Hjem
Studentsider
bilateral

University of Sydney og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandAustralia
  • BySydney
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 4. studieår. Merk at fjerdeårsemna må fullførast ved ordinær eksamen etter som semesterstart i Sydney er før kontinuasjonseksamen.

For å kvalifisere til opptak på LLM-programmet ved University of Sydney må ein ha eit karaktersnitt på rein C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på dette LLM-programmet.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM-grad sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve i mastergraden i rettsvitskap ved UiB.

Du kan velje mellom ein generell LLM-grad eller fleire ulike spesialiseringar. Til forskjell frå LLM-program i Storbritannia, som varer i 12 månader, går LLM-programmet ved University of Sydney kun over to semester (8 månadar). Ved University of Sydney er det mogleg å starte på LLM-programmet både i haustsemesteret (august) og i vårsemesteret (februar).

LLM-graden Master of Laws er på 48 credit points, strekk seg over to semester, og svarar til 60 studiepoeng. På nettsida om LLM-graden Master of Laws finn du fleire opplysningar om graden og om emnetilbodet. Emnet LAWS6252 Legal Reasoning and the Common Law System er obligatorisk.

Ein kan få godskriving for masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve som kan tilsvare den norske masteroppgåva både i innhald, omfang og dybde. Det er mogleg å oppnå dette gjennom å skrive ei LLM Capstone Essay som en del av eit emne. Du må velge eit emne der skal det skrivast ei oppgåve som kan ha eit omfang på ca. 12 000. I tilfelle der oppgåva i emnet er kortare enn 12 000 ord, kan ein søke om å utvide omfanget. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 24 credit points per semester. 24 credit points ved University of Sydney svarar til 30 studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

For 2022 er skulepengane på 38 000 AUD. Avtalen sikrar at UiB-studentar som reiser gjennom denne betalar same beløp som lokale ("domestic") studentar istadenfor å betale det mykje høgare beløpet som internasjonale studentar normalt betalar.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar. University of Sydney er på Lånekassens liste over lærestader som kvalifiserer for utvida stipend studieåret 2022/2023. Det betyr at om ein utvekslar til University of Queensland blir ein større del av skolepengestøtten gjeve som stipend samanlikna med det som er vanleg.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Sydney Law School - The Master of Laws (LLM)

Produsent:
Sydney Law School

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The University of Sydney (USYD) vart etablert i 1850 og er det eldste universitetet i Australia. Det er medlem i «Group of Eight» som er eit samarbeid mellom Australias mest prestisjefylte forskingsuniversitet. USYD har ni campusar spreidd rundt i Sydney-området, og i tillegg til fleire forskingsinstitutt ulike stader i Australia. Hovudcampus er Camperdown/Darlington som ligg om lag 3 kilometer frå hjartet av Sydney og er basen til fleirtalet av de ulike akademiske disiplinane. Studenttalet ved USYD er på rundt 50 000.

Sydney er hovudstaden i den australske delstaten New South Wales og har over 4 millionar innbyggjarar. Byen er den største og viktigaste i Australia når det gjeld finans, transport, handel og kultur. Sydney er ein populær global og nasjonal turistdestinasjon, og blir gjerne omtalt som ein av dei flottaste og mest livlege byane i verda. Klimatisk ligg Sydney i den tempererte sona, og nyt godt av varme somrar og milde vintrar.

Bustad

Frå vårsemesteret 2015 innfører USYD bustadsgaranti for internasjonale studentar. Les meir om kriteria for å få tildelt bustad på nettsidene til universitetet. Dei som vil skaffe seg bustad utanfor campus blir råda til å kome til Sydney minst to veker før orienteringsveka byrjer. Bustadkontoret ved USYD kan gi tips og råd i prosessen med å finne ein stad å bu.

Semesterinndeling

Juli - desember og februar - juni/juli.

Studentrapportar

2020

VÅR 2020 - profesjonsstudiet i medisin

VÅR 2020 - profesjonsstudiet i medisin

15.02.2020 - 24.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Søk gjerne visum så tidlig som mulig. Australia bruker veldig lang tid på å behandle søknaden. Det er også viktig å sjekke at passet ditt er gyldig. I søknaden om visum gjorde vi en "feil", da vi ikke hadde fått beskjed om annet - vi skrev at vi var medisinstudenter. Når man skriver dette vil det medføre at man må ta en helsesjekk som koster 3000kr. Vi endte med å ta denne da vi var usikre på om visumet ville bli godkjent til tiden dersom vi heller valgte endre på søknaden. Derfor anbefaler jeg å ikke skrive at du er medisinstudent, fordi du ikke skal være i kontakter med pasienter. I Australia velger man enkeltfag, man går ikke "medisinstudiet".

Undervisningsformer

Undervisningsformene i Australia var ganske annerledes fra Norge. I Sydney var det i de fleste fagene mulig å hente poeng underveis fra quizer, gruppearbeid og innleveringer. Alle vanlige forelesninger i Sydney blir tatt opp på video og lydopptak (ikke anatomi eller lab). Jeg syntes dette var veldig greit og valgte etterhvert å heller å se forelesningene på nett. På den måte kunne jeg se forelesningen hvor jeg ville - i parken, på stranda eller på kaffé. Forelesningene blir lagt ut på nett ca 30 min etter forelesningen er avslutter. Nå ble semesteret vårt litt annerledes pga COVID-19 og vi endte med å ta semesteret hjemme fra Norge. Før vi dro hjem rakk vi å være der i ca 5 uker. Da undervisningen ble flyttet på nett når skolen stengte, var USYD veldig flinke til å tilrettelegge. De fant fort gode alternative løsninger og alle forelesninger gikk som vanlig, bare over zoom. Disse ble også lagt ut på nett 30 min etter avsluttet undervisning, noe som gjorde det lettere for oss map tidsforskjell.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på USYD var i utgangspunktet veldig bra. Vi hadde ANAT3007, PHSI2601 og MICR2031. I tillegg hadde vi Sports and Learning in Australian Culture, men dette kunne vi droppe ut av når undervisningen flyttet på nett og vi måtte dra hjem til Norge pga COVID. Det sistnevnte faget måtte vi ha for å fylle opp antall studiepoeng som USYD krevde. De krever at vi har 24 studiepoeng for å være fulltidsstudenter. For å oppfylle kravene om å dekke pensum de går gjennom i Bergen på MED4 måtte vi ha de tre førstnevnte fagene.

Anatomi og fysiologi var veldig bra fag, også med veldig gode lærere. Det virker som om pensumet i disse fagene stemmer ganske godt overens med det som blir undervist i Bergen. Mikrobiologifaget derimot var et lite bomfag. Dette faget handlet om mikrober i naturen, for eksempel om hvordan mikrobene og plantene lever sammen og hvordan mikrober overlever i ekstreme miljøer. I dette faget var det også meningen at vi skulle ha et labprosjekt som gikk over flere uker. Dette labprosjektet gikk ut på at vi skulle mugne en frukt, for så å isolere mugget og utføre flere analyser for å finne ut hvilke mikrober som har forårsaket det. På MED4 i Bergen derimot handler mikrobiologifaget om hvordan mikrober skaper sykdom i mennesker. Jeg syns MICR2031 var ganske vanskelig fag, men dette kan også være pga min mangel på interesse. Vi prøvde å se etter alternative mikrobiologifag som ville passe bedre med pensum de hadde i Bergen, men vi fant ingen.
Før vi dro hadde vi snakket med noen fra kullet over som hadde valgt et MICR3000-fag (husker ikke den nøyaktige fagkoden). Vi ble anbefalt å ikke ta et 3000-fag da dette bygde videre på et annet mikrobiologifag og var visst veldig vanskelig.

Fagleg utbyte og språk

I starten var det litt vanskelig å vende seg til engelsken, da den akademiske engelsken var uvant. Det var flere uttrykk som var ukjente og google translate ble hyppig brukt. Innleveringer tok ekstra lang tid. Etterhvert vente jeg meg til dette og undervisningene gikk fortere å gå gjennom og ble lettere å forstå.

Universitetsområdet og byen

Vi fikk dessverre ikke opplevd campus og byen så mye som vi ønsket.
Campus var helt fantastisk. Det var kjempe stort og bestod både av gamle og nye bygg. Det var lett å gå seg vill, men heldigvis er det et kart på timeplanen som viser hvilket bygg man skal i.

Byen Sydney er helt fantastisk! Den består både av shopping-gater, mange parker og strender. Det er gode muligheter til å komme seg rundt. Jeg anbefaler å enten kjøpe busskort eller en sykkel (jeg kjøpte via en bruktnettside, ganske liknende Finn.no som heter gumtree). Busskort er derimot ganske dyrt, men skolen tilbyr noe studentavslag på bussbillett dersom man er "exchange student" og ikke "study abroad". Du er exchange student dersom du ikke betaler skolepenger. Det er ganske store avstander i Sydney og du må regne med at det tar 30-45 min å komme til stranda fra skolen.

Bustad

Vi valgte å bo i Newtown som er ca 30 min gangavstand fra skolen. Denne delen av byen sies å være veldig "hipp" med bruktbutikker og mange kafeer. Selv skulle jeg ønske jeg bodde ved stranda, da jeg uansett ikke tilbrakte så mye tid på skolen. Jeg valgte å se alle forelesningene på nett da jeg kunne pause og spole tilbake som jeg ville. Jeg syns dette var veldig kjekt for det kunne være litt vanskelig å henge med i timen i starten pga engelsken. Jeg valgte å bare dra på skolen når det var obligatoriske forelesninger/lab/disseksjon, som bare var 2-3 ganger i uka.

Det kan være ganske dyrt å bo i Sydney, og du må forvente å bo på rom med 1-3 andre dersom prisene skal være under 6500kr/mnd. Vi bodde i kollektiv med totalt 11 personer. Vi var veldig skeptiske til å bo med så mange andre, men det anbefales virkelig!! Det er vanskelig å få seg venner på universitetet, da flere ikke virket veldig interessert i å bli kjent. I tillegg er det forskjellige personer i hvert fag, det er ikke slik at du går i en klasse. Derfor var det veldig bra å bo med så mange andre, og de fleste vennene vi fikk var de vi bodde med. De var alle fra forskjellige deler av verden, ingen var fra Australia. Vi betalte ca 4200kr/mnd for rommet vårt. Vi hadde et 3-mannsrom, så det var meg, hun jeg reiste med + en ukjent. Dette gikk veldig fint. Anbefaler å kanskje bo litt billig slik at man heller kan bruke penger til annet.

Skolen i Australia startet ikke før slutten av februar, så vi valgte å backpacke litt før vi dro. På backpacking møtte jeg flere som hadde bodd i Australia og fikk høre at flere velger å bo på hostel når de er på utveksling. Dersom du ønsker å bo nærme stranda kan dette være et alternativ som kan sjekkes ut.

Sosialt miljø

Vi rakk ikke å bli med på noe særlig sosialt da vi bare rakk 5 uker i Sydney. For det meste var vi sammen med de fra kollektivet. Vi deltok på Orientation week og ble kjent med noen skandinaver her. Skolen tilbyr også diverse sosiale aktiviteter som surfing og fester/arrangementer. Her ble vi kjent med en del andre utvekslingsstudenter, så det anbefales å dra på disse utfluktene og arrangementene.

VÅR 2020 - profesjonsstudiet i medisin

VÅR 2020 - profesjonsstudiet i medisin

15.02.2020 - 24.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er alltid lurt å begynne tidlig med forberedelser og søknadsprosessen, da det er mye som skal i boks før du står klar første skoledag utenfor universitetet. Selv om det kan bli litt mye, så er det ofte verdt det når man er kommet i gang med utvekslingen. Det kan være lurt å lage et omtrentlig budsjett og en løs plan over semesteret. Tenk også gjerne over hva du vil få ut av denne perioden - er det noe spesielt du ønsker å gjøre eller utforske? Utveksling er en gylden mulighet til nettopp dette, så ikke vær redd for å gå utenfor komfortsonen. Ellers kan jeg anbefale å gjøre research på selve byen: hvordan man kommer seg rundt, hvilke byområder som finnes og hva de tilbyr, om universitetet etc. Man blir uansett kjent med byen og landet etterhvert når man bor der, men det kan være greit å vite litt om hva man går til.
OBS! Når du skal søke visum til Australia, trenger du ikke å oppgi at du er helsestudent da du ikke kommer til å ha noe praksis. Her blir du regnet som "science"-student. Jeg måtte levere en helsesjekk og dokumentere diverse negative prøver, fordi jeg krysset av som helsestudent i visumsøknaden. Da tok det betydelig lengre tid å få godkjent visum.

Undervisningsformer

Undervisningen var i utgangspunktet variert, men etter utbruddet av SARS-CoV-19 ble alt digitalisert. Jeg opplevde at universitetet gjorde en veldig god innsats med å tilpasse seg, og hold oss alltid godt informert om utviklingen av situasjonen og endringer i undervisningen. Det gjorde at undervisningen fortsatte å være variert og tilrettelagt, tross omstendighetene. Underveisprøvene i alle fagene var obligatoriske og tellende for sluttkarakter.

ANAT3007: forelesninger, wet-lab (med ferdigdissekerte preparater), underveisprøver
PHSI2609: forelesninger, 1 gruppeinnlevering, dry-lab (praktiske og teoretiske oppgaver), underveisprøver, egenvurderinger
MICR2031: forelesninger, wet-lab med gruppeprosjekt (dette ble erstattet av individuell innlevering pga. covid), underveisprøver

Vurdering av emnetilbodet

USYD tilbyr veldig mange emner, og jeg valgte ANAT3007, PHSI2609, MICR2031.

Fagleg utbyte og språk

Underviserne var generelt dyktige og engasjerte. Hos USYD ble jeg regnet som "science student", og ikke medisinstudent. Pensumet var nok derfor noe mindre detaljfokusert og medisin-rettet enn hos UiB. Jeg vil påstå at pensumet i ANAT3007 og PHSI2609 likevel var godt dekkende ovenfor MED4. MICR2031 var enda mer generelt igjen, men tilbyr i utgangspunktet en god del lab-arbeid (noe jeg ikke fikk gjort). På labben får man en grundig innføring i mikrobiologi og lab-teknikker, før man jobber sammen i grupper på et langvarig prosjekt om å gro og identifisere mikrober. Det virket veldig lærerikt - man får verdifull lab-erfaring ved å gjøre mye av arbeidet selv, i tillegg til en grundig kompetanse i faget. Man kan nok vurdere å ta MICR3011 istedenfor, da det muligens er mer faglig relevant. Det krever dog forkunnskaper innen mikrobiologi og lab-teknikker som man erverver i MICR2031. Jeg opplever uansett å sitte igjen med et godt kunnskapsgrunnlag for MED5 og studiet videre.

All undervisning foregikk på engelsk. Noen ganger var språket en utfordring, men det løser man med et kjapt google-søk. Medisinske begrep på engelsk har tross alt en viss likhet med latinske begrep, og så er det jo fordelaktig å kunne beherske fagstoffet på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Sydney er svært og har mye å tilby. Det samme kan sies om USYD. Jeg brukte ofte Google Maps for å finne fram på campus.

Bustad

Jeg bodde først på et hostell nærme universitetet, frem til jeg fant et passende kollektiv i et ønsket område. Etter noen dager flyttet jeg inn i et 11-manns kollektiv like utenfor New Town (30 min å gå til USYD). Der betalte jeg en fast pris hver andre uke, inkludert strøm og internett (totalt 4700 kr/mnd). Jeg likte området veldig godt, og det kan sammenlignes med Camden Town i London - livlig og spennende.

Jeg anbefaler å bli medlem i facebookgrupper hvor det publiseres ledige senger/soverom i ulike boliger rundt om i byen. Det finnes veldig mange slike grupper, og spør gjerne rundt etter tips fra de du møter på hostell (dersom du bor på et). Leieprisene er som regel høye, og man får det man betaler for. Det finnes flere eksempler på kollektiv hvor man bor fire stykker på ett soverom hvor standarden er så som så. På den andre siden finnes det finere leiligheter med private rom, men til en god del høyere pris. Jeg opplevde at det var mye som lå ute, og at det ikke var noen spesiell mangel på bomuligheter.

Sosialt miljø

USYD har utallige studentgrupper man kan melde seg inn i; alt fra fotball, surfing, dansing, sjakk, rumpeldunk, etc. Her har du mulighet til å prøve ut noe nytt og komme i kontakt med andre studenter. Det går også an å engasjere seg i ANSA, samt facebook- eller whatsapp-grupper med andre utvekslingsstudenter, nordmenn eller skandinavere (den svenske facebook-gruppen for folk i Sydney har som regel mer aktivitet enn den norske). Selv var jeg mye med de andre i kollektivet, og rakk så vidt å bli kjent med noen andre utvekslingsstudenter som jeg møtte i orienteringsuken, i undervisning og i en dansegruppe.

Vår 2020 - BA i sosiologi

Vår 2020 - BA i sosiologi

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Vil tipse om å begynne prosessen tidlig, selv begynte jeg rundt starten av semesteret før jeg skulle ut. Spesielt visum var noe som tok endel tid, og informasjon så dette er noe jeg ville vært tidlig ute med å undersøke.

Undervisningsformer

Når det kommer til undervisningsformer vil jeg si det minnet noe mer om hva jeg er vandt til fra videregående, med mer vekt på muntlig aktivitet og flere vurderinger i løpet av semesteret istedenfor en lang eksamensperiode som jeg er vandt til fra universitetet i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var svært mange interessante emner en kunne velge mellom. Jeg prøvde å velge emner selv uten å forhøre meg med studieveileder, her ble noen av de jeg valgte avslått og jeg fikk foreslått andre fag som var veldig vanlige utvekslingsstudentfag.

Fagleg utbyte og språk

Når det gjelder engelsken merket jeg fort at den ble forbedret i og med at jeg i hovedsak var i kontakt med engelsktalende. Den akademiske engelsken var noe utfordrende i starten, men også den kom fort på plass. Det faglige utbytte fra universitetet har jeg opplevd som stort, og fagene har lagt vekt på emner jeg vanligvis ikke ville lært om hos mitt hjemuniversitet.

Universitetsområdet og byen

Når det kommer til universitetsområdet var dette utrolig stort, og tok rundt 20 minutter og krysse. I og med at jeg kun var på campus i rundt 4-5 uker, tok det en god stund før jeg følte at jeg kunne navigere meg rundt uten kart. Heldigvis har universitetet en egen app hvor man kan finne frem på campusområdet. Ellers var universitetsområdet veldig nytt med mange bra steder og både sitte og å spise. Byen var veldig stor, og kollektivtransporten var i starten veldig forvirrende. Jeg fikk hjelp av fastboende til å orientere meg, og etterhvert fikk jeg oversikt over kollektivtransporten. Sydney er i utgangspunktet en relativ dyr by, med relativt like priser som Norge.

Bustad

Jeg skaffet meg bolig gjennom familie jeg tilfeldigvis hadde i Sydney, og bodde i Northbridge som var rundt 40 min med kollektivtransport utenfor sentrum. Her fikk en bolig til mye billigere penge, sammenlignet med i sentrum, hvor boligprisene var veldig høye. I Northbridge betalte jeg rundt 6000 norske kroner med internett og strøm, for et veldig stort rom i et eget hus jeg delte med fire jenter.

Sosialt miljø

Jeg var heldig og hadde en kontakt gjennom familiemedlem som hjalp meg å finne bolig i Sydney. Ellers møtte jeg mange skandinavere første dagen som jeg fort fikk kontakt med, og holdt kontakten gjennom hele oppholdet. På selve studiet møtte jeg ikke så mange norske før etter en god stund, da det var aller flest amerikanere generelt i de fagene jeg tok.

2019

HAUST 2019 - BA i samfunnsøkonomi

HAUST 2019 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Isteden for å bo på såkalte share housing får du mye mer kontakt med australierne og andre som går på universitet ved å bo på en college housing, der er det masse sosialt som skjer og i tillegg slipper du å finne et bosted når du ankommer hit.
Sim kort er veldig enkelt å få i alle butikkene. K-Mart er bra for å kjøpe ulike hushold produkter som man skulle trenge for billig pengene.
De fleste får venner på pre-semester trips. Sterkt anbefalt!

Planlegge mid-semester trips i god tid!

Undervisningsformer

Foreleserne er veldig flinke og gjerne svarer på spørsmål. Man har både forelesninger og labs. Kommer an på hva man studerer men innleveringer utgjør 20 - 80 prosent av karakteret. Om man mister forelesning kan man se de fleste forelesninger online.

Vurdering av emnetilbodet

Svær emnetilbud, man får ta alle fag om man har pre requisites. Man kan også sette opp din egen timeplan, de tilbyr de fleste forelesninger og labs på ulike dager og tidspunkt. Jeg kunne sette opp timeplanen slik at etter 6 uker måtte jeg på skolen kun to dager om uken.

Fagleg utbyte og språk

Informasjon er alltid støttet med masse kilder og begrunnet veldig godt, man får en reading list som man bør lese til hver forelesning som vanligvis har flere synspunkter fra ulike kilder. Foreleserne snakker perfekt engelsk, noen ganger bruker de slangord men er fort å forklare hva det betyr.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en svær by med alt fra fjell og strand til kunst og ulike kulturer. Universitetsområdet er en av de vakreste i verden med gamle og nye bygninger, kafeer, treningssenter og CBD 10 min unna.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv som de kaller for share house, det er et billigere alternativ men det kommer an på hvilke bydel en bor. Jeg bodde i Haymarket som er veldig sentralt og ganske kort avstand fra universitet. Jeg ville helst anbefalt at folk bor på en college som ligger nært universitetsområdet.

Sosialt miljø

Kan være litt vanskelig å møte australierne da de fleste har venner fra før men om man går på ulike arrangementer får man nok mange venner. USU har rundt 60 interessegrupper som man kan være med på og møte ny folk.

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips før et semester i Sydney er - SPAR NOK PENGER! Egentlig er prisene noe lavere enn i Norge (når 1 AUD = 6,2 NOK), men man bruker mye penger som utvekslingsstudent. Det er alltid noe som skjer; en felles middag, ut for drinker, en fest, en utflukt, en reise osv. Hvor mye som trengs vil selvfølgelig avhenge av hvor mye man tenker å være sosial. Men av personlig erfaring er det veldig enkelt å tenke at ''jeg skal være økonomisk'', men så når planer blir lagt har man vanskelig for å si nei fordi ''jeg er her bare dette semesteret''. Spar heller litt ekstra, det gjør livet litt lettere.

Søk visum tidlig. Det tar lang tid å fylle ut skjemaene og med meg tok det 3 uker før jeg fikk det godkjent. Visum er også ganske dyrt, og om jeg husker riktig betalte jeg rundt 4000 kroner for studentvisum.

Ved forhåndsgodkjenning av fag er det lurt å søke så mange fag UiB gir deg lov til (for oss var det 10). Ha mulighetene åpne slik at ting ikke skjærer seg første ukene på USYD. Den første skoleuken kan man prøve ut de fagene man ønsker før man låser valgene sine, og det er ikke garantert at man rekker å søke ny forhåndsgodkjenning før denne fristen. Denne uken var veldig nyttig med tanke på om timeplanen går rundt og om man liker fagene og foreleser. Selv endte jeg opp med å endre to av fagene mine denne første uken fordi timeplanen ble for hektisk og ikke alle fagene falt like godt i smak som beskrivelsene på nettet gjorde uttrykk for.

Om man har gratisplass kan man søke om Concession Card før avreise slik at det er klart ved ankomst. Dette gir 50% på all kollektivtrafikk :)

Sydney er relativt kaldt fra juli når man kommer ned og egentlig vekslende helt frem til månedsskiftet oktober/november. Det var deilig med et par tykke jakker og gensere og et skjerf for de kaldeste dagene, men ellers holdt det med normale høstklær. Det kan også være lurt med et par ullsokker, for det ble kaldt inne da husene ikke er like godt isolert som i Norge.

Undervisningsformer

Under mitt semester ved USYD måtte jeg ta 4 fag som hver tilsvarer 6ECTS eller det vi kjenner som 7,5 studiepoeng. De fleste fagene besto av en to-timers forelesning (lecture) og et to-timers seminar (tutorial) i uken. Disse var ofte obligatoriske og om du ikke møtte opp i timene ble du strøket i faget. Dette er viktig å merke seg, da flere av mine venninner endte opp med å stryke i fag fordi de var feilinformerte om hvor mye oppmøte som krevdes. Slik informasjon finner man i studiebeskrivelser som man får ved starten av semesteret (Unit of Study Outline).

Ellers fungerer karaktersystemet veldig annerledes enn ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Sydney legger mer vekt på jevnlige ''assignments'' som teller en viss prosent opp mot din endelige karakter, og har ikke bare en avsluttende eksamen. Dette betydde en mye større arbeidsmengde på det jevne enn det jeg var vandt med fra UiB. Det var gjerne et par innleveringen i uken som skulle skrives, og i perioder var dette ganske stressende kombinert med alt det sosiale som skjedde. De har også to eksamensperioder; en midt i semesteret og en etter semesteret. Det kan derfor være lurt å undersøke de enkelte fagene man tenker å ta og sette seg inn i hvor mange assignments og eksamener som følger med faget. Dette kan man finne på universitetet sine nettsider. Selv valgte jeg to enkle fag og to litt vanskeligere for å jevne ut arbeidsmengden. Dette fungerte godt for meg og jeg hadde som regel god tid til sosiale aktiviteter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved USYD er virkelig bra. Jeg fikk tilgang til en liste på nærmere 2000 fag fra ulike fakulteter og retninger som jeg kunne velge mellom. Jeg endte opp med; Learning in Outdoor Education, Sports and Learning in Australian Culture, Entrepreneurship and Innovation og Cross-Cultural Management. Jeg anbefaler ikke å ta mange fag som starter på 2000 eller 3000 da disse krever mange forkunnskaper og krever ganske mange timer arbeid noe som vil gå ut over andre opplevelser du gjerne vil ha på utveksling. Om det er noen fag som virker veldig interessante ville jeg holdt meg til 1 eller 2 av disse.

Learning in Outdoor Education kan virkelig anbefales. Dette faget omhandlet ''experiential learning'', altså å lære ved erfaring om seg selv, andre og omgivelsene. Veldig mange utvekslingsstudenter hadde dette faget og jeg møtte noen av mine beste venner fra utvekslingen her. I løpet av semesteret dro vi på ulike utflukter i grupper og vi fikk se og lære mye om Australsk natur. Dette er et relativt enkelt fag dersom man bare ønsker å bli kjent med andre studenter og samtidig liker å være ute i naturen/gå tur.

Sports and Learning in Australian Culture er også et fag som mange utvekslingsstudenter valgte. Dette er mer for de sportsinteresserte og innebære 6 obligatoriske (men valgfrie) utflukter. Selv valgte jeg å dra på AFL, Rugby Union, Horceracing, Cricket, Netball og Surfing. Gjennom dette faget møtte jeg også mange venner og fikk opplevelser som man ikke helt tenker på å gjøre på egen fritid. Det kostet 100 dollar å ta dette faget, men man kunne delta på så mange sportseventer som man ønsket gjennom året.

Entrepreneurship and Innovation var et litt tyngre fag med mye gruppearbeid og innleveringer. Jeg opplevde faget som veldig interessant, men det var utfordrende å jobbe sammen med en gruppe utvekslingsstudenter som hadde ulike utgangspunkt. De fleste (inkludert oss fra UiB) fikk bestått/ikke bestått på fagene i Sydney, mens noen var avhengige av å få gode karakterer. Dette medførte at enkelte aldri møtte opp og det ble mye arbeid på resten av gruppen. Så med mindre man er veldig engasjert i entreprenørskap ville jeg kanskje spart dette faget til senere.

Cross-Cultural Management var mitt eneste fag med avsluttende eksamen, noe som betydde at det ikke var så mye innleveringer jevnt gjennom semesteret. Dette er et veldig bra fag å ta på utveksling, nettop på grunn av at du er i et annet land. Det var en del internasjonale studenter som tok dette faget, og det ble derfor mange interessante diskusjoner under seminarene. Alle hadde ulike opplevelser og det ble mange autentiske historier som ble fortalt og diskutert. Jeg lærte mye om kulturforskjeller og hvordan disse kan håndteres i organisatoriske situasjoner, spesielt interessant fag for de som studerer arbeids- og organisasjonspsykologi.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning og vurderinger foregår på engelsk. I starten var det litt vanskelig å henge med i forelesninger og innleveringene tok ekstra lang tid på grunn av vanskelig akademisk engelsk og nye essay-former. Dette gikk seg heldigvis til relativt raskt.

Universitetsområdet og byen

Både campus og byen er helt fantastisk.

Campus ved Camperdown/Darlington der jeg gikk ligger ca 45 minutter gange fra byen (eller 15 minutter med tog/buss). Campus er fullt av studentboliger, kafeer, restauranter, barer, plener, studiesteder, legesenter, treningssenter, forelesningssaler og alt du skulle trenge. Det ligger også rett ved et det store kjøpesenteret ''Broadway'' og den populære ''Spice Alley'' med mye god asiatisk mat. Campus er ganske stort og det kunne fort ta 15-20 minutter å gå fra et sted til et annet. Dette er som regel ikke noe problem, bortsett fra når du har to forelesninger etter hverandre på hver sin side av campus. Forelesere er imidlertid klar over dette problemet, så forelesninger starter gjerne ti minutter for seint og slutter ti minutter for tidlig. Om de imidlertid starter på tiden, er det fortsatt lov å komme opp til ti minutter for sent uten å få fravær.

I byens mange suburbs kan du finne hva enn du måtte ønske. I CBD (sentrum) finner man operahuset og Harbour bridge sammen med handlegater, skyskrapere og litt finere restauranter og barer. Drar du litt utenfor sentrum finner du mer koselige steder med små kafeer, parker, strender, utsiktspunkt og coastal walks. Det eneste jeg kan komme på som har vært utfordrende, er de store avstandene kombinert med dårligere og dyrere kollektivtransport enn vanlig (for et Adult Opal Kort kunne det koste opp til 1200kr i mnd, mens for de som kvalifiseres til Consession Opal Kort kostet det opp til 600kr i måneden). Det tok som regel en halvtime++ å komme seg noe sted, og ofte tok det like lang tid å gå som å ta offentlig transport. Dette resultere i storforbruk av Uber som ble dyrt i lengden.

Mine favorittsteder i byen var Darling Harbour, Manly, den botaniske hagen ved operahuset og Spice Alley.

Bustad

I Sydney er leieprisene mye høyere enn i Norge og det er helt normalt å dele soverom.

Jeg flyttet opprinnelig inn i en AirBnb og delte soverom med en annen norsk jente i Zetland. Vi betalte rundt 5500kr hver i måneden (220AUD i uken) for dette, noe som var mindre enn de fleste andre vi ble kjent med. De fleste jeg kjente betalte rundt 6500-7000 i måneden (270-300AUD i uken). Jeg merket imidlertid raskt at det var vanskelig å komme inn i det internasjonale miljøet når man ikke bodde på campus eller i sentrale strøk, og tok kontakt med universitetet for å komme meg inn i en studentbolig. Dette var noe vanskelig da alt var fullt, men etter et heldig sammentreff fikk jeg plass i Urbanest Sydney Central i Ultimo. Dette var en helt annen opplevelse, og jeg vil veldig anbefale å bo der. Det kostet ca 8500kr i måneden (345 AUD i uken), men for min del var det virkelig verdt det. Jeg bodde da i leilighet med 7 andre (8 totalt) der alle delte kjøkken, jeg delte soverom med en annen og vi hadde eget bad på soverommet. Dette var også mye mer sentralt, og jeg kunne gå til både sentrum og skolen.

Studentbolig er nok det dyreste alternativet, så om dette ikke er aktuelt er det mange skandinaviske som velger å bosette seg i kollektiv på Coogee- eller Bondi Beach. Det som er viktig å huske på om man vil bosette seg ved stranden, er at det kan ta over en time å komme seg til skolen med offentlig transport. Men motsatt kunne det ta over en time for meg å komme meg til stranden når det var fint vær. Og jeg vet at de som bodde der trivdes veldig, så det kommer mest an på om man vil bo i by eller ved strand og hvor mye penger man er villig til å bruke.

Om man ønsker å leie privat kan man bruke sider som AirBnb, lokale facebook-grupper og gumtree. Det kan være lurt å reise ned noen uker før skolestart for å dra på visninger, ikke skriv under på noe som ikke er sett i virkeligheten. Om man ønsker å bo i studentbolig må man fylle ut et skjema ved opptak. Ikke vent slik jeg gjorde, jeg var utrolig heldig som fikk plass etter skolestart.

Sosialt miljø

Vi var en liten norsk gjeng som tok fly ned sammen et par uker før skolen startet for å delta på en såkalt ''orientation week'', men dette var egentlig ikke nødvendig. Den var veldig oppskrytt og det var en times opplegg den ene dagen. Så man må ikke forvente seg noe fadderuke, ansvaret er i stor grad lagt på deg selv for å bli kjent med andre. Vi brukte isteden ukene til å bli kjent med byen og utforske vårt nye hjem, så det kan likevel anbefales å reise tidlig.

USYD hadde imidlertid mange sosiale klubber og happenings, så det var ikke vanskelig å finne noe å gjøre eller noen å bli kjent med. Det jeg tok mest i bruk var facebook grupper for internasjonale studenter slik som ''Exchange & International Students of Sydney''. De hoster velkomst-fester og temafester gjennom året. Ellers meldte jeg meg også inn i ''Food and Wine Society'' - det anbefales på det sterkeste om du er glad i vin. De arrangerte vinsmakinger med ulike tema, og det var en god mulighet til å møte andre internasjonale studenter.HAUST 2019: Profesjonsstudiet i psykologi

HAUST 2019: Profesjonsstudiet i psykologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var i Sydney, Australia og tok utveksling på syvende semester profesjon psykologi ved UiB på USYD, The University of Sydney.

Faglig sett vil jeg anbefale enhver å sette seg inn i fagene en skulle ha tatt i Bergen og som man skal erstatte i Sydney. Skolesemesteret startet for meg 5.august, og jeg kunne kun skifte fag frem til 9.august. Det er ikke mulig å få kontakt med internasjonal koordinator ved UiB ettersom det er sommerferie i Norge på denne tiden, slik at det beste tipset jeg foreslår er å ha så mange fag som mulig forhåndsgodkjent på UiB før sommerferien, slik at du er fleksibel når du skal velge fag i Sydney. I Brisbane starter skoleåret tidligere, omtrent to uker tidligere. Noen ganger kan fagene du valgte foregå på samme tid slik at du må skifte ut fag, og da er det en fordel å ha forhåndsgodkjent flere fag slik at du får en overenskommelig timeplan.

Ta med varme klær! Brukte arcteryxx jakke store deler av oppholdet men skulle gjerne ha tatt med et skjerf eller en annen tykk boblejakke. Ta med også flere bukser. Varmen kommer nok ikke før i november med unntak av noen plutselige varme dager. Det blåser også mye. Mange tenker også å ta turen til New Zealand når de først er i Australia og da kan superundertøy komme godt med.

OPAL- kort benyttes for kollektivtransport i Sydney. Dersom du har fått friplass, altså du slipper å betale skolepenger, kan du betale halv pris for all kollektivtransport. Da må en søke om concession card på OPAL sine nettsider. Dette er et grått kort i motsetning til det vanlige, sorte adultkortet. Mye å spare, ettersom de ikke har månedskort på kollektivtransporten, men man må berøre kortet på en maskin slik at den piper når man kommer på bussen/tog/båt og går av. Alle går på bussen foran og hilser på bussjåføren (viktig), og alle sier thank you når de går av selv om bussjåføren ikke hører etter.

Undervisningsformer

For å erstatte 30 studiepoeng i Norge må man ha 4 "units" som hver består av 6ECTS, til sammen 24ECTS for å være fulltidsstudent ved USYD.

På USYD var det vurderinger underveis. Dette kan være multiple choice quiz, essays, rapporter, skriftlige innleveringer. Forelesninger er ikke obligatoriske, med mindre det er fag som varer i seks uker. De fleste andre fag varer i 13 intensive uker med en ukes ferie mellom uke 8 og 9 omtrent (slutten av sep til start oktober). Tutorials er type seminarer som ofte forekommer en gang i uken, og her er ofte alle obligatoriske utenom 2 ganger. Her tar de opprop.

Noe veldig positivt ved USYD hvilket jeg hadde hatt læringsutbytte av ved UiB er opptak av forelesningene. Slik fikk en oppklart misforståelser en fikk da en var i forelesning eller mer grundige notater en ikke rakk, i tillegg til at det er fint å repetere ved å lytte på samme stoffet.

Vurdering av emnetilbodet

Mye gode emnetilbud. Dersom en er der for å oppleve Australia vil jeg anbefale bla. Learning in Outdoor education og Sports and Learning (EDUH4058). Her betaler man ca 600 og får dermed mulighet til å melde seg på en rekke field trips, hvor seks av disse er obligatoriske, men valgfrie blant flere. Dette kan være rugbykamper, surfekonkurranser, cricketkamp, afl-kamp etc., for EDUH4058, hvilket er utrolig sosialt og en møter flere likesinnede (som ikke nødvendigvis er interessert i sport). I outdoor education får du bli med på hyttetur i blue mountains, et fantastisk fjellområde med fantastisk utsikt, som er utsatt for skogbranner i skrivende øyeblikk. Diet and nutrition er også et fag jeg kan anbefale, men jeg har hørt dette er noe mer faglig tungt og stiller høyere krav til oppmøte på alle forelesningene. For alle de tre nevnte fagene slutter undervisningen etter seks uker, og har ikke tutorials eller eksamen. En får dermed ferie tidlig november i stedet for 1.desember, da alle eksamener holdes i andre halvdel av november.

Når det gjelder undervisningen ble jeg spesielt imponert over forelesningene i psykologi. De var engasjerte, holdt på md forskningsprosjekter på siden som gjaldt temaet de foreleste i, og klarte å formidle stoffet på en enkel måte. For eksempel brukte de ofte teoretikeres liv for å trekke paralleller til deres ideer og teorier, i tillegg til at selv metodeundervisning ble underholdende med smålige digresjoner i historier som virkelig setter seg i minnet.

Utover det er det mulig å søke om internships og mulighet for å delta i forskningsprosjekter. Internships kan inngå som et fag, men har en heftig arbeidsmengde slik jeg har forstått det, men kan være et utrolig godt tilskudd på CVen dersom en vil skille seg ut og få unik kunnskap. USYD er spesielt gode innenfor diversitet av forskningsprosjekter, slik at dette ville jeg lest meg opp på. The SUPIR Lab har en facebookside driftet en av mine dyktige forelesere som jeg var så heldig å få undervisning av. Hun undersøker fordommer og rasisme. Hadde jeg lest meg opp bedre hadde jeg søkt om å få være forskningsassistent hos henne.

Fagleg utbyte og språk

For å erstatte PROPSY309 Sosialpsykologi fikk jeg forhåndsgodkjent PSYC2017 Personality and Social Psychology og HSBH1005 Human development. Førstnevnte fag hadde jeg quiz, totimers skriftlig eksamen og en forskningsrapport hvor jeg skulle skrive abstract, innledning og diskusjonsdel. Rapporten var virkelig utfordrende da det virker som de har andre forventninger til APA-stil og innhold enn hva vi er vant med av emneoppgaver i Norge. En kunne melde seg på kurs for å skrive rapporter men disse ble ofte fulle, men et lite tips er bare å møte opp fordi det ofte hender at noen ikke møter opp. Fem prosent av karakteren ble også avgjort av oppmøte på forskningsstudier, som ble gjort gjennom SOMA, hvor en logger inn med brukernavn og passord på USYD for å være deltaker i eksprimenter. I HSBH1005 fikk vi klare retningslinjer for hva som var forventet i essayet slik at det ble lettere å vite hva de var ute etter der. Essayet ble vurdert i tillegg til en timeseksamen og multiple choice quiz.

For å erstatte PROPSY310 Kultur, utvikling og helse fikk jeg forhåndsgodkjent EDUH4058 (Sports and Learning) og LNGS1002 (Language and social context). EDUH4058 varte i 6 uker med tre timers forelesning 17-20 på mandager. Han tok ikke opprop. Dette kom i tillegg til 6 obligatoriske field trips. I LNGS1002 hadde vi ukentlige innleveringer på 250 ord som typisk var relevante for forelesningen. Disse inngikk i vurderingen av faget i tillegg til mid term exam og avsluttende eksamen, begge hjemmeeksamenersom varte i et døgn.

For å stå i et fag må en ha over 50% i skåre på alle vurderingene sammenlagt. Ulike vurderinger er ulikt vektet. Selv om oppnår mindre enn 50% på en vurdering trenger en ikke å stryke, men en bør gjøre det bedre enn 50% på de resterende vurderingene for å sikre seg ståkarakter.

Universitetsområdet og byen

USYD inneholder the quadrangle som er blitt en fasilitet for turister og instagrammere. Dermed litt trangt å komme seg til forelesning når man må gå mellom byggene, men ikke helt feil å se bryllupspar ta bilder foran skolen i ny og ne. Ellers er det lange avstander mellom campus og bygg der forelesninger og tutorials holdes, slik at det er viktig å være tidlig ute. Det gis ofte ikke mer enn fem minutter mellom hver forelesning for å komme seg fra den ene til den neste, ofte mindre. Last ned appen "Lost on campus" for å finne ut hvor forelesningene er. Denne appen brukte jeg aktivt gjennom hele semesteret.

Besøk zoo ved å ta båt fra circular quay, kjøp uggs i george street (ekte ugg butikk, mange falske butikker), heng på Bondi Beach, prøv reformer pilates på Vive active i Double Bay, spis is på Rivareno ved Darling Harbour eller Kings Cross, vær øverst i westfield og nyt utsikten over byen. Det er en ferie midt i semesteret hvor en ofte leier bil og kjører langs golden coast, finn en gjeng og bestill bil tidlig! Ellersvil jeg anbefale å reise til Bali på veien hjem til Norge etter semesteret er over 1.desember.

Bustad

Når det gjelder bosituasjon i Australia er dette veldig annerledes sammenlignet med Norge. En kan bo på ens åkalt accomodation, som driftes av skolen. Dette er for eksempel Queen mary building som er svært nært skolen. Her har de vel kjøkken på str med en gymsal i nederste etasje med ulike stasjoner av komfyrer, ovner og kjøkkenutstyr. Accomodation er svært sosialt og man kommer i en slags boble med internasjonale studenter der en bor. Det er kvelder som Trivia night og barbeque night med ulike temaer som gjør det mulig for en å bli kjent med andre. Det er få skandinavere og australere i accomodation. Australere bor ofte hjemme hos foreldrene sine når de studerer. Ulempen med accomodation er prisen. De kan gjerne ta 10 000NOK for et rom hvor en er alene og deler dusj og bad med flere i samme etasje som en. Til den prisen kan en også få et soverom man deler med to andre, og dele kjøkken og bad med ti andre, det kommer nok ann på hvor tidlig ute en er med å søke accomodation.

Jeg har ikke bodd i accmodation men utfra inntrykket mitt vil jeg definitivt anbefale å leie privat og bo ved stranden, enten Bondi Beach eller Coogee Beach. Her bodde mange av skandinaverne og australere. Dette er billigere og stranden gir flere muligheter, og det skjer rett og slett mer ved stranden. Å bo på accomodation er en strandet på skolen og bruker en time på å svette i en varm buss for å komme seg til coogee. Avstandene er nemlig store, så byliv og strandeliv er to helt forskjellige livsstiler en kan ha i samme by. På stranden kan en gå coastal walk mellom bondi beach og coogee, på ca to timer, en nydelig tur å starte morgenen med. Ellers kan en også surfe og dra ut på de mange barene og spisestedene langs stranden. Jeg vil anbefale Bondi beach i størst grad ettersom det er mer som skjer der, men det er nok litt dyrere enn Coogee.

Hvis en vil bo privat og nærme skolen bodde mange i Glebe, typ Grunerløkka i Oslo vibber. Mange dansker bodde i dette området.

Et godt tips hvis en vil leie privat er å finne facebookgrupper relevante for området en ønsker. Dette er for eksempel Bondi Beach local loop, coogee local loop etc, hvilket en må bare søke seg opp på. Her legges ut leiligheter daglig til leie. Ellers kan en sjekke ut nettsidene flatmates eller gumtree. Det som er vanlig er å gå på visning og at en gjerne ser på rommet og leier samme dag evt noen dager senere. Dette gjør det veldig fleksibelt, det er foreksempel vanlig å fremleie dersom en skal på ferie i to uker feks. Det er viktig å dra på visning ettersom bildene ikkke nødvendigvis stemmer med det faktiske rommet, i tillegg til å møte landlorden og romkameratene sine. Derfor vil jeg anbefale å lei airbnb eller hotellrom kanskje i en uke hvor en har planlagt flere visninger en skal gå på. Det er heller ikke helt vanlig med kontrakt, slik at det er viktig å møte landlord og forsikre seg om bla hvor mange som bor i den enkelte leiligheten, for skrekkhistorier har blitt spredt om at det plutselig er leid ut til folk som skal sove på sofaen.

Det er vanlig å betale ukentlig, i tillegg til bond eller depositum som ofte er to ukers leie. Ved Bondi beach kunne en få et ok alenerom for 300AUD i uken, og jeg betalte 225 AUD i uken hvilket er vanlig hvis en deler rom eller seng. Dette var inkludert strøm, og kostet i overkant av 5000 kroner i måneden. Det er veldig vanlig å dele rom med andre når en leier.

Sosialt miljø

Lite sosialt miljø på skolen, ingen form for fadderuke slik som i Norge, men det skal sies jeg gikk semester to og ikke en, som begynner i januar. Men det er mulighet til å bli kjent med andre i tutorials og sosiale grupper. En dag i starten av året er det ulike boder langs hele Camperdown, hvor flere enn 200 sosiale grupper får stå og reklamere for sin gruppe på stand. Noen grupper jeg kan anbefale er Food and Wine Society, Psychsoc society, Surf society, USYD runclub og SUBC. De to sistnevnte er sportslige klubber. Runclub er en løpegruppe med lav terskel for medlemsskap, sistnevnte er sydney university boat club, hvilket er svært profesjonelt og konkurrerer overseas gjerne i USA og Asia i regattaer. Det finnes også tennisklubber, volleyball og basketballag, og andre sporter en kan delta i. Dersom en vil ta del i en sport vil jeg anbefale å søke seg opp for å finne frem til mailen deres, og ta kontakt.

Ellers er det svært sosialt dersom en bor på campus.


Anbefaler også å melde seg inn i ANSA og delta på deres arrangementer. Deres mest populære er kanskje julebord og 17.mai. På julebordet ble vi hentet i katamaran (en båt) og tok bilder foran harbour bridge og spiste middag foran operaen i båten. Utrolig bra! Kun norske kan delta i ANSA.

Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

05.08.2019 - 30.11.2019

Undervisningsformer

På USYD er det 70-80% obligatorisk oppmøte i alle fag og de fleste fag har 2 timer x 2 seminar hver uke. Seminarene er annerledes enn hva vi er vant med på UIB ettersom din muntlige deltakelse tilsvarer 5-10% i faget og at det er lagt opp til at man skal delta aktivt i stedet for å være en passiv lytter. Hvor stor deltakelse som krevdes i de enkelte fag varierte derimot mye. I noen fag var det lagt opp til mye deltakelse fra studentene mens i andre fag var seminarene mer som en forelesning. Ettersom vi hadde totalt 16 timer med seminar ila uken brukte vi mye tid i klasserommene og det ble lite tid til å forberede seg i alle fagene og fått skrevet ferdig de obligatoriske innleveringene. Hver professor i de ulike fagene krevde nesten 100 sider forberedelse til hver time, noe som var helt umulig å henge med på. Utbytte av seminarene varierte ettersom undervisningsopplegget var ulikt alt etter hvilken foreleser man hadde. Noen var veldig engasjerte og hadde ppt og en klar rød tråd i opplegget sitt mens andre bare leste opp og snakket ut i fra hva de selv syntes var spennende. Da var det særlig vanskelig for oss utvekslingsstudenter å få noe ut av timene.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet var emnetilbudet ganske bra. I og med at jeg skrev "masteroppgaven" min her nede måtte jeg velge fag som hadde innlevering som vurderingsform og da ble utvalget mer begrenset. De fleste jusstudenter som studerer på USYD foretrekker uansett å velge innleveringsfag ettersom skoleeksamen på 2 timer er svært vanskelige. Jeg og to andre jusstudenter fra UIB opplevde store problemer med å få valgt de fagene vi ønsket. Vi hadde samme veileder som skulle ordne at fagene vi ønsket ble levert inn og godkjent av USYD. Bare noen dager før semesteret startet fikk vi en vikarierende veileder som ba oss sende inn alle fagene våre på nytt. Like etter semesteret startet fikk vi beskjed om at vår opprinnelige veileder hadde sluttet og vi ble videreført til enda en ny veileder. Det er fortsatt litt usikkert om det var dette som var grunnen til at så og si ingen av fagene vi ønsket var tilgjengelige lenger eller om vi bare var uheldige. Vi opplevde uansett å få svært lite hjelp fra vår nye veileder og nesten alle fagene (særlig fag med innlevering som vurderingsform var fullt opp og dermed utilgjengelige). Det ble mye stress for å finne fag som hadde innlevering som vurderingsform og som det var mulig å skrive innleveringer som var koblet sammen og utgjorde et hele. Til slutt endte jeg opp med 3 innleveringsfag (som skulle utgjøre masteroppgaven) og 1 skoleeksamen:

Philosophy of International Law - Dette faget var jeg nesten tvunget til å ta pga det nesten ikke var andre fag med innlevering. Jeg synes faget var utrolig tørt og kjedelig og professoren stod bare å snakket rett ut i luften uten å være noe særlig forberedt. Jeg fikk lite ut av seminarene og det gjorde det også litt vanskelig når jeg skulle skrive de to innleveringene i faget. Nå liker jeg ikke så godt filosofi i utgangspunktet, men dette er ikke et fag jeg vil anbefale å ta. Det eneste positive var at det var to innleveringer, en på 15000 ord og en endelig innlevering på 4000 ord, hvor du sto fritt til å velge eget tema. Alt i alt ikke et fag jeg vil anbefale.

Introduction to Islamic Law - Dette var et fag jeg hadde fått anbefalt fra tidligere studenter og siden faget hadde innlevering på 3000-4000 ord som endelig innlevering, valgte jeg dette. Det var også blogspørsmål på til sammen 2000 ord og en framføring om emnet man skulle skrive essay om. Jeg ble egentlig ganske skuffet og syns faget var kjedelig og fremsto mer som en teoritime i Islam enn noe jussrelatert. Selv om noen ting var litt spennende å lære om, feks hvordan flere ting i Islam kan misforstås pga det er så mange ulike tolkninger innenfor denne religionen, synes jeg det ble litt for alternativt og for lite jussrelatert for min del. Jeg ønsket i utgangspunktet å bytte bort faget etter første time, men på grunn av at det ikke var andre "innleveringsfag" å bytte til, ble jeg stuck med dette faget.

International Commercial Arbitration - Dette var også et innleveringsfag. Vi hadde en case-oppgave midtveis i semesteret på 3000 ord og en endelig innlevering på 5000 ord. Dette var et fag jeg i utgangspunktet likte veldig godt og fant veldig spennende! Faget handlet om internasjonal voldgift og fokuserte på ulike internasjonale konvensjoner med fokus på voldgift i Asia og Australia. Dette var et område jeg kunne lite om på forhånd så det var veldig spennende å lære mer om dette fagområdet Det eneste minuset med faget var at professoren var en eldre mann som mumlet på australsk og var utrolig vanskelig å forstå. Det hjalp heller ikke at alle power pointene hans besto av egne forkortelser. Fikk vite i ettertid at det egentlig er en annen professor som underviser i faget som skal være utrolig dyktig, så vi hadde nok litt uflax der. Et fag som anbefales, men som også krever at man jobber litt. Det er svært mye å sette seg inn i!

Anti-Discrimination Law - Dette var det eneste faget med skoleeksamen. Det var ikke planlagt at jeg skulle velge andre fag enn fag med endelig innlevering, men på grunn av at nesten alle fagene var fullt opp endte jeg opp med dette faget. Det viste seg å være det faget jeg likte aller best! Det tar for seg diskrimineringslovene i Australia og vi fokuserte mest på diskriminering basert på kjønn og funksjonshemming. Selv om det var australsk rett var det et fag som det er relativt lett å relatere seg til. Professoren var også svært dyktig og hadde kjekke undervisninger! Skoleeksamenen på 2 timer (og 30 min lesetid) var derimot helt utrolig vanskelig. Professoren sa på forhånd at denne eksamenen kom til å bli mye vanskeligere enn året før og at vi fikk dårlig tid. Det stemte på en prikk. Vil likevel anbefale dette faget da det var svært interessant og lærerikt fag! Forhåpentligvis var vår skoleeksamen et unntak. Helt generelt ville jeg nok anbefalt å velge fag som hadde innlevering som vurderingsform. Selv om det ble veldig hektisk i slutten med alle innleveringene som skulle leveres oppfattet jeg at dette kanskje var lettere for oss utvekslingsstudenter enn å ha skoleeksamen på engelsk med såpass kort tid.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes at det faglige utbytte rent skriftlig på engelsk har vært stort. Til sammen har jeg vel skrevet rundt 20 000 ord på engelsk, noe som var krevende, men som kom seg etter hvert. Det er greit å være obs på at på USYD så er jusstudiet kåret til et av de beste i verden og kravene er satt dertil. I de fleste fagene er det mye som skal gjøres og som tar tid. I tillegg har man fire fag som skal balanseres hvor alle innleveringer skal gjøres på relativt kort tid, spesielt siste halvdel av semesteret. International Commercial Arbitration og Anti-Discrimination Law var vel de fagene jeg følte ga meg faglig utbytte og som var jussrelatert. De to andre fagene var mer teoretiske og litt utenfor mine interesseområder og hva jeg komme til å jobbe med senere.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en helt fantastisk by på alle måter!! Det er en by som har alt; storby, strand, parker, nattliv, kultur. Byen er stor og alle bydelene har noe eget å by på. Derfor var det alltid noe å gjøre og nye steder å utforske og sjekke ut i Sydney! I tillegg er det ikke langt til Blue Mountains, Palm Beach eller Royal National Park - som alle er kjente turistmål. Campus på USYD er helt fantastisk fint!! Alt er veldig samlet og jussbyggene ligger midt i kjernen av "hovedgaten" på campus. I "Eastern Avenue" (hovedgaten) er det alltid noe som skjer og alltid masse folk. I tillegg kryr det av turister som ønsker å ta bilde av alle de fine bygningene.

Bustad

Jeg valgte å bo på Regiment (studentbolig på Campus). Det var 5 minutt å gå til biblioteket og jussbyggene og hadde busstopp rett utenfor. Helt utrolig sentralt og bare 10-15 min med buss/tog inn til CBD. På Regiment får alle et eget (lite) rom med stor seng, klesskap, pult og oppbevaringshyller. Ellers deler man bad og kjøkken med andre. Regiment var helt nytt i februar 2019 så det hadde kun bodd folk der ett semester før oss. Alt var derfor flunkende nytt og i god stand. Grunnen til jeg ønsket å bo der var fordi det er sinnsykt sosialt og en gratisbillett til å bli kjent med mange internasjonale studenter og til å få snakket mye engelsk. Det var virkelig en opplevelse og utrolig lett å bli kjent med nye folk. På grunn av at alle deler kjøkken skjer mye av det sosiale her nede. Det var også alltid noe som skjedde nede i fellesrommet på kveldene, så man hadde alltid mulighet til å ta seg en fest. Regiment arrangerte også mange sosiale event gjennom hele semesteret som også la til rette for at man skulle bli kjent med folk. Ulempene med å bo her var at det selvfølgelig var mer skittent enn hva vi nordmenn er vant med, ettersom man deler kjøkken og bad med mange andre folk fra forskjellige kulturer. I tillegg var det veldig dyrt! Jeg betalte vel rundt 9000 kr i mnd for å bo der. Man må også kjøpe inn alt utstyr til rommet og kjøkkenet selv + betale for å vaske klær (!!!). Utrolig irriterende at vi måtte betale ca 25 kr per vask. Det er heller ikke kleshengere, tallerkener, gryter osv fra før. Heldigvis er kjøpesenteret Broadway ikke langt fra og der har de blant annet K-mart som er Australias IKEA jr (bare enda billigere?) Her kunne du fått kjøpt alt du trengte for en billig penge. Anbefaler ikke å kjøpe de pakkene som Regiment selger selv.

De fleste andre norske studentene jeg kjente delte rom med andre. Leien i Sydney er veldig dyr og det er vanlig å dele rom med en annen person. Dersom man deler rom kan man få tilsvarende priser som i Norge. Dersom du ønsker å finne leilighet anbefaler jeg å bo nært campus eller ved strendene (Bondi eller Coogee). Newtown og Glebe er fine områder som ligger tett opp tll campus. Ulempen med å bo ved stranden er at det tar opp mot 60 min å komme seg inn til campus. Offentlig transport er ikke særlig bra i Sydney, spesielt ikke buss.

Sosialt miljø

Siden jeg bodde på Regiment opplevde jeg det sosiale miljøet som ekstremt bra. Her var alle inkluderende og ute etter å bli kjent med nye folk. Det var alltid noe som skjedde og det var derfor lett å være sosial (dersom man ønsket det). På universitetet var det derimot litt vanskeligere å få seg venner. Dersom man var i klasse med australske studenter holdt de seg mest for seg selv, og i og med at man har mange forskjellige fag med ulike studenter blir det ikke et klassemiljø. På grunn av det sosiale på regiment var det ikke noe problem for meg, men jeg vet at norske som kun bodde sammen med andre norske kunne finne det litt vanskeligere å bli kjent med nye internasjonale studenter på campus. Det er derimot et veldig stort norsk/skandinavisk miljø så dersom man ønsker å omgås norske er det lett å komme i kontakt med andre. ANSA arrangerer også mange kjekke arrangement som legger til rette for at man kan bli kjent med andre norske studenter i Sydney.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

05.08.2019 - 30.11.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forhold til forberedelser til skolen så må man sende inn en del dokumenter; vitnemål, passkopi og engelskbevis, men dette får man hjelp til fra veilederne på fakultetet. Man må også fylle ut søknadsskjema til universitet på nettet, men det er ikke særlig vanskelig. Videre må man søke om visum, dette gikk fort å få godkjent. Det kan være lurt å ta påfyll av noen vaksiner før man reiser fra Norge, spesielt hvis man har lyst til å reise en tur til Asia i løpet av oppholdet.

Hvis man reiser ned på høstsemesteret er et tips å ha med litt varme klær, siden det da er vinter i Sydney når man ankommer. Det var mye kaldere enn jeg var forberedt på, og det er kjipt å måtte bruke penger på ullgensere.

Undervisningsformer

Likte vurderingsformene her veldig godt. I alle fag består den endelige vurderingen av flere karakterer som man får underveis; aktiv deltakelse i timen, midtveis-prøve og en endelig eksamen eller innlevering. Dette blir lagt sammen til en sluttkarakter, og hvis man har gjort det greit underveis trenger man ikke stresse så mye med den siste eksamenen for da mangler man ikke så mange "credits" til å stå i faget (hvis det er målet).

Vurdering av emnetilbodet

Det var opprinnelig mange fag å velge i for "post-graduate students", men fagene ble fylt opp veldig fort. Vi var litt uheldig med vår veileder fra USYD, som sluttet underveis og derfor fikk ikke vi prioritet til å delta i alle fagene vi ville. Vi fikk kun ett av våre ønsker og måtte ellers velge mellom fag som ikke var fylt opp. Flere av fagene hadde egentlig to klasser, men USYD kuttet mange av de ekstra klassene som opprinnelig var satt opp på andre dager, så da ble fagene veldig fort fulle. Jeg endte opp med International Commercial Arbitration, Media Law, Philosophy of International Law og Anti-discrimination Law. I alle fagene bortsett fra Anti-discrimination Law, var den endelige eksamenen kun en innlevering. Det var kun Anti-dis Law som hadde skoleeksamen, og der var det lov til å ha med alle bøker og notater. Eksamenen varte kun i 2,5 timer og inneholdt to praktikumsspørsmål. Eksamen var grei med tanke på at man kunne benytte seg av alle notater fra tidligere timer og selve læreboka. De tre innleveringene var også helt greie, men de var på ganske mange ord; 5000, 4000 og 30 sider. Men synes absolutt det var verdt å slite litt med å skrive en lang innlevering enn å ha fire skoleeksamener, tror det hadde vært veldig stress å skulle øve til alle de samtidig siden vi ikke er vant med å ha det sånn på UiB. Synes alle fagene jeg hadde var helt greie, Media Law var kanskje det kjedeligste. Selve temaet var egentlig ganske interessant, som omhandlet hva pressen har lov til å publisere og oppgavene passerte seg på om de hadde begått lovbrudd ovenfor retten eller enkeltindivider som var tiltalt, siktet eller dømt. International Commercial Arbitration var kanskje det som minnet mest om kontraktsrett, da det handlet om løsning av tvister innenfor voldgift. Philosophy of Law handlet om rettsfilosofi og var kanskje litt svevende, men ikke så veldig vanskelig da det minnet mer om samfunnsfag. Anti-discrimination Law var veldig gøy, da vi hadde en veldig engasjert professor. Som tittelen på faget, handlet faget om diskriminering, vi brukte ulike konvensjoner for å løse casene. Temaet var veldig dagsaktuelt og lett å relatere seg til. Så dette faget anbefales absolutt.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til det faglige utbyttet, ble ikke det helt som jeg tenkte siden jeg ikke fikk alle fagene jeg ønsket - og dermed ble innsatsen litt deretter også. Har selvfølgelig lært mye nytt, men føler generelt det faglige utbyttet ved UiB er mye større. Vanskelighetsgraden i fagene er ikke så høy til at det er post-graduate, og i flere av fagene savnet jeg mer av "jussen". Skulle ønske vi brukte flere regelverk og konvensjoner, og generelt hadde mer case-oppgaver enn lange essayer som heller ble mer en lang artikkel om kun et tema. Det var ikke tid til å gå i dybden i alle temaene fra seminarene og dermed ble det stort fokus på det ene temaet man valgte seg for å skrive det endelige essayet om.

Imidlertid synes jeg man forbedret engelsken mye da alle fagene hadde to seminarer hver uke man måtte delta på. Jeg hadde derfor skole mandag, tirsdag, onsdag og torsdag med to timer hver dag i to av fagene, og to timer i de to resterende fagene dagen etter. Så annenhver dag i hvert fag. I seminarene forventet de at vi hadde lest litt og prøvd å forberede oss, men de var ikke særlig strenge. Man fikk grei karakter av å rekke opp hånda en gang i blant. I seminarene var vi alt fra 20-60 studenter. Alle var aldri til stede så flere av professorene lærte seg navnene våre, slik at man følte seg inkludert og motivert til å delta i diskusjoner. Vi ble ofte oppdelt i grupper for å diskutere med medstudenter, som også var på utveksling eller lokale som tok hele graden sin i Australia.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort. Det er mange cafeer og restauranter inne på universitetsområdet, samt flere bibliotek og ulike fakulteter. Alt er samlet på et stort sted, fakultetene ligger ikke rundt omkring i hele byen som i Bergen. Vi hadde for det meste seminarer på Law School, men også to av seminarene i andre bygninger slik at vi måtte gå litt rundt. Det er mye som skjer i hovedgaten på universitetsområdet, ofte stands, forskjellige boder, matstands, konkurranser, show osv. Veldig gøy at det alltid er noe som skjer og at det er masse gratis stash.

Byen er utrolig fin! Det tar litt tid å komme seg rundt, da det er ganske store avstander over alt, men man blir fort vant til det. Det er alltid noe som skjer, så man har alltid noe å gjøre og finne på. Masse gratis arrangementer i parker, mange fine strender å velge mellom, forskjellige steder i byen å se osv. Det er veldig mange fine restauranter å velge mellom. Vi spiste veldig mye ute, da det er typ en tredel av prisen i Norge. Ellers er det mange gøye utsteder og kule barer.

Bustad

Jeg hadde funnet bolig før jeg reiste ned. Jeg og en annen jente fra UiB tok over en leilighet som noen andre norske jenter hadde bodd i. Imidlertid endte vi opp med å flytte da det ikke ble helt som vi tenkte med området osv. i den leiligheten. Jeg anbefaler heller å bo på hotell eller hostell i noen netter når man kommer ned, da det ikke er noe stress med å finne bolig. Folk flytter inn og ut på dagen her og man har ofte 2 uker oppsigelsestid, så det er veldig annerledes enn hvordan vi har det i Norge. Jeg endte opp med å flytte til Bondi Beach, vi bodde først i et område som heter Zetland som var litt nærmere skolen - men veldig kjedelig og usentralt i forhold til å finne på ting på fritiden. Anbefaler absolutt Bondi. Selv om det er et stykke unna skolen, går det fort å komme seg dit da det går tog som tar 16 minutter. Det er lurt å melde seg inn i grupper på Facebook for å finne boplass. Man går på visninger og får oftest flytte inn samme uken. Vi betalte 225 dollar hver i uken. Her betaler man oftest leie hver uke, og depositum er på to ukesleier.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra! Jeg endte opp med å være mest med norske da det generelt er veldig mange norske her nede. Vi holdt mange norske fra USYD sammen på fritiden og fant på masse gøy sammen. ANSA er også veldig flink til å hoste arrangementer, så man kom også i kontakt med flere norske der. Ellers er det mange skandinaviske som går på skolen og som bor på Bondi, så fikk også en del svenske og danske venner. I forhold til internasjonale venner, fikk jeg noen i klassen. Men det ble liksom ikke så man holdt så mye med de på fritiden. Det er også veldig mange asiatere på skolen og de er veldig lite imøtekommende og inkluderende. Anbefaler å være med i noen av klubbene på skolen, da det er veldig mange å velge i, og det er mange morsomme arrangementer med de ulike gruppene. Jeg var med i løpeklubben og da løp vi forskjellige ruter i Sydney hver onsdag kl.17. Jeg var også med i wine society og da hadde vi vinsmaking og middag en gang i måneden.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED4)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED4)

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å ha alle papirer og søknader klare under søknadsprosessen og ved avreise. Jeg anbefaler å få alle dokumenter skrevet ut og ha dem lett tilgjengelig. Det er også lurt å undersøke på forhånd om fagene du har blitt satt opp til stemmer over ens med det du skal ha hjemme slik at læringsutbyttet blir så likt som mulig.

Undervisningsformer

Du må forberede deg på mye arbeid på lab, obligatorisk oppmøte og innleveringer/quizzer underveis i semesteret. Dette synes jeg egentlig bare har vært greit da det er lettere å få en pekepinn på hvordan du ligger an og for å slippe skikkelige skippertak før avsluttende eksamener. De fleste fag tas opp på video, og det er veldig nyttig å kunne se forelesninger på nettet. Vi har hatt lang reisevei til skolen, og har sett en del forelesninger på nett de dagene vi bare har et par timer skole.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent tar du enkelte fag istedenfor å gå en de av en grad. Slik kan du selv skreddersy oppholdet slik at du får de fagene du trenger. På University of Sydney hvor jeg har gått her de en av de ledende anatomi og fysiologiavdedlingene i verden, og forelesere og veiledere er dedikerte og flinke i jobben sin. Teknologi og ressurser er på topp, og jeg kan garantere for at du finner læringsmetoder som passer deg og dine preferanser.

Fagleg utbyte og språk

Fagene vi har tatt har vert tilsvarende de i Norge, men det er selvfølgelig noen forskjeller. Mikrobiologi var langt over vårt nivå av forkunnskaper, så det har blitt mye lesing på grunnkunnskaper i tillegg til pensum i det faget. Anatomi har vert et bredt og stort emne med mange undervisningstimer, og språk har ikke vert noe problem i noen av fagene. Er det noe vi har lurt på har foreleserne vert mer enn glade for å svare på spørsmål og forklare.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempestort, og kan ta litt tid å venne seg til. Heldigvis går tilvenningen fort, og det blir lettere og lettere å finne ut av hvor man skal være. Universitetet har også en egent app hvor du kan søke opp forelesingssaler og få veibeskrivelse til hvor du skal være.
Sydney er en helt fantastisk by, og har virkelig noe for alle! Byen er spredt utover et stort område, og de ulike suburbene er nesten som små byer i seg selv.

Bustad

Jeg anbefaler å leie airbnb eller bo på hostell i en kort periode før man finner sg et sted å bo. Som jeg har sagt så er Sydney en stor by, og det kan ta litt tid å finne et område man vil bo i og et bosted som har ok standard. Boligprisene er veldig høye i forhold til i Norge sammenlignet med hva man får for pengene. Mange av husene her er veldig slitte, og det er en fordel å møte utleier før man bosetter seg et sted. Selv valgte vi å bo i Bondi ikke så langt ifra havet da vi syntes stemningen der var mer avslappet og behagelig enn inne i byen. Det tar litt tid å dra til skolen derifra, men det synes vi er verdt det.

Sosialt miljø

Miljøet på skolen er veldig bra, og det finnes studentforeninger for alt! Selvfølgelig er det litt vanskelig å få veldig gode australske venner, ihvertfall siden man går med så mange andre studenter i hvert eneste emne man tar. Det er derimot et veldig godt miljø blant nordmenn er i Sydney da det er veldig mange fra Norge som er her på utveksling eller tar hele graden sin her. Sydney går aldri tom for arrangementer eller eventer, så det er alltid noe nytt å gjøre, se eller spise!

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED4)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED4)

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lite å gjøre i forhold til forberedelser før man har fått endelig godkjenning av UiB og fått tildelt kontaktperson på USYD. Men når dette er i orden, er det bare å sette i gang med planlegging!

Jeg søkte om visum ganske raskt, og fikk svar samme dag. Gjennom denne utvekslingen blir vi ikke regnet som medisinstudenter på USYD, og skal ikke ha noe praksis. Dersom du ikke har tenkt deg en jobb på helseinstitusjon i Sydney, er det ikke nødvendig å krysse av for det på visumsøknaden. Da slipper du å ta en tuberkuloseundersøkelse.

Da man på USYD må velge 4 fag for å få nok studiepoeng, kunne jeg ha 1 fag som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til medisinstudiet. Elektive fag som "Sport and Culture in Australia" eller "Outdoor Education" er veldig populære blant utvekslingsstudenter og har ingen final exam. Man må derimot betale en avgift på 100$ for utfluktene (som er obligatoriske - men veldige spennende og sosiale). Du søker etter fagutvalget på USYD sine hjemmesider.

Undervisningsformer

Jeg hadde fagene MICR3011, PHSI2007 og ANAT2011 som ble godkjent for å tilnærmet tilsvare MED4.

MICR3011: To forelesninger og tre timer lab per uke. Et gruppearbeid med en case-study på lab over flere uker som telte 15% på totalkarakteren. Ellers en practical quiz på Canvas tellende 10%, samt en "Theory of practical exam" med 50 multiple choice spørsmål som også telte 15%. Denne komponenten måtte bestås for å bestå hele faget. Til slutt en "Theory exam" med omkring 40 multiple choice og 6 skriveoppgaver, som også måtte bestås (50%) for å bestå faget.

PHSI2007: Tre forelesninger per uke (tas opptak) og tre timer dry-lab per uke. Utføres et forsøk til hver modul man går gjennom teoretisk, for eksempel lunge-prac når respirasjonssystemet gjennomgås. 2 quizzer totalt til labarbeidet, som teller 15% totalt. En stor og utfyllende lab rapport til en av prac'ene må også levers, og denne teller 25% på totalkarakteren. Final exam var 60 multiple choice spørsmål.

ANAT2011: To forelesninger per uke og tre timer wet-lab per uke (her trengs labfrakk!). Ukentlige quizzer på Canvas som gjøres hjemme med alle hjelpemidler, totalt teller disse 25%. En practical exam på lab med identifisering av histologibilder og gjennkjenning av anatomiske preparat, teller 35%. En final exam med multiple choice og kortsvar som teller 40%.

Vurdering av emnetilbodet

University of Sydney hadde en rekke ulike fag, med ulike krav til forkunnskaper. Da jeg gikk semester 1 (vårsemesteret), kunne jeg kun ta fag for dette semester, altså ikke fag merket med semester 2. Internasjonal studiekoordinator fra USYD hjelper til med dette, og med søknadsprossessen.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregikk på engelsk. Følte jeg fikk et godt utbytte og en del repetisjon, som jeg tror kommer godt med videre på studiet. Mine tekniske ferdigheter ble forbedret, da vi ble introdusert for flere nye dataprogrammer og mye forskningsbasert arbeid.
Vil nok anbefale MICR2031 istedenfor MICR3011 dersom det blir godkjent av fakultetet. I følge foreleserne våre tok dette faget for seg flere grunnprinsipp, også om sykdommer og infeksjoner av vanlige mikroorganismer. MICR3011 var et fag jeg tok med studenter som tok sitt tredje år på en bachelor i mikrobiologi. Forhåndskunnskapene mine var ikke gode nok med kun immunologi fra MED3, og de forventet at vi skulle kunne fremstille mikrobiologiske preparat og en rekke tester som vi ikke hadde lært.

Universitetsområdet og byen

Campus i Sydney er svært! Består av flere områder, men alle mine fag hadde forelesninger i Camperdown, som er hovedcampus. Her var det rikelig med cafeer, restauranter og butikker der man fikk kjøpt Uni-merch. Likte veldig godt at det var mye grøntareal, som ble flittig brukt mellom forelesninger når sola strålte. Det er også et treningssenter tilgjengelig 2 steder på campus som vi meldte oss inn i. Skjønte derimot kort tid etter at vi kunne få det billigere på andre sentere nærmere Bondi, der vi bodde.

Da Sydney er en stor by, var det nødvendig å bruke kollektivtransport. "Opal" var Sydneys svar på "Skyss", og man fikk gratis kort på 7-eleven eller små Ezy-butikker rundt omkring i byen. Kortet fyller man på via app eller automater på togstasjonen. Vi tok mest tog til Redfern, 10-15 min gange til nærmeste hovedbygning på campus. Bussene var ofte lite pålitelige på grunn av by kø inne i byen.

Bustad

Vi valgte å leie en AirBnB i Sydney før vi kom ned, med en plan om å være boende der hele semesteret. Ikke så veldig mye dyrere enn leien i Norge, men ofte lite for pengene. Vil anbefale å leie en AirBnB/ bo på hostell den første uka, for å deretter lete på leiemarkedet. Nettsiden flatmates.com er veldig bra, men vi fant oss et hyggelig kollektiv på Bondi ved å lete på Facebook sider som "Rooms for rent in Sydney" etc. Det er veldig vanlig for studenter å dele rom, og vi syntes det funket veldig bra. Betalte litt over 200$ per person i uka.

Dersom du tenker på å reise alene og ønsker å bo med andre nordmenn, er det flere som skriver innlegg i "Nordmenn i Sydney" - der leiligheter også blir videreformidlet blant studenter. Vil som sagt heller anbefale å finne bosted privat enn på campus, da dette er veldig (!) dyrt.

Sosialt miljø

Fikk inntrykk av at man måtte være "på" og by på seg selv for å finne seg et sosialt miljø på universitetet. De fleste australierne jeg ble kjent med bodde hjemme, og ofte et stykke fra campus - slik at de ikke dro inn for forelesningene. Ofte var vi bare 20 stykk i forelesningene i fag med 2-300 elever. Men opplevde alle som veldig hyggelige og imøtekommende når man tok initativ til samtaler.
Laboratorie-arbeid var også en fin måte å bli kjent med nye folk på, da vi ofte arbeidet i par.

Ellers arrangerer ANSA Sydney flere sosiale arrangement, der man treffer på andre nordmenn som er i samme situasjon som en selv. Anbefaler å være med fra starten av!

2019 VÅR MAHF-LÆFR

2019 VÅR MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Å planlegge utveksling kan være svært frustrerende, spesielt hvis du ikke vet hvor du vil. Det er vanskelig å hvilke universitet som har de fagene du trenger, og om de faktisk dekker det norske pensum (ja, det kan være svært ulikt). Men hvis du begynner på ditt fag to det semesteret du tar utveksling er sjansen stor for at det skal la seg ordne - sålenge du er innstilt på å gjøre alt selv. Du kan ikke forvente at ting blir ordnet for deg, og du må følge opp samtaler og avtaler fra både utvekslingsuniversitet og hjemmeuniversitet.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Sydney skiller seg ut ifra den norske ved at det er obligatorisk oppmøte på de fleste forelesninger og seminarer, og i tillegg er det mange obligatoriske oppgaver, gruppearbeid, innleveringer og prøver underveis i semesteret. Alle disse (inludert oppmøte) er med på å kalkulere din prosentvise score.
Hvis du begynner på ditt fag 2 på utveksling er det likevel en stor fordel fordi mye av undervisningen er på introduksjonsnivå (fag på 1000-nivå), både når det kommer til teori, men også rent praktisk 'hvordan skrive en god akademisk tekst'. Med gode vaner du (forhåpentligvis) har etablert deg etter 3 semester på Universitetet i Bergen, vil mye være plankekjøring.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Sydney har mange spennende fag, men kravet om å dekke pensum hjemme i Bergen vil nok minske valgmulighetene dine litt. Jeg endte opp med å måtte bytte mange av mine forhåndsgodkjente fag da jeg kom til Sydney. Dette kan være problematisk hvis de nye fagene ikke blir godkjent av UiB, men som oftest finnes det en mellomvei hvor du f.eks. må skrive en oppgave når du kommer hjem, for å få dekket det pensumet som ikke ble dekket under utvekslingen. Det er viktig å ha løpenede kommunikasjon med UiB til alle fagene er i boks og du har fått gått på de første forelesningene.

Fagleg utbyte og språk

Mitt beste tips er å gå inn for å bli kjent med internasjonale studenter (og ikke andre nordmenn) for å utnytte semesteret til å snakke så mye engelsk som mulig!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Sydney er svært, som en egen by inni byen. Arkitekturen består av en miks mellom gamle bygninger i Hogwarts-stil og moderne bygninger som ser helt nye ut.
Sydney er en fantastisk by. Bruk tiden på å utforske gode restauranter og kaféer (de har meget god kaffe!), og lei deg et surfebrett på en av strendene i byens utkant. Det er også flotte nasjonalparker en liten togtur unna sentrum som absolutt er verdt å få med seg. Google-maps er alt du trenger!

Bustad

Universitetet tilbyr studentbolig, men du betaler veldig mye for en trang, liten hybel. Bruk heller Facebook-grupper for utleie, Flatmates.com ol. og du kan finne nydelige leiligheter til halve prisen. Er du villig til å dele rom får du også en veldig gunstig pris. Bo heller på hostell de første nettene og dra rundt på visning til du finner en plass (og folk) du liker. Da får du også en større forståelse for avstander mellom ting i byen, og hvilke områder du helst vil bo i.

Sosialt miljø

Første uken er svært sosial, og det arrangeres fullt av turer, fester ol. for at folk kan bli kjent - få med deg så mye som mulig; vennskapene dannes gjerne i begynnelsen, når alle er i samme båt med å ikke kjenne noen.
Det er ofte de du setter deg med de første ukene som ender opp med å bli vennene dine gjennom resten av semesteret.
Ta med deg vennene du får deg, og reis rundt for å oppleve mer av alt det Australia har å by på. Et godt tips er å avvente med flybilletten hjem, og så stoppe innom noen plasser/land du har lyst til å oppleve, på veien tilbake til Norge.

Vår 2019 - BA human ernæring

Vår 2019 - BA human ernæring

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig dyrt å studere i Sydney, spesielt med tanke på bolig. Anbefaler derfor å spare opp en del penger på forhånd. Vil også anbefale å ordne bolig før man kommer til Australia. Jeg tenkte at studentboligene var for dyre og utsatte derfor å finne bolig til jeg kom til Sydney slik at jeg kunne leie privat og kanskje finne en billigere bolig, men endte opp med å betale like mye for bolig like vel. Det er derfor like greit å ordne studentbolig på forhånd slik at alt er klart når man kommer til Sydney.

Undervisningsformer

Semesteret er svært intensivt da all undervisning foregår over kun 13 uker. Undervisningen er i form av forelesninger, lab og tutorials. Tutorials og lab er obligatorisk, det er ikke forelesningene. Forelesningene tas opp på video slik at det er mulig å se dem i ettertid, noe som er veldig nyttig. I fagene jeg hadde (NUTM3001 og FOOD3001) var det til sammen 7 timer lab i uken, fordelt over en tre-timers lab og en fire-timers lab. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med undervisningen og undervisningsformene; alle foreleserne var veldig flinke og jeg lærte veldig mye. Mange av fasilitetene på USYD er også veldig nye og fine.
Underveis i semesteret er det mange ulike quizer, lab-rapporter og innleveringer. Det er mye å følge med på, og det er derfor viktig å passe ekstra godt på når de ulike quizene er da foreleserne ikke alltid sier fra.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok fagene NUTM3001, PSYC1001 og FOOD3001 som hhv. tilsvarte NUTR204, PSYK140 og NUTR150. Ettersom jeg måtte ha fire fag (ikke 3 som i Bergen) i Australia hadde jeg også et fag som het EDGU1003 (valgfag). Alt i alt er jeg fornøyd med innholdet i fagene til tross for at innholdet var noe forskjellig fra NUTR204, PSYK140 og NUTR150. For eksempel inneholdt NUTM3001 et mer omfattende pensum enn NUTR204 da det også omhandlet bl.a. makronæringsstoffer, epigenetikk, livsstil og livsløp. PSYC1001 var et veldig interessant fag som omfattet alt fra personlighet til sosial psykologi. FOOD3001 var et krevende fag med mye labarbeid og statistikk, men det var også interessant da vi analyserte flere ulike matvarer og de ulike kvalitetene til disse matvarene i lab-timene. Jeg er veldig fornøyd med alle fagene jeg hadde, men de var også mer krevende enn fagene jeg tidligere har hatt i Bergen, mye fordi det ble stilt høye krav til engelsk språkkunnskap og terminologi og også på grunn av mange innleveringer og mye labarbeid og rapporter.

Fagleg utbyte og språk

Semesteret i Sydney var ekstremt lærerikt og ga stor faglig og språklig utvikling. Det var både gøy og krevende og jeg ble utfordret språklig, kulturelt og faglig.

Universitetsområdet og byen

USYD er et veldig fint universitet og Sydney er også en levende og flott by å studere i. Universitetsområdet er veldig stort og det er mange utenlandske studenter. Ettersom Sydney er en stor by er det også mange bydeler, og alle bydelene er ulike og har sin sjarm. Personlig likte jeg Glebe, Newtown, Surry Hills, The Rocks og Bondi Junction godt. Circular Quay med operahuset og Sydney Harbour Bridge er også veldig flott, samt Darling Harbour. Av parker er Centennial Park og Botanical Gardens de fineste etter min mening. Det finnes også mange sunne og trendy kafeer og restauranter rundt om i Sydney hvor Bondi Junction kanskje har best utvalg.

Bustad

Jeg bodde i Chippendale som både er nært USYD og Sydney CBD (sentrum). Bodde også nært togstasjonen slik at jeg kunne dra til Bondi Beach på under en halv time. Jeg leide privat, og trivdes med det, selv om det var (som studentboligene) veldig dyrt.

Sosialt miljø

Australierne er svært hyggelige og inkluderende og jeg fikk flere Australske venner som jeg var med på universitetet, men ettersom Australierne er ganske private og mange av dem bor hjemme og dermed også langt unna universitetet var det vanskelig å bli ordentlig godt kjent med dem. De beste vennene mine var derfor andre utvekslingsstudenter, og det var de jeg var med på fritiden. Noen av dem møtte jeg via diverse bli-kjent-aktiviteter den første uken, andre møtte jeg via studiene i forelesninger, lab og tutorials. Det er også muligheter for å bli med på ulike studentaktiviteter som fotball, rugby, musikkteater osv.

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start prosessen tidlig! Tenk ut hvor du skal dra og sjekk ut om de har de fagene som du ønsker å ta på det semesteret du skal på utveksling. Forhåndsgodkjenning av de fagene som du skal ta tar tid så det er lurt å begynne tidlig med denne prosessen. Det kan likevel være nødvendig å skifte ut noe av disse fagene når du kommer frem, og det er fult mulig men husk å sjekke om kombinasjon av alle fagene som du tar blir godkjent ettersom man kan ikke ta flere fag på 1000(innførings) nivået. Visum søknad skjer kun etter du har fått vite hvilke lærested du havner på. For Australia så gjøres dette elektronisk. Du må ha informasjon om hvordan du skal støtte reisen din økonomisk (godkjent lån fra lånekassen), hvorfor du ønske å reise inn i australia og hvorfor du mest sannsynlig vil reise hjem etter utvekslingen. Visum søknad variere i tid, men for meg så tok det ett minutt etter jeg sendte det inn før jeg fikk svar. Visumet varer da fra den dagen du får visumet godkjent til 1 mnd etter din studierett oppheves (for sydney så var det 23 juni). Flybilletten bør kjøpes så snart du får godkjent lærested ettersom prisen økte etterhvert. Mange kjøper enveis billett ettersom de vet ikke om de skal reise rundt i australia i skoleferien og når man blir ferdig med eksamen. Eksamensdataoene blir lagt ut en måned før eksamensperiode som varer fra den andre uken i juni til den 23 juni. Det går fint å kjøpe flybillett i mai ettersom prisen varier ganske lite. Når det gjelder været så var det varmt kun i den første perioden før det går over til høst temperatur fra rundt slutten av mars. Husene er ganske dårlig isolerte til å takle kulden, det kan derfor være lurt å ta med vinterklær. Man må også ordne reiseforsikring for utvekslingsstudenter før man drar.
Når man kommer frem er det lurt å skaffe seg et australsk bankkonto og kort ettersom det gjør det mye lettere å betale husleie gjennom det de kaller for BPAY og betale tilbake venner når man er i byen gjennom bankappen. Restaurantene i Sydney splitter ofte ikke regningen for deg. Jeg brukte Commonwealth banken og fikk ikke noe problemer med det. Men husk å ikke bruke kortet 1 uke før du skal stenge kontoen for at prosessen skal gå gjennom og du får pengene dine tilbake.

Undervisningsformer

Undervisningsformer for alle fagene hadde en blanding av forelesning og tutorials. Det blir tatt opptak av forelesningene i alle fag, men det tutorial er ofte obligatorisk og har en 10 prosent fraværsgrense. Det er mange presentasjoner, essay oppgaver (både gruppe og individuelt) og quiz underveis i semesteret. Man samler da poeng fra disse, og på noen av fagene så kan man bestå faget før man tar eksamen på slutten.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok fire fag - WORK2281 (Managing Organisational Behaviour) - tar opp mange ting fra et HR-perspektiv og gir kunnskap fra organisasjonspsykologi blant annet ledelse, styring av mennesker i en organisasjon og gruppe prosesser. Faget er givende i det at den byr på mulighet og verktøy til selvrefleksjon over egen ledelse ferdighet og presentasjonsferdighet. Foreleseren var engasjerende og prøver aktiv å skape diskusjon i timene. PROPSY3017 (Social Psychology) hadde flere forelesere som kommer og foreleser om sine tema, kvaliteten på forelesere variere fra person til person og noen var mer engasjerende enn andre. Man skrive en slags emneoppgave gjennom en prosess der man lærer om hvordan man skal drive med forskning og skrive en forskningspapir. Dette kan være repeterende for de som har skrevet mange emneoppgave tidligere. For fagene HSBH1003 (Health, Behaviour and Society) og HSBH2008 (Physical Activity and Population Health) måtte jeg søke spesielt tillatelse fra fakultetet for å kunne ta etter en runde med fagbytte, noe som er mulig frem til 1. mars. Faget HSBH2008 var et blokk fag som betyr at man har en intensiv perioder med 3 timers forelesning hver uke + tutorials - og den varer kun frem til midt-semester break. Dette var deilig ettersom man blir ferdig med et av fagene allerede ved den første halvdelen av terminen. Faget tas ofte med mange studenter som studerer for å bli psykoterapeut og tar opp forskning om fysisk helse for ulike aldersgruppe og pasientgruppe, rådene man skal gi til pasientene og hvordan man kan bruke fysisk helse til å bedre psykisk helse. Man lære også om hvordan man skal planlegge intervensjoner for folk som sliter med sin fysisk helse. Det var en god fagligutbytte men kan være intens i en periode. En presentasjon, essay oppgave og en avsluttende eksamen er kravet for dette faget. HSBH1003 tar opp helse fra både et sosiologisk og psykologisk perspektiv og får man til å reflektere over hvordan klassekilde, kulturforskjell, immigrant bakgrunn kan skape forskjell i helse til folk og helsetilbud som de får. Man får nye refleksjonsmåte fra den første halvdel med sosiologi, men den psykologisk perspektiv var ganske repeterende av årsstudiet pensum. Faget har en små quiz hver uke som man skal gjennomføre, en tutorial hver uke, en presentasjon som man skal gjennomføre og en avsluttende eksamen. Det var en lett fag å gjennomføre, og gir et bredere perspektiv på helseproblematikken.

Fagleg utbyte og språk

Det som ga mest utbytte var nok WORK2281 og HSBH1003 ettersom det ga nye måte å reflektere om helse på og styrke ferdighet til ledelse og styring. Å skrive og presentere på engelsk var ikke noe problem og man kommer lett inn i det.
Jeg valgte de fagene fordi tidligere fag kombinasjon med Young People, Sex and Sexual Health og Philosophy of Happiness istedenfor de to HSBH-fagene krasjet med sosial psykologi, noe som gjør at man må høre på opptak isteden for å være på forelesningen. Det er mulig å høre på opptak, men personlig så syns jeg det er mer engasjerende å være tilstede. Jeg endte med å ha fredag, lørdag og søndag fri den første halv delen av semesteret og mandagen fri i tillegg den andre delen av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet (Camperdown) var stort og hadde mange lesesal og plen som man kunne sitte på. Området er nær byområde som Newtown og Broadway som gjør at man kan lett gå og kjøpe lunsj på det store utvalg av thai, kinesisk, tyrkisk, vietnamesisk og japansk restaurant som finnes i område. Det finnes også flere kafeer i campus som man kan sitte på. Ettersom fagene foregikk på forskjellige bygg så kan det være noe småløping til fagene, men det er ofte 10 minutter til å komme seg fra et fag til et annet.

Sydney i seg selv er en utrolig fin by som gir en fint kombinasjon av vestlig- og asiatisk kultur. Det er mange asiatisk restaurant i området og det finnes store område i CBD som heter Chinatown, Thaitown osv. Det er lett å komme seg rundt med buss, ferge og tog. Man kjøper en Opal Card som man setter penger inn på og betale for reisen. Prisen variere ifht hvor lang strekningen er. For oss som er utvekslingsstudent så går det an å bestille concession card som er en variasjon av Opal Card som gir ca. 50% rabatt fra den vanlige prisen. Dette gjøres gjennom nettsiden til opal card etter man har fått registere for studiet i Sydney.

Byen har også mange stand område som er fint å besøke blant annet Bondi Beach, Manly beach og Coogee beach. Man kan også gå en tur mellom disse to strendene Bondi-Coogee Coastal walk som er ca. 5-6 km og ser de andre strendene som ligger i område. Dette ligger ca 20-30min fra universitetsområde, men reisetiden kan varierer med trafikken. Blue mountain er også kjempe fint å besøke. Det er en togreise som tar ca. 1-2 timer fra sentrum og byr på gode fjelltur mulighet. En biltur til Port Stephens er også anbefalt. Det er en fint strandområde ca. 2.5 timer fra sydney der man kan se delfiner og hvaler, surfe på sand og vann og tar en fjelltur opp for å se på fin utsikt. En annen fint tur er tur til Airlie Beach en billig alternativ til å reise til Great Barrier Reef. Fra dette strandområdet kan man bestille snorkletur, se på Whitsunday strandområde, besøke Hamilton øya osv. Ved begynnelsen av semesteret kan man også bestille en gratis guidet tur gjennom universitetet til å besøke område som operahuset, det botaniske hagen, hyde park, the rocks og manly beach så det er bare å følge med på mailen fra universitetet. Dette anbefales ettersom man blir kjent med masse nye mennesker og kan få mange venner fra USYD gjennom denne turen.

Bustad

Det er mulig å søke om privat bolig gjennom nettsider som gumtree og flatmate, men det anbefales å ikke skrive under noe kontrakt før man har sett stedet ettersom mange av leilighetene kan varierer ifht kvalitet og renslighet. Det er derfor lurt å sette av ihvertfall 1-2 uker for å dra på visning før man så signerer kontrakt. Område som Newtown, CBD, Broadway, Camperdown, Glebe er fine område å bo på og har korte avstander til Camperdown campuset. Det er også folk som bor ved stranden i Bondi, men trafikken og morgenen og kveld kan være stort og det blir vanskelig å beregne når man kommer frem med buss (kan varier mellom 30min til 1 time). Toget er mer pålitelig, men det har vært episoder med forsinkelser der også. Personlig så bodde jeg på studentboligen Queen Mary Building som ligger nær sykehusområde og det tar ca. 10 min for å komme seg fra boligen til timene. Man har egen rom med soverom, kjøleskap og bord, men deler bad med de i samme etasjen. Det var aldri kø for dusjene eller toilette så jeg syns det var en grei ordning. Det er et stort kjøkken område i første etasjen som man deler med alle andre. Man får et kjøkkenskap til å oppbevare kjøkkenutstyr som man kan kjøpe når man kommer frem eller tar med selv. Hvor trang det blir på kjøkkenet varierer med når man lager mat. Studentboligen tilbyr mange sosialt aktivitet som yoga og boksing time, grilling, maling, gratis hårklipp og farging, flere fester og aktiviteter som man kan gjøre gjennom året. De har RA (residential assistant) på hver etasje som guider deg til universitet og viser deg rundt de første ukene og er ansvarlig for aktivitetene gjennom semesteret. Det koster rundt 375 AUD per uke. Det var også en kort avstand til å handle inn matvarer fra Newtown eller Broadway shoppingsenter. Det finnes også andre studentbolig som Urbanest, Regiment og ulike College, men disse var høgere i pris.

Sosialt miljø

Ettersom jeg bodde på studentbolig så fikk jeg rask mange venner fra bygget. Mange av de er også utvekslingsstudenter eller ny til byen som gjør at det var lett å få de med på tur og prøve ut nye ting sammen. Universitetet byr også på en rekke organisasjoner og klubber som man kan bli medlem av gjennom å dra på O-week eller orientering festival som de har den første uken av universitetet. Der kan man bli medlem av alt fra politisk klubber, sportsklubber, religiøse klubber, språkklubber og klubber som Chocolate appreciation society eller the Breakfast Club. Den sist nevnte anbefales ettersom de byr på frokost og gratis yoga og zumba timer. Klubbene byr på aktiviteter gjennom semesteret og det er en lett måte å bli kjent med nye folk på.

På facebook finnes det også grupper som Mates Abroad (university of sydney), Study Abroad and Exchange at sydney og USU som man kan bli medlem av. Der skriver andre utvekslingsstudenter om turer som man kan være med på og hvem som ønsker å bli kjent med nye folk.

2018

Haust 2018: BA i human ernæring

Haust 2018: BA i human ernæring

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom at Sydney er en nokså dyr by å bo i og at reisemulighetene før, under og etter fullført semester er så mange, så vil jeg anbefale å spare opp noe ekstra penger før utvekslingsoppholdet. Det er også mulig å søke en liten deltidsjobb i Sydney da det inngår i student-visumet.
Det anbefales også å ha satt seg inn i hvordan man ønsker å bo under oppholdet. For å søke på studentboliger bør man være så tidlig ute som mulig for å garantere plass. Hvis man ønsker å bo privat kan det også være lurt å begynne å se på dette før man reiser nedover sånn at man får et bilde på hvor og hvordan man ønsker å bo.

Undervisningsformer

Stort sett alle fagene ved USYD deles inn i mindre vurderingssituasjoner hvor gjennomsnittet av resultatene går til din endelige karakter i faget. Eksempel på slike vurderinger er presentasjoner, quizer, innleveringer, "mid-term-exams" og "final-exams". Dette reduserer noe av stresset som ofte oppstår rundt eksamensperiodene her hjemme, men krever også mer jobb fra starten av semesteret.
Alle forelesningene tas opp og legges ut som en lydfil som man kan høre på senere, som jeg har funnet veldig hjelpsomt.
Oppmøte i forelesninger er ikke obligatorisk, men alle fagene har også "tutorials" som kan sammenlignes med "seminar" og disse er obligatoriske å møte opp på. Tutorials holdes ca annen hver uke i hvert fag og var veldig lærerike og man hadde mulighet til å spørre lærere om det man lurte på.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for ernæringsstudenter på utveksling 5. semester er ikke helt optimalt da det obligatoriske faget dette semesteret: "Ernæringens politikk og forvaltning" er et fag som hovedsakelig ser på norsk ernæringshistorie og politikk.
Sett bort i fra dette så var det lett å finne fag som hadde nokså likt innhold som "livsstil og livsløp" og "metoder i ernæringsforskning". Jeg endte opp med de samme fagene som de som reiste året før meg til USYD: EDGU1003, EXSS2026, BIOS1173 og HSBH1007. EDGU1003 var et veldig grunnleggende ernæringsfag som ble tatt av studenter som trengte ekstra studiepoeng og spesielt utvekslingsstudenter (fra alle mulige studieretninger). Dette faget ville jeg ha forsøkt å bytte ut dersom dette er mulig.

Fagleg utbyte og språk

Faglig var studiet svært overkommelig og ikke for krevende. Jeg har likevel lært veldig mye under oppholdet både faglig og språklig.
Som nevnt ville jeg ha forsøkt å bytte ut EDGU1003 med et annet fag med litt mer utfordring.

Universitetsområdet og byen

University of Sydney har et fantastisk fint hovedcampus som det tar ca 15 minutter å gå gjennom. Det er masse aktiviteter, klubber og arrangementer som man kan delta i for å lære om blant annet australsk kultur og for å møte nye mennesker fra hele verden. Bygningene på campus er en blanding av nye stilige og gamle herskapelige bygninger og det finnes en rekke cafeer, butikker og barer spredt rundt i disse.
Byen Sydney kan absolutt leve opp til forventnigene og rommer like mange mennesker som hele Norge! Skyskrapere, de kjente monumentene Sydney Opera House og Harbour Bridge, Nasjonalgalleriet og de store parkene Royal Botanical Garden og Hyde Park finner man i byens "CBD"(Central bussines district). Utenfor CBD finner man bydeler med egne "personligheter" og egne sentrum med butikker og cafeer. Personlig likte jeg meg best i bydelene "Glebe", "Newtown", "Surry Hills", "Paddington" og "The Rocks".

Bustad

Jeg valgte å bo i en studentbolig da jeg reiste alene, og tenkte at dette var den beste måten å møte andre utvekslingsstudenter på. Jeg bodde på Queen Mary Building som er en stor studentbolig som ligger rett utenfor hovedcampus, og som rommer 800 studenter (hovedsakelig utvekslingsstudenter). Jeg valgte denne boligen da den var en av få studentboliger som hadde eget soverom (ikke "twin share") og fordi den lå svært nært campus. Det hadde trolig blitt billigere for meg å leie et rom i et privat kollektiv (share house), men angrer ikke da jeg ble kjent med veldig mange fantastiske mennesker fra hele verden og vi hadde et helt spesielt miljø i bygningen.

Sosialt miljø

Mitt sosiale miljø ble hovedsakelig i boligen da jeg fikk mange gode venner her fra starten av og det alltid var noe som skjedde her. Vi spiste middager sammen nede på felleskjøkkenet, satt oppe på takterassen og koste oss, og vi hadde fester nede i "lower ground".
Det var også utallige grupper man kunne melde seg inn i, på universitetet, som tilbød alt fra gruppeturer med "bushwalker society", politiske debatter i partigrupper og samlinger over mat i ulike matgrupper for en hver smak. Alle mulige sporter er også representert på universitetet, til og med Rumpeldunk!
Det er veldig mange internasjonale studenter ved USYD, og alle er svært åpne for å bli kjent med nye mennesker og for å danne nye vennskap. Anbefales på det sterkeste!

Haust 2018: Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018: Integrert master i rettsvitskap

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Selve søknadsprosessen og forberedelser til reisen tar litt tid. Blant annet skal en rekke dokumenter leveres, du må søke om visum, samt tilleggstipend fra Lånekassen. Det er også lurt å ordne seg en forsikring før man drar, og ikke minst delta på møter UIB ,eller fakultetet arrangerer om utveksling. Jeg opplevde både UIB sentralt og det juridiske fakultet som svært hjelpsommer i forberedelsesprosessen.

Når det gjelder flyreisen er et godt tips å bestille flybilletten hjem med en gang (med åpen retur). Dette skyldes at man ikke får vite datoene for eksamen før det er èn måned igjen til eksamen. I tillegg gjennomføres alle eksamener i en periode på to uker. Hvis man ikke har konkrete reiseplaner i slutten av semesteret er det dermed enklere å ha en åpen retur billett.

Har du bestemt deg for å utveksle til USYD, ville jeg også anbefalt deg å ta kontakt med din kontaktperson ved USYD, som du får tildelt raskt etter at du har fått tilbud. Jeg fikk svært god hjelp med både praktiske og faglige spørsmål . Videre følger kontaktpersonen deg tett gjennom prosessen både i forkant, under og i etterkant av utvekslingen.

Undervisningsformer

Jeg hadde fire valgfag hvor undervisningsformen var lagt opp som et seminar med 20-40 studenter. Seminarene bestod av at professoren foreleste etterfulgt av spørsmål og diskusjon. Det er også obligatorisk oppmøte, som innebærer at man må være til stede i 80 prosent av undervisningen for å stå i faget. Videre inngår muntlig aktivitet og oppgaveskriving sammen med selve eksamen i den endelige karakterfastsettelsen. I hvert fag er det fire undervisningstimer i uken, og man bør møte godt forberedt til hver time.

Et grunnleggende tips er å velge fag hvor eksamensformen er innleveringer. Dette skyldes at eksamensperioden ved USYD er nokså intens. Jeg valgte ikke denne eksamensformen, men skulle gjerne ha gjort det. Skoleeksamen er på knappe 2 timer og generelt svært krevende. Et annet tips er å velge fag som faktisk har en internasjonal profil, noe undertegnede bommet på. Selv om fagene var veldig interessante og het noe med "International Law", var det mest fokus Australsk rett, og man burde ha forkunnskaper om det australske rettsystemet.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns dessverre at det ikke var mye å velge i som passet for internasjonale studenter. Fagene jeg til slutt endte opp med var:

1) "Private International Law" fokuserte utelukkende på lovvalg i Australia, og var et fag jeg burde ha byttet fra starten av. Professorene var også forbauset over at utvekslingsstudenter fikk ta faget. Her utgjorde èn obligatorisk innlevering 20 prosent av den endelige karakteren, mens eksamen talt 80 prosent.

2)"International Commercial Arbitration" tok for seg internasjonal voldgift med fokus på prosessene man finner i Australia, Asia og Europa, Her utgjorde èn innlevering 30 prosent og eksamen 70 prosent av den totale karakteren.

3) "Philosophy of International law" tar for seg filosofien bak internasjonal rett, og var uten tvil det faget flest utvekslingsstudenter tok. Faget hadde èn obligatorisk innlevering, og èn hjemmeeksamen med valgfritt tema, som henholdsvis talt 20 og 80 prosent av karakteren.

4) "Internship 1" er et tverrfaglig praksisemne. Her er man utplassert èn gang i uken hos en utvalgt bedrift. Som jusstudent fikk jeg jobbe med spørsmål knyttet til Australsk immaterialtrett hos et IT-selskap. Samtidig hadde jeg seminarundervisning èn gang i uken ved USYD, hvor man blir plassert i grupper med studenter fra alle slags studieretninger. Formålet å er å utveksle erfaringer og utfordringer med våre praktikantopphold og lære om ulike organisasjons-og arbeidsteorier. Etter 12 uker med praktikantopphold skriver man en evalueringsrapport av hele praksisoppholdet som USYD gir en karakter på

Heldigvis trenger man ikke å stresse for mye når man velger fag i forkant, da man har to uker på seg til å bytte fag etter at semesteret har begynt. Det er som regel ikke noe problem med å få etterhåndsgodkjenning fra UIB i slike tilfeller.

Fagleg utbyte og språk

Selv om jeg har lært masse i løpet av mitt semester på USYD, har ikke det faglige utbytte vært så stort. Jeg tror dette skyldes at jeg tok fag som hadde en nokså australsk profil. Likevel har de fleste fagene gitt meg nye perspektiver. Det største utbytte var uten tvil språk, og særlig skriftlig. Det er en ting å snakke engelsk, men noe helt annet å skrive juridiske tekster på engelsk. Heldigvis kommer man relativt fort inn i det ved å skrive innleveringer og ved å motta solide tilbakemeldinger fra professorene.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en helt fantastisk by, særlig ved at den har en kombinasjon av storby, strand, kulturtilbud og nydelige naturområder. Ellers er også campus til USYD helt nydelig. Universitetet ble grunnlagt i 1850, og har flere flotte og ærverdige bygg fra den tiden. Samtidig befinner Sydney sitt moderne finansdistrikt seg kun et steinkast unna.

Bustad

Her fikk jeg anbefalt og ikke finne bolig før man har ankommet Sydney. Standarden er mye dårlige enn Norge, og man ender ofte opp med å betale mye for lite. Det lureste er å gå på visninger og ikke inngå en avtale før man har sett stedet først! Det er lurt å melde seg inn i Facebook-grupper som "Nordmenn i Sydney", "Study Abroad and Exchange at Sydney", "Mates Abroad (University of Sydney)" o.l, men igjen gå for all del på visning. Ellers bør man sjekke ut flatmates.com.au, gumtree.com.au (lignende finn.no) og avtale visninger. Samtidig er det viktig å ha kollektivsystemet i bakhodet når man er på boligjakt. I motsetning til Bergen, er ikke Sydney sin kollektivtransport særlig velfungerende. Universitetet befinner i sentrum , og dersom man ønsker å bo nærme den populære stranden Bondi Beach, tar det ca. 30-40 minutter med tog, og 50 min med buss til USYD. Tidsbruken forutsetter at trafikken flyter greit, noe den ofte ikke gjør.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utrolig bra. Jeg har fått venner fra hele verden, og det er enkelt å bli kjent med åpenhjertige australiere. I begynnelsen av semesteret arrangerer USYD O-week (orientation week), som er verdt å få med seg. Her står alle undergruppene på stand, og du har muligheten til å melde deg inn i et bredt utvalg av undergrupper. Det er virkelig noe for enhver smak!. Det juridiske fakultet ved USYD har også en stor linjeforening ved navn SULS, som det er verdt å melde seg inn i. På denne måten blir man virkelig kjent med de lokale studentene. SULS arrangerer i tillegg spennende aktiviteter hver eneste uke i semesteret, som eksempelvis eksamensforberedende kurs, fester, reiser, bedriftsbesøk og mye mer.

Haust 2018 - BA i sosiologi

Haust 2018 - BA i sosiologi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Først av alt, jeg anbefaler på det sterkeste å dra på utveksling. Om det ikke blir til Sydney, er det likevel mange andre alternativer og du får veldig mye ut av det. Jeg angrer ikke på at jeg dro. Når det gjelder forbereding er det lurt å begynne i god tid. Ta deg tid til å søke på nettet, sjekke brosjyrer og snakke med studieveileder. Du finner mye info på UiB sine nettsider for utveksling og det aktuelle universitetet sine også. Skriv ned spørsmålene du ikke finner ut av og still disse til veileder.

Undervisningsformer

Jeg opplevde at undervisningsformene var svært lik det jeg er vant til fra kursene på UiB. Det var en økt på to timer med forelesning, og en økt på en time med seminar hver uke for hvert emne. Det var nytt lesestoff for hver uke som det var forventet at man hadde lest. Det var også noen ulikheter. Seminarene ved universitetet i Sydney var obligatoriske og ble derfor mer vektlagt. De kursene jeg valgte var det heller ingen eksamener i, men i hovedsak essayer som skulle leveres i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Noe av grunnen til at jeg valgte å dra til Sydney var på grunn av emnetilbudet. Det var mange som virket spennende, og jeg likte godt de jeg hadde der. Jeg hadde "Human Rights, Laws and Social Protest", "Sociology of Terror", "Crime, Punishment and Society" og "Crime, Media and Culture".

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det gikk veldig greit å ha undervisning på engelsk og føler jeg har lært mye.

Universitetsområdet og byen

University of Sydney er stort og du finner alt du trenger i nærområdet av butikker, (mini)banker, postkontor, barer, caféer, etc. Sydney er en stor og spennende by hvor det er mye å oppdage, ikke bare Operahuset og Bondi Beach.

Bustad

Jeg bodde i Queen Mary Building, altså på campus. Det var greit å bo der, men litt dyrt. Forøvrig er det generelt ganske dyrt å bo i Sydney, men QMB er i hvert fall ikke det billigste alternativet. Uansett er det et fint sted å bli kjent med mange andre studenter fra andre land.

Sosialt miljø

Jeg trivdes veldig godt på universitetet i Sydney, mye på grunn av folkene jeg ble kjent med og vennene jeg fikk der. På universitetet er det mange ulike grupper og organisasjoner som du kan melde deg inn i. Dette er en fin måte å bli kjent med andre med samme interesser som deg. Ellers er det bare å bli med på arrangementer som dukker opp. Blant annet var det mange gratis BBQ-er som ble arrangert de første ukene.

Haust 2018: Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018: Integrert master i rettsvitskap

30.07.2018 - 24.11.2018

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene til å dra på utveksling på USYD var egentlig veldig greie. Universitetet var veldig hjelpsom med alle spørsmål angående fagvalg osv. Man kan også flekse og endre på fag i løpet av den første uken der nede, noe som er veldig greit. Du må ha 4 fag dersom de er 6 credits hver. Jeg anbefaler å få forhåndsgodkjent flere enn dette, sånn at man lett kan bytte fag når man er der nede uten å måtte kontakte universitetet for å få godkjenning.

Søknaden om studentvisum gikk også knirkefritt. Jeg kontaktet Kilroy, som sendte meg en guide på hvordan man søker om studentvisum i Australia. Den var veldig grei, og gjorde prosessen mye raskere. Når det gjelder å bestille flybilletter, vil jeg anbefale å ikke komme ned dagen før skolen starter. Jeg dro ned tre uker før og reiste og ble kjent i byen, og ikke minst kom inn i rett døgnrytme før jeg startet. Det var jeg veldig glad for i ettertid, for da ble ikke alt så overveldende som det kanskje ellers hadde blitt.

Ikke bestill billetter til å reise hjem rett etter semesteret er ferdig om du har mulighet til det. Du kommer garantert til å få deg venner som du vil reise rundt med etterpå, så legg inn tid til det før du reiser hjem. Og bestill så mye bagasje du kan når du skal hjem, du kommer uansett til å måtte legge igjen noe.

Når du leter etter sted å bo, kan du enten bo på campus, (hvis du vil ha super sosialt anbefaler jeg Queen Mary Building) eller du kan søke etter kollektiv på flatmates.com.au, eller etter leilighet på gumtree.com.au. Det finnes flere sider også, men disse to er nok mest brukt.

Undervisningsformer

Australia er et common law land, noe som kan gjøre de australske fagene komplisrte å sette seg inn i. Jeg vil absolutt anbefale å ta internasjonale fag. Jeg valgte også kun fag som hadde hjemmeeksamen eller oppgaveinnlevering, noe de fleste misunnet meg når eksamenstiden kom. Det anbefales på det sterkeste. Ellers er det obligatorisk oppmøte i forelesninger (mellom 70-75%), og de fleste forelesninger skjer i mindre grupper på melleom 20 og 50 studenter. Dette gir en mer "storgruppe" følelse enn forelesning. I mange fag må man ha en muntlig presentasjon som del av vurderingsgrunnlaget, eller man vurderes utfra muntlige bidrag i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt, men som masterstudenter kan vi kun ta fag som er "postgraduate". Vi kan heller ikke ta de intensive fagene, fordi UiB ikke har den rette typen utvekslingsavtale, etter det vi ble fortalt. Utvalget i fag er likevel godt, og jeg var fornøyd med opplegget i de fleste fagene. I de fagene hvor man skriver oppgaver kan man ofte velge et eget tema innenfor hvert fag, så man finner som regel alltid noe man kan finne interessant.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til faglig og språklig utbytte er dette helt uvurderlig. Engelsken går veldig treigt i begynnelsen, og jeg opplevde det som vanskelig å få flyt i oppgavene mine. Det var også vanskelig å henge med i forelensingene i starten, og notatene fra de første forelesningstimene var en nydelig miks av norsk og engelsk. Etterhvert som man kommer inn i det går det derimot helt fint. De fleste av utvekslingsstudentene var veldig nervøse for innleveringen av den første oppgaven vår, men ingen opplevde å få dårlige tilbakemeldinger eller å stryke, så ikke stress for mye med engelsken og kravene ved første oppgaveinnlevering. Jeg fikk beskjed om at det skulle MYE til for å stryke av samtlige av mine forelesere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet til USYD ligger relativt sentralt i camperdown og er helt nydelig. Sydney som by er også helt fantastisk. Ikke tilbring for mye tid i CBD, men utforsk strendene, de koselige bydelene, og reis masse! Det beste med Sydney må være at man har alt man kunne ønske seg. Storby, strand og koselige bydeler med markeder. The Northern Beaches må være min favoritt. Det er obligatorisk å tilbringe tid i Manly, og å dra opp til Palm Beach, som er ca 2 timer utenfor Sydney sentrum. Bondi og Coogee er også fine steder, men man hører også skandinavere på hvert eneste hjørne, så jeg vil anbefale å prøve å oppsøke litt flere steder også. Mosman er en utrolig koselig del av Sydney, og ligger kjappe 5-10 minutter over Harbour Bridge. Solnedgang fra Bradleys Head eller Cremorne Point med utsikt over operaen og Harbour Bridge er også helt nydelig og anbefales på det sterkeste.

Ellers har Sydney såkalte "lock-out laws" som legger restriksjoner på utelivet og alkoholsalget på utesteder i sentrum. Newtown, som ligger rett i nærheten av universitetet sitt campus, har imidlertid ikke disse restriksjonene, så jeg vil anbefale å gå der hvis man vil ha en sen kveld ute.

Det er så mange koselige deler av Sydney, som for eksempel Watsons Bay og Double Bay, så utforsk alle deler av byen mens du først er der nede.

Bustad

Dersom man reiser til Sydney på vårsemesteret vil jeg absolutt anbefale å bo på stranden. Manly er min personlige favoritt, men det kan bli litt langt og dyrt å komme seg til Campus.

Coogee er den enkleste stranden å bo på i forhold til bussforbindelser til campus. Ellers kan man bo på Bondi eller Tamarama, men da må man belage seg på lenger reisetid og bussbytter. Kollektivtransport er også forresten litt dyrt i Sydney, og dersom du må betale skolepenger får du heller ikke "concession card" som det heter for buss. Da må man betale full pris. Du kjøper da bare et Opal card i en kiosk eller lignende, og fyller på det enten på fysiske maskiner eller du kan koble kortet opp mot en app.

Dersom du reiser på høsten vil jeg også anbefale å bo i nærheten av en strand, eller å starte semesteret med å bo i nærheten av byen, men flytte ut til stranden i løpet av september/oktober.

Sosialt miljø

Det er ingen fadderuke eller lignende den første uken. Du har en dag med introduksjon til universitetet og det australske rettssystemet og det at de er en føderal stat osv med noe snacks og vin etterpå, men det er det. Det er likevel lett å bli kjent med folk, og jeg opplevde at det var mange utvekslingsstudenter i alle timene mine, og vi fant hverandre lett. Alle er åpen og "alene" og interessert i å møte nye folk, så det å få venner er ikke vanskelig i det hele tatt. Fordi "klassene" i hvert fag er så små, er det også lett å bli kjent med de australske studentene.

De har en del typ undergrupper på skolen også, og har en åpen dag hvor man kan stille spørsmål og melde seg inn i de forskjellige gruppene om man ønsker det.

Medisinstudiet - vår 2018

Medisinstudiet - vår 2018

05.03.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom det ikke var noen utarbeidet avtale om utveksling i MED4 mellom UiB og USYD, måtte jeg søke selv om å dra på utveksling og velge fag som samsvarte med pensum jeg skulle lære på UiB. Søknadsprossessen var som følger: Jeg søkte først til UiB om å dra på utveksling, og etter at jeg fikk søknaden godkjent, søkte jeg til Universitetet i Sydney. Jeg fikk dessverre ikke godkjent alle fagene jeg ville ta, men fikk ordnet opp i dette ved å sende mail til rådgiveren min fra USYD. Oversikt over ulike fag finner du på hjemmesiden til unviersitetet, og der er det en god oversikt over hvor mange forelesninger i uken og hvilke vurderinger man har i fagene.

Før man reiser må man også søke om studentvisum. Vil anbefale å sende søknad om visum tidlig, for det er en ganske utfyllende søknad som kan ta litt tid. I tillegg måtte jeg gå gjennom noen medisinske undersøkelser for å få visum, og dette kan bli veldig tidkrevende, så lurt å gjøre dette i god tid i forveien.

Undervisningsformer

På USYD har de forelesninger, tutorials og practicals. Forelesninger er som regel ikke obligatoriske, men dette varierer avhengig av hvilket fag det er snakk om. De fleste forelesninger er heldigvis filmet og legges ut på universitetets studentportal, slik at man har tilgang til å se dem der. Tutorials fungerer som seminarer og er obligatoriske. Practicals er praktiske øvinger (også obligatoriske), og det kan innebære f.eks. disseksjon, fysiologikurs, lab, osv.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes de hadde et godt utvalg av ulike emner på Universitetet i Sydney, og det er mye å velge mellom. Vær obs på at noen emner tilbys kun i semester 1, mens andre tilbys kun i semester 2. Semester 1 er vårsemesteret, mens semester 2 er høstsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregår på engelsk, og jeg følte meg ganske trygg på engelsk til å begynne med, og jeg synes det gikk veldig bra. Det er selvsagt litt krevende å lære på et nytt språk, spesielt siden det ikke bare er hverdagslig engelsk man skal bruke, men heller faglig engelsk. Selv om man kanskje ikke er veldig flink i engelsk, tror jeg dette kan være en god måte å bli flinkere i språket.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort og jeg kan si at det blir nok en del Google Maps i begynnelsen for å finne ut hvilken bygning man skal til. De har til og med en app kalt Lost on Campus fordi det er så stort. Men jeg synes det var et fint universitet med mange fine bygninger.

Selve byen er veldig fin. Det er en stor by med mye å by på, mange utesteder og et rikt utvalg av ulike matkulturer.

Bustad

Jeg bodde på campus, i en bygning kalt Queen Mary Building, og dette var den eneste akkomodasjonen på campus som tilbudte en 6 måneders kontrakt, mens de andre kun hadde 12 mnd kontrakter. Generelt er det ganske dyrt å bo i Sydney, så vær forberedt på det. Der jeg bodde hadde jeg et rom og måtte dele bad og kjøkken. Jeg synes det var helt greit, hadde kanskje ikke bodd der lenger enn ett semester, fordi jeg personlig foretrekker å ikke dele kjøkken og bad med så mange andre. Det var en veldig sosial bygning med mange sosiale arrangementer. Jeg fikk mange nye venner ved å bo der, og alt i alt er jeg ganske fornøyd.

Sosialt miljø

Universitetet har utrolig mange ulike studentorganisasjoner, så det er en god måte å bli kjent med folk og engasjere seg på. Det er alltid mange ulike arrangementer på campus som man kan bli med på, og jeg tror ikke det skal være noe problem å være sosial og få seg nye venner.

Vår 2018 - Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi

Vår 2018 - Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å starte tidlig på søknader og visum for da kan du fokusere på alt som skjer når du kommer ned dit. Les igjennom alle e-mail du får fra universitetet og ha kontroll på frister.

Undervisningsformer

De gjør ting litt annerledes enn i Norge, men mye likt også. Eksamenene er ofte splittet opp og du bruker gjerne en måned på å lære alt for første eksamen, og så er du ferdig med den delen og går videre på neste. I økonomi emnene mine så hadde de ikke seminar, men heller at læreren gikk igjennom alt av lekser på slutten av timen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et breddeuniversitet og har veldig mange forskjellige fag du kan velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si at læringsutbyttet er det samme som i Bergen. Når det kommer til språk så snakker alle sammen engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort og veldig fint. Du kommer til å bli positivt overasket. Det er en veldig stor by og man må være klar over at avstandene er store. Bor man ved stranda så tar det 1 time å komme seg inn til skolen. Ellers er det en veldig fin og moderne by.

Bustad

Det er veldig dyrt å bo i Sydney, så du må være forberedt på å gå ned i standard. Jeg brukte flatmates.com.au for å finne sted å bo, noe som funket veldig bra. Dra på visning ettersom bildene ofte ikke viser sannheten. Anbefaler å dra ned litt tidlig og ta inn på hotell for å så dra på visninger. Ellers kan du også få et sted gjennom universitetet.

Sosialt miljø

Det sosiale er hva du velger det selv til å bli. Det er mange utvekslingsstudenter i samme situasjon som deg og er veldig lette å bli kjent med. Australierne har ofte sosiale nettverk fra før og er derfor litt mer tilbaketrukne, men jeg ble kjent med flere som jeg fikk et godt vennskap med. Ellers anbefaler jeg å bli med i societies.

Vår 2018 - MAPSYK

Vår 2018 - MAPSYK

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Viktigste er å gjøre ting så snart som mulig. Å bestemme seg for fag kan være vanskelig, så dette er lurt å undersøke tidlig, å ha noen reservefag i tilfelle fagene ikke klaffer. Søk om studieplass og visum så snart du har muligheten. Jeg kjøpte også studentforsikring fra ANSA, men synes det var unødvendig. De har en del sosiale eventer gjennom semester om man skulle ønske det da.

Undervisningsformer

Stort sett engasjerende undervisning med vanlige forelesninger, samt seminarer. Ca. 20. stk i seminarene og man får ofte karakter ut fra hvor aktiv man er. Skummelt i begynnelsen, men er bare for å engasjere studentene og fungerte veldig greit. Angående karakterer var det både innleveringer, gruppearbeid og fremføringer gjennom hele semesteret. Stort læringsutbytte.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig mange emner å velge mellom. Jeg var veldig fornøyd med WORK6017 (Human Resource Strategies) da jeg har studert arbeids- og organisasjonspsykologi. Mye interessant der jeg ikke lærte på UiB, blant annet det store bildet rundt HR. Det var også mange interessante diskusjoner og cases i IBUS6002 (Cross-Cultural Management). Valgte også IBUS5002 (Strategy, Innovation, and Entrepreneurship) som er litt mer vinklet på nye organisasjoner, og hvordan man bør gå frem. INFS5001 (Project Management) er nyttig ikke bare for å lede store prosjekter, men også for å bedre utnytte tiden og planlegge f. eks til eksamen og mindre prosjekter.

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte da man blir utfordret enn ved UiB og blir tvunget til å snakke. Dette forbedret også engelsken. Skummelt i begynnelsen, men mange andre var fra andre steder i verden, spesielt mange fra Kina, og de fleste slet litt med engelsk.

Universitetsområdet og byen

Flott campus, med alt man trenger tilstede, inkludert postkontor og bank. Sydney er fantastisk by med strender og natur i nærheten. Stilig å ha bodd i en storby, men likevel ha naturen i nærheten.

Bustad

Bodde på student accommodation ved Urbanest Cleveland og kunne ikke vært mer fornøyd. Litt dyrere enn andre andre, men absolutt verdt det. Hyggelig resepsjon som ordner alt mulig. I tillegg var det supert å ha eget baderom og ellers dele kjøkken/stue med fem andre. Også veldig internasjonalt miljø og det var her jeg ble kjent med flest folk.

Sosialt miljø

Litt vanskelig sosialt miljø på masternivå. De fleste hadde hatt fag tidligere på universitetet i Sydney og kjente allerede andre. Eneste måten å bli kjent med folk i klassen var gjennom gruppearbeid i seminarene. Ellers er det mange klubber og lignende man kan være med. Jeg var med i 4-5, men det ble så travelt i semesteret at jeg endte med å droppe de fleste. Men mulighetene er der!

Vår 2018 - BA i medievitenskap

Vår 2018 - BA i medievitenskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingen er det viktig å sørge for at alt av visum er på plass. Å spare penger, gjøre generell research på Sydney som by og ha en oversikt. Bolig vil jeg anbefale at man ser etter når man først ankommer Sydney. Det er veldig vanlig å dele soverom for å kunne bo rimeligere, og student accomodation gjennom skolene er som regel dyrere enn det trenger å være. Å bestemme seg for hvor man vil bo, hva slags forhold man vil ha, om man vil bo nærme skolen, nærme sentrum eller nærme stranden er greit å ha bestemt i forkant.

Undervisningsformer

Undervisningen på skolen var veldig bra. Forelesningene er av professorer som leverer gode powerpoints, gode og reflekterte forelesninger med en fin undervisning. Selv hadde jeg markedsføring og et kjønnsstudie, noe som var nytt og svært interessant. I likhet til undervisningen på SV der vi har seminarer som må gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen, så har University of Sydney "tutorials" som fungerer som seminarer. Noen er obligatoriske og innleveringene/hjemmeleksene vi har i disse tutorialsene teller med på karakteren vår.

Hovedforskjellen mellom UiB og USYD er at Sydney har en undervisningsform som baserer seg på flere vurderingsgrunnlag, og ikke kun en eksamen. USYD har gruppeinnleveringer, presentasjoner og individuelle innleveringer som teller i karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

USYD tilbyr fag i alle emner. Det er så mye forskjellig å velge mellom at det er greit å ha lest gjennom og segmentert det man kunne tenke seg å studere i løpet av utvekslingen. Selv hadde jeg 30 valgfrie poeng, så da sendte jeg 10 ulike fag inn til UiB for godkjenning, da jeg derfra valgte ut 4 fag som jeg tok dette semesteret. USYD er veldig fleksible for eventuelle fagendringer de første ukene etter semesterstart, så det er mulig å dra i andre forelesninger og ombestemme seg dersom man skulle angre.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært veldig bra. Jeg har lært masse nytt i løpet av semesteret og fått et bredere internasjonalt spekter på markedsføring. Det var litt utfordrende med språket til å begynne med, men det løsnet veldig fort da jeg fikk australske venner som hjalp til der jeg selv satt fast. Google translate ble en god venn av meg i løpet av utvekslingen. Oppgaveskriving i starten var litt utfordrende, men kunsten er å finne synonymer til gjentakende ord, og lese gjennom flere ganger før du leverer.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er det flotteste området jeg har sett. Campus er fylt opp av cafeer, gressplener, fine og flott arkitektur på byggene, masse mennesker og alltid noe som skjer. Det er mange stands, matboder, noen ganger er det små pop-ups av butikker og andre former for salg på skolen.

Selve Sydney er en fantastisk by. Fra strandlivet, til storby og skyskrapere på en halvtime. Du får ikke bedre vil jeg tro. Masse kule restauranter, områder å se, museer å gå på, parker å sitte i, turer å gå... ja- tilbudene er uendelige. Jeg har aldri kjedet meg i denne byen. Det er virkelig å anbefale, uansett hva slags type person du er. Det er masse kule områder som er litt hippere og kule med vintagebutikker, koselige kafeer og gatekunst, det er surfestrender med morgenyoga, kule butikker og cafeer, og man har storbyen med skyskrapere, rooftops med flott utsikt og solnedgang over operahuset og broen i Sydney.

Bustad

Før du kommer burde du ha en uke eller to til rådighet for å finne sted å bo. Det er masse sentrale hosteller som fungerer godt som base for boligjakt. Avstandene rundt i Sydney er lengre og større enn man skulle tro, leieprisene er høyere og standarden er generelt sett mye lavere. Aldri lei noe usett. Søker man bolig gjennom USYD betaler man mer, men man slipper stresset.

Det er vanlig å dele soverom, men for min egen del fant jeg et hus ved stranden der jeg betalte 350$ i uken, rundt 8000kr i mnd. Dette er dyrt, men mange betaler rundt 250-300$ for delt rom som ikke nødvendigvis er på en like bra location. Jeg vil anbefale å bli medlem i Facebook-grupper, lete på Flatmates.com.au eller Gumtree.com.au for å finne et sted å bo.

Sosialt miljø

For min del så ble jeg kjent med veldig mange andre nordmenn i Sydney. Det var en god del NHH-studenter og NTNU-studenter som gikk på USYD, UNSW eller Macquarie. Noen lokale venner fikk jeg på skolen, og mitt inntrykk av Australere er veldig bra. Dette er mennesker som er veldig åpne og sosiale, og de syns det er veldig gøy med mennesker fra Europa, spesielt mennesker fra Norge. Så det er definitivt en super ice-breaker å si at man er fra Norge.

USYD tilbyr masse ulike studentorganisasjoner som man kan bli medlem av. I løpet av Orientation Week var det flere hundre stands for sjokolade-klubber, rumpeldunk-klubber, masse forskjellige typer idrett, klubber for forskjellige studieretninger, klubber for forskjellige religioner, og alt man kan forestille seg. Det er definitivt et bra alternativ dersom man bor nærme skolen og vil bli kjent med flere internasjonale og lokale studenter.

Jeg tror uansett at det sosiale kommer på sølvfat dersom man tør å utfordre seg selv litt og gå ut av komfortsonen vi er kjent med hjemme i Norge. Snakk med en fremmed på bussen, hils på den personen du sitter ved siden av i parken. Dette er vanlig å gjøre i Australia og det er noe av det som gjør denne byen så fin å bo i.

Vår 2018 - MA i samfunnsøkonomi

Vår 2018 - MA i samfunnsøkonomi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mine tips dersom du skal til utveksling i Australia - spesielt Sydney - er å spare mye penger. Jeg har ikke hatt tid til å jobbe her nede så dermed var jeg avhengig av å ha nok sparepenger på konto før jeg reiste ned. I og med at semesteret ikke begynner før i Mars fikk jeg jobbet mye i Norge før jeg reiste. En annen god grunn til å spare mye penger er slik at du kan ha penger til å utforske Australia. Jeg reiste selv til New Zealand i påskeferien og det anbefales på det sterkeste!! I tillegg reiste vi opp østkysten i tre uker når semesteret var ferdig.

Mitt andre tips er å bo på studenthjem / studentbolig. Dersom du ikke kjenner noen fra før er dette utrolig lurt. Her blir du kjent med folk fra hele verden og er generelt superlett å være sosial. Dette alternativet er litt dyrt men jeg synes absolutt det var verdt det. Jeg bodde i 6-roms kollektiv på Urbanest. Ble kjent med 6 kjempe kjekke jenter som blan annet var fra Nederland, Canada, USA og Franrike

Tredje tipset jeg her å være foreberedt på at dette ikke bare er ferie (!!!). Nå er jeg masterstudent så jeg kan ikke snakke for de som har vært på utveksling på bachelor, men min erfaring er at de forventer veldig mye mer her nede enn hva jeg er vandt til med. I tillegg til final exams og mid-term har du mange presentasjoner og oppgaveskrivinger underveis i semesteret. Du kan gjerne ha opptil 3 stk i samme fag, i tillegg til mid-term og finals.

For det fjerde, dersom du kommer i mars, vær forberedt på at det faktisk går mot vinter. Du har egentlig sommer frem til midten av mai, men eter dette er det dessverre ikke varmt nok lenger til kjole og sommerklær. Temperaturene ligger på omkring 14-15 grader. Dette høres ikke kaldt ut, men når du er vant til nesten 30 grader (HVER DAG) i 2,5 mnd, føles 14-15 grader plutselig veldig kaldt. Selv om det er vinter er det fremdeles sol, regner noen dager men det kan ikke sammenlignes med regn i Bergen. Dersom du derimot velger å reise til feks Brisbane tror jeg det er varmere om vinteren.

Mitt siste tips er å melde seg inn i studentorganisasjon. Her kan du bli kjent med både lokale og internasjonale studenter.

Undervisningsformer

Her nede har jeg støtt på mange forskjellige undervisningsformer. I noen fag har jeg veldig tradisjonell undervisning med powerpoint slides og tavleundervisning. I andre fag vil professorene at studentene skal lære sine medstudenter ulike tema. Dette betydde at professoren min bare underviste i 3 uker, så var det studentene sin tur til å prøve å forstå sine tildelte tema på egehånd for å så lære dette bort til medstudentene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ok. Synes det var vanskelig å finne fag som USYD lot meg ta og hvilke fag UiB godkjente. Dette er dessverre ikke noe du får gjort med før du kommer ned. Igjen, gjelder for masterprogram, usikker på hvordan dette funker for bachelorstudenter

Fagleg utbyte og språk

Har lært med å skrive engelsk på akademisk nivå utrolig mye bedre!! Noe jeg tror kommer veldig godt med til å eventuelt søke jobber i senere tid.

Universitetsområdet og byen

USYD er kanskje det vakreste Universitet jeg noen sinne har sett. Campus området er kjempe stort og det kryr av studenter her. USYD består av to hovedcampuser, jeg gikk på Darlington som er den som ligger i "byen" og har de mest kjente bygningene du ser på bilder av USYD. I tillegg er er sykt mange cafeer rundt på campus. Altså disse cafeene kan ikke måles med cafeen studensenteret. Her snakker jeg topp klasse pasta, salater og pizza. I tillegg selger de alkohol på mange av cafeen, noe som kommer godt med i varmen dersom du vil unne deg noe kaldt i glasset.

Sydney er en uuuuutrolig stor by. Mye større enn jeg forventet. Her har du med andre ord et mangfold ettersom hva du liker. I Sydney kan du velge å bo på stranen (Bondi / Coogee som er de mest kjene bydelene) eller så kan du velge å bo midt i smørøyet av Sydney, også kalt CBD. Dersom du velger å bo på stranden vil du vel og merke være langt unna skolen, men noen foretrekker jo dette. Personlig valgte jeg å bo bare 10 min gåavstand unna USYD. Sydney har ALT, strandliv, byliv, shopping og kultur.

Sosialt miljø

Hvis du reiser alene, sånn som meg, frykt ikke. Her er det så lett å bli kjent med nye folk. Eneste minuset jeg har å komme med er at de IKKE har noe lignende fadderuke som vi har i Norge. Det vil si at dersom du vil bli kjent med folk fra klassen må du nesten bare sette deg ved siden av de å hilse, eller melde deg inn i studentorganisasjon.

Vår 2018 - BA i sosiologi

Vår 2018 - BA i sosiologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser må man søke visum. Dette kan ta noe tid, så jeg anbefaler å søke i god tid. Ellers er det lurt å ha i bakhodet at Sydney, og Australia generelt, er ganske dyrt. Dette er fordi prisene er relativt like som i Norge, men også fordi man gjerne lever et litt mer aktivt og sosialt liv hvor man gjør ting som ofte koster penger. Husk ellers at Sydney faktisk blir ganske kaldt om vinteren, så det kan være lurt å pakke litt mer enn bikini og shorts.

Om man liker å trene vil jeg anbefale å finne et treningsstudio i nærheten av der man bor, altså ikke nødvendigvis universitets gymmet. Det finnes bedre og billigere alternativ!

Undervisningsformer

Undervisningen jeg deltok i besto av forelesninger og seminar. Forelesningene ble holdt av professorer eller emneansvarlig og besto som regel av 2 timers gjennomgang av teori og litteratur. Ingen av mine forelesninger var obligatoriske, men det varierer fra fag til fag.

Seminar derimot var obligatorisk og varte i 1 time og besto av diskusjoner rundt pensum. Det var lav terskel for å stille spørsmål, men om man ikke hadde lest pensum kan seminaret blir utfordrende å delta i. Dette er fordi det forventes muntlig aktivitet, noe som også er en del av din avsluttende karakter. På USYD er undervisningsformen annerledes fra UiB da din avsluttende karakteren baseres på flere individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, samt deltakelse og oppmøte i seminar. Det kreves altså mer muntlig og aktiv deltakelse.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig synes jeg at emnetilbudet på Universitetet i Sydney var svært bredt og bra. Det er derfor lurt å sette seg godt inn i fagene og kravene som stilles. USYD var fleksible for fagenedringer de første ukene, og flere av forelesningene var åpne. Lurt å ha i bakhodet at noen fag kun tilbys semester 1, eller semester 2.

Fagleg utbyte og språk

En av hovedgrunnene til at jeg valgte å dra til Australia var for å kunne perfeksjonene engelsken min. Og det har vært utrolig moro å lære og kjenne mestringsfølelse, til tross for at man snakker et annet språk enn morsmålet sitt. Det som var utfordrende var å finne ord og setninger som hjalp meg å uttrykke meg like presist og nøyaktig som jeg kan på norsk. Derfor kunne oppgaveskrivingen være trøblete til å begynne med. Det hjalp at mye av pensum jeg har lest i Bergen var på engelsk, slik at sjokket ikke var så stort når man plutselig må forholde seg til engelske ord og utrykk konstant. Et tips er at det ikke er flaut å spørre om hjelp. Foreleser, seminarleder og studievenner må sees på som en ressurs og et hjelpemiddel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er virkelig slående vakkert. Det består av en god blanding av eldre "Harry Potter"-stil bygninger og topp moderne fakulteter. Ellers er universitetsområdet svært stort, med flere kafeer og spisesteder, gressplener og mennesker.

Sydney som by er dynamisk og levede. Det er en helt spesiell avslappet stemming (også i Australia generelt). Man har storby og strandliv en busstur unna hverandre. Det feteste med Sydney er nok alle de ulike forstandene som for eksempel Surry Hills og Newtown. Her finner man restauranter, brunsj-steder, parker, iskrem og uteliv. Det kan være lurt å vite at i Sydney er det "lockout-laws", noe som innebærer at man ikke kommer inn på uteplasser etter 1.30 og at siste drink er klokken 3. Dette påvirker utelivet i stor grad, og jeg vil derfor ikke kalle Sydney for en skikkelig party by.

Bustad

Jeg bodde på campus i Queen Mary Building, som styres av universitetet. Dette var eneste plassen jeg søkte om å bo, så vet derfor lite om å leie privat i Sydney. Men uansett så er det utrolig dyrt å bo i Sydney. Jeg betalte ca. 10 000 norske kroner i måneden. For den prisen fikk jeg eget rom i en bygning med 13 etasjer og over 700 studenter. Man delte bad med flere dusjer og do med hele etasjen, og bygningen har kun et kjøkken som er på størrelse med en gymsal. Dette ligger på "ground floor, og her var en eneste plassen man fikk lage mat i bygningen. Men i Queen Mary er er man garantert til å møte venner! Det arrangeres mye sosialt, og særlig de internasjonale studentene finner sammen. Jeg bodde en 15 mins gåtur fra universitetet, rett ved Newtown, et av de hippe områdene i Sydney.

Sosialt miljø

Jeg dro til Australia med intensjonen om å ikke henge med andre nordmenn, og dette klarte jeg bra! Mitt sosiale miljø ble i stor grad skapt av bygningen jeg bodd i og en surf-camp jeg dro i løpet av første uken min i Australia. På surf-camp møtte jeg tilfeldigvis flere som bodde i Queen Mary, og vennskap ble naturlig. Ellers så finnes det også enormt mange andre skandinavene i Sydney, noe som var praktisk på for eksempel 17. mai, eller når man ønsket å snakke uten å måtte tenke seg om. Jeg har kun minner om hyggelige, imøtekommende og sosiale mennesker.

Ellers tilbyr universitetet flere studentorganisasjoner enn man kan telle, hvor man kan møte folk med samme interesser. Det arrangeres også en O-Week før semesterstart, som fungerer som en slags fadderuke. Å skaffe seg venner, uansett om det er i Norge eller i Sydney, så kreves det innsats, men i Sydney ligger alt til rette for at prosessen skal gå så fint som mulig.

2017

Høst 2017 - BAPS-AOP

Høst 2017 - BAPS-AOP

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å komme i kontakt med studenter som har vært student på USYD tidligere så du får stilt de spørsmål du sitter med. Det kan også være ting du ikke har tenkt på, men som andre har erfaring med som de gjerne vil dele. Jeg vil imidlertid understreke at hver student sin utvekslingsopplevelse vil være unik, og det er ikke alt man kan forberede seg på. Likevel har jeg noen praktiske tips som kan være av nytte for deg som tenker deg til USYD.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved USYD er noe annerledes enn man er vant med fra universiteter i Norge. Hvert emne har sin egen oppbygging og undervisningsform, men noe som gikk igjen i de fleste emner var kravet til en gjennomgående deltakelse. Ved USYD har du (i de fleste fag) ikke én stor slutteksamen der du får semesteret til å lese deg opp og skrive egne notater. Her var det ukentlige vurderinger slik som fremføringer, prøver og innleveringer. Dette kan virke noe tungt, særlig i starten av semesteret da alt er så nytt. Det er derimot en positiv side ved denne undervisningsformen, og det er at du blir tvunget til å holde følge med fagene og der slutteksamen ikke alene vil avgjøre karakteren din. En annen forskjell var kravet til muntlig deltakelse i de obligatoriske forelesningene og seminarene. Her er det flere av foreleserne som noterer seg hvem som bidrar til diskusjon, der dette gir deg en mulighet til å heve deg i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Som student ved bacheloren i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fikk jeg muligheten til å ta emner av egen interesse ved USYD, så lenge disse ikke var like tidligere eller fremtidige obligatoriske fag ved UiB. Dette gir en utrolig stor valgfrihet som er særlig spennende ved USYD fordi de tilbyr en mengde fag innenfor samfunnspsykologi og business som ikke tilbys i Skandinavia. Jeg anbefaler å bruke tid til å lese på beskrivelsene til de ulike emnene og finne de du syntes skiller seg ut. Selv byttet jeg fag kanskje hele fire ganger, både før og etter jeg ankom Sydney. Det var ikke alle fagene jeg primært hadde valgt som jeg syntes var like spennende og aktuelt etter første forelesning. Noen krevde forkunnskaper jeg ikke visste om, andre spisset seg inn mot fagområder utenfor min interesse. Men her er USYD til stor hjelp der de har ansatte som setter av tid til å se gjennom fagene sammen med deg og gi deg en pekepinn på hva som kan være en god match for deg og ditt utdanningsløp.

Videre vil jeg anbefale deg å søke Internship! Dette er en prosess som krever en del tid, men det er så absolutt verdt det. Jeg måtte vente en hel måned inn i semesteret før jeg fikk intervju ved en bedrift jeg hadde søkt om plass hos. Etter mye tid og arbeid fikk jeg imidlertid internshipet som HR-ansvarlig hos en start-up bedrift innenfor kunstig intelligens og datautvikling. Internshipet krevde en del tid, da jeg var nødt til å være der to ganger i uken. Etterhvert ville jeg derimot være der mer enn nødvendig, fordi det var så spennende å ha min første praksis erfaring og arbeide med profesjonelle og dyktige kolleger. Jeg sitter nå igjen med en hel del kunnskap som jeg ikke kunne ha fått ved skolebenken i Norge, men som er relevant for både fremtidige studier og jobb. Denne kunnskapen føler jeg et spesielt stort eierskap til fordi et internship ved USYD krever mye selvstendig arbeid der man må tørre å utfordre seg selv både faglig, personlig og sosialt.

Fagleg utbyte og språk

Fordi jeg valgte fag jeg ikke hadde kunne ha tatt hjemme i Norge, opplevde jeg det faglige utbyttet som svært stort. Jeg sitter nå med en kompetanse som skiller seg ut fra andres samtidig som emnene jeg tok ved USYD åpnet øynene mine for faglige temaer jeg ikke visste at jeg hadde interesse for. Dette gjelder for eksempel miljøpsykologi og organisatorisk bærekraftighet.
Språket kommer man seg nokså fort inn i, der man blir vant med å både skrive, snakke og etterhvert også tenke på engelsk. Selv var jeg usikker på hvordan det ville gå å skrive og muntlig presentere akademiske oppgaver på engelsk. Det tok litt tid å komme inn i det, men ettersom man blir "tvunget" til å fremføre prosjekter og levere inn besvarelsen ukentlig, tar det ikke særlig lang tid før språket sitter også akademisk. Å overkomme den utfordringen var særlig motiverende fordi læringskurven var såpass bratt!

Universitetsområdet og byen

USYD har et fantastisk fint universitetsområdet med en blanding av både eldre klassiske og nyere moderne bygg. Universitetsområdet er stort, så det kan ta lang tid å komme seg fra en forelesning til en annen. Det ligger imidlertid svært nære sentrum og grenser til flere hyggelige områder i byen. Til tross for at det ligger flere kafeer og kantiner på campus, velger flere studenter å spasere til områder nært skolen og spise lunsj/middag, slik som for eksempel til Newtown.

Både campus og selve byen kan virke overveldende i starten på grunn av dets størrelse. Det er imidlertid buss- og togstopp nært campus som har forbindelser til alle bydelene, så etterhvert som man blir kjent er det ikke så vanskelig å komme seg til ulike steder. Jeg vil likevel anbefale å sette av tid de første dagene av oppholdet til å spasere rundt universitetsområdet og dets nærliggende bydeler så du kan bli kjent med hva de har å tilby.

Bustad

Det var vanskeligere enn jeg trodde å finne et bra sted å bo i Sydney. Boligmarkedet er dyrt, standarden er lavere enn vi er vant med fra Skandinavia, og det er svært mange om plassene. Jeg ønsket å finne noe privat og ikke bo i rom som universitetet tilbyr. Dette var av flere årsaker, men mye fordi jeg fikk det anbefalt å finne noe privat, samt at jeg så at prisene for USYD sine boliger var svært dyre. Nå i ettertid syntes jeg derimot det er vanskelig å gi råd om akkurat dette fordi det er utfordringer med begge løsninger. Jeg vil uansett anbefale å ha bestemt deg for hvordan du vil bo før du reiser ned! Enten å si ja til en plass gjennom skolen, eller ha knyttet noen kontakter med private utleiere. Til sistnevnte er det en side på Facebook som oppdateres hyppig med rom og leiligheter til utleie. Denne heter: "Sydney West Inner Housemates".

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet som student ved USYD er veldig bra! Her blir du kjent med mennesker fra hele verden. Selv opplevde jeg at vi fra Skandinavia fort samlet oss som en gruppe. Det var selvfølgelig utrolig hyggelig og ga en viss "hjemmefølelse" å kunne snakke norsk og om kjente temaer med noen der nede. Likevel er jeg glad for at jeg fikk venner fra andre land og fra selve Sydney!

ANSA har en del opplegg for norske studenter i Sydney, både for studenter ved USYD og andre universiteter. Disse anbefaler jeg deg å være med på, kanskje særlig i starten da man kan føle seg litt alene. Her var det alt fra informasjonsmøter til middager, vors, vaffel kveld med flåklypa og julebord.

Haust 2018: BA i human ernæring

Haust 2018: BA i human ernæring

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til utveksling var tidskrevende, men du finner all informasjon du trenger for å søke på UIB sine nettsider og fra veilederen din. Søknad om Australsk visum var også en omfattende prosess, og du bør sette av god tid til dette. Når vi kom til Sydney var det første vi gjorde å kjøpe oss et Opal-kort. Disse finner du i de fleste dagligvarebutikker, og de er helt nødvendig for å ta både buss, ferje og tog i Sydney. Det er ikke mulig å kjøpe månedskort, men kortet trekker en viss sum etter hvor langt du kjører kollektivtransport. Det er også lurt å skaffe seg et Australsk bankkort, både til betaling av husleie, og dersom du skal bruke Uber siden dette ikke støtter norske bankkort. Et siste tips er å ikke undervurdere den Australske vinteren ettersom temperaturen kan nå 5 grader på kvelden. Vi la igjen ulltøy hjemme og angret raskt på dette da vi ankom Sydney i Juli.

Undervisningsformer

I løpet av semesteret hadde vi stort sett kun to former for undervisning; forelesninger, og såkalte ”tutorials”. Til forskjell fra forelesningene på UiB, som varer rundt 2x45min med pause mellom, varte forelesningene på USYD i 2 timer, med rundt 10 minutters pause etter 1 time. Av og til opplevde vi til og med at vi ikke fikk noen pause, da foreleser hadde så mye stoff som han/hun måtte rekke over. Heldigvis hendte det også ofte at forelesningen endte tidligere. I de aller fleste fagene var det utrolig mange studenter fra mange ulike studieretninger. På det meste var vi rundt 800 stykker som tok det samme faget.

Hver uke hadde vi det som ble kalt ”tutorials”. Dette fungerte som en slags kollokviegruppe, der alle som tok faget ble inndelt i mindre grupper og møttes ca. en gang i uken for å jobbe med stoffet som hadde blitt dekket i (de) forrige forelesning(ene). Kollokviegruppene var obligatoriske, og varte kun i 1 time.

Noe som var helt nytt for oss når vi kom til Sydney, var at vi fikk muligheten til å se forelesninger på nett. Dette var veldig nyttig dersom vi ikke hadde mulighet til å møte opp, eller dersom vi ønsket å repetere stoff før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene vi hadde var:
HSBH1009 - Health Care Resources and Systems (tilsvarer NUTR220 - Ernæringens politikk og forvaltning)
HSBH1007 - Health Science and Research (tilsvarer NUTR230 - Metodar i ernæringsforskning)
EDGU1003 - Diet and Nutrition for Health and Sport (tilsvarer NUTR240 - Livsstil og livsløp)
EXSS2026 - Growth, development and ageing (tilsvarer også NUTR240)

HSBH1009 handler om Australias helsesystem og politikk. Selv om vi ikke har hatt om norsk politikk, har dette faget vært veldig lærerikt og man lærer å se helsepolitikken i en mer internasjonal sammenheng. Faget var litt vanskelig å sette seg inn i i begynnelsen, men gikk seg til etterhvert når man lærte seg det grunnleggende. HSBH1007 tok for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Vi fikk god innsikt i de ulike metodene man kan bruke, og hva man må tenke på når man skal planlegge en studie. EDGU1003 synes vi ble litt for enkelt og overfladisk for vår del når vi har kommet så langt i studiet, og kunne med fordel byttes ut med et mer interessant fag. Det som er greit med faget er at man ikke har en vanlig skoleeksamen, men en individuell oppgave og er dermed ferdig med faget tidligere enn de andre. Vi fikk da bedre tid til å fokusere på de mer utfordrende fagene. EXSS2026 synes vi derimot var veldig bra. Faget så på fysiologiske endringer gjennom livsløpet, og hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan påvirke disse endringene som skjer. Vi gjorde det enkelt og tok de samme fagene som de som reiste året før oss.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt føler vi at vi har lært veldig mye dette semesteret! Selv om alle fagene selvfølgelig ikke samsvarer helt med de vi ville hatt i Norge, er vi fornøyd med det faglige utbyttet. Vi har også lært mye engelsk gjennom å skrive oppgaver, innleveringer og eksamener samt å ha noen (korte) presentasjoner. Vi er jo vandt med å ha pensum på engelsk, så å lese engelsk synes vi ikke var noe problem. Det er verre med den muntlige engelsken, men selv om man ikke alltid merker det selv fikk vi kommentarer av venner om at vi ble bedre og bedre i språket. Og ikke minst så blir man mer komfortabel med å snakke engelsk, og da går samtalene mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet vi studerte på heter University of Sydney. Selve hovedcampus ligger sørvest for sentrum av Sydney og heter Camperdown. Denne består av et veldig stort område med mange større og mindre bygninger. Flere av bygningene minnet om Galtvort, noe som var veldig stilig. Hovedbygningen, The Quadrangle, er en typisk turistattraksjon, og hver dag yrer det av mennesker som vil ta bilder og posere foran bygget. Dette kunne til tider være ganske underholdende, og ga oss noe å hvile øynene på under lesepauser på biblioteket.

I tillegg til hovedcampus finnes det flere mindre universitetsområder i Sydney. Vi hadde f.eks. to fag (HSBH1007, EXSS2026) på en campus som heter Cumberland. Dit reiste vi et par ganger i uken, og vi måtte ta tog + buss for å komme oss hit.

Når det kommer til undervisningslokalene så var disse stort sett store med mye plass. Likevel var steder som lesesalene og grupperommene som regel fullstappede hvis man ikke var tidlig ute. Dette er kanskje ikke så rart, i og med at det er rundt 46 000 studenter som går på USYD.

Bustad

De fleste av oss valgte å bo hos Urbanest, som har en egen deal for utvekslingsstudenter. Her deler man rom og bad med en person samt kjøkken og stue med 6 andre. Det finnes andre romvarianter om man ønsker å bo alene eller med flere. Leilighetene var veldig sentralt og det va kort avstand til det meste. Vi brukte ca. 10-15 min til skolen. Leien var ganske dyr, og leier man privat kan man sikkert få det billigere. Likevel er Sydney en ganske dyr by, man må derfor regne med at det går mye penger til leie. Det er også veldig vanlig å dele rom med en annen person.

Sosialt miljø

University of Sydney er en stor skole med mange grupper man kan delta i, her er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes egne grupper for utvekslingsstudenter som arrangerer turer og aktiviteter. I tillegg finnes det grupper for nordmenn/svensker/dansker. ANSA arrangerer også mange forskjellige aktiviteter utover året. Velger man å bo hos Urbanest er dette en fin mulighet til å møte folk fra alle nasjonaliteter. Urbanest arrangerer ulike aktiviteter som er gratis å delta på om man bor der.

Haust 2017 - BA i human ernæring

Haust 2017 - BA i human ernæring

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til utveksling var tidskrevende, men du finner all informasjon du trenger for å søke på UIB sine nettsider og fra veilederen din. Søknad om australsk visum var også en omfattende prosess, og du bør sette av god tid til dette. Da vi kom til Sydney var det første vi gjorde å kjøpe oss et Opal-kort. Disse finner du i de fleste dagligvarebutikker, og de er helt nødvendig for å ta både buss, ferje og tog i Sydney. Det er ikke mulig å kjøpe månedskort, men kortet trekker en viss sum etter hvor langt du kjører kollektivtransport. Det er også lurt å skaffe seg et australsk bankkort, både til betaling av husleie, og dersom du skal bruke Uber siden dette ikke støtter norske bankkort. Vi skaffet oss også australsk simkort relativt kjapt etter vi kom ned. Et siste tips er å ikke undervurdere den australske vinteren ettersom temperaturen kan nå 5 grader på kvelden. Vi la igjen ulltøy hjemme og angret raskt på dette da vi ankom Sydney i juli. Først sent i oktober ble det behagelig å gå i shorts.

Undervisningsformer

I løpet av semesteret hadde vi stort sett kun to former for undervisning; forelesninger, og såkalte ”tutorials”. Til forskjell fra forelesningene på UiB, som varer rundt 2x45min med pause mellom, varte forelesningene på USYD i 2 timer, med rundt 10 minutters pause etter 1 time. Av og til opplevde vi til og med at vi ikke fikk noen pause, da foreleser hadde så mye stoff som han/hun måtte rekke over. Heldigvis hendte det også ofte at forelesningen endte tidligere. I de aller fleste fagene var det utrolig mange studenter fra mange ulike studieretninger. På det meste var vi rundt 800 stykker som tok det samme faget.

Hver uke hadde vi det som ble kalt ”tutorials”. Dette fungerte som en slags kollokviegruppe, der alle som tok faget ble inndelt i mindre grupper og møttes ca. en gang i uken for å jobbe med stoffet som hadde blitt dekket i (de) forrige forelesning(ene). Kollokviegruppene var obligatoriske, og varte kun i 1 time.

Noe som var helt nytt for oss når vi kom til Sydney, var at vi fikk muligheten til å se forelesninger på nett. Dette var veldig nyttig dersom vi ikke hadde mulighet til å møte opp, eller dersom vi ønsket å repetere stoff før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene vi hadde var:
HSBH1009 - Health Care Resources and Systems (tilsvarer NUTR220 - Ernæringens politikk og forvaltning)
HSBH1007 - Health Science and Research (tilsvarer NUTR230 - Metodar i ernæringsforskning)
EDGU1003 - Diet and Nutrition for Health and Sport (tilsvarer NUTR240 - Livsstil og livsløp)
EXSS2026 - Growth, development and ageing (tilsvarer også NUTR240)

HSBH1009 handler om Australias helsesystem og politikk. Selv om vi ikke har hatt om norsk politikk, har dette faget vært veldig lærerikt og man lærer å se helsepolitikken i en mer internasjonal sammenheng. Faget var litt vanskelig å sette seg inn i i begynnelsen, men gikk seg til etterhvert når man lærte seg det grunnleggende. HSBH1007 tok for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Vi fikk god innsikt i de ulike metodene man kan bruke, og hva man må tenke på når man skal planlegge en studie. EDGU1003 synes vi ble litt for enkelt og overfladisk for vår del når vi har kommet så langt i studiet, og kunne med fordel byttes ut med et mer interessant fag. Det som er greit med faget er at man ikke har en vanlig skoleeksamen, men en individuell oppgave og er dermed ferdig med faget tidligere enn de andre. Vi fikk da bedre tid til å fokusere på de mer utfordrende fagene. EXSS2026 synes vi derimot var veldig bra. Faget så på fysiologiske endringer gjennom livsløpet, og hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan påvirke disse endringene som skjer. Vi gjorde det enkelt og tok de samme fagene som de som reiste året før oss.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt føler vi at vi har lært veldig mye dette semesteret! Selv om alle fagene selvfølgelig ikke samsvarer helt med de vi ville hatt i Norge, er vi fornøyd med det faglige utbyttet. Vi har også lært mye engelsk gjennom å skrive oppgaver, innleveringer og eksamener samt å ha noen (korte) presentasjoner. Vi er jo vandt med å ha pensum på engelsk, så å lese engelsk synes vi ikke var noe problem. Det er verre med den muntlige engelsken, men selv om man ikke alltid merker det selv fikk vi kommentarer av venner om at vi ble bedre og bedre i språket. Og ikke minst så blir man mer komfortabel med å snakke engelsk, og da går samtalene mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet vi studerte på heter University of Sydney. Selve hovedcampus ligger sørvest for sentrum av Sydney og heter Camperdown. Denne består av et veldig stort område med mange større og mindre bygninger. Flere av bygningene minnet om Galtvort, noe som var veldig stilig. Hovedbygningen, The Quadrangle, er en typisk turistattraksjon, og hver dag yrer det av mennesker som vil ta bilder og posere foran bygget. Dette kunne til tider være ganske underholdende, og ga oss noe å hvile øynene på under lesepauser på biblioteket.

I tillegg til hovedcampus finnes det flere mindre universitetsområder i Sydney. Vi hadde f.eks. to fag (HSBH1007, EXSS2026) på en campus som heter Cumberland. Dit reiste vi et par ganger i uken, og vi måtte ta tog + buss for å komme oss hit.

Når det kommer til undervisningslokalene så var disse stort sett store med mye plass. Likevel var steder som lesesalene og grupperommene som regel fullstappede hvis man ikke var tidlig ute. Dette er kanskje ikke så rart, i og med at det er rundt 46 000 studenter som går på USYD.

Bustad

De fleste av oss valgte å bo hos Urbanest, som har en egen deal for utvekslingsstudenter. Her deler man rom og bad med en person samt kjøkken og stue med 6 andre. Det finnes andre romvarianter om man ønsker å bo alene eller med flere. Leilighetene var veldig sentralt og det va kort avstand til det meste. Vi brukte ca. 10-15 min til skolen. Leien var ganske dyr, og leier man privat kan man sikkert få det billigere. Likevel er Sydney en ganske dyr by, man må derfor regne med at det går ganske mye penger til leie. Det er også veldig vanlig å dele rom med en annen person.

Sosialt miljø

University of Sydney er en stor skole med mange grupper man kan delta i, her er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes egne grupper for utvekslingsstudenter som arrangerer turer og aktiviteter. I tillegg finnes det grupper for nordmenn/svensker/dansker. ANSA arrangerer også mange forskjellige aktiviteter utover året. Velger man å bo hos Urbanest er dette en fin mulighet til å møte folk fra alle nasjonaliteter. Urbanest arrangerer ulike aktiviteter som er gratis å delta på om man bor der.

Haust 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

Haust 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Start prosessen tidleg! Flybillettar blir dyre kjapt og ein må også søkje visum og får godkjent fag. Fag godkjenningar kan ta litt tid, då begge universitet må godkjenne at du tek faget. Spør om kva andre studentar på utveksling har teke før deg, dette kan gi gode tips til kva fag ein kan ha.
Om ein reiser ned haustsemesteret, ta med ullklede (det blir kaldt om nettene..!) og varme klede til den først månaden. Australia er ikkje alltid 30 grader og bikinivêr.

Undervisningsformer

USYD har ein meir kontinuerleg vurdeingsform enn kva ein er vandt med frå Norge. Ein har gjerne fleire innleveringar og quizar ila semesteret. Ein får slik oversikt over korleis ein ligg ann i faget og kan også slik ha bestått et fag før ein kjem til den avsluttande eksamen, då kvart element står for ein viss prosent av din endelege karakter i faget. Gjer tidlege innveledignar og arbeid godt, så slepp du å stresse med eksamen når den tid kjem.
Forelesingar er som normal, ingen skumle twistar eller krav. Desse blir tatt opp og lagt ut på nett, slik at dei er tilgjengelege om ein ikkje kan vere på eit forelesing.
Seminar har ein vekentleg og er grupper på ca 15 stk der ein har undervising og diskuterar tema som ikkje blir dekt tilstrekkeleg i forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er godt. Vi hadde fire fag.
HSBH1005 - ein veldig god forelesar som var veldig engasjerande. Faget er stort i omfang, men ikkje så krevjande.
EDUH4058 - Spennande fag som gav innblikk i Australsk kultur og problemstillingar. Forelesingar var litt langdryge (3 timars forelesing frå 5-8 på kvelden..) men utflukter var kjekke. Læraren var spesiell og har andre krav til oppgåver enn vi opplev heime i Norge. Dette var annleis, men gjekk bra når ein har fått byrja på oppgåvene.
PSYC3020 - Dette var vårt vanskelegaste fag og det vi hadde mest å gjere i. Vi hadde quizar ca annakvar veke, ei stor innlevering og ein avsluttande eksamen. Faget var delt opp i mindre tema, der noko var repetisjon av stoff vi hadde hatt før, men også mykje nytt. Kriminalpsykologi var særskilt spennande.
LNGS1002 - kanksje det faget som var minst givande, men likevell eit veldig greit fag med tanke på eksamensforma faget nytta (heimeeksamen). Faget hadde seminar ein gong i veka og to forelesingar på ein time kvar.

Fagleg utbyte og språk

Faga vi tok var generelt gode og ein god kombo. Det var annleis å skulle skrive oppgåver på engelsk, men ein kjem kjapt inni det. Husk god grammatikk og les gjerne gjennom oppgåvene eit par gongar før du leverar!

Universitetsområdet og byen

Sydney er ein fantastisk by, der det alltid er noko som skjer. Kvar bydel har sin eigen identitet, noko som gjer det å utforske byen ekstra spennande. Ei anbefaling er å ete i Spice Ally! Ein god tapas med medbrakt vin der er eit must i Sydney. Eller er kinoen på Broadway med lenestolar å anbefale. Reis til Blue Mountains for litt frisk luft, men husk varme klede! Det blir kaldt.

Bustad

Vi reise ned 1 veke før skulestart, noko som vi oppdaga var litt knapt. Ein burde ha nærmare to veker. Ein må belage seg på å betale betrakteleg meir for ein dårlegare standard enn kva ein er vandt med. Vi betalte 850 AUD per veke fordelt på fire jenter, ekskludert straum. Vår leiligheit hadde to soverom, der vi delte to og to. Dette er heilt vanleg i Australia, og noko som også har fungert fint!
Vi budde nær campus, ti min unna med buss. Anbefalte områder er Glebe, Camperdown, Newtown, indre deler av Stanmore (nær Norton street og Parramatta road) eller andre plassar med gode bussforbindelsar. Ein kan også bu nært stranda, men då må ein rekne med minst ein times reisetid til campus.

Sosialt miljø

Bra! Ver aktiv dei første vekene, andre utvekslingsstudentar er særskilt lette å bli kjent med.

Haust 2017 - PRPSYK

Haust 2017 - PRPSYK

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å vere tidleg med å spare opp pengar, søke visum, og å planlegge kva fag ein har lyst til å ta under utvekslingsopphaldet. Det er også lurt å tenke ut om ein vil bu på campus eller leige privat, då markedet er tøft i Sydney. Alle forebuingar gjer dei første vekene lettare - det er stressande å vere i ein uvitande situasjon, der ein ikkje veit kvar ein skal bu neste veke.

Undervisningsformer

Undervisningsforma i Australia er ganske ulik den vi har i Noreg. Ver forberedt på å jobbe meir jamnt langs semesteret. På denne måten kan ein skaffe mange poeng, som gjer at ein må ha ein mindre score på final exam for å stå. Multiple choice blir mykje brukt, og ein må omstille seg til å lese seg opp på mykje detaljkunnskap.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er bredt på Usyd! Likevel må du som profesjonsstudent ha faga godkjent av både UiB og Usyd. Tilbodet begrensast en del, bruk derfor god tid på å finne ut kva fag som både gjev deg eit fagleg utbytte, som er overkommelege i arbeidsmengde, og som blir godkjent av begge universiteta. Nokre fag er berre tilgjengelege på eit av semestera i året. Usyd er likevel fleksible med fagbytte dei første vekene.

Fagleg utbyte og språk

Fagleg utbytte er varierande, og føl gjerne nivå. 1000emnene er innføringsemner, medan 3000emnene er meir krevande. Dette reflekterast ofte i fagleg utbytte. Undersøk kva fag som har fått gode omtaler, og undersøk med tidlegare studentar frå Bergen som har teke fag på Usyd.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på Usyd er fantastisk! Det er som ein liten landsby, med mange tilbod ein kan dra nytte av. Bruk tid første veka på å bli kjent på området, då dette vil gi deg best utbytte vidare i opphaldet. Sydney som by er enda bedre. Aldri utsett noko til neste helg, uansett kor effektiv du er vil du ikkje nå over alt. Spør folk som har budd der etter tips, etter eit halvt år i Sydney veit ein om mange perler. Områda rundt og utanfor Sydney er også heilt fantastiske. Besøk grotter, strender og nasjonalparkar - desse er ikkje like overfylte som mange turistattraksjonar i Sydney kan vere. Blue Mountains er også ein spesiell opplevelse, spesielt om du går ein av dei lengre gåturane. Vi tok ei helg i Blue Mountains. Er du glad i klatring er det mange mogelegheiter her.

Bustad

Boligmarkedet er tøft, og det er lågare standard enn i Noreg. Det er også svært dyrt. Vær forberedt på dette, men ha også is i magen når du går på visningar, det dukkar av og til gode tilbod opp. Tenk ut om du vil bu nærme stranda eller universitetet før du går på visningar. Det blir lang reisetid til skulen dersom ein vel stranda, og omvendt.

Sosialt miljø

Det sosiale livet ditt i Sydney avheng av kor åpen du er! By på deg sjølv.

Haust 2017 - BA i human ernæring

Haust 2017 - BA i human ernæring

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til utveksling var tidskrevende, men du finner all informasjon du trenger for å søke på UiB sine nettsider og fra veilederen din. Søknad om Australsk visum var også en omfattende prosess, og du bør sette av god tid til dette. Når vi kom til Sydney var det første vi gjorde å kjøpe oss et Opal-kort. Disse finner du i de fleste dagligvarebutikker, og de er helt nødvendig for å ta både buss, ferje og tog i Sydney. Det er ikke mulig å kjøpe månedskort, men kortet trekker en viss sum etter hvor langt du kjører kollektivtransport. Det er også lurt å skaffe seg et Australsk bankkort, både til betaling av husleie, og dersom du skal bruke Uber siden dette ikke støtter norske bankkort. Et siste tips er å ikke undervurdere den Australske vinteren ettersom temperaturen kan nå 5 grader på kvelden. Vi la igjen ulltøy hjemme og angret raskt på dette da vi ankom Sydney i Juli.

Undervisningsformer

I løpet av semesteret hadde vi stort sett kun to former for undervisning; forelesninger, og såkalte ”tutorials”. Til forskjell fra forelesningene på UiB, som varer rundt 2x45min med pause mellom, varte forelesningene på USYD i 2 timer, med rundt 10 minutters pause etter 1 time. Av og til opplevde vi til og med at vi ikke fikk noen pause, da foreleser hadde så mye stoff som han/hun måtte rekke over. Heldigvis hendte det også ofte at forelesningen endte tidligere. I de aller fleste fagene var det utrolig mange studenter fra mange ulike studieretninger. På det meste var vi rundt 800 stykker som tok det samme faget. Hver uke hadde vi det som ble kalt ”tutorials”. Dette fungerte som en slags kollokviegruppe, der alle som tok faget ble inndelt i mindre grupper og møttes ca. en gang i uken for å jobbe med stoffet som hadde blitt dekket i (de) forrige forelesning(ene). Kollokviegruppene var obligatoriske, og varte kun i 1 time. Noe som var helt nytt for oss når vi kom til Sydney, var at vi fikk muligheten til å se forelesninger på nett. Dette var veldig nyttig dersom vi ikke hadde mulighet til å møte opp, eller dersom vi ønsket å repetere stoff før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene vi hadde var:
HSBH1009 - Health Care Resources and Systems (tilsvarer NUTR220 - Ernæringens politikk og forvaltning)
HSBH1007 - Health Science and Research (tilsvarer NUTR230 - Metodar i ernæringsforskning)
EDGU1003 - Diet and Nutrition for Health and Sport (tilsvarer NUTR240 - Livsstil og livsløp)
EXSS2026 - Growth, development and ageing (tilsvarer også NUTR240)

HSBH1009 handler om Australias helsesystem og politikk. Selv om vi ikke har hatt om norsk politikk, har dette faget vært veldig lærerikt og man lærer å se helsepolitikken i en mer internasjonal sammenheng. Faget var litt vanskelig å sette seg inn i i begynnelsen, men gikk seg til etterhvert når man lærte seg det grunnleggende. HSBH1007 tok for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Vi fikk god innsikt i de ulike metodene man kan bruke, og hva man må tenke på når man skal planlegge en studie. EDGU1003 synes vi ble litt for enkelt og overfladisk for vår del når vi har kommet så langt i studiet, og kunne med fordel byttes ut med et mer interessant fag. Det som er greit med faget er at man ikke har en vanlig skoleeksamen, men en individuell oppgave og er dermed ferdig med faget tidligere enn de andre. Vi fikk da bedre tid til å fokusere på de mer utfordrende fagene. EXSS2026 synes vi derimot var veldig bra. Faget så på fysiologiske endringer gjennom livsløpet, og hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan påvirke disse endringene som skjer. Vi tok de samme fagene som de som reiste året før oss.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt føler vi at vi har lært veldig mye dette semesteret! Selv om alle fagene selvfølgelig ikke samsvarer helt med de vi ville hatt i Norge, er vi fornøyd med det faglige utbyttet. Vi har også lært mye engelsk gjennom å skrive oppgaver, innleveringer og eksamener samt å ha noen (korte) presentasjoner. Vi er jo vandt med å ha pensum på engelsk, så å lese engelsk synes vi ikke var noe problem. Det er verre med den muntlige engelsken, men selv om man ikke alltid merker det selv fikk vi kommentarer av venner om at vi ble bedre og bedre i språket. Og ikke minst så blir man mer komfortabel med å snakke engelsk, og da går samtalene mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet vi studerte på heter University of Sydney. Selve hovedcampus ligger sørvest for sentrum av Sydney og heter Camperdown. Denne består av et veldig stort område med mange større og mindre bygninger. Flere av bygningene minnet om Galtvort, noe som var veldig stilig. Hovedbygningen, The Quadrangle, er en typisk turistattraksjon, og hver dag yrer det av mennesker som vil ta bilder og posere foran bygget. Dette kunne til tider være ganske underholdende, og ga oss noe å hvile øynene på under lesepauser på biblioteket. I tillegg til hovedcampus finnes det flere mindre universitetsområder i Sydney. Vi hadde f.eks. to fag (HSBH1007, EXSS2026) på en campus som heter Cumberland. Dit reiste vi et par ganger i uken, og vi måtte ta tog + buss for å komme oss hit. Når det kommer til undervisningslokalene så var disse stort sett store med mye plass. Likevel var steder som lesesalene og grupperommene som regel fullstappede hvis man ikke var tidlig ute. Dette er kanskje ikke så rart, i og med at det er rundt 46 000 studenter som går på USYD.

Sydney er en fantastisk by, og det er alltid mye å finne på! Det er masse fine områder, bygninger og turistattraksjoner å se, utrolig mange gode restauranter og kafeer (Australia er veldig gode på brunch og kaffe!), og en hel haug av ting å finne på. Det er aldri kjedelig å bo i Sydney. Vi anbefaler blant annet å sjekke ut: Operahuset ( og opera bar), harbour bridge, darling harbour, ta en tur innom bydelene Newtown og Glebe, dra på festival i the rocks, besøke toronga zoo, gå tur i Blue Mountains national park, gå coastal walk mellom Bondi og Coogee (samt chille på standa), og utforske kafeer og utelivet i Sydney!

Bustad

De fleste av oss valgte å bo hos Urbanest, som har en egen deal for utvekslingsstudenter. Her deler man rom og bad med en person samt kjøkken og stue med 6 andre. Det finnes andre romvarianter om man ønsker å bo alene eller med flere. Leilighetene var veldig sentralt og det va kort avstand til det meste. Vi brukte ca. 10-15 min til skolen. Leien var ganske dyr, og leier man privat kan man sikkert få det billigere. Likevel er Sydney en ganske dyr by, man må derfor regne med at det går ganske mye penger til leie. Det er også veldig vanlig å dele rom med en annen person.

Sosialt miljø

University of Sydney er en stor skole med mange grupper man kan delta i, her er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes egne grupper for utvekslingsstudenter som arrangerer turer og aktiviteter. I tillegg finnes det grupper for nordmenn/svensker/dansker. ANSA arrangerer også mange forskjellige aktiviteter utover året. Velger man å bo hos Urbanest er dette en fin mulighet til å møte folk fra alle nasjonaliteter. Urbanest arrangerer ulike aktiviteter som er gratis å delta på om man bor der.

Høst 2017 - PRPSYK

Høst 2017 - PRPSYK

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Regn god tid til å finne bolig, mye dårlig og dyrt på markedet. Er lettvint å søke studentbolig der, men det er fryktelig dyrt, så ville anbefalt å lete privat. Spar opp en del penger på forhånd, så får du gjort alt du ønsker å gjøre mens du er der - for det er nesten norske priser :)

Undervisningsformer

Forelesninger og seminarer. Vurderinger underveis.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig variert og spennende fagtilbud

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Stort og kjempe fint universitetsområde. Byen er levende, spennende og veldig stor. Noe for alt.

Bustad

Leide privat bolig, og det var veldig fint og sentralt. Bodde rett ved universitet.

Sosialt miljø

Mye sosialt man kan være med på ved universitet.

Haust 2017 - BA i human ernæring

Haust 2017 - BA i human ernæring

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til utveksling var tidskrevende, men du finner all informasjon du trenger for å søke på UIB sine nettsider og fra veilederen din. Søknad om Australsk visum var en omfattende prosess, og du bør sette av god tid til dette. Da vi kom til Sydney, var det første vi gjorde å kjøpe oss et Opal-kort. Disse finner du i de fleste dagligvarebutikker, og de er helt nødvendig for å ta både buss, ferje og tog i Sydney. Det er ikke mulig å kjøpe månedskort, men kortet trekker en viss sum ut i fra hvor langt du kjører kollektivtransport. Det er også lurt å skaffe seg et australsk bankkort, både til betaling av husleie, og dersom du skal bruke Uber siden dette ikke støtter norske bankkort. Vi skaffet oss også australsk simkort relativt kjapt etter vi kom ned. Et siste tips er å ikke undervurdere den australske vinteren ettersom temperaturen kan nå 5 grader på kvelden. Vi la igjen ulltøy hjemme og angret raskt på dette når vi ankom Sydney i juli. Først sent i oktober ble det behagelig å gå i shorts.

Undervisningsformer

I løpet av semesteret hadde vi stort sett kun to former for undervisning; forelesninger, og såkalte ”tutorials”. Til forskjell fra forelesningene på UiB, som varer rundt 2x45min med pause mellom, varte forelesningene på USYD i 2 timer, med rundt 10 minutters pause etter 1 time. Av og til opplevde vi til og med at vi ikke fikk noen pause, da foreleser hadde så mye stoff som han/hun måtte rekke over. Heldigvis hendte det også ofte at forelesningen endte tidligere. I de aller fleste fagene var det utrolig mange studenter fra mange ulike studieretninger. På det meste var vi rundt 800 stykker som tok det samme faget.
Hver uke hadde vi det som ble kalt ”tutorials”. Dette fungerte som en slags kollokviegruppe, der alle som tok faget ble inndelt i mindre grupper og møttes ca. en gang i uken for å jobbe med stoffet som hadde blitt dekket i (de) forrige forelesning(ene). Kollokviegruppene var obligatoriske, og varte kun i 1 time.
Noe som var helt nytt for oss når vi kom til Sydney, var at vi fikk muligheten til å se forelesninger på nett. Dette var veldig nyttig dersom vi ikke hadde mulighet til å møte opp, eller dersom vi ønsket å repetere stoff før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

HSBH1009 - Health Care Resources and Systems (tilsvarer NUTR220 - Ernæringens politikk og forvaltning)
HSBH1007 - Health Science and Research (tilsvarer NUTR230 - Metodar i ernæringsforskning)
EDGU1003 - Diet and Nutrition for Health and Sport (tilsvarer NUTR240 - Livsstil og livsløp)
EXSS2026 - Growth, development and ageing (tilsvarer også NUTR240)

HSBH1009 handler om Australias helsesystem og politikk. Selv om vi ikke har hatt om norsk politikk, har dette faget vært veldig lærerikt og man lærer å se helsepolitikken i en mer internasjonal sammenheng. Faget var litt vanskelig å sette seg inn i i begynnelsen, men gikk seg til etterhvert når man lærte seg det grunnleggende. HSBH1007 tok for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Vi fikk god innsikt i de ulike metodene man kan bruke, og hva man må tenke på når man skal planlegge en studie. EDGU1003 synes vi ble litt for enkelt og overfladisk for vår del når vi har kommet så langt i studiet, og kunne med fordel byttes ut med et mer interessant fag. Det som er greit med faget er at man ikke har en vanlig skoleeksamen, men en individuell oppgave og er dermed ferdig med faget tidligere enn de andre. Vi fikk da bedre tid til å fokusere på de mer utfordrende fagene. EXSS2026 synes vi derimot var veldig bra. Faget så på fysiologiske endringer gjennom livsløpet, og hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan påvirke disse endringene som skjer. Vi gjorde det enkelt og tok de samme fagene som de som reiste året før oss

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt føler vi at vi har lært veldig mye dette semesteret! Selv om alle fagene selvfølgelig ikke samsvarer helt med de vi ville hatt i Norge, er vi fornøyd med det faglige utbyttet. Vi har også lært mye engelsk gjennom å skrive oppgaver, innleveringer og eksamener samt å ha noen (korte) presentasjoner. Vi er jo vant med å ha pensum på engelsk, så å lese engelsk synes vi ikke var noe problem. Det er verre med den muntlige engelsken, men selv om man ikke alltid merker det selv fikk vi kommentarer av venner om at vi ble bedre og bedre i språket. Og ikke minst så blir man mer komfortabel med å snakke engelsk, og da går samtalene mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet vi studerte på heter University of Sydney. Selve hovedcampus ligger sørvest for sentrum av Sydney og heter Camperdown. Denne består av et veldig stort område med mange større og mindre bygninger. Flere av bygningene minnet om Galtvort, noe som var veldig stilig. Hovedbygningen, The Quadrangle, er en typisk turistattraksjon, og hver dag yrer det av mennesker som vil ta bilder og posere foran bygget. Dette kunne til tider være ganske underholdende, og ga oss noe å hvile øynene på under lesepauser på biblioteket.
I tillegg til hovedcampus finnes det flere mindre universitetsområder i Sydney. Vi hadde f.eks. to fag (HSBH1007, EXSS2026) på en campus som heter Cumberland. Dit reiste vi et par ganger i uken, og vi måtte ta tog + buss for å komme oss hit.
Når det kommer til undervisningslokalene så var disse stort sett store med mye plass. Likevel var steder som lesesalene og grupperommene som regel fullstappede hvis man ikke var tidlig ute. Dette er kanskje ikke så rart, i og med at det er rundt 46 000 studenter som går på USYD.

Bustad

De fleste av oss valgte å bo hos Urbanest, som har en egen deal for utvekslingsstudenter. Her deler man rom og bad med en person samt kjøkken og stue med 6 andre. Det finnes andre romvarianter om man ønsker å bo alene eller med flere. Leilighetene var veldig sentralt og det va kort avstand til det meste. Vi brukte ca. 10-15 min til skolen. Leien var ganske dyr, og leier man privat kan man sikkert få det billigere. Likevel er Sydney en ganske dyr by, man må derfor regne med at det går ganske mye penger til leie. Det er også veldig vanlig å dele rom med en annen person.

Sosialt miljø

University of Sydney er en stor skole med mange grupper man kan delta i, her er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes egne grupper for utvekslingsstudenter som arrangerer turer og aktiviteter. I tillegg finnes det grupper for nordmenn/svensker/dansker. ANSA arrangerer også mange forskjellige aktiviteter utover året. Velger man å bo hos Urbanest er dette en fin mulighet til å møte folk fra alle nasjonaliteter. Urbanest arrangerer ulike aktiviteter som er gratis å delta på om man bor der

Haust 2017 - Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

Haust 2017 - Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som de fleste andre også skriver - det er kaldere enn du tror. Jeg hadde med meg en del varme klær, men angret litt på at jeg ikke tok med meg en varmere vinterjakke. Før vi dro til Sydney tenkte jeg at det ville være sydentemperatur fra og med september. Det var det ikke! Jeg brukte bukser mye oftere enn jeg brukte kjoler og skjørt. Først i november og desember ble det sommertemperatur.

Kjøp et opal-kort så fort du kommer ned til Sydney, så kan du ta busser og tog over hele byen. Bussene er relativt gamle og det er vanskelig å finne ut når du skal av hvis du ikke er kjent. Vi fant ut at det enkleste var å bruke google maps appen til å finne en reiserute. Jeg brukte Vodaphone som mobiloperatør og var veldig fornøyd med det!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg brukte mye tid på å forstå systemet og de ulike emnene jeg kunne velge mellom. Det å sitte hjemme i Norge og skulle forstå det australske systemet er ikke bare enkelt. Likevel skjønte jeg etterhvert hvor enormt emnetilbudet var i forhold til hva vi er vandt med hjemme i Bergen. Jeg benyttet anledningen til å velge fag som skilte seg ut fra hva jeg har tatt tidligere, og endte opp med tre businessfag og ett internship. Da forelesningene begynte skjønte jeg at jeg hadde tatt meg vann over hodet da jeg valgte fag, og bestemte meg for å bytte ett av businessfagene mot et enkelt fag for utvekslingsstudenter - "outdoor education". Dermed kunne jeg fokusere på businessfagene "cross cultural management" og "international business strategy". Det er fullt mulig å komme seg gjennom semesteret kun med teoretiske fag også, men som utvekslingsstudent vil man gjerne ha tid til å oppleve noe annet enn biblioteket. Totalt tilbragte jeg flere timer på skolen enn jeg ville gjort i Bergen, men fikk dårligere karakterer enn jeg gjør hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Nivået på USYD er høyt. Jeg lært så mye dette semesteret! Internshippet jeg tok krevde mer tid enn fagene, men bidro også til at jeg ble veldig komfortabel med å snakke engelsk i formell setting. Jeg fikk jobb hos et rekrutteringsbyrå midt i sentrumskjernen. Dersom du velger å ta et internship må du jobbe 120 timer ulønnet, i tillegg til at du skal delta på fem workshops á to timer på universitetet, og levere en rekke innleveringer. På et tidspunkt virket 120 timer uoverkommelig. Når jeg ser tilbake på hele prosessen, er jeg likevel glad jeg valgte å ta internshippet. Det å være en del av det australske arbeidslivet er en opplevelse i seg selv - og du lærer masse om kulturforskjeller mellom Norge og Australia - to land man gjerne tenker at er ganske like.

USYD er et prestisjefylt universitet, og de fleste fagene er utfordrende selv for australske studenter. Jeg kom ned med et ønske om å gjøre det veldig bra i alle fag, men endret tankene om egne prestasjoner underveis. Det er viktig å ha et realistisk syn på hva som er bra nok, fokuser på å lære mest mulig fremfor på karakterene. Et utvekslingsopphold gir så mye lærdom utenom det rent teoretiske - både erfaringsmessig og språklig.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en fantastisk by! Det er så mye å se og gjøre. Mine favorittområder er Surry Hills, Newtown og området rundt botanisk hage. Vi var mye på markedet i Glebe, som arrangeres hver lørdag. På søndager er det marked på Bondi. Sydney har enormt mange koselige cafeér og restauranter, mine favoritter er Maybe Frank, Soul Burger, Brewtown Newtown, Italian Bowl. Utforsk områdene rundt byen, dra til Manly, Watsons Bay og Grounds of Alexandria.

Campus er enormt - å gå fra den ene enden til den andre tar lenger tid enn å gå gjennom Bergen sentrum. Dette stresset meg litt i starten, da timeplanen min var lagt opp sånn at jeg hadde to fag rett etter hverandre på ulike steder. Mange har dette problemet, derfor slutter de fleste forelesninger litt før tiden og begynner gjerne fem over. I universitetsparken ligger det et offentlig, utendørs svømmebasseng. Jeg likte meg så godt der, og tok lesepauser for å svømme underveis i semesteret. Da sommeren kom ble det mer folksomt, mange svømte en økt før de solte seg noen timer! Campus er utrolig vakkert, og har masse forskjellige caféer og spisesteder. Sjekk ut Courtyard, som ligger i Holme Building.

Bustad

Jeg fikk anbefalt å finne bosted privat etter å ha kommet ned til Sydney. Er det én ting jeg angrer veldig på, så er det at jeg ikke søkte bosted gjennom universitetet. Ja, det er dyrt, men alt i Sydney er dyrt. Bestiller du studentbolig er du sikker på at du har et trygt, rent og ordentlig sted å bo når du kommer ned. Vi hadde store problemer med å finne bosted privat. Dette kan selvfølgelig slå begge veier, og jeg tror vi var mer uheldige enn de fleste. Det var en uggen følelse å være i en så stor by uten permanent tak over hodet, spesielt etter å ha lett i flere dager uten hell. Mine to første uker i byen var derfor ganske kjipe, jeg var mye stressa og syntes det var skummelt å dra på visninger i ukjente byområder etter at solen hadde gått ned. Resultatet var to forskjellige airbnbs de første to ukene, før jeg fikk et rom på campus. Jeg bodde på Queen Mary Building, noe som fungerte fint. Standarden er ikke helt hva jeg er vandt til hjemmefra - man har eget soverom, men bad deles med hele etasjen og kjøkken deles med hele bygget. Det bor totalt 800 studenter på QMB, noe som gjør det veldig sosialt! Jeg møtte masse venner der. I tillegg var det store vors her hver uke, med utvekslingsstudenter fra hele byen. Jeg betalte $322 i uka, altså i overkant av 8000kr i måneden.

Sosialt miljø

Det er enkelt å få seg venner! Vær imøtekommende og nysgjerrig de første ukene, så møter du garantert flotte mennesker som du kan tilbringe resten av semesteret sammen med. Selv møtte jeg flest i løpet av den første uken, samt gjennom bosted og fagene jeg tok. Velger du ett av fagene for utvekslingsstudenter vil du garantert møte noen som er i samme situasjon som deg selv. Jeg møtte min beste venninne i seminaret for "outdoor education".

Haust 2017 - BA i human ernæring

Haust 2017 - BA i human ernæring

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til utveksling var tidskrevende, men du finner all informasjon du trenger for å søke på UIB sine nettsider og fra veilederen din. Søknad om australsk visum var også en omfattende prosess, og du bør sette av god tid til dette. Når vi kom til Sydney var det første vi gjorde å kjøpe oss et Opal-kort. Disse finner du i de fleste dagligvarebutikker, og de er helt nødvendig for å ta både buss, ferje og tog i Sydney. Det er ikke mulig å kjøpe månedskort, men kortet trekker en viss sum etter hvor langt du kjører kollektivtransport. Det er også lurt å skaffe seg et australsk bankkort, både til betaling av husleie, og dersom du skal bruke Uber siden dette ikke støtter norske bankkort. Vi skaffet oss også australsk simkort relativt kjapt etter vi kom ned. Et siste tips er å ikke undervurdere den australske vinteren ettersom temperaturen kan nå 5 grader på kvelden. Vi la igjen ulltøy hjemme og angret raskt på dette da vi ankom Sydney i juli. Først sent i oktober ble det behagelig å gå i shorts.

Undervisningsformer

I løpet av semesteret hadde vi stort sett kun to former for undervisning; forelesninger, og såkalte ”tutorials”. Til forskjell fra forelesningene på UiB, som varer rundt 2x45min med pause mellom, varte forelesningene på USYD i 2 timer, med rundt 10 minutters pause etter 1 time. Av og til opplevde vi til og med at vi ikke fikk noen pause, da foreleser hadde så mye stoff som han/hun måtte rekke over. Heldigvis hendte det også ofte at forelesningen endte tidligere. I de aller fleste fagene var det utrolig mange studenter fra mange ulike studieretninger. På det meste var vi rundt 800 stykker som tok det samme faget.

Hver uke hadde vi det som ble kalt ”tutorials”. Dette fungerte som en slags kollokviegruppe, der alle som tok faget ble inndelt i mindre grupper og møttes ca. en gang i uken for å jobbe med stoffet som hadde blitt dekket i (de) forrige forelesning(ene). Kollokviegruppene var obligatoriske, og varte kun i 1 time.

Noe som var helt nytt for oss når vi kom til Sydney, var at vi fikk muligheten til å se forelesninger på nett. Dette var veldig nyttig dersom vi ikke hadde mulighet til å møte opp, eller dersom vi ønsket å repetere stoff før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene vi hadde var:
HSBH1009 - Health Care Resources and Systems (tilsvarer NUTR220 - Ernæringens politikk og forvaltning)
HSBH1007 - Health Science and Research (tilsvarer NUTR230 - Metodar i ernæringsforskning)
EDGU1003 - Diet and Nutrition for Health and Sport (tilsvarer NUTR240 - Livsstil og livsløp)
EXSS2026 - Growth, development and ageing (tilsvarer også NUTR240)

HSBH1009 handler om Australias helsesystem og politikk. Selv om vi ikke har hatt om norsk politikk, har dette faget vært veldig lærerikt og man lærer å se helsepolitikken i en mer internasjonal sammenheng. Faget var litt vanskelig å sette seg inn i i begynnelsen, men gikk seg til etterhvert når man lærte seg det grunnleggende. HSBH1007 tok for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Vi fikk god innsikt i de ulike metodene man kan bruke, og hva man må tenke på når man skal planlegge en studie. EDGU1003 synes vi ble litt for enkelt og overfladisk for vår del når vi har kommet så langt i studiet, og kunne med fordel byttes ut med et mer interessant fag. Det som er greit med faget er at man ikke har en vanlig skoleeksamen, men en individuell oppgave og er dermed ferdig med faget tidligere enn de andre. Vi fikk da bedre tid til å fokusere på de mer utfordrende fagene. EXSS2026 synes vi derimot var veldig bra. Faget så på fysiologiske endringer gjennom livsløpet, og hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan påvirke disse endringene som skjer. Vi gjorde det enkelt og tok de samme fagene som de som reiste året før oss.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt føler vi at vi har lært veldig mye dette semesteret! Selv om alle fagene selvfølgelig ikke samsvarer helt med de vi ville hatt i Norge, er vi fornøyd med det faglige utbyttet. Vi har også lært mye engelsk gjennom å skrive oppgaver, innleveringer og eksamener samt å ha noen (korte) presentasjoner. Vi er jo vandt med å ha pensum på engelsk, så å lese engelsk synes vi ikke var noe problem. Det er verre med den muntlige engelsken, men selv om man ikke alltid merker det selv fikk vi kommentarer av venner om at vi ble bedre og bedre i språket. Og ikke minst så blir man mer komfortabel med å snakke engelsk, og da går samtalene mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet vi studerte på heter University of Sydney. Selve hovedcampus ligger sørvest for sentrum av Sydney og heter Camperdown. Denne består av et veldig stort område med mange større og mindre bygninger. Flere av bygningene minnet om Galtvort, noe som var veldig stilig. Hovedbygningen, The Quadrangle, er en typisk turistattraksjon, og hver dag yrer det av mennesker som vil ta bilder og posere foran bygget. Dette kunne til tider være ganske underholdende, og ga oss noe å hvile øynene på under lesepauser på biblioteket.

I tillegg til hovedcampus finnes det flere mindre universitetsområder i Sydney. Vi hadde f.eks. to fag (HSBH1007, EXSS2026) på en campus som heter Cumberland. Dit reiste vi et par ganger i uken, og vi måtte ta tog + buss for å komme oss hit.

Når det kommer til undervisningslokalene så var disse stort sett store med mye plass. Likevel var steder som lesesalene og grupperommene som regel fullstappede hvis man ikke var tidlig ute. Dette er kanskje ikke så rart, i og med at det er rundt 46 000 studenter som går på USYD.

Bustad

De fleste av oss valgte å bo hos Urbanest, som har en egen deal for utvekslingsstudenter. Her deler man rom og bad med en person samt kjøkken og stue med 6 andre. Det finnes andre romvarianter om man ønsker å bo alene eller med flere. Leilighetene var veldig sentralt og det va kort avstand til det meste. Vi brukte ca. 10-15 min til skolen. Leien var ganske dyr, og leier man privat kan man sikkert få det billigere. Likevel er Sydney en ganske dyr by, man må derfor regne med at det går ganske mye penger til leie. Det er også veldig vanlig å dele rom med en annen person.

Sosialt miljø

University of Sydney er en stor skole med mange grupper man kan delta i, her er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes egne grupper for utvekslingsstudenter som arrangerer turer og aktiviteter. I tillegg finnes det grupper for nordmenn/svensker/dansker. ANSA arrangerer også mange forskjellige aktiviteter utover året. Velger man å bo hos Urbanest er dette en fin mulighet til å møte folk fra alle nasjonaliteter. Urbanest arrangerer ulike aktiviteter som er gratis å delta på om man bor der.

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

01.07.2017 - 18.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

1. Det lønner seg å gå inn på flatmates.com.au på forhånd og avtale noen visninger før avreise. Det legges også ut ledige leiligheter på universitet sin Facebook side for internasjonale studenter. Dersom du reiser aleine kan du finne andre norske i tilsvarende situasjon på Facebookgruppen "Nordmenn i Sydney", her legges det også ut ledige rom og diverse informasjon/tips.

2. Jeg vil også anbefale å reise ned gjerne to uker før skolestart om du har mulighet. Da har du god tid til å gå på ulike visninger og finne ut hvilket område som passer deg best. Da har du også anledning til å bli bedre kjent med byen og komme skikkelig inn i ting.

3. Et litt mer praktisk tips er at det er relativt kaldt i Sydney i juli og august. Jeg for min del hadde pakket som jeg skulle på en lang sydenferie og gikk på smell der. Ta med en varm jakke, strikkegenser osv, så slipper du å bruke penger på varme klær som du allerede hjemme.

Undervisningsformer

Jeg hadde fire valgfag og undervisningsformen var seminarer med ca 40 andre elever. Seminarene varier noe, men består blant annet av at professoren foreleser gjennom ulike tema, framføringer, diskusjoner osv. Det er obligatorisk oppmøte og man må være tilstede 80 prosent av undervisningen for å ha grunnlag til å stå. I hvert fag er det 4 undervisningstimer i uken og en må regne med å forberede seg godt til hver time.

Et grunnleggende tips er å velge fag hvor eksamensformen er innleveringer, så slipper man å stresse med en intens eksamensperiode på slutten av semesteret (slik undertegnede måtte). Spesielt mtp på at skoleeksamene her bare er på 2 timer og generelt veldig krevende. Et annet tips er å velge fag som er mer internasjonale, slik at en ikke er avhengig av noen særlige forkunnskaper i Australsk rett.

Vurdering av emnetilbodet

Det er i utgangspunktet veldig mange fag å velge mellom, men vær rask med å søke fag da klassene fyller seg fort opp. Jeg oppdaget ved skolestart at jeg hadde to fag som gikk samtidig og da var det veldig få fag som hadde ledige plasser.

Jeg valgte disse fagene:

1. Interpretation:
Jeg ble anbefalt dette faget fra tidligere studenter, men ble ganske skuffet! Det er utelukkende et fag hvor man tolker lover og dommer i Australia. Jeg synes at dette faget var veldig tørt. Vi ble vurdert med 2 innleveringer som skulle være på 3000-4000 ord og en praktisk lovutkast-øvelse på 1000 ord. Den ene innleveringen var en domsanalyse av en Australsk dom på 70 sider, noe som var veldig annerledes enn hva jeg er vant til! Når det er sagt, får man gjennom dette faget et godt innblikk i hvordan Common Law systemet fungerer.

2. Chinese Law:
Jeg skulle egentlig ikke ha dette faget, men endte med at jeg likte dette faget best! Vurderingsformen var en eksamen som utgjorde 100 prosent av karakteren. Eksamen var på to timer og veldig krevende mtp både tidspress og nivå. Eksamen bestod av to deler, første var om Chinese Private Law og andre Chinese Public Law. I Private Law delen fikk vi kontraktsrettslige spørsmål som får K2 til å virke som en lek og i Public Law delen fikk vi spørsmål knyttet til Kina sitt rettslige forhold til Hong Kong. Eneste jeg har å si på dette faget er at timene var mer historisk/samfunnsfaglig rettet enn å løse rettslige tvister, noe som gjorde eksamen utfordrende. Alt i alt veldig spennende fag, men man må regne med å jobbe mye her!

3. Islamic Law:
Veldig interessant fag og fin mulighet til å lære om hva Islamic law virkelig går ut på og ikke bare hvordan det er fremstilt i media. Vurderingsformen i dette faget er en 3000-4000 innlevering, en blogg (der en må svare på spørsmål fra hver time) og en framføring. Dette faget er også en klassiker blant de internasjonale studentene og vi var vel hele 10 norske studenter der.

4. Refugees and Migration:
Jeg valgte dette faget basert på interesse. Dette var det eneste faget jeg hadde som var 100 prosent australsk fagrett og derfor var også de fleste andre studentene fra Australia. Vurderingsformen var en innlevering der man kunne velge tema selv, en lov-øvelse og en avsluttende eksamen som utgjorde 50 prosent av karakteren. Fikk beskjed av professoren at dette faget kunne være ekstra utfordrende for internasjonale studenter, ettersom de andre studentene hadde mye forkunnskaper her. Alt i alt gikk det likevel veldig greit, men det skal sies at jeg brukte veldig mye tid på dette faget!

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært masse i løpet av mitt semester på USYD og de fleste fagene gav nye perspektiver. Spesielt med tanke på det språklige utbytte er jeg veldig fornøyd. Det er en ting å snakke engelsk, men noe helt annet å skulle skrive fag-jus. Man kommer relativt fort inn i det ved å å skrive lange innleveringer og på dette feltet har jeg utviklet meg veldig!

Universitetsområdet og byen

Først og fremst vil jeg bare si at Sydney er den beste byen jeg har vært i og vil anbefale alle og enhver til å reise ned! Det skjer noe hele tiden og er masse å finne på. Det er rett og slett den beste kombinasjon av storby, strand, kulturtilbud, fine naturområder og spennende uteliv. Ellers er campus på Universitet veldig fint, med mange cafeer, store parker, basseng, studentboliger, barer osv.

Bustad

Jeg vil anbefale å bo enten i området rundt universitet eller i området nærmere stranden. Jeg bodde selv i Glebe, veldig koselig område med mange restauranter og cafeer, bare 5 min å gå til Universitet og 15 min med buss til sentrum. Andre fine suburbs rundt Universitet er Newtown, Ultimo og Camperdown. Her bor det mange andre internasjonale studenter. Det er også en del studenter (hovedsakelig fra Skandinavia) som bor i nærheten av Bondi Beach og Coogee Beach. Dette området er uten tvil veldig fint, eneste minus er at det tar ca 45-60 min en vei med buss/tog til skolen.

Det er noe dyrere å leie i Sydney enn det er hjemme i Bergen og man kan ikke regne med å få så mye for pengene. Jeg måtte betale 6500 i måneden for et rom, noe som var en ganske bra deal mtp beliggenhet. Ellers er det viktig å ALDRI leie noe usett, da det ofte er store avvik fra annonsene til hvordan leilighetene faktisk ser ut i virkeligheten.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra og jeg har virkelig fått flere venner for livet. Det skjer masse sosialt, spesielt i begynnelsen og det er derfor lurt å være med på det meste. Det er også mange undergrupper man kan melde seg inn på Universitetet og det er virkelig noe for enhver smak. Ellers er det veldig mange internasjonale studenter og de er gjerne mer åpne for å bli kjent med andre enn de australske. Uansett, så er så og si alle jeg har møtt veldig hyggelige og imøtekommende mennesker. Ville reist tilbake på sekundet!

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

01.07.2017 - 18.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte tidlig med søknadsprosessene, da dette tar relativt lang tid å gjøre og å få svar på. Dette gjelder f.eks søknader om godkjenning av fag som både må gjennom UIB og USYD, søknad til skolen generelt, visumsøknad og forsikring.

Undervisningsformer

Fagene man kan velge mellom er valgfag, og undervisningsformen er klasser på omkring 40 personer. Det er stort fokus på muntlig aktivitet, og i mange av fagene man kan velge teller muntlig aktivitet som en del av karakteren, der både obligatoriske framføringer og generell aktivitet er med. Videre varierer det mellom fagene om hoved vurderingsformen er eksamen på slutten av semesteret eller innleveringer. Selv valgte jeg kun fag med innleveringer, noe som fungerte greit, men da alle mine innleveringer skulle leveres omtrent samtidig ble det en måned med utrolig mye stress, så det kan være en ide og variere med noen innlevering og noen eksamensfag. Skoleeksamen på Usyd er imidlertid svært intense, ofte kun på 2 timer, noe som kan være utfordrende uten engelsk som hovedspråk.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke så mange fag å velge mellom for utvekslingsstudenter, så det kan være utfordrende å finne interessante fag. Selv valgte jeg tre svært flytende fag, stort sett på grunn av at de hadde innleveringer som vurderingsform. Disse var imidlertid svært kjedelige, noe som gjorde det mer utfordrende å skrive innleveringene, så jeg vil anbefale å prøve å finne noe som ser interessant ut. Det siste faget jeg valgte het Introduction to Islamic Law, og handler om Sharia-rett, som var veldig interessant og greit og med mange utvekslingsstudenter, så det anbefales.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var relativt dårlig for min del, da jeg kun fant ett av fagene interessant, i tillegg til at fokuset mitt lå på det sosiale, så jeg gjorde bare det jeg følte jeg måtte for å stå. Språklig føler jeg at jeg ble en god del bedre til å skrive engelsk, i og med at jeg skrev over 20.000 ord totalt i innleveringene. Når det gjelder det muntlige ble også dette bedre via skolen, men i og med at jeg stort sett var med andre nordmenn og svenske ble det svært lite engelsk i sosiale sammenhenger. Engelsken på skolen er en utfordring i starten, men vi nordmenn er nok bedre i engelsk enn vi tror, så man kommer relativt rask inn i det.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var utrolig flott, med mye flott arkitektur, og alt du kunne trenge av tilbud som bank, frisør mange restauranter og cafeer osv...Det er også svært flotte fasiliteter til både undervisning og lesning, og lesesalene er døgnåpne, dersom det skulle være ekstra skolestress i perioder. Sydney er virkelig en fantastisk by med utrolig mange muligheter til å finne på ting både dag og natt. Bystrendene med Bondai Beach i spissen er ikke langt unna, og når det er fint vær anbefaler jeg å dra ut dit så ofte man kan. Sydney er imidlertid svært dyr, så det kan bli vanskelig å få gjort alt man vil gjøre.

Bustad

Når det gjelder bosted anbefaler jeg å bo sentralt framfor ved stranden, som er alternativet. Dette har med at universitetet ligger svært sentralt, i tillegg til at de fleste og beste utestedene også gjør det. Samtidig er det ikke før mot slutten av høsten at været blir fint og stabilt nok til at det er verdt å bo ved stranden. Selv bodde jeg i et område som heter Pyrmont som er veldig sentralt. Det var imidlertid svært dyrt, og jeg betalte over 6000 kroner i måneden for å bo i en leilighet med middels standard, delt rom med en annen og 6 personer totalt i leiligheten. Det å dele rom må man imidlertid regne med nesten uansett hvor man bor, da leieprisene i Sydney er veldig høyere, så det kan være lurt å reise med noen man kjenner. Jeg anbefaler å leie privat, da studentboligene er veldig dyre, men ikke inngå noen avtaler før du kommer ned å får dratt på visninger, da mange lyver på bildene. Flatmates.com.au og gumtree.com.au er gode sider å finne leiligheter på.

Sosialt miljø

Det sosiale var veldig bra, da mye skjedde hele tiden, og alle er interessert i å ha det gøy og å bli kjent med nye mennesker. Det er imidlertid ikke lett å bli kjent med Australienere, så jeg var stort sett med folk fra Skandinavia. Det var imidlertid veldig mange av dem der så for min del var det sosiale helt topp.

Haust 2017 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - integrert master i rettsvitskap

31.07.2017 - 25.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

For å få oversikt over Sydney og campus anbefales det å reise til Sydney en uke før semesterstart. Bruk denne uken godt til å bli kjent med byen og campus, og til å sette deg inn i de ulike emnene og undervisningsformene. Selv om du har valgt emner og fått disse forhåndsgodkjent før avreise, har du mulighet til å bytte emner og søke om godkjenning på nytt etter ankomst ved USYD. Snakk med en veileder ved USYD og delta på en av helgeturene som arrangeres av universitetet i begynnelsen av semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer fra emne til emne, men de to vanligste formene er forelesninger eller seminarer. Foreleserne krever at du som student er aktiv i timene der seminar er undervisningsformen, og i de fleste emnene pålegges studentene å holde en kort fremføring i et bestemt tema i løpet av semesteret. I begynnelsen av semesteret vil man også få tildelt et tema man skal forberede seg ekstra godt til, i seminaret hvor dette tema diskuteres forventes det at du kan svare på spørsmål fra foreleseren og lede diskusjonen i seminaret.

Vurdering av emnetilbodet

Godt og variert emnetilbud.

Fagleg utbyte og språk

Da det ofte kreves at man er aktiv i timene og diskuterer ulike temaer og problemstillinger med medstudenter blir både det faglige og spårklige utbyttet godt. Det er imidlertid mange skandinaviske studenter i Sydney, ønsker man maksimalt utbytte når det gjelder språk anbefales det derfor å forsøke å få kontakt med Australienere eller andre engelsktalende studenter. Det er trygt og godt å omgås nordmenn, svensker og dansker, men man får dessverre ikke praktisert engelsk i stor grad.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og ligger midt i sentrum av Sydney. Fra de fleste bydelene er det gode forbindelser til campus med buss eller bane. Det anbefales imidlertid å ta beina fatt og bli kjent med området rundt universitet i begynnelsen av semesteret.

Bustad

Sydney er en storby og det er vanskelig å få oversikt over de ulike bydelene før man ankommer byen. Det anbefales å leie en airbnb leilighet eller hotellrom til de første dagene etter ankomst, for deretter å bruke de første dagene på å finne et permanent bosted i den bydelen man ønsker å bo i. Selv bodde jeg i Ultimo. Fra Ultimo er det gangavstand til USYD, men cirka 40 minutter reisevei ut til steder som Bondi og Coogee. Ønsker man å bo slik at man har nærhet til stranden anbefales Coogee eller Bondi på det sterkeste, men man må da påregne lenger reisevei til universitetet. I de fleste emnene kreves det at du møter opp til mellom 70 og 80 prosent av all undervisning.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved USYD blir i stor grad hva du gjør det til selv. Det er mange undergrupper, idrettslag og foreninger man kan delta i. I begynnelsen av semesteret er det en dag hvor alle de ulike gruppene står på stands på universitetsområdet, det anbefales på det sterkeste å delta på denne dagen og bli medlem av en gruppe/forening/idrettslag. Det er også flere gode arrangementer og fester i regi av universitetet som man som utvekslingsstudent bør delta på for å få et godt sosialt miljø og venner fra hele verden.

Vår 2017 - integrert master i rettsvitenskap

Vår 2017 - integrert master i rettsvitenskap

22.02.2017 - 04.07.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg valgte å dra på utveksling til Sydney, det er en helt utrolig flott by som man aldri går lei av å utforske. Så om du ennå er i tvil, DRA, du kommer til å få en opplevelse for livet.

Når det gjelder forberedelser er det lurt å sette seg inn i den informasjonen du får, og klarer å finne på egenhånd. Dra på infomøtene, les gjennom studentrapporter, ha oversikt over frister, se på bo-muligheter mv.. Jo mer som er gjort på forhånd, jo mindre stress er det når du kommer ned. Sydney er en dyr by så det kan være lurt å spare opp en del penger på forhånd om du vil få mest mulig ut av utvekslingoppholdet og reise rundt i Australia.

Undervisningsformer

Jeg hadde både lyst til å ta valgemner ved UiB og dra på utveksling, så løsningen var å få utvekslingsoppholdet godskrevet som 30 poengs masteroppgave. Kravene er da at du har innleveringer på til sammen 12 000 ord og at innleveringene har en «indre sammenheng», samt at fagene har et faglig nivå som tilsvarer fagene på femte året.
Flere av emnene ved USYD har såpass store innleveringer at det ikke var noe problem å oppfylle kravet til ordgrense, men du får et mer begrenset utvalg. Sydney har et bredt emnetilbud, men de fleste fag går kun ett av semestrene. Det kan være lurt å sjekke opp. Fagene har også ofte forskjellige vurderingsformer. Noen har kun innleveringer mens andre har skoleeksamen. Jeg for min del måtte velge fag med innleveringer (essays) for å oppfylle kravet til masteroppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde følgende fag ved USYD:

- Advanced public international law: Spennende fag hvor en går i dybden på internasjonal offentlig rett, med fokus på internasjonal sjørett,
miljørett og flykningsrett samt internasjonal tvisteløsning.
- International Commercial Arbitration: omhandler kommersiell voldgift. Et ganske omfattende fag om en ikke har kjennskap til voldgift fra før, men absolutt overkommelig. Passer godt i kombinasjon med internasjonal offentlig rett da voldgift i denne sammenheng er en internasjonal tvisteløsningsmetode.
- Sociological Theories of Law: not a fan ..alt for filosofisk og teoretisk. På en annen side var det kun innleveringer i dette emnet og det var ganske digg.
- Advanced Criminal law: desidert det mest spennende faget jeg hadde. Det er ikke et teknisk fag, så man trenger ikke ha kjennskap til Australsk strafferett, det handlet mer om å diskutere verdier og etiske avveininger bak de forskjellige kjernestraffebudene. Det er en utpreget muntlig klasse hvor det stort sett er diskusjoner i klassen eller i grupper. Det forventes muntlig deltakelse, men du vurderes 70% på en innlevering så det er ikke krise om man ikke deltar så mye. Dette var et «intensive course» som betyr at det er en full dag med undervisning, men kun over ca. 7-8 dager.

Det er krav om 80% oppmøte i undervisning for de fleste emner, fordelt over flere undervisningstimer, så du må forvente å bruke en del tid på skolen. Klassene er normalt ganske små med 20-40 studenter og foregår som seminarundervisning.

Fagleg utbyte og språk

Jeg for min del føler at jeg fikk mye ut av undervisningen, både faglig og språklig. Selv om det kan virke overveldende i starten, så kommer man fort inn i språk, fag og rutiner.

Universitetsområdet og byen

Campus er enormt og har det meste man trenger. Jeg satt for det meste å leste i law library sammen med de jeg hadde blitt kjent med i klassen. Ellers er det fint å sitte på diverse kafeer rundt skolen, men de har ofte ikke trådløst nett. Det er mange studentgrupper man kan melde seg inn hvor du kan møte andre studenter.
Sydney er en fantastisk og innholdsrik by og det er alltid noe å finne på eller utforske. Det er også mange områder utenfor Sydney som er verdt et besøk, som Blue Mountains, flere nasjonalparker, Hunter Valley (vingårder), Morriset Park (har masse kenguruer), Manly beach, Palm Beach (som tidligere dedikert Home and Away-fan var dette et høydepunkt). Merk at det blir kaldt i Sydney fra Mai/Juni, så ha med noe varme klær.

Bustad

Husleie i Sydney er dyrt og en får sjelden valuta for pengene da boligstandarden ofte er dårligere enn hva vi er vant med hjemmefra. Anbefaler å komme en uke eller to i forkant av skolestart for å dra på visninger og bli kjent med byen.. du vil ikke kaste bort fadderuken på å dra på visninger. Tenk deg godt om hva du sier ja til før du signerer en husleiekontrakt, de kan ofte ha litt rare vilkår. Vær også obs på avstandene i Sydney og at kollektivtrafikken her ikke er av den raske sorten. Om du ikke vil tilbringe halve dagen i buss anbefaler jeg å bo i nærheten av universitetet. Selv endte jeg opp med et rom i et sharehouse i Leichhardt for §300 i uka. Det er et fint område, men hadde heller gått for noe i Glebe eller Newtown.

Et alternativ er å leie et rom på studentboligene QMB eller Urbanest så slipper du alt styret med visninger osv.. Studentboligene er etter min mening rimelig overpriset, men utrolig sosialt. Ble kjent med flere som bodde der og de virket veldig fornøyde. Ville i så fall gått for Urbanest ved Central, de har fine leiligheter og god beliggenhet.

Sosialt miljø

Det er ingen problem å bli kjent med nye mennesker. Det er utvekslingsstudenter fra hele verden ved USYD og alle er veldig imøtekommende og hyggelige. Er du mer keen på å henge med nordmenn kan du bli med i ANSA, da får du invitasjoner til deres arrangementer.
Anbefaler også å bli med i fadderordningen «mates abroad», du får da utdelt en fadder ved USYD som hjelper deg med de spørsmålene du måtte ha og som kan vise deg rundt på campus.


Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.01.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Visumsøknad var online og en relativt enkel prosess. Viktig å gjøre det et par uker før avreise. Når det gjelder bosted så var vi så heldig å kjenne noen i Sydney som vi kunne bo hos fram til vi fant noe selv. For de som ikke har det, kan det være greit å ha booket et hostell i forveien som man kan dra til når man ankommer. Anbefaler å skaffe seg australsk kort og konto, veldig enkel og rask prosess som gjør betaling av husleie og betaling generelt enklere og billigere. Jeg hadde Commonwealth og var nøgd med den. Når det gjelder været så ta med varme klær, det blir overraskende kaldt (når det blir "vinter" her), særlig huskaldt! Det er kanskje mest fordi husene er veldig dårlig isolerte og ofte ikke ovn.
USYD er kjempe treig med å publisere eksamensdato, vi fikk ikke vite vår før sent i mai. Jeg valgte likevel å vente med å bestille flybilletter til jeg visste når jeg hadde ferie. Det var ikke noe stress og jeg fikk billettene like billig som de hadde vært en måned tidligere.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er egentlig veldig annerledes fra Norge, med ukentlige "tutorials" som er obligatoriske, tilsvarende seminar i Norge. Her blir forelesningsmateriale og pensum diskutert med ulike aktiviteter avhengig av hvilket fag det er. Noen tutorials er bra, noen ikke fullt så bra. Samme gjelder forelesere. Tutorials har obligatorisk oppmøte så man kan som regel ikke gå glipp av mer enn 10%. Stort pluss er at de har tar opp forelesningene sånn at du kan høre de på nett! Eksamen er mye kortere her, typisk 2timers. I sosialpsykologi så skal vi ha 60% multiple choice og resten kortsvar.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fire fag: 1.Social psychology, 2. Young People, Sex and Sexual Health, 3. Bodies, Sexualities, Pleasures, og Philosophy of Happiness. Anbefaler særlig Philosophy of Happiness! Det var veldig interessant og foreleseren var veldig flink. Får deg til å tenke på en ikke altfor komplisert måte som man ofte forbinder med filosofi. Bodies, Sexualities, Pleasures var mye interessant, men også litt ukjent for meg. Her går man dypt inn i Queer Theory, Foucault, feminisme etc. EDGU-faget (nr 2) var et 1000 fag og var helt klart det letteste faget, ikke kjempestort læringsutbytte, men helt ok. Vurderingsformen var kun essay i alle fagene bortsett fra sosialpsykologi. Selv om jeg ikke synes det er veldig moro å skrive essay, så var det veldig greit å slippe å lese til eksamen og å kun ha et par store essay. Da kan man også i større grad styre når man blir ferdig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes Philosophy of Happiness var både det mest interessante faget og kanskje det som ga meg mest utbytte. Dessverre så kræsjet alle fagene med forelesningsdag, noe som innebar at jeg måtte høre to av fagene på "lecture recording". Det var forsåvidt veldig greit, men det er klart mindre engasjerende å kun høre på forelesningene framfor å være der. Fordelen ved å velge fag som kræsjet var at jeg hadde skolefri mandager og fredager :) :)
Å ha alt på engelsk var ingen problem, man kommer fort inn i det, både skriftlig og muntlig!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint med mange små plener / parker hvor man kan studere, chille. Kan være litt avstand fra fakultetene, men det går som regel bra. Litt småløping mellom forelesninger ble det av og til. Sydney er en fantastisk by! Det er dog veldig store avstander og mye trafikk så man må regne med litt kollektivtransport. Bortsett fra å utforske Sydney, anbefaler jeg også å ta en liten roadtrip opp østkysten. Vi dro blant annet til Byron Bay, Noosa (veldig fint), Brisbane, Fraser Island og snorkling ved Great Barrier Reef.

Bustad

Meg og kjæresten min gikk på mange (!) visninger, men det er veldig dyrt og man får generelt lite for pengene. Med mindre man er veldig heldig eller har mye penger, så må man regne med å bo i kollektiv, noe som også kan være sosialt hvis man er heldig med roomies. Sider som Flatshares.com og Flatmatefinders er å anbefale, der kan man "matche" med roomies basert på interesser etc. Facebook-sider der de utlyser rom er også å anbefale da det blir lagt ut ledige rom/leiligheter kontinuerlig. Vi fant et sted nærme stranden (Coogee, superkoselig sted!), men som er relativt langt unna University of Sydney, ca 1t med buss. Dette er pga mye trafikk, og bussene er ikke alltid pålitelige. Vi bodde med 4 andre og betalte $185 hver. Hvis man bor på rom alene så blir det gjerne dyrere. Jeg er veldig glad i stranden så da valgte jeg heller å bo nærme stranden og langt fra skolen. Hvis jeg skulle valgt et annet sted å bo ville jeg definitivt valgt Newtown! Det er rett ved universitetet og er veldig hip og alternativt! Mange kule vintage butikker, restauranter, kafeer, utesteder etc. Alltid liv i gatene. Vi var veldig lite i Bondi, selv om det ofte regnes som "the place to be". Er stress å komme seg inn og ut av Bondi pga mye trafikk, og det er vel generelt litt mer turistifisert enn andre steder. Da anbefaler jeg heller å bo i Bondi junction. Vi var som regel i Coogee på fine dager, og kunne gå coogee-bondi Coastal walk med mange fine badeplasser på veien. Bronte Beach anbefales, særlig utebassenget de har der!

Sosialt miljø

Vi ble kjent med noen som bodde på studenthjem i nærheten av universitetet, men pga avstand så får man ikke med seg alt av sosialt som skjer der. Vil man bli kjent med så mange folk som mulig, tror jeg sånne studenthjem er å anbefale, eller å bo nærme universitetet. De vi ble kjent med bodde to og to på rom med et lite kjøkken og bad (Urbanest het det). Begrenset plass, men helt nytt. Sånne studenthjem i regi av universitetet kan man søke om før man reiser ned, men dersom du vil bo privat anbefaler jeg å ikke skrive noe kontrakt eller betale noe før man har sett det da bildene ofte ikke reflekterer virkeligheten.. Ellers er det en del studentgrupper og miljøer man kan melde seg inn i og arrangerte turer man kan bli med på. Det er også en slags fadderuke / o-week i starten av semesteret så hvis man går inn for det så skal det ikke være noe problem å bli kjent med folk!

Haust 2016/vår 2017 - BA i matematikk for industri og teknologi

Haust 2016/vår 2017 - BA i matematikk for industri og teknologi

15.07.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Selv om du skal til Sydney kan det bli kaldt. Det lønner seg å ta med litt varme klær og en jakke. Dette gjelder også hvis du vil reise til Tasmania, New Zealand eller andre steder sør for Sydney. I tillegg lønner det seg ikke å pakke med maks antall kilo på vei ned dit for du må også få med deg ting hjem, og du vil kjøpe mere ting i løpet av semesteret/året. Det å kjøpe ekstra bagasje på vei hjem var ikke så lett som jeg hadde trodd og det blir ofte veldig dyrt så ha litt plass i kofferten på vei ned dit.

Å kjøpe flybilletter separat til og fra er ofte dyrere enn å kjøpe en tur-retur billett med fleksibel returbillett. Jeg ville derfor sjekket dette nøye.

Ikke stress med å fikse bankkonto og mobilnummer før du drar, det er superlett å gjøre når du kommer ned dit.

Undervisningsformer

En av de største forskjellene mellom USYD og UiB når det kommer til undervisning er at på USYD har man fire fag. I tillegg har man i de fleste fag flere obligatoriske innleveringer og tester man må gjøre i løpet av et semester. Resultatene fra disse testene gjelder også ofte på sluttkarakteren.Måten de gjør det på er ikke noe problem men man må bare komme inn i det. Det er gjerne 2-3 forelesninger og en tutorial i uken i alle fagene.

Vurdering av emnetilbodet

USYD er et stort universitet som tilbyr fag innenfor alle mulige studieretninger. Det er derfor veldig lurt å bruke litt tid på å finne fag før du sender inn fag til forhåndsgodkjenning. Du har bare en uke etter semesterstart til å bytte fag på USYD. Jeg anbefaler derfor å ha en liste med ekstra fag du kan bytte til hvis noen av de du skulle ta ikke er som forventet. Dette gjelder spesielt for de som drar på høstsemesteret. Skolen i Sydney starter i slutten av Juli og da er gjerne administrasjonen på UiB på ferie. Det er derfor lurt å ha flere forhåndsgodkjente fag som du eventuelt kan bytte til sånn at du ikke er avhengig av å få godkjennelse på mail fra UiB for å skifte.

University of Sydney tilbyr masse spennende fag. Bruk muligheten til å ta fag du ikke kan ta på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte masse på USYD. Jeg hadde bare frie studiepoeng igjen av min grad så jeg kunne velge akkurat de fagene jeg ville på USYD. Jeg tok flere fag utenfor mitt studiefelt men som jeg tror jeg kan få bruk for i fremtidige jobber så jeg har helt klart hatt et stort faglig utbytte av mitt år på USYD.

Det at alt gikk på engelsk følte jeg ikke var noe problem siden jeg er vandt til å ha forelesninger på engelsk fra UiB også. Uansett om dette er noe du ikke er vandt med kommer man veldig fort inn i det. Språket er ingenting å bekymre seg for.

Universitetsområdet og byen

USYD har et stort kampus med masse kafeer, kaffebarer, restauranter og andre bra fasiliteter. Det er også bank, apotek, frisør, legekontor og andre ting på kampus så du har alt du trenger pluss mer på skolen.

Sydney er en by med masse forskjellige kulturer så du kan få mat og opplevelser fra alle deler av verden. Uansett hva du vil gjøre i Sydney finner du noen som tilbyr det. Veldig fin by med mye natur rett utenfor sentrum og mange fine parker i sentrum og selvfølgelig masse strender rett ved byen.

Bustad

Leieprisene i Sydney er ofte høyere enn i Bergen og standaren dårligere. Bra standard og nærme skolen blir ofte veldig dyrt. Jeg fikk tilbud gjennom USYD å bo hos Urbanest, et selskap som har studentboliger rundt om i hele Australia. Jeg synes det var veldig greit å bo der første semester. Det er veldig sosialt, fine leiligheter og mange fasiliteter for de som bor der. Jeg hadde eget bad og så delte jeg stue og kjøkken med 5 andre. De har også andre type leiligheter man kan velge hvis man vil det.

Hvis man vil finne noe selv anbefaler jeg å reise ned dit og så finne et sted. Jeg gjorde dette mitt andre semester og det var ikke noe problem. Jeg bodde på hostell i starten men det tok meg bare litt over en uke å finne et sted å bo. Det kan også gå mye fortere. https://flatmates.com.au er en veldig bra side til å finne ledige rom. Tilsvarer finn.no eller hybel.no.

Sosialt miljø

På USYD er det mange andre utvekslingstudenter som alle vil møte folk og få seg nye venner. Hvis man bare er på i starten vil man møte masse hyggelige folk og få venner fra hele verden. Skolen arrangerer også masse forskjellige turer i starten av semesteret for alle de internasjonale studentene. Disse turene er er veldig bra måte å bli kjent med andre på.

På skolen er det også mange societies og jeg anbefaler alle å bli med i hvertfall en. Det er en god måte å møte andre elever. Det var der jeg ble kjent med de fleste av mine australske venner. De har societies for alt mulig så det er ikke vanskelig å finne en man vil være med i. Man må ofte være Access medlem for å kunne være med i en klubb men det lønner seg å bli uansett for det gir deg rabatter på kaffe, mat og masse andre ting på skolen.

Vår 2017 - BA i human ernæring

Vår 2017 - BA i human ernæring

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen:
Det aller første vi gjorde var så søke om utveksling fra UiB via Søknadsweb før første september. Her kunne man liste opp 5 internasjonale universiteter i prioritert rekkefølge. Etter 4-5 ukers tid fikk vi svar på søknaden at vi fikk dra på utveksling fra UiB og hvilket universitet vi da kunne søke til. Da dette var gjort, var det tid for å sende en søknad til University of Sydney om utveksling. Dette foregikk også elektronisk. Her måtte en del dokumenter legges ved, slik som bevis på engelskkunnskaper og engelsk karakterutskrift fra UiB. Disse dokumentene ordnet UiB for oss. Parallelt med dette søkte vi også om forhåndsgodkjenning av fag til UiB. Fagene vi ønsket å ta fant vi på USYD sin hjemmeside. For oss som ikke hadde valgfag innebar dette en nøye vurdering av fagene slik at de skulle tilsvare fagene våre medstudenter skulle ta i Norge det samme semesteret. Det å finne passende fag kan ta tid, så legg av tid til dette. For vår del ble ikke det første forslaget vårt godkjent. Heldigvis fikk vi hjelp av USYD og UiB til å finne en løsning.

Visum:
Å søke om studentvisum var en relativt lang prosess, både når det gjelder søknadsprosessen og behandlingstiden. Her må man legge ved kopi av Passport, helseforsikring (Nordmenn er dekket av HELFO, og dokument man må legge ved får man tilsendt i posten) og Confirmation of enrolment, CoE (bevis på at man er tatt opp ved USYD). Da vi søkte rett før jul ble behandlingstiden noe forlenget og det tok nærmere 3 uker til vi fikk svar på søknaden. Det er derfor lurt å søke om visum i god tid før man skal reise.

Helseforsikring:
Nordmenn er dekket av HELFO.

Studentforsikring:
Vi valgte å kjøpe ANSA sin studentforsikring som varer i 6 måneder. Denne kjøpte vi over ANSA sin nettside, og man måtte være ANSA medlem for å kunne kjøpe deres studentforsikring. Å være medlem av ANSA så vi på som noe positivt da de har masse sosiale sammenkomster og arrangementer for Nordmenn gjennom semesteret. Selve forsikringen kostet rundt 1600 kr. I tillegg kom kostet det en liten sum å være medlem.

Lånekassen:
Vi søkte om støtte til utdanning i utlandet via Lånekassen etter at vi hadde fått plass på USYD. Fra lånekassen får man vanlig stipend/lån slik som når man studerer i Norge. Dersom man skal betale skolepenger får man også skolepenger utbetalt som et lån. I tillegg til dette får fikk vi et lite reisestipend. Normalt når man er student søker man gjerne støtte fra lånekassen ett år av gangen, men denne gangen søkte vi støtte høsten 2016 og vår 2017 i to omganger - da slapp vi at det skulle bli noen misforståelser.

Undervisningsformer

All undervisning foregikk selvsagt på engelsk samt hadde vi engelske lærebøker. Vi hadde forelesning i hvert fag opp til flere ganger per uke. Forelesningene varte i 50 minutter og disse ble filmet. Hvis man ikke hadde anledning til å komme på forelesning var dette et veldig fint tilbud til studentene. I tillegg til dette hadde vi seminarer i tre av fire fag som var obligatoriske. Her var vi delt opp i mindre grupper, hvor vi sammen med en leder diskuterte pensumet som var gjennomgått på forelesning. Disse var ofte godt organiserte og lærerike. I to av fagene våre hadde vi ukentlige laboratorieøvelser.

Vurdering av emnetilbodet

HSBH2007 Research Methods in Health, tilsvarte NUTR120 (Analysemetoder i ernæring).
AGEN3004 Food Processing and Value Adding, tilsvarte NUTR250 (Matvarekunnskap).
NUTM3001 Introductory Nutrition and Metabolism, tilsvarte NUTR280B (Ernæringsfysiologi).
PSYC1001 Psychology, tilsvarte PSYK140 (Adferd, helse og ernæring).

HSBH2007 dekket ikke fullstendig pensumet til NUTR120. Vi løste det slik at vi skal ta lab-delen av NUTR120 med kullet under oss når vi kommer tilbake til Norge. Nå som vi har kommet tilbake til Bergen og startet på 5. semester, ser vi at HSBH2007 er veldig likt som NUTR230 som vi skal ha i år. Det kan dermed være et poeng å finne et annet fag i Australia, som er mer likt analysemetoder i ernæring (NUTR120). Når det gjelder NUTR208 som i utgangspunktet varer fra semester 3 med eksamen i semester 4, fikk vi lov til å ta eksamen i semester 3 i det pensumet vi hadde hatt så langt. Vi tok altså eksamen i NUTR208A (makronæringsstoffene) i Bergen i semester 3 og NUTR208B (mikronæringsstoffene ++) i Sydney i semester 4.

Fagleg utbyte og språk

USYD viste seg fra start å være et prestisjefult og seriøst universitet. Undervisningen strakk seg over 13 uker hvor hver uke var nøye planlagt når det gjelder temaer som skulle gjennomgås, vurderinger og tutorials. Engelsken ble generelt forbedret da vi tidlig måtte starte å skrive oppgaver på engelsk og diskutere pensum i tutorial. Fagene vi tok var relevante og lærerike. Lærerne var ofte svært dyktige, men seminarene/tutorialene ofte ledet av eldre studenter var gjerne enda mer lærerikt enn forelesninger. Laboratoriumsøvelsene vi hadde var til stor grad organisert godt, men tok ofte lengre tid enn planlagt. Vi lærte derimot veldig mye via lab-undervisning.

Universitetsområdet og byen

Sydney var en helt fantastisk by og bo i! Det var alltid noe morsomt å finne på, mye kule arrangementer, spennende steder å besøke og deilig vær. Vi kan blant annet nevne at det er verdt å ta en tur til The Blue Mountains, Royal National Park, ta ferjen til Manly på søndager (kun 2.5 AUD), se en konsert i Sydney Opera House, vandre over Sydney Harbour Bridge, dra Glebe markets, sitte på cafe i Glebe point road, ta en drink på en rooftop bar, surfe og lunsje på Bondi Beach og danse i Newtown. Kollektivtransport kunne være ganske hektisk, bussene kom ofte ikke presist og stoppene var ikke annonsert. Så om du skal reise med buss spesielt i rush-tiden så beregn god tid! Det er vel egentlig den eneste skikkelige kritikken vi har og komme med. Når det gjelder transport ellers, brukte vi mye Uber. Uber var veldig greit og billig! Og lovlig, i motsetning til Norge. Universitetsområdet var veldig fint, med mye fine bygninger, caféer og mathaller eller kantiner overalt. Altså veldig enkelt å få tak i en kaffe hvor som helst. Det var selvfølgelig litt vanskelig å finne fram den første uken, men vi fikk delta på et rebusløp på campus som gjorde oss kjent.

Bustad

Vi bodde på Urbanest Glebe, som er student accommodation. Dette likte vi veldig godt, da det også bodde mange andre internasjonale studenter der som også var på utveksling. Glebe ligger veldig nære campus, så vi hadde 5 minutter å gå for å komme oss til timene, noe som var veldig deilig. Urbanest-teamet satte opp mye sosiale eventer gjennom semesteret, som for eksempel pizza-kveld, grill-kveld, film-kveld, pool-turneringer, tur til Blue Mountains ol. Dette var flott å være med på, hvertfall i starten slik at vi ble godt kjent med de andre som bodde i samme kompleks. I kjelleren var det TV-rom, treningsrom, vaskerom og en uteplass med grill. Standarden var veldig god! Vi opplevde ikke noe insekter eller noe som helst fukt ol. Vi delte rom med et lite kjøkken og bad. Prisen var ganske dyr, men vi er enige om at det var verdt det!

Sosialt miljø

I starten av semesteret deltok vi på o-week (orientation week) der det var mange arrangementer på dagtid og kveldstid. Det var gøy å være med på, men det kan ikke måle seg med fadderuka i Bergen! Det var ikke faddergrupper på samme måte som her, slik at det var strengt tatt ikke noen som hadde skikkelig ansvar for deg, og det var ikke sikkert å møte på de samme personen hver dag. Med dette sagt, så var det så mye internasjonale studenter i samme båt så det var veldig lett å slenge seg med på ting med folk man møtte første dagen, og gjøre avtale om å være med på ting sammen videre i uka. Et annet godt tiltak var noe som kalles for “Mates”. Vi fikk en mail før studiestart med tilbud om å melde oss på mates-programmet. Da ble vi tildelt en person som skulle fungere litt som fadder og ha litt ekstra ansvar for oss. Dette var eldre studenter, ofte noen som hadde vært på utveksling selv. Da kunne man enten bli enige om å møtes på campus, eller kanskje gjøre noe helt annet som å dra rundt på sightseeing i byen eller feste sammen. Eller om ikke man kanskje kom så godt overens så hadde man i det minste en australier som kjenner til byen om man skulle ha noen praktiske spørsmål.

Vår 2017 - BA i molekylærbiologi

Vår 2017 - BA i molekylærbiologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når man har bestemt seg for å dra på utveksling må man forberede seg på mye informasjon og mye som skal gjøres. Mitt beste tips i tiden før du drar på utveksling er å få unnagjort ting med en gang. Hvis man skal sende inn noen dokumenter, svare på en søknad, betale skolepenger, søke om visum, eller noe annet, så er det lurt å gjøre det med en gang og ikke utsette det. For meg hjalp det å lage en oversikt i form av en sjekkliste. Ta denne sjekklisten med deg på hvert eneste møte og skriv opp nye ting som skal gjøres underveis. Det er også lurt å pepre veiledere med de spørsmålene du måtte ha. Det er bedre med et spørsmål for mye enn et for lite. Det kan også være lurt å sende noen mailer til universitetet du skal til. Jeg sendte selv en del mailer til en veileder som jeg fikk tildelt av universitetet i Sydney. Selv om det kan virke overveldende med all informasjonen som blir gitt, så må du bare vite at alle brikkene vil falle på plass før du skal dra uansett.

Når det kommer til å søke visum vil jeg anbefale deg å gjøre dette så snart som mulig og pass på at du fyller inn korrekt informasjon. For meg gikk det svært raskt å få svar på visumet, men for en venn av meg tok det over en måned, så det er lurt å få det unnagjort så fort som mulig.

Når du er framme i Australia vil jeg anbefale deg å skaffe deg en australsk konto. Dette er helt gratis. Jeg brukte commonwealth. Jeg vil også anbefale deg å skaffe deg australsk abonnement til telefonen. Her brukte jeg optus. Jeg kjøpte et simkort på en dagligvare butikk og fulgte instruksjonene som fulgte med. abonnementet jeg hadde måtte fornyes i en app hver 28. dag. Jeg syntes det fungerte veldig bra for meg.

Undervisningsformer

På Universitetet i Sydney (USYD) var undervisningsformen en god del annerledes enn slik den er på UiB. Fra UiB er jeg vant til å ha mye tid til selvstudium slik at jeg får lest meg opp på faget parallelt med forelesningene. Dette ble litt vanskelig for meg på USYD da det her var mye mer obligatorisk som måtte gjøres. Hvis du starter på USYD må du være forberedt på å ha flere større oppgaver som skal gjøres i hvert fag i løpet av semesteret. Men ikke bli redd. Du vil få god veiledning for hver oppgave og professorene er som oftest svært behjelpelige. En av tingene jeg syntes var positivt med de obligatoriske oppgavene var at de hadde noe å si for den endelige karakteren. Dette gjorde at eksamensperioden ikke ble like stressende som den ofte kan være her på UiB. Når det kommer til eksamen på USYD så er de fleste eksamener på 2 timer og mange av de er 50/50 flervalgs og kortsvar (dette gjelder vertfall for realfag).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes emnetilbudet på USYD var bra. Jeg fikk valgt meg noen fag som ikke tilbys på matnat på UiB. Et fag jeg, som molekylærbiologistudent likte veldig godt, var immunologi (IMMU2101). Dette er et litt krevende fag, men professorene er meget dyktig og faget var interessant. I IMMU2101 lærte vi om hvordan immunsystemet vårt fungerer på et molekylært nivå. På USYD må man ha fire fag for at det skal tilsvare 30 studiepoeng på UiB. På grunn av dette valgte jeg å ha et fag man kan kalle et "tullefag". Dette faget heter Learning in Outdoor Education (EDUH4052). Dette er et fag som kun blir tilbudt utvekslingsstudenter og jeg kan ikke få anbefalt det nok. I dette faget får du vært med på to turer (en dagstur og en helgetur) ut i naturen rundt Sydney. I dette faget får du muligheten til å bli kjent med nye folk og oppleve australsk natur på en måte som ikke mange andre får oppleve. I dette faget må man skrive noen rapporter for hver tur, men det er ingen eksamen. Så hvis du vurderer å ha et "tullefag", så bør du velge EDUH4052.

Etter å ha fått meg nye venner som studerte litt av hvert så vil jeg si at emnetilbudet for andre fagområder enn realfag også er bra. Det virket for meg som at folk var fornøyd med det de hadde kunnet velge. For meg som kommer fra lille Norge, så var det et veldig bredt utvalg i emner sammenlignet med UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at det faglige utbyttet på USYD var utrolig bra. Professorene var flinke og engasjerende. Professorene i de fagene jeg valgte var veldig behjelpelige og engasjerende i undervisningen. I noen av forelesningene gikk det en smule fort, men hvis man er villig til å følge med så var det svært nyttig å møte opp i forelesningene. Hvis man ikke føler for å møte opp i hver eneste forelesning, eller det går litt fort, så blir de fleste forelesninger filmet eller tatt opp slik at man kan høre på de senere. I Australia vil selvsagt alle forelesninger og oppgaver være på engelsk. Dette ble ikke noe problem for meg da jeg har hatt en del forelesninger på engelsk på UiB fra før. Det kan hende at noen professorer prater med en litt mye australsk, men dette kommer du fort inn i og vil ikke være et stort problem.

Jeg syntes det å prate engelsk gikk helt fint. Det var litt rart å sitte i en kollokviegruppe med bare australske studenter i starten, men etter hvert ble jeg tryggere og tenkte ikke mer på det. Man kommer også fort inn i det å skrive alt på engelsk. Siden du kommer til å både prate, høre og skrive engelsk hele tiden, så blir man fort tryggere på det og til slutt vil du ikke tenke over det en gang. Kanskje du til og med begynner å tenke på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet, eller campus på USYD er veldig stort. Det tar 20-30 minutter å gå fra den ene enden til den andre. Jeg anbefaler derfor å bli med på en eller flere omvisninger i begynnelsen av semesteret. Det kan virke stort og forvirrende, men du vil alltid klare å finne fram. På campus finnes det også mye annet enn bare undervisningsbygg. Det finnes mange kaféer (noen med bedre kaffe enn andre), mathaller, barer, parker og en student lounge. Det finnes til og med en hund som bor på campus som liker å bli klappet og lekt med. Det er ikke alle som vet hvor han bor, så du er heldig hvis du finner ut av det.

Sydney er en helt fantastisk by. Det er utallige strender, restauranter, kafeer, barer, og nye ting å prøve ut. Når det kommer til strendene vil jeg anbefale å finne de små perlene som lokale bruker i stedet for å alltid dra på de store og kjente strendene som Bondi og Manly (selv om man bør prøve ut disse også). Jeg vil anbefale deg stert å prøve ut så mye som mulig og et godt tips er å prøve å dra på turer i og rundt Sydney på søndager. Dette er på grunn av at det på søndager er mye billigere å reise med buss og tog. På søndager er det satt en fast pris på rundt $2-3 og når du reiser for mer enn dette, så blir det gratis. Jeg utnyttet dette og fikk sett mye rundt Sydney for en billig penge.

Et område jeg likte veldig godt i Sydney er Newtown. Her var det mange billige restauranter og mange kule butikker. Dette området er "up-and-coming" og det finnes mye kult og nytt å oppleve her.

Bustad

Jeg søkte plass og bo gjennom universitetet i Sydney. Stedet jeg bodde heter Queen Mary Building (QMB). Jeg vil anbefale deg på det sterkeste å søke om å få bo her hvis du kun skal på utveksling for et semester. Det er ganske dyrt å bo her, så to semester kan bli litt i overkant. Jeg kjenner noen som bodde der et semester og så fant seg noe privat det andre semesteret siden de da kjente byen mye mer. Det som er bra med å bo på QMB er at det er veldig sosialt. Her bor det mange utvekslingsstudenter, men også noen australske studenter. Det føltes veldig trygt å bo her da det alltid var en vakt tilgjengelig og det ble hele tiden arrangert arrangementer for en hver smak. I tillegg har dette bygget kanskje en av de beste takterrassene i hele Sydney med en fantastisk utsikt over byen. QMB ligger rett untenfor campus, og det tok meg kun 15 min å gå til forelesningen min som lå lengst vekke. De andre forelesningene mine lå enda nærmere.

Et annet sted som også er bra å bo er gjennom Urbanest. De har ulike områder rundt i byen hvor det kun er studenter som bor. Også her er det sosialt og trygt å bo. Noen av stedene hvor Urbanest holder til kan være litt unna campus, men det er ikke så langt at det går an å ta en buss.

Sosialt miljø

Når man er på utveksling, så er det ganske greit å skaffe seg nye venner. De fleste man møter er andre utvekslingsstudenter og dermed er man innstilt på å møte nye folk og åpen for å bli kjent med dem. På USYD ble det arrangert en slags fadderuke i den første uken. Dette er en god mulighet til å bli kjent med folk. Jeg syntes også det var veldig lett å bli kjent med folk der jeg bodde da de fleste som flyttet inn var nye og ville bli kjent med folk. Her ble det også arrangert mye for å få folk til å bli kjent.

Jeg fikk inntrykk av at folk fra Australia er meget hyggelige og mange av dem liker godt å prate. Noe jeg anbefaler deg å gjøre er å søke deg inn i et program som heter "mates abroad". Dette programmet setter deg inn i en gruppe av utvekslingsstudenter med en australsk person fra Sydney som kan vise dere rundt og gi dere tips. Det som er bra med dette programmet er at man kan bli kjent med folk og "maten" din har kommet hjem fra utveksling selv, så han eller hun vet hvordan det er å være på utveksling. "Maten" jeg fikk var utrolig hyggelig og han viste oss hvor han kom fra i Sydney, tok oss med på barer og restauranter. Han ble til og med med på festligheter der jeg bodde.

Ellers vil jeg ønske deg lykke til. Det kommer til å bli helt fantastisk.

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det var en lang prosess å søke på universitet og visum, så jeg anbefaler å starte tidlig. Å finne leilighet ventet jeg med til jeg flyttet ned. Da bodde vi noen dager på airbnb først mens vi lette. Mange bruker nettsider som feks. https://www.flatmatefinders.com.au/. Dersom man er Exchange student (ikke study abroad) får man halv pris på Opal Card som man bruker på buss, tog og ferje.

Undervisningsformer

Jeg tok fagene: Social Psychology (PSYC3017), Bodies, Sexualities, Identities (GCST2607), Young People, Sex and Sexual Health (EDGU1004) og Philosophy of Happiness (PHIL2647). Jeg var veldig fornøyd med disse fagene. Jeg fikk inntrykk av at de fleste fagene bestod av to timer forelesninger (enten samlet eller delt opp) og en tutorial i uken. Tutorialene var obligatoriske, og det var forventet at man hadde gjort readings (som regel overkommelige) i forkant av tutorials. Vi hadde to fag der muntlig deltagelse i tutorialene utgjorde 10% av karakteren. Vi hadde bare en eksamen (i Social Psychology), i de resterende fagene var det essay underveis som utgjorde karaktergrunnlaget.

Fagleg utbyte og språk

Min erfaring er at fagene er svært gjennomførte, godt planlagte og med veldig flinke forelesere. Fagene bidro med nye verdifulle perspektiver som kan være nyttige å ta med seg hjem i fortsettelsen av studiet. Jeg opplevde også at det språklige utbyttet var godt.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en helt fantastisk by med så mange muligheter. Australia har ellers utrolig mye spennende å by på. Vi dro på roadtrip langs østkysten, til Jervis Bay, til Perth og Margaret River. Blue mountains og Hunter Valley er også verdt å få med seg! University of Sydney har et veldig flott universitetsområde med flotte gamle bygninger. Usyd ligger veldig sentrumsnært.

Bustad

Jeg og kjæresten min delte leilighet med et annet par rett ved Coogee beach. Jeg trivdes utrolig godt så nærme stranden, og synes det var verdt 45 min i transport hver vei. Vi hadde bare forelesninger og tutorials tirsdag, onsdag og torsdag så trengte bare å dra inn til universitetet tre dager i uken.

Sosialt miljø

Det er nok lettere å komme inn i noe sosialt dersom man bor i en studentbolig. Men det er mye som arrangeres, så det er greit å finne seg venner og bekjentskaper dersom man gjør en innsats.

Vår 2017 - MA i psykologi

Vår 2017 - MA i psykologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder forberedelser og praktiske tips, føler jeg at UiB dekker dette veldig godt. Derfor, det aller beste tipset jeg kan gi er å lese gjennom all informasjon som UiB gir til studentene. UiB gir mange gode «forberedende» tips som har vært svært nyttig i ettertid. Et tips jeg kan gi er at det er lurt å reise ned i god tid før semesteret starter hvis man vil ha god tid til å reise og utforske Australia. Man kan også legge av tid i slutten av semesteret, men da er det vinter i Sydney og det blir mye kaldere enn man skulle trodd. Det er bedre å reise rundt i januar/februar når det er sommer der. Relatert til temperaturer, ta med både sommer- og vinterklær. I vinteren opplevde jeg temperaturer helt ned til 3 grader, og de fleste bygg i Sydney mangler sentralvarme. Et annet tips er å være forberedt på å jobbe hardt med studiene. Universitetet i Sydney kødder ikke når det gjelder arbeidsmengden – spesielt for masterstudenter. Det er en annen god grunn til å reise ned tidligere for å utforske og ha det gøy før semesteret starter. Jeg opplevde arbeidsmengden som en del høyere enn på Universitet i Bergen, men det man lærer er definitivt verdt innsatsen som kreves.

Undervisningsformer

Jeg opplevde at undervisningskvaliteten på Universitetet i Sydney er på et veldig høyt nivå. Likevel, dette kan variere fra fag til fag. Min erfaring har vært veldig positiv fordi de fleste forelesere jeg har hatt har vært veldig engasjerte og flinke til å formidle fagstoffet. Det er vanlig å ha fire fag i semesteret, og man må derfor være forberedt på å håndtere det å ha «mange baller i luften». Studenter får flere innleveringer i hvert eneste fag, og alle innleveringene teller for karakteren i faget. Eksamener i slutten av semesteret teller ofte kun 40% av karakteren. Dette er kanskje den største forskjellen sammenlignet med Universitetet i Bergen hvor studenter har én eksamen som teller 100%. I begynnelsen kan det virke veldig overveldende når man ser alle innleveringene i hvert fag, men det er fult mulig å håndtere det. Det positive med et slikt system har vært at jeg har opplevd det som mye mer lærerikt.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Sydney tilbyr en mengde interessante fag man kan ta. Utvalget er virkelig tilfredsstillende og variert. Som student i Arbeids- og Organisasjonspsykologi, valgte jeg å ta Cross-Cultural Management, Communication Management in Organisations, HR Strategies, og et internship. Det er mange flere fag man kan velge mellom og jeg vet at noen studenter har også valgt Strategic Management og International Business Strategy. Jeg vil på det sterkeste anbefale fagene jeg har tatt hvis man er interessert i disse fagområdene. Spesielt, vil jeg anbefale faget Cross-Cultural Management. Jeg kan helt ærlig si at dette har vært det mest interessante faget jeg har tatt i løpet av hele utdanningen. Jeg synes at innholdet var veldig spennende og at foreleseren var veldig dyktig til å engasjere studentene. I tillegg er det man lærer veldig relevant i dagens samfunn som blir bare mer og mer multikulturelt. Videre vil jeg anbefale å søke på et internship. Det er et fag som heter ARTS2600, og det er en fin mulighet til å skaffe seg internasjonal arbeidserfaring. Det er mange studenter som vil ta et slikt internship, og plassene er dermed ikke garantert. Når jeg søkte på dette faget, måtte jeg skrive både CV og søknad, og gjennomføre et intervju på Skype. Studenter må søke til fem forskjellige organisasjoner og får lov til å ta faget hvis en av organisasjonene velger de. Prosessen er litt lang med utbyttet er stort!!

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde større faglig utbytte enn noen gang før. Jeg føler at undervisningsformene nevnt ovenfor bidrar virkelig til mer læring og bedre personlig utvikling. Studenter må arbeide med flere innleveringer i løpet av hele semesteret, og på denne måten blir de bedre kjent med fagstoffet. Alle vurderingene tvinger deg til å kontinuerlig arbeide med fagene - noe jeg opplevde var mer lærerikt enn å ha bare én eksamen på slutten av semesteret. Når det gjelder å bruke engelsk både muntlig og skriftlig, synes jeg at det ikke var noe problem. Jeg var nervøs i begynnelsen og jeg tenkte at jeg kommer til å slite sammenlignet med de andre studentene. Sannheten var at det er mange internasjonale studenter på universitetet og alle er i samme situasjon. Språket var dermed, i større eller mindre grad, et problem for alle sammen. Utvekslingen bidrar definitivt til at man blir flinkere i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Både universitetsområdet og byen er heeelt fantastisk. I begynnelsen kan begge virke litt overveldende spesielt når man sammenligner med lille Bergen. Det kan være lurt å laste ned de forskjellige appene som Sydney Uni har utviklet med tanke på enklere orientering rundt universitetsområdet. Videre er det er sykt mye kult man kan utforske i Sydney, og jeg følte meg aldri ferdig med dette. Det kan være lurt å bli kjent med noen Aussies fordi de kjenner byen godt. På den måten får man også utforske steder i byen som ikke kommer opp når man googler Sydney. Newtown er definitivt et område som bør besøkes av alle. Det er en veldig kul, «hippie» del av byen som er full av gode restauranter og street art. Glebe er også kjent for å ha mange gode restauranter og spennende mat. Det er egentlig vanskelig å nevne spesifikke steder som bør besøkes. Bare gå ut og utforsk! Man finner alltid noe nytt og spennende.

Bustad

Bosted er veldig dyrt i Sydney så det er viktig å være strategisk når man velger hvor man skal bo. Jeg har to tips som kan hjelpe deg å spare litt penger som heller kan brukes på noe gøy. For det første, finn et sted å bo som er i nærheten av universitetet. Utvekslingsstudenter får ikke reiserabatt når de tar offentlig transport, og buss og bane er ganske dyrt i Sydney. I tillegg, kan ikke bussene stoles på. De er ofte forsinket slik at man må beregne god tid til reise. I forhold til nærhet til Universitetet, vil jeg anbefale å finne et sted å bo i områdene Chippendale, Redfern, CBD, Glebe eller Newtown. For det andre, finn et sted å bo som leies av privatpersoner. Studentboliger som tilbys i Sydney er veldig dyre, og mange studenter ender opp med å betale 300-400 dollar i uken(!). I tillegg, kommer ekstra kostnader for vaskeri og Internet. Man kan finne noe privat ved å bruke nettsidene flatmates.com.au og gumtree.com.au. Den første uken i Sydney bodde jeg på et hostel i Newtown. Hostellet het Billabong Gardens og det er et veldig koselig sted å bo. Den uken gikk for det meste til å skaffe seg et sted å bo – noe som er vanskeligere enn man skulle trodd. Derfor, vil jeg anbefale å sette av litt tid til det også. Videre må man også forberede seg på å dele rom med andre. Jeg vet at det høres ut som en deal-breaker, men man overlever et semester helt fint (jeg lover). Er man introvert, er dette en fin måte å utvikle bedre sosiale evner.

Sosialt miljø

Det er veldig lett å være sosial i Sydney. Jeg har aldri følt meg alene, og jeg har aldri opplevd at det har vært vanskelig å få kontakt med nye mennesker. Studentene i Sydney er som oftest veldig åpne til å møte nye mennesker og til å bli bedre kjent med forskjellige kulturer. Det viktigste er å ikke omgås kun med nordmenn. Jeg vil faktisk anbefale å unngå andre nordmenn så godt som du kan. Ved å gjøre det, har jeg fått gode kontakter overalt i verden, og jeg har lært veldig mye nytt om andre kulturer. Det er lett å skaffe seg flere venner ved å bli medlem i flere studentsamfunn. I orienteringsuken får man muligheten til å bli kjent med de forskjellige studentsamfunn som finnes, og det er lurt å delta i dette. Jeg var medlem i Pavlov’s Dogs (psykologisk fokusert samfunn) og Photosoc (fotografi). Det var en veldig fin måte til å bli kjent med studenter fra forskjellige fakultet, og delta i gøye aktiviteter. Et generelt tips er å si ja til alt og engasjere seg så mye som mulig. Dette er lurt spesielt i begynnelsen av semesteret når man gjerne har mer tid.

Vår 2017 - BA i human ernæring

Vår 2017 - BA i human ernæring

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen:
Det aller første vi gjorde var så søke om utveksling fra UiB via Søknadsweb før første september. Her kunne man liste opp 5 internasjonale universiteter i prioritert rekkefølge. Etter 4-5 ukers tid fikk vi svar på søknaden at vi fikk dra på utveksling fra UiB og hvilket universitet vi da kunne søke til. Da dette var gjort, var det tid for å sende en søknad til University of Sydney om utveksling. Dette foregikk også elektronisk. Her måtte en del dokumenter legges ved, slik som bevis på engelskkunnskaper og engelsk karakterutskrift fra UiB. Disse dokumentene ordnet UiB for oss. Parallelt med dette søkte vi også om forhåndsgodkjenning av fag til UiB. Fagene vi ønsket å ta fant vi på USYD sin hjemmeside. For oss som ikke hadde valgfag innebar dette en nøye vurdering av fagene slik at de skulle tilsvare fagene våre medstudenter skulle ta i Norge det samme semesteret. Det å finne passende fag kan ta tid, så legg av tid til dette. For vår del ble ikke det første forslaget vårt godkjent. Heldigvis fikk vi hjelp av USYD og UiB til å finne en løsning.

Visum:
Å søke om studentvisum var en relativt lang prosess, både når det gjelder søknadsprosessen og behandlingstiden. Her må man legge ved kopi av Passport, helseforsikring (Nordmenn er dekket av HELFO, og dokument man må legge ved får man tilsendt i posten) og Confirmation of enrolment, CoE (bevis på at man er tatt opp ved USYD). Da vi søkte rett før jul ble behandlingstiden noe forlenget og det tok nærmere 3 uker til vi fikk svar på søknaden. Det er derfor lurt å søke om visum i god tid før man skal reise.

Helseforsikring:
Nordmenn er dekket av HELFO.

Studentforsikring:
Vi valgte å kjøpe ANSA sin studentforsikring som varer i 6 måneder. Denne kjøpte vi over ANSA sin nettside, og man måtte være ANSA medlem for å kunne kjøpe deres studentforsikring. Å være medlem av ANSA så vi på som noe positivt da de har masse sosiale sammenkomster og arrangementer for Nordmenn gjennom semesteret. Selve forsikringen kostet rundt 1600 kr. I tillegg kom kostet det en liten sum å være medlem.

Lånekassen:
Vi søkte om støtte til utdanning i utlandet via Lånekassen etter at vi hadde fått plass på USYD. Fra lånekassen får man vanlig stipend/lån slik som når man studerer i Norge. Dersom man skal betale skolepenger får man også skolepenger utbetalt som et lån. I tillegg til dette får fikk vi et lite reisestipend. Normalt når man er student søker man gjerne støtte fra lånekassen ett år av gangen, men denne gangen søkte vi støtte høsten 2016 og vår 2017 i to omganger - da slapp vi at det skulle bli noen misforståelser.

Undervisningsformer

All undervisning foregikk selvsagt på engelsk samt hadde vi engelske lærebøker. Vi hadde forelesning i hvert fag opp til flere ganger per uke. Forelesningene varte i 50 minutter og disse ble filmet. Hvis man ikke hadde anledning til å komme på forelesning var dette et veldig fint tilbud til studentene. I tillegg til dette hadde vi seminarer i tre av fire fag som var obligatoriske. Her var vi delt opp i mindre grupper, hvor vi sammen med en leder diskuterte pensumet som var gjennomgått på forelesning. Disse var ofte godt organiserte og lærerike. I to av fagene våre hadde vi ukentlige laboratorieøvelser.

Vurdering av emnetilbodet

HSBH2007 Research Methods in Health, tilsvarte NUTR120 (Analysemetoder i ernæring).
AGEN3004 Food Processing and Value Adding, tilsvarte NUTR250 (Matvarekunnskap).
NUTM3001 Introductory Nutrition and Metabolism, tilsvarte NUTR280B (Ernæringsfysiologi).
PSYC1001 Psychology, tilsvarte PSYK140 (Adferd, helse og ernæring).

HSBH2007 dekket ikke fullstendig pensumet til NUTR120. Vi løste det slik at vi skal ta lab-delen av NUTR120 med kullet under oss når vi kommer tilbake til Norge. Nå som vi har kommet tilbake til Bergen og startet på 5. semester, ser vi at HSBH2007 er veldig likt som NUTR230 som vi skal ha i år. Det kan dermed være et poeng å finne et annet fag i Australia, som er mer likt analysemetoder i ernæring (NUTR120). Når det gjelder NUTR208 som i utgangspunktet varer fra semester 3 med eksamen i semester 4, fikk vi lov til å ta eksamen i semester 3 i det pensumet vi hadde hatt så langt. Vi tok altså eksamen i NUTR208A (makronæringsstoffene) i Bergen i semester 3 og NUTR208B (mikronæringsstoffene ++)  i Sydney i semester 4.

Fagleg utbyte og språk

USYD viste seg fra start å være et prestisjefult og seriøst universitet. Undervisningen strakk seg over 13 uker hvor hver uke var nøye planlagt når det gjelder temaer som skulle gjennomgås, vurderinger og tutorials. Engelsken ble generelt forbedret da vi tidlig måtte starte å skrive oppgaver på engelsk og diskutere pensum i tutorial. Fagene vi tok var relevante og lærerike. Lærerne var ofte svært dyktige, men seminarene/tutorialene ofte ledet av eldre studenter var gjerne enda mer lærerikt enn forelesninger. Laboratoriumsøvelsene vi hadde var til stor grad organisert godt, men tok ofte lengre tid enn planlagt. Vi lærte derimot veldig mye via lab-undervisning.

Universitetsområdet og byen

Sydney var en helt fantastisk by og bo i! Det var alltid noe morsomt å finne på, mye kule arrangementer, spennende steder å besøke og deilig vær. Vi kan blant annet nevne at det er verdt å ta en tur til The Blue Mountains, Royal National Park, ta ferjen til Manly på søndager (kun 2.5 AUD), se en konsert i Sydney Opera House, vandre over Sydney Harbour Bridge, dra Glebe markets, sitte på cafe i Glebe point road, ta en drink på en rooftop bar, surfe og lunsje på Bondi Beach og danse i Newtown. Kollektivtransport kunne være ganske hektisk, bussene kom ofte ikke presist og stoppene var ikke annonsert. Så om du skal reise med buss spesielt i rush-tiden så beregn god tid! Det er vel egentlig den eneste skikkelige kritikken vi har og komme med. Når det gjelder transport ellers, brukte vi mye Uber. Uber var veldig greit og billig! Og lovlig, i motsetning til Norge. Universitetsområdet var veldig fint, med mye fine bygninger, caféer og mathaller eller kantiner overalt. Altså veldig enkelt å få tak i en kaffe hvor som helst. Det var selvfølgelig litt vanskelig å finne fram den første uken, men vi fikk delta på et rebusløp på campus som gjorde oss kjent.

Bustad

Vi bodde på Urbanest Glebe, som er student accommodation. Dette likte vi veldig godt, da det også bodde mange andre internasjonale studenter der som også var på utveksling. Glebe ligger veldig nære campus, så vi hadde 5 minutter å gå for å komme oss til timene, noe som var veldig deilig. Urbanest-teamet satte opp mye sosiale eventer gjennom semesteret, som for eksempel pizza-kveld, grill-kveld, film-kveld, pool-turneringer, tur til Blue Mountains ol. Dette var flott å være med på, hvertfall i starten slik at vi ble godt kjent med de andre som bodde i samme kompleks. I kjelleren var det TV-rom, treningsrom, vaskerom og en uteplass med grill. Standarden var veldig god! Vi opplevde ikke noe insekter eller noe som helst fukt ol. Vi delte rom med et lite kjøkken og bad. Prisen var ganske dyr, men vi er enige om at det var verdt det!

Sosialt miljø

I starten av semesteret deltok vi på o-week (orientation week) der det var mange arrangementer på dagtid og kveldstid. Det var gøy å være med på, men det kan ikke måle seg med fadderuka i Bergen! Det var ikke faddergrupper på samme måte som her, slik at det var strengt tatt ikke noen som hadde skikkelig ansvar for deg, og det var ikke sikkert å møte på de samme personen hver dag. Med dette sagt, så var det så mye internasjonale studenter i samme båt så det var veldig lett å slenge seg med på ting med folk man møtte første dagen, og gjøre avtale om å være med på ting sammen videre i uka. Et annet godt tiltak var noe som kalles for “Mates”. Vi fikk en mail før studiestart med tilbud om å melde oss på mates-programmet. Da ble vi tildelt en person som skulle fungere litt som fadder og ha litt ekstra ansvar for oss. Dette var eldre studenter, ofte noen som hadde vært på utveksling selv. Da kunne man enten bli enige om å møtes på campus, eller kanskje gjøre noe helt annet som å dra rundt på sightseeing i byen eller feste sammen. Eller om ikke man kanskje kom så godt overens så hadde man i det minste en australier som kjenner til byen om man skulle ha noen praktiske spørsmål.

Vår 2017 - BA i engelsk

Vår 2017 - BA i engelsk

15.07.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du studerer i Sydney så er leien relativt dyr, men det finnes masse av gode tilbud, veier litt opp at alt annet er litt billigere enn i Norge. Mulig en må litt ut av byen, men det er masse bra offentlig trafikk som ikke er veldig dyrt (litt dyrere i rush). Dette er et dyrt land, lån/stipend dekker, men anbefaler å spare opp litt penger, spesielt hvis du har tenkt å gå litt ut, eller reise litt utenom også. Været er bra, når det regner så pøser det, men de kommer som regel i skurer. Om vinteren blir det kaldt om nettene ettersom husene har lite isolasjon, så det er lurt å pakke litt gensere og busker, evt kjøp et teppe. Anbefaler å reise ned mist en uke før skolestart for å orientere deg litt med nytt land, ny by, ny skole, nye mennesker etc. Hvis du planlegger å spise/handle på eller rundt universitetet er det lurt å skaffe seg ACCESS kort hvor du får noe rabatter, koster 45 AUD i semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningene er forelesninger og grupper. Det er vanligvis forelesninger med 2t til sammen i uken og en time gruppe (m.m. praktiske fag som, som regel, har mer enn det). Campus er stort så hvis du har timer som slutter og begynner på samme tidspunkt er det lurt å være sikker på at du vet hvor du skal. Som regel skal timene ende og begynne 5 min før/etter så du har litt tid til å komme deg til timer på. For min del, var alle eksamener hjemme eksamen el. oppgave innlevering, men hadde en skole eksamen på 2 timer med mest flerevalgsoppgaver, bilde gjenkjenning, og et kort essay.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig bra emnetilbud og utrolig mye som kan studeres ved USYD, det er bare å velge, men hvis du tenker å studere noe på main campus (Camperdown) og noe på andre campus som for eksempel Rozelle, så er det lurt å regne minst 1t mellom fagene fordi det tar minst 1t å komme seg fra ett campus til et annet.

Fagleg utbyte og språk

En lærer mye, spesielt å snakke/kommunisere på Engelsk, fagene er morsom hvis du liker fagene du har valgt. Emnebeskrivelsene på USYD sine sider er vanligvis ganske nøyaktig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger rett ved CBD (Central Business District). Fra skolen kan en i teorien gå til Operahuset på ca 1t, kommer ann på hvor fort du går selvsagt. Det er en fin og ganske stor park som heter Victoria Park rett ved skolen, og et kjøpesenter rett ved der igjen som heter Broadway Mall. New Town, som er et utrolig koselig sted ligger 5 min unna med buss, det er sikkert mulig og gå dit også. Tog stasjonen Redfern er like ved skolen og det går masse bussalternativer også.

Bustad

Som sagt, er det dyrt å bo i Sydney, men det er fult mulig å få rimelige steder, men du må nok forvente å bo med flere mennesker. Steder som er relativt OK å bo på lå (i mitt år 2016/2017) alt mellom 250-450AUD i uken. Hvis du ikke skal bo på student accomodation slik som f.eks. Urbanest, og du leter selv etter privatsted å bo kan det være veldig lurt å gå på visninger. Bilder kan være utrolig villedende, det har jeg selv opplevd. Hvis du vil ha litt roligere omgivelser, anbefaler jeg å bo litt utenfor byen. Det er mye bra mot Bondi Junction og Bondi Beach hvor det går direkte tog fra Bondi Junction til Redfern på ca 10-15 min.

Sosialt miljø

Det arrangeres mange eventer av universitet som jeg anbefaler å gå på. Der møter du mange nye mennesker, lokale og andre utvekslingstudenter. Folk er generelt veldig hyggelig og hjelpsom.

2016

Høst 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

Høst 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Pakk lett og dobbeltsjekk bagasjereglene for det selskapet du skal fly med. Noen selskaper, som Emirates, er svært strenge og det er nærmest umulig å kjøpe ekstra kolli. Reiser du høstsemesteret kan det faktisk være ganske kaldt, en strikkegenser og skinnjakke holdt ikke for oss. Mange nødvendigheter kan du kjøpe ganske billig på K-Mart (dyne, pute, enkle møbler). Lurt å bestille kortet som beviser Europeisk helseforsikring for å kunne søke om gratis helsehjelp der, dersom det blir nødvendig. Du fikser australsk konto og kort enkelt der nede. Husk å følge med på valutakursen!

Undervisningsformer

Sjekk på forhånd hvilke vurderingsform som gjelder for de enkelte fagene. I noen emner er det eksamen, i andre blir man vurdert forløpende og slipper eksamen, som passer særlig bra for dem som ønsker å reise litt på slutten. Mange fag, og de fleste EDGU-fag har obligatorisk oppmøte.

Fagleg utbyte og språk

Nivået på de ulike emnene varierte ganske mye. Noen psykologifag fikk vi ikke så mye ut av, da det rett og slett var mye repetisjon av hva vi hadde hatt før. Vi hadde et fag som het Atheism, fundamentalism and new religions, og det vil jeg virkelig anbefale. Selv om det ikke er et rent psykologifag, kan man knytte mye psykologi opp til det, og det er nyttig å skjønne hvordan religion kan påvirke tankegangen. Altså: en kan tenke litt kreativt når en skal velge fag (så lenge det passer inn i studieplanen, og fagene blir godkjent så klart).

Universitetsområdet og byen

Campus i Sydney er stor og moderne. De fleste utvekslingsstudentene sitter på Fisher library, men det finnes mange studieplasser rundt forbi. Anbefaler å bli med på de første møtene og "fadderopplegget" i starten.
Øvrige tips en kan sjekke ut:
- Sappho og The Works er hyggelige kafeer i Glebe, der en kan sitte og lese
- Glebe Market på lørdagene: live music, matboder og salgsboder
- Watsons Bay walk
- En drink på Blue Bar
- Mye god vegetarmat på Badde Manors og Soul Burger i Glebe
- Town Hall cafe i CBD har kanskje Sydneys billigste lunsj, (og sykt god Haloumi-burger)
- Spice Alley i Chippendale

Bustad

Det er veldig dyrt å bo i Sydney. Vil anbefale å ta inn på hostell de første dagene og gå på visninger. 170 - 250 dollar i uka er helt normalt å betale. Husk å spørre om hvor mange som bor i huset, og forsikre deg om at ingen andre kommer til å flytte inn. Massevis av historier der folk har våknet opp og funnet nyinnflytta mennesker som har sovet i telt i stua..
Gode områder er Camperdown, Surry Hills, Glebe, Newtown og områdene rundt her.

Sosialt miljø

Bli med i en studentforening og meld deg opp til Buddy-programmet!

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å starte tidlig med å se etter et sted å bo. Jeg lagde flere avtaler om visninger før jeg kom ned til Sydney, og måtte på flere før jeg fant et sted.

Undervisningsformer

Det settes mange krav til eleven selv. Jeg hadde ukentlige to-timers forelesninger i alle fag, pluss obligatoriske seminarer på mellom 1 - 2 timer. På seminarene var det en mindre gruppe elever, sammenlignet forelesningene, hvor muntlig aktivitet og diskusjoner var vektlagt i stor grad. I tillegg til dette hadde jeg obligatoriske lekser og innleveringer som også måtte inn hver uke. Sånn sett opplevde jeg at det var en større arbeidsmengde i Sydney sammenlignet med Universitetet i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ekstremt mange fag du kan velge på University of Sydney, både med hensyn til fagområder og vanskelighetsgrad. Noen av fagene krever imidlertid forhåndskunnskaper, men utover dette er det stor valgfrihet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å supplere min bachelor med fag fra business og økonomi, så med utgangspunkt i denne delen av universitetet vil jeg si at det faglige utbyttet var stort. Det er mange dyktige foredragsholdere! Seminarene er litt vekslende, da det er eldre elever som holder disse.

Universitetsområdet og byen

Du kan ikke sammenligne Universitetet i Bergen med University of Sydney, det er rett og slett utrolig vakkert. Du har noen gamle, karakteristiske bygninger og noen mer moderne bygninger. Universitetsområdet ligger omtrent 20 minutters gange fra sentrumskjernen, eller en 5 minutters busstur. Du er med andre ord midt i byen. Personlig styrte jeg litt unna CBD, da det er mange mennesker og svært hektisk. Det kryr av andre ting å se og oppleve i nær avstand sentrum, og kollektivtrafikken er ekstremt bra. Med et Opal-card kommer man seg så og si rundt over alt.

Bustad

Vær forberedt på at det å bo i Sydney er EKSTREMT dyrt. Det er ikke uvanlig å betale mer for et sted å bo i Sydney enn et sted å bo her i Bergen. Jeg var heldig med å få et eget rom med enkeltseng for $250 i uken. Jeg har hatt flere venner som har betalt over $200 i uken for å dele rom med en annen person. Tipset mitt er å senke standardene, for å unngå å bli skuffet. Det er også svært kaldt innendørs i Juli - September tiden. Husene har ingen isolasjon og ikke alle hus har en ovn. Med andre ord, pakk med varmere klær enn det du skulle tro var nødvendig.

Jeg var utrolig fornøyd med å bo i Newtown. Det er nært universitetsområdet, gode kollektivforbindelser, et hipt område av byen og litt roligere enn bykjernen. Ellers anbefaler jeg å undersøke Glebe, Bondi Junction, Surry Hills, Coogee, Darlinghurst og Redfern. Benytt flatmates.com.au eller gumtree.com.au. Ville anbefalt å ikke bestemme seg for noe før man har vært på visning. Du kan komme over steder som ser bra ut på bilder, men som ikke ser ut i virkeligheten.

Sosialt miljø

Jeg bestemte meg for å prøve å holde meg litt unna nordmenn. Dette viste seg å være svært vanskelig, da det er ekstremt mange nordmenn i Sydney. Likevel vil jeg anbefale å gå litt inn for å ikke bare henge med nordmenn, men å knytte vennskap med mennesker fra andre land.

Det sosiale miljøet er hva man gjør det til. I løpet av første eller andre uke av skolen var det en rekke studentorganisasjoner/foreninger som stod på stand. Her hadde du alt fra idrett til mat til språk til fashion.

Haust 2016 - BA i human ernæring

Haust 2016 - BA i human ernæring

15.07.2016 - 12.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen:
Fristen for å søke utveksling fra UiB er 1. februar/1. september. Dette må gjøres i SøknadsWeb, hvor du må rangere hvilke universiteter du ønsker å utveksle til. Når man har fått svar på denne søknaden, kan man søke om forhåndsgodkjenning fra fakultetet. Her må man finne fag som korresponderer med fagene som vil gå ved UiB samme semester. Fagene vi tok dette semesteret finnes lengre ned i rapporten. Vi brukte USYD sine nettsider for å finne fag. På sidene deres står det tydelig om fagene er godkjente for å tas av internasjonale studenter. Når søknaden om forhåndsgodkjenning var godkjent, kunne vi søke om utveksling på USYD sin nettside. Der måtte det legges med kopi av pass, kopi av karakterutskrifter ved UiB og bevis på engelskkunnskaper (vitnemål fra videregående skole). Utvekslingskoordinator var behjelpelig med å få oversatt de aktuelle dokumentene. I søknaden til USYD måtte vi også legge til fag, og her anbefales det å legge inn flere fag enn de fire man tenker å ta. Dette i tilfelle noen fag endres slik at internasjonale studenter ikke kan ta de likevel. Når denne søknaden blir godkjent, velger man hvilke fag man ønsker å ta ved å godkjenne/avslå fagene som USYD har godkjent.

Lånekassen:
Man kan søke om støtte fra Lånekassen først etter at man er godkjent som student ved USYD. Vi fikk stipend og lån på samme beløp som man ville fått som student i Norge, i tillegg til reisestipend og eventuelle skolepenger. Støtten ble utbetalt som en stor sum i juli.
I tillegg til støtten fra Lånekassen, kan man søke om stønad fra MOFA. Denne støtten var på 3000kr i 2016.

Visum:
Så snart man er tatt opp som student ved USYD og har fått bevis tilsend på epost, kan man søke om visum. Dette bør gjøres snarest mulig. Vår prosesseringstid var kort, men i 2016 endret Australia regler angående visum, og prosesseringstiden kan være noe lengre.

Vaksiner:
Dersom man planlegger å reise før, under eller etter oppholdet i Australia, kan det være lurt å sjekke om man må ha påfyll av gamle vaksiner eller ta noen nye før avreise. Noen vaksiner krever påfyll etter et par uker, så man bør sjekke i grei tid før avreise for å være sikker på at man får fullført de vaksineringene man trenger. Fordi vi planla å dra til Bali tok vi vaksine mot Hepatitt B og påfyll av barnevaksinene fordi de var gått ut.

Forsikring:
I tillegg til HELFO-bevis, måtte vi skaffe oss studenforsikring.

Annet:
For å reise med kollektivtransport, både tog, buss og ferger, må man ha et Opal-kort (svart). Dette fås mange steder og kan fylles opp på de fleste togstasjoner, kiosker, matbutikker osv. Det finnes også en app hvor man kan fylle på kortet. Dersom man reiser som utvekslingsstudent (exchange), har man rett til å få et Concession-kort (grått). Dette kortet gir deg halv pris på alle reiser.

Vi valgte å bruke Optus som mobiloperatør, men fant senere ut at Vodaphone er rimeligere. I Australia er det vanlig med prepay-abonnement, dvs. at man betaler en bestemt sum og får bruke telefonen i en måned etter betaling med de valgte vilkårene. Dette gjør at man ikke behøver si opp noe abonnement når man drar.

Mange utleiere godtar ikke overseas-betalinger og krever at man må betale husleie fra en australsk konto. Vi opprettet kontoer i banken Commomwealth, og var veldig fornøyd med det. De var veldig behjelpelige med å avslutte kontoene i rett tid før avreise. Denne banken tilbyr også en hendig app som gjør vanlige betalinger og vennebetalinger (til samme bank) veldig enkelt.


Undervisningsformer

Det kreves at man tar 24 credits for å studere fulltid ved USYD, og dette tilsvarer 30 studiepoeng. Ofte er hvert fag 6 credits, og man må derfor ha fire fag. Fagene vi tok bestod av forelesninger, tutorials/seminar, oppgaver, quizer og/eller eksamen. Et av fagene hadde ingen avsluttende eksamen, men en oppgave og flere quizer som vurderingsgrunnlag. Alle fire fag hadde tutorials, hvorav to av fagenes tutorials var obligatoriske. I tutorials gjør man oppgaver eller snakker om relevante temaer knyttet til forelesningenes innhold. I et av fagene hadde vi en midtsemestereksamen, i et annet hadde vi to oppgaver underveis i semesteret før eksamen. Alle obligatoriske oppgaver, midtsemestereksamener og quizer teller på den endelige karakteren man får i faget, sammen med avsluttende eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Ved University of Sydney hadde vi fagene Health Care Resources and Systems (HSBH1009 - http://
sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1009), Health Science and Research (HSBH1007 - http://
sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1007), Diet and Nutrition Health and Sport (EDGU1003 - http://
sydney.edu.au/courses/uos/edgu1003) og Growth, Development and Ageing (EXSS2026 - http://sydney.edu.au/courses/uos/EXSS2026). Ved Universitet i Bergen tilsvarer dette henholdsvis fagene Ernæringens politikk og forvaltning (NUTR220), Metoder i ernæringsforskning (NUTR230) og de to siste fagene Livsstil og livsløp (NUTR240A).
Health Care Resources and Systems dreide seg om Australias helsesystem og helsepolitikk. Selv om dette faget ikke handlet om den norske helsepolitikken, lærte vi mye om Australias helsepolitikk. Generelt var faget litt tørt, men et greit fag. Health Science and Research var et fag som handlet om kvantitative og kvalitative metoder innen forskning, og her hadde vi et gruppeprosjekt og en individuelt prosjekt. Diet and Nutrition for Health and Sport tok for seg generell ernæringslære og sporternæring, og dette var et relativt enkelt fag for oss som har hatt om dette tidligere. Growth, Development and Ageing var et veldig spennende fag som dreide seg om vekst og utvikling av menneskekroppen. Hvilke faktorer påvirket barnet i svangerskapet og hvilke prosesser skjer i kroppen når vi blir eldre er eksempler på temaer det ble forelest om.

Fagleg utbyte og språk

Fagene vi tok ved University of Sydney (USYD) skulle tilsvare de fagene vi skulle ha tatt det inneværende semesteret ved UiB. For å finne ut hvilke fag som korresponderte, så gjorde vi en sammenligning av emnetilbudet ved UiB og USYD. De vil i praksis ikke kunne bli helt like, da man for eksempel ikke kan forvente å lære om norsk politikk i Australia. I Sydney var all undervisning og pensumlitteratur på engelsk, og vår erfaring var at det var lett å forstå Aussie-engelsk. Det var veldig mange studenter i forelesningene, men foreleseren var tilgjengelig for at man kunne stille spørsmål i timene eller sende mail i etterkant. I Australia er systemet slik at eksamen ikke teller 100%, men at man isteden har innleveringer, eksamener midt i semesteret og/eller multiple choice quizer underveis. Alle oppgaver gjennom semesteret telte på sammenlagt karakter, og dermed var våre eksamener verdt henholdsvis 40%, 50% og 60% av total karakter. Vi opplevde at det var en liten utfordring å få formulert seg presist på eksamen, men heldigvis baserte våre eksamener seg mest på kortsvarsoppgaver og multiple choice questions. Ellers synes vi det var nyttig og lærerikt å skrive essays, da vi fikk øvd oss på engelsk akademisk skriving. Vi følte ikke at språk var en hindring for utvekslingsoppholdet.

Universitetsområdet og byen

University of Sydney (USYD) er bare helt fantastisk! USYD har forskjellige "campus" eller fakultet, om man skal sammenligne det med Norge, som er spredt rundt om i byen. Camperdown, hovedcampus, er rett ved bykjernen og er et kjempestort campus med ulike restauranter, cafeer og er der de fleste universitetsbygg holder til. Camperdown er som en liten by hvor du egentlig finner alt du trenger fra utebasseng, park, treningsstudio, bibliotek, svømmeanlegg, gressbaner, graffiti-tunnel, stort grøntareal og sykehus. I hovedgaten, Eastern Avenue, skjer det alltid mye gøy og det er et viktig samlingspunkt for studentene. Hver uke kjører de temauke med engasjerte folk på stands, og det er alltid mange studenter og god stemning! Om det en dag er fantastisk vær og man helst vil på stranden - men er stuck på biblioteket for å lese.. Så kan man allikevel nyte solen et par timer ved å gå ned til parken hvor det er utebasseng og solstoler! Det er til og med flere barer på campus, hvor det er fullt mulig å kjøpe seg en øl eller et glass vin! Det er med andre ord ikke uvanlig at man kan gå seg vill på campus, da det kan være opptil et kvarter å gå mellom forelesningssalene. Vi anbefaler derfor å laste ned appen "lost on campus", som kom godt til nytte ved flere anledninger. Vi hadde også undervisning ved Cumberland, som er campus for helsevitenskap, og det lå omtrentlig en time fra Camperdown. Der hadde vi to fag som ble undervist, og vi var der to dager i uken. Vi benyttet oss av tog og buss for å komme oss frem. Vi anbefaler sterkt at man ved starten av semesteret utnytter tilbudet om å endre på timeplanen, slik at man kan legge opp ukene best ønskelig! Da er det lurt å tenke på antall dager på Cumberland, siden man bruker mye tid på public transport.

Jeg tror vi alle kan si at vi ble helt forelsket i byen Sydney! Det er en urbanby med flere unike bydeler og et fantastisk folkeliv. Man kan ikke kjede seg i en by som Sydney! Det er utrolig mye å finne på, og det er alltid ulike arrangementer på både hverdag og helg. Etter et par dager så har man fått orientert seg på kollektivtransport og hvordan man kommer seg frem. Det er ganske enkelt, og det eneste man trenger er et Opal-card som alltid er "topped up". Vi opplevde at tog var det mest effektive kollektivtransporttilbudet, da bussene brukte veldig lang tid og ofte var forsinket. Det er så mye fint å se og oppleve når man er i Sydney, men det er allikevel et par must see i den byen. Vi anbefaler å dra til Circular Quay, hvor man kan se Opera house, Harbour Bridge, The Rocks og Botanical Gardens, samt ta ferje til f.eks. Manly Beach. Ellers anbefaler vi å dra til Blue Mountains, Palm Beach (home&Away), Morriset Park (hvor man kan møte "ville" kenguruer), Ivy nightclub (vår favoritt og en sjuk opplevelse i seg selv), Darling Harbour (fyrverkeri hver lørdag), The Royal National Park, Chinese Garden, Glebe Market every Saturday (digg mat og koselige boder), The Grounds of Alexandria (must cafe), hipsterområdet Newtown (billig mat og kule puber), Tripod cafe (vår favoritt cafe), Bondi Beach, Bondi to Coogee walk, Sculptures By the Sea, og ikke minst å leve som en ekte aussie med café besøk og deilig kaffe! Vi anbefaler også å se universitetssport, en rugby-kamp og prøve ut nasjonalsporten surfing ved Manly Beach eller Bondi Beach.

Bustad

Fordi vi ikke hadde ordnet bosted før vi dro nedover, bodde vi på et hostell ved sentralstasjonen de ni første nettene. Hostellet heter WakeUp, og er veldig bra. Det har en god beliggenhet som gjorde det lett for oss å komme oss rundt for å dra på visninger og utforske de første dagene. Vi brukte nettsiden flatmates.com for å se etter bosted. Der fant vi en leilighet og endte opp med å leie privat. Dersom man ønsker å bo på studenthybler (Urbanest, Queen Mary Building (USYD)), må man søke tidlig. Vi søkte i mai og fikk ikke plass.

Sosialt miljø

Siden vi kom ned allerede 7.juli, hadde vi god tid til å komme oss i orden før vi begynte semesteret 27.juli. Den første uken på skolen arrangerte universitet «Orentation week». Her fikk vi møte alle utvekslingsstudentene, og vi fikk raskt kontakt med studenter fra blant annet Nederland, Østerrike og USA som vi har kontakt med ennå. «Orientation week» var en uke med mange, sosiale arrangementer, ulike møter der man fikk informasjon om det faglige, bosted, eller eventuelle spørsmål vi hadde. I begynnelsen av semesteret mottok vi flere tilbud fra universitetet om å være med på turer og sosiale arrangementer. Dette var blant annet å spise frokost med koalaer, tur til Blue Mountains og surfecamp. Vi meldte oss på surfecampen, og dette var virkelig ei super helg med mange andre internasjonale studenter, god mat og sosial hygge. Og selvfølgelig også surfing! Surfehelgen for vår del fant sted i oktober, og selv om det gikk mot sommer i Australia på dette tidspunktet, var det ikke spesielt varmt hverken i luften eller vannet.
Som internasjonale studenter fikk vi også muligheten til å ha en australsk «mate». Dette vil si en australsk student som man kunne ha kontakt med, og dermed bli bedre kjent med australsk kultur og tradisjoner. Universitetet har også flere ulike organisasjoner som studentene kan melde seg inn i. Her finner man alt fra grupper som er interessert i te, sjokolade og musikk, og ulike idretter som fotball og basketball. Vi ble med i ei gruppe som het «Chocolate Society», og fikk en liten pose med Maltesers som velkomstgave. Det fins derfor noe for enhver smak, og i disse gruppene møter man både australske og internasjonale studenter, noe som skaper et større sosialt nettverk!

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler alle å delta tidlig på informasjonsmøter om utveksling. Internasjonal uke er også veldig verdifull å få med seg, da man kan få førstehåndsinformasjon fra institusjonenes representanter. Lånekassen sitter også på stand og kan svare greit og direkte på spørsmål tilpasset ditt utvalgte land. Utrolig greit å slippe unna telefonkøen og få info om hvorvidt man er kvalifisert til tilleggs- og/eller reisestipend osv. Anbefaler også at man begynner å planlegge tidlig, spesielt med tanke på økonomi. Dekker Lånekassen alle dine behov eller vil du ha behov for å spare deg opp litt penger på forhånd? Det kan være rart å begynne planleggingen tidlig, men plutselig går alt veldig fort og det er mange deadlines og ting som skal ordnes. Spesielt viktig er det å være obs på og tidlig ute angående land som krever visum, som f.eks. USA og Australia.

Undervisningsformer

Jeg gjorde research på universitetets nettsider for å finne ut av undervisnings- og vurderingsmetodene i de forskjellige emnene. Jeg hadde kun seminarundervisning, men dette opplevde jeg mer som vanlige forelesninger da det ikke var basert på oppgaveløsning slik som ved UiB. Det ene faget jeg valgte var et mer praktisk fag (Commercial Dispute Resolution) og kjempe gøy!

Vurdering av emnetilbodet

USYD hadde tilsynelatende et bredt emnetilbud. Problemet var bare at ikke alle ble tilbudt hvert semester, så jeg opplevde å sitte igjen med mye mindre valgmuligheter enn jeg først antok samtidig som internasjonale studenter ikke kunne velge mellom like mange emner. Likevel var det er bredt tilbud, med hovedvekt på australsk rett. Anbefaler virkelig emnet "Commercial Dispute Resolution"!

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min har blitt bedre og det kommer lettere for meg å kommunisere med fremmede mennesker på engelsk. Dette synes jeg er viktig i et stadig mer internasjonalisert samfunn. Jeg føler jeg fikk størst utbytte av emnet, Commercial Dispute Resolution. Det var et praktisk fag hvor foreleseren selv var praktiserende konfliktmekler med eksempler fra virkeligheten. Jeg valgte også Introduction to Islamic Law, og det var spennende å lære andre måter å forme lovtekst på.

Universitetsområdet og byen

Campus var utrolig flott og kjempestort! Mange gode kafeer og ikke bare de ordinære kantinene som vi kjenner hjemmefra. I tillegg var det mange steder man kunne lese, men ikke typiske lesesaler som på Dragefjellet. Hovedbiblioteket var åpent 24/7, og dette var utrolig nyttig i eksamensperioden. Rett i nærheten av campus var en nydelig (Victoria) park og man kunne svømme i utendørs basseng for $4. Kjempe grei måte å koble litt av under eksamenslesningen. Sydney sentrum var ca. 15min busstur unna campus, og jeg opplevde byen som full av muligheter. Det var så mye spennende og nye ting å finne på og oppleve, både kulturelt og matmessig. Mange landemerker og parker, samt en god del nye, spennende opplevelser (ihvertfall for meg) i Chinatown, Haymarket.

Bustad

I Sydney er det ekstremt dyrt å bo, og man får ikke akkurat valuta for pengene. Anbefaler å leie på det private markedet og ikke via Urbanest eller andre SIB lignende institusjoner. Jeg leide privat og var veldig fornøyd. Sørg for å sjekke annonsen nøye, for ofte må man betale strøm, gass og internett i tillegg til prisen utleieobjektet er listet med. Vær også obs på at det er vanligere å slite med kakerlakker i skyskrapere enn i vanlige hus. Anbefaler å lage profil på flatmates.com.au ved søken etter bolig. NB! Vi var flere som opplevde falske (eller ihverftall ekstremt gamle) bilder på enkelte annonser. Det var så ille at når vi kom på visning så kjente vi oss omtrent ikke igjen. Det var utrolig surt da vi hadde lagt ned mye tid på å sortere ut aktuelle steder å slå til. Det er faktisk mye kaldere i Australia på vinteren enn man hadde trodd, så gå til innkjøp av en liten vifteovn før du ligger og fryser. Skal man studere der på sommeren anbefaler jeg sterkt å finne et sted med aircondition, da det ikke alltid var nok med en vifte. Man kan også lett bo litt unna campus siden kollektivtransport ikke er så dyrt, ca. $2,50 per vei og enda billigere om man er exchange student og får studentkort på bussen. Anbefaler også å høre med innfødte om aktuelle steder å bo. Enkelte steder ble karakterisert som mindre bra pga. mye bråk, uteliggere og kriminalitet/bråk. Jeg bodde i Glebe og var fornøyd med det, men jeg bodde nær hovedveien for jo lenger bort fra den man kom, desto mer skumle typer kunne man risikere å treffe på om kvelden. Ellers er Paddington, Newtown, Surry Hills og Ultimo greie steder å bo.

Sosialt miljø

Det var et utrolig godt sosialt miljø med overraskende mange norske fra andre fakulteter. Anbefaler å melde seg inn i ANSA for både å få god reiseforsikring og være med på div arrangementer. Var selv med på julebordet deres på en liten yacht cruisende rundt Sydney harbour, og det var kjempegøy! Det er utrolig mange eventer i Sydney hver dag, så det er veldig lett å finne på noe med nye mennesker. Opplevde det mye lettere å få kontakt med andre internasjonale studenter enn australske, og jeg har fått venner for livet!

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å ha gjort ting i god tid før man reiser, som visum, bestille biletter, kanskje begynne å undersøke bolig osv. Kan spare mye tid og stress i oppstartsfasen.

Når det gjelder selve skolen så er det før man reiser er det lurt å være forberedt på hvilke fag man eventuelt vil velge, og eventuelt ha noen i bakhånd dersom det skjer noe. For meg valgte jeg å bytte fag senere, og det kan være lurt å ha disse forhåndsgodkjent av UIB før man drar ned, slik at det blir lettere å bytte når man er der nede. Fristene der er absolutte og det sparer deg en del stress å ha gjort dette på forhånd. Det kan være vanskelig å velge fag, og derfor er det også en anbefaling å prøve ut litt forskjellig før man velger.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg hadde foregikk for det meste i seminarform, med mindre klasser på rundt 20-30 stykker, med delvis vanlig undervisning og delvis gruppearbeid og diskusjoner i klasserommet. Man får et annet forhold til både lærer og medelever, noe som jeg syntes var en positiv opplevelse, spesielt som utvekslingstudent, da det blir lettere å bli kjent med folk i klassen, og professoren, noe som er greit i og med at som utvekslingsstudent er du ganske ny og litt forvirret i starten.

Vurdering av emnetilbodet

Vi hadde mange fag å velge mellom, og jeg vil si at det er fag som passer for alle slags interesser. Kunne kanskje være litt mange, noe som gjorde at det var litt vanskelig å velge. Jeg vil uansett anbefale å velge noe man virkelig interesserer seg for, slik at det blir noe som er gøy å holde på med. Man kan også velge fag ut fra hvilken vurderingsform man foretrekker. i emnebeskrivelsen av faget står det hvilke vurderingsformer som er i det og det faget, og hvis man for eksempel ikke vil ha vanlig eksamen, eller fremføringer kan man også sjekke dette.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg hadde var veldig interessante. Jeg hadde Interpretation, Islamic Law, Criminology og Policing, Crime and Society. Disse var fag jeg interesserte meg veldig for og det var gøy å komme på skolen. Professorene var veldig flinke og er anerkjente innen sine fag.

Engelsken min forbedret seg raskt, og selv om det var en stor utfordring og veldig uvant i starten, så kommer man inn i det etter ett par uker, og man merker at det går bedre og bedre for hver dag. Så ikke føl deg helt motløs selv om det kan virke fremmed og skremmende i starten.

Både undervisning og eksamensform eller innleveringer er veldig annerledes fra hvordan det gjøres i Norge, og det var også en utfordring. Det skrives veldig mye, spesielt essays og eksamenene varer fra en til tre timer. Det er også flere forskjellige vurderinger i hvert fag, og ikke bare en eksamen som teller. Det kan være essays, fremføringer, rapporter osv i tillegg, som teller prosentvis av den endelige karakteren.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig stort og utrolig fint. Det er som et eget lite samfunn med kafeer, egen lege, tannlege, bank, svømmehall, treningssenter inne på campus, så man har alt man trenger i nærheten. Universitet ligger også veldig sentralt, nesten midt i sentrum, og ikke langt fra Sydneys CBD. Selv om det ligger såpass sentralt, er det et rolig område, der det er lagt ordentlig tilrette for studentene med utallige lesesaler, grupperom og bibliotek som er åpent for alle, og til alle døgnets tider.

Bustad

Det er utallige muligheter når det gjelder bosted. Det finnes mange studentboliger som er mulig å få tak i, som for eksempel Urbanest eller Queen Mary Building, som er fine steder med mange fasiliteter. Kjenner mange som bodde på disse stedene og de var veldig fornøyde. Det er også veldig sosialt å bo sånne steder, kanskje spesielt QMB, der de har forskjellige aktiviteter man kan være med på. De ligger også veldig sentralt til når det gjelder campus, som kan være veldig snedig.

Jeg valgte å bo privat litt i utkanten av sentrum, i Eastern Suburbs, og et sted som heter Kensington. Jeg trivdes veldig godt med å bo litt lengere unna byen og dermed litt nærmere sjøen. Går mye busser, og det er en fordel dersom man skal bo litt unna å være nærme et busstopp. Bussene i Sydney er ganske uberegnelige, så det er lurt å ha i bakhodet at man må planlegge ekstra tid når man reiser kollektivt.

For å leie privat er sider som flatmates, rent.com.au og easyroomates nyttige å bruke. Er masse muligheter, og man kan også finne mye i nærheten av skolen, til en mye billigere pris en studentboligene som drives av skolen selv.

Sosialt miljø

Det å være på utveksling er noe av det beste jeg har gjort i mitt liv, og det er mye på grunn av folkene jeg møtte der. Som utvekslingsstudent blir man veldig sosial, om man vil eller ikke. De folkene du møter der blir familien din i den periodene og det er veldig lurt å være sosial og imøtekommede de første ukene, slik at man møter flest mulig mennesker. I starten vil jeg anbefale å si ja til alt, bli med på ting og treff masse nye mennesker fra hele verden.

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søking, forberedelser, osv. tar litt tid. Det er en del dokumenter som skal leveres inn, man må søke om visum, ordne forsikringer, osv. Jeg opplevde imidlertid å få veldig god hjelp og oppfølgning fra veiledere både fra UiB og fra USYD. Vi fikk god informasjon om alt som måtte gjøres til enhver tid. Det gjorde alt mye lettere!

Undervisningsformer

Ettersom det er valgfag, er det mindre klasser på ca 40 elever i hvert fag. Oppmøte i forelesningene er obligatorisk. Når man har fire fag, er det som regel to forelesninger i hvert fag i uka, altså åtte forelesninger per uke. Ettersom det er mye obligatorisk, må man regne med å bruke en del tid på skolen. Et tips er å velge fag hvor eksamensformen er innleveringer. Jeg opplevde det som veldig greit å bare gjøre noen innleveringer fortløpende i semesteret, i stedet for å ha skoleeksamener på slutten. Skoleeksamen er ofte på kun to timer, så de er ganske krevende, spesielt for utvekslingsstudenter som ikke har engelsk som førstespråk.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns ikke det var kjempemye å velge i, men jeg plukket ut fire fag jeg syns hørtes noenlunde relevant ut. Fagene jeg endte opp med var; Introduction to Islamic Law, Interpretation, Alternative Dispute Resolution og International Commercial Arbitration. Du trenger imidlertid ikke stresse altfor mye når du velger fag før du drar, fordi etter at du har begynt på skolen har du ca to uker på deg til å bytte til andre fag hvis du finner ut at de du opprinnelig har valgt ikke er noe for deg. Jeg byttet to fag etter at jeg begynte, og det er ingen problem å få byttet. (Med mindre klassene allerede er fulle)

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til det faglige utbyttet var det litt varierende. Jeg føler ikke at jeg fikk så mye ut av Introduction to Islamic Law og Interpretation (selv om det var spennende å lære mer om hvordan de anvender jussen i et common law-land). Alternative Dispute Resolution og International Commercial Arbitration lærte jeg imidlertid veldig mye av! Når det gjelder språket, merket jeg at ting tok litt lengre tid i begynnelsen. Jeg måtte konsentrere meg mye for å få med meg alt som ble sagt i forelesninger, og det tok lengre tid å lese pensum. Etter noen uker kommer man imidlertid så inn i det at man ikke lenger ser på det som et problem. Og det er jo det som er litt av poenget med utveksling - å bli bedre i engelsk. Jeg opplevde i hvert fall at engelsken til slutt gikk av seg selv :)

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort, og du har egentlig alt du trenger på campus! Det er butikker, cafeer, restauranter, lege, frisør, osv. Campus er også veldig flott å se på. Dette gjorde at det nesten var en liten opplevelse i seg selv å være på skolen. Det var også forskjellige arrangementer på campus hver uke, så det skjer noe hele tiden!

Sydney er en veldig flott by, som jeg ble glad i. Det er mye å se og finne på i byen i seg selv, samtidig som veien ikke er lang til strender og flotte naturområder. Det er imidlertid en dyr by, så det er lurt å ha spart opp litt penger på forhånd, eller å skaffe seg en liten deltidsjobb mens man er der nede. Det er spesielt leien som er dyr. Jeg betalte 320AUD i uken for et eget rom i en leilighet jeg delte med 5 andre. Ellers er prisene ganske like som i Norge. Det er litt billigere å spise ute.

Bustad

Her anbefaler jeg litt forberedelse! Jeg trodde ikke det skulle bli noe problem å få seg sted å bo, men der tok jeg veldig feil. Jeg var på 7-8 visninger, hvor alle leilighetene jeg kom til så helt forferdelige ut, før jeg endelig fant et brukbart sted. IKKE inngå en avtale om leie hvis du ikke har sett stedet først. Bildene lyver veldig. Et tips er å melde seg inn i grupper som "Nordmenn i Sydney", "Study Abroad and Exchange at Sydney", "Mates Abroad (University of Sydney)" o.l. på facebook. Her kan man spørre om det er noe ledig, finne rom man kan ta over etter andre, osv. På den måten er det mulig å finne seg et sted før man drar ned. Ellers bør du gå inn på flatmates.com.au, gumtree.com.au (lignende finn.no) og avtale visninger før du kommer ned. Igjen; vær forsiktig med å leie noe usett. Da bør du i hvert fall ha noen til å stole på til å gå god for stedet (f.eks. noen som har bodd der før). Vær forberedt på at bostandarden kan være en del dårligere enn her hjemme i Norge. Du må betale mye for lite. Hvis man deler rom med noen, kan man imidlertid få ganske god standard for en litt rimeligere pris.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Den første uken er orientation week, hvor skolen arrangerer ulike arrangementer så utvekslingsstudentene kan bli kjent. Ettersom alle er i samme posisjon, er det ikke noe problem å komme i kontakt med andre. Tipset er derfor å være veldig "på" de første ukene, det er som regel da de fleste relasjonene blir etablert. Si ja til alt! Dette er en opplevelse du kun får en gang i livet, og du bør derfor få med deg så mye som mulig.

Jeg hadde aldri et kjedelig øyeblikk i Sydney. Det skjedde noe hele tiden, alle var klare for nye opplevelser, og det var bare god stemning. Jeg savner det allerede.

Hvis jeg var deg hadde jeg aldri vært i tvil - det er bare å pakke kofferten og komme seg til Sydney!

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret i Sydney føltes mer ut som en drøm enn en realitet da jeg reiste fra 32 plussgrader i desember og ble ønsket velkommen med -17 på Gardermoen. Jeg vil anbefale på det sterkeste å studere et semester i utlandet enten du ønsker å reise til Sydney eller et annet sted. Selv hadde jeg et fantastisk opphold i Sydney, men uavhengig av hvilket land du velger er et utvekslingsopphold en utrolig mulighet til både å oppleve noe nytt, skape nye relasjoner og utfordre deg selv både intellektuelt og sosialt. Bruk magefølelsen når du velger destinasjon og ikke la kursene som tilbys være avgjørende. Hvilke kurs du ender opp med vil avhenge av flere faktorer enn bare dine egne ønsker, blant annet godkjenning fra UIB, fleksibiliteten til universitetet du utveksler til og etterspørsel blant studenter. Jeg ønsket blant annet et opphold i et engelsktalende land med Common Law tradisjoner. At temperaturen i Australia er nokså behagelig, Great Barrier Reef sto på min ønskeliste og Universitetet i Sydney er et innovativt, anerkjent og stort universitet gjorde valget enklere. UIB og USYD har vært hjelpsomme gjennom hele prosessen og det var ikke noe problem å utveksle i fjerde avdeling.

Har du bestemt deg for USYD kan du begynner å gjøre deg kjent med Sydneys nettsider, kurstilbud og andre tilbud. Nettsidene er omfattende og til tider vanskelig å orientere seg i, men din personlige kontaktperson ved USYD hjelper deg med glede.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved USYD variere mellom kurs. De fire kursene jeg valgte ble gjennomført som storgrupper ved UIB. I andre kurs ble det holdt forelesninger som ble filmet og lagt ut i etterkant. Du vil få tildelt egen studentmail og fortløpende oppdateringer om kurs og materialet vil legges ut på et system tilsvarende mitt uib.

Jeg valgte fagene "Interpretation", "International Commercial Arbitration", "Private International Law" og Commercial Dispute Resolution".
Det ble ikke gjort video-, eller lydopptak av noen av disse fagene, men professorene er som regel åpne for personlig lydopptak. Bruk av power-pont og annet materialet ble også gjort tilgjengelig i etterkant.

"Interpretation" tar for seg tolkningsprosesser av ulike rettskilder i et common law perspektiv. Her ble vurderingsformen delt inn i tre deler gjennom semesteret. Em analyse av rettspraksis som utgjorde 40%, et legal draft 20% og valget mellom "reaserch essay", "take-home exam", eller "problem question" som utgjorde resterende 40%.
"International Commercial Arbitration" tar for seg internasjonal voldgift med fokus på prosessene man finner i Australia, Asia og Europa. Man kunne velge å levere et "research essay" halvveis i semesteret tilsvarende 50% og gjennomføre en 50% eksamen på slutten av semesteret, eller kun 100% eksamen på slutten av semesteret.
"Private International Law" om lovvalg i Australia ble vurdert med en 20% eksamen av et avgrenset emne tidlig i semesteret og en 80% eksamen på slutten.
"Commercial Dispute Resolution" om alternativ konfliktløsning, herunder mekling og rettsmekling, volgift og andre hybrider ble vurdert 10% etter deltagelse, en research essay på 40% halvveis i semesteret og en avsluttende praktisk øvelse på 50%.

Selv om undervisnings- og vurderingsformen varierer mellom kurs skapte ikke dette særlige vansker. Det er enkelt å sette seg inn i variasjonene og den fortløpende vurderingsformen gjør det enklere å fordele arbeidsmengden. Karaktersystemet bygger på et poengsystem som går fra 0-100. Man må få over 50 poeng(marks) for å bestå hvert enkelt emne. Ettersom enkelte emner åpnet for vurdering allerede i midten av semesteret fikk man tidlig indikasjon på hvor mye man måtte jobbe i hvert enkelt emne for å oppnå ønsket resultat.

Vurdering av emnetilbodet

Du vil få rikelig med informasjon fra universitetet om emner som er tilgjengelig for utvekslingsstudenter. På universitetets nettsider kan man selv finne mye informasjon om hvert enkelt kurs. Denne informasjonen gav meg tilstrekkelig inntrykk av hva hvert enkelt kurs innebar, men ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med din kontaktperson eller kursansvarlige på universitetet. Søk godkjenning både fra UIB og USYD av så mange kurs du kunne tenke deg. Det vil gi flere valgmuligheter senere når du må velge fire emner. USYD var også åpne for å la studenter bytte kurs etter at undervisningen hadde begynt om man ikke var fornøyd.
USYD viste seg å være fleksibel i forhold til kurs jeg ønsket å ta. Jeg endte opp med et kurs som i utgangspunktet ikke var tilgjengelig for utvekslingsstudenter, men hvor kursansvarlig var imøtegående. Det kan lønne seg å ta initiativ og kontakt med kursansvarlig eller andre kontaktpersoner om spesielle ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Jeg stort sett veldig fornøyd med kursene jeg valgte. De ga nye perspektiver og vekket nye interesser. Det skal allikevel sies at kursene er utfordrende selv for Australske studenter og jeg tror det er viktig å ha et realistisk forhold til hvilke krav man stiller til seg selv og egne prestasjoner for å trives og få tid til annet enn å bare studere. Man utvikler seg naturlig nok svært mye språklig sett både muntlig og skriftlig. I enkelte emner forventes det at man deltar muntlig i undervisningen og språket blir vurdert ved innleveringer, men med gjennomsnittelige engelskferdigheter har man gode forutsetninger for å klare seg fint og utvikle et bredere og mer avansert ordforråd.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en fantastisk multikulturell storby med utallige tilbud og hvis byen blir for liten befinner du deg i et land som reiseglade kan bruke et helt liv på å utforske. Universitetsområdet er svært med flere treningstilbud, basseng, cafeer, barer, museer og parker. Universitetet er omringet av ulike bydeler som man kan utforske mellom slagene på biblioteket. Det juridiske fakultet er det nyeste bygget på universitetet med tilhørende underjordisk bibliotek og leseplasser. Byen består av en hel del ulike bydeler hvor alle har noe særegent ved seg. En treg busstur eller noe raskere togtur kommer du til den anerkjente Bondi beach. Gå kystlinjen sørover fra Bondi og velg din favorittstrand. Ta fergen over til Manly for å surfe og snorkle, dra på Operaen, ta toget til Blue Mountains, lei en Campervan i Australsk stil og kjør til sørover til Melbourne eller nordover til Brisbane, ta flyet til Cairns for å utforske regnskogen og revet eller besøk Alice Springs og Uluru midt i ørkenen. Problemet er at du ikke rekker alt på et semester.

Bustad

Beregner hvertfall en uke på boligjakt i Sydney. Det finnes mange sentrale hosteller som fungerer godt som base for boligjakt. Avstandene er større enn du tror, leieprisene er høyere og standarden er generelt sett mye lavere enn det vi er vant med i Bergen. Aldri lei noe usett. Søker man bolig gjennom USYD betaler man mer, men man slipper stresset. Jeg bodde i et sharehouse i Annandale ca 2km fra Universitetet og kort avstand til kollektivtransport. Hvor man bør lete avhenger av hva du ønsker. Annandale var relativt nær universitetet, en ganske stille bydel, men veldig trivelig. Selv ville jeg anbefale å bo i Gleebe. Dette er en koselig bydel med hyggelige cafeer og barer, kort avstand til universitetet og kollektivtrafikk. New Town er også et er fint og sentralt område kjent for sine livsglade hipstere. Er surf og strand det som står ditt hjerte nærmest er Bondi et populært område, men en drøy time unna USYD og stappet med backpackers. Man finner garantert noe greit hvis man leter i en 2km omkrets fra USYD campus, men forvent å betale minst kr 6000 pr/m på det private markedet hvis du ønsker eget rom.
Let på "flatmates.com.au" og "gumtree.com.au".

Sosialt miljø

USYD har over hundre studentorganisasjoner man kan melde seg inn i for en billig penge. Terskelen for å bli medlem i interesse- eller idrettsgrupper kunne ikke vært lavere. Undergruppene er en god måte å integrere seg i studentmiljøet på, men det er overhodet ikke nødvendig. USYD har ca 50.000 studenter på samme campus og det er nok å folk å bli kjent med. I kursene går man med Australske og internasjonale studenter noe som reduserer faren for å sitte på et norsk vors og gi bort snusen din til en annen som mistet sin i tollen. Vil du dra på eventyr og liker BBQ og god drikke har du mye å glede deg til!

God tur og lykke til!

Vår 2016 - BA i biologi

Vår 2016 - BA i biologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen før ein reiser på utveksling var enkel og grei for meg, og eg fekk god hjelp til alt eg lurte på frå UiB. Når du søker om australsk visum må du dobbeltsjekke at du har kryssa av rette påstandar i søknaden din. Dersom du har kryssa feil på noko må du sende inn eit feilskjema, du kan ikkje bare logge inn i søknaden og rette den. Dette tek lang tid og er irriterande, så pass på at alt er rett før du leverer! Visumet kosta i overkant av 3000 kroner. Det kan løne seg å kjøpe flybillettar ca eit par månader før du reiser, for prisane stig gjerne når avreisedatoen nærmar seg.

Når du skal finne fag på nettsidene til Universitetet i Sydney (USYD), heiter dei Units of Study. Det kan vere litt vanskeleg å finne fram på nettsidene deira i starten. Når du skal søke om førehandsgodkjenning av fag hos UiB, er det viktig at du søker om godkjenning til ein del fleire fag enn du treng (vanlegvis må ein ta fire fag i Australia). Dette gjer det lettare og raskare for deg dersom du vil bytte fag etter at semesteret har starta. Det er mange(!) som byttar fag dei fyrste vekene.

Når du kjem til Australia er det lurt å skaffe australsk bankkonto. Det kostar ingentig og gjer det lettare for deg å betale leige og betale til vener etc, og du slepp å ta mange internasjonale bankoverføringar som kostar pengar for kvar gong. Eg hadde bankkonto hos Commonwealth.

Det er lett å få mobilabonnement i Australia, du kan faktisk ordne det allereie på flyplassen. Optus eller Vodafone fungerar bra, og dei skal ligge på same pris. Bare pass på at telefonen din ikkje er operatørlåst i Norge.

Undervisningsformer

Undervisinga på USYD kan vere litt annleis enn på UiB. Førelesingane var veldig like, men dei har ofte mange oppgåver i løpet av semesteret, som eg syns var litt merkelege. Til dømes skulle eg i eit av faga halde ei tale til ein død nobelprisvinnar i medisin. Det vart i overkant tullete for meg. Når det er sagt, var forelesarane i Sydney kjempeflinke, og eg var på mange gode førelesingar. Det er lett å få tak i emneansvarlege på e-post dersom ein lurer på noko.

Vurdering av emnetilbodet

USYD har eit breitt emnetilbod, og eg trur der fins emner som fell i smak hos alle studentar. Dersom ein er interessert i human biologi/molekylærbiologi bør ein ta IMMU 2101 – Introductory Immunobiology. Opplegget er veldig bra, forelesaren er dyktig, og det fins ikkje eit tilsvarande emne i immunologi på bachelornivå på UiB. USYD har også ein del fag som krevar liten innsats, dersom ein har lyst på meir fritid i denne australske paradisbyen. Døme på desse er EDGU1003 – Diet and Nutrition in Health and Sport, EDUH4058 – Sports and Learning in Australian Culture og EDUH4052 Learning in Outdoor Education. Dei er sjølvsagt stappfulle av utvekslingsstudentar, og kan til tider vere litt svadabefengte.

Fagleg utbyte og språk

Eg lærte veldig mykje av emnene eg tok på USYD, men eg bytta ut eit par emner allereie den fyrste veka. Ein merkar raskt om emna ein tek er på rett nivå, og ofte må utvekslingsstudentar ta fag som ligg litt under nivået ein har vore på heime, fordi det er vanskeleg å ha rette forkunnskapar. Språk var aldri eit problem for meg, men eg veit at nokre utvekslingsstudentar syns det var vanskeleg å følje med på engelske førelesingar.

Universitetsområdet og byen

USYD sitt universitetsområde er enormt, og er som ein liten by. Det kan ta 15 minutt å gå frå den eine enden til den andre. Mange av bygga er nye, flotte og imponerande. Eg hadde labundervisning i Charles Perkins Centre, som var heilt nytt med alt slags flott utstyr, og det blir gjort massevis av forsking i verdstoppen der. På Campus er det massevis av kaféar, men ingen har kaffiavtale, slik som i Bergen. Det betyr at eg brukte sjukt mykje pengar på kaffi. Universitetsområde har sjølvsagt eldre bygg som ikkje tek seg så bra ut, og manglar aircondition, noko som kan bli eit problem når det er 35 varmegrader ute. Eg var heldig og slapp unna desse bygga. Alt i alt er USYD veldig imponerande og vakkert.

Bustad

Eg budde i ein av studentboligane til Urbanest, som ein får tilbod om via UiB. Eg mistrivdes ganske mykje, og skulle ønske eg hadde leigd privat. Der var for eksempel ekstremt mange høglytte amerikanarar som er i ekstase fordi dei endeleg er gamle nok til å kjøpe alkohol. I tillegg hadde ein litt mindre sjølvstende enn eg er van med. Likevel veit eg at andre studentar (også norske) syns Urbanest var den kjekkaste staden på jord. Der er mange fordelar med studentboligar. Dersom noko blir øydelagt blir det erstatta med ein gong, og ein har klare rettningslinjer om betaling mm. Grunnen til at eg valde studentbolig var at eg reiste ned aleine, og var den einaste studenten frå UiB som var ny i Sydney. Eg orka ikkje finne bustad heilt aleine i den enorme byen, så det var lettast å finne bustad før eg reiste ned. Dersom du vel å bu på Urbanest, ikkje del rom med nokon du ikkje kjenner. Mange hadde litt problem med sambuarane sine. Eit pluss meir Urbanest er at der ikkje er kakkerlakkar i bygningane, der er meir vanleg enn ein trur. Ein del av venene mine som leigde privat i Sydney hadde problem med husvertane, og dei fleste hadde kakkerlakkar og maur.. Leigeprisane i Sydney er også sjokkerande høge, høgare enn i Norge. Men det er verdt alt saman likevel!

Sjølv om eg ikkje var nøgd med bustaden min, syns eg Sydney er verdas aller beste by. Når du reiser dit må du vere klar over at du ikkje får lyst til å reise heim igjen. Det er både bra og vondt. Sydney har massevis av vakre strender, parkar, fantastiske og billege kafear og marknadar. Eg kunne ikkje vore meir fornøgd med byen, den er rett og slett fantastisk.

Når ein skal velje bustad må ein tenke på to ting: Om ein vil bu nær strendene eller universitetet. Eg budde nær universitetet i bydelen Redfern, noko som var ekstremt praktisk, og i grunnen ganske greitt. Eg hadde kanskje budd ved Bondi eller Coogee beach om eg fekk velje igjen, men kollektivtransporten kan vere litt varierande, så det er ikkje alltid sikkert ein kjem seg til førelesing i tide.

Sosialt miljø

Fyrst og framst er australiarane dei hyggelegaste menneska eg nokon gong har møtt. Som utvekslingsstudent kan det vere vanskeleg å få australske vener, fordi opplegget i dei fyrste vekene av semesteret er spesialsydd for utvekslingsstudentar. På ein måte er det greitt med mange internasjonale venar, for ein vil gjerne sjå dei same tinga og reise på dei same reisene. Eg fekk veldig gode vener som eg reiste opp Østkysten med og seinare til Indonesia. Dei australske studentane bur gjerne heime hos foreldra til der er om lag 25 år, og pendlar til og frå universitetet. Dei er ikkje så interessert i å få mange internasjonale vener som berre er i byen i ei kort periode. Men når ein fyrst blir kjend med dei, er dei som regel herlege menneske. Fullstendig seriøs må eg også nemne at Tinder fungerer utmerka i Sydney. Det er ein ypparleg måte å møte dei lokale, som gjerne vil vise deg dei kulaste barane og dei hemmelege små strendene.

2015

Haust 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

Haust 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

13.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å opprette en australsk bankkonto både for å betale husleie og telefonregning, og også fordi du slipper valutaomregninger fra din norske bank ved hvert kjøp. Å få opprettet en bankkonto er en kjapp og enkel prosess de kan hjelpe deg med hos bankene på campus (jeg hadde commonwealth bank) så lenge du har med deg passet ditt. Telefonabonnement kan man også enkel opprette på campus. Et annet tips er å komme igang med søkeprosessen tidlig, det er mye å sette seg inn i og mye å avklare både med skolen i utlandet og UIB. Dersom man kommer tidlig igang kan man også få muligheten til å bestille flybilletter tidlig, man kan da få de billigere og slik sitte igjen med mer penger fra lånekassen. Det går overraskende mye penger når man er på utveksling, ettersom man nødig vil gå glipp av noe fordi man lever på stramt budsjett. Jeg vil derfor anbefale å spare opp en del på forhånd, spesielt om man skal til Australia. Mange betaler husleie tilsvarende stønaden fra lånekassen hver måned, og er derfor avhengig av oppsparte midler for alle andre utgifter. Et spesifikt tips om USYD er at man bør undersøke om det er mulighet til å velge andre interessante fag enn innen din egen studieretning om du har frie studiepoeng ved UIB. Jeg tok selv et fag kalt Learning in outdoor education (EDU4052) hvor vi lærte masse om australsk kultur, hiking, sikkerhet og australsk natur. I faget inngår det også to field-trips til Royal National Park og Blue Mountains som jeg ikke ville vært foruten. Til slutt er det faktisk mulig å omrokkere på timeplanen du får tilbudt hos USYD. Dette kommer av at de ofte har flere tidspunkter for samme forelesning for at fagene ikke skal kræsje, og med litt omrokkeringer er det faktisk mulig å få flere dager uten forelesninger i uken.

Undervisningsformer

I fagene jeg hadde ved USYD hadde jeg eksamen kun i tre av fire fag. Disse eksamenene var på 2 timer og bestod alle av 5 kortsvarsoppgaver og 50 multiple choice spørsmål. Eksamenene telte bare 50 % av karakteren i fagene, da jeg allerede hadde vært gjennom en rekke vurderinger i form av essays, rapporter, fremføringer og multiple choice tester tidligere i semesteret. Semesteret er altså bygget opp veldig annerledes enn ved UIB, og man slipper å ta store skippertak i slutten av semesteret da det ikke kun er eksamensresultatene som avgjør den endelige karakteren i faget. I fagene jeg tok var det 2-3 forelesninger på en eller to timer hver uke, i tillegg til en eller to timer med tutorials i hvert fag. Tutorials er litt mer som seminarer i Norge med mindre grupper, men det er oppmøteplikt og man kan bare ha 10 % fravær i hvert fag i løpet av et semester. I tillegg til ekstra oppfølging i tutorials blir også alle forelesninger tatt opp og publisert på nettet. En annen positiv ting ved USYD, som jeg savner ved UIB, er spesifikke tilbakemeldinger og retting av alle oppgaver som leveres inn til vurdering. Ved USYD får man tilbake et nytt dokument med alle kommentarer og rettinger, i tillegg til en god forklaring på hvorfor man har fått den bestemte karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

USYD har generelt et stort emnetilbud med mye å velge mellom. Jeg dro på utveksling 5 semester på profesjon hvor man ved UIB har kognitiv psykologi og klinisk nevropsykologi. Jeg fikk på forhånd beskjed om at det kunne være vanskelig å finne fag ved USYD som tilsvarer disse, men dette løste seg. Jeg anbefaler å undersøke mulighetene for å ta andre fag enn de innen din egen studieretning da USYD tilbyr flere fag skreddersydd for utvekslingsstudenter for å få lære mest mulig om australsk kultur, som Learning in Outdoor education (EDU4052).

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler selv at jeg fikk et stort faglig utbytte ved USYD. Spesielt i psykologifagene var fokuset mye mer forskningsrettet enn ved profesjonsfagene ved UIB og mange av oppgavene vi fikk handlet om å lage og designe forskningsforsøk eller paradigmer, og også å utføre dem og statistiske analyser. Engelsken kommer veldig fort av seg selv og ikke noe man trenger å bekymre seg for! Sammenlignet med mange andre land er det tydelig at vi har hatt mer og bedre engelskundervisning. Det var imidlertid veldig uvant å skrive akademiske tekster på engelsk, men med litt veiledning i tutorials og hyppig bruk av ordbok og internett er heller ikke det et stort problem.

Universitetsområdet og byen

Det er flere campuser spredt rundt i Sydney, og dersom man har uflaks kan man risikere å få fag med forelesinger holdt på ulike campuser. Den største er Darlinghurst/Camperdown hvor jeg hadde mine fag. Der finnes en rekke biblioteker hvor noen til og med er døgnåpne, learninghubs, butikker, cafèer, og kantiner. Sydney må være en av verdens vakreste byer med en blanding av både storby og strandliv. I tillegg er det en rekke områder rundt Sydney i New South Wales som fortjener et besøk, som Hunter Vally, Jervis Bay, Palm Beach, Blue Mountains og Royal National Park. Dette gjør det enkelt å reise billig over korte avstander, men allikevel oppleve mye forskjellig. Jeg anbefaler å dra på utveksling til Sydney på det sterkeste da det er en by med store variasjoner både i mennesker, kultur og miljø. Alle har muligheten til å finne sin plass. I tillegg vil et utvekslingsopphold i Sydney åpne muligheter for mye reising rundt om i Australia. Ved USYD har de generelt mer ferie enn vi har ved UIB, noe som gir gode muligheter for reising.

Bustad

Jeg bodde selv hos familie jeg har et lite stykke utenfor Sydney og har derfor ingen erfaring med boligmarkedet i Sydney. Flere av mine venninner bodde i studentbolig, og jeg kan derfor anbefale å søke om å bo i Queen Mary Building i Camperdown. Inntrykket vi hadde før vi dro ned var at studentbolig generelt er veldig dyrt i Sydney, noe som stemmer, men det kan også være greit å bo der for å slippe å styre med visninger, kontrakter osv. Det anbefales absolutt ikke å ta et rom usett da det er mye dårlig standard for høy pris. Mange som leier privat er nødt til å dele soverom, noe man slipper dersom man bor i Queen Mary eller andre studentboliger. Når det gjelder områder å bo i ville jeg absolutt anbefale å ikke bo så langt i fra campus da fagene ved USYD ofte har mange forelesninger i uken. Områder som Redfern, Camperdown, Glebe, New Town, Surry Hills, Ultimo eller Haymarket er sentralt og i gåavstand til hovedcampus. Dersom man er så heldig at man har fag med få forelesninger og slik ikke må reise inn til universitetet hver dag er det populært å bo ved Bondi beach.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved USYD er fantastisk! Ikke bare er australiere veldig åpne og hyggelige, men det kryr av andre utvekslingsstudenter som også ønsker seg nye venner og opplevelser. Universitetet arrangerer flere arrangementer i starten av semesteret hvor det er enkelt å møte nye mennesker og få seg venner. Det arrangeres blant annet surfecamp eller tur til Hunter Vally, semesterstartsfest og en åpningsseremoni. I tillegg til dette er det mange "klubber" eller societies som man kan melde seg inn som for eksempel en vinklubb, sjokoladeklubb, klubber for folk som liker å hike eller å være ute i naturen, i tillegg til politiskeklubber, språkklubber og idrettsklubber.

Haust 2015 - BA i human ernæring

Haust 2015 - BA i human ernæring

27.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosess:
Innen 1. februar må du søke om utveksling til UiB gjennom Søknads Web. Da trenger du kun å rangere hvilke universiteter du helst ønsker å utveksle til. Når man har fått svar på denne søknaden kan du søke om forhåndsgodkjenning til fakultetet. Under denne prosessen søkte vi opp fag på USYD sin nettside, og sammenlignet de med de obligatoriske fagene vi måtte ha på studiet under semesteret ved UiB. Vi fikk etter en stund svar på denne søknad og fikk forhåndsgodkjent fagene vi ønsket å ta på utveksling.
Når dette var gjort søkte vi opptak til å ta et utvekslingssemester ved USYD. Denne søknadsprosessen gikk over nettet. Her måtte det legges ved karakterutskrift fra UiB, engelsk kunnskaper og kopi av pass. Vi fikk god hjelp fra UiB til å få omgjort disse papirene til engelsk før vi la dem ved søknaden. Vi fikk raskt svar fra USYD, og valgte så de fagene vi ønsket. Vi fikk en egen kontakt ved USYD som var veldig behjelpelig og svarte på mail til alle døgnets tider.

Lånekassen:
Når vi ble tatt opp ved USYD og hadde fått forhåndsgodkjenningen fra UiB kunne vi søke Lånekassen om støtte. Vi fikk den vanlige støtten som alle får i Norge, i tillegg til reisestipend. De som skulle betale skolepenger fikk også lån og stipend fra Lånekassen til dette. Vi fikk utbetalt hele støtten samtidig i juli før vi reiste på utveksling.

Andre praktiske tips:
Vi bestilte studentbilletter fra Kilroy ganske tidlig og fikk billige billetter ned til Australia. Vi reiste til Sydney 12. juli, og da startet skolen 27. juli. Disse to ukene var det opplegg på skolen, så det er lurt å reise ned i god tid. Vi hadde også bestilt hostel i Newtown nær universitetet den første uken før vi fant et sted å bo. Vi søkte visum på nettet, og fikk svar ila 2 dager.
Du kan søke MOFA om støtte på opptil 3000,- for vaksiner og forsikringer. Vi trengte ingen spesifikke vaksiner for å reise til Sydney annet at vi fylte på «barnevaksinene». Som norsk student er du dekket av den norske folketrygden og trenger dermed ikke helseforsikring, men det er veldig lurt å ha en annen forsikring i tillegg. Vi hadde ANSA sin studentforsikring, som også var det billigste alternativet.
Da vi kom til Sydney dro vi til universitetsområdet som hadde mobilbutikker og banker. Der fikset vi et australsk telefonnummer og bankkonto. Alt dette er enkelt å gjøre når man kommer ned dit. Vi benyttet oss av Vodafone som mobilopperatør og Commonwealth som bank.
Det er veldig lurt å prøve å spare opp en del penger før man reiser på utveksling da prisnivået i Australia generelt er høyt og man gjerne ønsker å finne på mye og reise rundt å oppleve Australia.

Undervisningsformer

For å studere fulltid på Universitet i Sydney måtte en ta 24 credits. Dette tilsvarer 30 studiepoeng i Norge. De fleste fag er 6 credits hver, så en må ha 4 fag for å studere fullt.
I de fleste fag er det forelesning en gang i uken, og tutorial en gang i uken. Tutorial er en type gruppeundervisning hvor en gjerne diskuterer tema som ble gjennomgått på forelesning, og går igjennom ulike oppgaver. Tutorials er obligatorisk.
Gjennom semesteret hadde vi flere vurderinger i de ulike fagene. Dette var vurderinger som quizer, mid-semester-eksamen og oppgaveinnleveringer. Disse talte på den endelige karakteren i faget og dermed talte ikke den siste eksamen i faget like mye. Vi slapp dermed å lese like mye i eksamensperioden som vi gjør hjemme.

Vurdering av emnetilbodet

5.semester på bachelor for human ernæring består av fagene:
- NUTR220: Ernæringens politikk og forvaltning
- NUTR230: Metoder i ernæringsforskning
- NUTR240A: Livsstil og livsløp

I Sydney tok vi fagene:
Health Care Resources and Systems (HSBH1009) (http://sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1009 ): Tilsvarte faget NUTR220. Tok for seg helsesystemet og helsepolitikken i Australia. Tilsvarte ikke helt politikkfaget som de hjemme hadde, men vi følte vi lærte det generelle om helsepolitikk. Faget var ganske kjedelig og tørt, men vi lærte mye om politiske systemer i Australia.

Health Science and Research (HSBH1007) (http://sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1009 ): Tilsvarte faget NUTR230. Et veldig bra fag hvor vi lærte masse. Tok for seg ulike kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og vi hadde blant annet to oppgaveinnleveringer i tillegg til avsluttende eksamen. I dette faget fikk vi ikke alt godkjent, så våren 2016 må vi følge fire forelesninger i faget NUTR321.

Disease in ageing (BIOS1173) (http://sydney.edu.au/courses/uos/BIOS1173/disease-in-ageing ): Tilsvarte deler av faget NUTR230. Dette faget foregikk på nett, så vi fulgte ingen forelesninger eller tutorials her. Handler om ulike fysiologiske prosesser som skjer hos eldre og sykdommer blant eldre. Lærerikt fag. Hadde en mid-semester-eksamen som talte 25 %, og en slutteksamen som talte 75 %.

Diet and Nutrition for Health and Sport (EDGU1003) (http://sydney.edu.au/courses/uos/edgu1003 ): Tilsvarte deler av faget NUTR230. Dette faget var et mer generelt ernæringsfag, som tok for seg mange ulike emner innenfor ernæring. Var et mer generelt fag for de som ikke hadde noen forkunnskaper innenfor ernæring, slik at temaene som ble gjennomgått mer overfladisk og vi kunne mye fra før av.

Vi fant også to andre fag som det hadde vært mulig å ta istedenfor BIOS1173 og EDGU1003 for NUTR240. Det passet best for oss å ta BIOS1173 og EDGU1003 i henhold til timeplan og reisevei. De to andre fagene var:
Nutrition, Health and Performance (EXSS2021) (http://sydney.edu.au/courses/uos/EXSS2021 )
Growth, Development and Ageing (EXSS2026) (http://sydney.edu.au/courses/uos/EXSS2026 )

Fagleg utbyte og språk

Faga me tok ved Universitetet i Sydney skulle vere samsvarande med faga som blei tatt ved Universitetet i Bergen, men i praksis kan dei ikkje samanliknast 100%. Les "Vurdering av emnetilbodet" for å få ein nærmare gjennomgang av dei ulike faga.

All undervising og pensumlitteratur var på engelsk. Australsk engelsk er greit å forstå, men dei har ein tendens til å bruke ein del forkortingar. Er det noko ein ikkje forstår eller lurer på, er det berre til å spørje. Aussies er veldig imøtekommande, og svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha.

I forhold til eksamen, føregjekk dette også på engelsk. Det å formulere seg presist og få med det ein vil i besvaringa, er ikkje alltid like lett når det foregår på eit framandspråk. Heldigvis var multiple choice questions og kortsvarsoppgåver ein vanleg eksamensform. Undervegs i semesteret hadde me også ein del innleveringsoppgåver,som er greitt for å få øve seg på engelsk akademisk skriving. Språk var difor inga hindring for utveklsingsopphaldet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Sydney (USYD) har eit fantastisk universitetsområde som kan samanliknast med ein liten by. USYD har forskjellige "campus" eller fakultet rundt om i byen, der hovudcampus, Camperdown, kun ligg eit steinkast utanfor sentrum. Dei fleste har fag som blir undervist her. Campus for helsevitskap, Cumberland, ligg eit lite stykke utanfor sjølve byen. Me hadde eit fag som blei undervist der, og me benytta oss av tog og buss for å komme fram. Det tok omlag ein time.

Hovudcampus består av Camperdown og Darlington, og til saman utgjer dei eit stort område. Hovudcampuset tilbyr undervisingslokal, bibliotek, leseplassar, eit titals med kafear, barar (der det faktisk blir servert både vin og øl), campus shops, der ein kan få kjøpt USYD-produkt, og grøne plenar der ein kan nyte lunsjen i solsteiken. Ein finn også fleire treningssenter i regi av universitetet, ein flott park og eit symjeanlegg. Så i løpet av ein vanleg kvardag treng ein ikkje forlate campus. Det er alltid eit yrande folkeliv, og som regel alltid noko som skjer. I hovudgata, Eastern Avenue, er det ofte stands og ulike hendingar som går an å slenge seg med på.

Sjølve Sydney som by er også heilt fantastisk. Det er alltid noko som skjer, om det er kvardag eller helg. Sydney kan tilby alt frå storbylivet, der shopping og restaurantbesøk står i fokus, til strender og naturområde der ein kan gå lange turar, steike seg i sola eller prøve seg på surfing.
Det er ganske greit å orientere seg rundt i byen. Skaff deg eit Opal-card, sørg for at det alltid er "topped-up", og begi deg ut i kollektivtrafikken. Tog er den absolutt mest effektive reisemetoden, medan buss er litt verre. Bussane brukar ofte lang tid, og dei er ofte fulle.
Når ein er i Sydney, er det eit par ting ein absolutt bør få med seg. Dette inkluderer Circular Quay, Harbour Bridge, the Opera House, Bondi Beach, loppemarknad i Surrey Hills, fyrverkeri i Darling Harbour, Manly Beach, Morrisset Park (dersom ein vil klappe "ville" kenguruar"), The Royal National Park, Ivy (the best night club in the world), Blue Mountains, og sørg for å drikke mykje god kaffe. Sydney er kjent for sin urbane livsstil der kafelivet står i sentrum. Sandwich med smashed avocado er også eit must. Dersom ein vil prøve ut nasjonalsporten, surfing, er det fult mulig å leige brett og våtdrakt på Bondi.

Bustad

Vi oppdaget raskt at det er ganske dyrt å bo i Sydney. Det er veldig vanlig å dele soverom med en eller to personer for å finne billigere alternativer. Vi gikk rundt på noen visninger før vi fant et sted å bo, og fikk se at standarden på leilighetene er lavere enn det vi var vant til fra Norge. Slik er det bare, men det er fullt mulig å finne et ok sted å bo, så ikke la prisene eller standarden skremme noen bort fra Sydney!
Vi bestemte oss for å bo i Queen Mary Building som ligger rett ved USYD. Dette er et stort, nyrenovert bygg som har plass til 800 studenter. Her har alle eget rom med seng, pult, klesskap, tv og kjøleskap. Man deler bad med de i samme etasje, og det er et stort felles kjøkken for alle som bor i bygget. I kjelleren er det lesesal, treningsrom, en liten kinosal, vaskerom og oppholdsrom med blant annet billiard og bordtennis. På taket er det en stor takterrasse som vi fikk mye glede av. Vår erfaring var at dette fungerte veldig bra, og var utrolig sosialt. Her bodde det mange internasjonale studenter, men også noen fra Australia. Vi fikk dermed møte folk med mange forskjellige kulturer. Her betalte vi 288AUD per uke, noe som tilsvarer ca 1700NOK per uke. For å søke om plass å bo på campus kan du følge denne lenken: http://sydney.edu.au/campus-life/accommodation/live-on-campus/camperdown-darlington/university-run-accommodation.html
Mange bruker nettsiden gumtree for å finne sted å bo (www.gumtree.com.au). Denne siden fungerer omtrent på samme måte som finn.no. Jeg vil ikke anbefale å bestemme seg for noen av disse leilighetene før man har vært der og sjekket den ut, men det kan være et nyttig verktøy når man først har ankommet Sydney og har muligheten til å gå på visninger. Andre områder som ligger rundt USYD, og som det kan være hyggelig å bo i er; Glebe, New Town, Surry Hills og Ultimo.

Sosialt miljø

Vi opplevde folkene i Sydney som veldig imøtekommende og hyggelige. Skolen arrangerte «orientation week» for alle utvekslingsstudenter. Her møtte vi mange studenter som vi holdt kontakten med gjennom hele semesteret. Denne uken ble det arrangert sosiale eventer, men også møter hvor man fikk faglig informasjon, informasjon om bosted, og kontaktinformasjon for å få svar på eventuelle spørsmål vi hadde.
Universitetet sendte oss et tilbud om å delta på ulike turer den første uka i Sydney. Vi valgte surfe camp. Det var utrolig gøy og sosialt, og vi ble kjent med mange andre! Må også nevnes at det var litt kalt å surfe på denne tiden av året (juli), men veldig gøy!
Som utvekslingsstudenter fikk vi også tilbud om å få tildelt en australsk «mate». Vi ble da kontaktet av en australsk student som vi fikk muligheten til å bli kjent med. Vår erfaring var at noen av dem var veldig flinke til å holde kontakten, mens andre sa at de var tilgjengelige om vi hadde spørsmål av noe som helst slag.
På universitetet finnes det faglige og sosiale organisasjoner for alle! Det er grupper som driver med alt fra fotball til å spise sjokolade. Jeg vil tro at absolutt alle kan finne en gruppe de føler seg hjemme i. På denne måten får man muligheten til å møte både australske og internasjonale studenter med samme interesser.

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

23.02.2015 - 27.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

I fokant kan det være greit å undersøke bolig, for eksemple på gumtree og flatmates. Ville ikke anbefalt å finne sted på forhånd, det er virkelig mye forskjellig der, og mye som ikke stemmer overens med bilder, men kjekt å ha en liten tanke om hva man kan forvente seg.
Sydney er en stor by og avstandene er større enn man først tror. I tillegg til at kollektivtrafikken ikke fungerer optimalt.
Et tips er også å bestille flybilletten hjem med en gang (åpen retur), man får nemlig ikke vite eksamensdatoene før 1 mnd før eksamen, og alle eksamener tas i en periode på 2 uker. Med mindre man har konkrete reiseplaner i slutten av semesteret, er det enklere å ha en åpen retur billett.

Dersom du tenker å kjøre bil her nede må du skaffe deg internasjonalt førerkort. Hvert fall de profesjonelle utleiefirmaene krever det.

Ha med nok klær. Det er lett å tenke at Sydney er en sommer by, men det blir kaldt her i slutten av mai og blir ikke ordentlig varmt igjen før i oktober. Det er rundt 12-15 grader, problemet er bare at de er dårlige på å isolere, så det er veldig kaldt inne i husene.

Undervisningsformer

Det varierer mellom forelesning i store saler, til mindre forelesninger på seminarrom. Noen fag krever mer muntlig deltakelse enn andre.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig varierene tilbud avhengig av hvilket semester man er her. I tillegg til at noen fag tas vekk dersom interessen ikke er stor nok. Som utvekslingsstudent er man heller ikke prioritert og de gir ikke særlig mye hjelp til å finne alternativer eller muligheten til å komme på venteliste. I starten ville jeg anbefalt å dratt i timen til de fagene som man vil, selv om man ikke har fått det godkjent. Mange dropper ut etter to uker og da kan man få plass likevel.
Ellers er det ikke så stor valgmulighet hva gjelder enkeltemner dersom man ikke ønsker å ha australsk rett. Noe som overhodet ikke anbefales ettersom flere av fagene er veldig vanskelige. De har dessuten ulike regler i hver stat samt fellesregler. Det kan nok være utfordrene også med tanke på at de har "common- law" tradisjon. Disse fagene vil heller ikke være særlig anvendelig med mindre du skal arbeide i Australia senere.

Fagleg utbyte og språk

Varierende utbytte. Man får nok mest igjen på språkfronten. Det er mye som skal leses i hvert fag, det var utfordrende i starten, men man blir raskt vant til engelsken. Det er også en del innleveringer, og det gjør at man forbredrer sine skriftlige evner betraktelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er enormt, med mange ulike cafeer og resturanter. Bibliotekene er fine å lese på, både law libery og Fisher er gode. Men det anbefales å være tidlig ute, etter kl. 10 så er det meste tatt. Men det er ikke krise, det er timer mellom 9-13 og 14-18 så det er alltid noen som går fra leseplassen og til timen sin. Det er heller ikke vanlig å holde av plass over lengre tid og mange spiser på plassen sin. Det finnes også mange mer åpne rom hvor det er lov å prate, perfekt for gruppearbeid.

Sydney er en kjempe fin by. Områdene New Town og Surri Hills tilbyr mange ulike og billige steder å spise mat. Ofte kan det være samme pris som å lage middag hjemme, en del matvarer er noe dyrere her enn hjemme. Særlig New Town er perfekt for en god lunsj. Opal card er det bare å skaffe seg med en gang man kommer, det er gratis og man kan fylle på det nesten overalt. Byen er større enn man tror. Hvis du skal bo på Bondi eller Coogee så må du regne med å bruke ca 1, 5 time til skolen. Gå avstand til skolen er Chippendale, New Town, Glebe, Ultimo og Redfern. Man kan gå fra Surri hills og Darlington også, men det tar nok fort 40-45 min.

Bustad

Jeg vil ikke si at det er problematisk å finne et sted å bo. Det er alltid noe ledig og mange som skriver på facbooksiden som er felles for utvekslingsstudenter(universitetet her nede lager og inviterer deg til den) Man kan også gå på et kontret på universitetet og si at man sliter med å finne bolig. Da kan man være heldig og få leilighet på universitetsområdet fordi noen har trekt seg.
Hvis man bor privat bør man være klar over at housesharing er veldig vanlig. Ofte bor man to eller flere på samme rom, så i en leilighet med 2 soverom bor det som regel minst 4 stk. av og til noen på sofaen. Men australienerne er veldig hyggelige og ofte jobber de mye og er derfor ikke så mye hjemme.
Men gå på visning. Det er mye kakkerlakker her, de er overalt, men jo mer skittent et hjem er, jo flere kommer. Så det kan være greit å sjekke at de andre som bor der er ok til å rydde. Det er også ganske dyrt å bo her, samme priser som Oslo/ Bergen, men man får mindre for pengene fordi man ofte må dele rom. Man bør forvente å betale mellom 150- 240 dollar uken En annen ting er at leien betales ukes vis. Derfor lønner det seg å opprete australsk konto(commonwealth eller ANZ, det er gratis) da tar det mye kortere tid å overføre husleien. (den bør også inkludere strøm og internett)

Sosialt miljø

Det er et veldig sosialt miljø, men man må gjøre en innsats for å komme inn. Andre utvekslingsstudenter er de enkleste å bli kjent med fordi de også er ute etter venner.Alt skjer i starten, og man må gjøre en innsats for å holde kontakten fordi folk er med på så mye forksjellig og man møter så utrolig mange nye mennesker. Det lønner seg likevel å bli med i ulike klubber og idrettsklubber. Da møter man også australienere. de er veldig imøtekommne og hyggelige, så man trenger ikke være redd for å spørre om noen man har time med kanskje vil være med å ta en kaffe etter timen, men noen er mer reserverte enn andre så klart. Det kan også være en fordel å bo i en leilighet med australienere eller andre utvekslingsstudenter, da får man mulighet til å få et nettverk både hjemme og på skolen.
På universitetet er det så mange forksjellige klubber og foreninger, det er garantert noe for alle og det anbefales virkelig å prøve mer enn en ting. Universitetet arrangerer også turer i starten av året, surf-camp, hunter Valley osv, det er også en fin ting å være med på, møtte mange av de jeg har vært mest med på denne turen.

Vår 2015 - Lektorprogram i naturvit. og matematikk

Vår 2015 - Lektorprogram i naturvit. og matematikk

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var avhengig av at jeg kunne ta noen bestemte fag ved University of Sydney. At det gikk i orden fikk jeg beskjed om veldig veldig seint så alt ble ordnet litt i siste liten. Det var egentlig ikke så altfor mye som skulle ordnes (i forhold til hva jeg hadde fryktet), det var ganske frustrerende og vente så lenge på svar og ikke vite. Vanligvis får man nok svar tidlig, men tror de holdt på å ordne noe med datasystemet på den tiden jeg søkte og jeg og rådgiveren i Sydney misforstod nok hverandre litt om hvilke fag jeg skulle ta. Så hadde jeg hatt bedre tid ville jeg reist ned i god tid før studiet begynte for å ha god tid på å se etter bolig. søk også om lån tidlig sånn at du er sikker på at du får helfobeviset ditt før du drar (det er forsikringen du får når du er kunde i lånekassen, men du bør han annen forsikring i tillegg)

Undervisningsformer

Jeg tok fagene C oncept of biology (BIOL1001), Human biology (BIOL1003), fundamentals of physics (PHYS1002) og learning in outdoor education (EDUH4052). I de tre førstnevnte var det 50 min forelesning 2-3 ganger i uken. I tillegg var det 3 timer lab som regel 1 gang i uken. Bortsett fra human biology der det var lab annehver uke. De ukene vi ikke hadde lab var det "workshop" her hadde vi muntlige presentasjoner og gjennomgang av rapportskrivning. I human biology hadde vi også noe pensum som ikke ble forelest, men vi fikk tilgang til en nettside hvor vi fikk gode forklaringer på disse temaene. I fysikk var det "tutorial" en gang i uken. Her gjorde vi oppgaver og kunne spørre om hjelp. Learning in outdoor education var det ene helt frie faget jeg kunne ta. Dette var et slags friluftsfag med fokus på hva man kan lære gjennom aktiv læring i naturen. vi reiste på to veldig fine og kjekke ture. Blue mountains og royal nathional park. Anbefaler veldig å besøke disse stedene om man ikke tar dette faget og. Ellers var det 2 timers forelesning en gang i uken og "tutorial" en gang i uken. I tutorial hadde vi muntlige presentasjoner. Siden turene ble lagt til helgene var dette faget ferdig bare en uke etter påskeferien.

Alle fagene hadde mye mer prøver å innleveringer enn hva jeg er vant med hjemme. Dette telte på sluttkarakteren i tillegg til eksamen. I biologifagene jeg hadde var det mye avkryssningprøver. Det er jeg ikke vant med fra UIB. Det høres jo lett ut, men jeg syntes faktisk det var vanskelig for jeg følte ofte du måtte kunne mye detaljer og jeg ble litt forvirret av de ulike svaralternativene. På eksamen syntes jeg også vi hadde veldig dårlig tid i forhold til hva jeg er vant med fra UIB. To av eksamene hadde jeg ikke sjangs å bli ferdig med. Men heldigvis tror jeg jeg klarte å bestå likevel.

Det var også en del fokus på å skrive rapporter i biologifagene hvor du skulle drøfte resultatene mot vitenskapelige artikler som lå i biblioteket sin database. det var vanskelig, da artiklene er kompliserte og gjerne vanskelig å finne akuratt det du leter etter. men følte det var veldig lærerikt.

Fra UIB er jeg vant med at vi får vite hvile kapitler som er viktige og hvilke oppgaver vi bør gjøre fra uke til uke. som regel føler jeg at foreleser følger strukturen i boken så det er ikke så vanskelig å vite hva du bør fokusere på i boken. ved USYD var det forelesningene som var pensum. du fikk anbefalt en eller to tekstbøker du kunne bruke som ekstra hjelp. ofte var forelesningene kjempe bra og du trengte ikke noe mer. Men av og til hadde foreleserne powerpoint med masse bilder og ikke noe særlig tekst og det var vanskelig å kalre å skrive end alt foreleser sa. boken var gjerne mer komplisert enn hva man trengte å kunne så det gikk da mye tid til å bare finne ut hva man skulle fokusere på. Men som regel blir forelesningene tatt opp så da kan man høre dem på nytt. det var veldig greit.

selv om jeg syntes det var travelt på skolen, og jeg liker litt bedre undervisningen hjemme trivdes jeg veldig godt. Det var utrolig spennennde å se hvordan man gjør ting i et annet land og fagene var veldig spennende og interessante. Man trenger jo ikke velge så krevende fag om man har mulighet til det. jeg hadde venner som ikke syntes det var mye å gjøre da de kunne velge noen fag som ikke var altfor krevende.

Vurdering av emnetilbodet

University of Sydney er et stort universitet og har veldig mange spennende emner å velge i.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et veldig godt faglig utbytte da jeg to fag som skal dekke naturfagskompetansen min på lektor i realfag. Jeg syntes ikke det var så vanskelig å forstå engelsken, men jeg brukte jo litt google translate da jeg leste på egenhånd og skulle skrive. men syntes det gikk veldig greit. føler jeg er blitt bedre i engelsk etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Campus var veldig stor. I tillegg til alle undervisningsbyggene finner man masse koslige cafeer, treningssenter, helsetjeneste, bank. Jeg likte meg veldig godt her. Jeg likte veldig godt Sydney. det er utolig masse fine parker og nydelige strender. Nede ved oprahuset er det kjempe fint. Også veldig mange koslige "suburbs" med koslige spisesteder. veldig mange fine turer man kan gå mellom strendene.

Bustad

De fleste som drar til University of Sydney reiser ned litt før skolen begynner og ser etter en plass å når de er kommet ned dit(hostell bør man bestille på forhånd). Jeg hadde også tenkt å gjøre dette, men da det nærmet seg syntes jeg dette virket litt skummelt da jeg skulle reise helt alene til en stor ukjent by, så jeg endte opp med å takke ja til å bo på Urbanest. Urbanest er studentboliger som alle utvekslingsstudenter får tilbud om å bo på. Det var utrolig bra, men det er veldig dyrt. Hadde jeg reist igjen ville jeg nok heller reist ned god tid i forveien og sett etter en plass. Men på en annen side var det veldig trygt å godt å ha et sted da jeg kom ned. På Urbanest jobber det noen i en resepsjon og de er veldig behjelpelig om du lurer på noe. Det arrangeres også kjekke ting gjennom uken så det er et fint sted å treffe folk. Har hørt at i Sydney generelt er standaren ofte veldig dårlig, mye insekter og hvis du ikke vil betale mer enn 5000 i måneden tror jeg man ofte må dele rom. Hørte også om noen som hadde så problemer der de bodde at de måtte bytte plass å bo. Men hadde jeg reist sammen med noen og hatt god tid hadde jeg nok prøvd å finne noe på denne måten likevel. Som regel tror jeg det ordner seg om ikke man er altfor kresen. Men hør gjerne mer med noen som faktisk bodde sånn. På Urbanest hadde jeg et eget rom med bad og delte kjøkken og stue med fem andre. Standaren var veldig bra og det tok 10-15 min å gå til skolen (avhengig av hvor på campus man skulle). man kan også bo bare med 3 andre eller man kan dele en liten leilighet med en annen. Da er alt bortsett fra do og dusj i samme rom. Det var ganske lydt i leiligheten. Jeg bodde i en veldig rolig leilighet så det gikk fint. Det var også veldig greit å ha et eget rom hvor jeg kunne sitte i fred å ro å få gjort skolearbeid. på biblioteket var det ofte veldig fullt. Det fantes nok andre lesesaler, men vet ikke hvor de var.

Sosialt miljø

Det kommer veldig mange utvekslingsstudenter til University of Sydney hvert år. Alle ble invitert til å være med på en gruppe på facebook. det var en veldig fin måte å bli kjent. Her tok folk kontakt de første dagene for å finne på ting sammen og det var bare til å henge seg på. I tillegg ble det arrangert turer og ulike gøye aktiviteter i uken før semesteret startet for å bli kjent. alle var ivrig etter å bli kjent med folk så det var ikke noe problem å bli kjent med andre. Australierne er veldig hyggelige og lett å bli litt kjent med, men jeg ble nok mest kjent med andre utvekslingsstudenter da de er i samme situasjon som deg, mens australierne er så vant til at det hele tiden kommer utvekslingsstudenter som reiser igjen. Så jeg skjønner at det ikke er utvekslingsstudenter de først og fremt vil bli gode venner med. Det var veldig gøy å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Man blir på en måte litt kjent med hele verden. Jeg var med på friidrettslaget til univeristetet. Det var veldig kjekt. Her ble jeg litt mer kjent med folk fra Australia. I tillegg gikk jeg litt i en stor kirke som kalles Hillsong. Her ble man også veldig inkludert og ble mer kjent med folk fra Australia. Universitetet har masse idretter som man kan bli med på. tror det som regel er sånn at alle er velkommen uansett nivå. sånn var det iallfall på friidretten. Det koster litt å være med på idrett, men for min del var det viktig som utvekslingsstudent å være en del av hverdagen i Ausralia. Synes det er mer spennende enn å reise rundt som turist hele tiden. Vet at mange utvekslingsstudenter prioriterte mer å sparte penger til å få reist mest mulig. Ausralia er et fantastisk land så det er absolutt mye fint å se! Jeg hadde en tur til Great barrier reef. Det var fantastisk! hadde jeg hatt mer tid skulle jeg gjerne reist mer! så Jeg anbefaler veldig å dra på utveksling. Utrolig gøy, spennende og lærerik opplevelse!!!!

Vår 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når du har bestemt deg for at Sydney er byen du ønsker å dra til, gjenstår det noen få forberedelser før avreise. Gladnyhet for nordmenn som oss er at semesteret ikke starter før månedsskiftet februar / mars, som åpner opp for reising før semesterstart. Visum bør søkes om noe i forveien, men går raskt for de fleste (et par dager så fikk jeg svar). Flybilletter anbefales å bestille tidlig, om ikke blir det raskt dyrt. Vi bestilte et halvt år før og fikk billetter til 4 700;- fra Bergen - Sydney, men en må gjerne rekne med noe mer. Du må også velge fagene du skal ta ved USyd, og få disse forhåndsgodkjent. Om man ønsker å endre fag er dette fullt mulig inntil tredje undervisningsuke i Sydney, så ikke stress om ikke alt er på plass før avreise.

Da Australia er et fantastisk land å reise i, anbefaler jeg å spare opp så mye penger som mulig før du drar nedover. Jeg sparte opp ca 30 000;- , og med god planlegging holdt det akkurat til å få sett det vi ønsket å se. Grunnet prisnivået vil pengene fra lånekassen sannsynligvis ikke dekke reising, så dette må man spare opp til selv.

Siden semesteret starter såpass sent, bør man også lage en plan for hvorvidt man ønsker reise før studiestart. Vi valgte å dra på et 14-dagers Cruise fra Sydney til Fiji / Ny Caledonia og New Zealand, så vi fikk sett noen av naboøyene. Det bør også nevnes at det ligger 2 "study weeks" inne i semesteret (Rundt påske, og rett før eksamensperiode) som åpner opp for å reise litt i Australia. Da undervisning har mye obligatorisk anbefales det å legge lengre reiser i disse periodene, og gjerne helgeturer osv ellers i semesteret. Av reisemål vil jeg særlig anbefale østkysten, hvor vi hadde roadtrip i 10dager fra Cairns til Byron Bay. Melbourne er en vakker by, og gjerne utforsk Great Ocean Road om dere har mulighet. Vi dro også til Uluru (Ayers Rock), på kortere turer til Canberra (hovedstaden), Hunter Valley ("VIN-hovedstaden") og ulike utflukter og opplevelser i Sydney. En opera er absolutt å anbefale, og gjerne Aida Opera on Sydney Harbour om du er her på vårsemesteret!

Undervisningsformer

Universitetet i Sydney har en totalt annerledes undervisningsform, sammenlignet med UiB. Hvert fag har 3 timer forelesning /seminar hver uke, der seminarene stort sett er obligatorisk. De fleste forelesninger blir filmet, og lagt ut på nettet så du kan se de. Det er veldig vanlig at man har en rekke måter å bli vurdert på, i sammenligning til -en- eksamen i Bergen. I mine fag hadde jeg gjerne fremføringer, oppmøte, quiz, refleksjonsnotater, innleveringer osv. Fordelen med dette er at du gjerne har fått en bestått-karakter allerede før du møter opp på eksamen, og man tvinges til å arbeide kontinuerlig med skolearbeid. Det er heller ikke alle fag som har eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Da vi studerer sosial- og kulturpsykologi dette semesteret, synes jeg personlig at tilbudet var noe begrenset. Vi var mange som dro fra klassen vår, og jeg valgte (og fikk godkjent) sosialpsykologi (PSYC3017), antropologi (ANTH1001), Organisational Behaviour (WORK2218) og Community Health Issues (EDUH4051). Dersom du drar på utveksling og skal ta frie studiepoeng, vil det være noe for enhver smak her. Universitetet i Sydney har et bredt tilbud av emner, og stort sett noe for enhver smak.

Fagleg utbyte og språk

Stort sett var jeg fornøyd med det faglige tilbudet, og vi møtte mange dyktige forelesere og seminarledere. Variasjonen i fagene var god, og det var en fin blanding av fremføringer, innleveringer og undervisning.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Sydney er sentralisert til et stort Campus på Camperdown, like utenfor bykjernen av Sydney. Campus har en rekke nydelige bygninger, kafeer, frisør, bank, postkontor og alt man måtte behøve. Her går det fint an å tilbringe lange dager, og få seg noen fine avbrekk. Kun 5 minutter gange finner man også Broadway kjøpesenter, som har det du behøver for shoppingen.

Sydney by er en fantastisk by, og har flere muligheter enn man har sjans til å rekke over. Jeg har hittil ikke vært i noen storby som jeg har trivdes like godt i som Sydney, så det er absolutt en by å anbefale! Vi bodde på Ultimo, som er like ved Darling harbour, som er et nydelig havneområde med en rekke kafeer, restauranter, Sealife-Akvarium, Madame Tussaud, kjøpesenter, en nydelig park og IMAX-kinoen. Ellers trivdes vi godt i områder rundt operahuset / Circular Quay, Glebe og Newtown, på Campus samt på reisefot i områdene rundt Sydney ( Blue Mountains, Taronga Zoo ++ ).

Bustad

Bosted i Sydney er relativt dyrt, sammenlignet med storbyprisene i Norge. Man bør regne med 4-6000 for delt rom (2personer per rom) i leilighet med flere rom, dersom man vil bo relativt sentralt. Ønsker man studioleilighet koster de fort 8000 - 13000 i mnd. Bolig på Campus (studentbolig garanteres gjennom Uni dersom man ønsker det) koster fra ca 7000;- i mnd per person.

Vi endte opp med en dobbeltrom i Ultimo, som vi betalte ca 8000;- for (siden vi reiste som par). Dette var å regne for relativt billig, selv om standarden var dårlig (regnet inn på badet, kakerlakker på kjøkkenet). Da hadde vi ca 20 minutter gange til Universitetet, og ca 10 minutter til Darling Harbour. Et godt tips er å senke boligstandarden når du er i Sydney, for heller å bruke pengene på å reise og oppleve!

Sosialt miljø

Universitetet tilbyr gjennom studentorganisasjonen en rekke klubber og foreninger du kan bli medlem i, som er en god måte å bli kjent med andre studenter. ( Se her for utvalget : https://www.usu.edu.au/Clubs-Societies/Our-clubs-societies.aspx ). Ellers er seminargruppene ofte lagt opp til gruppearbeid og diskusjoner, og man kan dermed bli bedre kjent med de som tar samme fag som deg. Universitetet er også gode på å arrangere turer og utflukter for utvekslingsstudenter, og vi var feks med på Canberra-dagstur, Hunter Valley vinsmaking (2dagers), Koalafrokost og båt-omvisning gjennom Universitetet.

Om man har et åpent sinn og er innstilt på å bli kjent med nye mennesker, er det alle muligheter for dette!

Vår 2015 - MA i psykologi

Vår 2015 - MA i psykologi

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når jeg hadde bestemt meg for utvekslingssted, og var nominert startet planleggingsprosessen. Ettersom jeg søkte via UiB var hele denne prosessen ganske rett frem. I denne prosessen fikk jeg mye informasjon om hva jeg skulle gjøre. Etter jeg hadde fått godkjent plass hos Universitetet i Sydney fikk jeg også mye informasjon om prosessen videre fra deres kontaktperson. Det er veldig viktig å huske å søke visum når du har fått plass ved universitetet. For min del gikk denne prosessen veldig raskt, og jeg fikk svar dagen etter jeg hadde søkt. Jeg har imidlertid hørt at det har tatt lenger tid hos andre, og derfor lurt å søke visum å raskt som mulig. Visumet kostet ca 3000kr.

I den videre prosessen valgte jeg ut aktuelle fag, og ettersom jeg hadde frie studiepoeng var jeg fleksibel i hvilke fag jeg valgte. 24 australske Credits tilsvarer 30 norske studiepoeng, så det er vanlig å ta 4 fag ( x6 Credit hver). Jeg brukte noe tid på å finne frem til mine ønsker. Det er viktig å være oppmerksom på at noen fag kan utgå, og at fag kan krasje på timeplanen, så det er derfor lurt å velge et par ekstra fag. Slik jeg forsto det kan også dette ordnes i ettertid, men ettersom det gjerne skal forhåndsgodkjennes hos Universitetet i Bergen er det greit å gjøre dette på forhånd. Jeg satte opp 6 ønsker, i tillegg til et internship.

Resten av forbredelsesperioden gikk med til planlegging av reising. Jeg bestilte flybillett i god tid (tidlig høst for vårsemesteret), og sparte en del penger på det. Pengene går fort i Australia, og oppsparte penger kom derfor godt med til reising. Jeg sparte ca 30 000 i reisepenger, noe jeg også hadde bruk for. Dette gikk med til 2 ukers cruise (New Caledonia, Fiji og New Zealand), 10 dagers kjøretur langs østkysten fra Cairns til Gold Coast, helgetur i Melbourne inkl. Great Ocean Road, dagstur til Canberra, skoletur til Hunter Valley regionen, samt en 3 dagers tur til Uluru (Ayers Rock). For å få pengene til å strekke til var god planlegging, og valg av billig overnatting avgjørende. Vi ble overranskende fort vant til hostel-livet, og synst det var vell verdt litt dårligere standard i bytte mot flere opplevelser. Jeg vil på det sterkeste anbefale å reise så mye som mulig mens du er i Australia. Australia er et fantastisk land, og byr på mange fantastiske opplevelser! Om mulig vil jeg videre anbefale å planlegge en del av reising før/etter skolen begynner/slutter. For min del var semesteret relativt hektisk når skolen begynte. På vårsemesteret er det også en study-break ( 1uke uten undervisning) rundt påsketider som er perfekt for reising. I tillegg brukte vi uken som er satt av til eksamenslesing til reising, da vi ikke hadde eksamen før i på slutten av eksamensperioden. Det er stort sett også mulig å reise noen langhelger, avhengig av timeplanen.

Undervisningsformer

For min del var undervisningsformen veldig annerledes enn hva jeg var vant med fra UiB. Fagene mine var veldig praktisk rettet, og vi hadde mye caseundervisning. Jeg hadde ca 3 timers undervisning/seminar i uken per fag, så denne arbeidsmengden var relativ liten for min del. Fagene krevde imidlertid en del selvstendig arbeid. Periodevis var det veldig høyt arbeidspress med mange innlevering, presentasjon osv. Det er videre greit å merke seg at sluttkarakter i faget ikke bare avhenger av eksamen. I mine fag var ulike innleveringer/presentasjoner verdt ca 60% og eksamen 40%. Innsatsen gjennom hele semeseret er derfor av betydning!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet de hadde til meg var veldig bra. Jeg er masterstudent med frie studiepoeng og var derfor veldig fleksibel i valg av fag. Jeg hadde problemer med å velge bare 4 da det var flere fag jeg ønsket å ta. I begynnelsen synes jeg det var noe utfordrende å finne frem på hjemmesiden til universitetet for å orientere meg om hva de kunne tilby, men etter litt leting gikk det veldig fint. Det er greie emnebeskrivelser som gir en god indikasjon på hva faget omhandler, samt hvilke vurderingsformer som benyttes.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte var bra. Jeg valgte fag jeg selv var interessert i, og som jeg ønsket å fordype meg i. Størst faglig utbytte hadde jeg fra den praktiske tilnærmingen i fagene, som jeg har savnet i min utdanning i Norge. Veldig mye av opplegget i fagene var case-basert, som er lærerikt, og der jeg lærte å bruke de faglige konseptene i en praktisk sammenheng.

Universitetsområdet og byen

Først av alt: Sydney er en fantastisk by!

Universitetsområdet er bra, og du har det meste du trenger på campus. Blant annet er det en rekke cafeer og spisesteder, bank, frisør, apotek, postkontor og souvenirbutikker. Rett ved ligger også Broadway kjøpesenter, som har gode shoppingmuligheter. Det er også mange forskjellige organisasjoner å engasjere seg i, og mye som skjer på skolen. Jeg ble blant annet medlem i Chocolate Society (som deler ut sjokolade, og verdsetter det) og Disney Society (Hvor vi så Disney-filmer og spiste godteri). Trening på campus er relativt dyrt (ca 2000-2500 for semesteret).

Sydney er en by for alle, uten tvil. Vi bodde nært Darling Harbour, og var ofte der. Her finner man en rekke restauranter, en liten Zoo, Madame Tussaud og IMAX kinoen. Hver lørdag var det fyrverkeri, og flere ganger i året er det store temaer der (som "Month of Love" og vintertema med isfjell og tre med "snø" når vi dro). Circular Quay og området rundt Operahuset er også fantastisk fint. Anbefaler også å få med seg minst en konsert i operahuset. Om du drar på vårsemesteret arrangerer de også Handa Opera langs vannkanten med utsikt mot Operahuset, som er en opplevelse utenom det vanlige. Sydney har altfor mye å tilby for et kort innlegg, og er en by som absolutt må oppleves!

Bustad

Det er veldig dyrt med bolig i Sydney. Beregn 4-6000 i mnd for delt rom i leilighet. Det kan være greit å være forbredt på høye priser og dårlig standard (sammenlignet med Norge), samt enkelte bolighaier som kan lure deg. Det er veldig vanlig å dele soverom, og selv dette er hva jeg regner som dyrt. Jeg og min samboer slapp billig unna med et soverom i en leilighet som vi delte med 3 andre (2 soverom totalt). Vi betalte ca 8000kr i mnd totalt. Leiligheten hadde dårlig standard, men lå sentralt (20 min til skolen, 5 min til Darling Harbour). Det er veldig viktig å ikke finne leilighet usett, så det er derfor greit å sette av noen uker når du kommer ned til å finne leilighet. Vi brukte bare noen dager, men var heldige. Anbefaler Ultimo, Glebe, Camperdown, Newtown eller Surry Hills om du vil bo i grei avstand til skolen. Kollektivtransport er relativt dyrt i Sydney, og koster ca 1500 i mnd om du er Study Abroad (betaler skolepenger), og halvparten om du er Exchange (friplass).

Sosialt miljø

At Universitetet har en rekke societys har den store fordelen at man enkelt kan komme i kontakt med andre studenter. De første dagene etter semesterstart har alle stands hvor man kan høre hva de tilbyr, og vil da få muligheten til å bli med. Australere er noe vanskeligere å komme i kontakt med, men det handler også om hvor mye innsats man legger inn. Forøvrig veldig mange internasjonale studenter. For å komme i kontakt med andre studenter anbefaler jeg å bli med i mange societies.

Vår 2015 - BA i geovitskap

Vår 2015 - BA i geovitskap

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg har studert ved University of Sydney som ligger på østkysten av Australia. Jeg hadde et halvt år med frie studiepoeng, men valgte å ta fag som var relevante for studiet mitt (som er geologi). Jeg valgte fag fra både 1., 2. og 3. året, fagene heter: "Earth, Environment and Society", "Natural Hazards: a GIS approach", "Volcanoes, Hot Rocks and Minerals", og "Global Energy and Resources".

Undervisningsformer

Undervisningsformen på University of Sydney er veldig ulik fra den hjemme. Ved UiB har jeg 3 emner (30 studiepoeng) og ofte en eksamen som tilsvarer hele karakteren på slutten av semesteret. I tillegg til øvelser og rapporter, men de har kun bestått/ikke bestått. Ved University of Sydney måtte jeg ha 4 emner for å fylle opp 30 studiepoeng. Det var mye innlevering og muntlig deltakelse som du fikk karakter for underveis i semesteret, og tilslutt en eksamen. Her blir du altså vurdert for mange ulike ting, og eksamen gjelder mellom 40-60 % av totalkarakteren. Jeg hadde for eksempel: 2 rapporter som gjaldt 15 og 25 %, en muntlig fremføring som gjaldt 20 % og eksamen som gjaldt 40 %. Det var veldig greit å ha undervisningen på denne måten, da det førte til at jeg arbeidet med fagene jevnt over hele semesteret, og at det ikke ble like mye press under eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde som sagt frie studiepoeng, og hadde da muligheten til å søke på akkurat de fagene jeg ønsket å ha. De fagene jeg endte opp ned å ha var jeg veldig fornøyd med.

Fagleg utbyte og språk

Jeg reiste ned til Sydney siste halvår på bachelorgraden. Jeg valgte å ta noen lettere fag (1 og 2 års) og et som var et 3 års fag. Til tross på at jeg hadde 3 fag som skulle vært lettere for meg, var det et krevende semester. Ved University of Sydney forventer de mye av deg, de forventer at du skal være veldig godt forberedt til alle timer og at du skal bidra med noe til timen. Med tanke på fag og språk så er det en unik erfaring å reise på utveksling. Språket (engelsk) utvikles raskt, og for meg så fikk jeg mye bedre flyt på det muntlige og ble bedre til å skrive engelsk. Fikk god utbytte av alle fagene jeg tok, lærte utrolig mye nytt og spennende. Det var interessant å ha fag som var litt annerledes enn hjemme på UiB.

Universitetsområdet og byen

University of Sydney er et stort universitet med over 40 000 studenter. Mesteparten av campus er samlet og ligger rett utenfor sentrum av Sydney. Fritimene tilbringes ofte ute i solen i lag med mange andre studenter fra alle slags fakultet. Universitet tilbyr også trening, både lagspill og egentrening på treningsstudio, som er tilgjengelig på campus.

Sydney er en stor by med 5 millioner innbyggere. I Sydney har du mulighet til å gjøre hva du vil, enten om det er å shoppe, reise til stranden eller å se på kjente monument (som for eksempel Operahuset). Det er en by med mye liv både på dag og natt, alltids mye å gjøre.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet i lag med 6 andre midt i sentrum av Sydney. Det tok 20-25 minutt å gå til skolen og omtrent 10 minutter med buss. Jeg valgte å leie bolig gjennom et leiebyrå, da jeg syntes at dette både var tryggere og lettere. I Sydney er det utrolig mange studenter og andre mennesker som leier boliger. Dette gjør at markedet er stort. Jeg vil anbefale å dra ned 1-2 uker, helst 2, før skolen begynner for å lete etter leilighet. Da har du god tid til å finne noe du liker før semesteret er i gang.

Sosialt miljø

Ved University og Sydney tilbyr de alle utvekslingsstudenter ulike turer i starten av semesteret, som foreksempel "surf camp". Dette gir en mulighet til å bli kjent med andre studenter som er i akkurat samme situasjon som deg. Når skolen starter har de en uke med aktiviteter for både nye og gamle studenter på hele universitetet (Orientation week). På dagtid er det mulighet for å melde seg inn i ulike klubber, alt fra idrett (rugby, fotball osv.), til friluftsaktiviterer (klatring, fjellturer), til mer faglige klubber (geologi society, engineering society, osv.). De har et tilbud som passer til alle.

Vår 2015 - BA i geovitskap

Vår 2015 - BA i geovitskap

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Etter at jeg mottok bekreftelse på opptak fra USYD startet jeg med å søke visum, kjøpe reiseforsikring og søke skolepenger i Lånekassen. Det er greit å ha slikt i boks en stund før avreise.


Det kan være lurt å skaffe seg et australsk bankkort for perioden man skal bo i Australia, dette er veldig greit i forhold til betaling av husleie. Jeg valgte Commonwealth bank av den grunn at de har mange minibanker på Campusområdet og det var gebyrfritt.

I forhold til SIMkort så kjøpte jeg meg et australsk SIMkort så fort jeg ankom Sydney - slik at det ble lettere å ringe rundt på boligannonser. SIMkort kan kjøpes i omtrent alle kiosker. Jeg hadde Amaysim Unlimited - det kostet 45$ i måneden, da hadde jeg inkludert 5G data og ubegrenset SMS og telefonsamtaler - dekningen var god.

I og med at jeg reiste på utveksling på vårsemesteret som er semester 1 i Australia startet ikke skolen før i februar/mars. Derfor reiste jeg rundt i Asia før jeg ankom Sydney rundt 2 uker før studiestart. Jeg reiste også til New Zealand i study vacation, en ukes ferie man får i begynnelsen av juni. Selv om det var litt tett opp i eksamen var det absolutt verdt å reise rundt i denne fantastiske verdensdelen! Jeg vil virkelig anbefale å spare opp penger og bruke tid på å reise rundt å oppleve så mye som mulig.

Undervisningsformer

I de fagene jeg tok var undervisningen generelt lik den jeg er vant med fra UiB. I alle fagene foregikk mesteparten av undervisningen som forelesninger der professor underviser i et stort auditorium, med noe engasjement og diskusjoner i salen. I noen fag hadde vi også tutorials - der klassen diskuterer problemstillinger i mindre grupper.

I et av fagene (GEOS2114) reiste vi på en 2 dagers ekskursjon til Orange like utenfor Sydney.

Karakteren er basert på øvelser/innleveringer/presentasjoner som gjøres i løpet av semesteret + endelig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerer geovitenskap retning geologi ved UiB så jeg valgte emnene:
GEOS1001
GEOS2111
GEOS2114
GEOS3002
Jeg er generelt veldig fornøyd med hva som ble tilbudt i de forskjellige emnene - opplæring i bla. ArcGIS (GEOS2111) var svært nyttig!

Fagleg utbyte og språk

På University of Sydney lærte jeg utrolig mye faglig. Spesielt når det gjelder bruk av dataprogrammer og skriving av artikler med et vitenskapelig innhold. Jeg har også blitt mye mer selvsikker i engelsk, både når det gjelder skriving av rapporter og essayer, og muntlige presentasjoner.

Det var faktisk ganske hektisk med fire fag (istedenfor tre som på UiB), men er man strukturert så går det bra.

Universitetsområdet og byen

Campus på USYD er utrolig stort og de første dagene kan det være ganske forvirrende å finne fram! Heldigvis fant jeg en app med GPS og kart over campus som hjalp meg mye med å finne frem de første dagene. På Campus finner du noen gressflekker til soling dersom været er bra, butikker, flere kiosker og spisesteder, også baren Manning Bar som brukes mye til sosiale arrangementer ligger midt inne på campusområdet.

Når det gjelder lesesalsplasser er dette svært begrenset - så vidt jeg vet er det ingen lesesalsplasser som er reservert spesielt for studenter ved et bestemt fakultet eller institutt. De fleste plassene ligger på bibliotekene inne på campus og av disse bibliotekene er det kun Fischer library som har åpent 24/7. Så dersom du vil sikre deg en lesesalsplass en dag - vær ute i god tid!

Sydney er en stor by som har mye å tilby. Selv om jeg bodde der i fem måneder oppdaget jeg stadig nye steder/restauranter/barer/butikker. Her finner man noe som passer til alle!

Bustad

Det er veldig mange studenter som ønsker bosted i Sydney ved semesterstart så jeg vil anbefale å reise ned 2-3 uker før selve semesteret starter dersom du vil være sikret bolig før semesteret starter. Ellers kan du surfe på sider som www.gumtree.com.au og www.flatmates.com.au før avreise.

Det tilbys også noen studentboliger (e.g. Urbanest), men disse er generelt dyrere enn private boliger.

Generelt ligger leieprisen på mellom 150-300 AUS$ i uken for en god standard. For denne prisen må man i mange tilfeller dele rom.

Jeg skaffet meg bolig etter å ha bodd på hostell i ca én uke, da delte jeg rom med en annen jente og leilighet med fire andre personer. Jeg betalte 265$ i uken inkludert strøm og Internett. Jeg bodde midt i sentrum - i Chinatown og stortrivdes med det, vil anbefale å se på områder som Camperdown, Newtown, Ultimo og Glebe dersom du ønsker å bo nært Universitetet. Ellers er jo Bondi eller Coogee alternativer dersom du ønsker å bo nært stranden.

Til slutt vil jeg bare si; om muligheten er der..REIS PÅ UTVEKSLING! Det var virkelig en fantastisk lærerik opplevelse som jeg kommer til å huske resten av livet :) Det er bare å kontakte meg på mail (sunniva.rutledal@student.uib.no) dersom du har spørsmål om Sydney eller USYD - eller generelt bare hvordan det er å være på utveksling.

Sosialt miljø

Australiere er veldig sosiale og alltid hyggelig å prate med, men jeg opplevde at det å få kontakt med australske klassekamerater var en ekstra utfordring. Jeg fikk noen gode venner i klassen, men klassen jeg gikk i var allerede veldig sammensveiset og det var vanskelig å bli godt kjent, spesielt siden jeg bare skulle være der i et semester.

De fleste vennene jeg fikk der nede var derfor andre internasjonale studenter som også var på utveksling. Vil virkelig anbefale å dra på surfcamp som tilbys av Universitetet før semesterstart, her er det stort mulighet for å treffe mange andre utvekslingsstudenter.

Haust 2014 - BA i human ernæring

Haust 2014 - BA i human ernæring

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å ha med en enkel ordbok om man ønsker å bruke det på eksamen, siden dette ikke fås kjøpt i Australia. Denne må godkjennes av universitetet og kan ikke være en av de store blå ordbøkene (siden de inneholder bl.a kart). Det kan også være lurt å melde seg inn i Buddy Club gruppen på facebook (den het Buddy Club Semester 2 2014 da vi meldte oss inn). Her legges det ut informasjon om forskjellige aktiviteter for utveksligsstudenter, enkeltpersoner poster ideer eller tips, i tillegg til at flere legger ut opplysninger om ledige rom til leie.

Undervisningsformer

Alle fagene hadde flere ting som spilte inn på den endelige karakteren, ikke bare eksamen slik vi er vandt med. Mange fag har midt-semester eksamen, mens andre har flere oppgaver og innleveringer jenvt fordelt utover semesteret. Alle fag (utenom fag over nett) har også «tutorials» hvor det er obligatorisk oppmøte (man kan være borte en til to ganger). Disse timene er mer muntlige hvor man løser oppgaver hver for seg eller i grupper og gjerne ofte presenterer dette for resten av klassen.

Vurdering av emnetilbodet

I hovedsak hadde vi funnet noen andre fag vi skulle ta enn de vi endte opp med i Sydney. Grunnet at et av fagene vi hadde bedt om kun var tilgjengelig for masterstudenter, og et av fagene krasjet med et annet, måtte vi finne to nye fag når vi kom dit. Det var veldig stressende, men vi klarte å finne to nye fag vi synes passet. Vi tok fagene Health Care Resources and Systems, Diet and Nutrition for Health and Sport, Research Methods for Health Sciences og Disease in Ageing. Disse fagene skulle overlappe for de fagene vi egentlig skulle tatt i Bergen, og bestod i til sammen 24 credits, noe som tilsvarte 30 norske studiepoeng. Health Care Resources and Systems skulle overlappe for Ernæringens politikk og forvaltning. Vi fant ikke at dette overlappet fullstendig da det for det meste handlet om australsk helsepolitikk. Men vi lærte uansett en del om helsevesenet generelt og hvordan arbeidsgrupper jobber sammen. I tillegg så vi på likheter og ulikheter mellom noen helsesystemer i en del industrielle land. Det var et nokså tungt fag med mye pensum, men overkommelig. Research Methods for Health Sciences tok vi for å overlappe for Metoder i ernæringsforskning. Dette faget var veldig bra og nyttig for oss. Vi gikk grundig gjennom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Diet and Nutrition for Health and Sport og Disease in Ageing skulle sammen overlappe for livsstil og livsløp. Førstnevnte handlet veldig generelt om ernæring, men tok også for seg de store livsstilssykdommene, ulike dietter og noe sportsernæring. Disease in Ageing tok for seg vanlige sykdommer, livsstilssykdommer og komplikasjoner hos den eldre befolkningen. Men dette faget gikk bare på nett og vi fikk derfor alt av pensum og informasjon på universitets sider. Begge disse fagene var veldig nyttige for oss.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt var fagene gode og vi følte vi fikk godt utbytte av de aller fleste. Gjennom å ha engelsk som studiespråk og bo i et engelskspråklig land, har språket forbedret seg og vokabularet utvidet seg.

Universitetsområdet og byen

I tillegg til et faglig godt universitet, byr det å være student på University of Sydney på mye mer. Det er en stor og flott campus som har caféer, kiosker, bank, reisebyrå, bokhandel, bruktbok-handel, noen barer, treningssenter mm. Universitetet har et godt utvalg av klubber man kan melde seg inn i og være med på mye forskjellig, som sportslige aktiviteter, friluftsliv, fotoklubb, språkklubber, klubben for deg som elsker sjokolade og mye mer. Sydney er en stor mangfoldig by, og det byr på mange muligheter med mye å se og oppleve. Det gir deg anledning til å oppleve både storbyen, men også mye annet som strandliv og flott natur. Man får litt av alt ved å bo i Sydney. Det er også en veldig hyggelig atmosfære som preges av at folk er åpne og imøtekommende.

Bustad

Man kan velge å bo enten på campus (universitetets egne boliger) eller privat. Det er som regel et billigere alternativ å finne privat bolig, og det er flere ulike nettsteder hvor man kan lete etter bolig.

Sosialt miljø

Man blir godt tatt i mot på universitetet som utvekslingsstudent. De har et bra opplegg for utvekslingsstudenter med guidete turer i starten av semesteret og ulike sammenkomster. Det er et godt miljø hvor det er lett å bli kjent med folk. I tillegg er det mye sosialt å være med på ved å melde seg inn i ulike klubber på universitetet.

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å åpne en australsk bankkonto for å betale husleie, mobilregning etc. Det koster 60kr per overføring fra en norsk bank til en australsk konto. Det er blant annet gratis å ta ut penger fra en ATM fra Commonwealth, men ikke fra ANZ. Jeg hadde i tillegg et mobilabonnement fra Vodaphone, noe jeg var veldig fornøyd med. Dette inkluderte 4G 3G, 300 min ringeminutter internasjonalt og ubegrenset sms/ringetid innad i Australia. Det lønner seg også å skaffe seg et Opal-kort for transport i Sydney og omegn.

Undervisningsformer

På USYD er det vanlig med Tutorials i hvert fag. Dette er obligatoriske "seminarer" man må delta på for å få bestått faget. I tillegg til disse seminarene er det forelesninger i faget som ikke er obligatoriske, men som kan være nyttig å delta på for å få noen utbytte på seminarene. Det er også utarbeidet en "Unit of Study handbook" til hvert fag med en oversikt over vurderingsformene i det enkelte faget og hvilke kriterier som stilles. En vanlig vurderingsform er "essay"-innleveringer. Vurderingsformene er knyttet opp mot vurdering i prosenter, noe som vil si at hver innlevering/presentasjon etc. veier forskjellige prosentandeler som tilsamme utgjør den totale karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

USYD tilbyr mange ulike emner man kan ta, men som profesjonsstudent i psykologi som må følge spesielle emnekriterier fra Universitetet i Bergen, er det begrenset med fag man kan ta. Dersom man drar på vårsemesteret, dvs. session1, er det kanskje flere muligheter for fagkombinasjoner enn om man drar på høstsemesteret (session 2).

Fagleg utbyte og språk

Fagkombinasjonen med fire fag gjorde fagutbyttet variert og jeg sitter igjen med mye ny kunnskap som jeg ellers ikke hadde lært på UiB. På en annen side, var det å kombinere fire uavhengige fag krevende. Det var mye tid som gikk til skole, ettersom hvert fag hadde mange vurderingskriterier som måtte bestås fortløpende gjennom hele semesteret. Ettersom vi fra UiB også leser mye pensum på engelsk var ikke språket noe problem. Allikevel kunne man føle seg begrenset ved å ha et mindre vokabular enn de andre i klassen som har engelsk som morsmål. Ettersom det er et annet skolesystem enn på UiB og en annen måte å studere og lære på, føltes det ut som om resultatene ikke speilet arbeidsmengden som lå bak.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet, eller campus, er veldig stort, men samlet på et sted (med mindre man skal studere kunst eller musikk). Camperdown campus ligger ca. 30 min gåavstand fra Townhall som er "sentrum". Hele sentrum er sentrert rundt en hovedgate som heter George Street, som går fra USYD og ned til Circular Quay, Harbour Bridge og Operaen.

Bustad

Dersom man vil bo nærme USYD kan man velge i blant annet Glebe, Newtown, Surry Hills, Chippendale og Redfern. Dette er suburber som ligger i nærheten av Camperdown, hvor USYD ligger. Jeg og fire andre fra UiB bodde i et hus i Glebe sammen med fire andre internasjonale studenter. Dette er en veldig rolig og fin suburb, men det er relativt dyrt område. Det er dyrt å bo i Sydney generelt. Newtown er en suburb som har mange småbutikker, barer og restauranter, med hipster-stil. Redfern er i nærheten av en togstasjon, mens de andre suburbene er også kjent for å være bra studentbydeler. Vi delte rom med hverandre, men hvis man vil ha eget rom må man være villig til å betale mer i leie. Vi bodde som s agt i Glebe, hvor det var bare 10 minutter å gå til skolen. Ettersom mye av tiden gikk til skolearbeid var det greit å ha kort vei til biblioteket.

Sosialt miljø

Det er mange foreninger og klubber man kan bli med i, noe for alle. Det er viktig å delta på Re-O Day for å få et innblikk i de ulike klubbene. Dette er en dag hvor hovedgaten på campus er full av stander, hvor folk prøver å rekruttere nye medlemmer. Det anbefales å kjøpe et Access-kort, men dersom man ikke tenker å kjøpe mye mat/kaffe/skolemateriale på campus, vil jeg si dette er unødvendig. Australienere er hyggelige, men som i alle andre land og byer så har de fleste studentene allerede venner og er derfor ikke så interessert i å bli kjent med utvekslingsstudenter. Man må derfor være veldig aktiv selv, dersom man vil få australske venner. Men ettersom USYD er et veldig stort universitet og et populært universitet er kanskje 70% av studentene som studerer på USYD utvekslingsstudenter, og det er lett å bli kjent med disse som er i samme situasjon som oss. Blant annet kan det være lurt å melde seg inn i Buddy-programmet de tilbyr. Det er også en gruppe som heter Unimates som er til for utvekslingsstudenter. Denne gruppen tilbyr mange utflukter og arrangementer som kan være verdt å bli med på for å bli kjent med Sydney og oppleve områdene rundt byen.

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Tips for den som ønskjer å dra på utveksling, er å vere tidleg ute med heile søknadsprossen. Det tek gjerne litt tid å finne ut av kva fag ein gjerne vil ta, visumsøknad osv og då er det viktig at ein ikkje tek dette i siste liten, det kan eventuelt bli ein dyr affære med hensyn til billettar osv.

Dersom ein tenkjer seg å reise rundt anten før eller etter utvekslingsopphaldet, er det lurt å sjekke opp i kva type vaksiner og eventuelt medisin ein treng for å reise til dei landa. Viktig å vere forberedt!!

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet var stort i mitt tilfelle og eg sitte igjen med eit godt inntrykk av læringsutbyttet. Eg lærte mykje nytt, både fagleg relevant stoff og læringsstoff som var mindre relevant i forhold til mitt studie. Dessverre var det eit veldig travelt semester og utfordrande å skulle rekke over alt det faglege. Dersom ein velgjer University of Sydney må ein vere forberedt på å jobbe mykje med skule og skulearbeid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var verkeleg vakkert! University of Sydney har eit stort campus med mange bygningar og mykje som skjer. Det finnast eit stort utval av kafear, restaurantar, treningssenter osv på campus, men dessverre er det relativt stive prisar, så det kan bli dyrt i lengden dersom ein legge seg opp vane for å ete mykje ute. Som hardbarka nordmenn hadde vi med niste for å spare pengar og heller legge dei av til reising.

Sydney er ein nydeleg storby med utallige moglegheiter. Det er lett å kome seg ut til stranda for dagsturar, dra til fjellområde eller ta ein dag med shopping.

Bustad

Når ein skal finne bustad i Sydney, er gumtree.com.au ei god internettside å bruke. Den er tilsvarande finn.no og der kan ein finne eit godt tilbod. Prisnivået på hybelleige er svært høgt, så for å spare pengar kan det vere ein god ide å ha romkamerat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt og ein møter mennesker frå alle verdens land om ein drar til Sydney.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Delta på møter UiB ev. fakultetet har ang. utenlandsoppholdet. Mye nyttige tips og praktisk informasjon og ta med seg herfra.

Undervisningsformer

Klasseundervisning relativt likt som videregående undervisning. Gjerne krav om muntlig deltakelse i form av foredrag for klassen eller utspørring fra læreren.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike type fag, og det bør være relativt enkelt å finne noe som virker (og antakelig er) interessant uansett hvilke juridisk fagdisiplin man liker best.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbyttet var noe varierende. Kom veldig an på lærerens engasjement og pedagogiske evner. Av fire fag opplevde jeg at undervisningen og oppgavene i to av dem var engasjerende og interessante, mens de resterende to ble undervist av lærere som virket heller uinteressert i å undervise. Læringsutbyttet og den personlige innsatsen i fagene ble deretter.
Språklig lærer man mye av det ganske store lesekravet av akademiske utredninger i hvert fag, og de mange essayene man må skrive. Utover det er det min erfaring at mye av utviklingen av språket kommer an på hvorvidt man i sosiale sammenhenger prøver å være sammen med australiere eller utvekslingsstudenter fra andre land i Norge, eller om man blir en norsk/skandinavisk gjeng. Det er relativt åpenbart at jo mer man blir tvunget til å snakke engelsk på fritiden desto enklere går det med tiden å få en god muntlig flyt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet og områdene rundt er veldig fint. Moderne lokaler og utstyr. Sydney generelt er dyrt. Spesielt leieprisene er høye og kvaliteten står sjelden i stil med prisen hvis man vil bo sentralt. Sydney er en storby, med pene parker, flotte strender, flere kai/brygge-områder, store handlegater, skyskrapere, sin del av hjemløse og en litt stressende atmosfære. Etter å ha reist endel etter at skolen ble ferdig må jeg si at Melbourne var en langt mer behagelig og sjarmerende by. Hadde jeg valgt igjen, ville jeg valgt å studert der istedenfor.

Bustad

Vi var to som ville bo sammen. Vi endte opp med å leie en relativt stor og fin leil. ca. 20 min med tog fra Sydney sentrum for 290 AUD i uka, ingenting inkludert. Vi var på en 6-7 visninger i sentrum først, men der var prisen 300++ i uka (vanligvis rundt 320 AUD) og standarden var så lav at vi ikke vurderte å godta noen av dem. Vår erfaring er at man må litt ut av sentrum for å få en fin standard til en levelig pris. Forøvrig var det nesten aldri et problem å bo litt utenfor sentrum, verken sosialt eller skolemessing. Mange andre valgte imidlertid å bo sammen med fem andre eller flere. Da ble prisen selvfølgelig lavere også innenfor sentrum.

Sosialt miljø

Veldig sosialt miljø blant utvekslingsstudentene, og min personlige erfaring er at mange australiere er veldig inkluderende og inviterer utvekslingsstudentene med ut til lunsj og til annet fest og moro.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Møt opp på informasjonsmøtene, der får du nyttige tips om ulike utvekslingstilbud, hva som må gjøres før avreise, under oppholdet, etter oppholdet o.l.

Det er også viktig å huske på at du må velge fag før du reiser. Derfor er det lurt å sette av litt tid til å gå gjennom de ulike fagene og se hva som kreves da det varierer veldig. For eksempel er det noen fag som ikke har skoleeksamen, men flere essay og presentasjoner som skal gjøres underveis i kurset. Det er ingen krise om man ønsker å endre et eller flere fag når en kommer dit og har sjekket det ut da fag kan endres de første ukene av semesteret.

Det er også lurt å ha spart opp en del penger da det er ganske dyrt i Australia. Prisnivået er ganske likt Norge, noe er billigere, som for eksempel å spise ute og alkohol, mens internett og bolig er dyrere!

Når det gjelder mobilabonnement er det veldig enkelt å ordne. Jeg hadde Vodafone hvor jeg betale 30AUD i mnd for 1GB data og 450credit til å ringe og sende sms med. Synes det fungerte kjempe bra.

Ha også med varme klær! Det blir ganske kaldt i Sydney om vinteren og siden de fleste husene der nede ikke er isolert og ikke har varmovner blir det også veldig kaldt inne! Noen dager er varmere enn andre, men det begynte ikke å bli ordentlig varmt før i oktober.

Jeg anbefaler også å reise nedover i god tid før semesteret starter. I begynnelsen har man gjerne jetlag og det er greit å få undersøkt byen og finne et sted å bo før skolen starter(noe som kan være veldig tidkrevende!).

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved University of Sydney er ganske annerledes enn undervisningsformen ved Universitetet i Bergen og minner mer om videregående. Jeg måtte ha fire fag og hvert fag har fire timer undervisning i uken hvor det er obligatorisk oppmøte. Det er også svært mye som skal leses til hver time(så mye at du må velge hva du skal lese, de fleste leser ikke alt som skal leses) og hvor aktiv du er i timen teller på karakteren din i noen fag. Presentasjoner og innleveringer teller også på karakteren også varierer det som nevnt om du har skoleeksamen eller ikke.

Vurdering av emnetilbodet

Kunne velge mellom mange ulike fag ved University of Sydney og tror universitetet der har noe for enhver.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var veldig spent på hvordan det ville være å studere på engelsk og har ikke skrevet engelsk siden jeg gikk på videregående. Det var heldigvis ikke noe problem og man kommer veldig fort inn i det. Når det gjelder faglig utbytte kommer det an på hvilke fag du velger og hvor mye jobb du selv legger inn i fagene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort(det går ca 50.000 studenter der!) og fint. Det har for eksempel en rekke biblioteker, ulike matsteder, butikker, utesteder og reisebyrå. Sydney er en fantastisk by, med flotte strender, bra uteliv, shopping o.l. Det er også flere steder man kan dra på dagstur til fra Sydney, for eksempel Hunter Valley og Blue Mountains. Så det er alltid noe å gjøre i Sydney!

Bustad

Det er mange bomuligheter i Sydney og hva du må betale varierer med området du velger å bo i. Generelt er standarden lavere enn i Norge og boprisene er høye. Derfor er det ganske vanlig å dele soverom med andre. Før jeg reiste nedover fikk jeg mail fra University of Sydney om muligheter for hybel hos Urbanest(studentboliger), men jeg valgte å ikke søke da det var veldig dyrt og jeg ville heller se om jeg fant noe billigere når jeg kom nedover. Etter mange visninger fant jeg og en annen en ganske stor og bra leilighet 15min unna sentrum til ca 7000kr hver pr mnd(ingenting inkludert). Vi fant leiligheten på www.gumtree.com.au. Andre sider som kan brukes er bla https://flatmates.com.au Ellers anbefaler jeg å vente med å finne bolig til du kommer til Sydney slik at du får sett de ulike områdene og sjekket leiligheten grundig da det er veldig mange steder med veldig dårlig standard.

Sosialt miljø

Det arrangeres diverse aktiviteter både før semesteret starter og gjennom semesteret og det også mulig å melde seg inn i ulike studentgrupper. Det er lett å komme i kontakt med andre internasjonale studenter. Det er vanskeligere å bli kjent med de australske studentene, men de er veldig hyggelige og hjelper deg gjerne dersom det er noe du lurer på.

Vår 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2014 - Integrert master i rettsvitskap

20.01.2014 - 20.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Grunnen til at eg valde å reise til Sydney var i stor grad fordi eg alltid har hatt lyst til å reise til Australia, og fordi Sydney er ein spennande storby. I tillegg hadde eg hørt mykje bra om University of Sydney (Usyd). Iom at dette berre er ein bilateral avtale gjennom UiB, så hadde eg kontakt med ein koordinator som ikkje er knytt til Juridisk Fakultet, men sjølve Universitetet i Bergen. Når vi fekk vite at vi var nominerte inn på Usyd, starta sjølve søkjeprosessen ganske kjapt, og eg fekk møte studentar frå andre studieretningar ved UiB, som også skulle til Usyd. Det var veldig fint å møte dei andre på førehand, og eg enda opp med å reise ilag med eit par av dei andre jentene som skulle studere psykologi. Sjølve søknadsprosessen er litt ”skummel”, det er mange ting å ta stilling til. Dei faga eg velde på førehand var ikkje nødvendigvis dei faga eg enda opp med – då ein risikerer kollisjonar på timeplanen osv, men søk på fag du synest ser interessante ut, og sørg for å få førehandsgodkjenning. Dette kan du også få etter du har kome til Sydney, det er lett å ha e-post korrespondanse med studievegleiarane heime på UiB, og dei er veldig hjelpsame om du har spørsmål.

Informasjon om USyd fekk eg gjennom UiB, på nettet, ved å lese tidlegare rapportar, og snakke med studentar som har vore der tidlegare.

Då eg valde å reise på vårsemesteret, som faktisk er oppstartssemester i Australia, starta dei ikkje på skulen før siste veka i februar, så eg fekk tid til å reise i nesten 1 mnd før eg kom til Sydney. Eg anbefalar alle å legge seg opp litt pengar, å få sjå mest mogleg av denne verdsdelen når ein først reiser så langt.

Søk visum tidleg, eg måtte gjennom ein medisinsk undersøking som tok noko tid, så søk visum med ein gong du har fått endeleg svar frå universitetet i Australia. Mange slepp denne undersøkinga, og sjølve visumet kostar 2000-3000 norske kroner om eg hugsar rett. I tillegg til visum må ein sørgje for å ta nødvendige vaksiner (spør legen/helsestasjon) i tillegg til å ha forsikring. Iom at ein skal vere i utlandet i meir enn 3 mnd er ein ikkje dekka av vanleg reiseforsikring, så eg valde den forsikringa som ANSA tilbyr.

Undervisningsformer

USyd har eit heilt anna opplegg enn det ein er van med frå Juridisk Fakultet i Bergen. I alle fag er det 2x2 timar med oppmøte, i tillegg til innleveringar/presentasjonar/heimeeksamen/eksamen. I starten kan du gå på alle dei førelesningane du vil, for å finne ut kva fag du vil ta, for du treng ikkje å bestemme deg endeleg for dette før 3-4 veker ut i semesteret. Du får tildelt ein studievegleiar du har kontakt med når det gjeld å få hjelp til oppmelding/avmelding til fag, og desse er veldig hjelpsame, og det nyttar å mase litt. I starten opplevdes dette med byting av fag som veldig stressande, men når du har funne dei faga du vil ha, så går det seg fort til.

Vurdering av emnetilbodet

Eg har vore i varierande grad fornøgd med det faglege innhaldet, men eg valde litt bevisst ikkje tradisjonelle juss-fag, i tillegg til at eg valde å ta fag som ikkje har skuleeksamen, men heller innleveringar. Det sistnemnde valet er eg veldig fornøgd med mtp at ein er ferdig på skulen i starten i juni (i staden for i slutten av juni). Det har vore hektisk med fire fag som krev innleveringar i slutten av mai/starten av juni, men det er fult overkommeleg. Det faglege utbyttet er berre ein del av opphaldet, fordi ein lærer seg nye måtar å tilnærme seg ting på, nye
studieteknikkar, å bli kjend med nye måtar å gjere ting på, så alt i alt er eg veldig nøgd med det faglege på Usyd, om ein ser litt breiare på det.

Fagleg utbyte og språk

Faga eg tok av Sociological Theories of Law, Introduction to Islamic Law, Environmental Law og Criminology. Som sagt ikkje tradisjonelle juss-fag, men særleg Criminology fekk eg mykje utbytte av, og dette var både engasjerande og givande. Det var ei blanding av utvekslingsstudentar og lokale – så det var lett å bli kjend med folk frå Australia, og dette var ekstra kjekt. Vanlegvis har ein mindre undervisningsklasser enn i Bergen, men kanskje maks 40 stk i kvar klasse, så det var lettare å bli kjend med medelevane sine. Nokre fag gjev deg karakter i participation/deltaking, og dette kan vere litt skummelt, men ein blir fort trygg på gruppa og dette, i tillegg til presentasjonar er ikkje noko problem.

Universitetsområdet og byen

Campus på Usyd er enorm, med ei blanding av svært gamle og nye bygg. Law Faculty er heilt nytt, og undervisningsromma og biblioteket er av høg standard. Campus i seg sjølv er ein grunn til å reise til Sydney, dei har alt du treng på campus, treningsfasilitetar, butikkar, restaurantar, tannlege, frisør, symjebasseng, osv, og det er utruleg flott der!

Sydney som by er fantastisk, her er noko for ein kvar smak, ein har strender ein liten buss/togtur unna, gode shoppingmoglegheiter, masse god internasjonal mat, og det er alltid eit eller anna som skjer. Ingen dag er kjedeleg i Sydney! I tilegg er Sydney eit knytepunkt for å sjå meir av Australia, og det er lett å finne billege billettar her ifrå. Eg vil anbefale alle å reise opp/ned austkysten, og ein tur til Uluru er eit must!

Bustad

Bustad: Då eg reiste både til New Zealand, Fiji og East Coast i Australia før eg kom til Sydney kom eg ikkje til Sydney før 2 veker før skulestart. Eg hadde ikkje skaffa meg plass å bu på førehand, så eg tok inn på hostell, og starta bustadsøkinga. Eg veit at nokre skaffa seg plass å bu før dei kom hit, men dette er ofte betydeleg mykje dyrare (Nokre av dei bur på noko kalla Urbanest, dette er eit utleigefirma til studentar) – men til gjengjeld får ein då ofte sitt eige soverom. Leigeprisane i Sydney er svært høge, og eg innsåg fort at dersom eg ikkje var villeg til å betale $400 AUD i veka, måtte eg dele rom. Den beste plassen å finne private bustadar å leige er på gumtree.com.au (samme som finn.no) – og eg fekk plass å bu etter to dagar på hostel. Eg har delt rom med ei anna jente der vi har hatt vårt eige bad, i eit kollektiv med 5 andre. Dette kosta $195 i veka, som er overkommelig. Ofte er internett og straum inkludert i leiga. Eg vil anbefale å komme litt før ein byrjar på skule, så skal det ikkje vere for vanskeleg å finne ein plass å bu, i alle fall ikkje om ein er villig til å dele - og ein må også forvente å senke standarden litt mtp kva ein er van med frå Noreg. Det er ofte berre to veker oppseiing noko som gjer at folk flyttar ofte her. I tillegg vil eg anbefale å prøve å finne ein plass som ligg slik til at ein slepp å ta buss/tog til skule.

Vår 2014 - Prof.studiet i psykologi

Vår 2014 - Prof.studiet i psykologi

27.01.2014 - 07.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig og sett deg inn i obligatoriske/ praktiske deler for neste semester som du må ta før/etter at du har reist. Anbefaler å prøve å få gjort mest mulig før man reiser. Sjekk at skolen du søker på har de fagene du trenger, og at de er tillatt for utvekslingsstudenter akkurat det semesteret du skal dra. Spar penger. Velg smart når man velger fag (om man får velge), og pass på at de er på samme campus da det fort kan bli langt mellom campusene.

Undervisningsformer

I sydney er undervisningen lagt opp litt anderledes. Det er store forelesningssaler, hvor de fleste forelesninger går to ganger for uken. Alle forelesninger blir så lagt inn på nettsiden (MyUni) hvor man kan logge seg inn og både høre og se forelesningene. Ofte er det lyd koblet til powerpointen. Man får det meste man trenger gjennom forelesning og man kan klare seg fint uten å kjøpe pensum. I tillegg til forelesninger er det seminarer. Dette er obligatorisk og man må være med på 80% av seminarene for å stå. På seminarene gjør man forsøk som man senere skriver innleveringer om. I tillegg har man gjerne MPQ-prøver, fremføringer og debatter. Man får også typisk leselekse til seminarene. Her er det lurt å legge inn en liten innsats, da man får mye av "poengene" som utgjør karakteren, nettopp gjennom seminarlederne. Og leseleksen vil gjerne måtte gjøres senere uansett, da det ofte er relevant i forhold til innleveringer/eksamen. Seminarene er på en måte en praktisk måte å lære det man leser på, gjennom gruppearbeid og diskusjon. Det varierer litt, men de fleste seminar er 2 timer i uken.

Vurdering av emnetilbodet

Vi skulle hatt Propsy305 kognitiv psykologi og propsy306 klinisk nevropsykologi. Kognitiv psykologi ble grunndig dekket, men vi slet med å få dekket klinisk nevro. Det førte til at vi hadde litt varierende fag, blant annet et biologifag og mye læringspsykologi. Det er ellers mange ulike fag man kan ta ved Sydney, og de har en mer praktisk orientering hvor man f.eks har rotteforsøk på seminarene. Når man er på utveksling krever lånekassen at proffesjonsstudenter tar 30studiepoeng, uavhengig av hvor mange studiepoeng de må ta hjemme. Dette førte til at vi tok 7studiepoeng ekstra for å få dekket både obligatorisk og lånekassen sine krav for å gi fullt lån og stipend. De fleste fagene ved Sydney university er på 7,5 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte vi hadde et godt faglig utbytte, men at det ikke var alt som var så relevant for profesjonsstudenter og mer klinisk psykologi. På grunn av mye obligatorisk og en rekek innleveringer, krever det en jevn innsats for å henge med. Det var uvant å ha så mye obligatorisk opplegg når en er vandt med at en kan legge opp lesing og studering som det passer en selv, men man kom inn i det. Vurderingsmåten ved UoS baserer seg på poeng på en skala fra 1-100, hvor man må ha over 50 for å stå i faget. I tillegg må man gjerne ha bestått en innleveringe/midtsemester vurdering for å få gå opp til eksamen. På eksamen er det gjerne også sånn at man må bestå over 50% for å stå på eksamen. Alle poengene er også normalfordelt på hver prøve.

Universitetsområdet og byen

Sydney university består av en rekke campuser, spredd utover (kan ta 1time med tog mellom to). Campusen (Darlington/ Camperdown) hvor vi holdt til lå 20min fra hovedgaten i sentrum av Sydney. Kart over de ulike campusene ligger på universitetets nettside. Campusen er stor og tilsvarer nesten en liten by med flere resturanter, kafeer, bibliotek, datarom og til og med en bar/utested. Dette kan være litt utfordrende når man skal finne frem til ulike forelesningssaler/seminarrom eller komme seg fra en forelesning til den neste. Alle forelesninger/seminarer begynner klokken hel og avsluttes klokken hel, så da har man ikke mye tid til å komme seg til neste forelesning.

Sydney er en stor by og det tar litt tid å komme seg rundt. Tog er effektivt og alltid presist. Buss kan noen ganger være problematisk da de kommer og går litt som det passer dem og ikke alltid i forhold til ruten. I Australia skiller de mellom to ulike utveklsingsstudenter: Abroad og Exchange. Hvor bare de som har fått plass gjennom avtale med UiB får tittel som Exchange. Det er videre bare exchange studenter som har rett på studentrabatt.

Det er alltid mye folk og biler i Sydney, og i rushtiden må man gå på riktig side av fortauet og man går nærmest i kø. Det er alltid masse som skjer og mange ulike resturanter/kafeer/barer som er verdt å besøke. Ikke alle er like lett å finne dersom man skal lete selv.

Bustad

Standarden er ofte lav, prisen høy og man må som relgel dele rom. Mange leier ut ulovlig og har heller ikke nok nøkler til alle leietakere på grunn av dette. Man betaler som regel en gang i uken/hver andre uke og man må forvente å betale mellom 180-300 aus.dollar per uke for å bo. Nyere leiligheter, med eget soverom, nært sentrum må man som regel betale 250 doller og oppover for, per uke. Det er også som regel kakkerlakker i de fleste bygg, uansett etasje.. Bor man i et nytt bygg hvor folk er nøye med å kaste søppel og matrester, kan man være heldig å slippe dette. Men man blir vandt med det. Studenthyblene på campus så greie ut, da har man som regel et eget rom med bad og så deler man kjøkken og vaskerom med etasjen. Men dette er som regel veldig dyrt. Anbefaler å bo i gangavstand til campus, områder som redfern/waterloo/ George street/ Surry hills/ Glebe/ pyrmont - det er alt i gangavstand men kan ta opp til 30min. Eventuelt kan man bo nærmt Bondi beach om man ønsker det, da er det enten buss og tog eller buss for å komme seg til sentrum og campus - dette tar kanskje 40min.

Sosialt miljø

Det blir fort til at man blir mest kjent med andre utvekslinsstudenter. Men dersom man engasjerer seg i for eksempel sport eller andre aktiviteter hvor det i hovedsak er australienere så blir man fort kjent med dem også. En av de første dagene i semesteret arrangerer de en slags åpen dag med mange boder rundt på campus med ulike aktiviteter og grupper du kan melde deg inn i. Anbefaler Wine society - gratis(!) vin en gang i uken og weekendtur til Hunter Vally med vingårder. Man blir også litt kjent på seminarer, dersom man går inn for det. I tillegg er det ofte veldig sosialt å bo i kollektiv, spesielt om du deler rom med flere (da er det forresten greit med klare regler for rengjøring ol.). Anbefaler også å dra på turer til Melbourn/ Brisbane/Gold coast/ Surfers paradise/ Nimbin/ Byron Bay/ Blue mountains /Manly/Fraser Island whitsundays (fly til proserpine).

Informasjon