Hjem
Studentsider
erasmus+

Medizinische Universität Wien og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Tal på studieplassar i avtalen gjeld for eit heilt år. Vær obs på at tal på plassar kan variere frå år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

NB! Wien har kun ein søknadsfrist i året (april). Alle som ønsker å reise på utveksling til Wien må difor søke innan UiB sin interne frist 1. februar.

Når i studiet kan eg reise

Medisinstudentar kan reise på utveksling til Medical University of Vienna i 7. semester. Det er mogeleg å reise ut både i haustsemesteret og i vårsemesteret. Det er diverre ikkje mogleg å reise ut på 9. semester for tida, grunna studieplanendringer i Wien.

Haustsemesteret i Wien avsluttast normalt i midten av februar. For dei som tar MED7 på hausten, har vi ein egen ordning med stadfesting på deltaking og fritak frå eksamen.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Følgande emne ved Medical University of Vienna kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB:

  • Neurology, Opthalmology/Otolaryngology, four weeks clinical rotation in Psychiatry

Gjennomført undervisning og bestått eksamen i desse emna, er vurdert som tilsvarande 7. semester (MED7) ved UiB, med unntak av psykiatri. Wien kan ikkje tilby eit eige emne i psykiatri, men kan tilby fire veker klinisk praksis. Eksamen i psykiatri (MED7-PSY) må du ta i Bergen etter utvekslingsopphaldet. Du er sjølv ansvarleg for å lese pensum i psykiatri.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Medizinische Universität Wien blei etablert i 2004, men dei eksisterte før som eit eige fakultet under Universität Wien. Medizinische Universität Wien er eitt av dei største medisinske skulane i Europa, med omtrent 12 000 studentar, 69 avdelingar, 103 professorar på fulltid og over 1000 akademisk tilsette. Studentane brukar klinikkane på det moderne universitetssjukehuset ved hovudgata Währinger Gürtel.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byens identitet og kultur.

Bustad

Austrian Academic Exchange Service (OeAD) hjelper dei innreisande studentane med studentbustad. Sjå OeADs nettside.

Semesterinndeling

September til februar og februar til juli

Studentrapportar

2020

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

30.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Sørg for å sjekke at du har tatt de påkrevde vaksiner/har antistoff i god tid før avreise.
Denne gruppen på Facebook kan være nyttig for å finne et sted å bo: https://www.facebook.com/groups/1585928341676835/?fref=nf.
Vær forberedt på noe reisevei i forbindelse med praksis i de ulike fagene.

Undervisningsformer

Forelesninger, seminar og praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Godt tilbud, samsvarende med i Bergen. Eneste ulempen er at man ikke får undervisning i psykiatri (kun praksis) og derfor må ta eksamen i psykiatri sammen med kontinuasjonseksamen i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte. Selvsagt avhengig av hvor stor egeninnsats man legger ned. Språket er også avhengig av hvor mye man ønsker å lære. Forelesninger og praksis var til tider vanskelig å henge med på når det gikk fort eller var på dialekt.

Universitetsområdet og byen

Stort universitetsområde, men femte året har all sin undervisning på sykehuset (AKH) og er derfor noe isolert fra resten av de andre fakultetene.
Wien er en relativt stor, men oversiktlig og staselig by. Unikt tilbud innen kultur, herunder klassisk musikk og opera. Utrolig mange flotte bygninger. Volksoper og Musikverrein har billige stå-billetter. Godt tilrettelagt for sykkel. Flere spennende bydeler med trivelige kafeer og barer ( spesielt 7. Bezirk).

Bustad

De fleste studenter bor i WG, altså bofellesskap. Det er også mulig å skaffe seg rom i studentwohnheim. Vi har bodd i 8. Bezirk, Josefstadt, som har relativt sentral beliggenhet, mellom 9. Bezirk hvor AKH ligger og 7. Bezirk som emm. er den mest gøyale bydelen. Betaler man rundt 500 euro i måneden skal det være greit å finne et fint sted å bo.

Sosialt miljø

Erasmusstudentene er ekstremt sosiale og holder for det meste sammen. Volleyballbanen er også en sosial arena, dersom man vil treffe lokale eller andre innflyttere som ikke er Erasmusstudenter.

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

30.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Fant sted å bo ila mai om jeg husker riktig, hadde litt flaks, og fant en som skulle på utveksling fra Wien i samme perioden som jeg skulle være der, så fikk leie der. Brukte wg-gesucht.de for å finne. Finnes også facebookgrupper og div andre. Skal visst og være noe studenthybler, men har ikke hørt så mye bra om dem, er dog rimelige.
Bodde med en annen nordmann fra studiet, var nok ikke optimalt med tanke på språklæringen, men veldig hyggelig.
Ellers ville jeg anbefale å repetere tyskgramatikk før evt språkkurs, slik at du ikke bruker språkkurset på å lære deg det grunnleggende fra ungdomsskolen igjen. Obs og at evt språkkurs er 4 uker sammenhengende, med nok timer per uke, slik at det oppfyller krav til språkstipend.

Obs at det er 100% oppmøte på alt utenom forelesninger.

Undervisningsformer

Undervisning varierer fag til fag. I MED7 er det nevro, hvor det var en uke forelesninger, så to uker med seminarer (studentpresentasjoner/diskusjon) og to uker praksis. Er og litt nettbasert som må gjøres, og kasuistikker/caser som må skrives.

Gjennomførte psyk praksis ved AKH, veldig hyggelig med 4 uker på et sted, slik at man blir kjent med leger og sykepleiere, kjekt at det er rom for å delta aktivt på avdelingen, og ikke bare gå og se på. Jeg var registrert som famulant, som er et slags ubetalt praksisopphold de lokale studentene pleier å gjøre På sommrene (må gjøre 12 uker før 4. eller 5. år)

Deretter Øye og ØNH. Øye først noen dager med forelesning og seminarer (undervisning i mindre grupper), så praksis og litt seminarer.
ØNH med praksis hver formiddag, deretter seminarer og forelesninger på de fleste ettermiddagene.

Vurdering av emnetilbodet

Bra, passer godt overens med med7, iogmed at det lot seg gjøre med psyk-praksis. Har dog ikke hatt /vurdering i psykiatri, og må ha denne senere igjen i Bergen. Og obs at det krasjer med elektiv, så man må vel hente inn noen eksterne poeng her selv.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra. Absolutt lært mye, men blir endel selvstudium når det ikke er alt fra forelesning/seminar/praksis som forstås like bra. Fleste undervisere er hyggelige og greie å ha med å gjøre, og leger i praksis er litt som hjemme, noen er flinke og forklarer litt underveis, andre er ikke like flinke.

Universitetsområdet og byen

I hovedsak på AKH, stort sykehus relativt sentralt i byen. Ellers rundt på sykehus for ulike praksisopphold i de forskjellige fagene. Gjør seg greit med sykkel, selv liker jeg ubahnen, og syntes det er greit.

Bustad

Bodd privat med annen student hjemmefra

Sosialt miljø

Veldig hyggelige mennesker, men mange er også travle med jobb ved siden av studiet. Jeg fikk holde samme studiegruppe/inndeling gjennom hele semesteret (utenom psyk praksis), så det var alltid kjente fjes i praksis eller undervisning, og noen å spørre når jeg lurte på ting.

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

25.02.2019 - 26.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av studiestart må alle utvekslingsstudenter fylle ut og sende inn en oversikt over vaksiner og tidligere smittsomme sykdommer. Hvis en mangler enkelte vaksiner må disse tas og en må også ha blodprøve som viser at en har antistoffer for feks. Varicella. Jeg vil anbefale å være tidlig ute med å fylle ut dette skjemaet, for her er det veldig viktig at alt er riktig dokumentert og signert av en lege.

Undervisningsformer

Vanlige forelesninger i auditorium, seminarer i mindre grupper med veileder og klinisk praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg utvekslet i mitt 7. semester på våren og fikk ta alle fagene hos vertsuniversitetet. Psykiatripraksisen ved UiB er to uker lengre enn hva den er i Wien og jeg måtte ha to ekstre uker med praksis i påskeferien når det var undervisningsfri.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsspråket er tysk. Jeg hadde tysk på ungdomsskolen og videregående, og tok også et språkkurs på to uker før studiestart. Det tok en stund før jeg fikk med meg noe særlig i forelesningene, men det faglige utbyttet steg raskt i takt med tyskkunnskapene mine.

Universitetsområdet og byen

Undervisningen avholdes på Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, som er et universitetssykehus. Sykehuset ligger i det 9. distriktet som er relativt sentralt i Wien og lett tilgjengelig både til fots, med sykkel og med kollektivtransport.

Bustad

Det er viktig å være tidlig ute med å lete etter en bolig. Det er mange utvekslingsstudenter som kommer til Wien på samme tid og det kan være hard kamp om rommene. De fleste som studerer ved det medisinske universitetet bor i 9. eller 18. distrikt som er nærmest sykehuset. Jeg vil uansett anbefale å utforske i 2., 5., 6., 7. og 8. distrikt, som alle er litt lengre vekke men til gjengjeld har mer å tilby når det kommer til barer, restauranter, shopping, kultur osv. Det er mange Facebook-grupper som kan være nyttige, i tillegg til nettsiden www.wg-gesucht.de, som de fleste bruker.

Sosialt miljø

Det arrangeres en "bli-kjent-kveld" første uken hvor det informeres om ulike studentorganisasjoner, idrettslag og andre fritidsaktiviteter for utvekslingsstudenter. Mitt inntrykk er at det er veldig lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter og litt krevende å bli kjent med de lokale studentene. En får også tilbud om en fadder, en "buddy". Buddyen er en lokal student som skal være en behjelpelig, men også sosial partner, som blir koblet opp med en utvekslingsstudent.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen og Erasmusstipend blir godt koordinert av begge Universitet. Uni Wien har ikkje digital Learning Agreement, slik som Bergen Universitet har begynt med, så det kan difor ta litt tid å få godkjend LA frå vertsuniversitetet.
Det er lurt å lese igjennom informasjonen ein får tilsendt frå vertsuniversitetet før ankomst.
Det kan vera lurt å ordne Immunization Record i Noreg, og viktig å ta med orginalpapirer på dette dokumentet.
Språkkurs anbefales også dersom ein ikkje snakker flytande tysk. Undervisningsspråket er på tysk, så det kan vera ein fordel å friske det opp, pluss at ein blir kjend med nye folk frå starten av opphaldet.

Undervisningsformer

Som utvekslingsstudent på 7. semester eller på 9. semester kjem ein til å gå på 5. året i Wien, som er det siste året før deira siste år med kun praksis. Per studieår er det ca. 700 studentar, som på sitt 5 år, tek 3 tertialer( fag) på høstssemesteret, og 3 tertialer på vårsemesteret. På slutten av 5 året tek alle ein eksamen, kalla "Sip5a prüfung", som eksamen i alle 6 tertialer. Som erasmusstudent tek ein kun eksamen i dei tertialane ein tek det semesteret.
Kvar student blir delt inn i ulike grupper (kalt for zug). Som erasmusstudent blir ein fordelt på tvers av ulike grupper( zug). Dvs. td. at ein i pediatri er i zug D, medan i Gynekologie er ein zug F. Kvar fag( tertial) består av forelesningar, seminar og praktikum.
Forelesning: Ikkje obligatorisk. Varer ofte 90 min.
Seminar: Obligatorisk, med underskriftsplikt på kvart seminar.
Tertialpraktikum; Fordelt på ulike sjukehus i Wien, får tildelt ein logbuch.

Vurdering av emnetilbodet

Tertial 3 Kinderheilkunde: Uoversiktleg på kva tema som var pensum. Ein del avlyste seminar og førelesningar. Praksisen var også dessverre litt minimal. Kan varierer frå semester til semester.
Tertial 4 Frauenheilkunde: Kun seminar, der tanken er interaktivitet ml. studenter og professor, men var for det meste i førelesningsform. Gode powerpoint og struktur på førelesningane, men litt for lange. Over 90 min utan pause. Praksis var bra.

Fagleg utbyte og språk

Fordi eg har tysk som eit av morsmåla mine, tok eg ikkje språkkurs, men vil anbefale tyskkurs for alle som trenger oppfrisking frå vidergåande. Alt er på tysk i Wien, og dei fleste professorane vegrer seg å snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet: Ved campusområdet finner du det administrative og "Lern Studio", som er ganske nye lesesaler/ arbeidsrom. Ved Campus finner du også det Internasjonale office.
Sjølve undervisninga er på AKH( Allgemeines Krankenhaus), praksis kan vera på AKH eller på mindre sjukehus, alt etter kva tertial ein har.
Det er også eit bibliotek på AKH, men vil anbefala å gå på Universitetsbiblioteket( Hauptbibliotek) eller til andre bibliotek som tilsvarer andre studieretningar, der ein kan ha vindu og frisk luft.
Ikkje langt unna ligger campusområde for mange andre studieretningar og campusområder har eigne studentbryggeri og matservering,med typisk austerrisk mat. Veldig hyggelig å ta ein øl der etter studiedagen.

Byen: Byen er delt inn i distrikt( bezirk), og det er nokon bezirker som er bedre enn andre( sjå bustad) Sjølve bykjernen er lett å bli kjend med og kollektivforbindingar er eksemplariske. Du kjem deg fort frå A til B uansett kvar du skal. Anbefaler å laste ned appen Quando, som hjelper deg å komme frå A til B.
BYEN er berre nydelig! Same kvar du snur deg er det fine bygningar, koslige kafeer og alltid folkeliv rundt deg. Nok ein gong har byen vore kåra til den beste byen å leva i, og det er noko som eg kan sei meg einig i. Wien har alt av tilbod; Kultur, kunst, musikk, mat, god drikke og ein historie som ein berre kan draume om.
Det er også nok av grønne parker og ikkje langt til bading om våren/ sommaren, ved Neue Donal eller Alte Donau.
Noko av det finaste er å sitte langs donaukanal ein kveld ilag med venner eller å sjå "open air" konsert med Wiener symphoniker orkester.

Bustad

Det kan vera vanskelig å finne bustad som erasmusstudent, så det er difor viktig å starte tidlig med leiting.
Det finst 3-4 facebook sider som er ganske greie å bruke, ma: WG- Zimmer in Wien, WG und Wohnung Wien gesucht eller MUW marktplazt, der den siste er salg og utleige blant medisinstudenter.
Sjølv budde eg ein stopp frå sjukehuset i 18. bezirk, på grensa til 9 bezirk. Hadde kort veg til 1. bezirk, som er det innerste og eldste av Wien, men var litt mykje støy å bu langs motorvegen.
Ulike områder som anbefales:
2 bezirk: up and coming området, der mange studenter bur og har mange hyggelige cafeer og barer.
7 . bezirk: hipsterområde og min favorittbezirk
9. bezirk: universitetsområdet og campus og eit veldig hyggelig og fint strøk
4,5,6 bezirk er også kule områder.
1. bezirk: dyrt område og turistområdet, men ein kan vera heldig å finne bustad.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ber preg av at det er mange studentar per år, ca 700. Av folk på medisinstudiet hang eg mest med andre erasmusstudentar.
Kor etablert ein blir i miljøet blant medisinstudentar, er litt avhengig av kva tertial ein tek og kor mykje praksis ein har.
Eg tok ekstra praksis for 9 semester og hadde difor mange veker med praksis åleine.
Eg blei meir kjend med erasmusstudentar frå andre studieretningar. Det er lett å få seg erasmusvenner. Det er typ 3-4 arrangement ila veka, så det er alltid noko ein kan vera med på. Alt av turer til events.
Det finst noko som heiter Buddy Network, der ein kan få ein buddy frå medisinstudiet, som kan vise deg rundt i byrjinga og ta deg med på ting.
Ift. andre studieretningar hadde ikkje medisin så mange arrangement/ fadderveka i startfasen, men ein kan alltid vera med på erasmus arrangement uavhengig av kva studieretning ein går på. Ein må berre vera litt engasjert i startfasen!
På medisin blei det arrangert eit start up- party og eit besøk til Ottakringer bryggeri.

2018

Hilda Pernille Nordby

Hilda Pernille Nordby

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start boligjakten tidlig! Wien er en storby og det kan være utfordrende å finne bolig. Ville forsøkt wg-gesucht.de, eventuelt willhaben.at (tilsvarende finn.no). Et godt alternativ vil kunne være å leie et rom av en student ved Uni Wien som selv drar på utveksling samme semester. Dette annonseres gjerne via denne gruppen: https://www.facebook.com/groups/142465189121174. Det finnes også studentboliger (Studentenwohnheim), en oversikt finnes her: https://www.studium.at/studentenheime/wien. Sentrum av Wien er kompakt til å være en såpass stor by og er inndelt i bydeler (Bezirke) som kan refereres til både med navn og nummer. Universitetet ligger i 9.Bezirk, Alsergrund. Vil i utgangspunktet anbefale å lete etter bolig i 7, 8 og 9.Bezirk.

Anbefaler et språkkurs, selv dro jeg ned 4 uker før studiestart. Hadde meldt meg opp til et språkkurs i regi av Uni Wien (Sprachenzentrum). Det er et godt kurs og også en fin mulighet til å møte utvekslingsstudenter ved andre fakultet. I tillegg er det flere sosiale arrangementer og diverse fordypningskurs i regi av språkskolen. Lånekassen har en veldig fin ordning med et språkstipend som skal dekke et forberedende språkkurs. Det kan være greit å merke seg at de da krever at kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke, noe Sprachenzentrum ikke oppfyller. Jeg løste dette ved å melde meg på et ekstra språkkurs med en ukes varighet og fikk derfor innvilget språkstipendet.

Husk også at du må ha med et vaksinasjonsbevis (Immunitätsnachweis) på at du har tatt visse vaksiner og har antistoffer mot Varicella. Skrivet må stemples og signeres av lege. Du får tilsendt dokumentet fra Med Uni.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår som forelesning, seminar og praksis. Seminarer og praksis er obligatoriske. Fagene undervises blokkvis i 4-5/6 uker og kalles tertialer. Man gjør seg ferdig med et fag før man fortsetter med neste. Med Uni har rundt 660 studenter per kull og det er derfor ikke slik at alle kjenner alle.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet samsvarer godt med det som undervises i MED7. Jeg hadde undervisning i psykiatri, men bare to ukers praksis, og måtte derfor ta igjen to uker i elektiv periode. Vet at dette har blitt endret for senere kull.

Fagleg utbyte og språk

Hadde et godt utbytte, men det er viktig å være forberedt på at det er utfordrende å studere på et fremmedspråk. Samtidig er mestringsfølelsen tilsvarende høy når man etterhvert klarer å gjøre seg godt forstått og ha en samtale med en pasient på tysk!

Universitetsområdet og byen

Undervisningen foregår på AKH (Allegemeines Krankenhaus) som også ligger i 9.Bezirk. Praksisoppholdene er på sykehus rundt om i hele byen og her må man regne med at det vil kunne bli litt reisevei. Husk at som student får du svært gunstig rabatt på semesterbillett til kollektivtrafikk.

Bustad

Husk å se etter bolig i god tid

Sosialt miljø

Erasmusstudentene er sosiale og det er mange arrangementer både på Med Uni og Uni Wien. Ellers er både medstudenter og folk for øvrig hyggelige og greie.

Anbefaler å kjøpe en sykkel. Wien er en flat by og gjør seg derfor godt på to hjul. Det finnes flere bruktmarkeder for sykkel, sjekk diverse facebookgrupper eller willhaben.at.

Ellers kan det være greit å vite at Wien har en velfungerende ordning med allmennpraktiserende leger. Husk ditt europeiske helseforsikringskort – det kommer du langt med! Dersom du trenger lege i løpet av utvekslingsoppholdet kan du finne frem til en lege som holder til i ditt område og søke opp når vedkommende har Ordinationszeit. Det betyr at du kan møte opp på kontoret uten avtale og venter på din tur, det fungerer omtrent tilsvarende legevakten.

studenter i undervisningssituasjon
Foto/ill.:
MUW

Informasjon