Hjem
Studentsider
bilateral

Perm State National Research University og Det humanistiske fakultet (BILATERAL)

  • LandRussland
  • ByPerm
  • Studieplassar3
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Lærestader i nettverket

Avtalen gjeld for studentar som går på eit bachelor- eller masterprogram innan humanistiske fag. Ph.D-kandidatar kan også nytte avtalen. Studentar i russisk vert prioriterte, men også andre studentar frå UiB kan søkje plass.

Språk

Undervisningsspråket er russisk, men universitetet tilbyr også ein del kurs på engelsk og språkkurs i russisk.

Kva emne kan eg ta

Avtalen gjeld studium ved det filologiske fakultet i Perm, men dei er opne for at UiB-studentar kan ta emne frå andre fakultet også. Universitetet tilbyr språkkurs i russisk på ulike nivå.

Studieavgift

Fakultetet har 3 friplassar ved Statsuniversitetet i Perm.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Statsuniversitetet i Perm er eit nasjonalt forskingsuniversitet som vart grunnlagd i oktober 1916, i ein tid som markerte skillet mellom to epokar i russisk historie. Tiåret vart kalla sølvalderen i russisk kultur, med vitskapelege landevinningar, raskt økonomisk vekst og samstundes krise i det politiske systemet og ein katastrofal krig, som leida landet ut i ein revolusjon. Alle desse faktorane forma historia til universitetet. Universitetet vart først etablert som ein avdeling av Statsuniversitetet i Sankt Petersburg.

Universitetet er delt inn i 12 fakultet. Der er om lag 11 000 studentar, og av dei 10 120 på lågare nivå, 702 på høgare nivå og 270 Ph.D-kandidatar.

Perm er ein by med om lag 1 million innbyggjarar og ligg ved bredda av elva Kama i den europeiske delen av Russ

Informasjon