Hjem
Studentsider
erasmus+

Háskólinn í Reykjavík og Universitetet i Bergen (ERASMUS+)

  • LandIsland
  • ByReykjavik
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i hovudsak for studentar på bachelor-, master- og Phd-nivå på Det psykologiske fakultet. Sudentar frå Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitskapeleg fakultet og Det naturvitskapeleg-matematiske fakultet kan òg søke, men blir prioriterte etter studentar frå Det psykologiske fakultet dersom det er fleire søkarar enn tilgjengelege plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt studieprogram for å finne ut når i studiet det er best å reise på utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved Reykjavik Universitet er islandsk og engelsk.Sjå https://en.ru.is/course-catalogue/

Kva emne kan eg ta

Du kan ta emne innan fagfelta psykologiske fag, humanistiske fag, samfunnsfag og naturvitskapelege fag. Sjå https://en.ru.is/course-catalogue/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Háskólinn í Reykjavík (Reykjavik University) er det største private universitetet på Island med meir enn 3500 studentar. Universitetet består av fire akademiske einingar; School of Law, School of Business, School of Computer Science og School of Science and Engineering. Háskólinn í Reykjavík har si opprinning frå Commercial College of Iceland, som vart grunnlagt i 1988. Det moderne campusbygget (frå 2010) ligg i Nathólsvik, ein av bydelane i Reykjavik.

Reykjavik er den største byen på Island, med i overkant av 130 000 innbyggarar. Den er eit populært turistmål og har både mykje kultur og storslått natur å by på. Byen ligg i den sørvestlege delen av Island er med plasseringa på 64 grader nord den nordlegaste hovudstaden i verda.

Bustad

Det finst ein studentheim på campus, men utover dette kan ein spørje International Exchange Office om råd i samband med å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Januar til juni og august til desember/januar.

Informasjon