Hjem
Studentsider
erasmus+

Háskólinn í Reykjavík og Det juridiske fakultet (ERASMUS+ - Nordplus Law Network)

  • LandIsland
  • ByReykjavik
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha avslutta fjerde studieår før utreise.

Språk

I tillegg til undervisning på islandsk har universitetet nok emne som blir undervist på engelsk til at du kan ta 30 ECTS undervist på engelsk kvart semester.

Kva emne kan eg ta

Ved Reykjaviks universitet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap.

Oversikt over kva emne du kan ta ved Reykjaviks universitet finn du i kurskatalogen på universitetet sine nettsider. Reykjavik universitet nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Når du utvekslar til Reykjavik universitet er det óg mogleg å ta juridiske emne ved Islands universitet, men fleirtalet av emna dine må takast ved Reykjaviks universitet.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Háskólinn í Reykjavík (Reykjavik University) er det største private universitetet på Island med meir enn 3500 studentar. Universitetet består av fire akademiske einingar; School of Law, School of Business, School of Computer Science og School of Science and Engineering. Háskólinn í Reykjavík har si opprinning frå Commercial College of Iceland, som vart grunnlagt i 1988. Det moderne campusbygget (frå 2010) ligg i Nathólsvik, ein av bydelane i Reykjavik.

Reykjavik er den største byen på Island, med i overkant av 130 000 innbyggarar. Den er eit populært turistmål og har både mykje kultur og storslått natur å by på. Byen ligg i den sørvestlege delen av Island er med plasseringa på 64 grader nord den nordlegaste hovudstaden i verda.

Bustad

Det finst ein studentheim på campus, men utover dette kan ein spørje International Exchange Office om råd i samband med å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Januar til juni og august til desember/januar.

Studentrapportar

2022

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

12.08.2021 - 07.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Denne rapporten blir litt lang, men det eksisterer ingen student rapporter fra dette universitetet fra før av, så tenkte det var greit. Jeg vil kort si hvorfor jeg valgte Island som utvekslingsland. Jeg ønsket å dra til et land som ikke ligner Norge og UiB sin studiemodell, jeg ville også dra til et land som har mye å by på sosialt og kulturelt. Samtidig som jeg ønsket å dra til et land som er trygt og mer eller mindre stabilt med tanke på COVID-19. Jeg har alltid hatt lyst til å dra til Island, fordi det virket som et veldig unikt og kult land, og jeg hadde aldri oppholdt meg så lenge på Island, hvis jeg ikke hadde studert her. Jeg fant fort ut at en langhelg ikke holder for å utforske og oppleve alt det lille landet har å by på. Derfor ble et semester her, en perfekt lengde for å få den ultimate Island-opplevelsen.

Søknadsprosessen er veldig enkel og grei. UiB gir veldig nyttig og oversiktlig informasjon som gir deg et steg for steg skjema for hvordan du skal gå frem. Vær nøye med å sjekk student eposten, hvor man får informasjon fra både UiB, Erasmus og verts universitetet om ulike datoer og frister du må forholde deg til. UiB har også en sjekkliste som ligger inne på MittUiB under utveksling, hvor du kan følge punkter på hva du skal gjøre både før oppholdet, under oppholdet og etter oppholdet. Det viktigste er å huske å lese alle e-postene nøye og overholde søknadsfrister.

Det jeg anbefaler å finne ut av relativt raskt er bosted og fag og samtidig sende inn informasjon til Erasmus.Fag kan du også endre når du kommer dit, ment fint å ha et utgangspunkt. Greit å gjøre klart alt som Erasmus skal ha, slik at du ikke trenger å styre med det når du ankommer Island. Boliger finnes det alltid, men for å få de billigeste og de mest sentrale boligene, er det lurt å være tidlig ute. Det var over 300 utvekslingsstudenter her H2021 og alle trengte bolig, noe som gjorde konkurransen stor. Hadde et par venner som flyttet 2-3 ganger i løpet av semesteret, fordi de var for seint ute og kun fikk tak i korttidsleie boliger. Det er derfor lurt å begynne å se på det så tidlig så mulig.

Fly er også greit å finne ute av, ettersom det ikke går veldig mange fly til Island. Jeg måtte vente til ganske tett opp mot oppholdet grunnet COVID-19, men anbefaler å sjekke det også tidlig, særlig fordi de anbefaler å være her 1 ukes tid før skolen starter. Det er også veldig greit å få kommet git en liten stund før skolen starter, for å bli litt kjent med byen, folka og landet.

Undervisningsformer

Undervisningen på Universitetet i Reykjavik er ganske ulikt UiB og Norge generelt. De har en visjon om mer praktisk undervisning. Noe jeg personlig synes er veldig bra, til forskjell fra tung teori i Bergen. De har en undervisningsform som ligner mer på det vi har på videregående. For eksempel i Energy law, teller oppmøte 20%, presentasjon og innlevering 30% og muntlig eksamen 50% (du må vell og merke bestå den muntlige eksamenen for å bestå kurset). En lignende fordeling gjelder alle de juridiske fagene og fag generelt på universitetet. Vi hadde jevnlig innleveringer på alt fra 1500-2000 ord, noe lignende arbeidsgruppe oppgaver, men ikke saker i den forstand, mer tema og refleksjon. Vi har også jevnlig presentasjoner og diskusjoner i klassene. Generelt sett er professorene er veldig gode i engelsk, imøtekommende og flinke. Klassene er ganske små, alt fra 10-30 studenter. Det gjør det lettere å delta og ha en praktisk tilnærming til undervisningen. De har som sagt søkelys på muntlig eksamen og er veldig opptatt av at studentene skal lære på en mer praktisk måte enn en stor skriftlig eksamen på slutten av året. Det du leverer og gjør i løpet av året teller, så presset på den endelige muntlige eksamenen blir ikke like stort. Samtidig er de veldig opptatt av utvikling din, både språklig og faglig.

Island har ikke samme karaktersystem som i Norge, her opererer de med tall. Hvor 10 er det beste, og du må ha over 5 for å bestå. Det høres skummelt ut, men det går veldig bra. De vil gjerne at studentene skal gjøre det bra. De har et ECTS-poengsystem, så du må ta 30 ECTS for å få oppholdet godkjent. 30 ECTS = 30 studiepoeng.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av fag er ikke veldig bredt på høstsemesteret. Jeg forsto det slik at det er litt bedre utvalg på vårsemesteret. Utvalget av fag kan likevel endres fra semester til semester, avhengig av tilgangen på professorer. Høsten 2021, hadde de 6 fag å velge mellom på engelsk, alle på 7,5 poeng og jeg måtte derfor ta 4 fag for å fylle 30 studiepoeng. Hvis du går inn på Reykjavik Universitet (RU.is) får du en liste med fag og en beskrivelse av dem og hva du må gjøre i de ulike fagene. Dessverre ble ett av mine fag kansellert og jeg hadde enda færre muligheter å velge mellom. De har ikke noe strafferettslige fag, kun sivile fag. Jeg tok derfor: Commercial arbitration (internasjonal voldgift), EU internal market (ikke det samme som NIRI, men mye dypere med søkelys på case law), International investment protection (internasjonal investerings juss) og Energy law (energi og miljø juss), som alle er master-fag. Kvaliteten på foreleserne varierer litt, men generelt er de veldig flinke. Bortsett fra fagene jeg allerede har nevnt, kunne man velge; human rights, men det ble ikke godkjent av UiB fordi det ligner for mye på Rettsstat og menneskerettigheter. Alle de fagene jeg tok er forhåndsgodkjent av UiB fra H2021, så du trenger ikke å få de godkjent på nytt.

Dersom du ikke kan ta fagene som tilbys på skolen, er det mulighet for å ta noen fag på universitetet på Island som ligger litt nærmere sentrum av Reykjavik. Jeg vet ikke hvordan dette fungere, men jeg fikk beskjed om at dette var mulig, dersom jeg ikke fikk fylt opp studiepoengene mine her. Det gikk heldigvis fint, og jeg slapp å pendle mellom to universiteter. Fagene de hadde ligner ikke på noen av de som tilbys på UiB, derfor var alle fagene helt nye og jeg lærte masse.

En ting som er verdt å nevne, men som mest sannsynlig ikke blir noe problem når det kommer til juridiske fag, er timeplan. Jeg hadde et fag hver dag fra mandag-torsdag og fri hver fredag. Skolen tar likevel ikke hensyn til om fagene krasjer med hverandre, så det er viktig å sjekke dette. Slik at de ikke overlapper. Når du har fire fag og to timer forelesning hver dag så går det bra og det er ikke noe å bekymre seg for, men jeg har en del venner tok business og de hadde dette problemet.

Universitetet er en privatskole, det vil si at de er ekstremt flinke og effektive når det kommer til informasjon og kommunikasjon med utvekslingsstudenter. Det var veldig betryggende. Det er bare å gå å spør, sende e-post og de vil hjelpe deg med alt du trenger.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lyver hvis jeg sier at det var enkelt å studere her. Jeg vet det er mange som ønsker å være på «ferie» når de er på utveksling, men en må faktisk gjøre en skikkelig innsats. De første månedene er relativt ok, men når oktober, november og desember kommer er det en del å gjøre. Både med innleveringer og presentasjoner, men også forberedelser til eksamen som holdes i desember. Heldigvis er det som regel gruppeoppgaver så arbeidsmengden blir ikke uutholdelig stor. Likevel må man lese for å henge med, særlig fordi det er på engelsk, noe som er enda en utfordring for de fleste. Jussen er jo vanskelig nok i seg selv. Generelt snakker og skriver vi bra engelsk i Norge, men det er noe helt annet å snakke og skrive juridisk engelsk. Det kan ta litt tid å komme inn i, men det er en tilvenningssak. Jeg jobbet ganske mye og synes arbeidsmengden var mye større enn jeg hadde forventet, spesielt også fordi studieopplegget er så annerledes enn i Norge.

Alle snakker relativt bra engelsk her, noe jeg er svært glad for. Det å lære seg islandsk på 4 mnd er umulig. Å lære seg et par gloser kan være nyttig, men vi fikk tidlig beskjed om, at det ikke er vits å bruke tid på å lære seg islandsk på så kort tid. Bruk heller tid på å finpusse engelsken og bli bedre på det, er mitt råd. Islandsk er et helt surrealistisk språk som jeg ikke klarer å uttale om jeg hadde lagt inn all min innsats. Noen ord er likevel ganske likt norsk, så enkelte ting er forståelig. De lærer dansk på skolen her, så det hender du møter islendinger som kan forstå en del norsk.

Siden mengden skolearbeid øker i oktober, anbefaler jeg å gjøre så mye sosialt så mulig i starten av oppholdet, slik at du kan sette søkelys på skolen den siste tiden. Månedene flyr forbi, så greit å ha det i bakhodet. Foreleserne krever at du jobber og gjør en skikkelig innsats for å bestå fagene. Jeg synes det var spesielt utforende med planleggingen og informasjon angående innleveringer, presentasjoner og eksamener. De liker ikke å planlegge og informere studentene tidlig om hva de trenger å gjøre til hvilken tid. I Bergen får vi vite når vi skal ha eksamen, innleveringer osv. i starten av semesteret, dette er ikke tilfellet på Island. De tar det litt som tiden går og snakker ikke sammen, så det hendte at jeg hadde flere innleveringer og presentasjoner på samme uke, noe som lett kunne ha blitt unngått hvis de ulike professorene hadde kommunisert og planlagt studieløpet bedre. Dette synes jeg var utfordrende, særlig fordi jeg ønsket å reise mye rundt på Island og ville planlegge slik at jeg fikk gjort det, og samtidig ikke gå glipp av undervisning og viktige innleveringer og presentasjoner.

Universitetet bruker Canvas, som også har en app, slik at det er lett å få med seg informasjon som blir publisert, selv om man ikke har med seg pc. De opererer også med Outlook-mail, så systemet skal være kjent for UiB studenter.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger litt i utkanten av sentrum. Det går buss fra sentrum til BSI (hoved bussstasjonen) og derfra er det en buss som går direkte til skolen. Buss-systemene er veldig oversiktlige, selv om de sjeldent er på tiden. Campus er veldig moderne og fin. Skolen er ikke så stor, men ekstremt oversiktlig, det er veldig lett å finne frem. Campus er delt inn i ulike "departments", så du vet alltid hvor du skal, selv om noen timer kan være i andre "departments" enn du teknisk sett hører til. En liten, men svært viktig detalj er at, siden du er masterstudent har du tilgang til master-området og du får gratis kaffe og kakao. Det kommer godt med på lange dager. De er mange grupperom, et bibliotek, kantine, liten butikk, treningssenter, og mange leseplasser, både stillerom og rom med litt mer sus og dus. Du får alltid plass, så det er ikke nødvendig å løpe til skolen klokka 8 for å kapre plass, som man må gjøre på Dragefjellet under eksamensperioden.

Reykjavik som by har masse å by på, det er en kystby hvor du kan gå flere fine turer langs vannet med nydelig utsikt, du kan dra ned til havnen, dra på hvalsafari og se fantastisk nordlys. Selve byen i seg selv er ikke særlig fin, men det er en veldig kul by med rikelig utvalg av restauranter, cafeer, butikker, museer, puber og nattklubber. Reykjavik har også et rikt kulturliv, så det er masse å finne på. Byen er ikke stor, rundt 160 000 innbyggere og det bor ca. 350 000 mennesker på hele Island. Det er flere turister i Reykjavik enn islendinger, ettersom Island og Reykjavik er et veldig attraktivt reisemål.

Det som overrasket mest med Reykjavik er at hovedstanden ikke har noe særlig shopping muligheter, kun masse suvenirbutikker og noen lokale sjapper. Det ligger et kjøpesenter kun minutter unna sentrum med buss (Kringlan). Kringlan har et rikere utvalg, dersom du trenger klær, sko, kosmetikk og andre produkter.

Et kjent «landemerke» i Reykjavik er Kirka som ligger på toppen av gågaten. Det er et fint navigeringspunkt, fordi du alltid kan se den uansett hvor du befinner seg i sentrum. Det er veldig enkelt å finne frem og du blir fort kjent med byen.

Bustad

Jeg la ut meg selv på "leiga" Reykjavik på Facebook. Det er mange grupper som du kan melde deg inn i på Facebook og legge ut litt om deg selv: hvem du er, hvorfor du er her, hva du skal osv. Jeg gjorde det og fikk flere meldinger av folk som ville leie ut til meg. Jeg anbefaler å bo i sentrum (postnummer:101), selv om det er litt unna skolen så er det verdt å bo i sentrum hvor det meste skjer. Et annet forslag er å søke på studentboliger gjennom skolen sine nettsider (Ru.is) som ligger rett ved skolen, her er det mange utvekslingsstudenter som bor, men antall rom og leiligheter er begrenset. Vi var over 300 utvekslingsstudenter, så alle får ikke plass. Derfor må du velge hvilke fasiliteter du ønsker å være i nærheten av. Hvis du ønsker nærhet til skolen og fester 7 dager i uke så velger du studentboligene, de er helt nye og veldige fine. Her får du tett kontakt med utvekslingsstudenter, du kan søke om både møblerte og umøblerte rom, alene-rom, dobbeltrom osv. Det er masse informasjon om disse leilighetene på Ru.is sine nettsider. Du får eget bad og kjøkken og i hver etasje av bygningen er det store fellesrom med tv, sofa, spisebord og kjøkken.

Jeg er veldig glad for at jeg bodde i sentrum. Det er veldig dyrt å bo her, men jeg fant et gammelt bygg hvor jeg betalte 80 000 ISK (ja, valutaen er helt sinnssyk her) som er ca. 5000 norske kroner hver måned. Her bodde jeg med to andre studenter, noe som var veldig hyggelig, spesielt siden COVID-19 forårsaket en del restriksjoner i starten og slutten av oppholdet. Standarden på leiligheter er ikke helt det samme som i Norge, men jeg valgte å ikke bruke noe særlig penger på å bo, ettersom jeg kun skulle være her i noen måneder og ville heller bruke penger på å reise og andre sosiale ting. Det billigste jeg fant var den leiligheten, men man kan også leie hus og bo med mange andre, men da blir det fort dyrt. De fleste boligene her er veldig gamle og mangler stue, fordi utleiere ønsker flere soverom og mer penger.

Samtidig er det veldig vanlig å betale husleie i kontanter her og de fleste har ikke leiekontrakt, men du kan sende huseieren sitt navn til universitetet og de sjekker om han/hun er til å stole på. Jeg synes det var veldig rart, men så var det slik de fleste gjorde det og derfor måtte jeg bare slå meg til ro med det, selv om det er vondt for en jusstudent.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Alle utvekslingsstudentene er veldig imøtekommende og er ivrige etter å bli kjent med nye mennesker (hvorfor ellers drar man på utveksling?). Alle er i samme båt og derfor er det veldig lett å bli kjent. Man er spredt utover ulike departementer og mentorgrupper, så man blir kjent med mange ulike mennesker.

Når det kommer til de islandske studentene, så er det mange av de som også tar engelske fag så du har mulighet til å bli kjent med de også. For min del så var jeg mest med andre utvekslingsstudenter. Islandske studenter har allerede sin egen vennegjeng og det er så mange studenter her hvert år og så mange turister, så jeg har en følelse av at de er så vandt med oss at de ikke bryr seg så mye. Det er litt likt som i Norge egentlig.

Det er mye å gjøre her på Island, annet enn å reise landet rundt og oppleve helt unik og eksepsjonell natur, så er det mange andre aktiviteter som for eksempel karaoke. Det er en stor del av det sosiale miljøet. Man dra gjerne til ett av byens mange utendørsbasseng, som også er en stor aktivitet på vinteren. Her får du ulike utendørsbasseng med temperatur fra 2-44 grader. Det er en helt fantastisk avslapning og en veldig særegne islandsk greie som jeg anbefaler å kjøpe klippekort til. Skolen har et treningssenter som heter World Class gym. World Class er også den dominerende treningskjeden på Island og finnes overalt. Medlemskap er dyrt, men du får studentrabatt. Turer og Road trips er absolutt det man gjør mest av her, hele året. Det er mye å oppleve, alt fra: fjell, fjorder, fossefall, vulkaner, nasjonalparker osv. Jeg vil påstå at landskapet er en blanding av Norge og Svalbard, men likevel relativt ulikt noe annnet jeg har opplevd tidligere. I det ene øyeblikket føles det ut som du er på mars og i det andre øyeblikket føles det ut som du er i Nord-Norge. Det er virkelig verdt å bruke tid og penger på å reise rundt. Siden øya ikke er så altfor stor så er det mulig å oppleve hele landet på et semester, noe som en sjeldent rekker og får tid til i et annet land.

Jeg anbefaler virkelig Reykjavik universitet og Island som et land å dra til på utveksling. Det er noe helt annet enn Norge, samtidig som er det er et ekstremt kult land med en helt særegen kultur. Landet er ikke langt fra Norge, men forskjellene er store. Jeg har hatt et veldig fint semester fylt med masse minner, fantastiske opplevelser, nye venner, masse lærdom og jeg ville ikke vært foruten dette oppholdet. Hvis du ønsker å dra til Island på utveksling, ikke vær redd for å ta kontakt med meg hvis du skulle ha flere spørsmål. Jeg hjelper deg gjerne :)

2021

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

12.08.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet har en koordinator som tar seg av alle utvekslingsstudenter, og gir mange gode råd og er svært behjelpelig i tiden frem mot utvekslingsoppholdet. Det opprettes en egen gruppe på facebook der det deles relevant informasjon, i tillegg til at man får lenker til utleiesider for bolig.

Undervisningsformer

Undervisning foregår i mindre klasser og ligner mer på storgrupper enn forelesninger. Det varierer litt fra underviser til underviser hvor mye interaksjon det legges opp til, men presentasjoner er mye oftere brukt i undervisningen enn det det er på Dragefjellet. I tillegg brukes presentasjoner som en del av vurderingsgrunnlaget.
Samlet ligner undervisningen og vurderingen mer på norsk videregående enn universitet. Oppmøte og muntlig aktivitet teller på karakteren. Det samme gjør som sagt presentasjoner, dette gjelder både individuelle -og gruppepresentasjoner, men merk at ved gruppepresentasjoner settes det kun en karakter som gjelder for alle på hele gruppen. I tillegg har samtlige fag hatt innleveringer som også teller mot karakteren, og jevnt over er ca 50 % av karakteren innleveringer/presentasjoner/oppmøte og 50 % muntlig eksamen.

Sammenlignet med UiB er undervisningen mye mindre strukturert. Vi fikk ikke undervisnings -eller eksamen/vurderingsplan før etter at semesteret hadde begynt, og det varierte litt fra fag til fag om vi fikk pensum i forkant av oppstart eller første uken med undervisning. Dette skapte likevel ikke store problemer da pensum ble solgt på universitetet eller University of Iceland, slik at man ikke trengte å bestille og vente på å få pensum.

Etter at en vurderingsplan var lagt, kunne det forekomme ganske brå endringer der underviserne flyttet på innleveringsdatoer. I enkelte fag fikk vi heller ikke en oversikt over når de ulike vurderingene ville komme, men isteden ble dette bestemt fortløpende. Det er likevel verdt å nevne at studentene i hvert fall i enkelte fag der dette var tilfellet, ble spurt (og hørt) om hvilket tidspunkt som passet best.
Informasjon om avsluttende eksamen fikk vi ganske tidlig.


Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er begrenset, og det varierer litt hvilke alternativ man har avhengig av om man studerer der på våren eller høsten. Høsten 2021 kunne vi velge mellom 5 eller 6 fag på engelsk, og man må ta 4 for å oppfylle kravet til 30 studiepoeng. Fagene jeg hadde var EUs indre marked, Internasjonal og europeisk energirett, International commercial arbitration og International investment law.

Fagleg utbyte og språk

Underviserne har en primær jobb som advokat/jurist, og underviser på siden. Dette fører til at retting av innleveringer ol. kommer i andre rekke, og kan ta ganske lang tid, men de fremstår som kunnskapsrike og man får et utbytte av faget. Formidlingsevnen varierer fra underviser til underviser. Det varierer også om man får tilbakemelding på arbeidet sitt, eller kun en karakter. Karakteren settes av underviseren selv, og det kan variere hvor streng vurderingen er. Skalaen går til 10, men ifølge islandske medstudenter er dette uoppnåelig, uansett underviser.

Universitetsområdet og byen

Skolen ligger i et fint område i Reykjavik, litt utenfor sentrum og ved sjøen. Alt er samlet i et bygg. Skolen er moderne med en litt annet opplegg enn tradisjonelle lesesaler, men for jusstudenter finnes det en egen lesesal lukket for resten av skolen. I tillegg er det stille leserom på biblioteket.
Skolen har en kantine som serverer en ny rett hver dag, i tillegg til salatbar. Det ligger også en liten dagligvarebutikk inne på skolen der man får kjøpt snacks, pølser, drikke, mikromat ol. Det finnes mikrobølgeovner overalt på skolen. For masterstudenter er det også gratis kaffe og kakao. Utenfor skolen er det to restauranter/barer, dersom man ønsker variasjon.
Byen er ganske lik Bergen i størrelse. Stor nok til at den har en del å tilby, men samtidig liten nok til at det ikke er så store avstander. Bor man midt i byen er det aller meste maks en 20min gåtur unna. Ellers går det busser, og man kan kjøpe busskort gjennom skolen som gjelder hele semesteret. Hvis man bor litt utenfor sentrum kan dette være en god ide.
Badebasseng er en stor greie på Island, og Reykjavik har flere av disse. I tillegg er det en del fjell i nærheten som man enten kan kjøre til eller ta buss til, hvis man ønsker en fottur. Esja er et veldig populært fjell som ligger ca 20-30min i buss unna Reykjavik.

Bustad

Studentkoordinatoren på skolen er veldig behjelpelig med dette. Det meste skjer gjennom en gruppe på facebook der folk enten presenterer utleietilbud eller presenterer seg selv og annonserer at de leter etter et sted å bo. Hvis man kommer i kontakt med en utleier kan man forhøre seg med studentkoordinatoren dersom man er usikker på utleieren, og så vil hun undersøke så godt hun kan. Reykjavik har forskjellige postkoder, der 101 er mest sentralt, og 105 og 107 er noe mindre sentralt. Prisen varierer også etter dette, men det er mulig å finne rom til 5000-6000mnd innenfor 101. Jeg bodde i 105, og med busskort gikk det helt fint. Tilstanden på rommene som leies ut varierer, og det kan lønne seg å be om en videovisning.

I tillegg er det mulig å søke om studentbolig. Studentboligene er veldig nye, og mange internasjonale studenter velger å bo der. Disse ligger rett ved skolen. Det står på skolens sider at årsstudenter vil bli prioritert, men mange av dem som fikk studentbolig var utvekslingsstudenter som bare var der i ett semester.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. I begynnelsen av semesteret har man en mini fadderuke, der man deles inn in mentorgrupper på ca. 20 stk., og med 2 mentorer (faddere). Dette varer i et par dager, og er en fin start på å bli kjent med folk. Det er mulighet for å bli kjent med folk fra veldig mange ulike steder i verden, som er spennende. Det er litt opp til mentorene hva som blir arrangert, noen hadde rebusløp i Reykjavik, mens andre dro til badebasseng. Mye av det sosiale skjer på fellesrommene i studentboligene, i tillegg til at Universitetet på Island har en studentbar som er ca. 10min gåtur unna studentboligene.
I tillegg er det facebook-gruppe for alle utvekslingsstudentene. I tiden før skolen starter opp er det mye aktivitet der, og folk inviterer til turer, øl/bar, badebasseng osv.

Informasjon