Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Helsinki og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandFinland
  • ByHelsingin yliopisto
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programma i samanliknande politikk har fortrinn på plassane før studentar frå administrasjon og organisasjonsvitskap og andre samfunnsvitskapelege fagområde. Dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar vil studentar som går på samanliknande politikk bli prioriterte. Du må ha tatt minst 60 studiepoeng førutreise.

Det er mogeleg å søke for eitt semester, eller for eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Det passar vanlegvis best å reise på utveksling for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå institutta sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved lærestaden er svensk, finsk og engelsk.

Det er anbefalt at studentar som skal følge undervisning på finsk eller engelsk har kunnskapar på B2-nivå, etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Lærestaden tilbyr språkkurs til utvekslingsstudentar.

Kva emne kan eg ta

Svenska social- och kommunalhögskolan er ei sjølvstendig eining knytt til Det samfunnsvitskapelege fakultetet. Her kan ein studere journalistikk, sosialt arbeid og sosialpolitikk, sosialpsykologi, sosiologi, statsvitskap og rettsvitskap. På denne nettsida finn du informasjon om emnetilbodet ved lærestaden. Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna Svenska social- och kommunalhögskolan tilbyr kan variere i omfang frå 1 til 8 ECTS.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Helsinki blei grunnlagd under stormaktstida i 1640, og er det eldste universitetet i Finland. Dei 36 000 studentane er fordelte på fire campusar, som ligg i og i utkanten av Helsinki sentrum. Universitetet er tospråkleg, med undervisning på både finsk og svensk. Dette i tillegg til det engelskspråklege emnetilbodet. Studentforeininga ved universitetet blei oppretta i 1868, og er ei av dei rikaste studentforeiningane i verda.

Helsinki, kalla Helsingfors på svensk, er hovudstaden i Finland og har rundt 600 000 innbyggarar. Byen ligg sør i landet ved Finskebukta, og har ei strandlinje på 98 kilometer. Delar av bysentrum ligg på ei halvøy. Både kostnadsnivået og levestandarden er relativt høg i Helsinki.

Bustad

Universitetet har ingen eigne bustader for internasjonale studentar og advarer om at det kan vere stor press på den private marknaden rundt semesterstart. Det er mogleg å søke om studentbustad gjennom HOAS, (Foundation for Student Housing in the Helsinki region). Både studentforeininga og universitetetet hjelper med informasjon om korleis ein går fram for å finne bustad privat.

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2019

Haust 2019

Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Passe på kurs frist tider, søke tidlig tilgang på kurs for å få plass.
Få https://www.hsl.fi/ appen til transport.
Alltid sjekk om at forelesningene går på engelsk/svensk.

Undervisningsformer

Undervisninger går i mindre grupper, det er også vanlig å bruke online oppgaver (moodle, doodle etc). Person får mange oppgaver, ofte trenger rapportering om opplevelser fra oppgaver og hva person har lært.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort utvalg av emner innen mange forskjellige fagretninger ved Universitetet i Helsinki, de fleste av fagene går på finsk, men man også finner mange på engelsk og svensk. Det er to perioder til å søke for lekser i én semester. Det fleste kursene er på 5 ECTS.

Fagleg utbyte og språk

Student får språk lekser, men det er ikke nok en semester å lære grunnleggende finsk.

Universitetsområdet og byen

Helsinki Universitet er stort, det er flere spredt "kampuser" til forskjellige fagretninger. Byen er flått og modern, veldig godt offentlig transport.

Bustad

Lett å finne plass, men er litt dyrt.
For student bolig person bør søke tidlig.

Sosialt miljø

Studenter er vennlige, men hvis person kan ikke snakke finsk likevel det føles litt isolert.

2018

Haust 2018 Bachelorgrad i miljø- og ressursfag

Haust 2018 Bachelorgrad i miljø- og ressursfag

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det viste seg raskt etter ankomst at fagene jeg hadde søkt om forhåndsgodkjenning for ikke var aktuelle. Studieretningen min tillater heldigvis en god del frie emner, så det løste seg allikevel greit. Problemet var at fag som jeg forstod at skulle gå på svensk, faktisk ble undervist i på finsk (et språk som er litt for fjernt for meg). Ettersom Finland er tospråklig var flere av fagene (i alle fall på bachelor-nivå) satt opp på både svensk og finsk, men ettersom de studenter flest er finsktalende blir de fleste fagene undervist i på finsk. Hvis du skulle ha lyst til å studere i Finland for ett semester, er det lurt å være obs på dette. Som sagt løste det seg greit, men de fleste fagene jeg tok var på master-nivå. Kursene er som regel på 5 ECTS, så dette var i grunnen ikke noe stort problem.

Undervisningsformer

Forelesninger skjer som regel i mindre grupper. I hvert fall var det slik jeg opplevde det. Det kan være annerledes på bachelor-nivå, for slik er det vel vanligvis her i Norge, og jeg regner med at det er tilsvarende i Finland. De bachelor-fagene jeg tok ble hadde forelesninger i større auditorier heller enn i klasserom.

Fagene var etter mitt inntrykk nokså overkommelige, men i enkelte kurs var det mye skriving for kun 5 ECTS. Eksamensformen er litt annerledes i Finland, og jeg hadde kun ett kurs med god, gammel "pulteksamen" (for øvrig i en forelesningssal). Ellers ble de fleste vurderingene gjort på grunnlag av semesteroppgaver, gruppearbeid (med rapport) og obligatoriske innleveringsoppgaver underveis i kurset. Det var mye obligatorisk oppmøte og fagene var sånn sett ofte tidkrevende.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et rikt utvalg av emner innen mange forskjellige fagretninger ved Universitetet i Helsinki. De fleste av fagene går på finsk og engelsk, men som nevnt tidligere, hender det også at fag blir satt opp på svensk (det er også en egen svenskspråklig del av universitetet). Fagene som går på engelsk er som regel på master-nivå.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært bra. Jeg tror jeg har lært noen nye ting som kanskje kan bli nyttige en gang i fremtiden. En vital, engasjert og kunnskapstørst student kan nok få godt utbytte av et semester på UH!

Språkmessig er Finland interessant. De fleste har lært seg svensk i løpet av grunnskolen, men de færreste har praktisert det i særlig grad etter dette. I tillegg er det i enkelte kretser motstand mot å "tala" svensk(a). På dette grunnlag er det enkleste å bare snakke engelsk. Finner flest (i alle fall i hovedstaden) er relativt habile engelsktalende. Personlig møtte jeg også noen svensker, og har lært meg litt Skavlan-norsk allikevel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske spredt. Hovedcampus er i Helsinkis bysenter, men flere av fakultetene ligger et lite stykke unna sentrum. Kollektivtilbudet er veldig bra, så dette bød ikke på store problemer. Jeg bodde et stykke utenfor byen i alle fall, og synes det var deilig å slippe bylivet hver dag.

Helsinki er en flott og spennende by. Den har en interessant bakgrunn med både svensk og russisk innflytelse, og man kan se dette, både blant folket og i arkitekturen. Jeg vil nok anbefale et utvekslingsopphold i vårsemesteret heller enn høstsemesteret (jeg endte opp med sistnevnte), ettersom jeg tror at byen vil være finere og mer livlig om våren. Klimaet er nokså likt som i Norge, og det kan jo være greit å slippe mørketid og triste høstdager på utveksling.

Bustad

Jeg tror det lønner seg å være tidlig ute med søknaden. Ettersom jeg surret litt med min søknad endte jeg opp med å måtte bo privat, men de fleste andre utvekslingsstudentene jeg møtte hadde fått bolig gjennom universitetet. Det var veldig greit å bo privat også, men boligen jeg leide lå et stykke utenfor byens sentrum. Kollektivtilbudet er svært godt, så om du skulle ende opp i samme situasjon behøver det ikke bli et stort problem. Leie og levekostnader er noe lavere enn i Norge, men det var dyrere enn jeg hadde sett for meg på forhånd. Leiligheten min leide jeg for €640/måneden + strøm og internett. Ikke så galt med tanke på plassering og størrelse. Den var litt mindre steril enn studentboligene til mine bekjente, men igjen litt dyrere og lenger unna byen. Litt ensomt ble det også da TVen gikk i stykker.

Sosialt miljø

En av fordelene med å være på utveksling er at man møter mange mennesker som er i samme sosialt desperate situasjon som deg selv. Min utvekslingsgruppe var veldig ålreit, og jeg fikk flere gode bekjente fra forskjellige deler av verden. Det er verre å komme i kontakt med finner, men vi var på sammenkomster med finner også. Hadde vært hyggelig å få en finsk venn også.

2017

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.01.2017 - 30.07.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å merke seg at registrering av fag foregår på en litt anderledes måte enn i Norge. Ofte er det begrenset med plasse per kurs, så det er litt første man til mølla. Det kan bli litt problematisk med de første kursene som starter da påmeldingen åpner før vi utvekslingsstudentene blir registrer. Derfor ville jeg sjekket fagene på forhånd og sendt mail til professorene i de aktuelle fagene og forklart situasjonen. De er ganske fleksible.
Ellers ligner Finland mye på Norge når det gjelder klima.

Undervisningsformer

Undervisningen går på engelsk. Man kan velge mellom kurs som går som vanglige forelsesninger eller så kan man velge kurs som blir kalt for skriveseminar. I disse skriveseminarene skal man skrive et essay som man levere inn på slutten av kurset.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes det var mange spennende fag å velge mellom og de kursene jeg tok hadde meget flinke professorer.

Fagleg utbyte og språk

Selv om engelsk ikke er første språket syntes jeg det ble holdt en høy standard. Både professorer og studenter var flinke til å snakke engelsk. Man fikk mye trening i å både skrive på engelsk og anvende språket muntlig ved fremføringer.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger midt i byen så det er lett å komme seg til skolen, den ligger rett ved et t-bane stopp.
Byen er veldig fin og det er lett å finne på ting å gjøre på fritiden.
I tillegg er det veldig gode tilbud med kolletivtrafikk slik at det ikke er vanskelig å reise rundt.

Bustad

Jeg søkte studentbolig og ville anbefalt alle å gjøre det da det er meget god standard.

Sosialt miljø

Jeg bodde på studentbolig med andre utvekslingsstudenter. Dette gjorde jo oppholdet meget sosialt og man trengte aldri å være alene om man ikke ønsket det.
Dersom man ønsker å bli kjent med de finske stuentene er det masse aktiviteter man kan engasjere seg i, i form av ulike undergrupper.

T-skjorte
Foto/ill.:
© University of Helsinki

Informasjon