Hjem
Utdanning
erasmus+

Institut d'Etudes Politiques de Toulouse og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByToulouse
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på europastudium har fortrinn på plassane.

Når i studiet kan eg reise

Du skal reise på utveksling i ditt 5. semester å europastudium.

Språk

Undervisningsspråket er fransk og engelsk. Institusjonen anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B2-nivå i minst eitt av undervisningsspråka. Du kan få ein bekreftelse på språkkunskapar fra UiB.

Kva emne kan eg ta

Sciences Po Toulouse tilbyr emne innan statsvitskap samfunnsvitenskap. Dei tilbyr eit eige tilrettelagd program for internasjonale studentar på engelsk. Programmet inneheld fransk som framandspråk. Meir informasjon om programmet finn du her: 'International and comparative studies'. Ein kan og følgje `Certificate in Political Studies¿ dersom ein har tilstrekkeleg kunnskap i fransk, eller ta ein blanding av engelske og franske emne.

Semesterprogrammet i Toulouse gir deg innblikk i fransk og britisk politikk, samt emne som omhandlar multikulturalisme, immigrasjon, miljø og internasjonal politikk.

Ein fulltidsstudent skal ta 30 ECTS per semester. Emna utgjer normalt 2 til 6 ECTS og du må derfor rekne med å ta fleire emne per semester enn du normalt vill gjort heime. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Informasjon