Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Aberdeen og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByAberdeen
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt valfrie 5. semester og i 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av både vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågare grad (BA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna i 7. semester av profesjonsstudiet. Du kan òg reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie studiepoeng.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: www.abdn.ac.uk/registry/courses/undergraduate/2020-2021

Undergraduate 2020-2021 - Catalogue of Courses (abdn.ac.uk)

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Aberdeen er eit offentleg breiddeuniversitet. Det blei grunnlagt i 1491, og er det tredje eldste universitetet i Skottland. Dei rundt 16 000 studentane er fordelte på tre fakultet. Universitetet ligg i hovudsak på to campusar i Aberdeen: Old Aberdeen og Foresterhill. Richard Dawkins, David Attenborough og J.K. Rowling er alle æresdoktorar ved universitetet.

Aberdeen ligg nordaust i Skottland, og har 220 000 innbyggarar. Byen består av dei to middelalderbyane Old Aberdeen og New Aberdeen, som ligg eit par kilometer frå kvarandre, og blei slått saman i 1891. Hamnebyen er historisk kjend for skipsbygging, fiske-, papir- og tekstilindustri, men er no dominert av oljeindustrien. The Aberdeen Student Show, som er skrive, produsert og framført av studentar, har vore ein årleg tradisjon sidan 1921.

Bustad

Universitetet har god dekning for studentbustader og garanterer eit tilbod til alle utvekslingsstudentar som søker innan fristen. Ein kan søke om bustad på campus i sentrum, eller på Hillhead, som ligg 20 minutts gange nord for campus.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2021

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2021 - 21.05.2021

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute! Det er mye papirer og liknende som skal leveres, signeres og leveres igjen. Det er en fordel om alt dette er i orden før semesteret begynner så du kan melde deg opp til fag og velge når du vil ha undervisning.

Undervisningsformer

de tilbyr både forelesninger, seminarer, podcaster og mye mer. Stort fokus på et bredt tilbud av undervisningsformer. Noen få obligatoriske seminarer i løpet av semesteret må påregnes.

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende emner å velge mellom. Sjekk likevel på forhånd hvilke emner som går det halvåret du har tenkt til å være på utveksling, da ikke alle emnene går begge semestrene.

Fagleg utbyte og språk

gode forelesere, et bra opplegg til tross for at det ble digitalt. Mye god veiledning og du får raskt svar når du lurer på noe.

Universitetsområdet og byen

vet ikke, mitt opphold ble digitalt fra Norge grunnet corona.

Bustad

Universitetet har egne studentleiligheter. Her har de mulighet til å tilrettelegge for dine behov. Jeg fikk ikke besøkt min leilighet, men i forbindelse med pandemien tilrettela de for karantene, matservering og liknende. Det virker derfor som om de er svært serviceinnstilte og strekker seg langt for å imøtegå dine behov. Jeg vet ikke hvordan refusjonsordningen er når det ikke er pandemi, men jeg fikk tilbakebetalt alt jeg hadde betalt for leilighetene da jeg ikke kunne reise pga corona. Mulig de også har denne ordningen for sykdom eller andre grunner for avlysning av utvekslingsoppholdet.

Sosialt miljø

Vet ikke, mitt opphold ble digitalt grunnet corona. De har en stor studentorganisasjon som tilbyr ulike aktiviteter som ulike idretter, turer ulike klubber og liknende. Jeg fikk ikke prøvd dette da jeg ikke var der.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2021 - 21.05.2021

Førebuingar/praktiske tips

Følg sjekklisten til UiB.

Undervisningsformer

Mye pensum som må leses til hvert seminar. Hadde ett seminar hver 2. uke i hvert av de to fagene jeg tok, som fungerer litt som storgrupper med diskusjon og spørsmål. Ingen forelesninger. Den ene faget hadde to innleveringer som utgjorde karakteren, mens det andre faget hadde hjemmeeksamen og en innlevering.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud, men en del fag overlapper med fagene på jussen i Bergen. Du er heller ikke garantert å få plass i klassen på de fagene du egentlig ønsker, og må kanskje bytte om ved påmelding. Ellers en del spennende og nye fag sammenlignet med Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Veldig krevende å sitte hjemme i Norge, når alt foregår på engelsk. Tok lang tid å komme ordentlig inn i det språklige, og derfor også det faglige. Men jeg lærte likevel mye, og forbedret min muntlige engelsk fordi man tvinges til å ha fremføringen i seminar osv.

Universitetsområdet og byen

Kun vært i Norge pga. korona.

Bustad

Bodd hjemme i Norge.

Sosialt miljø

Ettersom jeg har fullført semesteret i Norge via digital undervisning, har jeg ingen erfaring fra det sosiale miljøet i Aberdeen.

2020

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2020 - 18.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Alt i alt synes jeg det har vært lettvint å reise på utveksling gjennom Erasmus-programmet. Det kreves ikke veldig mye forberedelser og man mottar god informasjon om hva som må fikses i forbindelse med utvekslingsoppholdet, så det er lite man trenger å finne ut på egenhånd. Likevel er det viktig at de forberedelsene som kreves gjøres i tide, så pass på de ulike fristene som gjelder! Jeg opplevde å få raske svar fra utvekslingsteamet og kontaktpersonen min ved UiB om jeg lurte på noe, mens det gjerne kunne ta litt lenger tid før jeg fikk svar fra Aberdeen. For eksempel tok det flere uker fra jeg sendte min Learning Agreement til kontaktpersonen min ved University of Aberdeen til jeg fikk underskrift på den. Det er derfor lurt å skaffe nødvendig informasjon, underskrifter osv. i god tid før fristene.

Generelt anbefaler jeg å lese ulike studentrapporter fra tidligere studenter, dette var til stor hjelp for min del!

Undervisningsformer

Jeg hadde fagene criminal law og criminal justice, som begge var level 4-fag. Fagene på lavere nivåer har mer obligatorisk undervisning og forelesninger, mens undervisningen i fag på level 4 er mer selvstendig med kun seminarer. Jeg hadde ett seminar i hvert fag annenhver uke ( totalt seks seminarer i hvert fag) - resten var selvstudium. Jeg synes denne undervisningsformen var veldig praktisk, ettersom det var en del å lese til hvert seminar og man fikk tid til å sette seg inn i fagene på sin egen måte. Undervisningen/innholdet i fagene her er totalt ulikt fra jussen i Bergen, hvertfall i mine fag, med stort fokus på å reflektere selv over rettslige problemstillinger. Det var morsomt og lærerikt å oppleve også slik undervisning. Pga. coronasituasjonen var alle skoleeksamener endret til hjemmeeksamen, hvilket var ganske behagelig.

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt synes jeg emnetilbudet virket godt og variert. Jeg fant flere interessante fag og fikk plass på de to jeg aller helst ville ha. Det varierer litt fra semester til semester og fra år til år hvilke fag som undervises, dette finner man informasjon om i kurskatalogen på universitetets nettsider.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes fagene var spennende og følte jeg fikk et greit faglig utbytte. Jeg ble fort vant til å lese og skrive på engelsk, så jeg opplevde ikke at språket var noen stor utfordring generelt sett, bortsett fra at det krever litt mer arbeid for å finne de riktige juridiske ordene osv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint med Harry Potter-vibes. I tillegg til fine, eldre bygninger er det blant annet et helt nytt, stort og moderne bibliotek og Starbucks hvor man kan sitte og lese.

Byen har alt man trenger; butikker, noen kjøpesentre, spisesteder osv. En kort gåtur fra selve bykjernen finner man en fin strandpromenade med spisesteder, fornøyelsespark og noen butikker. Det er mange fine steder å besøke utenfor byen med for eksempel buss. Selv reiste vi på flere dagsturer ut av byen.

Bustad

Jeg leide bolig via universitetet og bodde i New Carnegie Court i Hillhead Student Village. Veldig fornøyd med dette. Dette er det nyeste bygget, fin størrelse på rommene med eget bad. Jeg bodde med fire andre veldig hyggelige internasjonale studenter som jeg ble godt kjent med.

Sosialt miljø

Det sosiale var naturligvis ganske annerledes ettersom jeg var her midt i coronapandemien. Tidligere studentrapporter bør nok derfor leses for å få et innblikk i hvordan det sosiale miljøet er her til vanlig når man kan delta i ulike sporter, klubber, dra på utesteder osv. Mitt inntrykk er at det under vanlige omstendigheter er et godt sosialt miljø her med et bredt aktivitetstilbud.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

06.01.2020 - 15.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det var relativt komplisert å gjennomføre Learning Agreement på nettet og det var ikke alltid responsen fra Erasmus/utvekslingspersonalet kom raskt eller var presis nok.

Språktesten var veldig bra og nyttig.

Undervisningsformer

Vi hadde både forelesninger og seminarer i Aberdeen. Det var mindre klasser og lett å få kontakt med læreren, samt være aktiv i timen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte Aberdeen mye pga. deres emnetilbud og at de hadde fagene jeg hadde lyst til å ta. De passet både med masteren jeg hadde skrevet og mine interessepunkter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har merket stor fremgang i både skriftlig og muntlig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var meget flott! Vi hadde undervisning både i gamle bygg og nye bygg. Byen var akkurat passe stor og lett å bli glad i. Vi besøkte mange slott og strender, meget vakkert!

Bustad

Jeg var meget fornøyd med både rommet mitt og de jeg bodde med i Aberdeen. Jeg bodde i New Carnegie Court i Hillhead Student villages og hadde derfor eget bad, noe som virkelig kan anbefales.

Sosialt miljø

For et fantastisk sosialt miljø! Jeg har fått nye venner fra studiet i Bergen, men også venner over hele verden! En i Sveits, en i Canada og rundt om i USA. Det var en ubeskrivelig og uforglemmelig mulighet! Kan virkelig anbefales!

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

06.01.2020 - 15.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før ein i det heile tatt vel å reise på utveksling til Aberdeen må ein undersøkje nærmare fagtilbodet. Emnetilbodet i Aberdeen er ganske omfattande, men det vil kunne varierer ut i frå kva semester ein skal på utveksling. For å unngå ein negativ overraskelse, kan det difor vere fordelaktig å undersøker emnetilbodet før ein søkjer utveksling. Informasjon om dei ulike emna Universitetet tilbyr står på nettsidene til Universitetet.

Etter at ein har søkt og fått godkjent søknad om utvekslingsopphald i Aberdeen må ein skaffe seg den nødvendig dokumentasjon, velge og søke om førehandsgodkjenning av dei faga ein ønskjer å ta, og skaffe seg ein plass å bu. Sidene til Universitetet og informasjon ein får med erasmuskoordinator før avreise er veldig behjelpeleg. Ein vil også motta fleire e-postar frå Universitetet i Aberdeen med detaljert informasjon om kva som må ordnast før ankomst. Det er viktig å lese denne informasjonen godt, for å forsikre seg om at alt er i orden før ein reiser.

Eg vil også anbefale å ta kontakt med eventuelt andre frå studiet ditt som skal på utveksling til Aberdeen samtidig som deg. Då har ein nokon å spørre dersom ein lurer på noko før avreise, samt ein person å vere saman med dei fyste dagane i Aberdeen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er stort sett den same som ein finn ved UIB, med forelesningar og "seminargrupper". Nokon fag har både forelesningar og seminar, medan andre har anten berre seminar eller forelesningar. Sjølv syns eg seminargruppene var mest lærerike, både fagleg og språkleg, då ein fekk mogelegheit til å snakke med læraren og medelevane om faglege spørsmål.
Det er også verdt å merke seg at ulike fag har ulike vurderingsgrunnlag. Det vanlegaste er at ein blir vurdert ut i frå ei innlevering og ein eksamen, men det er også nokon fag der ein berre har ein eksamen eller ei/fleire innleveringar. Det kan vere lurt å undersøke kva vurderingsgrunnlag kvart enkelt fag har før ein vel det, slik at ein kan velge noko ein sjølv er komfortabel med. Ein finn informasjon om dette på nettsidene til Universitetet i Aberdeen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet i Aberdeen var ganske omfattande, men det varierte ein del frå semester til semester. Det er difor ein fordel å undersøke emnetilbodet nøye før ein vel å i det heile tatt søkje om utvekslingsopphald i Aberdeen, slik at ein ikkje får ein negativ overraskelse.
For å finne ut kva fag dei tilbyr dei ulike semesterene kan ein undersøker nettsidene til Universitetet i Aberdeen. Desse nettsidene er veldig oversiktlige og blir oppdatert jevnlig. Her står det både kva fag dei tilbyr dei ulike semesterene, kva krav dei stiller til forkunnskap og vurderingsgrunnlag (eksamen eller innlevering).

Fagleg utbyte og språk

Lærarane er svært dyktige, og ein blir utfordra i å snakke engelsk både direkte til læraren, men også i faglege diskusjonar med medelevar. Fagspråket blir markant betre, og ein blir fort vant med å måtte bruke det i det daglege. Det er særleg i seminargruppene ein frå mogelegheit til å snakke og diskutere med andre om faglege tema. For både det språklege og det faglege utbytte anbefaler eg å velge eit fag med seminargrupper.
I byrjinga var det litt skummelt å snakke engelsk foran andre, men lærarane får ein fort til å føle seg komfortabel nok til sjølv å ta ordet. Lærarane eg hadde presset aldri noko til å snakke om dei ikkje sjølv ønska det.

Universitetsområdet og byen

Dei fleste universitetsbygningane er plassert i og rundt det same området – unntatt medisin.
Der er det mange koselige plassar å sitje anten det er for å ta en prat med venner eller for å studere. Særleg flott er det berømte "Sir Duncan Rice Library" med utsikt over store delar av Aberdeen, som er plassert midt i universitetsområdet.
I tillegg er eit stort treningsanlegg (Aberdeen Sport Village) rett ved universitetsområdet. Der er det treningssenter, squash-bane, fotballbane og badebasseng.

Aberdeen er ein aktiv studentby, og utelivet ber preg av dette. Byen i seg sjølv er ikkje spesielt vakker, men kystområdet rundt er storslått. Ein treng ikkje dra langt eller betale mykje for å sjå klassisk skotsk landskap. Som eit eksempel er det mindre enn 30 minutter med buss til Stonehaven,
Universitetet arrangerer også mange "tours" rundt om i nærområdet, slik at ein kan få oppleve og sjå alle sjåverdigheitene i nærleiken av Aberdeen. Eg anbefaler sterkt å benytte seg av slike tilbod, då det både er sosialt og samstundes som ein får sjå mykje av Skottland/Aberdeen på denne måten.

Bustad

Universitetet garanterer plass i studentkollektiv- Hillhead Student Village. Til tross for at standarden på romma ikkje var dei beste, var det i mine auge veldig bra å bu i eit slik kollektiv. Dei fleste utvekslingstudenter budde på dette området, og det var lagt opp til mykje sosialt for bebuarane. I tillegg er Hillhead berre 15 min frå hovudområdet, og der går bussar til universitetsområdet og sentrum kvar halvtime. Det var med andre ord ikkje noko problem å komme seg rundt.
Eg hadde venner som ikkje budde på Hillhead. Standarden på rommene dei budde på var ein del betre, men dei gav klart uttrykk for at dei følte seg litt isolerte.

Universitetet sender e-post angående bustad på Hillhead Student Village, og søknadsprosessen var rask og enkel.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Universitetet var veldig bra. Universitetet har utallige klubbar og idrettslag for alle interesser – alt frå fotball til fektig til vinsmaking. Alle klubbane var veldig inkluderande, og det var plass til alle uavhengig av nivå.
Utelivet i Aberdeen er også ganske bra, og det er alltid ulike arrangement som står på agendaen – Quiz, spelekveldar og danser var berre nokon av aktivitetane som blei arrangert nesten kvar veke. Eg anbefalar veldig å benytte seg av disse tilboda. Mange av dei kjekkaste minna mine frå Aberdeen er frå slike arrangement.

2019

HØST 2019 - BAPS-PSYK

HØST 2019 - BAPS-PSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Å dra til UK (Skottland) var ikke noe problem, ganske lik kultur som i Norge. Anbefaler og alltid ha cash i UK, mange drosjesjåfører har ikke kortterminal.

Undervisningsformer

Undervisningen var ganske lik som i Norge, men ingen seminarer som vi er vant til ved UiB. Var kun 1t forelesning (noen ganger 2t) per fag i uka. Man kunne melde seg opp til Learning PAL, som jeg tror kan fungere litt som et seminar. Dette var frivillig. I tillegg blir karakteren din avgjort av essay plan, essay, eksamen, poster assignment, fremføringer, mm. Med andre ord, mest sannsynlig ikke bare en eksamen som avgjør hele karakteren, men det varierer hvor mye eksamen teller fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Greit tilbud, men i psykologi var det mye vi hadde hatt tidligere. Heldigvis kan man fint plukke litt fag fra andre fakultet, da kun 50% på være psykologi.

Fagleg utbyte og språk

Å skrive akademisk på engelsk var krevende, men det går fint. Essays og eksamen blir nok kanskje ikke så flytende i språket som man håper på, og man kan fort ende opp med ett litt "enkelt" språk. Så lenge det faglige er bra, stopper ikke språket deg fra å få en god karakter.

Universitetsområdet og byen

Campus var ekstremt fint, veldig gammeldags i fasaden, nesten litt som en film. Aberdeen som by er ganske grå, da hele byen er bygget av granitt. Shoppingen er ikke så veldig mye å skyte av, men utelivet og publivet er noe av det jeg kommer til å savne mest.

Bustad

Vi bodde på campus der det bodde mange andre utvekslingsstudenter og "freshers" (førsteårsstudenter). Jeg bodde i leilighet sammen med 2 danske gutter, en svensk jente og en norsk jente fra mitt eget universitet. Kulturforskjellene var små og vi kom veldig godt overens. Vi delte bad og kjøkken, men hadde hvert vårt rom.

Sosialt miljø

Å dra på utveksling er noe av det smarteste jeg har gjort, og jeg tror jeg har fått venner for livet. Du tvinges til å være mye mer aktiv sosialt enn det man vanligvis er hjemme, da man sikkert har sin vante gjeng å henge med. Man kommer ut av komfortsonen og man må kanskje bryte noen barrierer. Det er så verdt det og skulle ønske jeg skulle være der ett år, ikke bare ett semester.

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å starte registreringen på nett relativt tidlig (hjemme i forkant av reisen). Jeg brukte en god del tid på å få ordnet med min online registration fordi de ulike avdelingene her i Aberdeen ikke jobber så godt sammen. Det er derfor å forvente at noen ting tar litt ekstra tid. Ellers synes jeg det var problemfritt å starte opp i Aberdeen. Å flytte inn tok 10 minutter, og velkomstuken byr på introduksjoner i det meste. Noen praktiske tips er å laste ned bus-appene "First bus" og "Stagecoach". Det er også morsomt og enkelt å reise rundt i landet! S

Undervisningsformer

Jeg synes den faglige oppbygningen var god; karakterer baseres både på oppmøte, innleveringer og eksamen. Jeg hadde tre fag, der to var innen psykologi og ett var innen business. Psykologi-fagene krevde en innlevering av et essay og oppmøte til et tutorial (et slags aktivt seminar), samt en 1,5 t eksamen i essay-format. Business-faget krevde ukentlig oppmøte til tutorial, gruppearbeid etterfulgt av en muntlig presentasjon, en innlevering av en individuell rapport og en 2t lang eksamen i essay-format. I alle fagene var det én forelesning i uken på 1 til 2 timer. Det var derfor mye tid til å studere selv også.

Vurdering av emnetilbodet

Det virker som det er godt emnetilbud ved University of Aberdeen. Studenter som tar hele utdannelsen sin i Aberdeen må følge en emneplan, men som utvekslingstudent var det mulig å plukke og mikse. Emnetilbudet er annerledes i Bergen, og det var derfor nyttig for meg å utveksle, selvom noen temaer gikk litt inn i det jeg allerede har lært.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes jeg har lært mye mer engelsk etter å ha bodd i Skottland et halvår, og jeg er veldig glad for at jeg dro. Selve fagene var spennende, men mye av de fagene jeg tok liknet noe på det jeg allerede hadde hatt i Bergen. Jeg tok 3/4-års fag som 3-års student, og dette gikk fint.

Universitetsområdet og byen

Campus består av flere bygninger over et større område og er består av både moderne og eldre bygninger. Det ble bl.a. nylig byger et stort, moderne bibliotek midt på campus som er på 8 etasjer og som har mange leseplasser. Bare 1 minutt gange unna campus er det også en pub som heter "the bobbin" der mange møter venner for moro. Universitetsområdet er stort og ligger ca. 15-20 minutter gange unna Aberdeen Sentrum. Ellers er det godt busstilbud som gjør det enkelt å raskt å komme seg frem og tilbake fra bysentrum og campus. Sentrum av Aberdeen er sjarmerende og alt er å finne i nærheten av gaten "Union Street", der det er masse restauranter, butikker, utesteder, barer, o.l.

Bustad

Jeg bodde i Hector Boece Court i Hillhead Student Village. Hillhead Student Village er hovedsakelig en boplass for førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter så det er stadig ting som skjer man kan bli med på. I Hillhead er det et hovedbygg med pub/restaurant, spillbord, leserom og matbutikk. Hillhead ligger 15 minutters gange unna Campus i motsatt retning av bysentrum. Personlig synes jeg ikke dette gjorde noe særlig for den lille gåturen gjennom Seaton Park var bare hyggelig. Ut ifra hva jeg har hørt om de andre bygningene, er det nok best å holde seg unna Adam Smith og Fyfe House fordi det er mye bråk og veldig mange mennesker. Jeg er personlig veldig fornøyd med Hector Boece Court! Jeg fikk oppfylt ønske om å bo med en venninne, og vi to fikk hvert vårt rom i en 5-manns leilighet. Romkameratene våre var også veldig hyggelige og vi gjorde mye sosialt sammen.

Sosialt miljø

University of Aberdeen er ekstrem gode på sosiale tilbud. Det er rundt 150 forskjellige sosial/sports klubber det går an å bli med i, og disse byr på mye sosialt slik som bar-til-bar og likenende. Jeg anbefaler å bli med i noen av klubbene da det koster lite og gjør det mulig å møte mange nye mennesker. Jeg var med i "nordic society", "Whiskey society", "Erasmus (ESN) society" og "Volleyball club", og jeg er ekstremt glad jeg var med i alle sammen. Hvis man går inn på "Aberdeen University Student' Association" sine nettsider kan man se alle tilbudene de har. Utover disse tilbudene synes jeg det sosiale miljøet i Aberdeen var utrolig bra! Jeg ble hovedsakelig kjent med andre utvekslingsstudenter, men ble også kjent med en del lokale. I min vennegjeng var det lav terskel for å finne på sosiale ting, og vi både reiste, festet og spiste ute jevnlig. Jeg kjedet meg sjelden!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Husk på at man i Storbritannia benytter en annen type strømuttak enn i Norge. Det er derfor nødvendig med en adapter, som man enten kan få kjøpt i forretninger som Clas Ohlson her i Norge, eller eksempelvis på Boots-apotek i Skottland. Ps. det er langt billigere å kjøpe i Skottland.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk primært i seminargrupper. Størrelsen på disse avhenger av hvilket fag man velger, og strakk seg for meg fra 10 personer i den ene gruppen, til 50 i en annen.

Det legges opp til (ganske) mye lesing i forkant av seminarene, og det er en forutsetning for å forstå det som gjennomgås der at man i det minste har lest litteratur merket som essensiell på litteraturliste. Seminarene er dessuten nokså overfladiske, slik at det kreves mye egenstudier.

Vurderingsformene varierer også fra emne til emne, hvor noen legger opp til en skriftlig eksamen som teller 100% på den totale karakteren, som i Bergen, mens andre består av essay-innleveringer som utgjør en bestemt prosentandel av den totale karakteren, mens en skriftlig eksamen utgjør det resterende.
For de som synes at dette virker avskrekkende mtp. arbeidsmengde, kan det legges til at det etter min, og medstudenters, oppfatning kreves langt mindre arbeid enn i Bergen for å lykkes. Det er imidlertid grunn til å øve på håndskriften dersom man kommer inn i Aberdeen, ettersom alle skriftlige eksamener foregår på papir.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Aberdeen tilbyr et bredt spekter av ulike LLM-grader. Avhengig av valget av spesialisering kan man videre velge ulike emner som er spesielle for den enkelte retning, i tillegg til at man kan kombinere med enkelte emner fra andre retninger. Man velger totalt 4 emner, og har svært mange å velge mellom.

Eksempelvis: Dersom man velger LLM-graden International Commercial Law, vil man kunne velge tre emner som er spesielle for International Commercial Law, samt ett emne fra en annen grad/retning som f.eks. Energy law.

Det må legges til at Universitetet i Aberdeen er særlig anerkjent for sitt LLM-program i Energy law, og er rangert blant de aller beste tilbyderne av en slik LLM i verden.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg sitter igjen med etter oppholdet i Aberdeen er særlig stort med tanke på den internasjonale vinklingen det legges opp til. Dette skiller seg fra det norske jusstudiet, hvor man i stor grad har et nasjonalt perspektiv. Foruten dette var et annet skille at emnene i større grad fokuserte på de aktuelle aktørene innen et rettsområde, og hvordan disse opplever risiko og konflikter. Et slikt partsrettet perspektiv opplevdes ulikt fra studiet i Bergen, og ga mer praktisk innsikt som kan være nyttig å ha med seg inn i arbeidslivet.

Dersom jeg skal være helt ærlig må jeg imidlertid påpeke at det faglige nivået i Bergen oppleves som nokså betydelig høyere. Som norsk jusstudent vil man neppe ha problemer med å sette seg inn i, og mestre, de ulike emnene, da man i stor grad har en innebygget juridisk metode som samsvarer godt med metoden som benyttes i internasjonal rett, og da i de fleste emnene som tilbys i Aberdeen.

Språklig var utbyttet av oppholdet i Aberdeen svært stort. Som nordmann har man i utgangspunktet gode forutsetninger for å gjøre seg kjent i engelsktalende land, særlig når det man lurer på er hvor nærmeste butikk eller pub ligger.
Når det kommer til juridiskfaglig engelsk er det imidlertid langt vanskeligere. Man vil da kunne oppleve frustrasjon når man skal pløye gjennom det som fremstår som et nesten urimelig antall sider med tungskrevet litteratur, eller å delta i diskusjoner eller fremføringer i seminarene. Etter en stund går dette imidlertid langt lettere, og når man kommer halvveis i oppholdet vil man nesten føle seg som en innfødt. Dette er fordelen med et LLM-studie i motsetning til utveksling på Erasmus, da sistnevnte bare går over et halvt år (reelt bare noen måneder).

Universitetsområdet og byen

Aberdeen er en ekstremt billig by, særlig sammenlignet med f.eks. London og andre større byer som Edinburgh. Særlig på matfronten, i dagligvarebutikker og restauranter, er det billig.

Aberdeen går under tilnavnet "Granite City", som nokså enkelt forklares med at så og si hele byen er bygget i granitt. Dette gjør at byen fremstår som nokså grå og kjedelig på overskyede dager. Men fortvil ikke, for været i Aberdeen er faktisk overraskende bra, særlig for de som har vært bosatt i Bergen. Da det blåser ekstremt mye i Aberdeen, og man har en fjellkjede i øst som tar mye av nedbøren, har man som utgangspunkt nesten alltid fint vær, dog middelmådige temperaturer. Når man i tillegg har et stort utvalg av parker og andre grønne lunger, samt en helt fantastisk strandpromenade, hvor man kan søke tilflukt, er det ikke så verst å bo i Aberdeen. Det må i tillegg nevnes at de omkringliggende områdene til Aberdeen er helt fantastiske. Byen omtales som porten til "Highlands" hvor det er nydelige turområder og et bredt utvalg av whiskydistillerier som tilbyr rundturer og smaking.

Bustad

Boligprisene i Aberdeen er meget lave, men da bare på privatmarkedet.
Dersom man leier en "student accommodation" betaler man nokså tilsvarende priser som i Bergen. Dette ville jeg ikke anbefale, men dersom jeg måtte, ville jeg anbefalt Trinity Court.

Det er overflod av utleieboliger i Aberdeen, noe som gjør at prisene er lave. Man kan finne disse f.eks. på www.zoopla.co.uk
Det er også mulig å bo via airbnb for nokså lange perioder. Mange utleiere tilbyr rom for ned i 200,- natten, noe som gjør det mulig å leie en slik leilighet for en viss periode mens man leter etter et fast bosted.

Angående hvilke områder man burde se etter boliger, så anbefales de omkringliggende områdene til campus, områder mellom Kings Street og stranden, områder rundt Kittybrewster, og evt rundt Rosemount Place.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Aberdeen virket meget bra for de yngre studentene, med fadderuke og festing. Dette virker også å gjelde Erasmus-studentene.

På LLM-studiet er det i større grad eldre studenter, gjerne personer som har arbeidet i sine respektive hjemland, og som ikke er like villige til å dra ut hver dag.
Dette gjør at miljøet oppleves som mer voksent. Dette er likevel ikke til hinder for å finne svært mange hyggelige mennesker fra alle mulige nasjoner. Det viktigste er å være åpen og å snakke med sine medstudenter, og så finner man nok noen man klaffer med.
Det fremstår for meg slik at det er enklere å treffe på de yngre LLM-studentene dersom man er bosatt i studentleiligheter rundt campus.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør deg kjent med de ulike valgfagene, og linjene du kan velge. Det er ganske mange forskjellige fag å velge mellom, og tiden er veldig knapp med mange seminarer som går samtidig i introduksjonsuken.

Undervisningsformer

Seminar 1 gang i uken pr. fag, og forberedelse til seminarene. Eksamen tar også utgangspunkt i temaer til seminarene.

Vurdering av emnetilbodet

Stor valgfrihet, også innenfor de ulike LLM gradene.

Fagleg utbyte og språk

Veldig stort utbytte av oppholdet med tanke på språk, og forståelse av internasjonal rett. Vil derfor si at seminarene og måten man arbeidet på frem mot eksamen bidro til bedre forståelse for de store linjene fra et veldig internasjonalt perspektiv. Mindre kunnskaper om detaljerte traktater og regler.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig bra. Stort treningsenter, til en billig penge med mange ulike tilbud, som for eksempel svømming, squash, innendørs fotballbaner, treningsstudio mv. Også mange ulike fakulteter som ligger på universitetsområde, så alt er veldig tilgjengelig.
Byen er mindre, og ved første øyenkast litt grå, men etter å ha blitt kjent med byen er den veldig kul. Også en 4 km lang strand, perfekt sted for en løpetur, selv om det sjeldent er badevær.

Bustad

Det private leiemarkedet er veldig billig, ca halv pris av studentboligene. Mitt tips er derfor å leie privat, men samtidig ligger studentboligene rett ved siden av universitetet, med mange felles oppholdsrom. Man går derfor kanskje glipp av litt sosialt ved å leie privat.

Sosialt miljø

På LLM graden er det studenter fra alle kontinenter. Mange av studentene tar studiene veldig seriøst, og i starten hadde jeg inntrykk av at det var lite som skjedde, siden de fleste prioriterte å få lest masse. Likevel var det også mange som var der for opplevelsens skyld også, så det løsnet etterhvert.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

ANSA forsikring anbefales.

REGISTRERING PÅ SKOLEN
Mye kan gjøres på nettet før du kommer. Men det er viktig at du henter studentID’en din så fort som mulig, og samtidig foretar en pass-sjekk. Selv om vi fra Norge ikke trenger visum, vil skolen sjekke passet vårt. Dersom du ikke gjør dette vil registreringen ta lenger tid, og det vil ta lenger tid før du får brukt student IDen for å komme inn på biblioteket, registrere deg i AUSA og bruke kortet som medlemskort på Aberdeen Sports Village hvis du skal det.

BANK
Det kan være lurt å overføre skolepenger (hvis du ikke skal betale alt med en gang) og penger til husleie til en UK bank for å låse valutaen og ikke risikere at den plutselig stiger. Selv om du da går glipp av fordelen dersom den skulle synke.
For å åpne bankkonto må du først møte opp på skolen for å få et såkalt bank letter. Bankene har ofte søknader du kan fylle ut på nettet, men du må møte opp i banken for å få åpnet kontoen. Dette må man i noen banker booke time for. Pass også på at den banken du har valgt ikke krever et ‘Bank letter’ spesifikt for dem. I så fall må du si dette når du henter bank letter på skolen. Jeg hadde HSBC.

TELEFON
Undersøk med det norske abonnementet ditt. Mange tilbyr gratis ringing, SMS og data gjennom Roam like home o.l.
Men pass på, for operatøren kan ha betingelser om hvor lenge dette varer. F.eks. har Telia per høst 2018 en regel om at dersom du bruker abonnementet mer i utlandet enn hjemme i løpet av 4 mnd, vil roam-like-home opphøre. Dette har de ikke praktisert særlig strengt, og jeg fikk bruke roam-like-home gjennom hele året i Aberdeen. Ellers virker det som de har relativt gunstige abonnement her, men undersøk prisene til og fra Norge(utlandet).

LEGE
Avhengig av hvor du bor, må du registrere deg ved et legekontor. Dette får du veiledning om på skolen de første dagene.
Det kan imidlertid være greit å vite at legekontoret kanskje krever at du har britisk telefonnummer for å bestille time, slik at de kan ringe deg opp igjen. Det går imidlertid fint uten, men da må du møte opp, fylle ut et skjema, og regne med litt ventetid for å få time.

SKOLEBØKER:
Jeg har kun kjøpt en slags lovsamling for mitt fagområde. Bøker jeg har brukt i faget har jeg lånt på biblioteket. De har en seksjon de kaller for heavy demand der de har noen eksemplarer som kan lånes én dag av gangen. Det er lurt er å finne den tidligere utgaven av en tekstbok, som du gjerne kan låne over lenger tid. De bruker imidlertid mest artikler i undervisningen som du finner på nettet.

TRENINGSSENTER
Det finnes selvfølgelig flere å velge mellom, men jeg valgte å være medlem på Aberdeen Sports Village. Du kan velge mellom å betale månedlig eller for et helt år. Betaler du for et helt år i starten får du gjerne to mdn gratis. De har mange ulike fasiliteter, bl.a. gym, aerobicsaler, spinning, 2 svømmebasseng, innendørs fotballbane, utendørs track, innendørs 135m track, squash baner osv.
Den ligger rett ved skolen.
Du bruker student IDen din som inngangskort, derfor er det som sagt lurt å få hentet og fullført registrering så fort som mulig. Du får imidlertid komme inn og trene før det er i orden, men da må du snakke med de i resepsjonen hver gang.
http://www.aberdeensportsvillage.com/
FLYBUSS
Flybussen er buss nr. 727 med Stagecoach og koster £3,40(da jeg var der). Den er lilla og står rett utenfor terminalen.
MAT
Mat er generelt billigere her. Jeg hadde budsjettert med 4000kr i mnd på mat, men har endt opp med å bruke 2-2500kr.
De har tacokrydder her, men det smaker litt annerledes enn hjemme og heter sweet paprika and garlic. Ville tatt med hjemmefra hvis du er glad i taco.
TING
Dersom du trenger diverse ting (tørkestativ, skostativ, skruer, blomsterpotter, puter, pynt, lyslenker, skruer, kjøkkenutstyr osv.) til leiligheten anbefales The Range. Eller rett og slett bestill på Amazon. Du får 6 mnd gratis prøvemedlemskap på Amazon prime som student.
Eller se om du kan finne brukt på Gumtree.co.uk, som er litt som finn.no hjemme.
RAILCARD
Det lønner seg å kjøpe railcard for tog, da får man mye billigere togbilletter.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i seminarer. Og det varierer gjerne fra professor til professor hvordan de legger opp timen.
Professor i IP legger gjerne opp undervisningen slik at man skal delta aktivt. Hun stiller spørsmål og er veldig åpen. Hun laster opp en handout i begynnelsen av semesteret som beskriver bl.a. læringsmål, hvilke vurderingsmetoder som vil bli brukt, hva seminarene skal handle om og hva du må og kan lese på/tenke på til hvert seminar. Ut fra dette oppfordrer hun til deltakelse i timen, men underviser også en del.
Vurderingsformene varierer for hvert enkelt fag mellom skoleeksamen med/uten hjelpemidler, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, essay. Det er ofte to eller tre vurderingsformer i samme fag. Skoleeksamen varer i 2-3 timer og det er 2-3 spørsmål som skal besvares.

Vurdering av emnetilbodet

De første ukene må du ta Critical Legal thinking, der du blant annet får innføring i referansesystemet OSCOLA og kurs i hvordan du søker etter ressurser i bibliotekets database. Det er enkelt å få tilgang til bibliotekets ressurser når du er hjemme/hjemme i Norge ved å logge inn via Aberdeen som institusjon.
Ellers er emnetilbudet godt, det er veldig mange interessante fag. Hvis du tar en LLM må du velge minst tre fag innenfor ditt fagområde, men kan velge ett fra et annet fagområde.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått godt faglig utbytte i alle fag. Jeg tok LLM i Intellectual property, og valgte fagene:
Copyright and Patents
International Intellectual Property Law: Framework and Challenges
Trademarks and Brand Development
Commercialising Innovation and Law
Noen av fagene har et britisk perspektiv, men det var også mye fokus på relevante konvensjoner og traktater som også Norge har ratifisert.
Ved å snakke og lese engelsk hele tiden kommer man raskt inn i språket, og man blir ikke minst mer selvsikker i engelsken.

Universitetsområdet og byen

UNIVERSITETSOMRÅDET
Universitetsområdet er veldig fint, og ligger ca. 20-30min gåtur unna sentrum. Det er noen fine gamle bygninger, og koselige brosteinsgater inne på campus. Seaton park rett ved campus er også veldig koselig.
Juridisk fakultet har sitt eget bibliotek i Taylor building. Dette er ganske gammelt og har dårlig luft. Skolen har imidlertid et kjempefint, stort og nytt bibliotek kalt Sir Duncan Rice som er for hele skolen, der du kan sitte høyt oppe med utsikt utover stranden om du vil.
KANTINE
Det er ingen steder å spise på det juridiske fakultetet, annet enn en liten kafe ved inngangen og en uteplass. Sir Duncan Rice har en kafé i første etasje, og Union building har en stor kantine med flere forskjellige typer mat og sittemuligheter.

BYEN
Aberdeen aka Granite city er veldig grå. Alle hus og bygninger er grå. Dette har imidlertid sin sjarm, og noen av bygningene ser ut som de er tatt rett ut av et eventyr.
Aberdeen har også en evig lang strand som det er herlig å ta seg en løpetur langs.
Et stykke utenfor byen, på stranden i Newburgh, er det en selkoloni som kan være koselig å besøke. På andre siden av byen, ved havna og mot et sted som heter Cove bay kan man se delfiner. Det anbefales å gå eller løpe en tur langs Coastal path til Cove bay der (Tips: Buss nr. 20 ut til pentland crest, gå/løp 2km for å komme til coastal path og bare la deg rive med av det fine kystlandskapet med klipper, hav og sti.)
Det er en del parker i Aberdeen som skal være fine, bl.a. Duthie park og Hazlehead park.
Dersom du trenger litt mer fjell anbefales det å reise til Bennachie. Her er det best å leie bil for å komme nærmest mulig skog og mark. Tar du bussen må du gå en god del langs asfalt-landeveien for å komme til stiene rundt og opp til Bennachie. Fjellområdet Caringorms er heller ikke langt unna med bil, men tar gjerne 2t med buss. Og Inverness og Loch Ness er heller ikke langt unna.
TRANSPORT
Du kan kjøre bil i 12mnd med ditt norske sertifikat. Å leie bil er ganske billig, ned mot 300-350kr dagen.
Det er to busselskaper i byen; Stagecoach og First bus. De tar kort. First bus er det du vil ta mest i byen. Stagecoach går gjerne på litt lengre distanser.
Prisen på First bus varierer fra £1,60 og £2,60 i byen avhengig av hvor langt du skal. Derfor må du alltid si hvor du skal når du tar bussen her. Og «single» for enkeltbillett og «return» for tur-retur.

Bustad

Jeg søkte bolig gjennom universitetets accomodation-sider. Men jeg hørte rykter om at dersom du søker direkte til boligene som universitetet linker til, får du det gjerne billigere(uten forsikring gjennom universitetet, så da må du undersøke hva som inkluderes i din egen forsikring).
Det finnes også en god del private leiligheter, som vil være billigere dersom du har noen du kan dele med. Da må du imidlertid regne med strøm, internett osv utenom.
Jeg bodde i Zetland house. Dette er et moderne bygg med nye leiligheter og god standard, samt housekeeping annenhver uke som tar overflate-rengjøring, støvsuging, gulvvask, støvtørking og vasking av toalett, servant og badekar.
Rommene er store og fine, og man deler kjøkken og bad med 3 andre. Alt av møbler og kjøkkenutstyr skal være inkludert, og bestyrelsen er greie dersom du ber om å få noe nytt kjøkkenutstyr el.l. Det er ikke inkludert TV, men dette kan fåes billig brukt dersom man skulle ønske det. De har et maintainance team som du kan ringe hver dag dersom det skulle være noe som må fikses, de er også veldig greie.

Sosialt miljø

I Zetland house ble det opprettet en Facebook gruppe for alle som skulle bo der, så man hadde mulighet for å invitere folk med ut osv. Det ble også opprettet en WhatsApp-gruppe for hele bygget.
STUDENTORGANISASJONER
Det er et hav av forskjellige societies i AUSA (Aberdeen University Student Association) du kan være med i, det er noe for alt og alle. Fra vinentusiaster til løpeklubb. De har varierende medlemsavgifter, fra £3 til £30.

Det er lett å bli kjent med folk, og alle er veldig hyggelige og åpne for å møte nye folk fra hele verden.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Når du pakker anbefaler jeg å fokusere på høstklær og vinterklær, ettersom sommeren i Aberdeen ikke varer spesielt lenge. Det er absolutt verdt å investere i en ekstra innsjekket bagasje slik at du får med deg mest mulig ting (og da slipper å kjøpe ting i Aberdeen). Det er mulig å kjøpe en billig dyne på PoundLand til ca 50 kr, slik at du kan sende deg selv en god vinterdyne i posten istedenfor å bruke plass i bagasjen.

Anbefaler å sjekke om banken din tar gebyr for bruk av kort i utlandet, og hvis de gjør det kan det være verdt å skaffe en egen UK bankkonto med tilhørende kort. Vær klar over at visse utesteder ikke aksepterer kort, så det kan uansett være lurt å ha kontanter på sin person. Du bør også sjekke mobilabonnementet ditt og om det eventuelt kan lønne seg å skaffe seg UK telefon. UK telefonnummer er et krav for f.eks. å skaffe legetime over telefon (som er hovedmåten å bestille legetime på). Uten UK telefonnummer må du møte opp på legekontoret og håpe de har tilgjengelig time.

Det er viktig å registrere seg med tannlege og lege så fort som mulig når du ankommer Aberdeen. Det tar lengre tid å registrere seg enn du tror, og det er bedre å gjøre det før et behov realiserer seg. Hvis du ikke bor steder der de fikser Council Tax for deg er det viktig å skaffe bevis for at du er student, du slipper da å betale Council Tax månedlig (kan være så høyt som £40 i måneden).

Den første uken i Aberdeen har lite som skjer undervisningsmessig. Bruk denne tiden til å bli kjent med andre, bli kjent med byen, og ta i bruk "Fresher's week" for alt den er verdt. Det er masse spennende som skjer både i sentrum og på campus.

Undervisningsformer

Undervisningsåret består av 3 semestre, der du har fire fag fordelt likt på de to første semestrene (september-desember, januar-mai). I hvert fag har du ukentlige seminarer med professoren i faget, der det er forventet at du leser gjennom en leseliste før hvert seminar. Leselisten per seminar er på ca 100 sider, så hver uke har du ca 200 sider å lese til fagene. Det er vanligvis mellom 7 og 8 seminarer i hvert fag. En er forventet å være aktiv i seminaret da det er få studenter i hvert seminar. Det er f.eks. positivt å komme med eksempler fra eget hjemland. Seminarene blir tatt opp, så det er mulighet for å høre gjennom seminarene på ny før eksamen. Det er obligatorisk oppmøte med signeringsliste, og liten margin for fravær.

Vurderingsformen består hovedsaklig av eksamen (60-70%), et ca 2500 ords essay (20-30%) og presentasjoner eller quizzer (10-15%). Eksamen er som regel 2 timer eller 3 timer lang med tilsvarende 2 eller 3 spørsmål som må besvares. Eksamen skrives for hånd. En kan velge spørsmål ut ifra en liste av 7-6 spørsmål, der hvert spørsmål korresponderer til innholdet en har gått gjennom i de forskjellige gruppene (unntatt den første introduksjonsgruppen). En får karakterer utifra 22 mulige poeng på hvert spørsmål, og gjennomsnittet blir den endelige karakteren for eksamen. Poengene oversettes til karakterskalaen fra G3 til A1. Du har 1 mulighet for å konte, men da blir karakteren din på eksamen begrenset til maksimum C1. Det lønner seg altså ikke i det hele tatt å konte.

Det tredje semesteret (mai-august) skriver du master-oppgaven på 11000 ord. Det er ganske lite veiledning utifra min erfaring, da en kun har krav på til sammen 1 time veiledning fra konseptmøtet i mai. Det er ikke mulighet for å levere master-oppgaven på ny, så det er veldig viktig at en legger god nok innsats ned i oppgaven. Det er mulighet for å søke om utsettelse, hvis det er behov. Master-oppgaven må leveres både på nett, og 3 kopier må fysisk leveres. De fysiske kopiene må være "comb bound". Dette koster ca £40 hvis du ikke printer arkene selv.

Vurdering av emnetilbodet

Alle studenter må ta et obligatorisk fag, "Critical Legal Thinking and Scholarship". Faget er godkjent/ikke godkjent med et obligatorisk essay. Det skal mye til for å stryke dette faget, og formålet med faget er å sørge for at alle studenter stiller på likere linje i forståelse av kildekritisk tenking, strukturering av essay, evne til å argumentere osv.

Aberdeen tilbyr masse spennende fag innenfor energi- og miljørett. Selv fant jeg at det andre semesteret hadde mer interessante fag, spesielt ettersom det første semesteret hadde mer generelle fag som "international environmental law" mens det andre semesteret var mer spesifikke som f.eks. "nuclear energy and carbon capture and storage". Valgmulighetene var også mye bredere andre semester enn første semester. Det er også en mulighet å velge et fag som ikke faller innunder den LLMen du har valgt. Jeg kunne for eksempel tatt "International arbitration" eller "comparative law", selv om LLMen min er innenfor energi- og miljørett. Dette er dog valgfritt, og jeg valgte å ikke gjøre dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde at jeg hadde godt faglig utbytte av utvekslingen, da jeg foretrekker å jobbe i mindre grupper og å bli "tvunget" til å jobbe jevnt (kun sosialt press egentlig). Hadde to fantastiske seminarledere som hadde veldig god faglig forståelse og som jobbet hardt for at vi skulle få gode resultater. Forventningen om å jobbe selvstendig funket veldig bra for meg, da jeg liker å lese på egenhånd. Essayene hjalp forståelsen av temaene, og jeg opplevde dem også som god øving til master-oppgaven.

Det var ikke spesielt vanskelig for meg å følge med på seminarene eller under lesing, selv om alt gikk på engelsk. Dette virket heller ikke som å være et stort problem for de fleste andre fra Norge heller. Det er lov å ha med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok på eksamen, hvilket var veldig betryggende.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig vakkert, og en får litt Harry Potter vibber fra visse bygg. Det er en Starbucks, Subway, studentdreven kafé og en kafeteria som serverer varm mat til en billig penge. Det er et eget Jus-bibliotek, men der er luften litt dårlig og innstengt. Ved Sir Duncan Rice biblioteket er det litt høyere lydnivå og flere folk, men også bedre luft og flere leseplasser. Det har også åpent lenger. Åpningstidene for bibliotekene er greie, og de har lenger oppe i eksamensperioden.

Aberdeen sentrum er litt grått og trist (eventuelt "sølvfarget" som de hevder), men har mange spennende butikker, cafeer og restauranter. Det er en bowlinghall "Lane7" i sentrum og to kinoer. Det er tre shopping sentre, Trinity Court, Union Square og Bon Accord. Hvis du trenger noe lesing for gøy anbefales det å dra på en av de mange forskjellige bruktbutikkene. Den gøyeste etter min mening er Books and Beans, en kombinert café og bruktboksbutikk. En finner alltid noe godt å spise eller lese der! De fleste museer er gratis, og det er to lett tilgjengelige museer rett i sentrum; Det maratime museet og Toolbooth museet (gammelt fengsel). Det er også en gratis vinterhage nær Duthie Park som har fantastiske planter i fra alle slags klima, anbefales på det varmeste.

Bustad

Jeg bodde på Trinity Court ca 5 minutters gange fra universitetet, 15 min gange fra stranden og 25 min gange fra sentrum. Dette passet meg ypperlig, da jeg slapp å anskaffe meg busspass, til fordel for å gå til sentrum. Alle Ardmuir sine leiligheter har vasking av fellesområdene hver 2. uke, hvilket gjør ting lettere å holde rent ellers. Jeg leide rett fra Ardmuir, istedenfor å gå gjennom universitetet. Dette anbefales på det sterkeste, da du som regel får bedre pris og mer kontroll over hvilket rom en får. Jeg ønsket dobbelseng og fikk det garantert da jeg gikk gjennom Ardmuir, noe universitetet ikke kunne garantere. Hvis dere er flere som skal reise til Aberdeen sammen, kan en booke slik at alle tre havner i samme leilighet hvis dette er tilgjengelig når dere booker. Når jeg ankom Trinity Court var det folk tilgjengelig for å hjelpe med bagasjen osv. Er nok mulig å få leilighet mye billigere enn via Ardmuir, men synes det var en trygghet i å ha en anerkjent utleier når en bor i et fremmed land. Det var også mulig å betale hele leiebeløpet i en sum (og slik få rabatt), noe som passer godt sammen med måten en får utlevert stipendet på som utenlandsstudent.

Sosialt miljø

Det er ufattelig mange forskjellige undergrupper hos UoA, og det er viktig at en tar i bruk den første uken for å bli kjent med dem alle og for å finne ut hva du ønsker å gjøre. Jeg var med i ABDN Snow, en alpingruppe som drar på en årlig utenlandstur og ellers har masse artige sosiale events gjennom året. Ellers var jeg også med på Gaming-gruppen, hvor en møtes ukentlig for å spille brettspill eller PC/Konsoll-spill sammen. De har også Universitetslag for forskjellige PC-spill som stiller i en nasjonal turnering i både høst- og vår-semesteret. Det er også forskjellige andre sporter som ridning, polo, rugby, volleyball, fotball, osv som har studentlag, men også møtes ukentlig for å spille sammen og ha det gøy. Nordic Society hjelper på hjemlengselen, da de lager events som f.eks. sankta lucia, sittning, fastelaven, ol. (Det er også en sjømannskirke som serverer gratis vaffler med brunost på tirsdager kl 18)

Folk er meget gjestmilde og veldig hyggelige å snakke med. Det er bare å ta steget og tørre å melde seg på! Følg aktivt med på facebook, da de fleste events blir publisert der. Meld deg på alle slags grupper slik at du får beskjed om ting som skjer. Det er garantert en gruppe eller en samling for deg! Forsøk også å finne folk som bor nær deg (spesielt hvis du bor i studentleilighet hos Ardmuir), det er alltid hyggelig å ha noen å gå på butikken med :)

2018

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Bortsett fra det å finne et sted å bo, er det ikke så mange forberedelser du trenger å gjøre før du drar til Aberdeen. I den forbindelse kan jeg anbefale å søke bosted gjennom Universitetet i Aberdeen, som garanterer en plass å bo til alle erasmus-studenter. Hvis/når du får bosted gjennom Universitetet i Aberdeen må du også gjennomføre noen få nett-kurs om brannsikkerhet og lignende før du drar, men all informasjon du trenger om dette vil du få via mail.

Et tips er å sjekke ut nettsiden til studentforeningen AUSA (https://www.ausa.org.uk), for å se hva slags studentforeninger og idrettslag de har på Universitetet. AUSA har et bredt og godt tilbud for ulike aktiviteter man kan være med på; alt fra whiskey-forening til rugby. Det er ikke noe problem å prøve noe du aldri har prøvd før. Selv prøvde jeg meg på polo uten noen gang å ha prøvd det før, og syntes det var kjempemorsomt. Hvis du har noe sportsutstyr du tenker du kan få bruk for i Aberdeen, kan det være lurt å ta med det.

Undervisningsformer

Jeg valgte to level 4 fag, som resulterte i at jeg kun hadde undervisning i form av 1-2 seminarer i uka totalt. Foruten seminarene måtte jeg levere inn ett essay på 3000 ord i det ene faget, som telte 25 % av karakteren, og to essay på 1000 ord hver i det andre faget. Disse fikk man individuelle tilbakemeldinger på fra professoren. Hvis man velger fag på lavere level enn level 4 er det mye mer undervisningsopplegg. Da har man forelesninger og ofte også flere essay å skrive i hvert fag.

Fordelen med å velge level 4 fag og å dermed ha så lite undervisning, var at det ga meg mye fleksibilitet til å legge opp ukene mine selv. Dermed var det også lett å få til å reise litt rundt i Skottland når jeg ville. Når det er sagt, var det ganske mye forberedelser som krevdes for hvert seminar. Leselistene var lange, og i seminarene måtte vi ofte diskutere i mindre grupper og presentere våre standpunkt. Derfor følte jeg alltid at måtte møte godt forberedt. Det var ikke uvanlig å få en leseliste bestående av ca. 150 sider lesing, 5 artikler og 15 dommer fra ECJ til hvert seminar. Jeg hadde derfor god bruk for all tiden som var satt av til selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes Aberdeen har et godt emnetilbud. Selv valgte jeg Company Law og Private International Law of Commercial Law, som begge var på 15 studiepoeng hver. Etter å ha valgt Private International Law of Commercial Law fikk jeg høre av ansatte ved Universitetet at jeg var modig som tok faget fordi alle hater det. Denne uttalelsen skremte meg litt i starten, men personlig likte jeg faget godt. Det handlet i stor grad om spørsmål om jurisdiksjon og anerkjennelse av rettsavgjørelser på tvers av landegrenser, og er sånn sett greit å forstå etter å ha hatt prosess og NIRI. Company Law synes jeg var litt mer utfordrende enn det andre faget, dels fordi det var mange nye begreper involvert og dels fordi jeg ikke hadde særlig kjennskap til det britiske systemet fra før.

Verdt å merke seg er at begge de to fagene jeg valgte var veldig teoretiske. I seminarene diskuterte vi hovedsakelig fordeler og ulemper med at ulike aspekter ved regelverket er som de er i dag, og ulike tilnærminger til slike spørsmål i teorien. Sånn sett oppleves fagene som litt "lettere" enn i Norge, fordi man aldri løser oppgaver hvor man blir møtt med en konkret problemstilling som er basert på noe uavklart eller lignende. Det utfordrende med å håndtere emnene her er derfor heller det at undervisningsopplegget og systemet som helhet er så annerledes, samt språklige utfordringer, enn at det er komplisert juss man lærer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at både det faglige- og det språklige utbyttet jeg har fått har vært bra. Det har vært nyttig å lære juss på en annen måte enn det vi gjør i Norge, da det gjør at jeg må reflektere og tenke på en litt annen måte enn hva jeg er vant med. Læringskurven har vært bratt, og jeg føler meg nå mye mer komfortabel med både å snakke og å skrive engelsk, både i faglige- og i ikke-faglige sammenhenger. Mitt tips er å starte å skrive mye, tidlig. Ved å gjøre det vil du være godt inne i det å skrive juss på engelsk når eksamen nærmer seg.

Universitetsområdet og byen

Aberdeen er en veldig grå by. Alle bygningene er i stein og ser helt like ut. Gamlebyen, som campus ligger i, er imidlertid veldig sjarmerende med brostein og gamle middelalderhus. Personlig ble jeg overrasket over hvor mye sjarm jeg synes Aberdeen har, til tross for sitt litt triste utseende. Aberdeen beach er også et friskt pust, hvor det er fint å ta seg en løpetur om man ønsker det. Det jeg liker best med Aberdeen er nok folkene. Folk er veldig hyggelige og åpne, og det er lett å komme i snakk med folk.

Bustad

Jeg bodde på Hillhead Student Village. Det fungerte veldig bra synes jeg, og kan absolutt anbefale det til andre. Fra Hillhead er det ca. 15-20 min gåtur gjennom en flott park til campus. Buss og matbutikk er like i nærheten. Den eneste ulempen med å bo på Hillhead er at det er et lite stykke inn til sentrum, så hvis man skal til byen må man ta buss eller taxi. Slik sett kan nok også Spring Garden anbefales som sted å bo, da det ligger ca. midt imellom campus og sentrum.

Sosialt miljø

Jeg har vært veldig fornøyd med det sosiale miljøet i Aberdeen. I den første uka er det "freshers-week" hvor det er masse forskjellige eventer og fester som foregår. Der er det lett å komme i kontakt med folk og jeg traff mange av mine venner i den perioden. Bortsett fra det er nok den største fordelen med å bo på Hillhead at det er et godt utgangspunkt for å få et godt sosialt miljø der man bor også. Jeg opplevde å bli plassert sammen med 4 andre erasmus-studenter, noe som var fint da alle hadde ganske like tanker om hva vi ville få ut av oppholdet. Det var dermed lett å finne noen som ville være med å reise rundt og oppleve litt av det Skottland har å tilby. Videre er min erfaring at det er veldig enkelt å delta- og å få seg venner gjennom undergruppene. Alle synes det er stas med nye mennesker og er interessert i å bli kjent med deg, selv om du bare skal være her ett semester.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Skriv ut learning agreement og ha denne med. Skriv ellers også ut alle dokumenter du har fått tilsendt som du kan få bruk for i Aberdeen. Når du kommer hit er de veldig flinke å hjelpe om du trenger hjelp til noe. Jeg endte opp med å endre de to fagene jeg hadde valgt. Det var ikke noe problem.

Undervisningsformer

Jeg valgte opprinnelig to level 5 fag. Men ettersom min exchange coordinator mente han aldri hadde sett en erasmus-student ta level 5 fag, endret jeg til to level 4 fag. Han mente at det ikke ville være noe problem med å ta level 5 fagene, og uib oppfordrer også til å ta så høyt level som mulig. Jeg bestemte meg likevel for å endre.

Level 4 var supert. Det var lite obligatorisk å være med på, slik at en er veldig fleksibel og selvstendig i starten av semesteret. Undervisningen pågikk i seminar der en for hvert seminar forberedte seg til dagens tema som man så diskuterte i en klasse på ca 10 stk. Dette var litt skummelt første gang, men så kommer en veldig inn i det. Professorene her er også veldig hyggelige, og tar godt vare på sine erasmus-studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg endte opp med animal welfare og criminal justice. Begge veldig spennende fag, og ikke så mye å gjøre i hvert fag. Passe avslappet semester. Så leverer inn et essay i hvert fag i midten av november en gang, så eksamen en gang i desember. Eksamen var heller ikke så veldig stress sammenlignet med Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Har virkelig fått frisket opp engelsken min, både skriftlig og munnlig, men det er jo grenser for hvor mye som skjer på 4 mnd.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin, men anbefaler alle å reise rundt i Skottland. Veldig enkelt å leige bil, finne buss- eller togbilletter osv. Ikke noe vits å kjøpe busskort. En er ikke så mye i sentrum, og vegen fra studentbyen Hillhead til universitetet er også bare på 15 minutter- like greit å gå.

Bustad

Bodde i studentbyen på Hillhead. Er litt dyrere enn å leige privat, men er veldig greit med tanke på at nesten de aller fleste utvekslingsstudentene bor her. Anbefaler Hector Boece. Her er vi 5 stk i leiligheten, og deler to toalett og et eget dusjrom. Studentbyen kobler sammen studenter av samme kjønn, omtrent samme alder og nasjonalitet.

Sosialt miljø

Veldig godt miljø sosialt. Det er veldig mange undergrupper en kan bli med i-supert for å bli kjent med andre studenter. I starten av semesteret er det mye som skjer av sosiale events. Anbefaler å bli med på så mye som mulig og komme seg ut av komfortsonen tidlig.

Hadde medlemskap på Aberdeen Sports Village- anbefalest.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Les deg opp på fagtilbud og gjør deg en mening om hvilke fag du ønsker og eventuelt ha noen i reserve i tilfelle du ikke får plass på førstevalget. Ha kontroll på alle erasmuspapirer og lag gjerne en sjekkliste som du kan krysse av på når ting er gjort. Dersom du driver med en sport, ta med deg utstyr. UoA har mange undergrupper og det er derfor lett å melde seg inn i en og dermed bli kjent med mange, samt skotter.

Undervisningsformer

Jeg hadde to level 4 fag. Disse har kun seminarundervisning. Hvert seminar gjennomgår et hovedtema og på eksamen blir man spurt i disse temaene. Det er lurt å være forberedt til seminarene for ellers kan det bli vanskelig å få utbytte av undervisningen. Leselistene er ofte lange, men det er ikke nødvendigvis sånn at man må lese alt. Men det kan være lurt å ha prøvd å skumme gjennom det meste. Det er lav terskel for å ta ordet i seminarene og professorene er veldig åpen og takknemmelig for alle innspill.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes UoA hadde et godt emnetilbud, jeg valgte Company Law og Private International Law of Commercial Law. Begge fag var interessante, men spesielt Company Law var veldig teoretisk. Undervisningen på honors nivå som disse fagene er er veldig teoretisk basert til forskjell fra hvordan det er på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått godt faglig utbytte i begge fag. Commercial law går hovedsakelig ut på jurisdiksjonsspørsmål og man bruker mye tid på brussel konvensjonen. Dette er kunnskap som kan være nyttig å ha senere og praktisk kunnskap. Company law ga meg innblikk i hvordan firmaer blir regulert og hvordan ulike avgjørelser taes. Jeg tror ikke jeg får bruk for så mye av kunnskapen jeg tilegnet meg her senere, men jeg tror jeg får bruk for forståelsen jeg fikk for hvordan et selskap er strukturert og hvordan det fungerer.

Universitetsområdet og byen

Byen er liten og man blir derfor fort kjent med den og det er lett å finne frem. Sentrum er bygget rundt en hovedgate, Union street. Det er lett å komme seg fra Aberdeen og til andre byer og serverdigheter, enten ved bruk av buss eller tog. Campus er lokalisert i gamlebyen, ca 20 minutter å gå fra sentrum og 15 minutter å gå fra Hillhead. Campus er svært sjarmerende og alle fakultetene er samlet, så man møter stort sett på kjentfolk når man er på campus.

Bustad

Jeg bodde i keith house på hillhead og var svært fornøyd med det. Jeg delte leiligheten med fire andre jenter som alle var erasmusstudenter. Vi hadde to toaletter og et dusjrom. Fordi det var to toaletter opplevde jeg aldri at jeg måtte stå i dokø og det var heller ikke et problem å dele en dusj på 5 jenter. Vi hadde alle forskjellige rutiner så badet var stort sett alltid ledig når jeg trengte det. Standarden er kanskje ikke den fineste, men fungerer greit og man blir fort vant til det. Hillhead er veldig enkelt fordi man inngår kontrakt med universitetet. Man betaler kun for perioden man er der og man betaler all leien i starten av oppholdet. All forbruk er inkludert i leien, så det blir ingen andre kostnader utenom levekostnader.

Sosialt miljø

Det var veldig bra sosialt miljø i Aberdeen. Jeg ble med i et par undergrupper og ble godt kjent med de andre der. Det ble ofte arrangert pubcrawl, movienight eller andre sosiale sammenkomster. I tillegg ble jeg veldig god venn med de jeg bodde med. Det var alltid noen på kjøkkenet og jeg endte ofte med å sitte der og prate i flere timer selv om jeg egentlig bare skulle hente et glass med vann eller lignende.

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

09.01.2018 - 18.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å ta med en Engelsk/Norsk ordbok da denne kan tas med på eksamen.

Dersom man utveksler på vårsemesteret vil januar og februar være ganske rolige måneder, faglig sett. Så dersom man ønsker å reise rundt og oppleve Aberdeen eller Skottland for øvrig, er dette en fin tid å gjøre det på.
Mars er en travlere måned, da det er essayinnlevering i alle fag. Siste uken i mars, og til og med siste uken i april er det "Spring Break", og det er fri fra fakultet. Dette synes jeg var en fin tid å forberede eksamen som begynner i mai.

Undervisningsformer

De fagene jeg valgte, nivå 2 og 3, bestod undervisningsformen av forelesning 2-3 ganger i uken i hvert fag. I alle mine fag ble forelesningen tatt opp, og lagt ut på MyAberdeen (tilsvarende Mittuib). I tillegg var det mellom 3 og 4 tutorials i hvert fag, noe som tilsvarer arbeidsgruppe - dette var obligatorisk. Videre var det obligatorisk å levere én opppgave (essay) i hvert fag. Essayet kan sammenliknes med den obligatoriske oppgaven vi har i Bergen.

Professorene var veldig imøtekommende og lette å forholde seg til. Jeg opplevde at det var en veldig lav terskel for å spørre professorene om spørsmål etter forelesningen.

Vurdering av emnetilbodet

University of Aberdeen har et veldig bredt emnetilbud. Det var noe av grunnen til at jeg valgte nettopp Aberdeen. Jeg valgte Family Law, Business Law, Law of Propert of England and Wales og Private International Law. Dette var fag jeg trivdes veldig godt med, og angret ikke i det hele tatt. Professorene var veldig dyktige, samt at de var veldig flinke til å lære bort.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte:
Etter å ha avlagt eksamen i de fagene jeg valgte, vil jeg absolutt si at jeg sitter igjen med et stort faglig utbytte som jeg vet jeg vil dra nytte av senere i arbeidslivet.

Språklige utbytte:
Det at jeg kun snakket og leste engelsk i ett semester, både i sosiale og faglige sammenhenger, har gjort meg trygg på at jeg kan beherske jussen i ett samfunn som stadig blir mer internasjonal.

Universitetsområdet og byen

Universitetet lå i Old Aberdeen, og man ser at stedet er preget av studenter. Universitetsområdet er et veldig koselig og rolig sted. I området ligger det flere kaféer, spisesteder, m.m. Også bokhandelen hvor man får kjøpt alle bøkene ligger i dette området.

Kun 5 minutter gange fra fakultetet ligger Aberdeen Sports Village. Dette er et bra treningssenter med både svømmehall/stupehall, treningsstudio, trampolinesal, squashsaler, fotballbane og friidrettsbane. For et medlemskap for ett semester koster det £60, og man får da tilgang til alt det Aberdeen Sports Village har å tilby.

Byen:
Aberdeen er en gammel granitt by, noen den også er preget av. Jeg personlig synes Aberdeen er en veldig koselig by, og fant fort en "hjemmefølelse" der. Dette gjaldt både byen og Universitetsområdet.

Bustad

Jeg bodde på Hillhead, New Carnegie Court. Det er her de fleste utvekslingsstudentene velger å bo, da det er sentralt. Det er kun 10-15 minutter gange gjennom Seaton Park til universitetsområdet. Bussen stopper også rett utenfor døra, og går hele veien til universitetet og ned til sentrum.
Der jeg bodde får man eget rom med tilhørende eget bad. Man må dele kjøkken og oppholdsrom med opptil 5 andre personer. Kjøkkenet har nok generelt en lavere standard enn hva norske studenter er fant til.

Sosialt miljø

Jeg fant meg fort til rette, både faglig og sosialt. Dette hadde mye å gjøre med at jeg fikk god kontakt med andre Erasmusstudenter. Universitetet tilbyr og arrangerer også en del sosiale sammenkomster i løpet av semesteret, i tillegg til at universitetet tilbyr ulike sosiale grupper. Dette tilsvarer undergruppe hos oss.

Man trenger absolutt ikke å være redd for å gå alene, med mindre man ønsker det!

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ha med alle arkene fra Erasmus, det er mange og du trenger dem. Ha med dyne, pute og sengetøy. Går an å kjøpe en pakke med dette som ligger på rommet når du kommer, men dette er av ganske dårlig kvalitet. Ha med kjøkkenservise til de første dagene. Sjekk ut hvordan du skal kildehenvise til essayene dine, ulike fakulteter bruker ulike teknikker. Det går an å google seg frem til det eller spørre på biblioteket. Bli med i facebookgruppa til Erasmus-koordinatorene her.

Undervisningsformer

Klassiske forelesninger og seminarer. Merk at det er obligatorisk oppmøte for mange av undervisningsformene, hvor mangel på oppmøte vil resultere i en lavere karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Mye varier, men vært forberedt på å endre når du kommer frem. Jeg ble på forhånd fortalt at jeg ikke fikk ta høyere enn level 3, men endte med å ta to level 5 fag. De er fleksible.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra! Professorene er engasjerte og flinke. De tar gjerne imot spørsmål og hjelper til med det meste. Bl.a. helt vanlig å spørre om hjelp til disposisjonen din til essayet før du begynner å skrive.

Universitetsområdet og byen

Nydelig universitetsområde. Hovedbygningen er fra 1495 og universitetet er det femte eldste i UK. Alt er samlet innenfor ett område, unntatt medisin, så du slipper å flytte mye på deg. Byen er laget av granitt, så er derfor veldig grå. Likevel har den absolutt sin sjarm og mangler ingenting. Det er en fin strand som omringer byen og to pene elver. Gode tog- og bussforbindelser til resten av Skottland og det går ofte fly fra flyplassen til rundt om i Europa.

Bustad

Bo i Hillhead Student Village. Alle utvekslingsstudenter og førsteårsstudenter er garantert plass her og dette kommer også til å være dine nye venner. De kobler sammen folk av samme kjønn, alder og nasjonalitet/situasjon og i mitt tilfelle fungerte det helt strålende! Det er veldig trygt å ha noen som er i samme situasjon som deg og i starten ha noen å være sammen med. Anbefaler derfor å bo sammen med noen og ikke alene.

Sosialt miljø

Veldig bra! Ufattelig mange undergrupper! Anbefaler på det sterkeste å bli med å så mange du har lyst til! De har alt fra vinsmaking, turgåing, debattgruppe, løpegruppe, dangegruppe, yogagruppe, kunstgruppe mv. Sjekk ut AUSA Aberdeen. På onsdager er det ikke undervisning etter kl 12, for da skal man ha tid til å være med undergruppen sin.

2016

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

05.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet kan det være lurt å lese gjennom praktiske tips på University of Aberdeens hjemmesider om hva man burde ha med seg, og hva som burde være ordnet før ankomst. Her har de nevnt en del papirer som burde ordnes og bringes. I tillegg kan det være greit og forhåndsbestille dyne og pute fra Hillhead om du tenker å bo der. Disse er ikke de beste, men veldig greit å ha noe å sove i den første natta. Er også mulig å kjøpe en ekstra pute og teppe på Primark for å gjøre det litt mer komfortabelt. Jeg vil også anbefale og skaffe seg et britisk nummer, da det er enkelt og ringe til folk du blir kjent med der nede.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er litt annerledes enn på Universitetet i Bergen. I Aberdeen består de fleste kurs av både av forelesninger og seminarer, der seminarene som regel er obligatoriske. Den endelige karakteren består heller ikke bare av resultatene fra en eksamen, men resultater fra essay (20%), framføring (10%) og eksamen (70%). Dette varierer selvsagt fra hvilke fag man velger, og det finnes informasjon om dette i kursguiden på universitets hjemmesider. Noen fag har ikke eksamen i det hele tatt, men bare innleveringer. Flere av utvekslingsstudentene jeg traff der nede tok slike kurs og var veldig fornøyde. De hadde siste innleveringsfrist ca 10 dager før jeg hadde min siste eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

For deg som studerer arbeids og organisasjons psykologi er ikke emnetilbudet det beste. Dette handler også om at som Erasmus student fra det psykologiske fakultet er man nødt til å velge 15 studiepoeng innenfor psykologi, og her er ikke valget det beste. Men med de 15 siste studiepoengene kan man velge hva som helst, og da er det en del spennende kurs.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte Perception (7,5p), Psychological Assessment (7,5p) og Business Ethics (15p). Dette var helt greie fag, men følte nok at Business Ethics var det faget jeg i størst grad kan bruke innenfor arbeids og organisasjons psykologi. På universitetet i Aberdeen legger de stor vekt på egen refleksjon, og mange av fagene har ikke anbefalt pensumbøker. De anbefaler ofte noen artikler til hver forelesning, men dette er ikke nødvendig å lese om man ikke vil oppnå toppkarakter. Om noen fag har anbefalt pensumbøker anbefaler jeg å vente med å kjøpe bøkene til litt ut i semesteret, ofte er det mulig å bare låne boken på biblioteket.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i Old Aberdeen, en ca 10 minutters gåtur fra Hillhead studentboliger. Universitetsområdet er veldig koselig og består av gamle og ærverdige bygg som King's College, og det nye glassbiblioteket Sir Duncan Library med utsikt over store deler av Aberdeen.
Den nye delen av Aberdeen, ca 30 min gange fra universitetet, er kjent for å være grå og kjedelig. Likevel har byen også sin sjarm, med koselige puber og restauranter. Byen har også en fin og lang strandpromenade.

Bustad

Hillhead Student Village er et veldig greit alternativ. Dette er en mulighet for utvekslingsstudenter og førsteårsstudenter, der utvekslingsstudenter er sikret plass. Både strøm og internett er inkludert, noe som er veldig greit. Hillhead består av flere ulike bygg, i ulike prisklasser. Jeg bodde i Hector Boece, i "flat" med fire andre utvekslingsstudenter, kan virkelig anbefale det.

Sosialt miljø

Når man bor på Hillhead er det veldig lett og blir kjent med nye mennesker, både andre utvekslingsstudenter og førsteårsstudenter fra Skottland. Aberdeen University Students' Association (AUSA) tilbyr også et hav av ulike grupper og fritidsaktiviteter som man kan melde seg inn i, noe som gjør det lett og bli kjent med andre studenter.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det blir ofte endringer på hvilke fag man velger fra man søker til universitetet til man faktisk ankommer og fag skal påbegynnes (enten at faget utgår/endres eller at det blir crash i timeplanen). Jeg ville derfor brukt litt tid på å undersøke fagene, og finne flere alternativer. Hjemmesiden til universitetet har god informasjon om fagene.

Siden det er så mange "societies" (samme som undergrupper) på universitetet, ville jeg tatt med utstyr som gjør at du lett kan bli med i disse. Spiller du fotball, ta med fotballsko. Det er så mange forskjellige societies, og en fin måte å møte nye folk, så det kan være greit å kjapt bli med i disse.

Ellers er det ganske lite man må forberede på forhånd. Erasmus-opplegget gjør at søknadsprosessen er veldig enkel. Men siden semesteret er ganske kort (om man bare er der ett semester), ville jeg forberedt litt reiser etc allerede før man reiser. Man har absolutt best tid første måneden, og priser på tog/fly innenlands går kjapt opp siste ukene. Kjøp også rail card om du planlegger å bruke litt tog. Av reisemål kan anbefales Edinburgh og Glasgow, som begge er 3-4 timer unna med tog, Inverness og Loch Ness, Isle of Skye, + litt mer lokale dagsturer (Dunnottar Castle, Cruden Bay, Glen Garioch-destilleriet, Stonehaven).

Undervisningsformer

Her kommer det litt an på hva slags level på fagene man velger. Dersom man velger level 3 eller lavere, er undervisningen fokusert rundt forelesninger, med 3-4 obligatoriske tutorials hvor man diskuterer oppgaver (samme som storgrupper/seminar, men gjerne litt mindre grupper). I disse fagene danner forelesningene grunnlag for hvordan man leser på faget. I et fag sa foreleser at man ikke skulle undersøke noe som helst annet enn det som ble sagt i forelesningene, og dersom man pugget forelesningene så ville man være godt forberedt til eksamen. Et litt annet opplegg enn i Norge med andre ord.

Velger man derimot level 4-fag, er det såvidt jeg vet ingen fag hvor det er forelesninger. Her er det kun seminarer, som har samme opplegget som seminargrupper i Bergen. Det varierer fra fag til fag hvordan disse organiseres. I noen fag vil professoren så og si ha en forelesning, mens i andre blir det diskusjoner. Disse fagene særpreges av at man skal tenke mye mer selv. Det blir ikke den samme puggingen som i level 3-fagene. Om noe blir spørsmålene ofte litt vel politiske, og det kan være vanskelig å relatere det til noe praktisk. Det er typisk "lovavdelingspørsmål", altså store samfunnsmessige spørsmål om hvordan retten burde være.

Generelt kan jeg si at jeg personlig ikke likte undervisningsformen i level 3-fag så veldig godt. Der man i Norge har et sett regler man skal lære begrunnelsen for, deretter hvordan man ved den juridiske metoden kan bruke det på forskjellige faktum, vil man i Aberdeen lære langt flere regler, og veldig lite om hva begrunnelsen er. Eksamen er typisk et spørsmål om man husker hvilken dom eller skreven regel som besvarer spørsmålet, og den dommen burde man kunne dersom man skal få full uttelling. Så det blir litt mer pugging enn hva vi er vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et veldig variert og etter min mening interessant emnetilbud på universitetet. Det er også flere fag som har et mer internasjonalt preg, slik at det også kan være relevant for oss nordmenn. Særlig level 4-fag er mer varierte og internasjonale. Der man til og med level 3 skal lære seg litt mer "basic" skotske fag, blir level 4 mer valgfritt, med mange spesialiserende fag. Jeg tror det står på informasjonsskrivene fra universitetet at Erasmusstudenter ikke kan velge fag fra level 4, men dette stemmer ikke. Nordmenn som har kommet langt i studiet kan velge helt fritt her, og universitetet gjør en god jobb med å sikre deg at man får fagene man ønsker seg.

Jeg hadde disse tre fagene:
- Evidence: Level 3-fag om bevislæren. Går litt mer i dybden enn hva man lærer i Rettergangfaget. På noen punkter er retten her ganske lik, på andre veldig ulik. Allikevel kan faget være godt egnet til å gi større forståelse for bevislæren. God foreleser. Er 3 timer med forelesning i uken, og 4 tutorials. Er en hjemmeeksamen som teller 25%, deretter en 2-timerseksamen som teller resten. Veldig stort fokus på pugging av dommer i dette faget, ettersom store deler av området er basert på common law.
- Land Law: Level 3-fag om alt rundt kjøp og salg av bolig. Her er man innom statisk og dynamisk tingsrett, kjøpsrett, forvaltningsrett, pant og konkurs. Med andre ord ganske mye man er innom, hvor fokuset igjen er på å lære seg reglene. Synes selv faget var interessant. Man får en "course handout" på 150 sider som fungerer som pensum, slik at øvrige bøker ikke trengs å kjøpes. Foreleser er flink. Hjemmeeksamen teller 50%, deretter 1-timeseksamen som teller resten.
- Corporate Finance Law: Level 4-fag om finansiering av selskaper. Man starter med ulike finansieringsmetoder for mindre selskaper på første seminar, på siste er det teknikker for de virkelig store selskapene. Så man er innom mange muligheter: utstedelse av aksjer, tradisjonelt banklån, obligasjoner, pant, nedgradering av kapital, factoring, og mer innovative metoder etc. Dette er et fag som nok kan gi god forståelse som også er til hjelp i Norge. Foreleser er en veldig dyktig herremann. Eksamen er en skoleeksamen på 3 timer som teller 100%.

Fagleg utbyte og språk

Det varierer hvor relevant fagene er for norske studenter, men personlig føler jeg at jeg sitter igjen med mye ny kunnskap. Det er uansett forfriskende å se hvordan løsninger på rettslige spørsmål er i andre land, og man bli ofte sittende å tenke kritisk fordi det er annerledes i Norge. Level 4-fagene på sin side gir absolutt et faglig utbytte, hvor man som oftest berører områder man ikke har lært noe om i Norge.

Språklig blir man bedre til å skrive juridisk engelsk, og etter min oppfatning setter dette seg ganske kjapt. Tipset her er egentlig å skrive mye så tidlig som mulig, og bruke litt tid på å undersøke hva de korrekte juridiske termene er. Da setter det seg bra. Generelt blir også engelsken bedre av at man prater engelsk hele tiden. Dette kommer selvfølgelig an på eget utgangspunkt, men opplevde selv å bli tryggere muntlig mens jeg var der. Skotter er generelt veldig hyggelig, så man kan prate med hvem som helst for å få praktisert engelsken.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er i gamlebyen Old Aberdeen, som er særpreget av ærverdige bygg ispedd noen nyere universitetsbygg (blant annet et fantastisk bibliotek som kontinuerlig figurerer på lister over de fineste biblioteker i verden). Universitetsområdet er rett og slett veldig fint, og det er alltid flott å bare tusle litt rundt i området.

Byen ellers er egentlig ganske liten. I folketall er Aberdeen omtrent som Bergen, men sentrum er i hovedsak én gate (Union Street), med endel kjøpesentre i nærheten. I denne gaten finner man restaurantene, butikkene, barene og utgangspunktet for kollektiv. Byen føles derfor ganske liten. Men det er allikevel mye å finne på, og det kan anbefales å bli kjent med pubene og annet byen har å tilby. Videre er det en lang og veldig flott strandpromenade som går fra omtrent universitetsområdet og ned til sentrum. Her kan man gå turer eller jogge i fine omgivelser. Ellers er det også flere fine parker, museum, og den gamle fiskebyen Footdee.

Bustad

Jeg bodde i New Carnegie Court, del av studentbyen Hillhead. Dette er klassiske studenthybler, hvor man deler kjøkken og stue med 4 andre, men du har eget skrivebord, ganske stor seng og eget bad. Merk forresten at det kun er New Carnegie Court som har eget bad, i de andre byggene må man dele. New Carnegie er også litt dyrere, men personlig vil jeg si det er verdt det. Bygget er nyere og finere. Ellers er det veldig lite kjøkkenutstyr, hvor alt må kjøpes inn. Jeg trivdes ganske bra her, det holdt for et halvt år. Skal man være lenger, eventuelt reiser med noen man kjenner, kan man like greit sjekke det private utleietilbudet. Det blir billigere (leiepriser har gått ned voldsomt som følge av oljen), og er nok også finere. Fordelen med Hillhead er at det er ganske nærme universitetsområdet (15 minutter å gå), og søknadsprosessen er enkel siden det er universitetet selv som ordner med utleie.

Sosialt miljø

Semesteret starter med Freshers Week, som er det samme som fadderuken. Forskjellen er at man ikke blir satt i en gruppe slik som i Bergen. Man står dermed mye mer på egne ben. Men dersom man blir kjent med noen folk er det bare å slenge seg på arrangementer, og de forskjellige societies har også mye opplegg den første uken. Her gjør man det rett og slett mye som man selv vil, men opplevde selv at informasjonen var ganske dårlig i Freshers Week. Liker nok opplegget i Bergen litt bedre.

Ellers er det haugevis med utvekslingsstudenter i byen som er i samme situasjon som deg, og man blir kjent med mange hyggelige folk fra forskjellige kulturer. Det legges opp til noen arrangementer med andre Erasmusstudenter, det var positivt. Som sagt er skotter også veldig hyggelige, så her er det absolutt muligheter for å få et utrolig hyggelig semester!

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk ut boliger både på det private markedet såvel som det universitetet tilbyr. Veldig praktisk å ha med skjøteledning mtp. britiske stikkontakter!

Undervisningsformer

Jeg valgte to level 4 fag, som tilsammen utgjorde 30 norske studiepoeng. Fagene ingen forelesninger, men innebar å møte opp til en gruppe ca. én gang i uka eller annenhver uke Der hadde vi diskusjon med professoren og de andre studentene i gruppa angående temaet for den uka, nokså likt som en storgruppesamling. Ellers var det en obligatorisk innlevering, og en skriftlig eksamen på slutten av oppholdet.
Jeg er veldig fornøyd med valg av level 4-fagene; hhv. Criminal Justice og Animal Welfare. Professorene var flinke og engasjerte, og vi hadde mye mer "fritid" og selvstudie enn de som valgte level 2 og 3, der det var mange forelesninger å møte opp til, og masse ''pugging''.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet synes jeg emnetilbudet virker mer interessant og spennende på vårhalvåret enn høsthalvåret, men criminal Justice var superinteressant! Det har mange av trekkene som straffeprosess, men man går ikke inn i regelverket og detaljer i det hele tatt. Det er heller snakk om å drøfte prinsippene rundt, og de gode og negative sidene med straffeprosessen og evt. sammenligne det med andre land; f. eks at Storbritannia tillater Plea Bargaining, eller hvilke rettigheter "The Victim" og "The Accused" har i en straffeprosess, og hvilke de burde ha osv. Faget gir god innsikt, og man får enda større respekt og takknemmelighet for det norske strafferettssystemet!

Animal Welfare er et fag de ikke tilbyr i så mange land. Det var både interessant og litt flåsete, men professoren var veldig engasjert og det var lett å henge med. Eksamensspørsmålene blir dessuten gitt på forhånd fordi professoren mener man lærer best slik, så eksamen er heller ikke så skummel.

For øvrig synes jeg at de obligatoriske innleveringene vi hadde var veldig greie å gjennomføre. Brukte kun 1,5 og 2,5 dager på hver av dem, og det gikk helt fint. Selv om karaktersystemet er litt annerledes enn hjemme, er helhetsinntrykket at det er mye lettere å få en god karakter i Aberdeen enn det vi er vant til på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Man blir ikke så veldig mye flinkere i engelsk når man bare tilbringer ett semester i utlandet, med mindre du er heldig og havner i kollektiv med noen 'native speakers'. Imidlertid synes jeg at lesingen og skrivingen gikk mye fortere på slutten av oppholdet.

Angående faglig utbytte har jeg lært veldig mye i begge fagene. Criminal Justice var særlig interessant fordi det er lett å trekke likheter og ulikheter til det norske systemet, mens i Animal Welfare hadde jeg absolutt ingen sammenligningsgrunnlag så der lærte jeg enda mer. Imidlertid tror jeg neppe at dette er fag jeg får noe bruk for i fremtidig jobb, men for læringen og språkets skyld var det helt greie fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet lå i den gamle bydelen av Aberdeen, og var kjempesjarmerende med gamle bygninger og masse brostein!
Aberdeen by var ca. samme størrelse som Bergen, bare at det bestod av en lang, lang hovedgate mens Bergen er mer i en 'sirkel'. En god del gode shoppingmuligheter viste det seg, og drøssevis med koselige puber og gode restauranter. Vi var superheldige med været, for det regnet nesten ikke én eneste dag. Anbefaler likevel å ta toget til Edinburgh og ellers reise så mye man kan rundt om i Skottland.

Bustad

Jeg bodde New Carnegie Court på Hillhead, altså i regi av universitetet. Det var helt greie rom med privat bad - noe som var veldig digg! Ellers var det en liten butikk på hillhead og masse andre studentbygninger rundt, så man får virkelig følelsen av hvordan det må være å bo på 'college'. Det tok ca. 20 min å komme til universitetsområdet, gjennom Seaton Park. Synes likevel prisen var altfor høy sammenlignet med bostedet vi fikk. Skulle jeg bodd der igjen, ville jeg lett etter noe på det private markedet...

Sosialt miljø

Skottene er veldig, veldig hyggelige mennesker - det er det ingen tvil om! Ble imidlertid ikke så godt kjent med så mange innfødte, utenom i Animal Welfare der vi skulle samles i små grupper, noe som var veldig kjekt for da fikk vi snakket masse engelsk med native speakers! Ellers var det et drøss av studentorganisasjoner man kunne melde seg inn i, og det ble arrangert massevis av pub crawls og lignende for sosialiseringens skyld. Freshers week var moro, men ikke like organisert som fadderuken i Bergen. Man måtte rett og slett velge selv hva man ville bli med på, men moro var det!

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser ville jeg skaffet meg reiseforsikring og undersøkt hvilke fag UiB godkjenner.

Undervisningsformer

Jeg valgte to fag på level 4 nivå. Dette kan jeg virkelig anbefale fremtidige studenter i Aberdeen. Man får en helt annen tilnærming til jussen ved å velge fag på level 4 fag, og dette er noe jeg har satt stor pris på ved oppholdet. Hver uke har man et seminar i hvert fag, og dette foregår i små grupper på 10-12 studenter sammen med professoren i faget. Man diskuterer jussen fra et samfunnsfaglig perspektiv og sammenligner løsninger i ulike land.

Vurdering av emnetilbodet

University of Aberdeen hadde et veldig godt emnetilbud. Erasmus studenter blir gjerne anbefalt å ta fag på level 2- og 3-nivå, men ikke la dette stoppe deg i å ta level 4 nivå. Min erfaring var at disse var veldig lærerike og spennende. Man går også i seminarer med jevnaldrende, noe man ikke vil gjøre dersom man tar fag på et level 2 eller 3 nivå.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min har blitt bedre, spesielt det skriftlige. Vi måtte levere to essay i november på rundt 3500 ord. Dette føltes veldig utfordrende da man gjerne ikke har skrevet et essay på mange år. Likevel var dette noe av det jeg lærte mest av, og den skriftlige engelsken fikk satt seg på prøve. Jeg fikk gode resultater på begge mine essay, og det gjorde også de andre studenten fra UiB. Så ikke la deg stresse av at oppgavene kan virke utfordrende i starten.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var helt fantastisk! Universitetsområdet ligger i old Aberdeen - en del av byen med stor sjarm. Aberdeen er ellers en by som både har god shopping og hyggelige spisesteder/barer. På universitetsområdet er spesielt Kilau en café vi ble stamgjester, her er det lurt å bestille bord dersom man skal spise rundt lunsj tider. Aberdeen har også en fantastisk strandpromenade som er perfekt til løpeturer. I Aberdeen kan jeg anbefale "Soul" som utested, dette er en gammel kirke som er bygget om til et utested. Dersom man skal ta et glass vin er Ninety-Nine perfekt - her spilles det live musikk faste dager i uken. Veldig hyggelig sted for en avslappet atmosfære. Av spisesteder kan jeg anbefale Amarone, Cafe Boheme, Cafe Andaluz og Monsoona.
Dersom du ønsker å reise rundt i Skottland så er også Aberdeen et perfekt sted å bo. Det er gode togforbindelser til andre byer, vi besøkte både Glasgow og Edinburg. I tillegg er Dunnotar Castle absolutt verdt et besøk.

Bustad

Jeg valgte å bo privat og kan anbefale dette. Det var mye bedre standard her enn på Hillhead, hvor de fleste erasmus studenter ble tildelt bosted. På den andre side var det lettere for studenter som bodde på Hillhead å blir raskere kjent i starten, da de hele tiden var i samme området. Det er også lettere å bli kjent med andre internasjonale studenter dersom man velger å bo på Hillhead. Min erfaring er likevel at det å bo privat var det beste alternativet. Jeg betalte mindre i leie, hadde bedre standard enn på Hillhead og fikk bo mye mer sentralt ved denne løsningen.

Sosialt miljø

Det sosial miljøet var veldig bra. Jeg ble derimot skuffet over "freshers week". Jeg trodde dette ville være lignende fadderuken på UiB hvor man blir delt inn i grupper. Dette er ikke tilfellet i Aberdeen. Man må melde seg på aktiviteter individuelt, og som ny og ukjent i byen hadde det vært greit å ha en gruppe å forholde seg til. Det arrangeres erasmus møte i starten av freshers week, og det kan da være lurt å prøve å bli kjent med noen andre studenter under dette møtet. Da har man noen å dra på aktiviteter med første uke. Det sosial blir til hva man gjør det til. Det finnes utallige aktiviter og klubber man kan melde seg inn i. Jeg kan spesielt anbefale wine society; de arrangerer mange hyggelige sammenkomster for studenter.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Følgende er greit å få oversikt over i begynnelsen:
- MyAberdeen - tilsvarende MiSide
- MyTimetable - tilsvarende kalenderen på MiSide. Ligger link på MyAberdeen.
- MyCurriculum - tilsvarende studentweb. Siden man velger fag på.
- Portal - siden som får pulsen til å stige. Karaktersiden. Link på MyAberdeen.


Fiks studentkort tidlig på The Hub. Det kan være problemer med å få det til å fungere fordi de av og til roter med at studenter fra Norge ikke er med i EU, men likevel ikke trenger visum.

Undervisningsformer

På LLM-nivå har man stort sett ett seminar på to timer i uken. På olje- og gassfagene minner disse om storgruppe ettersom man er rundt 20 studenter på hvert seminar. I andre fag har jeg hørt at det varierer fra alt mellom fire og femten.


Man får utdelt et kurshefte for hvert fag. I den har man oversikt over hva man må/bør/kan lese til hvert seminar. Leselistene kan være meget lange. Det er ikke uvanlig at det står oppført mellom fem og ti artikler, hvorav flere kan være på over 60 sider, til et seminar på to timer. Strategisk lesning er derfor et must (med mindre man syns alle artiklene virker ulidelig spennende). Gå derfor alltid ut i fra eventuelle spørsmål som skal gjennomgås på seminaret, og prioriter artikler som seminarlederen selv har skrevet. Det varierer veldig fra professor til professor om de stiller spørsmål og peker ut studenter til å svare, eller om de foretrekker å prate selv. Noen stiller lette og nesten for åpenbare spørsmål for å få i gang praten. Noen ønsker at seminaret skal være en pågående diskusjon og sprer trygghet blant studentene med kombinasjonen utmerket formidlingsevne og lun humor, andre gjennomgår stort sett det aktuelle kapittelet de selv har skrevet i fagboken.


I begynnelsen kan det virke skummelt å skulle uttale seg om juridiske problemer på engelsk, og når man skal svare på spørsmål er det veldig lett for at ordene stokker seg. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at engelsknivået på de fleste studenter fra Norge langt på vei overgår det generelle nivået jeg opplevde i mine fag. At grammatikken ikke sitter spikret hvis man begir seg ut på et svar angående Angolas strukturering av oljebransjen er ikke så nøye, sannsynligheten er stor for at kun de få britene i rommet legger merke til det, og de er bare glad for at noen andre gidder å svare. For at man skal få noe ut av seminarene anbefaler jeg at man lar det gå litt sport i å være muntlig aktiv. Hvis ikke kan det bli en seig affære.


I de fleste fag får man endelig karakter basert på resultatene på et essay og eksamen. Disse teller henholdsvis 20 og 80 prosent eller lignende. Essayet er trolig avgrenset til maks 2500 ord, ofte inkludert fotnoter. Det blir mange flere fotnoter med måten man skriver på i Skottland, da man i mye større grad viser til ulike artikler og annen litteratur og ikke bare primære rettskilder. Eksamen består av pluss minus seks spørsmål, alle teoretiske. Det er alltid ett spørsmål for hvert seminar. Man kan som oftest velge tre, og man har tre timer på seg på å besvare. Å forberede seg ekstra nøye på tre til fire seminarer kan derfor gjøre eksamenstiden noe lettere. I enkelte fag holdes også "open book" eksamen, der kan man ta med så mye notater man vil. Utenom disse er det ikke tillatt med noen hjelpemidler (ingen lovsamling heller), bortsett fra ordbok.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av fag i Aberdeen på LLM-nivå er bra. Det er bygget opp slik at man må velge linje, og deretter velge minst tre fag som faller inn under den linjen. Flere av fagene inngår i flere linjer. Ett av fire fag man velger kan være hva som helst. Jeg valgte fag basert på hvor interessant faget i seg selv virket, men vel så mye på hvor dyktig og engasjerende professoren fremsto på introforelesningen. I ett fag så jeg bort i fra det sistnevnte, noe som medførte åtte rimelig langdryge seminarer det semesteret.

I tillegg må man ta faget "Critical Legal Thinking". En liten perle av et fag hvor man skal bevise at man kan lese en dom (ofte fra EMD) og trekke noe fornuftig ut av den, så vel som å analysere en artikkel. Dette høres enkelt ut, og det er det. Men noen studenter har aldri lest en EMD-dom før, så gruppepresentasjon av en domsanalyse på 500 ord er sånn sett en artig øvelse. Selv om faget ikke teller på vitnemålet blir professorene meget irritert dersom man ikke har forberedt seg til timene som foregår på klasserom. Her bevitnet jeg at noen ble kastet ut fordi de ikke hadde lest den aktuelle dommen (og innrømmet det)...

Fagleg utbyte og språk

Språket er som kjent engelsk, selv om skottene hardt prøver å utydeliggjøre dette i dagligtalen. Den største utfordringen med engelsk er å ikke være så opptatt av sin egen aksent. På puben er dette enkelt. I samtale med engelske professorer innenfor deres spesialområde not so much. I begge tilfeller går det alltid bra.

Fagene på Olje- og gassprogrammet er fagene i større grad enn hjemme teoretiske. Fokuset ligger riktignok på hvordan ordentlige kontrakter er utformet og regelverket rundt avvikling av plattformer, men alle eksamensspørsmål essayoppgaver er teoretiske. Selv om man ikke løser praktikumsoppgaver analyserer og kommenterer man traktater, EU-direktiver og kontraktsklausuler. Det er anvendelsen som uteblir. Derfor føles et år med LLM-fag annerledes enn et år med juridiske fag ved UiB.

Å skrive dissertation over sommeren gikk overraskende greit. Man har bra med tid, så man kan fint flette inn noe ferie selv om universitet er opptatt av å presisere at det ikke er noe ferie mellom vårsemesteret og sommersemesteret. Oppgaven har en ordgrense på 10.000 ord pluss minus ti prosent. Altså maks 11.000 inkludert fotnoter. Man bør ligge opp mot maksgrensen for å være sikret godkjenning av oppgaven som masteroppgave fra UiB.

Når det gjelder forberedelse av oppgaven er det et par ting man bør være klar over. Oppfølgingen er minimal. Man får møte veileder første gang med et forslag til tema, grov struktur og kilder. Veilederen kommenterer dette over en samtale på avsatte 20 minutter. Etter noen uker har man et tilsvarende møte hvor man fremlegger foreslåtte endringer. Planen blir som regel godkjent på dette møtet med et par kommentarer påskrevet av veilederen. Etter dette står man på egne ben. Etter dette arrangerer universitetet kun kurs om generell struktur. Alle faglige spørsmål man har må man oppsøke professorer for å få. De er da opptatt av at man diskuterer faget generelt, og ikke din spesifikke oppgave, fordi de ikke vil bli nedringt av studenter med detaljerte spørsmål om dissertation. Man kan helt fint få svar på det man lurer på, men det er tydelig at opplegget ikke er slik at man skal konferere veiledere med konkrete avsnitt eller deler av ens oppgave.

Oppgaven må skrives i en annen stil enn hva som er tilfellet med juridiske masteroppgaver ved UiB. Det viktigste man gjør er å lage en presis "thesis statement". I denne må man ta stilling til et problem og ta et standpunkt vedrørende hvilken løsning som er juridisk sett den beste. Under faget Critical Legal Thinking vil du bli informert om at en thesis statement bør være en setning som definerer "scope" for oppgaven, samtidig som man MÅ ta et standpunkt. Sånn sett kan den minne om en konklusjon. Det er standpunktet ditt du skal forsvare og argumentere for (og noe mot) i løpet av oppgaven. Hoveddelen av oppgaven må være argumenterende. Dersom man går i fellen og "greier ut" om problemet i for stor grad i hoveddelen får man trekk.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig koselig og fin. Det juridiske biblioteket er mindre elegant med et heldekkende gammelblått vegg-til-vegg teppe, men et ok sted å sitte og lese. Universitetsbiblioteket er praktfullt og mye nyere. Man kan sitte i 6. etg. med utsikt ut over havet og lese. Ellers er caféen Kilau på campus å anbefale for både kaffe og baguetter. På The Hub er det også et kantineområde hvor det fem ulike utsalgsboder: Old El Paso, pizza, vegetar, tradisjonell britisk mat og en salatbar. Hekt grei mat for mellom tre og fem pund.

Aberdeen er ikke verdens vakreste by, men det er vel ingen myte som trengs å legges død i så måte. Den har likevel noen små treats å tilby. Strandpromenaden er veldig fin for løping, og på stranden er det en del som driver med surfing da vindforholdene ofte er gode. Dessverre er også regnforholdene også ofte gode, men sammenliknet med Bergen regner det mindre. I sentrum er det gode shoppingmuligheter, blant annet på nyere Union Square kjøpesenter med egen etasje for restauranter og egen kino. Kino er forresten ganske billig. Av restauranter burde man prøve Mi Amore og Mansoona Healthy Indian Cuisine hvis man liker italiensk (who doesn't?) og indisk mat. Ellers caféene Cup Cafe og The Coffie House verdt å besøke.

Når det kommer til puber vil jeg si at Aberdeen leverer. For uten at man kan få en halvliter for 2.5 pund finnes det flere puber med virkelig godt utvalg av øl. Six Degrees North og BrewDog Aberdeen må trekkes frem i den forbindelse, BrewDog med live musikk hver søndag.

Hvis du liker å trene på treningssenter, svømme eller benytte deg av gruppetimer har Aberdeen Sports Village det du er ute etter. Anlegget er omtrent helt nytt og kan by på 50-meters basseng, stupebasseng, badstue, utendørs løpebane, treningsstudio, basketbane, squashbane og sikkert noe mer. Det ligger rett ved siden av campus og er av ypperste standard.

Bustad

Hvis du vil bo i nyeste tilgjengelige student accommodation velg King Street. Dette ligger også mellom sentrum og campus.
På King Street Exchange er standarden litt lavere, men man kan få eget bad. King Street Exchange ligger rett ved campus.
Hillhead ligger etter min mening mindre gunstig til, da den ligger lengst borte fra sentrum og for så vidt noe lengre unna campus enn de to ovennevnte.

Ellers kan det være gunstig å lete litt etter private leieobjekter dersom man skal være i Aberdeen for et helt år. Markedet er mye tregere for utleiere der enn i Norge, mye grunnet fraflytting av folk tilknyttet oljebransjen. Er man to eller tre som ser etter leilighet sammen kan man oppnå mye høyere standard for noenlunde samme pris som for stundet accommodations, da sistnevnte er ganske overpriset pga høy etterspørsel. Vi fikk i januar 2016 en helt nyrenovert leilighet med to soverom, separat stue og kjøkken, på ca 60 kvm til 850 pund i måneden. Da kommer internett på 17 pund i måneden, samt gass og strøm, utenom. Likevel ble prisen tilsvarende det ett rom med delt kjøkken og bad koster gjennom universitets ordninger.

Sosialt miljø

Det sosiale blant LLM-studenter oppleves som bra. Spesielt når man bor tett i samme bygning er det enkelt å komme i kontakt med folk.

I løpet av den første uken står alle studentgrupper på stand og prøver å få med nye studenter på alt fra whiskey tasting til triatlon. Man kan velge og ikke minst vrake. I disse studentgruppene er det studenter fra første året til postgrads. I varierende grad arrangeres møter og turer, en fin anledning til å bli kjent med flere enn de man tar fag med.

Legger ved noen bilder som jeg tok i løpet av året mitt i Aberdeen.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

19.01.2016 - 22.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Bolig og alt papirarbeid var i orden før jeg dro.

Det er ikke mye man trenger å forberede for et par måneder i Storbritannia.

Jeg forberedte meg med å lese om universitetet, fagene, områdene og selve byen.

Undervisningsformer

Jeg hadde 2 x 30 CREDITS fag på 4 level. I disse to fagene var det bare seminarer som var undervisningsform, med 100% oppmøte som krav. Det var derimot bare 6 seminarer i hvert av fagene. I det ene faget leverte man ett essay som telte 25% av karakteren, i tillegg til skriftlig skoleeksamen på 3 timer som telte de resterende 75%. I mitt andre fag var det bare skoleeksamen som vurdering.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg reiste på vårsemester var ikke emnetilbudet like stort som om man reiser høst. Det var derfor enkelte fag jeg kunne tenke meg, men som ikke gikk vår. Jeg endte imidlertid opp med å ta fag jeg ønsket, og som jeg synes var kjekke.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var litt bekymret på forhånd med tanke på juridisk engelsk, både muntlig og skriftlig. Dette gikk bedre enn forventet, og man kom fort inn i det å studere på engelsk. Jeg følte derfor at jeg fikk stort utbytte med tanke på språkkunnskap. Faglig sett fikk jeg også utbytte, selvom jeg føler jeg får større utbytte av fag jeg har tatt ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fantastisk. Ingenting er bedre enn å gå rundt på campus på en solskinnsdag.

Aberdeen sentrum er ikke så veldig stort, men har sin sjarm. Det finnes gode shoppingmuligheter, og mange puber hvor man kan samles for sosialt. Mitt favorittsted i byen var den fine stranden som strekker seg langs hele kysten. Bare 15 minutters gange fra universitetsområdet, der hvor jeg bodde, eller fra sentrum, er det fine tur- og joggemuligheter langs stranden. Det er også mye fin natur og landskap rundt Aberdeen.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig som ikke hadde tilknytning til universitetet, men gjennom et selskap som heter Unite Student. Da universitetet åpnet for å søke studentbolig gjennom dem kunne man velge dette som et alternativ. Prisen var den samme, og fordelene flere. Studentboligen jeg hadde var oppusset og i god standard. Det var stort kjøkken med to av alt; komfyr, vask, kjøleskap. Det var også to toaletter og to dusjer. I tillegg var det en sofagruppe på kjøkkenet. Dette er langt fra noe alle studentboliger i Skottland har. Jeg delte alt dette med 3 andre jenter.

Den andre fordelen var at boligen lå i 5minutter gange til hovedgaten, og dermed så og si i sentrum. Studentbolig gjennom universitetet ligger ca 45 minutter gange til sentrum. Til universitetet er det ca like langt fra alle studentboliger, mellom 15-20 minutter gange.

De fleste utvekslingsstudenter velger imidlertid å bo på Hillhead, som er studentboliger tilknyttet universitetet. For meg var det ikke et problem at de fleste andre bodde der mens jeg ikke bodde der. Det gikk direktebuss fra der jeg bodde og til Hillhead. Vi pleide imidlertid stort sett å møtes i byen, og det var derfor ikke noe problem.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt studentmiljø blant utvekslingsstudentene. Jeg ble kjent med så mange at det var vanskelig å få finne tid til å være nok med alle. Det var noe sosialt som skjedde hele tiden, enten det var arrangementer eller om det var vi studenter som planla sammen. Det er ingen problem å bli kjent med folk, og alle utvekslingsstudentene var veldig inkluderende. Man er tross alt i samme situasjon alle sammen. Jeg har fått venner fra andre land som jeg fortsatt har kontakt med, og som planlegger å treffes igjen om ikke så lenge.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

19.01.2016 - 22.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet er det en del formaliteter som en må sørge for å få i orden. For å få en behagelig start på utvekslingen er det en fordel å fullføre disse så tidlig som mulig. Da vil du også være i stand til å søke om studentbolig på et tidlig stadium, og muligvis ha flere alternativer å velge mellom - dersom en ikke foretrekker å arrangere privat leiekontrakt. Utvekslingskoordinatorene fra UiB gir god og dekkende informasjon på e-post. Følg med og les disse nøye. Ta med alle relevante dokumenter når du reiser, det kan komme til å være nyttig.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Det er gjerne en til to forelesninger og ett seminar per uke i hvert fag, avhengig av størrelsen på faget, som tar for seg samme tema. Denne undervisningen avsluttes omtrent halvveis ut i semesteret. Mot slutten av undervisningsperioden er det avsatt tid til essay-skriving. Karakteren man oppnår på essayet inngår i en samlet karaktersetting etter avsluttet eksamen på slutten av semesteret (omtrent 30 prosent). Når essayene er levert gjenstår kun selvstudier frem mot eksamen, med unntak av oppsummeringsforelesningene som finner sted et par uker før selve eksamen. I fagene jeg valgte var det ikke nødvendig å kjøpe noe faglitteratur fordi hovedparten av pensum var dekket gjennom artikler på nett. Vent med kjøp av bøker til du har et godt inntrykk av nødvendigheten ved dette!

Vurdering av emnetilbodet

Det juridiske fakultetet har et rikt fagtilbud, og det er bare å ta for seg av de ulike alternativene. Enkelte kurs kan imidlertid bli avlyst dersom for få studenter melder seg på.

Fagleg utbyte og språk

Min erfaring er at Universitetet i Aberdeen i stor grad legger opp til at man skal utvikle evner til selvstendig tenkning og reflektering. Jeg synes dette var ganske frigjørende: Du kan oppnå gode resultater uten å måtte trenge gjennom store mengder litteratur, og har god tid til å være sosial, kose deg og nyte oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Aberdeen er en grå by, men ikke fortvil! Det er kort vei til flotte strender som er godt egnet for gå- eller joggeturer. I tillegg dukker det ofte opp spennende kulturarrangementer - sørg for å dra på en Ceilidh (skotsk dansetradisjon for folk i ALLE aldre). Det finnes også en rekke hyggelige spisesteder, puber og nattklubber. På universitetsområdet finnes et stort, moderne bibliotek, et stort, moderne treningssenter (Aberdeen Sport Village), men også gamle, erverdige bygninger som gjør det til en fornøyelse å vandre rundt i de små, trange gatene.

Bustad

Jeg bodde i Wavell House på Hillhead Student Village, et av de billigste alternativene som tilbys av universitetet. Standerden er helt fin, og fellesområdene blir vasket alle ukedager. Majoriteten av studentene bor på dette området, og du kan alltid finne noen å ta følge med hjem fra byen på kveldstid. Hillhead ligget et stykke unna sentrum. Til fots bruker man ca. 40 minutter, men det går ofte busser, som går via universitetet og bruker ca. 20 minutter. Fra Hillhead til Universitetet kan man gå på ca. 15. minutter, gjennom den velholdte Seaton Park. Anbefaler dette boligalternativet! Her blir man godt tatt vare på (resepsjonen holder døgnåpent) og det er et godt utgangspunkt for å ta del i sosiale begivenheter.

Sosialt miljø

Dersom du har som ambisjon å bli kjent med skotter, er det lurt å bli med i noen av studentorganisasjonene - her er det utallige muligheter. Ellers er det lett å bli kjent med de andre Erasmus-studentene. De fleste er veldig interesserte i å etablere relasjoner, og det er generelt et svært inkluderende miljø blant Erasmus-studentene.

2015

Høst 2015 - BAPS-AOP

Høst 2015 - BAPS-AOP

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Et tips er å skaffe seg britisk mobilnummer, noe som er både enkelt å få tak i og enkelt å bruke om man bare ønsker et kontantkort.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er noenlunde likt som i Bergen. Forelesninger er ikke obligatoriske og varer én time hver. Hvor mange forelesninger man har i uken varierer etter hvilke fag man har. Ellers er det svært vanlig med seminarer (tutorials) som er obligatoriske og som ofte innebærer arbeid man får karakter for; diskusjoner, presentasjoner, innleveringer e.l. Dette varierer fra fag til fag, men generelt sett er det satt til en mer avslappet setting. Karakterer man får vil telle en viss prosent på den endelige karakteren i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Mange interessante emner å velge mellom, men som student innen arbeids- og organisasjonspsykologi var det ikke stort utvalg innen psykologifagene i Aberdeen, da de her fokuserer på generell psykologi og forskning. Jeg måtte velge to psykologifag som ikke var relevante for mitt studie. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men syntes fortsatt fagene var interessante. Vil anbefale å undersøke emnetilbudet i god tid.

Fagleg utbyte og språk

Det at man hadde innleveringer og presentasjoner i løpet av semesteret gjorde at det var lettere å jobbe jevnt gjennom hele semesteret, og hjalp til å opprettholde fokus. Dette tror jeg også gjorde at jeg satte meg mer inni fagene, og fikk dermed større utbytte. Språkmessig tror jeg ikke mye har forandret seg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i Old Aberdeen, og er altså i gamlebyen. Flotte byggverk, med et stort nymoderne bibliotek. Utrolig fornøyd med universitetsområdene som var 20-minutters gåtur fra bosted.

Bustad

Universitet i Aberdeen har lagt opp en studentby (Hillhead) der de har plass til førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter. Dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med folk, og generelt sett vil jeg si at boforholdene var gode. Studentbyen består nemlig av flere ulike "hus" eller områder, med små ulikheter alt etter hvor du bor. Jeg har inntrykk av at alle de ulike mulighetene var gode.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved universitet var lagt opp på en god måte, med et utrolig antall klubber man kunne melde seg inn. Både for å være sosiale eller for å drive med noe man er interessert i. De har noe for alle, og har intrykk av at de fleste klubber tar godt i mot nye medlemmer.

Høst 2015 - BA i pedagogikk

Høst 2015 - BA i pedagogikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Pakk med deg det du tror du trenger. Været er så og si det samme som i Bergen bare litt mindre regn. Det blåser mye så kan føles litt kaldere, men når solen skinner er det så fint! Jeg anbefaler å bestille pute/dyne på nett slik at du bare kan hente dette ved ankomst. Jeg glemte å gjøre dette, men fikk kjøpt det på nærkiosken. Det er absolutt ikke den tykkeste og deiligste dynen, men det er helt ok. Jeg kjøpte meg en ekstra pute på Primark. Hvis du ikke kjøper dynepakken er det mange som drar inn til sentrum og handler dette, men du kan risikere å ikke ha dyne og pute den første natten. Husk å ordne alt med papirer før du drar eller den første uken av studiestart, du får masse informasjon om dette.

Undervisningsformer

Det er en del seminarer og workshops som er obligatoriske. Ellers har de vanlige forelesninger som i mitt tilfelle ikke var obligatorisk, men de er gode å få med seg både med tanke på faglig utbytte og for å forbedre egne språk- og notatferdigheter. Ta notater på engelsk, det er god øving og gjør alt mye lettere senere.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet var bra. Siden jeg reiser gjennom psykologisk fakultet fikk vi beskjed om at vi helst skulle ha 50% av studiepoengene i fag fra psykologi. Jeg var mer interessert i å ta andre fag siden mitt hovedområde ikke er psykologi, og fikk derfor ordnet dette med Erasmus koordinatoren her i Aberdeen (og grønt lys hjemmefra). Da trengte jeg bare å ta 25% av poengene mine i psykologiske fag. Hun jeg pratet med sa at denne regelen var i hovedsak for å unngå at for mange valgte engelsk litteratur og språk, da er det ikke nok plass til at elevene fra Skottland kan melde seg opp i disse om alle utvekslingsstudentene gjør det. Dette er vel og merke noe du må spør de om når du ankommer og fagene skal ordnes, det er ikke garantert at de alltid kan tillate mindre enn 50%. De er veldig hjelpsomme på universitetet og svarer så godt de kan på alle spørsmål man har. I tillegg er fagansvarlige i fagene, etter min erfaring, kjapp å svare på mail og døren står alltid åpen hos dem.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte har vært bra. Den endelige karakteren er ofte delt ut på forskjellige oppgaver. Gjerne gjennom essay skriving, debatter, presentasjoner og skriftlig eksamen. Gjennom muntlige presentasjoner og debatter får man utfordret seg selv, men det er også veldig lærerikt. Det er veldig mange utvekslingsstudenter her, så om ikke alt man sier høres flytende ut gjør ikke dette noe da man ikke er den eneste. Siden man snakker engelsk så og si hele dagen så er det også noe som blir automatisk etterhvert. Foreleserene tar også hensyn til de mange utvekslingsstudentene og prater forståelig uten de verste, noen ganger uforståelige, skotske uttrykkene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempe koselig med fine bygninger, masse liv og koselige kafeer. De har et veldig nytt og moderne bibliotek med kanskje universitetets mest behagelige leseplasser. Byen er grå, hele Aberdeen er ganske grå, og jeg lurer av og til på om de har reguleringer som gjør at de ikke får bygge hus i farger. På tross av dette er den veldig sjarmerende. Med koselige puber, barer og restauranter. Shoppingen er også bedre enn jeg forventet. Vil du reise litt rundt i Skottland, går det tog og buss overalt.I tillegg har de en nydelig strandpromenade. Hvis du liker å jogge gjør de fleste det her eller i parkene.

Bustad

Jeg har bodd i en "studentby" (Hillhead Student Village) som bare er for førsteårs- eller utvekslingsstudenter. Dette har fungert helt ypperlig, da alt av strøm og internett er inkludert. Siden jeg bare har vært her et semester er dette veldig greit å slippe å tenke på, og når jeg kom hit var det bare å flytte rett inn. Siden det er ganske mange unge som bor her (i England og Skottland begynner de ofte på universitetet rett etter videregående) så kan det til tider være litt mye lyd. Dette har ikke sjenert meg, men hvis du er veldig sensitiv for dette kan det være greit å pakke med seg noen ørepropper. Nå i eksamensperioden er det vel og merke forbud mot å ha fest i leilighetene. Å gå herfra til universitetet tar ca. 10-15 minutter og skoleveien er gjennom en av Aberdeens fineste parker! Hvis du skal gå til sentrum tar det vel hvertfall 40-45 min. Men bussen går fra studentbyen, gjennom universitetet og til sentrum. Jeg vil anbefale å investere i et busskort.

Sosialt miljø

Skotter er utrolig vennlig, hvis du lurer på noe er det bare å spør. I studentbyen her jeg bor er de like vennlige. Alle er nye studenter som ønsker å utvide vennekretsen sin. Universitetet er veldig god på å promotere ulike "Societies" og jeg anbefaler alle som reiser hit å finne ett, eller flere, du ønsker å bli med i. De har noe for alle og enhver, og i begynnelsen av året har de stands med alle sammen så du kan sjekke dem ut. Tror de dekker de fleste hobbyer og interesser. Veldig god mulighet for å få et enda større nettverk, og de gjør sosiale ting hele tiden.
Til slutt vil jeg bare si at jeg har storkost meg her i Aberdeen, og anbefaler absolutt å søke seg hit på utveksling!

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

09.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å søke på studentbolig, og om du skal studere juss er det kjekt å spørre de som jobber på biblioteket om hvor og hvordan man søker opp rettspraksis på nett.

Undervisningsformer

Hovedsakelig forelesninger, men også obligatoriske tutorials i hvert emne.

Vurdering av emnetilbodet

Det er her et stort utvalg av fag man kan velge mellom, og det er spennende å sette seg inn i rettspraksis i et annet land.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg har valgt vil trolig ikke være altfor relevant i fremtiden om jeg ikke får jobb i et internasjonalt firma, men jeg er nå i stand til å kunne føre samtaler på rettslig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Skolen er utrolig pen, og er som en liten landsby. Man har forelesninger i nyere bygninger, men også i bygg fra 14-1500 tallet. Byen er stor, men veldig oversiktlig.

Bustad

Hillhead er et fantastisk sted å bo, og jeg var heldig nok til å få bo i New Carnegie Court. Dette er et nytt bygg der man har eget bad, men deler kjøkken og stue med 4 andre. Vil absolut anbefale å bo her selv om det koster litt mer.

Sosialt miljø

Miljøet i Aberdeen er fantastisk, og man blir kjent med folk fra hele verden. Fadderuken her er full av tilbud, og man kan selv velge hvor mye man vil delta.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 05.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Studentbolig: Søk (om du skal det) så tidlig som mulig. De garanterer at du får studentbolig, men det kan skje at de overbooker og at du må bo i en dyrere bolig eller at de ikke har alt på plass til studiestart.

Bussbillett: £300 for ubegrenset bruk 1. sep til 30 jun (pris for skoleåret 14/15). Det var veldig greit å ha om vinteren - for å kunne ta bussen til universitetet og hjem når det var surt og lite fristende å gå, for å komme seg til sentrum og tilbake når man skal noe (tar 45-50 minutt å gå hver vei), og når man skal handle på andre butikker enn Lidl (Lidl ligger 750 meter unna Hillhead, ned en bakke, men de har jo et begrenset utvalg). Asda lever varer på døra til bare et pund eller to, mens Morrisons ligger nesten i sentrum og har et mye større utvalg.

Britisk bankkonto: Britisk bankkonto kan man åpne etter at man har registrert seg ferdig hos universitetet den første uka og betalt skolepengene, men etter egen erfaring er det ikke nødvendig. Man kan godt bruke norsk kredittkort (nesten) overalt - det har overhodet ikke vært et problem å leve her et år uten britisk bankkonto.

Lege/tannlege: Bor man i Skottland i ett år (som når man studerer til LLM) får man gratis lege og tannlege (ingen egenandel engang, heller ikke på medisiner). Derfor kan det jo være greit å benytte seg av det og besøke tannlegen.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i seminarform, typisk mellom 8-12 seminarer i hvert fag. Seminarene kan kanskje sammenlignes med storgrupper, med tilsvarende variasjon i hvor godt professorene klarer å engasjere gruppa til å snakke (noen er også veldig gode til det). Typisk er det per fag innlevering av ett essay (2500-3500 ord langt) om fastsatt eller valgfritt emne. Man får god tid på å skrive essayet, og det gir god øvelse til man skal skrive masteroppgaven (på 10 000 ord, med 10% slingringsmonn). Eksamen er på 2 eller 3 timer. Man kan være uheldig og ende opp med en eksamen om formiddagen og den andre samme ettermidag, men det er visst også overkommelig. Høstsemesterets eksamen er nylig lagt til før jul, så man ikke lenger behøver å lese over juleferien (som er ganske lang). Det spesielle med å skrive masteroppgave her, utover at det skjer om sommeren, er at man får veldig lite oppfølging. To korte møter med veileder etter at man har laget en plan og før man begynner å skrive er alt. Men det går rykter om at det skal endres til neste sommer (2016).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske forskjellig ut fra studieretningen du velger. Flere studieretninger tilbyr rundt 10 fag, mens noen har færre og noen flere (International Private Law har kanskje et litt vel begrenset tilbud, men ellers er det OK - sjekk fakultetets nettsider). Man velger 3 fag fra eget program, og så kan man velge det fjerde fritt. Egen erfaring er fra Criminal Justice and Human Rights, og jeg var var veldig fornøyd med utvalget av fag. Valgte nettopp Aberdeen på grunn av emnetilbudet, og selv om noen av fagene jeg i utgangspunktet ønsket gikk ut, var det minst to fag jeg gjerne kunne tenke meg i tillegg til de jeg endte opp med.

Fagleg utbyte og språk

Det blir mye selvstudier når man bare har ett seminar per fag per uke, men det er egentlig ikke så forskjellig fra UiB. Klarer man det på UiB, klarer man det her. Min egen erfaring er at fagene er interessante og lærerike. Istedenfor å gå dypt inn i enkeltparagrafer og detaljer, diskuterer man ofte regelsett og prinsipper på et overordna nivå, og det gir ofte nye perspektiver på de detaljene man har lært fra før. I noen fag oppgir professorene leselister og "additional reading", og så får man det utbyttet man selv ønsker (ellers kan man spørre om ekstra lesestoff - professorene er generelt svært tilgjengelige og behjelpelige). I andre fag er leselista så lang at det er umulig å komme gjennom den, og det er heller ikke alltid forventet at man skal gjøre det, bare man får med seg det viktigste. Det er selvsagt forskjell på professorene og måten de underviser på, men etter min mening fungerer seminaropplegget i alt godt.

Har du alminnelig god engelsk fra videregående er det ikke noe stort problem å studere her på engelsk - man kommer fort inn i det. Det er veldig god trening å måtte bruke engelsk i seminar for å diskutere faglige problemstillinger. Det er åpenbart at det følger store fordeler med å studere på og bruke engelsk hver dag i et år, da man etter hvert bruker språket på en mer naturlig måte, samtidig som man lærer seg å bruke det faglig og presist.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig variert. Fra vakre, gamle bygninger og kapell fra 1400-tallet, til et imponerende, moderne hovedbibliotek, og typiske 60-talls statsbygg. Det er ganske sjarmerende, med smale gater av lave steinbygg og smaug og plutselige hager/fontener innimellom. Inne på universitetsområdet ligger alt man trenger - bokhandel, bank, pub, kirke, kiosk, baker, kafe, sykkelutlån og park på rekke og rad. Inne på Student Hub er det en Subway og en food court med relativt rimelig lunsj. Juss-biblioteket kan føles noe tungt og innestengt når du er der på 8.timen, men da går det fint an å veksle til det nye, flotte, høye hovedbiblioteket (laget hovedsaklig av glass) rett ved. Aberdeen Sports Village ligger ikke så langt fra universitetet, og det er et stort og fint (og ganske nytt) senter med alt fra squash-baner til svømmebasseng, vanlige treningstimer og studio.

Det er et par kilometer fra universitetet til sentrum, men det går busser langs hovedveien hele tiden, og det går også fint an å gå. Byen Aberdeen er ikke særlig stor - hvertfall ikke sentrum. Og den kalles ikke granitt-byen for ingenting. Den er grå og full av måker, men har også sin sjarm, og det er alltids kort vei ned til sjøen, hvor man kan puste inn frisk sjøluft og virkelig kan slappe av (eller jogge langs strandpromenaden i solnedgangen). Man kan også ofte se seler, delfiner og otere der. Det er heller ikke så langt med tog til andre byer og tettsteder som man bør besøke om man bor i Aberdeen et år - blant annet Stonehaven og Edinburgh. Aberdeen har også et ganske godt fotballag, og det er verdt å ta turen til kamp minst en gang (spesielt siden det sammenlignet med norske billettpriser er veldig billig). For de historie-, natur- og kultur-interesserte finnes det flere flotte slott i nærheten, det beste er kanskje Dunnottar Castle (som absolutt anbefales!).

Bustad

Studentboliger er ikke billige og ikke store, men bor man i studentlandsbyen Hillhead er man relativt nærme universitetet (maks 20 minutter å gå gjennom ganske fine og velstelte Seaton park, samt at det går direktebuss tre ganger i timen). Det er liten dagligvarekiosk på selve området og Lidl er 750 meter unna, og de har en resepsjon som er åpen 24/7. Det er også ganske sosialt å bo i Hillhead, siden det er mange LLM-studenter som bor der. Man får bare bo i studentboliger i ett år, og det betyr at de fleste som bor i studentlandsbyen er førsteklassinger, men master-studenter plasseres i egne bygninger og slipper dermed å bo med de yngste.

Det finnes også studentboliger på selve universitetsområdet, og de er etter sigende helt OK. Private studentboliger (Unite Students) er dyrere, og man må trolig være tidlig ute for å få de, men de er gjerne litt større og finere.

Sosialt miljø

Det fine med å begynne på LLM-studiet her, er at de aller fleste andre også kommer utenbys/-lands fra, så det er mange som er interesserte i å få nye venner og lage soiale miljøer. Miljøene innad i de ulike LLM-programmene er ganske forskjellige; mens Oil and Gas-studentene er mye sammen, er de andre retningene mindre sammensveisa utenfor seminarene (det har kanskje med at det er færre studenter på hvert av de andre programmene, så man er mer sosial på tvers av programmene). Det har blitt arrangert noen felles-arrangermenter for alle LLM-studentene (av studentene selv), men det meste er opp til en selv. "Fadderuka" er helst for de nye 17-åringene. Ellers er det mye å finne på i Aberdeen, om man bare ser etter. Pubkonserter, store konserter, pubquizer, militærparader, studentparader, fotballkamper, ishockeykamper, Highland Games, og mye mer. Det finnes også studentforeninger for det meste - mange ulike sporter, friluftsliv, religion, politikk, interessegrupper, veldedighet, faggrupper, regionale grupper (som Nordic Society) osv.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 05.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan ta lang tid før man får endelig bekreftelse på at man er tatt opp til student ved universitetet og man får ikke søkt på boliger før man har fått den endelige bekreftelse. Universitetet lover alle utvekslingsstudenter bolig og de boligene de tilbyr er alle ok så det er ikke noe grunn til å stresse med at man søker litt sent. Registreringen kan være litt vanskelig, men har du problemer eller noe du ikke skjønner så er det bare å sende en mail til universitetet da alle der er veldig hyggelige. De tilbyr også en felles chatsamtale hvor man kan spørre spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i ca 8 seminarer. Hvordan undervisningen er lagt opp i de enkelte seminarene er avhengig av professorene og av studentene. Evalureringen foregår enten i form av en eksamen, en oppgave og en eksamen, en oppgave, en eksamen og en muntlig fremføring eller bare oppgaver. Dette fremgår av fagbeskrivelsen. Jeg synes seminarene fungerte veldig bra da det er små grupper og åpent for å spørre spørsmål eller diskutere vasnkelige områder. Eksamen var også helt greit og jeg vil si de kanskje var noe enklere enn i Norge hvis man bare møter forbredt.

Vurdering av emnetilbodet

Innefor olje, miljø og energirett synes jeg det var veldig bra og de gir en mulighet til å kombinere disse fagområdene hvis man ønsker det. Jeg tror det var et godt emnetilbud innefor de andre LLMene også, men det er er jeg ikke helt sikker på siden jeg tok Energy Law. University of Aberdeen har mye fokus på olje og noe energirett og er flinke innen dette området.

Fagleg utbyte og språk

Faglige lærte jeg mye da fagene ikke er rent juridiske, men også inneholder mye politikk og noe samfunnsøkonomi. For oljefagene var de også innom ingeniørrettslige temaer. Dette gir en bredere forståelse for jussen. Jeg lærte også om internasjona, engelsk, skotsk og EU-rett. Språklig fikk jeg også stor utbytte da selvfølgelig alt er på engelsk og det er en del å lese. Professorene er veldig forståelsesfulle i forhold til språkproblemer da Aberdeen virker som en veldig internasjonal skole. Professorene retter ikke på språket i oppgavene. Siden mange av fagene er rette i stor grad mot politikk fikk jeg kanskje ikke det ønskede utbytte i forhold til juridisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint og ligger i den peneste delen av Aberdeen. Det er ikke veldig stort og det er lett å orientere seg. Det er en av de eldste universitetene i UK og noen av bygningen er derfor veldig gamle. Området har en felles kantine for alle fakultetene hvor de tilbyr alt fra tradisjonell mat til taco og vegan. I bygningen til det juridiske bibliotek er det også en liten kafe. Det juridiske bygget ligger midt på campus, men mye av forelesingene foregår i andre bygg i nærheten. Det er ikke lesesaler på universitetet og man må sitte på biblioteket. Det er aldri fult på det juridiske fakultet, men det har noe kortere åpningstider. Hovedbiblioteket er helt nytt og veldig fint, men her kan det fort bli fult før eksamen. Til gjengjeld er det lange åpningstider og to uker før eksamen har det åpent 24/7. Universitetsområdet ligger ca 20 min å gå fra sentrum. Aberdeen er ikke verdens peneste by, men kan tilby alt du trenger. Det er heller ikke så langt med toget til Edinburgh hvis man vil shoppe litt ekstra en lørdag. Aberdeen har ikke så mye kafeer, men har til gjengjeld en rekke puber og noen utesteder. I tillegg er det en veldig fin og lang strand bare noen minutters gange fra både sentrum og universitetsområdet. I nærheten av universitetsområdet ligger det også et treningssenter med alle fasiliteter og det er ikke for dyrt. Bobbin i nærheten av universitetsområdet er også en populær studentpub.

Bustad

Alle boligene universitetet tilby er ok og de prøver å sette postgrad studenter sammen. Jeg vil kasnkje anbefale å bo i et postgrad hus på Hillhead da det er litt mer sosialt enn å bo nede ved campus. Det tar nemelig ca 20 min å gå fra campus til Hillhead og bussen slutter å gå gasnke tidlig på hverdagene(ca kl 00).

Sosialt miljø

Det er mange organisasjoner man kan delta i, både faglig og sportslig. Jeg vil absolutt anbefale at man deltar på en del ting i starten for å se hvor man passer inn og hva man vil drive med det året man er i Aberdeen. ANSA har også en lite lokalgruppe i Aberdeen som tilbyr en noen sosiale arrangementer i løpet av året. Når jeg gikk der startet det også opp en LLM gruppe, men jeg vet ikke om den fortsatt eksisterer. Men det var et godt tiltak til å arrangere sosiale eventer for alle LLM studentene.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Min viktigste erfaring i forbindelse med søknadsprosessen og forberedelsene til utveksling er at jeg fokuserte for lite på hvilke fag som ble tilbudt og hvordan skolehverdagen faktisk var, i forhold til hvor mye jeg fokuserte på hvor i verden jeg ville dra. Jeg erfarte at det var mye mer obligatorisk og "tilnærmet obligatorisk" undervisning enn jeg hadde tenkt. Dermed ble min hverdag mye mindre fleksibel enn ønsket og min plan om å reise og oppleve ting i ukedagene for så å "lese meg opp" på et senere tidspunkt ble endret ganske mye.

Jeg vil anbefale å sette av tilstrekkelig med tid til at du får gjort litt skikkelig research og vet hva du går til. Bruk alle hjelpemidler tilgjengelig - les rapporter fra tidligere utvekslingsstudenter, snakk med veiledere (men husk at de har mest peil på rent praktiske spørsmål rundt papirarbeid ol enn hvordan det faktisk er på utvekslingsuniversitetene), søk opp universitetenes hjemmesider og finn fagtilbud mv, send gjerne mail til universitetene med spørsmål (selv om det kanskje er litt slitsomt å skrive engelsk/ tysk/ spansk/ fransk etter mange års pause - det kommer til å lønne seg), besøk de ulike universitetene på internasjonal dag (møt godt forberedt allerede her, det er en utmerket anledning til å få svar på spørsmål du fortsatt har etter all din tidligere research på hjemmesider ol, pluss at søknadsfristen kommer ganske fort etter denne dagen).

Husk å finne ut av praktiske ting som
- Finansiering: får man like mye stipend/ lån som ellers? Er det skolepenger på vertsuniversitetet som gjør at oppholdet blir dyrt?
- Har du mulighet for å søke om at oppgaver du skriver på utveksling blir godkjent som norsk masteroppgave?
- Hvis du trives veldig godt på utvekslingen, kan du forlenge oppholdet fra ett til to semester?
- Er det vanskelig å finne seg sted å bo på stedet du ønsker å reise til?
- Kan du ta opp de norske eksamene som du ønsker selv om du reiser på utveksling?
- Blir karakterene fra utvekslingen stående på vitnemålet?
- Kan du ta norske valgfag når du kommer hjem igjen?
- Er den måten å telle studiepoeng på dit du ønsker å reise den samme som i Norge? Hvor mange fag må du ta for at dette skal tilsvare f.eks 30 norske studiepoeng?
- Er du garantert å få ta fagene du ønsker ved vertsuniversitetet?
- Er semesterstart/-slutt i utvekslingslandet tilsvarende det norske eller kan du risikere at det blir en uønsket kræsj mellom disse?

Tips om du velger å dra til Aberdeen:
- Vær tidlig ute med å planlegge når du skal skrive oppgaver ol. Da får du potensielt mer tid til å reise rundt og og oppleve Skottland. (Høst)semesteret varer i knappe fire måneder så det er om å gjøre å starte å oppleve ting asap.

- I løpet av Fresher's Week, det som best kan sammenliknes med fadderuka ved UiB, bør du stikke innom undergruppa som samler sammen gamle sykler og leier dem ut for semesteret mot et depositum. Du må kanskje, med hjelp fra undergruppemedlemmene, mekke litt på sykkelen (vær tidlig ute så sikrer du deg en av de finere syklene), men den er altså gratis å bruke. Når du har ordnet deg sykkel kan du kanskje spare deg for busskort (som er dyrere enn i Norge) og du har muligheten til å sightse rundt i Aberdeen på en helt annen måte enn du kunne gjort ellers.

- Skaff deg en skotsk bankkonto ASAP (dette krever litt papirarbeid og personlig oppmøte i en bank). Hvis du gjør dette tidlig kan du få deg medlemsskap ved det veldig fine treningssenteret rett ved skolen, Aberdeen Sports Village. Hvis du ikke skaffer deg en bankkonto ASAP må du betale for medlemsskap ca en måned lenger enn du skal være i Skottland.

- Selv om du får beskjed om at du ikke trenger å melde deg hos en lege når du kun skal være i Aberdeen ett semester, meld deg hos en lege. Hvis du ikke gjør det er det mye stress å få en legetime om du skulle ha behov for det.

- Reis rundt og opplev Skottland. Sjekk ut nasjonalparken Cairngorns som ligger ca 2 timer unna Aberdeen, dra på tur til noen av de veldig mange slottene som finnes, besøk Ben Nevis (dette kan kreve en del planlegging, det er visstnok ganske likt en lengre norsk fjelltur mtp værforhold og topografi), lær deg whiskey, dra på ceilidh (folkedans har en helt annen status i Skottland enn i Norge og er fullstendig sosialt akseptert), dra på stranden under Guy Fawkes Day og opplev 20 min flott fyrverkeri - alt dette gjør at du kommer litt mer under huden på Skottland.

Undervisningsformer

På University of Aberdeen var det ganske lik undervisning som vi er vant til fra Dragefjellet, med hovedvekt på forelesninger i stor forelesningssal og noen seminarer i mindre grupper med en ansatt ved fakultetet. I hvert fag (jeg hadde fire, hver på 7,5 norske studiepoeng) var det totalt rundt 36 timer forelesning, noe som gjorde at det hver uke var rundt 10-12 timer med forelesninger. Noen uker ut i semesteret begynte også seminarene i fagene, ca 4 stk i hvert fag, slik at det i tillegg kom ca to seminarer i uka i tillegg til forelesningene.

Forelesningene var veldig viktige å få med seg fordi det var det som ble sagt der man kunne få på eksamen. Av denne grunn er det ikke noe stort poeng å kjøpe pensumbøkene (disse er mye billigere enn i Norge, men du kommer ikke til å få solgt dem etter endt opphold så det blir et tapsprosjekt i alle fall. En undergruppe ved universitetet driver bruktbokhandel der man kan levere bøkene og få penger igjen dersom de blir solgt, men pengene får man kun kontant - et problem om man er i Norge på den tiden). Jeg opplevde imidlertid at man som regel fikk gode power point-presentasjoner man kunne skrive ut og at de aller fleste foreleserne var nøye på å presentere stoffet slik at man rekker å få gode notater. I tillegg er foreleserne mye mer åpne og tilgjengelige for spørsmål enn det vi er vant til fra Norge. Videre fikk man (kjøpe for noen få pund) et hefte med all praktisk info om faget og en forelesningsdisposisjon som var mye mer utfyllende enn alt jeg har vært borti på UiB som var veldig hjelpsom. I noen av fagene ble forelesningene tatt opp og publisert slik at man kunne høre på disse senere, men dette var opp til hver enkelt foreleser å avgjøre og tidvis satte tekniske problemer en stoppe for opptakene.

I tillegg til forelesningene og seminarene skulle man også levere inn obligatoriske oppgaver i alle fag, noen som talte 25 % av endelig karakter og andre som ikke talte for annet enn egen læring. I forbindelse med skrivingen av oppgavene var det et poeng å ha bøker å støtte seg til, men dette fikk man tak i på jussbiblioteket. På "heavy demand"-avdelingen fant man alle pensumbøkene og disse kunne lånes over kortere perioder. Oppgavene var svært god øving på å sitere og referere korrekt mtp en kommende masteroppgave. Dette var det nemlig et helt annet fokus på enn det vi er vant til hjemmefra. Dersom dette ikke ble gjort skikkelig fikk man dårligere karakter og man kunne i verste fall bli strøket og tatt for juks. (På den annen side var de mindre strenge på ordgrense og innleveringsfrist - disse var ofte ikke absolutte). Oppgavene var ikke veldig tidkrevende å skrive og minnet litt om en norsk hjemmeeksamen, bare i en light-versjon. Jeg satte av ca 4 dager til å skrive dem og fikk fra C-B.

Alle eksamenene ble gjennomført i løpet av en toukersperiode som var definert fra starten av semesteret, mens de eksakte eksamensdatoene først ble publisert 4 uker før første eksamen. Alle mine eksamener var skriftlige (man skriver kun for hånd) og ble gjennomført på 2 timer. I alle fag unntatt ett talte eksamen 75 % av endelig karakter, resten av karakteren hvilte på resultatet jeg hadde fått på den skriftlige oppgaven min. Eksamen var delt inn i mange mindre spørsmål og man skulle svare på et angitt utvalg av disse, som regel 4 av 6 eller 8. Eksamensformen skilte seg også fra den norske ved at det var lite fokus på praktikumsoppgaver og at hovedtyngden av spørsmål var formulert som teorioppgaver. Mitt inntrykk var at disse eksamenene ikke var så veldig vanskelige og at fokuset var mer på å gjengi kunnskap enn å vise stor grad av forståelse. Det jeg synes var utfordrende med eksamenene var at man leste til alle fagene parallellt og over et nokså kort tidsrom. Siste forelesningsuke var uken før eksamensuke nummer én. Denne løsningen ble fremtvunget av at University of Aberdeen i 2014 endret lengden på sitt høstsemester fra å vare fra midten av september til midten av januar det påfølgende året, til å vare fra midten av september til slutten desember det samme året. Eksamenslesingstiden ble dermed forkortet med tre uker i forhold til tidligere.

Vurdering av emnetilbodet

Man velger fag i forkant av oppholdet og søker om forhåndsgodkjenning av disse fra UiB. Fagtilbudet til University of Aberdeen var opplyst om på deres nettsider. Merk at ikke alle fagene nevnt i denne listen er tilgjengelige for Erasmus-studenter. For det første er det anbefalt at man tar fag på enten 2. eller 3. studieår - 1. studieår regnes ofte som for lett for utvekslingsstudenter og 4. studieår må man søke særskilt om å få delta på. Videre avhenger fagtilbudet av hvilket semester man reiser på fordi ikke alle fag tilbys i begge semestre. Man kan også risikere at man ikke får ta fagene man hadde valgt seg ut på forhånd når man kommer til vertsuniversitetet, dette fordi forelesningene i de ulike fagene kan kollidere. I følge noen utvekslingsstudenter jeg ble kjent med i løpet av oppholdet kan det også være langt fra sikkert at man får de typiske shipping-/ oljefagene som tilbys fordi disse visstnok er forbeholdt de lokale studentene som ofte har stått i kø for å få ta dem.

Jeg valgte følgende fag:
- Delict and Unjustified Enrichment:
Dette er erstatningsrett og ulike condictio indebiti-tilfeller. Faget var veldig morsomt med, som i det norske alternativet, mange skrullete dommer. Foreleserne var flinke og det var enkelt å få med seg hva som ble sagt. De aller fleste forelesningene ble også lagt ut på nett i ettertid.

-Evidence:
Dette var det eneste 3. klasse-faget jeg valgte, uten at jeg synes det var noe vanskeligere enn de andre. Faget liknet på det norske rettergangsfaget, men var lettere tilgjengelig (og mer "juicy") enn det norske og var ett av mine favorittfag. Også i dette faget var foreleserne pedagogiske, tydelige og flinke til å gjøre faget interessant.

- EU institutions and Law
Dette faget var et "introduksjonskurs" til EU-retten (1) generelt med blant annet historikken bak, grunnleggende prinsipper, forholdet til menneskerettighetene, kort om de ulike institusjonene og deres funksjoner og EU-rettens påvirkningsmuligheter på medlemsstatene og (2) mer spesielt om "Citizenship", "Free Movement of Goods" og "Competition law". Det var den spesielle delen av faget som var mest interessant, mens det andre var nokså tørt. Samtidig er det kanskje det mest nyttige faget man kan ta fordi man lærer om noe man kan komme borti senere, i motsetning til for eksempel skotsk erstatningsrett. Faget var imidlertid det vanskeligste av alle jeg hadde. Kanskje mest fordi jeg ikke ble veldig inspirert til å jobbe godt med dette takket være den ene foreleseren som, som den eneste av mine, ikke var pedagogisk for en femmer. Hun underviste dessverre i mesteparten av faget og hadde alle seminarene selv. De to andre foreleserne var ikke så aller verst. Dersom du tar dette faget vil jeg anbefale å sette av tid til å jobbe godt med dette fra første stund.

- Scottish legal history:
Dette faget er aller mest et historie-fag og det kan bare sammenliknes med Jørn Øyrehagen Sunde sitt fag i liten grad. Man stiller litt dårligere enn de innfødte i dette faget fordi man som nordmann mangler helt grunnleggende historiske referanser som er naturlige for de skotske elevene å ha. Videre fantes det ingen pensumbok i dette faget slik at dersom man ville ha noen kilder ut over veldig stikkords-/ oversiktspregede power point måtte man på en evinnelig jakt etter ulike tidsskrifter og gamle bøker på biblioteket. Mens to av foreleserne var ganske lette å følge og interessante å høre på, var den siste vanskelig å forstå og like inspirerende som gråpapir. Jeg tror nok jeg ville valgt et annet fag enn dette om jeg skulle velge på nytt.

Jeg hadde ikke disse fagene selv, men fikk høre en del om dem:
- Employment:
Skotsk arbeidsrett. Foreleser var ikke tipp topp, men faget var interessant.
- Property:
Skotsk tingsrett med innslag av lett dynamisk tingsrett (formuerett). Interessant fag og flink foreleser.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over er nok de færreste fagene særlig relevant for fremtidig arbeid med norsk juss, i alle fall hva gjelder det rent faglige. Samtidig var det veldig interessant å få et annet perspektiv på norsk rett gjennom å arbeide mer grundig med et annet lands rett. Dette arbeidet får en til å reflektere mer kritisk over de rettslige løsningene man har valgt her i Norge og dette er jeg sikker på vil være givende for fremtidig arbeid med norsk rett. Eksempelvis synes jeg reglene om "corroboration" av bevis i skotsk rett virket veldig kunstige contra de norske reglene om bevis, mens det mer nyanserte synet på condictio indebiti-situasjoner i skotsk rett virker mer fornuftig enn løsningen vi har i Norge. Videre hjalp utvekslingen veldig på språkferdighetene - muntlig, men særlig skriftlig. Jeg synes også det var givende å jobbe med det engelske språket fra et juridisk/ faglig ståsted og ikke bare som turist eller norsk skoleelev. Etter utvekslingen forstår jeg en god del flere juridiske engelske termer og ord enn jeg gjorde tidligere, noe som kan komme godt med senere.

Universitetsområdet og byen

Campus er mer samlet enn campus på UiB og ligger i Old Aberdeen, den fine og hyggelige delen av byen. Flere av bygningene er gamle, flotte og erverdige, de fleste gatene er smale og brosteinsbelagte og campus flettes sammen av disse og trange smau. Campus er ca 15 min med buss unna sentrum og ca 15-20 min i gangavstand fra strandpromenaden.

Aberdeen er en kystby som ligger to og tre timer med tog nord for hhv Edinburgh og Glasgow. Byen er en gammel havneby og nå er det olja i Nordsjøen som sysselsetter mange av byens innbyggere.

Selv om byen har ca like mange innbyggere som Bergen, virker Aberdeen på et vis mindre. I alle fall er delene av sentrum der man rusler rundt mye mindre enn i Bergen. Dette er hovedsakelig på og litt rundt én gate, Union Street. Denne gata er en lang firefelstvei som er flankert av fire av byens fem kjøpesentre (det er i all hovesak her shoppingen foregår), ulike "poundshops", ymse reisebyråer og småbutikker, smågater inn til ulike utesteder, ymse restauranter og byens busskontor og turistkontor. Kanskje med unntak av en gatesnutt her og der finner du ikke strøk som kan minne om Gågaten, Skostredet eller Nordnes i Aberdeen. Byen er verken en spesielt vakker by eller en pulserende storby (da skottene stemte over sin uavhengighet var det halvfullt på pubene i Aberdeen, mens det i Skottland var folkefest på hovedtorget). Samtidig er ikke byen uten sjarm. Det er innslag av små kirker, parker og noen små butikker hist og pist som liver den opp. Strandpromenaden strekker seg langs store deler av byen og er et allright sted for en tur, det samme er Duthie Park og Hazlehead Park. Havna er full av oljebåter, men fyret ved Walker Park kan være verdt et besøk. Videre ligger den lille fiskerlandsbyen Stonehaven ca 15 min med tog fra Aberdeen og herfra kan man gå en veldig fin tur til Dunnottar Castle som ligger dramatisk til på en klippe ut mot havet. Med mindre du er glad i klassisk musikk eller skotsk folkemusikk står ikke de store musikkopplevelsene i kø i Aberdeen, men byens teater eller konserthus kan likevel godt fortjene et besøk. Jeg fikk inntrykk av at det er vanlig å spise ute så det er lurt å velge ut et sted og bestille bord på forhånd, i alle fall i helgene.

Hva gjelder uteliv er det hovedsaklig klubber og puber byen byr på. På klubbene er det stort sett technorave, discokuler og (for jentene sin del) miniminiskjørt det går i, mens det på pubene er ganske koselig. Brew Dog sin flagshipstore ble min klare favoritt, men 6 degrees north er også verdt et besøk.

Bustad

Jeg ordnet meg bosted gjennom University of Aberdeen og bodde på Hillhead Student Village, New Carnegie Court (Hillhead er navnet på området og på dette er det ti ulike "blokker", feks. Fyfe House, Hector Boece Court, South House). Standarden på leilighetene i de ulike blokkene varierer, men New Carnegie Court er desidert nyest og best. Og dyrest. Samtidig får du der kun fire samboere å dele kjøkken og stue med, og eget bad, noe jeg absolutt vil anbefale. I de andre blokkene kan man risikere å bo med mange flere og dele noe som likner mer en garderobe enn et bad. New Carnegie Court er en lettvint løsning der vann, strøm og internett er inkludert og der vaktmestere kommer på dagen om noe er ødelagt. Det eneste som er litt tungvint er at man må kjøpe ALT av ting til leiligheten med unntak av skap, hylle, seng, pult og stol, men dette gjelder imidlertid for alle de ulike blokkene. (Ting man trenger får man lett tak i på poundshops, Primark og Morrisons til en billig penge). Konseptet Hillhead likner på Fantoft, men er veldig mye koseligere med blokker på kun 4-5 etg og grøntområder mellom disse. Like ved ligger lille, fine Seaton Park som man går gjennom om man vil gå de 15 min til skolen. På området er det også et busstopp med ganske hyppige avganger (nattbussen stopper her i helgene) og en liten matbutikk/ kiosk. Ellers er de nærmeste butikkene Lidl som ligger 5 min i gangavstand fra området, SPAR med 20 min i gangavstand og Morrisons (godt utvalg og gode priser) ca 40-50 min i gangavstand eller 10 min med buss.

Om du ønsker å bo på Hillhead anbefaler jeg å søke så tidlig du kan fordi det ganske fort blir fullt.

For meg var det ikke aktuelt å sikte meg inn på det private utleiemarkedet i Aberdeen fordi jeg hadde hørt at det var ganske strevsomt. For det første måtte man være tidlig ute for at det skulle være ledige leiligheter på markedet og ofte krevde huseier at man måtte komme på visning. Videre hadde mange av oljeselskapene presset utleieprisene opp. I tillegg var det svært vanskelig å få tak i leiligheter for kun ett semester. Jeg tror ikke det er lurt å reise over uten noe sted å bo da prisene for både hotell og BB er ganske stive.

Sosialt miljø

Jeg ble ikke kjent med så mange skotter under utvekslingsoppholdet og mitt tips om du vil bli kjent med de lokale er å bli med i en av de veldig mange undergruppene som tilbys ved universitet. Verken forelesningssalen eller seminarene er spesielt gode arenaer for å få nye venner og universitetet har ikke fadderuke med mindre faddergrupper slik som det er på UiB. I tillegg har de veldig mange gøye konsepter for undergruppene sine: Whiskeysmaking, tennis, lacrosse, fjellklatring, leirdueskyting, ymse charity-klubber, osv osv (sjekk nettsidene for en full liste).

Fordelen med å bli med i en undergruppe er også at man finner folk som er eldre enn de studentene man møter ellers. Aberet med å dra på Erasmus-utveksling er nemlig at studentene vi går sammen med som oftest er mye yngre enn oss. I fagene jeg tok var de fleste mellom 19 og 22 år og fordi Hillhead er reservert for førsteårsstudenter er det hovedsakelig 18-19-åringer man bor med. (Det er også en grunn til at det, som nevnt over, er et poeng å ha eget bad på rommet).

Samtidig er skotter generelt veldig hyggelige folk og jeg synes at alle jeg møtte var veldig allrighte og imøtekommende, så om man ikke legger så stor vekt på alder er det absolutt et godt sosialt miljø ved University of Aberdeen.

I tillegg er det veldig mange flere utvekslingsstudenter ved University of Aberdeen enn ved UiB, slik at man lettere finner andre i samme utvekslingssituasjon som seg selv.

Flott bygning
Foto/ill.:
© University of Aberdeen

Informasjon