Hjem
Utdanning
erasmus+

Haskolinn i Reykjavik og Universitetet i Bergen (ERASMUS+)

  • LandIsland
  • ByReykjavik
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i hovudsak for studentar på bachelor-, master- og Phd-nivå på Det psykologiske fakultet. Sudentar frå Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitskapeleg fakultet og Det naturvitskapeleg-matematiske fakultet kan òg søke, men blir prioriterte etter studentar frå Det psykologiske fakultet dersom det er fleire søkarar enn tilgjengelege plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt studieprogram for å finne ut når i studiet det er best å reise på utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved Reykjavik Universitet er islandsk og engelsk.Sjå https://en.ru.is/course-catalogue/

Kva emne kan eg ta

Du kan ta emne innan fagfelta psykologiske fag, humanistiske fag, samfunnsfag og naturvitskapelege fag. Sjå https://en.ru.is/course-catalogue/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Informasjon