Hjem
Studentsider
bilateral

Meiji University og Det humanistiske fakultet (BILATERAL - bilateral)

  • LandJapan
  • ByTokyo
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeBilateral

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er meint for studentar som går på bachelorprogrammet i japansk.

Når i studiet kan eg reise

For studentar på bachelorprogrammet i japansk:

Utvekslinga går føre seg i siste del av fjerde, heile femte og første del av sjette semester.

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for informasjon om dette.

Språk

Meirparten av undervisinga ved Meiji er på japansk. Universitetet tilbyr òg nokre emne på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Universitetet tilbyr Japanese Language Program som i hovudsak er eit språkkurs, men som òg inkluderer temaførelesingar om japansk samfunn, kultur, litteratur, historie, livsstil og lingvistikk. Programmet har fininndelte nivå i japansk. Alle studentar må ta ein placement test i byrjinga av opphaldet. Resultatet frå språkprøva vil avgjere kva for emne du kan velje mellom.

I tillegg tilbyr universitetet fleire engelskspråklege emne. Utvekslingsstudentar kan ta ein kombinasjon av språkemne og ordinære engelskspråklige emne. Dersom ein har tilstrekkelege språkkunnskapar kan ein i tillegg òg følge ordinære emne på japansk.

Eit fulltidsstudium ved dette universitetet utgjer 15 lokale credits per semester

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med Meiji University som inneber at vi kan få eit visst antal friplassar kvart år, forutsett at dei òg sender studentar til oss.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Meiji University blei grunnlagt i 1881 som Meiji Law School. Grunnleggarane var ei gruppe unge juristar som var inspirert av tidsanda og ei trong til å utvikle Japan til ein moderne og sjølvstendig nasjon. Det private universitetet er i dag ranka blant dei beste universiteta i Japan, og har 10 fakultet (eller 'schools') på lågare nivå og 16 på master- og profesjonsnivå.

Hovudcampus er Surugadai Campus, men universitetet består også av campusane Izumi, Ikuta og Nakano.

Tokyo er hovudstad i Japan og har meir enn 13 millionar innbyggarar. Det er ein fasinerande by som imponerer med sin tradisjonelle kultur og lidenskap for alt som er nytt.

Bustad

Ein kan søke om studentbustad gjennom universitetet.

Semesterinndeling

Vårsemester byrjinga av april til slutten av september

Haustsemester frå slutten av september til slutten av mars

Informasjon