Hjem
Studentsider
erasmus+icm

Charles Darwin University og Sosiologisk institutt (ERASMUS+ICM)

  • LandAustralia
  • ByDarwin
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+icm
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på studieprogramma i sosiologi vert prioritert før andre samfunnsvitskaplege område, men alle UiB-studentar kan søkje gitt at ein kan finne emne som passar med studieplanen. Karakterkravet frå CDU ligg ein stad mellom C og D, og du må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er engelsk. Norske studentar slepp som regel unna engelske språktestar dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande skule. Nokre fag og studiar på masternivå vil krevje ein språktest. Ved dårlegare karakter enn dette må studenten finne informasjon på nettsidene til CDU om kva dokumentasjon for språkkompetanse universitetet krev.

Kva emne kan eg ta

CDU er eit breiddeuniversitet som tilbyr fag innan dei fleste studieretningar. Ein styrke er CDUs Northern Institute - "people, policy, place", med emne innan ulike samfunnsvitskaplege disiplinar.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Ein kvalifiserer ikkje til erasmusstipend på denne avtalen, men reiser som zero-grant student.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Charles Darwin University (CDU) er eit forskingsintensivt breiddeuniversitet med om lag 22 000 studentar. Ein stor del av desse er fjernstudentar eller deltidsstudentar, så den faktiske studentmassen på campus er forholdsvis liten. Universitetet vart grunnlagt i 2003, etter ein fusjon mellom Northern Territory University, The Menzies School of Health and Research og Centralian College, og hovudcampus er i Darwin i delstaten Northern Territory. Innan forsking har universitetet hovudfokus på to relativt breie område; Environment and Livelyhoods og Human Health and Wellbeing.

Med sine om lag 150 000 innbyggarar er Darwin hovudstaden i delstaten Northern Territory, altså heilt nord i Australia. Byen vert ofte omtala som Gateway to Asia, og ligg nærare fem andre hovudstader enn den australske hovudstaden. Klimaet er tropisk, noko som inneber stabile temperaturar året gjennom. Ein skil mellom "dry season" frå mai til september og "wet season", der det meste av regnet kjem mellom desember og mars.

Bustad

Via nettsidene til CDU kan ein finne informasjon om og søke om bustad på campus. Ein kan også få råd og hjelp til å finne bustad utanfor campus, dersom det er det ein ønsker.

Semesterinndeling

Semester 1 er frå slutten av februar til slutten av juni. Semester 2 er frå slutten av juli til slutten av november.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 - BA i sosiologi

Haust 2018 - BA i sosiologi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Charles Darwin University er en super skole med mange ulike fag å velge mellom. Foreleserne har høy faglig kvalitet og ønsker alle det beste. Det var også et godt hjelpeapparat som kunne hjelpe med det meste!

Undervisningsformer

På CDU og i Australia generelt er det mer arbeid å gjøre gjennom hele semesteret sammen med en avsluttende eksamen i noen fag. Dette synes jeg personlig var helt supert! I de fleste fag var det 2-3 quizer og 1-2 innleveringer, disse utgjorde hver for seg alt fra 10-40% av karakteren. Det blir jevnere arbeid og ikke like mye press på slutten av semesteret i eksamenstiden.
Fagene var oppdaterte og moderne med temaer fra dagens samfunn. Det er mange forelesere som filmer forelesningene sine, dette er et godt hjelpemiddel til eksamen og andre oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet til CDU var bra, og jeg hadde de mest spennende fagene jeg noen gang har hatt! De hadde flere interessante fag, særlig til samfunnsvitenskapelige studier. Det var fag som utfordret, og som var lærerike på en helt ny måte - samtidig som det var innslag av tidligere læring fra UiB. Fagene var oppdaterte og ny-moderne. Det var flere fag en ikke får andre plasser som for eksempel fag om urbefolkningen i Darwin. Det var svært interessant å lære om kulturen og menneskene der, noen som er helt spesielt og ikke kan gjøres på en så god måte andre steder.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom alt på skolen foregår på engelsk var det uvant, men det tok ikke lang tid før en ikke tenkte på det. Lærerne tok hensyn til at ikke alle hadde engelsk som morsmål, og vær svært forståelsesfulle samtidig som de ønsket å se forbedring og hjalp med både faglig og språklig utvikling.
Det var både klasseundervisning med diskusjon og samarbeid, og andre lærere valgte tradisjonell forelesningsform med PowerPoint og heller et seminar utenom til spørsmål og diskusjon.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og fint - det var et stort bibliotek med mange leseplasser både til samarbeid og rolig lesing, flere fine cafeer, postkontor, bokbutikk og flere ting, men det ligger et lite stykke vekke fra sentrum. Selv om det tok en busstur på 30min til sentrum var det mest nødvendige i gåavstand til campus og bo-områdene. Det er et stort handlesenter 10min gåavstand fra universitetsområdet som har alt man måtte trenge. I sentrum har de en søt gågate, og fint badeområde med diverse leker, et bølgebasseng og andre interessante ting å finne på.
Høstsemesteret starter varmt, men utholdelig - videre mot jul blir det varmere og høyere luftfuktighet som kunne være utfordrende som nordmann til tider, men man har også blitt mer vandt til varmen på dette tidspunktet.

Kollektivtransporten var fungerende, men ikke den beste. Det gikk en del busser til badeområder og sentrum på dagtid, men på kveldstid var det mer utfordrende. Som for eksempel om en ville dra til det kjente "sunset market" på en torsdag, måtte en huske å passe på å rekke siste buss hjem, før de sluttet å gå for kvelden. Sykkel var et fint alternativ til å komme seg både til skole og andre steder, det var spesielt fint i varmen med vinden i håret :)
De som bodde der lenger enn et semester hadde som regel investert i en bil, så dette er også et alternativ - men om en blir kjent med andre som har bil klarte en seg også uten selv!

Bustad

CDU har en campus rett ved universitetsområdet som heter International house. Her bodde de fleste utvekslingselevene og andre internasjonale studenter. Det negative med denne boplassen var at det var kun enerom, og toaletter og kjøkken måtte en dele med flere andre mennesker. Positivt med denne plassen var at det var alltid mye gøy å finne på, både med alle nye venner men også i regi av lederne; det var alt fra spillekvelder til utflukter til nydelige områder i utkanten av Darwin.
Det er også et tilbud som ligger 10-15min fra universitetsområdet, hvor det er enerom, dobbeltrom og firemannsrom. Her har man eget bad og kjøkken, og en liten stue med TV og sofa. Det var mindre sosiale sammenkomster her, men et finere alternativ.
Personlig ville jeg anbefalt å bo på International house om en drar alene, her er det umulig å ikke få nye venner! Men om en drar sammen med andre er UniLodge et fint alternativ hvor en har stue og kan bo sammen.

Sosialt miljø

Darwin er en nokså liten plass, men med mange internasjonale studenter og andre mennesker som tar alle imot med et smil. Det er et godt uteliv, også er det festivaler og markeder som skjer gjennom året.
Det er veldig smart å bli med på orientation week helt i starten av semesteret. Her får man tips og regler. Og også muligheten til å bli kjent med andre studenter og tilbud om å bli med på sosiale utflykter. På skolen er det også flere klubber og muligheter for å drive med sport og trening.
Det er ikke samme system på orientation week og fadderuken, det er ikke mange kveldsarrangementer med alkohol, men dette er lett å arrangere sammen med de andre studentene en blir kjent med på dagtid.

Informasjon