Hjem
Studentsider
erasmus+

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen og Institutt for design (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByHildesheim
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of applied sciences and arts, også kalla HAWK, er eit offentleg universitet med røter tilbake til 1971. HAWK har meir enn 6000 studentar fordelt på 41 ulike studieprogram. Universitetet har campus i tre byar: Hildesheim, Holzminden og Göttingen. Av desse er Hildesheim den største, der ein finn fakulteta for arkitektur, ingeniørvitenskap og konservering, design og sosialt arbeid og helse.

Hildesheim er ein studentby i Niedersachsen, Tyskland. Her bur omlag 100 000 menneske. Hildensheim er ein av dei eldste byane i Nord-Tyskland. I 2015 feira byen 1200-årsjubileum. I byen ligg Hildesheimerdomen og St. Michael-kyrkja, bygd i perioden 1010-1030. Begge har sidan 1985 vore oppført på UNESCOs liste over verdas kulturarv.

Bustad

Internasjonalt kontor ved HAWK kan bistå med å finne innkvartering. Ettersom bustadstilbodet er avgrensa er det anbefalt at ein søker i god tid.

Semesterinndeling

oktober - mars

april - august

Studentrapportar

2019

Høst 2018 - BA design - møbel- og romdesign/interiørarkitektur

Høst 2018 - BA design - møbel- og romdesign/interiørarkitektur

01.09.2018 - 28.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig lurt å ha forkunnskaper i Tysk, ettersom all undervisning foregår på tysk.


Undervisningsformer

Vær forberedt på at HAWK ikke opererer med Block-system, så man har alle fag parallelt, ulikt fra på KMD. Det er forelesninger en gang i uken, og det jobbes hovedsakelig selvstendig.

Vurdering av emnetilbodet

Bredt tilbud innen design, inkludert lys-, forpakning-, farge-, produkt-, og interiørdesign. Hovedsakling dyktige forelesere med bred kompetanse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg studerte hovedsakelig lys- og produktdesign, og det var hovedsakelig gode kurs. Det som gav mest utbytte var at man ble tvunget til å jobbe mye mer selvstendig enn det vi er vant til på KMD. Man ble også introdusert til nye programvarer og metoder. Man blir dreven i tysk, ettersom all undervisning foregår på tysk.

Universitetsområdet og byen

Hildesheim er en liten by, med veldig mange fine plasser og en kort togtur til Hannover. Design-campusen er relativt ny, og er ganske godt utrustet.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv med to tyske jenter. Dette ble ordnet fra Høyskolens side, og det var midt i blinken. Kan anbefale å bo privat fremfor studentboligene.

Sosialt miljø

Det kan være veldig vanskelig å bli kjent med de tyske studentene i begynnelsen, spesielt hvis man ikke snakker godt tysk. Men det er mange Erasmus-studenter der, og det blir arrangert fester og andre sammenkomster med jevne mellomrom.

Informasjon