Hjem
Utdanning
erasmus+

Rijksuniversiteit Groningen og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByGroningen
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet. Det er krav om at studenten må ha bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er nederlandsk og engelsk.

Språkkrav: B2 (engelsk) 

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågare grad (BA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

 

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan òg reise ut i ditt 5. valsemester og ta valfrie emne. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: http://www.rug.nl/ocasys/vak/showpos?opleiding=4666

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Rijksuniversiteit Gröningen blei grunnlagt i 1614 og har i dag ni fakultet, 27 forskingssentre og om lag 27 800 studentar. Naturvitskapane har tradisjonelt vore viktige satsingsområde for universitetet, som har sterke forskingsmiljø blant anna innan berekraftig samfunnsutvikling, kjemi, økologi, materialvitskap og astronomi. Universitetet var òg det første i Nederland til å ta opp kvinnelege studentar.

Som provinshovudstad og sentrumsby for det nordlege Nederland har Gröningen eit rikt og variert kulturtilbod. Byen har rundt 190 000 innbyggarar. Over halvparten av desse er under 35 år. Sykkelen er desidert det mest populære framkomstmiddelet blant dei fastbuande.

Bustad

Universitetet samarbeider med andre utdanningsinstitusjonar i regionen om ei eiga bustadformidlingsteneste for internasjonale studentar. Kapasiteten er god, og det finst både enkeltrom og dobbeltrom på studentheimar ulike stader i byen. Ein kan òg få hjelp til å finne bustad privat.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt i fire kvartal, mellom september - oktober, november - januar, februar - april og april - juni.

Studentrapportar

2018

Haust 2017 - BA i historie

Haust 2017 - BA i historie

31.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Om du bestemmer deg for å ta turen til Groningen vil eg absolutt anbefale å lete etter bolig i god tid. Mange internasjonale studenter hadde ikke fast bolig før godt inn i semesteret. Tilbudene og mulighetene er der men du må være tidlig ute pga stor etterspørsel og ikke tilstrekkelig med boliger. SSH tilbyr mange boliger ellers er det facebook sider hvor du kan finne rom til leie. Vær forsiktig med å ta i bruk firmaer for å finne leiligheter da de tar mye penger for null garanti for at du får en bolig til slutt. Vil også anbefale å være bevisst på at obligatorisk arbeidsmengde er en del høyere en det jeg har opplevd tidligere ved UiB (historie/religionsvitenskap). Uansett hva du gjør så er det essensielt å være med i ESN intro week, som introduserer deg til venner for resten av semester og forhåpentligvis resten av livet. Skaff deg sykkel!

Undervisningsformer

Stort sett seminar med forventet deltakelse av studentene. Forberedelse til seminarene er derfor essensielt for læringsutbytte. Karakteren er ofte sammensatt prosentvis av ulike oppgaver du har blitt tildelt igjennom semesteret som f.eks rapporter, essays, kortere oppgaver og presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Har fått inntrykk av at emnetilbudet på engelsk er ganske bra og at det er variasjon i forhold til hvilke faglige interesser du måtte ha. Fått inntrykk av at de spesielt på master nivå har gode og anerkjente tilbud.

Fagleg utbyte og språk

Regner det faglig utbytte som bra, men kan til tider være veldig mye som skal gjøres noe som i lengden kan gå negativt utover hva du faktisk tilegner deg av kunnskap. Generelt høyt nivå på undervisningen. I forhold til språk så bør den engelsken du har blitt introdusert til igjennom skolegang være tilstrekkelig for deg som student her og stort sett alle snakker veldig bra engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er delt i 2: Zernike som er et stykke utenfor byen hvor "applied" sciences holder til, mens mer teoretiske fag ofte holder til et sted i sentrum. Stort bibliotek med et stort antall studieplasser. I tillegg til en egen studiehall i Faculty of Theology and Religious studies som kanskje er den fineste av alle i byen. Liten by med et konsentrert senter som gjør det enkelt og oversiktlig å navigere seg gjennom. Store deler av universitets byggene i sentrum har en middelalder stil over seg noe som også er et pluss. Groningen som by er liten, koselig og full av liv. Parker er bare et par tråkk på sykkelen unna og kanaler deler byen i indre og ytre seksjoner. Puber og cafeer er ikke mer en et steinkast unna uansett hvor du snur deg. I tillegg så har du tog forbindelse med de fleste andre byer i Nederland og Europa som gjør reising til byer som for eksempel Paris og Bremen ekstremt enkelt og billig.

Bustad

Kanskje det vanskeligst for mange utvekslingsstudenter som kommer til Nederland. Jeg opplevde det som enkelt, men det er nok mer unntaket en regelen. Standarden for boliger er lavere en i Norge og er langt ifra like regulert, men til gjengjeld er det også en del billigere.

Sosialt miljø

Viss du trenger kun en grunn til å reise til Groningen så er det sosiale miljøet i byen en usedvanlig god en. Groningen har et internasjonalt miljø uten sidestykket viss du tar med det faktum at byen har omlag 200 000 innbyggere. Vennekretsen jeg har fått strekker seg fra Italia til Hellas og videre til New Zealand. Ukentlig internasjonale arrangement i regi av ESN er bare noe av det sosiale som blir arrangert hver uke. Aktiviteter som sykkeltur mellom lokale øl bryggerier, internasjonale middager, futsal turneringer, dagsturer til andre byer, filmkvelder og sist men ikke minst en god fest! Dette er bare noe av det du vil kunne gjøre i Groningen, hvor jeg med selvtillit kan si at det finnes noe for en hver.

2017

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

06.02.2017 - 23.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler at studenter som skal til Groningen har arrangert visning på forhånd. Vi fikk hjelp gjennom et eiendomsmeglings firma. Jeg bodde med en annen og det var mer utfordrende å finne et sted å bo to stykker enn å finne et sted å bo alene. Finnes flere sider på facebook man kan melde seg inn i, der studenter legger ut rom ofte. Styr unna sider som Kamernet. nl. Her kan man fort bli lurt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen går over to separate blokker, med tre fag i hver blokk. Det er for det meste multiple choice. Jeg hadde også et essay, med obligatorisk oppmøte i et fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det akademiske nivået i Nederland er høyt. Det er mye å lese og mange eksamener. Læringsutbytte har vært veldig bra, og jeg har lært mye. Imidlertid må man forberede seg på at det som nevnt blir mye lesing, der det er høy standard kun for å stå. Jeg ville ikke valgt Groningen hvis planen er å lese minst mulig, og bare ha det gøy og reise. Det er det ikke tid til.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt var det faglige utbyttet veldig bra. Alt går på engelsk. Professorene er veldig flinke og engasjerte.

Universitetsområdet og byen

Byen Groningen er veldig fin med mye kafe og utesteder. Jeg bodde midt i sentrumskjernen og man kan gå til alt. Ikke langt med tog til andre fine steder i Nederland.

Bustad

Som nevnt bodde jeg midt i sentrumskjernen, noe jeg anbefaler. Det finnes studenthus som er billigere enn å bo i byen, men det er ikke særlig høy standard på disse leilighetene og er 15 min med sykkel unna byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er bra, men man er for det meste med de man er med i fadderuken. Jeg ble også kjent med lokale mot slutten av oppholdet, der jeg hadde fag med mange nederlendere. Jeg anbefaler at man bare hopper rett ut i det og får seg lokale venner (altså de fra Nederland) med en gang, da får man en annen opplevelse av byen. Menneskene i Groningen er forøvrig veldig hyggelige.

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å ikke dra ned uten å ha avtalt visninger på forhånd. Jeg hadde ordnet det slik at jeg og en kullkamerat bodde 1 uke i en Airbnb leilighet først. Vi dro ned noen dager før "introduction week" aka fadderuken. Tanken var at vi skulle bruke denne uken på å finne et sted å bo, da vi ønsket bo sammen. Det er mye vanskeligere å finne sted å bo for to, og dette var også utfordrende da vi gikk over det som lå ute på Facebook og øvrige hjemmesider lignenende Finn.no. Generelt er det vanlig å IKKE ønske studenter som leietakere i Groningen. Det var dessuten noe naivt å tro vi kom til å finne noe ila en knapp uke, særlig når det er så mye annet som skjer denne uken. Vi løste det slik at vi tok kontakt med et eiendomsmeglerfirma, "spotin", og fikk dem til å finne noe for oss. Vi betalte en "fee" på 300 euro til sammen, da var vi garantert å få noe. Vi fikk en leilighet midt i sentrum for bare oss to. Selv om leiligheten hadde lav standard, fungerte dette veldig godt for oss to. Vi ønsket ikke bo i studenthus, der man deler de fleste fasilitetene med flerfoldige andre. Ikke ha skyhøye forventninger hva gjelder bo. Tilbudene er helt ok, men skal du først bo veldig fint, da må du justere påtenkt økonomi deretter!

Undervisningsformer

Forelesninger først og fremst. Jeg tok også et fag som heter "controversies in social psychology". Dette faget tilbyr en litt annen undervisningsform. Det er mye mer interaktivt. Klassen er vanligvis liten, tror vi var rundt 30. Her får du mulighet til å presentere en spennende kontrovers for klassen, men dette er ikke obligatorisk for utvekslingsstudenter. Men det er altså en fin måte å øve seg på! Obs! Møtene er obligatoriske!

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt er jeg kjempefornøyd med emnetilbudene. I første blokk hadde jeg "social environment and behaviour", "intergroup relationships" og "social cognition". Førstnevnte var veldig oversiktlig og spennende. Det er generelt mange studenter som velger dette emnet, da forelesningene ofte er stappa! Intergroup var litt tøffere. Det var veldig mye pensum, og eksamen var noe vanskelig. Det riktigste å skrive blir kanskje at dette er er fag du ikke må ta lett på, det kreves at du leser mye. Men dette var kanskje også et av de fagene jeg fikk mest ut av, rent faglig og personlig. Sistnevnte var ganske kjedelig(jeg er generelt ikke veldig glad i kognitiv psykologi). Mye repetisjon, men også en hel haug med studier og forskning som var hovedfokuset i forelesningene. Her er anbefalingen å gå i forelesning og ha blikk på studiene som presenteres, de er gjerne relevant eksamensmateriale. I andre blokk hadde jeg allerede nevnte "controversies", i tillegg til "interpersonal relationships" og "personality and individual differences". Interpersonal var er veldig hyggelig fag! Foreleserne tilbyr review spørsmål etter hver forelesning, som reflekterer tema utrolig godt. Gjør du disse underveis er du sikret å stå på eksamen! Sistnevnte er repetisjon, men som kjent et overveldende fag med mange domener å gjøre seg kjent med. I alle emnene unntatt controversies har multiple choice som eksamensform. 60 spørsmål. Controversies krever et essay på mellom 2500-3500 ord. Her er du også oppmuntrer til å levere første utkast. Jeg hadde en fantstisk flink emneansvarlig og tilbakemeldingen er nøye og utfyllende. Er ikke så ofte man får muligheten til tilbakemelding, så dette var skikkelig bra!

Fagleg utbyte og språk

NB! Karakterskalaen er på 1-10. 5.5(eller 6) tilsvarer ståkarakter. Alt under regnes som stryk. Dvs at stryker du på første forsøk, får du en annen anledning til å stå. Dette gjør du på en såkalt "resit".
Jeg føler meg enda mer sikker på engelsk enn jeg var da jeg dro ned. Særlig har jeg fått mer selvtillit hva angår mulig aktivitet i grupper og med fagkyndige generelt.

Universitetsområdet og byen

Byen er utrolig sjarmerende og veldig tilrettelagt for studenter! En liten personlig liste med mine favorittsteder:
-conserthuis, bar med utrolig hyggelig bemanning og deilig atmosfære.
-Dot, kult, ungt sted. God mat og drikke og superkult både innendørs og utendørstr. Street art og containere..
-norderlantsoen, nydelig park! Her tok jeg løpeturene mine, så vel som picknicker og turer. Vi feiret også 17. mai her!
-no25, herlig cafe, nydelige, hjelpsomme mennesker som jobber der.
-Groninger museum! Kult bygg og ofte spennende exhibitions
-Vera! Skal du ut og danse, er dette stedet! Live djs og billig alkohol!
-pannekakeskipet! Vi ble litt ledd av da vi snakker med nederlendere om at vi elsket denne båten, men jeg synes den er undervurdert! Her får du altså den pannekaken du måtte ønske deg på et skip!

Utover det er universitetsområde oversiktlig og ryddig. Lett å finne frem og mange muligheter for å lese!

Bustad

Svart på

Sosialt miljø

Det er ikke så lett å bli kjent med lokale. Det tror jeg er en litt generell regel uansett hvor du er, for nederlenderne er jo bare hyggelige og greie. Jeg ble først og fremst kjent med andre utvekslingsstudenter, som befant seg selv i den situasjonen der de var avhengige av å stifte bekjentskap. Men dette var til gjengjeld en super gruppe mennesker!! Et godt råd er ikke å holde tilbake og gå frem til mennesker uansett hvor skummelt det måtte virke:) jeg angrer litt på at jeg ikke var hakket tøffere i begynnelsen. Ble kjent med noen superkule nederlenderne helt mot slutten og de skulle jeg gjerne hatt mer tid med!

2016

Vår 2016 - PRPSYK

Vår 2016 - PRPSYK

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

På utveksling i Groningen er det veldig greit å skaffe seg sykkel. Jeg leide sykkel, og synes det var veldig greit ettersom det fulgte med forsikring i tilfelle den skulle bli stjålet. Ellers går det også an å kjøpe sykkel til en rimelig pris og selge ved slutten av oppholdet.

Undervisningsformer

Jeg tok følgende fag; Controversies in social Psychology, Literature Study in health psychology, Intergroup relations, social and cross social psychology, social cognition and affect og social environment and behaviour. I de fire sistnevnte fagene foregikk undervisningen i form av forelesninger. Eksamensform var multiple choice. I Controversies in Social Psychlogy foregikk undervisningen i seminar hvor det var mye diskusjoner og karakteren var basert på deltagelse i klasserommet i tillegg til et essay. I literature Study in Health Psychology var det ingen undervisning. Man skulle lese en bok for så å ha en muntlig eksamen med utspørring i den boken på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Greit emnetilbud.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte kunne kanskje vært litt bedre dersom jeg hadde arbeidet mer med fagene. All undervisning ble gitt på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Veldig stort universitetsområde, og derfor er det greit med sykkel. Byen er kjent for å være "the city of talents" og "the city that never sleeps". Jeg vet ikke med talenter, men denne byen sover aldri. Det er mye å finne på. Det er en veldig fredfull by med tanke på kriminalitet.

Bustad

Flere studenter velger å bo på studenthybler. Det er jo fint for da blir man lettere kjent med andre studenter. Jeg valgte å leie egen leilighet fordi jeg ikke ville dele bad og kjøkken med 7-13 andre. Leide en leilighet via airbnb midt i sentrum som jeg delte med en annen og betalte 400 euro i måneden. Var kjempe fornøyd med leiligheten. For studenthyblene lå prisen på 395 euro. De fleste studentleiligheter er litt utenfor sentrum.

Sosialt miljø

ESN er et veldig fint tilbud for utvekslingsstudenter, og jeg anbefaler å bli med på så mange ESN arrangementer som mulig. Det var mest der jeg ble kjent med folk.

2015

Vår 2015 - PRPSYK

Vår 2015 - PRPSYK

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vil anbefale alle som reiser på utveksling å være tidlig ute med å finne fag på studiestedet og få disse godkjent, samt bli ferdig med alle de ulike skjemaene og papirene som må fylles ut. Da blir det litt mindre stress når man komme til studielandet, selv om det selvsagt alltid er noen praktiske greier som må ordnes etter ankomst. Nederland generelt, men også studieforholdene er ganske likt slik vi har det i Norge, så sånn sett går det meste knirkefritt. Folk er også veldig hyggelige og imøtekommende, så det er aldri noe problem å be om hjelp.

Undervisningsformer

I Groningen deler de semesteret inn i to blokker, nr 1 og 2. Dette innebærer at man tar rundt halvparten av emnene i første blokk og går opp til eksamen i midten av semesteret, for så å ta de resterende emnene etterpå.

Jeg tok fag innenfor sosialpsykologi og kultur- og helsepsykologi. For det meste bestod undervisningen av forelesninger (på engelsk) for store grupper, men jeg har også tatt "seminarfag" som i større grad fokuserte på diskusjon og munntlig deltakelse. Jeg tok dessuten et litteraturstudium hvor jeg jobbet for meg selv med litteraturen jeg og sensor var blitt enige om og gikk opp til en muntlig eksamen ved slutten av semesteret. Eksamensformene var stort sett multiple choice (dette gjelder særlig fagene fra bachelornivå), men noen ganger foregikk vurderingen gjennom essay-innlevering eller muntlig eksamen (master).

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke lett å finne emner innenfor sosialpsykologi i og med at jeg utvekslet i vårsemesteret (de fleste steder har bare sosialpsykologi i høstsemesteret), men ved å blande fag fra både bachelor og masternivå klarte jeg til slutt å finne fag som kunne godkjennes som erstatninger. Noen av emnene ble litt repetisjon fra tidligere år, men det var likevel noe nytt å lære i alle emnene og jeg vil kanskje også si at fokuset noen ganger skilte seg litt fra hvordan det er hjemme. Noen fag var forholdsvis "enkle" og svært overkommerlige mengdemessig, mens andre var mer utfordrende og krevde mer arbeid.

Fagleg utbyte og språk

De har bachelor- master-grader både på engelsk og Nederlandsk, og jeg tok alle fagene mine på engelsk. Foreleserne snakker stort sett bra engelsk, man må bare venne seg til den noen ganger litt tykke aksenten (ofte tyske forelesere). Jeg føler jeg har lært det jeg trengte å lære dette semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetslokalene er spredt utover hele byen, med de fleste lokalisert i sentrumskjernen. Det er imidlertid et ganske mye brukt område som ligger noe nord for byen, men dette er bare en 5-10 minutters sykkeltur unna (og det er selvsagt ingen tunge bakker på veien). Hovedbiblioteket ligger sentralt og i nærheten av mange koselige kaféer og restauranter.

Selve byen er ganske liten og det går fort å bli kjent her og å føle seg hjemme. Det er likevel flere handlegater med diverse butikker og et godt utvalg av restauranter og kaféer. Groningen er kjent for et veldig ungt bymiljø og det er derfor veldig mange forskjellige utesteder å velge blant. Disse er dessuten åpne til langt på natt og stenger ikke før rundt 5-6. Så selv om det ikke er en storby, er det absolutt mye å finne på. Kulturtilbudet er det ikke noe å si på og erasmusorganisasjonern har arrangementer gjennom hele semesteret.

Alle har sykler og jeg vil anbefale deg å skaffe deg en sykkel så fort som mulig om du reiser hit. Det er en behagelig og super måte å komme seg hvor enn det måtte være på svært kort tid. Jeg har ikke brukt offentlig transport i det hele tatt, bortsett fra når jeg har reist til andre byer selvsagt, da har jeg tatt toget.

Bustad

De fleste internasjonale studentene her bor i studenthus. Det er flere ulike studenthus plassert rundt omkring i byen, men jeg har inntrykk av (basert på folk jeg har blitt kjent med) at det som ligger i Winschoterdiep er det mest populære og setrale. Dette er en veldig sosial måte å bo på og du blir garantert kjent med en hel haug andre utvekslinsstudenter om du velger å bo på denne måten. Du må imidlertid dele kjøkken og bad med veldig mange andre studenter og jeg oppfatter ikke prisene noe særlig bedre enn om man velger å bo på andre måter. Man kan finne et rom i en delt leilighet til samme pris, hvor standarden er betydelig bedre og forholdene litt "roligere". Dette gir etter min mening også større sjans for å blir kjent med Nederlendere og ikke bare utvekslingsstudenter. Det finnes Facebookgrupper hvor man kan finne slike rom.

Sosialt miljø

Erasmusorganisasjonen sørger for at det alltid er noe å finne på. Å delta på disse gir dessuten en utmerket mulighet for å bli kjent med andre. Særlig i starten vil jeg anbefale å være med på mye. Da har de en velorganisert introduksjonsuke med fullt program med ulike typer arrangementer. Erasmus, men også andre organisasjoner, arrangerer turer til ulike byer i både Nederland og andre land rundt om i Europa. Selv reiste jeg til Polen med en organisasjon som heter VIP. Dette er ypperlig dersom man har lyst til å se mer av landet eller andre land mens man er på utveksling.

Jeg vil også nevne at Nederlenderne er et veldig åpent og hyggelig folkeslag som er lett å komme i kontakt med. Ikke bli forundret dersom de kommer springende for å hjelpe deg dersom sykkelkjeden din løsner eller du skulle være uheldig å falle. Spesielt i Groningen er det et stort internasjonalt studentmiljø og man føler seg veldig velkommen som utvekslingsstudent.

Par på sykkel
Foto/ill.:
© Rijksuniversiteit Groningen

Informasjon