Hjem
Utdanning
erasmus+

Danmarks Tekniske Universitet og Institutt for fysikk og teknologi (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByLyngby
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Denne utvekslingsavtalen gjelder for studenter på følgende studieprogram:

Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør)

Når i studiet kan eg reise

For studenter på de integrerte masterprogrammne i havteknologi og i medisinsk teknologi, er det lagt opp til at utveksling skjer i 6. semester.
For studenter på det integrerte masterprogrammet i energi, tilrettelegges det for utveksling i 4. eller 5. studieår.

Språk

Undervisningsspråk er angitt på de enkelte emnene i DTU sin course base
(http://www.dtu.dk/english/education/course-base).
Generelt undervises emner på BSc-nivå på dansk, emner på MSc-nivå undervises på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Informasjon for innreisende studenter til DTU finnes på
http://www.dtu.dk/english/Education/Incoming-students/Exchange/BSc_and_MSc
Oversikt over emner finnes på http://www.dtu.dk/english/education/course-base
Du må ta emner under utvekslingsoppholdet som omtrentlig tilsvarer de obligatoriske emnene du skulle tatt på UiB samme
semester! Emnevalg må diskuteres med studieveileder.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Danmarks tekniske universitet (DTU) blei grunnlagt i 1829 av fysikaren H.C. Ørsted, den gong under namnet Den polytekniske Læreanstalt. DTU er i dag ein privat institusjon som utdannar sivilingeniørar og diplomingeniørar innan eit breitt spekter av realfag. Universitetet har om lag 7500 studentar, og er Danmarks største utdanningsinstitusjon for ingeniørfag. Hovudcampus er i Lyngby, 10 kilometer nord for København.

København ligg på øyane Sjælland og Amager ved Øresund, ein halvtimes togtur frå Sverige og halvannan times flytur frå Bergen. I storbyområdet København bur det rundt 1,2 millionar menneske. Dei kan glede seg over å bu det som fleire gongar har blitt kåra som verdas beste by å bu i, og som elles er kjend for verdsleiande gastronomi, den liberale fristaden Christiania og ivrige syklistar.

Bustad

Utvekslingsstudentar er ikkje garantert rom i studentbustad, men universitetet gjev informasjon om søknadsprosessen.

Semesterinndeling

Haustsemester: september-desember

Vårsemester: slutten av januar-mai

Informasjon