Hjem
Studentsider
erasmus+

Leeds College of Art og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLeeds
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelorprogrammet i kunst og design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar er det mogleg å reise på utveksling i 3., 4. eller 5. semester. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Sjå lærestaden sine heimesider for meir informasjon.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Leeds Arts University er det einaste spesialiserte kunstuniversitetet i Nord-England. Universitetet har røter frå 1846 og har 170 års historie innan undervisning i kunst og design. Universitetet har over 50 ulike nasjonalitetar på campus, noko som gir ein fleirkulturell atmosfære. Universitetet har i underkant av 5000 studentar, noko som gjev dei ein fordel av eit lite og nært samansett miljø i ein kreativ atmosfære. Universitetet tilbyr ei rekke bachelor- og masterprorgam, og kurs i mellom anna animasjon, kreativ skriving, filmproduksjon og fachion design.

Leeds er ein by i West-Yorkshire, nord i England, med om lag 430 000 innbyggarar. Byen blei tidleg ein prominent tekstilby, og på første halvdel av 1800-talet auka innbyggartalet frå 53 000 til 172 000. I dag er Leeds ein av dei raskast veksande byene i Storbritannia, og er kjend for sine mange store varehus.

Informasjon