generelt. Dette anbefales sterkt. Jeg holdt kontakt med faddergruppen min gjennom semesteret, men ble også kjent med flere gjennom studenthuset jeg bodde i. Jeg ble også godt kjent med de andre utvekslingsstudentene i psykologi siden vi hadde flere felles fag og gjorde mye sosialt sammen utenom skolen.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 27.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

I april/mai begynte mailene å komme fra UvA, med informasjon om hvordan oppstarten ville foregå, og hva som måtte gjøres. Det er lurt å lese de nøye for å ikke gjøre noe feil.


Når det gjelder studentbolig, fikk vi i løpet av sommeren en mail med aktiveringskode til en side hvor man kunne booke rom. Jeg var på ferie da koden ble sendt, og da jeg ville logge meg inn var det for sent. Etter å ha ringt til Exchange student desk ved UvA fikk jeg heldigvis ny kode, men endte opp med å bo utenfor byen og måtte sykle i ca. 30 min for å komme til skolen. Så det er viktig å følge med på mailen, og også å være oppmerksom på hvor man velger å bo når man først har kommet inn på boligsiden!


Et praktisk tips (og klassisk Amsterdam-tips): skaff deg sykkel! Jeg dro på et marked for brukte sykler på min andre dag i Amsterdam, men det jeg ikke var klar over var at det er nesten utelukkende stjålne sykler som blir solgt på markedet. Sykkelen jeg kjøpte der var kjempebillig, men falt fra hverandre etter en uke, så det er ikke å anbefale. Etter det endte jeg opp med å kjøpe en ordentlig sykkel fra en sykkelbutikk, som jeg solgte igjen før jeg dro.

Undervisningsformer

Undervisningen var stort sett forelesning, seminar eller "working groups", som minner om seminarer ved UiB, hvor en professor leder timen og man får diskutert stoffet. Professorene i fagene jeg hadde var stort sett flinke.


Eksamensformen varierte mellom å tillate hjelpemidler eller ikke, og opplevdes også som litt mindre formell i noen av fagene. På en av eksamene mine sendte jeg bare oppgaven jeg hadde skrevet på mail til professoren, og det var det. Det var heller ikke unormalt å ha eksamen på kveldstid, og min siste eksamen før semesterslutt var ferdig så sent som 21.30 på kvelden.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Universitetet i Amsterdam er bra, det er mye å velge mellom av engelske fag, og som utvekslingselev kan man plukke og mikse fra forskjellige "master tracks", altså masterprogram med tilhørende valgfag. For å finne utvalget, er det lurt å klikke seg litt rundt på UvA sin Course Catalogue. Semesteret er delt opp i tre blokker, så det er også lurt å fordele fagene ut over blokkene.


I løpet av første uken fant jeg ut at jeg ville bytte ut det ene faget jeg hadde valgt på forhånd, "Comparative Law", ettersom det overlapper 50% med Rettshistorie og komparativ rett. Jeg ga beskjed om det til UiB og endret på min Learning Agreement, og tok heller et annet fag i blokk 2.
Til sammen hadde jeg "European Private Law" og "European Labour Law" i blokk 1, og "European Contract Law", "European Consumer Law" og "European Criminal Law" i blokk 2. Alt passet bra sammen, med unntak av Criminal Law, som tilhørte et annet master track enn resten. Jeg synes likevel det var et interessant fag og det var spennende at det faget hadde en offentligrettslig vinkling, i motsetning til de andre privatrettslige fagene.

Fagleg utbyte og språk

I starten var fagene litt overveldende, særlig i Labour Law hvor læreren presenterte for oss i uke 1 at vi skulle ha en prosedyrekonkurranse i uke 5. Man oppdager fort at det lønner seg å være forberedt til seminarene for å henge med. Til gjengjeld føler jeg det faglige utbyttet har vært veldig bra, og jeg er fornøyd med alle fagene jeg tok. Jeg fikk også god trening i å lese og å skrive tekster på engelsk. Professorene var veldig kunnskapsrike på sine områder, og i Nederland er det heller ikke uvanlig at lærerne inviterer studentene med på å ta en øl etter at kurset er ferdig. Med andre ord kan de oppleves som litt mer uformelle enn vi er vant til her hjemme.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet ligger veldig fint til, midt i sentrum. Det er en litt gammel bygning med begrensede lesesalplasser, så i eksamensperioden foretrakk jeg å sitte på en annen campus, Roeterseiland, hvor det finnes et større bibliotek og kantine.


Ellers er Amsterdam en utrolig sjarmerende by, hvor man om sommeren kan sitte langs kanalene og se på båtene, eller leie en båt selv, og på vinteren er det alltid en pub eller cafe man kan gå på. Det er mye som skjer der stadig vekk, og det er bare å forsøke å oppleve så mye som man kan mens man er der, for tiden går fort!

Bustad

Jeg bodde i Diemen, øst for Amsterdam, i en svær studentblokk med både nederlandske og internasjonale studenter. Heldigvis var det en studentkomité der som arrangerte mye forskjellig sosialt, som båttur og pubcrawl, i tillegg til at det ganske ofte var "house party" et sted i blokkene. Jeg hadde eget rom og bad og delte kjøkken med fem andre internasjonale studenter. Det var ikke den beste standarden, men det går fint når man bare skal bo der ett semester. Selv syklet jeg frem og tilbake til skolen hver dag, men det gikk også trikk og tog inn til byen. Som jeg skrev ovenfor, er det et godt tips å være oppmerksom på hvor man velger å bo for å ikke havne for langt unna!

Sosialt miljø

På starten av semesteret arrangerer ISN fadderuke for alle utvekslingselevene, det får man også mail om på forhånd, og det var veldig gøy å være med på! ISN arrangerer også diverse fester og turer utover i semesteret, så det er mange muligheter til å møte andre utvekslingsstudenter. Utvekslingsstudenter vil som regel oppleve mest mulig mens de er der, og i Amsterdam er mye å finne på, for eksempel er byen full av museer for alt mulig rart. Ellers er dette sikkert skrevet av andre studenter, men benytt muligheten til å reise og se mer! Det er kjempelett å dra rundt med tog til andre byer, og man kan fint ta seg en dagstur for å oppleve Rotterdam, Utrecht, Harlem, Den Haag osv. I tillegg er også nabolandene lette å komme seg til!

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 27.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det må settes av en del tid til alt som må fikses i forkant av utvekslingsoppholdet. Det er lurt å holde god oversikt over diverse frister for innsending av papirer etc. Veilederne er behjelpelige med å svare på spørsmål i denne perioden, så det gikk veldig fint.

Undervisningsformer

Undervisningsformene preges av forelesninger, seminarer og innleveringer, og ligner stort settundervisningsopplegget ved UiB. I motsetning til jusstudiet i Bergen, har vi flere kurs parallellt. Dette var utfordrende i starten, men man kommer raskt inn i det. Det er viktigere enn ellers å jobb jevnt med fagene her, ettersom det ikke er satt av tid til "eksamensperiode". Eksamensformen varierer fra skoleeksamen, hjemmeeksamen, papers og muntlige presentasjoner. Arbeidsmengden er relativt stor.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Amsterdam tilbyr et bredt utvalg av emner der undervisningen foregår på engelsk. Dette var en av hovedgrunnene til at jeg valgte utveksling i Amsterdam. Du kan velge fag fra ulike masterprogram, men det anbefales likevel å velge fra samme program slik at undervisningen ikke kolliderer. Semesteret er inndelt i blokker, så det er viktig å fordele fagene utover semesteret. Jeg anbefaler å velge to fag i block 1 og tre fag i block 2. Ettersom det er mye nytt i starten av utvekslingsoppholdet, er det greit å bare ha to fag å konsentrere seg om. Jeg valgte kursene European Private Law, European Contract Law, European Consumer Law, European Labour law og Law of Internal Market, og kan anbefale denne kombinasjonen.

Fagleg utbyte og språk

De fleste foreleserne har høy faglig kompetanse, og snakker godt engelsk. Det faglige og språklige utbyttet er derfor stort dersom du legger ned litt innsats.

Universitetsområdet og byen

Amsterdam er en helt fantastisk by med et yrende liv og et hav av muligheter! Byen er akkurat passe stor, og med sykkel kommer du deg enkelt rundt. Det juridiske fakultet ligger mitt i hjertet av Amsterdam. Det er et gammelt, ærverdig bygg som ser flott ut fra utsiden, men fasilitetene er langt dårligere enn på jussen i Bergen. Det er muligheter for å kjøpe mat og drikke, men det er ikke noe kantineområde med muligheter for å sitte. Jeg har derfor ikke benyttet meg noe særlig av jussen utenom undervisningen. Jeg har lest en del på det offentlige biblioteket som ligger i sentrum med utsikt over byen.

Bustad

Jeg søkte bolig gjennom UvA, og dette var veldig greit. Jeg bor i Prins Hendrikkade, som ligger veldig sentralt. Fasilitetene er helt kurante. Et tips er å lese seg opp på de ulike områdene i Amsterdam før du velger bosted. Jeg har venninner her som bor et stykke utenfor sentrum, og de er ikke spesielt fornøyde.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra her. Anbefaler å bli med på ISN introduction week, som ligner fadderuken i Bergen. Dette er en god mulighet til å skaffe seg venner i starten. Det er også lett å skaffe seg venner dersom du bor på en dorm fremfor i egen leilighet.

2016

Haust 2016 - BA i sosialantropologi

Haust 2016 - BA i sosialantropologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mine erfaringer i forhold utvekslingen er med tilknytning til antropologi fag ved UvA (Universitetet i Amsterdam), ved disse fagene er det ofte ikke eksamener men heller avsluttende oppgaver. En ting å være oppmerksom på når man ønsker å studere ved UvA er at semesteret er oppdelt i tre blokker hvor den siste blokken er Januar måned, og de fleste av fagene i denne blokken er metode fag og ikke tilgjengelige for utvekslingsstudenter. Siden man har et minimums krav om 30 studiepoeng betyr dette at man må ta et ekstra 6 poengs-fag i ett av de to første blokkene. Dette gir økt arbeidsmengde, men med god vilje er dette mulig å gjennomføre og jeg er blitt fortalt at man har muligheten til å få utsatt noen av de større oppgavene på slutten av året på grunn av denne ekstra arbeidsmengden.

En annen ting man må være oppmerksom på er at bankkortet man har i Norge ikke vil virke mange steder her i Nederland, det er også ikke alltid mulig å betale kontant. Derfor jeg vil jeg anbefale å opprette en Nederlandsk bankkonto så tidlig som mulig slik at man ikke opplever problemer med betaling. Dette er ikke veldig dyrt, og jeg har hatt stor nytte av denne bankkontoen i løpet av oppholdet.

Mitt beste tips tror jeg vil være å ha tilgang til Internett på telefonen, i hvert fall den første perioden man er her. Dette gav meg muligheter til å bruke kart til å komme meg frem og oppleve byen, og jeg fikk stort utbytte av dette i begynnelsen da det var mange steder jeg trengte å finne frem til.

Undervisningsformer

Ved de fagene jeg har deltatt i, hvor alle er antropologi, har undervisningformen bestått av mindre grupper på rundt 20 studenter og de har en blanding av forelesning og seminar. De ulike fagene har forskjellig tilnærming, men generelt så er det er fokus på en variert tilnærming og vurdering hvor den endelige karakteren er basert på forskjellige aspekter av undervisning og selvstudie. Den største delen av karakteren består av en mindre midtoppgave på rundt 2000-3000 ord og en sluttoppgave på rundt 6000 ord (dette er for 12 poengs fag, 6 poengs fag har ca. halvparten). Man må levere kortere tekster som omhandler den obligatoriske litteraturen, hvor ofte varierer - enten hver uke eller to ganger i løpet av semesteret. I forelesningen er aktiv deltagelse et viktig element i undervisningen, og også en del av karakteren. Dette består av at man må delta i diskusjonene i klassen, noe som alltid er spennende og givende, men man vil også bli bedt om å holde en presentasjon per fag sammen med en mindre gruppe. Man får god oppfølging av foreleseren gjennom semesteret, spesielt med den avsluttende oppgaven.

Det kan være vanskelig å vite hva som er forventet av en som student, og jeg må innrømme at det har vært en utfordring å studere her med tanke på at de har høye krav til kvaliteten på arbeidet og det er mange dyktige medstudenter. Men dette burde ikke forhindre noen i å søke på UvA da man også kan komme ut av et studieopphold her med gode erfaringer og et litt annet perspektiv da undervisningen her er meget forskjellig i forhold til i Norge.

En ting man burde forberede seg på er at det er et krav, i hvert fall høstsemesteret, om å produsere data selv. Dette involverer ofte intervju eller tekstanalyse. Dette kan virke skummelt om man ikke har gjort noe slikt før, men det er også en spennende opplevelse som inspirerer til videre utdanning. Det kan være lurt å lese seg litt opp på metode i forkant slik at man er forberedt på dette om man ikke har erfaring med slikt.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere interessante emner å velge mellom ved dette universitetet og de jeg har deltatt i har alle vært gode. Om man er interessert i globalisering eller Asia regionen vil jeg anbefale UvA da de virker å ha et fokus på disse emnene, spesielt Asia.

Fagleg utbyte og språk

Man kan lære mye ved å velge UvA, men dette krever muligens litt mer selvstudie enn det man er vandt til. Det virker for meg som om det er mindre eksplisitt fokus på teoretisk undervisning og forståelse, og mer fokus på til kritisk tenkning og evnen til å uttrykke dette i diskusjoner og presentasjoner. Dette betyr at man kan få mye ut av undervisningen, men det betyr også at det er fare for at diskusjonene i seminarene ikke alltid er like givende da det er foretrukket at diskusjonene skjer mellom studentene, noe som kan gi mangler på teoretisk innsikt. Noe som har vært veldig interessant gjennom oppholdet her har vært å se verden gjennom et antropologisk perspektiv fra et annet land enn Norge, noe jeg tror kan være verdifullt for egen faglig utvikling.

Når det kommer til språk så foregår all undervisning man har tilgang til (tror jeg) på engelsk, og de fleste man møter snakker også engelsk. Det er også utvekslingstudenter fra mange forskjellige deler av verden her, så man har gode muligheter til å utvikle sine engelsk egenskaper ved utveksling i Nederland. Om man ønsker å lære seg nederlandsk så er dette også en mulighet, men man må betale for denne undervisningen. Kravet for presentasjoner og aktiv deltagelse i undervisningen er også positivt for å bli komfortabel med å snakke engelsk offentlig.

Universitetsområdet og byen

Jeg befant meg stort sett på Roeterseiland Campus som ligger sør-øst for Amsterdam sentrum. Her er fakultetene for Økonomi, 'business', 'behavioral science', og samfunnsfag. Det juridiske fakultetet vil også bli overført til dette området i 2017. Det er et stort universitetsområde med forskjellige muligheter for å studere, samt for å spise, ha en kaffe, eller ta seg en øl.

Amsterdam generelt er spennende og vakker, og det er aktiviteter for mange forskjellige typer mennesker. Sentrum er preget av å være et turist område, men det er allikevel noe interessant å oppleve. Området rundt sentrum er perfekt til å "gå seg vill i" (som viser til viktigheten av å ha kart tilgjengelig) hvor man kan oppleve ulike gater som er meget forskjellige. Det er også et aktivt og levende uteliv her, noe jeg tror flere kan sette pris på i moderate mengder. Selv er jeg fascinert av hverdagslivet man møter her i Amsterdam. Både på gaten og på universitetet møter man en stor variasjon av mennesker med ulike bakgrunner. Og folk er veldig hyggelige her, noe man oppdager når man blir vandt til hvordan dette blir uttrykk da det i begynnelsen kan være litt vanskelig å se.

Til slutt - byen ser best ut fra sykkelsete. Og selv om de sier det regner mye her så gjør det ikke det, ihvertfall ikke når man er vandt til Bergen.

Bustad

Det er anbefalt å anskaffe bolig gjennom universitetet som henviser deg til en av tre forskjellige bedrifter som leier ut til studenter. Dette er noe jeg vil si meg enig i da det virker veldig vanskelig å finne et bosted selv, og jeg er fornøyd med den boligen jeg leier. Men det må sies at jeg leier en hybelleilighet alene. Men siden utvekslingen bare er noen måneder kan det kanskje være spennende å bo sammen med andre.

Sosialt miljø

Det kommer selvfølgelig an på hvem man har fag sammen med, men min erfaring er at det er veldig lett å ta kontakt med både andre utvekslingsstudenter samt studenter fra Amsterdam. Etter min erfaring er det også ganske lett å komme i kontakt med tilfeldige personer man møter også, spesielt andre utvekslingsstudenter. Det er også en organisasjon her i Amsterdam som tilrettelegger aktiviteter for utvekslingsstudenter ISN (International Student Network Amsterdam) som man kan bli medlem av, denne organisasjonen har mange uteliv-aktiviteter etter hva jeg har fått med meg, men de arrangerer også reiser til forskjellige deler av Europa gjennom semesteret.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 24.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet er det en del formelle ting som må fikses, dette er ting knyttet til både UiB og UvA, samt ift. Erasmus. Det er derfor viktig å ha oversikt over frister og de ulike dokumentene du mottar/sender. Vær derfor forberedt på å måtte bruke litt tid på dette jevnt over i månedene før du skal dra. Mine kontaktpersoner ved UvA var hjelpsomme og svarte (stort sett relativt) raske til å svare på mail.

Undervisningsformer

Det forventes at man møter i forelesningene, og enkelte forelesere fører oppmøteprotokoll. Arbeidskravene varierer fra korte oppgaver etter forelesninger, lengre oppgaver, presentasjoner, gruppearbeid, hjemmeeksamen/final paper og skoleeksamen (vanligvis 3 timer). Størrelsen på pensum kan også variere. Arbeidsmengden kan derfor til tider være stor, men på den andre siden kan man likevel stå med kun å gjøre det obligatoriske og minimalt med lesning. I forhold til hjemmeeksamen opplevde jeg at man alltid hadde god tid.

Vurdering av emnetilbodet

UvA har et stort utvalg av fag da man kan plukke og mikse fra alle LL.M.- linjene. Det viktigste når man velger fag er at man fordeler fagene ut over både block 1 og 2.

Fagleg utbyte og språk

Det er gode muligheter for å ha et stort faglig utbyttet av et semester ved UvA. Det er flere interessante fag, med mange gode forelesere. Jeg mener likevel det faglige utbyttet er mest opp til den enkelte studenten. Man kan være aktiv, møte forberedt og lese (det meste av pensum), og da er det jo klart man får et bra faglig utbyttet av et ellers bra opplegg. Det er likevel mulig å "snike seg litt unna" da man for eks. kan velge fag med hjemmeeksamen og i større grad fokusere på et snevrere området av pensum.

Amsterdam er en by hvor alle snakker bra engelsk. Det er derfor ikke noe behov for å lære seg nederlandsk. På universitet er det bra nivå på engelsken hos foreleserne (og medstudentene). Når det gjelder den skriftlige engelsken følte jeg at det ble enklere utover i semesteret da man hadde en del skriftlige innleveringer. Jeg mener derfor det språklige utbyttet har vært bra.

Universitetsområdet og byen

Amsterdam som by her en perfekt studentby. Det er en internasjonal storby, men byen oppleves likevel ikke som for stor da sentrum er relativt sentrert rundt kanalene. I tillegg er man på sykkelen hele tiden og avstandene blir derfor korte. Videre er Amsterdam også en by hvor det alltid er masse som skjer, med forskjellige typer stemning. Byen har ellers mye bra kaffer, restauranter og utesteder, samt shopping. Jeg vil anbefale å være flink til å oppsøke andre ting en turiststedene - det er kun da man virkelig får oppleve hvor bra byen er.

Det juridiske fakultet ved UvA ligger midt i sentrum (av kanalene) - m.a.o. perfekt location. Eller har Universitetet flere ulike bygg/fakulteter rundt omkring i sentrum/utkanten. Videre er det også ok bra med leseplasser på ulike lokaler i sentrum. (Merk at det kan være litt press på plassene akkurat rett før eksamen).

Bustad

Jeg vil absolutt anbefale å søke på bolig gjennom UvA. Riktignok er det noe ulik standard og plassering på studentboligene, men det er krevende å finne bolig på egenhånd – særlig hvis du ikke er i byen selv. Når du søker om bolig via UvA vil jeg anbefale å velge/krysse av på det alternativet som viser høyes budsjett da jeg tror man vil få flere valgmuligheter ift location på boligen. Men skulle man være uheldig, og får en litt dårlig plassering blir man fort vant til en litt lengre sykkeltur.

Sosialt miljø

I forhold til det sosiale vil jeg anbefale at man melder det på ISN sin fadderuke. Dette er åpent for alle utvekslingsstudenter i byen og det er derfor en del unge fra andre studieretninger enn juss, men er likevel en grei start. Videre er det mange tilreisende på jussen og de fleste er derfor interessert i å knytte kontakter. Jeg har også inntrykk av det kan bli litt "klassemiljø" på de ulike LL.M. linjene - et triks kan derfor være å snike seg inn på noe av deres aktiviteter.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 24.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del forberedelser som man må gjennom før man kan dra på utveksling, så være påpasselig med frister og forskjellige dokumenter som må signeres og sendes hit og dit. Jeg opplevde at både UiB og UvA var veldig behjelpelige, selv om det kunne ta noe tid før man fikk svar fra UvA på mail.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er ganske annerledes enn på UiB. Det er fremføringer, gruppeinnleveringer og lekser hver uke, samt at det ofte er obligatorisk oppmøte i forelesninger. Dette var en overgang i starten, men man vender seg til det. Jeg gleder meg likevel til å få litt mer frihet til å disponere dagene mine igjen!

En annen ting er at det er VELDIG forskjellig hva man må gjøre for å få 6 studiepoeng i de forskjellige fagene. I et fag trenger man feks. kun å levere eksamen. I et annet fag, i tillegg til eksamen, har man både ukentlige innleveringer og fremføringer. Hvis du har muligheten ville jeg rådført meg med noen som har vært på utveksling ved UvA, før du velger fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange forskjellige fag å velge mellom på UvA. Pass på å velg fag fra forskjellige blokker. Semesteret er delt opp i tre blokker, hvor man har fag i blokk 1 og 2, og har mulighet for gjentak av eksamener i blokk 3. Det er lurt å fordele fagene relativt likt på blokk 1 og 2.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det er vanskelig å evaluere mitt eget språklige utbytte, men jeg merker at det går fortere å skrive på engelsk etter å ha levert oppgaver og lekser hver uke. Jeg merker også at ordforrådet har blitt videre.

Det faglige utbytte bestemmer man i stor grad selv. Da jeg bare har valgt fag med hjemmeeksamen kan man komme seg unna uten å lese for mye på pensum. Likevel er det lurt å ha noe kunnskap da man kan risikere å bli spurt i timen. Det faglige utbyttet er nok uansett større om man velger fag med tradisjonell skoleeksamen.

Universitetsområdet og byen

Amsterdam er en vakker by med masse tilbud. Jussen på UvA ligger perfekt plassert, midt i hjertet av Amsterdam.

Bustad

Jeg har bodd gjennom DUVO. For meg har det tatt 30 min å sykle til sentrum hver dag. Det var langt i starten, men man vender seg fort til det. Jeg har nok bodd ganske usentralt i forhold til hva som er vanlig.

Sosialt miljø

I de fleste klassene er det mange utvekslingsstudenter som alle ønsker nye bekjentskaper. Derfor er det lett å skaffe seg et sosialt miljø på UvA. Jeg var også med i en "Buddy-ordning" hvor jeg fikk en nederlandsk fadder som hadde ansvar for en gruppe utvekslingsstudenter. Vi møttes en gang i måneden og dro på kino ol. Dette er et bra tiltak jeg råder alle til å være med på, selv om det ikke var gjennom buddy-gruppen jeg fikk mine nærmeste venner. Videre er det, som ved UiB, en rekke undergrupper man kan delta i på UvA.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

31.08.2015 - 29.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Både vertsuniversitetet og UiB er hjelpsomme i denne prosessen, så det gikk veldig greit så lenge man overholder alle frister. Praktisk tips i forbindelse med søknaden til UvA er å melde seg på ISN sin fadderuke. Selv om det ser forholdsvis ok ut på papiret er dette ganske nære vår egen fadderuke med mye festing og morsomme aktiviteter, og en veldig god mulighet til å møte nye venner (særlig mtp at juridisk fakultet ikke har egen fadderuke).

Undervisningsformer

Går mye i forelesninger og seminarer som er veldig like våre egne arbeidsgrupper, så det går veldig greit. Eneste forskjellen er at man ikke må levere en oppgave til seminarene.

Vurdering av emnetilbodet

Relativt greit emnetilbud. Eneste ulempen er at man velger enkeltfag fra fastsatte "masterlinjer". Man får dermed ikke "hele bildet" ved valg av enkeltfag med mindre man er flink til å koordinere dette på forhånd (men det kan også hende at et fag ikke går det aktuelle semesteret pga for få påmeldte). Ellers er nivået ganske høyt, etter som man tar fag på masternivå med andre masterstudenter. Det må utvilsomt legges inn en viss innsats (lese"leksene" i de enkelte fagene kan være ganske store), men det bør gå fint mtp arbeidsmengden man er vant til fra UiB. Men alt i alt ikke forvent å dra hit for å "slappe av på utveksling".

Fagleg utbyte og språk

Av de relativt få fagene man har tilgang til, er det til gjengeld spennende fag, som man føler man får bruk for ved senere anledninger. De aller fleste underviserene er veldig dyktige og språkkyndige. Kravene som stilles til deg gjør også at utbyttet kommer automatisk.

Språkmessig går det helt fint så lenge du er gjennomsnittlig god i engelsk (ift en norsk standard).

Universitetsområdet og byen

Jussfakultetet skal pusses opp fra nyttår/sommer 2016, men mange gode biblioteker å velge mellom i sentrum.

Byen er veldig sjarmerende. Ganske lite sentrum, og når man sykler overalt ligger det meste innenfor rimelig rekkevidde.

Bustad

Man får nesten alltid tilbud om studentbolig, hvor man bor i "dorms" med andre internasjonale studenter som er veldig hyggelig. Er man uheldig kan det private markedet være ganske så dyrt (700-800€). Standarden varierer åpenbart fra sted til sted, men man må nok regne med litt lavere standard enn hjemme i Norge med mindre man går for en dyr og ny bolig (men disse ligger gjerne litt utenfor sentrum). Ville absolutt anbefale å søke på de litt dyrerere stedene, da man fort kan havne 20-30 min utenfor sentrum.

Sosialt miljø

ISN-uken som sagt veldig viktig. Ellers er folk på skolen og i dormsene veldig åpne og hyggelige, ikke minst nederlenderene selv. Man har mulighet til å delta på flere aktiviteter (løpeklubber, fotball osv), så det sosiale er veldig bra.

2015

Haust 2014 og vår 2015 - BA i psykologi

Haust 2014 og vår 2015 - BA i psykologi

01.09.2014 - 15.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det meste kan ordnes etter ankomst Amsterdam. Eneste unntaket er sted å bo. Amsterdam er en overbefolket komprimert by med massivt trykk på boligmarkedet så det er lurt å fikse overnattingssted tidlig! Det er visstnok muligheter å ordne overnatting gjennom universitetet her nede men har selv ordnet overnatting gjennom privat marked.

Undervisningsformer

Mesteparten foregikk for min del som fellesundervisning i auditorium med en del seminarer/gruppearbeid innimellom. Det skal nevnes at jeg selv har nederlandsk som morsmål og derfor valgte fag med undervisning på nederlandsk. Undervisningen for engelskspråklige fag kan derfor selvsagt variere.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er generelt sett veldig bra, også blant de engelskspråklige fagene. Mesteparten av litteratur, uansett undervisningsspråk, er på engelsk. Fagene går som blokker enten kronologisk, men også tidvis som fag med parallel undervisning.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er det emnetilbud på flere ulike språk og jeg valgte selv fag på nederlandsk. Undervisningen er bygd opp i blokker og er ganske intensiv. Læringsutbyttet har vært svært bra.

Universitetsområdet og byen

Undervisningen foregår på ulike steder i byen. Noen steder med mer "amerikansk campus"-følelse enn andre. Ofte mange kafeer i områdene rundt der undervisning foregår og sosialt. Amsterdam kjenner de fleste. Amsterdam sentrum er relativt lite med en diameter på 10 km og "sentrum" sentrum på ca 5 km. Sykkel er et must da det som regel er mye raskere enn buss/tram og lignende.

Bustad

Jeg styrte lenge med å ordne bolig og endte til slutt opp med en "containerwoning" som er en lavblokk bygd opp av containere. Høres stusselig ut og var ca 22 kvadratmeter med relativt enkelt men rent boareal. Helt ok for 6 måneder, men ikke noe å anbefale.

Sosialt miljø

Sosialt miljø er veldig bra. En blir veldig fort inkludert og det er mange tilbud om aktiviteter en kan delta på. Spesielt når det nærmer seg sommeren blir det mye liv og røre i byen. Anbefaler derfor vårsemesteret framfor høstsemesteret som alternativ for utveksling.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

25.08.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Måtte ordne forsikring, samt søke om bolig. Fikk studentbolig gjennom UvA og Dekey - anbefales. Det er både vanskelig og dyrt å skaffe seg en sentral bolig i Amsterdam. Jeg endte opp med å betale 540 euro for et rom med eget kjøkken, men delte bad og toalett med en annen utvekslingsstudent. Også lurt å skaffe seg en brukt sykkel med en god lås så fort som mulig.

Undervisningsformer

Ikke-obligatoriske forelesninger og seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Ganske greit utvalg av engelske fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et godt både språklig og faglig utbytte av oppholdet mitt i Amsterdam. Kursene var noe mer utfordrende enn jeg hadde forestilt meg, og arbeidsmengden var krevende, men jeg har virkelig lært mye.

Universitetsområdet og byen

Amsterdam er en helt fantastisk by. Kan ikke skryte nok. Atmosfæren, folkene, kanalene, syklene - Amsterdam har virkelig personlighet. Det er umulig å kjede seg her, det er alltid noe som skjer. Universitetsområdet er også veldig fint. Flere lesesaler og bibliotek å velge mellom, men trangt om plassen i eksamensperiodene.

Bustad

Fikk som sagt bolig gjennom Dekey, og det var ypperlig. Ble hentet på flyplassen og kjørt til deres kontorer. Her signerte jeg leiekontrakten og fikk samtidig hjelp til alt det praktiske (som å åpne nederlandsk bankkonto og å registrere citizenship). Etterpå ble jeg kjørt til studentboligen, så ankomsten min i Amsterdam gikk veldig smertefritt og greit. Rommet jeg fikk tildelt hadde en helt fantastisk beliggenhet - kjempesentralt og i et veldig koselig område. Størrelsen var også veldig bra, men standarden var litt så som så. Badet så gammelt og brukt ut, men det gjorde nytten sin. Siden beliggenheten var så god synes jeg det var verdt prisen (540 euro).

Sosialt miljø

Jeg kjente egentlig ingen da jeg flyttet, men det var virkelig ingen problem. Jeg bodde i en studentbolig med kun internasjonale studenter, så alle var i samme båt og vi ble fort kjent. Anbefaler også å være med på ISN sin intoduksjonsuke. Her møter en mange andre utvekslingsstudenter, og får hjelp til å bli kjent i byen. ISN arrangerer også ukentlige eventer, samt flere helgeturer.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

25.08.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst: vær klar over at det koster en del å dra på utveksling. Bare husleien i Amsterdam var ca 5500 kroner. Mat er ikke nevneverdig billigere og skal man bli inkludert og ha det gøy må man betale seg med på ting og arrangementer. Det man får av reisestipend fra Lånekassen er ikke i nærheten av prisen for reisen, og ellers strekker ikke Lånekassen sitt lån til. Man får Erasmus-stipend, men også med dette får man det økonomisk trangt om man skal leve kun av stipend og lån. Jeg måtte bruke en del sparepenger for å kunne få max ut av oppholdet. Det var verdt det for meg - men forutsetter at man har disse ekstra tusenlappene.

Start tidlig med forberedelsene, men vær forberedt på at ting tar tid. Man venter og venter, og plutselig skal mange ting gjøres samtidig. Jeg fikk god hjelp og rask respons fra de internasjonale koordinatorene i Bergen og i Amsterdam.

På ett tidspunkt var det så mye skjemaer og kopier som skulle sendes hit og dit at jeg spurte meg selv om dette var verdt det. For å svare på spørsmålet: ja, det var definitivt verdt det!

Man blir godt tatt i mot i Amsterdam mtp. praktiske ting. De første dagene er det et "velkomst-torg" der lokale myndigheter, banker, universitetet og diverse organisasjoner er tilstede for å hjelpe deg (og selge deg ting du trenger og ikke egentlig trenger).

Jeg synes akademisk veiledning og kontakt med de ansatte ved Law School var ganske fraværende gjennom hele oppholdet. Man må klare seg selv. Studiekatalogen online er litt knotete å bruke, så prøv og feil litt i disse databasene før fristen for å melde seg opp åpner.

Midt i sommerferien åpner kurspåmelding. Her er det første mann til mølla som gjelder. Dette var en veldig stor stressfaktor, og den ble ikke mindre av at systemet kræsjet fullstendig. Et tips kan være å ha klar en ferdigskrevet e-post med de fagene man vil ha, og sende denne til UvA-folka med en gang det kræsjer. Da har man i hvert fall meldt ifra i tide.

Undervisningsformer

Semesteret i Amsterdam er delt opp i to blokker. Hver blokk er 8 uker; 7 uker med undervisning og eksamen i 8. uke. Man må med andre ord henge med fra starten.

Fra Bergen er vi vandt til å kun ha ett kurs om gangen, på UvA har man 2-4 kurs som går parallelt.

Fagene er enten 6 eller 12 sp. 12 sp går over begge blokker, 6 sp er en blokks kurs. 6 sp høres veldig lite ut, men tilsvarer i arbeidsmengde 10 sp i Bergen, vil jeg si. Jeg vil anbefale å ta 6 sp-kurs i stedet for 12 sp. 12 sp blir fort veldig komplisert, og for min del var språk osv hindringer som gjorde at 6 sp var nok om gangen.

Undervisningen er forelesninger. I noen 12 sp-fag er det også seminarer. Ingenting er obligatorisk oppmøte, men noen kurs har obligatoriske oppgaver underveis.

Ellers blir det en del lesing på egenhånd. Heldigvis er det stort sett ganske spesifiserte pensumlister, så man vet hva man trenger å lese og ikke - dette i motsetning til ryktene om andre internasjonale universiteter.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt så er studiekatalogen litt vanskelig å skjønner. UvA tilbyr en rekke "master tracks". Dersom man er LLM følger man ett av disse, men som Erasmus kan man plukke fag selv fra alle trackene. Det gjorde jeg, men ville kanskje anbefalt nå i ettertid å ta fag innenfor samme track. Jeg angrer litt på mine valg av fag. Jeg valgte kurs innen for "EU competition Law and regulations", men hadde nok valgt mer "International Law" hvis jeg skulle valgt på ny.

Fagleg utbyte og språk

For meg var språk hovedgrunnen til å dra på utveksling, og det var hovedgrunnen til at jeg valgte Amsterdam. Undervisning er på engelsk både for internasjonale og nasjonale. Med andre ord deltar man på de samme forlesningene som de nederlandske studentene.
Amsterdam har vært en internasjonal handelsby i hundrevis av år, og engelskferdighetene for alle generasjoner er supre. Derfor er dette en super by å være for å bli bedre i engelsk.
Når det gjelder nederlansk språk, så tok jeg tre ukers språkkurs i august. Man lærer ikke å snake særlig godt der, men man lærer nok til at man kan lese seg fram i byen og forstå enkle beskjeder over høytaleranlegg osv. Anbefales, men ikke har forventninger om å få bruke språket muntlig. Dessverre er nederlenderne sånn som oss nordmenn; når de hører at du knoter, så slår de over på engelsk.

Det faglige er litt bob-bob. Har litt blandede opplevelser av UvA, men dette gjorde jeg rede for ovenfor. Jeg opplevde det som frustrerende å måtte ta introduksjonskurs i EU-rett, siden jeg hadde NIRI, men faktisk er det nok introduksjonskurset jeg lærte mest av og har mest igjen for nå i ettertid.

EU Competition Law ble for EU-teknisk og komplisert språklig for meg, så jeg strøyk i dette.

Jeg vil anbefale alle å ta European Contract Law. Faget er komparativt og tar utgangspunkt i et forslag til et EU-direktiv (Common European Sales Law). Professoren er en av de fremst i sitt felt i Europa, og var med i komiteen som utarbeidet direktivforslaget. Veldig inspirerende og nyttig.

Som UiB-student opplevde jeg selve gjennomføringen av eksamen som hårreisende. Eksamen foregår i auditorium, der man oppfordres til ikke å sitte for tett. Det blir opplyst om tillatte hjelpemidler, men ingen kontroll. Man får utlevert eksamen, og på denne fører man fullt navn, studentnummer og eventuelle eksamensnummer. Underveis kan man gå på toalett etc. som man vil, men helst bare en person om gangen. Eneste person tilstede for å kontrollere er en assistent som sitter framme og tar imot oppgavene når man er ferdig. Man leverer bare inn eksamen, men det er ingen kontroll av id eller tilsvarende, så ingen vet at navnet på eksamen er ditt osv. I tillegg får man ikke med seg kopi av eksamen, og man signerer ikke på at man var tilstede, så hvis fakultetet roter bort din besvarelse, så har du ingen mulighet for å bevise at du var der.

Men alt i alt er ikke dette opplevelser som ødelegger for helhetsinntrykket av at det var et bra opphold.

Universitetsområdet og byen

UvA har til felles med UiB at fakultetene og instituttene er spredt utover hele byen. De driver og samler fagmiljøer i ulike campus nå, og det ryktes at Law School skal flyttes. Law School ligger nå midt i sentrum, i gamlebyen faktisk - eller Red Light District som det også kalles. Vakre omgivelser, men gammel bygningsmasse for undervisning. Bygget er som en labyrint, så vær ute i god tid i starten for å finne fram i tide til forelesning beginner.

Ja, apropos tid, vær alltid tidlig ute, nederlendere er alltid i tide, og man får superfæle blikk dersom man er forsinket.

Byen Amsterdam er magisk! Falt fullstendig med en gang. Skaff deg en sykkel og et kart, og kos deg. Anbefaler å kjøpe Museumskaart, da får man tilgang til (nesten) alle museer i Nederland i ett år for en engangssum på rundt 500 kroner. Når det gjelder uteliv, vil jeg anbefale ISN Introduction Week i starten, men for resten av semesteret vil jeg anbefale å holde seg unne turist-utestedene i sentrum. Gå heller på lokale kneiper og puber. Nederlenderne er glade i øl, så alle bydeler har sitt sted.

Gå på marked, gå på museum, nyt parkene og sykkelturene, ta dagturer med tog i helgene - man kommer utrolig langt på en dag med tog i Nederland. Eller dra på helgetur til Brussel, Berling, Paris, Praha, London - alt er tilgjengelig med buss og tog fra Amsterdam, og gode priser hvis man er tidlig ute.

Bustad

Å bo i Amsterdam er DYRT. Søk om studentbolig og håp på det beste - de aller, aller fleste får plass. Men også studentboliger koster, minst 5000 må man regne med for ett rom i kollektiv. Boligmarkedet er "utleiers marked", og man har ikke så mye å komme med og med akseptere det man får. Personlig hadde jeg mye å klage over da jeg flyttet inn. Det var ikke vasket (det første som skjedde da jeg flyttet inn var at jeg tråkket i glasskår på gulvet, så det var ikke støvsugd en gang) og rommet var som en fengsels-celle.

Jeg vil anbefale å forsøke å få venner og ha det høy utenfor rommet i stedet for å bruke mye tid og penger på IKEA-turer eller lignende. Det er ikke verdt det, for månedene flyr, og sannsynligvis kommer du ikke til å bruke mye tid på rommet læll.

En av mine beste kamerater valgte å bo privat i stedet for å søke studentbolig. Han endte opp med å stresse hele sommeren med å få tak i rom. Til slutt fikk han et dyrt rom langt borte fra sentrum (25 min på sykkel). I tillegg var huseier en tulling, så han måtte til slutt flytte ut igjen.

For å summere opp: det er mye ugreier med studentboligene, men mindre enn med private utleiere.

Sosialt miljø

Dette er det beste med utveksling! Skal man til Amsterdam vil jeg anbefale ISN introduction week. Det er ikke for Law School spesielt, men for UvA generelt. Man treffer med andre ord ikke mange framtidige klassekamerater der. Men man treffer folk fra hele verden og fra alle mulige fagfelt. Spennende. Selve opplegget i uken er litt sånn fadderuke-kleint, men prøv å nyt det sosiale mer enn arrangementene.

Når skolen først begynner er det litt vanskeligere å få venner. Kanskje 80 % av studentene er nederlanske studenter som allerede har venner. De andre 20 % er vanskelige å skille ut i mengden og mange har venner allerede fra ISN. Hvis man ikke deltar på ISN, er introduksjonsdagen på fakultetet det nest beste alternativet for å få venner sånn i starten.

Ikke vær redd for å sitte alene på utveksling. Er man litt frampå, så går det greit. Og hvis man bor i kollektiv, så har man alltids en møteplass i fellesarealene.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

25.08.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Gå til anskaffelse av sykkel så snart som mulig. Sykkel er det enkleste og mest praktiske fremkomstmiddel.

Sjekk fagene du ønsker å ta i timeplanen kalt "rooster" før du melder deg opp til fagene. Der vil du se om fagenes forelesninger, seminar og eksamener overlapper.

Undervisningsformer

De fleste fagene består av forelesning, innleveringsoppgaver og en tre timers skoleeksamen. Noen av fagene krever imidlertid innlevering av gruppeprosjekt og essay i tillegg til/istedet for skoleeksamen. Sjekk derfor emnebeskrivelse nøye før du bestemmer deg.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er utrolig bra, det tilbys veldig mange kurs på engelsk. Kursene er inndelt etter syv ulike masterprogram, og man har eks antall fag å velge mellom innenfor hvert masterprogram. Som utvekslingsstudent kan man imidlertid velge fritt blant alle fagene, og man trenger ikke å forholde seg til fag innenfor en av de syv masterprogrammene. Dersom man kombinerer fag fra ulike program må man imidlertid sjekke at fagenes undervisning og eksaminasjon ikke overlapper/krasjer.

Fagleg utbyte og språk

det faglige nivået er nokså høyt; jeg har opplevd forelesningene som informative og interessante, og foreleserne som engasjerte. Språket har ikke hatt et for avansert nivå til at det er overkommelig, og jeg synes alle eksamenen har gjenspeilet det man skal ha lært i løpet av kursene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger veldig sentralt, ca 5 min sykkeltur fra central station. Det er sykkelparkering utenfor, samt lesesalplass dersom man ønsker å sitte på skolen å lese.

Byen har jeg opplevd som svært innbydende, mange koselige små gater og steder. Den har et ulmende kulturliv, og det er alltid mye kjekt man kan finne på dersom man trenger et avbrekk fra lesingen.

Bustad

Jeg bodde i Prins Hendrikkade, som ligger ca 5 min sykkeltur fra central station. Jeg bodde derfor veldig sentralt, også i forhold til skole, shopping og øvrig transport. Rommet mitt holdt høy standard, og var av grei størrelse. Jeg bodde på alene på en hybel, med eget bad og kjøkken. Jeg fikk bosted gjennom DeKey, etter å ha søkt bosted gjennom tilbudet jeg mottok fra Universitetet i Amsterdam. Der kunne man velge makspris og om man foretrakk å bo alene eller sammen med noen. Flere av vennene mine bodde andre steder tilbudt gjennom denne ordningen, og de var også fornøyd med boligen sin.

Man må imidlertid bemerke seg at prisen er nokså høy; jeg betalte 632 euro i måneden, noe som tilsvarer ca. 5600 norske kroner.

Sosialt miljø

Første uken jeg var i Amsterdam deltok jeg i noe som heter ISN intro week, som er en fadderuke for nternasjonale studenter. Denne må man melde seg på i forveien, og man mottar bekreftelse og program for uken før avreise. Dette var en veldig grei måte å bli kjent med andre studenter på, og jeg holdt kontakten med faddergruppen min gjennom hele oppholdet. Å delta på denne uken er derfor å anbefale på det varmeste.

Videre fikk jeg mange venner i boligkomplekset hvor jeg bodde, samt noen gjennom skolen. Alt i alt opplevde jeg det sosiale miljøet som veldig bra, da det var lett å bli kjent med andre internasjonale studenter.

Grøn campus
Foto:
© Universiteit van Amsterdam

Informasjon