Hjem
Utdanning
erasmus+

Medizinische Universität Wien og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Tal på studieplassar i avtalen gjeld for eit heilt år. Vær obs på at tal på plassar kan variere frå år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når i studiet kan eg reise

Medisinstudentar kan reise på utveksling til Medical University of Vienna i 7. eller 9. semester. Det er mogeleg å reise ut både i haustsemesteret og i vårsemesteret.

Haustsemesteret i Wien avsluttast normalt i midten av februar. For dei som tar MED7 på hausten, har vi ein egen ordning med stadfesting på deltaking og fritak frå eksamen. For dei som tar MED9 på hausten, er det mogleg å ta eksamen i Wien og komme tilbake til Bergen i februar, fordi ein har ein periode frå januar-mars som er satt av til elektiv periode og arbeid med hovudoppgåva.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Følgande emne ved Medical University of Vienna kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB:

  • Neurology, Opthalmology/Otolaryngology, four weeks clinicla rotation in Psychiatry

Gjennomført undervisning og bestått eksamen i desse emna, er vurdert som tilsvarande 7. semester (MED7) ved UiB, med unntak av psykiatri. Wien kan ikkje tilby eit eige emne i psykiatri, men kan tilby fire veker klinisk praksis. Eksamen i psykiatri (MED7-PSY) må du ta i Bergen etter utvekslingsopphaldet. Du er sjølv ansvarleg for å lese pensum i psykiatri.

  • Paediatrics, Gynaecology/Obstetrics

Gjennomført undervisning og bestått eksamen i desse emna, er vurdert som tilsvarande 9. semester (MED9) ved UiB, såframt at du får ekstra klinisk praksis i barne- og ungdomspsykiatri (1-2 ukar) og ekstra klinisk praksis i gynekologi/obstetrikk (1-2 ukar) i Wien. Du må bestå ein munnleg godkjenningssamtale i genetikk etter utanlandsopphaldet.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Medizinische Universität Wien blei etablert i 2004, men dei eksisterte før som eit eige fakultet under Universität Wien. Medizinische Universität Wien er eitt av dei største medisinske skulane i Europa, med omtrent 12 000 studentar, 69 avdelingar, 103 professorar på fulltid og over 1000 akademisk tilsette. Studentane brukar klinikkane på det moderne universitetssjukehuset ved hovudgata Währinger Gürtel.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byens identitet og kultur.

Bustad

Austrian Academic Exchange Service (OeAD) hjelper dei innreisande studentane med studentbustad. Sjå OeADs nettside.

Semesterinndeling

September til februar og februar til juli

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

25.02.2019 - 26.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av studiestart må alle utvekslingsstudenter fylle ut og sende inn en oversikt over vaksiner og tidligere smittsomme sykdommer. Hvis en mangler enkelte vaksiner må disse tas og en må også ha blodprøve som viser at en har antistoffer for feks. Varicella. Jeg vil anbefale å være tidlig ute med å fylle ut dette skjemaet, for her er det veldig viktig at alt er riktig dokumentert og signert av en lege.

Undervisningsformer

Vanlige forelesninger i auditorium, seminarer i mindre grupper med veileder og klinisk praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg utvekslet i mitt 7. semester på våren og fikk ta alle fagene hos vertsuniversitetet. Psykiatripraksisen ved UiB er to uker lengre enn hva den er i Wien og jeg måtte ha to ekstre uker med praksis i påskeferien når det var undervisningsfri.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsspråket er tysk. Jeg hadde tysk på ungdomsskolen og videregående, og tok også et språkkurs på to uker før studiestart. Det tok en stund før jeg fikk med meg noe særlig i forelesningene, men det faglige utbyttet steg raskt i takt med tyskkunnskapene mine.

Universitetsområdet og byen

Undervisningen avholdes på Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, som er et universitetssykehus. Sykehuset ligger i det 9. distriktet som er relativt sentralt i Wien og lett tilgjengelig både til fots, med sykkel og med kollektivtransport.

Bustad

Det er viktig å være tidlig ute med å lete etter en bolig. Det er mange utvekslingsstudenter som kommer til Wien på samme tid og det kan være hard kamp om rommene. De fleste som studerer ved det medisinske universitetet bor i 9. eller 18. distrikt som er nærmest sykehuset. Jeg vil uansett anbefale å utforske i 2., 5., 6., 7. og 8. distrikt, som alle er litt lengre vekke men til gjengjeld har mer å tilby når det kommer til barer, restauranter, shopping, kultur osv. Det er mange Facebook-grupper som kan være nyttige, i tillegg til nettsiden www.wg-gesucht.de, som de fleste bruker.

Sosialt miljø

Det arrangeres en "bli-kjent-kveld" første uken hvor det informeres om ulike studentorganisasjoner, idrettslag og andre fritidsaktiviteter for utvekslingsstudenter. Mitt inntrykk er at det er veldig lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter og litt krevende å bli kjent med de lokale studentene. En får også tilbud om en fadder, en "buddy". Buddyen er en lokal student som skal være en behjelpelig, men også sosial partner, som blir koblet opp med en utvekslingsstudent.

studenter i undervisningssituasjon
Foto/ill.:
MUW

Informasjon