Hjem
Studentsider
erasmus+

Karolinska Institutet og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSverige
  • ByStockholm
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelor- eller masterprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar kan reise ut i sitt 5. valsemestre eller i sitt 7. semester.

Språk

Undervisningsspråk er svensk og engelsk.

Språkkrav: B1.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling ved lærestader i Skandinavia. Ver likevel merksam på at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågare og høgare grad (BA/MA) avhengig av tilbod og krav om forkunnskap.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Det er òg mogeleg å utveksle i ditt 5. valsemester og ta valfrie emne. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet er presentert her: https://education.ki.se/courses-and-application-for-exchange-students-2019-2020

Psykologi: https://education.ki.se/psychology-2019-2020

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Karolinska Institutet er eit statleg medisinsk universitet som blei grunnlagt i 1810 på initiativ frå kong Karl XIII, blant anna for å utdanne fleire feltskjerarar til den svenske hæren. Universitetet er organisert i 22 relativt sjølvstendige institusjonar som samla står for heile 30 prosent av alle medisinske utdanningar og 40 prosent av den medisinske forskinga i Sverige. Mange av desse institusjonane er samlokalisert med helseføretak. Den største campusen ligg nær Karolinska universitetssjukhuset i Solna, nord i Stockholm.

Stockholm er Sveriges hovudstad og Nordens mest folkerike by, med i underkant av ein million innbyggarar. Byen er kjend for å vere blant verdas beste studentbyar, med høg levestandard og nærleik både til storbyliv og vakker natur. Byen har kystlinje mot Austersjøen, og har 14 øyar innan bygrensene. Stockholms skjergard er langt større og rommar meir enn 30 000 øyar.

Bustad

Karolinska Institutet sitt bustadkontor hjelper internasjonale studentar med å finne bustad så langt kapasiteten rekk. Tildeling skjer vanlegvis i forkant av opphaldet. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden om ein er tidleg ute.

Semesterinndeling

August - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret strakte seg fra 15. januar til midten av juni. Nesten alt av undervisning av obligatorisk, unntatt forelesninger, og skoledagene varte for det meste fra 8-16.

Universitetet var meget behjelpelig til det praktiske og alt man hadde av spørsmål, og flinke til å sende ut informasjon om forberedelser man skulle gjøre i forkant av utvekslingen.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod for det meste av kurs i undersøkelsesteknikk, seminarer og plassering på ulike avdelinger på sykehuset. Til forskjell fra Bergen er det mindre fokus på forelesning, og mer fokus på praksis. Undervisningen er oppdelt i blokker, så man fullfører alt i et fag, før man begynner på neste. Store deler av undervisninger er obligatorisk, og det er 100% oppmøte, så man må selv organisere sammen med hjelp fra skolen når man kan ta igjen undervisning man går glipp av.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret ved Karolinska dekker det meste av MED7. Etter endt utveskling må man gjennomføre en muntlig godkjenningssamtale i norsk rettpsykiatri.

Fagleg utbyte og språk

Undervisnerne er dyktige og læringsvillige, og motiverte til å ha studenter. Det stilles litt høyere krav til studentene i form av oppmøte enn hva jeg var vant til i Bergen, og det meste av praksis er obligatorisk. Det er også mer testing underveis og stilles generelt høyere krav til elevene til å være aktiv i undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområder er bra! Gratis tilgang til treningssenter og sportsaktiviter på campus. Enkel tilgang til informasjon om studentorganisasjoner og sosiale eventer som man kan delta på.

Bustad

Bosted fikset jeg gjennom KI housing, og jeg søkte direkte på deres nettside. Her er det lurt å være tidlig ute å søke. Jeg bodde i Pax som var et sentralt og lå midt mellom sykehus og byen. Cirka 10 min unna Stockholm sentrum med bane, og 15 min unna Karolinska sykehus med buss. I området jeg bodde var det flere andre utvekslingstudenter og et godt miljø for å møte ny mennesker. Skolen prøver å tilpasse praksisplass i nærområdet, hvor man bor. I noen praksisperioder ble jeg plassert i Huddinge, en time unna Stockholm. Fra Campus går det direkte shuttlebuss herifra, og om man kommer fra sentrum er det letteste å benytte seg av pendeltog.

Sosialt miljø

De svenske studentene var inkluderende og hyggelige. Som utvekslingsstudent inkluderes man også sammen med alle internasjonale studenter, og skolen introduserte blant annet introduksjonsdag hvor alle ble introdusert og godt ivaretatt.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

For eventuelle spørsmål om Stockholm/KI, send meg gjerne spørsmål.

Før utveksling er det litt praktisk som må på plass, men dette får du god hjelp med av koordinatorer på UiB og KI. Jeg vil anbefale å søke KI Housing så snart du får godkjennelsesbrevet fra Karolinska Institutet, da dette kan sikre deg bedre bopel.

MED9 (OB/Gyn+Ped) på Karolinska strekker seg kun over 3.5 måneder, så du kommer til å være ferdig veldig tidlig. Etter dette har svenskene elektiv, men det trenger du ikke være med på som utvekslingsstudent - vi fikk ferie 29. april.

Det holder ikke med vanlig studentkort i Stockholm - for å få rabatter (en rekke rabatter, viktigst av alt på kollektivtransport) må du skaffe deg mercenatkort. Dette er relativt sømløst, og gjøres digitalt etter du er semesterregistrert.

Ønsker du å låne pensumbøker fra KI får du utlån i lengre perioder enn på UiB, men du bør bestille eventuelle bøker så fort du får canvas-innlogging, da de fort lånes ut. Merk at alle i OB/Gyn får utdelt gratis kurslitteratur til låns.

Du kommer til å trenge E-tjänstekort, kortet som låser opp dørene på sykehuset. Booking av tid til dette får du mer informasjon om av Karolinska.

Undervisningsformer

KI bruker 4 sykehus i undervisningen av OB/Gyn (Danderyds, Huddinge, Södersjukhuset og Nya Karolinska Sjukhus). I pediatrien brukes kun de tre sistnevnte. Semesteret er todelt, med 6 uker pediatri og 6 uker ob/gyn. Oftest vil man ha begge på samme sykehus, men det er ikke garantert.

Undervisningen var for oss organisert med 2 forelesningsdager i starten av hvert fag, hvor man ble gitt alle kursets forelesninger digitalt, og kunne se dette selv. Deretter var det vanligvis VFU (klinikk på sykehus) mandag, tirsdag, onsdag og halve torsdag. Torsdag ettermiddag er seminarier, hvor man får oppgavene og gjerne noen korte forelesninger på forhånd, og forventes å møte forberedt. Fredagene ble brukt til andre fag (Profesjonell Utvikling og Genetikk, veldig ålreite fag).

Praksisen (VFU) er vanligvis på dagtid på ulike avdelinger og poliklinikker. Man er på mange ulike steder, og får sett veldig mye ulikt. De eneste kveldskiftene jeg hadde var i barnekirurgi, barneakuttmedisin og på barsel med jordmor. Med sistnevnte går man også en nattevakt. Om du går glipp av noen dager er Karolinska strenge på at alt må tas igjen, enten på kveld eller helg. Jeg måtte bl.a møte en lørdag pga sykdomsfravær. Det er dog akkurat som hjemme - ingen tar det ille opp om du stikker hjem kl 13 i stedet for 16 en rolig dag i klinikken.

Seminariene er obligatoriske, og om man står over noen må man måte på et "påfyllingsseminarium". Disse gir dog veldig bra læringsutbytte. Jeg fikk lov å sende inn svarene på seminariekasuistikkene i stedet for å møte opp da jeg var bortreist, så litt fleksible kan de være.

I løpet av både pediatri og ob/gyn skal du gjennomføre en "mini-CEX". Dette er i enkelthet at du tar imot en pasient imens en lege vurderer deler av eller hele pasientmøtet (anamnese/undersøkelse/avgjørelser) og gir deg skriftlig tilbakemelding på hvordan du greide deg. I pediatri har man også en "sit in", hvor du får hele konsultasjonen vurdert av en lege. Begge deler er veldig lærerike, og jeg skulle gjerne hatt mer av dette i Norge.

Halvveis i hvert fag (altså 3 uker inn) har man noe som heter "Dugga". Dette er en obligatorisk underveisprøve som man må stå på (krever vanligvis 60%). Den gjøres enten på canvas eller kahoot, og er veldig overkommelig, men et godt læringsverktøy. Man får flere forsøk.

I gynekologi avslutter man faget med en 4-stasjons OSCE, med oppgaver valgt fra en kort liste (ofte fødsel, gyn-us., helseundersøkelse osv). Som utvekslingsstudent må man stå på denne for å kunne gå opp til eksamen, da konten er etter semesterslutt. Det høres litt skummelt ut, men pensum er relativt lite, og alle sto når vi hadde den.

I genetikk avslutter man (etter en 3-4 dager med undervisning) med en canvas test. Man må ha 9/15 for å passere, men spørsmålene er vanligvis enkle. I tillegg får man gjøre den hjemmefra.

Eksamen for OB/Gyn og ped er 2 eksamener á 2.5 timer, med en times lunsj mellom. Alle har eksamen samme sted, og man får utdelt datamaskin til dette.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen på KI er mildt sagt fantastisk god. I stedet for å halvsove meg gjennom forelesninger og ta skippertak i slutten av semesteret legges det opp til jevn og god læring hele veien. Seminarium og undervisning sammenflettet med praksis gir et veldig koherent læringsforløp. Jeg har utvilsomt hatt mitt faglig mest lærerike semester her på KI. Så er det også en del av ligningen at tempoet er høyere enn i Norge, og du må tåle å bruke noen tirsdag- og onsdagskvelder på å gjøre deg klar til seminarier eller repetere pensum. Det har på ingen måte vært uutholdelig travelt, men jeg har inntrykket av at man må jobbe litt mer på KI enn på mange andre utvekslinger. Som student her får du mer ansvar for å ta imot egne pasienter, og de aller fleste legene er utrolig dyktige på å ha med seg studenter. Du kommer blant annet til å gå sammen med flere av de fagansvarlige, og det lærer man veldig mye av. Med dugga, OSCE, mini-CEX og sit-in får man også en god arbeidsflyt som gjør at man ikke må lese like lenge før eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg søkte undervisning på svensk (du kan også velge å søke engelsk), og havnet på Huddinge (det virker som de fleste engelske kom på NKS). Alle forelesninger var tilgjengelig på svensk og engelsk, og seminarier og praksis foregikk på svensk. Genetikk undervises på engelsk, siden det er for hele kullet, og det kommer mange utvekslingsstudenter.

Du må være forberedt på at svensker virkelig ikke forstår norsk like godt som vi forstår svensk. Jeg lærte meg ganske fort at vestlandsk ikke kom til å ta meg langt, og etter noen uker høres man ut som en middels dårlig Skavlan-parodi i dagligtalen. Heldigvis syntes ikke svenskene dette hørtes like dumt ut som jeg selv gjorde. Når man lærer seg grunnleggende svorsk er det ingen problem å kommunisere med svenskene.

Du får for øvrig lov å bestemme hvilket eksamensspråk du skal ha (svensk/engelsk) uavhengig av undervisningsspråk, og de norske og danske studentene fikk lov å skrive "precis som ni vill, så länge examinatorn förstår", så man kan skrive en god blanding på eksamen.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en helt fantastisk by! Man kan gå seg helt fortapt i de ulike bydelenes vakre arkitektur og særegne karakteristikker. Alle bydelene har sin egne vibe, og man finner virkelig noe for alle her. Byen ligger elegant plassert langs Mälarens utløp i Østersjøen, og de mange broene og elvepromenadene gir den en helt unik feel. Stockholm er pepret med gode restauranter, museer og severdigheter, og selv med et bankende bergenshjerte er det tungt å forlate dette maleriet av en storby.

Nya Karolinska Sjukhus og campus Solna (KIs hovedcampus) ligger i Vasastaden - moderne, rent og fullt av cafeer og strålende restauranter. Södersjukhuset ligger på den enorme bydelen Södermalm - et mekka for selgere av rosa hårfarge og brukte skinnjakker, samt et utall buler med billig studentøl. Danderyds og Huddinge ligger i hhv. Stockholm sør og nord, et stykke utenfor der ting skjer, og man må ta hhv. t-bane og pendlertog for å komme seg til disse. Dette er dog noe man fort venner seg til i Stockholm - byen er så stor at man egentlig "alltid" må på t-banen om man ønsker komme seg et sted.

Ved Huddinge sjukhus er også campus Flemingsberg, med eget bibliotek, cafe og lesesaler. Jeg brukte mye tid her, og lite på campus Solna. Campus er fint og moderne, og man får kjøpt fabelaktig god lunsj (svenskene har alltid 1t lunsjpause, og bruker fort 100kr på lunsj hver dag - med mindre middager). Det går campusbusser mellom Flemingsberg og Solna som tar 30-40 min, så man kan fint flytte seg mellom de to.

Bustad

Jeg tenkte opprinnelig å finne privat studioleilighet i Stockholm, men noen få kikk på blocket.se (typ finn.no) fikk meg til å krype til korset og søke bolig gjennom KI Housing. De leier kun ut til Karolinska-studenter, og har egne leiligheter satt av til internasjonale (mange svensker må vente 3+ år for å få bolig gjennom studentsamskipnaden). KI housing har boliger på Solna (ved NKS), Jägergatan (Södersjukhuset), Flemingsberg (Huddinge) og Pax/Strix (Stockholm Vest).

Jeg fikk bopel på Pax. Da har du eget bad, men deler kjøkken med max 11 andre (folk flytter en del inn og ut). Det er helt OK standard, dårligere enn Solna og bedre enn Jägergatan. Fordeler med Pax er kort gangavstand til t-bane (så man kommer seg til sentrum på 10-15min) samt et fantastisk sosialt miljø om du er heldig med de du bor med. Vårt kjøkken har blitt som en stor lykkelig familie, og da får det heller gå fint med litt smuler på gulvet. I Jägergatan får du ikke eget bad, men det ligger flott til på Södermalm, og også der er det god sjans for å bli kjent med de andre beboerne. Det eneste jeg anbefaler å ikke søke er Flemingsberg, da pendlertogene ikke går ofte på nattestid, og du ikke har lyst på den über-regningen.

Om du planlegger å finne noe privat i Stockholm bør du finne noe så nært som mulig t-banen, og gjerne før linjene splitter seg (da får du flere avganger mot og fra sentrum), feks Fridhemsplan. Gangavstand er kun et fjernt ideal i et metropol som Stockholm. Det finnes en rekke facebookgrupper for studenter som fremleier i byen, så dette kan være verdt å se på.

Sosialt miljø

Jeg har hatt et fantatisk sosialt halvår i Stockholm, med flere fritidsaktiviteter og sosiale events enn det som strengt tatt er sunt. Det er likevel verdt å bemerke at du kommer til et kull med studenter som er på sitt nest siste semester, og ikke alle engasjerer seg i så stor grad for å få nye venner. Vi hadde heller ingen ordentlig fadderuke (men noen veldige nyttige arrangement fra Global Friends). Om du har energien til å by på deg selv og bli med i studentforeninger er Stockholm virkelig en by som gir mye tilbake.

Det er en mengde utvekslinsstudenter i byen, og omtrent annenhver helg har det vært arrangert store fester i noen av fellesboligene, hvor man treffer all slags folk. Som nevnt er også delt kjøkken en glitrende måte å få nye bekjentskaper. På KI arrangeres det også veldig mange "sittninger" - formelle 3-retters middager med etterfest. Her gjelder det være tidlig ute for å skaffe seg billetter. Det er innebandy/futsal/volleyball/badminton-lag som spiller flere ganger hver uke, som er gratis å være med på. Du får også gratis tilgang til treningssenter på campus, som ofte har god kapasitet.

Jeg var frivillig i studentpuben på MF, som også var en super måte å bli kjent med alle mulige folk tilknyttet KI.

Sist men ikke minst vil jeg gi en varm anbefaling om å ta turen til Uppsala for Valborg (siste helgen i april). Det er en folkefest uten like, og bør virkelig ikke gåes glipp av.

Som nevnt tar jeg gjerne imot flere spørsmål om det er noe du lurer på, og så vil jeg anbefale på det varmeste å ta turen til Stockholm!

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å lese gamle studentrapporter for å få et innblikk av hvordan semesteret er bygd opp, gjøre seg tanker om hvor man ønsker å bo, og hvordan søke på bolig etc. Jeg fikk god hjelp av studentrapportene til å forberede meg, da ulike studenter har skrevet ulike tips. Det kan være vanskelig å få bolig i Stockholmsområdet, og dersom du vil leie bolig via "KI - housing" er det lurt å søke så raskt som mulig etter bekreftet studieplass.

Undervisningsformer

Man har Pediatri og Gyn/Obs hver for seg. Man starter med enten ped/gynobs sammen med ca 20-25 studenter på det aktuelle sykehuset, og bytter deretter etter 6-7 uker. Begge emnene har skriftlig eksamen samme dag (kalt tenta), og Gyn/Obs har også en OSCE eksamen på fire stasjoner, som bl.a er basert på undervisningen og praktisk øving. Undervisningen på Karolinska er lagt opp litt annerledes enn i Norge, noe jeg synes var kjekt og fordelaktig. Grunnet korona var fremdeles forelesningene som skulle vært i plenum, digitale. Dette var likevel et svært godt opplegg, med lenker i Canvas til de ulike forelesningene som var lagt ut både på engelsk og norsk (forhåndsinnspilt). I både Pediatri og i Gyn/Obs er det en test kalt "dugga", ganske raskt etter man har startet på emnet. Testene gjør at man kommer i gang med lesingen tidlig, som man alltid er glad for senere! Hver torsdag er det seminar, som er obligatorisk både med tanke på oppmøte men også deltakelse. Man er nødt til å delta muntlig under seminaret for å få det godkjent, og man er ca 20-25 studenter sammen og de holdes på sykehuset du er plassert ved. Spørsmålene ligger ute på forhånd, som består av ulike kasuistikker innenfor et gitt emne. Jeg brukte en del tid på å forberede meg til seminarene, både med tanke på at man vet at man blir spurt/må svare på spørsmål, men også fordi det er eksamensrelevant. Flere av temaene her blir heller ikke undervist i forelesningene, så man må lese seg opp på dette på egenhånd. Seminarene var lærerike, og det var selvsagt lov å svare feil under seminaret. Seminarene hjalp meg også å lære å tenke mer som leger skal tenke. Med tanke på praksis, så løper praksisen parallelt med undervisningen. Jeg hadde praksis på Huddinge Sykehus, som ligger litt utenfor Stockholm Sentrum. Man har praksis fra mandag til onsdag, samt halve torsdag, seminar torsdag ettermiddag, og undervisning fredag (grovt sett). Man har også en variert og detaljert praksisplan til hver enkelt student, som gjør at praksisen ikke blir kjedelig. I gyn/obs har man bl.a vakt med jordmor (dag, kveld og natt), fødselslege, og er på gynekologisk mottak, og man får undersøke ganske mange pasienter. I pediatri har man vakt i akuttmottak, på nyfødtavdeling, er på privatklinikker etc. sammen med barnelege. Noen uker er man også plassert utenfor det aktuelle sykehuset - for eksempel er pediatrisk kirurgi plassert på sykehuset i Solna, som gjør at du får vært på litt andre steder enn kun sykehuset du er plassert på i utgangspunktet. Vi hadde heller ikke tjenestekort slik som i Bergen, men det er visse krav innenfor gyn/obs. Genetikkfaget var digitalt da vi var der, med forhåndsinnspilte forlesninger, samt noe zoom og seminarer. Eksamen i genetikk var hjemmeeksamen med MCQ-spørsmål hvor man måtte ha 9/15 for å bestå. BUP er også utenom, som var 1-2 forhåndsinnspilte forelesninger, 2 seminarer, og en innlevering som ble regnet som eksamen. Vi spurte om fritak fra BUP da vi har hatt det i Bergen i Med7, men fikk ikke dette - til gjengjeld er ikke arbeidsmengden særlig stor i BUP-faget.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet ved KI er veldig bra, og jeg ville absolutt valgt dette om igjen. Vil anbefale folk å søke hit dersom man ønsker godt faglig utbytte, å være del av en profesjonell instutisjon, samt at man er forberedt på at det kan være litt travelt, men også kjekt! Vi startet i midten av januar, og var ferdige i slutten av april, som gir lang sommerferie. Semesteret er også veldig variert, og man lærer på mange ulike måter. Kan absolutt anbefale Karolinska Institutet.

Fagleg utbyte og språk

Ved KI utdanner de leger ved å undervise mer variert ved hjelp av forelesning/egenlærings/seminar/praksis. I tillegg vil man merke at det faglige nivået er høyt, og de svenske studentene er også veldig dyktige - men husk at de snart er ferdige leger (de har bare ett semester igjen), og vi stilte alle relativt ferskt når det kom til pediatri og gyn/obs. Det faglige utbyttet er bra, og jeg føler jeg har lært mye etter de 3.5 månedene jeg har vært i Stockholm. Undervisningen er på svensk og du skriver også eksamen på svensk/norsk. Siden forelesningene var digitale, lå det både svenske og engelske versjoner ute. Jeg holdt meg til de svenske forelesningene, og forberedte meg ikke noe særlig med tanke på språk da dette gikk seg til underveis. Jeg brukte Google Translate på ord jeg ikke forstod i undervisningen, og man lærer seg de ordene som er ulike fra norsk. Ved den skriftlige eksamenen fikk vi også velge om vi ville ha spørsmålene på enten svensk eller engelsk.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en veldig fin by, med masse å finne på! Og ikke minst mye gode kanelboller og kaffe rundt de fleste hjørner. Huddinge Sykehus som jeg var plassert ved, har også universitetsbibliotek, samt mange ulike mat-tilbud for lunsj/middag. Det er også treningsstenter som tilhører KI, som er gratis for studenter og ansatte. Det er ett treningssenter i Flemingsberg ved Huddinge sykehus, og ett i Solnaområdet. Jeg trente på senteret i Flemingsberg, og de har det man trenger av utstyr, noen gruppetimer, samt relativt få folk. Anbefales!

Bustad

KI housing har boliger i ulike områder, og de ulike områdene har ulik standard og pris. Jeg valgte å søke bolig ut fra det området jeg mest sannsynlig ville få praksisplass, da jeg hadde lest at de fleste utvekslingsstudenter havnet ved Huddinge (likevel var det kun vi fra UiB som havnet her- det kan trolig variere fra semester til semester). Jeg bodde i 2-roms i Flemingsberg (ca 5000/mnd), og delte leiligheten med en annen utvekslingsstudent. Trivdes godt i leiligheten (som er av god standard) og verdsatte gå-avstand til sykehuset. Ønsker du å bo mer sentralt, anbefaler jeg heller søke i Sødermalm, Solna (som har helt nye leiligheter), eller andre steder - du finner god info om de ulike bomuligheter og pris via KI-housing sin nettside. Vi var to som bodde i Flemingsberg, mens de to andre bodde mer sentralt.

Sosialt miljø

Vi var fire studenter fra UiB som reiste til Med9, samt noen til Med7. Før vi startet semesteret, var det en introduksjonsdag for alle utvekslingsstudentene ved KI. Dette var en veldig kjekk dag med bra opplegg, inkludert lunsj og tour på campus. Ved å delta her får man muligheten til å treffe andre utvekslingsstudenter, og de presenterer ulike eventer man kan melde seg på (feks tour i gamla stan etc). Man har også mulighet til å melde seg til å få en "buddy", som er en student ved KI som man kan treffe og bli kjent med. Jeg gjorde det, og fikk treffe en tannlegestudent som også koblet med med andre utvekslingsstudenter i klassen. Jeg opplevde de svenske studentene som imøtekommende, og de spurte flere ganger hvordan vi trivdes og hvordan vi hadde det. Man havner også i ulike grupper i praksis, som gjør at man kan bli kjent med de svenske studentene også. Ellers hadde vi en gruppechat oss norske studenter i mellom, hvor vi arrangerte middager og inviterte hverandre med på ting. Jeg var også med i en kirke, hvor jeg også fikk meg venner her.

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

MED9 ved KI er kort, intens, men spennende! Semesteret varer 3,5 måneder med nesten like lang praksisperiode, så hverdag ble en begivenhetsrik dag. Sverige var faktisk ganske forskjellig fra Norge på mange måter, og det anbefales sterkt å dra på utveksling til KI for variert byliv, faglig utbytte og dyktige- og hyggelige undervisere og medstudenter!
Ett kull på KI består av ca. 160 studenter og det er fire sykehus man kan bli plassert på: Solna, Huddinge, Sødersykehus og Danderyd. Det var hele fire studenter fra MED9 på UiB som dro til KI, og alle ble plassert på Huddinge sykehus, mens to andre MED9-studenter fra Oslo ble plassert på Sødersjukehuset. Huddinge sykehus er litt langt unna fra sentrum, men det tar kun rundt 20-30 min med «pendeltåget» eller «pendelbuss», som er gratis. Utvekslingsstudenter blir ofte plassert på Huddinge, noe som er derfor jeg søkte på KI bolig i Flemingsberg, som er 5 min unna fra Huddinge universitetssykehuset. Det er lurt å tenke på avstand mellom sykehus og der man tenker å bo når man skal søke på bolig på KI bolig.
KI begynner semesteret i midten av januar og har eksamen «tenta» i slutten av april, så sommerferien var i gang allerede i april. Men KI har minst like høy forventning i kunnskap og ferdigheter på slutten av semesteret så det blir intense dager hver dag, men det er spennende og godt overkommelig – i tillegg er studentene omringet av hyggelige medstudenter og undervisere som hjelper.
Sykehusene ved KI (KS) huser mye flere folk og er derfor større enn Haukeland, og det var kjekt å møte varierte pasientgrupper og se sjeldne sykdommer. Det er også f.eks. flere fødsler når man er i obstetrikk og det er en stor fordel når man skulle observere/assistere fødsler. Kultur i klinikk var litt annerledes også, noe som jeg syntes var interessant.
Stockholm er nok mye større enn Bergen, og det var kjekt med byliv! Det er alltid noe nytt å utforske og man blir ikke lei av byen. Og det er friluftsliv litt utenfor byen også dersom man savner det.

Undervisningsformer

Semesteret er delt stort sett i to: 1) gyn/obs og 2) pediatri, i tillegg til to uker med genetikk. Kullet er delt i to der det ene halvkullet får pediatri først, og det andre gyn/obs først. Undervisning bestod av stort sett: 1) Kaltura-forelesninger i begynnelsen av hver modul i en uke (dette var pga omikron, kan hende at de endrer til fysisk oppmøte nå) 2) Praksis mandag-torsdag og 3) seminar på fredag. Hver modul hadde «dugga», som er mini-eksamen, og «sit-in», praktisk eksamen, i tillegg til OSKE i gyn/obs.
Dugga foregikk på Kahoot i pediatri og på Canvas i gyn/obs. Mange av de spørsmålene som kommer på dugga finnes på nettsiden KI-studentene bruker. Sit-in eksamen var mindre skummel der undervisere sjekket om vi hadde grunnleggende kliniske ferdigheter i hendene. Før OSKE får studentene en dags forberedelsesdag med undervisere og der får man mye hjelp og stille spørsmål. Dette var gode hjelpemidler for å forberede seg til «tenta».
Undervisning har mer fokus på «aktiv læring», altså «learning by doing» gjennom praksis og gruppeoppgaver (litt lik TBL-opplegg) i Stockholm enn detaljerte forelesninger. Det er ikke tjenestekort men studentene blir oppfordret til å gjøre og får mange selvstendige oppgaver. Man blir plassert på svært ulike avdelinger, gjerne med sjeldne sykdommer spesielt i pediatri, og det er mye å observere og lære fra!

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret ved KI dekker hele MED9 selv om man er der i kun 3,5 måneder, inkludert genetikk. Ettersom vi hadde bestemte emner som vi skulle ta i Sverige trengte man ikke å velge noen emner selv. Svenske studenter måtte ta «elektiv emne» etter de ble ferdige med pediatri/gyn-obs/genetikk i april, som handler om akuttmedisin på ulike sykehus. Danske studenter måtte finne på- og ta elektive emner selv, men ikke oss fra Norge.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt før var det mye fokus på «aktiv læring» og det var kjekt å lære fra praksis og seminar, som blir i minne mye lenger. Studentene får øve mye på praktiske ferdigheter og man blir komfortabel med det på slutten av semesteret. I tillegg er det studentdrevet avdeling i pediatri i en uke der man virkelig øve seg på legerollen i samarbeid med flere yrkesgrupper, noe som var veldig kjekt!
Men jeg savnet noe mer detaljert teori på noen områder, slik som litt flere detaljerte forelesninger i enkelte områder. Flere «valgfrie» forelesninger for seminarer var faktisk helt essensielle for tenta eller generell kunnskap som lege, og forelesningene på UiB hadde litt mer utvalg ser jeg i ettertid.
Når det gjelder språket, kommer man seg fort i svensken når man prater/skriver/leser svensk hele tiden. Første uke måtte jeg bruke ekstra energi og tid for å bli vant til språket da. Forelesninger på Kaltura tilbys både på engelsk og svensk, og det blir da lettere å forstå hva «google translate» ikke kunne oversette ordentlig. Praksis i Huddinge hadde mange pasienter med innvandrerbakgrunn, og ofte var det noen som ikke forsto norsk og derfor måtte jeg snakke engelsk avogtil. Det var også mulig å velge å lese eller skrive på engelsk/nordisk språk etter preferanse på tenta.

Universitetsområdet og byen

Livet i Stockholm avhenger litt av hvor du har praksis og hvor du bor. Rundt Huddinge Universitetssykehus var det biblioteket til KI og til Södertörns högskole. Det var praktisk å ha KI-bibliotek i nærheten dersom man tenker å låne bøker (det går an å bestille fra bibliotek i Solna også) og lese på f.eks. «tyst zon» eller «grupprum». Det er mulig å sitte på Södertörns högskole også, som er mye større enn KI bibliotek Flemingsberg.
Flemingsberg er litt langt fra sentrum, men Stockholm er et steinkast unna med pendeltåg/-buss, og Stockholm har mye å tilby! Mange kaféer, restauranter, muséer, … Det er alltid noe nytt å utforske når man får tid og energi til det.

Bustad

Søk på bolig på KI Housing med en gang du får tilbud om utveksling! Det er en lang kø, men lett å få hvis man er tidlig ute. Jeg bodde på studentbolig i Flemingsberg som er nært Huddinge universitetssykehus, der jeg hadde praksis både for pediatri og gyn/obs. Det var kjekt å ha sykehuset, biblioteket og togstasjon nært, men samtidig var det ganske langt unna fra sentrum hvis man ville finne på noe etter lange dager med praksis. Men man kan alltid benytte seg pendelbussen/-tåg.
Jeg bodde på en 2-mannsbolig i Flemingsberg, der jeg hadde et rom til meg selv og delte kjøkken og bad med en annen. Jeg hadde x2 «flatmate» ila utvekslingsperioden, en fra Kina og en fra Tyskland, og det var en flott sjanse til å bli enda bedre kjent med folk fra hele verden!

Sosialt miljø

Velkomstdagen arrangert av KI er en flott anledning til å bli kjent med folk! Der blir man kjent med flere utvekslingsstudenter, både fra Norge og andre land som går på flere semestre. Det var en ganske stor norsk gjeng med studenter fra Oslo og fra MED7, og vi fikk gjøre noe sosialt sammen avogtil. Og siden vi var fire studenter fra samme kull som reiste sammen følte jeg at det ikke savnet noe sosialt.
Når det gjelder å bli kjent med svenske studenter var det mye lettere i pediatri ettersom kullet ble delt i smågrupper i pediatri som var på samme avdeling hele tiden. Svenske studenter er veldig hyggelige og hjelper der man trenger hjelp, f.eks. geografi innen sykehuset. Man har nok ukentlig seminar for både pediatri og gyn/obs, og det er kjekt å se alle som er på samme sykehuset minst en gang i uke!
«Global Friends» på KI tilbyr også buddy-program, og buddyen kan være stor støtte når man skulle etablere seg i Sverige. GF arrangerer flere arrangementer ila semesteret og da kan man møte mange som går på det medisinske fakultet fra flere land. Det finnes også en studentforening for universiteter i hele Stockholm. Hvis man får boligtilbud på KI er det mest sannsynligvis delt kjøkken og bad, og der kan man bli kjent med flere også. I tillegg til mine «flatmates» fra Kina og Tyskland, fikk jeg etter hvert venner fra flere land i Europa og Japan i Flemingsberg.

Høst 2021 + Vår 2022 - Medisinstudiet (MED3 og MED4)

Høst 2021 + Vår 2022 - Medisinstudiet (MED3 og MED4)

23.08.2021 - 05.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Boligmarkedet i Stockholm kan være utfordrende å komme inn på. Jeg brukte KI Housing. SSSB er det store leverandøren av studentboliger i Stockholm. Om KI Housing sine boliger kommer litt info.: Campus Solna ligger ved siden av NKS (Nya Karolinska). Jeg hadde mye av undervisningen min på campus Solna, så da er PAX, Strix og Campus Solna de alternativene som gir minst reisetid. Skal en være mye i Huddinge, er Flemingsberg det nærmeste. Jägargatan er et rimeligere alternativ. Det ligger fint til på Söder. Her deles bad og kjøkken med flere. Det kan til tider være mye lyd og saker som hender her, så en bør tenke over dette når en prioriterer boligønsker. PAX og Strix ligger i Solna, men en kort tunnelbane tur fra sentrum. Disse alternativene er billigere enn Campus Solna og Flemingsberg, og roligere enn Jägargatan. Her bor en i korridor - dvs. en deler kjøkken, men har eget bad. Campus Solna har nye boliger og kortest reisetid om en har undervisning på Campus Solna.

Et annet tips jeg vil gi, og noe jeg har hatt stor glede av i Stockholm, er å ha/låne sykkel. Stockholm har et veldig bra utbygget sykkelnett. En kommer seg lett rundt i byen med sykkel - om det er for å komme seg til forelesninger og praksis, eller en vil utforske byen. Er en der for en kortere periode er det mulig å leie sykkel.

I Sverige er det vanlig å ha en større lunsj enn den tradisjonelle norske brødskiven. Lunsjen varer normalt fra 45 min-1 time, og det er normalt å ha med seg mat en varmer i en av de mange mikrobølgeovnene KI har på campus. Det er også mulig å kjøpe seg lunsj i spisesalen.

Undervisningsformer

Den organiserte undervisningen bestod for det meste av tradisjonelle forelesninger. Vi hadde en del av seminarer der vi diskuterte caser eller andre oppgaver. Hvert semester hadde vi noen dager praksis på et helsesenter. I tillegg var det noe praksis undervisning når vi skulle lære oss anatomien. I dfm3 har en noe lab i moment 1. Vi hadde noe studentdrevet undervisning, spesielt tett opp mot eksamen. Denne «studenthandledningen» satt jeg stor pris på.

Vurdering av emnetilbodet

Det var fastsatt på forhånd hvilke emner jeg skulle ta for å få året godkjent. Dette fikk jeg informasjon om fra administrasjonen på UiB. KI har flere kurs å velge mellom – og det finnes både «frie kurs», som de fleste kan melde seg opp til, og kurs med adgangsbegrensning.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen, med unntak av moment 2 («neuro.») i Dfm3, var på svensk. Lærebøkene var hovedsakelig på engelsk, men det fantes ofte en valgmulighet mellom et svensk og engelsk læreverk. Mtp. språklig utbyte, har det vært stort når et gjelder svensken min. Faglig har det vært svært bra. Det er mye en skal lære seg, og et høyt tempo, men forelesningene holder generelt høy standard. Faglig kjennes det som at jeg har utviklet meg mye dette året, og det kan virkelig anbefales.

Universitetsområdet og byen

KI har to campuser – Campus Huddinge og Campus Solna. Campus Huddinge ligger sør for Stockholm City, mens Campus Solna ligger i Solna. Solna er en kommune utenfor "Innerstaden". Campus Solna ligger rett ved siden av Vasastan med flere gode spisesteder og fin arkitektur.


Stockholm har mye å by på – uavhengig av om en vil ha kultur, natur, faglig påfyll eller uteliv. Det finnes flere gratis museum. «Etnografisks» er et av disse som jeg vil trekke fram.

Bustad

Skal en tilbringe mesteparten av tiden på Campus Solna, finnes det et alternativ via KI Housing hvor en bor rett ved/på Campus. Strix og PAX ligger 15 min sykkeltur fra KI Solna. Vil en ta seg en tur kan en gå langs Ulvsundasjön. Karlbergslottspark har fine løyper bak slottet hvor det er fint å jogge, eller nyte en piknik. Jägargatan er lokalisert på Södermalm, rett ved siden av Södersjukhuset. Her har en kort vei til Tantolunden med sine vakre kolonihager, Eriksdalsbadet og Årsta naturreservat. Er en på Huddinge, er boligene ved navn «Flemingsberg» svært nærme.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært bra. Det er et stort miljø av internasjonale studenter på KI. KI har en studentorganisasjon, Medicinska foreningen, som er en av flere som organiserer arrangementer for studentene. Det finnes flere studentforeninger en kan melde seg inn i, og som kan være en fin måte å bli kjent med folk og å dyrke en interesse. Mye av tiden går til studiet, så å studere med medstudenter blir en ypperlig arena for å bli kjent og å få venner.

2020

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

26.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret mitt strakte seg fra 2. september til 17. januar. De fleste skoledagene varte fra 08 til 16, og alt utenom forelesningene var obligatorisk undervisning. Undervisningen forgikk på flere ulike sykehus i Stockholm. Hvilke sykehus du blir plassert ved varierer fra student til student. Kursledelsen forsøker å tilrettelegge etter hvor den enkelte bor, likevel må man regne med å måtte bruke en del tid på kollektivtransport i løpet av semesteret. Vil man reise minst mulig kan jeg anbefale å bo i Flemmingsberg, men da bor man også omtrent 20 min med tog utenfor bysentrum.

Jeg syntes flere av pensumbøkene var ganke nyttige å ha, spesielt øyeboken. Det går an å låne pensumbøker på sykehusbibliotekene. Lånetiden her er også ofte lengre enn den man får dersom man låner fra univeritetsbiblioteket. Man kan også kjøpe brukte pensumbøker for en redusert pris i bokhandleren på campus Solna.

For å kunne kjøpe billetter på kollektivtranport til studentpriser trenger man et såkalt "mecenatkort", det er altså ikke nok med kun studentkort. Disse sendes automatisk ut til studenter ved semesterstart. Det kan imidlertid være lurt å sende en mail om å få en digital versjon ettersom det kan ta veldig lang tid for det fysiske kortet å dukke opp i posten. Mitt kort dukket faktisk aldri opp i løpet av semesteret.

Karolinska har to treningssentre som kan benyttes gratis av studenter. Sjekk ut disse før du kjøper treningsmedlemskap ved et annet treningssenter.

Undervisningsformer

Undervisningen på Karolinska skjer blokkvis. Jeg hadde først to uker ØNH, deretter to uker øye, fire uker nevro og resten var psykiatri samt litt undervisning om rusproblematikk på tampen av semesteret. Omtrent tre av ukene med psykiatri var praksis på sykehus. Jeg hadde også en uke med utplassering på fastlegekontor.

Det var generelt færre forlesninger i løpet av semesteret og mer praktisk undervisning og pasientkontakt enn det man er vant til ved UiB. Enkelte av kursene la stor vekt på seminarer. Disse var lærerike, men krevde også en del forberedelse. I løpet av semesteret hadde jeg også noen kvelder/helgedager med undervisning. Mye av undervisningen foregikk i små grupper.

De fleste sykehusavdelingene jeg var på virket vant til å ha studenter hos seg og man følte seg godt tatt i mot. Legene jeg møtte var generelt veldig pedagogiske og positivt innstilt til å møte studenter og lære bort.

Noe jeg satte veldig pris på gjennom semesteret var at man har fast lunsjtid mellom 12 og 13 hver dag!

På slutten av hver kurs har man en eller to små tester før man går videre til neste kurs. På slutten av semesteret har man en 5-timers flervalgseksamen med spørsmål fra alle kurs.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret ved Karolinska dekker nesten hele MED7. Etter endt utvekslig trenger man kun å gjennomføre en muntlig godkjenningssamtale i norsk rettspsykiatri.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med det faglige utbyttet fra Karolinska. Undervisningen her er av høy kvalitet og dette har definetivt vært mitt mest lærerike semester hittil. Forventningene til deg som student er nok noe høyere her, og det var til tider litt skummelt, men det gjorde også at jeg lærte mye og fikk mer mestringsfølelse.

Det å forstå svensk gikk generelt ganske fint. Jeg opplevde imidlertid at ganske mange hadde problemer med å forstå meg, kanskje delvis pga. vestlandsdialekten min, så jeg å måtte legge om litt. Man blir god på "svorsk" i løpet av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Karolinska Institutet er fordelt mellom de to campusene Solna og Flemmingsberg. Solna ligger litt nord for Stockholm sentrum, mens Flemmingsberg ligger ca. 20 min med tog sør for sentrum. Det går en gratis campusbuss mellom Solna og Flemmingsberg, men denne går relativt sjeldent og kan ta over en time i rushtiden.

Jeg hadde aldri vært i Stockholm før jeg reiste på utveksling dit og ble overrasket over hvor vakker byen er, spesielt om sommeren. Stockholm består av flere øyer, og vann preger dermed bybildet i stor grad. Som man kan forvente å finne i en storby, har Stockholm mange restauranter/cafér, kulturarrangementer, og severdigheter å tilby. I tillegg er det overraskende gode turmuligheter i områdene omkring Stockholm som man burde prøve ut.

Bustad

Det er lurt å være tidlig ute med å skaffe bolig ettersom det generelt er ganske vanskelig å finne plass å bo i Stockholm. Jeg søkte om og fikk studentbolig fra KI-housing og var fornøyd med dette. Prisene på studentbolig er ganske bra og KI-housing var generelt ganske behjelpelige når ting i leiligheten manglet eller måtte fikses.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra og jeg opplevde generelt folk som hyggelige og inkluderende. Det var imidlertid litt vanskelig å bli godt kjent når kursene var så korte og gruppene endret seg hele tiden.

2019

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

26.08.2019 - 03.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale utveksling i Stockholm på det sterkeste. Det faglige opplaget er veldig bra (med masse praksis) og det var også et veldig hyggelig sted å reise til.

Praktiske tips:
Det er lurt å fikse e-tjänstkort, KI kort, osv i intro-uken som KI arrangerer for alle utvekslingsstudenter. Jeg var plassert på Huddinge sykehus som ligger i andre enden av byen enn Solna campus (hvor man henter e-tjänstkort) så det er lurt å få dette på plass før man begynner.
Vil anbefale å søke bolig via KI housing når du har fått plass. Jeg synes også introuken (onsdag-fredag for skandinaviske studenter da vi ikke trenger språkkurs som arrangeres på mandag og tirsdag) var fin å få med seg, da man møter mange andre utvekslingsstudenter!

Undervisningsformer

Undervisningen på KI var utrolig bra, spesielt i pediatri. Man blir plassert på ett av fire sykehus i Stockholm (utvekslingsstudenter blir ofte plassert på Huddinge da dette ligger litt utenfor byen og derfor er minst populært blant de lokale - selv om undervisningen er veldig bra). Undervisningformene består av seminar, praksis og noen forelesninger. I starten av hvert kurs er det gjerne noen få dager med forelesninger og seminar, før man begynner i praksis. Vi hadde praksis mandag-torsdag i både gyn/obs og pediatri (til sammen tolv uker), og forelesninger noen fredager i enten gyn/obs, pediatri, genetikk eller seminar i PU/etikk. Ellers hadde vi som regel seminar hvert fall en gang i uken (torsdag ettermiddag) og noen ganger også hele fredagen. Det er mye å forberede seg til hvert seminar, jeg jobbet i kollokvie med de andre utvekslingsstudentene i klassen min og vi synes dette var en veldig bra måte å forberede seg på.

Vurdering av emnetilbodet

Helt supert. Jeg føler jeg har lært masse på kort tid, særlig i pediatri. Pediatri på Huddinge er spesielt bra.

Fagleg utbyte og språk

Pediatri
I pediatri hadde vi mange seminar, som krevde en god del forberedelse. Det finnes en dropbox med svar til mange av seminarene, som var gull (særlig i barnkirurgi veckan hvor man har seminar hver dag!). I praksisen var vi på et nytt sted hver uke, alt fra akuttmottaket til BB hvor vi fikk mengdetrening i å undersøke nyfødte babyer. Vi hadde også noen dager på BUA (en egen undervisningsavdeling på sykehuset) hvor vi skulle øve på lege-rollen og fikk ansvar for hver vår pasient med visitt, behandling, diktering, epikriseskriving og alt som hører til. Dette kan virke overveldende først, men samtidig var det nok den mest lærerike uken hvor man virkelig får prøvd seg. I akuttmottaket får man også ansvar for egne pasienter og du blir godt trent i å rapportere ved bruk av SBAR. I tillegg hadde vi en og en halv dag med KTC hvor man øver på akuttmedisinske caser. Stort sett alle leger/sykepleiere jeg møtte i praksis var veldig hyggelige og villige til å ha med seg studenter. Språket var ikke noe problem så lenge man svorsker litt, men vær forberedt på at du må diktere. Jeg vil også nevne at hele klassen ble invitert hjem til kursansvarlig i pediatri som var utrolig hyggelig (og som man ikke er vant med fra praksis her). Det var også fika (kaffe, te, boller, kjeks, osv) til hvert seminar:) Det er lurt å komme i gang med lesingen i pediatri ganske kjapt da det er en "dugga" (kahoot) som man må bestå ganske tidlig i semesteret.

Gyn/obs
Vi hadde også seks uker praksis i gyn/obs. Vi fikk være med på fødsler, operasjoner (keisersnitt, koniseringer, osv), gyn-mottagning, bekkenbotten-mottagning, fostermedisin, vakt, osv. Praksisen i gyn var stort sett bra på Huddinge, og man får som regel gjort mange gynundersøkelser. Er man heldig får man også vært med på flere fødsler. I gyn/obs så er det en OSKE som man må bestå, lurt å gå gjennom liste som ligger ute med aktuelle tema. På sykehuset var det også fikapauser, og de har forresten veldig mye bra utvalg til lunsj på sykehusområdet som feks sushi :)

Genetikk
Besto av forelesninger og ett seminar. Vi hadde en egen MCQ test som man måtte bestå.

PU (profesjonell utvikling)/etikk
Det var også noen forelesninger med PU. Obligatorisk oppmøte for å få det godkjent.

Universitetsområdet og byen

På campus Solna og Huddinge har de gratis treningssenter for studenter så det er ikke nødvendig å melde seg inn andre steder. I Stockholm har man alt man trenger, alt fra restauranter, lunsjsteder, kafeer, osv som er en del billigere enn her hjemme. Spesielt på Söder er det mange fine steder. Det er også mange eventer og arrangement som skjer på KI, de har blant annet "sittninger" (middager + fest) som er populære. Jeg tror også de arrangerer masse eventer for erasmusstudenter men rakk ikke å gå på disse.

Bustad

Jeg bodde i Jägargatan via KI housing. Her deler man kjøkken og bad med ca 12 andre som bor i samme korridor. Det positive med Jägargatan er at det er sentralt, billig og veldig sosialt. Det ligger ganske fint til (rett ved vannet, og det er til og med et badested her hvis det er varmt nok!) på Söder og rett ved Söder sjukehus hvis man skulle være så heldig å havne der i praksis. Men det er et ganske gammelt bygg og enkel standard, rommene er små og det er lytt. KI housing har mange alternativ, så det er bare å velge det som passer en best. Jeg var veldig fornøyd med Jägargatan siden man har så god mulighet til å bli kjent med mange andre studenter.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale miljøet var det veldig hyggelig å komme til Stockholm. Man blir fort kjent med andre studenter - både på skolen, de man bor med, og arrangementer ellers på KI. Svenskene man går i klassen med er som regel veldig hyggelige og inkluderende, og noen inviterte oss utvekslingsstudenter med på lunsj, vors o.l. Ellers er det veldig gode muligheter for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter i klassen (vi var en liten norsk gjeng) og jeg ble også veldig godt kjent med de jeg bodde med. Jeg synes folk var veldig åpne og interessert i å bli kjent, som var helt supert når man reiser alene.

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste tipset til forberedelser for ditt opphold i Stockholm er å starte tidlig med å finne et bosted innen ankomst. Boligmarkedet er dyrt og begrenset, så det kan være litt vanskelig å finne seg leilighet. Jeg vil også anbefale å delta på introduksjonsdagene på KI før skoleoppstart. Her får du all informasjon du trenger, en omvisning på campus og du møter utvekslingsstudenter fra andre studier. Det er lurt å orientere seg på KI sin nettside, da du finner all informasjon du trenger her.

Undervisningsformer

Undervisningsform varierer ut i fra hvilket kurs man har. Undervisning bestod hovedsakelig av forelesninger, men vi hadde også seminar, gruppearbeid, fremføringer og noen praktiske øvelser. Vi hadde også en praksisuke i et av kursene hvor vi ble utplassert på ulike steder og fikk følge deres arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok kursene Helsepsykologi, Emosjonsregulering og Sosialpsykologi. Da kursene man tar på utveksling må overlappe med de emnene man egentlig skal ha på UiB det semesteret, hadde jeg ikke mulighet til å velge fritt blant kurs. Jeg er imidlertid fornøyd med de kursene jeg hadde, og foreleserne var svært profesjonelle og dyktige. Helsepsykologi hadde mye obligatorisk opplegg, med forelesninger, oppgaver, gruppearbeid og praksis, samt en avsluttende hjemmeeksamen. Emosjonsregulering var et valgfritt emne som bestod av kun et seminar i uken og mye selvstendig arbeid. Her var det kun en fordypningsoppgave og ikke eksamen. Sosialpsykologi var et omfattende kurs med mange forelesninger, noen innleveringer, gruppearbeid og en skoleeksamen.

Fagleg utbyte og språk

Man må være forberedt på at det blir mye skolearbeid på KI. Det er et prestisjefylt universitet som har et mer biologisk, kognitivt og forskningsmessig fokus på psykologi. I gjengjeld lærer man utrolig mye på et semester som vil være nyttig i fremtidig arbeid som psykolog. Mesteparten av forelesningene var på svensk, men flere forelesere tilbød seg å ta undervisning på engelsk hvis det var noen utvekslingsstudenter tilstede. Det var litt uvant med svensk i starten, men man blir fort vant til det. Man har også mulighet til å skrive eksamen og oppgaver på norsk, så lenge man forsikrer seg om at det er greit med kursansvarlig og "tar svenske hensyn".

Universitetsområdet og byen

De fleste kursene i psykologi har forelesninger på hovedcampus på Solna, like ved Karolinska sykehus. Dette er et flott campus med moderne forelesningssaler, seminar- og grupperom, bibliotek og spisesteder. Du kan komme deg til campus med buss, t-bane og sykkel, avhengig av hvor du bor i byen.

Stockholm er en utrolig vakker by med flott arkitektur, varierte kulturelle tilbud, gode kaféer og restauranter, og natur lett tilgjengelig. Det er en overraskende stor by med ulike bydeler som har sine karakteristiske kjennetegn. Södermalm er en spesielt populær bydel som har mange vintagebutikker, restauranter og utesteder. Du får følelsen av å være i en europeisk storby på linje med Paris og Berlin, og det er alltid noe å finne på. Om våren er byen på sitt fineste, med nydelig blomstring, vakre trädgårder og store parker med utsikt over byen. Det er også fint å ta en av de mange båtene som går til skjærgården i Stockholm.

Bustad

Jeg bodde i to ulike private leiligheter under mitt opphold i Stockholm, en på Solna og en i Gröndal på Liljeholmen. Som tidligere nevnt er det vanskelig å finne privatbolig i Stockholm, og jeg var heldig som hadde bekjente som kunne hjelpe meg i boligjakten. Som student kan man ikke regne med å bo veldig sentralt i byen, da dette er dyrt. Det er imidlertid gode kollektivtrafikkmuligheter slik at man lett kan komme seg til sentrum. De fleste utvekslingsstudentene jeg kjenner bodde i studentboliger som de hadde fått gjennom KI, og jeg har inntrykk av at de fleste var fornøyd med dette.

Sosialt miljø

Det finnes ulike sosiale arrangementer for utvekslingsstudenter på KI som gjør det lett å komme i kontakt med nye mennesker. Dersom man ønsker det, kan man få en "KI buddy", altså en annen student som kan bli med deg på sosiale arrangement. Man kan også bli medlem i ulike studentforeninger. Siden jeg tok alle mine kurs på svensk fikk jeg også en del kontakt med svensker. Dette synes jeg var en fordel da det er lettere å bli integrert i det svenske samfunnet. Du må være forberedt på en liten språkbarriere, da mange svensker har vansker med å forstå norsk. Det hjelper å snakke sakte og tydelig, og å bytte ut norske ord med svenske. Ja, du må nok regne med litt svorsk!

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

17.01.2019 - 02.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Dra på introdagene KI arrangerer! Her får man info, man møter de andre utvekslingsstudentene og utvekslingskoordinator.
Ellers er det lurt å booke tid til å ordne E-tjänstkort så fort som mulig, dette er et kort man trenger til PCer og dører på sykehusene - og det er greit å ha dette i boks før man begynner i klinikken! Man får mail angående booking av tid.
Det er også lurt å søke bolig tidlig om man tenker å bo i studentbolig, da disse er veldig populære!
Om du liker å bruke bøker når du leser kan man låne bøker på sykehusene.

Vær også obs på at siden dette semesteret er så kort, så blir det en god del jobbing! Det er ofte lange skoledager fra 8-16, noe som gjør at man kanskje må bruke noen kvelder på lesing. Likevel lærer man veldig mye relevant i klinikken, og på seminarer, så om man forbereder seg godt i løpet av semesteret trenger man nok ikke lese så mye når eksamen nærmer seg.

Undervisningsformer

Først deles hele kullet i to, hvor halvparten starter med gyn/obs og halvparten med ped. Man har hver av temaene i 6 uker, også bytter man.

Jeg startet med ped. De første dagene har man to hele dager med forelesninger. Lurt å være i disse, da det er veldig duggarelevant pensum. Dugga er en liten test man har etter 2 uker. I ped hadde vi en Kahoot hvor man måtte ha 10/15 rett for å bestå.
Jeg hadde ped på Huddinge Sjukhus, og her hadde vi klinikk hele mandag-onsdag og halve torsdag nesten hver uke. I klinikken hadde vi forskjellige plasseringer hver uke, alt fra akuttmottak til nyfødtavdeling, barnekirugi og en egen avdeling som er studentdrevet. Man er ofte bare en eller to studenter per lege, noe som gjør at man får tett oppfølging og kan stille mange spørsmål!
Torsdag ettermiddag hadde vi seminarer, og da var det ofte oppgaver å forberede til et bestemt tema. Lurt å være forberedt da lærere kan spørre deg direkte, men det finnes en dropbox hvor de fleste svarene ligger - bare hør med svenskene. Ett par av seminarene er BUP-seminar, og man skal levere inn en case i forbindelse med dette som regnes som "BUP-eksamen".
I ped hadde vi også det som kalles "sit-in", dvs at du tar i mot en pasient mens en lege observerer deg. Etterpå diskuterer man diagnose, diffdiagnoser og behandling. Veldig uformelt, og en god mulighet til å få tilbakemelding på hva man kan bli bedre på.

Gyn/obs startet også med to forelesningsdager. Jeg var plassert på Södersjukhuset i denne perioden. Her hadde vi også klinikk mandag-torsdag, samt seminarer som var litt mer tilfeldig plassert. Dugga i gyn/obs var litt mer chill, man kunne gjøre den hjemme med hjelpemidler.
Vi hadde 3 uker gyn og 3 uker obs, med litt ulike plasseringer. Det var bla. gyn-poliklinikk, gyn-akuttmottak, noen dager på operasjon, abortklinikk, ultralyd, spesialistmødrevård, vakt med jordmor, vakt med obstetriker, en dag på sectio, og noen dager på avdeling. Her hadde vi alltid en til en undervisning, og fikk derfor masse gode muligheter til å øve på kliniske ferdigheter!
På slutten av gyn/obs perioden har man en liten OSCE-eksamen bestående av 4 poster. Ikke noe skummelt i det hele tatt - bare en slags gjennomgang på at du kan de praktiske ferdighetene du har fått øvd på ila klinisk utplassering.

Alt av klinikk og seminarer er obligatorisk, og om man går glipp av noe må man ta det igjen enten på oppsamlingsseminar eller med ekstra klinikk i helgene. I både ped hadde jeg to kveldsvakter, og en helgevakt. I gyn/obs hadde jeg også flere kveldsvakter, og en nattevakt, samt en plassering på helg. Det kan derfor være lurt å vente med å bestille reiser osv til etter man har fått timeplan for klinikk!
På fredager hadde vi typisk hele dager med forelesninger, noen ganger var det seminarer eller annet obligatorisk, men som oftest var dette frivillig.

Innimellom dette hadde vi noen dager med undervisning i klinisk genetikk. Det var også en dag med obligatorisk gruppearbeid i genetikk. Genetikken ble avsluttet med en single-best-answer test hvor vi måtte ha 9/15 rett for å bestå. Lurt å gjøre oppgavene som ligger ute som øving + tidligere "eksamener".

På slutten av semesteret har man eksamen - eller "tenta" som svenskene kaller det. Her hadde vi 2,5 time med ped før lunsj, 1 times lunsjpause, også 2,5 time med gyn/obs etter lunsj. Tenta består av MCQ og kortsvarsoppgaver. Gjør gamle eksamensoppgaver som ligger på PingPong som øving!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes undervisningen ved Karolinska var utrolig bra! Man får veldig mye klinisk praksis, og man blir tatt i mot på en fantastisk måte! Møtte så utrolig mange hyggelige leger, og fikk være med på veldig mye forskjellig. Man får veldig mye ansvar, blant annet ved å ta i mot egne pasienter i akuttmottak/på poliklinikk, man får sende henvisninger, ringe for å konferere og ha egne pasienter på visitt. Dette er veldig nyttig, og ikke minst veldig gøy! Den svenske undervisningen er mer fokusert på håndtering og behandling av pasienter, noe jeg kommer til å ta med meg tilbake til Bergen.
På seminarene diskuterer man ulike oppgaver, diagnoser, utredning og behandling, noe som også er utrolig nyttig og lærerikt. Mange av seminarene er veldig gode, og det er lurt å forberede seg, da dette også er tentarelevant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg havnet i den engelske halvdelen av kullet - dvs med alle de engelskspråklige utvekslingsstudentene. Dette gjorde at vi hadde alle felles forelesninger på engelsk.
I klinikken foregikk alt på svensk, og alle seminarene vi hadde var også på svensk. Dette var null stress. Jeg pratet svorsk (man skjønner fort hvilke ord svenskene ikke forstår), og på tenta skrev jeg også svorsk.

Ellers var det faglige utbytte som tidligere nevnt utrolig bra! Anbefaler Karolinska på det varmeste!

Universitetsområdet og byen

Det er fire sykehus man kan havne på om man studerer ved KI, og disse ligger spredt om i og litt utenfor Stockholm. Svenskene har selv ønsket seg sykehus, mens vi utvekslingsstudenter blir passert der det er ledig. Jeg oppholdt meg ikke så veldig mye på sykehusene når jeg ikke hadde undervisning, men både i Solna hvor hovedcampus ligger, og i Flemingsberg (Huddinge) finnes det studentbibliotek o.l hvor man kan lese og ha kollokvie.

Ellers er Stockholm en helt fantastisk by! Det er massevis av ting man kan gjøre, se og ikke minst spise! Alt fra museum til fornøyelsespark og bruktmarked. En hel haug av fantastiske restauranter, konserter, mange fine gåturer, kule utesteder og bra shopping. Stockholm kan by på det aller meste.

Bustad

Jeg bodde på studentboliger via KI housing på Pax. Det var en del utvekslingsstudenter i klassen som bodde der, og resten bodde på Jägargatan på Södermalm. Jeg trivdes godt på Pax, det er grei størrelse på rommene, og man har eget bad. Mange fine løpeturer i nærområdet ved vannet, og lett å komme seg rundt ved hjelp av kollektivtransport.
Södermalm er jo mer sentralt, så om man vil bo midt i byen anbefaler jeg Jägargatan!
Det er lurt å søke bolig tidlig, med en gang du får opptaksbrev fra Karolinska.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på utveksling er veldig bra! Jeg hang mest med de andre utvekslingsstudentene, men alle de svenske var også veldig hyggelige. Man merker kanskje litt at de bare har ett semester igjen, det er mye snakk om jobb og AT (svenskenes "turnus").
Ellers har KI et tilbud som heter Global Friends hvor man kan melde seg på og få tildelt en venn som studerer ved KI. De arrangerer også mange arrangementer man kan være med på. Ellers har ANSA Stockholm også arrangementer for nordmenn i Stockholm.
Jeg hadde dog ikke tid til noe av dette, da vi utvekslingsgjengen stort sett la egne planer. Det er veldig lett å bli kjent med nye mennesker, og alle er veldig åpne og hyggelige.
Karolinska har også mange forskjellige idrettstilbud, for eksempel basket, innebandy og volleyball. Jeg og noen venner gikk på svømming, kan anbefales - selv om du aldri har drevet med svømming (som meg)!
Alt i alt et helt topp semester, og om du har lyst til å lære mye på kort tid så er Karolinska virkelig stedet for deg. Om du lurer på noe mer kan du bare kontakte meg på Facebook (Vilde Iversen).
God tur, og nyt utveksling i Stockholm!

2018

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Innledningsvis vil jeg begynne med å tipse om at man bør benytte oppholdet på Karolinska Institutet som en anledning til å vokse, både faglig og sosialt. Dersom en ønsker å lære så mye som mulig under oppholdet, er utvekslingen på KI veldig bra.

Praktiske tips i forhold til selve plasseringen på sykehusene:
-Vær innstilt på arbeidsmengden; Med kortere semestere og praksis hver dag fra 08-16 må man være innstilt på at lesemengden kan bli større enn hva man forestiller seg.
-Vær forberedt på mye obligatorisk undervisning og praksis, og at du som legestudent har en større funksjon. Du skal være i praksisen som om det var en jobb, hvilket også inkluderer helge- og nattevakter.
-Vær forberedt til undervisning og praksis fordi du som student vil få noe større ansvar enn hva du er vandt til.

Andre tips:
-Benytt anledningen til å bli kjent med andre medstudenter og byen. Stockholm er en fantastisk by!


Undervisningsformer

Undervisningen på Karolinska Institutet har bestått av seminarer, plasseringer, forelesninger, gruppeundervisning, praktisk ferdighetstrening og én til én undervsning.

-Seminarene har vært veldig lærerike, og erstatter på mange måter de tradisjonelle forelesningene. På mange måter er læringsutbytte større ved et slikt seminar fordi gruppene er mindre og det er en reell diskusjon mellom underviser og studenter. Sammen ser man på ulike kasus og diskuterer tiltak, behandling og andre kliniske momenter. Under seminarene er det en kultur for læring; det stilles krav til at studentene skal delta aktivt, og skal være forberedt.

-Jeg har vært 6 uker på praksis i obstetrik og gynekologi, og 6 uker på praksis i pediatri. Plasseringene har vært veldig lærerike. Etter min erfaring har man en større rolle som student ved dette universitetet. Ved flere tilfeller får man anledning til å gå visitt på- journalføre, henvise og skrive ut sine egne pasienter. Selvfølgelig i veiledning av veileder, men i mye større grad uavhengig- enn hva jeg som student har vært vandt med tidligere. Under praksisen får man selvfølgelig også mengdetrening i undersøkelsesteknikk, da man skal ta imot sine egne pasienter.

-Forelesninger utgjør faktisk bare én liten del av den totale undervisningen her på KI, også disse har vært veldig bra, da mange av foreleserne også forsker på KI.

-Gruppeundervisningen består av mindre grupper, på rundt 4-5 studenter pr. LIS/overlege. I denne undervisningen går man sammen kasus og øver på dukker. I obs/gyn var undervisningen basert på stasjoner der man for hver stasjon fikk undervisning i vanlige problemstillinger og undersøkelsesteknikk.
I pediatri var gruppeundervisningen sentrert rundt håndtering av akutt syke barn.
Igjen skal studentene delta mest mulig og føre diskusjonen i gruppen.

-èn til én undervisning: I de aller fleste tilfellene var det én student pr. LIS/overlege. Man går visitt med sin veileder, får oppgaver (journalføring, visitt, undersøkelse mm.) av sin veileder. I løpet av semesteret har man også sit-in, der man tar i mot sin pasient, med veilederen som flue på veggen, som senere skal vurdere deg og hvordan du håndterer pasienter, og ressonerer rundt kliniske funn og videre plan for pasienten.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet har vært bra, og emnet jeg tok på Karolinska Institutet tilsvarer MED9 på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte på Karolinska Institutet har vært helt ekstremt stort, og læringskurven har vært bratt.
Dette fordi KI bedriver sin undervisning på et unikt sett, som beskrevet ovenfor.
Gjennom tiden min her har jeg vokst som medisinstudent. Jeg har blitt dyktigere på å resonnere rundt kliniske problemstillinger, og å diskutere. Mitt faglige nivå har tvilløst blitt løftet til et enda høyere nivå.

Språket har ikke vært noe problem i det hele tatt. Selv om undervisningen, litteraturen og praksisen har vært på svensk har det gått bra på alle områder. Etter hva jeg opplevde, har heller ikke pasientene funnet det vanskelig å forholde seg til norsktalende studenter.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en fantastisk by!
Den er stor, livlig og travel.
Det finnes uendelige muligheter av ting man kan gjøre i byen; Alt fra spennende museumer til historiske monumenter.
Når det kommer til universtitetsområdet er Karolinska Institutet spredt over to hovedcampuser. En campus i sentrale stockholm og én campus noe utenfor byen, på Flemingsberg.
I tillegg til at selve universitetsområdet er stort og fint, er det selvfølgelig fantastiske muligheter for studier med store, fine og moderne bibliotek, gode kollokvierom og rom for ferdighetstrening.

Bustad

Som student ved Karolinska Institutet er leie av bosted gjennom KI-housing et godt alternativ.
Selv bodde jeg på "korridor leilighet" på Solna, bare noen km fra sentrale Stockholm. Man har alle nødvendigheter som man trenger; gode kollektivmuligheter, nærbutikk, hyggelig fellesarealet, godt vaskeri, eget rom og eget bad.
I tillegg til studentbostedene på Solna, vet jeg at KI-housing tilbyr flere bosteder, alt etter hva man ønsker.

Sosialt miljø

På utveksling blir man kjent med mange nye mennesker. Både gjennom universitetet, i bofelleskapet, andre studenter på utveksling og fritidsaktiviteter.
Her har Karolinska Institutets studentorganisasjoner en sentral rolle, da det foregår mange aktiviteter i regi av dem.
Med andre ord er man alltid velkommen på de sosiale arrangementene som man ønsker å være med på.

Vår 2018 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2018 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Delta på introduktionsdagen på KI. På introduktionsdagen ges mycket information om allt möjligt som kan vara bra att veta. I tillägg möter man andra utbytesstudenter och får omvisning på KI. Ordna med bostad i god tid innan ankomst till Stockholm.

Undervisningsformer

Varierar med vilka kurser man tar. Jag hade Statistik, Mindfulness och Socialpsykologikurs. Det var till mestadels en blandning av föreläsningar, praktiska övningar och grupparbeten.

Vurdering av emnetilbodet

Väldigt bra utval av kurser. Då svenska och norska är relativt lika som språk kan man fråga om möjligheten för att delta på kurs med undervisning på svenska.

Fagleg utbyte og språk

Det har varit en väldigt lärorik termin, med kunskapsrika föreläsare och många nyttiga praktiska övningar. Undervisningen var mest på svenska, men de flesta föreläsarna startade föreläsningarna med att fråga om det var någon som önskade att de skulle föreläsa på engelska istället för svenska.

Universitetsområdet og byen

Campusområdena ligger i Solna respektive Huddinge kommun. Utöver campusområdena är Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus också nära kopplade till KI:s utbildningar. De flesta av psykologikurs - föreläsningarna är på Campus Solna. Mindfulnesskursen var en valbar kurs med KI - studenter från olika studieprogram så på den kursen var vi på olika platser. Den praktiska delen av kursen var i lokaler i centrala Stockholm, medan vi under den teoretiska delen av kursen var på sjukhuset på Danderyd. I tillägg var det en tyst dag under kursen som var på Skeppsholmen. Kollektivtrafiken i Stockholm fungerar bra och det är lätt att ta sig dit man ska. Det går också färjor ut i skärgården och fram till slutet på april kan månadskortet användas på de också om man vill åka ut till öarna i skärgården. Det finns också många cykelvägar i Stockholm, så om man har möjlighet att ta med cykel så kan det rekommenderas. Det finns också City Bikes som man kan ha säsongkort på under vår/sommar/tidig höst. Det kostar 250 kr för en sesong och det finns cykelstativ på de flesta ställen, t.ex. utanför biblioteket på Solna Campus. Stockholm är en innehållsrik och mångsidig stad där man t.ex. kan bada isbad vid Tanto bastuförening vid Hornstull, gå på Filosofisk salong på Södermalm, åka långfärdsskridskor på isen i och runt Stockholm eller gå inom Stockholm Stadsbiblioteket och se på arkitekturen tecknad av arkitekten Gunnar Asplund.

Bustad

Jag bodde i Västra skogen i Solna genom KI Housing. Det tog 30 minuter att gå till Solna Campus och 15 minuter om jag åkte buss. Till Stockholm centralstation tog det 9 minuter med t-banan och 40 minuter om jag gick.

Sosialt miljø

Det är ett inkluderande miljö på KI och det är lätt att bli känt med andra studenter. Om man önskar kan man få en "KI buddy" som är en annan student på KI som man kan fika eller gå på olika sociala arrangemang tillsammans med. Det finns också många olika föreningar på KI som man kan bli medlem i.

2018 VÅR PRMEDISIN

2018 VÅR PRMEDISIN

11.01.2018 - 03.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Praktiske tips for Stockholm og Karolinska:
- Skaff deg SL-kort med studentrabatt slik at du kan ta tunnelbanan, buss og trikk rundt i hele Stockholm, veldig praktisk for alle ulike sykehus og praksiser man skal til. Etterhvert ut på våren kan man kjøpe periode-sykkelkort, det finnes mange sykkelstasjoner rundt om i sentrum.
- Skaff deg mecenat-appen som fungerer som studentbevis, veldig mange steder i Stockholm har studentrabatt på div mat og tjenester, men ofte krever de et svensk studentbevis. Dette gjelder også for SL-kort.
- Spør en medstudent om å få bli meldt inn i facebookgruppen til kullet ditt, der finnes det både info om praktiske ting angående terminen, samt sosiale ting.
- Vær forberedt på veldig mye info og papirer de første skoledagene, det tar litt tid å tolke timeplaner etc men opplevde både fagansvarlige og medstudenter som meget behjelpelige om man skulle be om hjelp.
Om du vil bo på privatmarkedet, vær ute i veldig god tid! Det viste seg å være vanskelig å finne rimelig leie som ikke lå en time utenfor sentrum.

Undervisningsformer

Undervisningen ble delt inn etter delfag hvor man i løpet av et semester skulle gjennom fagene øre-nese-hals, øye, nevro og psykiatri tilsvarende med7 på UiB. Klassen ble delt inn i tre grupper hvor hver gruppe skulle gjennom ca en måned av øre-nese-hals/øye, litt over en måned med nevro og litt over en måned med psykiatri, og roterte altså på hvilke(t) fag man hadde og hvilket sykehus. Vi ble altså mindre grupper studenter på ca 50 stk på hvert fag som igjen ble fordelt på ulike sykehus. I mitt tilfellet startet jeg med øre-nese-hals i Huddinge og øye på St.Eriks hospital i jan-feb, deretter nevro i Solna i mars-april og så psykiatri til slutt på Danderyds samt andre praksiser. En del av psykiatri var "Beroende", altså alt av avhengighet og misbruk. Etter hvert gjennomgått delfag hadde man en avsluttende test samt stort sett ukentlige seminar med en lege hvor man måtte forberede seg og diskutere caser. For hvert delfag var det også først en-to uker med undervisning, og deretter praksis på ulike sykehus hvor man fikk treffe mye pasienter, fikk klinisk trening og god oppfølging av leger. Det var så og si ingen undervisning i praksisperiodene med unntak av seminar og visse generelle PU ("profesjonell utvikling) dager med fokus på medesinsk etikk etc. I tillegg til dette hadde vi en uke i allmennpraksis hvor vi i stor grad fikk ta egne pasienter i konferering med en lege som hadde ansvar for oss. Alt i alt mye praksis sammenlignet med mengde undervisning. Semesteret ble avsluttet med en "tenta" som var en 4-5 timers eksamen som bestod av caser fra de ulike spesialitetene og mye multippel choice. Vanskelighetsgraden var helt ok, det var ingen problem å skrive på norsk (med svensk fagterminologi man lærer seg), og begge oss norske studenter klarte oss bra.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes emnetilbudet alt i alt var ekstremt bra, og når dato for eksamen 1. juni kom så var mengden pugging og lesing i forkant betydelig redusert i forhold til det jeg er vant til ettersom jeg hadde hatt såpass stort læringsutbytte ila semesteret. Dette pga stor mengde klinisk trening, veldig mye god veiledning fra ulike leger innenfor de ulike spesialitetene, seminar som krevde at man forberedte seg og satt seg inn i fagene og ikke minst disse avsluttende testene underveis hvor man fikk oppsummert et fag av gangen. Jeg opplevde også å føle meg tryggere i forbindelse med pasientkontakt og å våge å teste kliniske ferdigheter ettersom dette var noe vi hele tiden ble eksponert for. Noe annet som var ekstra gunstig var at vi ofte var svært få studenter per lege, noe som ga mer rom for å prate med legene og få stilt spørsmål. Det skal også sies at studentene man går i klasse med er på 9 semester, og det merkes at de svenske studentene har en del mer klinisk erfaring, noe som både kunne være intimiderende og utfordrende, men også oppmuntrende og lærerikt. Alt i alt er det et intenst semester, det er mye som er obligatorisk med lange dager og mye inntrykk. En må være forberedt på å komme litt mer ut av komfortsonen når det gjelder kliniske ferdigheter og mengden klinisk trening.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt ovenfor har jeg inntrykk av å ha fått et stort faglig utbytte hvor språk ikke har vært noe hinder. Ettersom svensk og norsk er veldig lignende språk samt lignende helsevesen, har jeg stort sett kunne anvendt i stor grad det jeg lærte på KI også her hjemme i Norge. Det som derimot kan være fint å vite, og som jeg ble overrasket over å oppdage når jeg reiste til Stockholm er at svensker forestår overraskende lite norsk. Jeg opplevde at jeg forstod dem mye bedre enn de forstod meg, og måtte etter en ukes tid innse at jeg bare måtte gi opp å prøve å prate norsk og rett og slett gradvis legge over til "svorsk" som ble mer og mer til hel-svensk utover i semesteret. Det var altså for min del (og for Tale, den andre norske utvekslingsstudenten) stort sett ingen problem fra dag én i å henge med i undervisning eller klinikk, visse ord fikk man slå opp i blant, men helheten var stort sett veldig forståelig. Derimot kan det altså være lurt å lære seg en del svenske ord og fraser, da blir all kommunikasjon med pasienter, leger, medstudenter ++ mye lettere både for dem og for deg.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en helt fantastisk by, og den er såpass stor at det hele tiden finnes noe nytt å utforske som feks caféer og restauranter, barer og utesteder, museer, parker med mer, samtidig som mye er i gå- eller sykleavstand og man får relativt fort litt oversikt over bykjernen selv om dette selvsagt kan være litt forvirrende i starten. Det finnes stor variasjon av både mat og underholdning, kan personlig kontaktes for masse digge restaurant/cafetips som feks Pom og flora (et must!), verdens beste brunchcafé som jeg savner den dag i dag. Generelt er Stockholm en veldig fin by, ekstra fint når det blir vår og sommer og man kan tusle rundt i Gamla stan og Södermalm samt ligge i solen i parker i sentrum eller skjærgården utenfor Stockholm. Alt i alt er en veldig levende by hvor det alltid er noe som skjer og hvor det finnes noe for enhver smak.

Bustad

Når det gjelder bosted er dette kanskje det store minuset ved KI og mitt utvekslingsopphold. Når jeg skulle flytte til Stockholm i januar hadde jeg fått innvilget et studentrom i studentblokk (som SiB-boligene i Bergen) hvor jeg skulle bo for en relativt billig leie på rundt 3000-4000 kr hele oppholdet. Når jeg derimot ankom studentrommet (som het Strix) så var det brunt kloakkvann på gulvet, tett vask, ikke andre studenter som bodde i min korridor men sosialboliger, boss overalt, og sist men ikke minst veggdyr som førte til at jeg våknet etter første natten med mye kløende utslett. Når jeg ringte KI for å informere om situasjonen og be om nytt rom så fikk jeg beskjed om at det ikke var noe de kunne gjøre, at kun dette rommet var tilgjengelig, og at de visste godt at det bygget hadde mye veggdyr. Det er veldig vanskelig å finne noe å leie på privatmarkedet i Stockholm, særlig til en pris som en student kan ha råd til. Det hele endte etter mye flytting på hotell, mye unødvendig pengebruk og soving hos venner, til at jeg hadde megaflaks og fikk bo i leiligheten til en svensk jente som også studerte og som leide ut rommet til "kun" 6500 kr. Skal likevel sies at Tale, den andre utvekslingsstudenten, fikk rom i en annen studentbolig via KI som var helt greit (uten veggdyr) i Jägargatan. Mitt tips er derfor å være så tidlig ute som mulig om å søke studentrom slik at man får bo i Jägargatan, og viss man skulle få beskjed om at man har fått rom på Strix så burde man prøve å finne noe annet og være forberedt på å ikke få noe hjelp fra Karolinska og deres utvekslingskoordinatorer dessverre.

Avrunder denne rapporten med å si at jeg både faglig og sosialt virkelig anbefaler KI som utveksling for med7. Kunne gjerne tatt hele graden der, traff så mye hyggelige folk og elsket byen. Et utfordrende, men veldig lærerikt semester!

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale så hadde jeg flaks i at jeg dro ned til Stockholm med Tale som er en god venninne fra før av, samt noen kompiser som allerede bodde i Stockholm, dermed hadde jeg kjente i byen fra første dag. De svenske studentene er veldig hyggelige og inkluderende i skole og sykehushverdagen, men de er også nokså etablerte med egne liv i Stockholm utenfor studiene, så utenfor skolen var det ikke like ofte vi fant på noe med dem. Det er derimot et stort erasmusmiljø, og vi var flere erasmusstudenter i vår klasse som ble kjent, og i løpet av semesteret traff jeg en masse veldig artige internasjonale studenter, både fra Karolinska og fra andre universitet. Det fantes både organiserte arrangementer man kunne delta på, men også mye middager på felles kjøkken og korridorfester. Jeg bodde som sagt ikke i disse studentboligene men kjente etter hvert mange som gjorde det. Det sosiale var et stort pluss for min del, og selv om det selvsagt er en første tid hvor man ikke kjenner så mange, så løsnet det veldig raskt i et slikt utvekslingsmiljø hvor de aller fleste vil bli kjent og finne på ting.

Medisinstudiet - Høst 2017

Medisinstudiet - Høst 2017

21.08.2017 - 14.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å skaffe bolig.

Undervisningsformer

Jeg hadde ØNH, øye, nevro og psykiatri. Hele kullet ble delt i to ved semesterstart, og halvparten begynte med psykiatri og den andre halvparten begynte med ØNH eller øye. Jeg begynte med ØNH og da hadde vi først en hel dag med forelesninger. Så hadde vi de neste ukene blanding av seminarer og var på poliklinikk hvor vi tok imot egne pasienter (vi var ca 3 studenter på hvert rom, så man var ikke alene med pasienten). ØNH-kurset varte bare i to uker, men det var ganske intensivt. Den siste dagen hadde vi en skriftlig "prøve". Etter det hadde jeg øye, det kurset varte også i to uker. Her hadde vi også en hel dag med forelesninger først, så hadde vi seminarer, øvde på undersøkelse på hverandre og var med på å ta imot pasienter. Dette kurset ble avsluttet med en praktisk prøve der vi var en liten gruppe på 4-6 studenter på et undersøkelsesrom. Alle studentene trakk to lapper og skulle forklare det som stod på lappen. Etter dette hadde jeg nevrologi som varte i ca fem uker. Her hadde vi forelesninger, hele dager vi var plassert på ulike avdelinger, noen dager der vi skulle undersøke en pasient alene og etterpå presentere pasienten for vår gruppe som bestod av 5 studenter. Dette var litt skummelt, men også veldig lærerikt. Vi hadde og en praktisk prøve i nevrologi, men den foregikk noe ulikt på de ulike sykehusene. På det sykehuset jeg var (Karolinska Solna), var det egentlig bare å utføre en nevrologisk status på en pasient mens en overlege var med for å se på og gi tilbakemelding. Til slutt hadde vi en skriftlig prøve på tre timer. På den måtte man ha 67% riktig for å få bestått. Til slutt hadde jeg psykiatri. Her hadde vi en del forelesninger, seminarer og praksis. Vi hadde også en uke med rus og avhengighet i løpet av psykiatridelen. Til sutt hadde vi en praktisk prøve der vi hadde en skuespiller som spilte pasient. Vi hadde også en skriftlig prøve i psykiatri og rus, men denne var ikke obligatorisk. Ellers var det meste obligatorisk, og det var stort sett ganske lange dager. Vi hadde også i løpet av denne perioden en uke på vårdcentral som også var veldig lærerikt. Til slutt hadde vi en skriftlig eksamen i alle fagene i midten av januar. På den måtte man ha 70% for å få godkjent.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra emnetilbud. Jeg fikk tatt alle fagene jeg skulle tatt hjemme, så da jeg kom tilbake til UiB måtte jeg bare ha en muntlig godkjenningssamtale i norsk rettspsykiatri. Jeg fikk i tillegg en uke med allmennmedisin og en uke med rus og avhengighet.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var veldig bra, jeg føler at jeg har hatt et veldig lærerikt semester. Språket har ikke vært noe problem for meg, men jeg opplevde at de svenske noen ganger hadde litt problemer med å forstå meg.

I Sverige er medisinstudiet bare 11 semester, og det som tilsvarer MED7 i Bergen er 9. semester på Karolinska. De svenske studentene fikk stuentlisens etter å ha bestått dette semesteret. Jeg opplevde noen ganger at jeg følte at studentene hadde kommet lenger enn meg, og at de kunne mer, men totalt sett var ikke dette noe stort problem, men greit å være klar over på forhånd.

Universitetsområdet og byen

I løpet av semesteret var jeg på fem ulike sykehus, og bare en dag på selve campuset til KI på Solna. Stockholm er en kjempefin by og jeg er veldig fornøyd med semesteret jeg har hatt på Karolinska, så jeg vil anbefale alle som får muligheten å reise!

Bustad

Det er dyrt og vanskelig å få tak i bolig privat i Stockholm, men er man tidlig ute går det nok helt fint. Jeg bodde i studentbolig gjennom KI housing.

Sosialt miljø

Folk er generelt veldig hyggelige og interessert i utvekslingsstudenter, og det var flere ganger i løpet av semesteret at kullet møttes på fritiden. Ellers er det jo veldig mange internasjonale studenter på Karolinska, så det er ikke vanskelig å komme i kontakt med nye folk hvis man ønsker det!

2017

Høst 2017 - Medisinstudiet - Karolinska

Høst 2017 - Medisinstudiet - Karolinska

21.08.2017 - 29.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Du får tilsendt info-pakke fra KI i posten med all informasjon du trenger! Det er lurt å være tidlig ute med å se etter bolig, da det er både dyrt og vanskelig å skaffe seg leilighet i Stockholm.

Undervisningsformer

Undervisningen er bygget opp på samme måte i både Gyn/Obs og Ped, med en kombinasjon av tre og en halv dag med utplassering/praksis på avdeling/legekontor, fra mandag til torsdag. Siste halvdel av torsdag går til seminar sammen med studentene fra samme sykehus som deg og fredag er felles forelesningsdag for alle studentene på kullet. Det var lite forelesninger sammenlignet med i Bergen, men vi hadde mange seminarer og mye praksis, noe jeg synes var en bedre måte å lære på!

Vurdering av emnetilbodet

Det er 6 uker med praksis på hvert kurs. Hvert kurs har en dugga (kunnskapstest) etter ca 3 uker, som man må bestå for å kunne ta eksamen på slutten av semesteret. Dette gjør at man må begynne å lese tidlig, men man lærer også mye på seminarer/i praksis, så det er begrenset hva man trenger å lese på hjemme.


Både i praksis på Gyn/Obs og Ped ble man tatt veldig godt imot. Legene virker interessert i å ta imot studenter og man føler seg veldig velkommen på alle avdelinger. Man fikk gjøre mange praktiske prosedyrer selv og var nesten alltid alene sammen med en lege. I Gyn/Obs fikk man gjøre mange gynekologiske undersøkelser, være med å ta imot babyer og assistere på operasjoner. I Ped fikk man ha egne pasienter og fikk slippe til mye mer enn vi er vant til hjemmefra.

Mot slutten av hvert kurs hadde vi en praktisk prøve som man måtte stå på for å kunne ta eksamen. I pediatri hadde vi en "sit-in" der en lege er med på en konsultasjon der du tar opp anamnese og gjør aldersadekvat undersøkelse. Etterpå får man tilbakemelding på gjennomføringen og en skriftlig evaluering. Dette var veldig nyttig og fokuset var på å lære, samt få tilbakemelding på sine praktiske ferdigheter.
I gynekologi hadde vi en OSCE som besto av 5 stasjoner med forskjellige caser. Her testet de både praktiske og teoretiske ferdigheter. Det var litt stressende, men også veldig lærerikt. Fin måte å få en oversikt over det viktigste man skal kunne.

Eksamen på slutten av kurset var delt i to med 2,5 timer i Gyn/Obs og 2,5 timer Ped - med en times pause i midten. Til forskjell fra i Bergen var de nesten bare case-baserte spørsmål og veldig klinisk rettet.

Fagleg utbyte og språk

Bra faglig utbytte! Intensivt, men man lærer mye og har veldig tett oppfølging. Språket gikk fint, men det er lett at det blir noen små misforståelser. Vi prøvde å tilpasse oss med å bruke en del svenske ord, men det var allikevel litt vanskeligere enn hjemme å holde igang samtalen med pasientene.

Universitetsområdet og byen

Undervisningen og klinisk praksis er fordelt ut på de fire hovedsykehusene i byen: Danderyd, Söder Sykehus, Huddinge og Solna. Jeg og fire andre utvekslingsstudenter ble plassert på Huddinge. Dette ligger ca 15-20 minutter med tog fra sentrum. Vi bodde nære togstasjonen, og det var en veldig grei reisevei. På Huddinge hadde de to fine bibliotek og bra fasiliteter for gruppearbeid. Det var også et treningssenter her som er gratis for alle studenter på KI.

Og Stockholm er en fantastisk by å bo i. Jeg bodde på Södermalm, noe jeg vil anbefale. Her er det massevis av hyggelige cafeer, restauranter, butikker og barer. Det er flere koselige parker, fine stier nede ved vannet for å gå/jogge, utegymmer og hyggelige markeder. Det er også bra offentlig transport i Stockholm og lett å komme seg rundt med både buss, tog og T-bane.

Bustad

Jeg bodde på studentbolig i Jägaragatan, som jeg fikset gjennom KIhousing. Denne lå på Södermalm og var nære det meste. Standaren var enkel og huset begynner å bli ganske gammelt og slitt. Man bodde på et rom på ca 8 kvadratmeter, og delte kjøkken, stue og bad med ca 10 -12 stk. Jeg vil anbefale å bo der. Det var veldig sosialt og en kjempefin måte å bli kjent med nye folk.

Sosialt miljø

De svenske i klassen var veldig hyggelige, men man merket at de var på sitt siste år og ikke hadde så stort behov for å være sosiale utenom sykehuset. Det har allikevel vært et veldig sosialt semester, og jeg ble godt kjent med de andre utvekslingsstudentene i klassen og der jeg bodde.

Jeg vil virkelig anbefale et utvekslingssemester i Stockholm! Det faglige var veldig organisert og bra, og vi ble tatt godt imot av alle som jobbet på sykehuset. Stockholm er en fantastisk by og det er alltid noe som skjer. Mange hyggelige steder å oppleve og byen er fin både på sommeren og vinteren. Jeg er superfornøyd med oppholdet og skulle gjerne vært der mye lengre!

Vår 2017 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

Vår 2017 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

06.01.2017 - 04.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Førebuingar/praktiske tips:
Det er flere ting som kan være lurt å ordne før man reiser. 1. Om du har ønske om å jobbe mens du er i Stockholm, må du skaffe deg et svenskt personnummer, hvilket de normalt ikke gjør om du ikke skal være der over 5 mnd. 2. Søk på studentboliger god tid i forveien, gjerne før du er sikker på om du får plassen til og med. Veldig gunstig å bo i studenbolig prismessig, og sosialt sett. Spesielt studentboligene i Pax og Jägargatan. Eller på Södermalm om du vil bo i "hipsterstrøket" og få med deg mye av det kulturelle som foregår i byen. Lokasjonsmessig spiller det ikke veldig stor rolle hvor du bor mtp på reisevei, da du ikke får vite hvilket sykehus du skal være på før du har fått plassen bekreftet, og fordi 9. termin på medisinstudiet på KI er der man flytter rundt, og er på ulike steder i byen mest. Om du vil leie noe privat er det greit å vite at det kan være vanskelig. Det er smart å melde seg inn i flere Hyre bolig/lägenhet i stockholm-grupper på facebook, der dukker det stadig opp noe, eller du kan legge ut en annonse selv. Et annet alternativ er Blocket.se, som er en mindre bildefin versjon av finn.no 3. Dobbel/trippelsjekk at du er registrert i datasystemet til KI når du er på KI, campus Solna, og lag deg et KI-kort første dagen. Fordel å møte opp på kontoret til ansvarlig fremfor å sende mail, da det går mye raskere å komme igang. 4. Orden Mecenat-kort ganske fort, slik at du får avslag på månedskort til kollektivtrafikken.

Undervisningsformer

Som regel en større mengde forelesninger i begynnelsen av hvert emne. F. eks nesten en hel uke med bare forelesninger i nevrologi før praksis. Videre hadde de fleste emnene forberedte og uforberedte seminarer, der du fikk caser utdelt, og som man diskuterte i fellesskap. Kurs i undersøkelsesteknikk innen Øye, ØNH, Nevrologi. Det var mye praksis, og en god del pasientkonsultasjoner, noe som var veldig lærerikt. I tillegg de fagene som er på planen hadde vi en hel uke i allmentjeneste, der du er med en fastlege en uke og har noen egne pasienter til og med. Veldig, veldig lærerikt.

Vurdering av emnetilbodet

I dette tilfellet var målet med utvekslingen å ta de samme emnene som jeg skulle ta her i Norge, øye, ØNH, Psykiatri og Nevrologi. Hvillket gikk helt fint, da det er samme oppbygning på semesteret her på UIB og på Karolinska. De dekket i tillegg litt om avhengighet og rus-emne, som vi på UIB ikke har før mye senere ut i studiet, men det ser jeg bare på som en bonus. En liten "ulempe" er at du må lære deg rettspsykiatri og lover som er norske, og ha en liten høring med en rettpsykiater når du kommer tilbake til Norge.

Fagleg utbyte og språk

Det tok ikke mer enn en dag eller to å bli vant til at foreleserne snakket svensk, det er veldig forståelig. De ordene du ikke kjenner, kan du som oftest forstå ut ifra kontekst. Det skader heller ikke å stille spørsmal, da jeg oppfattet de fleste underviserne som sympatiske og villige til å svare på spørmål, til og med på norsk. Underviserne var generelt veldig dyktige, og jeg sitter igjen med en følelse av veldig høyt faglig utbytte. Syntes ikke jeg har gått glipp av noe pga språket.

Universitetsområdet og byen

Campus finnes på 2 steder, Huddinge og Solna. Begge deler har veldig gode fasiliteter. På solna (nordsiden av byen) har de det største campusbygget, bibliotek, mange steder å sitte å lese på. God kantine. Grupperom, student-pc, og alt som hører med.Campus finnes på 2 steder, Huddinge og Solna. Begge deler har veldig gode fasiliteter. På solna (nordsiden av byen) har de det største campusbygget, bibliotek, mange steder å sitte å lese på. God kantine. Uendelig antall grupperom, student-pc-er, og alt som hører med. På campus Huddinge har de også treningssenter, der alle KI studenter trener gratis. Om man bor langt derfra, og vil trene kan jeg anbefale Nordic Wellness, der du kan trene som utvekslingsstudent og kun betale 300kr for antall mnd du er der, og trene i hele byen til samme pris. Disse har veldig gode fasiliteter. Videre er det mye annet man kan gjøre i byen! Stockholm er fantastisk fint, og det er veldig mange fine steder å utforske. Gamla Stan ligger supersentralt og er et klassisk turiststed på godt og vondt. Veldig hyggelige gater, kafeer, bygg og smug der, men også veldig mange turister, suvernirbutikker og svenske flagg. Videre er det mange fine kirker, parker (Vasaparken, Hagaparken, Djurgården, Gröna Lund), kafeer (Vete-katten, Chokladkoppen og älskade traditioner) og museer (Fotografiska, og Vasa-museet) i Stockholm. Mange gode (studentvennlige) spisesteder (K25, ESA-sushi, Phils burger, Chutney, Hermans, Pizza Hatt) med veldig god variasjon(!), som er litt (men ikke mye) billigere enn Norge. Loppemarked og Foodtrucks er i vinden i Stockholm, og det finnes mye bra! :)

En annen anbefaling utenfor Stockholm er Tallin! På samme måte som vi tar danskebåten i norge, er det veldig vanlig å ta samme type båttur til Estland fra Stockholm! en morsom og annerledes opplevelse!

Stockholm har også et godt uteliv, og det er kanskje Stureplan som er mest kjent. Der kan det være dyrt å komme inn, men ofte morsomt. Spilles mest pop, rave, elektronisk her. Vi var også på et par salsa/danse-steder, der det gjerne er litt mer forskjellige folk, latinsk musikk og mye morro.

Anbefaler å laste ned disse appene: Karma-appen (gir deg halvpris på "matrester" fra kafeer, restauranter og butikker i hele stockholm) SL-appen (tilsvarende ruter/skyss). KI-appen (kan sjekke studentmailen, busstider på gratisbuss fra et campus til annet) og Streetkäk (foodtruckapp)

Anbefaler utveksling hit på det varmeste! PS: Bare å kontakte med på facebook (Mehma Pannu) om du har spørsmål! :)

Bustad

se tidligere i rapporten.

Sosialt miljø

Det var godt sosialt miljø. Studentene på 9. termin hadde akkurat blitt omfordelt i nye grupper da jeg begynte der, så det var mange som ikke kjente hverandre, og var interesserte i å bli kjent. Jeg ble veldig godt kjent med utvekslingsstudentene (Danmark og Tyskland), og et par av de lokale svenskene. Svenske er jo som nordmenn kjent for å være skandinaver når det kommer til hvor utadvendt man er, men det går seg veldig til når man har vært der en liten stund. Mange er etablerte, og vil kun være sosiale med folk fra KI når de er på skolen, mens andre er mer interessert i å gjøre ting sammen på fritiden også. En annen sosial arena er Global Friends som arrangerer en del ting for alle utvekslingsstudenter på KI, som man kan være med på. Personlig har jeg fått meg venner for livet, og tror de fleste vil trives godt på KI!

Haust 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

Haust 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

22.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Stockholm er en stor by i norsk målestokk med om lag 2 mill innbyggere. Den er kjent for å ligge ved utløpet til innsjøen Mälern og blir kalt Nordens Venezia. Det er en fantastisk fin by som har mye å se, oppleva og utforske.

Karolinska Institutet har lenge vært et ledende universitet innen medisinsk forsking og utdanning både i Sverige og internasjonalt. Den største campusen ligger i et område kalt Solna som ligger rett nord for Stockholm sin sentrumskjerne, men under et utvekslingshalvår må en nok regne med å reise rundt i hele Stor- Stockholm for å komme til de ulike sykehusene man skal ha praksis. Termin 9 er den mest “travle” terminen i forhold til at man skal på så mange ulike sykehus i følge svenskene.

Stockholm en helt super by å bo i. Det er mye kulturelle ting man kan gå på. Jeg var på flere konserter, museer og fant noen skjulte cafeskatter.

Man får tilsendt en informasjonspakke når man blir tatt opp til KI. Der får man informasjon om bl.a introdager på campus før terminen, info om boplass, MRSA testing og om selve byen.

Undervisningsformer

http://courses.ki.se/utbildningsprogram/Lakare/termin9/LKG075_/startsida

På denne linken får man alt man trenger å vite om fag, timeplan og lignende. Man får også tilgang på PING PONG (KI sitt svar på mitt uib/miside)

Mitt utvekslingsopphold i Stockholm har vært helt fantastisk. Jeg vil virkelig anbefale ALLE å søke på Karolinska instituttet. I mine øyne er det mye bedre strukturert enn Bergen. Den største følelsen jeg sitter igjen med etter utvekslingsoppholdet er at jeg skulle ønske jeg kunne tatt hele utdannelsen min der. Jeg er sikker på at for min del har dette semesteret på KI ført til at jeg blir en enda bedre lege.

Man må forberede seg på lange dager. Det er en stor forskjell fra Bergen. Det er som regel skole 8-16/17 hver dag. De har alltid 1 time lunsj fra 12-13. Til gjengjeld er det i de fleste tilfeller utrolig givende og lærerikt å være på skolen. Det krever ikke så mye lesing på egenhånd da man lærer så ufattelig mye ved å delta på skolen. Det meste er obligatorisk så man har ikke noe valg, men de aller fleste dager er av så god kvalitet at det er ikke noe man har lyst å gå glipp av heller.

En annen ting man må forberede seg på er lang reisevei, noe som skiller seg veldig ut fra Bergen. Det er vell kanskje det eneste jeg ikke kommer til å savne med Stockholm. SOm nevnt tidligere, nesten uavhengig hvor man bor så må man regne med 45 minutter-1 time reisevei hver vei. Termin 7 (altså termin 9) i Stockholm er spredt ut på 5 sykehus, så selv om man bor nær et sykehus så må man til de andre også. Man merker at man bor i en storby. Heldigvis venner man seg til reiseveien og tunnelbana/pendeltågsystemet.

Termin 9 består av Øye, ØNH, nevrologi og psykiatri. Man har også en uke med “primærvård” som tilsvarer allmennpraksis. Det var ofte mye forelesninger i forkant av hvert emne, å så var det praksis og seminar som var eksamensrelevante.

Vurdering av emnetilbodet

Øye:
Jeg var på Ögon Sjukehuset St. Eriks på Kungsholmen.
12 dagar intensivt (det høres lite ut, men man lærer seg så utrolig mye på de intensive dagene. To dagar med undersøkelsesteknikk, 12 t seminar der en går gjennom ulike relevante casar, og MYE praksis på de ulike avdelingene/mottagning og en vakt på øye- akutten.
Duggan (tentamenen) var mutlig.
ØNH:
På Huddinge sykehus.
Også 12 dagar. lignende opplegg som øye, med studentmottagninger tre formiddagar der en fikk fibroskopere, undersøke og ’ta’ pasientane heilt selv, med kontroll av ein spesialist etterpå. Her hadde vi 8 x 1,5 t med seminar i små gruppe med en spesialist i faget som veileder.
Her var alt obligatorisk. 18 obligatoriske moment under 12 dagar, veldig høy kvalitet på undervisninga. En vakt på ØNH- akutten.
Duggan var skriftlig.
Nevro:
Karolinska Sjukhuset Solna
En ukw med forelesninger. To uker på mottagning der en tok egne pasientar, og presenterte de for gruppa og legen etter egen undersøking. 8 dagar på avdeling der en skulle gå med på visitt, skrive inn pasienter etc. 12 t nevrokirurgi. Tre obligatoriske seminar og kurs i nevrofyiologiske undersøkingsmetoder.
To vakter på nevro-akutten der en fikk prøve seg på lumbal punksjon blant annet(!) , vurdering av akutte situasjonar og flere innskrivinger.

Duggan var skriftlig på 3 t og muntlig i form av undersøking (fullstendig nevrostatus med utspørring) av en pasient på avdelingen du hadde praksis der ovelegen på avdelingen vurderte undersøkingsteknikken din.
Allmennpraksis:
Her får man eget kontor og tar imot egne pasienter(litt ulikt hvor man blir plassert) men jeg fikk iallefall mye ansvar og fikk gjøre det meste selv, fra å sette UVI diagnose, foreslå behandling til å fjerne føflekker.
Psykiatri:
Det var veldig bra, og man fikk sett/gjøre så utrolig masse. Man hadde først 2 uker med forelesninger og seminarer, så 4 uker praksis. Jeg hadde alle 2 ukene på lukket avdeling, 2 ulike. Det var kjempe lærerikt. Jeg var på St.Gørans sykehus på begge mine plasseringer. Til slutt matte alle studenter fremføre en pasient og en artikkel relevant til diagnose. Skriftlig dugga.

Fagleg og praktisk sett har jeg aldri lært så mye på så kort tid, et utviklande, utfordrende men samtidig et kjekt halvår jeg aldri ville vært forute.! Den største utfordringen var å hele tiden skifte sykehus og miljø.

Avsluttende eksamen var integrert 30 stp eksamen som handlet om alt vi hadde lært under terminen. Det var bestått/ikkje- bestått, og som Erasmus- elev var dine prosent til eksamen rekna om til ein karakter.

Fagleg utbyte og språk

Svensk. Alle lærebøker var på svensk, og alle forelesninger var på svensk. Svenskene forstår i svært varierende grad norsk, men en lærer seg raskt så mye svensk at en gjør seg godt forstått hos pasienter og medelever.

Universitetsområdet og byen

FRAMKOMMELIGHET:
Stockholm er en stor by med et velutviklet buss og metro- nett med fascinerende presisjon. Du får informasjon om metrokort osv på introdagen. (kjøpes på pressbyrån) Det er noe man må ha, for man skal så å si “overalt” i hele Stockholm i løpet av terminen.

Bustad

BOLIG:
Når du har fått plass på KI vil jeg anbefale å søke på KI housing. Det er typ “dorms”. Jeg og en annen utvekslingsstudent fan toss leilighet på privatmarkedet. Det var vanskelig og dyrt, men vi fant noe vi ble fornøyd med til slutt.

Sosialt miljø

SOSIALT:
Å komma inn på et kull som har gått i lag i over fire år kan være en utfordring. Sosialt sett ble jeg veldig godt tatt imot. Jeg har fått venner for livet som jeg kommer til å ha hyppig kontakt med. De er svært imøtekommende til tross at de har gått sammen i 5 år.
De hjalp til med alt, og inviterte på FIKA, fester etc.

Global Friends er KI sin organisasjon for utvekslingselever, drevet av svenske studenter. Dei arrangerte mye ulikt, en kan melde seg på ei mail- liste som en får info om på intro- dagen. Jeg var ikke med på noe av dette, men det så ut som de hadde det veldig gøy.

En annen ting som er veldig gøy med KI er at det er mye FIKA. Jeg husker jeg tenkte "hva er FIKA?" Når jeg leste studentrapporter, men det lærer du fort! Det er typ alt fra å ta seg en kaffe, kaffe med bolle, til å gå på cafe. Hele ögonkurset fikk vi FIKA hver dag kl 10 med brød og pålegg, så tross at jeg er et frokostmenneske så utsatte jeg frokosten til 10. Det er handlet inn for studentene, så det er ikke sånn at man "snylter" på en avdeling. På KI har de også alltid 1 time lunsj fra 12-13, noe som var uvant fra Bergen og til tider litt for lenge syntes jeg, siden vi hadde så lange dager. Svenskene her spiser alltid varm lunsj (pasta med kjøttboller etc), så de ler godt når man kommer med sine "norske mackor" (=brødskive eller knekkebrød).

UTELIV:
Stort og variert. Södermalm for pub-liv, Stureplan for nattklubber. Alltid en konsert eller et arrangement å gå på.
REISE:
Norwegian og SAS flyr direkte til Arlanda, som er Stockholms hovedflyplass. Er man under 26 år kan benytte seg av ungdomsbilletter med SAS og norwegian.

Send meg en mail om du lurer på noe; oestensen.lene@gmail.com

Haust 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

Haust 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

22.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å skaffe bolig!

Undervisningsformer

Forlesninger i starten av et nytt moment (øye, ØNH, nevrologi, psykiatri) etterfulgt av en del klinikk og seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra!

Fagleg utbyte og språk

Lært utrolig mye her, fått gjøre mye selvstendig arbeid med pasienter og hatt lærerike plasseringer. Kan virkelig anbefale alle å ta 7. semester på Karolinska! Språket var ingen problem for min del, men var en del svensker som ikke forsto norsk så bra.

Universitetsområdet og byen

Stor og spennende by! Har vært utplassert på fem ulike sykehus, så man har ingen fast base, men det har fungert bra.

Bustad

Veldig vanskelig å finne bolig privat, studentbolig er en mulighet.

Sosialt miljø

Sosialt på skolen og i plasseringene, men ikke så bra studentmiljø (om man leier privat hvert fall), men det blir hva man gjør det til selv.

2016

Haust 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

Haust 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

22.08.2016 - 30.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Å reise til Stockholm som utvekslingsstudent er ganske enkelt. De er vant med å ta imot studenter fra hele verden og opplegget deres er bra. Ta tidlig kontakt med kihousing som har ansvar for studenthyblene dersom du ønsker at Karolinska skal ordne rom for deg.

Undervisningsformer

Undervisningen er en kombinasjon av tre og en halv dag med utplassering/praksis på avdeling eller legekontor, fra mandag til torsdag. Siste halvdel av torsdag går til seminar sammen med studentene fra samme sykehus som deg (ca 25 stk) og fredag er felles forelesningsdag for alle studentene på kullet (ca 140 stk). Jeg likte godt denne fordelingen av praksis og teori!

Vurdering av emnetilbodet

Det faglige tilbudet på Karolinska er utrolig godt. Undervisere har god innsikt i den kliniske hverdagen samt oppdatert på ny forskning. Mor og barn-kurset, kalt Reproduktion och Utveckling, er delt i to. Det er 6 uker med praksis på hvert kurs. Hvert kurs har en dugga - en kunnskapstest etter ca 2-3 uker som man må bestå for å kunne ta tenta (eksamen) på slutten av semestret. Det er et intensivt, men utrolig lærerikt semester!

Jeg satt spesielt pris på den kliniske praksisen på gyn-og fødeavdelingen på Huddinge. Som student ble man godt tatt imot og man hadde en veileder på hver vakt. Som student fikk man gjøre mange vagnialundersøkelser, hjelpe til under fødsler og assistere på keisersnitt og andre gynoperasjoner.

På barnkurset var man hver uke fordelt på forskjellige avdelinger, blant annet Akuten, Barnläkaremottagning og sengepost. I tillegg hadde man to dager med akuttmedisin og håndtering av det akutt syke barnet. Dette var utrolig bra!

Mot slutten av hvert kurs hadde vi en praktisk prøve. I pediatri hadde vi en "sit-in" der en lege er med på en konsultasjon der du tar opp anamnese og gjør aldersadekvat undersøkelse. Etterpå får man tilbakemelding på gjennomføringen og en skriftlig evaluering. Ved studiet i Bergen er jeg ikke vant med å få så tett oppfølging, så dette var verdifullt for meg.
I gynekologi hadde vi en OSCE som besto av 5 stasjoner med forskjellige caser. Akkurat denne prøven var litt stressende da vi ikke har OSCE i Bergen, men det var en spennende eksamensform og en bra kunnskapstest.

Selve eksamen var delt i to med 2,5 timer i gynekologi og 2,5 timer pediatri - med en pause i mellom. Spørsmålene var alle klinisk rettet og føltes høyst relevante for daglig praksis og fremtidig håndtering av slike pasienter.

Jeg sitter igjen med en følelse av at Karolinska har fokus på å utdanne leger som er dyktig på klinisk praksis som fokuserer mindre på akademiske detaljer - til forskjell fra det vi er vant med i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Undervisning og all kommunikasjon foregår på svensk. Dette var ikke et stort hinder da våre to språk er relativt like, men vær obs på at man kan bli misforstått innimellom og en liten repetisjon av svenske gloser ikke er så dumt!

Universitetsområdet og byen

Karolinska har et hovedcampusområdet på Solna. Man blir fordelt på forskjellige sykehus i starten; Danderyd, Søder Sykehus, Huddinge eller Solna. Alle sykehusene er lett tilgjengelig med kollektiv transport. Jeg var utplassert på Huddinge som ligger ca 20 min unna Stockholm Sødra med pendeltog.

Stockholm er en by med et fantastisk tilbud! Utvalgte området på Sødermalm er som en drøm hver enhver som elsker god mat og små butikker. Kollektivtrafikken er godt utviklet med buss, t-bana og pendeltog som gjør det enkelt å komme seg fra A til B. Man kan kjøpe et 3-månederskort for en billig penge.

Bustad

Jeg søkte tidlig til KI Housing og ble tidelt en hybel i Jägargatan. Dette er et relativt gammelt bygg som befinner seg utrolig sentralt på Sødemalm. Selve rommet er kun 8 kvadratmeter med en vask og dusj/do på gangen. Man deler kjøkken med ca 10 andre. Folka på gangen er fra hele verden og vi hadde det kjempehyggelig! Jeg vil nesten påstå at Stockholmoppholdet ikke ville vært det samme uten denne gjengen. Pluss at dette er relativt billig alternativ - ca 3000 kr per måned. Like ved Jägargatan er det en nydelig innsjø - Mälaren. Denne kan man løpe rundt eller bade i bare nyte utsikten av.

Sosialt miljø

Den svenske klassen var trivelig og gjestfrie! Mange er dog på sitt siste år og ganske etablert. Spør de første dagene om å bli med i kullets facebookgruppe for å ikke gå glipp av arrangementer!
Den medisinska föreningen, MF, arrangerer ogstå mange artige arrangement i løpet av semesteret som er verdt å få med seg! De har også utallige tilbud for kor og diverse sporter.


Jeg kan anbefale Stockholm på det varmeste! Semesteret er intensivt med mye obligatorisk, men samtidig har man tre uker lenger sommerferie og tre uker lenger juleferie.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Karolinska Institutet

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Av praktiske tips ville jeg anbefalt å søke bosted ganske tidlig når man har fått plass på Karolinska Institutet. Det er mange som ønsker å bo på de ulike stedene Karolinska har for utvekslingsstudenter, så derfor lurt å være tidlig ute. De ulike stedene man kan bo gjennom KI finner man på www.kihousing.se. Det er såklart mulig å få til bosted utenom KI, men det er dyrt å bo i sentrum av Stockholm.
Noe annet som tok litt tid når jeg kom til Stockholm, var å få tak i e-tjänstekort. Dette kortet trenger man for å skrive i journalsystemet "TakeCare", noe jeg i begynnelsen ikke tenkte jeg trengte så mye. MEN i Stockholm skriver man mange flere journaler enn hva vi er vandt med i Bergen - spesielt i de to ukene jeg var utplassert i psykiatrien var det helt avgjørende å ha kortet. Det er og viktig for å komme seg inn i ulike garderober, hvertfall på Huddinge sjukhus. For å få tak i ett slikt kort må man booke en time her: http://app.sll.se/prodineta/db000551.nsf
Jeg ville booket en time allerede før man drar ned, da det i starten av semesteret er ganske fullbooket i flere uker - og man fikk ikke informasjon om dette før etter noen dager.
Ellers lurt å kjøpe transportkort for en måned med en gang man kommer til Stockholm, da man får mye bruk for dette! Det fungerer på buss, pendeltåg og de ulike t-banene.
Utenom dette synes jeg alt gikk veldig greit, så lenge man bare følger det man får beskjed om. Lurt å benytte seg av å maile de ulike kontaktpersonene på KI om man har spørsmål, da jeg aldri noensinne har opplevd å få så raske svar fra alle som jobbet der - og de er helt utrolig flinke til å hjelpe! Helt fantastisk!

Undervisningsformer

Som jeg og nevner nedenfor var undervisning lagt opp med ulike emner/fag på ulike sykehus. Vi hadde for det meste forelesninger, seminarer og klinikk for å lære oss det vi trengte - og det var veldig lærerikt. Etter hvert kurs/fag, ble man også testet med en liten dugga, som er en liten test for at man har forstått det essensielle i faget. Dette var lærerikt, da man fikk bekreftelse på at man hadde fått med seg utrolig mye.
Her tenkte jeg at jeg og skulle fortelle litt om eksamen. Eksamensformen som var på slutten av semesteret, var veldig annerledes enn hva man pleier å ha i Bergen. Dette er en MEQ-tentamen, som går ut på at den fokuserer på kliniske problemstillinger. Man har en bunke med papirer, der man river av et og et papir om gangen. Man skriver direkte på papiret et svar, og må legge det fra seg på bakken (og da kan mat ikke ta opp dette arket igjen under eksamen). Etter dette tar man neste papir, og der står fasitsvaret, på spørsmålet man nettopp svarte på - og de videre spørsmålene baserer seg på dette. Man kan bli litt stresset når man på neste ark forstår at man har gjort hele forrige oppgave feil, men de var overraskende greie med rettingen - man får poeng for gode differentialdiagnoser, om man begrunner hvordan man tenker :-). På eksamen fikk vi 2 ulike fall/caser. Den startet med en pasienthistorie med ofte mange ulike og diffuse symptomer. Videre ble det da ofte spurt om differentialdiagnostikk, utredning, hva man ville kunne forvente seg ved ulike undersøkelser og behandling. Altså veldig sentrale spørsmål, og fokuset lå på det viktigste. Samtidig var det jo et enormt pensum, og mye å lese på. Men man kunne likevel svare på mye, fordi undervisningen hadde vært av så bra karakter. Man må ha 70% riktig for å klare eksamen (karakter C), som er høyere krav enn i Bergen. I tillegg fikk man en del spørsmål fra primærvård/allmennpraksis - som jeg hadde hatt mye mindre av, noe som gjorde at jeg var litt nervøs før eksamen. Likevel gikk det helt fint, og hvis ikke - har de en omtentamen veldig raskt etter, og man har muligheten å få tatt den på nytt. Det jeg likte så godt med denne måten å ha eksamen var at man ble testet i ting som var svært nyttige, det som var skummelt var den høye prosenten, at man ble testet i mer enn omfanget av kurset, samt at man fikk se svarene kontinuerlig under eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Dette 7. semesteret i Bergen har man jo nevrologi, øye, hud og øre-nese-hals. Semesteret er ikke helt likt i Stockholm, som gjør at det ikke overlapper helt. I Stockholm hadde jeg øye, øre-nese-hals og nevrologi, men ikke hud. Som en løsning på dette reiste jeg hjem til Bergen og tok eksamen uten undervisning. Det ble såklart litt ekstra, men det gikk også helt greit. På den andre siden får man mange ekstra fag på KI: Man har psykiatri og beroende, en uke med allmennpraksis-utplassering, VetU og PU. Dette gjør at man får fritak fra psykiatrien her hjemme senere (unntatt en uke med barne- og ungdomspsykiatri), som er en periode på nesten 3 måneder. Siden det er så mange studenter i Stockholm og ulike sykehus, ble vi plassert i ulike grupper på ulike sykehus under semesteret. Det var også ulik rekkefølge man hadde på fagene. Vi var flere utvekslingsstudenter i klassen, men jeg var nesten alltid alene som utvekslingsstudent i mine grupper. På sikt synes jeg dette var fint, da jeg fikk større mulighet til å bli kjent med de svenske studentene.

Tenkte jeg skulle skrive litt om de ulike fagene, og hvordan jeg opplevde de:
Øre-nese-hals: Dette var det kurset som jeg startet med, og her var alle plassert på Huddinge sjukhus. I dette faget fikk man utdelt flere ulike bøker, som jeg synes holdt i massevis for å få kontroll på pensum, helt gratis. Jeg husker veldig godt min aller første dag i dette faget, vi ble delt inn i ulike grupper og skulle lære undersøkelsesteknikker allerede etter en dag med forelesning. Vi gikk ned på mottakingen og jeg fikk et fibroskop i hendene. Med dette skulle jeg bedøve en av mine medstudenter sin nese og gå inn med kamera gjennom nesen og ned i svelget. På en person jeg aldri hadde møtt før! Jeg var nervøs, da jeg ikke er vandt til å hoppe ut i utfordringer som dette i Bergen - men det gikk veldig lærerikt. Vi var nødt til å fibroskopere alle pasientene vi møtte på mottakingen, noe jeg vet man ikke gjør i Bergen. Øre-nese-hals var et intensivt kurs med veldig mange seminarer og klinikk over flere timer der vi skulle undersøke pasienter helt på egenhånd. Her måtte vi også diktere inn journal, noe som jeg synes var litt problematisk i starten pga språket. Men de svenske studentene hjalp meg. Seminarene var utrolig lærerike, men man må forberede seg til disse. Masse FIKA og veldig god oppfølging. På slutten av kurset er det en skriftlig test, som man må bestå - for å kunne gå videre med eksamen. Men dette var noe alle klarte, og bare enda en måte å forsikre at man lærte noe underveis i kursene. På 10 dager lærte jeg utrolig mye, og jeg har bare ros å gi til dette kurset!
Øye: Det neste kurset jeg hadde var øye, og her var jeg plassert på St.Eriks ögonsjukhus. De første dagene hadde jeg bare undersøkningsteknikker, da man i tillegg til å lære å bruke det vanlige oftalmoskopet - lære å bruke biomikroskop. I starten synes jeg biomikroskopet var veldig vanskelig å bruke, fordi det er så mange ulike innstillinger man bruker. Men på øyemottakingen brukte vi nesten bare dette med pasientene. Dette fordi man fikk hver sin pasient som man skulle ta opp sykdomshistorie, undersøke, men også løse problemet. Vi lærte å ta visus på hverandre, vi lærte og evertere/snu øyelokkene og mye annet. Dette kurset var nok et av de beste på KI dette semesteret. Vi ble trent til å ta opp en god anamnese med fokus på øyet, vi fikk grundig gjennomgang av undersøkingene, vi ble trent på å fjerne rusk og elementer fra konjuktiva på øyet, fra øyelokket, vi skulle gi de øyedråper og avgjøre hva som var beste behandling. Det var skummelt, fordi man var flere studenter sammen som så på mens man undersøkte og svarte, men man lærte alt man trengte! Og det var alltid lov/greit at man ikke klarte det, så lenge man prøvde. Både på øye-kuset og ØNH-kurset kan man være med på operasjoner, men man må gjerne spørre om en spesifikk tid på forhånd. I øye-kurset var det og 4 lange seminarer med caser der man skulle finne ut hva pasienten hadde for øye-sykdom eller skade, hvordan man skulle utrede og hvordan man skulle behandle. Og under hele semesteret var det stor fokus på differentialdiagnostikk. Disse seminarene var veldig lærerike og relatert til hva man faktisk kommer til å møte på som lege, og man ble også testet i et av casene muntlig siste dagen - for å få godkjent kurset. I tillegg måtte man klare å gjette riktig "ögonbotten" på en av de andre studentene for å få de hele godkjent. Dette kurset var også ca. 10 dager.
Nevrologi: Jeg hadde nevrologi på Huddinge sjukhus. Nevrologikurset varte ca. 4 uker, der første uken var 5 dager med forelesning. På slutten av kurset var vi og på Karolinska sjukhuset og hadde nevrokirurgi-delen. Under nevrologien var de ikke like strenge med det obligatoriske oppropet, som egentlig var litt synd - da man lærer så mye av å være tilstede. Det som var veldig bra i nevrologien var klinikken: Vi måtte ca. 10 ganger møte opp som gruppe på mottakningen og ta imot pasienter. Dette varte ca i 4 timer, og gikk ut på at man gikk til mottakningen og fant pasienten som skulle komme til det tidspunktet. Deretter skulle man ta anamnese og nevrologisk undersøkelse av pasienten og komme fram til hva man trodde var det underliggende problemet. Man hadde ca 1. time med pasienten, og så 1 time å framføre det man hadde funnet til de andre studentene i gruppen og legen. Vi var 4 i gruppen vår, og det var 3 pasienter hver mottakning - altså måtte vi ta egne pasienter nesten hver gang. Det eneste som var litt synd, var at pasientene ikke alltid kom til timen - men det er vanskelig å forutse. Vi var også på avdelingene og gikk visitt som og var veldig bra. Det som var litt dårligere med selve nevrologi-faget, var forelesningene - jeg synes ikke de var like lett å forstå og de var ikke like ivrig å lære fra seg som i de andre fagene. I tillegg hadde vi bare 3 seminarer i nevrologi, som alle studentene synes var litt lite. Akkurat min gruppe hadde en veldig dårlig lærer i seminaret, og gruppene hadde ulike caser - som gjorde at vi følte det var forskjellig hva de ulike gruppene lærte. De andre gruppene var fornøyd med seminarene, så det var nok litt tilfeldig hvem man hadde!
Psykiatri: Under psykiatri-momentet hadde man både psykiatri og beroende. Psykiatri-faget var utrolig bra lagt opp på Karolinska, det var noen fantastiske forelesninger og seminarer - og de var utrolig opptatt av tilbakemelding. Vi var nødt å evaluere alle forelesninger og seminarer til en hver tid, og det ble gitt tilbakemelding om de enkelte forelesningene til foreleser. Det virket og som foreleserne brydde seg om å gi god undervisning, da de kunne sette seg ned med oss i lunsjen for å høre hvorfor en spesifikk forelesning ikke ble ratet like bra som en annen. På seminarene i psykiatrien fikk vi se videoer av psykiatriske pasienter med ulike diagnoser, og vi måtte hver og en legge fram psykiatrisk status ut fra videoen og hvilke symptomer pasienten hadde - samt hvilken diagnose vi trodde det var. Masse FIKA og utrolig engasjerte seminarledere på dette kurset. Før psykiatrien var det flere som var skeptiske til faget, men tror alle ble veldig positivt overrasket over hvor bra det var. I tillegg var vi utplassering i dette kurset. Psykiatri-delen varte ca. 2 måneder, så den var lenger enn de andre fagene. En ting jeg vil anbefaler er å sende inn ønsker om hvor man vil på utplassering, da dette gjelder 3 uker av oppholdet - man kan be om spesifikk avdelinger. To kvelder måtte vi være på psykiatrisk akuttmottak, vi skulle være 1 uke på åpen mottakning og 2 uker på lukket avdeling. På alle disse obligatoriske momentene var jeg helt alene utplassert, så avdelingen hadde bare en student å forholde seg til om gangen. Dette gjorde at jeg kunne være med i alle samtalene og det som skjedde på avdelingene. På åpen mottakning var jeg utplassert på TIPS (tidlig insjuknande psykos sjukdom), der de utredet psykotiske tilstander. En utrolig dyktig lege som forklarte meg masse, og utrolig varierende pasienter. På den lukkede avdelingen var jeg med på en allmennpsykiatrisk avdeling på sykehuset - med depresjoner, angst og personlighetsforstyrrelser for det meste. Følte jeg fikk se et stort spekter av psykiatrien. Under psykiatrien måtte jeg skrive mye journaler, dagsanteckninger og epikriser - noe jeg ikke var vant med! Men man fikk mye hjelp, sålenge man spurte. Under psyk fikk jeg og vært med på ECT-behandling, noe jeg vil anbefale - der måtte man ringe for å høre om man kunne være med. Den andre delen av kurset beroende var litt mindre, men det var ca 1 uke med forelesninger og en del obligatoriske dager. Man var en dag utplassert på BAS, som var der akutt rusproblematikk kom inn - om det var spørsmål om abstinenser osv. Vi var og utplassert en dag på avdeling, hadde en dag med allmenn-rusproblematikk og en dag med seminarcaser.
Utenom dette hadde vi 1 uke utplassert i allmennpraksis/primærvård: Det var veldig varierende hvor mye studentene fikk ut av denne uken. Noen var utplassert der de satt som allmennleger på eget kontor og tok egne pasienter hele dagen. Etter hver konsultasjon konfererte de med legen i rommet ved siden av. Andre var utplassert med som en flue på veggen inne med en allmennlege, selvom det var meningen at man skulle ta egne pasienter. Så det spørs litt hvor man blir utplassert! Under denne uken skulle man og spille inn en konsultasjon med en pasient (med deres samtykke), for så å lytte gjennom den på egenhånd og sende inn en refleksjon over hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Veldig fin måte å se sine egne styrker og svakheter, og man lærte mye om hvordan gjøre gode pasient sentrerte metoder.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet på Karolinska var nok det aller beste med hele oppholdet i Stockholm! Det er bare å glede seg! Absolutt all undervisning som jeg hadde på Karolinska var helt fantastisk, og jeg har aldri lært så mye som under dette oppholdet. Både forelesningene, seminarene og klinikken er lærerike, og de beste jeg noensinne har hatt. I begynnelsen synes jeg det var litt skummelt, da medstudentene i klassen bare hadde et år igjen før de er ferdige leger. De er utrolig dyktige, og man merker at man ikke kan like mye som dem. Men dette ble etterhvert bare en utfordring, og man måtte bare hoppe litt ut i utfordringene som kom dette halvåret. De svenske studentene er allerede ferdige med kirurgi, indremedisin, farmakologi og har hatt mye allmennmedisin - noe jeg ikke har hatt, men likevel lærte jeg en del av disse fagene i tillegg. På Karolinska er det ikke særlig mange forelesninger, men de som er er virkelig bra!
I stedet har man veldig mange seminarer, noe som var nytt for meg, men en utrolig bra læringsmetode. I de ulike emnene hadde vi grupper på 5-10 som satt i 3-4 timer og gikk gjennom relaterte caser med en ST-läkare (lis-lege) eller överläkere (overlege) i emnet. Viktig å være forberedt til disse, da man får mye mer ut av det! Et tips er å sette av tid til dette, for det kan ta litt tid av kvelden før. Under seminarene fikk vi alltid FIKA, og vi diskuterte de ulike casene med legen. Legen spør hver og en om svarene, så det er lurt å være forberedt. Selv om man hele tiden blir testet både på det teoretiske og kastet inn i kliniske utfordringer, var det alltid lov å si feil. Noe jeg synes er veldig annerledes fra Bergen, er at man har ett mye tettere forhold til legene. I de ulike emnene sendte jeg alltid direkte mail til de ansvarlige legene, og legene kunne også navnet mitt under de kliniske plasseringene og seminarene. Man følte seg veldig trygg og fikk en utrolig god oppfølging. Legene er veldig interessert i å lære vekk, og det er stort fokus på at de fremtidige legene skal være forberedt på arbeidet etter studiet. Ikke en eneste gang i løpet av oppholdet ble jeg introdusert for pasientene som noe annet enn "Idag har jeg med en kollega/fremtidig kollega", som var utrolig hyggelig - og pasientene var ikke skeptiske til meg i det hele tatt.
Utenom seminarer og forlesninger, var det veldig mye klinikk. Dette er jo helt klart noe man lærer mye av, og i Stockholm måtte vi enkeltvis ta opp anamnese og status selv på hver pasient. Dagene på Karolinska var ofte fra 8-5, noe som er mye lengre enn det pleier å være i Bergen. Siden transporten tar 40min-1time til de ulike sykehusene, blir dagene lange. Men jeg følte at jeg lærte noe nyttig hver eneste dag, som er en herlig følelse. Det var ofte litt skummelt i klinikken, da jeg for eksempel i nevrologien skulle være helt alene med en pasient 1 time før vi skulle møte resten av studentene og legen og presentere anamnese og funn. Likevel utrolig lærerikt. Det er greit å være klar over at på KI blir man plassert i mye mindre grupper enn her hjemme - det vil si at jeg ofte var alene på ulike avdelinger, uten andre studenter - der alle på avdelingen la til rette for bare meg.
En annen ting som er veldig annerledes på KI fra her, er at man må evaluere alle kursene forløpene, og veldig ofte også hver og en forelesning - fordi de hele tiden gjør kursene bedre og bedre. Det er helt tydelig at de grundig gjennomgår våre meninger, for kursene var så bra at man nesten ble overrasket. Noe jeg også satt veldig stort pris på var at man alltid fikk utprintete slides hver forelesning. Ikke en eneste gang dette halvåret var det ikke slides, og for meg som alltid noterer med penn og papir var dette fantastisk. Jeg har nå med meg 2 store permer fra KI, uten å ha printet ut særlig mye selv!
FIKA er noe man bare kan bli vandt med. Vi fikk FIKA hele tiden under oppholdet, som er at man har en liten pause med kaffe og noe godt til. Det kan være sandwich/bolle/kake eller alt mulig. Ofte var dette i 10-11 tiden, og man får litt ekstra energi. Det som var så fint med FIKA-pausene var at man ofte satt og snakket med legene om helt vanlige ting, og ble god kjent med dem.
En annen ting som er veldig ulikt i Sverige, er at de alltid hadde 1 time pause/lunsj midt på dagen (12-1). Av og til kunne jeg nesten synes dette var litt mye, da dagene ble lange. Men da fikk man sette seg ned med de i klassen, og man ble veldig godt kjent med studentene i løpet av semesteret. De svenske studentene var mye mer imøtekommende enn jeg hadde trodd, de var utrolig interessert i å bli kjent med meg. Må ærlig si at de svenske studentene var svært inkluderende med meg, tror aldri jeg har blitt så fort kjent med en hel klasse. Å få meg til å føle meg så trygg og tatt imot i klassen, kjentes veldig bra. Om jeg i lunsjen satt og gjorde seminarer, spurte de etter meg - og de passet alltid på at jeg ble med i lunsjen. De viste meg rundt, de viste meg til buss-stoppene, og forklarte meg alltid hvis jeg var usikker på noe! Jeg fikk kjempemange gode venner i klassen, og jeg har utrolig lyst å dra tilbake å møte de igjen. Det eneste som var litt synd, er at Stockholm er så stort - og mange bor spredt over byen. Dette gjorde at det ikke var vanlig å finne på ting med hverandre utenom skolen. Likevel møtte jeg noen på kafé, ble invitert med ut på arrangementer, men det var ikke så ofte. Når dagene er så lange og sosiale på skolen, hadde jeg ikke så stort behov for det uansett. De ukene man var alene utplassert på avdeling, merket man imidlertid stor forskjell på det sosiale.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er en fantastisk by! Veldig stor, men mye å finne på og mye å se. Det er bare å benytte muligheten til å få masse besøk mens man er der. Noe jeg la merke til var at det var så mye billigere å kjøpe mat på butikken osv, til tross for at den norske kronen var svak dette halvåret. Transport og det å gå ut på byen var derimot utrolig dyrt. Det er mange måter å komme seg rundt på i Stockholm med store nettverk av tunnelbana og pendeltåg, men det tar tid å dra rundt - og det er mange mennesker i byen. Såklart er det mye som er svært likt med Norge og.
Av treningssenter gikk jeg på Fresh Fitness som lå i nærheten av der jeg bodde på Södermalm - dette var billig, men ikke så mye utvalg på timer. Det er gode treningsmuligheter på sykehusene og (gratis) - spesielt på Huddinge, der det var helt nytt.
Universitetsområdene består hovedsaklig av Solna og Huddinge, disse ligger langt fra hverandre - og de to største sykehusene i Stockholm ligger her. Huddinge ligger sør for Stockholm, men det tok rask tid å komme seg hit med pendeltåget fra Södermalm. Det virket som mange av utvekslingsstudentene ble plassert på Huddinge sjukhus i mange av fagene, og det er kanskje ikke så lurt å bo så altfor langt unna denne campusen!

Bustad

Selv valgte jeg å bo på Södermalm i Jägergatan vha KI housing. Her var det utrolig mange utvekslingsstudenter som bodde - og det var et stort sosialt miljø. Södermalm er veldig sentralt og ligger ca. midt mellom de to campusene - noe som gjøre at man aldri får altfor lang vei. Det var veldig raskt å komme seg til sentrum av Stockholm, som jeg satte stor pris på under oppholdet! Det eneste som er i Jägergatan er at rommene er ganske små og man deler bad og kjøkken med de andre på gangen. De på gangen var både studenter og PhD-studenter. Likevel er det utrolig billig å bo her, så jeg synes det var helt fint! Eneste er at de driver å bygger ut sykehuset rett ved siden av - noe som kan gjøre at man våkner kl 06-07 av masse bråk utenfor. Dette var ganske irriterende i eksamensperioden, da jeg ikke klarte å konsentrere meg.
Mange av de andre bodde og på Pax og Strix som ligger med oppe mot Solna campus. Her er det litt dyrere, men man har eget bad og større rom. Det som er dumt med å bo her, er hvis man får all plassering på Huddinge - er det langt å reise hver dag. Og man får ikke vite hvor man blir plassert før man begynner. Man kan likevel se på ulike muligheter på kihousing.se for å finne det beste for seg selv!

Sosialt miljø

Jeg husker da jeg fikk plassen til Stockholm, var jeg først litt usikker på å dra - da det bare var én plass dit, og jeg aldri hadde vært i Stockholm før, og ikke kjente noen der. Men nå sitter jeg igjen med et magisk halvår, og om man er usikker på å reise vil jeg bare anbefale det så utrolig mye. Bare det faglige utbyttet man får er nok i seg selv til å reise.
Det sosiale miljøet var bra både på skolen og i Jägergatan. De utvekslingsstudentene som bodde i Jägergatan spiste ofte middag sammen, gikk ut sammen, lagde masse fester, og fant generellt på noe sammen hele tiden. For meg kjente jeg at jeg ikke hadde behov for å være med absolutt hele tiden - så jeg var med litt fra og til. Jeg følte jeg ble godt kjent med de som jeg bodde med, og fikk mange gode venner der. Det var og flere av de andre som brukte sommerferien etterpå til å reise rundt sammen i Europa :-)

Om du skulle ha noen som helst spørsmål, er det bare å kontakte meg på mail :-) thea.eide@student.uib.no

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

31.08.2015 - 17.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Gå med i ett studentutskott inom något som du är intresserad av. Maxa studentlivet!

Oroa dej inte! Allt fixar sig, och alla är väldigt vänliga och vill hjälpa. Allt du behöver göra är att fråga.

Undervisningsformer

Föreläsningar och kliniskt plasseringar. Som student får man både gå i smågrupper tillsammans med en läkare på avdelningar och ibland en student per läkare. Vi hade också studentmottagning. Då tar man som patient själv emot en patient, och utför en hel konsultation och undersökning på egen hand innan man tillsammans med ansvarig läkare kommer överens om vad som bör göras vidare. Detta var mycket lärorikt.

Vurdering av emnetilbodet

Upplägget var väldigt bra och examen skrivs i januari. Det var en tenta för hela terminen, och under hösten hade vi några obligatoriska moment (seminarier), tester och praktiska prov.

Fagleg utbyte og språk

Väldigt bra.

Universitetsområdet og byen

Stockholm är en väldigt trevlig studentstad. Det finns stort utbud av caféer, shopping, träningsstudio, restauranger, museer, konserter och uteliv.
Via universitetet finns möjlighet att vara delaktig i olikastudentgrupper, musik, teater, dans, you name it. Jag kan verkligen rekommendera att vara med i en studentgrupp. Själv var jag med i en spexgrupp. Det krävde väldigt mycket tid men ett otroligt bra sätt att lära känna andra studenter, njuta av studentlivet, inkluderas i olikaevents och jag har fått vänner för livet.

Bustad

Jag ordnade bostad privat, via kontakter jag har i Stockholm. Det finns studentbostäder i anslutning till KI, det sändes ut info från universitetet om detta och hur man gör för att söka.

Sosialt miljø

Jag har trivts väldigt bra. Klasskamrater, läkare, undervisande personer, vänner och folk i allmänhet är vänliga och jag spenderar gärna mer tid i Stockholm när jag får chansen!

2015

Haust 2015 Profesjonsstudium medisin

Haust 2015 Profesjonsstudium medisin

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Till att börja med vill jag påpeka att det sedan tidigare år ligger ute flera lysande rapporter från termin 10 vid Karolinska Institutet, exempelvis Haaskjold/Tranvåg från HT-10 och Bårdsen från HT-13, som fortfarande är både aktuella och relevanta.

Undervisningsformer

Karolinska Institutet är Stockholms medicinska universitet och består av flera lärosäten och sjukhus runt om i stan. I min klass gick ungefär 120 studenter som inför kursen ’Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling’ delades in i två halvor, varav den ena startade med pediatrik och den andra med gynekologi och obstetrik. Studenterna i de två grupperna fördelades sedan vidare för klinisk placering på Karolinska sjukhuset Huddinge, Karolinska sjukhuset Solna, Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus. Efter halva tiden bytte grupperna ämne och hela terminen avslutades med två skriftliga tentor på samma dag. Av utbytesstudenter i klassen var det uteslutande personer från norska universitet. Dock bara från Oslo, Bergen och Tromsø. Studenterna från Trondheim uppfyllde tydligen inte kriterierna och fick istället gå i den engelskspråkliga klassen.
<!--break-->

Både ped- och gyn/obs-kursen startade med en veckas introduktion med föreläsningar samt genomgång av undersökningsteknik, vilket följdes upp av en kortare examen eller ”dugga”. Poängen med duggan var att studenterna skulle vara någorlunda teoretiskt förberedda inför och därmed få ut mer mer av sin kliniska placering. Ingen dum idé alls. En typisk vecka bestod annars av klinisk placering från måndag till och med torsdag förmiddag, med seminarier torsdag eftermiddag och föreläsningar eller fler seminarier på fredagen. Seminarierna ersatte på sätt och vis föreläsningarna som var betydligt färre i antal än vad man är van vid i Bergen. Inför seminarierna hade man på egen hand fått försöka lösa 4-5 kliniska fall som man så i mindre grupper gick igenom tillsammans med en ansvarig läkare. Under seminarierna bjöds det ofta på kaffe och bullar vilket var ett uppskattat koncept på sena eftermiddagar.
<!--break-->

Kursen ligger på 22,5 ETCS, men blir godkänt som 28 studiepoäng i Bergen. Pensum stämmer väl överens med kursen vid UIB och innehåller dessutom lite repitition i form av BUP och klinisk genetik. Man slipper komplettera något när man kommer tillbaka.

Vurdering av emnetilbodet

Jag är särskilt nöjd med min kliniska placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (KS Solna) och blev där positivt överraskad över hur samordnad kursplaneringen var. Man visste varje dag var man skulle vara och vem man skulle gå med, och man fick möjlighet att jobba självständigt med bra uppföljning. Man kände sig stort sett välkommen överallt. Även sköterskor och annan personal var trevliga och hjälpsamma och verkade inte alls studenttrötta som man ofta upplever annars.
<!--break-->

Min kliniska placering i gynekologi och obstetrik på Danderyds sjukhus var också väldigt bra och det fanns goda möjligheter för att få jobba praktiskt. En medstudent fick exempelvis göra 15 gynundersökingar på ett jourpass (vakt). Man fick även ta cellprov, få handledning i ta vaginalt ultraljud, delta vid förlossningar och ta emot barn, samt assistera vid kejsarsnitt och andra operationer.
<!--break-->

Examen bestod av en skriftlig och en muntlig del i varje ämne. De skriftliga tentorna var kliniskt inriktade och låg på en rimlig teoretisk nivå. Muntlig examen i pediatrik gick ut på att man inför en läkare fick handlägga en reell patient på akuten där man skulle ta anamnes, undersöka och behandla. Efteråt fick man feedback och hela situationen blev en lärorik erfarenhet. I gyn/obs testades man muntligt i praktiska och teoretiska färdigheter under kort tid på 6 olika stationer.
<!--break-->

Jämfört med i Bergen upplevde jag läkarutbildningen vid KI som betydligt mer modern med kliniskt orienterade seminarier, mycket praktik och mer personlig uppföljning. Läromålen var konkret utformade och det blev tydliggjort vad man skulle kunna detaljerat och vad man skulle kunna redogöra för mer översiktligt, och det kändes som att man i högre grad blev förberedd på att kunna sköta ett arbete som läkare. Det skall dock sägas att jag följt UIBs gamla studieplan som nyligen har förändrats.
<!--break-->

Hela kursen sträckte sig över tre månader och var väldigt intensiv med mycket obligatorisk närvaro och få läsdagar. Det var å andra sidan väldigt skönt att få tre veckor längre sommarlov (terminstart 31 aug) och två veckor längre jullov (terminslut 1 dec).

Fagleg utbyte og språk

Som svensk innebar det föga förvånande inga större språkliga hinder att hänga i Stockholm. Mina norska medstudenter hade inte heller några problem att förstå eller att göra sig förstådda och lyckades snarare charmera både kollegor och patienter med sina udda dialekter.

Universitetsområdet og byen

Stockholm, med den självutnämnda titeln ’The capitol of Scandinavia’, är en stor och trevlig stad med flera vackra stadsdelar. Södermalm, även känt som Sveriges hipster-mecka med kaféer, barer och coola butiker överallt, seglade snabbt upp som en personlig favorit även om det till viss del blev komiskt hur mycket skägg, kånken-väskor och surdegsbakerier som florerade på gatorna.
<!--break-->

Kollektivtrafiken i Stockholm är välutvecklad och det finns möjlighet att både dag- och nattid ta sig runt med buss, pendeltåg och tunnelbana genom att köpa ett SL-kort som kostar 1500 kr för tre månader (studentpris). Kortet kan inhandlas på SL-kontor, Pressbyrån (Sveriges Narvesen) eller Seven Eleven. Staden är annars väldigt cykelvänlig och om man lyckas få tag i cykel är detta nästan ännu bättre. Vädermässigt kan Stockholm erbjuda mycket sol och klara höstdagar. I alla fall jämfört med Bergen.

Bustad

Liksom flera tidigare års studenter från Bergen ansökte jag till KI Housing om att få bo på Jägargatan på Södermalm. Boendet påminner om klassiska korridorsrum á la Alrek och man delar kök, dusch och toalett med ett gäng andra utbytesstudenter från alla möjliga olika länder. I huset var det väldigt lyhört och det var svårt att inte vakna om någon fick för sig att börja traska runt i korridoren mitt i natten. Personligen hade jag inga problem med att bo på jägargatan och priset låg på futtiga 3000 kr i månaden vilket man på sparade in en hel del pengar till andra göromål. Dessutom är läget väldigt centralt och man har nära till det mesta. Att få tag i lägenhet i Stockholm kan annars vara både krångligt och dyrt och jag skulle för egen bekvämlighet därför rekommendera att ansöka om studentboende via KI Housing.

Sosialt miljø

Folk i klassen var väldigt trevliga och det var inga problem att hitta vänner. Eftersom studenterna befinner sig på sista året många dock redan socialt etablerade och det föll sig naturligt att man umgicks mer på skolan och mindre på frititden där man istället träffade andra utbytesstudenter.
<!--break-->

Allt som allt är jag väldigt nöjd med att ha varit på utbyte i Stockholm och jag tycker det var väldigt skönt att slippa tvingas åka på desentral till Stavanger ytterligare en gång. Det gäller emellertid att ha tur med lottningen då KI är ett populärt utbytesval och endast få platser erbjuds.

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

31.08.2015 - 01.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Starte förberedelse med å söke bostad i god tid. KI-housing fixer boende till de fleste men hvis man ikke får gjennom dem tar det tid å finne bostad i Stockholm.

Förbered deg på mye pugging gjennom semestret. Det er obligatoriske seminarier var uke så det holder ikke å bare gjöre skippertak på slutten. Men det er veldig god undervisning!

Undervisningsformer

Kullet deles opp mellom tre sykehus - Södersjukhuset, Huddinge och Solna. Man har i stort sett all undervisning på "sitt" sykehus.
Klinisk placering tre och en halv dag per vecka.
Seminarium minst 4 timmar per vecka, ofta mer.
Föreläsningar maximum 8 timmar per vecka.
Alla kliniska placeringar och seminarium är obligatoriska.

Fagleg utbyte og språk

Mycket stort fagligt utbyte inom pediatriken. Stort intresse för studenterna bland läkare och undervisare. Extremt lärorik, kliniskt orienterad och välorganiserad kurs!
Stort fagligt utbyte även inom gyn/obs men inte lika mycket klinisk praksis och mindre välorganiserad än perdiatriken.
Detta varierar naturligtvis mellan de tre olika sjukhusen där undervisningen är förlagd.

Universitetsområdet og byen

Värdigt artig by att bu i. Vacker og mye aktiviteter.

Bustad

Rekomenderar KI-housings boende på Jägargatan. Enkel standard i studentkorridoren men det ligger meget sentralt i Stockholms kuleste bydel. Nära till havet og badeplass:)

Sosialt miljø

Gott socialt miljö i studentkorridoren. Kan ta litt tid för man blir kjent med stockholmsstudenter.

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

31.08.2015 - 01.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Till att börja med vill jag påpeka att det sedan tidigare år ligger ute flera lysande rapporter från termin 10 vid Karolinska Institutet, exempelvis Haaskjold/Tranvåg från HT-10 och Bårdsen HT-13, som fortfarande är både aktuella och relevanta.

Undervisningsformer

Karolinska Institutet är Stockholms medicinska universitet och består av flera lärosäten och sjukhus runt om i stan. I min klass gick ungefär 120 studenter som inför kursen ’Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling’ delades in i två halvor, varav den ena startade med pediatrik och den andra med gynekologi och obstetrik. Studenterna i de två grupperna fördelades sedan vidare för klinisk placering på Karolinska sjukhuset Huddinge, Karolinska sjukhuset Solna, Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus. Efter halva tiden bytte grupperna ämne och hela terminen avslutades med två skriftliga tentor på samma dag. Av utbytesstudenter i klassen var det uteslutande personer från norska universitet. Dock bara från Oslo, Bergen och Tromsø. Studenterna från Trondheim uppfyllde tydligen inte kriterierna och fick istället gå i den engelskspråkliga klassen.

Både ped- och gyn/obs-kursen startade med en veckas introduktion med föreläsningar samt genomgång av undersökningsteknik, vilket följdes upp av en kortare examen eller ”dugga”. Poängen med duggan var att studenterna skulle vara någorlunda teoretiskt förberedda inför och därmed få ut mer mer av sin kliniska placering. Ingen dum idé alls. En typisk vecka bestod annars av klinisk placering från måndag till och med torsdag förmiddag, med seminarier torsdag eftermiddag och föreläsningar eller fler seminarier på fredagen. Seminarierna ersatte på sätt och vis föreläsningarna som var betydligt färre i antal än vad man är van vid i Bergen. Inför seminarierna hade man på egen hand fått försöka lösa 4-5 kliniska fall som man så i mindre grupper gick igenom tillsammans med en ansvarig läkare. Under seminarierna bjöds det ofta på kaffe och bullar vilket var ett uppskattat koncept på sena eftermiddagar.

Kursen ligger på 22,5 ETCS, men blir godkänt som 28 studiepoäng i Bergen. Pensum stämmer väl överens med kursen vid UIB och innehåller dessutom lite repitition i form av BUP och klinisk genetik. Man slipper komplettera något när man kommer tillbaka.

Vurdering av emnetilbodet

Jag är särskilt nöjd med min kliniska placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (KS Solna) och blev där positivt överraskad över hur samordnad kursplaneringen var. Man visste varje dag var man skulle vara och vem man skulle gå med, och man fick möjlighet att jobba självständigt med bra uppföljning. Man kände sig stort sett välkommen överallt. Även sköterskor och annan personal var trevliga och hjälpsamma och verkade inte alls studenttrötta som man ofta upplever annars.

Min kliniska placering i gynekologi och obstetrik på Danderyds sjukhus var också väldigt bra och det fanns goda möjligheter för att få jobba praktiskt. En medstudent fick exempelvis göra 15 gynundersökingar på ett jourpass (vakt). Man fick även ta cellprov, få handledning i ta vaginalt ultraljud, delta vid förlossningar och ta emot barn, samt assistera vid kejsarsnitt och andra operationer.

Examen bestod av en skriftlig och en muntlig del i varje ämne. De skriftliga tentorna var kliniskt inriktade och låg på en rimlig teoretisk nivå. Muntlig examen i pediatrik gick ut på att man inför en läkare fick handlägga en reell patient på akuten där man skulle ta anamnes, undersöka och behandla. Efteråt fick man feedback och hela situationen blev en lärorik erfarenhet. I gyn/obs testades man muntligt i praktiska och teoretiska färdigheter under kort tid på 6 olika stationer.

Jämfört med i Bergen upplevde jag läkarutbildningen vid KI som betydligt mer modern med kliniskt orienterade seminarier, mycket praktik och mer personlig uppföljning. Läromålen var konkret utformade och det blev tydliggjort vad man skulle kunna detaljerat och vad man skulle kunna redogöra för mer översiktligt, och det kändes som att man i högre grad blev förberedd på att kunna sköta ett arbete som läkare. Det skall dock sägas att jag följt UIBs gamla studieplan som nyligen har förändrats.

Hela kursen sträckte sig över tre månader och var väldigt intensiv med mycket obligatorisk närvaro och få läsdagar. Det var å andra sidan väldigt skönt att få tre veckor längre sommarlov (terminstart 31 aug) och två veckor längre jullov (terminslut 1 dec).

Fagleg utbyte og språk

Som svensk innebar det föga förvånande inga större språkliga hinder att hänga i Stockholm. Mina norska medstudenter hade inte heller några problem att förstå eller att göra sig förstådda och lyckades snarare charmera både kollegor och patienter med sina udda dialekter.

Universitetsområdet og byen

Stockholm, med den självutnämnda titeln ’The capitol of Scandinavia’, är en stor och trevlig stad med flera vackra stadsdelar. Södermalm, även känt som Sveriges hipster-mecka med kaféer, barer och coola butiker överallt, seglade snabbt upp som en personlig favorit även om det till viss del blev komiskt hur mycket skägg, kånken-väskor och surdegsbakerier som florerade på gatorna.

Kollektivtrafiken i Stockholm är välutvecklad och det finns möjlighet att både dag- och nattid ta sig runt med buss, pendeltåg och tunnelbana genom att köpa ett SL-kort som kostar 1500 kr för tre månader (studentpris). Kortet kan inhandlas på SL-kontor, Pressbyrån (Sveriges Narvesen) eller Seven Eleven. Staden är annars väldigt cykelvänlig och om man lyckas få tag i cykel är detta nästan ännu bättre. Vädermässigt kan Stockholm erbjuda mycket sol och klara höstdagar. I alla fall jämfört med Bergen.

Bustad

Liksom flera tidigare års studenter från Bergen ansökte jag till KI Housing om att få bo på Jägargatan på Södermalm. Boendet påminner om klassiska korridorsrum á la Alrek och man delar kök, dusch och toalett med ett gäng andra utbytesstudenter från alla möjliga olika länder. I huset var det väldigt lyhört och det var svårt att inte vakna om någon fick för sig att börja traska runt i korridoren mitt i natten. Personligen hade jag inga problem med att bo på jägargatan och priset låg på futtiga 3000 kr i månaden vilket man på sparade in en hel del pengar till andra göromål. Dessutom är läget väldigt centralt och man har nära till det mesta. Att få tag i lägenhet i Stockholm kan annars vara både krångligt och dyrt och jag skulle för egen bekvämlighet därför rekommendera att ansöka om studentboende via KI Housing.

Allt som allt är jag väldigt nöjd med att ha varit på utbyte i Stockholm och jag tycker det var väldigt skönt att slippa åka på desentral till Stavanger ytterligare en gång. Det gäller emellertid att ha tur med lottningen då KI är ett populärt utbytesval och endast få platser erbjuds.

Sosialt miljø

Folk i klassen var väldigt trevliga och det var inga problem att hitta vänner. Eftersom studenterna befinner sig på sista året många dock redan socialt etablerade och det föll sig naturligt att man umgicks mer på skolan och mindre på frititden där man istället träffade andra utbytesstudenter.

Vår 2015 - Medisinstudiet (indremedisin og kirurgi)

Vår 2015 - Medisinstudiet (indremedisin og kirurgi)

11.05.2015 - 05.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

for tips til avdelingsønsker, se "undervisningsformer".

Undervisningsformer

Jeg startet med 4 uker indremedisinsk utplassering (”klinisk rotation”). Her hadde jeg hadde ønsket meg 4 ulike avdelinger som jeg fikk slik jeg ønsket. Jeg fikk min egen veileder som var min ”handleder” på respektive avdeling, som var min ansvarlige og som veiledet meg den uken. Dette var gjerne en AT-läkare (turnuslege) eller ST-läkare (under spesialisering). Faglig tok jeg del av avdelingsarbeidet så mye jeg ønsket, jeg fikk tilgang til TakeCare, svenskenes journalsystem, og jeg hadde typiske oppgaver som journalskriving, epikriseskriving, henvisninger, oppfølgning av labprøver osv. Oftest hadde jeg ansvaret for noen pasienter på avdelingen, som jeg måtte ta fult ansvar for, men selvfølgelig var min veileder tilgjengelig om jeg hadde spørsmål eller funderinger. En vanlig dag startet med morgenvisstitt med overläkaren, ”handledern” min, sykepleierne og meg. Her fikk jeg øvd meg på alt fra anamneseopptak til undersøkelser. Jeg måtte også rapportere mine pasienter for overlegen slik at han var oppdatert på hva som skjedde med disse. Deretter fulgte dagen med utskrivninger/ journalskriving/remisser/ undersøkelser osv. Hva jeg gjorde var mye opp til meg selv og hva jeg ga uttrykk for at jeg ville/behøvde. Jeg fikk vært med på mange spennende undersøkelser og fikk gjort svært mye selv. De var veldig opptatt av at studentene skulle få øve på sine praktiske ferdigheter, og mange ganger ble studentene prioritert før AT-läkarne. Av kliniske, praktiske ferdigheter fikk jeg således øvd meg på lumbalpunksjoner, blodgass, TEE, elektrokonverteringer m.m. Da jeg var den eneste studenten på avdelingen ble det alltid tid til å lære bort ting til meg, noe jeg satte veldig pris på. Det var et veldig åpent miljø blant de ulike profesjonene, noe som gjorde at jeg alltid følte jeg kunne stille spørsmål.

Jeg var utrolig fornøyd med at man fulgte en veileder hele uken, slik at du fikk et nært forhold til din veileder og din veileder fikk tillitt til deg. Slik fikk man også gjort mye.
Jeg var på en hjerteavdeling med fokus på arytmier, en lungeavdeling, en overvåkningsavdeling og en endokrinologisk avdeling. I tillegg var jeg et par dager på akuttmottaket, dette anbefales svært, da man får øvd seg på fult anamneseopptak og får helt ansvar for egene pasienter.

De neste 4 ukene hadde jeg kirurgi, hvor jeg også hadde ønsket meg fire ulike avdelinger som jeg fikk være på. Jeg var en uke på anestesien, som var veldig spennende. Her fikk jeg lært meg å intubere med larynxmaske, trakealtube, ventilere osv. Dette passet som er god intro til kirurgi-perioden. Derimot var det vanskeligere å finne sin plass da man hadde ulike veildere og egentlig måtte finne sine egne leger å følge.
Uken etter var jeg på urologen, deretter på en øvre GI-kirurgisk avdeling hvor jeg var mye på sentraloperasjonen og fikk assistert på diverse operasjoner. Her var man igjen prioritert foran AT-läkarene når det kom til å assistere på operasjoner, noe som gjorde at man som oftest fikk assistere på operasjoner så mye man ville. Her kunne jeg også velge selv hvor mye jeg ønsket å være med på avdelingsarbeidet, eller om jeg mest ville være på sentraloperasjonen. Siste uken var jeg på kirurgisk akuttmottak hvor jeg fikk innlegge pasienter selv. Jeg var glad for at jeg fikk et så bredt perspektiv på både kirurgien og medisin ved at jeg også var på mottaket.

Vurdering av emnetilbodet

Gjelder ikke her.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte; se undervisningsformer.
Språklig går det veldig fint på svorsk og du får tilgang til svenskenes "DIPS" hvor du skriver på svensk/norsk.

Universitetsområdet og byen

Stockholm som by er fantastisk. Danderyd sykehus var et stort sykehus med "et lite-sykehus"-følelse. Etter å ha vært der i noen uker følte man at man kjente en del av legene.

Bustad

Jeg bodde privat.

Sosialt miljø

Sosialt på sykehuset var det en egen studentetasje med lunsjrom, datarom osv. Det var i tillegg en bygning, Clinicum, hvor man kunne øve seg på praktiske ferdigheter på dukker osv, som vårt ”ferdighet senter”, bare større og bedre. Fikk også sett på svenskenes OSKE eksamen i kirurgi når studentene hadde den, noe som var veldig lærerikt- anbefales!

På KI blir studenter godt tatt vare på, men som utvekslingsstudent på ”klinisk rotation” går du ikke i noen klasse. For meg som har et eget nettverk i Stockholm var ikke dette noe problem, men kanskje en tanke å ha i bakhodet om man ikke kjenner noen i Stockholm før man kommer hit. Da vil det kanskje være bedre å ta utveksling med spesifikke fag (f.eks ønh/øye/nevro eller ped/gyn) hvor du kommer i en klasse. Jeg fikk utrolig mye ut av oppholdet faglig og følte jeg fikk utviklet mine praktiske ferdigheter med god veiledning og oppfølgning.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

19.01.2015 - 07.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk om plass å bu på http://www.kihousing.se/ med ein gong du har fått bekrefta utvekslinga. Bestill tid for e-tjänstekort så fort du får beskjed om dette på mail. Ta kontakt med utvekslingsansvarlig for å få midlertidig studentbekrefting inntil du mottek Mecenatkort, dette treng du til SL-kort (kollektivtransport). Kjøp SL-kort med studentrabatt og last ned appen Res i Stockholm.
Før du reiser til Stockholm mottek du ein plasseringsnyckel på mail som fortel deg kvar
du skal ha undervisninga og rekkefølga du skal ta faga i. Første dag, introduksjonsdagen er for utvekslingsstudentar og har nyttig informasjon med praktiske opplysningar. I tillegg kjem du i kontakt med mange andre utvekslingsstudenter. Denne dagen tar du MRSA- test, blir fotografter og fiksar KI- kort til bibliotek. Det kan vere slitsomt å måtte bli kjent med nye sykehus og avdelingar heile tida, då du ofte er der kun ein dag, heldigvis får ein god informasjon av KI. Spør medstudentar! Der går campusbuss mellom KI Solna og Huddinge.

Undervisningsformer

Studieopplegget på KI er svært bra! Det er færre forelesninger enn i Bergen, men dei er gode. Kvart fag (moment) startar med at du får utlevert ein perm med alt du treng å vite om faget. Du får alltid utlevert forelesningane før timen. Det er alltid pausar mellom forelesningane og god tid til å nyte kaffien, som er gratis! I tillegg får ein alltid velkomstfika med rundstykker eller ”kanelbullar” ved start av nytt fag, samt inn i mellom. Ved KI forkuserar dei på det kliniske, ”hands on” kunnskapar. Dei er ikkje opptatt av detaljer, men at du skal ha eit verkty å bruke når du går derifrå. Ein har mange obligatoriske seminar som er svært nyttige, der ein diskuterar og går gjennom caser, «fall». Administrasjonen er opptatt av tilbakemelding frå studentane og alle fag evaluerast fortløpande. Det er lange dager på skulen (8-16/17) og mykje obligatorisk. Dagane er varierte og intensive, ein er svært delaktig i undervisninga og ein kjenner seg trygg i situasjonane samtidig som det er morosamt. Ein har for det meste fri på ettermiddagane og i helgane. Ein går i lag med same klasse heile terminen, dei svenske studentane går termin 9 og har eit år igjen på studiet (11 terminar). Der er ein del sjølvstendig klinisk arbeid der du har eigne pasientar, ofte i gruppe med andre studentar eller aleine, men alltid med oppfølging av lege. Oppfølginga er personlig og du føler deg alltid velkommen på avdelingane og blir alltid presentert som ein kollega og godt ivareteke.

Ögon er et intensivt kurs der du har forelesningar første dag, deretter seminarer og pratisk undervisning i små grupper med eigen spesialist som veiledar. Undervisninga foregår på St.Eriks Ögon sjukhus eller Södersjukehuset. Ein har undersøkelsesteknikk dei to første dagane deretter er ein med på mottagning /akuttmottaket der ein tar imot eigen pasientar. Seminara er lagt opp etter ca 20 caser. Ein må forberede seg til seminara! Siste dag har ein ei munntlig prøve der ein trekker eit fall ein må gjere greie for. I tillegg må ein bestå en multiplechoice-test på PingPong (tilsvarar MiSide). Siste dag leverar ein tjenestekort med underskrifter. Augeboka som er anbefalt er god, lån den gjerne på eit av biblioteka om du er tidlig ute.

ØNH består av nokre dagar forelesning, seminar, kurs, pasientmottagning og ei vakt i akuttmottaket. Ein får utdelt mykje og nyttig kursmateriale fyrste dag. Mottagningane er ØNH er veldig bra, ein øvar mykje på ØNH-status og får fibroskopere. Ein må forberede alle seminar i forkant.

Nevrologi startar med ei veke forelesningar, så har ein mottagning og
visittar på ulike avdelningar. Ein har også kurs i nevrofysiologi og undervisning i
nevrokirurgi og rehabilitering. Ved mottagningen har ein eigne pasientar som ein presenterer for resten av gruppa og legen. Ein øvar mykje på nevrologisk
status, får sett mange ulike sjukdommar og legen gjev deg god tilbakemelding.
I tillegg har ein ei vakt i akuttmottaket der ein får ta eigne pasientar, dette var lærerikt.
Ved slutten av kurset gjennomfører ein ei praktisk prøve med nevrologisk us samt ein skrifteleg eksamen på fire timar.

Psykiatri startar med ei veke forelesningar, deretter blir ein plassert på ulike
stadar (öppenvård + slutenvård). Ein blir godt mottatt på mottagningane/avdelingane, men det kan bli lange dagar om ein er der aleine. Det er lurt å ha med pensum å lese på for å unngå for mykje døtid.
Ein får vere med på mange samtaler med pasientar i tillegg til å ha eigne samtaler. Det er mykje opp til deg sjølv kor aktiv du vil vere. I løpet av plasseringane skal ein finne ein pasient som ein presenterar for dei andre studentane på slutten av kurset.
Ein har også vakt på akuttmottaket og deltek på ei ECT- behandling. Kurset blir avslutta med innlevering av tjenestekort og ei frivillig skrifteleg prøve som ein går igjennom i plenum og rettar sjølv (gjeld studentar på KI Solna). Beroende er ein del av psyk-kurset der ein har forelesningar og seminar om beroende (avhengighetslære) og samtalemetodikk (MI). Her har du også ei vakt i akuttmottaket for beroendepasienter der ein tar imot ein eigen pasient. Det er spennande og ein får god veiledning. Ein har også plassering i «öppenvård» for ruspasientar i to dagar.

Vi hadde også ei veke med utplassering i primærhelsetjenesta (primærvård).
Nokon fekk eige kontor og mange pasienter, andre sat saman med allmennlegen og observerte. Det er eit godt samarbeid med allmennlegane og ein får sjå mange pasientar. I løpet av veka skal du filme deg sjølv når du har ein pasient og reflektere rundt dette enten i gruppe med andre eller i ei skrifteleg oppgåve.

Gjennom terminen har ein også obligatorisk dagar med Vitenskapelig utvikling (VetU) og personlig utvikling (PU), som handler om etikk og vitenskap. Her tar ein opp ulike interessante temaer, som også er relevante for slutteksamen.

Generelt tips er å forberede seg godt til seminara, ein lærer mykje og fokuserar
på det viktigaste i faget og det ein får på «tentan», då dei er svært eksamensrelevante og inneheld typiske sjukehistorier, utredning og behandling.

Ein avsluttar semesteret med ein skriftlig integrert eksamen (MEK). Vi fekk to
kasus (fall) med sjukehistorie og funn. Ein svarer på spørsmåla på arket for så å legge det i frå seg på golvet. Etter at du har lagt i frå deg arket får du ikkje gå tilbake, du får svar på oppgåvene på neste siden. Eksamensspørsmåla er basert på korleis du jobbar som allmennlege og fungerar godt då du må repetere heile pensum ein gong til. Du må ha ca 70% for å stå, men dette er som regel ikkje vanskelig om du har jobba jamt og gjort alt det obligatoriske i løpet av terminen. Eksamen er ikkje så detaljert som i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Studieopplegget ved Karolinska Institutet (KI)
Du tar faget « Neuro, Sinnen och Psyke », som dekker pensum innanfor ØNH, auge, nevrologi og psykiatri. I tillegg har du ei veke på «vårdcentral» (allmennlegekontor) samt vitenskapleg og personleg utvikling. Ein får godkjent psykiatri etter ei samtale om norsk rettspsykiatri og ei veke med barne- og undgdomspsykiatri i Bergen. Hud må ein ta ved første høve neste termin ved HUS.

Fagleg utbyte og språk

Eg sit igjen med eit svært godt faglig utbyte frå KI. Språket er ikkje noko problem, eg snakka svensk og svorsk og det fungerte veldig bra! Les gjerne litt svensk medisinsk litteratur og ta notater på svensk til tentan.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er ein nydelig by! Der er masse av kunst, kultur, shopping, mat og uteliv. Det er også ein grøn by. Det blåser ofte og det kan vere ganske surt på vinteren, ta med dunjakka! Byen er rein og ryddig, det er orden på alt og kollektivtrafikken fungerar veldig bra. Svenskar er svært høflige, hjelpsomme og hyggelige. Eg trente på Friskis och Svettis Skanstull som har styrkesalar og timar. Senteret er nytt og flott. Kort kostar ca 1500 sek for eit halvår. Tips: kjøp medlemskap på Fotografiska. Et på Hermans, Urban Deli og Chutney på Söder. Prøv ut Hæktet bar, Under bron og Trædgården. Fika på St. Eriksplan og ta fikatrikken til Djurgården for å besøke ABBA museet og Rosendal Trædgård!

Bustad

Bolig og sosialt
Det er vanskelig å finne eigen bolig i Stockholm. Dei fleste bur i korridor. Eg budde i
Jägargatan på Södermalm. Der betalar ein ca 3000 per månad for eige rom (8 m2) med seng (dyne og pute), pult, kommode, vask og speil. Kjøkken, toalett og 5 dusjar blei delt av ca 18 studenter. Det var til tider veldig fullt og skittent på kjøkkenet. Heldigvis vart fellesområda vaska mandag- fredag. Internett er inkludert. Området er veldig bra. Boligen ligg rett ved SöS med tilgang til bibliotek og treningsrom. Det er veldig sosialt og ein møter interessante studentar og forskarar. Det er sjelden stille og alltid noko som skjer. Det tar 7 minutter å gå til pendeltåget som ein tar frå Södra Station. Ein kan også ta buss 3 til Skanstull og ta tunnel-banan vidare.
Frå 2015-2018 er SøS under oppussing og det er mykje bråk og støv i området. Om eg hadde visst dette på førehand hadde eg kanskje valt å bu på for eksempel Pax.

Sosialt miljø

Der er mange sosiale sammenkomstar for utvekslingsstudentar, det meste gjennom Global Friends. Dei svenske studentane er hyggelige, inkluderande og opne. Det er lett å finne nokon å samarbeide med på skulen. På fritida er dei meir reserverte, mange har famile og barn.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ikke ta med for mye ting. Det du mangler får du tak i der! Og plassen på rommet er begrenset. Sykkel kan evt medbringes da det fins fine sykkelveier og -områder (spesielt Tyresö, Adelsö, Ekerö, og også sørover).
Så snart man har kommet inn og fått bekreftelse bør man starte prosessen med å få et e-Tjänstkort som brukes til journalsystem, datamaskiner, dører osb. Dette ordner man via epostkontakter med KI, og timebooking online. Man kan si mye om e-Tjänstkort-ordningen, men knirkefritt er det definitivt ikke. Spesielt ikke for utvekslingsstudenter. Man får et gjestekort som må reaktiveres etter 3mnd. Det viktigste er uansett: Ta med pass og ha god tid til booket time. Dersom du får problem med kortet kan du få hjelp per tlf, men det tar gjerne tid, og man blir en kasteball mellom ulike tjenester. Anbefaler å kontakte noen med erfaring på avdelingen, evt hjelpsomme medstudenter (som det er mange av). De fleste har hatt problemer med disse kortene...

Undervisningsformer

Kursene startet ofte med noen dager med forelesninger, og deretter øvde man gjerne på status for det aktuelle faget (feks nevrostatus i nevrologi). I resten av kursperioden var man i klinikken, der man enten alene, i par, eller grupper, møtte pasienter og tok opp anamnese og status. Etterpå presenterte man dette for resten av gruppen, og veilederen. Avh av kurs og veileder ble det stilt kompletterende spørsmål, og man fikk i varierende grad delta i avslutningen av konsultasjonen. Parallelt med dette hadde man visitter, og gruppeseminarer med veileder, der man gikk igjennom pasientkasus. I noen kurs forberedte man seg til seminarene på forhånd. Noen ganger var det også videoseminar. I hvert kurs var man også med på jour (vakt). I tillegg var det mulighet for å auskultere (bli med veiledere/leger på klinikkene).
I tillegg til de spesifikke fagene har man profesjonell og vitenskapelig utvikling, som går mer på legerollen og noe forskningsrelaterte problemstillinger. Der er det ofte forelesninger og rollespill, evt oppgaver, i grupper. Man har også en hel uke i primærhelsetenesten, der man får leke doktor på et legesenter. Kvaliteten og mulighetene man får avhenger av hvor man blir plassert. På Gustavsberg Vårdcentral, som er den største i Sverige, har man en egen studentklinikk, med egne nye kontorer, egne kalendere, egne pasienter, og man får virkelig kjent på allmennpraktikerens rolle!

Vurdering av emnetilbodet

Vår termin 7 i Bergen består av Hud, ØNH, Øye, og Nevrologi. I Stockholm går med med de som er på termin 9, og har fagene Øye, ØNH, Nevrologi og Psykiatri. Man mister altså Hud, men får i stedet Psykiatri. Dette er en fordel, da man slipper psyk på termin 9 i Bergen (bortsett fra barnepsykiatriutplassering). Hud tar man igjen med neste halvkull i Bergen. Når man er tilbake må man ha en samtale i norsk rettspsykiatri.

Fagleg utbyte og språk

Språket var aldri noe stort problem. I starten bruker man litt tid på å lete opp svensk fagterminologi (eller helst plager sidemannen på forelesningene), for å henge med. Dette ordner seg raskt, og det gjelder å sette pris på de mange sære svenske ordene. Svensker er også fascinert av norsk språk, så her gjelder det å tåle litt vennlig latter, men også å ta igjen!! Det er også viktig å ikke høre på seg selv snakke, for etterhvert blir alt en suppe av norsk, svensk, engelsk, bokmål, nynorsk. Man kan vurdere å bare slå til med sin beste fake-svensk fra starten av. Med pasienter er dette ofte det letteste, men heller ikke pasientsamtaler var noe stort problem. Det at du er norsk er ofte en bra icebreaker i konsultasjonen.
Det faglige utbyttet var stort. Undervisningsformene var preget av engasjerte forelesere, veiledere som var interesserte i å ha studenter og å lære bort ting. Ofte få studenter per lege, noe som fører til tett oppfølging og gode tilbakemeldinger. Man får en del ansvar (man går jo faktisk termin 9 av 11 der), men føler seg trygg hele veien. Det er også lærerikt å gå med studenter som har kommet lenger i studiet.

Universitetsområdet og byen

Karolinska Institutet ligger litt nord for sentrum av Stockholm. Her foregår mye av undervisningen for prekliniske fag, samt for andre linjer som biomedisin. Studenter som er i Sverige på forskningsopphold har ofte sin plassering her. Vi hadde kun noen få dager med undervisning på Karolinska Institutet, blant annet var vi her den aller første dagen for velkomst og introduksjonsforelesning. Stort sett hadde vi forelesninger på det sykehuset hvor vi hadde det aktuelle faget. Som medisinstudent i Stockholm kan man ha praksis svært mange ulike steder. De to hovedsykehusene er Karolinska Sjukhuset, Solna og Karolinska Sjukhuset, Huddinge. Andre sykehus man kan være utplassert er St. Görans Sjukhus, St. Eriks Ögonsjukhus og Danderyds Sjukhus.Det kan til tider være slitsomt å skulle reise mange nye steder, men til gjengjeld blir man svært godt kjent i byen. Man må ofte beregne 45 minutters reisevei både til og fra skolen.

Stockholm er en svært hyggelig og vakker by. Det bugner av kaféer, restauranter og barer, og en kan alltid finne noe som passer ens egen gane og lommebok. Generelt sett er det litt billigere å spise ute i Sverige enn i Norge, men på finere steder er prisene ganske like som her hjemme. Stockholm er en by omgitt av vann på alle kanter, og det er veldig pent når solen skinner. Gamla Stan, Djurgården og Södermalm bør en få besøkt iløpet av oppholdet.

Bustad

Når man reiser som utvekslingsstudent til Karolinska Institutet kan man søke om studentbolig gjennom KI Housing. Dette kan man gjøre først etter man har fått bekreftelse på at man har kommet inn på KI. De har studentboliger flere ulike steder i Stockholm, og man kan i søknaden sette opp en priortert liste over hvor man helst vil bo. På KI Housing sine nettsider kan man lese om studentboligene og se noen bilder. Vi valgte å sette Jägargatan som førsteprioritet, og alle tre fikk bo der. Beliggenheten var veldig bra, med kort vei til pendeltåg og tunnelbane. Dette satte vi stor pris på, da vi hadde undervisning og praksis veldig mange forskjellige steder i løpet av semesteret. På grunn av dette er det ikke så lett å velge bosted utfra hva som er nærmest skolen.

Standarden på rommene i Jägargatan er helt grei, men ikke mer enn det. Det er seng, skrivepult, stol, hylle og klesskap på rommene. I tillegg har man en egen vask, noe som er veldig praktisk. Fellesområder med kjøkken, bad og vaskerom deles med mange andre studenter. I de ulike etasjene var det varierende hvor mange man delte med, det kunne være fra 10-20 andre. Det finnes flere dusjer og toaletter i hver etasje, så det var for eksempel aldri et problem med kø for å dusje. I tillegg finnes et par vaskemaskiner og tørketromler, og vi hadde også et eget tørkerom med klesstativer, strykejern og strykebrett.

Dersom man er flere som reiser sammen, er det mulig å sende en mail til KI Housing og spørre om man kan få bo i samme etasje. Vi gjorde det, og fikk bo i samme korridor. De fleste av de andre som bor i Jägargatan er utvekslingsstudenter, og det er et veldig internasjonalt miljø. Dette gjør at man også får frisket opp engelsken sin under oppholdet.

I studentboligene PAX og Strix har man eget bad på rommet. Leien er litt dyrere enn i Jägargatan. Ingen av studenthyblene har eget kjøkken. Vi var aldri i noen av de andre studentboligene, men vi snakket med andre som bodde der, og de fortalte at standarden var omtrent som i Jägargatan.

Sosialt miljø

Når man bor i studentbolig med 20 andre i samme korridor treffer man mange ulike folk, og blir raskt kjent med andre utvekslingsstudenter. Folk fra hele verden bor i studentboligene, så man får venner fra mange forskjellige land under oppholdet. Vi hadde ofte sosiale sammenkomster i en av etasjene, der alle i hybelhuset var invitert. Dette var veldig hyggelig! Vi dro også på museum, brunch og middager med de andre vi bodde sammen med.

På skolen ble vi svært godt mottatt av de svenske studentene. De var nysgjerrige på hvorfor vi hadde kommet til Stockholm, og interessert i hvordan ting fungerer i Norge i forhold til i Sverige. VI hadde lange dager med skole, og ble derfor etterhvert godt kjent med de svenske studentene. Det at vi ofte jobbet sammen i små grupper gjorde også at det var lett å bli kjent med hverandre. Vi tre som var i Stockholm gikk ikke i samme klasse. Dette var ikke et problem i det hele tatt, og var heller positivt i den forstand at vi ble kjent med enda flere, fremfor om vi hadde hatt hverandre å støtte oss på. Svenskene var svært hjelpsomme med å forklare oss ting hvis det var noe vi ikke forstod med én gang på grunn av språket, eller dersom det var andre ting vi lurte på angående det svenske systemet.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ikke ta med for mye ting. Det du mangler får du tak i der! Og plassen på rommet er begrenset. Sykkel kan evt medbringes da det fins fine sykkelveier og -områder (spesielt Tyresö, Adelsö, Ekerö, og også sørover.

Så snart man har kommet inn og fått bekreftelse bør man starte prosessen med å få et e-Tjänstkort som brukes til journalsystem, datamaskiner, dører osb. Dette ordner man via epostkontakter med KI, og timebookings online. Man kan si mye om e-Tjänstkort-ordningen, men knirkefritt er det definitivt ikke. Spesielt ikke for utvekslingsstudenter. Man får et gjestekort som må reaktiveres etter 3mnd. Det viktigste er uansett: Ta med pass og god tid til booket time. Dersom du får problem med kortet kan du få hjelp per tlf, men det tar gjerne tid, og man blir en kasteball mellom ulike tjenester. Anbefaler å kontakte noen med erfaring på avdelingen, evt hjelpsomme medstudenter (som det er mange av). De fleste har hatt problemer med disse kortene...

Undervisningsformer

Kursene startet ofte med noen dager med forelesninger, og deretter øvde man gjerne på status for det aktuelle faget (feks nevrostatus i nevrologi). I resten av kursperioden var man i klinikken, der man enten alene, i par, eller grupper, møtte pasienter og tok opp anamnese og status. Etterpå presenterte man dette for resten av gruppen, og veilederen. Avh av kurs og veileder ble det stilt kompletterende spørsmål, og man fikk i varierende grad delta i avslutningen av konsultasjonen. Parallelt med dette hadde man visitter, og gruppeseminarer med veileder, der man gikk igjennom pasientkasus. I noen kurs forberedte man seg til seminarene på forhånd. Noen ganger var det også videoseminar. I hvert kurs var man også med på jour (vakt). I tillegg var det mulighet for å auskultere (bli med veiledere/leger på klinikkene).

I tillegg til de spesifikke fagene har man profesjonell og vitenskapelig utvikling, som går mer på legerollen og noe forskningsrelaterte problemstillinger. Der er det ofte forelesninger og rollespill, evt oppgaver, i grupper. Man har også en hel uke i primærhelsetenesten, der man får leke doktor på et legesenter. Kvaliteten og mulighetene man får avhenger av hvor man blir plassert. På Gustavsberg Vårdcentral, som er den største i Sverige, har man en egen studentklinikk, med egne nye kontorer, egne kalendere, egne pasienter, og man får virkelig kjent på allmennpraktikerens rolle!

Vurdering av emnetilbodet

Vår termin 7 i Bergen består av Hud, ØNH, Øye, og Nevrologi. I Stockholm går med med de som er på termin 9, og har fagene Øye, ØNH, Nevrologi og Psykiatri. Man mister altså Hud, men får i stedet Psykiatri. Dette er en fordel, da man slipper psyk på termin 9 i Bergen (bortsett fra barnepsykiatriutplassering). Hud tar man igjen med neste halvkull i Bergen. Når man er tilbake må man ha en samtale i norsk rettspsykiatri, da denne ikke går ut fra den svenske grunnloven:p

Fagleg utbyte og språk

Språket var aldri noe stort problem. I starten bruker man litt tid på å lete opp svensk fagterminologi (eller helst plager sidemannen på forelesningene), for å henge med. Dette ordner seg raskt, og det gjelder å sette pris på de mange sære svenske ordene. Svensker er også fascinert av norsk språk, så her gjelder det å tåle litt vennlig latter, men også å ta igjen!! Det er også viktig å ikke høre på seg selv snakke, for etterhvert blir alt en suppe av norsk, svensk, engelsk, bokmål, nynorsk. Man kan vurdere å bare slå til med sin beste fake-svensk fra starten av. Med pasienter er dette ofte det letteste, men heller ikke pasientsamtaler var noe stort problem (kanskje med unntak av noen psykiatri-tilfeller, hehe). Det at du er norsk er ofte en bra icebreaker i konsultasjonen.

Det faglige utbyttet var stort. Undervisningsformene var preget av engasjerte forelesere, veiledere som var interesserte i å ha studenter og å lære bort ting. Ofte få studenter per lege, noe som fører til tett oppfølging og gode tilbakemeldinger. Man får en del ansvar (man går jo faktisk termin 9 av 11 der), men føler seg trygg hele veien. Det er også lærerikt å gå med studenter som har kommet lenger i studiet.

Universitetsområdet og byen

Det er flere universitetsområder. Viktigst er Campus Huddinge og Campus Solna. Man er mest på sykehusene som ligger litt utenfor campus. Det kan være litt vanskelig å finne frem på Huddinge sykehus, men man får bare beregne litt tid og spørre dersom man er usikker.

Transport
Det er et veldig godt offentlig transporttilbud i Stockholm. Vi kjøpte månedskort den første dagen vi kom dit. Dette koster omtrent 560 kroner for studenter, og kan brukes på buss, pendeltåg, tunnelbane og trikk. Kortet kalles SL-kortet og kan kjøpes i luken på Södra stasjon, Sentralstasjonen, Arlanda og andre større stasjoner. Det finnes en app som heter ”Res i STHLM” hvor det er veldig enkelt å finne beste reiserute for både pendeltåg, buss og tunnelbane.

Fra Jägargatan er det omtrent 10 minutter å gå til Södra stasjon hvor man kan ta pendeltåg mot sentrum og videre nordover mot Arlanda, eller sydover mot Huddinge. Vi brukte pendeltåget veldig mye under oppholdet. Det er veldig raskt å komme seg rundt med, og har hyppige avganger. Man kan ta pendeltåget til Arlanda. Da kjøper man en tilleggsbillett på togstasjonen som koster rundt 100 kroner. Vi syntes dette var den enkleste måten å komme seg til flyplassen på. Alternativet er å ta Arlanda Express fra Sentralstasjonen, men dette koster en god del mer. I tillegg må man da bytte tog i sentrum. Det går også flybusser, men fra Jägargatan var dette ikke dette et aktuelt alternativ.

Det er omtrent 10-15 minutter å gå fra Jägargatan til nærmeste tunnelbanestopp. Tunnelbanen går veldig ofte i strekkene gjennom sentrum. I helgene går tunnelbanen hele natten, og man kan bruke månedskortet også på disse avgangene. Det var veldig praktisk å komme seg hjem fra byen på denne måten. I ukedagene slutter tunnelbanen å gå rundt midnatt.

Det er mulig å ta buss de fleste stedene man skal. Vår erfaring var imidlertid at dette stort sett alltid tok lengre tid enn pendeltåg og tunnelbane. I rushtiden kan man ikke stole på anslått reisetid i appen eller på nettsidene til SL.

Trening
Det finnes ikke treningssentre tilsvarende SiB i Stockholm. På sykehuset i Huddinge er det imidlertid er treningsrom man kan bruke, men ikke alle har så mye praksis der. På Södersjukhuset, som er i tilknytning til Jägargatan, finnes et lite treningsrom. Dette er åpent til kl. 19 på hverdager og er stengt i helgene.

Like i nærheten av Jägargatan finnes et SATS-senter. Der kan man kjøpe 3-månederskort for litt over 2000 kroner. Hvis man ønsker å være medlem lengre, er det ett års bindingstid. Det finnes veldig mange Friskis & Svettis sentre rundt i Stockholm. Det finnes også flere Fitness 24Seven sentre. Her er månedsprisen for studenter 169 kroner, og det er ingen bindingtid. Fra Jägargatan er det omtrent 15 minutter å gå til nærmeste senter.

Det finnes gode muligheter for å trene ute i området rundt Jägargatan. Nede langs vannet er det en grusvei som er fin å jogge på. Langs grusveien, omtrent 2 kilometer unna Jägargatan (rett ved Skanstull) finnes en utegym med ulike styrkeapparater i tre. Disse fungerte veldig bra, og vi var der flere ganger i uken de første månendene i Stockholm. Utegymmen er åpen hele året, men utpå høsten ble det litt mørkt og kaldt å trene der. Om man vil kan man også løpe over broen ved Skanstull og tilbake langs vannet på den andre siden. Også der er det fin grusvei. Vi var heldige med været under oppholdet i Stockholm, og det var veldig fint å trene ute!

Byen
Restauranter/kafeér
Stockholm er en fantastisk by som er verdt å bruke tid på å bli kjent med. Å ta en fika (svensk ord for kake, kanelbulle, kaffe osv) på kafè er et must! Kladdkaka og kanelbulle er svenskenes spesialiteter og kan kjøpes omtrent hvor som helst. Det er masse ikke noe problem å finne gode kafeér, disse synes vi var spesielt gode:
- Fabrique (fantastisk stenovnsbakt brød!).
- Sturekatten (det sies at de har Stockholms beste kanelbulle).
- Vetekatten.

Restauranter er det også uendelig mange av og kan tilpasses alle smaker og lommebøker. Anbefaler å spørre noen som bor i Stockholm, vi spurte noen hipsterjenter i en dokø og fikk masse gode anbefalinger Noen av de vi kunne tenkt oss å gå tilbake til:
- Hellstrøms. Ligger rett ved Södra station, perfekt om man bor i Jägargatan! Her er det tacobuffét for 29(!) kr hver fredag og fajitasbuffét for 49 kr hver onsdag mellom kl 16 og 19. Anbefaler å komme tidlig for å få bord.
- Spisa hos Helena. Veldig koselig restaurant på Kungsholmen. Kjempegod mat og ikke så alt for dyrt heller.
- Fondueboden. Gøy konsept om man er flere!
- Gandhi. Nydelig indisk mat på Södermalm.
- Koh Phangan. Thaimat som er verdt å prøve.
- Restaurant Mvseet. Litt dyrere enn de andre, men verdt det om man har råd.

Generelt er det lurt å bestille bord noen dager på forhånd om man skal spise ute på fredag eller lørdag kveld. De mest populære restaurantene har som regel fullt eller flere timers ventetid disse dagene.

Uteliv
Utelivet i Stockholm er kjent for partysvensker som vasker champagne på Stureplan, men man finner mye annet enn det også!
- Berns. Dette er et hotell som ligger rett ved Stureplan. Megastort dansegulv og gøy dansemusikk.
- Debaser. Stort utested på Medborgarplatsen på Södermalm. Her har de konserter nesten hver helg for mellom 100 og 200 kr.
- Trädgården. Party under broen på Söder. Sørg for å gå hit før det stenger når det blir for kaldt! Helt klart en av de kuleste uteplassene vi har vært på!

Bustad

Når man reiser som utvekslingsstudent til Karolinska Institutet kan man søke om studentbolig gjennom KI Housing. Dette kan man gjøre først etter man har fått bekreftelse på at man har kommet inn på KI. De har studentboliger flere ulike steder i Stockholm, og man kan i søknaden sette opp en priortert liste over hvor man helst vil bo. På KI Housing sine nettsider kan man lese om studentboligene og se noen bilder. Vi valgte å sette Jägargatan som førsteprioritet, og alle tre fikk bo der. Beliggenheten var veldig bra, med kort vei til pendeltåg og tunnelbane. Dette satte vi stor pris på, da vi hadde undervisning og praksis veldig mange forskjellige steder i løpet av semesteret. På grunn av dette er det ikke så lett å velge bosted utfra hva som er nærmest skolen.

Standarden på rommene i Jägargatan er helt grei, men ikke mer enn det. Det er seng, skrivepult, stol, hylle og klesskap på rommene. I tillegg har man en egen vask, noe som er veldig praktisk. Fellesområder med kjøkken, bad og vaskerom deles med mange andre studenter. I de ulike etasjene var det varierende hvor mange man delte med, det kunne være fra 10-20 andre. Det finnes flere dusjer og toaletter i hver etasje, så det var for eksempel aldri et problem med kø for å dusje. I tillegg finnes et par vaskemaskiner og tørketromler, og vi hadde også et eget tørkerom med klesstativer, strykejern og strykebrett.

Dersom man er flere som reiser sammen, er det mulig å sende en mail til KI Housing og spørre om man kan få bo i samme etasje. Vi gjorde det, og fikk bo i samme korridor. De fleste av de andre som bor i Jägargatan er utvekslingsstudenter, og det er et veldig internasjonalt miljø. Dette gjør at man også får frisket opp engelsken sin under oppholdet.

I studentboligene PAX og Strix har man eget bad på rommet. Leien er litt dyrere enn i Jägargatan. Ingen av studenthyblene har eget kjøkken. Vi var aldri i noen av de andre studentboligene, men vi snakket med andre som bodde der, og de fortalte at standarden var omtrent som i Jägargatan.

Sosialt miljø

Se under "byen". Stort sett er svensker hyggelige mennesker, og svært imøtekommende. De vi gikk i klasse med var svært positive til utvekslingsstudenter, selv om de ikke hadde hatt så mange, og vi ble tatt godt imot. Vi var også på diverse sosiale ting med folk i klassen.

Høst 2014 - Medisinstudiet

Høst 2014 - Medisinstudiet

25.08.2014 - 10.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Se till att få bolig på jægargatan vid SØS, centralt i Sthlm. Næra till allt. Førhoppningsvis har de byttet ut dørrarna dær tills dere andra drar på utvæxling da det var j*?$igt lytt dær å massa 19-20åringar som sprang runt å hade barnehage på kvællarna. Det dere og kommer mærka ær att matbutikkerna i Sverige faktiskt inneholder mer æn 2 forskjellige ostar, ris på pose å en frysdisk med pizza som opptar halva butikken såsom i alla butikker i Norge. Ja, det blir vanskligt å återgå till en norsk butikk etterpå.

Undervisningsformer

Medisin i Bergen ær ju litt som Sovjets sista utpost. Det blir dærfør fantastiskt for dere å komma på utvæxling till KI dær man faktiskt lagt ner ett arbeid på å utvikkla medisinutdanningen sånn att studenterna lær sig mest mulig. Man har kortare prøver flera gånger i semestret sånn att man må læsa kontinuerligt og dærmed blir flinkare. Det ær og seminarier hver uke i mindre grupper vilket ær vældigt bra. Professorerna som undervisar er veldig intresserte i att forbedra undervisningen och spørr kontinuerligt studenterna vad som kan gøras bedre till dagen etter eller uken dærpå.

Vurdering av emnetilbodet

Bra. Mye praxis. forelæsningar kunn på fredagar.

Fagleg utbyte og språk

Svenska skjønner ni væl? ni har ju sett på emil å pippi.

Universitetsområdet og byen

byen er stockholm med sina fordelar å nackdelar. Vet ikke noe om universitetsområdet da jag aldrig var dær. Sykehusområdet dær all praxis hølls blir nog litt av en chock for dere norrmæn. Det finns ikke bara en kantina som i Bergen som serverar drittmat, utan x antal forskjellige steder man kan spisa på. JA, det finns naturligtvis og vegetariska alternativ!

Bustad

Studentkorridor. man vet vad man får.

Sosialt miljø

Alla som drar på utvæxling er veldigt angelægna om å bli kænt med nytt folk da så pass på å lær kænna noen nya mennsker.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Karolinska Institutet/Ulf Sirborn

Informasjon