Hjem
Utdanning
erasmus+

Institut d'Etudes Politiques de Lille og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByLille
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen. Søkarar frå samanliknande politikk og europastudiar prioriterast før søkarar frå andre samfunnsvitskapelege fagområde om det er ledige plassar. Det er krav om at ein må ha tatt minimum 60 studiepoeng før ein kan reise på utveksling. Det er mogeleg å søke for eit semester eller for eit heilt år. Søkarar som ønsker å reise ut for eit heilt år prioriterast.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise på utveksling for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er fransk og engelsk. Det er tilbod om undervisning i rundt 10 emne med engelsk undervisningsspråk kvart semester, samt nokre emne på spansk og tysk. Sciences Po Lille krev forkunnskapar tilsvarande A2-nivå i fransk og B2-nivå i engelsk etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Det er ikkje nødvendig med språktest. Institusjonen tilbyr fransk språkkurs til utvekslingsstudentar. Semesteret opnar med et intensivt introduksjonsseminar i fransk språk og metodologi.

Kva emne kan eg ta

Sciences Po Lille tilbyr samfunnsvitskapelege emne på engelsk og fransk. Dei fleste emna er statsvitskaplege, men ein finn også emne innanfor økonomi, jus, historie, filosofi, sosiologi og språk. Fullt emnetilbod og meir informasjon finn du på denne nettsida. Heilårsstudentar ved Sciences Po-skulane har moglegheit til å ta Certificat d'Etudes Politiques (Certificate of Political Studies). Det gjeld eigne krav for dette.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer normalt 4-5 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nviå- og innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Studentrapportar

2018

Høst 2018 - BA-sammenliknende politikk

Høst 2018 - BA-sammenliknende politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ikke så mye å si angående forberedelser. Hopp i det.

Undervisningsformer

Forelesninger, men ofte mindre klasser hvor de vektlegger deltagelse i høyere grad enn hjemme i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Bra tilbud av emner hvis du studerer statsvitenskap. Flere gode fag å velge mellom, som alle er på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Lærte veldig mye om EU spesielt, hadde 3 emner som omhandlet EU. Lærte så og si ikke noe fransk.

Universitetsområdet og byen

Lille er liten og koselig by å studere. Billig øl!

Bustad

Fant enkelt bolig. Ikke for dyrt. Ca som hjemme i Bergen

Sosialt miljø

Veldig bra.

17/18 - BA sammenliknende politikk

17/18 - BA sammenliknende politikk

15.08.2017 - 15.06.2018

Undervisningsformer

Veldig annerledes fra undervisningsform i Norge, og på UiB. Flere muntlige vurderinger, i form av presentasjoner, og skriftlige prøver eller innleveringer som utgjør karakteren din i hvert fag/emne. Det er ofte negative sider ved måten det franske systemet/byråkratiet fungerer på, og man setter veldig fort pris på hvor lettvint ting fungerer her hjemme. Mye papirarbeid for å åpne bankkonto, kjøpe månedskort (du trenger ikke kollektiv transport i Lille) osv.

Universitetsområdet og byen

Frankrikes 4 største by, Lille, er en kul by å være i med en tilstrømming av mange forskjellige mennesker, og tilgang til tre europeiske knutepunkter. Imponerende kulturscene, og kort bussvei til Paris, London, Brussel, Rotterdam, Amsterdam.

Bustad

Med sine fantastiske transportforbindelser, kule samfunn og sterk flamsk arv, har livet i Lille mye å tilby. Fra god mat til hyggelige lokalbefolkning, boutiques og gallerier til dukketeater i parken, er det alltid noe som skjer. Med kule techno-scener fra nabobyene Brussel og Paris, er det alltid events og festivaler i Lille.

Sosialt miljø

De franske studentene tar godt i mot erasmus- og internasjonale studenter i mot, i og med at de selv drar et helt år på utveksling i 3 året. Mange kule organisasjoner som LGBT, vinsmaking, musikk osv.

Informasjon