Hjem
Studentsider
erasmus+

Universiteit Utrecht og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByUtrecht
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er for bachelor- og masterstudentar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Det er anbefalt å reise ut i 5. eller 6. semester for bachelorstudenter.

Det er i utgangspunktet inga avgrensing for når i studieløpet masterstudentar kan gjennomføre utveksling. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om når du bør reise.

Du må ha gyldig studierett når du søker om og reiser på utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er nederlandsk og engelsk.

Universiteit Utrecht har eit rikhaldig emnetilbod på engelsk, og det er derfor godt mogleg å vere student ved universitetet utan å kunne snakke og skrive flytande nederlandsk.

Dersom du ønsker å forbetre språkkunnskapane dine finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Informasjon om emnetilbodet på engelsk finn du på universitetet sine nettsider: http://www.uu.nl/university/international-students/EN/programmes/exchangevisitingstudents/Pages/courseinformation.aspx

Fakultetet anbefaler at studentar diskuterer emneval med sin studiekonsulent og/eller med rettleiar eller annan vitskapleg tilsett slik at du er sikra eit godt utbyte medan du er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet i Utrecht blei grunnlagt i 1636 og er eit klassisk europeisk breiddeuniversitet med godt akademisk omdøme og heile 12 nobelprisvinnarar på rullebladet. Universitetet har litt over 30 000 studentar, fordelte på sju fakultet. Ved sida av meir tradisjonelle disiplinar har universitetet eit sterkt miljø for idrettsvitskap og sport, og arrangerer fleire sykkelritt kvart år. Universitetet er spreidd over tre campusar. Dei to mindre campusane Binnenstad og University College ligg i Utrecht sentrum, medan den største heiter De Uithof, og ligg litt lengre mot aust.

Utrecht har rundt 300 000 innbyggarar og ligg midt i Nederland. Byen har mykje middelalderarkitektur og er blant anna kjend for Domtårnet, som ruvar 112 meter opp i lufta og er godt synleg i byområdet. Byen er òg kjend for å ha eit omfattande kulturtilbod, blant anna innan teater og klassisk musikk.

Bustad

Universitetet samarbeider med ein lokal bustadformidlingsorganisasjon om losji for utvekslingsstudentar. Du kan søke om bustad så snart du har fått opptak som student.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juli.

Studentrapportar

2023

HØST 2023 - BAPS-AOP

HØST 2023 - BAPS-AOP

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å sette seg tidlig inn i bolig ettersom det kan være vanskelig å få tak i i Utrecht. De har et begrenset antall studentboliger en kan søke om i slutten av mai, men siden disse er vanskelige å få tak i bør en også sette seg inn i det private markedet på forhånd også. Det er også fint å lese seg opp på universitetet sin nettside på forhånd for å få oversikt over diverse ting relatert til skole og universitetet.

Undervisningsformer

Undervisningen er basert på forelesninger og seminarer, og seminarene har som regel obligatorisk oppmøte. Vurderingsformene varierer, det er vanlig med både multiple choice eksamener, skoleeksamen, rapporter, og andre typer innleveringer. Man har som regel mer enn en vurdering i hvert fag også, som jeg likte og synes gjorde vurderingene lettere.

Vurdering av emnetilbodet

Innenfor psykologi har UU et bra utvalg av fag, og fagene er ofte mer spesifikke rettet enn det de er på uib. Jeg ville spesielt anbefalt emnene Making diversity work og Science of happiness. Man kan også velge emner fra andre faktultet, og selv valgte jeg å et fag i kunsthistorie kalt The story of art som jeg også sterkt anbefaler. Man tar vanligvis 4 fag i løpet av et semester, men siden norske studenter som regel må dra før semesteret slutter (deres semester slutter i januar) må en søke om early exit som reduserer antall studiepoeng og jeg måtte da ta 5 fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med undervisningen i Utrecht, og følte jeg fikk et veldig stort faglig utbytte. Fagene er ofte mer praktisk anlagt enn jeg har opplevd hjemme, og siden mange av vurderingene baserte seg på prosjekt en selv utførte og skrev rapporter om så følte jeg at jeg lærte mye mer. Man leser også mye mer artikler fremfor pensumbøker, og ble derfor mye bedre i å lese og forstå forskningsartikler. Foreleserene og seminarlederene var også dyktige og ga god oppfølging. Generelt sett opplevde jeg skolen som veldig overkommelig men også lærerik. Jeg synes også engelsken min ble bedre i løpet av utveklingen.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet for psykologi holder til i Science park, som ligger 20 min unna sentrum med sykkel. Det er også her de fleste studentboligene ligger. Campus er stort, med mange ulike steder å spise, et stort bibliotek, og en botanisk hage. Sentrum av Utrecht er veldig koselig, og det er mange kafeer og resturanter langs kanalene. Det er også et bra kulturliv i byen, og det skjer alltid mye ting i byen.

Bustad

Det kan være vanskelig å få tak i bolig hvis man ikke får tak i studentbolig gjennom SSH. Selv fikk jeg tak i studentbolig, leien er kanskje hakket dyrere enn hva den er i Bergen, men rommene er ferdigmøbelerte og ganske store. Får en studentbolig blir en også plassert med andre utveklings studenter som gjør det sosialt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet for utvekslingsstudenter i Utrecht er veldig bra. Det er generelt veldig mange utvekslingselever i byen, og det er godt tilrettelagt for utvekslingselever. Før semesterstart har de en welcome week, samt ESN har enda en welcome week hvor det er lett å bli kjent med nye folk. Student organisasjonene ESN og BuddyGoDutch arrangerer også mye ulike aktiviteter gjennom semesteret, og det er alltid mye sosialt man kan bli med på.

HØST 2023 - BAPS-AOP

HØST 2023 - BAPS-AOP

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være krevende å skaffe seg leilighet i Nederland og derfor vil jeg anbefale å begynne å lete etter et sted å bo så fort du kan.
Når man er i Nederland blir det brukt OV-kort på offentlig transport slik som tog og buss. Anbefaler å skaffe seg dette i starten av oppholdet ettersom reising både blir mer lettvint og billigere dersom man velger et av de mange abonnementene de har til OV-kort. Dette abonnementet er lett å avslutte når utvekslingsoppholdet er avsluttet.

Undervisningsformer

Undervisningsformene består av forelesninger og seminarer. En del av disse er obligatoriske, men man kan som regel gå glipp av noen. Det er veldig mange svært dyktige forelesere, som dermed gjør at man får godt utbytte av forelesningene og seminarene. Anbefaler derfor å gå på disse.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom man kan nederlandsk er det utallige mange både kule, interessante og kjekke fag/emner man kan velge mellom. Hvis man derimot ikke kan nederlandsk er også universitetet i Utrecht svært flinke på engelsk, både når det kommer til fag og informasjon. Det er dermed ikke vanskelig å finne fag som virker spennende. Noe jeg opplevde som ekstra gøy ved emnene på Utrecht University, var et de ofte kunne være spesifikt rettet mot noe å spesifisere seg i. Det var veldig spennende at fagene ikke alltid var ganske generelle, men at man kunne fokusere på et spesifikt emne, slik som for eksempel i faget "Science of Happiness".

Fagleg utbyte og språk

Det var mange både interessante og gode fag man kunne velge som var på engelsk. Foreleserne på universitetet var flinke i engelsk. I seminarene var det ofte andre internasjonale som også gjorde at det var enkelt å engasjere seg i diskusjoner, osv.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en fantastisk fin by, og gjerne kan bli forklart som en litt mindre versjon av Amsterdam. Det er en vakker studentby, som har mange både internasjonale og nederlandske studenter. Utrecht sentrum har mange flotte resturanter, kafeer, butikker, lesesteder, og mye mer. Det er noen fakultet i sentrum, slik som det humanistiske fakultetet hvor man tar kunst, men Science park (som er universitetsområdet) ligger omtrent 15 min med buss fra sentrum.

Bustad

Det er dessverre vanskelig å skaffe seg bolig i Nederland. Det er boligkrise, og dette merkes også svært godt i Utrecht. Universitetet har studentboliger som blir tilgjengelige å prøve å skaffe seg i slutten av mai, men det er beklageligvis ikke nok til alle studentene. PÅ grunn av dette er mange studenter nødt til å lete på det private marked. Det er fullt mulig å skaffe seg bolig her, men vil anbefale å starte å lete tidlig, samt å lete aktivt. Dette innebærer å sende melding til så mange bosteder som mulig som virker aktuelle, og gjerne å lete utenfor sentrum i Utrecht og Science Park.

Sosialt miljø

Det er ekstremt mange internasjonale studenter i Utrecht som gjør at det sosiale miljøet er fantastisk. Universitetet har mange studentorganisasjoner som både nederlandske og internasjonale er medlem i. I tillegg er det mange organisasjoner som er rettet mer mot internasjonale studenter, slik som f.eks. ESN. Ettersom det er så mange internasjonale studenter, er det også masse events i løpet av semestrene.

Utveksling Utrecht

Utveksling Utrecht

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å begynne å se etter et sted å bo, fordi du er ikke garantert til å få bolig gjennom SSHX (student housing). Jeg skaffet meg forsikring gjennom ANSA, noe som var veldig greit - og da jeg måtte til tannlegen her i Nederland (som er dyrt) fikk jeg tilbake 1000 kr fra forsikringen. Jeg skaffet meg også student mobility card, som er et kort til kollektivtransport her. Da betalte jeg en engangssum, plus 5 euro ekstra hver måned. Dette kortet bruker du på tog, bus eller tram, og du får 15% rabatt utenom rushtiden. Kollektivtransporten i dette landet er den nest dyreste i hele verden, så jeg ville heller anbefalt å sykle så mye som du kan. Jeg skaffet meg sykkel gjennom swapfiets, og betaler da en månedlig sum på 20 euro. Jeg har også noen venner som kjøpte en sykkel billig, og selger den når de reiser.

Undervisningsformer

Undervisningen minner meg litt om om videregående, men innholdet er av høyere standard. Det er mye obligatorisk oppmøte, presentasjoner, og gruppearbeid - noe som var veldig uvant for meg som er vant til frivillige forelesninger med en obligatorisk eksamen på slutten. Du har også ganske mange innleveringer, men det blir man fort vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Siden mange av emnene har mye obligatorisk kan det være litt vanskelig å finne fag som ikke overlapper. Det er også en del krav til forkunnskaper til mange fag, så dobbeltsjekk at du kan ha faget. Siden jeg studerer molekylærbiologi ville jeg prøve å finne fag i dette området, men det var vanskelig. Vi endte opp med å ta farmasøytiske fag, og selv om jeg ikke hadde hatt noen fra før, var det spennende å prøve noe nytt.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er utrolig gode til å snakke engelsk, og i timene går alt på engelsk. Kombinert med den aktive deltagelsen i timen, føler jeg at dette semesteret har utfordret meg til å bli flinkere til å presentere på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er den perfekte studentbyen. Her finner du mange kule kafeer, spisesteder, og sosiale ting å gjøre, og dersom du blir lei av byen er Amsterdam 30 min unna med tog, noe som er veldig luksus. Universitetsområdet er større en i Bergen, og man kan gå seg litt vill. Mitt tips er å dobbeltsjekke hvor du har forelesning, da dette ofte forandres. På området finner du spar-butikker, diverse kafeer, og mange fine leseplasser, men mitt favoritt lesested må nok være hovedbiblioteket.

Bustad

Bolig er som sagt veldig vanskelig å få tak i hvis du ikke får gjennom SSHX. Det finnes private nettsider som kamer, og paraius, osv, men det er mange som prøver å "lure" deg. Jeg ville dermed ikke tatt et rom før du har sett det. En god huskeregel; hvis det ser for godt ut til å være sant er det som regel det. Prisene er også høyere enn i Bergen, men standarden noe lavere. Forvent å betale en god del.

Sosialt miljø

Nederlendere er ikke kjent for å være veldig interessert i utvekslingsstudenter, og dette vil du se i timene. Det er vanskelig å få kontakt med de, og de vil ofte kun snakke på nederlandsk. Andre utvekslingsstudenter derimot er veldig åpne, og det er veldig enkelt å bli venner med de. Jeg bodde også med 6 andre jenter, noe som var litt krevende, men skapte gode vennskap. Anbefaler også å følge Erasmus Utrecht, og slike grupper, da de legger ut arrangementer og andre aktiviteter man kan bli med på.

Vår 2023 - Bachelor i geografi

Vår 2023 - Bachelor i geografi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Man må registrere seg ved "Gementee" om at man skal bo i byen når man skal på utveksling. Man kan ikke avtale time FØR leiekontrakten har startet, så jeg anbefaler og booke timen i god tid ettersom at det pleier å være ganske lang kø. Vårsemesteret begynner første uken i februar og kan strekke seg til den siste uken i juni.

Last ned whatsapp og lag en bruker på forhånd før du kommer ned. Messenger blir sjeldent brukt.

Undervisningsformer

Ganske lik undervisningsform som her i Bergen. Noe flere seminarer og som oftest alltid obligatorisk oppmøte på de. Ikke uvanlig at det stilles det samme kravet til forelesninger. Dem som underviser stiller flere spørsmål, og prøver å engasjere studentene mer i forelesningene i Utrecht sammenlignet med Bergen.

Jeg måtte totalt ta fire fag fordelt på to perioder inne i ett semester (blokkfag) for å ta 30 studiepoeng. Hvert fag jeg tok var verdt 7,5 studiepoeng som er normen. Fagenes intensitet og kravet til lesing og skriving osv kunne minne om fag på UiB som var verdt 10 studiepoeng. Så man må være forberedt på jobbe litt hardere, og også ha mer obligatoriske krav og innhold å lese enn ett vanlig semester på UiB.

Karakterskalaen i bruk er 0-10. Som oftest var 5.5 det som tilsvarte karakteren "E" og er den laveste karakteren man kan få og ikke stryke i faget. Fikk man et resultat mellom 4.0-5.4 så fikk man ofte sjanse til å ta en "resit eksamen" et par uker etter den opprinnelige eksamenen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var helt ok. Jeg syntes personlig at de fagene som "Geosciences" instituttet tilbyr på høsten virket mer interessante. Vurderingskriteriene for hva som skulle bli din endelige karakter varierte i veldig stor grad. Jeg hadde ett fag som ikke hadde en skriftlig eksamen men heller en stor oppgave på slutten pluss to presentasjoner. Men, jeg hadde også ett fag som inneholdt flere vurderingsformer som blant annet to eksamener pluss flere innleveringer. Mitt tips er å gå nøye gjennom vurderingskriteriene til fagene og se om de kan stemme med dine preferanser.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok kun fag på engelsk. De har ett stort utvalg av engelske fag og språknivået er helt på toppen.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en "liten" by som er større enn Bergen men har mye mer storbypreg. Campus er stort, flott, og ganske moderne avhengig av hvilket fakultet du befinner deg på.

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom SSH short stay (tilsvarer sammen bolig) og bodde på Cambridgelaan på campus. Jeg bodde med seks andre fra verden rundt og stortrivdes med det.

Det er ikke nok studentboliger (og boliger) til ikke bare utvekslingsstudenter, men også det nederlandske folk. Vær i god tid om du skal fikse deg studentbolig. Jeg personlig sendte mail til SSH og spurte når de skulle slippe ut leilighetene for leie og sto klar til den tid med PC og mobil som om det var billettdropp (ikke uvanlig at nettsiden crasher). Et ekstra tips kan være og sjekke hvilken leilighet du vil ha på forhånd via nettsidene deres og prøve å booke samme leiligheten når de slippes ut for leie.

Om man ikke bor i studentbolig er det ikke uvanlig at folk sliter med å finne seg bolig i Utrecht og må bo i en naboby som for eksempel Zeist eller hostel i et par uker før man til slutt finner en bolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er fantastisk. Man finner som oftest noen som man klikker godt med og alle er i samme båt som deg og vil prøve å få venner. Man kan bli med i sportsklubber ved Olympus som ligger på campus, men køene pleier å være ganske lange.
De har noe som heter "UUWelcomeWeek" som kan minnes om fadderuken.
Erasmus Student Network er også noe man absolutt bør melde seg opp på. Ved å være medlem av de får man tilgang på rabattkuponger, turer, fester og mye mye mer. Anbefaler å følge de på instagram.

Utveksling Utrecht

Utveksling Utrecht

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Undersøk grundig hvordan deres boligsystem fungerer. Universitetet har ikke egne studentboliger, men har reserverte boliger til innvekslingsstudenter gjennom SSH Short stay. Her er det gratis å registrere seg, men du må være tidlig ute og det er ikke garantert at du får bolig. Det er også mange svindlere som prøver å lure deg med falske bilder og nettsider hvor du ikke får se leiligheten under en online visning med mindre du betaler. Hvis du har råd, så reiser du ned og finner et sted å bo lenge før du drar hit.

Undervisningsformer

Det er helt overkommerlig undervisning, veldig lik den på UiB. Mesteparten av undervisningen er i auditoriumssaler og/eller arbeidsrom, og noe kan man følge online. Nivået er også likt det på UiB.

Det som ikke er likt er at 1 skoleår består av 2 semestre, og hvert semester består av 2 perioder hvor du tar 2 fag hver periode. Dette er en ulempe hvis du kun har 1 semester igjen fordi du må da ta 4 fag istedenfor 3, siden deres fag er verdt 7.5 stp der norske fag er verdt 10. Så hvis du vil inngå ekstra arbeid, eller du ikke er komfortabel med å bare "droppe" fag og la stipend bli til lån, så ville jeg ikke kommet hit.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene de tilbyr er helt OK. Noen overlapper med de samme fagene som inngår i en utdannelse innenfor informatikk på UiB, mens andre var helt nye, litt mer hardware isteddenfor software.

Fagleg utbyte og språk

De underviser på engelsk, så hvis du har problemer med å forstå dialekter, ville jeg ikke kommet hit.

Universitetsområdet og byen

Campus var veldig stort og fint. Byen var større enn Bergen, men folkene der er vesentlig mindre høflig. Dette advarte de om første dag da vi hadde orientering, men jeg syns fortsatt det var sjokkerende.

Bustad

Deres boligtilbud og generelle "housingmarket" er basert på trynefaktor. Det er ingen statlige tilbud for studentboliger, alt er privateid. Og huseier er ikke den som bestemmer om du får flytte inn et sted eller ikke, det er de som bor der allerede som avgjør om du får flytte inn med dem eller ikke. Du er så og si på audition, og de sier ofte nei til de som ikke er "lik dem selv", dvs. hvis det bor 3 masterstudenter i en bolig, så vil ikke de si ja til å la en bachelor student flytte inn, fordi de er "uforutsigbare" og kan droppe ut og etterlate dem med å måtte finne en ny leieborer etter kort tid. Det samme gjelder omvendt, hvis det kun bor bachelor studenter i en bolig, så er det de som avgjør om du får flytte inn eller ikke (trynefaktor).

Sosialt miljø

Jeg ble kun kjent med de i klassen min fordi jeg ikke bodde på campus. Jeg forsøkte å be om hjelp fra studieveilederne der, men de ba meg bare bli med i en studentorganisasjon, noe som jeg ikke følte jeg hadde tid til ved siden av studiene mine. Siden jeg bodde 40 min unna campus (det var det nærmeste jeg fant på egenhånd), så bestod dagene mine av å stå opp tidlig, pendle 40 min til campus for å få med forelesning, så dra hjem og spise og legge meg, for så å gjøre det hele på nytt. Det var nærmest ingen sosiale interaksjoner jeg fikk gjort som hadde med skolen å gjøre. Jeg forsøkte å finne venner via en app (Bumble BFF), men endte aldri opp med å møte noen.

Vår 2023 - BA geovitenskap

Vår 2023 - BA geovitenskap

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er mangel på boliger her nede, så pass på å være tidlig ute med å søke boplass.
Hvis du skal søke bolig gjennom SSH (Nederlands versjon av Sammen Bolig), så sørg for å være klar med PC og bankkort i det sekundet boligsøknaden åpner opp!
Jeg overdriver ikke når jeg sier at flesteparten av boligene ble tatt innen ett minutt etter at søknadssiden åpnet opp, så her gjelder det å være kjapp i avtrekkeren!

Andre tips jeg kan gi er:
Last ned WhatsApp på mobilen din. Det er den mest brukte appen for å holde kontakt med folk her.
Skaff deg en sykkel når du kommer ned hit. Enten kan du leie sykkel gjennom Swapfiets, eller kjøpe en billig brukt-sykkel på marktplaats.nl f.eks. Månedskort på offentlig transport trenger man egentlig ikke.
Ta med deg regntøy, eller skaff deg en paraply i det minste. Det regner relativt jevnlig i perioder
Det blåser ganske kaldt her nede, så ta med deg noen varme klær.
Skal du delta på ESN sine arrangementer så gjelder det å være tidlig ute med å kjøpe billett, for her forsvinner billettene fort.

Undervisningsformer

En blanding av forelesninger, seminarer, datalab, "practicals" og noe feltarbeid.
Mye gruppearbeid, og mye aktiv læring.
Regn med å måtte sette av en del tid til skolearbeid her nede.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er helt greit.
Jeg reiste hit i sjette semester, og de aller fleste geologi-fagene som de tilbyr utvekslingsstudenter her nede hadde jeg da allerede hatt på UiB.
Flere av fagene jeg har tatt her er derfor mer i retning fysisk geografi enn geologi, men de har fortsatt vært interessante.
"Planetology: an introduction" kan jeg virkelig anbefale!

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen har gått på engelsk, så det har ikke vært noe problem.
Faglig sett får man absolutt utbytte av det man lærer her.
Det kommer vel helst an på hva man gjør ut av tiden selv.
Dyktige undervisere og interessante fag.

Universitetsområdet og byen

Kjempekoselig by, omtrent midt i Nederland.
Lett å komme seg rundt i byen, spesielt på sykkel.
Universitetsområdet er veldig fint. Ligger ca. en 20 minutters sykkeltur unna sentrum, i landlige omgivelser.
Her har man det meste man trenger, men det er mangel på dagligvarebutikker. Tar heldigvis ikke mer enn 7-10 min på sykkel for å komme seg til andre butikker enn den ene, dyre dagligvarebutikken dem har her på campus.

Bustad

Det er flere bosteder å velge mellom gjennom SSH. Det private markedet vet jeg ingenting om.
Som nevnt gjelder det å være tidlig ute med å søke bolig, ellers risikerer man å ikke få seg boplass.
Studentboligene her er faktisk en god del dyrere enn hjemme i Norge. Her nede betaler jeg 603 euro i mnd. for noe som jeg hadde betalt 4500kr for gjennom Sammen hjemme i Bergen. Kan anbefale å bo på Cambridgelaan. Da bor man på campus, så det er nært undervisningslokalene. I tillegg er det veldig bra sosialt miljø her, og standarden på boligene er ganske lik som på Sammen sine boliger i Bergen. Boligprisene varierer med alt fra ca. 450 euro til 900+ euro i mnd. I de billigste boligene deler man soverom med en annen student, og kjøkken/bad med 4-5 andre studenter. Skal man ha bolig med eget bad og kjøkkenkrok, så må man betale 900+ euro i mnd. Tror de fleste her betaler et sted mellom 500-600 euro i mnd., og da har man eget soverom og deler kjøkken/bad med 2-6 andre personer.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø her!
ESN arrangerer fester og arrangementer der man kan treffe andre utvekslingsstudenter. Arrangementene er ikke alltid de beste i seg selv, men det er fortsatt en fin arena for å danne seg et sosialt nettverk.
BuddyGoDutch gir deg mulighet til å linke opp med en nederlandsk "buddy".
Fadderuken er kanskje den viktigste arenaen for å bli kjent med folk tidlig i semesteret.
Boligen der du skal bo er også en av de viktigste arenaene for å danne seg et sosialt nettverk. Ser at de fleste utvekslingsstudentene her nede henger med enten en eller flere av dem som de deler bolig eller gang med. Sånn sett kan det være greit å finne seg en bolig der man deler kjøkken med 4+ personer.
På Cambridgebar her på Cambridgelaan kan man komme i kontakt med andre studenter. Spesielt de første 1-3 ukene av semesteret. Etter det dabber det litt av.
UAV (Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging) er en kul plass å bli kjent med nederlandske geologi-studenter. Dem arrangerer forelesninger, fester og andre aktiviteter jevnlig.
Studentidretten har gruppetimer der man kan bli kjent med folk som deler samme hobby.
På søndager er vi en stor internasjonal gjeng som spiller fotball og griller sammen.
I helgene hender det at det er "dorm-parties" i nabolaget der man kan møte nye folk.

2022

Høst 2022 - BA i sosiologi

Høst 2022 - BA i sosiologi

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Finn bolig tidlig, spesielt stedene hvor det er vanskelig å finne et sted å bo.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Utrecht var bra, mange ulike fag jeg kunne velge mellom! Og var variert, med alle fagene jeg kunne ta på samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk prøvd litt andre type fag, som var morsomt å få innblikk i. Jeg synes absolutt at språkferdighetene mine ble tydelig forbedret, spesielt engelsk skriving har hjulpet veldig!

Universitetsområdet og byen

Universitetet lå litt utenfor sentrum, men var et stort og fint campus, med alt på en plass. Hvis man får studentbolig på campus tror jeg det er helt optimalt. Byen Utrecht er en veldig fin by, oversiktlig og ikke for stor, som passet perfekt å være utvekslingsstudent i!

Bustad

Veldig vanskelig å finne et sted å bo, jeg endte opp med å bo i en liten by ved siden av universitetsbyen min, men fungerte greit.

Sosialt miljø

Sosialt miljø på utveksling var kjempebra, folk var veldig utadvendte, og man kom fort inn i utvekslingsboblen.

Sivilingeniør energi - haust 2021

Sivilingeniør energi - haust 2021

01.09.2021 - 04.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Som alle andre sier, så er det viktig å være tidlig ute med å gjøre research på fag man kan ta. Utvalget (for min del) var ikke i det største laget. I tillegg vil jeg anbefale å finne seg bosted så fort som mulig (!!). Om man får det til privat er det supert, men ellers så har SSH studentboliger man kan leie fra. Men (!!!) det er virkelig kamp om disse boligene, derfor er det lurt å holde seg oppdatert på boligmarkedet og informasjon fra SSH når man kan søke om bosted. En liten tips i Utrecht er at det er ikke alle steder som tar VISA, så det er lurt å ha kontanter.
Jeg vil anbefale å reise rundt om i Nederland, da det er ganske enkelt med tog. F.eks reiste jeg en del til Amsterdam fordi det var under 30 minutter unna med tog. I tillegg til Rotterdam, Den Haag osv er lett tilgjengelig. Da får man sett ulike deler av Nederland.

Undervisningsformer

På starten av utvekslingsoppholdet mitt var det ikke mange restriksjoner utenom at man måtte ha på munnbind. Da hadde vi vanlig undervisning på universitetet. Men etterhvert da det det lockdown(s) i Nederland, så ble det byttet om til online. Av de fagene jeg hadde valgt, så var det i stor grad av prosjektarbeid. Så mye av tiden gikk på å jobbe med disse prosjektene, i tillegg til forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret på Utrecht University er delt opp i to perioder i løpet av ett semester, der man tar to fag per periode (4 fag x 7,5 stp = 30 stp). En periode varer i ca 10 uker, med én uke ferie i mellom.
Emnetilbudet i mitt fakultet var ikke i det store laget, da jeg går integrert master med "strengere" krav om hvilke fag jeg må ta. Jeg fikk en liste med fag jeg kunne velge på master-nivå, og mange av fagene hadde krav om forkunnskaper. Vanskelighetsgraden på emnene varierer veldig etter hvilke fag man velger. F.eks. første perioden min var ganske lett i forhold til nivået på UiB, men andre perioden var mye vanskeligere. Men grunnen til at det ble vanskelig var fordi jeg tok et fag jeg ikke hadde bakgrunnskunnskaper til (de krevde ikke dette, men det burde de fordi det var vanskelig) og arbeidsmengden. Alle fagene jeg hadde hadde en del gruppearbeid og innleveringer, i tillegg til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Språkmessig føler jeg at engelsken min har blitt bedre siden jeg kom til Utrecht. Det er litt uvant og kan være vanskelig å finne de riktige ordene på engelsk på starten, men man blir fort vant til det. Jeg valgte fag som var ulik det jeg var vant til, mye artikkel-lesing og skriving, så jeg har blitt bedre i det aspektet enn da jeg starta. Dette gjorde også at mitt vokabular og akademiske skrivingen ble litt bedre. Jeg har lært ganske mye på kort tid og føler dette er noe jeg kan ha bruk for i masteren og fremtiden.

Universitetsområdet og byen

Utrecht kan minne om en mini-versjon av Amsterdam. Det er en utrolig koselig by med kanaler, parker, uteområder og alt man kan tenke seg er koselig. Campus er ganske stort, og de fleste utvekslingsstudenter bor her. De fagene jeg valgte, hadde forelesning på campus så jeg slapp å reise inn til sentrum. I tillegg er det en stor bibliotek på campus som jeg brukte hyppig til å lese til eksamen som er ganske fin. Området bak der jeg bodde (Cambridgelaan) er idyllisk. Koselig turområder med koselige kafér man kan kjøpe kaffe og kaker fra.

Bustad

Boligmarkedet i Nederland er et komplisert tema. Det er ganske vanskelig å finne seg et sted å bo i Nederland, da det er mangel på boliger. Det er betydelig vanskeligere (men ikke umulig) å finne seg bolig privat. Men av det jeg har hørt fra andre, så er det spesielt vanskelig for internasjonale studenter å finne seg et sted å bo. Derfor anbefaler jeg å leie gjennom SSH, som er type Sammen Boliger i Bergen. Det er en spesifikt dato og tid man kan begynne å søke på bosted, og da er det viktig å være der akkurat når de blir lagt ut. Det er en stor kamp om disse bostedene.
Men jeg var så heldig som fikk plass på den største studentboligen i campus og var veldig fornøyd med det! Bodde på øverste etasje og det var nydelig utsikt hver morgenen! De aller fleste utvekslingsstudentene bor på campus.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Utrecht var utrolig bra! Det er veldig mange internasjonale studenter i byen, så man finner seg garantert mange venner. Alle er i samme situasjon som en selv og ønsker å bli kjent med nye mennesker. I tillegg så er internasjonale studenter også mer åpne for andre. Det er også utrolig aktiviteter og turer som skjer som blir arrangert av ulike organisasjoner. For min del var på mange av arrangmentene til ESN (Erasmus Student Network), BuddyGoDutch og EGEA (linjeforening på geoscience faculty). Jeg var meget fornøyd med det sosiale i hvert fall (utenom lockdown som gjorde det litt vanskeligere å finne på ting).

Haust 2021 - BA i medie- og interaksjonsdesign

Haust 2021 - BA i medie- og interaksjonsdesign

15.08.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er vansklig å finne bolig, men skolen er flink til å informere. Du bør/ må nesten skaffe deg en SSH bolig. Det er dessverre alt for få boliger, så det er viktig at du søker dagen og tidspunktet de kommer ut. Jeg kan anbefale Johanna/ Bisschopssteeg 313, ellers så ville jeg valgt en av de store leilighetene på Cambridgelaan, med 7 rom. Det er også leiligheter med 3 soverom, men da må du også forberede deg på veldig lite fellesareal, som er litt dumt om du ønsker å kunne invitere på besøk. Skolen er ellers veldig rask til å svare på mail og spørsmål, så jeg ville bare benyttet meg av det under søknadsprossessen.
Ellers skaff deg sykkel, kan anbefale Swapfiets. Det er også flere butikker som ikke aksepterer Visa. Albert Hejn er den vanligste matbutikken, og de aksepterer ikke Visa i Utrect, men du kan heller bare handle på Jumbo. Dette samme gjelder mange barer, så ja, er smart å alltid ha litt kontanter med seg.

Undervisningsformer

På Utrecht University har de en form for et blokksystem. Det vil si at du velger fire fag, men har to fag fra september-november, og to fag fra november- januar. Ellers er det vanlig med gjerne 1-2 forelesninger i uken, og obligatoriske seminarer. De sier at du kan typ gå glipp av 1-2 seminar, men hvis du går glipp av flere kan de i teorien kaste deg ut av faget. Det er derfor viktig at du gir beskjed om du ikke kan delta på et seminar. Ellers er det veldig behagelig å bo på campus, om du har tidlig forelesning/ seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Dette er virkelig skolen for de som studerer psykologi eller sosiologi. Jeg har hørt at skolen er annerkjent for deres psykologi fag/ linjer. Personlig syntes jeg at det var ganske få emner å velge mellom utenom psykologifag eller sosiologifag. Kan likevel anbefale å sitte seg godt inn i de ulike fagene før du skal velge fag. Det er stor forskjell på arbeidsmengde, obligatorisk oppmøte, og generelt eksamener. Det er også ikke mulig å bytte fag senere, så kan anbefale virkelig å lese godt igjennom de ulike emnene.

Fagleg utbyte og språk

Det er ofte mye å lese i hvert fag, og derfor viktig at du leser gjevnlig. Dette spesielt før seminar, med tanke på gruppearbeid/ presentasjoner. Ellers syntes jeg det er flinke forelesere og seminarledere. Nederlendere de flinkeste i verden i engelsk som andrespråk, så de forventer faglig god engelsk på oppgaver. Syntes likevel ikke det er særlig skummelt å snakke høyt i seminarer eller forelesninger, siden de er veldig snille og hyggelige :))

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde minner litt om UIO, med mange store bygninger på et sted. De fleste av fagene på fakulitetet i Social and Behavoir sciences er i Science Park, som er også der de fleste studentboligene er. Dette er veldig greit om du har tidlig seminarer. Ellers er det ikke særlig mye på universitetsområdet. Du har en liten Spar, som er ganske dyr, og en studentbar som er åpen i ukedagene.
Det er gode bussforbindelser til sentrum, men skaff deg sykkel så fort du kommer på plass. Du bruker kun 15-20 min på sykkel til sentrum, og sparer mye penger på det. Ellers er byen kjempe koselig, det er mange hyggelige barer, kafeer og butikker. Byen minner veldig om en mindre Amsterdam. Ellers er det kun 25 min med tog til Amsterdam, 40 min til Rotterdam og ca. 45 min til Deen Haag. Kan virkelig anbefale å skaffe deg et OV-card, og dra rundt på dagstur/ helgeturer til andre nederlandske byer. Ellers er det veldig billig med Flixbus, så du kan enkelt komme deg rundt i Europa. Kan virkelig anbefale å dra til Belgia og Tyskland :))

Bustad

Det er veldig vansklig å skaffe seg bolig om du ikke skaffer deg bolig via. SSH. Det er likevel noen som leier privat, men det er ofte mye dyere, og lett å bli svindlet. De fleste nederlendere bor enda hjemme, fordi boligsituasjonen i Nederland, og spesielt Utrecht er ganske krise. Du finner god informasjon om forskjellige firma som leier ut på universitetsiden. Vil likevel anbefale å starte denne prosessen så fort du har fått bekreftet utveklingsoppholdet.

Sosialt miljø

Utrecht er en studentby. Det er dermed mye som skjer, og alltid noe du kan finne på. Det er smart å bli med på ulike Erasmus Student Network (ESN) arragementer for å møte andre internasjonale studenter. De har alt fra pubcrawl til turer til andre byer. Ellers er byen også en kulturby, så det arrangeres ulike festivaler og konserter. Kan anbefale å sjekke ut Tivoli og EKKO hvis du liker dette. Det er ellers viktig å være litt på i starten. Du burde delta i intro-uken, som er en slags roligere fadderuke enn den norske. Her møter du mange internasjonale på tvers av studieområder. Ellers er det kjent også at det alltid er en fest i Cambridelaan :))

2021

Høst 2021 - BA sosialantropologi

Høst 2021 - BA sosialantropologi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Alt som trengtes av forberedelser og slikt sto på nettsiden til UiB. Greit å være tidlig ute med ting slik at man ikke trenger å stresse med det opp mot avreisen.

Undervisningsformer

Hadde en del forelesninger på teams, men det er jo veldig pga smittesituasjonen når jeg var der. Jeg hadde obligatoriske arbeidsgrupper to ganger i uken. Hadde som gruppearbeidoppgave å skrive en innlevering i 3 av 4 fag jeg har hatt her, og en presentasjon. Om man ikke møter opp på alle arbeidsgruppene utenom en, kan det hende at man ikke får ta eksamen eller gjenoppta den om det skulle være nødvendig. Lærerne i arbeidsgruppene er gode og lett å få tak i om det skulle være noen spørsmål. Det er forskjellige nivå på fagene, jeg hadde nivå 2 og 3 som er middels og vanskelig, syns det var relativt stor forskjell i hva de forventet på de ulike nivåene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var ok, men skulle helst hatt et litt større tilbud. Måtte ta to fag i andre periode jeg ikke forestilte meg var så spennende, synes egentlig ikke de var så veldig spennende heller :/

Fagleg utbyte og språk

Har ikke lært noe særlig nederlandsk ettersom alle er veldig gode i engelsk. Det er ikke nødvendig å lære seg nederlandsk, men er mulighet for å gjøre det om man ønsker.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et stykke unna, men tar bare ca 20 min med sykkel, heldigvis ingen motbakker :) Veldig fint her, med skog i nærheten, med en pannekakerestaurant, og en liten kafe en gåtur unna. Noen av forelesningene er et stykke unna (ca 10 min med sykkel tror jeg) om man studerer juss, ellers er alle bygningene, biblioteket og det meste man trenger maks 5 min unna. Det er en liten Spar-butikk på campus så man får tak i det meste her. Byen er veldig fin og har en flott kanal man kan gå langs i sentrum, størrelsen er ikke sånn veldig stor, men man har alt man trenger. Flere fine parker man kan være i og man kommer seg veldig lett og raskt rundt omkring i Nederland med tog ettersom togstasjonen her er en av hovedstasjonene i Nederland. Togene går veldig ofte og er rimelige så man har muligheten for å oppleve mye av landet. Det er også lett å besøke nabolandene, pluss schipol er jo en svær flyplass med fly til alle mulige steder, så er lett å komme seg rundt om man skulle ønske dette. Vil anbefale å leie sykkel fra swapfiets, enkelt og greit og man kan bare levere den tilbake når man drar hjem, og man får gratis reperasjon om noe skulle skje med sykkelen.

Bustad

Det er veldig vanskelig å skaffe seg bolig privat, så vil anbefale ssh. bygningene deres Bishoppen, Johanna og Cambridgelaan er på campus og det er veldig praktisk, de har og leiligheter litt lengre unna eller nærmere sentrum. Rommene er store, men det er tydelig at det er studentbolig på standaren. Det er veldig praktisk å bo her, mest sannsynlig vil de fleste andre du blir kjent med også bo her, så er sånn sett et veldig bra sted for da er man alltid i nærheten av de.

Sosialt miljø

Man melder seg på en introduksjonsuke om man ønsker (veldig lurt) hvor man møter andre internasjonale og får en introduksjon til byen. Det var her jeg møtte de fleste av vennene mine, så anbefaler virkelig å delta. Er også veldig lurt å melde seg inn i ESN, og velg cantus istedenfor pubcrawl(!!!) ESN har også flere arrangementer og turer man kan være med på i løpet av året, så anbefaler også veldig å melde seg på der. Man kan og være med i buddygodutch for å møte folk der og. Det er en del arrangementer som foregår, spesielt i starten (mye ble dessverre avlyst pga corona for min del), men det er masse gøy som skjer hele tiden! Er også masse liv og folk på campus, så det er et veldig kjekt sted å være!

HAUST 21 - BA i filosofi

HAUST 21 - BA i filosofi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Ingen tvil at studentboliger er vanskeleg å skaffe seg, dette er noko Nederland generelt sliter med, så dette er absolutt noko ein må være på hugge for, nokre studentar pendler til og med fra andre byar (Rotterdam/Amsterdam diverse) for å komme på forelesninger/seminar i Utrecht. Så start tidleg med å finne deg plass å bu! - Eit anna tips er å skaffe seg sykkel, sjølvsagt, det er både økonomisk, miljøvennleg og sosialt: vinn-vinn! Sykkel kan du leig eller kjøpe brukt. Eg hadde sjølv sykkel fra Swapfiets, her må ein avslutte abonnementet ein måned før du leverar den inn, slik at du ikkje endar opp med å betale meir enn du må.
-Diverse matbutikker, restauranter og barer tar ikkje visa, så skaff deg Bunq/revolut (maestro) eller ha kontanter.
-Ellers førebu deg at du sjekkar ut alle moglege emner som du kan ta, og sjekk diverse frister, for det er mogleg å bytte emne før neste block startar, men det må skje innan tidsfrist. Samt førebu deg på at det er ei annleis undervisningsform enn det du kan være vandt til på uib, det er nok meir krevande fagleg på universitetet i Utrecht, da deltakelse i forelesninger/seminar vil bli ein del av din endelege karakter.
-Sist men ikkje minst, førebu deg på å kose deg, vær åpen, nysgjerrig og imøtekommende, vær deg sjølv!

Undervisningsformer

Semesteret er delt i to, og ein har til saman 4 emner per semester, kvar ein har to fag per blokk. Undervisninga består i forelesninger/seminar, som dei ofte slår saman, slik at forelesninga blir eit seminar, det er normalt at studentane er delaktige i timane og derfor viktig at ein kommer godt forberedt. Kvart emne vil normalt ha ein forelesning og eit seminar i veka, kvar seminarene ofte består i ein presentasjon og diskusjonar framført av studentar kvar veke.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er bra i fyste blokk, noko snevert i andre del av semesteret. Det er mogleg å bytte emne før blokk 2 startar, da vil du få ein mail av ei liste som visar kva emner som er tilgjengelige, men det er ikkje mogleg å bytte når fristen er gått ut. Anbefaler å sette seg godt inn i kva emnene innebærer og kva som forventes, da dei forskjellige emnene har forskjellige arbeidskrav og arbeidsmengde.

Fagleg utbyte og språk

Sølv om ein er på utveksling så er ein fortsatt student, og det er ein del å lese kvar veke, og sidan det forventes at du er delaktig i timane forventes det at du leser jevnleg. Dette er også med på å forbedre engelskkunskapane, så ein blir betraktelig betre i engelsk da ein leser, snakker og skriver engelsk jevnleg!

Universitetsområdet og byen

Universitetet er fordelt rundt i byen, samt er det to universitetsbibliotek med store leseplasser, under pandemien har ein måtte reservere plass, og desse blir fort tatt, så om ein er så uheldig kan ein alltid sette seg på ein café eller så er det eit offentlig bibliotek i sentrum som også har gode leseplasser.

Utrecht er ein levande by, med kultur, restauranter og barer samt ein rik arkitektur fra middelalderen. Kan anbefale å være litt turist og dra på ein walk-tour om ein er interessert i å høyre og sjå historie frå byen.

Bustad

Studentboligene er vanskeleg å skaffe seg i Utrecht, dette fordi det er fleire studentar enn studentbolig-tilbod i byen. Eg budde sjølv på Cambridgelaan, ein av studentboligene i område, ellers er det Johanna/Bisschopsteeg som er av nyare slag. Når eg skulle reservere rommet mitt vart nettsida nede på grunn av overlasting, så eg endte opp med å ringe dei, også fikset dei rom for meg, dei er altså veldig behjelpelig. Bli godt kjend med nettsida deira: www.sshxl.nl/nl, og ikkje nøl med å kontakte dei på mail ellet WhatsApp, dei er bare glade for å hjelpe!
Campus/Sicence Park ligg rett ved ein park, og midt i ligg det eit pannekakehus som eg anbefaler å sjekke ut!

Sosialt miljø

Utrecht er ein studentby, som gjør det meir levande og åpent! Det er mykje å finne på, samt kan ein melde seg inn i ESN eller skaffe seg ein 'Dutch buddy' for å berike opphaldet med arrangementeter og aktiviteter.

2020

Lektor i nordisk - Vår 2020

Lektor i nordisk - Vår 2020

15.01.2020 - 15.06.2020

Undervisningsformer

Mye mer basert på aktive studenter enn at en foreleser står og underviser, som jeg stort sett har vært vant med fra UiB. Foreleserne forventer at du stiller godt forberedt til både forelesninger og i mindre seminargrupper. Veldig vanlig at studenter blir pekt ut for å gi et svar, og det er forventet at man kommer med egne refleksjoner og meninger. Undervisningen er basert på en aktiv diskusjon, både mellom foreleser og studenten og mellom studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Godt utvalg, var emnetilbud som passet godt med de emnene jeg planla å ta ved UiB.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er gode i engelsk. Både forelesere og studenter kommuniserte godt på engelsk.

Universitetsområdet og byen

De fleste studentene har flest timer/forelesninger i forskningsparken (De Uithof). Noen fag har også undervisning inne i byen (Drift), eller på en del av campus som ligger omtrent midt mellom sentrum og forskningsparken (Spinoza hall). Det er sykkelavstand mellom alle disse stedene, og jeg anbefaler å bruke sykkel heller enn kollektiv transport. Utrecht en er veldig fin by å bo i, veldig koslig sentrum med masse spiseplasser/steder å dra ut omgitt av fine kanaler og gågater.

Bustad

Det er stor kamp om boliger i Utrecht. Det er en by med mange studenter og litt for få boliger. Prøv å skaff en bolig gjennom SSH, selv om dette kan være vanskelig. Boligene gjennom SSH blir gjerne fullbooket på noen minutter, samme dag som de legges ut. Jeg fikk ikke selv bolig gjennom SSH, men endte opp med å leie privat i et kollektiv gjennom Kamernet. Dette ordnet seg ganske greit for meg, men fikk høre at det var veldig uvanlig at internasjonale studenter fikk skaffet seg privat bosted såpass lett som jeg fikk. Jeg endte med å bo en ca 10 min sykkeltur fra sentrum. De fleste internasjonale vennene mine bodde gjennom SSH i Cambridgelaan, hvor jeg også endte med å tilbringe mye tid. Om du har mulighet til å velge, ville jeg prøvd å bo enten nærmest mulig forskningsparken eller sentrum (Oudegracht). Hadde også noen venner som bodde i andre nederlandske byer og i Zeist (litt utenfor Utrecht), det er gode tog/bussforbindelser i Nederland, så dette er også en mulighet. Jeg ville ikke vært så kresen på bosted i denne byen, mange av vennene mine hadde ikke skaffet bolig før de kom og endte med å bruke en del tid på å gå på visninger mens de var der. Skaff deg uansett en sykkel, dette er definitivt den beste muligheten til å komme seg rundt. Jeg endte med å kjøpe en forholdsvis billig sykkel, og fikk solgt den igjen når jeg dro. Men det finnes mange selskap som leier ut sykler for en fast månedspris, noe som kan lønne seg for kortere opphold. Dette kan også være greit om noe skjer med sykkelen, da utleiefirmaene ofte har inkludert reparasjon av sykkelen i leia.

Sosialt miljø

Veldig bra internasjonalt sosialt miljø. Skaff deg et erasmuskort, så får du tilgang til masse aktiviteter hver uke. De arrangerer også dags/helgeutflukter til andre deler av Nederland. En del av aktivitetene koster litt selv om du har et erasmuskort, men det meste er forholdsvis billig. Nederlanske studenter er også veldig sosiale, men som internasjonal student må man være forberedt på å være litt aktiv for å bli kjent med nederlenderne.

2019

HØST 2019 - BAPS-PSYK

HØST 2019 - BAPS-PSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute men å undersøke bomuligheter. Dette kan være en krevende prosess, spesielt om du begynner å lete sent. Begynn helst å sette deg inn i systemet allerede når du blir godkjent for utvekslingen.
Universitet har høye engelske krav i undervisningen, så vær forberedt på å måtte bruke mye tid på engelsk skriving i skolehverdagen.
Vær også forberedt på at det meste av undervisningen har obligatorisk oppmøte, og forventer innleveringer av "lekser" hver uke.
Eksamensperiode er ikke nødvendigvis det samme som hjemme. Nederland bruker i hovedsak et blokksystem hvor et semester inneholder to blokker. Dette betyr at du først fullfører to fag i første blogg, for så å starte to nye fag i andre blokk. Jeg forventet for min del at dette betydde at jeg skulle ta et par eksamener i november for mine første fag, og et par eksamener i januar for mitt andre fag. Dette gikk ikke helt som jeg forventet, da jeg opplevde å ha eksamener omtrent hver tredje uke av oppholdet mitt. Dette universitetet krever at man er strukturert, og gir ikke mulighet for å starte lesingen bare noen uker før eksamen, som jeg tror er en metode flere bruker hjemme.
Les hjemmesidene til universitet godt, de har mange gode tips for alt fra bolig, undervisning, transport og annen praktisk informasjon om byen.

Undervisningsformer

Undervisning i form av forelesninger og seminarer. Alle seminar har obligatorisk oppmøte og oppgaver levert i seminar er normalt en del av den ferdige karakteren din. Forelesninger kan også i noen fag kreve obligatorisk oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Litt få muligheter innen akkurat psykologi, men ellers et høyt antall fag innen sosiale fag generelt. Høy vanskelighetsgrad på fagene og krever at man er strukturert.

Fagleg utbyte og språk

Veldig krevende faglig, men da også veldig lærerikt! Høyt språklig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Utrolig trivelig by, med et moderne universitetsområde. Ikke alltid like lett å orientere seg på campus, men universitet legger normalt til linker til google maps som hjelp, og det vil alltid være noen å spørre som gledelig viser deg i riktig retning.

Bustad

Å få seg bolig i Nederland kan være krevende. Nederland bruker et form for "poengsystem" hvor man tjener opp poeng for å være en god leietaker. Dette fører til at utleiere ofte ikke leier ut til utenlandske studenter. Vær ute i god tid og sett deg inn i bo-mulighetene tidlig. Studentboligene har kanskje ikke den høyeste standarden, men om man får muligheten til å reservere en studentbolig vil jeg anbefale dette. Det gjør prosessen veldig mye lettere, samt gir deg gode sosiale muligheter. Studentboligene har en stor andel utvekslingsstudenter og gjør det lett å komme i kontakt med andre.

Sosialt miljø

Utrolig godt sosialt miljø! Jeg har møtt så utrolig mange åpne og hyggelige mennesker blant andre utvekslingsstudenter, men også fra de lokale. Med flere barer og cafeer på campus er det lett å ha et sosialt liv både på og utenfor skolen. De fleste av utvekslingsstudentene bor i studentboliger på campus som gjør at det alltid er noen å finne på noe sammen med i enten ditt eget bygg, eller byggene rundt. Orienteringsuken var ikke så mye å skryte av, så man må nok forvente å ta litt initiativ til å bli kjent med andre på egen hånd i starten. Skolen har gode sosialkomiteer for utvekslingsstudenter, samt diverse program som også gir muligheten for å bli bedre kjent med de lokale.
ESN gruppen i Utrecht har også gjort en utrolig god jobb, og arrangert en rekke turer og arrangementer. Alt fra fest, til open mic night, quiz, matlagingskurs, kanotur, lasertag med mer. De har stort sett opp til flere arrangementer i uken som er åpen for alle.

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Man må søke fag før man kommer ned og det er viktig å sjekke hvilke tider disse fagene går - man kan ikke ha overlappende fag. Alle sykler i Nederland og de sykler over alt, man kan enten kjøpe seg en sykkel eller leie, det kan ofte være like greit å kjøpe en, for det er alltid noen som ønsker å kjøpe en brukt sykkel, det finnes facebook grupper for dette.
Det er også mange plasser i Utrecht og i Nederland hvor de ikke tar visakort, man bør derfor alltid ha kontakter på seg, eventuelt bestille et annet type kort, type maestro eller mastercard.

Undervisningsformer

På universitetet i Utrecht er det en del mer obligatoriske seminarer enn jeg var vant til fra UiB, men disse var vanligvis svært hjelpsomme med tanke på å forstå stoffet som hadde blitt gjennomgått i forelesningen tidligere i uken. Man har av og til lekser og innleveringer som skal gjøres til disse seminarene, men de tar sjeldent spesielt lang tid. Utenom dette er forelesningene ganske like som det jeg er vant med ved UiB.

Semesteret er satt sammen av to "blocks" altså har man to fag første del av semesteret, har eksamen i disse og deretter går videre til å ha to nye etterpå. Dette gjør at man kan fokusere på noen fag i stedet for å ha fire fag samtidig. De fleste fagene er også 7.5 studiepoeng.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var en del spennende emner man kunne ta, jeg tok noen psykologifag og noen andre, blant annet et økonomifag. Jeg likte de fleste fagene jeg tok. Før du ankommer er du nødt til å sette sammen timeplanen din selv, dette setter en liten begrensing på hvilke fag du tar, da du ikke kan ha to fag som overlapper i tid, men det gikk veldig fint.

Fagleg utbyte og språk

Når det kom til språket kom det seg veldig raskt, jeg hadde ikke noen store problemer verken når det kom til det sosiale eller det akademiske. Jeg er nødt til å snakke og skrive og dette blir derfor naturlig innen bare noen uker. Det jeg synes var mest vanskelig var å skrive akademiske tekster på engelsk, men dette kommer ikke til å ødelegge for mye på karakteren. Det er ofte mange internasjonale studenter i hvert fag, og alle (til og med de Nederlandske) snakker engelsk i timene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er delt opp i flere deler. Hvert fakultet har sine bygninger, og noen bygninger deles også av flere fakultet. Noen bygninger ligger inne i byen og andre ligger litt utenfor (ca 20. min på sykkel). For de som tar psykologifag kommer man til å ha de fleste utenfor byen dette kaller de "science park" eller "de Uithof." Mange studenter bor også her, og man har det mente man trenger her.

Byen Utrecht er utrolig søt, og jeg mener det også er en perfekt størrelse. Man rekker å bli kjent med byen veldig godt på de få månedene man er der selv om man ikke bor midt i byen. Det finnes mange cafeer, butikker, restauranter og uteplasser.

Bustad

Det er stor kamp om å finne seg plass å bo i Utrecht. Det er ikke nok leiligheter i forhold til hor mange som studerer der, derfor er det viktig å være tidlig ute med å lete etter noe. Man kan leie gjennom noe som heter SSH som er en organisasjon som har "studentboliger" i samme stil som de som finnes i Sammen. Disse fungerer bra, men det er konkurranse om disse og de går på få minutter når de legges ut (Dato og tid finnes på nettsiden til universitetet.) Noen reiser også ned uten å ha en leilighet og bor på hostel en liten stund før de finner noe, dette løser seg vanligvis etter en liten stund. Det finnes ulike Facebook grupper hvor man kan finne rom.

Sosialt miljø

Det er er stort internasjonalt miljø på universitet og som internasjonal student føler du deg veldig velkommen. Det finnes mange ting man kan være med på gjennom skolen, ESN og andre organisasjoner som ønsker at de internasjonale skal ha en fin tid. Man starter året med noen dager med orientering og disse hjalp veldig med å få kontakt med folk. Men folk er også veldig åpne for å bli kjent utenom disse dagene og man er alltid velkommen uansett hvem man snakker med. Det viktigste er at man selv er åpen for å bli kjent med nye folk. Vi dro på turer både i Nederland og utenfor, vi dro ut og hadde hjemmefester og vi spiste god mat.

Bachelor i historie - Haust 2019

Bachelor i historie - Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Se etter bolig tidlig! Dette kan virkelig ikke undervurderes. Boligmarkedet i Utrecht er utrolig hardt, og man bør begynne forberedelsene tidlig. Mitt utvekslingsopphold startet i september 2019. Jeg begynte å lete etter bolig allerede i april, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg undersøkte mulighetene tidlig. Mange studenter var nemlig nødt til å sove i telt i parken da de ankom i august pga. vanskelig boligmarked og fullbookede hostel og hotell!
- Det er også anbefalt å se tidlig etter eventuelle studentorganisasjoner en kunne tenke seg å delta i (dersom man skulle være interessert i det), da opptak starter tidlig. Gjennom studentorganisasjoner bygger man et stort sosialt nettverk på tvers av faglig orientering, og man blir også kjent med flere lokale studenter!
- Kjøp sykkel tidlig! Det er ikke stor forskjell på prisene for kollektiv transport, sammenlignet med Bergen, og man kan derfor spare mye penger på å sykle. I tillegg eier eller leier de aller fleste sykkel. Det er derfor også svært sosialt å sykle! Man finner mange bruktbutikker som selger second hand sykler til en billig penge. De billigste syklene selges derimot ut fort, og man bør derfor gå på jakt så snart som mulig etter ankomst.

Undervisningsformer

Undervisningsformer ved Utrecht University er varierende, men svært innholdsrikt. Det er i de aller fleste tilfeller én obligatorisk forelesning, samt ett obligatorisk seminar. Begge undervisningsformene varer i gjennomsnitt 2 timer. Seminarer og forelesninger kjennetegnes for aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte. Med aktiv deltakelse menes det at man kommer godt forberedt til hvert møte, og at man er forberedt på å delta i faglig diskusjon av pensum. Konsekvensene for å utebli er varierende, og bestemmes i hovedsak av faglærer.

Vurdering av emnetilbodet

Utrecht University har et variert og spennende studietilbud. Emnene er dynamiske og krysser ofte flere disipliner, slik at man får god innsikt og forståelse for et bredt spekter av teorier og disipliner innen humaniora. Spesielt for historiestudenter er det mange emner å velge mellom. Med emner som fokuserer på alt fra krigshistorie til kultur- eller sosialhistorie finner man noe for alle interesseområder.

Fagleg utbyte og språk

Engelskkunnskapene vil betraktelig øke etter et utvekslingsopphold i Nederland! Både utvekslingsstudenter og lokale er svært gode i engelsk, i tillegg til et høyt nivå blant forelesere ved universitetet.
Fagene er delt opp i to blokker. Den første varer september-november, og den andre november-januar. Man fullfører derfor fire emner i løpet av ett semester. Emnene velger man selv, og trenger ikke å være knyttet til hverandre. Det faglige utbyttet av å ta utveksling ved Utrecht University er derfor høyt, og man lærer mye på bare ett semester. Det stilles derimot høye krav for hver enkelt, og det forventes at man kommer godt forberedt til hver forelesning og seminar på grunn av den korte varigheten på blokkene. Det forventes at man skal kunne diskutere pensum ved hvert møte med foreleser, og at hver enkelt skal delta. Gjennom deltakelse i diskusjoner utvikler man språkferdighetene og evnen til å reflektere kritisk omkring pensum. Dette kan ved første blikk virke skremmende og svært annerledes sammenlignet med praksisen ved UiB, men jo raskere man kommer inn i gode arbeidsrutiner jo lettere og mer naturlig blir det å skulle diskutere pensum i plenum.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en utrolig spennende og vakker studentby, og en by som er svært lett å bli glad i. Det humanistiske fakultet er plassert midt i hjertet av byen med røtter fra middelalderen. De fleste forelesninger er plassert rundt, eller i, biblioteket, men også i vernede bygninger rundt omkring i gamlebyen. I tillegg til flotte omgivelser finner man også restauranter, barer og kafeer på hvert hjørne. Utrecht er en svært dynamisk by, med omtrent alt man skulle trenge eller ønske plassert midt i sentrum. Alt er bare en gåtur eller kort sykkeltur unna.
For studenter utenfor humaniora foregår undervisning bare en kort sykkeltur utenfor sentrumskjernen. Også her finner man et svermende studentmiljø, med et flott, stort bibliotek, kafeer, food trucks på hvert hjørne og studenthjem.

Bustad

Det er mange studenter i Utrecht, noe som blir åpenbart når man prøver å få tak i bolig. Det er derfor anbefalt å være så tidlig ute som mulig å begynne å lete etter bolig. Dersom mulig vil jeg anbefale å registrere seg ved SSH student housing, men vær obs på frister da de opererer med førstemann til mølla prinsippet. Jeg vil også varmt anbefale studentbolig gjennom SSH. Gjennom studentbolig får man et større sosialt nettverk enn gjennom å leie på det private boligmarkedet. Alle leilighetene er plassert i Science Park som er en 15 minutters sykkeltur utenfor sentrum. I området finner man også studentbarer og kafeer hvor man blir kjent med andre internasjonale studenter.

Dersom man ikke skulle klare å skaffe seg bolig gjennom SSH vil jeg anbefale å se etter Facebook grupper for studenter ved Utrecht University, da det ofte blir lagt ut leilighetsannonser der.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Utrecht er svært inkluderende og åpent. Det er mange utvekslingsstudenter i Utrecht, og de aller fleste er åpne og interessert i å møte nye mennesker. Det er mange studentorganisasjoner å velge mellom i Utrecht. Spesielt sportsklubber er svært populært blant studentene. Et annet alternativ for de som ikke er like sportslige er å bli medlem av ESN. Disse arrangerer ofte turer, middager og arrangement for internasjonale studenter, noe som gjør at man blir kjent med mange fra ulike sosiale og faglige bakgrunner. I tillegg er skolen også en stor sosial møteplass. Seminargrupper er ofte små, slik at man blir kjent med hver enkelt. Majoriteten i engelskspråklige fag er utvekslingsstudenter, og det er derfor ikke mye som må til for å bygge nettverk. Bare spør om å ta en kaffe eller spise lunsj sammen, og man får et garantert ja!

Bachelor i historie _ Haust 2019

Bachelor i historie _ Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man drar er man nødt til å ha skaffet seg bolig, særlig i Utrecht, der boligmangelen for studenter er et reelt problem. Det er også viktig at alt av skjemaer som skal fylles ut og kontrakter og avtaler som skal skrives under på er ferdige, da dette fort kan glemmes når man ankommer. Vær ekstra varsom med informasjon som skal til flere instanser, som for eksempel informasjon som skal både til lånekassen og til universitetet, da jeg og de fleste jeg kjenner har hatt problemer med å få denne informasjonen gjennom uten å måtte sende flere mails til begge institusjoner og be om prosessering av søknad, til tross for lovet automatisering. Sjekk også at alt stemmer hver gang! Personlig har alle avtaler eller skjemaer jeg har mottatt hatt feil datoer på dem (inkludert denne rapporten), så alt må sendes tilbake og oppdateres, og dette er studentens eget ansvar å få fikset.

Undervisningsformer

Universitetet i Utrecht har hatt et svært godt undervisningsopplegg i min erfaring, der det har blitt lagt opp til både inngående forelesninger og seminarer for å bedre fagutbyttet mest mulig, og for meg har dette fungert svært godt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var et variert tilbud med fag, og det var også svært spennende tilbud, med eksperter i sine felt som underviste.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet av utvekslingen var på forhånd det jeg antok kom til å lide mest til fordel for det sosiale, men i etterkant opplever jeg at jeg har hatt et enormt faglig utbytte, overraskende nok. Ekspertisen til de som har koordinert fagene har ledet meg til å finne flere faglige felt jeg gleder meg til å utforske videre. Universitetet i Utrecht ble introdusert som et universitet av høy kvalitet, men det har faktisk overgått forventningene.

Universitetsområdet og byen

Byen ble framstilt som studentvennlig, og det er den absolutt. Både den og universitetsområdene har store variasjoner i tilbud, fra mange leseplasser og lesesaler til en mengde kafeer, restauranter og utesteder; alt en student trenger for å trives! I tillegg er den sentralt plassert i landet, med mye transportmuligheter.

Bustad

Bostad var som forventet. Verken fantastisk standard eller forferdelig. For en midlertidig periode fungerte det veldig bra, og det manglet ikke på noe.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig preget av nærværet av internasjonale studenter, og er svært flerkulturelt og aktivt. Dette er på den ene siden flott, siden alle som ankommer er i samme båt og like interessert i å skape et sosialt nettverk, men på den andre siden blir tilværelsen svært farget av dette, og lokalkulturen kan bli vanskeligere å komme inn i eller oppleve. For min del var ikke dette et problem, men jeg anbefaler de som ønsker å oppleve en fremmed kultur på autentisk vis å velge en by med et mindre internasjonal miljø.

2019 VÅR BAMN-DVIT

2019 VÅR BAMN-DVIT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Utrecht er en kjempeflott studentby som er vel verdt å reise til!
På forhånd er det lurt å lese alt av mail fra både universitetet i Norge og i Nederland. Spesielt viktig når Universitet i Utrecht gir informasjon om hvordan man skaffer seg studentbolig. Anbefaler å sette seg inn i dette tidlig da det er et veldig vanskelig boligmarked i Utrecht.


Det er også lurt å skaffe seg sykkel relativt tidlig da denne vil komme godt til nytte. Da kan man enten kjøpe eller leie sykkel. Hvis man ønsker å leie så har Swapfiets en veldig god deal. Her kan man leie sykkel på måndelig basis til en grei pris, og hvis den skulle bli ødelagt vil de fikse den eller gi deg en ny samme/neste dag. Hvis man kjøper sykkel er det lurt å kjøpe en brukt sykkel og to goder låser, da sykkeltyveri er veldig vanlig i byen.
Vil nok mest anbefale å leie sykkel, da man slipper stresset med å måtte selge den før man drar igjen. Det kan også ofte være billigere å leie enn å kjøpe.


Når det kommer til fagene er det lurt å sette seg inn i de gjerne uken før man begynner eller første uken. Dette vil gjøre studiehverdagen mye lettere og mer oversiktlig. De fleste fagene kommer med en "kursmanual" hvor det står alt av informasjon man trenger å vite: forelesningstimer, seminarer, obligatoriske oppgaver, kontaktinformasjon til foreleserne, eksamensinformasjon, etc. Foreleserne forventer også at man har lest denne manualen på forhånd.

Vær også med på alt av sosiale arrangementer i begynnelsen, spesielt fadderuken, da det gir gyldne muligheter for å treffe mange koselige folk!

Undervisningsformer

På universitetet i Utrecht er året delt inn i fire blokker, to hvert semester. Vanligivis har man da to 7.5 poengs fag i hver blokk. Mange av fagene har veldig lik oppbygging som i Norge med 1-2 forelesninger og 1-2 seminarer i uken. Den største forskjellen mtp undervisning er kanskje at studentene forventes å være litt mer aktive under forelesningene enn det man er vant til hjemme.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet hadde et greit tilbud av emner. Det kunne være litt vanskelig å finne ut hvilke fag som var mulig for utvekslingsstudenter å ta, spesielt hvis man ønsket å ta 1-2 fag på et annet fakultet. International Office er veldig behjelpelige med å svare på spørsmål, både før og under oppholdet, så hvis man har tvil om emne-sammensetningen man har valgt så kan de svare på alt man har av spørsmål.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte selv en del fag som ikke hadde så mye med min studieretning å gjøre, men som jeg allikevel syntes virket interessante. Jeg fikk dermed en bredere tverrfaglig kompetanse enn jeg ellers ville hatt.

Fagene var bra lagt opp og man lærer mye. Dette også fordi det var flere vurderinger gjennom hele semesteret, så man må jobbe litt jevnt og trutt hele tiden (også fordi man kun har fagene i ca. 9-10 uker, så eksamen kommer veldig brått på). Nederlendere er også veldig flinke i engelsk, så det var sjelden noe problemer med det.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en veldig sjarmerende by. Det regnes for å være en studentby, så man merker fort at det er ganske mange unge folk der. Det finnes også mange kule kafeer og barer rundt om i hele byen, og mange fine smågater man kan utforske. Det er veldig lett å komme seg rundt med sykkel overalt, men kollektivtransporten fungerer i grunn også greit. Utrecht ligger veldig sentralt i landet, så det er enkelt å dra på dagsturer rundt til andre byer og oppleve mer av landet.

Universitet har to hoved-campus, ett som ligger i byen og ett som ligger ca. 20min utenfor.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne seg et sted å bo i Utrecht (til og med for nederlenderne). Det er stor kamp om boligene og mange på det private markedet leier ikke ut til internasjonale studenter. Det er derfor lurt å prøve og få bolig gjennom SSH, en organisasjon som tilbyr studentboliger både på campus og rundt om i byen. Disse rommene forsvinner fort da, oftest innen 5-10 minutter etter at det er åpnet for registrering, så her må man være rask om man skal få et rom. Universitetet er veldig flinke til å sende masse informasjon om dette på mail i forkant.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter i Utrecht, så det er lett å bli kjent med mange nye folk. ESN arrangerer også flere eventer (fadderuke, dagsturer, quiz, musikkvelder etc.) gjennom hele semesteret hvor man kan treffe nye og gamle kjente hele tiden.
Det er litt vanskeligere å bli kjent med nederlendere da de ofte er veldig opptatt med både studier og egne studentorganisasjoner.

2019 VÅR BASV-SØK

2019 VÅR BASV-SØK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet gir mye informasjon i forkant av avreise når det gjelder registrering av fag, finne sted å bo, osv. Utenom det kan det være lurt å skaffe seg sykkel så fort som mulig. Alle sykler, og jeg vil anbefale å leie sykkel fra Swapfiets, de fleste leier disse og det er billig og god service. Det er også veldig gode togforbindelser i Nederland som gir gode muligheter til å reise rundt i landet til andre byer. Tog er ganske dyrt, så jeg vil anbefale å ha et abonnement på ns.nl der man bruker et kort til all offentlig transport og får 40% på alt utenfor rushtider.

Undervisningsformer

Jeg hadde fag både på Social Sciences fakultetet og Economics fakultetet, og i hvert av mine fag hadde jeg i gjennomsnitt en forelesning og ett seminar i løpet av uken. Semesteret er delt opp i to blokker, og det vanlige er å ha to fag i hver blokk, så selve forelesningene og seminarene tok lite tid. Mye tid gikk allikevel til arbeid med fagene på egenhånd og i grupper. Jeg hadde flere gruppeprosjekt som var en del av vurderingen i alle mine fag, både i form av presentasjoner og innleveringen. Seminar var obligatorisk, mens forelesningene var for det meste ikke det, men allikevel lurt å stille opp. Jeg opplevde at jeg i mye større grad ble tvunget til å henge med på pensum hver uke, og det var mer jeg måtte sjonglere selv om jeg kun hadde to fag av gangen, men etter hvert ble jeg vant med det og hadde mer enn nok av fritid.

Vurdering av emnetilbodet

Det tilbys mange fag, og det er også mulig å ta fag ved et annet fakultet slik som jeg gjorde. Det er allikevel en kabal å velge fag da fagene kun tilbys i en av totalt fire blokker i løpet av året. I tillegg går hvert av fagene i en bestemt 'time slot' som man må passe på at ikke kræsjer, og jeg passet også på å velge fag som ikke gikk på fredager, slik at jeg hadde langhelg hver uke. Universitet gir nok av informasjon om oppmelding til fag og er behjelpelige på mail, så selv om det tok litt tid så hadde jeg ingen problemer.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var interessante og jeg lærte mye. Kvaliteten på nederlandske universiteter er god selv om jeg opplevde at pensum var lettere enn hjemme. Alle fagene gikk på engelsk, og nederlendere er generelt veldig flinke i engelsk, så språklig var det ingen problemer.

Universitetsområdet og byen

Byen er Nederlands fjerde største selv om selve sentrum er forholdsvis konsentrert og ikke veldig stort. En veldig koselig by med veldig mye liv og mye å finne på. Har besøkt flere andre nederlandske byer, og foretrekker uten tvil Utrecht. Universitetsområdet er litt spredt over byen - campus ligger ca. et kvarters sykkeltur utenfor sentrum der mange fakultet holder til. Noen fakultet, blant annet juss og økonomi, holder også til i sentrumsområdet, men alt er innen sykkelavstand. På campus ligger også mange av studentboligene, så det er veldig sosialt og praktisk å bo på campus.

Bustad

Det er lurt å være ute i god tid når man skal lete etter bolig, i Utrecht er det veldig høy etterspørsel etter boliger for studenter, og spesielt for utvekslingsstudenter kan det være vanskelig å finne sted å bo uten at det blir veldig dyrt. Det tilbys studentboliger for korttidsopphold som universitetet informerer om i forkant, men disse går veldig fort så det er viktig å følge med på informasjonen man får for å sørge for at man er klar når disse blir tilgjengelig. De fleste utvekslingsstudentene bor i disse boligene, og det er både vanskelig og dyrere å finne noe privat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er kanskje det jeg har vært mest fornøyd med. Fakultetet her nede hadde orienteringsdag allerede første dagen jeg kom og det var hovedsakelig der jeg ble kjent med mine venner der nede. Erasmus Student Network hadde også en fadderuke en uke inn i oppholdet som jeg vil anbefale å melde seg på, og det er mange arrangementer i løpet av semesteret, alt fra helge- og dagsturer til mindre arrangementer på kveldstid. I Utrecht er det veldig mange utvekslingsstudenter og alle er veldig åpne for å bli kjent, reise, være sosial og ha det gøy!!

VÅR 2019 BAMN-GEOVIT

VÅR 2019 BAMN-GEOVIT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser er det viktig å være rask å finne bolig. Utrecht sliter med lite studentboliger så det beste er å være klar når studentboligene til SSH (liknende SIB) slippes. De blir reservert på få minutter så her gjelder det å sitte klar! Hvis ikke er det også mulig å finne noe selv, men det er også flere som reiser og bor på hostel første uken, så får de hjelp gjennom universitetet med letingen etter bolig.

Skaff deg sykkel så snart som mulig. Det er mulig å leie sykkel per måned hos et selskap som heter swapfiets, da er det bare å avslutte leieavtalen en måned før en reiser hjem, så slipper en å måtte selge sykkelen i en allerede stressende tid. Dette selskapet reparerer også sykkelen gratis dersom noe skulle skje: alt fra punktering til ødelagte bremser så kjører de til deg å fikser/gir deg ny sykkel. Det er selvfølgelig også mulig (og sikkert litt billigere) å kjøpe sykkel av noen på campus, men da risikerer du ekstra utgifter med reparasjon.

Karaktersystemet er noe knotete, og ofte er det ulike regler i de ulike fagene om innledende tester til eksamen, og hvor høy karakter du må ha for å få ta siste eksamen, så ville alltid lest gjennom fagets introduksjon (som de legger ut på blackboard, tilsvarende mittuib) dersom du scorer lavere enn 5.5 på en av prøvene eller innleveringene tidlig i semesteret.

Dersom du studerer geologi eller geografi er EGEA en studentorganisasjon for deg. Her møter du geografi- og geologi- studenter fra alle kanter av Europa og de organiserer mye kjekke arrangementer - alt fra "monthly drinks/dinners" til utflukter til kule byer i Nederland. Det samme gjør ESN - Erasmus Student Network, som er for alle utvekslingsstudenter på tvers av studier.

Undervisningsformer

Ved universitetet deles semesteret inn i 2 blokker med to fag på 7.5 studiepoeng i hver blokk. Hvor mange forelesninger og seminar varierer fra fag til fag, men det er gjerne 2-3 ganger i uken.

I fagene vurderes du vha. deltakelse, innleveringer, presentasjoner og mindre tester, hvor mange av hver og hvilke varierer fra fag til fag men det står ofte beskrevet i emneguiden på hjemmesiden til universitetet omtrent hvor mye vektlegging er på hvilken vurderingsform.

Det brukes ulike undervisningsformer, men mest forelesninger og seminar. Jeg opplevde også debatt, rollespill og øvelser som undervisningsform i ulike fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det tilbys flere geologiemner på vårsemesteret på engelsk, men utvekslingsstudenter prioriteres ikke for fagene som har felt, og mange av fagene som tilbys blir ikke godkjent av UiB da de er veldig like fag du allerede har tatt. Det er allikevel ikke problem å finne interessante fag dersom du er villig til å sjekke ut fag ved andre fakultetet - de har flere emner som er multidisiplinære.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte varierer veldig i emnene. Jeg opplevde både utrolig gode og noen dårlige forelesere, men fordelen er at det ofte er flere enn en professor som foreleser i hvert fag og flere gjesteforelesere fra bedrifter i emner jeg tok. Overalt ble derfor faglig utbytte relativt bra.

De fleste forelesere og fagansvarlige er svært gode i engelsk, og enkle å forstå i en forelesning. Det er en tilvenningssak å skrive essays og rapporter på engelsk, men det er alt i alt en kjempegod øving i akademisk bruk av engelsk. De fleste professorene hadde også forståelse for at det kunne være vanskelig å skrive på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Det er universitetsbygg i hele byen, men hovedcampus, altså fakultet for geografi, geologi og andre vitenskapelige fag osv ligger omtrent 15 minutter med sykling fra sentrum. Campus er veldig fint med flere moderne bygg, stort bibliotek med mange leseplasser og botanisk hage på området. Det er også busstopp på to sider av campus hvis du bor nærmere sentrum eller lengre ute, men også sykkelparkering under flere av byggene.

Utrecht er en nydelig by med mye historie, fine bygg og hus, og mange små kanaler. Anbefales å spise lunsj eller middag på restaurant ved kanalen, leie kano eller båt og se byen fra kanalen. Anbefaler også å ta en eller flere "free walking tours" i denne byen, man kan finne tid og sted på facebook. Disse har ulike temaer, bl.a. middelalderen og 2. verdenskrig, og lokale folk viser de viktige stedene i Utrevht

Bustad

Jeg bodde i studentbolig i bygget Cambridglaan på campus. Det finnes flere ulike slike bygg på campus. Jeg bodde i en leilighet med 2 andre og hadde stor plass. Store rom, og bra fasiliteter. Maks 5 minutters gange til forelesning, 15 minutters sykkeltur inn til sentrum. Billig matbutikk 10 min unna med sykker, eller SPAR (noe dyrere) på campus 2 min fra utgangsdøra.

Sosialt miljø

Utrolig bra miljø blant utvekslingsstudentene her. EGEA og ESN er begge gode studentorganisasjoner som arrangerer mye bli-kjent-arrangementer i begynnelsen og flere kjekke turer og arrangementer resten av semesteret. Det var aldri et problem å ikke ha noe å gjøre da enten organisasjoner eller andre studenter inviterte med på turer, fester, middager og liknende.

Ble ikke kjent med mange nederlandske studenter, mest sannsynlig fordi de liker best å være med hverandre, slik som mange er i Norge. Alle de nederlandske jeg havnet på gruppe med i ulike fag var allikevel utrolig åpne og hyggelige da vi jobbet sammen. Ellers var de nederlandske studentene utrolig greie i forvirringen i begynnelsen da jeg lette etter riktig bygg eller rom for forelesning.

2019 VÅR BAMN-GEOVIT

2019 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Velg nyttige fag er mitt best tips, du skal faktisk gå i forelesningar osv, så er greitt å ta noko som interesserar deg.
Det er greit å vite at karaktersystemet i Nederland var annsleis enn heime, det går frå 1-10, der dei sei 9 er for lærerar og 10 er for professorar.
Studentforeiningar er svært populært i Utrecht, dette gjeld ihvertfall Utrecht University. Dei arrangerar helgeturar, internasjonale middagar osv. som gjer det lettare å bli kjent med mange som studerar det same som deg.

Det viktigaste transportmiddelet ditt i Nederland blir ein sykkel, anbefalar å kjøpe ein om du skal studere to semester, men du kan fint leie om du studerar eitt semester. Swapfiets har gode tilbod (ca 13 euro per mnd).

Undervisningsformer

Undervisning vil variere etter kva emnener du tar. Eg hadde emner med system som var svært likt UiB, men også emner som minna meir om vidaregåande med veldig aktive forelesningar og seminar. Det er vanleg med 1-2 forelesningar i veka + 1-2 seminar per emne. Arbeidsmengde vil variere etter om det er eit 1, 2 eller 3-års emne.

Emna på universitetet er som oftast 7.5 studiepoeng, og semesteret er delt opp i to blokker der ein tar 15 studiepoeng i kvar blokk. Den første blokka går fra februar til byrjinga av april, og den andre blokka fra seint april til slutten av juni. Det er vanleg med ei veke eller to med ferie mellom blokkene.

Eg opplevde eksamen mykje lettare enn heime sidan mange av emna har mappevurdering, framføringar, prosjekter, essay, og kanskje ein endeleg eksamen. Endeleg eksamen kan ofte bestå av mindre enn 30% av karakteren. Dette gjer at ein må jobbe jamnt, men ein kan i gjengjeld ta det litt meir med ro i slutten av kvar blokk.

Vurdering av emnetilbodet

Ein får tilsendt informasjon om kva emner ein kan ta på forhånd. For geovitskap er tilbodet lite i forholdt til kva UiB har, men ein klarer å finne noko for kvar ein smak. Sjølve tok eg eitt førsteårsemne, eitt andreårsemne, og to tredejårsemner, dette gjor at eg fekk stort utbytte av emna eg tok, men det blei ikkje for krevjande heller.

Fagleg utbyte og språk

Alt av undervisning foregår på engelsk, vanskeligheitsgrad på språket vil variere etter vanskeligheitsgrad på emnet. Personleg føler eg at eg har fått stort fagleg utbytte av emna eg tok. Studentane her har eit heilt anna perspektiv enn meg, noko som gjor at diskusjonar i seminar bleir mykje meir fagleg interessant.

Universitetsområdet og byen

Campus er som ein liten by i seg sjølve som ligg 15 min frå sentrum, og er veldig fin og moderne. Utrecht er ein utruleg koselig by, det er alltid noko som skjer. Byen er omtrent på størrelse med Bergen. Utrecht ligg i hjartet av Nederland som gjer at du kan reise til storbyar som Rotterdam, Haag, og Amsterdam på 30-40 minutter med tog. Anbefaler å skaffe seg eit OV-kort (kollektiv transport kort) så fort som mogleg, dette kan du skaffe på togstasjonar. Alt i Nederland blir målt i sykkelavstand, noko som er greit å få med seg.

Bustad

Søk. Bolig. Tidlig. Ver ute i god tid, og søk gjerne med SSH student housing. Om ein ikkje får tilbod med SSH kan ein finne privat, dette blir då ofte kollektiv. Personleg bodde eg i kollektiv, betalte 4200 kr per mnd med alt inkludert. Mange av nettsidene for å søke på boligar må ein betale for å få tilgang til, men det finns og mange facebook-grupper. Det er veldig stor konkurranse om bolig, noko som er greit å vere klar over.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært heilt fantastisk! Både ESN og studentforeinigar arrangerar aktivitetar og events heile tida, så det er alltid noko å finne på. Alle eg har møtt på har vært utruleg kjekke, og man får (klisjé) venar for livet! Om ein syns slikt er skummelt vil eg uansett anbefale å bli med på eit par aktiviteter, det vil gjere opphaldet mykje betre, og ein møter studentar i same posisjon som deg.

2019 VÅR BAMN-GEOVIT

2019 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne tidlig å lete etter bolig. Det er veldig vanskelig å finne bolig i Utrecht, spesielt hvis du ikke har muligheten til å møtes. Hvis du ikke har bolig før skolestart så er det også normalt. Forståelig ikke optimalt men det er fult mulig å finne en bolig når du kommer dit. Andre tips er å spart opp litt penger før en drar på utveksling. Ikke bekymre seg for å ikke bli kjent med andre. Hvis du deltar på noen av arrangementene så vil du finne en venn eller flere.

Undervisningsformer

Undervisningen går på engelsk, men de kan til tidere bruke litt nederlansk. F.eks hvis du ønsker å ta GIS fag vil alt av mapper på nett være på nederlansk. Det pleier å ordne seg etter som de ber deg jobbe sammen med andre som er nederlansk. Undervisningen varierer veldig på faget. Noen fag har større krav enn andre. Noen fag krever mye lesing av artikler, så være forbered på mye lesing. De deler ofte opp faget med ulike vurderinger og ulik prosent andel. Det trengs en 5,5 for å kunne stå, men får du lavere på prosendeler lavere enn 40% og har over på alt annet er det ikke et problem.

Vurdering av emnetilbodet

De deler året inn i to blokker. Du vil derfor ta totalt 4 fag på et semester. Første blokken hadde et ganske bra utvalg mens andre blokken var litt vanskeligere å velge. De har litt geologifag men vil si at de fleste er mer rettet mot geografi.

Fagleg utbyte og språk

Du får mye øvelse på å både snakke og skrive engelsk. Stortsett snakker du engelsk hver dag. Hvis ønsket arrangeres det også nederlandske kurs, slik at en kan lære det mest grunnleggende.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er delt i to. En del tilhører sentrum mens resten ligger litt utenfor byen i et campus område. Hvor forelesning foregår avhenger av hvilke fag du tar. De har også bibliotek med masse leseplasser på begge steder. Det kan være litt forvirrende hvor de ulike byggene ligger på campus området, men med google og skole appen så finner du det til slutt.

Byen er veldig sjarmerende og har masse å tilby. Byen har alt du trenger av butikker. Du trenger altså ikke dra til Amsterdam for å finne det du er ute etter. De har til og med IKEA. Jeg vil personlig si jeg foretrekker Utrecht framfor Amsterdam.

Bustad

Det er veldig vanskelig å seg en bolig her. Hvis du ikke får bolig via skolen så vil jeg anbefale å begynne med en gang å lete etter bolig. Jeg måtte reise ned 2 uker før skolestart for å gå på visninger. De liker best å kunne møte med potensielle leietakere ansikt til ansikt. Hvis du ikke har muligheten til det er Kamernet.com eller facebook bra sider for å prøve å få kontakt med andre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er helt fantastisk. De arrangerer bli kjent dager og uke i begynnnelsen av semesteret. Det vil jeg anbefale å bli med på. ESN har utrolig mange kjekke event i løpet av semesteret. For de som studerer geologi eller geografi har du også Egea som er en sosial forening for de som studerer geografi. De arrengerer også bli kjent dager og har et kontor der du kan chille og de selger veldig billig tosti (tost). Vil virkelig anbefale å bli kjent i den kretsen for de blir da kjent med andre internationale geologi/geografi studenter.

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Utrecht er en livlig studentby i midten av Nederland med mer enn 70 000 studenter fra hele verden! Livet i Utrecht er aldri kjedelig, og du vil ikke angre dersom du velger å reise hit.

Fadderuken i Utrecht er arrangert annerledes enn på UiB. Man har ikke samme faddergruppe gjennom uken, men bytter gruppe for hvert arrangement. Dette er en fin måte å møte nye folk hele tiden. Noen av arrangementene blir organisert av universitetet, andre av fakultetet, BuddyGoDutch og Erasmus Student Network (ESN). Før semesterets start vil man få god info om de ulike arrangementene fra universitetet. Introduksjonsdagen på fakultetet og universitetet er mer livlige enn på UiB. Mitt tips er å møte opp på alt og ikke være redd for å snakke med folk, alle er i samme båt.


Ikke utsett å søke etter bolig!


Husk å lese gjennom all info du mottar av UU. De gir mye god og nyttig informasjon. Dersom du leser gjennom dette og ser på deres nettsider vil det være få overraskelser. Et tips er å passe på at man ikke har søkt på fag i samme timeslot, man mottar mer info om dette fra UU.


I Nederland er et semester delt i to blokker, der man tar to fag på 7,5 poeng hver blokk, så man ender opp med å ta 4 ulike fag på 7,5poeng. Vårsemesteret varer fra februar og ut juni. Alle datoer med forelesninger og vurderinger blir publisert i Course Manual.


Utrecht har Nederlands største togstasjon, og dermed svært god togforbindelse til andre land. Vær tidlig ute for å sikre deg de billigste togbillettene. Sjekk ut Flixbus for billige bussbilletter. Fra Utrecht tar det 3 timer til Belgia, og 5 timer til Paris. Resten av Europa er også lett tilgjengelig.


Lei sykkel gjennom Swapfiets, koster ca 12eur/mnd, og man får ny sykkel gratis innen 24timer dersom noe blir skadet eller ødelagt. Utrecht er kåret til verdens beste sykkelby og man bruker sykkelen overalt. Ta med regnklær! Jeg lot regnjakka ligge igjen i Bergen, men endte opp med å kjøpe ny i Utrecht. Det kan blåse og regne mye, MEN det kan også bli veldig varmt- over 30 grader og sol! Husk derfor å ta med badeklær da hvite sandstrender er kun 1 time unna.

Last ned Whatsapp. All kommunikasjon foregår der, både når det gjelder oppgaveskriving og sosialt.


Parnassos er et kulturelt senter i Utrecht der man kan melde seg på mange ulike kurs. Jeg gikk på Samba kurs og det var utrolig gøy, ANBEFALES! Man kan også ta kurs i andre danseformer, men også tegning, skuespill, instrument, vokal, osv. De har en utfyllende nettside med informasjon om kurs, påmelding, osv.

Menneskene i Nederland er kjente for å være direkte. Ikke bli lei deg om du blir kjeftet av en fremmed på toget. Det kan hende du sitter på stillekupe! Generelt er det vanlig å snakke med fremmede på butikken, på bussen eller gata. Si i fra at du ikke forstår, så vil vedkommende bytte til engelsk. Kommunikasjon på engelsk er ingen problem. ALLE snakker engelsk!


Undervisningsformer

Undervisningen var veldig godt planlagt og gjennomfør. I alle fag hadde jeg forelesninger og seminarer, i statistikk hadde jeg i tillegg tutorials og workshops der vi jobbet aktivt med oppgaver i SPSS. For alle forelesningene var det 2-3 vitenskapelige artikler man skulle lese. På forelesningene ble ukens tema gjennomgått, og artiklene ble brukt som empiri. Til seminarene måtte man fordype seg videre i litteraturen ved å svare på ukens spørsmål, som ble så diskutert på seminaret. De første ukene virket arbeidsmengden enorm, men det er viktig å lese nøye gjennom Course Manual for å få et innblikk hva som er obligatorisk, og hva en må gjøre kun for å ha rett til resit dersom man stryker i faget. Dersom man gjør alt kan man forvente å få toppkarakter (8 eller 9).


Undervisningen generelt er veldig lagt opp til eksamen. Det er vanlig med Multiple Choice som eksamensform der det ofte stilles spørsmål fra forelesningene. På denne måten føles det mer som VGS. Det kan være lurt å høre med de nederlandske studentene, eller seminarlederen, om hvordan "rykte" faget har. I noen av fagene var det mellom 40-20% prosent som strøyk (lavere karakter enn 5.5), da kan det være lurt å forberede seg ekstra. Dersom man har normal innsats så står man, og ingen jeg kjenner har strøket i et helt fag. Dersom man er uheldig, så er det retake 1-2 uker etter ordinær eksamen. Generelt sett er det flere vurderinger i et fag enn på psykfak i form av innleveringer, papers, presentasjoner som alle veier inn på den endelige karakteren. Med andre ord så er mappevurdering vanlig, noe som har gått veldig greit, fordi man aldri har en lang og kjedelig eksamensperiode. Den totale arbeidsmengden blir mer jevnt fordelt.Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok fag på Faculty of social and behavioral sciences. Det er mange interessante emner man kan velge mellom. jeg måtte velge de emnene som ble forhåndsgodkjent, men var godt fornøyd med disse! Mange av fagene er tverrfaglige. I mitt tilfelle lærte jeg om helse, kultur og sosiale relasjoner fra psykologisk, sosiologisk, historisk og filosofisk perspektiv. Dette var veldig faglig stimulerende.

Fagleg utbyte og språk

Fagene føltes dagsaktuelle, interessante og engasjerende. Jeg lærte utrolig mye og faglig utbytte var utrolig høyt! I de fagene jeg tok var det et stort fokus på å ha en oppdatert og engasjerende undervisningsform.

Det kan virke som det er mye skolearbeid og vanskelig å gå på universitetet i Utrecht. Ikke la deg skremme av det, fordi alle klarer seg helt fint med normal innsats.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er kjent som "den lille Amsterdam". Det er folk i hver eneste gate, og byen er levende, med mange kafeer og gode shoppingmuligheter. Det er en kultur i byen for å møtes ute, enten det er på uteservering eller i parken. Om våren er det mange små festivaler i byen og parkene. Samtidig kan man få en småbyfølelse i Utrecht på grunn av kanalene, de typiske husene og trange gatene. Universitetsområdet ligger utenfor bykjernen med god sykkel og bussforbindelse. Det er stort, fint og moderne.

Bustad

Utleiemarkedet i Utrecht er svært presset, og det er vanskelig å finne bolig på egenhånd, men alle finner et sted tilslutt. Man kan leie bolig via SSH rundt Campus. Boligene er av varierende standard. Johanna er den nyeste bygningen og minner om Grønneviksøren. Vær pålogget i god tid dagen SSH legger ut boligene for leie. Kampen om rommene er stor! Å leie privat rom gjennom SSH koster rundt 400/500 euro. Rom med dårligere standard, eller som man må dele, er billigere.

Dersom du ikke får rom gjennom SSH, finnes det utrolig mange grupper på Facebook der folk leier ut rom eller ser etter hybel (feks Kamer in Utrecht). Bli med på alle disse! Publiser en status på gruppa, gjerne med bilde, der du forteller litt om deg selv. Folk er hjelpsomme, men pass på for scam. En annen ting man burde se etter er at det er mulig å "registrere" seg på rommet. Dette er noe Utrecht kommune krever dersom man skal bo der lengre enn 5mnd. Man får god informasjon om registrering og hjelp til dette av UU når man ankommer.

Det private markedet kan være dyrt, spesielt hvis man vil bo alene, rundt 800/900 euro. Jeg var heldig og fant bolig gjennom byrået Holland2Stay. Jeg betalte 525eur/mnd for privat hybel med litt utenfor sentrum. Det var veldig høy standard med absolutt alt inkludert.

Hvis man ikke får seg et sted å bo før man reiser, kan det være lurt å booke rom på hostell. Stayokay hostel ligger midt i Utrecht sentrum og kan være en super mulighet for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter da mange velger å bo der den første dagen, eller til de finner seg et sted å bo. Alle fant seg et sted til slutt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utrolig bra! Med så mange utvekslingsstudenter er det umulig å ikke bli kjent med noen. Du kommer til å bli invitert på utallige fester, sammenkomster, dagsturer, helgeturer, osv. Bli med på så mye gøy som du orker. ESN arrangerer mange aktiviteter og utflukter, var på ingen av utfluktene da det rett og slett ble for mye annet å gjøre på! Det er et stort internasjonalt miljø i Utrecht, og man vil bli kjent med folk fra mange ulike land inkludert Norge. De nederlanske studentene er ikke like involvert i det internasjonale miljøet, men god måte å bli kjent med nederlandske studenter er å danne gruppe med dem ifht oppgaveskriving eller lignende. Alle jeg var på gruppe med var flinke og nysgjerrige.

VÅR 2019 ZDG-MNFAK

VÅR 2019 ZDG-MNFAK

14.11.2018 - 30.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

The most important thing you will have to organise many many months in advance will be housing! Housing in Utrecht is very scarce and also very expensive, so you may have to share an apartment with many other students. The university only has a limited number of student rooms available and you will have to apply right on time to get a chance of renting one of those. Be very aware of scamming through the internet. Many posts in "room/house hunt" groups on Facebook or elsewhere are fake. Never ever make any payments via links in the internet, even if it looks like a legit website. In my first month I was scammed by booking a room through AirBnB that did not exist. Even the AirBnB website can be completely copied and fake. So, the only safe way of paying is Paypal, in my opinion.
Utrecht is not the only city you can live in because there is good public transport. You can also look for accomodation in Zeist, Nieuwegein, Amersfoort, for example.

Undervisningsformer

There will be time slots for each course and you will have optional lectures and obligatory practicals. The practicals range from laboratory work to field work, computer practicals, and hands-on practicals. There will also be seminars with student presentations and discussions, as well as guest lectures. My courses also contained some trips to museums and other research institutions.

Vurdering av emnetilbodet

I studied at the GEO Department and they had a very good choice of courses. The courses are structured very well and you will get to learn a lot very quickly. You will basically have to study and hand in group or computer practical assignments every week and also pass a mid-term exam. At the end of the course you will need to not only pass the final exam, but also hand in an essay, and give a presentation. You will be very busy with coursework and there is no break between the time periods, except for a week for Christmas. Be prepared for your courses to be intense and demanding.

Fagleg utbyte og språk

The courses will be taught in English and you will have a lot of help from teaching assistants. In the Netherlands, almost everyone speaks good English and also some German.

Universitetsområdet og byen

Utrecht is a lovely town with a very touristic city centre that is decorated with several romantic canals. It is a good place to go out to have food and it also offers a lot of shops for a stroll through town. On the weekends you can also get a free tour of the city from Domplein.
Utrecht is very busy at times, but you will always find a small café where you can relax. There is also a nice boulder hall, called Sterk. Around Utrecht you will find beautiful polder areas, completely flat and very nice for long bike tours. You can take a train and visit Amsterdam within 30 minutes. Within 1 hours by train you can reach many other Dutch cities and also the coast.
If you get the chance, try to experience King's Night and also King's Day in Utrecht. The whole city celebrates from the evening of 26 April until the afternoon of 27 Aoril.

Bustad

As I already mentioned, this is basically the biggest challenge in Utrecht. There is so little housing for students, that some people travel to university from far away places or live on a camp site. Some housing on the market is in such bad condition that I wonder whether it is even legal to rent it to people. So be careful and make sure you get a lot of trustworthy help when chosing a room.

Sosialt miljø

Utrecht University has a lot of international students and you will have many opportunitites to socialise with people from all over the world. There are student clubs, a variety of sports courses at the Olympus Sports Complex, and other exchange student gatherings you can join. You will most definitely never feel lonely. All students are concentrated on the Science Campus and are usually very friendly and outgoing. Dutch people can be very outspoken and direct.

2018

BA i kulturvitskap - høst 2018

BA i kulturvitskap - høst 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg på alt som kan meldes på under introduksjons dagen/uken.Her er det mange som er i samme båt, og ved å bli kjent med andre utvekslingsstudenter får du et nettverk du kan støtte deg på. Utrecht Universitetet var veldig flink til å sende ut så mye informasjon som mulig om introduksjons dagen/uken gjennom e-mail, og annen viktig informasjon som bolig og kulturelle ting.

Kjøp/lei sykkel så fort som mulig den første uken. Det kan bli vanskelig å finne billige, godt istand, sykkler etter den første uken semesteret starter. Les deg opp på sykkel trafikk reglene!

Nederland er det perfekte stedet hvis man tenker å reise utenom studietiden :) Mange land og byer man kan reise til med tog og buss.
(Men også innenfor Nederland finnes det byer som er vært å besøke)

Ta med godt med varme/regntette klær, for her sykkles det i uansett !

Karakter systemet er ganske forskjellig fra Norge. Her går det i poeng system hvor 10 er det beste (og sjeldent) man kan få, og alt under 5 er stryk. Alle oppgaver, hjemme eksamener og skole eksamener blir lagt i sammen, og får man under 4,5 får man ikkje lov å ta eksamen opp igjen, og man må ta faget på nytt.

Undervisningsformer

I Nederland er det vanlig å ha en forelesning og 1 til 2 seminarer i uken. Forelesningen tar for seg pensum for den uken, mens seminaret plukker ut en eller to ting ved forelesningen og går dypere inn i det. I seminarene er man pliktig til å delta i samtalen.

I et semester er det 2 perioder : block 1 and block 2. i slutten av semesteret er det vanlig å ha gått igjennom minst 4 fag.

Eksamens formene er lik som i Norge, noen fag har både hjemme-eksamen og skole-eksamen, mens andre har bare skole-eksamen eller bare hjemme-eksamen. Eg har tatt fag hvor den første gjelder. Det er vanlig å skrive minst 2 essays i hvert fag før slutt eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

emnetilbudet har vært greit. Universitetet i Utrecht har vært veldig flink med utsending av informasjon før og under oppholdet.

Fagleg utbyte og språk

Eg har oppleved en stor forskjell på standarden på forelsere og seminar ledere i periode 1 og periode 2. Noe eg ikkje er vant til, fordi eg føler at standaren på forelesere på UIB er god og ganske jevn.

I begynnelsen var det uvant å skrive oppgaver på engelsk. Eg føler at min fagelige kompetanse har blitt bredere, for selvom fagene eg har tatt her i Nederland, ligner de eg har tatt gjennom min Bachelor på UIB, så har temane vært ganske forskjellig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har flere bygninger rundt om i byen, og flere campuser. Byen er veldig vakker med mye historie og gamle bygninger. Utrecht er en studentby.

Bustad

Det er veldig vanskelig å få seg et sted å bo i Utrecht pga dårlig student tilbud. Veldig mange ender opp med å bo i hostel de første ukene her. Eg var heldig med å få et sted gjennom SSH, et av de få organisasjonen som er for å hjelpe studenter å finne bolig. I det private markede er det få som leier ut til utenlandske studeter.

Sosialt miljø

Studentorganisasjonen ESN tilbyr mange sosiale eventer gjennom uken, helgen og de gjennomfører buss reiser innenfor Nederland og utenfor. Facebook er stedet man følger med på ulike eventer som skjer gjennom året.

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Være ute i god tid med alt det praktiske arbeidet og søknadsprosesser, det kan være litt stressende i begynnelsen, men det er veldig verdt arbeidet. Språklig trenger man ikke å forberede seg da nederlendere er veldig flinke i engelsk. Kjøp sykkel tidlig, kan anbefale "swapfiest" som er en genial sykkelordning.

Undervisningsformer

Semesteret er delt inn i to blokker, hvor man har to 7,5 poengs fag hver blokk. Vanlige former for undervisning er forelesning, men det er også vanlig med arbeidsgrupper, lab og debatter. Nederlendere er veldig aktiv i timene, og foreleseren forventer at man deltar i timene. Noen av forelesningene er obligatorisk. Undervisningsøktene er mellom 2-4 timer. Vanlig å ha flere vurderingsgrunnlag gjennom semesteret i form av gruppearbeid, presentasjoner, tester og innleveringer i tillegg til eksamner. Enkelte perioder kan arbeidsmengden bli mye, og det er derfor lurt og lese jevnt - skippertak fungerer dårlig. For å bestå kreves det mer enn hva det gjør i Bergen, her er 5,5 poeng bestått, noe som ca. tilsvarer D. Skolesystemet her nede er mer intenst og krever en del mer selvdisiplin. Mellom blokk 1 og blokk 2 kan man være heldig å få 2 uker +/- ferie. Her har man mulighet for å dra på ferie. Nederland ligger sentralt i Europa, hvor buss og tog-transport er billig, så her kan man oppleve og se mye!

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange spennende fag, og man kan ta fag fra andre fakulteter. Mange av fagene er på engelsk, hvor det er blandet både utvekslingsstudenter og lokale studenter.
Mine fag fra blokk 3 + 4:
- Natural Hazards
- GIS (introduction)
- Climate and society
- Development, learning and behavior

Fagleg utbyte og språk

Under oppholdet har jeg lært masse. Jeg tok emner fra forskjellige fakulteter, noe jeg synes var veldig kjekt og har dermed lært mye nytt. Utveksling har hjulpet engelsk-kunnskapene mine veldig, og etter en stund tenker man på engelsk og får et bredere ordforråd. Ellers er nederlandsk ganske likt norsk og tysk, så man kan forstå/lese enkle setninger. Språkkurs i nederlandsk er ikke nødvendig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint; ligger sentralt, fine tur/sykkelområder, matbutikk, treningssenter, ulike aktiviteter (tennis, klatring). 5 min unna med sykkel fra campus kan man leie kano å padle langs kanalen. På veien kan man stoppe innom et koselig pannekakehus, eller nyte medbrakt niste på gressflatene.
Utrecht sentrum er helt fantastisk! Ligger ca. 15 min fra campus med sykkel. Byen ligner Amsterdam, bare mye mindre, mer oversiktlig og uten alle turistene. I byen har man cafeer, parker, gode resturanter, butikker, kinoer, theater, puber/utesteder etc. Når vårsolen titter frem tar resturantene frem utemøblene og man kan nyte mat og drikke langs kanalene.
Ellers er ikke Amsterdam, Den Haag eller Rotterdam langt unna med tog (20-50 min), som alle er veldig kule byer og anbefales å besøke - gjerne opp til flere ganger!

Bustad

Man må være tidlig ute med å søke bolig. MAnge har problemer med å finne boliger på egenhånd, men som utvekslingsstudent så er SSH helt genialt. Jeg bodde på campus i en av byggningene til SSH, og delte en romslig leilighet med 2 andre utvekslingsstudenter. Alle hadde et stort rom hver, mens vi delte kjøkken og bad (alle rom har greit standard). SSH var også veldig hjelpsom dermed det skulle være noe feil/ting som ble ødelagt i leiligheten, og fikset problemene kjapt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er bra, det er alltid eventer eller aktiviteter man kan gå på/gjøre. Anbefales og melde seg inn i ESN og EGEA, hvor det blir arrangert mye sosialt. Under oppholdet får man venner fra rundt om hele verden. I begynnelsen blir det arrangert "fadderuke" som er veldig kjekt!

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dersom man ønsker å leie fra SSH må man være klar til å reservere plass med en gang disse slippes, da de kan bli utleid på bare noen minutter. Det som er greit å vite er at man allerede da må betale ett depositum på et nokså stort beløp, men det er mulig å vente i 24 timer fra etter man har reservert plass.
Dersom man ønsker å bo i sentrum er det veldig lett å komme seg til campus, både med buss og ved å sykle.

Undervisningsformer

Her er det et litt annet skolesystem enn på UIB. Semesteret er delt inn i to blokker, hvor hver blokk består av 2 fag på 7,5 studiepoeng. Dette betyr at du kun har to fag å fokusere på om gangen, noe som har sine fordeler. Det som derimot er ulempen er at semesteret opplevdes som mer intenst en på UIB. Hvert fag har ofte flere eksamener, og andre oppgaver osv som skal gjøres hver uke. Det blir dermed mindre stress i løpet av "eksamensperioden" på slutten, men mer hektisk i løpet av hele semesteret. De fleste eksamenene er skriftlige eller digitale, men utifra hvilke fag du tar kan du også være du må ha en presentasjon ( i grupper).

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg reiste på vårsemesteret var det ikke like mange tilbud til geologi fag. Jeg hadde "introduction to GIS" og "regions in development" i den første perioden. GIS er et spennende dataprogram som jeg anbefaler å ta, men det kreves en del jobbing med dette gjennom perioden. Regions in development var et mindre relevant fag for meg, men det var veldig spennende og lærerikt. I den siste perioden hadde jeg "Climate and society" og "Development, behavior and learning". C&S er å anbefale da man får lære om hvordan klima forandringer påvirker forskjellige områder av samfunnet. Det er delt opp i forskjellige blokker, hvor man fokuserer på forskjellige temaer. Etter hvert emne har man en eksamen, før man til slutt har en avsluttende eksamen bestående av alle temaene. I DBL lærer man om kroppens utvikling i tidlig alder og hvordan man gjennomfører en bra presentasjon. Ikke særlig relevant, men et mulig avbrekk fra geologi, i tillegg til at man lærer og øver seg på hvordan man blir bedre i å presentere.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er generelt veldig flinke i engelsk, noe som gjør det lett å kommunisere med både elever og professorer. Det har ikke vært noen problem med å følge med selvom alt foregår på engelsk, og man lærer gjerne nye ord hver dag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er nokså stort med forskjellige skolebygninger og studenthjem. Det er et trivelig område hvor man også har mye fin natur rundt. Det er forståelig at man ofte hører at Utrecht sentrum er som en mindre del av Amsterdam. Byen er veldig koselig, men gode spisemuligheter, shopping, fine områder og forskjellige ting å gjøre. I Nederland er det veldig lett å komme seg rundt til andre byer med tog, og fra Utrecht sentrum er det kun en 20 minutters togtur til Amsterdam. Man kan også kjøpe billige bussbilletter til for eksempel Paris og Brussel.

Bustad

Jeg bodde på campus, som kun er ca. 20 minutter med buss unna sentrum. Det er også en fin og relativt kort sykkeltur inn til sentrum. Ved å bo på campus har man kort gå avstand til skolebyggene, treningsanlegget på skolen og det fine turområdet rett bak campus. Kan absolutt anbefale å bo på campus. I tillegg har jeg kun hatt positive opplevelser ved å leie fra SSH.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Man blir fort kjent med andre erasmus elever, og det arrangeres mange eventer i løpet av hele semesteret med disse studentene.

2017

HØST 2017 - BAPS-PED

HØST 2017 - BAPS-PED

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å få seg sykkel så fort som mulig. Hvis du bare skal være der i et semester, vil det mest sannsynlig spare seg å leie sykkel gjennom Swapfiets. Disse var på Orientation Day, så den kan du få samme dagen hvis du er tidlig. Gjennom Swapfiets får du hjelp til alt mulig, som hvis du punkterer så kommer de og fikser sykkelen samme dagen.

I Nederland har de delt inn semesteret i to "blocker" som gjør at en har eksamen i to fag i slutten av september, før en begynner på nye fag uka etterpå. Dette gjør at en må jobbe mye mer med fagene enn hjemme. Her er det også normalt at en har en fremføring, en innlevering og en skriftlig eksamen som man må bestå på. Hvis en stryker på en av disse, stryker en hele faget. Karakterskalaen de bruker går fra 1-10 og en må få 5.5 for å bestå.

Undervisningsformer

Er en blanding mellom seminar og vanlig forelesning, der en må komme i alle seminarene for å få bestått faget. Dette er veldig greit da en må komme uansett, men det er litt mer jobbing enn i vanlige seminar. Vi måtte ha fremføringer eller styre timen i nesten alle fagene og en må jobbe kontinuerlig for å bestå faget.

Fagleg utbyte og språk

I og med at en må jobbe såpass mye med fagene underveis lærer man utrolig mye og dermed blir også eksamenene lettere. Det var vanskelig å sette seg inn i språket med en gang, men dette blir fort en del av hverdagen og blir lettere for hver dag som går. All undervisningen som jeg hadde var på engelsk så det var ikke et problem. I Nederland kan så og si alle engelsk uansett, så det å kommunisere med andre var aldri et problem. Men kan være lurt å lære seg noen ord, men nederlandsk er lett å lese da mange ordene kan minne om en blanding av tysk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Byen er kjempeflott og lett å komme seg rundt i. Vær obs på syklister og trafikken, men dette er noe en fort blir vant til. Gode muligheter til å reise rundt i Nederland og tog er kjempelett og billig.

Bustad

Viktig å skaffe seg bolig så raskt som mulig. Jeg slet veldig med å finne bolig, og måtte bo på AirBnB i flere dager før jeg fant en langt vekke fra skolen og uten kjøkken fordi dette var eneste mulighet. Boligmarkedet er veldig dårlig, spesielt for internasjonale studenter, dette er et stort problem for skolen som prøver å sette igang ordninger for å fikse dette. Det er også mange kollektiv som ikke vil ha internasjonale studenter boende hos seg. Anbefaler å søke om bolig gjennom skolen, men det har vært et problem med at det ikke er nok boliger i forhold til hvor mange studenter som faktisk kommer.

Sosialt miljø

Kjempebra internasjonalt miljø. Folk er ute etter å bli kjent med nye folk så det var ikke noe problem. De nederlandske studentene holder seg mer for seg selv, så var vanskelig å bli skikkelig kjent med disse.

Vår 2017 BAMN GEOVIT

Vår 2017 BAMN GEOVIT

01.02.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Kjøp sykkel tidlig, ikke bruk mer penger enn 100 euro. Ofte selger de sykler på campusen iløpet av de første dagene for rundt 90 euro.

Undervisningsformer

På Utrecht University pleier de å ha mye innleveringer, presentasjoner og tester for å få flere vurderingsgrunnlag enn bare en eksamen.
Det er vanlig å ha et semester delt inn i to perioder. I hver periode er det vanlig å ha to fag på 7.5 poeng.

Vurdering av emnetilbodet

På vårsemesteret var det litt lite utvalg av geologiske eller geofysiske emner. Det er fint mulig å finne andre emner utenom disse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye i de emnene jeg har hatt, selv om de fleste emnene er lite relevant for min bachelor (geofysikk).
I alle fagene jeg hadde snakket alltid foreleser på engelsk, pensum var på engelsk og all info ble gitt på engelsk. Veldig tilrettelagt

Universitetsområdet og byen

Campusen ligger litt utenfor byen (15 min å sykle). Det er en praktisk campus, du finner alt du trenger der, all undervisning jeg hadde foregikk her. Byen er utrolig fin, med mange små kanaler, fine hus og litt shopping. Anbefaler å sitte nede ved kanalen på en restaurant å spise når det er fint vær.

Bustad

Jeg bor på campusen, i en høyblokk som heter Johanna. Rommene er stor og veldig fin standard på, fellesområdet i kollektivet er og grei standard på.

Sosialt miljø

Det er veldig bra sosialt miljø blant de internasjonale studentene. Jeg er med i et studentmiljø for geovitenskap, her har jeg fått mange venner som jeg henger med på fritiden. Jeg har hatt ganske lite kontakt med nederlandske studenter, mest sannsynlig siden de foretrekker å være med hverandre.

Vår 2017 BAMN Geovitenskap

Vår 2017 BAMN Geovitenskap

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å sette seg inn i karaktersystemet i Utrecht før ein reiser dit, sidan dette systemet er veldig ulikt det i Bergen. Andre praktiske tips er å lese nøye igjennom faga du velje, dette vil fort gjere dagane dine mykje enklare her nede. Det er viktig å vite at geovitenskap her nede også inkluderer geografiske studiar.

Undervisningsformer

Sjølve undervisingen i Utrecht er lik som i Bergen, der ein har 45 min på følgt av 15 min pause. Den store forskjellen er at dei ofte tar 4 økter i stadet for 2 som er normalt på UiB. Ein annan del er at dei krev veldig mykje av studentane her ned, det er veldig mykje sjølvstudia og relativt lite øvings timar. Øvings timane er ofte veldig intensive og det er veldig lurt å møte klare til desse. Hang-over, som veldig ofte skjer, er ikkje anbefalt her. Karakterane her er representert ved 1 til 10, ikkje F til A. Som oftast er 5.5 og opp ein stå karakter, det 6-7 er C, 7-8 ein B og 8-10 ein A, men dette varierer. Dei seier og at 10 er for gudar og 9 for professorar, så ver forsiktig kor høgt du sikter. Semesteret er delt inn i 2 blokker, og ein tar 2 fag for kvar blokk. Alt i alt tar ein 4 faga i løpet av eit semester i Utrecht.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt snytast eg at emnetilbodet her nede var avgrensa. På vår semesteret er det lite fag i forhold til haustsemesteret. Faga er gode, men ein må forvente mykje jobb. Det er viktig å nøye studere forkunnskap krava til kvart fag, då desse er veldig viktig for å kunne mestre kurset.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbytte avhenger av vanskeleg hets graden på faga du vel, gjer du ein ordentleg innsats i kvar fag vil du definitivt få mykje ut av faga. Det språklege utbytte er også stort, då dei fleste ein henger med er av ein annan nasjon. Universitetet tilbyr også kurs i Nederlandsk, så det er gode moglegheita for å lære språket.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint universitetsområde som ligger 15 min sykkeltur frå sentrum, då sykkel er det hyppigaste framkomstmidellet her. Det bussar kvar 5 min til sentrum, sjeldnare i helgane sjølvsagt. Byen er veldig fin, ca like stor som Bergen. Veldig mykje forskjellig ein kan oppleve. Tog stasjonen i Utrecht ligger i sentrum og gir deg moglegheita til å reise til andre plassar i Nederland og Europa på relativ kort tid.

Bustad

Er ein tidleg ute er det ingen problem å finne ein bustad. Bustadane er gode, der det er fleire fordelt utover Utrecht. Mest bustadar på campus området, der dei fleste forelesingane er.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, du blir fort kjent med mange personar av ulike bakgrunnar. Mange ulike studentorganisasjonar som vil organisere ‘events’ gjennom heile opphalde ditt her. Det sosiale miljøet er det beste med å vere på utveksling i Urecht.

Vår 2017 BAMN Klima, atmosfære og havfysikk

Vår 2017 BAMN Klima, atmosfære og havfysikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg en bruktsykkel med en gang du kommer hit (ca 60 - 90 euro)
Skaff deg sted å bo med en gang du bli bekrefta som student
Finn ut hvilket fakultet som passer deg best, og sjekk om det er mulig å bli tatt opp ved et annet enn det automatiske hvis det vil passe bedre
Meld deg på nederlandskkurs med en gang, de blir fylt opp

Undervisningsformer

Forelesningene foregår likt som hva man er vant med fra Bergen, og man snakker med forelesere og hjelpelærere på samme måte som i Norge (man må ikke tiltale forelesere med etternavn f.eks), men utenom dette, er undervisningsopplegget på flere måter ganske annerledes fra hvordan det ofte er i Bergen. Først og fremst er semesteret delt inn i to, og i hver av disse delene har man to fag, så fire fag til sammen. Samtidig som det er ganske tett med innleveringer, midtveiseksamener oppgaver som skal skrives og lignende gjør dette at man aldri egentlig har en skikkelig eksamensperiode hvor forelesninger er ferdig, og man bare sitter og leser. Siden del-semestrene er så korte, er det bare ikke tid til dette, plutselig har du bare eksamen. Fokus på eksamen er imidlertid mindre, siden alle disse innleveringene teller en god del på karakteren, noe som sikkert passer for mange, men som også gir liten fleksibilitet. I tillegg er det mye mindre mulighet for å bare komme innom kontoret til en foreleser og spørre spørsmål om fagene, noe som jo er synd.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra. Jeg var på geoscience fakultetet, som er alt av geofysikk, geologi, og samfunnsgeografi under ett. De har mange interessante emner, selv om det var litt vanskelig å finne fag for siste blokken. I tillegg skjønner jeg ikke hvorfor man som meteorologi og oseanografi student automatisk blir tatt opp ved dette fakultetet; de har i grunen ingen relevante fag. For meg funket det likevel siden jeg hadde alle obligatoriske fag dekket, og valgte derfor å bare ta fag som virket interessante selv om de ikke egentlig passer inn i bacheloren, men hvis dette ikke er tilfellet hadde det ikke fungert å være meteorologi og oseanografi student under dette fakultetet. Jeg tror jeg vil anbefale andre studenter fra min studieretning å prøve å finne ut av om de kan bli tatt opp ved fakuletet her som har mer reine matematikk og fysikk fag i stedet for geoscience. I tillegg vil jeg absolutt anbefale å ikke ta førsteårsfag. Jeg valgte hvert semester å ta ett tredjeårsfag og ett førsteårsfag for å ha litt mer tid til overs, men opplegget rundt disse førsteårsfagene gir deg litt følelsen av å være tilbake til videregående, noe som jo ikke er ønskelig. Men tilbake til geoscience fakultetet, selv om dette ikke passet så bra for mitt studie, tror jeg studenter fra geologi, geofysikk og samfunnsgeografi har vært veldig fornøyd med utvalget av emner.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt allerede, var ikke det faglige utbyttet all verden med tanke på min bachelor, men har jo lært en del spennende om solsytem, forhistorisk klima, og politisk/økonomisk/sosial utvikling av land og regioner da.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en enormt koselig by, nettopp hva du forventer av en nederlandsk halvstor by med kanaler og hus i murstein. Det er festivaler og marked hele tiden, spesielt utover våren og sommeren, og et bra sted for konserter, pluss at det bare er en halvtime med tog fra Amsterdam hvor det jo er enda mer av det samme. Jeg bodde på campus som er en ca 15 min sykkeltur fra sentrum, og når alt er fullstendig flatt er jo ikke det noe problem. Det er tre store blokker hvor de fleste utvekslingsstudentene bor, og siden alle er samla sånn på ett sted lager det et utrolig bra studentmiljø. Områdene rundt campus er utrolig fine med en skog med masse stier og små veier, sauer og kyr overalt, perfekt for sykkelturer.

Bustad

Det er veldig lett å finne et fint sted å bo på campus så lenge man søker så snart man har fått bekrefta at man er tatt opp på studiet. Det er tre store studentblokker hvor de fleste bor, den ene blokken er helt ny, men de to andre er også fine selv om man merker at de er litt mer slitt, og i tillegg en del billigere så det kan være verdt det å spare en del penger ved å bo i en av de to eldre byggene. Det er også studentboliger som ikke er på campus, og i og med at all undervisning foregår på campus (med mindre du studerer juss eller økonomi), hadde det ikke vært så dumt å bo i byen.

Sosialt miljø

Du blir utrolig godt tatt vare på som ny utvekslingsstudent her. ESN har opplegg for at man skal bli kjent med både andre studenter og byen/universitetet helt fra starten av, og på Geoscience fakultetet er det en egen organisasjon som heter EGEA som drives av nederlandske studenter, men som arrangerer for utvekslingsstudenter som hører til dette fakultetet. De gjør en utrolig bra jobb, det skal mye til for å falle utenfor hvis man blir med på en del av det de arrangerer av fester, dagsturer, hyttetur osv. I tillegg er de feste leilighetene for 5 eller 6 folk, så med mindre du er uheldig med hvem du bor med, er sjansene store for at du og får et bra sosialt kollektiv.

2016

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var litt mye ting som måtte gjøres på forhånd, med registrering til universitetet i Utrecht, Learning Agreement. Men da alt dette var gjort gikk det meste greit. Vær tidlig ute med å søke om bolig, da dette er vanskelig å finne. Det er også et krav å kjøpe seg sykkel, og da er det greiest å kjøpe brukte sykler til en grei pris. Det kan også være greit å lære seg litt nederlandsk, slik at man kan forstå og gjøre seg forstått i visse situasjoner.

Undervisningsformer

Opplegget på skolen med undervisning var veldig ulikt det som jeg var vant med i Bergen. Her var det mye mer obligatorisk oppmøter, en del mer småoppgaver og innleveringer. Semesteret er også delt inn i blokker, og det er to blokker i hvert semester. Man har da to fag i hver blokk. På en måte var det kortere perioder med fagene, men de ble litt mer intense. Skolen har også mye lengre undervisning om dagene, da man kan holde på helt til 19.00.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg følte emnetilbudet var helt greit for utvekslingsstudenter, men tror nok kanskje det er flere fag tilgjengelig dersom man reiser i høstsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Har lært en del ting fra dette oppholdet, og føler nok at noen av de fagene jeg har hatt ikke gav meg så mye utbytte som jeg gjerne hadde håpet på. Alle fagene jeg tok forgikk på engelsk, så det var veldig greit. Nederlenderne er i gjennomsnitt veldig gode i engelsk, men man kan støte på folk som gjerne ikke er like gode.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig bra, med kort avstand til matbutikk. Matbutikken, som er en spar, er ikke av den største, men fungerer for de fleste og har det aller nødvendigste. Byen fikk jeg ett veldig bra inntrykk av da jeg ankom. Så å si alle sykler når de skal på noe, og det er langt veldig bra opp for at man skal sykle. Sommerdagene var noe av det vakreste her, da man kunne ta en tur til sentrum i steikende sol, gå rundt i sentrum med iskrem, eller sitte på en bar/pub/restaurant med en øl. Campus ligger ca 15 min med sykkel fra selve sentrum. Det var også ikke veldig vanskelig å orientere seg rundt i byen, da man kan bruke Domtårnet som sjekkpunkt.

Bustad

Jeg bodde på campus, så derfor var det kort vei til skolen. Bodde ilag med 5 andre internasjonale studenter, fra forskjellige steder. Dette alternativet var veldig bra, men en må være tidlig ute med å søke om bolig på campus. Rommene var store og oversiktlige. Delte da kjøkken og toaletter med de andre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra, da jeg alltid har hatt noe å gjøre på. Har fått utrolig mange nye venner fra omtrent hele verden. Det er kort vei til treningssenteret, med fotballbaner, tennisbaner osv. Jeg benyttet meg av muligheten til å spille fotball, men da bare med andre internasjonale studenter. Vi laget vårt eget lag og spilte kamper mot en av de andre studentboligene, bare for gøy. Utelivet i Utrecht er også bra, da man får visse fordeler som internasjonal. Det er også en stor fordel å bli med i ESN Utrecht, da de lager mange flotte og kjekke arrangementer man kan være med på. Jeg var med på mange forskjellige ting, som f.eks trampoline kanonball, wakeboard/vannski, dagsturer rundt om i nederland, tur til Belgia, lasertag og mye mer.

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

VÅR 2016 BA meteorologi og oseanografi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det krever litt planlegging og tar litt tid å skulle planlegge utveksling, men man får så mye igjen for det. Først må man velge hvor man vil reise og så finne fag som passer til studiet. Det kan være litt vanskelig å finne fag, men da vil jeg anbefale å sende mail til utvekslingsuniversitetet, så hjelper de deg. Selve søknadsprosessen til UiB er veldig enkel, litt mer krevende med endel papirarbeid ved søknad til utvekslingsuniversitetet. Med planlegging og litt forberedelser så går det unna ganske fort.

Undervisningsformer

Oppsettet av undervisning er ganske forskjellig fra UiB. Semesteret er delt inn i to blokker, hvor hver blokk varer i ca. 10 uker. Man har to fag hver blokk og avsluttende eksamen i slutten av blokken. Det gjør det litt mer intensivt, men da blir man ferdig med to fag og har bare to igjen i slutten av semesteret. Selve undervisninger er ofte i form av forelesning slik man har ved UiB, men det er også endel fag hvor aktiv deltagelse er viktig og undervisningen er i form av seminar. I noen fag er det veldig mange innleveringer og deleksamener, noe som skiller seg ut fra min tidligere erfaring ved UiB. Da teller innleveringene og deleksamene på karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det var litt krevende å finne fag som passet studiet mitt, men det ordnet seg til slutt, med tre av fire fag som var relevante. Det var litt problematisk å finne fag ved fakultetet for vitenskap, det faktultetet jeg hørte til. Man må ta 3 av 4 fag ved det fakultetet man hører til og så kan man velge et fag fra et annet fakultet. Siden fakultetene er små og mer spesifikke enn ved UiB, er emneutvalget litt mindre. Jeg kunne velge matte, fysikk, informatikk, kjemi og farmasifag. Jeg skulle gjerne ha tatt alle fagene ved geovitenskaplige fakultet, hvor fagene var mer knyttet til klima. Jeg var så heldig å få tatt to fag ved det geovitenskaplige fakultet, men det var et unntak.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregikk på engelsk og foreleserne var generelt veldig flink i engelsk. Noen fag hadde presentasjoner og aktiv deltagelse, mens andre var det kun foreleser som snakket. Med mange innleveringer, får man trent engelsken i form av akademisk skriving.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en nydelig by. Byen er ikke så stor, men stor nok med litt over 300 000 innbyggere. Det som skiller Utrecht fra alle andre nederlanske byer at at det er et platå nede ved kanalene med uteservering. Det er mange internasjonale studenter og selvsagt mange nederlendere og som bor i byen. Utrecht har langt færre turister enn Amsterdam, noe som gjør byen mer nederlansk og koselig. Det sies at Utrecht er den beste sykkelbyen i Nederland med sykkelveier overalt. Man bruker sykkelen overalt, noe som er genialt. Universitetet er delt i hovedsak opp i to deler, ene delen i sentrum, mens den andre delen ligger litt utenfor sentrum. Jeg hadde alle fagene mine ved De Uithof, som er campus utenfor sentru,. Det er kun en kort sykkeltur unna sentrum. De Uithof er et ganske stort område med masse universitetsbygg og sykehuset ligger her.

Bustad

Det kan være vanskelig å få seg bolig om man ikke får bolig gjennom SSH, som er ca det samme som SiB. Systemet til SSH er smart, hvor førstemann til mølla prinsippet gjelder. Boligreservering åpner en gitt dato hvert semester og man leier bolig fra en gitt dato til en oppgitt sluttdato, som er 1. februar til 30.juni ved vårsemesteret. Det er viktig å være tidlig ute, da man får opp de boligene som er ledig og man reserverer med en gang. Det er ingen søknadsprosess. Disse boligene blir opptatt fort, så vær klar når de åpner for reservering. Jeg bodde på De Uithof, siden jeg hadde alle fagene mine der. Jeg bodde sammen med fem andre, i det nyeste studentbygget. Alle jeg bodde med var internasjonale studenter, noe som var veldig kjekt. Siden bygget åpnet bare seks måneder før jeg flyttet dit var det veldig god standard og definitivt det fineste bygget. Selv om alle byggene på De Uithof er relativt nye er det mye slitt, så jeg vil absolutt anbefale Johanna-bygget, om du skal bo på De Uithof. Det finnes også boligere i sentrum og andre steder.

Sosialt miljø

Som internasjonal student i Utrecht er det veldig mye som skjer. ESN, Erasmus Student Network arrangerer ting hele tiden, både dagsturer, helgeturer, fester, internasjonale middager, sportsarrangementer og mye annet. Det skjer noe hele tiden, men man trenger ikke være med på alt. Det er noe for enhver smak. Når man bor med andre internasjonale studenter blir man kjent med masse folk fra alle steder i verden. Med endel gruppearbeid i noen av fagene blir man kjent med andre studenter, både internasjonale og nederlanske.

Vår 2016 - BA i litteraturvitskap

Vår 2016 - BA i litteraturvitskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Undersøk botilbud tidlig! Utrecht er en studentby, dvs. forespørsel etter bolig er stor - og prisene er deretter. SSH (Short Stay Solutions) er organiserte studentboliger. Disse ryker fort, så det kan lønne seg å være forberedt når de ledige enhetene legges ut på nettsiden. Kvaliteten på boligene varierer noe. Fordelen med SSH er at de tilbyr boliger spredt omkring Utrecht. Undersøk gjerne hvilket fakultet du skal studere ved slik at du kan se etter bolig i nærheten. De Uithof (campus) ligger en 20-minutters sykkeltur unna sentrumskjernen, men er et praktisk bosted dersom forelesningene dine foregår i dette området. Selv bodde jeg i sentrum, fem minutter gange fra fakultetet.
Privatmarkedet er absolutt et godt alternativ, men ta i betraktning at det er stor forespørsel og at noen utleiere ønsker et møte før de tilbyr bosted.

Kjøp sykkel fra en av de mange bruktbutikkene! Sykkelen blir ditt fremkomstmiddel. Husk at lås(er) gjerne kommer i tillegg.

Undervisningsformer

Fagene har varierende krav til oppmøte og ulike konsekvenser for fravær. Fravær noteres både i forelesninger og seminarer. Forelesningene foregår i stor grad som vi kjenner de fra UiB, men noen forelesere forventer aktiv deltagelse (og de venter da gjerne flere minutter på svar fra forsamlingen). Seminarene kjennetegnes av varierende arbeidskrav, men felles er en forventning om aktiv deltakelse i diskusjoner. Dersom det skal være gruppearbeid i seminarene kan det lønne seg å være litt frampå ettersom gruppene stort sett velges selv. De nederlandske studentene er kjent med systemet og har gjerne dannet grupper før utvekslingsstudentene har forstått hva som foregår.
Dersom du går bachelor er det normalt at semesteret er delt opp i to blokker, hvor du følger to fag per blokk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er nokså bredt og det finnes derfor mange spennende fagvalg. Fagutvalget varierer i forhold til de ulike semestrene, men universitetets faginformasjon er oversiktlig. Dersom du skal erstatte fag fra UiB kan det i noen tilfeller være vanskelig å finne fag som korresponderer. Fag velges allerede før avreise, noe som gjerne forhindrer at fagene er fulle. Søker du til riktig tid er sannsynligheten for å få innfridd fag-ønskene stor.

Fagleg utbyte og språk

Fagene kjennetegnes i stor grad av obligatoriske aktiviteter og som student blir man i større grad nødt til å delta aktivt. Dette utfordrer, men også utvikler deg som student. Seminarene er en arena hvor artikulering av teori og spørsmål blir sentralt. Gjennom deltagelse i diskusjoner utvikler man en større kritisk evne, samt språkferdighetene får utfordret seg.
Kommunikasjon med foreleser og seminarleder, samt medelever, er uproblematisk ettersom de aller fleste snakker godt engelsk. Interaksjon i hverdagslivet er heller ingen problem ettersom størsteparten av den nederlandske befolkningen snakker engelsk. Språkkurs i Nederlandsk er ikke nødvendig, men kan selvfølgelig være en artig egenskap å ta med seg videre. Språkferdighetene utvikler seg i stor grad gjennom faglig og hverdagslig interaksjon. Språket du anvender blir raskt en naturlig del av hverdagen!

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en nydelig by som er enkel å bli kjent i! Det finnes likevel alltid nye perler å oppdage. Utrecht sentrum kjennetegnes av små, vakre hus og hyggelige kanaler. I sentrumskjernen kan du gjerne ta beina fatt langs vakre kanaler og smågater, men samtidig er sykkelen din beste venn! De Uithof (campus) ligger nært fine uteområder, men har et mer moderne uttrykk. De lokale folkene er hyggelige og hjelpsomme dersom du skulle ha et spørsmål!
Ettersom byen ligger svært sentralt er det enkelt å ta toget til en rekke destinasjoner.

Bustad

Jeg bodde i Kruisstraat (gjennom SSH). Kruisstraat har fire leiligheter hvor to personer deler kjøkken (med komfyr) og bad (inkl. vaskemaskin og tørketrommel). Resten av bygget er kollektiv med 12 personer hvor to personer deler rom. Dette kan være greit å være klar over. Jeg bodde selv i leilighet hvor jeg kun delte kjøkken og bad med én person, dvs. jeg hadde mitt eget rom. Jeg er veldig fornøyd med valg av bosted ettersom jeg kunne gå til fakultetet på ca. fem minutter. Dagligvarebutikker ligger nært og sentrum er bare en spasertur unna! Kanalene i nærheten gjør seg godt til en luftetur eller som treningsløype.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent er et åpent og inkluderende sosialt miljø nokså naturlig. Utvekslingsstudentene er imøtekommende og interessert i å knytte nye kontakter. Innenfor universitetets vegger er det også enkelt å få kontakt med lokale studenter. Meldt deg gjerne inn i ESN (Erasmus Student Network). Dette er et flott kontaktnett som arrangerer alt fra "fadderuke" og mentor groups (som lønner seg å bli med på!) til fester og gruppereiser!

2015

Vår 2015 – BA i sosiologi

Vår 2015 – BA i sosiologi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å se på leiligheter litt tidlig, særlig for høstsemesteret har jeg fått innrtykk av at det er vanskelig å finne rom når det nærmer seg sommerferie. Ellers er Short Stay Solutions (SSH) de som organiserer studentboliger, noe som har fungert helt fint. Eneste er at det er litt dyrt, men enklere å få ordnet enn en privat leieavtale regner jeg med. Campus ligger ca 20 min (med sykkel/bus) fra sentrum, så dette er noe å tenke på med tanke på hvor man vil bo. Selv bodde jeg på campus/De Uithof, noe som var veldig greit med tanke på forelesninger og biblioteket, men det gjør det litt mer tungvindt å bare rusle seg en runde i byen, dersom man da først må sykle 20 min. Ellers sykler alle til og fra fester, så den problemstillingen er grei.

Undervisningsformer

Den største forskjellen er nok at det tas fravær. Både i seminarer og forelesninger, som stort sett er tilsvarende ofte som på UiB. De ulike klassene har ulike regler for hvor mye du kan være borte, og hva som eventuelt vil være konsekvensene. Ellers er semesteret delt opp i blokker, der man tar to fag per blokk, og har to blokker i hvert semester. Altså 4 fag til sammen. Her er det ulike innleveringer og krav, i tillegg til at alle mine fag hadde stor vurdering både midtveis og i slutten, enten i form av essay eller eksamen. Dette innebærer da at til sammenligning med et 2x15poengs UiB-fag med oblig og eksamen, er det her 4x7,7ECTS-fag, som da vil si omtrent dobbelt så mye.

Vurdering av emnetilbodet

Endel spennende på engelsk, men ikke alltid innenfor riktig fagretning. Uproblematisk for meg som SV-student å få ta humanistiske fag. Jeg reiste på våren, og det er visst mye bedre utvalg i høstsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Har lært masse, og det er nok ikke så dumt med litt mer press og obligatorisk opplegg når det kommer til faglig utbytte. Språklig sett er alle gode i engelsk, og i matbutikken osv klarer man seg overraskende nok med norskkunnskaper for å forstå endel matvarer og sånn. Ellers vet jeg noen osm tok språkkurs, men det er mest for morroskyld, ikke særlig nyttig eller nødvendig.

Universitetsområdet og byen

Det er en helt utrolig fin by, som i tillegg ligger kun en togtur unna hvilken som helst nederlandsk by, snaut 30 min fra Amsterdam, ca 6 timer fra Berlin og alt annet fint. Campusområdet er også stort, fint og moderne, stort sett. Sykling gjør også at alt er veldig tilgjengelig, og forskning viser visst at den mest lykkelige måten å reise på er på sykkel.

Bustad

Jeg bodde på campus, og har vært fornøyd med det, men skulle jeg valgt på nytt nå ville jeg prøvd å finne noe i sentrum. Man må stå opp tidligere og sykle på forelesning, men jeg tror det er verdt det for å ha muligheten til å gå en liten tur i byen, møte noen for en kjapp drink eller kjøpe seg billig mat (matbutikken på campus har omtrent norske priser, andre har ofte helt ned i halvparten av prisen).

Sosialt miljø

Alle internasjonale studenter er veldig åpne og interesserte i å få seg nye venner, så bare man er med på ting er det veldig lett å være sosial. Bli med på "fadderuke" i begynnelsen selvom det er litt skummelt og man kanskje er sliten, for det er så veldig verdt det. Jeg møtte også veldig hyggelige folk på turer som ble arrangert av ESN (som du vil møte på intro-dag osv, nettverk for internasjonale studenter, som faktisk ble stiftet i Utrecht).

Vår 2015 Ba i geovitskap

Vår 2015 Ba i geovitskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Dra til Utrecht! kunne ikke vært mer fornøyd med utvekslingen. Søk bolig tidlig (SSH), kjøp deg sykkel, sett deg inn i hvilke fag de tilbyr, gjerne ta fag på andre fakultet og, meld deg inn i EGEA og ESN, vær åpen for nye folk og ha det gøy.

Undervisningsformer

Ved Utrecht Univercity er 1 skoleår delt i 4 blokker med 2 fag per blokk, som regel verdt 7.5 studiepoeng per stykk. Undervisningen foregår både teoretisk og praktisk, med høyt fokus på at elevene deltar aktivt i timene. Framføringer og innleveringer er de mange av, og som oftest teller disse inn på karakteren. Eksamen på slutten av blokken teller sjeldent mer enn 50%. Studiet i Nederland er noe hardere og mer tidskrevede enn i Bergen. Det krever mer for å få stå-karakter. Cirka en D+ tilsvarer bestått.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er noe begrenset siden en del av fagene foregår på nederlandsk. Spesielt siste blokk (blokk 4) var tilbudet noe begrenset siden det er veldig vanelig med feltturer eller skriving av bachelor oppgave i denne perioden, noe vi som utvekslingsstudenter ikke kan delta på. Men utover dette var jeg fornøyd med fagene jeg valgte, og muligheter til andre type fag her enn i Bergen. Mer klimarettet etc.
Mine fag i blokk 3 og 4:
Sedimentation, climate and life
Natural hazard
Climate and society
Planetology

Fagleg utbyte og språk

Svært høyt faglig utbytte. God oppfølging av institutt, hyppige innleveringer og tester, i tillegg til høy standard og nivå på medelevene gjør at man må jobbe hardt og kontinuerelig. Språk er ikke noe problem da Nederlendere er like god i engelsk som nordmenn er.

Universitetsområdet og byen

Utrecht er en fantastisk by! virkelig. Personlig favorittby i Nederland, og 3. beste sykkelbyen i verden og 3. lykkeligste befolkningen i verden har jeg hørt rykter om. Høyt kulturtilbud, altid noe som skjer og kort avstand til andre byer i Nederland og Europa generelt. Campus er både midt i sentrum og 15 minutter på sykkel utenfor i landlige omgivelser. Svært moderne campus.

Bustad

Å finne bolig i Utrecht er noe problematisk siden det er en svært populær by å bo i. Så anbefaler å starte snarest å søke etter plass å bo. Short stay solution er det tryggeste og enkleste alternativet. De tilbyr fullt møblerte studentboliger, de fleste av disse er på campus. Men søk tidlig! Jeg bodde selv i Cambridgelaan (bishoppen), betalte ca. 4500kr i måneden, hadde stort rom og delte kjøkken med 2 andre.

Sosialt miljø

Uendelige sosiale tilbud, fester, sportsarragement, utflukter, konserter, diskusjoner, foredrag osv osv. Er du aktiv så er det arrangementer hver eneste dag enten i regi av universitetet, student foreninger eller studentboliger. Jeg anbefaler å bli medlem av EGEA (studentforening for Geoscience.) og ESN.

Informasjon