Hjem

Utdanning

erasmus+

Radboud Universiteit Nijmegen og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByNijmegen
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelor eller masterprogram ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor- og masterstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valfrie semester eller i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere og høgare grad (BA/MA) avhengig av tilbod og krav om forkunnskapar.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

 

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

 

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester og du kan reise ut i ditt valfrie (5. semester) semester av profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: http://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/exchange-students/overview-exchange/

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Radboud Universiteit Nijmegen er kalla opp etter ein biskop, og blei grunnlagt i 1923 som Katholieke Universiteit Nijmegen fordi det romersk katolske miljøet ville styrke sin posisjon i samfunnet. I dag er den religiøse profilen mindre framståande. Universitetet har sju fakultet, 1600 tilsette og 19 000 studentar. Sentrale forskingsområde er blant anna medisinske fag, astrofysikk og lingvistikk. Universitetet har rykte på seg for å ha eit usedvanleg tiltalande og grønt campusområde. Dette ligg i bydelen Heyendaal og har gode transportsamband til sentrum.

Nijmegen har om lag 150 000 innbyggarar og ligg ikkje så langt frå Tyskland, i den sydvestlege delen av Nederland. Byen har røter attende til Romartida og er ein av landets eldste.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor tilbyr utvekslingsstudentar hjelp med å finne bustad så langt kapasiteten rekk. Ein kan søke om bustad samtidig som ein søker om opptak til utvekslingsopphaldet. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Nijmegen rundt semesterstart.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2018

Benjamin Lindberg Borch

Benjamin Lindberg Borch

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Sykkel er det absolutt beste framkomstmiddelet i dette landet, med sykkelveier overalt. Ikke kjøp sykkel da disse alltid blir stjålet. Lei heller en sykkel fra selskapet swapfiets (12euro i mnd), da får du alt av service inkludert og de kommer og leverer en ny sykkel til deg om du har det minste problem.
Vær ops på at mange butikker kun tar nederlandske bankkort, så med mindre man ønsker å ta ut penger regelmessig gjennom semesteret ville jeg opprettet en nederlandsk bankkonto.

Undervisningsformer

Varier veldig fra fag til fag, men generelt sett var det mange vurderingsformer som for eks: deltagelse i undervisning, presentasjoner, essay, gruppearbeid, eksamen, osv.

Vurdering av emnetilbodet

Helt greit i mitt tilfelle.

Fagleg utbyte og språk

Dyktige lærere, god tilrettelegging og godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er bra med gode treningsfasiliteter, bibliotek, osv. Byen er fin, med mange fine parker og strender rett i nærheten av sentrum. Sammenlignet med andre nederlandske byer er det ikke den fineste, men har definitivt sin sjarm.

Bustad

Ved valg av studentbolig gir jeg følgende tips:
Talia - Beste stedet og bo ettersom du bor mitt i sentrum og det er det nyeste og mest moderne komplekset. (litt mindre sosialt ettersom du kun bor med 3 andre).
Hoogeveldt - Stedet du vil bo om du ønsker å bo med masse folk og feste mye.
Vossenveld - Bedre boforhold en Hoogeveldt (egen dusj, osv), men du må sykle mye ettersom det er et stykke utenfor sentrum (dette plaget meg lite ettersom det er slik du får den virkelige nederlandske opplevelsen. Sykle overalt)

Sosialt miljø

I all hovedsak har jeg blitt kjent med og fått meg venner som også er på utveksling. Ettersom utvekslingsstudenter har en egen orienteringsuke er det her du vil finne deg venner, og det er akkurat mange nok til at du ikke vet hvem alle utvekslingsstudentene er, men du vet hvem de fleste er.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2017 - 02.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du kommer inn på Radboud University, ta kontakt tidlig med skolen for å finne en plass å bo. Talia er blant annet en plass som er veldig populær. Det er veldig grei standard der, og de fleste vil derfor bo der. Det ligger i sentrum, og det tar omtrent 10 minutter å sykle til skolen derfra.

Det er greit å merke seg at de fleste dagligvarebutikker i Nederland ikke tar visa eller mastercard. Da må man betale med kontanter.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer fra fag til fag, men det er som regel forelesninger. Det er ikke slik som på UiB med store klasser, men det er omtrent 30 personer i hvert fag.
I noen fag er det obligatorisk oppmøte, mens i andre er det ikke.
I noen fag har det noe å si for karakteren hvor mye man er tilstede, og hvor aktiv man er i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere "spennende" fag neste semester (vårsemesteret).
Faget "Introduction topics typical to Dutch Law" er obligatorisk (2 sp). Der er undervisningen obligatorisk.
Faget "Criminology" er utrolig spennende, men er ikke særlig jussrelatert. Det samme gjelder faget Law & Society, som er et fag innenfor sosiologi.
Ellers tilbyr de flere fag som er mer jussrelatert, blant annet Private International Law, som omhandler blant annet kontrakter mellom parter fra forskjellige land.

Fagleg utbyte og språk

Man blir uten tvil mye flinkere i engelsk. I begynnelsen er det litt vanskelig å tilpasse seg til juss på engelsk, men det går som regel fint.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ikke langt fra sentrum. Det tar omtrent 5-10 minutter å sykle fra sentrum til skolen. Det er også mulig å ta buss, men bussen tar gjerne 15-20 minutter.

Bustad

Universitetet tilbyr studentboliger til internasjonale studenter. Det er imidlertid greit å merke seg at enkelte plasser er det lavere standard enn det vi er vant til i Norge.
Det er mulig å finne "greie" studentboliger på Talia og i St. Canisiussingel. Begge ligger i sentrum. Der er imidlertid prisene slik som i Norge (450 euro).
Privatmarkedet er litt uaktuelt, da det er vanskelig å finne en plass å bo. Det anbefales likevel å takke ja til studentbolig, da det er mer sosialt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Nijmegen er helt fantastisk. Man møter mange forskjellige mennesker fra ulike land både i fadderuken og ellers.

Haust 2017 - BAPS-AOP

Haust 2017 - BAPS-AOP

15.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Som alle seier er det viktig å byrje tidleg. Sjekk gjerne kva papir som trengs og ha det klart når du kan sende det inn til Radboud, dette inkluderar språkbevis, pass, karakterutskrift m.m. Hugs spesielt å ha oppdatert Learning Agreement og Change Forms om du dropper fag, fakultet er ganske strenge på sånt. Likevel er dei som jobber der veldig hyggelige og dei hjalp meg med å ordne særskilte behov på eksamen og på å informere om viktige frister.

Vurder sjølv om du vil ha ein nederlandskbankkonto. Matbutikkar i Nederland tar ikkje Visa eller Mastercard, så om du ikkje gjer det må du bruke mykje kontantar. Eg valde å ikkje opprette ein, sidan eg berre var der i eit semester, men eg angra tidvis på det. Det er heller ikkje mogleg å bestille togbilletter online utan nederlandsk bankkonto.

Hugs å melde deg på orienteringsveka. Her får du gode kontakter og venar som du kan vere med resten av opphaldet. Dei eg møtte i orienteringsveka blei kjerna av mine venar og sosiale aktivitetar det semesteret.

Eg fekk lov til å bytte fakultet frå Faculty of Social Science til School of Management så eg slapp å ta psykologifag, dette var ingen problem men tok litt ekstra tid så pass på å vere tidleg ute med dette. Vil òg anbefale å lese seg litt opp på byen og Nederland generelt.

I Nederland er det eksamen to gonger per semester, så du byrjar gjerne på nye fag i november. Pass på at du har ein balansert fagkombinasjon så du ikkje får for mykje arbeid halve semesteret. Ein del fag går over begge semester, som er ein fin løysing.

Undervisningsformer

Dei fleste faga hadde ein kombinasjon av forelesingar og seminar, som i Noreg. Det er dermed ikkje så veldig anleis, men for min del var seminara meir praktisk fokuserte enn eg er vant til. Dette var tidvis bra og tidvis dårleg, sidan kvaliteten endra seg veldig. Elles er mykje som i Noreg at gode forelesarar er verdt å få med seg, mens ein del ikkje er like god.

Dei fleste seminara var obligatoriske så det var viktig å vere tidleg ute for å kunne melde seg på dei tidspunkta som passa for meg. Det er òg ein del gruppearbeid i seminara, så der får ein møtt mange dyktige og hyggelige folk.

Vurdering av emnetilbodet

Sidan eg bytta fakultet slapp eg å ta psykologifag som eg er glad for, sidan få av psykologifaga tilgjengeleg var relevant for organisasjonspsykologi. Eg tok difor fag i business administration, human resource management, knowledge management, Germany og comparative public administration.

Eg syns human resource management-faget var ganske overflødig, det gjekk mykje på overflateinformasjon og eg kjende att mykje frå tidligare fag på graden. Knowledge management og comparative public administration, derimot, var særs spennande og eg lærte mykje. Det hadde mykje med veldig gode seminar i Knowledge management og ein veldig god forelesar i Comparative public administration.

Radboud tilbyr to fag til utvekslingsstudentar om Nederland og Tyskland. Desse faga er spennande om du vil lære meir om landet du er i, eller nabolandet. Faga har eit historisk og kulturelt fokus.

Eksamen er ofte multiple choice, eller ein kombinasjon av opne spørsmål og multiple choice. For min del var dette lite gunstig fordi eg måtte omstille læremåten min frå å jobbe med oppgåvar til å pugge meir.

Fagleg utbyte og språk

Alle faga eg hadde var på engelsk og dei fleste nederlenderne og andre utvekslingsstudentane snakka godt engelsk, så mangel på nederlandskkunnskaper var aldri eit problem. Eg følte ikkje at eg fekk utvida mine engelskkunnskaper så godt, men om eg ikkje snakka det flytande så antar eg at eg ville sett ei forbetring.

Fagleg fekk eg mykje ut av nokon av faga, som knowledge management. Eg lærte nye analysemetoder og eg lærte andre måter å lære på. I ein del av faga kunne eg lene meg mykje på tidligare kunnskap, som i human resource management.

Universitetsområdet og byen

Mange av bygningane på campus er nye, t.d. Faculty of Science og Faculty of Law. Like etter at eg reiste heim flytta School of Management til nye lokaler, så sjølv om eg hadde ein del dårlege forelesingssaler og seminarrom så er nok dette kraftig betra dette semesteret.

Nijmegen er ein liten by, men den er fin og du har tilgong til det du treng. Det er mange gode restauranter, kafear og gater å gå i. Sidan det er den eldste byen i Nederland får du sett mykje fin arkitektur om du går på byvandring, som eg vil anbefale. Det er òg lett å komme seg til andre byar i Nederland via tog eller buss om du vil utforske landet. Sidan Nijmegen ligg på den tyske grensa er det òg kort veg til tyske byar som Düsseldorf og Köln.

Bustad

SSH& tilbyr mange stader å bu som er litt spredd over byen. Det største er Hoogeveldt som ligg midt mellom sentrum og universitetet, ca. 5-10 min på sykkel til begge deler. Her er det billig, men du må bu med mange og standarden er ikkje særleg god. Det er eit stort festmiljø her. Eg budde sjølv i Galgenveld, som ligg like ved Hoogeveld, men er litt dyrare og du bur med færre folk.

Talia er den studentboligen med høgast kvalitet og ligg i sentrum like ved togstasjonen. Det er populært å bu her, så du må vere tidleg ute. Eg vil anbefale å unngå å bu i Vossenveld, som er særs billig men det ligg ganske langt vekke frå både sentrum og campus så du får ein del reiseveg.

Om du er villig til å betale ein del ekstra vil eg anbefale å sjekke Guesthouse Vertoef, som òg ligg i sentrum. Det er eit hotell som tilbyr langtidsbustad for studentar og det budde ein del her. Kvaliteten er høg, du kan bu åleine og du får vaskehjelp og hotellet tilbyr god service.

Sosialt miljø

Radboud har eit veldig godt miljø. Det er mange utvekslingsstudentar og byen er veldig dominert av studentar. Det skjedde alltid noko og det blei arrangert festar, filmkveldar eller middagar fleire gonger i veka. Det er sjeldent du har lite å gjere på.

Erasmus-utveksling er som å leve i ei boble, alle du er med er vekke frå heime og dei færraste kjenner så mange der. Dette gjer at det er veldig lett å møte nye folk og få venar og alle er imøtekommande.

Det var litt vanskeleg å komme inn på nederlenderne som studerte der, men du møter ein del via seminar og dei som var faddarane våre var med oss etter fadderveka jamnleg.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

20.08.2017 - 21.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Gå til anskaffelse av en sykkel så fort som mulig. Man kan enten kjøpe en egen, eller leie en til 15-19 euro pr måned. Dette kan gjøres gjennom faddergruppa, siden dette er en del fadderuka. Det er lurt å skaffe seg en sykkel med bagasjebrett, slik at man kan feste en sykkelveske. Dette gjorde ikke jeg, men fikk allikevel med meg dagligvarer hjem på et hvis.

I Nederland tar de fleste dagligvarebutikker ikke imot Visa som betaling, men Maestro. Derfor er det lurt å gå til anskaffelse av en Nederlandsk bankkonto, hvis man ikke har lyst til å ta ut kontanter hver gang man skal gå i matbutikken. Å gå til anskaffelse av en Nederlandsk bankkonto krever at man er registrert som innbygger av Nijmegen, og dette er en obligatorisk registrering uavhengig om du ønsker en bankkonto eller ikke. Dette får man beskjed om på mail før avreise, og man kan dermed booke tid for registrering før avreise.

Det er lurt å melde seg inn facebookgrupper for togbilletter, F.eks "NS group-ticket Nijmegen". Grunnen til dette er at man kan reise med til forskjellige byer i Nederland for 7 euro tur/retur, gitt at man er 10 stk som kjøper billett sammen. Det er ikke noe krav om at man reiser med de 9 andre personene man har kjøpt billetten sammen med.

Undervisningsformer

Som oftest vanlig forelesningsform. Man bør komme forberedt til forelesningene, for å klare å henge med. Dette gikk greit med de fagene jeg hadde. Jeg hadde kun et fag, International and comparative copyright law, der det var to innleveringer på 4-500 ord, som man ikke fikk karakter på. Mens de andre jeg reiste med hadde fag der man både måtte ha mer omfattende innleveringer og presentasjoner.
Videre varierer det fra foreleser til foreleser om hvor mye man skal delta i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudene som ble tilbudt av skolen kunne gjerne bestått av flere alternativer etter min mening. Jeg var heldig med fagene mine, ettersom det ene faget jeg hadde var et området jeg ellers ville ha tatt hvis jeg hadde blitt i Bergen. Resten var bare påfyll. Det er viktig å merke seg at tilbudene forandrer seg hvert semester. Det som tilbys høstsemesteret tilbys nødvendigvis ikke vårsemesteret, så det kan være lurt å se hva som ble tilbudt de ulike semestrene de tidligere årene. Dette kan gjøres på skolens hjemmeside.

Ettersom høstsemesteret hos Radboud varer fra september til januar, bør man ha dette i bakhodet når man velger fag. Jeg hadde i utgangspunktet et fag hvor eksamen ble avholdt i januar, men byttet dette ut slik at jeg hadde mine fem eksamener fordelt på november og desember.

Fagleg utbyte og språk

Av de fagene jeg valgte fikk jeg et godt faglig utbytte. Det var imidlertid vanskelig å øve til eksamen, da fakultetet ikke tilbyr eldre eksamener man kan jobbe med. Derfor lønner det seg å gå i oppsummeringsforelesningene, da foreleserne gjerne går gjennom hva de forventer av studentene under eksamen.

Jeg kom til Nederland med et ganske godt engelsk grunnlag, men allikevel var det tilfeller der fagengelsken min ikke hang like godt med under forelesningen. Videre er den generelle engelsken blant Nederlendere nok til at man kan kommunisere og spørre om ting.

Universitetsområdet og byen

Campusområdet er relativt stort, og består av flere fakulteter, hvor det juridiske fakultetet er det nyeste per dags dato. Det er ingen skillevegger mellom leseplassene slik som på Dragefjellet, dette gjelder det juridiske fakultetet og hovedbiblioteket. Universitetet huser også Nederlands største sportssenter, som består av 2 etasjes treningssenter, flere innendørshaller, tosifret antall tennisbaner, squashbaner, klatrevegger, løpebaner etc. Svømmehallen ligger 8 minutter unna universitetsområdet med sykkel.

Byen kan sammenlignes med Bergen. Det er ikke akkurat en storby, men man kan lett navigere seg rundt uten å gå seg vill. Utenfor bykjernen er det parkområder og strender, hvis været byr opp til det. Byen kan også by på en norsk karaokebar, der den norske eieren heter Rolf. Videre er det en gate, hvor alle studentbarene er "linet" opp.

Bustad

Jeg valgte å bo i en studentbolig, "Talia". Dette er en av de nyere studentboligene i Nijmegen, og er lokalisert rett ved siden av Nijmegen Central togstasjon, og 3 minutter unna sentrum, med sykkel. Men man bor 13-15 min unna universitetsområdet, med sykkel. I "Talia" deler man en leilighet med 3 andre studenter, og er vel den studentboligen som er nærmest en privat leilighet av studentboligene. Jeg betalte 430 euro i måneden, og for dette får man en vaskehjelp som vasker fellesområdene en gang i uken. Hvis man ønsker å bo mer sosialt, ville jeg anbefalt å bo på "Hoogeveldt", da bor man 3 min unna universitetsområdet, og det er billigere enn "Talia". Imidlertid deler man en leilighet med 14 andre personer. Men som oftest holdes festene på "Hoogeveldt".

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet vil jeg påstå er upåklagelig. Man blir godt tatt imot under fadderuka, og hvordan de arrangerer fadderuka, vil jeg si er bedre enn i Bergen. Det internasjonale kontoret på Radboud arrangerer ofte aktiviteter man kan melde seg på i løpet av semesteret. Videre er det noe som kalles "international tuesday" som holdes i en av "studentbarene" i sentrum, men pleier som regel ikke å være noe futt i de. Studentkirken på campus arrangerer også noe som kalles "meet and greet", hvor man betaler 3 euro for en treretters middag som er lagd av en gruppe fra et land. Det er alltid forskjellige land hver uke.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2015 - 10.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man søker bolig kan det være lurt å sette seg inn i hvor de ulike studentboligene som tilbys er plassert ettersom det er stor forskjell på dette. Sosialt sett er det en stor fordel å bo sentralt, da mye skjer spontant. Det er ikke alltid er like fristende å sykle 30 minutter hver vei for å komme seg til sentrum/campus.

Bli gjerne med på introduksjonsuken. Dette er en sosial uke med mye som skjer. Introduksjonsuken er likevel på ingen måte et must, særlig ikke som LL.M student. LL.M-klassen 2015/2016 bestod av rundt 30-40 personer, og den første måneden har alle det samme introduksjonsfaget. Det er derfor gode muligheter til å bli kjent med andre denne måneden. Generelt kan det anbefales å være mest mulig sosial i begynnelsen av semseteret, ettersom det særlig er i denne perioden de fleste er ute etter å bli kjent med flest mulig (naturlig nok).

Gå gjerne til anskaffelse av en nederlansk bankkonto. De fleste butikker aksepterer visa/mastercard, men særlig matvarebutikker og enkelte mindre butikker/restauranter/barer aksepterer bare "debitkort" (ikke det samme som et visakort i følge nederlendere). Studentkonto er gratis i flere av bankene (i hvert fall i ABNamro (abnamro.nl)).

Også et reisekort kan være ok å ha, dersom man vil ta bussen en del (ha likevel i bakhodet at alle stort sett sykler). Dersom man vil reise med tog for å se ulike ting i Nederland kan også dette reisekortet brukes, men de fleste internasjonale studenter bruker "grouptickets", som er en måte å få mye rabatt (søk etter "grouptickets"-grupper på facebook, eller finn en passende gruppe venner og reis sammen). Man betaler da 7-8 eur for en hel dag med reising, sammenlignet med rundt 40 eur. Nettsiden til togselskapet i Nederland er NS.nl. Her finnes mer informasjon om de ulike billettilbudene.

Undervisningsformer

Undervisningsgruppene er generelt langt mindre enn det vi er vant til fra UiB. De fleste fagene har rundt 30 personer, og undervisningen minner slik sett mer om "storgrupper". Personlig synes jeg det er positivt, da terskelen er lavere for diskusjon. Videre er alle forelesere stort sett imøtegående og hyggelige.

Eksamene er også ulike fra dem vi kjenner fra UiB. Eksamen varer som regel i 3 timer, og på denne tiden får man langt flere (og små) spørsmål. Mitt generelle inntrykk er at det generelt kreves at du kan det som har vært gjennomgått på forelesning - ikke mer, for å få full pott. Det er mindre krav til selvstendig refleksjon og drøftelse, enn ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Studieåret 2015/2016 kunne man velge mellom tre ulike "tracks" (European and International law advanced, Business Law og Human rights). De ulike tracksene har ulike obligatoriske og semiobligatoriske fag, men valgfagene er i noen grad de samme. Det er derfor gode muligheter for å sette sammen en profil av de fagene man ønsker selv.

En faktor å ha i bakhodet kan være at innholdet og vansklighetsgraden i de ulike fagene varierer i stor grad. Enkelte fag, særlig valgfag mange utvekslingstudenter/ersamusstudenter velger, syntes å være langt enklere enn de obligatoriske fagene. Ta gjerne kontakt med internasjonalt kontor ved det juridisk fakultet for en oversikt over karakterstatisitikk, dersom du ønsker å gjøre det enklere for deg selv. Naturlig nok må man likevel også velge etter interesse... Hjemmesidene til Radboud beskriver de ulike fagene på en god måte, og hvilke krav de stiller (foreksempel hvorvidt vurderingen bare består av eksamen, eller om også essay eller muntlige fremføringer er tellende. Det kan også være en fordel å ha en viss oversikt over de ulike eksamensdatoene. Det er naturlig nok enklere å prestere dersom fagene er spredd over flere uker, i stedetfor 4 dager på rad. Generelt varer eksamensperioden fra slutten av november til januar, men de fleste eksamene var i 2015 plassert i desember.

Fagleg utbyte og språk

Generelt holder foreleserne ved Radboud et høyt engelsk faglig nivå, noe som naturligvis smitter over på studentene. Videre tilbys det et akademisk skrivekurs på høstsemesteret for dem som ønsker å forbedre språket. Det er også en egen ansatt som bistår med språklig forbedring særlig i forbindelse med masteroppgaven, for dem som ønsker å benytte seg av hennes tilbud.

Det er likevel generelt lite skriftlig trening, eksampelvis gjennom essays el. Det er derfor primært gjennom masteroppgaven man har mulighet til å forbedre det skriftlige språket.

Muntlig er det lite trening - ved mindre man hopper i det og tar del i undervisningen selv. Generelt inneholder all undervisning diskusjon, men læringsutbytte er betinget av egen innsats og at man faktisk velger å si noe.

Vedrørende det faglige utbyttet avhneger dette i stor grad av hvilke fag man velger. Noen fag er enkle, nettopp fordi det ikke stilles særlig høye krav til lærlingsutbytte. Det er derfor vanskelig å gi et generelt svar på lærlingsutbyttet.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en relativt liten studentby, omtrent på størrelse med Bergen. Koselig, men ikke akkurat en verdensmetropol. Fordi det bor svært mange studenter der, er det likevel nok å ta seg til!

Campus er samlet på ett område, og er derfor mer oversiktelig sammenlignet med UiB.

Bygningen til det juridiske fakultet er nybygget, og fungerer utmerket. Mye lys, og et fint bibliotek med mye leseplass og et bredt utvalg av oppdatert litteratur (veldig praktisk for dem som skriver masteroppgaven der).

Bustad

Selv valgte jeg å bo privat i et kollektiv med nederlendere. Dette anbefales for dem som ønsker å bli bedre kjent med den nederlandske kulturen. Det er likevel ikke den letteste oppgaven å "komme seg inn" i et slikt hus, særlig ikke i august når "alle" er på utkikk etter et sted å bo. (Nederlende arrangerer det de selv kaller "kijkavonds", og for å bli invitert må man skrive en "søknad" som beskriver hvorfor de skal velge nettopp deg. "Kijkavond" er en sosial kveld, men fungerer samtidig som et intervju. Generelt snakker Nederlendere bra engelsk, men mitt inntrykk er at mange foretrekker å bo med folk som snakker nederlandsk). For å finne privat bolig kan man bruke kamernet.nl, men de fleste bruker ulike grupper på facebook (søk etter "kamer Nijmegen" ol.).

Kvaliteten på studentboligene er varierende. Jeg vil anbefale å studere googlemaps og avstandene til sentrum og campus før en beslutning tas. Selv bodde jeg 30 minutter på sykkel fra campus/sentrum de første to månedene. Dette ble veldig slitsomt i lengden på grunn av alt det sosiale som foregår.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært godt. Innad i LL.M "klassen" er alle venner, og alle som kommer er ute etter nye bekjentskaper. Det er mye som skjer hele tiden, samt en veldig åpen og gjestfri innstilling til alt av fester etc. som blir arrangert ulike steder. Alle er alltid velkommen!

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 08.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet har mye gode sjekklister og lignende som får deg trygt gjennom prosessen. Den skriftlige veiledningen fra Radboud er enkel å følge og utvekslingsansvarlige på det juridiske fakultetet her hjemme er behjelpelige.

Det er til enhver tid en facebookgruppe for Internasjonale studenter i Nijmegen (f.eks Nijmegen International Students 2016/2017) hvor man kan få kjøpe sykler o.l billig. fra studenter som reiser fra Nijmegen o.l.

Undervisningsformer

Faget International Criminal Responsibility var utelukkende forelesningsbasert. European Employment Law og Comparative Constitutional Law var forelesninger med lav terskel for å stille spørsmål og man ble godt kjent med læreren. Substantive Law of The EU hadde timer med forelesninger og timer med gjennomgang av oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet omfatter mye EU-rett og annen internasjonal rett. Selv valgte jeg å ta fag som omhandlet de fire eu-frihetene og arbeidsrett.. Mange av prinsippene er her de samme og da lærer man fagene fortere. Dersom man er historisk interessert, anbefales både International Criminal Responsibility, Comparative Constitutional Law og Legal Philisophy. Fagstoffet har historisk bakteppe og blir derfor noe mer levende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået er høyt og man må gi en ærlig innsats for å få uttelling over gjennomsnittet . Man har en vesentlig fordel sammenlignet med studentene som ikke har skrevet oppgaver på skolen.

Alle forelesere, lærere og fakultetspersonell er gode i engelsk. Det samme kan sis om studentene på fakultetet.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en middels stor by og har godt kollektivtilbud samt sykkelveier overalt. Det finnes store handlesenter rundt om i byens bydeler.

Jusbygget er helt nytt og har utmerket kantinemat. Det er gode arbeidsrom med både stasjonære pcer og plass til å jobbe med egen laptop. Det er innbydende omgivelser som gir arbeidslyst.

Bustad

Jeg bodde i et leilighetshus sammen med nederlendere i nærheten av Vossenveld, som ligger omtrent ti minutter med sykling unna skolen. Nederlendere er konsenterte og har bestandig mye forskjellig å gjøre, så de kan være litt treige å få med sammenlignet med internasjonale studenter.

Hoogevelt er ideelt for studenter som ønsker "college" opplevelsen rett med campus hvor en kommer tett på de andre studentene med mye festing. Hoogevelt og Galgenvelt har felles toaletter og dusj.

Talia er et helt nytt stort leilighetshus som ligger vegg-i-vegg med Nijmegens byterminal & togstasjon. Her får man eget bad og meget innbydende boplass.

Sosialt miljø

Elevene var innstilt på å sosialisere. Jeg anbefaler å være med på fadderuken og de sosiale oppleggene så mye som mulig for å bli kjent med folk.

Haust 2015 - BAPS-AOP

Haust 2015 - BAPS-AOP

15.08.2015 - 31.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Av forberedelser var det bare søknaden som måtte sendes i papir til universitetet og Erasmusavtalen til UiB, men ut over dette var det lite forberedelser. Av praktiske tips anbefales det å ta med regntøy, ettersom at det regner like mye som i Bergen, og innstille seg på å bli vant til å sykle fra A til B. Uten sykkel i Nederland kommer man seg ingen vei, og derfor tas alle de internasjonale studentene med til sykkelbutikker allerede første dag i fadderuken.

Undervisningsformer

Radboud legger opp til mye gruppearbeid og gruppeoppgaver, i tillegg til forelesninger. Mange utvekslingsstudenter opplevde som uvant men jeg forsto det slik at det funket bra og at de fleste lærte mye på det. Selv hadde jeg ingen fag med gruppearbeid, men forelesninger, seminarer og såkalte interactive lectures, som er som seminarer der foreleseren besvarer spørsmål knyttet til forelesningene og kommer med ekstra tips. Disse var også veldig nyttige.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt og svært innholdsrikt! Jeg tok valgfrie emner og fikk en god blanding av nisjefag innenfor både psykologi, sosiologi og business. Semesteret er delt i to perioder og jeg tok tre fag i hver periode, med en eksamensperiode i mellom.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var utrolig interessante og jeg lærte mye spennende, som jeg også kunne tenke meg å studere videre i fremtiden. Når det er sagt, er det faglige nivået svært høyt og det forventes at man kan mye fra før og jobber mye selv. Karakterskalaen er dessuten annerledes enn i Norge, og konverteringen av nederlandske karakterer til den norske skalaen, er ikke helt heldig.
Fagene er på engelsk og nederlenderne snakker jevnt over godt engelsk, i likheten med de internasjonale studentene. Nederlandsk er veldig likt norsk og tysk, og å lese menyer og skilt på nederlandsk er heller ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et stort campus der alle de 20 000 studentene er samlet på et sted. Det har en stor kantine hvor man alltid treffer kjente og et nyoppusset bibliotek hvor man kan jobbe så godt som døgnet rundt.
Nijmegen er ingen storby, men den store andelen studenter får den til å virke stor og innholdsrik. Den er kjent for å ha det mest mangfoldige utvalget i butikker i Nederland og den største tettheten av kafeer og barer. Det var flere ganger vi planla å feste i Amsterdam men endte opp med å dra tilbake og feste i Nijmegen isteden fordi barene i Nijmegen er åpne lenger og man alltid traff noen man kjente ute.

Bustad

Jeg bodde i studentkomplekset Talia, som ligger like ved sentrum og et kvarter på sykkel unna campus. Det er det nyeste i byen, og veldig likt studentboligene i Bergen. Firemannskollektivene her har store rom, balkong, vaskemaskin, tørketrommel og vaskedame (!) som kommer hver uke. Vil virkelig anbefale å bo der! Alternativt til Talia, er det flere andre komplekser som Hoogeveldt og Vossenveld, som også virket veldig greie, men forskjellen her er at man bor i korridorer med opp til 18 andre studenter. Fikk inntrykk av at disse var helt fantastiske sosialt men at det var veldig varierende hvor rent man klarte å holde det ettersom at man deler med så mange.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant studentene i Nijmegen er upåklagelig! Anbefaler å bli med på fadderuken, som minner veldig om den i Norge, da man slik blir godt kjent med alle de andre internasjonale studentene. Dessverre fikk jeg ikke så mange nederlandske venner og det har nok med at fadderuken for internasjonale studenter er lagt opp annerledes enn den for de nederlandske studentene. Likevel er miljøet blant de internasjonale studentene helt fantastisk, og når fagene begynner, blir man også litt kjent med de nederlandske.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

31.08.2015 - 29.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Når en får innvilget opptak ved Radboud University, får man en del mail fra Universitetet vedrørende hva en må ha med seg av papirarbeid før man reiser. Det kan være greit å ordne med forsikringer også før man reiser. Juristforbundet har gode forsikringer for jusstudenter som skal på utenlandsoppholdet i EU/EØS til en billig pris. Når det kommer til mobiltelefon, så er det slik at når man reiser inn på skolen første dagen, så gir de deg en velkomstpakke som blant annet inneholder et Lebara sim kort. Dette tar du med deg til en telebutikk i Nijmegen (de finnes overalt i sentrum) og ber de om å ta inn dette nye simkortet i din mobil. Representanter fra Universitetet vil stå klar til å ta imot studenter utenfor både togstasjonen og utenfor det boligkomplekset du skal bo. Dette får man informasjon om via mail på forhånd. Transporten er veldig grei; man tar fly fra Bergen til Amsterdam. Fra Amsterdam tar man tog (det går hver halvtime) til Nijmegen. Denne togturen tar 1.5 time. Når det kommer til pakking av personlige ting så er det ikke nødvendig å ta med håndklær, sjampoer og lignende. Dette kan man få kjøpt overalt i sentrum. Spesielt en butikk som heter V&D har store avdelinger med alt man trenger av personlige ting. Denne ligger i sentrum. Mesteparten av forberedelsene før man reiser angår som sagt alt av papirer man må ha med og dette får man mail om.

Undervisningsformer

Undervisningen i juss foregår i mindre klasser enn det vi har i Bergen. Det er ca. 20-30 studenter i hver klasse utifra hvilke fag man har valgt. Undervisningen er på engelsk for de som har valgt engelske fag og pensum er også på engelsk. Universitetet har uttalt at de setter de beste foreleserne sine på fagene for utvekslingsstudentene. Kvaliteten på foreleserne er altså veldig god. Undervisningsformen varierer fra hvilke fag man har valgt og dette betyr at noen forelesere kan velge å teste studentene i både en avsluttende eksamen i tillegg til innleveringer. Det kan også være slik at foreleseren velger framføringer og muntlig eksamen. Dette står som regel inne på skolesiden der man velger fag. Dersom man har innleveringer og framføringer i tillegg til skriftlig og/eller muntlig eksamen, så vil disse normalt bli tatt med i den endelige karakteren. Dette betyr at man kan måtte ha en innlevering som teller 30% og en eksamen som teller 70%. Det som kan være problematisk er hvordan man får kjøpt pensum. Pensum i Nederland er veldig dyrt. I de fleste fag utgir de noe som heter "reader" og dette er en læringsmappe med utvalgte artikler og en oversikt over hva de skal ta opp i de ulike forelesningene. Denne mappen er billig og obligatorisk å skaffe seg. Foreleser informerer om dette på skolesiden som du logger deg inn på. Disse må man bestille på nettet og deretter gå på skolen for å hente ut. Det høres komplisert ut, men all informasjon kommer på studentportalen og er veldig lett å håndtere. Når det kommer til bøker, så varierer det fra fag til fag om man må kjøpe bøker eller ikke. Dersom man har valgt fag som krever at man kjøper bøker i tillegg, så er det en side som heter www.bol.com som tilbyr bøker i de fleste fag. Disse bøkene kan oppleves som dyre, og da er det slik at mange studenter velger å kopiere utvalgte kapitler fra boken på biblioteket for å spare penger.

Vurdering av emnetilbodet

De ulike fagene som Universitetet tilbyr er varierte og gode. De fleste fagene har en internasjonal tilnærming med et sterkt EU - rettslig preg. Etter oppholdet i Nederland vil man derfor kunne se at man ikke har problemer med å lese EU-direktiver og rettspraksis fra EU. Det rettslige materialet er normalt internasjonale traktater og reguleringer og er selvsagt på engelsk. Enkelte av fagene kan virke enkle, men min opplevelse er at fagene er omfattende, så det er sterkt å anbefale at man startet tidlig å lese. Ettersom alle eksamene kommer etter hverandre med korte mellomrom i slutten av semesteret så er det veldig viktig å gjøre et godt forarbeid i starten av semesteret. Et av fagene som jeg opplevde som utfordrende var "International and Commercial Arbitration". Dette er et vanskelig fag, men ekstremt spennende. På andre siden av spekteret har de også et fag som heter "Criminology", som passer for de som er interessert i en mer teoretisk tilnærming til Strafferettslige fag. Foreleserne i dette faget er av svært god kvalitet og jobber direkte ute i feltet for å innhente informasjon til sitt arbeid som de også videreformidler til studentene.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom alle fagene er på engelsk så blir man på en måte kastet ut i engelskspråklig juss helt fra starten. Medstudentene og foreleserne kommuniserer på engelsk i tillegg. Læringskurven på engelskferdighetene vil stige forhåpentligvis veldig mye på kort tid. Det å avholde en eksamen på engelsk og i tillegg som omhandler juss vil for mange virke skremmende. Men dette går som oftest kjempe greit. Når man leser pensum på engelsk og snakker engelsk hver dag, så blir det ikke noe problem å skrive engelsk på eksamen.

Det faglige utbyttet er stort. Dersom man ønsker å lære mer om juss i EU så er Nederland stedet å dra. I tillegg er klassene mindre enn i Bergen så man vil få et mer intimt miljø i klassene, noe som kan være veldig positivt for læringsutbyttet. Ettersom kvaliteten på professorene er meget god så vil man oppleve at de også har en meget god pedagogisk tilnærming til utvekslingsstudentene. Det vil si at de begynner med enkle og oversiktelige ting, til å gå til mer vanskeligere problemstillinger.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er den eldste byen i Nederland og ligger helt sør. Det yrer av folk og god stemning hver dag i alle de koselige og små cafè gatene. Det er ikke langt til togstasjonen, hvor man i helgene kan ta tog til de ulike byene i både Nederland og byer i andre land. Belgia ligger ikke langt unna og er en kort togtur unna. Maastricht er en av de største byene i Nederland og er fantastisk koselig. I fadderuken vil de ta deg med til togstasjonen slik at du kan kjøpe et togkort som man bruker på togene i stedenfor å måtte kjøpe billett i skranken hver gang man skal ta tog.

Utelivet er bra. Det kommer selvsagt an på aldersgruppen man er i. Midt i sentrum, i bargaten, finner man utestedene for dem som er tidlig i 20 årene. Rundt om i sidegatene finner man pubene og utestedene for de litt eldre. Et sted som er bra for de som er 25 år og oppover er et sted som heter "Toon". Der yrer det av folk, spesielt om sommeren og helt fram til september. Et annet sted som er fantastisk gøy å besøke er på strandområdet. Der har de masse gamle stoler og live musikk i tillegg til mange boder hvor man kan få kjøpt alt fra Nederlandsk mat til Mexicansk mat. Å sitte på stranden å høre live musikk og drikke en rosè øl er fantastisk koselig. I tillegg er dette et sted som alle de lokale nederlenderne går til, spesielt om søndagene. Byen har mye gammel arkitektur og er mange steder hvor man kan spise lunsj i flotte bygninger både innendørs og utendørs. Nede ved stranden og promenaden er det også en del flotte steder å spise.

Universitetsområdet ligger ca.3 km utenfor sentrum. Dette er ikke noe problem ettersom man kjøper sykkel i fadderuken. Dersom man ikke vil sykle så går det busser til Universitetet hvert 10.minutt utenfor togstasjonen. Universitetet har vel omlag 20 - 25 000 studenter og er enormt. Bygningene er store og flotte og er av ekstremt god standard. Det Juridiske Fakultet heter " Grotius Building" og er helt nytt. Biblioteket er helt nytt i tillegg og er ikke overfylt i det hele tatt. Man finner altså alltid en plass å sitte. Kantinen har middag hver dag til en billig pris. Man kan også ta turen rett over til et bygg som heter "The Refter" og der har de en stor kantine, hvor mange velger å spise lunsj eller middag. Idrettsanlegget er også gigantisk, med flotte store fotballbaner og et gigantisk treningssenter hvor de blant annet tilbyr alt fra hesteridning til ishockey. Man kan melde seg inn i idrettsgrupper eller bare trene som vanlig på treningssenteret. Idrettstilbudet var veldig imponerende. Man får omvisning på idrettsanlegget og skolen i fadderuken. Denne omvisningen er BRA. I fadderuken skal man ha en såkalt idrettsdag og denne må du ikke gå glipp av. Man trenger ikke bli med på alle øvelsene, man kan stå med vennene sine og se på alle som deltar. Dette er med andre ord: en stor fest med høy musikk og masse barer rundt om på området. Man går sammen med faddergruppen sin.

Bustad

Før man reiser må man søke om bolig. Det nyeste boligkomplekset heter "Talia" og er det beste stedet å bo. Her deler man normalt leilighet med 3 andre og leilighetene er stor, med vinterhage i tillegg. Husleien her er på ca. 4000 i mnd. Det er mange som vil bo her så det lønner seg å søke i god tid. Dette er også det dyreste stedet å bo. Men det er verdt det! For på de andre studentboligene så er det ekstremt mye festing. Dette har de også på Talia, men dersom du ikke vil ligge våken til musikk hver dag i uken så søker man plass på Talia. Talia ligger også rett ved togstasjonen og det er kort avstand til buss til skolen. Sykler man til skolen herfra er det på ca. 3 km. Talia ligger altså i sentrum. Et annet boligkompleks som heter "Hoogevelt" er et eldre kompleks med mange bygg. Her får man et rom, og man deler kjøkken og bad med opptil 16 andre. Så Talia taler for seg selv. Her deler man kjøkken og bad med 3 andre og man disponerer en hel leilighet i stedenfor bare et rom. Soverommene på Talia er svært flott og er helt nye. Man kan bestille pakker med dyner og kjøkkenting på forhånd. Dette får man mail om. Man kan bli plassert i leiligheter sammen med noen jusstudenter og studenter fra andre studieretninger. Dette er helt vilkårlig. Men man vil mest sannsynlig oppleve at flere fra faddergruppen din bor samme sted.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært godt. Dette var det beste med turen. Man skaffer seg venner allerede i fadderuken og man holder sammen med dem resten av oppholdet. Studentene i faddergruppene er ikke bare jusstudenter, men folk fra andre studieretninger også. Fadderuken er helt fantastisk og man får sett mye. Et av høydepunktene var hytteturen til "Somers" som de avholder hvert år. Dette får man mer beskjed om underveis. Man må melde seg på å betale for fadderuken før man reiser og dette får man mail om. De studentene som ikke meldte seg på fadderuken opplevde det som vanskelig i etterkant å få et nettverk. For de litt eldre, så ikke vær bekymret. Det er folk i alle aldre på alle grupper. Flesteparten er selvsagt tidlig i 20årene, men det er også en del som er eldre som er med. Dette glemmer man når man er midt oppi det hele. Dersom man har spørsmål om praktiske ting så vil fadderene hjelpe deg med alt. Det sosial miljøet på skolen er veldig godt. Med studenter fra alle land så møter man på folk som er veldig forskjellige. De fleste er like nervøs og lurer på det samme. Og da er det veldig greit at klassene er mindre enn i Bergen slik at man får et slags klassemiljø hvor hjelpen fra medstudenter ikke er langt unna.

2015

Haust 2015 - Master i digital kultur

Haust 2015 - Master i digital kultur

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

- Ta med det minst mulig når du flytter ned, ting kommer til å hope seg opp så når du flytter tilbake har du vanskelige avgjørelser å ta når det gjelder hva du skal ta med deg hjem.
- Alt du trenger for å etablere deg finner du på Hema (som er den nederlandske versjonen av Ikea, men uten møbler), som ligger ved Grote Markt (torget i Nijmegen), eller på Action (nederlandske Nille, bare bedre).
- De nærmeste matvarebutikkene heter Albert Heijn, Coop og Jumbo, og de er å finne stort sett over alt.
- Meld deg inn i gruppen på Facebook som heter "NS group-ticket Nijmegen"! NS er togselskapet i Nederland, og de har en ordning som gjør at det er billigere å reise som en gruppe med opptil 10 medlemmer. På Facebook-gruppen poster folk tider de vil reise og danner grupper som kan reise "sammen". Om ti personer er med på en gruppe-billett koster det 7 euro for en dagsbillett, tur-retur, uansett destinasjon i hele Nederland! Amsterdam-Nijmegen koster ellers ca 20 euro en vei!
- Nederland er som Norge når det gjelder å tipse. Du gjør det bare når servicen er utmerket når du er på restaurant, ellers gjør du det ikke. Om du tar taxi er det ok å tipse litt (typen "keep the change").
- Uansett hvor kost tid du skal være her, skaff deg en nederlandsk bankkonto og kort. De aller fleste dagligvare butikker tar ikke visa eller master, ettersom debit er vanligst her i landet. Du kan heller ikke bruke visa eller master når du kjøper billetter til lokaltog eller kino på nett.
- Når du skal ta ut penger fra den norske kontoen din anbefaler jeg å gjøre det i minibankene til Rabo (de har hittil gitt best kurs). Minibankene deres finner du enten på Grote Markt eller hos Rabo Bank selv, som ligger ved Keizer Karelplein (den store rundkjøringen).
- Det kan være lurt å lære litt av språket før du kommer, så jeg anbefaler å laste ned Duolingo. Det vil ikke gjøre deg proff, men det er en god hjelp. Språket har en merkelig uttale, men det er ikke så vanskelig skjønne når du leser.
- Transportmiddelet du trenger for å overleve i Nederland er sykkel. Du får kjøpt sykler enten av andre gjennom kjøp og selg grupper på Facebook eller på sykkel-sjapper. På Facebook kan du finne en brukbar sykkel for 50 euro, og du har gode muligheter for å prute. Sykkel-sjappene selger både nye og brukte sykler, og de billigste vil koste deg ca 75 euro. Den billigste sjappen jeg vet om er Rijwielboetiek Henk Geurts, som ligger like ved sentral stasjonen. Husk å sjekke tilstanden til sykkelen før kjøp. Det er ikke så viktig med gir eller håndbrems, ettersom Nederland er et veldig flatt land.
- Det kan være lurt å sjekke om du har lys på sykkelen din ved kjøp (du må sykle med lys både forran og bak på sykkelen når det er mørkt. Blir du tatt uten kan du få bot på 45 euro per lys du mangler!).
- Du må også ha en god lås på sykkelen, så invester i en kjettinglås eller skivelås. Om du tar med deg sykkelen din til en større by bør du ha mer enn en lås! Lås både fram- og bakhjul til rammen og rammen til noe annet. I Nijmegen bør du se ann området når du avgjør hvordan du bør låse sykkelen din.
- Lær deg sykkelreglene, og hvor på rangstigen du er til en hver tid! Buss er alltid øverst og de stopper ikke for noen, så kommer sykkel, deretter fotgjenger, og til slutt bil (elektrisk rullestol og scooter går under sykkel). Når du sykler må du holde deg i de markerte sykkelfeltene, følge egne trafikklys for sykler og bruke hendene til å indikere med. Dette er ikke spesielt vanskelig å gjøre i Nijmegen, men det blir mer komplisert jo større byen blir.

Undervisningsformer

Semesteret er det inn i to perioder, hvor enkelte emner går kun i første eller andre periode, mens andre går over begge.
Alle emnene jeg har tatt, både på master og bachelor nivå, har vært vanlige forelesninger. Foreleserne jeg har hatt har vært åpne for deltagelse av studentene i form av kommentarer og spørsmål, men i all hovedsak er det foreleser som har ordet.
De har forskjellige typer evalueringer i emnene, oppgaver en må besvare underveis, hovedoppgaver en skriver etter emnet er endt, fremføringer, presentasjoner og/eller eksamen.
Universitetet bruker Blackboard som deres portal, og den er meget enkel å bruke.

Vurdering av emnetilbodet

Radboud har mange forskjellige emner å tilby, og jeg har ikke opplevd noe problem med å kunne delta i noen av dem. De er dessuten åpne for at du kan ta emner ved andre fakultet enn det du hospiterer hos. Om du finner et emne som virker interessant kan du melde deg opp til det gjennom Osiris (RU's variant av StudentWeb). Om du ikke kan melde deg opp til et av emnene du er interessert i, trenger du egentlig bare å finne personen som er ansvarlig for emnet og spørre om du kan følge dette emnet. Du kan enten møte opp på kontoret deres eller sende en mail. I de fleste tilfeller sier de ja uten større bry, og da må du henvende deg til kontaktpersonen din RU og få dem til å melde deg opp til emnet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det har vært meget interessant å være her. Jeg har lært mye og hatt et godt utbytte av oppholdet.
Nederlandsk er en god blanding mellom veldig mange kjente språk, og som nordmann vil du ikke ha noen problemer med å lese menyer og mindre tekster. Det er verre med uttale ettersom de skarrer på g, uttaler både v og f som f og alle snakker relativt fort. Universitetet tilbyr språkkurs til redusert pris for studenter, så om en vil lære deg nederlandsk mens en er på utveksling koster det ikke all verden.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en liten og trivelig studentby. Byen er vant med utenlandske studenter og de aller fleste snakker godt engelsk. Det skjer ikke så mye i byen, men universitetet er veldig flink til å arrangere begivenheter og aktiviteter som passer alle. Dette er et flott sted å være om en vil fokusere på studiene, ha det koselig sammen med andre internasjonale studenter, men samtidig være nærme alle interessante destinasjoner. Amsterdam er kun 1 og en halv time unna med tog, Brussel 3 timer, og byen ligger nærme grensen til Tyskland som en praktisk talt kan sykle til!

Universitetet ligger litt utenfor sentrum, men det tar ikke mer enn 10 minutter å sykle. Campus er en vakkert område, og alt du trenger ligger i nærheten. Campus består av alle fakultetene, diverse biblioteker, administrasjonen, kafeteriaer, sportssenteret, kirken m.m. Alle bygningene på campus har egne navn og er oppkalt etter kjente personer innen ett av fagfeltene til fakultetet bygget tilhører. Du lærer fort hva byggene heter, eller i hvertfall hva forkortelsen er. Når du skal finne undervisningslokalet for et emne er det oppgitt på denne måten: SP.00.72. Bokstavene er bygningen (SP = Spinozagebouw (gebouw er nederlandsk for bygning)), de to første tallene er etasjen i bygningen, og de siste tallene er romnummeret. Dette gjelder alle bygg unntatt TvA som kun har en etasje, men flere bygg. Her er de to første tallene bygget.

Bustad

Universitetet har et samarbeid med SSHN som sørger for boliger til studenter. Utvekslingsstudenter som er der for kortere opphold (max ett år) kan søke om å bo enten i Talia, Hoogeveldt eller Vossenveld. Jeg har bodd i Talia under mitt opphold. Selv om det er litt dyrere enn de to andre stedene er det verdt pengene. Talia er nylig bygget, det er moderne og renslig. 3-4 studenter deler en leilighet med hvert sitt rom, kjøkken, et lite fellesareal, do, dusj og balkong. Boligen har en takhage som alle har tilgang til. Talia har også hushjelp som vasker fellesarealet en gang i uken. Talia ligger dessuten rett ved sentral stasjonen, få minutter unna sentrum.
De to andre boligene deler kjøkken, do og dusj per etasje, som vil si ca 10 studenter. Rommene er mindre enn de er i Talia, og det har en tendens til å være mer rot og styr der. Hoogeveldt ligger nærmest universitetsområdet og ca 10 minutter unna sentrum, mens Vossenveld befinner seg lengst unna alt. Det tar ca 30 minutter å sykle til sentrum og 15 til universitetet.

Sosialt miljø

Som internasjonal student vil du få mange internasjonale venner. Jeg anbefaler å ta del i O-week, hvor du vil få venner som du vil være med deg resten av livet, samtidig som du blir kjent med campus og byen. Stort sett alle du møter vil være åpne og trivelige, de vil stort sett være internasjonale studenter selv og være i akkurat samme situasjon som deg selv. Det vill alltid være en eller annen fest å ta del i, enter ute på byen eller på ett av bostedene. Ellers er det sosiale miljøet akkurat det du gjør det til.

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

02.02.2015 - 10.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Nederland er et land som ikke er spesielt eksotisk eller annerledes enn Norge. Store forberedelser skulle ikke være nødvendig. Et tips som du også kommer til å bli informert om flere ganger, er å skaffe en sykkel. Sykkel er nesten obligatorisk siden flere av bostedene ligger et stykke fra universitetet.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er ikke så forskjellige fra de som finnes hjemme. Jeg deltok både i fag på bachelornivå og masternivå. Fagene på bachelornivå har obligatoriske elementer som seminar og oppgaveskriving. De fagene jeg hadde på masternivå hadde bare forelesninger uten obligatoriske elementer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er interessant og variert, med både elementer fra folkerett og EU-rett. Utvalget er ikke det største, men variasjonen skulle sikre at det finnes noe for en hver smak.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra, fokuset på EU-rett er langt høyere, og går mer i dybden enn hva som er tilfellet på UIB. Det språklige utbyttet var noe mindre. Jeg trodde jeg hadde et godt grep på engelsk før jeg reiste, og jeg føler ikke at jeg har blitt spesielt mye bedre. På en annen side er bruk av engelsk som dagligtale alltid nyttig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er noe mindre enn UIB (Omtrent 20k studenter ), men det er samlet på en plass som gir et inntrykk av at det er større. Det juridiske fakultet er veldig moderne(stod ferdig høst 2014).

Nijmegen er på mange måter en studentby. Byen har litt over 100 000 innbyggere og er ganske gammel. Dette gjør at det meste er lett tilgjengelig enten med sykkel eller buss.

Bustad

Bostedet jeg bodde på var av grei standard, om enn noe industrielt og upersonlig. Komplekset virket å være fra tidlig 2000 tallet og rommet var av bra kvalitet. Korridoren jeg bodde i var i første etasje, og vi var fem stykker i den korridoren. Vi delte to toalett og to dusjer. Det var totalt åtte rom(tre av rommene var altså tomme). Det kunne vært problematisk dersom det var flere, spesielt side kjøkkenet var såvidt stort nok til oss fem. De andre korridorene i andre etasjer var større(12 rom tror jeg), men der var det dusj på rommene. Stedet jeg bodde på het Vossenveld, dette var nok det roligste av studentkompleksene (Dette virket å variere fra semester til semester). 20 min sykkeltur unna universitetet og 35 min unna sentrum var litt upraktisk. Hadde jeg visst slike ting på forhånd ville jeg nok ha bodd i et av de andre kompleksene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Som utvekslingsstudent virker det som man lever i en egen boble, isolert fra de lokale studentene. Jeg hadde minimal kontakt med de lokale studentene. Siden de fleste utvekslingsstudentene er i samme båt gir det god grobunn for sosialt samvær.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene til utvekslingsoppholdet gikk stort sett greit, den eneste ulempen var at det var litt mye papirer som måtte innhentes og sendes inn per post (jeg snakket med venner som skulle andre steder, hvor det meste skjedde elektronisk). Men det var egentlig ikke noe problem i det hele tatt, bare noe som måtte gjøres. Ellers vil jeg absolutt anbefale å melde seg på orientation week, det kan se ut som om det koster litt mye for en uke, men det er veldig mye inkludert (også en del måltider). Fadderuken var veldig morsom, ikke helt ulik fadderuken i Bergen faktisk. Jeg hadde veldig hyggelige faddere og faddergruppe, og vi fant på masse sammen gjennom hele semesteret. Man blir tatt veldig godt vare på som fadderbarn her.

De tar forresten ikke visakort de fleste steder (kun på de stedene der man skal betale ting som koster litt mer, som klesbutikker osv.), så jeg vil anbefale å ta ut penger på flyplassen. Jeg skaffet meg nederlandsk bankkonto etterhvert, det gjorde livet enklere og jeg slapp å tenke på at jeg måtte huske på å ha nok kontanter hele tiden.

Undervisningsformer

I de fleste klassene var vi mellom 20 og 50 personer, så forelesningene liknet mer på storgrupper eller seminarer i Bergen. Timene bestod stort sett av forelesninger, med mulighet for deltakelse og mulighet til å stille spørsmål hvis man ønsket det. I programbeskrivelsen til et par av fagene stod det at deltakelse i timen telte en viss prosentandel av karakteren (f.eks. i International Arbitration), noe som ikke var tilfelle fordi vi var altfor mange elever til at foreleserne hadde mulighet til å lære seg navn. Merk at i mange av fagene var det obligatorisk oppmøte, og man kunne ikke miste så alftor mange timer. I andre fag var det som i Bergen, og jeg følte jeg stort sett fikk mye ut av å gå på forelesningene selv om de ikke var obligatoriske.

Ellers valgte jeg bare fag med skriftlig eksamen (to-tre timer eksamen), og hadde alle eksamenene mine før jul. I International Arbitration måtte jeg skrive en oppgave i tillegg, mens i de andre fagene var det kun forberedelse til timene ved å lese noen tekster og evt. dommer. Det var absolutt mindre å gjøre enn i Bergen gjennom semesteret, selv om det ble mye jobb i eksamensperioden, da jeg hadde fire eksamener på to uker. Eksamenene var også litt lettere enn i Bergen: Mer pugging og mindre forståelse, selv om det selvsagt også her er en fordel å ha forståelse for faget, da vi både måtte løse caser og fikk teorispørsmål (relativt korte).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var en del interessante fag å velge mellom, særlig på høstsemesteret. Det var også gode muligheter for å bytte fag underveis dersom man ikke var fornøyd med fagene man valgte i utgangspunktet. De ulike fagene startet på forskjellig tidspunkt, noen startet i september, mens andre ikke startet før oktober. Vi fikk utdelt en oversikt over starttidspunktet da vi kom dit. Ettersom noen av fagene krevde oppmøte var det ikke alle man kunne bytte til, men jeg opplevde ikke at det var noe problem å finne interessante fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte International Arbitration, Private International Law, Criminology og International and Comparative Copyright Law. De to første fagene fikk jeg mest ut av og synes var interessante. Criminology var kanskje mer sosiologifag, men fortsatt nyttig og spennende å lese om ulike teorier bak straff osv. Engasjert og dyktig foreleser også. Copyright law ble kortet ned til kun fire forelesninger, og vi hadde ikke noe pensum. Noe som der og da var ganske deilig, men jeg føler ikke jeg hadde lært stort mer ifaget enn det jeg visste fra før. På eksamen fikk vi en case (ganske likt som i Bergen), som det var vanskelig å løse uten å føle at man kunne så mye. Det var også obligatorisk for alle erasmusstudenter å ha et to-poengs introduksjonsfag i nederlandsk rett, med fem forelesninger om diverse fag. Forsåvidt et greit og enkelt fag, men mengden lesestoff og vanskelighetsgraden på eksamen var uforholdsmessig med tanke på hvor få poeng faget var.

Når det kommer til språket foregikk alt på engelsk, og foreleserne var stort sett flinke i engelsk (om enn med litt nederlandsk aksent) og enkle å forstå. De få foreleserne som hadde engelsk som morsmål tok hensyn til at vi var en gjeng som hadde engelsk som annenspråk, og snakket sakte og forklarte stort sett vanskelige begreper.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var ganske fint, en liten campus med kantine, mulighet for å kjøpe bøker og skrivesaker osv. Det juridiske fakultet var i et splitter nytt bygg, og det var selvsagt veldig fint. I nærheten av skolen var det et stort og fint sports centre med mulighet for å prøve en rekke ulike idretter, gruppetimer og styrkerom.

Selve byen var egentlig ikke noe særlig å skryte av. En liten studentby, med sentrumskjernen kanskje på størrelse med Bergen, men det var ikke så mye å se på der akkurat. Nederland er jo forsåvidt et lite land, slik at det var enkelt å reise rundt med tog. Kort vei til Tyskland også. Men hvis jeg skulle valgt igjen ville jeg heller dratt til en større by hvor det er mer å oppleve. Det er ikke så mye som skjer i byen, og man er avhengig av å finne gode venner ganske raskt, sånn at man har folk å reise med og finne på ting med. Venner som har vært i større byer virker som om de har hatt det morsommere enn de som har vært i litt mindre byer som Nijmegen.

Bustad

I Nederland er det vanligst å bo i studentkompleks, det er stort sett billigere enn private leiligheter og lettere å bli kjent med folk. Man kan søke på forskjellige steder, jeg valgte Hoogeveldt som lå veldig nært både universitetet og sentrum (5-10 min på sykkel til universitetet og ca 15 til byen). Ulempen med Hoogeveldt er at man deler fellesarealer med 15 (!) andre, noe som gjør at kjøkkenareal og toalett/dusj ikke er spesielt rene (følelsen av å komme hjem og dusje i en dusj uten fluer var ubeskrivelig). Rommet er forsåvidt greit nok, selv om det ofte var en del fester og bråk i bygningen. Stort sett var man gjerne med på festene, men de gangene man ikke var det var det ikke så lett å sove. Man kan også velge å bo i Lent eller Vossenvelt, hvor man delte fellesarealer med færre (henholdsvis tre og syv/åtte andre), men det tar ca en halvtime å sykle til skolen og sentrum fra begge steder. Noe de fleste synes var altfor langt. Jeg ville nok valgt å bo i Galgenvelt eller Talia hvis jeg skulle valgt om igjen. Galgenvelt lå ti minutter fra skolen og ti minutter fra byen (igjen: Sykkelavstand), man delte fellesarealer med syv eller åtte andre og det var ikke like mye fester her. Talia er et helt nytt bygg (ferdig november 2014) i nærheten av togstasjonen (nesten i sentrum og 15 min unna skolen). Her deler man fellesarealer med tre andre tror jeg, og alt er jo nytt. Talia er i et kjempehøyt bygg med en kjempefin utsikt utover byen, og det virket som om de som flyttet inn der i november var veldig fornøyde.

Det er mulig å finne noe fint privat også, jeg har en bekjent som leide en knallfin leilighet i sentrum med to andre venner for 450 euro i måneden. Ulempen med det er at det ikke er like lett å få seg andre venner enn de man er på faddergruppe med. Jeg endte opp med å bli best kjent med de som bodde i samme korridor som meg.

Sosialt miljø

På Radboud University er de veldig flinke til å ta vare på utvekslingsstudentene, og de er et av de få stedene hvor de faktisk har en ordentlig fadderuke. Jeg anbefaler absolutt å melde seg på fadderuken, da dette var veldig gøy og en fin måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på. Radboud International Students arrangerer også ulike aktiviteter for utvekslingsstudentene gjennom semesteret.

Ellers gikk det helt greit å bli kjent med folk, selv om jeg hadde en forventning om at det kom til å bli lettere å få seg gode venner med en gang enn det var. Det var mange hyggelige mennesker der, men det tok mye lenger tid enn jeg hadde trodd på forhånd å få seg gode venner. Det kan muligens ha noe å gjøre med at alderen på studentene varierte fra 19-25, hvor de fleste var 20-22, altså minst to år yngre enn meg.

Jeg hadde i utgangspunktet planlagt å være i Nijmegen i to semester, muligheten til å være et helt år var faktisk noe av grunnen til at jeg valgte Nijmegen. Men siden jeg ikke helt hadde the time of my life som jeg hadde håpet på, siden bosituasjonen ikke var den beste, og de fleste andre utvekslingsstudentene dro hjem etter ett semester, bestemte jeg meg for at det holdt meg ett semester for meg også. Og jeg er strålende fornøyd med avgjørelsen. Alt i alt var det en fin opplevelse, mot slutten fikk jeg en del gode venner som jeg kommer til å holde kontakten med, og det var deilig med et avbrekk fra studiene i Bergen med et roligere semester i Nederland. Men - det var veldig godt å komme hjem også :)

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lite praktisk å bu i Nederland utan å få seg nederlandsk bankkonto. Dei tek ikkje VISA i andre enn veldig typiske kjende butikkar som "Primark", "H&M" osv. På alle matbutikkar og på skulen må ein ha maestro-kort.

Skaff deg sykkel med ein gong. Dette får du nok hjelp til i fadderveka. Det er også mogleg å søke seg fram til interne grupper på facebook før ein kjem, og då er det mange tidlegare utvekslingsstudentar som sel syklane sine for billigare enn det du kjøper dei for i butikken.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var stort sett at professoren snakka og vi lytta. Eg trur eigentleg meininga i mange av timane var å ha meir aktivitet frå studentane, men det blei det ikkje i timane våre.

Vurdering av emnetilbodet

Eg syns det var eit godt nok emnetilbod. Det var også veldig enkelt å bytte fag dersom ein kom fram til at ein ikkje likte det faget ein hadde begynt på. International office var veldig hjelpsame og tilgjengelege.

Fagleg utbyte og språk

Eg følte at kvaliteten på faga var høg, og eg lærte mykje dette semesteret. Professorane var stort sett gode i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet opna hausten 2014 og er veldig fint. Det som var litt dumt for utvekslingsstudentane er at nesten alle faga vi hadde var plassert i det gamle bygget. International office har uttala at dei syns dette var dumt og prøver å forbetre det til seinare.
Biblioteket var lyst og luftigt og behageleg å sitte i.

Byen er litt som Bergen; ein liten by full av studentar. Vårsemesteret har eg høyrt det er ein del festivalar der, men på haustsemesteret var det ikkje så veldig spanande der. Derimot er det korte avstandar i Nederland, så det er enkelt å ta seg ein togtur til Amsterdam eller andre byar. Då er det lurt å kjøpe eit OV-chipcard der du får 40 % rabatt på alle togbillettar. Du treng ein nederlandsk bankkonto for å kjøpe dette kortet. Utan dette kortet er det veldig dyrt å reise med tog. T/r til Schiphol kostar 38 euro utan avslagskortet.

Bustad

Eg budde i studentkomplekset "Hoogeveldt". Her hadde eg eit eige rom med vask, og så delte eg do/dusj og kjøkken med 15 andre. Standarden og reinslegheita i dette komplekset var ikkje god. Dusjane var som oftast tette med mykje fluger. Kjøkkenet var stort sett eit stort kaos med matrestar og oppvask som aldri blei teke. Det einaste positive eg kan seie om "Hoogeveldt" var at det var kjempesosialt og lett å få seg vener på gangen. Derimot kunne det bli i meste laget med festar på kvardagar i eksamensperioden. Det er også veldig lydt, slik at øyreproppane blei ein god ven gjennom semesteret.
Plasseringa av Hoogeveldt var god med 7-10 min sykling til jusbygget/treningssenter, og ca 15-20 minutt sykling til sentrum, og ca 7 min sykling til næraste matbutikk.
Når det gjeld bustad vil eg anbefale å heller søke på det nye studentkomplekset "Talia". Det ligg ved togstasjonen, og er ikkje ein lang sykkeltur frå skulen. Dersom det ikkje hadde vore for det sosiale i studentkompleksa hadde eg vurdert å leite etter ein leilighet på den private marknaden dersom Talia ikkje er ledig.

Sosialt miljø

Fakultetet tilbyr ein "mentor-week" første veka med mykje aktivitet og inndeling i faddergrupper. Dette er eit kjempegodt tiltak og ein har gode moglegheiter til å møte mange folk med ein gong. I dei ulike erasmuskompleksa var det også god stemning med mykje sosiale festar. For meg merka eg at det hadde stor betyding at vi reiser ut på utveksling i femteklasse, medan dei fleste andre land reiser dei tre første åra. Aldersforskjellen frå dei andre erasmusstudentane var derfor ganske merkbar.

brukt_radboud_university_nijmegen2.jpg

Interiør
Foto:
© Radboud University Nijmegen

Informasjon