Hjem
Studentsider
erasmus+

Erasmus Universiteit Rotterdam og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByRotterdam
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar med gyldig studierett på bachelorprogrammet i historie. Studieretten må være gyldig i den perioden du er på utveksling. Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioritert etter historiestudentane. Studenten må ha bestått 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått 60 studiepoeng, kan utreisetidspunktet tilpassast emna i utdanningsplanen din. God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisingsspråket er i hovudsak engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar du kan førebu deg språkleg på før utreise, sjå uib.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe deg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Du kan enten ta delar av spesialiseringa di ved dette universitetet, eller du kan velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden din.

Ønsker du å ta delar av spesialiseringa di på utveksling, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB. Vel du å ta frie studiepoeng, kan du velje fritt mellom dei akademiske emna universitetet tilbyr. Emna kan ikkje overlappe med emne du har frå før.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studierettleiar@ahkr.uib.no.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Erasmus Universiteit Rotterdam blei etablert i 1913 og er eit offentleg breiddeuniversitet med 2700 tilsette og 21 000 studentar. Universitetet har sju fakultet og fire prioriterte forskingsområde: Helse, velferd, administrasjon og kultur. Universitetet har tre campusar. Woudestein er den største og nyaste av dei, og ligg litt utanfor sentrumskjernen. Dei to andre er Erasmus University College (EUC) og Erasmus Medisinske Senter (EMC).

Rotterdam har litt over 600 000 innbyggarar og ligg i Randstad-området, sør i Nederland. Byen har lang historie som handelsknutepunkt, og universitetet sitt motto «Main Port of Knowledge» spelar på at Rotterdam har det største hamneområdet i Europa.

Bustad

Universitetet tilbyr internasjonale studentar hjelp med å finne bustad så langt kapasiteten rekk. Ordningane er litt ulike avhengig av kva campus ein høyrer til, men mesteparten av leigemåla ligg ved Woudestein campus.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2019

Høst 2019 - BA sosiologi

Høst 2019 - BA sosiologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er dyrt å leie i Rotterdam, og kan være vanskelig å finne et sted å bo. Begynn derfor tidlig med leting.

Anbefaler å kjøpe sykkel med en gang du kommer ned, da kollektivtransport er dyrt og tar ofte lengre tid enn å sykle.

Sett deg grundig inn i hvordan skolesystemet funker på skolen, så du slipper være forvirra den første uka/ukene. Det er rett på når skolen starter med emner, og siden det er kort tid til eksamen og flere oppgaveinnleveringer underveis har du rett og slett ikke tid til å være forvirra.

Undervisningsformer

Det er blokksystem ved Erasmus. En blokk varer over ca fem uker. Du har ett til to emner i en blokk, som utvekslingsstudent. Studentene som går på Erasmus til vanlig har kun ett emne, men de har et par studiepoeng med praktiske oppgaver knyttet til studieløpet sitt samtidig. Å ha to emner i løpet av en blokk kan være krevende grunnet PBL-systemet (google dette) mange emner har og antall oppgaver som forventes å skrive i noen emner. Jeg anbefaler å ha kun ett emne første blokk, sånn at du forstår systemet, kommer inn i opplegget, hvordan ting funker på skolen, og har tid til å bli kjent med byen og menneskene i den. Dersom du reiser på høsten har du tre blokker i løpet av oppholdet ditt. Du er mest sannsynlig nødt til å ta to emner i to av blokkene, og ett i ett av blokkene (varierer ut ifra hvor store emnene er). Reiser du på våren trenger du ikke ta to emner i hver blokk, fordi vårsemesteret er lengre. Anbefaler derfor på det sterkeste å reise på våren.

Det er obligatorisk oppmøte på alle seminarer (to i uka per emne, mellom to og tre timer per seminar). Dersom du er syk eller borte av andre årsaker, må du skrive en oppgave for å ta igjen det tapte. Vanskelighetsgraden og lengden på oppgaven man må skrive varierer fra emne til emne (min erfaring: ca 1000 ord

Forelesningen foregår ca likt som i Norge. Forelesningene kan inneholde informasjon som ikke er på pensum, men likevel kan komme på eksamen.

Hvert emne har en emneoversikt som et dokument på opptil femti sider, som blir lagt ut på Canvas. Denne inneholder all info du trenger for emnet. Les denne før emnet starter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt. Du kan velge fra alle fakulteter og mikse mellom ulike studieløp. Dersom du tar to emner i en blokk kan det derimot være litt forvirrende å ha to emner fra ulike disipliner å bytte på mellom, særlig mtp at eksamen mest sannsynlig er på samme dag.

Fagleg utbyte og språk

Fordi undervisningsformen tvinger deg til å delta både muntlig i seminarer og skriftlig gjennom oppgaver får du god trening i å skrive og prate engelsk på et akademisk nivå. Det faglige utbyttet varierer ettersom hvilket fag du tar og hvilke studie du egentlig går. Jeg har inntrykk at av psykologi og offentlig administrasjon er særlig gode studier her.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger et stykke unna sentrum. Det er ikke særlig mye annet enn nettopp universitetsområdet i gåavstand.

Rotterdam har en god konsertscene, hyggelige barer, fine turområder og crazy arkitektur. Les deg opp på byen historie, gå rundt og se opp på bygningene.

Bustad

Jeg anbefaler Facebook-grupper fremfor nettsider, fordi disse ofte tar betalt eller ikke tillater skype-visning før oppholdet. Jeg bodde langt unna universitet. Med tanke på den store arbeidsmengden ved Erasmus var dette noe jeg raskt angret på. Se derfor etter et sted i sentrum, Kralingen eller andre områder hvor det ikke tar for lang tid å sykle til skolen.

Sosialt miljø

Fordi det er så mye skolearbeid kan det være vanskelig å etablere et sosialt miljø. Gjentar derfor at det kan være lurt å kun ha ett emne i første blokk. Likevel er dette krevende når det er så mye skolearbeid, og relativt vanskelig å stå på eksamen. Jeg anbefaler ikke å reise til Rotterdam eller Nederland om du drar på utveksling for å feste, bli kjent med Europa eller landet. Dra til Nederland og Rotterdam om du har tenkt å utfordre deg selv faglig.

På plussiden er det et veldig internasjonalt miljø, som gjør at alle trenger noen å bli kjent med og ikke ser på det som en byrde å prate engelsk.

Høst 2019 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Høst 2019 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør deg godt kjent med de forskjellige emnene de tilbyr, og send dem gjerne mail om du har spørsmål. De er veldig hjelpsomme på e-post, og svarer gjerne på spørsmål. Et annet tips for det sosiale er å delta i Eurekaweek. Dette var noe jeg fant ut ved en tilfeldighet, men er utrolig glad for at jeg ble med på det. Dette er en slags fadderuke som foregår i midten av august, som er før det faglige opplegget. Det er utrolig godt organisert, og du møter masse nye mennesker i løpet av uka. Du blir også gjennom uken godt kjent med byen i løpet av dagen, og du får oppleve utelivet i Rotterdam på kvelden. Flere av de jeg ble kjent med i Eurekaweek ble mine nærmeste venner i løpet av oppholdet, og jeg anbefaler på det sterkeste å bli med på det. Jeg vil også anbefale og få en nederlandsk konto så fort som mulig, ettersom mange steder ikke godtar Visa eller Mastercard. Du kan benytte deg av ING eller ABN, men jeg vil absolutt anbefale Bunq. Her kan du skaffe deg bankkonto og kort via en app på mobilen, og du trenger ikke gå til banken for å ordne det. Den koster rundt € 8 i måneden, men er veldig pålitelig og I tillegg er ventetiden hos de andre bankene ofte veldig lang i begynnelsen av semesteret.

Undervisningsformer

Ved Erasmus Universitet benytter de seg av Problem Based Learning (PBL) som er ganske annerledes fra undervisning ved UiB. Man får et kurs i dette som må fullføres, og det er veldig hjelpsomt for å få en bedre forståelse av det. PBL krever endel mer arbeid enn hva jeg var vant til ved UiB, men det er også veldig lærerikt, og gir deg et godt innblikk i de forskjellige emnene, men vær obs på at du faktisk MÅ lese til PBL-timene da det er forventet at alle er godt forberedt.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har et veldig annerledes opplegg når det kommer til emner, og semesteret går fra september-januar hvor det er fire forskjellige blokker. Det kan kreve litt ekstra arbeid å oppnå 30 studiepoeng, og jeg måtte i to av blokkene ha to emner. Dette kan kreve mye arbeid, men med gode studievaner vil du klare det fint. Universitetet har et bredt utvalg av emner, og om du ønsker å ta emner fra forskjellige fakultet, er det mulig. Som tidligere nevnt, vil jeg også anbefale å ta kontakt dersom du har spørsmål rundt emnene, eller er usikker på hva de går ut på.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom det brukes mye PBL lærer du veldig mye på kort tid. Emnene går ikke nødvendigvis fullt så mye i dybden, men du lærer mye og får brukt mye av kunnskapen din gjennom diskusjonene i PBL-gruppene. Universitetet er veldig internasjonalt, og du møter folk fra hele verden. Jeg tok ikke kurs i nederlandsk, men det er mulig å gjøre, og jeg kjenner flere som gjorde det. Fordelen i Rotterdam, og generelt hele Nederland, er at så godt som alle kan engelsk og du får derfor forbedret engelsken din mye og du bruker engelsk daglig. Man lærer også veldig mye fagterminologi som er veldig nyttig å kunne.

Universitetsområdet og byen

Campus på Erasmus Universitet er utrolig fint, og det er mange moderne bygninger der. Det er mye naturlige omgivelser på campus, og lesesalene der er veldig fine og moderne. I tillegg finner du alt du trenger fra restauranter, matbutikk, frisør og treningssenter på campus. Jeg vil anbefale på det sterkeste å få deg en sykkel så fort som mulig når du kommer dit, ettersom offentlig transport er noe dyrt, i tillegg til at det er lettere å komme seg rundt med sykkel. Jeg brukte Swapfiets, som er en sykkelleie tjeneste, ettersom brukte sykler kan være ganske dyre i Rotterdam. For å få deg Swapfiets må du ha en nederlandsk konto, og om du er tidlig ute (gjerne i løpet av august) vil du få et starttilbud hvor du får det til en litt rabattert pris. Rotterdam er også en veldig annerledes by, og har veldig mye ny og moderne arkitektur. I motsetning til Amsterdam, er det ikke så mye turisme i Rotterdam, hvilket jeg likte godt. Om du ønsker å reise rundt, er det svært korte distanser til de forskjellige byene, og det er også veldig billig dersom du bruker Flixbus. Det kan du også bruke for å komme deg til andre land på en billig og miljøvennlig måte.

Bustad

Jeg bodde på campus og var fornøyd med det. Boligen er ikke fantastisk, og det er heller ikke særlig billig, men det var praktisk å bo såpass nærme. Dersom du ønsker bolig gjennom SSH (tilnærmet Rotterdams svar på Sammen), anbefaler jeg å være veldig tidlig ute! Søknadsportalen åpnet klokken 12 den 15.april semesteret før jeg skulle på utveksling, og allerede etter 3 timer var det svært få plasser igjen. Dersom du ikke får plass på campus, anbefaler jeg å bo så nærme som mulig, da det kan være tidkrevende å komme seg dit. Jeg anbefaler også på det sterkeste å bo nord i Rotterdam, da den sørlige delen av Rotterdam er kjent for å være litt mer "ymse".

Sosialt miljø

Jeg var veldig fornøyd med det sosiale miljøet, og følte det var nokså enkelt å komme i kontakt med folk. En av fordelene med PBL er at man gjerne blir bedre kjent med de i gruppen sin, og mange av PBL-gruppene blir veldig sammensveiset. Det er også mange sosiale arrangementer som arrangeres av enten ESN eller studentorganisasjoner som gir deg muligheten til å bli kjent med ny mennesker. Flere av lesesalene her er også ikke "stille" lesesaler, som gir bedre muligheter til å snakke med andre og bli kjent med nye folk på lesesalene. Og som tidligere nevnt; reiser du på høstsemesteret, bli med på Eurekaweek! Det er absolutt verdt det, selv om det koster litt penger.

2017

Høst 2017 - Bachelorprogrammet i samfunnsøkonmi

Høst 2017 - Bachelorprogrammet i samfunnsøkonmi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vil anbefale alle å søke/finne bolig i god tid.

Vil også anbefale å få tak i en sykkel for oppholdet her,
Jeg leiet fra et firma som het Swapfiets, som leier ut enkle sykler til studenter for sirka 120kr i måneden.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Rotterdam er ganske lik til UiB. Den største forskjellen er semesteret er delt inn i blokker hvor det er 7 uker med undervisning og 1 eksamensuke, som gjør at undervisningen i større grad blir litt mer intensivt.
Man kan forvente å ha 2 eller 3 perioder med eksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Er et flott tilbud med diverse fag innenfor økonomi.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var interessante, og det var flinke lærere.

Utvekslingsstudentene tar samme fag som de internasjonale studentene, hvor alt foregikk på engelsk.Det er et større fokus på matte og økonometri på Erasmus Universitet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har et stort campus med flotte fasiliteter.

Bustad

Jeg bodde i nabobyen Schiedam, et lite stykke unna Erasmus universitet.
Var enten en 30 minutters sykkeltur til universitetet eller 20 minuter med metro.
Helt greit sted å bo, og valgte det pga lite tid til semesterstart, og at jeg fikk leie i 4 måneder. Istedenfor å ha en kontrakt som varte 6 måneder.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Erasmus universitet er veldig bra, man blir kjent med folk fra alle verdens hjørner. ESN (Erasmus Student Network) i Rotterdam arrangerer arrangementer som passer alle.
Turer til ulike byer i Europa og i Nederland.Vår 2017 BASV SØK

Vår 2017 BASV SØK

02.01.2017 - 22.04.2017

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst ver forberedt på at du må sende inn søknad til universitetet selv etter at du har fått bekreftet opptak fra UIB. Dette får du beskjed om per mail frå UIB, men det er litt greit å være foreberedt på hva du treng i søknaden siden tidsfristen er ganske kort. Ting som kan være greit å ha på forhånd er bekreftelse på gode engelsk kunnskaper (vitnemål fra videregående med forklaring fra universitetet er bra nok) samt bekreftelse på at du har eller skal ha nok matte, statistikk og økonomi før du reiser. Hvis du ikke har bevis på at du innehar statistikk, men at du tar det før du reiser, kan UIB skrive et kort brev som du legger ved søknaden. For min del var dette ganske hektisk i en allerede travel uke, så det er greit å være forberedt.

Prøv også å få tak i bolig igjennom universitetet. Det er stor pågang så med en gang du får mail om bolig bør du handle raskt. De fleste som fikk bolig var heldige eller tidlig ute. Fordelen med å få bolig gjennom universitetet er at du bor i nye boliger enten på campus eller like utenfor til en lavere pris. Hvis du likevel ender opp med å leie privat kan det være en god ide å se seg ut noe i Kralingse-området nær universitetet. Alle steder er i grunn også greit, men for all del bo nord for elva eller på øyene i elva. I områdene sør for elva er der ikke stort å gjøre og bydelene er slitne.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer ut ifrå hva slags fag du tar. De fleste fag har en kombinasjon av gruppearbeid og endelig eksamen, der gruppearbeidet kan telle for opp til 60-70 present av sluttkarakteren. Noen få fag hadde kun eksamen som tellende karakter. I andre fag som følger en slags seminarmodel er eksamen bare en marginal andel av sluttkarakteren eller er fullstendig utelatt. I stedet er det fokus på å skape god diskusjon i klassen og du må snakke for å få poeng i det hele tatt, men dette er i ett normalt klasserom i hestesko med maks 24 elever, så det er ikke spesielt skummelt. Det kan heller være ganske befirende å få en avveksling fra UIB der eksamen stort sett teller 100 prosent av karakteren. I Nederland benytter de også et karaktersystem som går fra 1 til 10. Vær oppmerksom på at det du må ha 5,5 (55 prosent riktig) for i hele tatt å stå, dvs en svak C i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Erasmus School of Economics (ESE) er veldig bra. Og siden en kan ta hele graden sin der på engelsk er stort sett alle kurs på skolen på engelsk i tillegg til Nederlandsk. Det virker for å være to hovedretninger for bachelorgrad på Erasmus School of Economics. Disse er Economics and Business Economics og Econometrics, samt ett par kombinasjoner av dette som gir en dobbel grad i begge deler. Jeg hørte også snakk om at det eksisterte en Fiscal Economics linje, men denne er nok på undervist i på Nederlandsk. Det er stort sett Economics- and Business Economics-fag som en kan velge på som utvekslingsstudent. Men vær forberedt på at de fleste fagene er tredjeårsfag og at det faglige nivået er rimelig høyt. Det akademiske året er videre delt inn i fem blokker hvor hver blokk avsluttes med eksamen. Blokk 1 og 2 går i høstsemesteret mens blokk 3, 4 og 5 går i vårsemesteret.

Her er fullstendig kursoversikt:
https://www.eur.nl/ese/exchange/visiting_students/preparation/courses_and_registration/course_overview/

En ting som er verdt å nevne er at det kan være ganske stor forskjell på vanskelighetsgraden på fagene. Hvis du har behov for en utfordring kan du velge fag som Money, Credit and Banking, Advanced financial accounting eller Seminar Corporate Finance. Du kan til og med be om å ta master fag, men det kan jeg garantere blir veldig tøft etter bare 1,5 år med økonomi. Basically kan kan du prøve å unngå alle titler med Advanced og heller ta Introduksjonsfag om du ønsker å ha det litt lettere. For eksempel kan jeg selv anbefale Introduction to Industrial Strategy and Dynamics eller Introduction to Urban and Regional Economics.

Videre vil jeg anbefale å bli i Rotterdam også i blokk 5 som går i mai og juni fordi det ellers kan bli vanskelig å fylle poengkvota på 30 poeng.
Hvis du kjører vanlig løp vil du næmlig etter alt og dømme ende opp med kun 24 poeng etter 4 mnd. Etter tilbud fra utvekslingsveileder i Rotterdam, endte jeg opp med å bli i Rotterdam i 6 mnd som gjorde meg 40 studiepoeng rikere.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet i Rotterdam er enormt bra. Erasmus Universiteit Rotterdam er høyt rangert internasjonalt, langt over norske institusjoner som NHH og BI og er ett av de beste i Europa innen økonomi, Business og økonometri. Hvis du velger å gå her må du regne med å jobbe en del hardere enn hjemme, men det faglige du sitter igjen med er veldig bra.

Jeg valgte selv Money, Credit and Banking, New Marketing Research Methods og Introduction to Industrial Strategy and Dynamics i blokk 3. Money, Credit and Banking og Introduction to Industrial Dynamics valgte jeg av interesse mens New Marketing Research Methods fordi jeg trodde markedsføring kom til å bli enkelt. Jeg tok grundig feil der. Dette faget var i stor grad knyttet opp mot økonometri som vi har hatt lite av på UIB som andreårsstudenter. Jeg kom meg likevel igjennom det fordi jeg hadde såpass flinke medstudenter med økonometribakgrunn på gruppearbeidet som talte 70 prosent av karakteren. Hvert av disse fagene talt 4 poeng hver.

Det er også verdt å nevne at alle fag i blokk 3 er tredjeårsfag. Disse fagene er i hovedsak ment å supplere ett hovedevne (Major) du velger i blokk 4. Det er egentlig ikke nødvendig for deg som utvekslingsstudent å velge noe som passer inn med de andre fagene. Du kan selfølgelig velge akkurat det du vil, men hvis du for eksempel ønsker å ta ett seminar med Finans i block 4, er det litt greit å ha hatt finans fra før av. I dette tilfellet vil du ha i alt 24 poeng med finans inklusiv ett "Major" seminar i finans. Du får dermed tilsvarende det de regulære studentene må ha for å få en "Finance Major". Dette er ting som jeg synes er greit å nevne fordi jeg kanskje ville valgt litt anerledes om jeg visste det fra før av.

I blokk 4 kom jeg som eneste utvekslingselev fra vårsemesteret inn på Seminar Corporate Finace. Jeg fikk siden høre at jeg var heldig, men det betydde også ekstremt mye arbeid med å sette seg inn i faget siden jeg ikke hadde hatt ett eneste finansfag fra før av. Med hjelp fra lærebok og medstudenter kom jeg etterhvert inn i faget og tok del i klassediskusjoner som er obligatorisk og en stor del av sluttkarakteren. I tillegg til klassediskusjon skulle vi i en gruppe på fire verdsette et ekte privat "mid cap" selskap. Dette var krevende men også veldig spennende arbeid og vi fikk hjelp av en veldig flink professor samt CFO i selskapet og en konsulent fra ett internasjonalt konsulentselskap. ESE styrer mye bort fra tørre forelesninger og sverger til det de kaller problem basert læring. I ettertid angrer jeg ikke på å ha meldt meg inn i dette faget fordi jeg fikk et ekstremt stort faglig utbytte, men jeg kunne med fordel ha hatt mer finans før jeg tok faget. Videre bør nok Finansiering og investering I på UIB være nok bakgrunnskunnskap for de fleste Finans seminar på ESE. Seminarene på ESE gir 12 poeng.

Samtidig med seminaret prøvde jeg å ta Behavioural Economics, men det var ikke så lett. Hvis du trenger flere fag kan du heller lesse opp med flere lette fag. Det er som sagt stor forskjell i arbeidsmengde og vanskelighetsgrad, så hvis du velger kun lett kan du heller bruke mer tid til festing og reising og kanskje til og med ta en tidlig ferie. Hvis du er usikker på hva som er lett og hva som er vanskelig, så spør du bare informasjonskontoret til økonomi eller utvekslingskoordinator ved ESE.

For å ha det litt lettere kan du gjerne for eksempel velge Seminar Industrial Strategy and Dynamics. Dette virket for å være ett morsomt fag der kjernen går ut på å diskutere hvordan en skal starte en Business og få den til å vokse. For entreprenør-spirer bør dette være midt i blinken.

I blokk 5 valgte jeg Strategy and Organisation (8 poeng) og Philosopy for Economics (4 poeng). Denne blokken var mer avslappet enn de to forrige siden strategifaget er ett førsteårsfag. Du kommer her til å skrive en Akademisk artikkel paralelt med å følge forelesninger. Artikkelen er omtrent på samme størrelse som en bacheloroppgave hjemme, men med god planlegging og hjelp fra en god makker går dette kjempefint! Jeg hadde her litt mer fritid og brukte den til å reise litt rundt i Holland, Tyskland og Frankrike. Véret er også fint i sentraleuropa på denne tiden av året så det var en fin opplevelse. En ting som er verdt å nevne er at de fleste utvekslingsstudenter drar allerede før blokk 5, så det kan være greit å bli kjent med noen som blir der like lenge også.

De fleste fagene virker for å benytte seg av akademiske artikler og ikke lærebok. Dette kan være litt uvant i starten, men prøv å les pensum fortløpende hver uke. Sett av nok tid til å lese artiklene (helst mellom 2-4 timer per artikkel) og bruk gjerne videoer på Youtube om hvordan du i det hele tatt skal lese en artikkel for å bli mer effektiv. Hvis du bare fester og aldri leser kommer du enkelt og greit til å stryke. Eksamen kommer fort og alle eksamener er i samme uke, noe som gjør skippertaksmetoden svært vanskelig. I noen fag som Money, Credit and Banking var strykprosenten nesten 40 prosent, men hvis du virkelig legger inn en innsats kommer det til å gå bra!

Det er ikke til å stikke under en stol at det faglige nivået stort sett er en del høyere enn vi er vant med på andreåret i Bergen. Men når det gjelder vanskelighetsgrader og fag skal du ikke la deg skremme av hvor vanskelig fagene virker for å være. Du kan trygt velge fag av interesse, for da går det som regel bra og du sitter igjen med mer uansett.

Og hvis det skulle gå dårlig er det heller ingen skam å stryke siden de fleste stryker i ett eller flere fag underveis. Med god planlegging får du likevel tid til mye sosialt uten å stryke.

For å oppsummere kort kan du velge fagkombinasjoner ut ifra interesse. Hvis du er interessert i Business og hvordan bygge en, kommer du til å ha nytte av alle fag som har med strategi å gjøre, mens hvis du ønsker å lære mer om finans kan du trygt velge alt som har med med accounting og finans å gjøre. Ellers er det jo også ett hav av andre interessante økonomiske emner som for eksempel Behavioural Economics og History of Economic thought.

Språket er stort sett på engelsk der Nederlenderene er veldig flinke. Samtidig er nesten 50 prosent av studentmassen utenlandske, så det meste foregår på engelsk.

Hvis du ønsker å lære Nederlandsk så er dette mulig, men du må virkelig ville det fordi de slår over til engelsk straks de hører du ikkje er nederlandsk. Ett tips utenom å bruke Duolingo er å begynne med å lære hvordan bokstavene blir uttalt for deretter å finne de mest brukte settninger på Nederlandsk. Bare start med å bestille kaffien din på Nederlandsk for eksempel: "Mag ik een coffee? helemaal swaart alsjeblieft"

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger fem metrostopp fra bykjernen ved knytepunktet Beurs. Det ligger like ved en av de fineste delene av byen, Kralingen.
Her er det store parkområder og fine gater. Det meste sosiale foregår stort sett enten på Campus eller utover mot sentrum. Skaff deg en sykkel straks på en av de utallige sykkelforhandlerne eller benytt marktplaats.nl. Alternativvis kan du bruke en av facebookgruppene som second hand sale in Rotterdam. Det er nok det billigeste. Jeg solgte for eksempel sykkelen min der på to timer samme dag som jeg reiste hjem.

I sentrum er det ett stort utvalg av alt fra nattklubber til barer og mat og øl er også svært billig til tider. På Happy Italy kan du for eksempel få en stor steinovnsbakt pizza til under 5 Euro. Ellers kan jeg anbefale Wonderbar i gaten Witte de Witt straat. Den kommer sikkert til å bli mye brukt. I tillegg kan det være deilig med en bytur til Amsterdam eller Utrecht i blant. Disse byene har ett helt annet preg enn Rotterdam som er hypermoderne i forhold. Jeg vil også sterkt anbefale Delft, en liten sjarmerende by som bare ligger ti minutter med tog fra Rotterdam. Helt klart den peneste byen i hele Nederland etter mitt syn.

Ellers er det gode muligheter for å slenge seg med andre stundenter som ønsker å reise rundt til ulike destinasjoner i Europa. Schipol (AMS) er bare 40min unna med tog og billige billetter finner en lett til de fleste destinasjoner. Bare sørg for å ta de enkleste fagene på skolen så er det i boks.

Bustad

Når det gjelder bosted har jeg tidligere vært inne på at det kan være greit å bo på campus eller i nærheten. Jeg endte opp med å ta det første og beste nærme sentrum og angret litt i ettertid på dette. Leiligheten lå rett nord for sentralstasjonen og jeg endte opp med å benytte meg av mye kollektiv transport som er en del dyrere enn i Norge. Det tok meg ca 30min hver dag og minst 1000kr i måneden i tillegg til månedsleien på 650 Euro. Jeg hadde også inntrykk av at de fleste betalte en god del mindre enn dette. Prøv heller å tenk at det er greit å bo innenfor 10-15 min fra universitetet med sykkel. 300-500 Euro i månden må du nok regne med å betale. Kralingen-området er en virkelig flott og rolig plass med en enorm park der det kommer til å foregå mye sosialt når været blir bra. Området rett sør for universitetet eller mot sentrum og i sentrum er også bra, men vil ikke anbefale å bo sør for elven Rotte. Dette området hørte jeg ikke noe positivt om. Noen bodde så langt borte som i Schiedam som er ok, men jeg er sikker på at det går an å finne noe bedre enn det hvis en bruker litt tid.

Platformene jeg brukte for å finne ett sted å bo var housinganywhere.com (Rotterdam-basert startup), nestpick.com, samt skolens offisielle student accomodation platform som du kan finne i skolens tilsendte dokumenter. Jeg ville nok også ha benytted facebook grupper hvis jeg hadde kjent til dette før jeg reiste (bare prøv å søk på rooms&houses rotterdam, student housing rotterdam by housing anywhere, zoekt kamer in Rotterdam community, find a room(mate) or house in rotterdam. Det er lav sannsynlighet for å bli lurt i Nederland, men ikke signer noe eller betal noe før du har sett plassen selv. Selv brukte jeg housinganywhere som holder tilbake første månedsleie til 48 timer etter du har flyttet inn. Dette gjør ting mye lettere for deg iom at du slipper å se plassen før du bestemmer deg.

Sosialt miljø

Det sosiale ved skolen er utrolig bra. Helt fra starten kommer du til å være med utvekslingsstudenter. Erasmus student network (ESN), som er det internasjonale nettverket ved alle erasmus institusjoner er kjempeflinke til å arrangere fester og sosiale events hver uke. I uke to arrangerer de welcome days i tre dager der de tar deg rundt i byen slik at du både blir kjent med Rotterdam og medstudenter. Jeg var selv for det meste med utvekslingsstudenter og hadde ikke mye tid til å gjøre meg kjent med andre lokale, noe som er litt synd, men slik er det ofte på utveksling. Det kan fort bli en "Erasmus boble". Men bra kommer du mest sannsynlig til å ha det! Det er også en veldig trygg by med ett svært aktivt politi. Bare pass på å skru på lyset på sykkelen din slik at du slipper bot selv!

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 17.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du skal oppholde deg i Nederland mer enn 4 måneder, må du registerere deg hos City Hall. Etter du er registrert får du et personnummer, samt mulighet til å opprette bankkonto (det er mulig å opprette bankkonto uten å være registrert også, men litt mer kronglete å få til). For å registrere deg må du vite hvor du skal bo og ha en leiekontrakt, samt at adressen må være godkjent for registrering. Dette er noe å være varsom på dersom du skal finne leilighet gjennom det private leiemarkedet, da flere utleiere ikke ønsker at du registreres på deres adresse pga. det koster penger for dem. Hvis du skal bo i studentbolig på Campus er ikke dette et problem, da adressen er godkjent for registrering.

Imidlertid trenger du ikke å være registrert hos City Hall for å ta eksamen ved universitetet. Det eneste du trenger av identifikasjon for å få ta eksamen er ID og studentnummer.

OBS; det kan være lurt å skaffe seg en nederlansk bankkonto, da de ikke tar visa overalt. Ellers må du belage deg på å alltid ha kontanter i bakhånd, men det var ikke et stort problem etter en tilvenningsperiode.

Undervisningsformer

Semesteret er oppdelt i flere blokker. Høstsemesteret bestod av to blokker. I den første blokken hadde jeg 3 emner som tilsammen utgjorde 15 studiepoeng og i den andre blokken hadde jeg Globalization and Multidimensional Legal Orders (10 poeng) og International Corporate Governance (5 poeng).

I noen emner var vi færre elever i klassen, og det var forventet at vi deltok i timene, mens andre emner var mer en forlesning som ved UIB.
I tillegg var det skoleeksamen i noen emner (3 timer), mens i andre emner var det en hjemmeeksamen.

I Nederland må man ha 5,5 (av 10) poeng for å beså eksamen. Det tilsvarer en svak C, noe som betyr at man må studere noe hvis man ønsker å bestå emnene. Videre er det så og si umulig å få 10 poeng på eksamen, så hvis du får 8 er det å regne som en veldig god karakter (A/B).

Vurdering av emnetilbodet

Det var bedre utvalg av emner i den andre blokken faglig sett. I den første blokken var det mest innføringsfag.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett var det ganske høyt nivå i flere av kursene jeg tok. Det var mye å lese og en del var ganske vanskelig.
Jeg ble mye bedre i engelsk etter å snakket og skrevet på engelsk i 4 måneder.

Videre vet jeg at det er mulig å ta et nederlansk språkkurs mot en sum penger ved universitetet. Jeg valgte å ikke gjøre det fordi fagene tok opp for mye tid. Jeg lærte dog noe nederlansk gjennom dagligdagse gjøremål.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger ca. 15 min fra sentrum. Alle fakultetene er samlet på et sted. Her finner du alt du trenger fra Spar, treningstilbud, lesesalsplasser, diverse kantiner, frisør og bokhandel. I tillegg er det en bar på Campus som er veldig billig.

Rotterdam er en kul by. Byen ble bombet under 2. verdenskrig, så arkitekturen består av både vakre, gamle bygg og futuristiske, nye bygg.
Det er flust av utesteder, restauranter og caféer, og det er generelt billigere å spise (og drikke) ute enn i Norge.

Bustad

Jeg valgte å bo i sentrum av Rotterdam og ikke på Campus i studentbolig. Jeg hadde et eget soverom og delte kjøkken og bad med en nederlansk jente. Det tok ca. 15 min å sykle til universitetet.

Hvis jeg skulle valgt om igjen tror jeg at jeg ville foretrukket å bo i Kralingen, som ligger mellom sentrum og universitetet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var kjempebra. Jeg deltok på Introduction Days i regi av ESN (studentorganisasjon), og det anbefales virkelig. Her fant jeg de fleste vennenne mine. Selv om jeg bare var i Rotterdam i 4 måneder rakk vi å knytte tette bånd. I tillegg var det null problem å bli kjent med andre jus-studenter gjennom de ulike fagene jeg tok. Alle var veldig imøtekommende og interesserte i å få venner.

Vår 2016 - BA i historie

Vår 2016 - BA i historie

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Tips til UiB: Informasjonen om hva man kom til var ganske dårlig. Jeg hadde ikke anelse om hva jeg skulle forvente. Her er det mye som kan gjøres bedre, altså. Helt ned til kommunikasjon mellom skolene og oppfølging.

tips til utreisende: Bo på campus!

Undervisningsformer

Undervisningen var veldig annerledes der nede, med fag som varte åtte uker om gangen med eksamen halvveis og til slutt. Dette var ikke noe problem for de som gikk løp der nede fordi da hadde de kun dette ene faget i åtte uker og kunne fokusere utelukkende på det. Som utvekslingsstudent gikk disse mye på kryss og tvers av hverandre som ledet til noen helt forferdelige perioder. Mer om dette i "Faglig utbytte og språk"

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg valgte det universitetet jeg gjorde (Erasmus University Rotterdam) så var det fordi jeg fikk beskjed av min stuideveileder og UIBs nettsider at jeg kunne ta religionsfag der på engelsk. Alle fagene skulle nemlig være på engelsk fra og med 2016. Det stemte forøvrig det, men religionsfagene viste det seg ikke var tilgjengelige på engelsk før _høsten_ 2016. Dere kan sikkert se for dere skuffelsen av å dra et sted for å studere og ende opp med å ta en hel haug med fag som egentlig bare gjør at du blir liggende etter studiemessig pga dette. Dette gir heller ikke noe særlig engasjement med de fagene man velger, når man vet at de ikke har noe med graden din å gjøre

Fagleg utbyte og språk

3/5 av disse fagene jeg endte opp med å ta som listefyll, var svært interessante. 2 andre måtte jeg ha i tillegg for å få nok poeng, men undervisningssystemet er svært annerledes der nede. Istedenfor det norske, har de et fag i åtte uker, med en midterm etter 4 og eksamen siste uken. Ettersom jeg fullstendig undervurderte arbeidsmengden i et par av disse fagene så hadde jeg en seksukers periode hvor jeg hadde _minst_ en midterm, et essay på rundt 4000 ord eller en eksamen (eller i to av ukene flere av disse samme uken). Dette førte til at med en gang jeg hadde fullført et prosjekt var det rett på det neste. Dermed hadde jeg ingen tid til å lese meg opp i fagene annet enn når det var et par dager igjen til eksamen. Dette førte til at den siste av de seks ukene hadde jeg to eksamener som jeg begge strøk, fordi jeg ikke hadde klart å komme ovenpå noen av dem grunnet alt det andre arbeidet. Den ene eksamenen har jeg en mail fra universitetet som sier at det er delvis deres feil at jeg strøk det ene temaet, fordi de ga feil datoer på både midterm og oppstartsdato på faget.

Nederlendere er såpass gode i engelsk at om de hører du ikke snakker nederlandsk flytende vil de slå rett over. Den første måneden jeg var der forsøkte jeg å lære meg nederlandsk, men det endte stort sett med at jeg snakket min gebrokne nederlandsk til dem og de svarte på engelsk. Sådan følte jeg at jeg ikke fikk noe særlig utbytte av dette og ga opp. Jeg ble derimot svært mye bedre i engelsk og fikk både danske og svenske venner som jeg til slutt snakket (i følge dem) svært godt sine respektive språk til.

Universitetsområdet og byen

Rotterdam var en veldig fin og interessant by. Jeg bodde hos to nederlendere som hjalp meg å bli godt kjent med byen hvor jeg likte meg godt.
Universitetsområdet var veldig fint. Mesteparten av byggene var svært nye og flotte.

Bustad

Jeg vurderte å bo på campus, men endte opp med å bo privat. Det funket greit nok det, men jeg burde nok ha valgt campus, da det var der man utviklet nettverk. Jeg merket det veldig på vennene mine som bodde der, at de kjente veldig mange flere folk enn meg. Om jeg skulle valgt igjen hadde jeg nok valgt å bo på campus, selvom det å bli kjent med noen lokale nederlendinger samtidig var noe av det lureste jeg gjorde der nede.

Sosialt miljø

Problemet i nederland er at de ikke har noen studentaktiviteter. De har voldsomt mye fester for erasmusreisende, men de har ikke noe som man kan melde seg inn i; som en studentradio eller sportslag. I Bergen er det her jeg har fått alle mine beste venner og mitt nettverk så det å bygge uten å ha noen felles plattform var mye vanskeligere enn i Norge. Alt i alt var det hele ok-minus.

Vår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser er det lurt å ha en leilighet på stell. Jeg brukte nestpick.com til å finne leilighet på det private markedet. Da hadde jeg flere muligheter til å velge lokasjonen, ofte til en billigere pris enn det studentboligene til skolen kunne tilby. Ellers så var det ikke så mye mer enn et par papir som vi fikk fra universitetet her hjemme.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Rotterdam er ganske lik den jeg er kjent med fra UiB. Den eneste forskjellen er at klasserommene er mindre, med færre elever med mer fokus på diskusjoner og sammerbeid. Det er noe jeg likte med undervisningen i Nederland.

Vurdering av emnetilbodet

EUR tilbyr et overflod av interessante fag. Jeg hadde problem med å klare begrense meg til de nødvendige.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns at fagene leverte til forventningene. De varierte selvsagt i nivå og arbeidsmengde, men alt i alt så var det fag jeg er glad jeg valgte. Alt foregår på engelsk, og siden det er Nederland kan alle somregel språket flytende og kommuniserer uten problem.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et enormt område med gode fasiliteter. Skolen virker nokså ny, og til tross for størrelsen er det lett å finne veien rundt fra bygg til bygg. Byen generelt er veldig levende og energetisk. I Rotterdam er det alltid nye ting som foregår av kunstprosjekter til arrangementer. Byen har mange kafeer, museum, restauranter og uteliv. Det er en by jeg lett reiser tilbake til.

Bustad

Jeg var ikke like heldig med utleiestedet mitt. Jeg fikk et rom i Spangen, som var 30 minutters sykkeltur unna campus, og som jeg betalte 350 euro i månden for. Det var skittent og gammelt, så mye at jeg endte opp med å måtte klage å få vaskehjelp til å gjøre leiligheten representabel. Jeg bestemte meg for å bare holde ut de 4 månedene jeg skulle være i Rotterdam, men hadde jeg visst på forhånd hadde jeg ikke valgt leiligheten. Jeg var nokså forberedt på å få noe som ikke levde helt opp til den standarden jeg kjenner fra Bergen, for 350 euro var en av de billigste prisene jeg kunne finne. Så hvis du ser på priser i den klassen, vær klar over at det garantert ikke er så fint som det virker på bildene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Rotterdam var enormt bra, og den beste delen av oppholdet. Alt startet da jeg ble introdusert til de andre utveklingsstudentene på velkomstmiddagen på campus. Hadde jeg ikke dukket opp på denne festen, så ville resten av oppholdet vært nokså ensomt er jeg redd. Så det er viktig å delta på alt du kan i starten, sånn at du har alle muligheter til å inkluderes i det sosiale miljøet av andre utveklingsstudenter.

2015

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

17.08.2015 - 21.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg tok kontakt med hun som var utvekslingsstudent her semesteret før meg, og fikk mange gode tips av henne både når det gjaldt bosted, transport, spisesteder og lignende. Ellers fulgte jeg bare sjekklisten for erasmusstudenter. Internasjonalt kontor i Rotterdam var også veldig hjelpsomme og svarte raskt på alt jeg måtte lure på, og jeg fikk god informasjon fra dem hele veien. De tilbyr også hjelp når man kommer til Nederland med bl.a å bli hentet på flyplassen i Amsterdam, opprette bankkonto (dersom man ønsker det), og diverse andre ting.

Undervisningsformer

De fleste fagene jeg tok foregikk i relativt små klasser på 20-30 personer. Som regel hadde læreren en powerpoint-presentasjon som ble gått gjennom i timen, men det var også forventet at studentene deltok aktivt i diskusjoner rundt det som ble sagt. I enkelte fag kunne muntlig aktivitet være avgjørende dersom du vippet mellom to karakterer. I tillegg hadde de fleste fagene også en eller flere obligatoriske oppgaver/innleveringer som også var tellende for karakteren. En annen ting som overrasket meg var mengden pensum man fikk å lese mellom hver time, men her lærte jeg fort at man ikke kan lese alt like grundig som man kanskje er vant med fra Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret er delt opp i to blokker, og i første blokk var det et veldig begrenset tilbud av fag, mens i andre blokk hadde jeg litt mer å velge mellom. Det tilbys flere fag i vårsemesteret enn i høstsemesteret så vidt jeg vet. Totalt sett har tilbyr de ganske mange fag innenfor mange ulike fagområder, De aller fleste fag som tilbys er kun 5 studiepoeng, så jeg hadde totalt 6 fag med eksamensperiode i slutten av oktober og i midten av desember.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet var noe varierende. Jeg tok English Legal Terminology, det var et relativt enkelt fag, men jeg synes det var nyttig for å komme litt inn i jus på engelsk. Ellers fikk jeg også godt utbytte av International Corporate Governance og Rule of Law in a Global Legal Context. I tillegg tok jeg Legal Ethics, Legal Theory and Method og introduksjon til Dutch Law. Nå skal det også sies at faglig utbytte ikke var min største motivasjon for å dra på utveksling, men som nevnt over tilbyr universitetet mange ulike fag på engelsk. Noen av vennene mine valgte fag som var obligatoriske for LLM-studentene, og disse fagene tror jeg gir svært høyt faglig utbytte, men da må man også regne med å bruke ganske mye mer tid på studiene.

Jeg tok også språkkurs i Nederlandsk, mest fordi jeg er interessert i språk. Man trenger på ingen som helst måte å ta språkkurs. Nederlendere snakker mer enn gjerne engelsk, og de er også veldig flinke.

Universitetsområdet og byen

Campus var veldig hyggelig, og her finner man både bokhandel, frisør, Spar, flere ulike kantiner osv. På grunn av oppussing av enkelte bygninger var det noen ganger vanskelig å finne lesesalsplass, men vi fant som regel alltid plass etter litt leting.

Selve byen er veldig annerledes sammenlignet med andre nederlandske byer. Rotterdam byr på utrolig mye spennende og fresh arkitektur, og jeg ble mer og mer glad i byen etterhvert som tiden gikk. Campus ligger ikke langt fra sentrumskjernen, og man kommer seg rundt omkring hele byen på sykkel uten problem. Vi syklet stort sett overalt hvor vi dro. Jeg anbefaler å skaffe sykkel så fort som mulig, det lureste er å kjøpe brukt på Commodity Market Rotterdam (facebook-gruppe).

Bustad

Jeg bodde i Hatta building på campus, og syns egentlig det var veldig greit. Bygget er relativt nytt, så det har bra standard og det er god størrelse på rommene. Når jeg bodde der drev de med bygging av parkeringskjeller på utsiden av Hatta, noe som førte til ganske mye støy for de som bodde på den ene siden av bygget. Veldig mange var frustrert over dette da de begynte arbeidet ganske tidlig om morgenen, men så vidt jeg vet skal denne byggingen være ferdig våren 2016. I Hatta deler man kjøkken og bad med to andre for ca 560 euro i måneden. Mange av vennene mine bodde privat, noe jeg tror er en del billigere. De fleste bodde i Kralingen-området som var under 10 minutt fra campus på sykkel.

Sosialt miljø

Jeg reiste ned alene og var veldig spent, men det sosiale miljøet var kjempebra!! Jeg deltok på ESN Introduction Days, som var tre dager med sosialt opplegg på tvers av fakultetene. ESN organiserer også diverse fester eller turer både innenlands og utenlands i løpet av semesteret.

I tillegg hadde juridisk fakultet en slags introduksjons-dag, men av litt mindre omfang enn ESN Intro days. Her var det noen som opprettet en facebook-gruppe som alle ble lagt til i, og den brukte vi til å avtale alt av sosiale sammenkomster. Vi ble en veldig stor gjeng jusstudenter, men vi ble likevel utrolig sammensveiset i løpet av de fire månedene vi var der. Det er også kjempegode muligheter for å reise rundt i Nederland. Om man bestiller togbillett i grupper på 10 kan man reise tur/retur for 7 euro på dagsturer hvor som helst i hele landet.

Haust 2014/ Vår 2015 - BA i litteraturvitskap

Haust 2014/ Vår 2015 - BA i litteraturvitskap

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Les all informasjon før du drar nøye og lag en god oversikt over hva som må ordnes. Jeg mistet nesten oversikten på et tidspunkt og selv om det gikk helt fint så er det greit å spare seg for den erfaringen.

Undervisningsformer

Undervisningen i Rotterdam var veldig lik som i Bergen. Det var for det meste forelesninger, noen kollokvier og seminar-lignende fag. Kravene som stiltes var mye strengere og det var mange flere oppgaver og framføringer i tillegg til at hvert semester var delt i to så det ble to eksamensperioder per semester. Dette likte jeg allikevel godt. Det var hardt i perioder, men allikevel følte jeg at jeg hadde stort utbytte av det og trivdes med å ha litt flere anledninger til å få inn stoffet godt.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene var utrolig gode og spennende. De var fascinerende og aktuelle med gode og engasjerte forelesere og for det meste et godt opplegg.

Fagleg utbyte og språk

Faglig var det en utrolig god erfaring. Jeg fikk prøvd meg på fag som jeg aldri hadde vurdert før og planlegger nå å fortsette videre med disse til masteren. Det var også godt å få jobbet med engelsken min og bli mer flytende og stødig i hverdagen og i samtaler om vanskeligere temaer.

Universitetsområdet og byen

Erasmus universitet er et veldig livlig og godt sted. Med et campus der alt er samlet møter jeg stadig folk jeg kjenner og det er lett å orientere seg. Det er også flere veldig gode utearealer og spisesteder på campus som man kan bruke også. Selve byen er en perfekt studentby. Det skjer hele tiden noe i Rotterdam og byen er liten og lett å orientere seg i samtidig som den har et veldig urbant og kult preg.

Bustad

Studentboligene er gode. Jeg valgte en av de billigere leilighetene så det kunne ha vært større og bedre standard på kjøkkenet og badet, men alt i alt var det bra for en studentbolig og et veldig sosialt og godt sted å bo.

Sosialt miljø

Det var veldig bra sosialt. Erasmus universitet gjør mye for at elevene skal komme inn i gode miljøer fra dag én. Det er flere introduksjonsopplegg man kan delta på og det er lett å komme i kontakt med folk, spesielt i det internasjonale miljøet. Universitetet har også flere studentorganisasjoner som arrangerer fester og sosiale arrangementer hele tiden så man møter hele tiden folk der også.

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

02.02.2015 - 29.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse før nedreise fulgte jeg erasmuskordinatorens sjekkliste, utover dette leste jeg meg litt opp på hva slags by jeg skulle til og brukte litt tid på å se på kart for å få et lite bilde over byen.

Undervisningsformer

Jeg var i Rotterdam vårsemesteret, og et semester er delt opp i to blokker. Dette innebærer at du vil ha eksamensperiode to ganger i løpet av utvekslingsperioden (jeg hadde tre eksamener i slutten av mars, og tre i midten av juni). Hvert fag man tar er bare verdt 5 studiepoeng.

Undervisningen er stort sett forelesninger og seminarer. Det forventes imidlertid at studentene er mer aktive i timene enn det gjøres hjemme ved UiB, da foreleserne ofte forventet en dialog med studentene også i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes de hadde mange spennende fag i den første blokken. Tilbudet var imidlertid dårligere i blokk 2. Jeg tok fagene; English legal terminology, international criminal law, corporate and white collar crime (dette var i blokk 1), marine insurance, eurpoean private international law og law and legal practice in east asia (bloke 2).

Fagleg utbyte og språk

Ettersom jeg selv synes det fagene jeg hadde i første blokk var mer spennende, hadde jeg også større utbytte faglig av disse fagene. Anbefaler gjerne studenter å ta English legal terminology for å komme litt inn i de juridiske engelsek begrepene. Språklig gikk det ganske kort tid før man tilpasset seg at alle forelesninger og mer til foregår på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger ca 3,5 km fra sentrumskjernene, men det går fort å komme seg fra A til Å på sykkel. Jeg fant det litt frustrerende at det innimellom kunne være vanskelig å finne lesesalplasser, men ellers har univeristetsområdet det meste man trenger og enda litt til (bokhandel, butikk, frisør, kantine, restaturant, bar, food court, sportssenter etc).

Som by tok det litt tid før jeg lærte å kjenne Rotterdam. Avstandene er større enn i Bergen/Amsterdam etc. Dette er imidlertid noe man blir vant til etterhvert. Byen er veldig moderne ettersom alt ble bombet sønder og sammen under 2 v.k.

Bustad

Jeg bodde på campus i f-building som ble utleid av ssh. Her hadde jeg eget rom med en LITEN kjøkkenkrok, og jeg måtte dele fire toalett og fire dusjer med 15 andre jenter. Jeg anbefaler de som tenker å bo på campus og heller flytte til Hatta. Her deler man kjøkken og toalett/dusj med to andre personer, men standarden er generelt bedre,

Sosialt miljø

Erasmus University arrangerer en introdag hvor man møter alle andre som også studerer juss, dette var kjekt. Jeg for min del meldte meg også på ESN sine introduksjonsdager, og jeg hadde veldig stort utbytte av disse dagene. Her har man "fadderuke" med alle andre utvekslingselever (også fra andre studieretninger), og jeg fant de fleste av mine venner her. Ellers kan det være greit å ha en "buddy", dette melder du deg opp til på ESN Rotterdam sine hjemmesider.

Studenter foran innsjø
Foto/ill.:
© Erasmus Universiteit Rotterdam

Informasjon