Hjem
Studentsider
erasmus+

Radboud Universiteit og Institutt for geografi (ERASMUS+ - System Dynamics)

 • LandNederland
 • ByNijmegen
 • Studieplassar3
 • StudienivåBachelor og Master
 • AvtaletypeErasmus+
 • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for masterstudentar i systemdynamikk, som frå før har tatt GEO-SD302, GEO-SD303 og GEO-SD304 før. Dei kan som erstatning ta 3. semester i Nijmegen.

Når i studiet kan eg reise

Masterstudentar i sytemdynamikk som frå før har tatt GEO-SD302, GEO-SD303 og GEO-SD304 før, kan som erstatning ta 3. semester i Nijmegen.

Språk

Alle emne som inngår i EMSD-programmet blir undervist på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Masterstudentar i systemdynamikk kan ta emne som går i 3. semester i EMSD-programmet:

 • Computer Simulation Models and Organizational Decision-making (6 ECTS)
 • Group Model Building I (6 ECTS)
 • Strategic Decision-making (6 ECTS)
 • Group Model Building II (6 ECTS)
 • Research Methodology (6 ECTS)

http://europeansystemdynamics.eu/sample-page/curriculum/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Radboud Universiteit Nijmegen er kalla opp etter ein biskop, og blei grunnlagt i 1923 som Katholieke Universiteit Nijmegen fordi det romersk katolske miljøet ville styrke sin posisjon i samfunnet. I dag er den religiøse profilen mindre framståande. Universitetet har sju fakultet, 1600 tilsette og 19 000 studentar. Sentrale forskingsområde er blant anna medisinske fag, astrofysikk og lingvistikk. Universitetet har rykte på seg for å ha eit usedvanleg tiltalande og grønt campusområde. Dette ligg i bydelen Heyendaal og har gode transportsamband til sentrum.

Nijmegen har om lag 150 000 innbyggarar og ligg ikkje så langt frå Tyskland, i den sydvestlege delen av Nederland. Byen har røter attende til Romartida og er ein av landets eldste.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor tilbyr utvekslingsstudentar hjelp med å finne bustad så langt kapasiteten rekk. Ein kan søke om bustad samtidig som ein søker om opptak til utvekslingsopphaldet. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Nijmegen rundt semesterstart.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2024

Haust 2023/vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023/vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2023 - 12.07.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003.* Det er skikkelig sykkelkultur her, så man må virkelig ha sykkel her for å komme seg rundt. Været i Nederland er ganske sammenlignbart med Bergen egentlig, med en ganske så lang høst med mye regn. Men man sykler likevel! Vil anbefale å leie sykkel fra SwapFiets (i sentrum). Selv betalte jeg 2 euro i måneden ekstra for å ha kurv, og det var veldig greit både på vei til skolen og når man skal handle på butikken.

Togforbindelsene og bussforbindelsene er også veldig bra, så det går an å reise litt i helgene. Går f.eks direktebuss til Paris, eller man kan ta tog til Tyskland på julemarked. Hvis man vil til Italia mens man er her er det ganske billig å fly fra flyplassen Eindhoven.

Byen har masse koselige kafeer og restauranter der man kan lese/skrive hvis man vil det. Må anbefale cafeen Nolita, restauranten Paradiso og isen på Madaq.

Treningssenteret tilhørende Universitetet har et stort utvalg av gruppetimer, man kan leie tennisbane, trene på gymmen, spille squash ++. Kostet 160 euro for hele året, så det er ganske billig og anbefales.

Undervisningsformer

Opplegget for LL.M-studentene starter med faget «Advanced Notions», som er et slags kræsjkurs i europeisk og internasjonal rett. Dette var et fag med mye obligatoriske forelesninger, en gruppeinnlevering, en presentasjon og en eksamen. Faget starter med en gang, så her er det rett på. Anbefaler derfor å ikke planlegge for mye reising vekk fra Nijmegen de første 6-8 ukene, slik at man får med seg mest mulig. Dette er også et fag som alle de internasjonale studentene i klassen må ta, og når det er forelesninger nesten hver dag gjør det at man møtes ofte og blir fort kjent i klassen! Ellers er det masse ulike valgfag man kan velge mellom. Jeg tok selv Private Law, International Arbitration, Financial Law og Commercial Law. Fagene er ikke så altfor krevende i vanskelighetsgrad, men veldig mange av fagene har mye pensum m.t.p at det er 7 studiepoeng per fag. Det gjør det mer krevende, men det er absolutt overkommelig. I tillegg var jeg så heldig å få være med i en prosedyrekonkurranse som valgfag, som heter Willem C. Commercial Arbitration Moot Court. Skulle man få muligheten til dette er det å anbefale på det sterkeste! Tok mye tid fra oktober til mars, men det var veldig gøy, vi fikk reise til Østerrike, Portugal, Tyskland og Amsterdam, lærte masse både av den skriftlige prosessen og de muntlige prosedyrene, og vi fikk møte masse studenter og jurister fra hele verden under konkurransen som varte i en uke i Wien med totalt 3500 deltakere.

Masteroppgaven en stor affære her, så det er lurt å tenke tidlig på hva man interesserer seg for og følge med på informasjonen som blir gitt. I utgangspunktet er masterprosessen i gang i oktober. Oppgaven er på mellom 18 000 og 25 000 ord, de fleste endte nære maksgrensen, så det er jo ganske mye større enn oppgaven hjemme. Men det har vært overkommelig likevel, særlig fordi man starter tidligere! Masteropplegget dette året innebar at aller siste mulighet for å sende inn masteroppgaven var 24.mai. Vil anta at det blir noe tilsvarende neste år. Så skal oppgaven forsvares muntlig, og det gjøres i juni/juli for internasjonale studenter. Selv forklarte jeg for studiekoordinator at jeg måtte hjem i juni på grunn av ny jobb, og fikk ta lov til å forsvare masteren litt tidligere gjennom det som heter «internal defence». Opplevde at Universitetet var veldig samarbeidsvillige, og de ansatte på International Office svarer raskt på mail om man har noen spørsmål eller forespørsler.

Vurdering av emnetilbodet

Det står på nettsidene til Radboud at det er to eksamensperioder ila et semester, men det gjelder for de som er her på vanlig utveksling, ikke LL.M. Så eksamenene er mot slutten av hvert semester (utenom det første kræsjkurset), men det kan jo variere noe ut ifra fag.

Fagleg utbyte og språk

I starten synes jeg det var litt vanskelig å komme inn i det å ha undervisning og vurdering på engelsk, både skriftlig og muntlig, men samtidig er språk kanskje noe av det jeg selv føler jeg har lært mest av. Både når det gjelder juridisk engelsk, det å skrive, snakke og tenke på engelsk. Men også det å bli kjent med folk fra ulike land og kulturer, der man merker at man har ulike utgangspunkt og referansepunkter

Universitetsområdet og byen

Byen er overraskende stor pga mange studenter, men generelt en veldig koselig og typisk nederlandsk by med masse cafeer, restauranter med uteserveringer, små butikker osv. Rett i nærheten er det veldig fine naturomgivelser i Groenenland, hvor man enten kan jogge, gå tur eller sykle. Universitetsområdet er veldig stort, og biblioteket på det juridiske fakultet er nytt og veldig fint. Fakultetet er stengt i helgene, men dersom man trenger er Central Library åpent.

Bustad

Det er boligkrise i Nederland og ganske vanskelig leiemarked, så vil anbefale å bare si ja til det første man får tilbud om gjennom skolen. Standarden er dessverre varierende..

Hvis man får bosted og blir bedt om å sende inn et «sepa form», så vil jeg anbefale å heller bare overføre leiebeløpet hver måned før fristen. I det skjemaet man blir bedt om å skrive under på så gir man utleier lov til å bare trekke beløpet fra konto, men det står i avtalen at det også kan trekkes andre beløp. Valgte selv derfor å bare overføre manuelt hver måned, og har ikke hatt noen problemer med dette.

Sosialt miljø

Det at man er en mindre klasse sammenlignet med ved UiB, her er man kanskje 60-70 i en klasse, gjør at man får et klassemiljø litt mer sammenlignbart med vgs. Så det er hyggelig, og gjør at man kommer i kontakt med andre internasjonale studenter. Selv har jeg blitt kjent med folk og fått venner gjennom dette, men det er også mye som arrangeres for studenter gjennom ESN og andre studentorganisasjoner. Så bor man også med andre studenter, så da blir man kjent på tvers av universitetene også.

Haust 2023/vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023/vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2023 - 12.07.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003.* Hvis man vil forsøke å finne et sted å bo på egenhånd er det nødvendig å starte i god tid i forveien ettersom det er en pågående boligkrise i Nederland som også inkluderer Nijmegen (se mer under "bolig"). Ellers er det ikke mye veldig spesielt som må forberedes. Jeg opplevde at informasjonen fra både UiB og Radboud var god i forkant, hvor det ble gitt mye informasjon, så jeg anbefaler å følge med og delta på relevante presentasjoner som gis.

Det er ikke strengt nødvendig å skaffe pensum da det som regel er tilgjengelig fysisk på biblioteket eller digitalt, så det var en stor utgift jeg sparte.

Undervisningsformer

Undervisningen ligner i større grad på seminarundervisningen på UiB i lys av at det er færre studenter i hvert fag. Det er likevel ikke et strengt krav om aktiv deltakelse selv om forelseren legger opp til det. Om man ønsker størst utbytte er det selvfølgelig lurt å være aktiv. I kontrast til UiB går det flere fag parallelt, som gjør at særlig høstsemesteret kan bli litt krevende når det kommer flere eksamener etter hverandre. Fagene er likevel gjennomgående mindre og mer overfladisk enn på UiB. Samtidig er det ofte mye som skal dekkes i det enkelte fag, som gjør at vanskelighetsgraden øker selv om man ikke dykker like langt ned i særproblemstillinger.

Enkelte fag har muntlig eksamen og presentasjon som vurderingsform, dette var selvfølgelig nytt men gikk likevel fint. Andre fag krever at du skriver essays, som var mer uvant ettersom det er større fokus på akademisk skriving og sjanger enn den mer uformelle praktikumsoppgaven fra UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Alle LLM-studenter starter med faget "Advanced Notions", dette er skrevet om i tidligere studentrapporter som gir en dekkende beskrivelse av faget. Det er lurt å prioritere dette for å få et skikkelig fundament for de andre fagene, samtidig som man vil bli godt kjent med resten av LLM-studentene på denne måten.

Det er en rekke ulike valgfag som avhenger av hvilken retning du har valgt, jeg gikk Business Law og var svært fornøyd med fagene. Jeg hadde International Arbitration, Private International Law, Competition Law, Commercial Law og deltok i EU Moot Court. Sistnevnte var et klart høydepunkt. Å delta i en av prosedyrekonkurransene er sterkt å anbefale, ettersom man vil lære mer her enn i noe annet fag. Ved å gå videre til semifinalen fikk vi også en hyggelig tur til Italia. Her skal det nevnes at destinasjonene endrer seg vært år og Radboud har tidligere dratt til USA f.eks.

Masteroppgaven er som nevnt av andre betraktelig større her enn på UiB. De faglige kravene synes også å være strengere ettersom det er et klart fokus på at man skal forske og dermed ha en tydelig metode for å gjennomføre forskningen, som krever begrunnelse av metodiske valg og beskrivelse av kriterier og begrep som er brukt. Videre skal masteroppgaven skrives ved siden av andre fag. Ved å delta i prosedyrekonkurransen hadde jeg et ekstra fag på høstsemesteret som gjorde at jeg kunne frafalle et fag på vårsmesteret, dette var gull verdt for masteren.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært svært høyt. Jeg kan nok EU-rett nå til å se hvor stort feltet er og alt jeg ikke kan, samtidig har interessen for feltet bare blitt større ved å se hvor komplekst og dynamisk det er. Dersom man vil sørge for at man får et skikkelig dypdykk i jussen ville jeg prioritert en av prosedyrekonkurransene, her går man mye dypere enn de vanlige fagene på 7 ECTS og en ekstra fordel er at man har ett mindre fag på våren som gjør at man også kan fordype seg i masteren sin uten å stresse med for mye annet.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetsområdet og juridisk fakultet er veldig fint og moderne. Biblioteket er stort og moderne, hvor man som regel alltid finner en ledig plass.

Nijmegen er ikke en veldig stor by, men er likevel veldig livlig med kafeer, butikker osv. Videre er man kun 10 minutter unna Arnhem, en annen by, som gjør at det føles ganske urbant. Nijmegen er også veldig nærme Tyskland som man kan ta buss og tog til.

Bustad

Det er stor mangel på boliger og boligsituasjonen var det største minuset ved å dra på utveksling her. Radboud tilbyr de fleste internasjonale studenter et sted å bo. Her vil man bli bedt om å indikere ønsket leiesum i forkant, som påvirker valgmulighetene. Man får kun ett tilbud, ved å takke nei vil man måtte ordne dette på egenhånd.

Jeg fikk bolig i Sint Canisiussingel 19, hvor mange andre LLM-studenter bodde, og også de andre norske. Rommene er av varierende størrelse og kvalitet, og det er rom under bakken, bakkeplan, andre etasje og tredje etasje. jeg var i andre etasje. Rommet var på ca. 15 kvadratmeter og jeg betalte € 499 i måneden. Det var teppegulv og rommet føltes slitt og ikke særlig rent da jeg ankom. Kjøkkenet og badet har grei standard, men man deler dette med andre, ca. 7, og da blir det fort skittent. Når temperaturen stiger kom det også mange matfluer som gjorde det ekkelt å bruke kjøkkenet.

En fordel ved bostedet er at beliggenheten, som gjør at man er 5 minutt unna sentrum og 10 minutt unna universitetet på sykkel. Ulempen er at bostedet ligger rett ved en stor femfelts bilvei, som gjør at luftkvaliteten ikke alltid er helt på topp. I forlengelsen av dette var det tilnærmet ingen ventilasjon i bygget eller på rommet og vinduet mitt kunne bare åpnes så vidt. Dette gjorde det nesten umulig å sove skikkelig på dager over 20 grader, som det er en del av i Nijmegen (fra april til oktober er det ofte slike temperaturer).

Videre er det ingen sosiale områder i bygget, og oppsettet er at alle rommene tilhører samme gang, dette gjør det vanskelig å bli skikkelig kjent med de rundt deg, da du stadig ser nye folk. Det er altså ikke slik at man bor i noe som ligner et kollektiv.

Bosituasjonen ble ekstrakrevende da utleier gjør minst mulig, og problemer blir enten ikke løst eller løst først etter lang tid. For eksempel sluttet ovnen på mitt nærmeste kjøkken å fungere rett før jul, da jeg vendte tilbake til Norge i slutten av juni var den fortsatt ikke reparert. Videre opplevde jeg vannlekkasje utenfor rommet mitt, som følgelig gjorde teppegulvet svært vått, med tilhørende fare for fukt og muggproblemer. Da ble det lovet at gulvet skulle skiftes, men dette ble aldri gjort. Andre i bygget opplevde å være uten vann i en uke.

Alt i alt var det ikke et særlig trivelig sted å bo. Jeg var derfor mest mulig ute eller på fakultetet.

For de som vurderer å søke seg til Radboud vil jeg derfor anbefale å forsøke å finne et annet sted å bo. Det er særlig to måter dette kan gjøres på: For det første kan man søke om bolig via Radboud, men sette en nokså høy leiesum, trolig rundt € 700-800. Dette gjorde jeg ved en feiltagelse og fikk da tilbud om en leilghet et annet sted. Den andre muligheten er å lete på det private markedet. Her vil jeg særlig anbefale Kamernet.nl som en trygg og god nettside.

Sosialt miljø

Det er veldig enkelt å bli kjent med folk i lys av hvordan studieløpet er lagt opp med tanke på at første fag er felles for alle og deretter er man i mindre grupper. Videre er det mye som arrangeres av ulike foreninger, og sportssenteret har også en rekke ulike aktiviteter/gruppetimer som er inkludert i medlemsskapet.

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

20.08.2023 - 26.01.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Denne rapporten er skrevet av student på 5. studieår av studieordningen av 2003"

Det kreves ingen særlige forberedelser utenom å følge innleveringsfristene for ulike
dokumenter og lignende. Et lurt tips er å leie en sykkel gjennom fakultetet, så er den
klar når man ankommer. Dette er imidlertid ikke nødvendig. Jeg leide sykkel da jeg
ankom Nijmegen gjennom Swapfiets, og var fornøyd med dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer ut ifra hva hver professor foretrekker. De fleste har
vanlige forelesninger som vi er vant til fra Bergen, mens andre legger opp til mer
muntlige timer som kan sammenlignes med storgrupper/seminar. En klasse består
vanligvis av mellom 30 og 60 studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Radboud har et bredt emnetilbud og alle emnene er på engelsk. Jeg valgte International
arbitration, Private international law, European financial law, Philosophy of
international law og Criminology. Noen fag har flere vurderingsformer som for
eksempel en innlevering, en presentasjon og en eksamen, men av de emnene jeg valgte
var det kun International arbitration som hadde en midtveis innlevering som teller 50
prosent av karakteren. De andre emnene hadde kun en eksamen. Jeg hadde alle
eksamenene i desember utenom private international law (november), og var derfor
ferdig med eksamen før jul.

Fagleg utbyte og språk

Professorene er flinke og gode i engelsk. Jeg likte International arbitration, Private
international law og European financial law best. Dette var interessante fag med flinke
forelesere. Philosophy of international law var for meg litt svevende og var stort sett
filosofi (lite juss). Criminology var forså vidt interessant, men kan etter min mening
bli litt kjedelig i lengden.

Alle emnene gir kun en innføring, men det er spennende med et mer internasjonalt
perspektiv. Når det gjelder arbeidsmengden er det ikke behov for å lese hver ukedag,
men det anbefales å følge de fleste forelesninger så man ikke får for mye å gjøre i
eksamensperioden. Det er imidlertid ikke et problem å droppe noen forelesninger siden
de fleste forelesninger blir filmet og lagt ut på et senere tidspunkt.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en typisk studentby med rundt 200.000 mennesker og siden det er en
såpass liten by kan man stort sett sykle overalt. Selv om det er en liten by, er det mye å
finne på. Det er flere utsteder og barer, marked og butikker og hvis man er glad i
fotball har Nijmegen et fotball-lag i den nederlandske toppdivisjonen. Det anbefales å
dra på kamp. Utover dette er det kort vei med tog til byer som Amsterdam og
Rotterdam (rundt 2 timer), og det er heller ikke langt med tog til storbyer i Tyskland,
Belgia og Frankrike.

Når det gjelder campus-området så består det av flere ulike fakulteter og det juridiske
fakultet er moderne og har gode fasiliteter. Videre er det en mathall hvor man kan
spise både middag og lunsj, og det er en bar på campus hvor man kan nyte noe godt å
drikke. Det er også et stort sport-senter rett ved fakultetet med gode treningsfasiliteter
både ute og inne. Her kan man bestille gruppetimer, spille fotball, klatre eller spille
tennis på en av de 12 tennisbanene de har tilgjengelig. Jeg var veldig fornøyd med
utvalget de hadde her.

Bustad

Det er vanskelig å få en bolig på det private markedet i Nederland, men heldigvis får
man tilbud om flere ulike avtaler gjennom fakultetet. Jeg valgte studentkomplekset
Talia, og dette anbefales sterkt. Man bor med 2-3 andre studenter, og har et relativt
stort rom med seng, pult, klesskap og vask. Talia har også en “rooftop” som blir flittig
brukt på sensommer og høst, og er det nyeste komplekset som er forbeholdt for
utvekslingsstudenter.

Sosialt miljø

Jeg synes det sosiale miljøet i Nijmegen var bra. Man blir lett kjent med andre
utvekslings- og nederlandske studenter gjennom forelesninger og forskjellige
arrangementer. Det er muligheter til å bli med i ulike undergrupper, og det arrangeres
blant annet “torsdagsfest” hver torsdag på ulike utested. Generelt er mitt inntrykk at de
fleste var positivt innstilt til å bli kjent med andre.
Videre anbefaler jeg sterkt å delta på fadderuken som er en fin start på året hvor man
blir kjent med byen og andre studenter.

Haust 2023 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 - integrert master i rettsvitskap

20.08.2023 - 26.01.2024

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ordnet et abonnement hos Swapfiets før jeg reiste ned. Ikke gå i fella og kjøp sykkel via Student Mobility som universitetet tilbyr. Reisekortet fra Student Mobility kan være greit å ha dersom du vil reise rundt i Nederland, da får man -15%. Jeg vil ikke si at kortet er nødvendig om man ikke tenker å reise litt alene, da lønner det seg heller å kjøpe gruppereiser med opp til 7 personer for halv pris istedenfor.
Et praktisk tips er å ha nok av både sommer- og høstklær! De første ukene var det 30 grader, og det kan være greit å ha med badetøy om man vil bade - Nijmegen har nemlig flere mindre strender ved elven! Det kan og være greit å ha med en god regn- og vindjakke da det regner en del utover høsten.

Jeg kjøpte vakuumposer på Clas Ohlson før jeg dro ned og fikk tatt med meg en del klær, dyne og pute. Man får tilbud om å kjøpe en pakke med dyne og pute her, men i følge tidligere studentrapporter har de ikke vært så mye å skryte av. Ellers får man kjøpt det billig på for eksempel Primark i byen.

Jeg gikk dessverre glipp av fadderuken, men synes ikke det var noe problem da de aller fleste er i samme situasjon som deg og ønsker å bli kjent utover den ene uken. Har du derimot muligheten til å være med synes jeg du absolutt burde!

Undervisningsformer

Undervisningsformene er veldig varierte. I noen fag jeg har er det mer aktiv deltagelse fra studentene, andre er det vanlig forelesning som vi er vant med fra UiB. Det forventes stort sett at man er forberedt - i noen fag kan det være vanskelig å følge timen om man ikke har lest på forhånd. Det er imidlertid ikke noe å være redd for, da man ikke må si noe i timen om man ikke ønsker.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte Radboud på grunn av faglig interesse, og det var veldig mange fag som var forhåndsgodkjent fra UiB. Jeg hadde Protection of Human Rights in International Law, Public International Law Advanced, Law and Society, Criminology og Philosophy of International Law. Tidligere var det et obligatorisk fag som het Introduction Topics Typical to Dutch som ikke var et tilbud for oss som kom høsten 2023, så vi måtte ta et ekstra fag; totalt 35, mens tidligere utvekslingsstudenter tok akkurat 30 studiepoeng. Det er imidlertid ikke et stort problem, da jeg opplever arbeidsmengden som overkommelig. De mest krevende og spennende fagene er Human Rights- og Public International Law da det er LL.M-fag, men for oss som har hatt NIRI/Rettsstaten går det helt fint å henge med. Det er stort sett flinke forelesere som er engasjert i temaet. Jeg trodde Law and Society skulle være et litt mer avslappet fag, men for kun 7 ECTS hadde vi en eksamen, presentasjon, "research paper" med egen sosiologisk undersøkelse og enda en presentasjon av innleveringen. Criminology er helt greit - det er forelesninger og en skriftlig eksamen. Philosophy of International Law er rettsfilosofi og menneskerettigheter, og klassen er en blanding av jusstudenter og filosofistudenter.
Alt i alt er det ikke for enkelt og heller ikke for krevende. Alle skriftlige eksamener her varer heller ikke mer enn to timer, og ofte får man vite den siste timen av foreleseren/emneansvarlig hva slags type svar de forventer.

Fagleg utbyte og språk

I starten opplevde jeg det som veldig å skulle lese lange akademiske tekster på engelsk, men etter en uke eller to er man inne i det. Alle fagene foregår på engelsk. Nederlendere er også veldig gode i engelsk, så det er absolutt ikke nødvendig å lære seg nederlandsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er frodig, stort og fint! Jussbygget har sin egen kantine og bibliotek med masse leseplasser, mens de andre fakultetene deler på et større hovedbibliotek og kantine. På Refter (felleskantina) kan man kjøpe seg lunsj og middag til en billig penge.
Sportssenteret er også stort og fint, og man kan prøve ut mange forskjellige gruppetimer, eller bare trene selvstendig på treningssenteret som har 2 etasjer. De har faktisk alt av aktiviteter man kan tenke seg, og mener prisen er ca. den samme som et studentmedlemskap hos sammen i Bergen.

Ut i fra de tidligere studentrapportene hadde jeg inntrykk av at Nijmegen var en veldig liten by, men her er det faktisk muligheter for en del shopping som Primark og Zara, samt masse søte lokale butikker og bruktbutikker. Det er derimot ikke større utsteder her, men nok av mindre utesteder samt hyggelige barer. Et steinkast unna til Waal har man strender, en god løperute langs broene til Ooijpolder (stort skogområde) hvis man savner grønn natur. Jeg er ekstremt fornøyd med byen iallfall! Det er også et fint punkt til å reise til andre byer i Nederland, samt buss/tog til andre land.

Bustad

Jeg bodde på Talia er og ekstremt fornøyd med det. Talia har adresse på togstasjonen, 5 min sykkel til sentrum og 15 min sykkel til universitetet. Når man søker til universitetet får man spørsmål om man trenger hjelp til bosted. Plassene på Talia går fort, så du bør være rask med å leie bolig når universitetet sender deg en link. Rommet er stort nok og møblert, og man får en egen vask på rommet som er ganske praktisk. På Talia deler jeg kjøkken og bad med 2 andre, mens det normale er å dele med 3 andre. Talia har en roof top garden som er et veldig hyggelig og sosialt møtepunkt. I underetasjen på Talia er det også et utested som heter Doorndrosje (kun eventer). Selv om jeg bodde i første etasje (i realiteten 5-6 etasje) hørte jeg ikke noe støy når de hadde arrangementer da de har flere etasjer.

Sosialt miljø

Det sosiale har vært fantastisk, selv om jeg ikke fikk deltatt i fadderuken. Det blir litt og hva man selv gjør det til. Erasmus Student Network (@esnnijmegen) er veldig flinke til å arrangere sosiale ting de første ukene og har også Thursday Party hver torsdag. Klassene er heller ikke så store, så veldig lavterskel å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og nederlendere som har samme fag som deg.
Jeg ville utvide horisonten litt, og meldte meg ganske tilfeldig på en nederlandsk studentorganisasjon som driver med dans. Timene er på nederlandsk, men hadde ofte 1-2 som hjalp meg med å oversette. Det er også en selvstendig studentgruppe som arrangerer Trampoline Dodgeball på SportsQube hver torsdag. Jeg hadde også venner som dro på Meet and Eat hver onsdag på campuskirken og fikk servert treretters til 4 euro.
Det var også veldig lettvint å reise til andre steder fra Nijmegen. Vi var flere som tok tog til Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Haag, Belgia, Tyskland, Frankrike, og til og med FlixBus til Østerrike.

Om man ønsker å bli kjent med folk før man reiser ned får man mail fra universitetet om en venneapp som heter Goin der man finner folk fra alle mulige land og studier på Radboud.

Alt i alt vil jeg absolutt anbefale Nijmegen og Radboud. Jeg tar med meg mange fine minner herifra.
Utveksling er opplevelse for livet!

2023

Haust 2022/vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022/vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2022 - 14.07.2023

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student som utvekslet på 5. studieår av studieordningen av 2003*

Nederland er ikke veldig eksotisk og det er ikke behov for mye forberedelser. Jeg kan likevel komme med noen praktiske tips:
-Søk bosted via skolen og takk ja til rom/leiligheten du får tilbud om.
-Radboud vil sende mye praktisk informasjon og holde informasjonsmøter før skolestart. Her får du nødvendig info om registrering av bosted hos myndighetene mv.
-Skaff deg sykkel! Jeg kan anbefale langtidsleie av sykkel fra Swapfiets.
-Vurder å opprette nederlandsk bankkonto. Flere Nederlandske matbutikker (Albert Heijn) og restauranter/cafeer tar ikke Mastercard/Visa. Jeg klarte meg et helt år uten nederlandsk bankkonto (takket være Coop og Spar), men det var tidvis masete.
- Les emnebeskrivelsene på Radboud sine nettsider. Her finner du informasjon om faget og vurderingsformer.
-Dersom det er vanskelig å velge fag, er det mulig å teste flere før du bestemmer deg. Husk å sjekke at de er på listen over forhåndsgodkjente fag fra UiB.


Undervisningsformer

De fleste fag hadde undervisning et par dager i uken. Undervisningen varierer fra fag til fag, men minner stort sett om Storgruppe. De fleste forelesere forventer fysisk oppmøte. Deltakelse i diskusjoner er gjerne verdsatt, men ikke et krav. Størrelsen på klassene varier, men i de fleste fagene jeg tok var vi 10-20 studenter. I noen fag er det obligatorisk oppmøte. Eksamensform varier- man kan ha skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen eller en kombinasjon. Se emnebeskrivelser på Radboud sine nettsider. Likt som i Bergen, er det lagt opp til selvstudier og mange fag har mye pensum. Selv om mange stryker på eksamen i Nederland, er min erfaring at man fint kan stå på eksamen uten å lese alt pensum.

Du kan velge hvor mange fag du vil ha per semester. De fleste hadde fire fag første semester og to fag siste semester. Bakgrunnen for dette er at man offisielt begynner med masteroppgaven rett før jul.

Radboud har en liste med tema til masteroppgaven. Når du har valgt tema får du tildelt en veileder. Sammen med veileder lager du en fremdriftsplan. Masterskissen må godkjennes av veileder. Det var ingen begrensning i veiledningstimer, men det var stor variasjon på bruk av veiledere. Noen sendte utkast kapittel for kapittel og fikk tilbakemeldinger løpende. Jeg sendte et førsteutkast av hele oppgaven. Masteroppgaven må leveres til veileder og godkjennes før den skal forsvares muntlig. Du kan ikke forsvare masteroppgaven før du har bestått alle fag. Dersom du ønsker å tidlig sommerferie, kan det dermed være lurt å velge fag som har eksamen tidlig i vårsemesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte Radboud som følge av det store emnetilbudet. Det er flere spesialiseringer og mange spennende fag å velge mellom. Mitt inntrykk av at de aller fleste som tok LLM samtidig som meg var fornøyd med sine valgfag.

Jeg tok LLM i International and European Law med spesialisering i Business Law. Jeg hadde fagene Advanced Notion of European and International Law (obligatorisk), European Financial Law, European and Comparative Company Law, Principles of Finance and Secured Transactions, European Commercial Law og International and European Tax Law. I tillegg skrev jeg masteroppgave i European Financial Law. Jeg er veldig fornøyd med denne kombinasjonen! Fagene var spennende og passet godt sammen. Se Radboud sine nettsider for anbefalte kombinasjoner.

Masteroppgaven i Nederland er større enn den i Norge (ca. 21 000 ord ekskludert fotnoter). Videre var det tidvis krevende å lese til eksamen parallelt med å skrive masteroppgave. Dersom man ønsker en mer avslappet utveksling, bør man heller vurdere Erasmus.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte studieprogrammet fordi jeg ville lære mer EU-rett og jeg føler jeg har fått stort faglig utbytte. Alle foreleserne er dyktige og engasjerte. Videre lærte jeg mye i forbindelse med masteroppgaven.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en fantastisk studentby. Byens størrelse og demografi minner om Bergen. Universitetet er moderne og har gode fasiliteter. I tillegg til store fine lesesaler og bibliotek, har campus blant annet matbutikk, kaféer, restauranter, barer og et stort sportssenter.

Bustad

I forbindelse med søknad om skoleplass, får man tilbud om å søke bosted. Dette anbefales! Det anbefales også å takke ja til det bostedet man får tilbud om, da det er meget krevende å skaffe bosted i Nederland. Jeg bodde i studentbolig i sentrum (St. Canis), ca. 12min sykkeltur fra skolen. Her bodde det mange internasjonale studenter. Jeg hadde eget rom, men delte kjøkken og bad med 4 andre. Rommene var møblert med seng, nattbord, skrivebord, godstol og klesskap. Det var også vask og speil på soverommet. Videre kunne man bestille puter, dyner og sengetøy fra utleier. Det er generelt dårligere standard på studentboliger i Nederland sammenlignet med Norge. I bygget jeg bodde i var det blant annet flere som hadde problemer med mus. Videre var det flere innbrudd og vi hadde en uteligger boende på et av badene i løpet av juleferien. Jeg hadde verken mus eller innbrudd på mitt rom. Alt i alt fornøyd med studentboligen jeg fikk tildelt da jeg bodde sammen med mange venner fra LLM og vi hadde en trivelig vaktmester. Jeg kan anbefale å bo i sentrum og St. Canis er prima lokasjon. Leiepris var på 450-550 EUR for bosted av denne standard i Nijmegen.

Sosialt miljø

Det er mange internasjonale studenter på Radboud og særlig på LLM. Det sosiale miljøet er meget godt. Både skolen, fakultetet og studentmiljøene tilrettelegger diverse sosiale begivenheter. Blant annet ble det arrangert fadderuke, "drinks" for LLM-studenter og forelesere, utekino og en stor festival på campus. Det er alltid mye sosialt å delta på dersom man ønsker!

Vår 2023 - BA i geografi

Vår 2023 - BA i geografi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg valgte denne utvekslingsavtalen spesielt fordi det virket som en enkel prosess å få bolig, og det var sant! Her får man lett tak i studentbolig bare du krysser av på søknad at du ønsker å få hjelp av universitetet til nettopp dette. Utover dette er det de vanlige forberedelsene før utveksling som jeg fikk god hjelp til om jeg trengte det. Jeg måtte velge fag en stund før semesteret begynte, noe som kunne virke litt stressende. Men det var fult mulig å endre fag senere, selv om det kanskje ikke virket sånn. Universitetet hjalp også til med å skaffe sykkel gjennom utleieselskap. Sykkel er et absolutt must og jeg endte opp med å kjøpe en. Jeg anbefaler likevel å leie siden du slipper en del stress da. Da er det best å leie fra Swapfiets (ikke student mobility). Dette blir du gjerne tilbyd i forberedelsesprosessen. Også en stor anbefaling å være med på intro week som er en god mulighet til å bli kjent med folk.

Undervisningsformer

Vil si undervisningen lignet en del på UiB med mest forelesninger og en del tid til lesing/studering på egenhånd. Noen av fagene hadde seminarer, gruppeprosjekter og ukentlige oppgaver, men ikke alle. I de mindre fagene var det også litt "klasseroms-stemning" hvor det var forventet med deltagelse fra studentene og derfor en fordel å være litt forberedt. Det kunne virke litt skremmende i starten, men blir fort bedre.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var også bra, mange emner som gikk på engelsk. Jeg hadde både fag på fakultetet jeg tilhørte, men også andre steder. Tror det var en regel om at du måtte ha minst to fag på fakultetet du tilhører, men ellers kan man velge fritt. Semesteret er delt inn i to blokker med eksamener i slutten av blokkene. De fleste fagene var mellom 4-6 ECTS, så jeg hadde seks fag, tre i første blokk og tre i andre. Siden fagene er små var det greit med blokker så man kun hadde tre fag å forholde seg til av gangen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte masse Jeg synes de fleste professorene var veldig flinke og nivået var generelt høyt. Jeg ble også mye bedre på akademisk engelsk. Det var også gøy å få innsikt i synsvinklene i et annet land, selv om Nederland ikke er veldig annerledes enn Norge er det jo for eksempel mer inne i EU og "nærmere" resten av Europa.

Universitetsområdet og byen

Campus er ganske stort og med mye grønt, sin egen butikk og stor kantine med forskjellige spisesteder som er ganske rimelige. Det er mange fine steder å lese og det er et stort sportssenter på campus som er veldig bra. Erasmus bygningen på campus er også den høyeste i byens, så fra øverste etasje har man god utsikt. Campus ligger ca. 15 min på sykkel unna sentrum. Byen er veldig koselig og fin. Den er jo ikke den største, men det er en universitetsby med masse studenter og liv. Det er masse fine kafeer, restauranter, butikker og brukt-butikker. Hver lørdag er det stort marked i byen hvor man kan kjøpe alt fra frukt og fisk, til klær og parfyme. Det er en stor elv som renner gjennom byen og langs den er det masse fine strender! Og jo lenger ut av sentrum du sykler jo finere og mindre travle blir de. Allerede i juni var det ganske bra badetemperaturer på vannet. Byen har mange bra utesteder å by på og der er liv stort sett hele uka.
Rundt byen er det også mange fine naturområder, både langs elva, men også rett utenfor byen er det flere skogområder. Det var ikke forventet, men jeg følte naturen som mer tilgjengelig i Nijmegen enn her i Bergen. Det skal sies at det ikke er noen fjell å bestige, men det er noen mer "bakkette" områder hvor man også kan få seg en god utsikt. Hele byen er innenfor rekkevidde med sykkel og veldig godt tilrettelagt for det. Og fra togstasjonen er det kort med tog til de større byene som Utrecht, Amsterdam, Rotterdam og Den Haag.

Bustad

Jeg bodde på SSH& bolig Hoogeveld som jeg fikk tilbydd av universitet. Den ligger 5 min unna campus og 10 min unna sentrum. Jeg delte kjøkken og to doer/dusjer med 14 andre og det gikk overraskende fint. Komplekset er litt gammelt og slitt, men det var veldig sosialt å bo der og veldig god beliggenhet. Stort sett noe som skjer der hver helg, så man må kanskje belage seg på litt støy. Dette rommet var også av de billigere, men det er mange alternativer hvor man bor med færre og andre steder i byen. Jeg hadde valgt å bo det samme stedet igjen.

Sosialt miljø

Jeg synes det sosiale miljøet var veldig bra. Det er mange internasjonale studenter på Radboud og derfor mye som skjer for internasjonale studenter også. Erasmus Student Network er aktive og er generelt et velig åpent miljø. Jeg ble kjent med mange gjennom intro uka, men også sener gjennom andre aktiviteter. Jeg var også med på det som Radboud kaller "buddy programe" da ble jeg satt opp med en nederlandsk og en tysk student som også studerte geografi. Dette var ikke en must, men fint å møte noen på samme studie for det var ingen i min intro-gruppe som studerte geografi.

Vår 2023 - BA i sosialantropologi

Vår 2023 - BA i sosialantropologi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

praktiske tips; noter arbeidskrav og frist for eventuelle obligatoriske oppgaver eller arbeidsgrupper for de forskjellige emnene du vil ta, før du velger de. slik at du ikke tar flere emner med obligatoriske oppgaver som har frist samme dag. Skaff sykkel via swapfiets eller student mobility, hvor du kan leie en sykkel for en fast sum i måneden. Anbefaler at studenter skaffer seg ett "ov-chipcard" for offentlig transport.

Undervisningsformer

seminar og forelesning

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra, men det kan være utfordrende å finne engelske fag som ikke krasjer i timeplanen, spesielt når man skal ta 3 emner hver periode. Det kan hende studenter på utveksling må bytte fag flere ganger etter semesterstart, men dette er heldigvis en ukomplisert prosess.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytter er meget bra, og det språklige er også meget bra.

Universitetsområdet og byen

Campus er flott og alle fakultetene ligger i nærheten av hverandre. Flere spise steder og kantiner, samt en Spar butikk på campus.

Bustad

Jeg bodde ikke i en student leilighet, men ettersom byen er en student by er det ikke noe problem å bo lengre fra campus eller privat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig inkluderende og tilrettelagt for utvekslingsstudenter. Flere arrangement hver uke for utvekslingstudenter som er veldig bra organisert. Universiteter tar deg godt i mot. Universitetet har eget tilbud for utviklingsstudenter som treng noen å snakke med eller føler på hjemlengsel eller annet.

Vår 2022/Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022/Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

31.01.2022 - 29.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg bestemte meg i siste liten for at jeg hadde lyst til å ta en LLM, og arbeidet fulltid frem til avreise. Jeg var derfor ikke veldig engasjert i søknadsprosessen. Dette gikk imidlertid helt fint, da UIB forteller deg alt du må gjøre, og Radboud oppdaterer deg på alle frister etc. Radboud hjelper utvekslingsstudenter med å finne bolig basert på hvor mye du ønsker å betale i leie (skriver mer om dette under punktet om bolig). I tillegg fikk jeg mail om å kjøpe student Mobility Package, her kan man kjøpe rabattert togbillett fra Schiphol til Nijmegen, sykkelavtale og reisekort som kan brukes på tog, buss, trikk i hele landet. Togbilletten er grei å kjøpe, men reisekortet og sykkelavtalen er egentlig ikke så gunstige. Når det gjelder sykkel, som er helt nødvendig å skaffe seg i Nijmegen, ville jeg anbefale Swapfiets. De har samme pris som sykkelavtalen man kan få via universitet, og mye lettere å deale med enn universitet dersom sykkelen skulle bli ødelagt. Ville vurdert å ta sykkelen med kurv, som er litt dyrere, men veldig kjekk å ha når man handler mat. Hvis du starter i september er det smart å bestille en sykkel gjennom nettsiden til Swapfeits før du kommer til Nijmegen, ettersom det er studiestart og mange studenter trenger sykkel samtidig.
Før du reiser ned burde du også bestille en time for å registrere deg som innbygger hos kommunen. Dette gjør du enkelt på nettet (Radboud gir deg nærmere informasjon). Etter at du har registrert deg får du et personlig borgernummer (BSN-nummer) som du trenger hvis du skal skaffe deg et nederlandsk bankkort. Dette ville jeg absolutt anbefale, ettersom bankkort kan være utfordrende i Nederland. På matbutikkene Albert Heijn og Coop (ikke Spar, Aldi eller Jumbo) kan du ikke betale med VISA eller Mastercard, men må ha Maestro-kort eller kontant. Det samme gjelder på apotek, en del kafeer og lokale butikker. Heldigvis er det gratis og enkelt å åpne en bankkonto som student i Nederland. Hos ABN AMRO laster du bare ned appen til banken (ABN AMRO) og scanner passet ditt, oppgir kontaktinformasjon og BSN-nummer, så får du bankbrikke og kort i posten en uke etterpå. Selv om det kanskje høres litt styrete ut å skaffe seg en ny bankkonto er det absolutt verdt det da du kan bruke dette kortet overalt, og også kan bruke Tikkie (Nederlandsk versjon av Vipps) som er praktisk hvis man drar på turer med venner, spleiser på middag etc. De fleste vennene mine skaffet seg derfor Nederlandsk bankkort. BSN-nummeret gjør også at du kan bestille et personlig OV-kort til tog/bus som gjør at du får 40 % rabatt på tog/bus. Dette er et mye bedre tilbud enn det reisekortet du får tilbud om via Universitet, så ville skaffet meg dette, i hvert fall hvis du skal bo der et år. Jeg reiste mye rundt i Nederland i tiden min i Nijmegen, så rabatten kom godt med.
Når man kommer seg ned til Nederland blir man godt tatt vare på av universitetet. International Office ved juridisk fakultet er kjempehyggelige og hjelper med alt av praktiske og faglige spørsmål. Den første dagen arrangerte de et lunsjmøte med de andre LLM-studentene. Den første uken arrangerer også Radboud International Students fadderuke for utvekslingsstudenter og masterstudenter. Når jeg startet var denne digital ettersom det fortsatt var corona-restriksjoner, men ettersom hele faddergruppa bodde i samme bygg endte vi opp med å møtes. Synes det var en fin introduksjon. Av venner som hadde fadderuke i september når det var mindre corona-restriksjoner fikk jeg inntrykk av at det var omtrent som norsk fadderuke. Ville absolutt anbefale å bli med på fadderuka ettersom det er en god mulighet til å bli kjent med studenter fra andre studieretninger.

Undervisningsformer

I alle fagene mine hadde jeg seminarundervisning. Hva som krevdes i denne seminarundervisningen varierte imidlertid veldig. Noen professorer krever at du stiller godt forberedt ettersom de peker ut studenter til diskusjoner under seminaret. Andre krevde mindre muntlig aktivitet og seminarene er mer som forelesninger. Man skjønner fort hvilke fag man burde legge inn mer innsats i forberedelsen til. Det var også litt varierende om seminarene var obligatoriske eller ikke. Vil uansett anbefale å gå i dem, ettersom foreleserne stort sett er flinke og eksamenene baserer seg på hva som blir sagt under seminarene. De fleste seminarene blir filmet, så man kan se de på opptak hvis man er syk/bortreist. I tillegg til seminarer hadde flere av fagene jeg tok innleveringer. For min del var dette stort sett oppgaver på rundt 3000-4000 ord om konkrete problemstillinger innenfor faget. Radboud har høye krav til akademisk skriving, så jeg brukte mye tid på innleveringene. Jeg ville derfor sjekket nøye om fagene du vurderer har innleveringer. Anbefaler å ikke velge for mange valgfag og semi-obligatoriske fag med innleveringer. Flere av vennene min hadde innleveringer i alle de 4-5 fagene de hadde på vårsemesteret, og de hadde mye å gjøre.
Når det gjelder eksamen er dette stort sett en to-timers digital skoleeksamen, der du skal svare kort (rund 3-5 setninger) på 5-12 spørsmål. I noen fag har man også korte praktikumsoppgaver man skal løse. Fra andre studentrapporter fikk jeg inntrykk av at strykprosenten var høy og at det var vanskelig å gjøre det bra på Radboud. Det er for så vidt sant. For å stå må man få 5,5 av 10, og i flere av fagene jeg hadde strøk rundt halvparten av klassen. Så det kreves en viss innsats for å stå. Du må ha vært i seminarene og lest (jeg pleide å lese ca. en uke til hver eksamen). For min egen del opplevde jeg imidlertid eksamener som veldig overkommelige sammenlignet med jussen på UIB. Det kreves mindre selvstendighet, og spørsmålene er stort sett enten ting foreleseren har sagt i seminarer, eller praktikumsoppgaver som er identiske med rettspraksis fra EU-domstolen. Har du gode notater fra seminarer holder det egentlig å lese/pugge disse for å få en god karakter, og du trenger ikke lese pensum utover dette. Hovedgrunnen til den høye strykprosenten i enkelte fag er tidspress under eksamen. Mange av de internasjonale studentene har aldri hatt skriftlige eksamener på pc før, og synes dette er krevende. Etter fire år på jussen var jeg imidlertid vant til skoleeksamener med tidspress, så dette gikk greit for min del.
Masteroppgaven er en seriøs affære ved Radboud, så anbefaler å begynne å tenke valg av tema tidlig. Du skriver en oppgave på ca. 20.000 ord som du skal forsvare muntlig til veilederen og en «second-reader», stort sett en annen professor. Du får tildelt en veileder, men hvis du har en professor du vil ha som veileder kan du også spørre vedkommende på egenhånd. Man starter på masteroppgaven sitt første semester (vår for min del). Etter dette styrer du egentlig skriveprosessen fritt sammen med veileder (vet de skal starte med et nytt opplegg med peer-review og lignende, så kan hende dette endrer seg). Det andre semesteret har du ett til to fag ved siden av masteroppgaven. Dette er ganske intenst, ettersom masteroppgaven i seg selv er et fulltidsprosjekt. Ville derfor prøve å planlegge godt. Dersom du starter på høsten ville jeg vurdert å fem fag på høsten slik at du bare har ett fag ved siden av masterskriving på våren. Hvis du begynner på våren som jeg gjorde, ville jeg prøvd å komme godt i gang med masteren før sommerferien, så du ikke får så dårlig tid på høsten. Veilederen min sa jeg burde levere et kapittel av masteren før jeg tok sommerferie, noe jeg var sjeleglad for i desember når jeg faktisk hadde tid til å lese til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok spesialiseringen Human Rights and Migration og var veldig fornøyd med den. Her hadde jeg tre obligatoriske fag; Protection of Human Rights in International Law, European Immigration Law og Advanced Notions of European an International Law (felles innføringsemne alle LLM-studenter har). Det er også noen semi-obligatoriske fag, her valgte jeg European and Comparative Refugee Law. I tillegg hadde jeg de to valgfagene Comparative Constitutional Law og European Employment Law. Masteroppgaven er på 18 ECS som er på rundt 20.000 ord. Du må velge master-tema innenfor fagene du har, og Radboud lager en oversikt over relevante master-tema du kan velge. Sammenlignet med UIB er masteroppgaven ved Radboud en del lengre. Til gjengjeld får du mye tettere oppfølgning fra veileder, og ubegrensede antall veiledningstimer.
Jeg var veldig fornøyd med fagene jeg tok. Favorittfaget mitt var European Employment Law. Det er et ganske arbeidskrevende fag (obligatoriske lekser hver uke + innlevering + presentasjon + eksamen), men kanskje det mest spennende faget jeg har hatt på jussen, så hvis du er interessert i EU-rett/arbeidsrett anbefales det. Hvis har lyst på noen "chille" valgfag kan jeg anbefale Comparative Constitutional Law og European and Comparative Refugee Law. Begge er veldig overkommelige og har ikke obligatoriske arbeidskrav, men er interessante.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde at jeg fikk stort faglig utbytte! Av fagene jeg hadde lært jeg særlig mye om EU-rett, noe jeg tror jeg vil ha stort utbytte av i fremtiden. Når det gjelder det språklige, ble jeg også mye tryggere i engelsken min, både i dagligtale, men ikke minst i «rettslig» engelsk. Masteroppgaven gjorde meg også komfortabel med å skrive akademisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger ca. 15 min med sykkel fra sentrum og er grønt og fint. Juridisk fakultet er et av de mest moderne byggene og har høy standard. På juridisk fakultet ligger det er stort bibliotek, der jeg pleide å lese med de andre utvekslingsstudentene/LLM-studentene. Det er veldig kaldt på biblioteket på juridisk fakultet, så ta med godt med klær, særlig på vinteren. Det er en kafé på jussen der du kan kjøpe billig kaffe. Det er også en kantine, men denne er ikke mye å skryte av. Hvis du vil kjøpe lunsj anbefaler jeg derfor å gå på kantina for hele universitet, «Refter», som ligger ca. 500 m unna juridisk fakultet, der har de bra utvalg av salater, wok, suppe, burger etc. Det er også et treningssenter på campus «Sportcentrum» som har bra og billig trening (ca. 20 euro i måneden). I tillegg til vanlig utstyr har de en rekke gruppetimer, squash-bane, klatrevegg, svømmehall og fotball- og volleyball-baner du kan booke.
Nijmegen er en hyggelig studentby med ca. 200.000 innbyggere. Det er en av Nederlands mest populære studentbyer og er typ Nederlands versjon av Trondheim, ettersom den særlig er kjent for studier som medisin, psykologi og neuroscience. Mottoet til Nijmegen er «old city, young vibe» og byen er full av koselige kafeer, barer og uteserveringer. Utelivet er også ganske bra, du har typiske studentutesteder i sentrum, og et par større teknoklubber litt utenfor sentrum. På sommeren kan man dra på en uteservering/klubb/bar i en gammel industribygning som heter Hubert litt utenfor sentrum, anbefales! Det er et «farmers marked» hver lørdag og mandag i sentrum der du kan kjøpe grønnsaker, ost etc. På sommeren kan man bade i elva som renner gjennom byen, og jeg tilbrakte mange fine sommerkvelder på stranda ved elvebredden i Nijmegen. Rundt byen er det også fine grøntområder som er perfekte for sykkel/joggeturer. Blir du derimot lei av Nijmegen er det veldig lett å reise. Ingenting er langt unna i Nederland, og Amsterdam er bare 1,5 timer unna med tog, Utrecht 1 time og Maastricht 2 timer. Belgia, Tyskland og Frankrike er også lett tilgjengelig med tog/buss for helgeturer.

Bustad

Jeg fikk tilbud om å bo Sint Canisiussingel av universitet. Dette er ikke en del av studentskipnaden SSH, men et privat firma universitet har avtale med. Sint Canisiussingel har veldig bra beliggenhet, og ligger midt i sentrum. Du har et stort rom for deg selv, og standarden er helt ok. Jeg betalt ca. 460 euro i måneden i leie. Du deler bad og kjøkken med 3-7 andre. Utleiefirmaet som eier bygningen er ganske shady, og gjør ikke mer enn de absolutt må. Det beste med å bo i Sint Canisiussingel var at alle de andre LLM-studentene og de fleste av vennene mine også bodde der, noe som gjorde det veldig sosialt. Fra Sint Canisiussingel er det ca. 15 minutter med sykkel til campus, og gå-avstand til alt i sentrum.
Dersom du får mulighet til å velge studentbolig fra samskipnaden ville jeg tatt Talia. Dette var den desidert beste beliggenheten og beste standard. Boeckstaetehof er et stykke unna både sentrum og campus, men har også god standard. Hoogeveldt er nært campus, men har lavere standard og veldig mye rot og festing. Vossenveld er veldig langt unna både campus og skolen. Uansett hva man får tilbud fra universitet om vil jeg anbefale å takke ja. Det er boligkrise i Nederland og omtrent umulig å finne bolig på egenhånd som internasjonal student.

Sosialt miljø

Radboud har et veldig bra sosialt miljø! Det er lett å bli kjent med andre gjennom fadderuke/oppstarts-opplegg i regi av skolen. Folk er generelt åpne og interessert i å finne på ting. Før jeg startet var jeg litt bekymret for at jeg kom til å være eldre enn mange av de andre, men Nijmegen har rykte som et seriøst universitet, så både utvekslingsstudentene og LLM-studentene var litt eldre, de fleste mellom 24-27 år. Ellers arrangerer Erasmus Student Network (ESN) mange dagsturer og helgeturer, så det kan være også være fin mulighet til å bli kjent med andre!

Vår 2022/Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022/Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

31.01.2022 - 29.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del å tenke på når du skal vurdere å flytte til et annet land, så jeg tenker her å gå gjennom et par spørsmål som du nok kommer til å stille deg.

Nr. 1: Søknadsprosessen. Den består av to deler; Søke om nominasjon av UiB og søke om opptak til Radboud. Her får du nødvendig informasjon av de internasjonale koordinatorene ved UiB. Jeg sendte også mailer til de internasjonale koordinatorene ved Radboud da jeg søkte om opptak der. Både koordinatorene hos UiB og Radobud (International Office, Faculty of Law) er imøtekommende, hjelpsomme og hyggelige, og geleidet meg trygt gjennom søknadsprosessen hvis jeg hadde spørsmål.

Nr. 2: Bosted. Du blir tilbudt bosted av Radboud. Her er det ulike studentbosteder, og du får ikke velge hvilket selv. Jeg tror at alle stedene er møblert. Noen studenter deler en leilighet (for eksempel i Talia), mens andre har eget rom i en korridor og deler kjøkken og bad (for eksempel Sint Canisiussingel 19). Du trenger altså som regel bare kjøpe kjøkkenutstyr og småting til rommet ditt. Jeg bodde i Sint Canisiussingel 19. Merk her at Radboud har en avtale med Dornick om leie av disse rommene, og at eventuell dialog om fiksing av problemer med bostedet går til Dornick. Sjefen av firmaet er ikke av de meste imøtekommende, men jeg så han aldri. Vaktmesteren i bygningen, Theo, er en altmuligmann, og er hyggelig. Husk på å minne han på det hvis du har bedt han om å fikse eller se på ting, siden han farter rundt og fikser ting i ulike bygninger. Det er lurt å holde de Int. Office orientert om eventuelle problemer du har slik at de har oversikt.

Nr. 3: Opphold og registrering. Nederland er et EØS-land, så du trenger ikke søke om oppholdstillatelse. Du må registrere deg kommunalt når du kommer ned, men det får du informasjon om av Radboud når det nærmer seg.

Nr. 4: Transport. Sykkelen din kommer til å være din beste venn. Det er et godt etablert kollektivtilbud i Nijmegen som ligner det norske, men de fleste sykler stort sett uansett hvor de skal. Du kan få abonnement på sykkel hos for eksempel Swapfiets, og de kan fikse sykkelen din hvis den blir skadet. Jeg anbefaler deg å skaffe en sykkel. Det er gode sykkelveier, og trafikkbildet gjenspeiler det. Landskapet er også ganske flatt, så sykling er enkelt. Jeg bodde i Sint Canisiussingel, og brukte ikke mer enn 10-15 minutter på å sykle til universitetet. Du kan også ta buss, og kan kjøpe billetter enten i bussen eller via appen 9292. Ellers er det gode togforbindelser i Nederland, og du kommer deg fort rundt i landet. Last ned appen NS for å bestille togbilletter og sjekke rutetider. Nijmegen ligger rett ved grensen til Tyskland, og appen DB Navigator er derfor grei å ha. Med den kan du kjøpe billetter til buss og tog i Tyskland.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Radboud foregår vanligvis i seminarformat, og fagene består av rundt ti seminarer. De ligner på storgruppene vi har ved UiB. Det varierer hvor mye seminarholderne forventer at du forbereder og deltar, men det er lurt å være forberedt. Da får du best utbytte av undervisningen. Enkelte fag krever at du leverer inn oppgaver på forhånd av seminarene i løpet av semesteret for å få ta eksamen.

Fagene går parallelt, og det skiller seg derfor fra UiBs opplegg. Det er imidlertid overkommelig, siden de sprer undervisning utover i semesteret. Den totale studiebelastningen ligner på den ved UiB, men det er som regel færre obligatoriske innleveringer.

Eksamensformene varierer fra fag til fag. De er stort sett 2-timers digitale eksamener på universitetet. Det er både teoretiske oppgaver og praktikumsoppgaver. De skiller seg fra UiBs ved at oppgavene er kortere, og du trenger ikke å gå like i dybde som ved UiB. Det er flere spørsmål, noe som gjør at de dekker større deler av pensum. Samtidig er dette overkommelig. Min største utfordring var for eksempel ikke det faglige aspektet, men heller å bli ferdig med eksamen i tide. Andre studenter hadde ikke problemer med å bli ferdig i tide. Enkelte fag har ikke 2-timers eksamener, men har heller en ‘paper’ som man skal skrive mot slutten av semesteret. Her får du som regel god tid til å skrive, men dette skjer parallelt med de andre fagene. Jeg anbefaler deg derfor å starte i god tid. I noen fag avgjøres karakteren din på bakgrunn av en innlevering og en digital eksamen på universitetet.

Vurdering av emnetilbodet

Radboud tilbyr fire ulike spesialiseringer; International and European Law Advanced, Business Law, Human Rights and Migration, og European Law and Globalisation. De spesialiserer i internasjonal og europeisk rett, og sistnevnte er tverrfaglig.

Jeg valgte spesialiseringen Human Rights and Migration. Den gir deg blant annet et solid innblikk i utlendingsretten fra et EU-rettslig perspektiv, og anbefales hvis du interesserer deg for dette. Du tar også andre fag som gir en bredere innføring i menneskerettigheter på globalt og regionale nivå som vi ikke har i Bergen. Det står mer informasjon om fagene på nettsiden om LLM-en her (https://www.ru.nl/en/education/masters/human-rights-and-migration/study-programme-human-rights-and-migration).

Det faglige innholdet er av en god standard. Fagene dekker mye materiale og går innom mange temaer, noe som gjør at de ikke alltid går like dypt inn i temaer som vi kan være vant med fra Norge. Det kan sees på som en svakhet, men en styrke ved det er at du får en bred og god innføring i en rekke temaer som setter deg i stand til å fordype deg mer senere hvis du vil. Jeg og flere andre likte at vi fikk et godt overblikk. Foreleserne er også stort sett tilgjengelige, og setter pris på faglige diskusjoner hvis du har ting du lurer på. Her er det ganske likt slik som ved UiB. En forskjell er at det er færre studenter per foreleser, noe som gjør at du kan få et tettere bånd med foreleserne.

LLM-en min bestod av seks fag og en masteroppgave. Fire av fagene går i det første semesteret, mens to fag går i det andre semesteret. Du har tre valgfag. Jeg begynte i vårsemesteret, og hadde derfor alle valgfagene i mitt første semester. Det varierer fra spesialisering til spesialisering om du har valgfag i første eller andre, og om du kun har obligatoriske i ett semester. Jeg hadde for eksempel bare obligatoriske fag i mitt andre semester.

Du begynner forberedelsene til masteroppgaven i det første semesteret ved å velge tema, får tildelt veileder, og begynner skriveprosessen. Jeg anbefaler deg å diskutere mulige temaer med foreleserne. I tillegg anbefaler jeg deg å følge løpet de legger opp for masteroppgaven. Oppgaven er større enn den som skrives på et semester ved UiB, og skippertak blir derfor en dårlig idé. Du har til gjengjeld lengre tid til å skrive og noe mer oppfølging av veileder enn jeg har inntrykket av at man får ved UiB.

Fagleg utbyte og språk

LLM-en gir et solid faglig dypdykk i området du velger å spesialisere deg i. Jeg har lært mer om temaer jeg allerede kjente til, og lært om mange nye temaer som ikke dukker opp på studiet i Bergen. Jeg anbefaler min spesialisering på det varmeste for dem som er interessert i det fagfeltet. Inntrykket mitt er også at studenter som valgte de andre spesialiseringene har vært fornøyde med det faglige innholdet, foreleserne og spesialiseringen som helhet.

LLM-en foregår på engelsk. Det kan være uvant i begynnelsen, men det går seg til etter hvert. Radboud har et kurs i å skrive jus på engelsk som alle må ta, og de som trenger ekstra oppfølging kommer til å få det i form av ekstra undervisning. De som består kurset på første forsøk kan også delta i denne undervisningen. I tillegg har Radboud tilbud til dem som ønsker å øve på skriving, eller som ønsker å få sparre om det å skrive på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er samlet i ett område, og ikke spredt som i Bergen. Universitetsbygningene er på ‘campus’. Der er det også en rekke andre bygninger, for eksempel deres versjon av Studentsenteret (Radboud Sports Centre, Erasmusgebouw) og flere andre. Universitetsområdet er lett tilgjengelig, og kan nås via kollektivtransport eller sykkel. Det vanligste er å sykle dit. Jusstudiene foregår stort sett i ‘Grotiusgebouw’, og det er mulig å parkere sykkelen utenfor eller i en sykkelgarasje i bygget.
Det er lett å komme seg rundt i byen på grunn av gode sykkelveier og god kollektivtransport. Byen skiller seg fra en del andre nederlandske byer ved at den ikke har kanaler, og ligner på den måten mer på engelske landsbyer.

Sentrum ligger et stykke unna universitetsområdet. Det er et sjarmerende område med flere eldre bygninger og et yrende folkeliv på helgene. De har også markeder i helgene og på mandager hvor du for eksempel kan kjøpe fersk mat. Det er også for eksempel utesteder for dem som ønsker det, mange hyggelige puber, og relativt rimelige restauranter. Tierney’s, en irsk pub, har for eksempel quizzer på mandager. De fleste pubene har også brettspill, og de er fine og rolige steder å dra for å få en rolig kveld også midt i uken.

Det er også et par parker i byen. Den nærmeste sentrum er Kronenburgerpark. Goffertpark er større, og ligger nærmere universitetsområdet. Disse parkene er absolutt verdt et besøk på våren og om sommeren.

Togstasjonen ligger rett ved sentrum, og er ca 10-15 minutter sykling unna universitetsområdet. Det tar ca. 40 minutter å gå derfra.

Idet du ankommer Nijmegen fra Arnhem med tog, kommer du til å krysse en av flere broer som går over De Waal. De Waal renner langs Nijmegen, og det er hyggelig å gå på spaserturer på promenaden langs elven. Her er det også mye historie fra andre verdenskrig for dem som er interessert i det.

Det er også et fint naturområde hvis du følger De Waal østover. Her kan du gå på turer i rolige naturlandskap eller ta en rolig joggetur. Jeg anbefaler deg også å dra på sykkeltur i nærområdene. Det er som nevnt godt tilrettelagt for syklister.

Bustad

Dette har jeg vært inne på en del innledningsvis. Du blir tilbudt bosted gjennom Radboud. Det var en del rot med stedet jeg bodde, men det meste gikk seg fint til. Jeg anbefaler deg virkelig å takke ja til tilbudet du får. Prisen er rimelig. Det er også en mangel på studentboliger i Nijmegen generelt sett, og det er svært vanskelig for utvekslingsstudenter å finne bolig på egenhånd. Hvis du får utfordringer med utleier, er mitt beste tips å ha en vennlig og åpen dialog, ta kontakt med universitetet for å holde dem oppdatert, og eventuelt oppsøke gratis rettshjelp (for eksempel Het Juridisch Loket). Det meste ordner seg til slutt.

Sosialt miljø

Jeg hadde en fin tid i Nijmegen, og en viktig grunn var at jeg hadde et godt sosialt miljø. Jeg var for det meste med andre folk i bygget jeg bodde i. Det var folk som studerte sammen med meg, og andre som jeg ble kjent med. En fellesnevner for de fleste som drar til utlandet for å studere, er at de ønsker å bli kjent med og komme overens med andre. Utveksling er i så måte et sosialt eksperiment, og jeg ble kjent med hyggelige folk fra ulike land i Europa og fra ulike verdensdeler.

Det er også mulig å være med i studentforeninger hvis du vil, og det er mange foreninger å velge mellom. Her ligner opplegget litt på Juristforeningen ved UiB i den forstand at det er mange ulike foreninger.

I tillegg har du tilgang til et lass med ulike aktivitetstilbud på Radboud Sports Centre (deres Studentsenter). Jeg anbefaler deg å prøve litt av hvert. Kanskje får du en ny hobby og en venn på kjøpet.

Uansett hva du ender opp med å velge: Lykke til! Et utvekslingsopphold anbefales på det varmeste!

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

21.08.2022 - 27.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det var for så vidt lite å ordne før man dro ned annet enn det som kommer av søkeprosessen. Jeg ventet litt med å fikse praktiske ting som reisekort, sykkel, evt bankkort osv til jeg kom ned. Man finner info, men i min erfaring er det lettere å høre med fadderen sin. Det er også kjedelig å kjøpe noe man egt ikke trenger. Selv kjøpte jeg et reisekort jeg aldri fikk brukt. Jeg vil også anbefale å leie sykkel fra Swapfiets, og ikke fra selskapet gjennom skolen. Man bruker sykkelen hver eneste dag, og gjerne på ganske lange strekninger så jeg syntes det var verdt å leie fra et sted med ordentlige sykler, hvor de også fikser den om det skal være noe galt med den. Annet enn det fikk man tilbud om en pakke med dyner osv. Det var helt greit, men ville nok kjøpt egne ting om jeg gjorde det igjen. Det er mye åpent på søndager og kvaliteten på det jeg fikk var ganske dårlig. Jeg dro ned en helg tidligere enn fadderuken startet for å komme meg litt på plass. Det var deilig ettersom det går i ett i fadderuken (hvis man vil være med på alt). Jeg pakket også alt for lite sommerklær, og kokte de første ukene. Det regner en del, så etterhvert ble det mye regnjakke, caps og hansker når man syklet rundt. Jeg basert mitt valg av sted i stor grad på rapportene fra andre studenter, så jeg vil anbefale å lese disse godt!

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske annerledes enn vi er vant med fra UiB. Forelesningene var preget av en mye tettere kontakt mellom foreleser og studentene og det forventes mer aktiv deltagelse. I et av fagene var vi bare 5 studenter! Det er ikke noe å grue seg til ettersom de aller fleste foreleserne ikke krevde at du personlig deltok mye om du ikke har lyst til det. Utover dette var det noe gruppearbeid som var obligatorisk. Jeg syntes det var fint ettersom det gjorde det lettere å bli kjent med folk. Det er, som alle steder, veldig stor forskjell på hvor mye folk ønsket å jobbe med disse gruppeprosjektene, men jeg vil si at det stort sett var mer innsats fra studentene enn jeg hadde regna med. Utover dette vil jeg si at de som underviste var veldig flinke folk. Det var også mye rom for å få hjelp en til en fra de som underviste om man ønsket det!

Vurdering av emnetilbodet

For min del var emnetilbudet en av grunnene til at jeg valgte Radboud. Om emnetilbudet er bra kommer jo helt an på hva man er interessert i, men på generelt grunnlag er det veldig mange engelske fag som godkjennes som fag ved UiB, så det bør være nok å velge i for de fleste! Jeg valgte Protection of International Human Rights, International Arbitration, Law and Society, European Legal History også måtte jeg ta Introduction Topics Typical to Dutch. Protection of Human Rights faget vil jeg si var det mest krevende. Det var kun en eksamen i desember, til forskjell fra de andre fagene som gjerne hadde noen innlevering ol iløpet av semesteret. Foreleseren la opp til at man hadde noe forkunnskaper. Når det er sagt var det også et av favorittfagene fordi temaet er spennende og foreleseren var god. Jeg lærte mye nytt og det var særlig gøy at det ble fokusert på dagsaktuelle ting, som miljø som menneskerett. Det andre faget jeg vil anbefale er International Arbitration. Dette var et fag jeg ikke hadde tenkt til å ta, men jeg hørte så mye bra om det at jeg prøvde meg på en forelesning og valgte å ta det allikevel. Flink foreleser og et veldig nytt emne for meg. Det var noen innleveringer ila semesteret som telte mot sluttkarakteren, men dette var bare fint for meg så slapp jeg å fokusere så mye på eksamen i desember. European Legal History må jeg være så ærlig å si at jeg tok fordi jeg fikk høre at det var lite jobb og muntlig eksamen, som stemte. Law and Society er noe mer sammfunsssfaglig som var fint fordi det krevde lite jobb samtidig som det var interessant med en ny vinkling på faget. Introduksjonsfaget til nederlandsk juss var også helt greit å ha. Det er generelt gode muligheter for å teste litt fag og høre litt med andre hva man bør ta, alt ettersom om man vil ta fag etter interesse eller for å gi seg selv et litt rolig semester. Jeg valgte en mellomting og var fornøyd med det. Det skal også nevnes at selv om man tar fag som det forventes at man gjør noe og kan noe fra før er nivået for å få ståkarakter/gode karakterer lavere enn det vi er vant med, etter min mening. Det er derfor ikke noe å tenke på at det blir for mye, tror jeg! Men det var veldig deilig å ta noen fag jeg visste krevde lite, for det er nok av andre ting man vil bruke tid på!

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte vil jeg si er hva du selv gjør det til. Det er avhengig av fagene hvor mye foreleser forventer, og hvor nivået på undervisningen ligger. Det er særlig et skille mellom LLM fagene og fagene som er åpne for bachelorstudenter. Det kreves nok ikke så mye arbeid for å stå, men om du ønsker å gjøre det bra er det rom for å bruke tid på fagene, være aktiv i timene og prate med foreleser under/etter timene.

De nederlandske er veldig gode i engelsk, både foreleserne og studentene. Det er absolutt ingen problem å ikke kunne Nederlandsk. Hvor komfortabel man er med engelsk er vel individuelt, men for min del som jeg vil si er veldig gjennomsnittelige på engelsk var det ikke noe problem. Jeg brukte litt tid på å komme inn det å skrive juss på engelsk, men jeg er veldig glad for erfaringen i ettertid.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er stort og fint. Det er fine lesesaler og biblioteker. Det er resturanter og bar osv på campus. Det beste for min del var treningssentereret som hørte til og var plassert på universitetet. Her kunne man melde seg på gruppetimer eller andre former for arrangert aktivitet, enten i form av regelmessige treninger med samme gruppe folk eller enkeltganger. Buldring, tennis, burlesque, hip hop, seiling, fekting, boksing, svømming, squash, volleyball, vannpolo. Det var egentlig uendelig med muligheter, og relativt billig! Universitetet hadde og veldig mange andre aktiviteter. Selv følte jeg kanskje noe av det var (sosialt) forbeholdt noen linjer med noe type opptak osv. Men det er et veldig stort nettverk for internasjonale studenter der, så de er nok av foreninger hvor de prater engelsk. I tillegg møtte jeg flere nederlandske som sa de var mer vant med å prate engelsk enn nederlandsk på skolen, så jeg fikk inntrykk av at det var veldig mange internasjonale studenter på universitetet og at de nederlandske var komfortable med å snakke på engelsk.
Oppsummert vil jeg absolutt anbefale Radboud. Jeg koste meg veldig og fikk oppleve masse nytt. Jeg ville nok ikke valgt dette stedet om det er veldig viktig med en storby med store klubber osv. I praksis er byen nok på strl med Bergen i form av muligheter. Det sosiale er veldig bra og det var så sentralt å bo der. Vi tok tog til Amsterdam, Rotterdam, Haag, Brussel og Tyskland på kort tid. Det ble også brukt mye tid på cafeturer, søndagsmarket, paddelboarding, seiling, øl og middager. Mange muligheter for den som vil reise litt! Benytt deg av de tilbudene erasmus og universitetet stiller opp også!

Bustad

Selv bodde jeg i St. Canisiussingel 19, som lå i sentrum. Jeg fikk tildelt dette av universitetet og fikk valg om ja, eller nei med virkningen at man ikke fikk hjelp til å finne bolig. Det var ekstremt vanskelig å finne noe selv fikk jeg fortalt og sett at stemte da jeg ble kjent med noen som måtte bo utenfor byen. Så jeg vil anbefale å takke ja til det man får. Der jeg bodde var jeg veldig fornøyd selv. Jeg hadde et lite rom med egens vask, seng, skap og pult, som var inkludert. Jeg delte kjøkken med 3 andre veldig hyggelige folk. Delte også bad med etasjen, som for meg var uproblematisk for en kort periode. Det skal nevnes at mange var misfornøyd, særlig de som bodde i kjelleren ettersom det var noe problemer med lekkasje. Det var også noen som opplevde at det ble stjelt ting fra rommene om de stod ulåst, og tror noen hadde litt problemer med varmen. Det var nok en av de strengere stedene å bo, ettersom det var lav toleranse for fester. Det var for øvrig ikke noe særlig med fellesarealer der. For meg var stedet fint, fordi jeg syntes det var deilig å kunne trekke meg tilbake når jeg var hjemme og jeg hadde flaks med plassering av rom og de jeg delte kjøkken med. Om man ønsker å bo mer sentralt var de andre boligene lagt opp til det. Da hadde man fellesarealer, og jeg var stadig på besøk hos de som bodde der og da var det gjerne noe fester eller andre sosiale ting. Talia var feks veldig sosialt. Hvis man får noe mulighet til å påvirke valget vil jeg absolutt anbefale å ta enten noe i sentrum eller ved skolen. Det var stor misunnelse hos de som bodde på andre siden av byen når vi skulle finne på ting i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale på Radboud er veldig bra! Det er mange muligheter for å være med på noe hver dag om man ønsker det. For meg som var Erasmusstudent var det stor blanding av jusstudenter og andre studenter i min krets. Jeg ble best kjent med de jeg var i faddergruppe med og vi dro på turer rundt om i Nederland og hjem til hverandres hjemland. Det var også lett å komme i kontakt med studentene man hadde felles fag med, ettersom klassene er såpass små. Mange benyttet seg også av de ekstremt mange mulighetene for å melde seg på forskjellige fysiske aktiviteter og andre sosiale ting en kunne melde seg på i regi av universitetet. Dette bør man benytte seg av, for det var mye gode arrangementer. Generelt er folk veldig åpne og inkluderende. Vil varmt anbefale å delta på fadderuken! Opplegget under fadderuken i seg selv var helt greit, men man ble godt kjent med andre utvekslingsstudenter på tvers av fag. Det er verdt å nevne at det var mange som var yngre enn meg som er 25, men om dette er tilfeldig fra år til år eller ikke er vanskelig å si. Jeg vil også si at utelivet ikke er av det beste i Nijmegen, om man sammenligner med store byer. Vil si det ligner på Bergen i den sammenhengen.

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

På grunn av corona ble mine forberedelser til utveksling litt spesielle, der det ble mye endringer av planer igjennom forberedelsene. Likevel er det er lurt å begynne tidlig med forberedelser: finne ut hvor man har lyst/har mulighet til å reise, hva som kreves for søknaden, hvordan søke lån/stipend, forhåndsgodkjenninger osv.

Undervisningsformer

Jeg studerte på Radboud universitet i Nijmegen, Nederland. Der var undervisningen relativt lik som på UiB, med forelesninger og pensum. Det var noe mer innleveringer og lekser gjennom semesteret. Eksamen var stort sett multiple choice eller kortsvarsoppgaver, noe som var annerledes fra hva jeg var vant til i Norge. Karakterskalaen går fra 1-10 (der 10 er best), og man må ha minst 5.5 av 10 for å bestå et fag.

Vurdering av emnetilbodet

Hvis man ønsker å ta fag fra ulike fakulteter var det litt vanskelig å få timeplanen til å gå opp, men ellers var det veldig greit.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregikk på engelsk. Det var litt rart de første ukene, men man ble fort vant til det. Jeg har blitt bedre til å både snakke og skrive engelsk i løpet av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en veldig fin by. Ikke storby, men stor nok til at det er ting som skjer. Universitetet og campus er utrolig fint, og er kåret til en av de beste i Nederland.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig jeg fikk tildelt av universitetet, kalt Hoogeveldt. Der har man hvert sitt rom med møbler og vask, mens man deler kjøkken og bad med 15 andre. Dette har gått overraskende fint. Det er høy konkurranse om boliger generelt i Nijmegen på grunn av mangel, så pass på å huke av for å få hjelp av universitetet med bolig i søknaden, da slipper man mye stress.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var utrolig bra. Man bor sammen med folk fra hele verden, og det er både lærerikt og gøy. Det var lett på bli kjent med andre her, spesielt i fadderuka (orientation week). Det er lagt opp for å være sosial, men man kan styre helt selv hvor mye man ønsker å være med på. Sammenlignet med Norge synes jeg det var lettere å få nye venner.

HAUST 2021- BA i psykologi

HAUST 2021- BA i psykologi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg opplevde litt vanskeligheter med å få fagene jeg ville ha til å gå opp, ettersom jeg valgte både fag fra social sciences og det juridiske fakultetet. Det gikk fint å kombinere fag fra ulike fagfelt, men ettersom vi ikke fikk tilgang til timeplanen før vi var hadde fått egen skolekonto på Radboud, var det vanskelig å forutse overlappende fag. Det kan derfor være nyttig å ha flere fag som back-up, slik at du i forkant har tenkt på andre fag du kan bytte ut for å få timeplanen til å gå opp.
Det er en stor fordel å ta kontakt med andre studenter som også har søkt det samme, slik at det blir lettere å holde styr på alt som må fikses i forkant - i tillegg til at det er veldig hyggelig å ha en reisepartner og litt støtte dersom utvekslingsoppholdet kan bli krevende.
Koronasituasjonen gjør alt vanskeligere og mer usikkert, men så lenge alle reisekrav er oppfylt skal det gå fint.

Undervisningsformer

Jeg hadde fag som både var fysisk oppmøte og digitale - grunnet koronasituasjonen. Jeg synes det funket fint. Flere av fagene bestod både av seminarer og forelesninger - ganske likt som flere fag jeg har hatt ved UiB. Ved Radboud oppfordres det til muntlig deltagelse i undervisningen, i større grad enn ved UiB, noe som var uvant til å begynne med. Noen fag krever ukentlige innleveringer, mens andre kun krever en form for eksamen. Radboud har to perioder i ett semester, som betyr at det vil være to eksamensperioder. Først har man visse fag fram til eksamen i oktober/november, og deretter begynner nye fag med eksamen i desember/januar. Dette var også litt uvant for meg, da jeg i Bergen har kun hatt fag som dekker hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var mange valgmuligheter med mange spennende fag. Jeg fikk tatt fag jeg ellers ikke ville fått muligheten til i Bergen, som f.eks. criminology, interpersonal relationships og kjønnsstudier.

Fagleg utbyte og språk

Karaktersystemet er litt annerledes, og kravene anser jeg generelt som litt høyere enn ved UiB. Jeg sitter igjen med mye kunnskap fra de mange forskjellige type fagene jeg hadde. Engelsken min ble etter kort tid mye bedre når jeg både leste, skrev og hørte på engelsk undervisning.

Universitetsområdet og byen

Universitet er veldig fint, og alle fakultetene er relativt nære hverandre. Radboud har mer et "campus" sammenlignet med UiB, der fakultetene ligger mer spredt i byen Fakultetet of social sciences er nyoppusset og fint, og inneholder flere studier enn kun psykologi.
Nijmegen er en veldig fin of studentvennlig by, der det er lett å komme fra A til B (dersom man har sykkel). Egne sykkelveier og sykkellys er det over hele byen.

Bustad

Jeg bodde i Hoogeveldt, som tilsvarer en "Sammen" bolig i Bergen. Jeg hadde eget rom, men delte fellesareal med andre utvekslingsstudenter fra mange andre land. Hoogeveldt er et av de billigere alternativene, og jeg synes det har vært veldig koselig og sosialt å bo med flere, da det er lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter slik. I tillegg ligger det veldig sentralt, mellom sentrum av Nijmegen og campus. Det tar ca 10 min å sykle til sentrum og ca 5 min å sykle til universitetet.

Sosialt miljø

Jeg opplevde at det var veldig lett å komme i kontakt med andre, spesielt andre utvekslingsstudenter. Mye er grunnet bostedet Hoogeveldt, ettersom mange utvekslingsstudenter velger å bo her. I tillegg ga "orientation week" (fadderuka) det veldig lett å bli kjent på tvers av studier. Jeg hadde også samme fag som mange andre utvekslingsstudenter, noe som gjorde at man også kunne få forskjellige kulturelle synspunkt på forskjellige tema.

Haust 2020/vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020/vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2020 - 09.07.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde opprinnelig tenkt at jeg skulle ta en LL.M. i USA, men slik ble det ikke pga. korona. Jeg valgte derfor heller å reise til Nederland, og til Nijmegen. Ettersom det ikke var mulig å søke gjennom UiB, ettersom jeg allerede hadde en plass i USA, søkte jeg på egenhånd og fikk plass i juli. Dette medførte naturligvis endel stress og styr den siste tiden før avreise. Mine råd er likevel å prøve å være ute i god tid, men det meste ordner seg. Det viktigste er å finne et sted å bo og kjøpe pensum til det første faget. Ellers ordner det meste seg etter at man har kommet ned. Vi fikk også mye informasjon om fadderuke ol, men ettersom vi hadde digital fadderuke deltok jeg ikke så mye på den. Det er helt nødvendig med sykkel så snart man kommer ned, alle sykler overalt og det er godt tilrettelagt med sykkelstier og gode muligheter for parkering overalt. Ellers er det nederlanske banksystemet ganske firkantet, så jeg anbefaler å skaffe et nederlandsk bankkort. NB- må være nederlandsk, jeg gikk selv i fellen og skaffet et tysk, men det ble ikke akseptert noen steder. Endte derfor opp med å betal med cash nesten overalt (hvor ikke VISA ble akseptert). Fikk god hjelp av International Office på Radboud, ved juridisk fakultet. De er enkle å snakke med om stort og smått og hjalp meg også å fikse bolig. Jeg endte opp med å reise hjem etter første semester pga. korona, men synes likevel at det var verdt det for et halvt år. Var også veldig tilrettelagt for å følge undervisning digitalt det andre semesteret.

Undervisningsformer

Jeg valgte spesialisering innenfor Business Law og trivdes godt med det. Jeg hadde god variasjon i fagene og fikk dekket et bredt spekter av forretningsjuridiske områder. Undervisningsformen var variert. I noen fag var det bare forelesninger, mens i andre hadde vi gruppepresentasjoner, i noen fag var det innleveringer som hele eller deler av karakteren. Vi hadde stort sett også gjesteforelesninger og besøk av forelesninger som praktiserte rettsområdene og jobbet som dommere/advokater til daglig. Det gjorde forelesningene ekstra spennende og vi fikk se relevansen av fagene i det praktiske. Fagene mitt første semester var delvis digitalt og delvis fysisk, andre semester var alt digitalt. Det kommer mest sannsynlig til å bli mer fysisk etter korona vil jeg tro. Jevnt over er de aller fleste nederlanske foreleserne enkle å snakke med og er veldig åpne og behjelpelig med alt mulig. De er også til god hjelp i forbindelse med valg av mastertema (om man er litt usikker på hva man vil skrive om). Som regel er deltakerne i fagene alt fra 7-40 studenter, det vil også naturlig prege undervisningsformen hvor mange studenter som deltar. Jeg hadde et fag med kun 7 og det var mer en konstant sammenligning og diskusjon om formuerettslig problemstillinger fra perspektiver fra ulike land. Det var dødsgøy!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg kunne velge mellom forskjellige fag, hadde fire fag som var valgfrie innenfor Business, ett fag som var oblig, mens et annet fag var "semi"-oblig (som betyr at vi måtte velge mellom et av to fag, det var enten European and Comparative Company Law eller Competition Law). Jeg hadde fagene:
- Advanced Notions of European an International Law
- European Financial Law
- Principles of Finance and Secured Transactions
- European and Comparative Company Law
- European Commercial Law
- European Insolvency Law

I tillegg skrev jeg en masteroppgave, som er 18 EC, men tilsvarer en norsk master fra UiB i dybde og omfang.

Jeg vil si at det var relative krevende å få gode karakterer i fagene, men ganske varierende. De har skala fra 1-10, og man må få 6 for å stå. Jeg har inntrykk av at ganske mange studenter stryker i fagene hvert år. Det er alltid mulighet for gjentak litt tid etter. Likevel vil jeg ikke si at det er det beste steder å reise om man vil ha et "chilleår". Siden skalaen er litt anerledes enn i Norge er det nesten umulig å få 10 (mine nederlanske venner, som har tatt bacheloren på Radboud, sier at de ikke vet om noen som har fått 10). Tror man kan velge flere bachelorfag om man reiser på Erasmus, men ikke på LLM, der er det bare masterfag å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Personlig fikk jeg veldig stort faglig utbytte totalt sett, endel av fagene var ganske krevende ettersom jeg feks ikke hadde noe forkunnskaper i selskapsrett, sammenlignet med mange av mine medstudenter som allerede hadde hatt dette som en del av bacheloren sin. Jeg fikk innsyn mange spennende rettsområder som jeg ikke hadde noe kjennskap til fra før, feks financial law. Jeg føler også at jeg fikk god trening i å både snakke og skrive juridisk engelsk, det synes jeg er en klar fordel nå i ettertid og hjelper veldig på den faglige selvtilliten på det området. Jeg lærte meg nesten ikke noe nederlandsk, men mye av ordene er like som på norsk. Det gjør det enkelt å kommunisere med nederlendere om man feks ikke kan/husker det engelske ordet for noe. Også morsomt å se hvor mange slående likheter det er mellom landene på kultur.

Universitetsområdet og byen

Jussen ligger i et utrolig moderne bygg, og har et skikkelig kult bibliotek med mye lys. Fakultetet ligger grønt til ca 15 min på sykkel fra Nijmegen city center. Campusområdet er ellers også ganske moderne, med flere ulike bygningen plassert relativt tett. Det er veldig greit å sykle mellom de ulike byggene. Vi hadde forelesninger i forskjellige bygg, så fikk sett litt forskjellig. Det er også en liten matbutikk på campus, i tillegg til cafeer. Det er også et treningssenter på campus, det var mulig å booke da vi var der, men vil jo sikkert være mer fritt utenom korona.

Byen Nijmegen ligger ca 2 timer med tog fra Amsterdam, ganske liten by med en lang elv som renner gjennom. Veldig grønn by, endel regn og helt flatt. Byen er hyggelig med en gammel del og koselige cafeer rundt. Dessverre fikk vi ikke opplevd så mye av utelivet i byen pga. korona, men inntrykket mitt er at det er mange koselige og morsomme steder å gå ut. Det er også flere koselige restauranter i sentrum.

Bustad

Jeg bodde på Hoogeveldt, som ligger veldig nærme campus. Det er det eldste komplekset av alle studentboligene, men etter min mening et av de mest sentrale. Jeg delte kjøkken, do og dusj med 15 andre mennesker, ganske tett, men gikk greit. Ettersom det var korona var det ikke Erasmusstudenter i Nijmegen, kun bachelor- eller masterstudenter, dette gjorde at miljøet i etasjen min var preget av ganske mange førsteårsstudenter på bachelor (noen var 17 år). Det var hyggelig å bo der, men litt ungt miljø etter min smak. Tror dette vil variere veldig fra etasje til etasje, og kanskje mer spredning i alderen når det også er flere Erasmusstudenter fra masterprogram. Ganske slitent bygg, men gikk helt ok. Betalte bare 375 euro i måneden, så det er jo mye billigere enn jeg gjorde i Bergen. Ville nok bodd der igjen om jeg skulle reise på nytt, på tross av litt småskittent sted. Veldig digg at det ligger nærme campus. Et stykke fra butikken, så da er det fordel å sykle. Nærmeste og beste butikkene er Albert Hein (stor butikkkjede), nærmeste ligger 10 min på sykkel eller 25 min å gå (med tunge poser hehe) fra Hoogeveldt.

Sosialt miljø

Ettersom det var korona var det litt begrenset hva vi fikk til av sosialt opplegg, men fikk endel gode venner den første tiden da samfunnet var relativt åpent. Det er generelt et veldig sosialt universitet og mange ting som skjer, herunder idrettslag og mye annet man kan delta på. På jussen var det studenter fra mange land, og veldig mange var åpne og veldig interessert i å bli kjent. Synes det ikke var problematisk å finne noen å henge med. Vi var også en liten gjeng med norske studenter som hang endel sammen.

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

18.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Studentrapportene var en av de viktigste måtene for meg til å forberede meg på utvekslingsoppholdet. Det var også en måte for meg til å ta avgjørelsen om hvilket land og universitet jeg ønsket å dra på utveksling til. Jeg skal forsøke å forklare så godt og nøye jeg kan i denne rapporten mine opplevelser og erfaringer fra mitt utvekslingsopphold. Som sagt, jeg var på utveksling i ett semester (høst 2019) og skriver derfor kun om dette. Jeg kjenner dessverre ikke nok til ett års LLM-programmet ved Radboud Universiteit til å skrive om det her.

Etter at du har fått svar på søknaden om utveksling kan du begynne forberedelsene. Du vil bli nominert av fakultetet (UiB) til en studieplass på Radboud som vil bli vurdert og behandlet av "International Office". Det internasjonale kontoret til Radboud vil sende deg email kort tid etter at du har fått svar på søknad og blitt nominert, med mer informasjon og skjemaer som du skal fylle ut i den videre søknadsprosessen. Sørg for at du fyller ut alt dette presist og korrekt, så slipper du å få tilbake som svar om at du må sende inn dokumentasjon e.l. på nytt. Etter at alt er fylt ut av deg så vil kontoret bruke et par uker på behandle ferdig søknaden. Men, ikke vær redd: Du vil få godkjent opptak og plass (nesten garantert)!

Etter at du har fått email fra Radboud om at du har fått en studieplass, vil du kort tid etter få tilsendt en email med link til studentbolig gjennom en nederlandsk versjon av studentskipnad (SSH&) (forutsatt at du krysset av for at du ønsket at Radboud skulle finne bolig til deg, og at du IKKE krysset av for privat leie av bolig i søknadsskjemaet). Her er det viktig at du handler raskt og velger deg ut en bolig (de beste boligene blir opptatt RASKT, tro meg!). Jeg vil foreslå trygge valg som: Talia, Boeckstaetehof og Vossenveld. Dersom du liker å feste hver helg og ha mye kontakt med internasjonale studenter kan du velge å gå for et litt billigere alternativ: Hoogeveldt. Et lite tips angående hva slags typer "pakker" man bør kjøpe i det man skal velge studentbolig. Du bør kjøpe pakken med sengetøy, men IKKE nødvendigvis kjøkkenpakken som består av lavere kvalitet kjøkkengjenstander som du likevel kan få kjøpt billig og i bedre kvalitet på HEMA (varehus som likner Clas Ohslon og IKEA i ett) i sentrum av Nijmegen.

Alle formelle forberedelser som nevnt over bør være ferdigstilt innen mars/april. Ikke krise om ikke alt er ferdigstilt innen dette altså. Med noen kan det av ulike årsaker (fra Radboud sin side eller en annen side) ta lengre tid.
Etter at alt er sendt inn av dokumentasjon kan du gjerne lese litt om Radboud og byen Nijmegen på nettet. Du finner mye informasjon på skolens hjemmesider (Faculty of Law). Du kan også lese om Nederland og reisetips på Utenriksdepartementets reisesider.

Du behøver IKKE å søke om visum for å reise til/fra- og studere i Nederland. De bruker Euro som valuta. Det kan være greit å ta ut litt penger på forhånd her hjemme i Norge før du drar ned til de første to ukene (før du får tilgang til nederlandsk bankkonto). Det går også helt fint å ta ut penger der nede. I løpet av fadderuken eller uken etter fadderuken bør du skaffe deg nederlandsk bankkonto og bli registrert som innbygger/beboer i Nijmegen. Jeg anbefaler at du skaffer deg en konto hos en av de store bankene: Rabobank eller ING. Du MÅ ha et innbyggernummer for å opprette bankkonto i Nederland. Du blir registrert som beboer/innbygger hos "Stadswinckel" (rådhuset) i sentrum av Nijmegen. Du må sørge for å opprette en avtale med rådhuset i løpet av fadderuken eller uken etter. Dette gjøres via nettet (info om dette får du av Radboud).

Et gjennomsnittlig månedsforbruk i Nederland med studentbolig, mat og pensumbøker vil ligge på mellom 675-825 Euro. Kan også bli mindre/mer alt etter hvor du bor i studentbolig, hvor mye mat man handler inn og hvor ofte man er ute på byen osv.
Selv så skaffet jeg meg et nederlandsk telefonnummer (du kan få gratis Lebara SIM-kort av ESN ved ankomst), men dette fikk jeg ikke stort mye bruk for. Det fungerte helt greit med et norsk telefonnummer (eneste du må passe på er at du får tilsendt koder av banken din i det du skal opprette bankkonto og evt. nettbank på mobilapp).

Jeg anbefaler på det STERKESTE at du skaffer deg en sykkel. Det er altså SÅ enkelt å sykle over alt fra studentboligen til sentrum og til skolen og tilbake. I løpet av fadderukens første dager vil fadderne ta med hele gruppen til en sykkelbutikk slik at alle får en mulighet til å kjøpe eller leie sykkel. Selv så leide jeg en "Boogel" sykkel som kostet ca.12-13 Euro i måneden. Da fikk jeg med gratis vedlikehold og reparasjon, samt at jeg slapp å stresse med å selge sykkelen igjen når semesteret var ferdig. Hvis du skal kjøpe en sykkel må du regne med å bruke ca. 40-80 Euro på den, men igjen så har du en fast sykkel uten månedlige betalinger. Det er helt opp til deg hva du velger å gjøre her.

Når du ankommer Schipol flyplass i Amsterdam så vil en gjeng med mentorer fra Radboud (i rød genser) være på plass for å vise deg veien, helt fra flyplassen og frem til selve universitetet der registreringen vil foregå. Du kan finne mentorene i ankomsthallen (i nærheten av nedgangene til tog). Etter registrering på skolen får du utlevert papirer og nøkler til studentboligen. Du vil bli kjørt til der du skal bo. Etter alt dette er det bare å nyyyte fadderuken og ukene som kommer! Masse lykke til på utveksling!

Undervisningsformer

Undervisningsformen avhenger litt av hvilke fag du velger i fagkombinasjonen din, men stort sett for de fleste fagene så er det typiske forelesninger. Det kan være forelesning i stort auditorium eller et mindre auditorium. Eksamensformen avhenger også av typen fag du velger, men de fleste har skriftlig eksamen, med mindre fagene har muntlig eksamen, oppgaveinnleveringer underveis og essayskriving. Du bør være obs på at undervisningsformen til de fleste nederlandske professorer er av en mer aktiv/direkte (interaktiv) måte på å kommunisere med studentene. De vil gjerne stille deg spørsmål i timen og forventer at du kan svare i tilstrekkelig grad på det grunnleggende stoffet. Du bør ha lest (i alle fall ha skumlest) pensum for den aktuelle timen på forhånd før du møter til timen. Dette vil hjelpe deg til å forstå stoffet på en mye bedre måte, og selv så lærte jeg faktisk ganske mye av å være bedre forberedt før timen og derfor følte meg trygg hvis professoren spurte meg et spørsmål. Radboud kan altså skille seg fra UiB her, ved at man har en mer interaktiv læringsstil enn det man ofte opplever hjemme på UiB. Men, man blir fort vant til det og også det å prate engelsk foran andre flyter veldig mye lettere etter et par uker/måneder.

Vurdering av emnetilbodet

Hovedgrunnen til at jeg valgte nettopp Radboud var på grunn av deres emnetilbud. Radboud er viden kjent for å tilby god kvalitet i mange fag innen EU-rett, Internasjonal Privat/Offentlig rett og Business Law. Selv valgte jeg totalt 4 fag (hvert med 7 studiepoeng) og det siste faget: Introduction to Dutch Law, var obligatorisk emne for alle internasjonale studenter (med 2 studiepoeng). Til sammen må du ta fag verdt opptil 30 studiepoeng. Jeg tok fagene: Introduction to Dutch Law, Private International Law, International Arbitration, EU External Relations Law og European Legal History. Dette var høst-semester emner, og er derfor mulig at de ikke er tilgjengelig i vår-semesteret. Jeg var i hvert fall veldig fornøyd med kvaliteten og innholdet på alle disse fagene. Det viser seg at du kan kombinere emner Radboud tilbyr helt fritt så lenge emnenes innhold ikke overlapper i for stor grad med obligatoriske emner man har hatt hjemme allerede på UiB (spør utvekslingskoordinatoren din om dette og få det bekreftet). Du kan velge fag fra "Bachelor"-, "Master"- eller "LLM"-nivå. Jeg må si at emnetilbudet i hvert fall etter mitt inntrykk er veldig godt og variert.

Fagleg utbyte og språk

Se det jeg allerede har skrevet om fag under "Vurdering av emnetilbudet". Som allerede sagt føler jeg at jeg lærte mye av den muntlige interaktive læringsstilen til professorene i undervisningen. I tillegg lærte jeg mye akademisk engelsk ved å lese pensumbøkene/artikler og skrive nesten hver dag i de daglige studiene av fagene. Etter et par uker/måned(er) så er man kommet godt inn i engelsken. Ikke bekymre deg for det! Hvis det er til noen trøst, så vil du møte mange andre internasjonale studenter fra Asia og Sør-Amerika der som helt sikkert er noe dårligere i engelsk enn det du er, så frykt ikke!

Både faglig og språklig sitter jeg igjen med mye mer kunnskap og språkferdigheter enn før jeg dro ned på utvekslingsoppholdet. Jeg kan nå si at jeg har mye mer inngående kunnskap om EU-rett, det litt mer praktiske faget "Arbitration" (Forhandlinger) og internasjonal rett. Det er veldig spennende fag som jeg helt sikkert vil få bruk for senere i min arbeidskarriere. Språklig sett forbedret jeg kanskje aller mest min muntlige evne og ordforrådet. Jeg følte det ble mye lettere for meg å prate med internasjonale og nederlandske medstudenter på engelsk om fag og fritidsaktiviteter. Før oppholdet hadde jeg satt meg et mål om å lære meg grunnleggende nederlandsk mens jeg var nede på oppholdet, men dette fikk jeg rett og slett ikke tid til. Tiden på utveksling går rasende fort og med så mange planer for alt man ønsker å gjøre så må man innse at planlegging og prioritering kan være lurt først som sist. Derfor lærte jeg meg kun et par grunnleggende nederlandske ord/fraser nok til å handle på matbutikken, spørre om veien og bestille mat på restaurant. Mer enn dette trenger man egentlig ikke å lære seg, selvfølgelig med mindre du har veldig lyst til å lære deg et nytt språk. Dersom du har veldig lyst til å lære nederlandsk, så tilbyr universitetet språk-timer sammen med andre internasjonale studenter to ganger i uken med en varighet på 1-2 måned(er). Kursavgiften vil du få refundert etter endt kurseksamen. Jeg hadde egentlig aldri noen problemer med å kommunisere med nederlendere på engelsk. De forstod alltid hva jeg spurte om og de fleste kunne enkelt holde en samtale på engelsk med deg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet (campus) er STORT. Det strekker seg utover en stor flate med mange bygninger for alle mulige fakultet. Det juridiske fakultet heter "Grotiusgebouw" og er av en svært moderne standard. Sentrum av campus-området er den høyeste bygningsblokken ved navn: "Erasmusgebouw". Du bruker kun 2-5 min. med sykkel/gange fra dette sentrumet til de fleste fakultet, samt til det juridiske fakultet. Ellers på campus er det store grøntområder, restaurant, caféer, en kirke, en matbutikk, et sykehus, stort sentralbibliotek og et stort sportssenter med store innehaller og utebaner der mer enn 60 ulike studentorganisasjoner er aktive med sin idrett og/eller aktivitet. Campus er lokalisert ca.10-15 minutter med sykkel utenfor sentrum av Nijmegen.

Byen Nijmegen har ca.150 000-200 000 innbyggere. Det er en mellomstor by til sammenlikning med Bergen. Byen ligger kun ca.30-40 min. unna grensen til Tyskland på sykkel. Her kan du sykle over grensen hvis du ønsker det for å kjøpe ENDA billigere alkohol o.l. Byen har er rikt kultur- og natteliv i ukene såvel som i helgene. Det er alltid en konsert eller en fotballkamp som spilles. Byen som er den eldste byen i hele Nederland kan "by" på restauranter, caféer, parker, matvarebutikker, kino, museum, fotballstadion (litt utenfor selve byen), koselig gågate, gammel kirke og nabolag, konsertscene og haugevis av Döner-kebab sjapper samt MYE mer! Fra Nijmegen kan du ta tog ca.1,5 timer til Amsterdam eller tog/buss til Brussel, Paris, Dusseldorf (andre steder i Tyskland) og være der innen 3-4 timer.

Selv hadde jeg store planer om å dra rundt omkring i Europa og Nederland i løpet av min korte tid i Nijmegen. Jeg rakk dessverre kun å reise Nederland rundt, men det var til gjengjeld absolutt verdt det! Hvis jeg skulle gjort det hele igjen så hadde jeg nok dratt til både Brussel, Dusseldorf og Paris, men planlagt det hele litt bedre på forhånd. Jeg vil anbefale at du reiser så tidlig som mulig i august/september slik at du ikke går glipp av alt for mye forelesninger og studier. Jeg kan garantere at det absolutt er tid nok til å reise rundt slik jeg gjorde og ønsket, så lenge du planlegger det hele litt ordentlig på forhånd.

Bustad

Se det som allerede er skrevet under "Forberedelser/praktiske tips".

Det jeg kan legge til er at du er GARANTERT å få tildelt en studentbolig av Radboud via SSH&, så lenge du har krysset av for det i søknadsskjemaet tilsendt til deg av Radboud, etter å ha blitt nominert til en plass av fakultetet her hjemme.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært helt fantastisk! Jeg har møtt veldig mange internasjonale og norske studenter (fra andre norske universitet- og høyskoler) som jeg har blitt kjent med. De som jeg kom nærmest med og hang mest med var de internasjonale studentene jeg ble kjent med gjennom faddergruppen i fadderuken. Vi fortsatte å holde kontakten også etter fadderuken, og det førte til mange gøyale stunder på fest og ute på byen. Jeg anbefaler at du holder kontakten med din faddergruppe og spesielt om du har blitt god kjent med noen der som du vil fortsette å være sosial med i tiden framover og etter selve fadderuken.

I tillegg til selve fadderuken har ESN (Erasmus Student Network) en lokal organisasjon i Nijmegen på Radboud som arrangerer flere titalls sosiale arrangement hver eneste uke, samt utflukt til sjokolade- og ostefabrikk i en typisk nederlandsk by et godt stykke unna Nijmegen. De arrangerer også ukentlig brettspillkveld, språkcafé, "International Tuesday" (dansetirsdag), karaokekveld, bowlingspill og mye mer. Her er det bare å slenge seg på turer og sosiale arrangement! Det er VELDIG gøy altså, det kan jeg love deg! Etter å ha kommet tilbake fra Nijmegen har jeg nå vennskap i: England, Frankrike, Spania, italia, Taiwan, Tyskland og flere land, som jeg vil ta med meg videre i livet. Absolutt verdt det og verdifullt for meg å kunne ta med meg videre.

Hvis det skal være en bitteliten ting jeg tenker kunne ha vært bedre, så er det den sosiale integreringen med nederlandske studenter. Personlig ble jeg ikke veldig godt kjent med nederlandske studenter utenom obligatoriske akademiske innleveringer hvor vi var nødt til å samarbeide i grupper.

Når du først kom i prat med en nederlandsk student og ble litt kjent med han/henne så var han/hun veldig hyggelig, men avstanden mellom nederlandske og internasjonale studenter kan være litt stor. En enkel måte å bli bedre kjent med nederlandske studenter på er å bli med i en juridisk studentorganisasjon som avholder debatter, foredrag og små studieturer til Brussel eller Haag, til ulike EU, FN eller andre internasjonale organisasjoners kontorer. Det var veldig enkelt å bli med i "SILA"-organisasjonen i løpet av fadderuken der jeg senere ble med på en studietur til Haag for blant annet å besøke "International Criminal Court". Veldig spennende og lærerikt må jeg si! Dette var også en meget god måte å komme i kontakt med nederlandske studenter på (mange nederlendere meldte seg på denne turen) hvor jeg til slutt ble godt kjent med 2-3 stykker.

Det er med andre ord IKKE vanskelig i det hele tatt å bli med i sosialt lag dersom du ønsker det. Jeg vil oppfordre deg til å kaste deg uti det litt utenfor komfortsonen slik jeg gjorde. Du får igjen veldig mye for det: et rikt innblikk i andre kulturer og gode venner.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

18.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Undersøk arbeidskravene for hvert fag du vurderer å ta. Noen fag har oppgaver og presentasjoner samt eksamen, og kan medføre stor arbeidsbelastning mens andre fag kun har eksamen. Velger man LLM fag må man regne med at disse er krevende hva gjelder arbeidsmengde.

Undervisningsformer

Forelesning i klasser som varierer fra rundt 15-70 personer. Noen fag har presentasjoner og oppgaver i tillegg til eksamen. Det forventes aktiv deltakelse i timene, man forventes å være forberedt (man forventes ofte å lese mye for hver forelesning) og det blir ofte stilt spørsmål fra lærer til klassen, men alt dette varierer en del fra lærer til lærer. Det er ca 1 forelesning i uken per fag.

Vurdering av emnetilbodet

En del ulike fag å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Har hatt godt faglig utbytte og i stor grad forbedret engelskkunnskapene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fint, spesielt juridisk fakultet. Universitetet har et stort treningssenter med mange ulike tilbud, både gruppetimer, klatring, squash og mer. Nijmegen er en koselig liten by.

Bustad

Man får tildelt bolig av universitet, noe som er svært praktisk da det er vanskelig å finne bolig selv i Nijmegen.

Sosialt miljø

Svært godt sosialt miljø. En stor fordel at man har fadderuke, for da blir man godt kjent med andre studenter tidlig.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

18.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Dra ned dagen før skolestart, slik at du kan bruke en dag på å handle inn det mest nødvendige. Fadderuken er nokså hektisk, og man får ikke mye tid til praktiske gjøremål den første uken.
Før du reiser bør du også booke en time hos det lokale rådhuset (dette får du mail fra skolen om). Du trenger innbyggernummer for å opprette nederlandsk bankkonto. Få plasser tar Visa i Nijmegen, og et lokalt bankkort er derfor veldig nyttig, og gratis for studenter.
Med en lokal bankkonto kan man også få et personlig busskort. Dette kan man bruke til å reise billig med buss/tog i hele Nederland.

Jeg anbefaler å leie en sykkel, og spesielt hvis du bare skal være et semester. Man betaler rundt 12€ i måneden, og har da gratis vedlikehold. Dette er veldig praktisk, og man slipper å måtte betale for vedlikehold, samt tenke på at man må selge sykkelen igjen.

Undervisningsformer

Av de fagene jeg valgte var det forskjellig opplegg med tanke på vurderingsform. Alle fagene hadde forelesning. Noen fag hadde kun forelesninger og deretter avsluttende skriftlig eksamen, mens andre hadde innleveringer og presentasjoner som også inngikk i vurderingen. Noen fag hadde også obligatorisk oppmøte i forelesningene.
Dette står beskrevet i emnebeskrivelsen på hvert fag, så det skal være greit å forholde seg til.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns det var mange fag å velge mellom, og mange relevante fag. Mitt tips er å velge noen fag man interesserer seg for, da både språket og studiemåten er annerledes enn hjemme, noe som kan være utfordrende.

Fagleg utbyte og språk

For min del var det en stor utfordring å skulle skrive juridisk og akademisk engelsk. Dette var også litt av grunnen til at jeg dro på utveksling. Jeg følte samtidig at jeg fikk godt faglig utbytte som jeg vil ha bruk for senere i min juridiske karriere. Det er et svært høyt akademisk nivå i Nederland, og det kreves en god del av studentene for å oppnå gode resultater. Det var ikke uvanlig at over halvparten av studentene strøk på første eksamensforsøk i perioden jeg var der, og de gode karakterene måtte man jobbe ganske hardt for. De har på ingen måte normalfordeling.

Universitetsområdet og byen

Campus og jus-fakultetet er supermoderne, og hele området består av ulike fakultet. Jeg brukte mest tid på jus-biblioteket og hovedbiblioteket tilhørende universitetet. Begge steder selger både lunch og middag man kan kjøpe, slik at man i eksamensperioden nærmest bor på campus.
Nijmegen er Nederlands eldste by, og er en koselig og moderne by. Jeg bodde i nærheten av sentrum, noe jeg anbefaler veldig. Det er 2-3 universitet i Nijmegen, og det er derfor mye studenter i byen.
I Nijmegen er alt tilrettelagt for syklister, og man blir fort vandt til å sykle overalt man skal. Det er litt uvandt fra hjemme at det er sykkelfelt overalt og organiserte regler for syklister. Her ligger Nijmegen langt foran Bergen, og man får et innblikk i hvor bra en sykkelby på samme størrelse som Bergen faktisk kan fungere.

Bustad

Jeg bodde på Talia gjennom studentsamskipnaden/SSH&. Her bodde jeg sammen med 3 andre utvekslingsstudenter. Dette var et fantastisk sted å bo, og jeg trivdes veldig godt sammen med de jeg bodde med. På Talia bor man 4 stykker sammen, og deler dusj, bad og kjøkken. Alle har hver sine store rom med vask, slik at man får det man trenger av privatliv. I tillegg kommer vaskehjelpen hver tirsdag og vasker dusj, bad og kjøkken. Dette var veldig luksus, men vær tidlig ute, for Talia er det første som blir booket. Talia ligger i tillegg veldig nært sentrum, og rett ved siden av buss- og togstasjonen. Det tar 10-15 min med sykkel eller buss til campus.

Sosialt miljø

Det beste med Radboud og Nijmegen er nok det sosiale. Både fadderuken og det andre sosiale opplegget som skolen har for de internasjonale gjør at man har veldig mange muligheter for å trives. Det var utrolig bra organisert, og mengden av sosiale aktiviteter gjorde det lett å ha et sosialt liv. De internasjonale studentorganisasjonene arrangerer også forskjellige utflukter, med alt fra å besøke ostegård ut på landet i Nederland, Oktoberfest i Tyskland og tur til vindmøllene og sjokoladefabrikk i Amsterdam for å nevne noe av det jeg deltok på.

2019

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Viktig at du setter deg inn i alt av det du trenger når det gjelder dokumentasjon etc.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er relativt likt som på UIB med forelesning flere ganger i uken. Det er derimot flere arbeidsgrupper og innleveringer enn det jeg var vant til tidligere, men jeg så på dette som noe positivt fordi man fikk jobbe godt med pensum. Man må jobbe hardt om man vil få gode karakterer her. Karakterskalaen går fra 1-10 og en ståkarakter er 5.5. Eksamensformen er ofte multiple choice spørsmål, eller 50% multiple choice 50% åpne spørsmål. Det spørs litt på hvilket fag man har.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg studerer arbeids og organisasjonspsykologi var det ikke så relevante tilbud ved Social science faculty. Jeg valgte derfor å søke over til Management faculty. Dette gjorde jeg før jeg kom gjennom mail og samarbeid med koordinator, som gikk veldig fint. Før du søker fag anbefaler jeg deg å ta de fleste fagene i blokk 1 og færre i blokk 2. Jeg gjorde ikke dette, og ble nødt til å droppe et fag pga for mye arbeidsmengde. Eksamene for blokk 1 foregår mellom oktober og begynnelsen av november, mens eksamen for blokk 2 starter i desember/januar. Jeg fant dessverre ikke relevante fag som hadde eksamen i desember, dermed ble jeg til januar. Fagene jeg hadde var:
Introduction to business & Management (Blokk 1)
Strategic Human Resource Management (Blokk 1)
Organization Theory (Blokk 2)
Organizational Culture and Communication (Blokk 2)

Det er viktig at du forhører deg med fakultetet her om du har mulighet til å ta det siste av eksamen i Bergen. Jeg vet at Social Science faculty er villig til å gjøre det, men management faculty var ganske strenge på dette og det var ikke en mulighet for meg. Uansett så ordnet det seg og jeg fikk ta siste eksamen 13.januar.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil nok si at min engelsk var relativt god da jeg kom til Nederland, men den har nok kanskje forbedret seg når det gjelder det akademiske. Radboud universitet tilbyr gratis språkkurs for å lære Nederlandsk, noe jeg vil anbefale om du er interessert i å lære et nytt språk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og stort med ulike kafeer og mattilbud tilgjengelig. Det ligger ca. 10 minutter med sykkel fra sentrum. Byen er liten og sjarmerende, men jeg vil nok absolutt si at den er ca. samme størrelse som Bergen sentrum. Nijmegen har flere studentvennlige kafeer, og restauranter. Utelivet er bra, og det er flere barer/kafeer man kan gå til for å ta seg en øl midt i uken.

Bustad

Når du sender søknad for studieplass på Radboud universiter tilbyr de deg også hjelp til anskaffelse av studieplass. Der kan du skrive hvor du eventuelt ønsker å bo og hvor mange du vil bo med. Jeg benyttet meg av dette tilbudet og ønsket å bo i en av studentboligene til Ssh&, Talia. Ssh& tilbyr flere studentboliger, men Talia er det nyeste og det beste alternativet spør du meg. Her bor du kun med 3 andre personer, og jeg kunne også velge om jeg ville bo med kun kvinner eller et mikset kollektiv. Det er veldig renslig og opplevdes som veldig trygt. Det ligger rett ved togstasjonen og er veldig sentralt til sentrum og ca. 10 minutter med sykkel til universitet. Viktig at du er tidlig ute med å søke om bosted, det blir fort fullt! Jeg søkte med en gang jeg fikk mail at det var åpent for å søke.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra her. Det skjer alltid noe, og den internasjonale komiteen finner alltid på noe hver uke for de internasjonale studentene. Hver tirsdag for eksempel, så er det "international Tuesday" hvor både internasjonale studenter og Nederlendere går ut. Jeg holdt meg for det meste med de internasjonale studentene jeg ble kjent med gjennom fadderuken. Nederlenderne er veldig imøtekommende og snille, men jeg hadde dessverre ikke så mye mer tid til å bli kjent med dem utenom på skolen under seminarer osv. Fadderuken eller "introduction week" er noe jeg anbefaler på det høyeste! Meld deg på både "introduction week" og festivalen som er siste helgen av fadderuken. Det gir deg virkelig muligheten til å bli kjent med flere mennesker og bedre kjent med gruppen din.

Har du lyst til å oppleve andre byer i Nederland, anbefaler jeg deg å finne en gruppe på minst 4 og kjøpe gruppebillett. Da er billettene billige, men om du drar alene vil du fort finne ut at det koster å reise. Flere organisasjoner organiserer fellesturer og, til f.eks. byer i Tyskland / Belgia og andre land.

HØST 2019 - MAPS-PSYK

HØST 2019 - MAPS-PSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør research om hva som bør gjøres grundig slik at dere er godt forberedt på hvilke dokumenter som skal leveres inn før utveksling, men også underveis og etter utvekslingen.
Send mail til både versuniversitet eller universitet i Bergen hvis dere lurer på noe eller om dere tror at dere ikke har mottatt all informasjon dere trenger angående bolig etc. Noen ganger kan mail bli borte slik at informasjon ikke kommer til deg fra vertuniversitetet.

Utforsk litt praktiske ting i landet dere skal til, i for eksempel Nederland tar de ikke Visa og det kan derfor være lurt å prøve å åpne en bankkonto før dere reiser ned.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Nederland er relativt lik den som er i Norge, med unntak av at arbeidsmengden er litt større. For eksempel, det er mer stoff å lese hvis dere tar psykologiske fag. Forskjellen er at de har mer fokus på seminar og deltakelse slik at dere må forberede dere på å være aktive i seminarer og levere inn en del oppgaver under oppholdet.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet av fag gitt ved Radboud er ganske stor siden dere kan også velge mellom fag fra både sosiologi og kjønnsstudier, i tillegg til fag innenfor psykologi. De har også fokus på andre emner enn i Bergen, som for eksempel sport psykologi.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at jeg har fått et stort faglig utbytte fordi jeg har fått tatt fag innenfor klinisk psykologi og helsepsykologi noe jeg ikke hadde mulighet til ved Universitetet i Bergen. Emnene har også et litt annet fokus enn i Norge, og dere vil derfor få mye ny kunnskap dere kan bruke videre i studiene deres ved UiB. Radboud er også et internasjonalt universitetet noe som øker det faglige utbytte fordi man møter mennesker som har et annet syn enn deg selv.
Undervisningen foregår på Engelsk og er ofte gitt av en nederlandsk professor, noen ganger kan engelsken deres være litt vanskelig å forstå, men etter en stund blir man vant til dialekten.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde ligger utenfor byen, ca. 15 minutter med sykkel. Det er et stort område der de fleste fakulteter ligger i gangavstand fra hverandre. På universitetet har de både en bar og flere boder der dere kan kjøpe mat (alt fra kinesisk til burgere). Universitet har også et treningssenter med mange muligheter til å prøve ut ulike idretter og gruppetimer.

Bustad

Det finnes mange studentboliger i Nijmegen, men noen av disse ligger langt vekk fra sentrum og universitetet. Jeg ville derfor ha utforsket hvilken bolig som passer meg best. Jeg bor i en studentbolig som heter Talia, og den er absolutt å anbefale siden man bare bor med tre andre personer og man har en vaskemaskin inne i leiligheten. Talia ligger også rett ved jernbanestasjonen og 10 minutter unna sentrum. Hvis man vil bo et sted som er mer sosialt ville jeg valgt å bo i Hoogevelt som er regnet som å være en av de mest internasjonale boligene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Nijmegen er ganske stort siden byen er fylt med studenter. Man har alt fra studieforeninger til idrettslag. Den første uken dere ankommer her vil det være en orienteringsuke (det samme som fadderuke) der dere kan møte mange andre internasjonale studenter. Jeg vil anbefale på det sterkeste å delta på denne uken slik at dere kan bygge opp deres sosiale nettverk.
Jeg valgte å bli med i universitetets fotballag (FC Kunde) fordi det er en fin måte å bli kjent med studenter som er fra Nederland.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 12.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på uforutsette utgifter. Selv om levekostnadene er mye lavere i Nederland enn i Norge, går det en del penger til innkjøp av bøker osv, særlig i begynnelsen. Det anbefales absolutt at man har litt sparepenger som en buffer, da man skal være svært nøktern for å holde seg flytende gjennom Lånekassen alene. Da kan man utelukke mye av det sosiale, samt reising i helgene osv. Man vil da gå glipp av mye, da Nijmegen er perfekt plassert for helgeutflukter til Amsterdam, Utrecht, Frankfurt, Brussel, Haag osv.

Studiet krever også en del arbeid, især dersom man vil ha gode karakterer. Eksamensformen er en helt annen, noe man må bli vant til. I motsetning til ved UiB er eksamenene poengbasert, og karakteren din blir gitt på en skala fra 1-10 (10-100 poeng); man må ha minimum 6 (60 poeng) for å bestå, og i mine fag har det aldri vært mer enn én som har fått 9. Det er også en god del som stryker på hver eksamen. Spørsmålene i seg selv er også generelt mer teoretiske enn vi er vant med, selv om det i et par av emnene også var et praktikumsspørsmål som utgjorde ca 40% av karakteren. I alle tilfeller er mitt inntrykk at studenter fra UiB ikke har hatt store problemer med å venne seg til dette, og stort sett har gjort det bra.

Masteroppgaven er også en ganske seriøs affære ved Radboud, og det forventes at man begynner å planlegge og skrive tidlig. Tidsfristen for å melde seg opp er relativt tidlig det første semesteret, så mitt tips er å begynne å tenke seg om med det samme. Da man selv har muligheten for å velge veileder, er det smart å snakke med undervisere etter/utenfor timene. Merk imidlertid at du kun kan "velge" dersom den du ønsker som veileder godtar dette. Hvis dette ikke skjer, eller du ikke tar initiativ, blir du tildelt en veileder innenfor det feltet du har valgt. Da de fleste veiledere ved Radboud er faglig sterke og imøtekommende er dette ikke et stort problem. Jeg vet imidlertid om ett tilfelle hvor en medstudent fikk tildelt en veileder som det nesten ikke gikk an å få tak i, noe som gjorde hele prosessen svært mye vanskeligere enn den behøvde å være. Jeg anbefaler derfor helt klart å benytte muligheten til selv å ha en påvirkning på hvem som blir veilederen din, da masteroppgaven er et stort prosjekt. I motsetning til ved UiB jobber man parallelt med masteroppgaven gjennom hele året, noe som gjorde det første semesteret faglig tungt. En gjennomsnittlig oppgave er også noe større enn ved UiB (ca. 50-55 sider), og må forsvares i en seremoni foran veileder og en sensor før man får tildelt karakter og diplom. Merk imidlertid at det ikke er et minimumskrav eller maksimumstak hva gjelder ordlengde. Dette kommer helt an på temaet du velger, og på den enkelte veileder.

Det regner også en del i Nijmegen, noe som ikke burde være et problem for studenter som kommer fra UiB. Det er imidlertid varmere enn i Norge om sommeren, og det har vært svært mange fantastiske vår og sommerdager i mitt studieår.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Radboud minner om seminargruppene ved UiB. De fleste emnene undervises i klasser på 15-30 studenter, noe som gjør læringsprosessen interaktiv, personlig og svært god. En naturlig konsekvens av dette er at det forventes at man kommer forberedt til hver time, og at man gjør en innsats for å bidra. Hvor mye forberedelse som kreves kommer imidlertid an på den enkelte student, og omfanget av temaet for den enkelte undervisningstimen. Ved starten av undervisningsåret går man i tillegg til anskaffelse av såkalte "Readers" til hvert kurs fra Universitetets eget "Print-shop", som er en innbundet og praktisk enkel samling av dokumenter og rettspraksis til den enkelte undervisningstime. Disse er sammensatt av den enkelte Professor ansvarlig for kurset. Leser man dette før hver time, er man relativt godt forberedt. For hvert enkelt kurs, har det i tillegg i mitt tilfelle alltid blitt anbefalt ekstralitteratur for den som er ekstra interessert.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet har vært svært godt, i hvert fall på min spesialisering (Business Law). Dersom man er interessert i forretningsjus og EU rett, er samtlige fag man kan velge mellom høyst relevante. Forelesningene holdes alle enten professorer eller PhD kandidater, som alle er veldig dyktige på sine respektive områder. Det er i tillegg en "åpen dør" kultur, og jeg opplevde alle mine undervisere som svært positive til spørsmål både i og etter forelesningene. Merk imidlertid at noen av de ansatte også praktiserer som advokater, og at noen er lettere å få tak i enn andre.

Fagleg utbyte og språk

Man kan forvente et godt språklig utbytte. Det konkrete utbyttet kommer selvfølgelig an på ens egen beherskelse av språk før man reiser. Hva gjelder språklig nivå, er min erfaring fra mitt år at nordmennene er godt over gjennomsnittet i forhold til en del andre internasjonale studenter fra andre land. Dersom man er (relativt) komfortabel men engelsk, vil derfor ikke språket være et problem. Man plukker svært raskt opp juridisk engelsk, særlig hvis man forbereder seg godt og leser mye. Denne kunnskapen er åpenbart en stor verdi i seg selv.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er ikke en veldig stor by i forhold til de større byene i Nederland, men er helt perfekt for en student. Bykjernen er relativt liten i forhold til befolkningen, og det er ofte mye folk ute i gatene. Det er også fullt av restauranter, barer of kafeer, dersom man er glad i slikt. Prisnivået er også svært behagelig for norske studenter, og man kan fint regne med halverte levekostnader. Regn imidlertid med en del uforutsette kostnader; de fleste har måttet gå til innkjøp av ting til leilighet osv. i begynnelsen av studiet. Byen ligger også svært sentralt i Europa, men gode tog/buss-forbindelser til andre byer i Nederland og utenfor. Dersom man ønsker å reise i helgene, er det derfor gode muligheter for dette.

Universitetsområdet (Campus) er relativt stort. Bygningene er godt vedlikeholdt,hvorav det juridiske fakultet er en særlig perle. Dette er per nå det nyeste bygget på Campus, og standarden er høy. Det er god lufting på lesesalene, et stort bibliotek og en god kantine.

Bustad

LL.M studenter på juridisk fakultet får tilbud om bolig ved en plass som går under kallenavnet "Klooster". Dette er ikke drevet av SSH (Radbouds "SIB/Sammen"), men er basert på en avtale mellom fakultet og en privat utleier. Dette er et stort bygg, hvor det, utenom LL.M studentene, for det meste bor nederlendere. Bygget ligget svært nærme sentrum (5 minutters gange), noe som var gjenstand for noe misunnelse fra studenter som bodde nærmere Campus (ca. 30 min gange, 5-10 min med sykkel).

Rommene i seg selv er helt ok, men ingenting å skryte av. Prisen ligger på mellom 320-450 euro, avhengig av størrelsen. Dette er også prisnivået man generelt må regne med dersom man ønsker å finne seg en bolig selv, noe som er svært vanskelig dersom man er utenlandsk og kun skal leie for et år. Personlig vil jeg helt klart anbefale et av de større rommene, da de aller billigste er veldig små. Alle rommene har imidlertid en smart planlegging; sengene er på et eget soveloft som man klatrer opp via stige, og det er (relativt) høy under taket i alle rommene jeg var innom. Det er også to stekeplater med tilhørende utstyr i hvert rom, dog ingen ovn. Stekeplatene var ikke spesielt raske, men de gjorde jobben. Rommene er plasser i en gang med 6-10 andre rom, med felles bad og dusj. Dette var det jeg selv var mest skeptisk til, men viste seg å ikke være et problem. Disse blir vasket en gang i uken av innleid vaskehjelp, noe som er inkludert i leieprisen. I min gang var det tre toalett og tre dusjer fordelt på 9 personer, noe som viste seg å være mer enn nok. Det er ingen fellesarealer inne, noe jeg personlig opplevde som en enorm fordel; dette betyr betydelig mindre støy fra festing osv. Påregn imidlertid noe bråk fra rommene i helgene, selv om de generelt sett er godt lydisolert. Om sommeren kan man imidlertid sitte på uteplassen foran bygget, hvor mange beboere samles om sommeren. Det ble også arrangert felles grilling osv. fra folk på kullet.

Dersom man ikke ønsker å bo i "Klooster" må man søke gjennom SSH som alle andre. Dersom man søker innenfor tidsfristen tror jeg man er garantert en plass. Regn da imidlertid med betydelig mer støy og problemer, da man ofte bor 8 -12 personer sammen, med ett kjøkken og to bad (dersom man er heldig). Unntaket er "Talia", som er svært nytt og har høy standard. Dette er til gjengjeld et svært populært bosted og vanskelig å få plass på. Jeg vil helt klart anbefale enten "Talia" eller "Klooster". Sistnevnte er det tryggeste valget, selv om det ikke er perfekt. Møblene er stygge, særlig sofaene, og det er lett å se at det har bodd svært mange (utvekslings)elever der før deg. Det er imidlertid mulig å gjøre rommet noe bedre ved å gå til noen enkle innkjøp i byen.

Sosialt miljø

Meget bra. Nijmegen er en studentby, og det er alltid noe som skjer dersom man ønsker å være sosial.

2018

Haust 2017/Vår 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2017 - 13.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Sommeren før utvekslingsoppholdet begynte var det en del styr med å få sendt inn alle dokumentene skolen trengte. Det kan være lurt å sette seg inn i alt skolen krever at du sender dem før semesterstart, for det var en frist for dette og slik jeg forstod det hadde man ikke fått lov å begynne å studere der hvis ikke alt var sendt inn innen fristen.

Undervisningsformer

Undervisning skjedde i små klasser på rundt 20 personer, ikke i store auditorium slik som i første til fjerdekull på UiB. Professorene spurte spørsmål, og det var lagt opp til noenlunde mer aktiv deltagelse i timen enn jeg var vant til fra før. I noen av fagene var det obligatoriske innleveringer, men for det meste var det ingen innleveringer og inget obligatorisk oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig stor valgfrihet med hensyn både til hvilket område man ville studere (man kunne velge mellom Business Law, European Law Advanced, Human Rights and Migration, og European Law and Global Affairs), men også til hvilke fag man vil ta innenfor dette. Fagene hadde interessant innhold og ble undervist i på en grundig og god måte.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregår på engelsk. Hvis man ikke føler seg så trygg på engelsk fra før vil jeg ikke si det er en hindring; studieåret begynner nemlig med et obligatorisk "writing legal English"-kurs. I begynnelsen av dette kurset skriver du en oppgave, og hvis fakultetet synes engelsken din er god nok basert på denne, trenger du ikke følge engelskkurset videre.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en utrolig søt by! Den er ikke veldig stor, men den er heller ikke "for liten". I tillegg er det absolutt en studentby, så den er proppfull av folk som (antagelig) er i samme alder som deg. Det virker som det alltid skjer noe nytt i byen, det arrangeres hele tiden arrangementer man kan gå på. Det er også veldig fint at man kan sykle over alt. I tillegg kan man ta dagsturer med tog til omtrent alle andre byer i Nederland, inkludert Amsterdam.

Bustad

Jeg bodde i studenthjemmet som heter Bijleveldsingel, og det var jeg veldig fornøyd med! Jeg hadde eget kjøkken på rommet. Rommet var ganske stort, og det var høyt under taket. Dusj og toalett var felles på gangen, men jeg opplevde omtrent aldri at jeg ikke kunne bruke dusj eller toalett fordi det ikke var ledig. De fleste av klassekameratene mine bodde i samme bygning, og det var veldig sosialt og koselig. Bygningen lå utrolig sentralt i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale var veldig bra! Jeg fikk gode venner fra fadderuken av, og det var ekstra hyggelig at vi bodde i samme bolig. Jeg ble mest kjent med andre utvekslingsstudenter, omtrent fra hele verden, men jeg ble også kjent med noen av nederlenderne i klassen min. Alt i alt synes jeg det var veldig lett å få kontakt med folk fordi fadderuken var veldig god og klassene var så små.

Vår 2018 - Master i geografi

Vår 2018 - Master i geografi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Sykkel er det absolutt beste framkomstmiddelet i dette landet, med sykkelveier overalt. Ikke kjøp sykkel da disse alltid blir stjålet. Lei heller en sykkel fra selskapet swapfiets (12euro i mnd), da får du alt av service inkludert og de kommer og leverer en ny sykkel til deg om du har det minste problem.
Vær ops på at mange butikker kun tar nederlandske bankkort, så med mindre man ønsker å ta ut penger regelmessig gjennom semesteret ville jeg opprettet en nederlandsk bankkonto.

Undervisningsformer

Varier veldig fra fag til fag, men generelt sett var det mange vurderingsformer som for eks: deltagelse i undervisning, presentasjoner, essay, gruppearbeid, eksamen, osv.

Vurdering av emnetilbodet

Helt greit i mitt tilfelle.

Fagleg utbyte og språk

Dyktige lærere, god tilrettelegging og godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er bra med gode treningsfasiliteter, bibliotek, osv. Byen er fin, med mange fine parker og strender rett i nærheten av sentrum. Sammenlignet med andre nederlandske byer er det ikke den fineste, men har definitivt sin sjarm.

Bustad

Ved valg av studentbolig gir jeg følgende tips:
Talia - Beste stedet og bo ettersom du bor mitt i sentrum og det er det nyeste og mest moderne komplekset. (litt mindre sosialt ettersom du kun bor med 3 andre).
Hoogeveldt - Stedet du vil bo om du ønsker å bo med masse folk og feste mye.
Vossenveld - Bedre boforhold en Hoogeveldt (egen dusj, osv), men du må sykle mye ettersom det er et stykke utenfor sentrum (dette plaget meg lite ettersom det er slik du får den virkelige nederlandske opplevelsen. Sykle overalt)

Sosialt miljø

I all hovedsak har jeg blitt kjent med og fått meg venner som også er på utveksling. Ettersom utvekslingsstudenter har en egen orienteringsuke er det her du vil finne deg venner, og det er akkurat mange nok til at du ikke vet hvem alle utvekslingsstudentene er, men du vet hvem de fleste er.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2017 - 02.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du kommer inn på Radboud University, ta kontakt tidlig med skolen for å finne en plass å bo. Talia er blant annet en plass som er veldig populær. Det er veldig grei standard der, og de fleste vil derfor bo der. Det ligger i sentrum, og det tar omtrent 10 minutter å sykle til skolen derfra.

Det er greit å merke seg at de fleste dagligvarebutikker i Nederland ikke tar visa eller mastercard. Da må man betale med kontanter.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer fra fag til fag, men det er som regel forelesninger. Det er ikke slik som på UiB med store klasser, men det er omtrent 30 personer i hvert fag.
I noen fag er det obligatorisk oppmøte, mens i andre er det ikke.
I noen fag har det noe å si for karakteren hvor mye man er tilstede, og hvor aktiv man er i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere "spennende" fag neste semester (vårsemesteret).
Faget "Introduction topics typical to Dutch Law" er obligatorisk (2 sp). Der er undervisningen obligatorisk.
Faget "Criminology" er utrolig spennende, men er ikke særlig jussrelatert. Det samme gjelder faget Law & Society, som er et fag innenfor sosiologi.
Ellers tilbyr de flere fag som er mer jussrelatert, blant annet Private International Law, som omhandler blant annet kontrakter mellom parter fra forskjellige land.

Fagleg utbyte og språk

Man blir uten tvil mye flinkere i engelsk. I begynnelsen er det litt vanskelig å tilpasse seg til juss på engelsk, men det går som regel fint.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ikke langt fra sentrum. Det tar omtrent 5-10 minutter å sykle fra sentrum til skolen. Det er også mulig å ta buss, men bussen tar gjerne 15-20 minutter.

Bustad

Universitetet tilbyr studentboliger til internasjonale studenter. Det er imidlertid greit å merke seg at enkelte plasser er det lavere standard enn det vi er vant til i Norge.
Det er mulig å finne "greie" studentboliger på Talia og i St. Canisiussingel. Begge ligger i sentrum. Der er imidlertid prisene slik som i Norge (450 euro).
Privatmarkedet er litt uaktuelt, da det er vanskelig å finne en plass å bo. Det anbefales likevel å takke ja til studentbolig, da det er mer sosialt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Nijmegen er helt fantastisk. Man møter mange forskjellige mennesker fra ulike land både i fadderuken og ellers.

Haust 2017 - BAPS-AOP

Haust 2017 - BAPS-AOP

15.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Som alle seier er det viktig å byrje tidleg. Sjekk gjerne kva papir som trengs og ha det klart når du kan sende det inn til Radboud, dette inkluderar språkbevis, pass, karakterutskrift m.m. Hugs spesielt å ha oppdatert Learning Agreement og Change Forms om du dropper fag, fakultet er ganske strenge på sånt. Likevel er dei som jobber der veldig hyggelige og dei hjalp meg med å ordne særskilte behov på eksamen og på å informere om viktige frister.

Vurder sjølv om du vil ha ein nederlandskbankkonto. Matbutikkar i Nederland tar ikkje Visa eller Mastercard, så om du ikkje gjer det må du bruke mykje kontantar. Eg valde å ikkje opprette ein, sidan eg berre var der i eit semester, men eg angra tidvis på det. Det er heller ikkje mogleg å bestille togbilletter online utan nederlandsk bankkonto.

Hugs å melde deg på orienteringsveka. Her får du gode kontakter og venar som du kan vere med resten av opphaldet. Dei eg møtte i orienteringsveka blei kjerna av mine venar og sosiale aktivitetar det semesteret.

Eg fekk lov til å bytte fakultet frå Faculty of Social Science til School of Management så eg slapp å ta psykologifag, dette var ingen problem men tok litt ekstra tid så pass på å vere tidleg ute med dette. Vil òg anbefale å lese seg litt opp på byen og Nederland generelt.

I Nederland er det eksamen to gonger per semester, så du byrjar gjerne på nye fag i november. Pass på at du har ein balansert fagkombinasjon så du ikkje får for mykje arbeid halve semesteret. Ein del fag går over begge semester, som er ein fin løysing.

Undervisningsformer

Dei fleste faga hadde ein kombinasjon av forelesingar og seminar, som i Noreg. Det er dermed ikkje så veldig anleis, men for min del var seminara meir praktisk fokuserte enn eg er vant til. Dette var tidvis bra og tidvis dårleg, sidan kvaliteten endra seg veldig. Elles er mykje som i Noreg at gode forelesarar er verdt å få med seg, mens ein del ikkje er like god.

Dei fleste seminara var obligatoriske så det var viktig å vere tidleg ute for å kunne melde seg på dei tidspunkta som passa for meg. Det er òg ein del gruppearbeid i seminara, så der får ein møtt mange dyktige og hyggelige folk.

Vurdering av emnetilbodet

Sidan eg bytta fakultet slapp eg å ta psykologifag som eg er glad for, sidan få av psykologifaga tilgjengeleg var relevant for organisasjonspsykologi. Eg tok difor fag i business administration, human resource management, knowledge management, Germany og comparative public administration.

Eg syns human resource management-faget var ganske overflødig, det gjekk mykje på overflateinformasjon og eg kjende att mykje frå tidligare fag på graden. Knowledge management og comparative public administration, derimot, var særs spennande og eg lærte mykje. Det hadde mykje med veldig gode seminar i Knowledge management og ein veldig god forelesar i Comparative public administration.

Radboud tilbyr to fag til utvekslingsstudentar om Nederland og Tyskland. Desse faga er spennande om du vil lære meir om landet du er i, eller nabolandet. Faga har eit historisk og kulturelt fokus.

Eksamen er ofte multiple choice, eller ein kombinasjon av opne spørsmål og multiple choice. For min del var dette lite gunstig fordi eg måtte omstille læremåten min frå å jobbe med oppgåvar til å pugge meir.

Fagleg utbyte og språk

Alle faga eg hadde var på engelsk og dei fleste nederlenderne og andre utvekslingsstudentane snakka godt engelsk, så mangel på nederlandskkunnskaper var aldri eit problem. Eg følte ikkje at eg fekk utvida mine engelskkunnskaper så godt, men om eg ikkje snakka det flytande så antar eg at eg ville sett ei forbetring.

Fagleg fekk eg mykje ut av nokon av faga, som knowledge management. Eg lærte nye analysemetoder og eg lærte andre måter å lære på. I ein del av faga kunne eg lene meg mykje på tidligare kunnskap, som i human resource management.

Universitetsområdet og byen

Mange av bygningane på campus er nye, t.d. Faculty of Science og Faculty of Law. Like etter at eg reiste heim flytta School of Management til nye lokaler, så sjølv om eg hadde ein del dårlege forelesingssaler og seminarrom så er nok dette kraftig betra dette semesteret.

Nijmegen er ein liten by, men den er fin og du har tilgong til det du treng. Det er mange gode restauranter, kafear og gater å gå i. Sidan det er den eldste byen i Nederland får du sett mykje fin arkitektur om du går på byvandring, som eg vil anbefale. Det er òg lett å komme seg til andre byar i Nederland via tog eller buss om du vil utforske landet. Sidan Nijmegen ligg på den tyske grensa er det òg kort veg til tyske byar som Düsseldorf og Köln.

Bustad

SSH& tilbyr mange stader å bu som er litt spredd over byen. Det største er Hoogeveldt som ligg midt mellom sentrum og universitetet, ca. 5-10 min på sykkel til begge deler. Her er det billig, men du må bu med mange og standarden er ikkje særleg god. Det er eit stort festmiljø her. Eg budde sjølv i Galgenveld, som ligg like ved Hoogeveld, men er litt dyrare og du bur med færre folk.

Talia er den studentboligen med høgast kvalitet og ligg i sentrum like ved togstasjonen. Det er populært å bu her, så du må vere tidleg ute. Eg vil anbefale å unngå å bu i Vossenveld, som er særs billig men det ligg ganske langt vekke frå både sentrum og campus så du får ein del reiseveg.

Om du er villig til å betale ein del ekstra vil eg anbefale å sjekke Guesthouse Vertoef, som òg ligg i sentrum. Det er eit hotell som tilbyr langtidsbustad for studentar og det budde ein del her. Kvaliteten er høg, du kan bu åleine og du får vaskehjelp og hotellet tilbyr god service.

Sosialt miljø

Radboud har eit veldig godt miljø. Det er mange utvekslingsstudentar og byen er veldig dominert av studentar. Det skjedde alltid noko og det blei arrangert festar, filmkveldar eller middagar fleire gonger i veka. Det er sjeldent du har lite å gjere på.

Erasmus-utveksling er som å leve i ei boble, alle du er med er vekke frå heime og dei færraste kjenner så mange der. Dette gjer at det er veldig lett å møte nye folk og få venar og alle er imøtekommande.

Det var litt vanskeleg å komme inn på nederlenderne som studerte der, men du møter ein del via seminar og dei som var faddarane våre var med oss etter fadderveka jamnleg.

Vår 2017/Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017/Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2017 - 29.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Nederland er ganske likt Norge, så er ikke så mye å tenke på. Du må skaffe deg nederlandsk kreditt/debit-kort siden de ikke tar visa på de fleste plassene (feks matvarebutikkene).

Undervisningsformer

Undervisningsformen var hovedsakelig forelesninger, men vi hadde også Moot Court, gruppearbeid og presentasjoner samt oppgaveinnleveringer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var greit, en del å velge i, og kvalitativt veldig bra.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde stort faglig utbytte av å studere ved Radboud, jeg kan mye mer om EU rett nå enn før jeg dro. Man får også et europeisk perspektiv på lovgnivning som er vanskeligere å få ved å bare studere i Norge.

Universitetsområdet og byen

Byen er ganske liten, litt mindre enn Bergen, men hyggelig. Det kule med Nijmegen er at den er nær resten av Europa. Amsterdam og Brussel er en 1-2 timer med tog, du kan sykle til Tyskland på en halvtime, ta bussen til Paris eller leie bil og kjøre til Luxembourg.

Bustad

Skal du ta LLM anbefales det å bo i klosteret sammen med de andre LLM studentene. Drar du på Ersamus og er klar for et festmester er Talia sikkert en fin plass å bo på, så lenge rent (eller ikke-horribelt) kjøkken ikke er så viktig for deg.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er fint siden de fleste LLM-studenten bor i samme bygg. Videre er man ikke så mange, så det er lett å bli kjent med folk. Som alltid på utveksling er det bare en bunch med folk som flytter til et nytt land uten å kjenne noen, så alle er klar for å bli kjent med nye mennesker. Enjoy.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

20.08.2017 - 21.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Gå til anskaffelse av en sykkel så fort som mulig. Man kan enten kjøpe en egen, eller leie en til 15-19 euro pr måned. Dette kan gjøres gjennom faddergruppa, siden dette er en del fadderuka. Det er lurt å skaffe seg en sykkel med bagasjebrett, slik at man kan feste en sykkelveske. Dette gjorde ikke jeg, men fikk allikevel med meg dagligvarer hjem på et hvis.

I Nederland tar de fleste dagligvarebutikker ikke imot Visa som betaling, men Maestro. Derfor er det lurt å gå til anskaffelse av en Nederlandsk bankkonto, hvis man ikke har lyst til å ta ut kontanter hver gang man skal gå i matbutikken. Å gå til anskaffelse av en Nederlandsk bankkonto krever at man er registrert som innbygger av Nijmegen, og dette er en obligatorisk registrering uavhengig om du ønsker en bankkonto eller ikke. Dette får man beskjed om på mail før avreise, og man kan dermed booke tid for registrering før avreise.

Det er lurt å melde seg inn facebookgrupper for togbilletter, F.eks "NS group-ticket Nijmegen". Grunnen til dette er at man kan reise med til forskjellige byer i Nederland for 7 euro tur/retur, gitt at man er 10 stk som kjøper billett sammen. Det er ikke noe krav om at man reiser med de 9 andre personene man har kjøpt billetten sammen med.

Undervisningsformer

Som oftest vanlig forelesningsform. Man bør komme forberedt til forelesningene, for å klare å henge med. Dette gikk greit med de fagene jeg hadde. Jeg hadde kun et fag, International and comparative copyright law, der det var to innleveringer på 4-500 ord, som man ikke fikk karakter på. Mens de andre jeg reiste med hadde fag der man både måtte ha mer omfattende innleveringer og presentasjoner.
Videre varierer det fra foreleser til foreleser om hvor mye man skal delta i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudene som ble tilbudt av skolen kunne gjerne bestått av flere alternativer etter min mening. Jeg var heldig med fagene mine, ettersom det ene faget jeg hadde var et området jeg ellers ville ha tatt hvis jeg hadde blitt i Bergen. Resten var bare påfyll. Det er viktig å merke seg at tilbudene forandrer seg hvert semester. Det som tilbys høstsemesteret tilbys nødvendigvis ikke vårsemesteret, så det kan være lurt å se hva som ble tilbudt de ulike semestrene de tidligere årene. Dette kan gjøres på skolens hjemmeside.

Ettersom høstsemesteret hos Radboud varer fra september til januar, bør man ha dette i bakhodet når man velger fag. Jeg hadde i utgangspunktet et fag hvor eksamen ble avholdt i januar, men byttet dette ut slik at jeg hadde mine fem eksamener fordelt på november og desember.

Fagleg utbyte og språk

Av de fagene jeg valgte fikk jeg et godt faglig utbytte. Det var imidlertid vanskelig å øve til eksamen, da fakultetet ikke tilbyr eldre eksamener man kan jobbe med. Derfor lønner det seg å gå i oppsummeringsforelesningene, da foreleserne gjerne går gjennom hva de forventer av studentene under eksamen.

Jeg kom til Nederland med et ganske godt engelsk grunnlag, men allikevel var det tilfeller der fagengelsken min ikke hang like godt med under forelesningen. Videre er den generelle engelsken blant Nederlendere nok til at man kan kommunisere og spørre om ting.

Universitetsområdet og byen

Campusområdet er relativt stort, og består av flere fakulteter, hvor det juridiske fakultetet er det nyeste per dags dato. Det er ingen skillevegger mellom leseplassene slik som på Dragefjellet, dette gjelder det juridiske fakultetet og hovedbiblioteket. Universitetet huser også Nederlands største sportssenter, som består av 2 etasjes treningssenter, flere innendørshaller, tosifret antall tennisbaner, squashbaner, klatrevegger, løpebaner etc. Svømmehallen ligger 8 minutter unna universitetsområdet med sykkel.

Byen kan sammenlignes med Bergen. Det er ikke akkurat en storby, men man kan lett navigere seg rundt uten å gå seg vill. Utenfor bykjernen er det parkområder og strender, hvis været byr opp til det. Byen kan også by på en norsk karaokebar, der den norske eieren heter Rolf. Videre er det en gate, hvor alle studentbarene er "linet" opp.

Bustad

Jeg valgte å bo i en studentbolig, "Talia". Dette er en av de nyere studentboligene i Nijmegen, og er lokalisert rett ved siden av Nijmegen Central togstasjon, og 3 minutter unna sentrum, med sykkel. Men man bor 13-15 min unna universitetsområdet, med sykkel. I "Talia" deler man en leilighet med 3 andre studenter, og er vel den studentboligen som er nærmest en privat leilighet av studentboligene. Jeg betalte 430 euro i måneden, og for dette får man en vaskehjelp som vasker fellesområdene en gang i uken. Hvis man ønsker å bo mer sosialt, ville jeg anbefalt å bo på "Hoogeveldt", da bor man 3 min unna universitetsområdet, og det er billigere enn "Talia". Imidlertid deler man en leilighet med 14 andre personer. Men som oftest holdes festene på "Hoogeveldt".

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet vil jeg påstå er upåklagelig. Man blir godt tatt imot under fadderuka, og hvordan de arrangerer fadderuka, vil jeg si er bedre enn i Bergen. Det internasjonale kontoret på Radboud arrangerer ofte aktiviteter man kan melde seg på i løpet av semesteret. Videre er det noe som kalles "international tuesday" som holdes i en av "studentbarene" i sentrum, men pleier som regel ikke å være noe futt i de. Studentkirken på campus arrangerer også noe som kalles "meet and greet", hvor man betaler 3 euro for en treretters middag som er lagd av en gruppe fra et land. Det er alltid forskjellige land hver uke.

2017

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

20.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å skaffe seg sykkel raskest mulig da det er slik man lettest kommer seg rundt, dette får man hjelp til under fadderuken. Ellers kan det anbefales å bli med på en del av de aktivitene som er for de internasjonale studentene. Det er flere morsomme turer og arrangementer hvor man kan bli kjent med enda flere. Det kan være lurt å være litt ekstra sosial i begynnelsen, da det etterhvert fort blir mye lesing, eksamener og fremføringer.

Undervisningsformer

Undervisningen består stort sett av klasseromstimer med oppmøtekrav. I noen emner er det også forelesningstimer som ikke er obligatoriske. Det er ellers en god del innleveringer og eksamener i løpet av perioden. I enkelte emner er samlet karakter kun basert på en endelig eksamen, mens det i andre er både fremføring, innlevering og eksamen som samlet gir sluttkarakter.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange interessante emner å velge blant. De fleste av disse gikk an å kombinere med hverandre etter blokksystemet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde å få godt både faglig og språklig utbytte av oppholdet. Nivået var høyt, professorene var svært gode i engelsk, og materialet var interessant. De fleste av professorene var opptatt av muntlig deltakelse i timene, og ville ha kommunikasjon med studentene gjennom timene.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen var en utrolig koselig by som jeg kan anbefale på det varmeste. Universitetsområdet var stort, og velorganisert, med gode lesemuligheter på hovedbiblioteket. Jussbygget var nytt, og hadde egen kantine og bibliotek hvor det også var mulig å lese. Hadde utelukkende gode opplevelser både med byen og universitetsområdet, og best av alt - alt er i sykkelavstand!

Bustad

Jeg bodde i Talia som var en av studentboligene, og var svært fornøyd med å bo der. Jeg delte leiligheten med tre andre internasjonale studenter som alle var utrolig hyggelige. Talia var den nyeste studentblokken, og lå bare ti minutter gange fra sentrum. Til universitetet var det egen sykkelvei hele distansen, og tok omtrent femten minutter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var helt fantastisk. Helt fra fadderuken av var det varierte og kjekke aktiviteter man kunne dra på. Hver tirsdag arrangeres "international tuesday" hvor man kan treffe flere internasjonale studenter. Det var lett å komme i kontakt med folk, og å møte nye mennesker, kanskje særlig i starten.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2015 - 10.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man søker bolig kan det være lurt å sette seg inn i hvor de ulike studentboligene som tilbys er plassert ettersom det er stor forskjell på dette. Sosialt sett er det en stor fordel å bo sentralt, da mye skjer spontant. Det er ikke alltid er like fristende å sykle 30 minutter hver vei for å komme seg til sentrum/campus.

Bli gjerne med på introduksjonsuken. Dette er en sosial uke med mye som skjer. Introduksjonsuken er likevel på ingen måte et must, særlig ikke som LL.M student. LL.M-klassen 2015/2016 bestod av rundt 30-40 personer, og den første måneden har alle det samme introduksjonsfaget. Det er derfor gode muligheter til å bli kjent med andre denne måneden. Generelt kan det anbefales å være mest mulig sosial i begynnelsen av semseteret, ettersom det særlig er i denne perioden de fleste er ute etter å bli kjent med flest mulig (naturlig nok).

Gå gjerne til anskaffelse av en nederlansk bankkonto. De fleste butikker aksepterer visa/mastercard, men særlig matvarebutikker og enkelte mindre butikker/restauranter/barer aksepterer bare "debitkort" (ikke det samme som et visakort i følge nederlendere). Studentkonto er gratis i flere av bankene (i hvert fall i ABNamro (abnamro.nl)).

Også et reisekort kan være ok å ha, dersom man vil ta bussen en del (ha likevel i bakhodet at alle stort sett sykler). Dersom man vil reise med tog for å se ulike ting i Nederland kan også dette reisekortet brukes, men de fleste internasjonale studenter bruker "grouptickets", som er en måte å få mye rabatt (søk etter "grouptickets"-grupper på facebook, eller finn en passende gruppe venner og reis sammen). Man betaler da 7-8 eur for en hel dag med reising, sammenlignet med rundt 40 eur. Nettsiden til togselskapet i Nederland er NS.nl. Her finnes mer informasjon om de ulike billettilbudene.

Undervisningsformer

Undervisningsgruppene er generelt langt mindre enn det vi er vant til fra UiB. De fleste fagene har rundt 30 personer, og undervisningen minner slik sett mer om "storgrupper". Personlig synes jeg det er positivt, da terskelen er lavere for diskusjon. Videre er alle forelesere stort sett imøtegående og hyggelige.

Eksamene er også ulike fra dem vi kjenner fra UiB. Eksamen varer som regel i 3 timer, og på denne tiden får man langt flere (og små) spørsmål. Mitt generelle inntrykk er at det generelt kreves at du kan det som har vært gjennomgått på forelesning - ikke mer, for å få full pott. Det er mindre krav til selvstendig refleksjon og drøftelse, enn ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Studieåret 2015/2016 kunne man velge mellom tre ulike "tracks" (European and International law advanced, Business Law og Human rights). De ulike tracksene har ulike obligatoriske og semiobligatoriske fag, men valgfagene er i noen grad de samme. Det er derfor gode muligheter for å sette sammen en profil av de fagene man ønsker selv.

En faktor å ha i bakhodet kan være at innholdet og vansklighetsgraden i de ulike fagene varierer i stor grad. Enkelte fag, særlig valgfag mange utvekslingstudenter/ersamusstudenter velger, syntes å være langt enklere enn de obligatoriske fagene. Ta gjerne kontakt med internasjonalt kontor ved det juridisk fakultet for en oversikt over karakterstatisitikk, dersom du ønsker å gjøre det enklere for deg selv. Naturlig nok må man likevel også velge etter interesse... Hjemmesidene til Radboud beskriver de ulike fagene på en god måte, og hvilke krav de stiller (foreksempel hvorvidt vurderingen bare består av eksamen, eller om også essay eller muntlige fremføringer er tellende. Det kan også være en fordel å ha en viss oversikt over de ulike eksamensdatoene. Det er naturlig nok enklere å prestere dersom fagene er spredd over flere uker, i stedetfor 4 dager på rad. Generelt varer eksamensperioden fra slutten av november til januar, men de fleste eksamene var i 2015 plassert i desember.

Fagleg utbyte og språk

Generelt holder foreleserne ved Radboud et høyt engelsk faglig nivå, noe som naturligvis smitter over på studentene. Videre tilbys det et akademisk skrivekurs på høstsemesteret for dem som ønsker å forbedre språket. Det er også en egen ansatt som bistår med språklig forbedring særlig i forbindelse med masteroppgaven, for dem som ønsker å benytte seg av hennes tilbud.

Det er likevel generelt lite skriftlig trening, eksampelvis gjennom essays el. Det er derfor primært gjennom masteroppgaven man har mulighet til å forbedre det skriftlige språket.

Muntlig er det lite trening - ved mindre man hopper i det og tar del i undervisningen selv. Generelt inneholder all undervisning diskusjon, men læringsutbytte er betinget av egen innsats og at man faktisk velger å si noe.

Vedrørende det faglige utbyttet avhneger dette i stor grad av hvilke fag man velger. Noen fag er enkle, nettopp fordi det ikke stilles særlig høye krav til lærlingsutbytte. Det er derfor vanskelig å gi et generelt svar på lærlingsutbyttet.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en relativt liten studentby, omtrent på størrelse med Bergen. Koselig, men ikke akkurat en verdensmetropol. Fordi det bor svært mange studenter der, er det likevel nok å ta seg til!

Campus er samlet på ett område, og er derfor mer oversiktelig sammenlignet med UiB.

Bygningen til det juridiske fakultet er nybygget, og fungerer utmerket. Mye lys, og et fint bibliotek med mye leseplass og et bredt utvalg av oppdatert litteratur (veldig praktisk for dem som skriver masteroppgaven der).

Bustad

Selv valgte jeg å bo privat i et kollektiv med nederlendere. Dette anbefales for dem som ønsker å bli bedre kjent med den nederlandske kulturen. Det er likevel ikke den letteste oppgaven å "komme seg inn" i et slikt hus, særlig ikke i august når "alle" er på utkikk etter et sted å bo. (Nederlende arrangerer det de selv kaller "kijkavonds", og for å bli invitert må man skrive en "søknad" som beskriver hvorfor de skal velge nettopp deg. "Kijkavond" er en sosial kveld, men fungerer samtidig som et intervju. Generelt snakker Nederlendere bra engelsk, men mitt inntrykk er at mange foretrekker å bo med folk som snakker nederlandsk). For å finne privat bolig kan man bruke kamernet.nl, men de fleste bruker ulike grupper på facebook (søk etter "kamer Nijmegen" ol.).

Kvaliteten på studentboligene er varierende. Jeg vil anbefale å studere googlemaps og avstandene til sentrum og campus før en beslutning tas. Selv bodde jeg 30 minutter på sykkel fra campus/sentrum de første to månedene. Dette ble veldig slitsomt i lengden på grunn av alt det sosiale som foregår.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært godt. Innad i LL.M "klassen" er alle venner, og alle som kommer er ute etter nye bekjentskaper. Det er mye som skjer hele tiden, samt en veldig åpen og gjestfri innstilling til alt av fester etc. som blir arrangert ulike steder. Alle er alltid velkommen!

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 08.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet har mye gode sjekklister og lignende som får deg trygt gjennom prosessen. Den skriftlige veiledningen fra Radboud er enkel å følge og utvekslingsansvarlige på det juridiske fakultetet her hjemme er behjelpelige.

Det er til enhver tid en facebookgruppe for Internasjonale studenter i Nijmegen (f.eks Nijmegen International Students 2016/2017) hvor man kan få kjøpe sykler o.l billig. fra studenter som reiser fra Nijmegen o.l.

Undervisningsformer

Faget International Criminal Responsibility var utelukkende forelesningsbasert. European Employment Law og Comparative Constitutional Law var forelesninger med lav terskel for å stille spørsmål og man ble godt kjent med læreren. Substantive Law of The EU hadde timer med forelesninger og timer med gjennomgang av oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet omfatter mye EU-rett og annen internasjonal rett. Selv valgte jeg å ta fag som omhandlet de fire eu-frihetene og arbeidsrett.. Mange av prinsippene er her de samme og da lærer man fagene fortere. Dersom man er historisk interessert, anbefales både International Criminal Responsibility, Comparative Constitutional Law og Legal Philisophy. Fagstoffet har historisk bakteppe og blir derfor noe mer levende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået er høyt og man må gi en ærlig innsats for å få uttelling over gjennomsnittet . Man har en vesentlig fordel sammenlignet med studentene som ikke har skrevet oppgaver på skolen.

Alle forelesere, lærere og fakultetspersonell er gode i engelsk. Det samme kan sis om studentene på fakultetet.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en middels stor by og har godt kollektivtilbud samt sykkelveier overalt. Det finnes store handlesenter rundt om i byens bydeler.

Jusbygget er helt nytt og har utmerket kantinemat. Det er gode arbeidsrom med både stasjonære pcer og plass til å jobbe med egen laptop. Det er innbydende omgivelser som gir arbeidslyst.

Bustad

Jeg bodde i et leilighetshus sammen med nederlendere i nærheten av Vossenveld, som ligger omtrent ti minutter med sykling unna skolen. Nederlendere er konsenterte og har bestandig mye forskjellig å gjøre, så de kan være litt treige å få med sammenlignet med internasjonale studenter.

Hoogevelt er ideelt for studenter som ønsker "college" opplevelsen rett med campus hvor en kommer tett på de andre studentene med mye festing. Hoogevelt og Galgenvelt har felles toaletter og dusj.

Talia er et helt nytt stort leilighetshus som ligger vegg-i-vegg med Nijmegens byterminal & togstasjon. Her får man eget bad og meget innbydende boplass.

Sosialt miljø

Elevene var innstilt på å sosialisere. Jeg anbefaler å være med på fadderuken og de sosiale oppleggene så mye som mulig for å bli kjent med folk.

Haust 2015 - BAPS-AOP

Haust 2015 - BAPS-AOP

15.08.2015 - 31.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Av forberedelser var det bare søknaden som måtte sendes i papir til universitetet og Erasmusavtalen til UiB, men ut over dette var det lite forberedelser. Av praktiske tips anbefales det å ta med regntøy, ettersom at det regner like mye som i Bergen, og innstille seg på å bli vant til å sykle fra A til B. Uten sykkel i Nederland kommer man seg ingen vei, og derfor tas alle de internasjonale studentene med til sykkelbutikker allerede første dag i fadderuken.

Undervisningsformer

Radboud legger opp til mye gruppearbeid og gruppeoppgaver, i tillegg til forelesninger. Mange utvekslingsstudenter opplevde som uvant men jeg forsto det slik at det funket bra og at de fleste lærte mye på det. Selv hadde jeg ingen fag med gruppearbeid, men forelesninger, seminarer og såkalte interactive lectures, som er som seminarer der foreleseren besvarer spørsmål knyttet til forelesningene og kommer med ekstra tips. Disse var også veldig nyttige.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt og svært innholdsrikt! Jeg tok valgfrie emner og fikk en god blanding av nisjefag innenfor både psykologi, sosiologi og business. Semesteret er delt i to perioder og jeg tok tre fag i hver periode, med en eksamensperiode i mellom.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var utrolig interessante og jeg lærte mye spennende, som jeg også kunne tenke meg å studere videre i fremtiden. Når det er sagt, er det faglige nivået svært høyt og det forventes at man kan mye fra før og jobber mye selv. Karakterskalaen er dessuten annerledes enn i Norge, og konverteringen av nederlandske karakterer til den norske skalaen, er ikke helt heldig.
Fagene er på engelsk og nederlenderne snakker jevnt over godt engelsk, i likheten med de internasjonale studentene. Nederlandsk er veldig likt norsk og tysk, og å lese menyer og skilt på nederlandsk er heller ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et stort campus der alle de 20 000 studentene er samlet på et sted. Det har en stor kantine hvor man alltid treffer kjente og et nyoppusset bibliotek hvor man kan jobbe så godt som døgnet rundt.
Nijmegen er ingen storby, men den store andelen studenter får den til å virke stor og innholdsrik. Den er kjent for å ha det mest mangfoldige utvalget i butikker i Nederland og den største tettheten av kafeer og barer. Det var flere ganger vi planla å feste i Amsterdam men endte opp med å dra tilbake og feste i Nijmegen isteden fordi barene i Nijmegen er åpne lenger og man alltid traff noen man kjente ute.

Bustad

Jeg bodde i studentkomplekset Talia, som ligger like ved sentrum og et kvarter på sykkel unna campus. Det er det nyeste i byen, og veldig likt studentboligene i Bergen. Firemannskollektivene her har store rom, balkong, vaskemaskin, tørketrommel og vaskedame (!) som kommer hver uke. Vil virkelig anbefale å bo der! Alternativt til Talia, er det flere andre komplekser som Hoogeveldt og Vossenveld, som også virket veldig greie, men forskjellen her er at man bor i korridorer med opp til 18 andre studenter. Fikk inntrykk av at disse var helt fantastiske sosialt men at det var veldig varierende hvor rent man klarte å holde det ettersom at man deler med så mange.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant studentene i Nijmegen er upåklagelig! Anbefaler å bli med på fadderuken, som minner veldig om den i Norge, da man slik blir godt kjent med alle de andre internasjonale studentene. Dessverre fikk jeg ikke så mange nederlandske venner og det har nok med at fadderuken for internasjonale studenter er lagt opp annerledes enn den for de nederlandske studentene. Likevel er miljøet blant de internasjonale studentene helt fantastisk, og når fagene begynner, blir man også litt kjent med de nederlandske.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

31.08.2015 - 29.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Når en får innvilget opptak ved Radboud University, får man en del mail fra Universitetet vedrørende hva en må ha med seg av papirarbeid før man reiser. Det kan være greit å ordne med forsikringer også før man reiser. Juristforbundet har gode forsikringer for jusstudenter som skal på utenlandsoppholdet i EU/EØS til en billig pris. Når det kommer til mobiltelefon, så er det slik at når man reiser inn på skolen første dagen, så gir de deg en velkomstpakke som blant annet inneholder et Lebara sim kort. Dette tar du med deg til en telebutikk i Nijmegen (de finnes overalt i sentrum) og ber de om å ta inn dette nye simkortet i din mobil. Representanter fra Universitetet vil stå klar til å ta imot studenter utenfor både togstasjonen og utenfor det boligkomplekset du skal bo. Dette får man informasjon om via mail på forhånd. Transporten er veldig grei; man tar fly fra Bergen til Amsterdam. Fra Amsterdam tar man tog (det går hver halvtime) til Nijmegen. Denne togturen tar 1.5 time. Når det kommer til pakking av personlige ting så er det ikke nødvendig å ta med håndklær, sjampoer og lignende. Dette kan man få kjøpt overalt i sentrum. Spesielt en butikk som heter V&D har store avdelinger med alt man trenger av personlige ting. Denne ligger i sentrum. Mesteparten av forberedelsene før man reiser angår som sagt alt av papirer man må ha med og dette får man mail om.

Undervisningsformer

Undervisningen i juss foregår i mindre klasser enn det vi har i Bergen. Det er ca. 20-30 studenter i hver klasse utifra hvilke fag man har valgt. Undervisningen er på engelsk for de som har valgt engelske fag og pensum er også på engelsk. Universitetet har uttalt at de setter de beste foreleserne sine på fagene for utvekslingsstudentene. Kvaliteten på foreleserne er altså veldig god. Undervisningsformen varierer fra hvilke fag man har valgt og dette betyr at noen forelesere kan velge å teste studentene i både en avsluttende eksamen i tillegg til innleveringer. Det kan også være slik at foreleseren velger framføringer og muntlig eksamen. Dette står som regel inne på skolesiden der man velger fag. Dersom man har innleveringer og framføringer i tillegg til skriftlig og/eller muntlig eksamen, så vil disse normalt bli tatt med i den endelige karakteren. Dette betyr at man kan måtte ha en innlevering som teller 30% og en eksamen som teller 70%. Det som kan være problematisk er hvordan man får kjøpt pensum. Pensum i Nederland er veldig dyrt. I de fleste fag utgir de noe som heter "reader" og dette er en læringsmappe med utvalgte artikler og en oversikt over hva de skal ta opp i de ulike forelesningene. Denne mappen er billig og obligatorisk å skaffe seg. Foreleser informerer om dette på skolesiden som du logger deg inn på. Disse må man bestille på nettet og deretter gå på skolen for å hente ut. Det høres komplisert ut, men all informasjon kommer på studentportalen og er veldig lett å håndtere. Når det kommer til bøker, så varierer det fra fag til fag om man må kjøpe bøker eller ikke. Dersom man har valgt fag som krever at man kjøper bøker i tillegg, så er det en side som heter www.bol.com som tilbyr bøker i de fleste fag. Disse bøkene kan oppleves som dyre, og da er det slik at mange studenter velger å kopiere utvalgte kapitler fra boken på biblioteket for å spare penger.

Vurdering av emnetilbodet

De ulike fagene som Universitetet tilbyr er varierte og gode. De fleste fagene har en internasjonal tilnærming med et sterkt EU - rettslig preg. Etter oppholdet i Nederland vil man derfor kunne se at man ikke har problemer med å lese EU-direktiver og rettspraksis fra EU. Det rettslige materialet er normalt internasjonale traktater og reguleringer og er selvsagt på engelsk. Enkelte av fagene kan virke enkle, men min opplevelse er at fagene er omfattende, så det er sterkt å anbefale at man startet tidlig å lese. Ettersom alle eksamene kommer etter hverandre med korte mellomrom i slutten av semesteret så er det veldig viktig å gjøre et godt forarbeid i starten av semesteret. Et av fagene som jeg opplevde som utfordrende var "International and Commercial Arbitration". Dette er et vanskelig fag, men ekstremt spennende. På andre siden av spekteret har de også et fag som heter "Criminology", som passer for de som er interessert i en mer teoretisk tilnærming til Strafferettslige fag. Foreleserne i dette faget er av svært god kvalitet og jobber direkte ute i feltet for å innhente informasjon til sitt arbeid som de også videreformidler til studentene.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom alle fagene er på engelsk så blir man på en måte kastet ut i engelskspråklig juss helt fra starten. Medstudentene og foreleserne kommuniserer på engelsk i tillegg. Læringskurven på engelskferdighetene vil stige forhåpentligvis veldig mye på kort tid. Det å avholde en eksamen på engelsk og i tillegg som omhandler juss vil for mange virke skremmende. Men dette går som oftest kjempe greit. Når man leser pensum på engelsk og snakker engelsk hver dag, så blir det ikke noe problem å skrive engelsk på eksamen.

Det faglige utbyttet er stort. Dersom man ønsker å lære mer om juss i EU så er Nederland stedet å dra. I tillegg er klassene mindre enn i Bergen så man vil få et mer intimt miljø i klassene, noe som kan være veldig positivt for læringsutbyttet. Ettersom kvaliteten på professorene er meget god så vil man oppleve at de også har en meget god pedagogisk tilnærming til utvekslingsstudentene. Det vil si at de begynner med enkle og oversiktelige ting, til å gå til mer vanskeligere problemstillinger.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er den eldste byen i Nederland og ligger helt sør. Det yrer av folk og god stemning hver dag i alle de koselige og små cafè gatene. Det er ikke langt til togstasjonen, hvor man i helgene kan ta tog til de ulike byene i både Nederland og byer i andre land. Belgia ligger ikke langt unna og er en kort togtur unna. Maastricht er en av de største byene i Nederland og er fantastisk koselig. I fadderuken vil de ta deg med til togstasjonen slik at du kan kjøpe et togkort som man bruker på togene i stedenfor å måtte kjøpe billett i skranken hver gang man skal ta tog.

Utelivet er bra. Det kommer selvsagt an på aldersgruppen man er i. Midt i sentrum, i bargaten, finner man utestedene for dem som er tidlig i 20 årene. Rundt om i sidegatene finner man pubene og utestedene for de litt eldre. Et sted som er bra for de som er 25 år og oppover er et sted som heter "Toon". Der yrer det av folk, spesielt om sommeren og helt fram til september. Et annet sted som er fantastisk gøy å besøke er på strandområdet. Der har de masse gamle stoler og live musikk i tillegg til mange boder hvor man kan få kjøpt alt fra Nederlandsk mat til Mexicansk mat. Å sitte på stranden å høre live musikk og drikke en rosè øl er fantastisk koselig. I tillegg er dette et sted som alle de lokale nederlenderne går til, spesielt om søndagene. Byen har mye gammel arkitektur og er mange steder hvor man kan spise lunsj i flotte bygninger både innendørs og utendørs. Nede ved stranden og promenaden er det også en del flotte steder å spise.

Universitetsområdet ligger ca.3 km utenfor sentrum. Dette er ikke noe problem ettersom man kjøper sykkel i fadderuken. Dersom man ikke vil sykle så går det busser til Universitetet hvert 10.minutt utenfor togstasjonen. Universitetet har vel omlag 20 - 25 000 studenter og er enormt. Bygningene er store og flotte og er av ekstremt god standard. Det Juridiske Fakultet heter " Grotius Building" og er helt nytt. Biblioteket er helt nytt i tillegg og er ikke overfylt i det hele tatt. Man finner altså alltid en plass å sitte. Kantinen har middag hver dag til en billig pris. Man kan også ta turen rett over til et bygg som heter "The Refter" og der har de en stor kantine, hvor mange velger å spise lunsj eller middag. Idrettsanlegget er også gigantisk, med flotte store fotballbaner og et gigantisk treningssenter hvor de blant annet tilbyr alt fra hesteridning til ishockey. Man kan melde seg inn i idrettsgrupper eller bare trene som vanlig på treningssenteret. Idrettstilbudet var veldig imponerende. Man får omvisning på idrettsanlegget og skolen i fadderuken. Denne omvisningen er BRA. I fadderuken skal man ha en såkalt idrettsdag og denne må du ikke gå glipp av. Man trenger ikke bli med på alle øvelsene, man kan stå med vennene sine og se på alle som deltar. Dette er med andre ord: en stor fest med høy musikk og masse barer rundt om på området. Man går sammen med faddergruppen sin.

Bustad

Før man reiser må man søke om bolig. Det nyeste boligkomplekset heter "Talia" og er det beste stedet å bo. Her deler man normalt leilighet med 3 andre og leilighetene er stor, med vinterhage i tillegg. Husleien her er på ca. 4000 i mnd. Det er mange som vil bo her så det lønner seg å søke i god tid. Dette er også det dyreste stedet å bo. Men det er verdt det! For på de andre studentboligene så er det ekstremt mye festing. Dette har de også på Talia, men dersom du ikke vil ligge våken til musikk hver dag i uken så søker man plass på Talia. Talia ligger også rett ved togstasjonen og det er kort avstand til buss til skolen. Sykler man til skolen herfra er det på ca. 3 km. Talia ligger altså i sentrum. Et annet boligkompleks som heter "Hoogevelt" er et eldre kompleks med mange bygg. Her får man et rom, og man deler kjøkken og bad med opptil 16 andre. Så Talia taler for seg selv. Her deler man kjøkken og bad med 3 andre og man disponerer en hel leilighet i stedenfor bare et rom. Soverommene på Talia er svært flott og er helt nye. Man kan bestille pakker med dyner og kjøkkenting på forhånd. Dette får man mail om. Man kan bli plassert i leiligheter sammen med noen jusstudenter og studenter fra andre studieretninger. Dette er helt vilkårlig. Men man vil mest sannsynlig oppleve at flere fra faddergruppen din bor samme sted.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært godt. Dette var det beste med turen. Man skaffer seg venner allerede i fadderuken og man holder sammen med dem resten av oppholdet. Studentene i faddergruppene er ikke bare jusstudenter, men folk fra andre studieretninger også. Fadderuken er helt fantastisk og man får sett mye. Et av høydepunktene var hytteturen til "Somers" som de avholder hvert år. Dette får man mer beskjed om underveis. Man må melde seg på å betale for fadderuken før man reiser og dette får man mail om. De studentene som ikke meldte seg på fadderuken opplevde det som vanskelig i etterkant å få et nettverk. For de litt eldre, så ikke vær bekymret. Det er folk i alle aldre på alle grupper. Flesteparten er selvsagt tidlig i 20årene, men det er også en del som er eldre som er med. Dette glemmer man når man er midt oppi det hele. Dersom man har spørsmål om praktiske ting så vil fadderene hjelpe deg med alt. Det sosial miljøet på skolen er veldig godt. Med studenter fra alle land så møter man på folk som er veldig forskjellige. De fleste er like nervøs og lurer på det samme. Og da er det veldig greit at klassene er mindre enn i Bergen slik at man får et slags klassemiljø hvor hjelpen fra medstudenter ikke er langt unna.

2015

Haust 2015 - Master i digital kultur

Haust 2015 - Master i digital kultur

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

- Ta med det minst mulig når du flytter ned, ting kommer til å hope seg opp så når du flytter tilbake har du vanskelige avgjørelser å ta når det gjelder hva du skal ta med deg hjem.
- Alt du trenger for å etablere deg finner du på Hema (som er den nederlandske versjonen av Ikea, men uten møbler), som ligger ved Grote Markt (torget i Nijmegen), eller på Action (nederlandske Nille, bare bedre).
- De nærmeste matvarebutikkene heter Albert Heijn, Coop og Jumbo, og de er å finne stort sett over alt.
- Meld deg inn i gruppen på Facebook som heter "NS group-ticket Nijmegen"! NS er togselskapet i Nederland, og de har en ordning som gjør at det er billigere å reise som en gruppe med opptil 10 medlemmer. På Facebook-gruppen poster folk tider de vil reise og danner grupper som kan reise "sammen". Om ti personer er med på en gruppe-billett koster det 7 euro for en dagsbillett, tur-retur, uansett destinasjon i hele Nederland! Amsterdam-Nijmegen koster ellers ca 20 euro en vei!
- Nederland er som Norge når det gjelder å tipse. Du gjør det bare når servicen er utmerket når du er på restaurant, ellers gjør du det ikke. Om du tar taxi er det ok å tipse litt (typen "keep the change").
- Uansett hvor kost tid du skal være her, skaff deg en nederlandsk bankkonto og kort. De aller fleste dagligvare butikker tar ikke visa eller master, ettersom debit er vanligst her i landet. Du kan heller ikke bruke visa eller master når du kjøper billetter til lokaltog eller kino på nett.
- Når du skal ta ut penger fra den norske kontoen din anbefaler jeg å gjøre det i minibankene til Rabo (de har hittil gitt best kurs). Minibankene deres finner du enten på Grote Markt eller hos Rabo Bank selv, som ligger ved Keizer Karelplein (den store rundkjøringen).
- Det kan være lurt å lære litt av språket før du kommer, så jeg anbefaler å laste ned Duolingo. Det vil ikke gjøre deg proff, men det er en god hjelp. Språket har en merkelig uttale, men det er ikke så vanskelig skjønne når du leser.
- Transportmiddelet du trenger for å overleve i Nederland er sykkel. Du får kjøpt sykler enten av andre gjennom kjøp og selg grupper på Facebook eller på sykkel-sjapper. På Facebook kan du finne en brukbar sykkel for 50 euro, og du har gode muligheter for å prute. Sykkel-sjappene selger både nye og brukte sykler, og de billigste vil koste deg ca 75 euro. Den billigste sjappen jeg vet om er Rijwielboetiek Henk Geurts, som ligger like ved sentral stasjonen. Husk å sjekke tilstanden til sykkelen før kjøp. Det er ikke så viktig med gir eller håndbrems, ettersom Nederland er et veldig flatt land.
- Det kan være lurt å sjekke om du har lys på sykkelen din ved kjøp (du må sykle med lys både forran og bak på sykkelen når det er mørkt. Blir du tatt uten kan du få bot på 45 euro per lys du mangler!).
- Du må også ha en god lås på sykkelen, så invester i en kjettinglås eller skivelås. Om du tar med deg sykkelen din til en større by bør du ha mer enn en lås! Lås både fram- og bakhjul til rammen og rammen til noe annet. I Nijmegen bør du se ann området når du avgjør hvordan du bør låse sykkelen din.
- Lær deg sykkelreglene, og hvor på rangstigen du er til en hver tid! Buss er alltid øverst og de stopper ikke for noen, så kommer sykkel, deretter fotgjenger, og til slutt bil (elektrisk rullestol og scooter går under sykkel). Når du sykler må du holde deg i de markerte sykkelfeltene, følge egne trafikklys for sykler og bruke hendene til å indikere med. Dette er ikke spesielt vanskelig å gjøre i Nijmegen, men det blir mer komplisert jo større byen blir.

Undervisningsformer

Semesteret er det inn i to perioder, hvor enkelte emner går kun i første eller andre periode, mens andre går over begge.
Alle emnene jeg har tatt, både på master og bachelor nivå, har vært vanlige forelesninger. Foreleserne jeg har hatt har vært åpne for deltagelse av studentene i form av kommentarer og spørsmål, men i all hovedsak er det foreleser som har ordet.
De har forskjellige typer evalueringer i emnene, oppgaver en må besvare underveis, hovedoppgaver en skriver etter emnet er endt, fremføringer, presentasjoner og/eller eksamen.
Universitetet bruker Blackboard som deres portal, og den er meget enkel å bruke.

Vurdering av emnetilbodet

Radboud har mange forskjellige emner å tilby, og jeg har ikke opplevd noe problem med å kunne delta i noen av dem. De er dessuten åpne for at du kan ta emner ved andre fakultet enn det du hospiterer hos. Om du finner et emne som virker interessant kan du melde deg opp til det gjennom Osiris (RU's variant av StudentWeb). Om du ikke kan melde deg opp til et av emnene du er interessert i, trenger du egentlig bare å finne personen som er ansvarlig for emnet og spørre om du kan følge dette emnet. Du kan enten møte opp på kontoret deres eller sende en mail. I de fleste tilfeller sier de ja uten større bry, og da må du henvende deg til kontaktpersonen din RU og få dem til å melde deg opp til emnet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det har vært meget interessant å være her. Jeg har lært mye og hatt et godt utbytte av oppholdet.
Nederlandsk er en god blanding mellom veldig mange kjente språk, og som nordmann vil du ikke ha noen problemer med å lese menyer og mindre tekster. Det er verre med uttale ettersom de skarrer på g, uttaler både v og f som f og alle snakker relativt fort. Universitetet tilbyr språkkurs til redusert pris for studenter, så om en vil lære deg nederlandsk mens en er på utveksling koster det ikke all verden.

Universitetsområdet og byen

Nijmegen er en liten og trivelig studentby. Byen er vant med utenlandske studenter og de aller fleste snakker godt engelsk. Det skjer ikke så mye i byen, men universitetet er veldig flink til å arrangere begivenheter og aktiviteter som passer alle. Dette er et flott sted å være om en vil fokusere på studiene, ha det koselig sammen med andre internasjonale studenter, men samtidig være nærme alle interessante destinasjoner. Amsterdam er kun 1 og en halv time unna med tog, Brussel 3 timer, og byen ligger nærme grensen til Tyskland som en praktisk talt kan sykle til!

Universitetet ligger litt utenfor sentrum, men det tar ikke mer enn 10 minutter å sykle. Campus er en vakkert område, og alt du trenger ligger i nærheten. Campus består av alle fakultetene, diverse biblioteker, administrasjonen, kafeteriaer, sportssenteret, kirken m.m. Alle bygningene på campus har egne navn og er oppkalt etter kjente personer innen ett av fagfeltene til fakultetet bygget tilhører. Du lærer fort hva byggene heter, eller i hvertfall hva forkortelsen er. Når du skal finne undervisningslokalet for et emne er det oppgitt på denne måten: SP.00.72. Bokstavene er bygningen (SP = Spinozagebouw (gebouw er nederlandsk for bygning)), de to første tallene er etasjen i bygningen, og de siste tallene er romnummeret. Dette gjelder alle bygg unntatt TvA som kun har en etasje, men flere bygg. Her er de to første tallene bygget.

Bustad

Universitetet har et samarbeid med SSHN som sørger for boliger til studenter. Utvekslingsstudenter som er der for kortere opphold (max ett år) kan søke om å bo enten i Talia, Hoogeveldt eller Vossenveld. Jeg har bodd i Talia under mitt opphold. Selv om det er litt dyrere enn de to andre stedene er det verdt pengene. Talia er nylig bygget, det er moderne og renslig. 3-4 studenter deler en leilighet med hvert sitt rom, kjøkken, et lite fellesareal, do, dusj og balkong. Boligen har en takhage som alle har tilgang til. Talia har også hushjelp som vasker fellesarealet en gang i uken. Talia ligger dessuten rett ved sentral stasjonen, få minutter unna sentrum.
De to andre boligene deler kjøkken, do og dusj per etasje, som vil si ca 10 studenter. Rommene er mindre enn de er i Talia, og det har en tendens til å være mer rot og styr der. Hoogeveldt ligger nærmest universitetsområdet og ca 10 minutter unna sentrum, mens Vossenveld befinner seg lengst unna alt. Det tar ca 30 minutter å sykle til sentrum og 15 til universitetet.

Sosialt miljø

Som internasjonal student vil du få mange internasjonale venner. Jeg anbefaler å ta del i O-week, hvor du vil få venner som du vil være med deg resten av livet, samtidig som du blir kjent med campus og byen. Stort sett alle du møter vil være åpne og trivelige, de vil stort sett være internasjonale studenter selv og være i akkurat samme situasjon som deg selv. Det vill alltid være en eller annen fest å ta del i, enter ute på byen eller på ett av bostedene. Ellers er det sosiale miljøet akkurat det du gjør det til.

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

02.02.2015 - 10.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Nederland er et land som ikke er spesielt eksotisk eller annerledes enn Norge. Store forberedelser skulle ikke være nødvendig. Et tips som du også kommer til å bli informert om flere ganger, er å skaffe en sykkel. Sykkel er nesten obligatorisk siden flere av bostedene ligger et stykke fra universitetet.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er ikke så forskjellige fra de som finnes hjemme. Jeg deltok både i fag på bachelornivå og masternivå. Fagene på bachelornivå har obligatoriske elementer som seminar og oppgaveskriving. De fagene jeg hadde på masternivå hadde bare forelesninger uten obligatoriske elementer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er interessant og variert, med både elementer fra folkerett og EU-rett. Utvalget er ikke det største, men variasjonen skulle sikre at det finnes noe for en hver smak.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra, fokuset på EU-rett er langt høyere, og går mer i dybden enn hva som er tilfellet på UIB. Det språklige utbyttet var noe mindre. Jeg trodde jeg hadde et godt grep på engelsk før jeg reiste, og jeg føler ikke at jeg har blitt spesielt mye bedre. På en annen side er bruk av engelsk som dagligtale alltid nyttig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er noe mindre enn UIB (Omtrent 20k studenter ), men det er samlet på en plass som gir et inntrykk av at det er større. Det juridiske fakultet er veldig moderne(stod ferdig høst 2014).

Nijmegen er på mange måter en studentby. Byen har litt over 100 000 innbyggere og er ganske gammel. Dette gjør at det meste er lett tilgjengelig enten med sykkel eller buss.

Bustad

Bostedet jeg bodde på var av grei standard, om enn noe industrielt og upersonlig. Komplekset virket å være fra tidlig 2000 tallet og rommet var av bra kvalitet. Korridoren jeg bodde i var i første etasje, og vi var fem stykker i den korridoren. Vi delte to toalett og to dusjer. Det var totalt åtte rom(tre av rommene var altså tomme). Det kunne vært problematisk dersom det var flere, spesielt side kjøkkenet var såvidt stort nok til oss fem. De andre korridorene i andre etasjer var større(12 rom tror jeg), men der var det dusj på rommene. Stedet jeg bodde på het Vossenveld, dette var nok det roligste av studentkompleksene (Dette virket å variere fra semester til semester). 20 min sykkeltur unna universitetet og 35 min unna sentrum var litt upraktisk. Hadde jeg visst slike ting på forhånd ville jeg nok ha bodd i et av de andre kompleksene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Som utvekslingsstudent virker det som man lever i en egen boble, isolert fra de lokale studentene. Jeg hadde minimal kontakt med de lokale studentene. Siden de fleste utvekslingsstudentene er i samme båt gir det god grobunn for sosialt samvær.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene til utvekslingsoppholdet gikk stort sett greit, den eneste ulempen var at det var litt mye papirer som måtte innhentes og sendes inn per post (jeg snakket med venner som skulle andre steder, hvor det meste skjedde elektronisk). Men det var egentlig ikke noe problem i det hele tatt, bare noe som måtte gjøres. Ellers vil jeg absolutt anbefale å melde seg på orientation week, det kan se ut som om det koster litt mye for en uke, men det er veldig mye inkludert (også en del måltider). Fadderuken var veldig morsom, ikke helt ulik fadderuken i Bergen faktisk. Jeg hadde veldig hyggelige faddere og faddergruppe, og vi fant på masse sammen gjennom hele semesteret. Man blir tatt veldig godt vare på som fadderbarn her.

De tar forresten ikke visakort de fleste steder (kun på de stedene der man skal betale ting som koster litt mer, som klesbutikker osv.), så jeg vil anbefale å ta ut penger på flyplassen. Jeg skaffet meg nederlandsk bankkonto etterhvert, det gjorde livet enklere og jeg slapp å tenke på at jeg måtte huske på å ha nok kontanter hele tiden.

Undervisningsformer

I de fleste klassene var vi mellom 20 og 50 personer, så forelesningene liknet mer på storgrupper eller seminarer i Bergen. Timene bestod stort sett av forelesninger, med mulighet for deltakelse og mulighet til å stille spørsmål hvis man ønsket det. I programbeskrivelsen til et par av fagene stod det at deltakelse i timen telte en viss prosentandel av karakteren (f.eks. i International Arbitration), noe som ikke var tilfelle fordi vi var altfor mange elever til at foreleserne hadde mulighet til å lære seg navn. Merk at i mange av fagene var det obligatorisk oppmøte, og man kunne ikke miste så alftor mange timer. I andre fag var det som i Bergen, og jeg følte jeg stort sett fikk mye ut av å gå på forelesningene selv om de ikke var obligatoriske.

Ellers valgte jeg bare fag med skriftlig eksamen (to-tre timer eksamen), og hadde alle eksamenene mine før jul. I International Arbitration måtte jeg skrive en oppgave i tillegg, mens i de andre fagene var det kun forberedelse til timene ved å lese noen tekster og evt. dommer. Det var absolutt mindre å gjøre enn i Bergen gjennom semesteret, selv om det ble mye jobb i eksamensperioden, da jeg hadde fire eksamener på to uker. Eksamenene var også litt lettere enn i Bergen: Mer pugging og mindre forståelse, selv om det selvsagt også her er en fordel å ha forståelse for faget, da vi både måtte løse caser og fikk teorispørsmål (relativt korte).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var en del interessante fag å velge mellom, særlig på høstsemesteret. Det var også gode muligheter for å bytte fag underveis dersom man ikke var fornøyd med fagene man valgte i utgangspunktet. De ulike fagene startet på forskjellig tidspunkt, noen startet i september, mens andre ikke startet før oktober. Vi fikk utdelt en oversikt over starttidspunktet da vi kom dit. Ettersom noen av fagene krevde oppmøte var det ikke alle man kunne bytte til, men jeg opplevde ikke at det var noe problem å finne interessante fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte International Arbitration, Private International Law, Criminology og International and Comparative Copyright Law. De to første fagene fikk jeg mest ut av og synes var interessante. Criminology var kanskje mer sosiologifag, men fortsatt nyttig og spennende å lese om ulike teorier bak straff osv. Engasjert og dyktig foreleser også. Copyright law ble kortet ned til kun fire forelesninger, og vi hadde ikke noe pensum. Noe som der og da var ganske deilig, men jeg føler ikke jeg hadde lært stort mer ifaget enn det jeg visste fra før. På eksamen fikk vi en case (ganske likt som i Bergen), som det var vanskelig å løse uten å føle at man kunne så mye. Det var også obligatorisk for alle erasmusstudenter å ha et to-poengs introduksjonsfag i nederlandsk rett, med fem forelesninger om diverse fag. Forsåvidt et greit og enkelt fag, men mengden lesestoff og vanskelighetsgraden på eksamen var uforholdsmessig med tanke på hvor få poeng faget var.

Når det kommer til språket foregikk alt på engelsk, og foreleserne var stort sett flinke i engelsk (om enn med litt nederlandsk aksent) og enkle å forstå. De få foreleserne som hadde engelsk som morsmål tok hensyn til at vi var en gjeng som hadde engelsk som annenspråk, og snakket sakte og forklarte stort sett vanskelige begreper.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var ganske fint, en liten campus med kantine, mulighet for å kjøpe bøker og skrivesaker osv. Det juridiske fakultet var i et splitter nytt bygg, og det var selvsagt veldig fint. I nærheten av skolen var det et stort og fint sports centre med mulighet for å prøve en rekke ulike idretter, gruppetimer og styrkerom.

Selve byen var egentlig ikke noe særlig å skryte av. En liten studentby, med sentrumskjernen kanskje på størrelse med Bergen, men det var ikke så mye å se på der akkurat. Nederland er jo forsåvidt et lite land, slik at det var enkelt å reise rundt med tog. Kort vei til Tyskland også. Men hvis jeg skulle valgt igjen ville jeg heller dratt til en større by hvor det er mer å oppleve. Det er ikke så mye som skjer i byen, og man er avhengig av å finne gode venner ganske raskt, sånn at man har folk å reise med og finne på ting med. Venner som har vært i større byer virker som om de har hatt det morsommere enn de som har vært i litt mindre byer som Nijmegen.

Bustad

I Nederland er det vanligst å bo i studentkompleks, det er stort sett billigere enn private leiligheter og lettere å bli kjent med folk. Man kan søke på forskjellige steder, jeg valgte Hoogeveldt som lå veldig nært både universitetet og sentrum (5-10 min på sykkel til universitetet og ca 15 til byen). Ulempen med Hoogeveldt er at man deler fellesarealer med 15 (!) andre, noe som gjør at kjøkkenareal og toalett/dusj ikke er spesielt rene (følelsen av å komme hjem og dusje i en dusj uten fluer var ubeskrivelig). Rommet er forsåvidt greit nok, selv om det ofte var en del fester og bråk i bygningen. Stort sett var man gjerne med på festene, men de gangene man ikke var det var det ikke så lett å sove. Man kan også velge å bo i Lent eller Vossenvelt, hvor man delte fellesarealer med færre (henholdsvis tre og syv/åtte andre), men det tar ca en halvtime å sykle til skolen og sentrum fra begge steder. Noe de fleste synes var altfor langt. Jeg ville nok valgt å bo i Galgenvelt eller Talia hvis jeg skulle valgt om igjen. Galgenvelt lå ti minutter fra skolen og ti minutter fra byen (igjen: Sykkelavstand), man delte fellesarealer med syv eller åtte andre og det var ikke like mye fester her. Talia er et helt nytt bygg (ferdig november 2014) i nærheten av togstasjonen (nesten i sentrum og 15 min unna skolen). Her deler man fellesarealer med tre andre tror jeg, og alt er jo nytt. Talia er i et kjempehøyt bygg med en kjempefin utsikt utover byen, og det virket som om de som flyttet inn der i november var veldig fornøyde.

Det er mulig å finne noe fint privat også, jeg har en bekjent som leide en knallfin leilighet i sentrum med to andre venner for 450 euro i måneden. Ulempen med det er at det ikke er like lett å få seg andre venner enn de man er på faddergruppe med. Jeg endte opp med å bli best kjent med de som bodde i samme korridor som meg.

Sosialt miljø

På Radboud University er de veldig flinke til å ta vare på utvekslingsstudentene, og de er et av de få stedene hvor de faktisk har en ordentlig fadderuke. Jeg anbefaler absolutt å melde seg på fadderuken, da dette var veldig gøy og en fin måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på. Radboud International Students arrangerer også ulike aktiviteter for utvekslingsstudentene gjennom semesteret.

Ellers gikk det helt greit å bli kjent med folk, selv om jeg hadde en forventning om at det kom til å bli lettere å få seg gode venner med en gang enn det var. Det var mange hyggelige mennesker der, men det tok mye lenger tid enn jeg hadde trodd på forhånd å få seg gode venner. Det kan muligens ha noe å gjøre med at alderen på studentene varierte fra 19-25, hvor de fleste var 20-22, altså minst to år yngre enn meg.

Jeg hadde i utgangspunktet planlagt å være i Nijmegen i to semester, muligheten til å være et helt år var faktisk noe av grunnen til at jeg valgte Nijmegen. Men siden jeg ikke helt hadde the time of my life som jeg hadde håpet på, siden bosituasjonen ikke var den beste, og de fleste andre utvekslingsstudentene dro hjem etter ett semester, bestemte jeg meg for at det holdt meg ett semester for meg også. Og jeg er strålende fornøyd med avgjørelsen. Alt i alt var det en fin opplevelse, mot slutten fikk jeg en del gode venner som jeg kommer til å holde kontakten med, og det var deilig med et avbrekk fra studiene i Bergen med et roligere semester i Nederland. Men - det var veldig godt å komme hjem også :)

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lite praktisk å bu i Nederland utan å få seg nederlandsk bankkonto. Dei tek ikkje VISA i andre enn veldig typiske kjende butikkar som "Primark", "H&M" osv. På alle matbutikkar og på skulen må ein ha maestro-kort.

Skaff deg sykkel med ein gong. Dette får du nok hjelp til i fadderveka. Det er også mogleg å søke seg fram til interne grupper på facebook før ein kjem, og då er det mange tidlegare utvekslingsstudentar som sel syklane sine for billigare enn det du kjøper dei for i butikken.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var stort sett at professoren snakka og vi lytta. Eg trur eigentleg meininga i mange av timane var å ha meir aktivitet frå studentane, men det blei det ikkje i timane våre.

Vurdering av emnetilbodet

Eg syns det var eit godt nok emnetilbod. Det var også veldig enkelt å bytte fag dersom ein kom fram til at ein ikkje likte det faget ein hadde begynt på. International office var veldig hjelpsame og tilgjengelege.

Fagleg utbyte og språk

Eg følte at kvaliteten på faga var høg, og eg lærte mykje dette semesteret. Professorane var stort sett gode i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet opna hausten 2014 og er veldig fint. Det som var litt dumt for utvekslingsstudentane er at nesten alle faga vi hadde var plassert i det gamle bygget. International office har uttala at dei syns dette var dumt og prøver å forbetre det til seinare.
Biblioteket var lyst og luftigt og behageleg å sitte i.

Byen er litt som Bergen; ein liten by full av studentar. Vårsemesteret har eg høyrt det er ein del festivalar der, men på haustsemesteret var det ikkje så veldig spanande der. Derimot er det korte avstandar i Nederland, så det er enkelt å ta seg ein togtur til Amsterdam eller andre byar. Då er det lurt å kjøpe eit OV-chipcard der du får 40 % rabatt på alle togbillettar. Du treng ein nederlandsk bankkonto for å kjøpe dette kortet. Utan dette kortet er det veldig dyrt å reise med tog. T/r til Schiphol kostar 38 euro utan avslagskortet.

Bustad

Eg budde i studentkomplekset "Hoogeveldt". Her hadde eg eit eige rom med vask, og så delte eg do/dusj og kjøkken med 15 andre. Standarden og reinslegheita i dette komplekset var ikkje god. Dusjane var som oftast tette med mykje fluger. Kjøkkenet var stort sett eit stort kaos med matrestar og oppvask som aldri blei teke. Det einaste positive eg kan seie om "Hoogeveldt" var at det var kjempesosialt og lett å få seg vener på gangen. Derimot kunne det bli i meste laget med festar på kvardagar i eksamensperioden. Det er også veldig lydt, slik at øyreproppane blei ein god ven gjennom semesteret.
Plasseringa av Hoogeveldt var god med 7-10 min sykling til jusbygget/treningssenter, og ca 15-20 minutt sykling til sentrum, og ca 7 min sykling til næraste matbutikk.
Når det gjeld bustad vil eg anbefale å heller søke på det nye studentkomplekset "Talia". Det ligg ved togstasjonen, og er ikkje ein lang sykkeltur frå skulen. Dersom det ikkje hadde vore for det sosiale i studentkompleksa hadde eg vurdert å leite etter ein leilighet på den private marknaden dersom Talia ikkje er ledig.

Sosialt miljø

Fakultetet tilbyr ein "mentor-week" første veka med mykje aktivitet og inndeling i faddergrupper. Dette er eit kjempegodt tiltak og ein har gode moglegheiter til å møte mange folk med ein gong. I dei ulike erasmuskompleksa var det også god stemning med mykje sosiale festar. For meg merka eg at det hadde stor betyding at vi reiser ut på utveksling i femteklasse, medan dei fleste andre land reiser dei tre første åra. Aldersforskjellen frå dei andre erasmusstudentane var derfor ganske merkbar.

Interiør
Foto/ill.:
Radboud University Nijmegen

Informasjon