Hjem
Studentsider
bilateral

Praksis og studier i kinesisk rett og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandKina
  • Studieplassar14
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Lærestader i nettverket

Studentar som utvekslar til studier og praksis i kinesisk rett vil tilbringe semesteret enten i Beijing eller i Shanghai. Universitetsstudia og praksisen vil føregå i same by.

Du kan få eit inntrykk av erfaringane til studentane som utveksla til ein kombinasjon av praksis og studier i kinesisk rett våren 2017 i denne videoen, og våren 2019 i denne artikkelen.

Du finn fleire rapportar frå tidlegare studentar på avtalenettsida for kvart av partnarunversiteta i Shanghai og Beijing.

Aktuelle lærestader:

Aktuelle praksisplassar i Beijing:

Lloyd's Register Consulting Asia

Lloyd's Register applies its expert knowledge and independence to help clients and regulators design, construct and operate their capital intensive assets and businesses to their highest levels of safety and performance. Our world class expertise allows us to resolve and share solutions to the most complex situations, providing the confidence demanded by engineering principles, government regulations and industry codes and standards. We draw on a long heritage of fresh, innovative thinking in response to new energy technologies and challenges, whilst retaining our commitment to independence, integrity and always doing the right thing.

Zhonglun W&D Law Firm

Founded in 1992, Zhonglun W&D Law Firm is one of the earliest-established Chinese law firms approved by the Ministry of Justice. Primarily a large-scale full service law firm, Zhonglun W&D embraces substantial international elements. We are the first Chinese law firm to set up dual-jurisdictional office abroad. Headquartered in Beijing, the firm has China-based offices in Shanghai, Tianjin, Chengdu, Shijiazhuang, Taiyuan, Wuhan, Chongqing, Hangzhou, Jinan and Shenzhen, co-functioning with our dual-jurisdictional offices in London (UK) and Riyadh (Saudi Arabia) and our representative/ associated offices in Hong Kong, Lyon, Paris and major cities in the US.

Gaopeng & Partners

Founded in 1998, Gaopeng & Partners has become an integrated law firm with headquarter in Beijing and branches in major cities. The firm provides legal services in the areas of corporate finance & investment, M&A, WTO and international trade, anti-monopoly law, large-scale infrastructure project, media, entertainment and sport, real property, IPR, arbitrational tribunals and courts. Through decades of effective legal services to Chinese and oversea enterprises, government and celebrities, it gains good reputation worldwide.

Alltech

Founded in 1980 by Irish biochemist and entrepreneur Dr. Pearse Lyons, Alltech is a leading global biotechnology company whose mission is to improve the health and performance of people, animals and plants through natural nutrition and scientific innovation. We pursue this mission guided by what we call the ACE principle, our promise that in doing business we have a positive impact on the Animal, the Consumer and the Environment.

Merits & Tree Law firm

Aktuelle praksisplassar i Shanghai:

Advokatfirmaet Wikborg Rein

Wikborg Rein is a Norwegian law firm with over 230 lawyers located in Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai and Kobe. Our unique and long-standing presence overseas enables us to offer our clients the benefit of our extensive international expertise. Wikborg Rein¿s broad range of legal services includes the following: corporate; dispute resolution; real estate and construction; banking and finance; shipping and offshore; trade, industry and public sector (including technology, media and telecommunications); energy and natural resources.

I denne artikkelen kan du lese om korleis dei to studentane som hadde praksis hos Wikborg Rein våren 2019 hadde det.

Jotun Coatings (Zhangjiagang) Co. Ltd.

The Jotun Group is a matrix organisation divided into seven regions responsible for the sale of Decorative Paints and Performance Coatings (Marine, Protective and Powder Coatings). The company has 37 production facilities in 21 countries, 63 companies in 45 countries and is represented in over 100 countries around the world.

Survitec Group

Survitec is a world-leading survival technology brand that enables our customers to operate in highly legislative markets effectively and safely, offering solutions through a portfolio of products and services spanning the marine, aviation, defence and offshore sectors. Our brand symbolises innovation, technical expertise and knowledge and with a long heritage of supplying products that can be relied on, we continually strive to ensure that the Survitec brand remains synonymous with quality and excellence.

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til studier og praksis i Kina må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

For studentar som skal utveksle for praksis og studier i kinesisk rett er det obligatorisk å delta på eit førebuande kurs i kinesisk språk og kultur som vert undervist i Bergen. Så fremt minst fem studentar skal utveksle i vårsemesteret, blir kurset tilbydd like før avreise til Kina både haust og vårsemester. Kurset går over tre til fem veker med totalt 60 timar undervisning.

Er det færre enn 5 studentar som har søkt om praksis og studier i Kina i vårsemesteret, vil desse studentane ta det førebuande språkkurset i august, saman med dei som skal utveksle i haustsemesteret.

Kurset er lagt opp slik at ein etter endt kurs skal ha oppnådd tilstrekkelege språkkunnskapar til å kunne avlegge HSK-test nivå 1 (offisiell språktest i kinesisk) om ein ønskjer dokumentasjon på språkkunnskapane sine. Denne testen kan avleggjast ved Konfutseinstituttet i Bergen i midten av kvar månad, eller under opphaldet i Kina. Ein eventuell HSK-test, og resultatet på denne, har ikkje innverknad på korvidt ein kan utveksle til Kina eller ikkje, men det kan vere gunstig å ha eit språkbevis i ulike samanhengar i framtida.

På universiteta som er aktuelle å studere ved er det til vanleg kinesisk som er undervisningsspråket. Men alle universiteta har kurs som blir underviste på engelsk, slik at du treng ikkje å kunne meir kinesisk enn det du tileignar deg gjennom det førebuande kurset før avreise. Tidlegare studentar melder at dei i den praktiske kvardagen i Kina har hatt stor nytte av å kunne litt kinesisk då engelskkunnskapane ikkje finst hos "mannen i gata".

Kva emne kan eg ta

Praksis og studier i kinesisk rett utgjer 30 studiepoeng og vert godskrive som spesialemna i mastergraden i rettsvitskap. Kombinasjonen av praksis og studier under utveksling til Kina vert tilbydd både i haust- og vårsemesteret.

Før avreise skal du delta på eit førebuande kurs i kinesisk språk og kultur (sjå meir under overskrifta Språk). Under opphaldet i Kina skal du studere juridiske emne ved eit av fakultetet sine samarbeidsuniversitet i Shanghai eller Beijing. Emna du tek på universitetet skal tilsvare 20 studiepoeng. Samstundes skal du ha relevant praksis i til saman 5 veker hos ein norsk eller utanlandsk bedrift, institusjon eller organisasjon med verksemd og kontor i Kina. Praksisen vil normalt føregå ein til to dagar i veka gjennom store deler av semesteret.

Du skal skrive ein praksisrapport som vert vurdert av fakultetet i etterkant av utvekslingsopphaldet. Ved godkjend praksisrapport vil ein oppnå 10 studiepoeng. Den samla arbeidsmengda for studier og praksis skal utgjere 30 studiepoeng.

Val av by, universitet og praksisstad

Du søker som normalt i Søknadsweb, og fører opp Praksis og studier i kinesisk rett som eitt av vala i søknaden din. I kommentarfeltet skriv du kva bu og universitet du helst vil til. Du skal setje opp tre alternativ. Når du får svar på utvekslingssøknaden din vil du få vite kva for universitet du blir nominert til. Kva for arbeidsgjevar du skal til får du informasjon om nærare avreise. Du vil få høve til å melde inn ei liste over kva arbeidsgjevarar du helst vil ha praksis hos før du blir tildelt praksisplass.

Les meir om dei aktuelle universiteta på avtalenettsidene for det enkelte universitet:

Shanghai:
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University

Beijing:

Renmin University
Tsinghua University
Peking University
China University of Political Science and Law

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studentar som skal utveksle til praksis og studier i Kina betaler ikkje skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Studentar som utvekslar til Kina får eit tilleggstipend frå Lånekassen på kr 2500 per månad. Dette er fordi nasjonale politikarar ønskjer å motivere fleire norske studentar til å studere i land som Norge særleg ønskjer å samarbeide med når det gjeld forsking og høgare utdanning.

Internship i Kina

Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
1/2

Andreas Slettevold - utveksling Kina

Produsent:
Utdanning i verden
2/2

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

11.02.2019 - 08.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Peking University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

Etter å ha blitt nominert av UiB, fikk jeg i oktober en e-post fra PKU med informasjon om søknadsprosessen. For min del var det én nettsøknad som måtte fylles ut og en utskrevet kopi av nettsøknaden, samt en rekke andre dokumenter som måtte sendes til universitetet. Det er en relativt omfattende prosess, men går ganske greit når man først kommer i gang. Jeg anbefaler så tidlig som mulig, ettersom det kan bli noen stressende dager dersom man utsetter det til siste minutt (snakker av erfaring). De som jobber med internasjonale studenter ved PKU er veldig hjelpsomme og svarer raskt, så dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp med søknadsprosessen anbefaler jeg å sende dem en e-post. I desember fikk jeg den offisielle bekreftelsen på at søknaden min var godkjent og at jeg var blitt tatt opp ved universitetet. Jeg anbefaler å begynne å søke om visum raskt etter du har fått denne bekreftelsesmailen.

For å søke om visum til Kina er det fire steg man må igjennom. Først må man fylle ut et relativt omfattende nettskjema. Deretter må man bestille en time hos den kinesiske ambassaden sitt visum kontor. Til slutt må man levere inn alle papirer og informasjon til visumkontoret, og hente visumet når søknaden er ferdigbehandlet (ca. 2-4 dager). For de to første stegene av denne prosessen trenger man ikke å ha mottatt opptakspapirene fra PKU, man trenger bare å vite at man har kommet inn. Det er derfor greit å være så tidlig som mulig ute, fordi det kan potensielt være lange køer for å få time hos visumkontoret. Jeg var ikke klar over at man kunne søke før man hadde fått papirene, noe som medførte at jeg hentet visumet mitt dagen før jeg skulle fly til Kina.

Jeg fikk tildelt en buddy av universitetet. Hun var veldig hyggelig og hjelpsom, og hjalp meg både med å skaffe mobilabonnement og bankkonto i oppstartsperioden. I tillegg holdt vi jevn kontakt gjennomsemesteret, og hun viste meg mange gode kinesiske restauranter i Beijing. Beida forsøker å matche studentene med en buddy som enten skal til samme universitetet som du kommer fra eller i nabolandene. Det medførte at jeg fikk en buddy som skal på utveksling til UiB, noe som også gjorde det lettere å skape en relasjon med henne.

Det kan være greit å være forberedt på at det er en rekke ting det ikke er så lett å få tak i Kina. De kan ha veldig mange produkter, men du fungerer enten ikke like bra som de hjemme eller så har de blekningsmiddel i seg. Det kan derfor være greit å ha med seg ting som tamponger, deodorant, fuktighetskrem osv. Dersom du er en klumsete person er det også greit å vite at de ikke har all den sårpleien man er vant til å finne hjemme, vil derfor anbefale å for eksempel ta med sårsalve. Jeg anbefaler også å kjøpe helseforsikringen fra ANSA, den er veldig god, og forsikringsselskapet kan hjelpe med å bestille legetimer eller lignende hvis du skulle trenge det. På den måten kan du også å dekke potensielt veldig høye legeutgifter selv.

Det er veldig stor forskjell på temperaturene på starten av semesteret og slutten. I februar var det minusgrader, vind og veldig kaldt. Det lønner seg derfor å ta med ullkåpe, ullgenser, lue, hansker osv. Samtidig ville jeg ikke brukt for mye plass på dette, fordi temperaturene begynner å stige allerede i mars/april. I mai/juni pleier det å være mellom 20-35 grader. Man kan også oppleve noen dager med regn i Juni, men det holder som regel med en regnjakke eller en paraply.

Dersom du ønsker å bruke google, facebook, instagram osv. mens du er i Kina må du laste ned og logge deg inn på en VPN før du kommer til landet. Jeg brukte ExspressVPN, som fungerte veldig godt i store deler av utvekslingsperioden. For periodene hvor ExpressVPN ikke fungerte optimalt lastet jeg også ned VPN Master (VPN Proxy Master). Dette er imidlertid en VPN som man kun finner for IPhone. Et lite pro-tip er også at kaféen Lush i Wudaokou (studentområdet) har en VPN installert i WiFien sin.

I tillegg til VPN-appen er det en rekke apper det er smart å ha i Kina:
- WeChat
- Pleco
- Baidu Translate
- Didi
- Mobike/Ofo/Bluegogo
- AirVisual
- Alipay
- Ele.me
- Taobao/JD

WeChat har mange funksjoner. For det første er det chatting. I tillegg kan du få WeChat Pay, som blir lommeboken din (du må ha kinesisk bankkonto før du kan begynne å bruke denne funksjonen) for store deler av utvekslingsoppholdet. Du kan også bestille togbilletter, betale strømregningen, bestille en Didi mm. Du kan også få mange av de andre appene som jeg har nevnt over, som Didi og Mobike på WeChat, men dersom du ønsker å ha appene på engelsk og ikke kinesisk anbefaler jeg å laste ned individuelle apper. Didi er som Uber, bare billigere og er en lett måte å komme seg rundt i byen dersom du ikke ønsker å ta metroen. Mobike/Ofo/Bluegogo er alle ulike apper for bysykler. Du trenger bare én av dem, jeg hadde Mobike. Pleco og Baidu translate er oversettingsapper som fungerer uten VPN. Kinesere flest kan ikke så mye engelsk, og det kan derfor være veldig greit å ha noe som kan hjelpe deg med å oversette. AirVisiual er en app som forteller deg om forurensningsnivået, som kan være veldig høyt i perioder. Alipay er som WeChat Pay, en betalingsportal som erstatter bankkortet ditt. Ele.me og Taobao er ikke apper du må ha, men det er apper som er greit å ha. Ele.me er en billigere og bedre versjon av foodora. Taobao og JD er shopping apper hvor du finner alt du trenger, om det er en overmadrass til din harde seng, klær, sko, hudpleie, elektronikk, vannpumpe osv. Taobao har større utvalg, mens JD har raskere levering.

I forkant av utvekslingsoppholdet fikk vi flere e-poster fra PKU, som gjorde at vi kunne se hva e-posten til de andre utvekslingsstudentene var. En smart ting som en av de andre utvekslingsstudentene i gruppen min gjorde var å sende ut en felles mail til alle sammen, hvor han sa at hvis noen ville finne en leilighet sammen med han, og være med å lage en felles WeChat-gruppe så kunne de legge han til. I e-posten la han ved brukernavnet sitt til WeChat og WhatsApp, samt tlf. Jeg la han til på WeChat dagen før jeg til Kina, noe resulterte i at jeg fra første dag hadde noen å spise og dra ut med. I tillegg endte jeg opp med å flytte inn med han og én annen i utvekslingsgruppen. Dette var en veldig fin måte å få venner før studiene har begynt.

Alt i alt hadde jeg et helt fantastisk semester i Beijing. Det var veldig mye gøy å finne på, spennende folk og en interessant kultur å bli kjent med.

Undervisningsformer

Alle fagene hadde ukentlige forelesninger. I format og størrelse minnet forelesningene om storgrupper/seminar på UiB. Forelesningene var kun obligatoriske i to av fagene jeg tok, men det kan lønne seg å møte opp fordi deltakelse i timen kan få uttelling på endelig karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Siden jeg var på utveksling gjennom Semesterpakken i kinesisk rett måtte jeg bare ta 12 credits. Det var totalt seks engelske emner jeg hadde mulighet til å velge mellom, men i realiteten var det bare fire av disse emnene jeg kunne velge for å få nok credits. Fagene jeg valgte var Chinese Foreign Investment Law, Chinese Civil Procedure and Arbitration, Chinese Intellectual Property Law og Chinese Economic Law. Generelt syns jeg dette var veldig spennende fag, så det gjorde meg ikke så mye at jeg ikke hadde mulighet til å velge de to andre fagene.

Alle fagene er en del av LLM-programmet til PKU. Det minimalt nesten ikke kinesiske studenter som tok de fagene, så utenom utvekslingsstudentene, var det stort sett bare LLM-studenter i timene. De fleste LLM-studentene var fra Asia, men det var også noen som kom fra Europa. Det var ca. 10 utvekslingsstudenter, de fleste var fra Europa bortsett fra et par stykker som var fra Australia.

Fagleg utbyte og språk

Det er litt opp til deg selv hvor stort faglig utbytte du får fra de ulike fagene, men dersom du legger inn en innsats i å forberede deg til timene kan du lære mye. Professorene setter pris at man er aktiv i timen, og man kan få stort utbytte av å stille spørsmål og svare på spørsmålene som professorene stiller. I tillegg er professorene ofte interessert i å dra inn komparative perspektiver, og tar derfor gjerne i mot kommentarer om hvordan det fungerer i studentenes hjemland.

Alle forelesningene er på engelsk, noe som for det meste gikk greit. Dette syns jeg ikke var spesielt problematisk å bli vant til. Problemet var heller relatert til at ikke alle professorene var like lett å forstå, på grunn av deres kinesiske aksent. På tross av dette syns jeg alle foreleserne veldig kompetente. Alle sammen har både jobbet og studert på flere av de beste universitetene i verden.

I flere av fagene hadde vi én eller flere gjesteforelesere. Dette var stort sett praktiserende jurister som kom for å snakke om deres spesialfelt. Gjesteforeleserne var både kinesiske og av andre nasjonaliteter, og bidro med mange spennende perspektiver. Noen av gjesteforelesningene kan minne om en manuduksjon eller faglunsj, fordi det ikke kun snakkes om teoretiske konsepter, men også mer praktiske situasjoner.

I de fleste fagene var hele eller deler av vurderingsformen en avsluttende semesteroppgave, og man hadde fullfrihet til å bestemme tema selv, noe som åpner for at man kan lære mye spennende. Det er ikke alltid like lett å bestemme seg for tema, så jeg anbefaler at man begynner å tenke på det tidlig. I Chinese Foreign Investment Law og Chinese Civil Procedure and Arbitration, var det bare en avsluttende semesteroppgave på 3000 ord som eneste vurdering. Professoren i Chinese Intellectual Law ga oss en mid-term som utgjorde 30% av karakteren, og en avsluttende eksamen som utgjorde 70% av karakteren. Begge eksamenene var hjemmeeksamen, hvor man fikk én eller flere casestudies, med tilhørende spørsmål som måtte besvares. Det var ikke noen ordgrense. I Chinese Economic Law måtte vi lese en bok som var relatert til kinesisk økonomisk rett (dette kunne tolkes vidt), og skrive en bokanmeldelse på 1000 ord, samt holde en 8 minutters presentasjon om boken. I tillegg måtte vi skrive en semesteroppgave på 2000 ord.

Universitetsområdet og byen

PKU sitt campus er veldig stort, og man kan finne det meste man trenger der. Dvs. bøker, mat, restauranter, bank, mobil, treningssenter, kino osv. I tillegg er en utrolig fin park på campus som kan være fin å ha en piknik i, eller et fint sted å gå eller løpe seg en tur. Jeg hadde for eksempel 17. mai frokost rundt innsjøen i parken med et par venninner. Jeg anbefaler å dra tidlig til campus på fine dager bare for å utforske, fordi det kan være veldig mye fint å finne der. I tillegg er kantinene kjempe billig og du kan enkelt spise en god middag for 15 kr. Siden jeg ikke bodde på campus, ble jeg ikke så godt kjent med hele campus som jeg skulle ønske.

Jeg benyttet meg ikke av treningssenteret på campus, fordi jeg fikk høre at standarden var middelmådig. Istedenfor dro jeg med en gruppe venner til et treningssenter i Wudaokou, siden vi møtte opp som en stor gruppe klarte vi å forhandle ned prisen for de månedene vi var der.

Beijing har veldig mye spennende å by på. Det er mange flotte templer, parker, museer og annet å utforske. Det er veldig lett å komme seg rundt med metroen, men dersom du ønsker å se mer kan det lønne seg å dra på sykkelturer eller bruke en Didi. I ulike områder av Beijing vil du finne ulike ting. For eksempel er Wudaokou studentområdet, der finner du mindre barer og klubber, samt en god variasjon av barer. I hutongene (små gater) rundt Tempel of Heaven finner du mange veldig gode restauranter, både kinesiske og andre. Sanlitun er ambassadestrøket i Beijing, her er finner du et stort kjøpesenter med mange restauranter og takbarer det er verdt å utforske. I dette området er også de fleste store klubbene. Det er også veldig mange gode kinesiske restauranter i området rundt den forbudte by.

Shopping får du gjort stort sett over hele byen, og du kan tilpasse det litt etter hva du ønsker. Hvis du har lyst til å oppleve en shopping gate som har mer tradisjonelle kinesiske klær anbefaler jeg å dra til Qianmen. Du finner også veldig mye fint og autentisk på Panjiayuan antikkmarked.

Internettsidene til the Beijinger og TimeOutBeijing er veldig gode for å finne tips til ulike steder å dra.

Totalt syns jeg Beijing er en utrolig gøy og spennende by å være i. Det er virkelig et sted å dra hvis du har lyst på helt nye opplevelser, og for å utfordre seg selv. Samtidig er byen så stor at hvis du ønsker å dra på vestlige steder, så kan du enkelt finne det og fortsatt finne veldig god mat. Utvekslingsoppholdet gikk over all forventning og jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte å dra til Beijing.

Bustad

PKU har et begrenset antall studentboliger tilgjengelig for normale utvekslingsstudenter, og det er nesten umulig å få tak et rom som du ikke må dele med noen andre. De fleste utvekslingsstudentene bodde derfor i et område av distriktet Haidian som heter Wudaokou. I dette området er det veldig mange studenter som bor, og det er derfor flere utsteder og annet gøy i dette området. Leieprisene er høye, og ligner mer på det man må betale for å bo i Oslo, enn Bergen. I tillegg så kan det være vanskelig å finne et sted å bo hvis man ikke har en agent, agenten vil ta deg på visninger til ulike leiligheter, og hjelper deg igjennom leieperioden med å ordne eventuelle problemer i leiligheten. Agenten vil også kreve en avgift. Jeg betale 70% av én månedsleie til agenten min.

Jeg vurderte å skaffe meg leilighet før jeg flyttet ned, men bestemte meg til slutt for å vente. Det er mange grunner til at det kan lønne seg å vente. For det første er det lettere å få en geografisk forståelse av hvor ting ligger når man først har kommet til Beijing, på den måten kan man sikre at man bor i samme område som de fleste andre. For det andre kan leilighetene i Beijing være av veldig varierende standard, og det kan være mange leiligheter som rett og slett ser helt grusomme ut. Ved å gå på visninger selv kan du sikre at leiligheten du flytter inn i er av god standard. Til slutt kan du muligheten til å møte de menneskene du skal flytte inn med. For min del syns jeg det var veldig viktig, og bidro også til at jeg fikk muligheten til å flytte inn med to av de jeg studerte med.

Jeg bodde i en leilighet med to andre juss studenter fra PKU, samt to andre utvekslingsstudenter. Vi hadde en vaskehjelp, som gjorde en ok jobb for en billig penge. I tillegg fikk vi kjøpt inn en vannpumpe på JD, slik at vi kunne få vann levert på døren. Man kan ikke drikkevannet fra springen i Beijing, og det kan bli ganske slitsomt og dyrt å kjøpe vann på butikken hver uke. Hvis leiligheten du flytter inn i ikke har vannpumpe allerede, anbefaler jeg at du og de andre i leiligheten går til innkjøp av det ganske fort.

Sosialt miljø

Jeg syns det sosiale miljøet på PKU og i Wudaokou var veldig bra. Man har en god mulighet til å bli kjent med folk med ulike nasjonaliteter og kulturer. Siden de fleste utvekslingsstudentene bodde i ulike leiligheter i Wudaokou, endte vi opp med å bli en vennegruppe blandet av folk fra PKU og de vi bodde med. Barene og kaféene i Wudaokou pleier å ha flere ukentlige arrangementer og aktiviteter, som er en god måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter som studerer andre fag og/eller går på andre universiteter.

ANSA Beijing og Klubb Norge er også relativt aktive. De har ulike arrangementer igjennom semesteret, hvor man har mulighet til å bli kjent med andre nordmenn i byen. Klubb Norge arrangerer blant annet 17. mai feiring i Beijing, en veldig morsom feiring jeg anbefaler å være med på.

Vi hadde flere muligheter til å dra på ulike utflukter. I løpet av semesteret fikk jeg muligheten til å overnatte på den kinesiske mur, dra til Indre Mongolia, Shanghai og Zhangjiajie (Avatar Mountains). Det var veldig minne verdige turer, og ingen av de var nevneverdig dyre. Jeg anbefaler på det sterkeste å forsøke og reise litt rundt i Kina, det gir en god innsikt i hvilke variasjoner man kan finne i Kina og blant annet togturene til de ulike stedene er en veldig god måte å komme tettere på den kinesiske kulturen.

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Shanghai Jiao Tong University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

Før du drar bør du ha lastet ned vpn (jeg anbefaler ExpressVPN eller NordVPN), og wechat. Dette er must have apper om du skal overleve i Kina. Wechat fungerer som facebook, vipps, messenger etc, der.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forelesninger i hver enkelt emne, hvorav jeg hadde fem. Fagene er stort sett ganske lette, og det er ikke skoleeksamen men en "term paper" som man kan levere inn når man vil. Oppgaven trenger for øvrig ikke være om noe som har vært undervist om, det trenger bare å bli godkjent av professoren som er ansvarlig for undervisningen. Utfordringen ligger i å finne noe å skrive om, men heller ikke dette er en særlig stor utfordring.

Når det gjelder utplasseringen var jeg hos Jotun hvor jeg fikk en grei mengde med relevante arbeidsoppgaver. Den største utfordringen var nok at de aller fleste av kollegaene mine ikke var særlig flinke i engelsk. Det var derfor litt vanskelig å bli kjent med dem.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde totalt fem emner, og det var åtte å velge mellom. Det hadde vært fordelaktig å kunne velge blant flere emner.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde fagene Global Governance and China, Chinese Trade Law, Chinese Investment Law, Chinese Financial Markets og Law and Development. Fagene var forsåvidt interessante, men jeg fikk ikke så mye ut av fagene som jeg ser er relevant for jussen. Mange av fagene bærer preg av å dreie seg om politikk mer enn juss. Samtidig kan det være vanskelig å skille mellom politikk og juss i Kina, så hvis man skal ha noe å gjøre med Kina i yrkeslivet så er det greit å få en innføring i det.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger midt i byen og det er et metrostopp rett utenfor campus. Selve campusområdet er fint, men jeg oppholdet meg ikke mye der ettersom jeg bodde off-campus.
Jeg har bodd i både Beijin og Shanghai, og Shanghai er definitivt en av verdens beste byer å bo i, og den beste byen å bo i i Kina. Alle slags restauranter

Bustad

Når det gjelder sted å bo fikset jeg og 3 andre et sted å bo privat, noe som kan gjøres når man ankommer Shanghai. Vi bodde i Qufu Road, ett metrostopp fra Peoples Square, noe som var ganske bra. Bor man privat må man regne med å betale minst 5000 kr hvis man vil ha noe standard. Kan anbefale å bo privat dersom du vil bestemme hvor i byen dere vil bo, men om du vil bu på campus så er Xuhui ganske sentralt og et godt utgangspunkt for ås utforske byen.

Sosialt miljø

Det er lite sosialt opplegg i klassen, så om man vil ha nye venner så må man legge inn en liten innsats. Synes folk i klassen var hyggelige og imøtekommende, men dette vil åpenbart varierere fra år til år.

Vår 2019 – Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 – Praksis og studier i kinesisk rett

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Renmin University of China Beijing

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

- Søk time hos ambassaden med en gang du får beskjed om at papirene fra skolen er på vei! Det kan være flere uker ventetid på ledig time, noen fra vårt kull fikk visum dagen før avreise pga. dette. For å slippe unødvendig stress anbefaler jeg derfor å starte søknadsprosessen og å reservere time med en gang du vet papirene du trenger er på vei. I verste fall kan timene avbestiller. Ellers forhold deg til frister du får av både Renmin og UiB.

-Følg godt med på kinesisk-kurset i regi av UiB dersom du skal delta på det slik at du får ordentlig utbytte av det! Dersom du ikke drar på semesterpakken anbefaler jeg allikevel å lære seg litt kinesisk. Du kommer langt med lite her nede!

- Last ned apper som WeChat, AliPay, DiDi, Google Translate (offline)/Translator fra Microsoft, kinesisk kart-app dersom du ikke har iPhone (kartet på iPhone fungerer veldig mye bedre enn Google Maps som er veldig upresist). Disse bruker du daglig her nede og overlever ikke uten.

- Pakk med litt av alt! Det er veldig kaldt når semesteret starter, du trenger ull og gode jakker. Mot slutten av semesteret er det opp mot 40 grader.

-Ha med noen kopi av pass og andre viktige dokumenter fra skolen. De vil ofte ha kopier og tar de ikke selv.
- Ha noen kontanter på lur når du lander. Det er vanskelig å få brukt Visa og MasterCard i Kina, og siden det tar noen dager før en får seg kinesisk kort må en bruke kontanter. Eks. til taxituren fra flyplassen til campus. Jeg hadde ikke tatt ut på forhånd og løp derfor rundt på flyplassen midt om natten for å finne en minibank som aksepterte kortet mitt, noe ikke alle gjorde. Så ta med noen hjemmefra for å minimere stress. Du kan ta ut penger fra de fleste minibanker fra store banker som Bank of China, ICBC osv. uten problem. Disse finner du flere av på/og rundt campus til de første dagene.

- Rommet må befales i kontanter ila. fem dager (sånn ca.). Ettersom de fleste ikke har fått tak i bankkort innen dette betales dette også kontant. Det måtte tas ut i flere omganger og var derfor litt stress, men gikk helt fint. (ca. 13000kr + ca 750kr i depositum).

Undervisningsformer

Undervisningen er for det meste i små klasser, noen med 7 stk, andre med opp mot 30. Varierer også veldig om det er hovedsakelig utvekslingsstudenter eller kinesiske studenter som tar faget. Forelesning varer ofte 3 timer og består for det meste av forelesninger som snakker, av og til noen spørsmål. Mange av forelesningene er på kveldstid, hadde bla. forelesning fra 19.40-21.10 på fredags kveld (!)

Hva gjelder fravær har de ikke vært strenge med oss som har gått juss, men med de som går business her har de vært veldig strenge, og nesten ikke godtatt fravær i det hele tatt. Mulig dette endrer seg for Law School også, så kan være greit å finne ut av før en eventuelt går glipp av flere timer. I noen av fagene var vi som sagt få elever, slik at det uansett vil legges merke til om en er bort, men hvor mye de bryr seg varierer veldig.

Vurdering av emnetilbodet

Som de fleste andre nevner varierer engelsknivå og utbytte veldig fra foreleser til foreleser. Forbered deg derfor på litt av hvert. Anbefaler å hovedsakelig velge fag som undervises av de amerikanske/britiske foreleserne. Disse fagene er internasjonale og engelskkunnskapene gjør av vi får større utbytte av disse fagene. Derimot er det også veldig interresant med de kinesiske fagene, særlig da foreleserne spør mye om hvordan det er i våre land.

På semesterpakken ble det 5 fag for å få nok credits, og på "vanlig" utveksling må en ha 8. Ettersom semesteret er delt opp i to ble jeg ferdig med to av mine fag allerede i overgangen mars/april, men andre fag startet på den tiden. Noen fag går over hele semesteret.

Hva gjelder praksisoppholdet har arbeidsoppgavene vært litt varierte. Har blant annet finskrevet oversettelser, hatt presentasjon om Norges rettssystem og oljelovgivning, og fått tildelt diverse tema/problemstillinger å undersøke og skrive sammendrag om. Den største lærdommen av praksisoppholdet er klart det mer kulturelle aspektet, da jeg har jobbet i et kinesisk selskap som eneste vestlige på kontoret.

Fagleg utbyte og språk

Hvor mye utbytte du får av fagene varierer veldig på en selv og egen innsats. I fag hvor foreleserne er dårlig i engelsk må man undersøke og finne ut av ting selv, og lærer det meste når man skriver final paper. I de andre forelesningene avhenger det av hvor mye man leser før forelesning of hvor mye man følger med.

Engelsken forbedrer seg dersom man ikke er vant med å bruke engelsk i akademisk sammenheng. I fagene til Stephen Leonard får man blant annet øving i å skrive legal memos på engelsk, noe jeg personlig likte og følte jeg fikk utbytte av.

Dersom man legger inn innsats før avreise og underveis i oppholdet får man også lært seg litt grunnleggende kinesisk, noe som også kommer godt med. Dette er naturligvis ikke nok til at man kan bruke det i skolesammenheng, men vil allikevel si at det et et viktig utbytte av utvekslingsoppholdet på Renmin.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetsområdet er stort, og det kan fort ta 15 min å gå fra dorm til forelesning. Det er treningssenter, flere restauranter (både kinesiske og vestlige), kafeer, butikker, ChinaMobile osv. på universitetsområdet. I starten kan det være litt forvirrende, men så fort man lærer seg hvor ting er går det veldig fint.


Universitetet ligger i Haidian-distriktet. I dette området ligger de fleste av de store universitetene i Beijing. Det finnes masse av restauranter/shopping og lignende i området. Og med subway og Didi kommer en seg billig og relativt effektivt rundt omkring i byen, men det er greit å være oppmerksom på at det er ekstremt store avstander i Beijing. Vi kan ofte bruke 30 min i Didi dersom vi skal dra på middag i en av de "vestlige" områdene i byen.

Wudaokou er et veldig populært område for studenter, og ligger en 10 min taxitur fra Renmin. Her bor de fleste av dem som går på Peking University og andre universiteter i området hvor det ikke er like bra lagt opp til å bo på campus. Flere barer/klubber og vestlige restauranter/kafeer. Ellers er området rundt Sanlitun populært for expats, og her finner du mange finere restauranter og klubber. Når man går rundt i gatene der kunne man ha vært i hvilken som helst vestlig by.

Anbefaler også å gjøre seg litt kjent i de forskjellige Hutongsene, mange av dem er veldig stilige og har mange koselige barer og spisesteder som er verdt å besøke!

Ellers har man jo alle severdighetene som den forbudte by, sommerpalasset, den kinesiske mur osv. som man så klart må få med seg under oppholdet.

Bustad

Jeg bodde på campus, nærmere sagt i International Cultural Exchange Center (Korea Building). Her får du eget rom og bad, veldig grei standard til veldig god pris. Dette anbefales! Du får ordnet med bolig før du drar (så lenge du følger fristene Renmin gir deg), og du slipper dra på leilighetsjakt med agent ved ankomst. Ettersom 95% av utvekslingsstudentene bor i bygget er det også veldig sosialt og du har alltid noen å ta følge med/spise med dersom du bor der. I kjelleren er det en kafe (Laneway) hvor de har "vestlig" mat (dog ikke særlig god) og veldig ok kaffe! Det er også en liten matbutikk med det mest nødvendige rett ved siden av, og som regel kan du ta med deg det du kjøper der og sitte i Laneway, som brukes som en blanding for stue/lesesal/oppholdsrom for oss som bor i bygget.

I hver etasje finner du et kjøkken, der er det en kokeplate og en mikrobølgovn, men ikke noe særlig mer enn det. Man lager veldig sjeldent mat uansett, men greit å ha mulighet til å lage noe enkelt dersom man har behov for det.

Sosialt miljø

Vi ble en god vennegjeng på rundt 30 allerede den første uken på Renmin. De fleste er fra Europa, og alle er i samme situasjon hvor man ønsker å få nye venner. I kjelleren (på Laneway) sitter det "alltid" noen venner og arbeider eller gjør noe annet. Ettersom måltider "må" spises ute eller bestilles har man sjeldent lunsj eller middag alene. Vi har også reist mye rundt i Kina sammen, inkl. Shanghai, Xian, Guangzhou, Guilin osv. noe som har vært veldig gøy og anbefales på det varmeste!

Anbefaler å bli med "på alt" de første ukene, så er det ingen problem å få nye venner i det hele tatt!

Informasjon