Hjem
Utdanning
erasmus+

Universiteit Utrecht og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByUtrecht
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet. Det er krav om at du må ha bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningsspråk er engelsk og nederlandsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågare grad (BA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

 

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan òg reise ut i ditt 5. valsemester og ta valfrie emne. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: http://www.uu.nl/en/education/exchange-students-social-and-behavioural-sciences/courses

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet i Utrecht blei grunnlagt i 1636 og er eit klassisk europeisk breiddeuniversitet med godt akademisk omdøme og heile 12 nobelprisvinnarar på rullebladet. Universitetet har litt over 30 000 studentar, fordelte på sju fakultet. Ved sida av meir tradisjonelle disiplinar har universitetet eit sterkt miljø for idrettsvitskap og sport, og arrangerer fleire sykkelritt kvart år. Universitetet er spreidd over tre campusar. Dei to mindre campusane Binnenstad og University College ligg i Utrecht sentrum, medan den største heiter De Uithof, og ligg litt lengre mot aust.

Utrecht har rundt 300 000 innbyggarar og ligg midt i Nederland. Byen har mykje middelalderarkitektur og er blant anna kjend for Domtårnet, som ruvar 112 meter opp i lufta og er godt synleg i byområdet. Byen er òg kjend for å ha eit omfattande kulturtilbod, blant anna innan teater og klassisk musikk.

Bustad

Universitetet samarbeider med ein lokal bustadformidlingsorganisasjon om losji for utvekslingsstudentar. Du kan søke om bustad så snart du har fått opptak som student.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juli.

Studentrapportar

2018

BA i kulturvitskap - høst 2018

BA i kulturvitskap - høst 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg på alt som kan meldes på under introduksjons dagen/uken.Her er det mange som er i samme båt, og ved å bli kjent med andre utvekslingsstudenter får du et nettverk du kan støtte deg på. Utrecht Universitetet var veldig flink til å sende ut så mye informasjon som mulig om introduksjons dagen/uken gjennom e-mail, og annen viktig informasjon som bolig og kulturelle ting.

Kjøp/lei sykkel så fort som mulig den første uken. Det kan bli vanskelig å finne billige, godt istand, sykkler etter den første uken semesteret starter. Les deg opp på sykkel trafikk reglene!

Nederland er det perfekte stedet hvis man tenker å reise utenom studietiden :) Mange land og byer man kan reise til med tog og buss.
(Men også innenfor Nederland finnes det byer som er vært å besøke)

Ta med godt med varme/regntette klær, for her sykkles det i uansett !

Karakter systemet er ganske forskjellig fra Norge. Her går det i poeng system hvor 10 er det beste (og sjeldent) man kan få, og alt under 5 er stryk. Alle oppgaver, hjemme eksamener og skole eksamener blir lagt i sammen, og får man under 4,5 får man ikkje lov å ta eksamen opp igjen, og man må ta faget på nytt.

Undervisningsformer

I Nederland er det vanlig å ha en forelesning og 1 til 2 seminarer i uken. Forelesningen tar for seg pensum for den uken, mens seminaret plukker ut en eller to ting ved forelesningen og går dypere inn i det. I seminarene er man pliktig til å delta i samtalen.

I et semester er det 2 perioder : block 1 and block 2. i slutten av semesteret er det vanlig å ha gått igjennom minst 4 fag.

Eksamens formene er lik som i Norge, noen fag har både hjemme-eksamen og skole-eksamen, mens andre har bare skole-eksamen eller bare hjemme-eksamen. Eg har tatt fag hvor den første gjelder. Det er vanlig å skrive minst 2 essays i hvert fag før slutt eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

emnetilbudet har vært greit. Universitetet i Utrecht har vært veldig flink med utsending av informasjon før og under oppholdet.

Fagleg utbyte og språk

Eg har oppleved en stor forskjell på standarden på forelsere og seminar ledere i periode 1 og periode 2. Noe eg ikkje er vant til, fordi eg føler at standaren på forelesere på UIB er god og ganske jevn.

I begynnelsen var det uvant å skrive oppgaver på engelsk. Eg føler at min fagelige kompetanse har blitt bredere, for selvom fagene eg har tatt her i Nederland, ligner de eg har tatt gjennom min Bachelor på UIB, så har temane vært ganske forskjellig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har flere bygninger rundt om i byen, og flere campuser. Byen er veldig vakker med mye historie og gamle bygninger. Utrecht er en studentby.

Bustad

Det er veldig vanskelig å få seg et sted å bo i Utrecht pga dårlig student tilbud. Veldig mange ender opp med å bo i hostel de første ukene her. Eg var heldig med å få et sted gjennom SSH, et av de få organisasjonen som er for å hjelpe studenter å finne bolig. I det private markede er det få som leier ut til utenlandske studeter.

Sosialt miljø

Studentorganisasjonen ESN tilbyr mange sosiale eventer gjennom uken, helgen og de gjennomfører buss reiser innenfor Nederland og utenfor. Facebook er stedet man følger med på ulike eventer som skjer gjennom året.

2017

BAPS-PED

BAPS-PED

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å få seg sykkel så fort som mulig. Hvis du bare skal være der i et semester, vil det mest sannsynlig spare seg å leie sykkel gjennom Swapfiets. Disse var på Orientation Day, så den kan du få samme dagen hvis du er tidlig. Gjennom Swapfiets får du hjelp til alt mulig, som hvis du punkterer så kommer de og fikser sykkelen samme dagen.

I Nederland har de delt inn semesteret i to "blocker" som gjør at en har eksamen i to fag i slutten av september, før en begynner på nye fag uka etterpå. Dette gjør at en må jobbe mye mer med fagene enn hjemme. Her er det også normalt at en har en fremføring, en innlevering og en skriftlig eksamen som man må bestå på. Hvis en stryker på en av disse, stryker en hele faget. Karakterskalaen de bruker går fra 1-10 og en må få 5.5 for å bestå.

Undervisningsformer

Er en blanding mellom seminar og vanlig forelesning, der en må komme i alle seminarene for å få bestått faget. Dette er veldig greit da en må komme uansett, men det er litt mer jobbing enn i vanlige seminar. Vi måtte ha fremføringer eller styre timen i nesten alle fagene og en må jobbe kontinuerlig for å bestå faget.

Fagleg utbyte og språk

I og med at en må jobbe såpass mye med fagene underveis lærer man utrolig mye og dermed blir også eksamenene lettere. Det var vanskelig å sette seg inn i språket med en gang, men dette blir fort en del av hverdagen og blir lettere for hver dag som går. All undervisningen som jeg hadde var på engelsk så det var ikke et problem. I Nederland kan så og si alle engelsk uansett, så det å kommunisere med andre var aldri et problem. Men kan være lurt å lære seg noen ord, men nederlandsk er lett å lese da mange ordene kan minne om en blanding av tysk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Byen er kjempeflott og lett å komme seg rundt i. Vær obs på syklister og trafikken, men dette er noe en fort blir vant til. Gode muligheter til å reise rundt i Nederland og tog er kjempelett og billig.

Bustad

Viktig å skaffe seg bolig så raskt som mulig. Jeg slet veldig med å finne bolig, og måtte bo på AirBnB i flere dager før jeg fant en langt vekke fra skolen og uten kjøkken fordi dette var eneste mulighet. Boligmarkedet er veldig dårlig, spesielt for internasjonale studenter, dette er et stort problem for skolen som prøver å sette igang ordninger for å fikse dette. Det er også mange kollektiv som ikke vil ha internasjonale studenter boende hos seg. Anbefaler å søke om bolig gjennom skolen, men det har vært et problem med at det ikke er nok boliger i forhold til hvor mange studenter som faktisk kommer.

Sosialt miljø

Kjempebra internasjonalt miljø. Folk er ute etter å bli kjent med nye folk så det var ikke noe problem. De nederlandske studentene holder seg mer for seg selv, så var vanskelig å bli skikkelig kjent med disse.

Vår 2017 BAMN GEOVIT

Vår 2017 BAMN GEOVIT

01.02.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Kjøp sykkel tidlig, ikke bruk mer penger enn 100 euro. Ofte selger de sykler på campusen iløpet av de første dagene for rundt 90 euro.

Undervisningsformer

På Utrecht University pleier de å ha mye innleveringer, presentasjoner og tester for å få flere vurderingsgrunnlag enn bare en eksamen.
Det er vanlig å ha et semester delt inn i to perioder. I hver periode er det vanlig å ha to fag på 7.5 poeng.

Vurdering av emnetilbodet

På vårsemesteret var det litt lite utvalg av geologiske eller geofysiske emner. Det er fint mulig å finne andre emner utenom disse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye i de emnene jeg har hatt, selv om de fleste emnene er lite relevant for min bachelor (geofysikk).
I alle fagene jeg hadde snakket alltid foreleser på engelsk, pensum var på engelsk og all info ble gitt på engelsk. Veldig tilrettelagt

Universitetsområdet og byen

Campusen ligger litt utenfor byen (15 min å sykle). Det er en praktisk campus, du finner alt du trenger der, all undervisning jeg hadde foregikk her. Byen er utrolig fin, med mange små kanaler, fine hus og litt shopping. Anbefaler å sitte nede ved kanalen på en restaurant å spise når det er fint vær.

Bustad

Jeg bor på campusen, i en høyblokk som heter Johanna. Rommene er stor og veldig fin standard på, fellesområdet i kollektivet er og grei standard på.

Sosialt miljø

Det er veldig bra sosialt miljø blant de internasjonale studentene. Jeg er med i et studentmiljø for geovitenskap, her har jeg fått mange venner som jeg henger med på fritiden. Jeg har hatt ganske lite kontakt med nederlandske studenter, mest sannsynlig siden de foretrekker å være med hverandre.

Vår 2017 BAMN Geovitenskap

Vår 2017 BAMN Geovitenskap

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å sette seg inn i karaktersystemet i Utrecht før ein reiser dit, sidan dette systemet er veldig ulikt det i Bergen. Andre praktiske tips er å lese nøye igjennom faga du velje, dette vil fort gjere dagane dine mykje enklare her nede. Det er viktig å vite at geovitenskap her nede også inkluderer geografiske studiar.

Undervisningsformer

Sjølve undervisingen i Utrecht er lik som i Bergen, der ein har 45 min på følgt av 15 min pause. Den store forskjellen er at dei ofte tar 4 økter i stadet for 2 som er normalt på UiB. Ein annan del er at dei krev veldig mykje av studentane her ned, det er veldig mykje sjølvstudia og relativt lite øvings timar. Øvings timane er ofte veldig intensive og det er veldig lurt å møte klare til desse. Hang-over, som veldig ofte skjer, er ikkje anbefalt her. Karakterane her er representert ved 1 til 10, ikkje F til A. Som oftast er 5.5 og opp ein stå karakter, det 6-7 er C, 7-8 ein B og 8-10 ein A, men dette varierer. Dei seier og at 10 er for gudar og 9 for professorar, så ver forsiktig kor høgt du sikter. Semesteret er delt inn i 2 blokker, og ein tar 2 fag for kvar blokk. Alt i alt tar ein 4 faga i løpet av eit semester i Utrecht.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt snytast eg at emnetilbodet her nede var avgrensa. På vår semesteret er det lite fag i forhold til haustsemesteret. Faga er gode, men ein må forvente mykje jobb. Det er viktig å nøye studere forkunnskap krava til kvart fag, då desse er veldig viktig for å kunne mestre kurset.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbytte avhenger av vanskeleg hets graden på faga du vel, gjer du ein ordentleg innsats i kvar fag vil du definitivt få mykje ut av faga. Det språklege utbytte er også stort, då dei fleste ein henger med er av ein annan nasjon. Universitetet tilbyr også kurs i Nederlandsk, så det er gode moglegheita for å lære språket.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint universitetsområde som ligger 15 min sykkeltur frå sentrum, då sykkel er det hyppigaste framkomstmidellet her. Det bussar kvar 5 min til sentrum, sjeldnare i helgane sjølvsagt. Byen er veldig fin, ca like stor som Bergen. Veldig mykje forskjellig ein kan oppleve. Tog stasjonen i Utrecht ligger i sentrum og gir deg moglegheita til å reise til andre plassar i Nederland og Europa på relativ kort tid.

Bustad

Er ein tidleg ute er det ingen problem å finne ein bustad. Bustadane er gode, der det er fleire fordelt utover Utrecht. Mest bustadar på campus området, der dei fleste forelesingane er.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, du blir fort kjent med mange personar av ulike bakgrunnar. Mange ulike studentorganisasjonar som vil organisere ‘events’ gjennom heile opphalde ditt her. Det sosiale miljøet er det beste med å vere på utveksling i Urecht.

Vår 2017 BAMN Klima, atmosfære og havfysikk

Vår 2017 BAMN Klima, atmosfære og havfysikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg en bruktsykkel med en gang du kommer hit (ca 60 - 90 euro)
Skaff deg sted å bo med en gang du bli bekrefta som student
Finn ut hvilket fakultet som passer deg best, og sjekk om det er mulig å bli tatt opp ved et annet enn det automatiske hvis det vil passe bedre
Meld deg på nederlandskkurs med en gang, de blir fylt opp

Undervisningsformer

Forelesningene foregår likt som hva man er vant med fra Bergen, og man snakker med forelesere og hjelpelærere på samme måte som i Norge (man må ikke tiltale forelesere med etternavn f.eks), men utenom dette, er undervisningsopplegget på flere måter ganske annerledes fra hvordan det ofte er i Bergen. Først og fremst er semesteret delt inn i to, og i hver av disse delene har man to fag, så fire fag til sammen. Samtidig som det er ganske tett med innleveringer, midtveiseksamener oppgaver som skal skrives og lignende gjør dette at man aldri egentlig har en skikkelig eksamensperiode hvor forelesninger er ferdig, og man bare sitter og leser. Siden del-semestrene er så korte, er det bare ikke tid til dette, plutselig har du bare eksamen. Fokus på eksamen er imidlertid mindre, siden alle disse innleveringene teller en god del på karakteren, noe som sikkert passer for mange, men som også gir liten fleksibilitet. I tillegg er det mye mindre mulighet for å bare komme innom kontoret til en foreleser og spørre spørsmål om fagene, noe som jo er synd.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra. Jeg var på geoscience fakultetet, som er alt av geofysikk, geologi, og samfunnsgeografi under ett. De har mange interessante emner, selv om det var litt vanskelig å finne fag for siste blokken. I tillegg skjønner jeg ikke hvorfor man som meteorologi og oseanografi student automatisk blir tatt opp ved dette fakultetet; de har i grunen ingen relevante fag. For meg funket det likevel siden jeg hadde alle obligatoriske fag dekket, og valgte derfor å bare ta fag som virket interessante selv om de ikke egentlig passer inn i bacheloren, men hvis dette ikke er tilfellet hadde det ikke fungert å være meteorologi og oseanografi student under dette fakultetet. Jeg tror jeg vil anbefale andre studenter fra min studieretning å prøve å finne ut av om de kan bli tatt opp ved fakuletet her som har mer reine matematikk og fysikk fag i stedet for geoscience. I tillegg vil jeg absolutt anbefale å ikke ta førsteårsfag. Jeg valgte hvert semester å ta ett tredjeårsfag og ett førsteårsfag for å ha litt mer tid til overs, men opplegget rundt disse førsteårsfagene gir deg litt følelsen av å være tilbake til videregående, noe som jo ikke er ønskelig. Men tilbake til geoscience fakultetet, selv om dette ikke passet så bra for mitt studie, tror jeg studenter fra geologi, geofysikk og samfunnsgeografi har vært veldig fornøyd med utvalget av emner.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt allerede, var ikke det faglige utbyttet all verden med tanke på min bachelor, men har jo lært en del spennende om solsytem, forhistorisk klima, og politisk/økonomisk/sosial utvikling av land og regioner da.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en enormt koselig by, nettopp hva du forventer av en nederlandsk halvstor by med kanaler og hus i murstein. Det er festivaler og marked hele tiden, spesielt utover våren og sommeren, og et bra sted for konserter, pluss at det bare er en halvtime med tog fra Amsterdam hvor det jo er enda mer av det samme. Jeg bodde på campus som er en ca 15 min sykkeltur fra sentrum, og når alt er fullstendig flatt er jo ikke det noe problem. Det er tre store blokker hvor de fleste utvekslingsstudentene bor, og siden alle er samla sånn på ett sted lager det et utrolig bra studentmiljø. Områdene rundt campus er utrolig fine med en skog med masse stier og små veier, sauer og kyr overalt, perfekt for sykkelturer.

Bustad

Det er veldig lett å finne et fint sted å bo på campus så lenge man søker så snart man har fått bekrefta at man er tatt opp på studiet. Det er tre store studentblokker hvor de fleste bor, den ene blokken er helt ny, men de to andre er også fine selv om man merker at de er litt mer slitt, og i tillegg en del billigere så det kan være verdt det å spare en del penger ved å bo i en av de to eldre byggene. Det er også studentboliger som ikke er på campus, og i og med at all undervisning foregår på campus (med mindre du studerer juss eller økonomi), hadde det ikke vært så dumt å bo i byen.

Sosialt miljø

Du blir utrolig godt tatt vare på som ny utvekslingsstudent her. ESN har opplegg for at man skal bli kjent med både andre studenter og byen/universitetet helt fra starten av, og på Geoscience fakultetet er det en egen organisasjon som heter EGEA som drives av nederlandske studenter, men som arrangerer for utvekslingsstudenter som hører til dette fakultetet. De gjør en utrolig bra jobb, det skal mye til for å falle utenfor hvis man blir med på en del av det de arrangerer av fester, dagsturer, hyttetur osv. I tillegg er de feste leilighetene for 5 eller 6 folk, så med mindre du er uheldig med hvem du bor med, er sjansene store for at du og får et bra sosialt kollektiv.

2016

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var litt mye ting som måtte gjøres på forhånd, med registrering til universitetet i Utrecht, Learning Agreement. Men da alt dette var gjort gikk det meste greit. Vær tidlig ute med å søke om bolig, da dette er vanskelig å finne. Det er også et krav å kjøpe seg sykkel, og da er det greiest å kjøpe brukte sykler til en grei pris. Det kan også være greit å lære seg litt nederlandsk, slik at man kan forstå og gjøre seg forstått i visse situasjoner.

Undervisningsformer

Opplegget på skolen med undervisning var veldig ulikt det som jeg var vant med i Bergen. Her var det mye mer obligatorisk oppmøter, en del mer småoppgaver og innleveringer. Semesteret er også delt inn i blokker, og det er to blokker i hvert semester. Man har da to fag i hver blokk. På en måte var det kortere perioder med fagene, men de ble litt mer intense. Skolen har også mye lengre undervisning om dagene, da man kan holde på helt til 19.00.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg følte emnetilbudet var helt greit for utvekslingsstudenter, men tror nok kanskje det er flere fag tilgjengelig dersom man reiser i høstsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Har lært en del ting fra dette oppholdet, og føler nok at noen av de fagene jeg har hatt ikke gav meg så mye utbytte som jeg gjerne hadde håpet på. Alle fagene jeg tok forgikk på engelsk, så det var veldig greit. Nederlenderne er i gjennomsnitt veldig gode i engelsk, men man kan støte på folk som gjerne ikke er like gode.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig bra, med kort avstand til matbutikk. Matbutikken, som er en spar, er ikke av den største, men fungerer for de fleste og har det aller nødvendigste. Byen fikk jeg ett veldig bra inntrykk av da jeg ankom. Så å si alle sykler når de skal på noe, og det er langt veldig bra opp for at man skal sykle. Sommerdagene var noe av det vakreste her, da man kunne ta en tur til sentrum i steikende sol, gå rundt i sentrum med iskrem, eller sitte på en bar/pub/restaurant med en øl. Campus ligger ca 15 min med sykkel fra selve sentrum. Det var også ikke veldig vanskelig å orientere seg rundt i byen, da man kan bruke Domtårnet som sjekkpunkt.

Bustad

Jeg bodde på campus, så derfor var det kort vei til skolen. Bodde ilag med 5 andre internasjonale studenter, fra forskjellige steder. Dette alternativet var veldig bra, men en må være tidlig ute med å søke om bolig på campus. Rommene var store og oversiktlige. Delte da kjøkken og toaletter med de andre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra, da jeg alltid har hatt noe å gjøre på. Har fått utrolig mange nye venner fra omtrent hele verden. Det er kort vei til treningssenteret, med fotballbaner, tennisbaner osv. Jeg benyttet meg av muligheten til å spille fotball, men da bare med andre internasjonale studenter. Vi laget vårt eget lag og spilte kamper mot en av de andre studentboligene, bare for gøy. Utelivet i Utrecht er også bra, da man får visse fordeler som internasjonal. Det er også en stor fordel å bli med i ESN Utrecht, da de lager mange flotte og kjekke arrangementer man kan være med på. Jeg var med på mange forskjellige ting, som f.eks trampoline kanonball, wakeboard/vannski, dagsturer rundt om i nederland, tur til Belgia, lasertag og mye mer.

Vår 2016 - BA i litteraturvitskap

Vår 2016 - BA i litteraturvitskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Undersøk botilbud tidlig! Utrecht er en studentby, dvs. forespørsel etter bolig er stor - og prisene er deretter. SSH (Short Stay Solutions) er organiserte studentboliger. Disse ryker fort, så det kan lønne seg å være forberedt når de ledige enhetene legges ut på nettsiden. Kvaliteten på boligene varierer noe. Fordelen med SSH er at de tilbyr boliger spredt omkring Utrecht. Undersøk gjerne hvilket fakultet du skal studere ved slik at du kan se etter bolig i nærheten. De Uithof (campus) ligger en 20-minutters sykkeltur unna sentrumskjernen, men er et praktisk bosted dersom forelesningene dine foregår i dette området. Selv bodde jeg i sentrum, fem minutter gange fra fakultetet.
Privatmarkedet er absolutt et godt alternativ, men ta i betraktning at det er stor forespørsel og at noen utleiere ønsker et møte før de tilbyr bosted.

Kjøp sykkel fra en av de mange bruktbutikkene! Sykkelen blir ditt fremkomstmiddel. Husk at lås(er) gjerne kommer i tillegg.

Undervisningsformer

Fagene har varierende krav til oppmøte og ulike konsekvenser for fravær. Fravær noteres både i forelesninger og seminarer. Forelesningene foregår i stor grad som vi kjenner de fra UiB, men noen forelesere forventer aktiv deltagelse (og de venter da gjerne flere minutter på svar fra forsamlingen). Seminarene kjennetegnes av varierende arbeidskrav, men felles er en forventning om aktiv deltakelse i diskusjoner. Dersom det skal være gruppearbeid i seminarene kan det lønne seg å være litt frampå ettersom gruppene stort sett velges selv. De nederlandske studentene er kjent med systemet og har gjerne dannet grupper før utvekslingsstudentene har forstått hva som foregår.
Dersom du går bachelor er det normalt at semesteret er delt opp i to blokker, hvor du følger to fag per blokk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er nokså bredt og det finnes derfor mange spennende fagvalg. Fagutvalget varierer i forhold til de ulike semestrene, men universitetets faginformasjon er oversiktlig. Dersom du skal erstatte fag fra UiB kan det i noen tilfeller være vanskelig å finne fag som korresponderer. Fag velges allerede før avreise, noe som gjerne forhindrer at fagene er fulle. Søker du til riktig tid er sannsynligheten for å få innfridd fag-ønskene stor.

Fagleg utbyte og språk

Fagene kjennetegnes i stor grad av obligatoriske aktiviteter og som student blir man i større grad nødt til å delta aktivt. Dette utfordrer, men også utvikler deg som student. Seminarene er en arena hvor artikulering av teori og spørsmål blir sentralt. Gjennom deltagelse i diskusjoner utvikler man en større kritisk evne, samt språkferdighetene får utfordret seg.
Kommunikasjon med foreleser og seminarleder, samt medelever, er uproblematisk ettersom de aller fleste snakker godt engelsk. Interaksjon i hverdagslivet er heller ingen problem ettersom størsteparten av den nederlandske befolkningen snakker engelsk. Språkkurs i Nederlandsk er ikke nødvendig, men kan selvfølgelig være en artig egenskap å ta med seg videre. Språkferdighetene utvikler seg i stor grad gjennom faglig og hverdagslig interaksjon. Språket du anvender blir raskt en naturlig del av hverdagen!

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en nydelig by som er enkel å bli kjent i! Det finnes likevel alltid nye perler å oppdage. Utrecht sentrum kjennetegnes av små, vakre hus og hyggelige kanaler. I sentrumskjernen kan du gjerne ta beina fatt langs vakre kanaler og smågater, men samtidig er sykkelen din beste venn! De Uithof (campus) ligger nært fine uteområder, men har et mer moderne uttrykk. De lokale folkene er hyggelige og hjelpsomme dersom du skulle ha et spørsmål!
Ettersom byen ligger svært sentralt er det enkelt å ta toget til en rekke destinasjoner.

Bustad

Jeg bodde i Kruisstraat (gjennom SSH). Kruisstraat har fire leiligheter hvor to personer deler kjøkken (med komfyr) og bad (inkl. vaskemaskin og tørketrommel). Resten av bygget er kollektiv med 12 personer hvor to personer deler rom. Dette kan være greit å være klar over. Jeg bodde selv i leilighet hvor jeg kun delte kjøkken og bad med én person, dvs. jeg hadde mitt eget rom. Jeg er veldig fornøyd med valg av bosted ettersom jeg kunne gå til fakultetet på ca. fem minutter. Dagligvarebutikker ligger nært og sentrum er bare en spasertur unna! Kanalene i nærheten gjør seg godt til en luftetur eller som treningsløype.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent er et åpent og inkluderende sosialt miljø nokså naturlig. Utvekslingsstudentene er imøtekommende og interessert i å knytte nye kontakter. Innenfor universitetets vegger er det også enkelt å få kontakt med lokale studenter. Meldt deg gjerne inn i ESN (Erasmus Student Network). Dette er et flott kontaktnett som arrangerer alt fra "fadderuke" og mentor groups (som lønner seg å bli med på!) til fester og gruppereiser!

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det krever litt planlegging og tar litt tid å skulle planlegge utveksling, men man får så mye igjen for det. Først må man velge hvor man vil reise og så finne fag som passer til studiet. Det kan være litt vanskelig å finne fag, men da vil jeg anbefale å sende mail til utvekslingsuniversitetet, så hjelper de deg. Selve søknadsprosessen til UiB er veldig enkel, litt mer krevende med endel papirarbeid ved søknad til utvekslingsuniversitetet. Med planlegging og litt forberedelser så går det unna ganske fort.

Undervisningsformer

Oppsettet av undervisning er ganske forskjellig fra UiB. Semesteret er delt inn i to blokker, hvor hver blokk varer i ca. 10 uker. Man har to fag hver blokk og avsluttende eksamen i slutten av blokken. Det gjør det litt mer intensivt, men da blir man ferdig med to fag og har bare to igjen i slutten av semesteret. Selve undervisninger er ofte i form av forelesning slik man har ved UiB, men det er også endel fag hvor aktiv deltagelse er viktig og undervisningen er i form av seminar. I noen fag er det veldig mange innleveringer og deleksamener, noe som skiller seg ut fra min tidligere erfaring ved UiB. Da teller innleveringene og deleksamene på karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det var litt krevende å finne fag som passet studiet mitt, men det ordnet seg til slutt, med tre av fire fag som var relevante. Det var litt problematisk å finne fag ved fakultetet for vitenskap, det faktultetet jeg hørte til. Man må ta 3 av 4 fag ved det fakultetet man hører til og så kan man velge et fag fra et annet fakultet. Siden fakultetene er små og mer spesifikke enn ved UiB, er emneutvalget litt mindre. Jeg kunne velge matte, fysikk, informatikk, kjemi og farmasifag. Jeg skulle gjerne ha tatt alle fagene ved geovitenskaplige fakultet, hvor fagene var mer knyttet til klima. Jeg var så heldig å få tatt to fag ved det geovitenskaplige fakultet, men det var et unntak.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregikk på engelsk og foreleserne var generelt veldig flink i engelsk. Noen fag hadde presentasjoner og aktiv deltagelse, mens andre var det kun foreleser som snakket. Med mange innleveringer, får man trent engelsken i form av akademisk skriving.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en nydelig by. Byen er ikke så stor, men stor nok med litt over 300 000 innbyggere. Det som skiller Utrecht fra alle andre nederlanske byer at at det er et platå nede ved kanalene med uteservering. Det er mange internasjonale studenter og selvsagt mange nederlendere og som bor i byen. Utrecht har langt færre turister enn Amsterdam, noe som gjør byen mer nederlansk og koselig. Det sies at Utrecht er den beste sykkelbyen i Nederland med sykkelveier overalt. Man bruker sykkelen overalt, noe som er genialt. Universitetet er delt i hovedsak opp i to deler, ene delen i sentrum, mens den andre delen ligger litt utenfor sentrum. Jeg hadde alle fagene mine ved De Uithof, som er campus utenfor sentru,. Det er kun en kort sykkeltur unna sentrum. De Uithof er et ganske stort område med masse universitetsbygg og sykehuset ligger her.

Bustad

Det kan være vanskelig å få seg bolig om man ikke får bolig gjennom SSH, som er ca det samme som SiB. Systemet til SSH er smart, hvor førstemann til mølla prinsippet gjelder. Boligreservering åpner en gitt dato hvert semester og man leier bolig fra en gitt dato til en oppgitt sluttdato, som er 1. februar til 30.juni ved vårsemesteret. Det er viktig å være tidlig ute, da man får opp de boligene som er ledig og man reserverer med en gang. Det er ingen søknadsprosess. Disse boligene blir opptatt fort, så vær klar når de åpner for reservering. Jeg bodde på De Uithof, siden jeg hadde alle fagene mine der. Jeg bodde sammen med fem andre, i det nyeste studentbygget. Alle jeg bodde med var internasjonale studenter, noe som var veldig kjekt. Siden bygget åpnet bare seks måneder før jeg flyttet dit var det veldig god standard og definitivt det fineste bygget. Selv om alle byggene på De Uithof er relativt nye er det mye slitt, så jeg vil absolutt anbefale Johanna-bygget, om du skal bo på De Uithof. Det finnes også boligere i sentrum og andre steder.

Sosialt miljø

Som internasjonal student i Utrecht er det veldig mye som skjer. ESN, Erasmus Student Network arrangerer ting hele tiden, både dagsturer, helgeturer, fester, internasjonale middager, sportsarrangementer og mye annet. Det skjer noe hele tiden, men man trenger ikke være med på alt. Det er noe for enhver smak. Når man bor med andre internasjonale studenter blir man kjent med masse folk fra alle steder i verden. Med endel gruppearbeid i noen av fagene blir man kjent med andre studenter, både internasjonale og nederlanske.

2015

Vår 2015 Ba i geovitskap

Vår 2015 Ba i geovitskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Dra til Utrecht! kunne ikke vært mer fornøyd med utvekslingen. Søk bolig tidlig (SSH), kjøp deg sykkel, sett deg inn i hvilke fag de tilbyr, gjerne ta fag på andre fakultet og, meld deg inn i EGEA og ESN, vær åpen for nye folk og ha det gøy.

Undervisningsformer

Ved Utrecht Univercity er 1 skoleår delt i 4 blokker med 2 fag per blokk, som regel verdt 7.5 studiepoeng per stykk. Undervisningen foregår både teoretisk og praktisk, med høyt fokus på at elevene deltar aktivt i timene. Framføringer og innleveringer er de mange av, og som oftest teller disse inn på karakteren. Eksamen på slutten av blokken teller sjeldent mer enn 50%. Studiet i Nederland er noe hardere og mer tidskrevede enn i Bergen. Det krever mer for å få stå-karakter. Cirka en D+ tilsvarer bestått.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er noe begrenset siden en del av fagene foregår på nederlandsk. Spesielt siste blokk (blokk 4) var tilbudet noe begrenset siden det er veldig vanelig med feltturer eller skriving av bachelor oppgave i denne perioden, noe vi som utvekslingsstudenter ikke kan delta på. Men utover dette var jeg fornøyd med fagene jeg valgte, og muligheter til andre type fag her enn i Bergen. Mer klimarettet etc.
Mine fag i blokk 3 og 4:
Sedimentation, climate and life
Natural hazard
Climate and society
Planetology

Fagleg utbyte og språk

Svært høyt faglig utbytte. God oppfølging av institutt, hyppige innleveringer og tester, i tillegg til høy standard og nivå på medelevene gjør at man må jobbe hardt og kontinuerelig. Språk er ikke noe problem da Nederlendere er like god i engelsk som nordmenn er.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en fantastisk by! virkelig. Personlig favorittby i Nederland, og 3. beste sykkelbyen i verden og 3. lykkeligste befolkningen i verden har jeg hørt rykter om. Høyt kulturtilbud, altid noe som skjer og kort avstand til andre byer i Nederland og Europa generelt. Campus er både midt i sentrum og 15 minutter på sykkel utenfor i landlige omgivelser. Svært moderne campus.

Bustad

Å finne bolig i Utrecht er noe problematisk siden det er en svært populær by å bo i. Så anbefaler å starte snarest å søke etter plass å bo. Short stay solution er det tryggeste og enkleste alternativet. De tilbyr fullt møblerte studentboliger, de fleste av disse er på campus. Men søk tidlig! Jeg bodde selv i Cambridgelaan (bishoppen), betalte ca. 4500kr i måneden, hadde stort rom og delte kjøkken med 2 andre.

Sosialt miljø

Uendelige sosiale tilbud, fester, sportsarragement, utflukter, konserter, diskusjoner, foredrag osv osv. Er du aktiv så er det arrangementer hver eneste dag enten i regi av universitetet, student foreninger eller studentboliger. Jeg anbefaler å bli medlem av EGEA (studentforening for Geoscience.) og ESN.

Vår 2015 – BA i sosiologi

Vår 2015 – BA i sosiologi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å se på leiligheter litt tidlig, særlig for høstsemesteret har jeg fått innrtykk av at det er vanskelig å finne rom når det nærmer seg sommerferie. Ellers er Short Stay Solutions (SSH) de som organiserer studentboliger, noe som har fungert helt fint. Eneste er at det er litt dyrt, men enklere å få ordnet enn en privat leieavtale regner jeg med. Campus ligger ca 20 min (med sykkel/bus) fra sentrum, så dette er noe å tenke på med tanke på hvor man vil bo. Selv bodde jeg på campus/De Uithof, noe som var veldig greit med tanke på forelesninger og biblioteket, men det gjør det litt mer tungvindt å bare rusle seg en runde i byen, dersom man da først må sykle 20 min. Ellers sykler alle til og fra fester, så den problemstillingen er grei.

Undervisningsformer

Den største forskjellen er nok at det tas fravær. Både i seminarer og forelesninger, som stort sett er tilsvarende ofte som på UiB. De ulike klassene har ulike regler for hvor mye du kan være borte, og hva som eventuelt vil være konsekvensene. Ellers er semesteret delt opp i blokker, der man tar to fag per blokk, og har to blokker i hvert semester. Altså 4 fag til sammen. Her er det ulike innleveringer og krav, i tillegg til at alle mine fag hadde stor vurdering både midtveis og i slutten, enten i form av essay eller eksamen. Dette innebærer da at til sammenligning med et 2x15poengs UiB-fag med oblig og eksamen, er det her 4x7,7ECTS-fag, som da vil si omtrent dobbelt så mye.

Vurdering av emnetilbodet

Endel spennende på engelsk, men ikke alltid innenfor riktig fagretning. Uproblematisk for meg som SV-student å få ta humanistiske fag. Jeg reiste på våren, og det er visst mye bedre utvalg i høstsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Har lært masse, og det er nok ikke så dumt med litt mer press og obligatorisk opplegg når det kommer til faglig utbytte. Språklig sett er alle gode i engelsk, og i matbutikken osv klarer man seg overraskende nok med norskkunnskaper for å forstå endel matvarer og sånn. Ellers vet jeg noen osm tok språkkurs, men det er mest for morroskyld, ikke særlig nyttig eller nødvendig.

Universitetsområdet og byen

Det er en helt utrolig fin by, som i tillegg ligger kun en togtur unna hvilken som helst nederlandsk by, snaut 30 min fra Amsterdam, ca 6 timer fra Berlin og alt annet fint. Campusområdet er også stort, fint og moderne, stort sett. Sykling gjør også at alt er veldig tilgjengelig, og forskning viser visst at den mest lykkelige måten å reise på er på sykkel.

Bustad

Jeg bodde på campus, og har vært fornøyd med det, men skulle jeg valgt på nytt nå ville jeg prøvd å finne noe i sentrum. Man må stå opp tidligere og sykle på forelesning, men jeg tror det er verdt det for å ha muligheten til å gå en liten tur i byen, møte noen for en kjapp drink eller kjøpe seg billig mat (matbutikken på campus har omtrent norske priser, andre har ofte helt ned i halvparten av prisen).

Sosialt miljø

Alle internasjonale studenter er veldig åpne og interesserte i å få seg nye venner, så bare man er med på ting er det veldig lett å være sosial. Bli med på "fadderuke" i begynnelsen selvom det er litt skummelt og man kanskje er sliten, for det er så veldig verdt det. Jeg møtte også veldig hyggelige folk på turer som ble arrangert av ESN (som du vil møte på intro-dag osv, nettverk for internasjonale studenter, som faktisk ble stiftet i Utrecht).

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universiteit Utrecht/Pieter van Dorp van Vliet

Informasjon