Hjem
Studentsider
erasmus+

Stockholms universitet og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+ - Nordliks-nettverket)

  • LandSverige
  • ByStockholm
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar:

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen din. Best eigna for utveksling er fjerde, femte eller sjette semester av graden. Ein rår til at studentane tar 200-nivået på utveksling då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivået enn på 100-nivået.

Masterstudentar:

Vi tilrår utreise i 2. semester

Studentar på andre program:

Sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Emnetilbod på svnsk/engelsk - sjå heimesidene til universitetet.

Kva emne kan eg ta

På denne avtalen kan du ta emne innanfor nordisk språk og litteratur/norrøn filologi. Merk at enkelte emne kan ha eigne opptakskrav som du må følgje. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Bachelorstudentar:

Det er som oftast mogleg å reise på utveksling og ta anten emne i spesialiseringa eller frie studiepoeng.  

Emne i spesialiseringa

Dersom du vil ta emne som skal inngå som ein del av spesialiseringa di, altså erstatte eit emne du skulle tatt ved UiB, så er det viktig at du finn emne som i stor grad er likt som det emnet du skulle tatt ved UiB. Vi vil råde deg til å samanlikne både emneomtale og litteraturlister, for å sjå om innhald og læringsutbyte er nokolunde det same. Det er viktig at du finn eit emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Dette kan studiekonsulent for studieprogrammet ditt hjelpe deg med.

Frie studiepoeng

Dersom du skal ta frie studiepoeng medan du er på utveksling, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som denne avtalen gjeld for, altså nordisk.

Masterstudentar:

Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Ta kontakt med din studierettleiar for meir informasjon.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Stockholms universitet blei grunnlagt i 1878 og har i dag rundt 70 000 studentar. Universitetet har fire fakultet og studieløp innan naturvitskap, humaniora, samfunnsvitskap og rettsvitskap. Hovudcampusen heiter Frescati, og ligg midt i ein stor nasjonal bypark nord for Stockholm. Området er lett tilgjengeleg med metro. I tillegg finst ei rekke små campusar og enkeltbygningar andre stader i byen.

Stockholm er Sveriges hovudstad og Nordens mest folkerike by, med i underkant av ein million innbyggarar. Byen er kjend for å vere blant verdas beste studentbyar, med høg levestandard og nærleik både til storbyliv og vakker natur. Byen har kystlinje mot Austersjøen, og har 14 øyar innan bygrensene. Stockholms skjergard er langt større og rommar meir enn 30 000 øyar.

Bustad

Universitetet har eit bustadkontor hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Ein kan søke via Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som eig og driftar dei fleste studentheimane i Stockholm. Om ein ønsker å finne bustad privat er det nødvendig å vere tidleg ute.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 19.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Søk om studentbolig med en gang du har mulighet. Jeg tror du får mye gratis sosialt hvis du kan bo f.eks. på Lappis. I tillegg til at du da bor i gåavstand til universitetet. Alle jeg kjenner som bodde på Lappis stortrivdes.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns det var et god emnetilbud og fikk tatt fag jeg syns var interessante.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene er på engelsk, så det språklige utbyttet var godt. Jeg valgte fagene maritime and transportation law og international criminal law. Førstnevnte krevde mindre innsats enn sistnevnte da international criminal law har mye obligatorisk undervisning og flere vurderinger. Maritime and transportation law har ikke obligatorisk undervisning og kun én skoleeksamen.

Det kan være greit å være klar over at Stockholm Universitet ikke gir studentene de samme rettighetene som vi har krav på ved UiB. Man kan for eksempel ikke kreve begrunnelse på karakteren man får og eksamen blir vurdert av emneansvarlig alene, ikke av en ekstern sensor. I tillegg er det ikke mulig å sende inn en generell klage på karakteren. Man har heller ikke krav på anonymitet, og alle kan be om innsyn i andre studenters karakterer. Dette syns jeg var veldig uvant.

Jeg skulle gjerne visst i forkant av transportrettsfaget at emneansvarlig var mer opptatt av at vi klarte å bruke prinsipper fra kontraktsrett og erstatningsrett til å forklare hvorfor vi har de ulike reglene heller enn at vi hadde god kontroll på rettskildene i faget. Dette var kunnskap han forventet at vi hadde fra før, og var ikke noe han gikk gjennom i timene. Jeg syns ikke at han klarte å formidle disse forventningene på en god måte, og det resulterte i at 1/3 av klassen strøk på første forsøk.

Ellers vil jeg si at begge fagene var interessante og jeg kan anbefale dem videre dersom du ikke har forventninger om å slippe stor arbeidsmengde. Jeg har inntrykk av at de fleste andre fagene man kan velge på A-blokken krever mindre.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en fantastisk by og det er mye man kan finne på. Jeg anbefaler virkelig restaurantene Kasai og Den gamle och havet, og å gå på Fotografiska museum. Hva gjelder uteliv ville jeg styrt unna Stureplan. Her er det enkelte steder som er ok, men svært høy trynefaktor. Jeg foretrakk å gå ut på Södermalm. Standup på Norra Brunn var også veldig gøy! Universitetsområdet er veldig fint og på studentpubene blir det arrangert fester flere ganger i semesteret.

Bustad

Jeg fikk ikke studentbolig, og endte derfor med å leie rom i huset til en eldre dame ved Nockebyhov på Bromma. Derfra måtte jeg pendle med buss og to t-baner for å komme til universitetet. Dette gikk helt fint, men om jeg skulle funnet bosted på nytt ville jeg ha fokusert på å bo i gåavstand til en t-banestasjon, selv om dette eventuelt innebærer at du bor lenger unna sentrum. Det kjipeste med min bosituasjon var at bussene gikk så sjeldent.

Sosialt miljø

Opplegget i den generelle fadderuken for hele universitetet var skuffende. Jeg vil derfor anbefale å delta i juristforeningens eget fadderopplegg istedet da det var lettere å komme i kontakt med folk på deres arrangementer. Her var jeg heldig og fikk en utrolig søt fadder som lagde en Stockholm Guide til meg i begynnelsen av semesteret med tips til utesteder, restauranter og ting å gjøre i byen. Jeg tror også at det var en tabbe sosialt sett å velge transportrett som første fag, fordi de fleste i klassen var svært seriøse studenter som ikke var spesielt interesserte i et sosialt liv utenom skolen. I international criminal law-klassen var det en helt annen interesse for å gjøre sosiale ting, og de andre i klassen hadde valgt legal english, human rights law og equality law først. Jeg innbiller meg derfor at dette er mindre krevende fag.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 19.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Å flytte til Stockholm var veldig lettvint, og det var få forberedelser som måtte gjøres. Da jeg bare skulle være i Stockholm i ett semester, valgte jeg å ikke åpne en svensk bankkonto. Et minus med dette er at man må betale et gebyr på rundt 50 kroner for hver overføring, f.eks. når man betaler husleie. Dersom man åpner svensk bankkonto, er det lettest å gjøre det hos banken SEB - her krever de visstnok ikke at du har et svensk personnummer.

Det var heller ikke nødvendig å skaffe seg svensk telefonnummer, da de fleste mobiloperatørene tar seg tekste/ringe gratis innad i EU/EØS. Det du derimot bør skaffe deg allerede første dag er et reisekort. Dette kan kjøpes på t-banen, og de har rabattert pris for studenter. For å få studentrabatten, må du imidlertid bli medlem i Stockholms Universitets Studentkår. Dette kan du gjøre enten på nett eller på Studenthuset på campus.

Undervisningsformer

Semesteret er delt inn på samme måte som i Bergen. Fagene man kan ta er på 15 poeng hver, slik at man velger to fag for ett semester. Det første faget jeg tok var Maritime and Transport Law, og her var undervisningen tilsvarende som i Bergen med forelesning og seminar. Det var ingen krav om muntlighet, og man leverte inn fire oppgaver. Eksamen var skoleeksamen på fire timer hvor man kunne ta med seg bøker. Det andre faget jeg tok, International Criminal Law, var bygget opp annerledes. Her var det fire forskjellige vurderinger som til sammen utgjorde karakteren i faget, forholdsvis aktiv deltakelse i seminar, moot court, individuell oppgave og hjemmeeksamen. Dette skilte seg fra Bergen, da man måtte delta muntlig på seminar for å få poeng. Kravet om muntlighet var noe som jeg gruet meg til i forkant, men som man fort ble vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ikke så bredt, men det skal være mulig å finne noe som passer. Min erfaring var at fagene man valgte i blokk 1 krevde betydelig mindre arbeid, så det kan være greit å forberede seg på at blokk 2 vil kreve en del tid.

Fagleg utbyte og språk

Vanskelighetsgraden på fagene var ikke spesielt høy, og fremgangsmåten var litt ulik fra hva man er vant med i Bergen. Både oppgavene som man leverer underveis i fagene, og eksamen, er teorioppgaver og ikke praktikumsoppgaver. Det var ikke forventet at man skulle ha noen inngående kjennskap til rettslige bestemmelser, men heller at man skulle få et overblikk over rettsområdet. Jeg sitter derfor igjen med en følelse av at jeg ikke lærte så veldig mye praktisk juss, men heller at man har fått en bred oversikt.

Alle fagene jeg valgte hadde undervisning på engelsk, og dette ble man fort vant til. Jeg føler ikke nødvendigvis at engelsken min har blitt noe bedre etter oppholdet, men man blir mer trygg på å prate engelsk. I tillegg lærer man en god del engelske juridiske begreper.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en utrolig fin by, og jeg anbefaler på det sterkeste å reise dit på utveksling. Man får følelsen av å bo i en storby, samtidig som byen er liten nok til at man rekker å bli litt kjent. Universitetsområdet ligger litt utenfor sentrum, og er bygget opp som et stort campus. Der finnes både de vanlige tilbudene som bibliotek og lesesaler, i tillegg til en rekke restauranter, kantiner og studentpuber. Av studentpubene er det Bojan som er den mest populære, og her arrangeres det fest hver torsdag. Dette er samfunnsviternes hus, og det ligger rett ved tunnelbanestasjonen.

Bustad

Jeg fikk ikke studentbolig, og måtte derfor søke bolig på egenhånd. Dette var både tidkrevende og vanskelig, men det løste seg tilslutt. Jeg benyttet blocket.se, og la ut egen annonse, i tillegg til å aktivt kontakte utleiere. Det kan være greit å være forberedt på at kollektiv ikke er en vanlig boform i Stockholm/Sverige, og at de fleste annonsene gjelder rom i bolig med familie eller eldre mennesker. Jeg bodde selv med en godt voksen dame, og det fungerte helt greit. Om man har mulighet kan det gjerne være en god idé å reise i forkant for å dra på visninger - da er du sikker på at du ikke blir lurt, og at standarden er ok.

Et annet tips er å sjekke eventuelle tilbud opp mot hvor det ligger tunnelbanestasjoner. Jeg bodde et stykke fra stasjonen, og dette var litt kronglete. Det er ikke så farlig å bo litt utenfor sentrum, så lenge man har god tilgang på kollektivtransport.

Sosialt miljø

Når det kommer til det sosiale miljøet, er det spesielt én ting man bør være obs på i forkant - det er bare UIB som begrenser antallet studenter som får reise til samme sted. De andre nordplus og erasmus universitetene sender mange studenter, og da kommer det gjerne store grupper som allerede kjenner hverandre, eller som iallfall deler språk. Jeg opplevde derfor at det var viktig å være veldig sosial i starten for å bygge relasjoner.

Det arrangeres en velkomstuke i regi av studentkåren, og dette inkluderer alle utvekslingsstudenter på SU. For jusstudentene vil det også avholdes velkomstarrangementer, hvor man møtes omlag fem ganger ila semesteret. Jeg fikk inntrykk av at de fleste møtte sine venner allerede i velkomstuken, og at jussuken ikke var så populær - men jeg vil generelt anbefale å være med på alt som skjer. I tillegg til SU sine arrangementer kan det også være lurt å lete på facebook etter andre arrangementer - KTH har en del kule fester ila semesteret, i tillegg til Erasmus som tilbyr ulike aktiviteter.

2018

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Undervisningsformer

Undervisningen følger i stor grad samme form som i Bergen hvor man fullfører et fag, før man går videre på neste fag. Det er i større grad obligatorisk oppmøte (men dette varierer noe med hvilke fag man velger) og man blir vurdert både gjennom presentasjoner, innleveringer og skoleeksamen. I flere av fagene som tilbys må man gjennomføre gruppearbeid med andre studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Godt og variert emnetilbud! Hadde ikke problemer med å velge de fagene jeg ønsket å ha.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene som tilbys utvekslingsstudenter foregår på engelsk så selv om du befinner deg i Sverige får du godt språklig utbytte. I tillegg er de fleste andre studentene i fagene utvekslingsstudenter, så også det meste av det sosiale foregår på engelsk. Når det kommer til fagene opplevdes de fagene jeg valgte til tider noe uorganisert, men som allerede nevnt er fagene lagt opp på en annen måte så det kan være snakk om vanesak. Vanskelighetsgraden opplevdes ikke som særlig høy.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger noe utenfor sentrumskjernen, men det er nokså lett å komme seg dit både med kollektiv transport og sykkel. Det er et nokså stort campus med flere kafeer, et treningssenter og studentpuber med mange aktiviteter. Byen kan anbefales på det varmeste, spesielt vårmånedene/sommermånedene da vintrene kan bli veldig kalde. Det er masse å ta seg til i hovedstaden, samtidig som det også er et flott utgangspunkt hvis man har lyst til å reise en del.

Bustad

Jeg bodde på Idun, studentboligene som ligger i Vasastan. Dette er studentboligene som ligger mest sentralt så det anbefales til de som liker å ha kort distanse til sentrum, kafeer, museer, barer mv. Gjennomgående høy standard på studentboligene, men det anbefales ikke å bo her dersom en ønsker å dele rom - da får man veldig lite privatliv og liten plass. Flesteparten bor på studentboligene (Lappis) 10 min unna campus hvor man har sitt eget rom men deler kjøkken. En del bor også på Kungshamra, men her er det nokså dårlig forbindelse til byn og man kan bli noe isolert.

Sosialt miljø

Mange studenter, utvekslingsstudenter og ting som arrangeres av Universitetet. Ikke vanskelig å få et godt sosialt nettverk - spesielt om man bor i studentboligene.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2017 - 14.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom Sverige er veldig likt Norge, er det ikke så mye forberedelser som må finne sted. I tillegg var universitetet svært hjelpsomme på mail hvis det var noe jeg lurte på, og de ga god informasjon om alt det nødvendige og hvordan man gjorde ting.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var mye det samme som vi er vant til i Bergen, med forelesninger, seminarer og noen innleveringer. Når det gjelder eksamensformer kunne dette variere, hvor noen besto av skriftlig eksamen slik vi har i Bergen, mens andre var innlevering og presentasjon. Enkelte fag innebar alle ulike eksamensformene, som senere ble omgjort til en samlet karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret i Stockholm er delt opp i en A-periode og en B-periode, og man velger derfor et fag for A-perioden og et fag for B-perioden. Dette er fint med tanke på at man fortsetter med blokksystemet man er vant med fra Bergen. Emnetilbudet er ikke så veldig stort, men til tross for det er det veldig interessant og varierte fag, slik at det er god sjans for at man finner noe som passer seg. Selv om man bestemmer på forhånd hvilke fag man vil ha, var det flere som byttet underveis, forutsatt at det var ledige plasser på det ønskede kursene.

Fagleg utbyte og språk

Kvaliteten på forelesningene og seminarene synes jeg var svært god. Og det er mye kommunikasjon mellom lærer og studenter, slik at det er enkelt å stille spørsmål om noe skulle være uklart. Fagene var på engelsk, noe som var litt uvant i starten, men som man ble fort vant med.
Det første faget jeg tok var «Maritime and Transportation Law», som jeg anbefaler på det sterkeste. Her var undervisningen ikke obligatorisk, men man måtte møte på seminarer og levere noe oppgaver. I dette faget var det undervisning ca. tre ganger i uken, noe som ikke er særlig mye, og et overkommelig lesestoff. Det var derfor perfekt å starte med dette kurset, da det både var interessant, men også innebar at man hadde tid til å være sosial og bli kjent med byen. De fleste av studentene var her utvekslingsstudenter, noe som gjorde det veldig sosialt, i tillegg til at man hadde utflykt. Eksamensformen var en skriftlig eksamen på fire timer.

Det andre faget jeg tok var «EU Competition Law». Dette var del av en LLM, så det var litt høyere krav til studentene i dette kurset. I tillegg var det undervisning hver dag, og ofte flere ganger daglig. Foreleserne var svært flinke, og ofte kom det gjesteforelesere som hadde høy status internasjonalt i konkurranserett. En stor andel av studentene her var svenske, selv om det også var en god del internasjonale studenter. Det var mye gruppearbeid, noe som gjorde det svært enkelt å få venner også her. I motsetning til det forrige kurset var det svært mye jobb, noe som gjorde at den siste tiden i Stockholm i stor grad fant sted på biblioteket. Eksamensformen inkluderte både en skriftlig eksamen som tilsvarte 75% av sluttkarakteren, og en innlevering med presentasjon og opponering.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en fantastisk by, og selv om den er noen hakk større enn Bergen er det veldig lett å ta seg rundt grunnet metroen. Man får skikkelig storbyfølelse, og det er alltid noe å finne på. Kun 10 minutter med metroen fra T-Centralen kommer du til universitetet. Universitetsområdet er veldig stort og miljøet er svært internasjonalt. Jussen holder til i C-huset, og her er det skiltet over alt og veldig enkelt å finne fram. Det finnes mange kafeer, restauranter og utesteder på universitetsområdet, og det er veldig mye arrangementer som finner sted her.

Bustad

Jeg skal ikke legge skjul på at det å finne bosted i Stockholm kan være svært vanskelig. Imidlertid var det mange av utvekslingsstudentene som fikk bostad gjennom universitetet, noe som flere virket fornøyd med. Dersom du ikke vil bo i studentbolig kan du søke privat gjennom www.blocket.se, som er den svenske versjonene av Finn. Her kan du både opprette din egen annonse, og komme i kontakt med utleiere. Et tips er å skrive annonsen din på svensk, da det virket som flere var interessert da. Selv om det var utallige annonser her, var det veldig sjeldent man fikk svar ettersom det fantes så mange søkere. Det er derfor lurt å være ute i god tid. Et annet tips er å melde deg inn i ulike Facebook-sider, som f.eks. «Nordmenn i Stockholm», da det ofte blir lagt ut boligannonser her.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved SU er veldig bra. I starten ble man invitert på
mange arrangementer, både gjennom jussen, Studentkåren og Erasmus. Det
var derfor svært enkelt å bli kjent med folk, både jusstudenter og andre
internasjonale studenter. I tillegg kan man i likhet med Bergen melde
seg inn i de ulike undergruppene på jussen. Hver torsdag arrangeres det
fester på skolen, og det arrangeres ofte ulike aktiviteter og utflykter
man kan melde seg på.

2017

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å skaffe seg et svensk personnummer, særlig hvis du skal være her et helt år. Veldig mye i Sverige krever at man har personnummer. Ellers er alt veldig likt som hjemme, så har ingen andre praktiske tips å komme med utover det åpenbare.

Undervisningsformer

Alle kursene som tilbys er 15 studiepoeng - som innebærer at du bare får ta to kurs i løpet av semesteret.
Videre tar man et kurs av gangen. Den første halvdelen av semesteret jobber du altså kun med ett fag og tar eksamen i oktober (for høstsemesteret) og deretter begynner du heltid med det andre kurset og jobber bare med det som vanligvis har eksamen i januar.
Undervisningen er tilsvarende som ved UiB, altså noen forelesninger i uken. Du har altså mye tid til overs utover forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for utvekslingsstudenter synes jeg var vel tynt for høstsemesteret, men hvis man ser seg ut noen kurs på forhånd som passer med dine interesser spiller det jo ingen rolle. Det er også mulig for norske studenter å ta svenske fag også hvis man ber særskilt om det, men det vil jeg ikke anbefale. Jeg begynte å ta et svensk fag, men fant fort ut at å gjennomføre svensk eksamen og innleveringer ble for vanskelig fordi det er krevende å skrive på svensk, selv om man forstår det meste muntlig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har aldri hatt så lite å gjøre gjennom studiene som jeg hadde da jeg var på SU. Hvis du kunne tenke deg et utvekslingssemester uten mye å gjøre passer SU for deg. Jeg tok kursene Legal English og European intellectual property law, som altså var veldig overkommelige begge to. Jeg lærte dessverre heller ikke veldig mye, og følte at særlig immaterialrettskurset var veldig overfladisk og ikke ga noe dypt innblikk i stoffet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er kjempestort og 5-10 minutter utenfor bykjernen med metro. Det er et kjempefint campus som deles av alle fakultet.
Til forskjell fra det juridiske fakultet i Bergen er det ikke ett bygg juss-studentene oppholder seg i - forelesningssalene og lesesaler deles av studenter som studerer alle mulige ting. Det synes jeg var litt dumt, for da møtte man ikke nødvendigvis studenter som studerer det samme som en selv.

Byen Stockholm er fantastisk på alle måter! Ganske likt det Oslo har å tilby, bare større.

Bustad

Mange studenter bor i studentboligene som tilbys gjennom skolen. Du må være tidlig ute med søknaden din for å få plass i disse, da det er fler studenter som ønsker å få studentbolig enn de som får. Vær obs. på å søke i tide!
Hvis du ikke har noe særlig kontakter i Stockholm fra før ville jeg anbefalt å søke studentbolig, ettersom det er ganske vanskelig å finne steder å leie på egenhånd.

Sosialt miljø

Det sosiale var stort sett ganske bra, og blir veldig det man gjør det til selv. Det er masse utvekslingsevent i begynnelsen av semesteret så man har mulighet til å bli kjent med mange da hvis man vil. Det er ganske mange utvekslingsstudenter som går juss, så i undervisningen vil du antagelig også støte på mange.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 15.01.2017

Undervisningsformer

Undervisinga i mine fag bestod av både forelesingar og seminar. Begge deler bestod av grupper på rundt 20 personar og det er forventa at du deltar aktivt i seminara. Fordi gruppene er såpass små blir ein godt kjent, noko som gjer det enklare å bidra. Eg hadde forelesing og seminar i to timar om gongen, tre-fire gongar i veka.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er ikkje veldig stort, men det er såpass spredt at det er stor sjanse for at du får det du vil. Tildelinga skjer etter "førstemann til mølla", så bestem deg på forhånd kva du vil ha slik at du kan søke med ein gong det opnar. Elles var det mange som bytta undervegs i dei faga det var ledig plass, så det er mogleg.

Fagleg utbyte og språk

All undervising føregår på engelsk så lenge du vel fag for utvekslingsstudentar. Dette gjer at du raskt blir vane med å både skrive og snakke engelsk. Elles er forelesarane flinke og tek gjerne i mot spørsmål.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er ein nydelig by som ein lett blir kjent med. T-bane-nettet er godt utvikla og gjer det enkelt å komme seg rundt. Universitet ligg nord for byen, ca 10 min med banen frå T-centralen. Det er dermed lett å ta seg rundt. Campus har fleire grønne områder og er lett å finne fram på. I tillegg er det mange leseplassar, så ein treng ikkje stresse med å komme tidlig for å finne det.

Bustad

Eg fekk bustad gjennom universitetet noko som var veldig greit. Då budde eg på Lappis på eit rom med eige bad og delte kjøkken med 10 andre. Det er ikkje veldig høg standard, men det er fin størrelse, pris og beliggenhet. Dersom ein ikkje får studentbustad, må ein vere aktiv på sider på facebook som tilbyr rom og liknande sider.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er heilt supert! Då eg var der, var det veldig mange som budde på Lappis slik at det var låg terskel for sosialisering. I begynnelsen er alle uansett ute etter å bli kjent, så det er berre til å ta kontakt med dei ein møter. Elles har Stockholm som sagt mykje å by på, så det er nok av ting ein kan finne på med sine nye bekjentskap.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

18.01.2016 - 05.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Studieveilederne ved både UiB og SU er til god hjelp under hele utvekslingsprosessen. Alle spørsmål jeg hadde ble besvart kjapt og SU var veldig flinke til å gi god informasjon om alt fra A til Å gjennom mail. Jeg oppfattet utvekslingsprosessen som lite komplisert. Det var lett å velge fag og jeg har inntrykk av at de fleste fikk førstevalgene sine.

Undervisningsformer

Det er opp til kursansvarlig å bestemme hvordan undervisningsformen skal være så undervisningsformen vil variere fra kurs til kurs. Kursansvarlig bestemmer også vurderingsformen til kurset, så dette vil også variere.
Klassene er mye mindre enn det vi er vant til i Bergen. I hvert fag er det vanligvis mellom 15 og 30 studenter, noe som gjør det lettere å bli kjent med professorene og de andre studentene i klassen.

I Competition Law bestod undervisningsformen av forelesninger og seminarer og var i grunn ganske likt det jeg var vant til fra før av. I dette faget ble vi delt inn i små ”study groups” som vi skulle forberede oss sammen med før seminarene. Vurderingsformen i dette faget bestod av en eksamen og en oppgave+ fremføring av oppgaven.
I International Commercial Dispute Resolution (ICDR) hadde vi bare forelesninger og ingen seminarer. Vurderingsformen i dette faget bestod av en mock mediation, mock arbitration, en oppgave og en eksamen.
Forelesningene og seminarene i begge fag foregikk på ganske lik måte som det vi er vant til i Bergen.

En ting man bør merke seg er at det ofte er obligatorisk oppmøte på nesten all undervisning. I begge fagene jeg hadde var det krav om 80% oppmøte for å kunne gå opp til eksamen. Mitt inntrykk er imidlertid at foreleserne ofte er fleksible med studenter som går over denne grensen. Man kan ofte ”gjøre opp for seg” ved å levere inn en oppgave hvis man går glipp av noe.

Vurdering av emnetilbodet

SU tilbyr flere fag på engelsk, så det vil ikke være noe problem å fylle 30 studiepoeng. En fordel med å studere i Sverige er at man også har mulighet for å ta fag på svensk.

På SU deler de inn semesteret i en A og B periode og har lagt opp til at man skal ha ett fag i A-perioden og et i B-perioden. SU sitt undervisningsopplegg har derfor likheter med det vi er vant til i Bergen og man trenger kun å fokusere på et fag av gangen.

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett har man få utfordringer når man bor i Sverige. De fleste svensker forstår norsk godt. Min oppfatning er likevel at svensker er ikke like flinke i norsk som det nordmenn er i svensk, så man ender ofte opp med å prate en del ”svorsk”.

Det faglige utbyttet har vært stort. Foreleserne vi hadde var både svenske og internasjonale og de var veldig dyktige. Foreleserne i de fleste fagene er folk som har jobbet mye med og har mye erfaring fra det aktuelle rettsområdet. I ICDR hadde for eksempel kursansvarlig mange års erfaring med å jobbe med arbitration ved Stockholm Centre for Commercial Law. Kvalitetsmessig synes jeg fagene på SU holder et høyt nivå.

Universitetsområdet og byen

Stockholms Universitet har i motsetning til UiB et campus-preg. Jusstudentene holder til på Campus Frescati, som er hovedcampuset. Frescati ligger nord for sentrum og det er lett å ta seg til Universitetet med både buss og t-bane. Det tar ca 6 min med t-banen fra Östermalmstorg (sentrum) og ca 10 min fra T-Centralen. Det juridiske fakultetet har ingen egen bygning som i Bergen, men ligger i Södra Huset som også huser flere andre institusjoner. Jeg hadde nesten alle forelesningene mine i dette bygget.

På Södra Huset ligger også Universitetsbiblioteket. Her finnes det mange leseplasser og man finner alltid en ledig plass om man vil lese. I tillegg har de et bredt utvalg av juridisk litteratur både på svensk og engelsk. På campus finnes det også et godt utvalg steder å spise deriblant flere restauranter, cafeer, Pressbyrån og 7-eleven. I tillegg finnes det bokhandel, treningssenter etc, så man finner det meste man trenger der.

Stockholm er en fantastisk by som har mye å by på. Uteliv, shopping, museer, restauranter osv er generelt sett veldig bra. Det er alltid mye å se og gjøre, så man vil aldri kjede seg.
Kollektivtilbudet er svært godt, så det er lett å komme seg rundt i hele byen. Det tar ca 20 min fra Arlanda flyplass til Stockholm sentrum med flytoget. Det er også lett å komme seg til Stockholm fra Oslo med snabbtåget som tar ca 4,5 time. Ønsker man å reise rundt i Sverige og Europa er det lett å komme seg ut med både buss, tog, båt og fly.

Bustad

Stockholm er kjent for å ha et vanskelig boligmarked, og det kan være krevende å finne seg bolig om man ikke er heldig å få studentbolig. Jeg vil derfor anbefale å begynne å lete etter bolig ganske tidlig. Vil man leie privat bør man sjekke ut blocket.se (den svenske versjonen av finn.no) og det kan også være lurt å legge ut en egen annonse her. Ellers finnes det andre sider som for eksempel akademiskkvart.se og bostadsdirekt.com som også kan være til hjelp (jeg har ikke vært noe særlig inne på disse selv, så kan ikke si noe særlig om dem).
Et annet tips er å melde seg inn i facebookgrupper som for eksempel ”Lappis” og ”Nordmenn i Stockholm” og forhøre seg der. Man bør være klar over at det finnes svindlere, så søk etter bolig med sunn fornuft.

Jeg hadde muligheten til å søke studentbolig i Lappkärrsberget (Lappis), Idun eller Kungshamra. Når man søker studentbolig setter man opp alternativene i prioritert rekkefølge, og hvis man er heldig får man tilbud på et av dem. Jeg fikk tilbud om hybel på Lappis der jeg hadde eget rom med privat bad. Jeg delte korridor og kjøkken med 11 andre hvorav ca halvparten var svenske. Dette fungerte veldig bra. Hadde jeg kunnet velge igjen hadde jeg valgt det samme. Lappis ligger ca 10 min gangavstand fra Universitetet og sentrum er en kort tur unna med t-bane eller buss.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø for utvekslingsstudenter ved SU. Det er alltid noe å finne på og både Studentkåren, ESN (Erasmus-nettverket) og Juristforeningen har flere arrangement man kan delta på. De ulike foreningene har hvert sitt bygg hvor det blant annet serveres mat og arrangeres fester. På Juristernas Hus har de for eksempel torsdagspub hver uke og det arrangeres flere ulike arrangement her gjennom semesteret. Det er også populært for både svensker og utvekslingsstudenter å dra på Bojan (Samhällsvetenskapliga föreningens hus) for å feste på torsdager.

Det arrangeres en introduksjonsuke på begynnelsen av hvert semester som det kan være lurt å delta på. Jusstudentene har også mulighet til å melde seg inn i et fadderprogram der man blir delt inn i grupper. I tillegg kan man melde seg opp i et buddy-program, men dette gadd jeg ikke å gjøre siden jeg allerede hadde meldt meg opp i Juridiska Föreningens fadderprogram. For min del synes jeg det var lett å bli kjent med folk, og jeg ble venn med flere utvekslingsstudenter og svensker.

Ellers er det mange utvekslingsstudenter som drar på turer i inn- og utland arrangert av Scanbalt. Jeg dro ikke på noen av disse selv, men det skal visstnok være ganske bra.

Til slutt vil jeg anbefale utveksling til Stockholm på det sterkeste. Stockholm er en fantastisk kul by som byr på alt man trenger. Jeg kommer definitivt å reise tilbake!

Informasjon