Hjem
Studentsider
erasmus+

Rijksuniversiteit Groningen og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+ - Religion)

  • LandNederland
  • ByGroningen
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i religionsvitskap.

Andre interesserte studentar kan og søke, men blir prioritert etter studentar med opptak på studieprogram i religionsvitskap.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har tatt 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

For masterstudentar: For å kunne reise på utveksling må du ta studiepoeng ute. Du må difor legge utvekslingsopphaldet ditt til det første semesteret i masterstudiet (kursdelen).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk og nederlandsk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

For bachelorstudentar: Dersom du vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB.

Du kan også velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden. Då kan du velje fritt mellom dei akademiske emna lærestaden tilbyr.

For masterstudentar: For å få godkjent emne som del av kursdelen i mastergraden din, må du finne emne ved vertsuniversitetet som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden din.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivå- eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Rijksuniversiteit Gröningen blei grunnlagt i 1614 og har i dag ni fakultet, 27 forskingssentre og om lag 27 800 studentar. Naturvitskapane har tradisjonelt vore viktige satsingsområde for universitetet, som har sterke forskingsmiljø blant anna innan berekraftig samfunnsutvikling, kjemi, økologi, materialvitskap og astronomi. Universitetet var òg det første i Nederland til å ta opp kvinnelege studentar.

Som provinshovudstad og sentrumsby for det nordlege Nederland har Gröningen eit rikt og variert kulturtilbod. Byen har rundt 190 000 innbyggarar. Over halvparten av desse er under 35 år. Sykkelen er desidert det mest populære framkomstmiddelet blant dei fastbuande.

Bustad

Universitetet samarbeider med andre utdanningsinstitusjonar i regionen om ei eiga bustadformidlingsteneste for internasjonale studentar. Kapasiteten er god, og det finst både enkeltrom og dobbeltrom på studentheimar ulike stader i byen. Ein kan òg få hjelp til å finne bustad privat.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt i fire kvartal, mellom september - oktober, november - januar, februar - april og april - juni.

Studentrapportar

2024

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

28.08.2023 - 02.02.2024

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å finne et sted å bo. Groningen er en studentby, og mange utvekslingsstudenter fra hele verden skal prøve å finne et sted å bo. Selv har jeg god erfarning med studentbolig fra "SSH", som jeg fikk tilsendt informasjon om av universitetet etter at jeg kom inn i Groningen. Et annet tips er å se over fagene og hvilke krav de ulike har. Dersom man drar på utveksling på femteåret ved UIB stilles det krav om å ta masterfag på skolene man drar på utveksling til. For å kunne ta masterfag i Groningen stilles det krav om engelskkunnskaper og visse fag man må ha tatt tidligere, som for eksempel folkerett eller EU-rett. Informasjon om kravene som stilles for de ulike kravene ligger lett tilgjengelig inne på fagsiden til Universitetet. Sørg derfor for å skaffe dokumentasjon fra UIB i god tid dersom det trengs. Siden høstsemesteret varer ut januar, kan det også være lurt planlegge vårsemesteret ved UIB før man reiser, enten å begynne å planlegge master eller se over hvilke fag man skal ta når man er ferdig med utvekslingen. I visse tilfeller kan det også være mulig å få tilrettelagt eksamen etter egen avtale med vertsuniversitetet slik at det ikke går utover vårsemesteret i så stor grad.

Undervisningsformer

Semestrene er delt i to blokker, hvor man har 2-3 fag i hver blokk, avhengig av hvor mange poeng man totalt sett skal ta ila ett semester. Hver blokk består av omtrent 7 uker med forelesninger, hvor det er to forelesninger i uken på to timer, før det deretter er eksamensperiode på 2-3 uker, før neste blokk starter. Emneansvarlig i de ulike fagene står relativt fritt til å velge selv hvordan de legger opp faget. I enkelte fag man det kun være en avsluttende eksamen som står for 100% av karakteren. I andre fag kan det være innlevering av essay, presentasjoner eller lignende som utgjør en prosentandel av karakteren. Noen fag kan ha obligatoriske krav/forelesninger/seminarer/presentasjoner, men dette er veldig forskjellig fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bredt og variert. Det tilbys ulike fag innenfor flere rettsområder. Flere av fagene kan ses på som litt mer teoretiske enn praktiske, i hvert fall sammenlignet med hva man kanskje er vant til etter de obligatoriske fagene ved UIB. Dersom man får på plass kravene til å ta de ulike fagene, kan det også være en fordel å ta flere fag innenfor samme retning, da noen henger noe sammen og enkelte av foreleserne refererer til enkelte temaer fra andre fag.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er veldig gode i engelsk, så man trenger ikke å lære seg ett eneste ord på nederlandsk. Det er et stort utvalg av engelske fag og studentmiljøet er svært internasjonalt, så det meste foregår på engelsk, både på universitetet, men også i byen generelt. Nederlandske universiteter bruker et annet karaktersystem enn i Norge, hvor karakterene går fra 1-10 og man må ha minst 6 får å bestå. Det kreves en del mer for å få 6 enn for å bestå ved et norsk universitet.

Universitetsområdet og byen

Groningen er en veldig relativt kompakt by, hvor det meste ligger innenfor korte avstander. Både det juridiske fakultetet, biblioteket og hovedbygget til universitetet er i sentrum. Steder er sjeldent lenger enn en sykkeltur unna, og en sykkel er et must i denne byen. Det er enkelt å skaffe en leiesykkel i Groningen. Kan anbefale Swapfiets for leie av sykkel. Ellers er Groningen en veldig fin by, med flotte bygninger, kanal rundt sentrum, markeder flere dager i uken og et godt uteliv. Vær forberedt på at det regner omtrent like mye som i Bergen.

Bustad

Man bør prøve å være tidlig ute med å finne et sted å bo. Selv har jeg god erfaring med studentbolig via SSH. Siden en sykkel er et must i Groningen, kan man helt fint bo et lite stykke utenfor sentrum.

Sosialt miljø

Groningen har et veldig godt sosialt miljø. Det store internasjonale miljøet gjør at de fleste andre studentene er veldig åpne for å møte nye mennesker. I tillegg er nederlendere veldig hyggelige og åpne. Det arrangeres mange sosiale arrangementer i løpet av semesteret, både i regi av studentorganisasjonen ESN, men også av andre studentforeninger og lignende.

2022

Vår 2022 - lektor i framandspråk

Vår 2022 - lektor i framandspråk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Begynn i god tid, UiB bruker lang tid på alle godkjennelser og generelt å svare på ulike spørsmål.
Hvis du ikke får mail av skolen, send mail til dem ( de hadde feil mail på meg så jeg fikk informasjon alt for sent)
Still masse spørsmål både til UiB og til utvekslings-universitetet - du er ikke irriterende
Bli med på Erasmus opplegg ( i hvertfall i begynnelsen) - der er de fleste i samme bår og ønsker å få venner!

Undervisningsformer

RUG har ganske lik undervisningsform som Norge. Jeg var på et fakultet med veldig små klasser, som gjorde at forventningene til å delta var mye høyere. Dette opplevde jeg som både positivt og negativt til tider. Positivt fordi ofte fikk jeg mer utbytte av timene når det er diskusjoner. Negativt fordi mange av lærerne så på små klasser som en mulighet til å teste ut mye forskjellig undervisningsopplegg og det ble noe vanskelig å få med seg forventninger og innhold. De har blokksystem, med to blokker på vårhalvåret - det var greit, spennende å oppleve ny måte å dele opp fag og semesteret på. I tillegg har de veldig mye obligatorisk og at flere forskjellige ting (innleveringer, presentasjoner etc) teller prosentvis av hele karakteren. Dette kan også både være positivt og negativt. skapte en del stress, men er godt å vite at en karakter ikke kun blir bestemt av en vurdering hvor man kan ha hatt en dårlig dag.

Vurdering av emnetilbodet

Det var vel egentlig ikke noe emnetilbud for meg. jeg måtte finne alle fag selv noe som var vanskelig mtp at de skulle erstatte det jeg går glipp av hjemme. Endte opp med en blokk hvor begge fagene krasja så jeg måtte følge det ene faget online, noe som var litt kjedelig. Men jeg klarte jo å løse det.

Fagleg utbyte og språk

Føler jeg har fått et godt faglig utbytte og at språk-utbyttet også har vært godt! Groningen har et veldig stort internasjonalt miljø og alt går egentlig på engelsk. Så det har vært veldig positivt!

Universitetsområdet og byen

Kjempefin by og universitetsområde! Anbefales veldig! Godt studentmiljø og mye forskjellig å finne på! Byen er veldig annerledes fra Bergen noe jeg også syntes var en god ting fordi jeg ønsket å få nye opplevelser med utveksling. Kjempefine parker! Lett å komme seg rundt (på sykkel selvfølgelig), enkel tilgang på butikker, og en god blanding av moderne men fortsatt veldig tradisjonelle bygg og strukturer.

Bustad

Jeg hadde flaks med veldig god leilighet og roomies. Men det er generelt veldig vanskelig å finne sted å bo her, og universitetet hadde feil mail på meg så jeg fikk informasjon om hvordan finne bolig osv alt for sent! Heldigvis hadde jeg funnet ut av litt av det på egenhånd og klarte å være ute i ish god tid.

Sosialt miljø

Veldig bra! Det internasjonale miljøet er supert. Tror det er flere studenter som bor her enn andre, så mye å finne på som student. Erasmus-opplegget her er helt upåklagelig, jeg har vært veldig positivt overraska! Så det er absolutt å anbefale!

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

30.08.2019 - 01.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Skal man på utveksling til Nederland, og kanskje spesielt til Groningen, er det viktig å være ute i god tid når det kommer til å finne bolig. Det kommer flere tusen utvekslingsstudenter til byen, og det er ikke nok boliger til å huse alle, hverken på det private markedet eller i studentboliger. Mitt råd nr. 1 er derfor å begynne tidlig med å lete etter sted å bo. Det beste stedet å lete er på facebooksider, som for eksempel Free Housing Announcements in Groningen (Group for students)" eller liknende sider hvor det blir lagt ut ledige rom i studentfellesskap.

Et annet godt råd er å bruke god tid på å finne fag som man har lyst til å ta, og deretter undersøke om fagene passer med vårsemesteret hjemme i Norge. I Nederland varer høstsemesteret ut januar, og det er god sjanse for at faget man velger har eksamen i midten av januar. Hvis du tar kontakt med utvekslingskoordinator ved vertsuniversitetet kan det være at man kan finne en løsning, for noen av fagene tillater at man har en spesiell ordning som lar en ta eksamen før jul i form av en oppgave, men dette bestemmes individuelt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er som vanlig forelesninger der professoren underviser tilhørerne. Ettersom klassene er mindre enn hjemme i Norge, forventer professoren gjerne mer aktiv deltakelse fra studentene. Det er også vanlig med gruppearbeid og presentasjoner, og dette kan telle med i endelig karakter. Eksamen kan komme i form av essay questions, enten digitalt eller for hånd, muntlig eksamen eller et essay, eller en kombinasjon av flere. Semesteret er delt inn i to blokker, der den første blokken varer fra tidlig september til begynnelsen av november, og neste blokk fra midten av november til slutten av januar.

Jeg opplevde arbeidsmengden som relativt stor, i hvert fall i lys av at hvert av fagene bare gir 5 eller 6 ECTS. Pensum og forventet arbeid til hvert fag er ganske krevende, og man må bruke mye tid på lesesalen hvis man drar på utveksling til Groningen. I tillegg opererer universitetet med en karakterskala fra 1-10, der 10 er toppkarakter, og får man under 6, har man strøket. I noen tilfeller betyr det at selv om man har gjort 65 % riktig på en eksamen, står man likevel i fare for å stryke.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Groningen er bredt og variert, og man finner noe for enhver interesse. Jeg opplevde at flere av emnene var mer teoretiske enn praktiske, og at vi anvendte lite juss på den måten vi gjør i Bergen i de fleste fagene. Dette er likevel en nyttig erfaring og kan være et fint avbrekk og en variasjon som lar en oppdage nye sider av jussen.

Ulempen med å komme fra Norge og dra på utveksling til Europa er at semesteret i utlandet gjerne varer ut i vårsemesteret i Norge. For min del innebar det at jeg måtte velge fra en liste med fag som tillot meg å gjøre en annen eksamen enn resten av klassen, og denne listen var veldig begrenset. Derfor endte jeg opp med fag som ikke lå helt innenfor mitt interessefelt i andre blokk. Man har selvfølgelig mulighet til å dra tilbake til Groningen i januar og ta eksamen dersom man ønsker å velge andre fag, men det er fare for at dette kolliderer med oppstarten av vårsemesteret i Norge. Jeg vil også anbefale å ta fag som ligger innenfor samme fagfelt, for eksempel Menneskerettigheter, da jeg tror man vil ha større faglig utbytte av det.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er generelt veldig gode i engelsk, og det var ikke noe problem å forstå forelesere eller annen informasjon gitt fra Universitetet. Ettersom undervisning og pensum er på engelsk, og du sannsynligvis vil snakke engelsk med de du møter, er det språklige utbyttet stort.

Universitetet i Groningen er høyt rangert blant verdens universiteter når det gjelder kvalitet og kompetanse blant professorene, og det merkes på forelesningene og kvaliteten på fagene. Nivået er relativt høyt, men undervisningen er god og undervisningsformen er lagt opp på en hensiktsmessig måte slik at man skal oppnå egen forståelse av faget. Mulighetene for å sitte igjen med et høyt faglig utbytte er dermed store.

Universitetsområdet og byen

Selv om Groningen er en kompakt og liten by, rommer den likevel mange innbyggere og studenter. Byen er derfor full av liv til alle døgnets tider, samtidig som det er enkelt å komme seg overalt, også på universitetsområdet. Både bibliotek med 2100 leseplasser, hovedbygget og juss-fakultetet ligger så og si midt i sentrum. Ellers er alt bare en liten gåtur eller sykkeltur unna. Å eie en sykkel er et must når man bor i Nederland, det er desidert den enkleste måten å komme seg rundt. Ellers er Groningen en vakker by, med kanaler, vakre gamle bygninger, restauranter og markeder flere dager i uken. Den eneste ulempen med byen er at det regner like mye som i Bergen.

Bustad

Som sagt, det er lurt å være ute i god tid når man skal lete etter bolig. Det finnes flere studentboliger man kan søke på, men man må være tidlig ute for å få plass. Så lenge man har en sykkel, gjør det heller ingenting om man bor et lite stykke unna bykjernen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra i Groningen. Nederlendere er veldig åpne mennesker, og blir man med i en studentforening eller undergruppe er det lett å bli kjent med mennesker der. Også miljøet blant utvekslingsstudentene er veldig bra, og gjør man en liten innsats fra start og slenger seg med på det som skjer av sosiale arrangementer, enten arrangert av ESN eller på andres initiativ, er man garantert å finne seg et sosialt miljø. Det er veldig lav terskel for å ta en øl eller dra ut å byen, og byen har mange utesteder å velge blant.

2019

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

GENERELT: Les den informasjonen du får! Det er mye å holde styr på, og det er lett å glemme noe. Du skal kommunisere med to forskjellige universiteter, som kanskje gjør ting på forskjellige måter, og selv om du ikke har ansvar for at alt blir gjort, er det lurt å ha såpass oversikt at du vet om det er noe som mangler. Ha kontroll på tidsfrister og gjør det du må i god tid.

Min viktigste tilbakemelding: Sjekk så nøye som du får til at overgangen tilbake igjen til UiB kommer til å gå fint! Det gjorde det ikke i mitt tilfelle. Jeg måtte reise ned til Nederland to ganger etter nyttår for å ta eksamen, og gikk glipp av viktig undervisning ved UiB. Universitetet i Groningen tilrettela kun i ett av tre fag, og det var kun på grunn av en vennlig foreleser. Beskjeden jeg fikk fra UiB var at det fint skulle la seg gjøre å tilrettelegge for eksamen, men universitetet i Groningen rikket seg rett og slett ikke da de mente at jeg ikke hadde rett på tilrettelegging. Reglene de viste til gjør det svært svært vanskelig å få tilrettelagt eksamen, slik at man tar eksamen enten før jul eller eksternt ved UiB.

BOSITUASJON: Vær tidlig ute!!! Bosituasjonen til studenter i Groningen er utfordrende, og du burde være tidlig på for å finne et sted. Steder du kan lete er: (1) diverse Facebook-grupper, (2) The Student Hotel (dyrt, men bra), (3) nettsider som ligner på Finn og Hybel (men der må du som regel betale for å kunne sende melding om interesse til en utleier), (4) meglere som kan hjelpe deg med å finne bolig ("makelaars" på nederlandsk) (Dette er ganske vanlig å gjøre) eller (5) Airbnb (som er dyrt, men noen tilbyr rabatt for booking av lengre perioder, pluss at det er mulig å spørre om ytterligere rabatt.)

Undervisningsformer

Undervisningsformene til hvert kurs er greit beskrevet i Ocasys, kursportalen til universitetet. Foreleserne varierer litt i kvalitet, men opplevelsen min er at foreleserne er flinke! Klassene varierer i størrelse, fra store saler til mindre klasserom. Hvorvidt studentene er aktive i forelesningene varierer med størrelsen, men også med nivået til faget, slik at studenter i masterfag gjerne er mer aktive.

Vurdering av emnetilbodet

I mitt tilfelle måtte jeg matche fagene i Groningen med fagene jeg skulle hatt ved UiB. Det førte til at jeg endte opp med fag jeg gjerne skulle vært foruten. Groningen har mange interessante fag og er en gigant innen psykologisk forskning, men likevel kunne jeg ikke velge akkurat hva jeg ville. Noen fag tilbys også kun om våren eller kun om høsten, som kan være med på å snevre inn valgmulighetene ytterligere.

Fagleg utbyte og språk

I Nederland lærte jeg cirka null nederlandsk; mitt språklige utbytte var å øve på engelsk. Nederlenderne er veldig internasjonale, vennlige og åpne, og de snakker gjerne engelsk med deg. Så dette, i tillegg til mengden internasjonale studenter Groningen mottar hvert år, gjør det lite nødvendig å lære seg nederlandsk. Når det er sagt er nederlandsk faktisk (!) et språk man veldig greit kan skjønne (i hvert fall skriftlig) når man kan norsk, engelsk og tysk. (Men ikke si til nederlendere at nederlandsk ligner på tysk, for det gjør det tydeligvis IKKE.)

Universitetsområdet og byen

Groningen er en universitetsby. Universitetet ligger sentralt, har store områder og hovedbygget er virkelig flott! Biblioteket, med sine 2100 leseplasser, er stort, stilig og et behagelig sted å lese.

Groningen er en fantastisk koselig og spennende by. Selv om man nok ikke ville dratt dit på ferie og selv om Australia og andre steder nok har flere opplevelser (og villere natur enn flate jorder) å by på, så kommer Groningen å overraske deg med sin overflod av interessante kaféer, restauranter og butikker. I Groningen finner du masse god mat og butikker med hvert sitt konsept. Og når man trenger litt avveksling ligger flere spennende reisemål innen rimelig (og billig) rekkevidde: Øyene utenfor Nederland anbefales virkelig, og du har blant annet Brüssel, Brugge (anbefales enda mer!), Den Haag, Amsterdam, Rotterdam og mer av Europas innland ikke altfor langt unna.

En ting du trenger i Groningen (med mindre du bor sentralt og ikke skal dra så mye rundt) er sykkel. Sykkel er soleklart framkomstmiddel nummer 1 i Groningen. Det er godt tilrettelagt for sykling, ikke minst fordi hele landet er så flatt som det kan bli. Det er billigste er kanskje å leie fra en forhandler, men det er også mulig å kjøpe. Og det er viktig med en sykkellås som er i hvert fall dobbelt så dyr som sykkelen, hvis det er viktig at du tar vare på sykkelen.

Bustad

Igjen: Vær tidlig ute med å finne et sted å bo! Det er hard kamp, og mange ender opp i midlertidige bosituasjoner arrangert av universitetet mens man leter videre. Det kan være en ekstra belastning ved siden av å bli kjent med et nytt sted, gjøre alt du må gjøre, og å komme i gang med studiet og lesing.
Et eksempel på bosituasjon (for to personer): Vi (jeg og konen min) fant et sted gjennom Airbnb, og selv om vi fikk 60% rabatt endte vi opp med å betale over 11 000 i måneden. Vi måtte tåle snegler, mus, edderkopper og mugg på vegger (og på kjøkkenredskaper da vi kom dit), men likevel var vi heldige som bodde møblert, passe sentralt og for oss selv.
Andre bodde verre enn oss, men man må gjerne ta det man får.
(Forskjellige steder du kan lete etter bolig er beskrevet under "Forberedelser".)

Sosialt miljø

Det er mange organisasjoner som arrangerer aktiviteter gjennom semesteret. Erasmus Student Network (ESN) er den største, og disse arrangerer også turer som det er verdt å bli med på. Det kan være lurt å finne deg en interesse-basert gruppe (kollokviegruppe, sport, aktiviteter, kirke) som gjør det lettere å finne på noe med noen gjennom uken. Utvekslingsperioden varer ikke altfor lenge, og man har ikke tid til å bli kjent med alle man møter, så man trenger å prioritere noen. Forelesningene er i utgangspunktet ikke stedet der man blir kjent med nye; studenter fra mange forskjellige studieprogram kan ha samme fag, så mange kjenner hverandre fra før.

Haust 2019 - BA i europastudier

Haust 2019 - BA i europastudier

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Undersøk om visa/bankkortet kan bli brukt. Mitt visakort ble ikke godtatt og måtte dermed betale i kontanter helt frem til jeg fikk time hos banken. Dette tok to måneder i og med det var lang kø, så vil anbefale å sjekke dette på forhånd og eventuelt bestille time hos banken før avreise dersom man ser at det er nødvendig.

Også bestilling av time hos rådhuset for registrering av bosettelse og å få "innbyggernummer"/personnummer ville jeg gjort på forhånd eller i løpet av de første dagene jeg kom dit, da det var lang kø og få ledige timer.

Undervisningsformer

Hos oss hadde vi både seminarer og vanlige forelesninger. Noen var obligatoriske, mens andre ikke var det. Man kunne likevel få uttelling eller plusspoeng på eksamen dersom foreleser har sett at man har vært tilstede på alle seminarene/forelesningene og gjerne vært aktiv i timen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra, en del fag fra ulike fakulteter å velge mellom. Før jeg reiste ned fikk jeg beskjed om at jeg kun kunne søke på fag fra ett fakultet, men da jeg kom ned viste det seg at noen av fagene jeg hadde valgt var på andre fakulteter enn det jeg gikk på. Jeg hadde dermed gode valgmuligheter fra de ulike fakultetene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var svært bra. Universitet i Nederland krever mye av studentene og vi hadde innleveringer, undervisning og lesepensum hver uke. I tillegg er så og si alle fag enten 5 eller 10 studiepoeng, slik at det ofte er mange fag å sette seg inn i. I løpet av semesteret har jeg lært nye studiemetoder som vil være nyttig i videre studier.

Alle foreleserne og studentene har et høyt nivå på engelsken, og alle artikler og forelesninger gikk på engelsk. Man kunne og velge fag på Nederlandsk, men det virker som de fleste fag generelt går på engelsk, ikke bare de fagene som er åpne for internasjonale utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Byen var veldig fin, litt mindre enn Bergen. Groningen er en av de største studentbyene i Nederland og det kommer mange internasjonale studenter dit. Det er derfor mange unge på ens egen alder. Universitetsområdet var spredt utover flere steder. Ca. ti minutters sykling utenfor sentrum ligger campus hvor både universitetet og høyskolen har lokaler. Her er noen av fakultetene ved universitetet, pluss treningssenter, eksamenslokaler, kantine etc. Inne i sentrum har man flere forelesningssaler og fakulteter fra Universitetet. Selv hadde jeg forelesninger begge steder da jeg hadde fag fra ulike fakultet.

Bustad

Jeg leide et rom privat, men det er studentboliger som man kan søke på. Det er anbefalt at man søker så tidlig som mulig i og med Groningen har mange internasjonale studenter som kommer hvert halvår, og det er begrenset med boplasser. Var en del studenter som måtte sove på sovesaler en stund ut i semesteret

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Det er nok av studentorganisasjoner man kan melde seg inn i, det er en egen fadderuke for internasjonale studenter og det var lett å bli kjent med medstudenter på forelesninger og i seminar. Fadderuken, eller ESN-uken, var bra lagt opp, og man fikk tildelt en gruppe på forhånd hvor man hadde to faddere og mellom 15-20 fadderbarn. De hadde opplegg både på dagen og på kvelden, både med og uten alkohol. Faddergruppene bestod av studenter både fra universitetet og fra høyskolen.

Haust 2019 - BA i historie

Haust 2019 - BA i historie

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start forberedelsene i god tid. Undersøk hvordan markedet er for bomuligheter, enten det er leiligheter fra det private markedet eller studentboliger. Les emnebeskrivelsene nøye. Da unngår du i større grad overraskelser knyttet til fagene dine. Ikke nøl med å ta kontakt med vertsuniversitetet for veiledning.

Undervisningsformer

Forelesninger, seminargrupper, oppgaveinnlevering, fremføringer.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet av veldig relevante emner var ganske snevert. Fikk likevel tilegnet meg en god del relevant kunnskap, samt veldig mye kunnskap om landet jeg var i.

Fagleg utbyte og språk

Har hatt muligheten til å tilegne meg et unik faglig utbytte, som jeg ikke kunne gjort i Norge eller et annet land. Språklig er jeg blitt tryggere på engelsk, men ikke lært meg mye Nederlandsk.

Universitetsområdet og byen

Nydelig universitet, nydelig by.

Bustad

Har leid en privat leilighet med medstudent.

Sosialt miljø

Avgjørende å delta på fadderuken. Det er svært lett å komme i kontakt med noen da, alle er interessert i å få nye venner. Etter hvert som semesteret går, kan det bli vanskeligere, så det gjelder å være tøff i starten. Jeg har skaffet meg et nettverk av venner som har gjort tiden utrolig bra.

Haust 2019 - BA i historie

Haust 2019 - BA i historie

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Se etter leilighet eller dorm tidlig i prossesen. da det ikke alltid er lett å finne plass å bo.

Fagleg utbyte og språk

All undervsing gikk på englesk. Godt faglig utbytte,

Universitetsområdet og byen

Veldig bra Universitet område. leseplasser til ale. Flott by, men et bra og aktivt studentmiljø

Bustad

Kan være vanskelige å finne plass å bo. vær tidlig ute

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Mange studenter, og ulike studentmiljøer. studentby

VÅR 2019 - MAPS-PSYK

VÅR 2019 - MAPS-PSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å lete etter bosted tidlig, da man kan oppleve vansker med å finne boplass om man begynner for sent. Jeg vil også anbefale å leie sykkel via Swapfiets, særlig om du skal være der for et semester. Man betaler en sum per måned for å leie sykkel, og dersom noe er ødelagt eller feil kan man levere den inn og de kan fikse den eller gi deg en ny. Om den skulle bli frastjelt betaler man en egenandel, heller enn at du må kjøpe en ny sykkel.

Undervisningsformer

Semesteret her er delt inn i to "blokker", så man har først tre fag og en eksamensperiode, før man begynner på tre nye fag. De fleste eksamener er multiple choice. Det er en annen karakterskala, fra 1-10, hvor 5,5/6 og oppover er bestått. Dersom man stryker har man en resit, som ofte er på slutten av semesteret. Undervisning har stort sett vært i form av forelesninger, hvor noen har hatt obligatorisk oppmøte og andre ikke. Det er gjerne mer interaktivt her. Fagene jeg har tatt på masternivå var mye mer krevende, med både innleveringer, presentasjoner og eksamener, mens på bachelor var det stort sett eksamen, kanskje en mindre innlevering.

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig mye spennende fag, men jeg hadde noe problemer med å få plass på alle fagene jeg ønsket grunnet for få plasser. De fleste fag går på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært svært bra, jeg har lært masse og hatt forskjellige typer undervisningsformer. Vær obs på at arbeidsmengde er svært stor, selv om det stort sett er 5-poengsfag. Det anbefales derfor å lese jevnt fra begynnelsen av, ettersom fagene går over ca to måneder før det er eksamen.
Personlig føler jeg meg mer komfortabel med å ha samtaler og diskusjoner på engelsk, særlig i akademiske sammenhenger.

Universitetsområdet og byen

Forelesningene er gjerne litt spredt ut over i byen, men de fleste stedene for forelesninger er greie å finne frem til. Det er gode muligheter for å lese både på universitetsbiblioteket, og i de ulike fakultetsbyggene. Groningen er en veldig koselig by, med en rekke kaféer, restauranter, barer og nattklubber, og det er lett å finne fram til det meste. Det er generelt billigere enn i Norge. Om du ønsker å utforske andre steder går det tog til en rekke andre nederlandske byer, og flixbus er også å anbefale både for reiser i Nederland og nabolandene (særlig Tyskland).

Bustad

Jeg leide rom gjennom SSH, og hadde da et rom for meg selv, men delte kjøkken og bad sammen med rundt 14 andre. Dette er kanskje den enkleste måten å skaffe seg boplass, og det er også veldig sosialt. Minuset er at det blir veldig rotete og skittent på fellesarealene når man er så mange som deler, og til tider en del bråk. Betalte ca €400 i måneden (alt inkludert).

Sosialt miljø

Jeg vil anbefale alle å være med på ESN Introduction Week, da man møter mange nye folk på denne måten. Flere av disse var jeg mye med gjennom hele utvekslingsoppholdet. ESN tilbyr også helgeturer og dagsturer som kan være hyggelige å få med seg, og det er også en måte å treffe nye mennesker på. Generelt har jeg opplevd at folk har vært svært åpne, og det har vært lett å bli kjent med folk.

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne sted å bo som utvekslingsstudent i Groningen, så det anbefales å starte letingen tidlig! Kan være greit å leie gjennom SSH (studenthus tilknyttet universitetet), men man må sitte klar den dagen og tidspunktet hyblene legges ut. Sykkelen var min gode følgesvenn gjennom oppholdet, og jeg leide den gjennom Swapfiets som er en genial utleiegreie. Du betaler en liten sum hver måned, og kan levere den inn eller få noen til å komme til deg hvis den punkterer eller noe slikt. Det er også mindre sannsynlig at sykkelen din blir stjelt hvis du leier derfra.

Undervisningsformer

Jeg tok noen bachelorfag og et masterfag, og i bachelorfagene var vi mange studenter i store forelesningssaler. Masterfaget var mer seminaraktig, vi var rundt 15 stk, og foreleserne la opp til mye diskusjon og deltakelse av studentene. Det var ca en forelesning per uke i hvert fag. Eksamen var multiple-choice i alle fagene bortsett fra masterfaget hvor vi skrev essay. Karaktersystemet i Nederland er fra 0-10, og i psykologifagene måtte en ha 6 for å stå. Det er ganske vanlig å stryke, og de setter opp "resits", hvor du får en ny mulighet til å ta eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Stort sett godt fornøyd med emnetilbudet. Semesteret var delt i to "blokker", og den første blokken hadde jeg "Social environment and behavior", "Social and cross-cultural psychology" og "Intergroup relations". "Social environment and behavior" handlet om anvendt sosialpsykologi, og hvordan man kan bruke forskning og kunnskap fra sosialpsykologien i forskjellige områder i samfunnet. "Social and cross-cultural psychology" var i stor grad repetisjon fra årsstudium i psykologi og tok for seg de mest kjente eksperimentene fra sosialpsykologien. "Intergroup relations" var et spennende fag som gikk i dybden på temaer som diskriminering, holdninger og fordommer. I blokk to hadde jeg fagene "Interpersonal relations", "Controversies in social psychology" og "Developmental neuropsychology". Førstnevnte var et koselig fag som handlet om kjærlighet, vennskap og intime relasjoner. "Controversies in social psychology" var et veldig bra fag og det faget jeg fikk mest utbytte av. Anbefaler alle som studerer psykologi å ta dette faget. Vi var en liten klasse, og hver time presenterte 3-4 studenter en kontrovers, og deretter hadde vi en diskusjon om temaet sammen med foreleserne. Det krevde at alle hadde lest seg opp på kontroversen på forhånd, og var dermed et ganske tidkrevende fag, men veldig, veldig spennende. "Developmental neuropsychology" var interessant, men nivået var ganske høyt. Forelesningene var av og til vanskelig å følge med på, og eksamen var utfordrende. Fordel om man har hatt biologisk psykologi på forhånd hvis man skal ta dette faget.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk stort sett mye ut av fagene. Følte også at jeg ble tryggere og bedre i engelsk. Engelsknivået er generelt veldig høyt i Nederland.

Universitetsområdet og byen

Groningen er en nydelig by med en veldig behagelig atmosfære. Sentrumskjernen er fylt med koselige kafeer, syklister, kanaler, husbåter, barer, parker, fine hus og god stemning. Universitetsbiblioteket ligger midt i sentrum og er et supert sted å lese. Fakultetene ligger litt rundt om i sentrum, og man kan ha forelesninger på forskjellige fakultet, så sykkel er gull verdt. Byen er veldig preget av studenter, og det er alltid noe å finne på. Jeg anbefaler Groningen på det varmeste!

Bustad

Som nevnt er det vanskelig å finne plass å bo. Hvis du vil leie gjennom SSH kan det være smart å undersøke beliggenheten først. Winscho er nok det mest populære og beste studenthuset (nært sentrum og relativt nytt). Korno og Suite 23 ligger ca 10-15 min unna sentrum med sykkel, og standarden er ikke noe særlig å skryte av. Vær obs på svindel hvis du ser etter bolig på facebook og lignende. Kan nok være smart å avtale visninger før du bestemmer deg for plass å bo hvis du går for noe privat.

Sosialt miljø

ESN (erasmus-organisasjon) arrangerer utrolig mye i løpet av semesteret. "Introduction week" er en slags fadderuke hvor en blir delt inn i grupper og var en perfekt mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. De arrangerer turer rundt om i Nederland og Europa, temafester, pubquizer, internasjonale middager og mye mer. De fleste utvekslingsstudentene bor i store studenthus og her er det selvfølgelig gode muligheter for å bli kjent med folk.

2018

Haust 2017 - BA i historie

Haust 2017 - BA i historie

31.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Om du bestemmer deg for å ta turen til Groningen vil eg absolutt anbefale å lete etter bolig i god tid. Mange internasjonale studenter hadde ikke fast bolig før godt inn i semesteret. Tilbudene og mulighetene er der men du må være tidlig ute pga stor etterspørsel og ikke tilstrekkelig med boliger. SSH tilbyr mange boliger ellers er det facebook sider hvor du kan finne rom til leie. Vær forsiktig med å ta i bruk firmaer for å finne leiligheter da de tar mye penger for null garanti for at du får en bolig til slutt. Vil også anbefale å være bevisst på at obligatorisk arbeidsmengde er en del høyere en det jeg har opplevd tidligere ved UiB (historie/religionsvitenskap). Uansett hva du gjør så er det essensielt å være med i ESN intro week, som introduserer deg til venner for resten av semester og forhåpentligvis resten av livet. Skaff deg sykkel!

Undervisningsformer

Stort sett seminar med forventet deltakelse av studentene. Forberedelse til seminarene er derfor essensielt for læringsutbytte. Karakteren er ofte sammensatt prosentvis av ulike oppgaver du har blitt tildelt igjennom semesteret som f.eks rapporter, essays, kortere oppgaver og presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Har fått inntrykk av at emnetilbudet på engelsk er ganske bra og at det er variasjon i forhold til hvilke faglige interesser du måtte ha. Fått inntrykk av at de spesielt på master nivå har gode og anerkjente tilbud.

Fagleg utbyte og språk

Regner det faglig utbytte som bra, men kan til tider være veldig mye som skal gjøres noe som i lengden kan gå negativt utover hva du faktisk tilegner deg av kunnskap. Generelt høyt nivå på undervisningen. I forhold til språk så bør den engelsken du har blitt introdusert til igjennom skolegang være tilstrekkelig for deg som student her og stort sett alle snakker veldig bra engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er delt i 2: Zernike som er et stykke utenfor byen hvor "applied" sciences holder til, mens mer teoretiske fag ofte holder til et sted i sentrum. Stort bibliotek med et stort antall studieplasser. I tillegg til en egen studiehall i Faculty of Theology and Religious studies som kanskje er den fineste av alle i byen. Liten by med et konsentrert senter som gjør det enkelt og oversiktlig å navigere seg gjennom. Store deler av universitets byggene i sentrum har en middelalder stil over seg noe som også er et pluss. Groningen som by er liten, koselig og full av liv. Parker er bare et par tråkk på sykkelen unna og kanaler deler byen i indre og ytre seksjoner. Puber og cafeer er ikke mer en et steinkast unna uansett hvor du snur deg. I tillegg så har du tog forbindelse med de fleste andre byer i Nederland og Europa som gjør reising til byer som for eksempel Paris og Bremen ekstremt enkelt og billig.

Bustad

Kanskje det vanskeligst for mange utvekslingsstudenter som kommer til Nederland. Jeg opplevde det som enkelt, men det er nok mer unntaket en regelen. Standarden for boliger er lavere en i Norge og er langt ifra like regulert, men til gjengjeld er det også en del billigere.

Sosialt miljø

Viss du trenger kun en grunn til å reise til Groningen så er det sosiale miljøet i byen en usedvanlig god en. Groningen har et internasjonalt miljø uten sidestykket viss du tar med det faktum at byen har omlag 200 000 innbyggere. Vennekretsen jeg har fått strekker seg fra Italia til Hellas og videre til New Zealand. Ukentlig internasjonale arrangement i regi av ESN er bare noe av det sosiale som blir arrangert hver uke. Aktiviteter som sykkeltur mellom lokale øl bryggerier, internasjonale middager, futsal turneringer, dagsturer til andre byer, filmkvelder og sist men ikke minst en god fest! Dette er bare noe av det du vil kunne gjøre i Groningen, hvor jeg med selvtillit kan si at det finnes noe for en hver.

2017

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

06.02.2017 - 23.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler at studenter som skal til Groningen har arrangert visning på forhånd. Vi fikk hjelp gjennom et eiendomsmeglings firma. Jeg bodde med en annen og det var mer utfordrende å finne et sted å bo to stykker enn å finne et sted å bo alene. Finnes flere sider på facebook man kan melde seg inn i, der studenter legger ut rom ofte. Styr unna sider som Kamernet. nl. Her kan man fort bli lurt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen går over to separate blokker, med tre fag i hver blokk. Det er for det meste multiple choice. Jeg hadde også et essay, med obligatorisk oppmøte i et fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det akademiske nivået i Nederland er høyt. Det er mye å lese og mange eksamener. Læringsutbytte har vært veldig bra, og jeg har lært mye. Imidlertid må man forberede seg på at det som nevnt blir mye lesing, der det er høy standard kun for å stå. Jeg ville ikke valgt Groningen hvis planen er å lese minst mulig, og bare ha det gøy og reise. Det er det ikke tid til.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt var det faglige utbyttet veldig bra. Alt går på engelsk. Professorene er veldig flinke og engasjerte.

Universitetsområdet og byen

Byen Groningen er veldig fin med mye kafe og utesteder. Jeg bodde midt i sentrumskjernen og man kan gå til alt. Ikke langt med tog til andre fine steder i Nederland.

Bustad

Som nevnt bodde jeg midt i sentrumskjernen, noe jeg anbefaler. Det finnes studenthus som er billigere enn å bo i byen, men det er ikke særlig høy standard på disse leilighetene og er 15 min med sykkel unna byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er bra, men man er for det meste med de man er med i fadderuken. Jeg ble også kjent med lokale mot slutten av oppholdet, der jeg hadde fag med mange nederlendere. Jeg anbefaler at man bare hopper rett ut i det og får seg lokale venner (altså de fra Nederland) med en gang, da får man en annen opplevelse av byen. Menneskene i Groningen er forøvrig veldig hyggelige.

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å ikke dra ned uten å ha avtalt visninger på forhånd. Jeg hadde ordnet det slik at jeg og en kullkamerat bodde 1 uke i en Airbnb leilighet først. Vi dro ned noen dager før "introduction week" aka fadderuken. Tanken var at vi skulle bruke denne uken på å finne et sted å bo, da vi ønsket bo sammen. Det er mye vanskeligere å finne sted å bo for to, og dette var også utfordrende da vi gikk over det som lå ute på Facebook og øvrige hjemmesider lignenende Finn.no. Generelt er det vanlig å IKKE ønske studenter som leietakere i Groningen. Det var dessuten noe naivt å tro vi kom til å finne noe ila en knapp uke, særlig når det er så mye annet som skjer denne uken. Vi løste det slik at vi tok kontakt med et eiendomsmeglerfirma, "spotin", og fikk dem til å finne noe for oss. Vi betalte en "fee" på 300 euro til sammen, da var vi garantert å få noe. Vi fikk en leilighet midt i sentrum for bare oss to. Selv om leiligheten hadde lav standard, fungerte dette veldig godt for oss to. Vi ønsket ikke bo i studenthus, der man deler de fleste fasilitetene med flerfoldige andre. Ikke ha skyhøye forventninger hva gjelder bo. Tilbudene er helt ok, men skal du først bo veldig fint, da må du justere påtenkt økonomi deretter!

Undervisningsformer

Forelesninger først og fremst. Jeg tok også et fag som heter "controversies in social psychology". Dette faget tilbyr en litt annen undervisningsform. Det er mye mer interaktivt. Klassen er vanligvis liten, tror vi var rundt 30. Her får du mulighet til å presentere en spennende kontrovers for klassen, men dette er ikke obligatorisk for utvekslingsstudenter. Men det er altså en fin måte å øve seg på! Obs! Møtene er obligatoriske!

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt er jeg kjempefornøyd med emnetilbudene. I første blokk hadde jeg "social environment and behaviour", "intergroup relationships" og "social cognition". Førstnevnte var veldig oversiktlig og spennende. Det er generelt mange studenter som velger dette emnet, da forelesningene ofte er stappa! Intergroup var litt tøffere. Det var veldig mye pensum, og eksamen var noe vanskelig. Det riktigste å skrive blir kanskje at dette er er fag du ikke må ta lett på, det kreves at du leser mye. Men dette var kanskje også et av de fagene jeg fikk mest ut av, rent faglig og personlig. Sistnevnte var ganske kjedelig(jeg er generelt ikke veldig glad i kognitiv psykologi). Mye repetisjon, men også en hel haug med studier og forskning som var hovedfokuset i forelesningene. Her er anbefalingen å gå i forelesning og ha blikk på studiene som presenteres, de er gjerne relevant eksamensmateriale. I andre blokk hadde jeg allerede nevnte "controversies", i tillegg til "interpersonal relationships" og "personality and individual differences". Interpersonal var er veldig hyggelig fag! Foreleserne tilbyr review spørsmål etter hver forelesning, som reflekterer tema utrolig godt. Gjør du disse underveis er du sikret å stå på eksamen! Sistnevnte er repetisjon, men som kjent et overveldende fag med mange domener å gjøre seg kjent med. I alle emnene unntatt controversies har multiple choice som eksamensform. 60 spørsmål. Controversies krever et essay på mellom 2500-3500 ord. Her er du også oppmuntrer til å levere første utkast. Jeg hadde en fantstisk flink emneansvarlig og tilbakemeldingen er nøye og utfyllende. Er ikke så ofte man får muligheten til tilbakemelding, så dette var skikkelig bra!

Fagleg utbyte og språk

NB! Karakterskalaen er på 1-10. 5.5(eller 6) tilsvarer ståkarakter. Alt under regnes som stryk. Dvs at stryker du på første forsøk, får du en annen anledning til å stå. Dette gjør du på en såkalt "resit".
Jeg føler meg enda mer sikker på engelsk enn jeg var da jeg dro ned. Særlig har jeg fått mer selvtillit hva angår mulig aktivitet i grupper og med fagkyndige generelt.

Universitetsområdet og byen

Byen er utrolig sjarmerende og veldig tilrettelagt for studenter! En liten personlig liste med mine favorittsteder:
-conserthuis, bar med utrolig hyggelig bemanning og deilig atmosfære.
-Dot, kult, ungt sted. God mat og drikke og superkult både innendørs og utendørstr. Street art og containere..
-norderlantsoen, nydelig park! Her tok jeg løpeturene mine, så vel som picknicker og turer. Vi feiret også 17. mai her!
-no25, herlig cafe, nydelige, hjelpsomme mennesker som jobber der.
-Groninger museum! Kult bygg og ofte spennende exhibitions
-Vera! Skal du ut og danse, er dette stedet! Live djs og billig alkohol!
-pannekakeskipet! Vi ble litt ledd av da vi snakker med nederlendere om at vi elsket denne båten, men jeg synes den er undervurdert! Her får du altså den pannekaken du måtte ønske deg på et skip!

Utover det er universitetsområde oversiktlig og ryddig. Lett å finne frem og mange muligheter for å lese!

Bustad

Svart på

Sosialt miljø

Det er ikke så lett å bli kjent med lokale. Det tror jeg er en litt generell regel uansett hvor du er, for nederlenderne er jo bare hyggelige og greie. Jeg ble først og fremst kjent med andre utvekslingsstudenter, som befant seg selv i den situasjonen der de var avhengige av å stifte bekjentskap. Men dette var til gjengjeld en super gruppe mennesker!! Et godt råd er ikke å holde tilbake og gå frem til mennesker uansett hvor skummelt det måtte virke:) jeg angrer litt på at jeg ikke var hakket tøffere i begynnelsen. Ble kjent med noen superkule nederlenderne helt mot slutten og de skulle jeg gjerne hatt mer tid med!

2016

Vår 2016 - PRPSYK

Vår 2016 - PRPSYK

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

På utveksling i Groningen er det veldig greit å skaffe seg sykkel. Jeg leide sykkel, og synes det var veldig greit ettersom det fulgte med forsikring i tilfelle den skulle bli stjålet. Ellers går det også an å kjøpe sykkel til en rimelig pris og selge ved slutten av oppholdet.

Undervisningsformer

Jeg tok følgende fag; Controversies in social Psychology, Literature Study in health psychology, Intergroup relations, social and cross social psychology, social cognition and affect og social environment and behaviour. I de fire sistnevnte fagene foregikk undervisningen i form av forelesninger. Eksamensform var multiple choice. I Controversies in Social Psychlogy foregikk undervisningen i seminar hvor det var mye diskusjoner og karakteren var basert på deltagelse i klasserommet i tillegg til et essay. I literature Study in Health Psychology var det ingen undervisning. Man skulle lese en bok for så å ha en muntlig eksamen med utspørring i den boken på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Greit emnetilbud.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte kunne kanskje vært litt bedre dersom jeg hadde arbeidet mer med fagene. All undervisning ble gitt på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Veldig stort universitetsområde, og derfor er det greit med sykkel. Byen er kjent for å være "the city of talents" og "the city that never sleeps". Jeg vet ikke med talenter, men denne byen sover aldri. Det er mye å finne på. Det er en veldig fredfull by med tanke på kriminalitet.

Bustad

Flere studenter velger å bo på studenthybler. Det er jo fint for da blir man lettere kjent med andre studenter. Jeg valgte å leie egen leilighet fordi jeg ikke ville dele bad og kjøkken med 7-13 andre. Leide en leilighet via airbnb midt i sentrum som jeg delte med en annen og betalte 400 euro i måneden. Var kjempe fornøyd med leiligheten. For studenthyblene lå prisen på 395 euro. De fleste studentleiligheter er litt utenfor sentrum.

Sosialt miljø

ESN er et veldig fint tilbud for utvekslingsstudenter, og jeg anbefaler å bli med på så mange ESN arrangementer som mulig. Det var mest der jeg ble kjent med folk.

2015

Vår 2015 - PRPSYK

Vår 2015 - PRPSYK

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vil anbefale alle som reiser på utveksling å være tidlig ute med å finne fag på studiestedet og få disse godkjent, samt bli ferdig med alle de ulike skjemaene og papirene som må fylles ut. Da blir det litt mindre stress når man komme til studielandet, selv om det selvsagt alltid er noen praktiske greier som må ordnes etter ankomst. Nederland generelt, men også studieforholdene er ganske likt slik vi har det i Norge, så sånn sett går det meste knirkefritt. Folk er også veldig hyggelige og imøtekommende, så det er aldri noe problem å be om hjelp.

Undervisningsformer

I Groningen deler de semesteret inn i to blokker, nr 1 og 2. Dette innebærer at man tar rundt halvparten av emnene i første blokk og går opp til eksamen i midten av semesteret, for så å ta de resterende emnene etterpå.

Jeg tok fag innenfor sosialpsykologi og kultur- og helsepsykologi. For det meste bestod undervisningen av forelesninger (på engelsk) for store grupper, men jeg har også tatt "seminarfag" som i større grad fokuserte på diskusjon og munntlig deltakelse. Jeg tok dessuten et litteraturstudium hvor jeg jobbet for meg selv med litteraturen jeg og sensor var blitt enige om og gikk opp til en muntlig eksamen ved slutten av semesteret. Eksamensformene var stort sett multiple choice (dette gjelder særlig fagene fra bachelornivå), men noen ganger foregikk vurderingen gjennom essay-innlevering eller muntlig eksamen (master).

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke lett å finne emner innenfor sosialpsykologi i og med at jeg utvekslet i vårsemesteret (de fleste steder har bare sosialpsykologi i høstsemesteret), men ved å blande fag fra både bachelor og masternivå klarte jeg til slutt å finne fag som kunne godkjennes som erstatninger. Noen av emnene ble litt repetisjon fra tidligere år, men det var likevel noe nytt å lære i alle emnene og jeg vil kanskje også si at fokuset noen ganger skilte seg litt fra hvordan det er hjemme. Noen fag var forholdsvis "enkle" og svært overkommerlige mengdemessig, mens andre var mer utfordrende og krevde mer arbeid.

Fagleg utbyte og språk

De har bachelor- master-grader både på engelsk og Nederlandsk, og jeg tok alle fagene mine på engelsk. Foreleserne snakker stort sett bra engelsk, man må bare venne seg til den noen ganger litt tykke aksenten (ofte tyske forelesere). Jeg føler jeg har lært det jeg trengte å lære dette semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetslokalene er spredt utover hele byen, med de fleste lokalisert i sentrumskjernen. Det er imidlertid et ganske mye brukt område som ligger noe nord for byen, men dette er bare en 5-10 minutters sykkeltur unna (og det er selvsagt ingen tunge bakker på veien). Hovedbiblioteket ligger sentralt og i nærheten av mange koselige kaféer og restauranter.

Selve byen er ganske liten og det går fort å bli kjent her og å føle seg hjemme. Det er likevel flere handlegater med diverse butikker og et godt utvalg av restauranter og kaféer. Groningen er kjent for et veldig ungt bymiljø og det er derfor veldig mange forskjellige utesteder å velge blant. Disse er dessuten åpne til langt på natt og stenger ikke før rundt 5-6. Så selv om det ikke er en storby, er det absolutt mye å finne på. Kulturtilbudet er det ikke noe å si på og erasmusorganisasjonern har arrangementer gjennom hele semesteret.

Alle har sykler og jeg vil anbefale deg å skaffe deg en sykkel så fort som mulig om du reiser hit. Det er en behagelig og super måte å komme seg hvor enn det måtte være på svært kort tid. Jeg har ikke brukt offentlig transport i det hele tatt, bortsett fra når jeg har reist til andre byer selvsagt, da har jeg tatt toget.

Bustad

De fleste internasjonale studentene her bor i studenthus. Det er flere ulike studenthus plassert rundt omkring i byen, men jeg har inntrykk av (basert på folk jeg har blitt kjent med) at det som ligger i Winschoterdiep er det mest populære og setrale. Dette er en veldig sosial måte å bo på og du blir garantert kjent med en hel haug andre utvekslinsstudenter om du velger å bo på denne måten. Du må imidlertid dele kjøkken og bad med veldig mange andre studenter og jeg oppfatter ikke prisene noe særlig bedre enn om man velger å bo på andre måter. Man kan finne et rom i en delt leilighet til samme pris, hvor standarden er betydelig bedre og forholdene litt "roligere". Dette gir etter min mening også større sjans for å blir kjent med Nederlendere og ikke bare utvekslingsstudenter. Det finnes Facebookgrupper hvor man kan finne slike rom.

Sosialt miljø

Erasmusorganisasjonen sørger for at det alltid er noe å finne på. Å delta på disse gir dessuten en utmerket mulighet for å bli kjent med andre. Særlig i starten vil jeg anbefale å være med på mye. Da har de en velorganisert introduksjonsuke med fullt program med ulike typer arrangementer. Erasmus, men også andre organisasjoner, arrangerer turer til ulike byer i både Nederland og andre land rundt om i Europa. Selv reiste jeg til Polen med en organisasjon som heter VIP. Dette er ypperlig dersom man har lyst til å se mer av landet eller andre land mens man er på utveksling.

Jeg vil også nevne at Nederlenderne er et veldig åpent og hyggelig folkeslag som er lett å komme i kontakt med. Ikke bli forundret dersom de kommer springende for å hjelpe deg dersom sykkelkjeden din løsner eller du skulle være uheldig å falle. Spesielt i Groningen er det et stort internasjonalt studentmiljø og man føler seg veldig velkommen som utvekslingsstudent.

Par på sykkel
Foto/ill.:
© Rijksuniversiteit Groningen

Informasjon